Academie voor Podiumkunsten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academie voor Podiumkunsten"

Transcriptie

1 Academie voor Podiumkunsten Cursusaanbod

2 ursusaanbo De Academie voor Podiumkunsten is dé Academie voor Podiumkunsten organisatie voor trainingen voor mensen werkzaam in de podiumkunstenbranche. Het tweede jaar van de Academie volgden bijna 150 mensen een training bij de Academie voor Podiumkunsten en waren daar (zeer) tevreden over. Gemiddeld gaven zij een 7,5. Niet alleen de inhoud van de trainingen is afgestemd op de sector, ook de duur van de trainingen. De trainingen zijn kort en compact. Op deze manier kunt u voor een acceptabele prijs snel kennis en vaardigheden opdoen en direct toepassen in uw werk binnen de podiumkunsten. De docenten die trainingen geven gaan uit van uw werksituatie bij een gezelschap, een impresariaat, een podium, of als zelfstandig kunstenaar. Doordat alle deelnemers werkzaam zijn in de podiumkunstensector, leert u niet alleen van de trainer, maar ook van uw medecursisten. De cursus levert u kennis en vaardigheden én nieuwe contacten, ideeën en inspiratie op. Steeds vaker kiezen organsiaties in de podiumkunsten daarom voor trainingen van de Academie voor Podiumkunsten. Locaties De cursussen worden gegeven in theaters die aangeboden hebben om op te treden als Gastheer voor de Academie voor Podiumkunsten. In de volgende theaters kunt u de Academie vinden: - Theater De Vest (Alkmaar), - De Meervaart (Amsterdam), - Stadsschouwburg Amsterdam, - Theater De Lieve Vrouw (Amersfoort), - Schouwburg en Congrescentrum Orpheus (Apeldoorn), - Cultureel Centrum De Speeldoos (Baarn), - Theater De Fransche School (Culemborg), - Theater De Veste (Delft), - Theater aan de Parade (Den Bosch), - De Koninklijke Schouwburg (Den Haag), - Cultureel en Congrescentrum De Reehorst (Ede), - Rotterdamse Schouwburg (Rotterdam), - Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht), - Theater De Junushoff (Wageningen), - Het Zaantheater (Zaandam), - De Hanzehof (Zutphen). Initiatiefnemers De Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, de Vereniging Nederlandse Poppodia, de Vereniging voor Nederlandse Theatergezelschappen, het DOD, het Contactorgaan Nederlandse Orkesten, de Vereniging voor Vrije Theater Producenten, de Maatschappij voor Podiumkunst Producenten, de Vereniging voor Nederlandse Muziekensembles en de Vereniging Kleine Muziekcentra namen gezamenlijk het initiatief tot het oprichten Voor aanmelden of voor meer informatie over de Academie voor Podiumkunsten gaat u naar

3 d van de Academie voor Podiumkunsten om zo een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de sector. De Academie functioneert als paraplu waaronder verschillende aanbieders trainingen kunnen leveren. De Academie stelt het aanbod samen en bewaakt de kwaliteit van de cursussen samen met mensen uit het veld. In company trainingen Vrijwel alle trainingen kunnen ook als in company trainingen gevolgd worden. Voor meer informatie en advies neemt u contact op met de Academie voor Podiumkunsten: of bel die cursussen waarbij intervisie een logische vervolg op de cursus is. De thema s die bij de intervisiebijeenkomsten aan de orde komen, kunnen echter breder zijn dan het onderwerp van de trainingen. Wanneer een intervisiegroep te klein blijkt te worden, kan deze samengevoegd worden met een andere intervisiegroep. Uiteraard wordt hierbij gelet op het vakgebied en het niveau van de deelnemers. Website Op de website vindt u actuele informatie over de cursussen en intervisietrajecten. Intervisie Naast zeventien cursussen biedt de academie bij een aantal cursussen intervisietrajecten aan. Intervisie is een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact en biedt de deelnemers de gelegenheid elkaar te ondersteunen, feedback te geven en op professionele basis van elkaar te leren. De trainer zal binnen enkele dagdelen de deelnemers helpen een zelfsturende en op reflectie gericht leerproces op gang te brengen. De bedoeling is dat de deelnemers het traject zelf voortzetten. De intervisie heeft als doel het uitwisselen van kennis, het komen tot inzichten en oplossingen, het ontwikkelen van zelfinzicht, het ontwikkelen van een flexibel gedragsrepertoire en het vergroten van de eigen vaardigheden. Intervisietrajecten worden aangeboden bij Subsidie Ook voor meer informatie over scholingssubsidies voor rijksgesubsidieerde organisaties surft u naar Inschrijven en meer informatie Voor aanmelden of meer informatie over de Academie voor Podiumkunsten gaat u naar of belt u met de Academie voor Podiumkunsten of belt u met de Academie voor Podiumkunsten

