De hoofdstad van de Veenkoloniën, pionieren in de proeftuin. Actualisering Toekomstvisie Stadskanaal 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De hoofdstad van de Veenkoloniën, pionieren in de proeftuin. Actualisering Toekomstvisie Stadskanaal 2025"

Transcriptie

1 De hoofdstad van de Veenkoloniën, pionieren in de proeftuin Actualisering Toekomstvisie Stadskanaal 2025

2

3 inhoud 1. Inleiding Totstandkoming Opbouw van deze actualisering Leeswijzer 2. Identiteit 3. Dromen en wensbeelden: pionieren in de proeftuin Imago Pionieren in de proeftuin Het centrum De menselijke maat Duurzaamheid 4. Ambities en doelen: de hoofdstad van de Veenkoloniën De excellente woongemeente De werk- en leergemeente De belevingsgemeente 5. Werk in uitvoering: de strategie van Stadskanaal Zaken uit de TV 2000 die nog niet zijn gedaan Nieuwe projecten 6. Uitvoeringsprogramma

4 hoofdstuk 1 inleiding Voor u ligt de actualisering van de Toekomstvisie 2000 Vanuit eigen kracht (TV 2000). Er waren diverse aanleidingen voor deze actualisering: > er is al veel uit de TV 2000 tot stand gekomen > er zijn trends en ontwikkelingen die wellicht nieuwe kansen bieden > er is een behoefte om stil te staan bij de doelen en ambities Onder de noemer De hoofdstad van de Veenkoloniën, pionieren in de proeftuin kijken wij de toekomst in tot 2025, een periode van zo n vijftien jaar. Deze termijn is enerzijds voldoende dichtbij om er zinvol over na te kunnen denken en biedt anderzijds voldoende ruimte en ontwikkeltijd voor dromen en grote ambities. In de praktijk moeten wij de komende jaren concrete stappen zetten. Het is prettig en zinvol om daarbij een actuele koers te hebben uitgestippeld. Totstandkoming In juni 2008 vond er in Theater Geert Teis een aftrapbijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van gemeenteraad, college en de organisatie. Deze bijeenkomst leverde onder meer op dat de positionering van Stadskanaal als excellente woongemeente niet ter discussie staat. Wel moeten we ons onderscheidend vermogen aanscherpen. Daarnaast wilden wij de TV 2000 laten evalueren door beleidsmedewerkers. Daarbij kwamen de volgende vragen aan de orde: > Wat is er al tot stand gebracht? > Wat is nog niet voor elkaar? > Zijn er zaken die ontbreken, zo ja welke? Deze evaluatie leverde onder meer op dat er al flink wat is gebeurd, dat er nog best wat te wensen over is, dat er hier en daar iets ontbreekt en dat er in enkele gevallen vraagtekens gezet kunnen worden. Meest in het oog springend was het ontbreken van doelen op het gebied van duurzaamheid. In het najaar was er een sessie waar de beleidsmedewerkers een advies opstelden voor de toekomst. Samen met bestaand materiaal - met name de Toekomstverkenning Stadskanaal van BügelHajema uit stelden wij een beknopt en leesbaar stuk op en bespraken dat op 1 december 2008 opiniërend met de raad. De tips en suggesties uit deze bespreking zijn vervolgens verwerkt in een conceptactualisering. De uitkomsten van de bijeenkomsten en de evaluatie TV 2000 zijn beschreven in aparte documenten. Op 17 en 18 maart gaven vertegenwoordigers van externe partijen en burgers hun reacties. Die reacties zijn verwerkt in deze actualisering Toekomstvisie. In juni is de actualisering goedgekeurd door de gemeenteraad.

5 Opbouw van deze actualisering De basis van dit stuk is de identiteit van Stadskanaal, treffend weergegeven door het citaat van Willem Foorthuis waarmee ook de TV 2000 begon en die wederom een prominente plek heeft in deze actualisering. De visie op Stadskanaal - pionieren, lef, nieuwe dingen, met elkaar en een yes-we-can-mentaliteit - past hierbij. Daarop voortbordurend bevat dit stuk wensbeelden, ambities en doelen, op basis van kansen die trends en ontwikkelingen bieden. Stadskanaal is als dé metropool van de Veenkoloniën de onbetwiste centrumplaats van dit gebied met een compleet pakket aan voorzieningen. En ook dé proeftuin voor pioniers. Als strategie - de manier waarop de doelen werkelijkheid worden - kiest de gemeente voor een regierol waar initiatieven niet vanzelf tot stand komen. De gemeente wil een doe-mentaliteit, gericht op projecten en initiatieven met een meerwaarde voor allen. Zo worden combinaties gecreëerd van identiteit, sterke punten en mogelijkheden. Een voorbeeld is Stadskanaal als proeftuin, waar concrete kennistoepassingen (Pieken in de Delta) van onder meer ICT, sensortechnologie en Energy Valley als pilots in het veld worden getest en verder ontwikkeld om te komen tot exportproducten voor het MKB en een duurzame samenleving. Denk hierbij aan innovaties in agribusiness en logistiek, levensechte belevenissen via simulaties bij attracties, vooruitstrevende toepassingen in wonen, welzijn en zorg en energiegevende woningen. Langer veilig thuis wonen en innovaties in de zorg kunnen bijdragen aan het oplossen van de stijgende vraag naar personeel. Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat als basis de identiteit van Stadskanaal. De dromen en wensbeelden zijn te vinden in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 beschrijft ambities en doelen. Vervolgens gaat het in hoofdstuk 5 over Werk in uitvoering : de strategie van Stadskanaal. Het concrete uitvoeringsprogramma staat beschreven in hoofdstuk 6.

