Academy of Management 12 t/m 16 augustus 2011 San Antonio, Texas USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academy of Management 12 t/m 16 augustus 2011 San Antonio, Texas USA"

Transcriptie

1 Van: Menno Kolkert, Eelco Hutten, Gerrit Nijhof en Jürgen Jolink Aan: Dick Wijnveen / TSM website Datum: 7 oktober 2011 Betreft: Verslag netgroep Leiderschap Academy of Management 12 t/m 16 augustus 2011 San Antonio, Texas USA Leiderschap beschouwd vanuit 4 windrichtingen: 1. Gedrag en ontwikkeling (Jürgen Jolink) 2. Innovatie (Gerrit Nijhof) 3. Ondernemerschap (Menno Kolkert) 4. Trends (Eelco Hutten)

2 In de periode 12 tot en met 16 augustus hebben wij de annual meeting 2011 van the Academy of Management bezocht. Het thema van deze annual meeting was: West meets East, Enlightening, Balancing, Transcending. Tijdens deze meeting zijn zo n 1600 lezingen gegeven door wetenschappers van over de hele wereld. Recent gedane onderzoeken zijn gepresenteerd, nieuw uitgekomen boeken besproken, enz. Vanwege het grote aanbod van lezingen zijn studenten met hetzelfde leerdoel aan elkaar gekoppeld om zo ook de uiteindelijk opgedane kennis met elkaar te kunnen delen en het rendement van de studiereis te verhogen. Het leerdoel van ons laat zich gezien de titel snel raden: Leiderschap. Al snel werd in de groep geconstateerd dat een ieder van ons een andere invalshoek had met betrekking tot de interesse in dit thema. Dit heeft uiteindelijk ook geresulteerd in de titel: Leiderschap beschouwd vanuit vier windrichtingen. Onderstaand zijn onze ervaringen met betrekking tot de vier verschillende invalshoeken in relatie tot het thema leiderschap weergegeven. 1. Focusgebied: Leiderschap / gedrag van leiders / ontwikkeling van leiders Meest opmerkelijke sessie: papersessie over charisma en transformationeel leiderschap. De eerste paper ging over de invloed van slaap op transformationele leiders. Too tired to be transformational? The influence of leader sleep on leadership and team performance. Een onderzoek van Christopher M. Barnes (Virginia Tech) en Shazia Nauman (Air U. Pakistan). Conclusie was dat kwalitatief goed slapen je een betere transformationele leider maakt. De kwantitatieve slaper is naar alle waarschijnlijkheid wel een wakkere leider, maar geen transformationeel talent. Over de validiteit viel nog wel wat aan te merken, maar het intrigeert wel. Een leider werkt 8 uur per dag, is 8 uur per dag thuis en zal ook wel zo n beetje 8 uur op bed liggen. Vanuit deze windrichting bezien is het onderzoek naar het effect van slaap op de leiderschapskwaliteiten wel een boeiende. Zelf wist ik al wel dat slecht slapen een aanzienlijke invloed heeft op mijn humeur. Vraag is wel wat is slecht slapen en wat is te lang of te kort slapen? De rode draad in nagenoeg alle sessies over leiderschap: zelfmanagement van leiders. Terugkerende woorden bij nagenoeg alle sessies: - Reflectief vermogen - Emotionele intelligentie - Charismatisch - Integerheid - Warm - Interpersoonlijke skills - Betrokken - Empathisch - Voldoende cognitie - Zelfontwikkeling - Chronisch lerend - Emotie - Flexibel - Ethisch verantwoord Wat ook opvalt, is dat onderzoekers unaniem concluderen dat de ontwikkeling van de zachte kant van de leider cruciaal is voor goed leiderschap anno Transformationele leiders die volgers tot leiders weten te maken worden vaak genoemd als effectieve leiders. Meer organisatiepsychologen en supervisoren naast de leider, het verder doorontwikkelen van het management van zelf en de wereld veroveren lijkt het wetenschappelijke advies te zijn. Geen leiders die een kunstje doen, maar leiders die authentiek zijn en staan voor de goede dingen die ze doen. Wetenschappers geven aan dat er nog veel vragen zijn op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Tijdens meerdere sessies kwam naar voren dat er nog aanzienlijke kloven liggen tussen onderzoek en praktijk als het gaat om leiderschap. Het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk blijkt niet eenvoudig. Leiders zijn immers mensen en mensen hebben gedrag en gedrag moet geen kunstje zijn maar intrinsiek. How to value leadership? Hoe te waarderen? Een boeiende vraag. Het lopende onderzoek van Bruce J. Avolio: Estimating the Value of Leadership probeert hierop een antwoord te 2