4 Uw tekst trekt volle zalen I Uw tekst trekt volle zalen II Mark Projectmanagement voor het web Communicatie via internet Onderhandelen in de Podiumkunsten Beter zicht op dans Cu nu aan de slag Verbeter uw bedrijfresultaat met TAS Meer p Effectief leiderschap voor ervaren theatermanagers Manage leidinggevenden CAO Nederlandse Podia: Motiverend beoordel werken en Time management Klantgericht werken aan telefoo met klachten en agressie Trainingen vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen. Extra cursussen worden bekend gemaakt worden op en via ingen.

5 eting B Branding Succesvol ltural Governance, ubliek, minder kosten mentgesprekken voor en Planmatig n en balie Omgaan Marketing en promotie 6 Uw tekst trekt volle zalen I 7 Uw tekst trekt volle zalen II 8 Marketing B 9 Branding 10 Projectmanagement voor het web 11 Meer publiek via het web Verkopen / programmeren 12 Succesvol Onderhandelen in de Podiumkunsten 13 Beter zicht op dans De cursus Beter zicht op dans is ook geschikt voor marketeers Bestuur 14 Cultural Governance, nu aan de slag Bedrijfsvoering 15 Verbeter uw bedrijfresultaat met TAS of PAS 16 Artiesten, optredens en belastingen 17 Meer publiek en minder kosten Leidinggeven 19 Effectief leiderschap voor ervaren theatermanagers 20 Managementgesprekken voor leidinggevenden 21 Planmatig werken en Time management Deze training is geschikt voor iedereen die zelfstandig werkt 22 CAO Nederlandse Podia: Motiverend beoordelen Cursusaanbod Academie voor Podiumkunsten Kassa 24 Klantgericht werken aan de telefoon en balie 26 Omgaan met klachten en agressie 5

6 Uw tekst trekt volle zalen I AANBIEDER SRM Wanneer bereikt een tekst zijn doel, en wanneer niet? Dat is de vraag waarop u in deze training een duidelijk antwoord krijgt. Sterke en minder sterke teksten komen in deze training op tafel. Uw nieuwe kennis en inzichten vertaalt u meteen naar uiteenlopende praktijksituaties. Met deze training tekent u voor twee boeiende tekstdagen die uw talenten blootleggen en uw techniek van het geschreven woord verbeteren. Deze training is bedoeld voor mensen die met enige regelmaat teksten schrijven en/of beoordelen en het effect van wervende teksten willen verbeteren. Na deze training kunt u analyseren wat een tekst sterk maakt en hoe u een minder sterke tekst kunt verbeteren. U kent de belangrijkste mechanismen om de lezer een tekst in te krijgen. Bovendien kunt u deze mechanismen toepassen. De concrete tips en aandachtspunten van de trainer bieden u houvast om uw schriftelijke communicatie structureel te verbeteren. De docenten die de schrijftrainingen verzorgen, hebben een rijke ervaring op het gebied van tekstschrijven. Deze bevlogen professionals willen hun praktijkervaring graag aan de deelnemers overbrengen en doen dat met verve. TRAININGSDUUR 2 DAGEN 685,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 20 LOCATIE EN DATUM MUZIEKCENTRUM VREDENBURG, UTRECHT, 5 EN 12 DECEMBER 2005 (MAANDAGEN, UUR) 6