6 hoofdstuk 2 identiteit Wat is er toch aan de hand met de Drents-Groningse Veenkoloniën? De regio kampt al zeer lang met het negatieve imago als zou het zich erg traag ontwikkelen. Dit beeld past niet bij een gebied dat een uitermate rijke historie en monumentale landschappelijke schoonheid kent en sinds mensenheugenis bijzonder productief is. Het doorbreken van de eenzijdigheid en het negatieve imago moet het vertrekpunt van de discussies zijn. Goede marketing is nodig om de regio optimaal te laten profiteren van huidige en toekomstige ontwikkelingen. Vertrekpunt voor de toekomst van Stadskanaal is de identiteit, zoals die heel goed is verwoord in de tekst van Willem Foorthuis op de voorkant van de TV 2000: In het midden van de 19e eeuw ontstond langs het Stadskanaal een boomtown. De ontwikkelingen aan de boorden van het Stadskanaal zijn te vergelijken met de 19e eeuwse nederzettingen in de Amerikaanse wild-west-prairie. Men leefde in een sfeer waar niet alleen alles mogelijk was, het werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Velen waren bevangen door de pioniersgeest. Met een ongekende durf en een enorme arbeidsinspanning werden in de Groninger Veenkoloniën steeds weer uiteenlopende bestaansbronnen aangeboord en ontwikkelde zich daar een, naar Nederlandse begrippen, indrukwekkende economische activiteit. De geschiedenis van Stadskanaal laat zien waartoe een ondernemende bevolking in staat is. Stadskanaal kan zich spiegelen aan Een ondernemend volkje; hoe Nederland zich wereldwijd op de kaart zette door Guido van Hengel. Hierin beschrijft hij hoe Nederlanders door durf en pionieren zaken tot stand brachten waarop we trots mogen zijn: de eerste Nederlandse industriële multinational Scholtens, Anthony Fokker, Leo van Munching (Heineken in Amerika), rozenkwekers in Kenia en baggeren in Dubai. De ontginning van het veen was pionieren. De kracht van samen maakt dat dromen uitkomen. Stadskanaal is een regio binnen een regio. Dat is een van de belangrijkste constateringen. Daardoor functioneert Stadskanaal deels volgens unieke patronen. Voor een deel is dat terug te voeren op de bijzondere fysieke ligging van Stadskanaal. Stadskanaal ligt op een rug in het landschap en ontwikkelde zich vroeg. Het lag ver genoeg weg van Stad waardoor het zijn onafhankelijkheid waarborgde. Daarnaast is het aangrenzende deel van Duitsland een overwegend dunbevolkt gebied zonder concurrerende steden. Voor een ander deel ligt het in de mentaliteit van de bevolking die volgens buitenstaanders afwijkt van het Oost- Groningse. Hier geen cynisme of zelfspot, maar een open, positieve houding, die zich aanpast aan veranderingen. Zo was het zeer opmerkelijk hoe Stadskanaal zich hervond na het vertrek van Philips. Mensen zoeken elkaar gemakkelijk op en versterken elkaar. Er bestaan allerlei inspirerende en innovatieve contacten tussen ziekenzorg en onderwijs, tussen industrie en onderwijs, tussen onderwijs en winkels en tussen wonen, welzijn en zorg.

7 Veel bestaande en nieuwe ontwikkelingen zoeken het gewone. Bij voorbeeld als het gaat om het cultuuraanbod. Stadskanaal maakte daarin niet de fout zich te laten leiden door de jacht op het Noord-Nederlandse publiek met een prestigieus theater, maar koos voor het opplussen van het bestaande theater en een programmering die past bij de mensen in Stadskanaal en directe omgeving. Opmerkelijk is bij voorbeeld ook het hoge aantal vrijwilligers dat is betrokken bij het ziekenhuis. Stadskanaalsters zijn gepast trots op de eigen stad en voorzieningen. Opvallend is ook het compliment dat burgemeester Stavast kreeg voor zijn inzet - namens het college - om partijen met elkaar te laten samenwerken en te faciliteren, die wat willen bereiken. Kort gezegd is Stadskanaal te complimenteren met de begrippen zelfredzaam en veerkrachtig. Of, zoals iemand opmerkte:,,zaken doen is goed, maar het moet ook leuk zijn. (BügelHajema, Toekomstverkenning Stadskanaal 2007).

8 hoofdstuk 3 dromen en wensbeelden: pionieren in de proeftuin Stadskanaal in 2025 Imago Stadskanaal heeft in heel Nederland in 2005 een positief imago als proeftuin voor pionieren. Wetenschappelijke kennis wordt elders ontwikkeld, maar in Stadskanaal wordt geëxperimenteerd met toepassing in de praktijk, om zo in te spelen op maatschappelijke uitdagingen op allerlei gebieden. In Stadskanaal, de hoofdstad van de Veenkoloniën, is het goed wonen, werken en leven, met alle voorzieningen voor onderwijs, sport, zorg en welzijn op loop- of fietsafstand. Wonen, bedrijvigheid en zorg zijn belangrijke onderwerpen. Stadskanaal is de creatieve stad van de Veenkoloniën, met veel sport- en recreatie-activiteiten. Het (Stads)kanaal leeft en sluit prima aan op het centrum, dat verder is doorontwikkeld. De samenwerking met omliggende gemeenten is uitstekend. Het centrum is verbonden met onder meer zorginstellingen, het Refajaziekenhuis, het STAR-station en andere knooppunten. Stadskanaal is de recreatieve achtertuin van de Randstad met cultuur, sport en recreatie, met name vaarrecreatie. Grootschalige toeristische attracties als Terra Mater - het belevingspark rond zoutkoepels in Onstwedde - zijn een succes. Terra Mater trekt permanent internationale belangstelling en nog steeds komen politici uit andere plaatsen op bezoek om zich te verwonderen over Het wonder van Stadskanaal. Stadskanaal maakte naam als inspirerend congrescentrum, met outdooractiviteiten, beleving en ontspanning. Het Pagecentrum ontwikkelde zich tot een congrescentrum van internationale allure, locatie voor menig Europese top en NAVO-top. In Stadskanaal worden dromen werkelijkheid doordat verschillende partijen de handen ineen slaan. Doordat zij zaken uitproberen. Verbindingen leggen, verknopen bleek de succesformule van Stadskanaal, passende verbindingen tussen onder meer wonen, werken, verplaatsen, zorg en welzijn. En ook tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijs, tussen initiatiefnemers en anderen. Pionieren in de proeftuin Stadskanaal werpt zich - als pionier - op als proeftuin voor nieuwe producten en diensten voor in het dagelijks leven. Dit leidde tot nieuwe kleinschalige en innovatieve industrie en praktische opleidingen met perspectief voor de jongeren uit de regio. Er staat een HBO-opleiding voor praktijktoepassingen in de industrie (processen), detailhandel (beleving en gaming) en zorg en wonen (telemonitoring en slimme en energiegevende woningen).

9 Stadskanaal is voorbeeldgemeente op het gebied van wonen, werken, zorg en scholing. Jongeren noemen Stadskanaal verrassend veelzijdig dankzij durfsport, evenementen, gaming, leerwerkplaatsen en ondernemerschap. Dankzij sterk verbeterde weg-, spoor-, water- en vliegverbindingen is Stadskanaal niet meer ver weg, maar ver vooruit. Het centrum In 2025 zitten we op de bank op het Stadsplein onder bomen. Het plein is sfeervol aangekleed. Het pand van de ABN Amro bank is in 2010 gesloopt. Daarvoor in de plaats kwam een speels gebouwd, de hele avond geopend themarestaurant in westernsfeer. Het is het enige restaurant in Nederland waar het normaal is dat je te paard komt. In het Centrumplan Plus uit 2009 stond de beleving van het kanaal centraal. Toeristen stappen uit bij het station van de STAR om een uurtje te gaan winkelen en daarna op een van de terrassen aan het water te genieten van een hapje of een drankje. Met de overdekte rolbanen in het centrum heeft Stadskanaal de eerste half-indoor shoppingmall van Nederland, een aantrekkelijke slechtweerattractie voor een grote (grensoverschrijdende) regio. De combinatie van cultureel erfgoed, uitdagende en praktische opleidingen en de bruisende atmosfeer rond het kanaal en in de koffiehuizen zorgt voor combinaties van creativiteit, kunst en cultuur en ondernemende initiatieven. Een bedrijf beginnen terwijl je nog naar school gaat, is in Stadskanaal heel normaal.

10 De menselijke maat De sociale binding in wijken en dorpen is goed, de menselijke maat is terug. Alle kinderen worden in hun ontwikkeling zorgvuldig begeleid naar een startkwalificatie. Stadskanaal investeert in nieuwe technieken op het gebied van sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Armoede is alleen nog in de geschiedenisboeken te vinden. De inwoners zijn trots op hun woonplaats, de werkloosheid is te verwaarlozen en het verenigingsleven bloeit. In de dorpen komen combinaties van wonen en werken meer voor dan vroeger. Duurzaamheid Stadskanaal innoveert op het gebied van duurzaamheid, zowel wat betreft materiaalkeuze als het gebruik van energie (onder meer zonne-energie). Stadskanaal is een duurzame gemeente die zowel bedrijven als particulieren veel alternatieve energiebronnen biedt. Recycling staat hoog op de agenda. Stadskanaal biedt hoogwaardige werkgelegenheid in de dienstverlenende en innovatieve sfeer. Goede verbindingen zijn niet gebaseerd op meer asfalt, maar op basis van slimme verkeersoplossingen. Er is in Stadskanaal een mix te vinden van alle leeftijdsgroepen. De tevreden inwoners zijn milieuneutraal zelfvoorzienend in hun energiebehoefte. Bezoekers komen met de elektrische auto, trein en zelfs vliegend. Het vliegveld ontwikkelde zich tot een logische schakel in zakelijk vervoer en is daarnaast een toeristische attractie. Stadskanaal werkt CO2-neutraal haar eigen stroom op. Het Veenkoloniale gebied speelt op landbouwgebied - met een mix van nieuwe, innovatieve en oude gewassen - een belangrijke rol in kwesties over het terugdringen van milieubelasting en voedselvraagstukken. Sommige dorpen experimenteren met een zelfvoorzienend, gesloten systeem.

11

12 hoofdstuk 4 ambities en doelen: de hoofdstad van de Veenkoloniën In de TV2000 werd de centrale ambitie van Stadskanaal als volgt omschreven: Stadskanaal wil zich ontwikkelen tot een excellente woongemeente met durf, die haar inwoners goed onderwijs, alle zorg die zij nodig hebben, veiligheid en welzijnsmogelijkheden biedt waarin middelgrote en kleine bedrijven floreren die goed bereikbaar is en mede daardoor haar regiofunctie verbetert waar toerisme en recreatie speerpunten zijn, met als mogelijk pareltje durfsport Uitgangspunt was dat een goed woon- en leefklimaat wordt bepaald door versterking van het drieluik sociaal, fysiekruimtelijk en economisch. Deze lijn houden we vast en zetten we versterkt door. De gemeente heeft een regierol in zaken op de agenda zetten, faciliteren en initiëren of mee-investeren waar deze niet vanzelf tot stand komen. Het gaat dan om stimuleren, creëren en aanpassen van passende voorzieningen en doorvertalen van pionieren waar nieuwe opgaven ontstaan en zich kansen voordoen. Grootschaligheid mag, maar het moet wel passen bij de aard van het gebied. De kleinschaligheid van Westerwolde is een groot goed, daar zijn rust en ruimte belangrijke kwaliteiten. Tegenhanger is het stedelijke gebied van Stadskanaal en in mindere mate Musselkanaal. We willen duurzaamheid versterken waar het kan. Ook de zorg voor kwetsbare groepen blijft van groot belang. Stadskanaal is en blijft een complete gemeente met alle (top)voorzieningen die horen bij een plaats met een sterke regiofunctie, die in drie ambities beschreven kan worden: 1. excellente woongemeente 2. werk- en leergemeente 3. belevingsgemeente Per ambitie wordt aan de hand van de in de TV2000 genoemde thema s beschreven wat de doelen zijn. Elke ambitie wordt afgesloten met een alinea over pionieren, de rode draad in deze actualisering toekomstvisie.

13 1. excellente woongemeente De stad is een knooppunt van creativiteit, cultuur, kennis en werken. Stadskanaal is geen echt grote stad, maar heeft wel alle kenmerken van een regiocentrum. Stadskanaal wil zijn inwoners ook in de toekomst een volwaardig, omvangrijk, divers en kwalitatief hoogstaand voorzieningenpakket blijven bieden, met onder meer zorg, onderwijs, cultuur en sport. Wonen en leven in het groen, met alle voorzieningen dichtbij. Er zijn twee parkzones ontwikkeld als verbinding tussen Refaja, het centrum en Drentse Horn. Er is blijvende aandacht voor laagdrempeligheid, zowel geografisch - in wijken en dorpen - als qua toegankelijkheid - financieel en voor mensen met een beperking. De basis is dat we het welzijn voor burgers goed op orde hebben en houden. In Stadskanaal zorgen we altijd voor een plus. Dat is een traditie waarop we trots zijn. Voorzieningen in wijken zijn dan ook belangrijk. Er ligt een logische link met accommodatiebeleid, het uitbouwen van voorzieningen die inspelen op bestaande trends op het gebied van demografie, economie, de maatschappij en politiek. Het is de kunst om dat effectief en efficiënt te doen door vraagbundeling en verknoping van functies, soms ook fysiek. De gemeente kent verschillende multifunctionele accommodaties (MFA s). Zorg en welzijn In 2015 is ruim veertig procent van de inwoners van Stadskanaal ouder dan 55 jaar. In 2025 ligt dat percentage nog hoger. Een groot deel heeft aandacht nodig, gezien hun koopkracht en opleidingspeil. De gemeente richt zich op het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouderen en heeft veel aandacht voor de zorgbehoevende en kwetsbare groep ouderen. Deze aandacht is vooral gericht op het voorkomen van een sociaal isolement en het scheppen van gunstige voorwaarden voor vrijwillige en aan zorg verwante dienstverlening. De gemeente steunt initiatieven die gericht zijn op het vroegtijdig signaleren van factoren die de woonsituatie ongunstig beïnvloeden. Kwetsbare doelgroepen, zoals inwoners met verstandelijke of lichamelijke beperkingen en met psychische stoornissen, nemen deel aan de samenleving. De gemeente schept voorwaarden voor goede ondersteuning voor deze groepen en steunt in samenwerking met betrokken organisaties, ketenpartners initiatieven die deelname aan de maatschappij bevorderen. Om te voorkomen dat jongeren afhaken, werken maatschappelijke organisaties als jeugdzorg, politie, verslavingszorg en scholen nauw samen. Een sluitende aanpak van jeugdproblematiek en een doorlopende leerlijn zijn twee kernbegrippen. Alle jongeren hebben maximale kansen om een startkwalificatie te halen. Doel is een goede jeugd voor alle jongeren. Samenwerking tussen formele en informele zorg voorkomt dat mantelzorgers of vrijwilligers de gewenste zorg onder meer om financiële redenen niet kunnen bieden en dat de sociale problematiek escaleert.

14 Onderwijs Sinds 2015 vormt de basisschool het fundament van de samenleving: de brede school. Deze school heeft oog voor leerprestaties en leeromstandigheden van het kind en vervult daarnaast een duidelijk maatschappelijke functie. Om de leefbaarheid van dorp of wijk te behouden en te bevorderen, onderzoekt de gemeente samen met bewoners en instanties per wijk of dorp welke mogelijkheden er zijn om de juiste voorzieningen te behouden of te creëren. Onder hetzelfde dak als scholen kunnen ook andere voorzieningen worden ondergebracht. Bij de bouw, verbouw of uitbreiding van scholen houdt de gemeente rekening met huisvesting van andere wenselijke voorzieningen. De gemeente brengt intensieve samenwerking met sportverenigingen en maatschappelijk werk tot stand om goed te kunnen inspringen op achterstandssituaties. De betekenis van de basisschool in de wijk is anno 2025 groot, want elk kind en elke ouder bezoekt deze school. Onderwijs op MBO-niveau sluit zo goed mogelijk aan op de vraag uit het bedrijfsleven. De gemeente streeft naar oprichting van een HBO-opleiding voor gezondheidszorg en toerisme, inclusief een zorghotel bij het Refajaziekenhuis. Veiligheid Stadskanaal wil in 2025 hoog scoren als veilige gemeente. Er zijn veel veiligheidsthema s, zoals veiligheid in de woonen leefomgeving. Denk hierbij aan verloedering, woninginbraak, huiselijk geweld en overlast door drugs en alcoholgebruik, veiligheid in de openbare ruimte - waaronder veilige winkelcentra, veiligheid rond uitgaan en grote evenementen - preventie en bestrijding van overlast, verkeersveiligheid en brandveiligheid. De gemeente heeft hierbij de regierol. Verkeersmaatregelen zijn gekoppeld aan het onderhoud van wegen. Stadskanaal stelt hoge eisen aan veiligheid voor kinderen op weg naar school. Verder is Stadskanaal vooruitstrevend met het automatiseren van openbare verlichting. Zonder concessies te doen ten aanzien van het sociale veiligheidsgevoel en verkeersveiligheid perkte Stadskanaal het energieverbruik en lichtvervuiling in. Pionieren Stadskanaal durft het aan om te experimenteren met nieuw beleid en nieuwe concepten. Pionieren is nodig in de zorg, om voldoende handen aan het bed te houden en om te gaan met de steeds groter wordende groep dementerenden. Zijn robots een goede deeloplossing? Pionieren is nodig bij wonen om ervoor te zorgen dat mensen veilig langer thuis wonen en niet vereenzamen. Een belangrijke vraag is hoe flexibel en duurzaam te bouwen, gegeven de demografische ontwikkelingen. Pionieren is nodig in het onderwijs om de jeugd betrokken en gemotiveerd te houden. Pionieren is nodig bij het slim organiseren van voorzieningen om op het platteland en in wijken en dorpen de voorzieningen overeind en betaalbaar te houden. Stadskanaal zoekt uit van wie we kunnen leren en zoekt - daar waar nog geen voorbeelden zijn - partners voor proefprojecten.

15

16 2. werk- en leergemeente Stadskanaal stelt verschillende doelen qua ontwikkeling van economie, werken en leren: stimuleren van bereikbaarheid zorgen voor goede infrastructuur stimuleren van (startend) ondernemerschap in de hele gemeente betere aansluiting tussen bedrijfsleven, arbeidsmarkt en onderwijs scheppen van ruimte voor bedrijvigheid versterken van het stadscentrum versterken van de mogelijkheden op het gebied van cultuur, toerisme, recreatie en zorg Bereikbaarheid Stadskanaal ligt middenin een ruit van snelwegen. Probleem rond 2010 was dat de ontsluiting naar het hoofdwegennet zeer matig was. De aansluiting op de N33 verbeterde door de totstandkoming van een 100-kilometervariant van de N366 met vier rijstroken tussen Stadskanaal en Veendam. Het spoortracé Veendam Stadskanaal Emmen is geschikt voor personen- en goederenvervoer. Hierdoor is een optimale spoorverbinding ontstaan met Groningen, Emmen, Zwolle en Twente. Doordat er nu ook een spoorverbinding Emmen Meppen bestaat, is het Duitse spoorwegennet goed bereikbaar. Goederenvervoerders kunnen vanuit Stadskanaal rechtstreeks gebruik maken van de Railservicecentra van Coevorden en Veendam. Een servicebus zorgt voor goede bereikbaarheid van alle voorzieningen in Stadskanaal voor alle doelgroepen. Doordat Stadskanaal als busknooppunt fungeert met snelle verbindingen naar de omliggende plaatsen, zijn deze snel te bereiken. Het geluidssportcentrum onderging een belangrijke uitbreiding. Het vliegveld is niet alleen het grootste MLA (micro light aircraft)-veld van Nederland, maar heeft ook een GA-status (voor grotere vliegtuigen). Grotere vliegtuigen maken gebruik van de nieuwe, 800 meter lange grasbaan. Stadskanaal werd hiermee een belangrijke schakel in het vliegverkeer in het lichtere segment.

17 Landbouw De landbouwsector heeft in principe de ruimte voor innovaties, met onder meer nieuwe technieken, nieuwe teelten, waterhuishouding, energie. Ook kan de agrarische sector verbreden met onder meer activiteiten op het gebied van toerisme, zorg en landschapsbeheer. De gemeente biedt bestaande intensieve veehouderijen in bepaalde situaties uitbreidingsmogelijkheden, mits deze in redelijke verhouding staan tot andere bestaande bedrijvigheid en in de omgeving passen. Bestaande agrarische bedrijven mogen neventakken ontwikkelen om extra inkomsten te verwerven. Agrarische bedrijfsgebouwen mogen alternatieve functies krijgen vanwege de terugloop van het aantal agrarische bedrijven. Dit om de leefbaarheid van het platteland te behouden. Op Bedrijventerrein Zuid-Groningen zijn grootschalige, innovatieve agrilogistieke ontwikkelingen mogelijk zoals biovergisting en sluitende kringlopen. Starters en MKB Nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen zijn creatieve broeinesten waar met name starters zich kunnen ontplooien. Leren en werken zijn veel meer vervlochten dan nu: de student heeft een deeltijdbedrijf, managers leren nieuwe ICT-toepassingen van jongeren, docenten leren van het MKB en ambtenaren werken periodiek twee weken bij een overheid ergens in Europa om relevante kennis op te doen. De positieve relatie tussen (startende) bedrijvigheid en het glasvezelnetwerk wordt benut. Het uitstekende glasvezelnet biedt plaatselijke bedrijvigheid goede faciliteiten om concurrerend te blijven en trekt niet-plaatsgebonden bedrijven naar onze regio. Een bedrijf aan huis is in principe toegestaan, tenzij er gevaar of overlast is voor de omgeving. De gemeente bestrijdt leegstand in het verfraaide centrum van Stadskanaal en de wenselijkheid en haalbaarheid van regelarme zones wordt onderzocht, om het ondernemingsklimaat verder te verbeteren.

18 Toepassingskennis De doe-mentaliteit komt tot uiting in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Verknopen is het sleutelwoord: waar kun je meerwaarde bereiken door beleidsvelden en verschillende werelden te koppelen? Stadskanaal heeft een HBO-opleiding voor technische toepassingskennis, onder meer gericht op excellent wonen. Daarbij fungeert Stadskanaal als nationale proeftuin, zowel voor algemene als specifieke vraagstukken. De toenemende uitstoot van CO 2 is een voorbeeld van zo n algemeen maatschappelijk vraagstuk. De gemeente wil, waar mogelijk, door middel van het toepassen van klimaatmaatregelen een bijdrage leveren aan CO 2 -reductie. Een voorbeeld van een specifiek vraagstuk is behoud en bevorderen van leefbaarheid binnen de sociale, fysieke en economische structuur van de gemeente, met inachtneming van de bevolkingsontwikkeling. Denken in kansen staat voorop en bevorderen van ondernemerschap is regulier beleid. Pionieren Pionieren is nodig: om toepassingen van kennis te stimuleren op het vlak van techniek, om voldoende technische arbeidskrachten te houden bij het leren, om voor jong en oud in elke situatie de beste leerstrategie te bepalen op het vlak van hoger onderwijs, om tegen de stroom van centralisatie in te roeien op het vlak van arbeidsverhoudingen, om personeel ondernemend (creatief, oplossingsgericht en achteraf getoetst) in plaats van industrieel (volgzaam en vooraf gecontroleerd) te laten denken en werken in de landbouw, om veel duurzamer te kunnen produceren en leidend in de wereld te blijven qua kennis en export bij het thema klimaat en energie, om duurzamer te kunnen leven, wonen, werken en verplaatsen in de ruimte, vanwege de veranderende vraag naar bedrijfshuisvesting en de benodigde veranderingen in ons aanbod van met name bedrijventerreinen

19 3. belevingsgemeente Zowel voor toeristen als voor de eigen inwoners zijn recreatieve voorzieningen belangrijk voor een goed leef- en belevingsklimaat. Stadskanaal wil met name verblijfstoerisme stimuleren en toeristen verleiden tot bezoeken aan de gemeente. De vraag wordt versterkt door middel van promotie en het aanbod door middel van voorzieningen. Het aantal bezoekers kan in tien jaar verdubbelen en de bestedingen misschien wel met een factor drie. Funshoppen, entertainment, durfsport, cultuur en pioniersbeleving dragen het belevingsklimaat in Stadskanaal. Elementen van de creatieve stad dragen bij aan een tolerant (ondernemers-) klimaat. Grootschalige initiatieven als een vakantiepark voor paardenliefhebbers, Terra Mater en New Madurodam gaan hand in hand met de regionale economie, onder meer door software- en gamingbedrijven te betrekken bij het ontwikkelen van simulaties en belevingen. Recreatie en toerisme Stadskanaal heeft in 2025 een stevige positie als uitvalsbasis, trekker en schakel voor de regio. Stadskanaal is de spin in het web. Toerist en recreant verblijven er en gaan overdag op pad naar onder meer de stad Groningen, Duitsland, Waddenzee, Emmen, Blauwestad en Hondsrug. De spoorlijn biedt verschillende toeristische routes met arrangementen. Door veel regionale samenwerking, hard werken en mee-investeren door derden is het gelukt om de toerist voor Stadskanaal te interesseren. De vele recreatieve voorzieningen zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Het kanaal wordt goed gebruikt, het is omgevormd tot een cultuurhistorische trekker van formaat. Een knap stukje stedenbouw vormt de integratie van het kanaal met het centrum: een wandelboulevard met daarlangs de ligplaatsen voor vaarrecreatie, kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw langs het kanaal en de zichtlijnen naar het Stadsplein. Cultuurhistorische parels langs het kanaal zijn de watertoren, de historische dwarshelling met de Jatrie en het Streekhistorisch Centrum, het Semslinieproject met beeldende kunst en museumspoorlijn STAR met een aftakking naar Gasselte. Oude treintrajecten zijn nieuw leven ingeblazen en verzorgen de belangrijkste vervoersbehoefte van toeristen van en naar de Hondsrug. De havens van Onstwedde, Musselkanaal en Stadskanaal zijn samen met het Stadskanaal belangrijke schakels in de regionale vaarrecreatie. De ingezette koers van rond de eeuwwisseling om te kiezen voor durfsporten wierp zijn vruchten af vanaf Ook jongeren vinden Stadskanaal verrassend interessant. Het durfsportcentrum is uitgebreid. Zo kreeg het vliegveld heeft een tweede baan voor GA-vliegtuigen. Op de kartbaan worden nationale en internationale wedstrijden gehouden voor karts en minibikes

20 Landschap De vergroening van het landschap is in 2025 goed zichtbaar. De stappen die moeten leiden tot de verkiezing van Groene Stad 2050, zijn goed zichtbaar. De aangelegde bossen met recreatieve voorzieningen vormen een landschappelijke schakel tussen de Hondsrug en Westerwolde. Terra Mater is een forse trekker. Ook de bevaarbare kanalen geven het landschap een eigen karakter. Het imago van Stadskanaal kreeg door dit alles een positieve impuls. Pionieren Pionieren is nodig voor aanpassing van toeristische voorzieningen, om de groeiende groep senioren te trekken die gesteld is op veel comfort. Stadskanaal zorgt er met behulp van ICT-middelen en in samenwerking met zorgaanbieders voor dat senioren met beperkingen - bijvoorbeeld hartmonitoring - zich veilig voelen op onder meer campings, bungalowparken en camperplekken, waar die veiligheid gegarandeerd kan worden. Pionieren zorgt voor adequate productontwikkeling van belevingen en belevenissen. Pionieren is nodig in de openbare ruimte om die permanent aantrekkelijk te houden en vervuiling en verloedering te voorkomen. Pionieren is nodig, want nieuwe combinaties van thema s en groepen die elkaar versterken komen niet vanzelf tot stand. En juist daardoor ontstaat innovatie.

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Visie. Meierijstad. Ambassadeur van de gemeente. 13 Kernen. Lef. Visie. Visie. 13 kernen. Charisma. capital. Integer. Visie. Modern. Visie.

Visie. Meierijstad. Ambassadeur van de gemeente. 13 Kernen. Lef. Visie. Visie. 13 kernen. Charisma. capital. Integer. Visie. Modern. Visie. Herkenbare wijze Ondernemend AgriFood capital Capital AgriFood Ondernemend Ambassadeur van de gemeente Energiek Democratisch 13 kernen Boven de partijen Ervaren bestuurder Doorzettingsvermogen Modern geeft

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Roerdalen, 23 maart Roerdalen 25. De toekomst is begonnen

Roerdalen, 23 maart Roerdalen 25. De toekomst is begonnen Roerdalen, 23 maart 2011 Roerdalen 25 De toekomst is begonnen Aanleiding In 2008 hebben we een toekomstvisie voor onze gemeente Roerdalen opgesteld: Roerdalen 2020. Deze visie is tot stand gekomen met

Nadere informatie

Intentieverklaring Autonoom Vervoer

Intentieverklaring Autonoom Vervoer Intentieverklaring Autonoom Vervoer Bereikbaarheid en leefbaarheid Noord-Nederland Foto: NASA Gezamenlijke doelstelling Autonoom vervoer (autonome voertuigen, platooning, e.d.) gaat de komende jaren een

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Noordoost Fryslân Maakt Verschil!

Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Marga Waanders - 26 januari 2017 Netwerk Noordoost Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA Overzicht reacties toetsingsronde Sociaaleconomische agenda Den Haag 2020 (SEA) C Toekomstfestival Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA 1 Discussiebijeenkomst Iedereen doet mee 1.

Nadere informatie

Aantal bijzondere woongebouwen. 76 (jaar 2011) (jaar 2011) 722 (jaar 2011) Dorpen (aantal 18) (bron: Tynaarlo in cijfers)

Aantal bijzondere woongebouwen. 76 (jaar 2011) (jaar 2011) 722 (jaar 2011) Dorpen (aantal 18) (bron: Tynaarlo in cijfers) Bijlage 2B Tynaarlo Kernenbeleid uitwerking Uitwerking feitelijke gegevens team Fysiek Aantal woonruimten, gespecificeerd naar aantal woningen, wooneenheden, bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën.

Samen werken aan een duurzame Amerstreek. Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek. Een bank met ideeën. Samen werken aan een duurzame Amerstreek Rabobank Amerstreek heeft in dit VN Jaar van de Coöperatie 2012 het economisch

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Startnotitie integraal economisch beleid

Startnotitie integraal economisch beleid Startnotitie integraal economisch beleid Gemeente Bergen 7 februari 2013 Startnotitie integraal economisch beleid 1. Inleiding De gemeente Bergen is een forensengemeenten waarin de functies wonen en recreëren

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Concept Gebiedsagenda Zuid

Concept Gebiedsagenda Zuid Concept 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gebiedsagenda Museumkwartier, Apollo- en Willemsparkbuurt... 4... 4... 6 2. Gebiedsagenda Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt... 10... 10... 12 3.

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen. Achterhoek Agenda Coöperatie Achterhoek Werkplaats slim en snel verbinden

Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen. Achterhoek Agenda Coöperatie Achterhoek Werkplaats slim en snel verbinden Bijlage 1. Trends, kansen en bedreigingen Demografische ontwikkelingen, economische-, energie- en klimaatcrisis. Wgr: bundeling van krachten op gemeentelijk niveau, tbv afstemming en cofinanciering projecten

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord

Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs. Programma Stadskanaal Noord Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2OL4-2OLs Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda vàn Stadskanaal Noord. Het programma vloeit komende iaren wil behalen. In 2012 en 2013 hebben

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie