ILBEEK info. Januari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ILBEEK info. Januari 2007"

Transcriptie

1 P 3 P 4 P 9 BIBLIOTHEEK Eigen webstek voor de Wolfsput JEUGDWERKBELEIDSPLAN POLITIE - Valsmunterij ILBEEK info GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD Januari DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE WIJ WENSEN U ALLEN EEN JAAR 2007 VOL VREUGDE EN VRIENDSCHAP, IN EEN WERELD VAN MINDER HAAT EN MEER VERDRAAGZAAMHEID, IN DE VASTE ZEKERHEID DAT IEDER VAN ONS DAAR IETS KAN AAN DOEN. VEEL GELUK IN HET KOMENDE JAAR! HET GEMEENTEBESTUUR westrandkrant binnenin

2 INHOUD P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 INFO KORT BIBLIOTHEEK JEUGD VACANTE BETREKKING SOCIAAL OCMW POLITIE MILIEU JUBILEA GEMEENTELIJKE KALENDER WACHTDIENSTEN INFOBLAD VOOR DILBEEK JAARGANG 31 NUMMER 1 Januari 2007 Verschijnt maandelijks behalve in augustus Afgiftekantoor 1700 Dilbeek 1 Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Platteau, Burgemeester, Boslaan 28, 1700 Sint-Ulriks-Kapelle. EINDREDACTIE INFORMATIEBLAD Cultuurdienst Dilbeek, tel. 02/ fax. 02/ EINDREDACTIE WESTRANDKRANT Cultureel Centrum Dilbeek vzw, tel. 02/ fax. 02/ Voor algemene informatie kan u terecht : tel. 02/ fax 02/ ONTWERP INFO KORT CULTUURRAAD Subsidies socio-culturele verenigingen De subsidieformulieren voor socio-culturele verenigingen werden begin december verstuurd aan de vaste afgevaardigden van de verenigingen die lid zijn van de cultuurraad en voor subsidiëring in aanmerking komen. Wij herinneren eraan dat deze documenten degelijk ingevuld en vergezeld van de nodige bewijsstukken uiterlijk 15 januari 2007 moeten bezorgd worden op de gemeentelijke cultuurdienst, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek. MILIEU Ophaling van kerstbomen Kerstboomverbrandingen kunnen best gezellig zijn, maar begin er niet alleen aan. De gemeente organiseert een gratis ophaling van kerstbomen. Op de dag van de ophaling in uw gemeente zet u de kerstboom (zonder versieringen en vóór 8 uur!) gewoon op de stoep. Bellen is niet nodig. Dilbeek: 8 januari 2007 Groot-Bijgaarden: 9 januari 2007 Itterbeek + Schepdaal: 10 januari 2007 Sint-Martens-Bodegem + Sint-Ulriks-Kapelle: 11 januari 2007 SOCIAAL Plaatselijk tewerkstellingsagentschap (PWA) Het PWA is open voor publiek op maandagvoormiddag van 9u tot 12u. Telefonisch kan je er terecht op maandagnamiddag en donderdagvoormiddag. Contactgegevens: Itterbeeksebaan 210, 1701 Itterbeek, tel.: 02/ , De gemeentediensten zijn gesloten op 1 en 2 januari GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI 2007

3 BIBLIOTHEEK Eigen webstek voor de Wolfsput De bibliotheek zet het nieuwe jaar in met een eigen website: wordt het vaste adres voor alle nieuws en info over je bib. Je kunt er de nieuwste aanwinsten doorbladeren, zoeken in de catalogus, boeken reserveren en verlengen, lees- en luistertips sprokkelen, of zelf tips achterlaten voor je medebezoekers. Een bezoekje waard, al zeggen we het zelf. Gedichtendag 2007 je plaatst maar wat regels onder elkaar en klaar (Robert Grijsen) Op 25 januari is het opnieuw gedichtendag, hét poëziefeest in Nederland en Vlaanderen. Voor de bib de gelegenheid om onze poëziecollectie in de kijker te zetten, en te bewijzen dat gedichten niet moeilijk of onbegrijpelijk hoeven te zijn. We nodigen je van harte uit om te komen genieten van poëzie deze maand. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI

4 jeugd Jeugdbeleidsplan Gezocht: jongeren die meebouwen aan het Dilbeekse jeugdbeleid Vind jij dat er in Dilbeek te weinig te beleven valt voor jongeren? Is er te weinig speelruimte in je buurt? Vind je dat er op het vlak van fuifinfrastructuur nog veel kan verbeteren? Of ben je tevreden, maar kan het Dilbeekse jeugdbeleid nog verbeterd worden? Grijp nu je kans! Eind 2007 loopt het jeugdwerkbeleidsplan ten einde, waardoor we starten met de opmaak van het JEUGDBELEIDSPLAN voor 2008 tot 2010! Wat is een jeugdbeleidsplan (jbp)? In dit plan bepaalt het gemeentebestuur wat er in de komende drie jaar ( ) zal gerealiseerd worden voor de Dilbeekse kinderen en jongeren. Dit plan vat de wensen en behoeften van de Dilbeekse jeugd samen in een aantal doelstellingen en geeft weer met welke middelen en binnen welke periode die wensen vervuld worden. Een stuurgroep, samengesteld uit leden van Jeugdraad Dilbeek, de jeugddienst, de schepen voor jeugd en een aantal verantwoordelijken uit het jeugdwerk, zal zich buigen over het ontwerp van het JBP Jouw hulp kunnen we zeker gebruiken en we zijn dan ook op zoek naar jongeren die een zegje willen hebben in het toekomstige Dilbeekse jeugdbeleid. Heb je interesse of wil je meer info, bel of mail naar de jeugddienst (vragen naar Sven: 02/ of Speelpleinwerking krokusvakantie Tijdens de krokusvakantie (maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari) staat de gemeentelijke speelpleinwerking open voor alle kinderen tussen 3 en 14 jaar en dit op Speelplein Begijnenborre, Bodegemstraat 113 te 1700 Dilbeek. De programmafolder wordt opgestuurd naar alle speelpleindeelnemers van Alle info omtrent speciale activiteiten, kostprijs, busvervoer en praktische afspraken vind je in de speelpleinfolder of op de website Opgelet: speelpleinpenningen dienen op voorhand te worden aangekocht bij jeugddienst, financiële dienst of OCMW (openingsuren en adressen: zie speelpleinfolder). Er kan niet contant betaald worden op het speelplein zelf. Nieuwe speelpleinklantjes kunnen een exemplaar opvragen bij de jeugddienst (02/ ) Oproep monitoren krokus- en paasvakantie Heb je ervaring in het begeleiden van groepen kinderen, ben je minstens 16 jaar oud en beschik je bij voorkeur over een attest animator in het jeugdwerk dan kan je je kandidaat stellen als monitor voor onze speelpleinwerking in de krokusen paasvakantie. Vraag een kandidatuurformulier op de jeugddienst (02/ ) of surf naar en download je formulier. Ook hoofdmonitoren (minstens 3 jaar ervaring als leiding in een jeugdwerkinitiatief en bij voorkeur met een attest hoofdanimator in het jeugdwerk ) kunnen zich nog kandidaat stellen voor de krokus- en de paasvakantie. Meer info kan je bekomen op de jeugddienst of via 04GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI 2007

5 vacante betrekking Bij het gemeentebestuur van Dilbeek is volgende voltijdse betrekking (contractueel onbepaalde duur) open verklaard en wordt overgegaan tot de aanleg van een wervingsreserve: Verkeersdeskundige (m/v) A. Functiebeschrijving Verantwoordelijk voor: > ontwerp van het beleid inzake verkeersmobiliteit; > overleg met openbare vervoersmaatschappijen, belangengroepen, politie, > de voorbereiding en opvolging van de werkzaamheden van de verkeerscommissie, > allerhande activiteiten in het kader van de functie, B. Voorwaarden Voldoen aan de algemene toelatings- en wervingsvoorwaarden. C. Diploma Houder zijn van een HOLT-diploma architectuur of van een universitair diploma stedebouw, ruimtelijke ordening, diploma industrieel ingenieur of een ander universitair diploma met een aanvullende opleiding verkeerskunde. Laatstejaarsstudenten in een bovenvermelde studierichting komen eveneens in aanmerking. De kandidaten moeten slagen in een wervingsexamen. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. Extralegale voordelen : maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Kandidaturen vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het diploma, moeten op de post afgegeven worden uiterlijk op 26 januari 2007 en aangetekend gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek (poststempel geldt als bewijs). Info en algemene voorwaarden, examenprogramma en de uitgebreide functiebeschrijving zijn te bekomen op de personeelsdienst via tel. 02/ of via GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI

6 sociaal Vacante betrekking Coördinator Dienstenonderneming Dilbeek Dienstenonderneming Dilbeek vzw is een onderneming in oprichting voor het leveren van huishoudelijke diensten bij particulieren thuis. De Dienstenonderneming Dilbeek werkt binnen het systeem van de dienstencheques. Het verhogen van het aanbod aan diensten aan huis binnen onze regio is als doelstelling evenwaardig aan het verhogen van tewerkstellingsplaatsen voor kansengroepen op de lokale arbeidsmarkt. Wij zijn op zoek naar een voltijdse coördinator voor het mee uitbouwen van de dienstenonderneming. De coördinator is een sterke people manager en organisator met affiniteit met de sociale economie. Het betreft een contractuele betrekking voor onbepaalde duur. FUNCTIEBESCHRIJVING De coördinator is verantwoordelijk voor het operationele management en de groei van een team van dienstenchequemedewerkers. Hij/zij vertaalt de globale beleidslijnen naar concrete actieplannen. Hij/zij wordt hierin ondersteund door de Raad van Bestuur. De coördinator organiseert en coördineert de levering van comfortdiensten aan huis. Dat houdt in dat hij/zij verantwoordelijk is voor de professionele begeleiding van de dienstenchequewerknemers, de organisatie van de werkplanning en de contacten met de gebruikers/klanten van de dienstenonderneming. AANWERVINGSVOORWAARDEN > Miminum diploma A1/bachelor, bij voorkeur met enkele jaren ervaring in volgende werkgebieden (indicatie): - maatschappelijk werkpersoneelswerker; - sociaal of pedagogisch werk; > Beschikken over een rijbewijs B en een eigen wagen De kandidaten moeten slagen in een aanwervingstest. SOLLICITEREN Kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het diploma, moeten vóór 1 februari 2007 gericht worden aan Dienstenonderneming Dilbeek vzw t.a.v. de voorzitter mevrouw J. Donvil De Smedt, p/a Itterbeeksebaan 210, 1700 Dilbeek. Bijkomende inlichtingen en een uitgebreide taakomschrijving zijn te verkrijgen op de Gemeentelijke Sociale Dienst, de Heetveldelaan 8 te Dilbeek tel 02/ mail: 06GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI 2007

7 Ontmoetingsavonden dementie De ontmoetingsavonden dementie worden 6 maal per jaar georganiseerd voor familieleden van dementerende personen en andere geïnteresseerden. Er wordt telkens een thema besproken, waarna de aanwezigen vragen kunnen stellen of ervaringen uitwisselen. Programma 2007 Maandag 22 januari: Een zinvolle dagbesteding voor de dementerende persoon: thuis en in het rusthuis door Annemie Van Neck Maandag 19 maart: Kinderen en dementie door Marieke Verbiest Maandag 21 mei: Lichaamszorg aangepaste kledij door Viv Dieltjens Maandag 23 juli: Zomereditie: film of uitstap Maandag 17 september: Fixeren: taboe, mogelijkheden en afwegingen door Rudi Veeckhoven Maandag 19 november: Theater met An De Broeck en Herman Gysels Waar? Wanneer? In de cafetaria van het Seniorencentrum Breugheldal, Itterbeeksebaan , 1701 Itterbeek; de cafetaria is open vanaf 19u30; de sprekers starten om 20 uur; de avond sluit af rond 22 uur. ocmw De ontmoetingsavonden komen tot stand als een gezamenlijk initiatief van : De Vlaamse Alzheimerliga, het Seniorencentrum Breugheldal, het Expertisecentrum Memo2 en het SIT Dilbeek. Wie geïnteresseerd is in deze ontmoetingsavonden kan terecht bij de onderstaande contactpersoon voor meer informatie. Wie een probleem heeft rond het aanwezig zijn op deze avonden (vervoersprobleem of opvang van een dementerend familielid) kan terecht op het telefoonnummer in Breugheldal. Tel.: 02/ of 02/ Nathalie Van Dorpe / Ann Vermoesen (Seniorencentrum Breugheldal) of tel.: 02/ (na 18 uur) Jan Hertecant. Pensioenproblemen? Leg het voor aan de ombudsman voor pensioenen! Bijna 3 miljoen mensen krijgen maandelijks een wettelijk pensioen van 1 of meer pensioendiensten. Het is onvermijdelijk dat er voor sommige gepensioneerden af en toe iets misloopt: fouten, vertragingen, gebrekkige informatie en andere problemen. Wie dergelijke pensioenproblemen heeft, is welkom bij de Ombudsdienst Pensioenen. Ook wie vindt dat hij of zij niet goed behandeld wordt door de pensioendienst mag daarover klagen bij de Ombudsdienst: Ombudsdienst Pensioenen, WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 5, 1000 BRUSSEL Tel / Fax GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI

8 politie Save your numbers/save your pictures Bij het terugvinden van gestolen voorwerpen wordt vastgesteld dat 90% van de gestolen goederen niet kunnen worden terugbezorgd aan hun eigenaar. Enerzijds geven de slachtoffers, bij het aangeven van de diefstal, een te vage beschrijving van hun goederen. Anderzijds is het voor de politiediensten vaak onmogelijk om de eigenaar terug te vinden omdat talrijke goederen geen eigen karakter of kenmerk hebben, waardoor de eigenaar kan worden geïdentificeerd. Om aan deze problematiek tegemoet te komen heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de sensibiliseringscampagne SAVE YOUR NUMBERS/SAVE YOUR PICTU- RES uitgewerkt. Het doel van deze campagne is de burgers te informeren over de preventieve maatregelen die kunnen worden genomen, en zeer nuttig zijn, voor een betere traceerbaarheid van hun goederen bij diefstal. De campagne bestaat uit twee luiken: - SAVE YOUR NUMBERS : Elektronische toestellen (zoals DVD spelers, televisietoestellen, camera s, Pc s, Gsm s, ) zijn in principe uitgerust met een uniek serienummer waardoor het toestel in alle omstandigheden kan worden geïdentificeerd. Door een inventaris op te maken van de toestellen met hun serienummer kan in geval van diefstal meer informatie aan de politie worden overhandigd. Dit zorgt ook voor een gemakkelijkere identificatie van de eigenaar als het gestolen goed door de politie wordt teruggevonden. - SAVE YOUR PICTURES :Goederen die geen serienummer hebben (zoals juwelen, kunstvoorwerpen, antiek,..) kan u inventariseren via de registratieformulieren. Hierbij is het fotograferen van de goederen essentieel. In geval van diefstal van kunstvoorwerpen, kan het slachtoffer zich rechtstreeks wenden tot de Directie Criminaliteit tegen Goederen van de Federale Politie, die de registratieformulieren zal kunnen opnemen in de gegevensbank ARTIST en ze in de verschillende Belgische politiezones verspreiden. Voor meer informatie betreffende deze campagne kan u steeds terecht bij de lokale politie Dilbeek (Stationsstraat Dilbeek). Valsmunterij Momenteel wordt ons land doorkruist door een dadergroep die zich schuldig maakt aan het uitgeven van vals geld. Er worden voornamelijk biljetten van 200 euro gebruikt waarbij men vaak dezelfde modus opérandi hanteert. De daders doen een aankoop van een klein bedrag en betalen met een biljet van 200 euro. In alle gevallen is er sprake van één dader. Preventie 1. De bekende controle met de detectoren (lamp) is niet voldoende om vals geld van echt te onderscheiden; 2. Het papier zou een grovere structuur hebben dan het originele; 3. Het hologram zou eerder van bedenkelijke kwaliteit zijn en op het biljet gekleefd zijn (een vergelijking met een origineel biljet is misschien aangewezen); 4. Alertheid is aangewezen ten aanzien van personen die niet tot het vast cliënteel behoren en een kleine aankoop willen betalen met een biljet van 200 euro. 08GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI 2007

9 milieu Openbaar onderzoek waterbeheerplannen van 21 november 2006 tot en met 22 mei 2007 De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek wordt ingericht over de waterbeheerplannen op stroomgebied-, bekken- en deelbekkenniveau. Het openbaar onderzoek bestaat uit 2 delen: 1. Het werkprogramma en het tijdsschema voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties in Vlaanderen. 2. Het bekkenbeheerplan van het Denderbekken samen met het deelbekkenbeheerplan Bellebeek. Kinderen Loveldwijk planten mee bosje aan! De kinderen van de Loveldwijk hielpen de arbeiders van Econet en van de gemeentelijke groendienst mee met de aanplanting van een honderdtal nieuwe bomen en een haag op een stuk bosgrond achter de huizen aan de Zaaistraat. Sinds de kaprijpe populieren waren verdwenen, was het speelbosje aan zijn lot overgelaten. Econet ruimde het speelbosje weer op en legde een paadje aan. De kinderen mochten meehelpen de bomen en de haag te planten. De wijkraad, die het initiatief nam, hoopt zo dat de kinderen méér respect gaan opbrengen voor het bosje. Binnenkort komt er ook een speelhut. De ontwerpen van deze plannen liggen ter inzage bij de Milieudienst, Gemeentehuis Dilbeek (eerste verdieping), Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek, tel. 02/ Op 6 februari 2007 wordt in het Auditorium van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dr. De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst een informatie- en inspraakvergadering en een bijhorende infomarkt georganiseerd. Meer informatie is te vinden op Reageren kan als volgt: 1. U maakt gebruik van een antwoordformulier te bekomen bij de Milieudienst, dit dient aangetekend te worden verstuurd of tegen afgiftebewijs overgemaakt te worden op de gemeente. 2. U kan het antwoordformulier downloaden via en het dan mailen naar 28 januari 2007: Sagen en mythen rond kwakkels en kieviten! Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën nodigt iedereen hartelijk uit op de nieuwjaarswandeling van zondag 28 januari Dit jaar staat de wandeling in het teken van akkervogels. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat de toestand van geelgorzen, patrijzen, graspiepers en andere akkervogels zorgwekkend achteruitging. De meest recente Broedvogelatlas geeft voor het Pajottenland en de Zennevallei wel hoop. Daarom heeft deze streek een belangrijke verantwoordelijkheid in het behoud (en liefst de uitbreiding) van deze populaties. Afspraak op zondag 28 januari 2007 aan de kerk van Wambeek (Langestraat). Begeleide wandelingen starten om 13.30u en 14.00u. En om het winterse weer te trotseren wordt er na afloop een hartversterkend nieuwjaarsdrankje aangeboden. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI

10 JUBILEA Het gemeentebestuur heeft volgende jubilarissen gehuldigd 50 jaar huwelijk Groot-Bijgaarden Roger Timmermans en Marie-Jeanne Gillet 70 jaar huwelijk Dilbeek Jules Verrydt en Marie Boom 50 jaar huwelijk Groot-Bijgaarden Roger Vinck en Marie Verbeeren Viering broeders Groot-Bijgaarden Herman Van der Meulen Eduard Snyers Jules Bollen Jan Debelder Michel Michiels Hubert Van Wauwe 10 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI 2007

11 In deze kalender staan enkel activiteiten van of ondersteund door het gemeentebestuur of de gemeentelijke adviesraden. Voor de activiteiten van het verenigingsleven verwijzen we graag naar de Kris- Krasrubriek in Westrandkrant. GEMEENTELIJKE KALENDER WOE 3/1 Petanque 13u30 Volgende data: 10, 17, 24 & 31/1 Praatnamiddag 14u Volgende data: 10, 17, 24 & 31/1 DO 4/1 Borrelavond Vanaf 17u30 RODE KRUIS Bloedinzameling 17u30-19u30 Sporthal Caerenbergveld, Kerkhofstraat z/n, Schepdaal MA 8/1 RODE KRUIS Bloedinzameling 18u30-20u30 Zaal Collegium Brusselstraat, 1702 Groot-Bijgaarden DI 9/1 Bloemschikken: feesttaart Begeleiding: Nicole Van Hout-Mertens 8, alles inbegrepen Info en inschrijven: Elke of Lena: 02/ Vervoer voorzien ( 1,25), middagmaal kan, mits inschrijven VR 12/1 Line-dance Begeleiding: Nicole Van Hout-Mertens 14u Volgende datum: 26/1 3 per les of 15 voor een 6 beurtenkaart Info en inschrijven: Lena 02/ DI 16/1 NLP-training Begeleiding: Sonia Verreth 14u Info en inschrijven: Elke of Lena 02/ RODE KRUIS Bloedinzameling 18u30-20u30 Saviocentrum, Stationsstraat, Dilbeek MA 22/1 RIJKSDIENST SOCIALE VERZEKERIN- GEN DER ZELFSTANDIGEN Zitdag sociale zekerheid zelfstandigen Alle inlichtingen over pensioen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering 10-12u Consultatiebureau Kind & Gezin Gemeenteplein 5, 1700 Dilbeek DI 23/1 GEMEENTERAAD Openbare zitting 20u Raadzaal gemeentehuis MA 29/1 RODE KRUIS Bloedinzameling 18-20u Trefcentrum Solleveld, Solleveld 11, Sint- Martens-Bodegem DI 30/1 Bloemschikken: hangende bloemen in raster Begeleiding: Nicole Van Hout-Mertens 8, alles inbegrepen Info en inschrijven: Elke of Lena: 02/ Vervoer voorzien ( 1,25), middagmaal kan, mits inschrijven Juridische dienst Elke 1e en 3e donderdag van de maand, telkens van 18 tot 19u geeft een advocaat gratis juridische bijstand. U kan daar terecht voor alle vragen in het kader van de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand. Deze zitdag gaat door in de Kasteelhoeve, Kasteelstraat 31 te Dilbeek. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD > JANUARI

12 WACHTDIENSTEN DOKTERS Tijdens de weekendwacht kan u op het centraal oproepnummer de wachtdokter bereiken van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur. Op feestdagen van 8 uur s morgens tot 8 uur de dag nadien. DILBEEK, ITTERBEEK EN SCHEPDAAL: 0472/ GROOT-BIJGAARDEN (EN SAVIOWIJK): 02/ SINT-MARTENS-BODEGEM EN SINT-ULRIKS-KAPELLE: 02/ Belangrijk : De patiënten dienen zich bij voorkeur naar de raadpleging te begeven, na telefonische afspraak. APOTHEKERS wachtdienst van vrijdag 19u tot vrijdag 19u Scheerlinck, Brusselstraat 5, 1702 Groot-Bijgaarden, 02/ Trap, Kerkstraat 44, 1701 Itterbeek 02/ Germompre, Ninoofsesteenweg 70, 1700 Dilbeek, 02/ De Maeyer, Verheydenstraat 6, 1700 Dilbeek, 02/ Mangelschots, Pontbeekstraat 9, 1702 Groot-Bijgaarden, 02/ WACHTDIENST TANDARTSEN Enkel op zon - en feestdagen, één centraal oproepnummer: 070/ DRINGENDE HULP EN Lokale Politie Dilbeek Brandweer 100 Brandweerdienst Asse 02/ Rode Kruis Vlaanderen, Ziekenwagendienst 24u op 24u 105 Antigifcentrum 070/ Tele-onthaal 106 Zelfmoordpreventie 02/ Child Focus 110 LOKALE POLITIE DILBEEK (Openingsuren : WEEK : van 7u tot 22u; WEEKEND : doorlopend van vrijdag 7u tot zondag 22u) DRINGENDE POLITIEHULP 101 ADMINISTRATIE 02/

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

gemeente-info www.kinrooi.be

gemeente-info www.kinrooi.be JAARGANG 30 - NR 2 - APRIL 2011 gemeente-info www.kinrooi.be inhoud 2 dienstnota s 3-4 - 5 vacature 6-7 milieu 8-9 -10 ocmw nieuws 11-12 - 13-14 preventie 15 sport 16-17 VVV infodienst 18-19 - 20 in de

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 3 juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 BELANGRIJK BERICHT We vernamen dat bepaald personen Namens het gemeentebestuur gelden inzamelen

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32

kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 kinrooi-info nr 1 maart 2013 jaargang 32 2 3 9 Infoavond en tentoonstelling ruilverkaveling Molenbeersel Beste inwoners 18 Doepasactiviteiten tijdens paasvakantie 14 en verder onder andere nieuwbouw ziekenhuis

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

de Schakel DECEMBER 2010

de Schakel DECEMBER 2010 Denderleeuws infoblad jaargang 34 maandelijks de Schakel Kerst- en geschenkenbeurs 11 en 12 december 2010 14.00 tot 18.00 uur in den Breughel INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Jasmine Debels Kalkense Meersen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2011 Jasmine Debels Kalkense Meersen Niveaulezen in gemeenteschool De Windwijzer De bibliotheek in 2011 Een beeld voor Kalken

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13 Lede 10 8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E VACATURES - 08 STERDAGEN - 11 UITPAS - 13 Foto: Dimitri Verbelen

Nadere informatie

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11 DECEMBER 2 0 0 5 www.kortenberg.be Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester & Schepenen - 3070 Kortenberg Verschijnt maandelijks,

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Herfst met je uitpas 12 gratis filmavond 16

Herfst met je uitpas 12 gratis filmavond 16 9 z e v e n d e j a a r g a n g n u m m e r 9 o k t o b e r 2 0 1 3 Herfst met je uitpas 12 gratis filmavond 16 winterplan 17 i n f o r m e e r t G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N

Nadere informatie