7 Uw tekst trekt volle zalen II AANBIEDER SRM U bent gewend uw boodschap aan papier toe te vertrouwen, maar u denkt dat het beter kan. Of u wilt in minder tijd een sterker verhaal kunnen neerzetten. Dan bent u met deze training goed op weg. Vanuit de analyse van bestaand tekstmateriaal en aan de hand van reële opdrachten werkt u snel toe naar een beter schrijfproduct. Dat u wel een beetje schrijven kon, wist u al. Dat er nog zo veel te leren valt, ontdekt u na twee dagen intensieve training. Deze training is bedoeld voor mensen die met grote regelmaat teksten schrijven en de kwaliteit daarvan een impuls willen geven. U heeft uw schrijfvaardigheid duidelijk aangescherpt en weet hoe u uw kwaliteiten zelf verder kunt ontwikkelen. Bovendien heeft u geleerd om in kortere tijd betere teksten te schrijven. De docenten die de schrijftrainingen verzorgen, hebben een rijke ervaring op het gebied van tekstschrijven. Deze bevlogen professionals willen hun praktijkervaring graag aan de deelnemers overbrengen en doen dat met verve. TRAININGSDUUR 2 DAGEN 685,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 20 LOCATIE EN DATUM THEATER AAN DE PARADE, DEN BOSCH, 8 EN 15 MEI 2006 (MAANDAGEN, UUR) 7

8 Marketing B AANBIEDER SRM U maakt tijdens deze training kennis met het ontwikkelen van een marketingplan op strategisch niveau en de uitwerking van de gekozen strategie op operationeel niveau. De dagelijkse praktijk van het werken in snel veranderende markten staat daarbij centraal. U leert op de juiste wijze afwegingen te maken op strategisch en tactisch niveau. Waar mogelijk neemt de docent uw werksituatie als uitgangspunt, zodat u de theorie direct in de praktijk kunt toepassen. Deze training is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt (of wil gaan dragen) voor het bepalen van het marketingbeleid van een merk, product of productgroep binnen de podiumkunsten. Na het volgen van deze training beschikt u over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om marketingproblemen te analyseren en op basis van deze analyses een strategie te bepalen. U beheerst het marketingplanningsproces en kent de mogelijkheden van de beschikbare marketinginstrumenten. U kunt bepalen welke instrumenten in een specifieke situatie kunnen bijdragen tot het realiseren van uw doelstellingen. De docenten van deze training hebben allen óf een zware functie in het bedrijfsleven óf een bloeiende eigen adviespraktijk. Het zijn bevlogen professionals die graag hun praktijkervaring overdragen. Intervisie Aan het eind van deze training kunt u zich inschrijven voor intervisie. De eerste twee bijeenkomsten worden door de Academie voor Podiumkunsten georganiseerd en zal een trainer de intervisiebijeenkomsten leiden. Het uitgangspunt is dat de deelnemers na deze twee dagdelen zelfstandig doorgaan met het intervisietraject. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten krijgt iedere deelnemer een aparte opdracht die gerelateerd is aan zijn/haar eigen werkveld binnen de podiumkunsten. De trainer zorgt voor: persoonlijke aandacht (behandeling individuele case), verbreding en verdieping (afhankelijk van de uitvoering van de opdrachten). Intervisie kan doorgaan bij minimaal 7 deelnemers. Meer informatie over intervisie vindt u op en op pagina 3 van deze brochure. 8 TRAININGSDUUR 3 DAGEN + 1 TERUGKOMDAG 1100,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. PRIJS INTERVISIE PER DEELNEMER 125,- (EX. BTW) MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 20 LOCATIE EN DATUM DE REEHORST, EDE, 7, 14 EN 21 NOVEMBER 2005 (MAANDAGEN, UUR)

9 Branding AANBIEDER SRM Deze unieke training geeft u inzicht en handvatten om de belangrijkste thema s rondom Branding in uw dagelijkse communicatiepraktijk toe te passen. Thema s zijn: marketingcommunicatie, interne communicatie, positionering, merkbouwen en laden. Waar mogelijk neemt de docent uw werksituatie als uitgangspunt, zodat u de theorie direct in de praktijk kunt toepassen. Iedereen die in de podiumkunsten werkzaam is op het communicatievakgebied en zich vanuit deze discipline wil verdiepen in de strategische, tactische en operationele aspecten daarvan. Na het volgen van deze training beschikt u over kennis en inzicht om de merkpersoonlijkheid van uw organisatie te bepalen en kunt u vanuit de merkpersoonlijkheid uw communicatie effectiever maken. Ook beschikt u over inzicht in de interactie tussen merk en afnemer en kent u het proces van merken bouwen, exploiteren en onderhouden. De docenten van deze training hebben allen óf een zware functie in het bedrijfsleven óf een bloeiende eigen adviespraktijk. Het zijn bevlogen professionals die graag hun praktijkervaring overdragen. Intervisie Aan het eind van deze training kunt u zich inschrijven voor intervisie. De eerste twee bijeenkomsten worden door de Academie voor Podiumkunsten georganiseerd en zal een trainer de intervisiebijeenkomsten leiden. Het uitgangspunt is dat de deelnemers na deze twee dagdelen zelfstandig doorgaan met het intervisietraject. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten krijgt iedere deelnemer een aparte opdracht die gerelateerd is aan zijn/haar eigen werkveld binnen de podiumkunsten. De trainer zorgt voor: persoonlijke aandacht (behandeling individuele case), verbreding en verdieping (afhankelijk van de uitvoering van de opdrachten). Intervisie kan doorgaan bij minimaal 7 deelnemers. Meer informatie over intervisie vindt u op en op pagina 3 van deze brochure. TRAININGSDUUR 3 DAGEN 975,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. PRIJS INTERVISIE PER DEELNEMER 125,- (EX. BTW) MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 20 LOCATIE EN DATUM THEATER- EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF, ZUTPHEN, 20, 27 MAART EN 3 APRIL 2006 (MAANDAGEN, UUR) 9

10 Projectmanagement voor het web AANBIEDER MEDIAMATIC Het internet heeft een vakgebied gecreëerd waarin uiteenlopende vakmensen als webontwerpers, vormgevers en tekstschrijvers samenwerken. De groeiende complexiteit van webprojecten en de dynamiek van samengestelde teams vereist een vaardige, veelzijdige projectleider die van de verschillende disciplines voldoende kennis heeft. Deze cursus heeft als leidraad de stadia die tijdens een project doorlopen worden. We staan uitgebreid stil bij de briefing. We geven u inzicht in de manier van werken van softwareontwikkelaars. U krijgt tips over het maken en interpreteren van begrotingen en planningen. U leert welke instrumenten u als projectleider tot uw beschikking heeft om het team te sturen. Tenslotte kijken we hoe een evaluatie van een webproject het beste uitgevoerd kan worden. De cursus is toegespitst op de problemen, functies en eisen van projecten binnen de podiumkunsten. Deze training is bedoeld voor opdrachtgevers: projectleiders, zoals communicatiemedewerkers van zowel podia als gezelschappen. Ervaring met het bijhouden van websites is een pre. Na het volgen van de training heeft u voldoende kennis en vaardigheden om de coördinerende rol in een webproject, zoals het (uit)bouwen van een website, te vervullen en zo het gewenste projectresultaat te bereiken. Hein Eberson is werkzaam als docent bij Mediamatic, maar heeft ook een zeer ruime praktijkervaring. Als onafhankelijk projectontwikkelaar was Eberson (met zijn bedrijf Metaspore) betrokken bij het maken van de websites van onder andere CJP, het Van Gogh Museum, het Ministerie voor Economische Zaken. TRAININGSDUUR 1 DAG 369,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 10 LOCATIE EN DATUM MEDIAMATIC, AMSTERDAM, 13 FEBRUARI 2006 (MAANDAG, UUR) 10

11 Meer publiek via het web AANBIEDER MEDIAMATIC Internet speelt een belangrijke rol in de communicatiestrategie voor een organisatie in de culturele sector. De mogelijkheden van dit medium en de visie daarop veranderen nog steeds. Internet is zeer geschikt om te communiceren met gebruikersgroepen of om informatie van of over hen te verzamelen. Tijdens deze cursus leert u hoe u deze informatie vervolgens weer effectief kunt gebruiken. Hoe gebruik je adressen op een goede manier? Wat zijn de elementen van een succesvolle ing? Hoe gebruik je effectief e-flyers? Hoe kan je klantrelaties opbouwen via internet? Deze dag verschaft inzichten in de mogelijke functies van internet en de integratie van het medium in een communicatieplan. De consequenties voor de organisatie van de keuze voor internet, worden op een rij gezet. Deze cursus is gericht op marketing- en communicatiemedewerkers van zowel podia als voor gezelschappen die effectiever gebruik willen maken van internet als communicatieinstrument. Na het volgen van deze training kent u de mogelijkheden en valkuilen van communicatie via internet en weet u hoe u internet kunt inzetten om uw communicatiedoelstellingen te behalen en meer publiek te werven. Hein Eberson is werkzaam als docent bij Mediamatic, maar heeft ook een zeer ruime praktijkervaring. Als onafhankelijk project ontwikkelaar was Eberson (met zijn bedrijf Metaspore) betrokken bij het maken van de websites van onder andere CJP, het Van Gogh Museum, het Ministerie voor Economische Zaken. TRAININGSDUUR 1 DAG 369,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 10 LOCATIE EN DATUM MEDIAMATIC, AMSTERDAM, 16 JANUARI 2006 (MAANDAG ) 11

12 Succesvol onderhandelen in de podiumkunsten AANBIEDER HOSPITALITY SOLUTIONS Bij het aangaan van een partage-overeenkomst of een uitkoopsom is goed onderhandelen een kunst. Ook wanneer u die kunst niet (volledig) verstaat, hoeft u niet te wanhopen. Eenvoudige tips en technieken kunnen u al een heel eind verder helpen. Tijdens de training Succesvol onderhandelen in de podiumkunsten krijgt u deze kennis aangereikt en ontwikkelt u vaardigheden om tot een voordelige overeenstemming te komen met een andere partij. Deze vaardigheden worden geoefend met behulp van een aantal vastliggende cases, maar ook aan de hand van situaties die de deelnemers zelf aandragen. In de training wordt vooral naar de verschillende aanpakken van de deelnemers gekeken en deze worden gezamenlijk geëvalueerd. Hierdoor wordt het leren van elkaar concreet vormgegeven. Deze dag wordt ondersteund door twee gastdocenten (aanbodzijde en vraagzijde). Deze gastdocenten staan binnen de podiumkunsten bekend als ervaren en succesvol onderhandelaars. Directie en afdelingshoofden met als taak de in- en verkoop van voorstellingen, concerten en evenementen. Na deze training beschikt u over kennis en vaardigheden om tot voordelige overeenstemming te komen met een andere partij. Henri Hogenhuis is professioneel trainer-coach sinds Daarvoor was hij twaalf jaar actief in diverse theaters op gebied van management, coaching, marketing en operationele bedrijfsvoering (horeca en evenementen, techniek, facilitair). Vanuit deze invalshoek kan hij de trainingen toesnijden op podia, gezelschappen, orkesten en impresariaten. TRAININGSDUUR 1 DAG 435,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 12 LOCATIE EN DATUM JUNUSHOFF, WAGENINGEN, 10 OKTOBER 2005 (MAANDAG, UUR) 12

13 Beter zicht op dans Analyse en achtergronden voor theaterprogrammeurs en marketeers AANBIEDER DOD / COLLECTIEVE DANSPROMOTIE Danscultuur in Nederland In tegenstelling tot de ons omringende landen heeft Nederland nog maar een jonge danstraditie. Na ruim 50 jaar heeft dit geresulteerd in een rijk aanbod van verschillende dansvoorstellingen: van puur academisch tot postmodern tot cultuurdans en alle (meng) stijlen daar tussenin. Uitgaande van het huidige dansaanbod in Nederland worden de verschillende dansgenres en stijlen in perspectief geplaatst. Bovendien wordt aandacht besteed aan nieuw talent en nieuwe ontwikkelingen en trends in de nationale en internationale danswereld zoals etnische dans en de dansfilm. Dansanalyse Hoe analyseert u effectief een dansvoorstelling: aandacht voor de filosofische beginselen, de klassieke middelen en de nieuwe media die de choreograaf ten dienste staan. Na afloop van de eerste middag bezoeken we gezamenlijk een dansvoorstelling. Op de tweede dag worden de voorstelling en bijbehorende teksten publiciteit en programmaboek grondig nabesproken aan de hand van een stramien, waarvan u desgewenst ook later gebuik kunt maken. De training is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met danstheaterprogrammering en publieksvoorlichting. Na het volgen van deze cursus heeft u (een beter) inzicht in de actuele Nederlandse dansinfrastructuur en de positie van Nederlandse dans ten opzichte van het internationale dansveld. U zult vlot en effectief een dansvoorstelling kunnen analyseren en het schrijven over dansvoorstellingen zal u gemakkelijk afgaan. Bovendien heeft u kennis van stijlen en genres en kunt u deze plaatsen in een historisch perspectief. Liesbeth Osse werkte in de jaren negentig in Het Muziektheater, waar zij hoofd Centrale Communicatie en Educatie was. Sinds 2000 voert zij met een partner een bureau voor cultuureducatie en is zij als vaste docent Dans verbonden aan het onderwijscentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor meer informatie: TRAININGSDUUR 2 DAGEN, 1E DAG: MIDDAG EN AVOND (VOORSTELLING), 2E DAG: OCHTEND EN MIDDAG 499,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF VOORSTELLING, CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE, LUNCH EN DINER. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 20 LOCATIE EN DATUM 1E DAG STADSSCHOUWBURG, AMSTERDAM, 23 JANUARI 2006 (MAANDAG,14.00 UUR - EINDE VOORSTELLING), 2E DAG MUZIEKCENTRUM VREDENBURG, UTRECHT, 30 JANUARI 2006 (MAANDAG UUR) 13

14 Cultural Governance, nu aan de slag AANBIEDER ADVIESBURO STIVER/LEX ROOTSELAAR Omstreeks 1996 werd de besturing van organisaties ook in Nederland onderwerp van aandacht. Sindsdien is die aandacht nauwelijks verminderd (denk aan de publiciteit rondom de commissie Tabaksblat) en zelfs uitgebreid naar verschillende maatschappelijke sectoren. Na de volkshuisvesting, de gezondheidszorg, het hoger beroepsonderwijs en maatschappelijke opvang werd in 2000 door de Commissie Cultural Governance een rapport met adviesen geschreven. Door de stichting Kunst&Zaken werden daaruit in 2004 de 23 Aanbevelingen Cultural Governance gedestilleerd en werd de Handleiding Cultural Governance binnen de sector verspreid. In deze cursus worden de deelnemers, na een inleiding, zelf uitgedaagd om aan het werk te gaan om de aanbevelingen in hun eigen situatie te kunnen toepassen. Tussen de twee bijeenkomsten moeten enige uren worden gereserveerd voor opdrachten. Voor bestuursleden en directies die belangstelling hebben voor de wijze van en voor de verbetering van de besturing van de organisatie. Het verdient de voorkeur om per organisatie met directeur en bestuurslid de training te volgen. Om deze reden krijgt elke tweede deelnemer per organisatie korting. De deelnemers hebben kennis van de achtergronden van cultural governance en kunnen de aanbevelingen binnen hun organisatie vorm geven. Drs. Lex van Rootselaar is al ruim vijftien jaar aktief als organisatieadviseur voor (besturen van) verenigingen en stichtingen. Hij was als schrijver betrokken bij het tot stand komen van de Handleiding Cultural Governance. TRAININGSDUUR MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS LOCATIE EN DATUM 2 AVONDEN 200,- (EX. BTW), ELKE TWEEDE DEELNEMER PER ORGANISATIE KRIJGT KORTING, TWEE DEELNEMERS BETALEN 349,- DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL (O.A. HANDLEIDING CULTURAL GOVERNANCE, KOFFIE, THEE EN LICHTE AVONDMAALTIJD OP DE TWEEDE AVOND. 16 DEELNEMERS (8 ORGANISATIES) MUZIEKCENTRUM VREDENBURG, UTRECHT, 17 NOVEMBER EN 1 DECEMBER 2005 (DONDERDAGEN, 1E DAG UUR, 2E DAG UUR) 14

15 Verbeter uw bedrijfresultaat met TAS of PAS AANBIEDER VERENIGING VAN SCHOUWBURG EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES (VSCD) De meeste leden van de VSCD doen al enkele jaren aan bedrijfsvergelijking (benchmarking) door middel van het Theater Analyse Systeem (TAS). Poppodia zijn vorig jaar begonnen met PAS (Podium Analyse Systeem). Zowel het invullen van de vragenlijst als de interpretatie van de resultaten blijkt niet altijd gemakkelijk. Tijdens deze cursus wordt aandacht gegeven aan het invullen van de gegevens en de koppeling aan de eigen programmagegevens en financiële administratie. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de interpretatie en het gebruik van de uitkomsten. De meeste aandacht zal worden geschonken aan het individuele gebruik (bedrijfsvergelijking), maar er zal ook worden ingegaan op het gebruik van TAS voor het genereren van landelijke branchegegevens. U krijgt een model voor interne bespreking aangeboden. Directies, administrateurs en hoofden marketing van podia die werken met het Poppodia of Theater Analysesysteem (PAS of TAS) of daar net mee zijn begonnen. De cursus is niet geschikt voor mensen die er nog nooit mee gewerkt hebben. Na de training vult u de vragenlijst met een groter gemak in, kunt u een koppeling maken met de eigen financiële verslaglegging en u heeft inzicht in het gebruik van de uitkomsten ter verbetering van de eigen bedrijfsvoering. Hans Onno van den Berg is sinds 5 jaar directeur van de VSCD. Daarvoor werkte hij als zelfstandige - aan o.a. de ontwikkeling van systemen voor benchmarking en branchetelling bij Ontwerpers (BNO) en het Theater Analyse Systeem (VSCD). Hij houdt van cijfers en kengetallen en gelooft heilig dat individuele bedrijven en de hele sector door een slim gebruik van de uitkomsten veel over zichzelf kunnen leren. TRAININGSDUUR 1 MIDDAG 85,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE EN THEE. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 15 LOCATIE EN DATUM (EERSTE CURSUS) THEATER DE VESTE, DELFT, 31 OKTOBER 2005 (MAANDAG, UUR) LOCATIE EN DATUM (TWEEDE CURSUS) SCHOUWBURG EN CONGRESCENTRUM ORPHEUS, APELDOORN, 24 APRIL 2006 (MAANDAG, UUR) 15

16 Artiesten, optreden en belastingen AANBIEDER DICK MOLENAAR Voor de optredens van artiesten gelden speciale belastingregels. Zowel theaters, concertgebouwen, poppodia, gezelschappen, popgroepen als individuele artiesten hebben hiermee te maken, ieder op hun eigen manier. Het kan gaan om loonbelasting en sociale premies op gages, de bruikbaarheid van diverse zelfstandigheids- en inhoudingsplichtigenverklaringen, de kostenvergoedingsbeschikkingen voor buitenlanders, het toepasselijke BTW-tarief, de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, optreden in het buitenland en nog veel meer. Heel vaak zijn de regels voor artiesten anders dan de gewone belastingregels. Tijdens deze studiedag zal aan al deze aspecten aandacht worden besteed, met veel praktische voorbeelden en teksten waarin de belastingregels (en de uitzonderingen) duidelijk worden toegelicht. Directies, administrateurs en programmeurs van podia, zakelijk leiders, managers of agenten van artiesten en verder iedereen, die met de zakelijke kant van optredens te maken heeft. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Na deze training weet u alles wat u moet weten over artiesten, optredens en belastingen. Dick Molenaar is belastingadviseur bij All Arts Belastingadviseurs, mede-auteur van zowel Artiest en Fiscus, Artiest en Recht als de Podiumrechtwijzer, en schrijver van vele artikelen. Hij geeft ook geregeld cursussen, waarin hij de praktijk van de optredens probeert te koppelen aan de strenge belastingregels. Dat kan tot een verrassend creatieve dag leiden. TRAININGSDUUR 1 DAG 140,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 25 LOCATIE EN DATUM ROTTERDAMSE SCHOUWBURG, ROTTERDAM, 16 JANUARI 2006 (MAANDAG, UUR) 16

17 Meer publiek en minder kosten Hoe theaters kunnen leren van Toyota AANBIEDER HODES & BINNERTS/ DAVID BINNERTS Meer publiek in uw theater. Meer voorstellingen. Mischien zelfs meer zalen tegelijk. Hoe doet u dat? Terwijl de werkdruk toch al hoog is. En in deze tijd moeten de kosten vaak óók omlaag? Door de verspilling uit de processen te halen en de aandacht alleen te richten op waar het écht om gaat. Toyota beheerst die kunst tot in de puntjes. En heeft er een organisatiefilosofie van gemaakt, die bekend staat als lean. Lean wordt in steeds meer bedrijfstakken met succes toegepast. Op de eerste dag wordt, na een inleiding, aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: lean principes, identificatie van de belangrijkste productfamilies in het theaterbedrijf, ruwe schets van enkele waardestromen: theaterbezoek, op en afbouw van de voorstelling, marketing, administratie (P&O en boekhouding) en verkoop. Op de tweede dag wordt onderstaande stof behandeld: gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste waardestromen, analyse van knelpunten, inventarisatie van oplossingen en verbetermogelijkheden, instrumentarium om verspilling uit het theater te elimineren: 5S, SMED, empowered teams en flow. In deze workshop krijgt u de principes van lean onder de knie en leert u ze toepassen in uw eigen theater. Tussen de twee bijeenkomsten moeten enige uren worden gereserveerd voor dataverzameling. Voor ambitieuze en ondernemende theaterdirecteuren én hun directeuren bedrijfsvoering. Na deze workshop heeft u ervaring opgedaan met en inzicht gekregen in: het verschil tussen waarde en kosten (verspilling) in een theaterbedrijf, concrete mogelijkheden om onnodige kosten en verspilling te elimineren, het sturen op snelheid bij verschillende productfamilies in het theaterbedrijf. Uw trainer is David Binnerts, zelfstandig organisatie-adviseur bij Hodes & Binnerts Rubicon Associates. David Binnerts helpt bedrijven in profit en non-profit om lean principes toe te passen, zodat werkprocessen radicaal verbeterd worden en doorloop- of omsteltijden bekort. Hij is mede-oprichter van het Nederlands Lean Initiatief (NLI), een Community of Practice van adviseurs die lean toepassen in hun advies-praktijk. 17

18 TRAININGSDUUR 2 DAGEN 625,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. ELKE TWEEDE DEELNEMER PER ORGANISATIE MAG GRATIS DEELNEMEN. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 16 PERSONEN (8 ORGANISATIES) LOCATIE EN DATUM DE MEERVAART, AMSTERDAM, 7 EN 21 NOVEMBER 2005 (MAANDAGEN, UUR) 18

19 Effectief leidinggeven voor de ervaren theatermanager AANBIEDER HOSPITALITY SOLUTIONS Tijdens deze training verwerft u de gewenste vaardigheden om medewerkers effectief te kunnen coachen. Inzicht verwerven in de voordelen van coachen wordt bij deze training als belangrijke doelstelling gezien. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere: coaching als resultaatgerichte managementstijl, het stellen van de juiste vragen, het formuleren van reële doelen, verantwoordelijkheid geven of nemen en confronterend coachen. Voor mensen die leiding geven, zoals zakelijk en artistiek leiders, theaterdirecteuren, hoofden marketing, hoofden kassa, hoofden techniek, hoofden horeca of hoofden kostuumafdeling. U bent in staat een coachende managementstijl te hanteren. U kunt het begrip coachen op een juiste wijze invullen en de coachende vaardigheden in de praktijk brengen. U bent in staat uw afdeling of organisatie op een effectievere manier te laten functioneren. Henri Hogenhuis is professioneel trainer-coach sinds Daarvoor was hij twaalf jaar actief in diverse theaters op gebied van management, coaching, marketing en operationele bedrijfsvoering (horeca en evenementen, techniek, facilitair). Vanuit deze invalshoek kan hij de trainingen toesnijden op podia, gezelschappen, orkesten en impresariaten. Intervisie Ook naar aanleiding van deze training is het mogelijk een intervisietraject te volgen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 3 en op TRAININGSDUUR 2 DAGEN 575,- (EX. BTW). DIT BEDRAG IS INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL, KOFFIE, THEE EN LUNCH. MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS 10 LOCATIE EN DATUM DE MEERVAART, AMSTERDAM, 12 EN 19 DECEMBER 2005 (MAANDAGEN, UUR) 19

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2012/2013. Kader Primair. Kijk ook op www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2012/2013 trainingen opleidingen maatwerk Kijk ook op www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

> Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten. Cursusbrochure 2007

> Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten. Cursusbrochure 2007 > Opleidingen en trainingen voor de groothandel in sierteeltproducten Cursusbrochure 2007 > VOORWOORD Succesvol ondernemen heeft alles te maken met visie. Met het zien van kansen, het inspelen op veranderingen

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Efficient werken in teams. Peter Knol & Denise Hulst

Efficient werken in teams. Peter Knol & Denise Hulst Efficient werken in teams Peter Knol & Denise Hulst 2014 Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding en aanleiding pagina 3 Introductie Het Betere Werken pagina 4 Schematische overzicht offerte pagina 6 Omschrijving

Nadere informatie