3 vinden. Wanneer doen leiders het goed. Steeds vaker gaat het mondiaal gezien lang niet alleen meer over omzet. De mensenkant van de leider komt prominenter in beeld. Hoe vind je goede leiders? Alleen met een hoog IQ kom je er dezer dagen niet meer mee. EQ is wat leiders nodig hebben. Self-development is de competentie waar het om draait. Gail T. Fairhurst en Suzanne Boys (U. Cincinatti) concluderen in hun onderzoek: Reflexivity is wat ie moet kunnen om meer effectief te zijn als leider!!! Wetenschappers zijn het er wel over eens dat het trainen van leiderschap niet in boekjes plaatsvindt. Het draait om actie- en experiment leren, servicegericht leren, evidence based management o.b.v. interacteren met andere leiders, simulation based training, personal development routes en case based learning. Wetenschap bedrijven is de hoogst mogelijke vorm van beschaving heb ik gisteren geleerd. Waarom zullen wij ons als leiders dan laten beperken door oost en west, terwijl ook noord en zuid belangrijk is voor de ontwikkeling van goed en effectief leiderschap!!! Conclusie na 5 dagen Academy of Management: Peter F. Drucker: Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen. Jürgen Jolink: Goede leiders doen het goede ding door vooral eerst bij zichzelf te beginnen!!! 2. Focusgebied: Leiderschap en Innovatie Bij TSM werken we met de 5 mindsets van Mintzberg daarbij staat het management van zelf centraal. Wat tijdens het AoM congres vaak naar voren komt is dat je jezelf, maar ook de ander goed moet kennen om dingen te kunnen bereiken. Een ieder heeft binnen een organisatie verschillende denkbeelden. Zonder daar als leider oog voor te hebben zullen veranderingen of innovaties moeizaam verlopen of zelfs mislukken. Het volgende stuk is een samenvatting van het bezoek aan de sessies Leadership Development Challenges and best practices, waarbij verschillende sprekers hun visie geven op het onderwerp, Learning to work with multiple perspectives on change, door Léon de Caluwé en de paper Moving technologies from lab to market van Stephen K. Markham, waarbij de verschillende in denkbeelden centraal staan. Het innovatieproces kun je grofweg verdelen vier stappen: 1. Idee 2. Onderzoek 3. Product (proces) ontwikkeling 4. Commercie Om leiding te kunnen geven aan de vier hiervoor genoemde stappen in het innovatieproces moet de leider rekening houden met de volgende aspecten: - Voor het ontstaan van ideeën moet er ruimte zijn voor creativiteit, er moet een omgeving en sfeer zijn waarin ideeën kunnen ontstaan; - Leiderschap moet kunnen sturen op individuele verschillen; - Moet in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen ontdekken of een idee een commerciële waarde heeft; - Moet de juiste personen,die het idee kunnen uitwerken en naar de markt brengen, blij elkaar brengen; - Moet goed om kunnen gaan met onzekerheden in de strategie vorming. In de hiervoor genoemde 5 punten zitten de personen die betrokken zijn bij deze processtappen op verschillende afdelingen en/of organisaties, waarbij ze allemaal hun eigen denkbeelden hebben. Als een leider geen oog heeft voor het verschil in denkbeelden, zullen innovaties moeizaam verlopen of zelfs mislukken. The Valley of Death ( Moving Technologies from Lab to Market, Stephen K. Markham) is het gat tussen de technische ontdekking (idee) aan de ene zijde en het uiteindelijke commerciële eindproduct aan de andere zijde. In veel bedrijven heeft men een groep van technisch personeel die zich bezig houdt met technische ontwikkeling. Daarnaast is er een groep die zich bezig houdt met commerciële activiteiten zoals 3

4 marketing, sales en business development. Er zijn verschillende oorzaken waarom de Valley of Death zich manifesteert, technisch personeel begrijpt vaak niet de beweegredenen van commercieel personeel en vice versa. Het cultuurverschil en verschillende doelstellingen kunnen hieraan ook bijdragen. Daarbij komt in stap 5 dat je als leider moet om kunnen gaan met onzekerheden. Als leider kun je een viertal strategieën managen. De eerste strategie is die met een vast einddoel, de tweede strategie is met meerdere scenario s, de derde strategie is dat men opereert in een compleet landschap van de toekomst en de vierde en laatste is die met volledige onzekerheid en tegenstrijdigheden. In hoeverre de leider in staat is om met onzekerheden om te gaan binnen het strategisch denken (systematisch denken en omgaan met onzekerheden) zegt iets over zijn ontwikkeling en senioriteit. 3. Focusgebied: Leiderschap en Ondernemerschap In de sessie From Buddha to the Boardroom (Erica Dawson) werd gesproken over de vier pilaren van integraal leiderschap (knowledge, ability, insight en courage). Deze pilaren vormen de basis voor een overkoepelende reflectie van het bezoek aan de Academy of Management in relatie tot het bedrijfskundige onderdeel ondernemerschap (in de breedste zin van het woord). Knowledge Bijna alle sessies op de AoM zijn gericht op kennis en kennisontwikkeling. Zoals in de sessie From Buddha to the Boardroom werd aangegeven, is kennis over het algemeen in het westen goed aanwezig. Ook in de MBA van TSM is er een sterke basis gelegd voor bedrijfskundige kennis. Nog belangrijker is dat men in het westen over het algemeen goed is in het vinden van ontbrekende kennis. Er is een Chinees spreekwoord dat dit goed omschrijft: Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag; leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven. Voor ondernemers is dit met name belangrijk, omdat een ondernemer op veel verschillende vlakken werkt en het onmogelijk is om hierover alle kennis te vergaren. Hij moet dus telkens vinden wat hij zoekt. Ability In de sessie Humble Breakthrough, Quietly Brilliant: Ambicultural Management at HTC vertelde Peter Chou (CEO HTC) hoe HTC minder dan 10 jaar geleden de omslag heeft gemaakt van uitvoerend producent tot innoverend wereldmerk. Tot die tijd was HTC een middelgrote producent van mobile devices voor derden. Aan deze omslag lag een visie ten grondslag. Peter en zijn team waren er van overtuigd dat in de nabije toekomst, de mobile markt zich verder zou ontwikkelen. Dat mensen steeds meer informatie tot zich nemen via mobile networks. Ze geloofden dat zij een belangrijke rol konden spelen in deze ontwikkeling en het innovatie vermogen konden opbrengen dat nodig is om een belangrijke rol te kunnen blijven spelen in deze markt. Deze visie heeft HTC gebracht tot innovatieve wereldspeler op het gebied van mobile devices. Insight Ook aan zelfkennis wordt in het westen steeds meer aandacht besteed. De module Management van Zelf uit het TSM programma is hier een voorbeeld van. Op de AoM hebben meerdere sessies hier verband mee. Wat vooral bij blijft is de positieve insteek op dit vlak. De sessies Appreciative Coaching (Jacqueline Binkert en Ann Leone Clancy) en Positive Organizational Change (Kim Cameron) benadrukten dit nog eens expliciet. Ook de sessie van Léon de Caluwé bracht nieuw inzicht, ondanks dat zijn theorie al bekend was vanuit de module Management van Verandering. Hij gaf aan het begin van zijn presentatie aan dat hij vijf planeten zou schetsen van verschillende typen mensen met verschillende normen en overtuigingen. Daarbij gaf hij aan dat men zelf zou ervaren welke planeet het dichtst bij hem of haar staat aan de hand van de reactie die zijn verhaal bij je oproept. Er werd gelachen om het beeld dat hij schetste van mensen van de verschillende planeten. Hiermee was letterlijk het ervaren een feit geworden. Het was mooi om te zien hoe mensen reageren als het over dingen gaat die heel dicht bij komen. 4

5 Courage Voor deze pijler is vooral de lezing van Peter Chou (CEO HTC) bijgebleven. Met zijn visie op de mobiele markt is hij met HTC een weg ingeslagen. Ze hadden een goed lopend bedrijf en toch heeft hij er voor gekozen om een nieuwe weg in te gaan. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat HTC een wereldspeler is geworden. Maar het was ook een groot risico. Als de nieuwe strategie niet was aangeslagen, hadden zij wellicht oude klanten verspeeld. Er is moed voor nodig om een dergelijke nieuwe weg in te slaan. Dat is leiderschap!!! 4. Focusgebied: Leiderschap en de Trends Het thema leiderschap is gevoelsmatig in alle 1600 sessies in meer of mindere mate wel aan de orde gekomen. Het achterhalen wat de nu de laatste trends / bewegingen binnen dit vakgebied zijn was een interessante bezigheid. De meest opvallende inzichten: Er komt steeds meer aandacht voor reflectie bij managers. De managers van vandaag zijn prima in staat om te reflecteren op medewerkers. Uit onderzoek blijkt echter dat zij zelf (te) weinig onderdeel zijn van reflectie. Tijdens de sessie Looking in the Leadership Mirror: Developing Reflexivity for more Effective Leadership (M.E. Lawner, Colarado Technical Univeristy, R.E. Livingston, Daniel Webster University) werd dit verteld en werd ook een practise tool besproken. Dit was geen nieuwe tool. Toch heeft het wel aan het denken gezet. Het is namelijk een redelijk eenvoudige tool die ook bij de dagelijkse werkzaamheden goed is te gebruiken. Het is een tool die 4 stappen heeft. De eerste stap (Right Hand) vraagt om te noteren / bedenken wat er is gezegd of gebeurt. De tweede stap (Left Hand) vraagt om te noteren / bedenken wat je gevoel bij het gesprek / gebeurtenis is geweest. De derde stap (Reframe) vraagt om te achterhalen hoe je het gevoel wat je hebt gehad in het gesprek / gebeurtenis had kunnen leggen. Had je het gesprek / gebeurtenis daarmee een andere wending kunnen geven. De laatste stap (Refelection) vraagt om te achterhalen waar het gevoel / vooroordelen/ vooronderstellingen vandaan komen. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar leiderschap door vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds een drempel is (maatschappelijk, cultureel) voor vrouwelijke leiders en dat acceptatie nog geen algemeen goed is. Verder onderzoek constateert ook dat er weinig tot geen specifieke management programma s voor vrouwen zijn. Er wordt maar verwacht dat ze meedraaien in de algemene programma s terwijl er inmiddels ook de wetenschap aanwezig is dat vrouwen anders reageren, communiceren enz. Dit onderzoek viel met name op omdat de laatste jaren steeds meer wordt aangemoedigd vrouwen ook in managementposities aan te nemen. Persoonlijke ontwikkeling is iets dat steeds meer onder de aandacht wordt gebracht en dat kennis van jezelf een basis is voor goed leiderschap. Waarom de aandacht hiervoor aan het toenemen is, kan te maken hebben met meerdere zaken. Eén daarvan is een steeds individueler wordende wereld. We zijn allemaal leiders.. Een andere verklaring kan worden gezocht in het feit dat we ons in een snel veranderende wereld bevinden. Nieuwe denkwijzen en nieuwe manieren van werken dienen zich aan en alleen duurzame oplossingen hebben nog een kans om ons te helpen die problemen van vandaag (milieu, armoede, onverdraagzaamheid) op te lossen. We moeten ons weer gaan baseren op onze authentieke waarden (wat is voor ons echt belangrijk). Het draait dan om leiderschap wat dienend wil zijn en de verbinding kan leggen tussen mensen. Uitgangspunt is wel dat je weet wie je bent, wat zijn je normen en waarden. Het kan gezien worden als een tegenreactie op de door de economie beheerste wereld. Deze inzichten zijn boeiend en zetten ook wel aan het denken. Wat kun er zelf mee als leider. De aandacht voor persoonlijke ontwikkeling tijdens de eerste en tweede fase van de MBA sluit dus naadloos aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten m.b.t. leadership development. Het goed kennen van jezelf geeft immers begrip voor een ander. Het is de kunst hoe je als leider authentiek leiderschap tussen alle aanwezige krachtenvelden in de eigen werkomgeving concreet gaat maken. De verworven inzichten geven enerzijds direct in de praktijk te gebruiken tools. Maar anderzijds ook wel inzichten die moeten bezinken en nog nader uitgeplozen dienen te worden hoe die in de praktijk gebruikt kunnen gaan worden. Kortom: bedrijfskundige inzichten gezocht en gevonden op AoM. 5

6 Conclusies vanuit de 4 windrichtingen bekeken: We hebben u meegenomen in het thema leiderschap. Uit alles blijkt dat dit thema volop en wereldwijd in ontwikkeling is en onderzocht wordt. Naar leiderschap vindt heel veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Zoveel dat je door de vele bomen nauwelijks nog het bos kunt zien. Hoge bomen vangen echter altijd de meeste wind. Deze 4 bomen hebben wij hierboven voor u beschreven en geeft inzicht in de belangrijkste zuilen van leiderschap anno Leiders worden goede leiders wanneer zij open staan voor alle 4 de windrichtingen. Niet dat de leider met alle winden mee moet waaien, maar effectief leiderschap betekent wel dat: - Management van zelf (behaviour & development) bij goede leiders een vanzelfsprekendheid is; - Innoveren een vaste voorwaarde is geworden waarbij creativiteit het sleutelwoord is; - Ondernemerschap een belangrijke eigenschap is; - Leiders de ontwikkelingen en trends actief moeten blijven volgen omdat volgers nu eenmaal ook niet stilstaan in hun ontwikkeling. Nu u dit als lezer weet, kunt u het plaatje op de voorpagina ook beter duiden: - Noord = Faciliteren Trends - Oost = Inspireren Innoveren - Zuid = Verbinden Management van Zelf - West = Resultaat Ondernemerschap Kortom: goede leiders doen aan Leadership Development door Lifelong Learning!!! 6

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Meesterschap in Projectmanagement

Meesterschap in Projectmanagement pagina 1 Meesterschap in Projectmanagement Kenmerken r Het leertraject Meesterschap in Projectmanagement is een academische opleiding voor ervaren projectmanagers die van projectmanagement hun vak hebben

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0)

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0) 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015 Leiding geven aan verandering 24 en 25 september 2015 Groesbeek De beste prestaties worden geleverd door mensen die dicht bij zichzelf zijn, intuïtief, creatief en reflectief. Het zijn mensen die weten

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

Organisatie Ontwikkelaars

Organisatie Ontwikkelaars De verschuiving binnen HRD van de aandacht voor opleiden en leren naar een focus op de bijdrage ervan aan de performanceverbetering van de onderneming, is natuurlijk dé strategische trend bij uitstek.

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

Waarderend Veranderen Richting Diversiteit aan de Universiteit

Waarderend Veranderen Richting Diversiteit aan de Universiteit Waarderend Veranderen Richting Diversiteit aan de Universiteit VSNU Seminar Diversiteit Danielle Zandee 12 mei 2017 Leadership Entrepreneurship Stewardship Executive Education & Organizational Development

Nadere informatie

Leiderschap & Marktontwikkeling

Leiderschap & Marktontwikkeling High Growth Programs Leiderschap & Marktontwikkeling Een persoonlijke en commerciële groeispurt voor ambitieuze ondernemers - Jaarprogramma - ONDERNEMER PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VOOR WIE? Ondernemers die

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical 1 Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical Welkom! De wereld verandert steeds sneller, alles en iedereen is meer en meer met elkaar verbonden een behoorlijke

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen Boeken die spreken! Op 12 april 2012 zal Remco Claassen de aftrap geven van de collegereeks 2012! Remco Claassen is een rebelse spreker, trainer

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Ik innovatief, mijn organisatie innovatief

Ik innovatief, mijn organisatie innovatief Ik innovatief, mijn organisatie innovatief Workshop - 28 februari 2011 Koningssteen People practices in innovation Energize your professional growth programma Ik innovatief, mijn organisatie innovatief

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 Stelling 1 Deelnemers aan het high potential programma kunnen het best geselecteerd worden aan de hand van hun huidige performance 3 Herkenbaar?

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

Sales en Account Management

Sales en Account Management Talent program Het Instituut voor (ISAM) is gespecialiseerd in academische sales opleidingen, masterclasses en seminars voor de ambitieuze sales professional. Het ISAM is opgericht in 1996 en verbonden

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Leren met je hart, je hoofd en je handen. Play Learn Change is partner van LEGO Education

Leren met je hart, je hoofd en je handen. Play Learn Change is partner van LEGO Education Leren met je hart, je hoofd en je handen Play Learn Change is partner van LEGO Education Wat is ook weer het doel van leren? Jouw wereld ontdekken en begrijpen Jouw eigen plek ontdekken Jezelf staande

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Boardroom Strategisch Leiderschap

Boardroom Strategisch Leiderschap Boardroom Strategisch Leiderschap COHORT 2017 Ga voor goud! Strategisch leiderschap als sleutel voor waardeontwikkeling Als eigenaar, partner, directeur of manager van een middelgrote of snelgroeiende

Nadere informatie

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Propositie van de werkgroep Agile Architecting Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Hanoi traffic Factsheet Werkgroep AA Probleem: Agile zijn is moeilijk. Behoefte aan praktijk

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

CREATUUR BUSINESS CASE

CREATUUR BUSINESS CASE CREATUUR BUSINESS CASE en dus ook van zijn de ondernemer is eigenaar, gewenste situatie methode vorm: ondernemerscoaching sector: clownerie, entertainment duur: 4 sessies niveaus: missie, identiteit, overtuigingen,

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Coaching & Leadership Academy - Advanced level - Curriculum - Class 11/17

Coaching & Leadership Academy - Advanced level - Curriculum - Class 11/17 Coaching & Leadership Academy - Advanced level - Curriculum - Class 11/17 Programma en learning systems Module 1: Principes en wetten van een world class business Elke succesvolle business hanteert gezonde

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Een nieuw programma voor het vinden, selecteren en ondersteunen van innovatieve scholen in het basis- en secundair onderwijs in België.

Een nieuw programma voor het vinden, selecteren en ondersteunen van innovatieve scholen in het basis- en secundair onderwijs in België. Een nieuw programma voor het vinden, selecteren en ondersteunen van innovatieve scholen in het basis- en secundair onderwijs in België. DOORBREKEN IN EEN WERELD IN VERANDERING ELK KIND KAN EEN CHANGEMAKER

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

EXECUTIVE PERFORMANCE

EXECUTIVE PERFORMANCE HEALTH & PERFORMANCE EXECUTIVE PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE PROGRAM Effectief investeren in jezelf in de vitaliteit van je organisatie EXECUTIVE PERFORMANCE Energize High Performance dienstverlening van

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Transformatief Leiderschap

Transformatief Leiderschap Transformatief Leiderschap Transformatieve leiders inspireren, motiveren en stimuleren. Niet alleen zichzelf maar ook de mensen om zich heen om buitengewoon goed te presteren, verbazingwekkende dingen

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet

Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet Programma Opening Presentatie & Interactieve oefening Pauze Worldcafé, in gesprek over leiderschap Terugkoppeling Samenvatting: Wat werkt wel en Wat

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Generation Y. Next generation leaders Generation internet Young potentials

Generation Y. Next generation leaders Generation internet Young potentials Generation Y Next generation leaders Generation internet Young potentials VAN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP OVER ORGANISATIEONTWIKKELING TOT STRATEGIE #THEFUTUREISNOW Een hele nieuwe generatie staat klaar om

Nadere informatie

van collectief tot In-Company

van collectief tot In-Company De Innovator Innovator's Toolkit Toolkit Training: Daar wordt je innovatief van van collectief tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Innovatie in je organisatie De ontwikkelingen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Congresverslag. World HRD congress Mumbai, India

Congresverslag. World HRD congress Mumbai, India Congresverslag Drs. Ger Driesen is eigenaar van Challenge Stretching Talent, gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van Talent en Management Development-programma s. E-mail: gd@challenge-training.nl

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief

Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Talentmanagement vanuit organisatie perspectief Geëngageerde medewerkers zijn de juweeltjes van uw organisatie. Deze groep medewerkers werkt met passie, werkt harder, stelt zich effectiever, efficiënter

Nadere informatie

Psychologische aspecten van leiderschap. > Karianne Kalshoven ACIL. > Okke Postmus Development Booster

Psychologische aspecten van leiderschap. > Karianne Kalshoven ACIL. > Okke Postmus Development Booster Psychologische aspecten van leiderschap > Karianne Kalshoven ACIL > Okke Postmus Development Booster Theorethische benaderingen van leiderschap Trait Approaches Behavioral Approaches Contingency Theories

Nadere informatie

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN

MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN MODULAIRE MANAGEMENTTRAININGEN Basisvaardigheden de performance manager De manager als change manager De manager als connecting and inspiring leader Op weg naar een beter presterender organisatie WIE ZIJN

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein Boeken die spreken! Yolanda Eijgenstein, Zakenvrouw van het Jaar 1997, presenteert op kleurrijke wijze haar managementfilosofie. Haar motto

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

Hovingh & Partners Commercial Leadership. De leiders van morgen

Hovingh & Partners Commercial Leadership. De leiders van morgen Hovingh & Partners Commercial Leadership De leiders van morgen Hovingh & Partners Commercial Leadership De leiders van morgen Commercieel management, het is een vak. Een vak dat steeds complexer wordt

Nadere informatie

Hiermee laat je zien dat de uitspraak "Het liefst werk ik alleen" het meest op jou van toepassing is.

Hiermee laat je zien dat de uitspraak Het liefst werk ik alleen het meest op jou van toepassing is. Roos van Leary Vragenlijst + sleutel + wiel Naam: Aanwijzingen: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken paarsgewijs gegroepeerd. Aan jou wordt gevraagd om elk groepje van twee uitspraken te bekijken

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?!

Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?! Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?! De Kracht van Open-Book Management - Connecting People & Numbers - 23 augustus 2016 1 MARTIN 70% source Gallup

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change 5 Module Leadership 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda

Nadere informatie

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company De Innovator Creatief Denken & Innovatie Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Creativiteit & Innovatie In de wereld van vandaag

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Jij hebt iets bijzonders te delen, een mooi verhaal of jij hebt iets unieks te bieden waardoor jij het leven van je klanten positief kan veranderen.

Jij hebt iets bijzonders te delen, een mooi verhaal of jij hebt iets unieks te bieden waardoor jij het leven van je klanten positief kan veranderen. Business Passionista Passion, Power & Purpose Jij hebt iets bijzonders te delen, een mooi verhaal of jij hebt iets unieks te bieden waardoor jij het leven van je klanten positief kan veranderen. Be a woman

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Case 2 Mercedes België wordt klantvriendelijker Grondslagen van de marketing Case 2 Mercedes België wordt klantvriendelijker Lic. Jan Baccarne MM Deze case is een aanvulling bij Grondslagen van de marketing

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

EEN SYMFONIE CREËREN. werken in verbondenheid en vanuit eigen kracht

EEN SYMFONIE CREËREN. werken in verbondenheid en vanuit eigen kracht middle management program EEN SYMFONIE CREËREN werken in verbondenheid en vanuit eigen kracht Als Servant-Leader maak je jouw medewerkers bewust van de vrijheid om authentiek te durven en kunnen zijn.

Nadere informatie

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE COMBINATIE VAN INHOUD, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTIJKCASES STAAT GARANT VOOR EEN OPTIMALE RETURN

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie