De hoofdstad van de Veenkoloniën, pionieren in de proeftuin. Actualisering Toekomstvisie Stadskanaal 2025

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De hoofdstad van de Veenkoloniën, pionieren in de proeftuin. Actualisering Toekomstvisie Stadskanaal 2025"

Transcriptie

1 De hoofdstad van de Veenkoloniën, pionieren in de proeftuin Actualisering Toekomstvisie Stadskanaal 2025

2

3 inhoud 1. Inleiding Totstandkoming Opbouw van deze actualisering Leeswijzer 2. Identiteit 3. Dromen en wensbeelden: pionieren in de proeftuin Imago Pionieren in de proeftuin Het centrum De menselijke maat Duurzaamheid 4. Ambities en doelen: de hoofdstad van de Veenkoloniën De excellente woongemeente De werk- en leergemeente De belevingsgemeente 5. Werk in uitvoering: de strategie van Stadskanaal Zaken uit de TV 2000 die nog niet zijn gedaan Nieuwe projecten 6. Uitvoeringsprogramma

4 hoofdstuk 1 inleiding Voor u ligt de actualisering van de Toekomstvisie 2000 Vanuit eigen kracht (TV 2000). Er waren diverse aanleidingen voor deze actualisering: > er is al veel uit de TV 2000 tot stand gekomen > er zijn trends en ontwikkelingen die wellicht nieuwe kansen bieden > er is een behoefte om stil te staan bij de doelen en ambities Onder de noemer De hoofdstad van de Veenkoloniën, pionieren in de proeftuin kijken wij de toekomst in tot 2025, een periode van zo n vijftien jaar. Deze termijn is enerzijds voldoende dichtbij om er zinvol over na te kunnen denken en biedt anderzijds voldoende ruimte en ontwikkeltijd voor dromen en grote ambities. In de praktijk moeten wij de komende jaren concrete stappen zetten. Het is prettig en zinvol om daarbij een actuele koers te hebben uitgestippeld. Totstandkoming In juni 2008 vond er in Theater Geert Teis een aftrapbijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van gemeenteraad, college en de organisatie. Deze bijeenkomst leverde onder meer op dat de positionering van Stadskanaal als excellente woongemeente niet ter discussie staat. Wel moeten we ons onderscheidend vermogen aanscherpen. Daarnaast wilden wij de TV 2000 laten evalueren door beleidsmedewerkers. Daarbij kwamen de volgende vragen aan de orde: > Wat is er al tot stand gebracht? > Wat is nog niet voor elkaar? > Zijn er zaken die ontbreken, zo ja welke? Deze evaluatie leverde onder meer op dat er al flink wat is gebeurd, dat er nog best wat te wensen over is, dat er hier en daar iets ontbreekt en dat er in enkele gevallen vraagtekens gezet kunnen worden. Meest in het oog springend was het ontbreken van doelen op het gebied van duurzaamheid. In het najaar was er een sessie waar de beleidsmedewerkers een advies opstelden voor de toekomst. Samen met bestaand materiaal - met name de Toekomstverkenning Stadskanaal van BügelHajema uit stelden wij een beknopt en leesbaar stuk op en bespraken dat op 1 december 2008 opiniërend met de raad. De tips en suggesties uit deze bespreking zijn vervolgens verwerkt in een conceptactualisering. De uitkomsten van de bijeenkomsten en de evaluatie TV 2000 zijn beschreven in aparte documenten. Op 17 en 18 maart gaven vertegenwoordigers van externe partijen en burgers hun reacties. Die reacties zijn verwerkt in deze actualisering Toekomstvisie. In juni is de actualisering goedgekeurd door de gemeenteraad.

5 Opbouw van deze actualisering De basis van dit stuk is de identiteit van Stadskanaal, treffend weergegeven door het citaat van Willem Foorthuis waarmee ook de TV 2000 begon en die wederom een prominente plek heeft in deze actualisering. De visie op Stadskanaal - pionieren, lef, nieuwe dingen, met elkaar en een yes-we-can-mentaliteit - past hierbij. Daarop voortbordurend bevat dit stuk wensbeelden, ambities en doelen, op basis van kansen die trends en ontwikkelingen bieden. Stadskanaal is als dé metropool van de Veenkoloniën de onbetwiste centrumplaats van dit gebied met een compleet pakket aan voorzieningen. En ook dé proeftuin voor pioniers. Als strategie - de manier waarop de doelen werkelijkheid worden - kiest de gemeente voor een regierol waar initiatieven niet vanzelf tot stand komen. De gemeente wil een doe-mentaliteit, gericht op projecten en initiatieven met een meerwaarde voor allen. Zo worden combinaties gecreëerd van identiteit, sterke punten en mogelijkheden. Een voorbeeld is Stadskanaal als proeftuin, waar concrete kennistoepassingen (Pieken in de Delta) van onder meer ICT, sensortechnologie en Energy Valley als pilots in het veld worden getest en verder ontwikkeld om te komen tot exportproducten voor het MKB en een duurzame samenleving. Denk hierbij aan innovaties in agribusiness en logistiek, levensechte belevenissen via simulaties bij attracties, vooruitstrevende toepassingen in wonen, welzijn en zorg en energiegevende woningen. Langer veilig thuis wonen en innovaties in de zorg kunnen bijdragen aan het oplossen van de stijgende vraag naar personeel. Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat als basis de identiteit van Stadskanaal. De dromen en wensbeelden zijn te vinden in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 beschrijft ambities en doelen. Vervolgens gaat het in hoofdstuk 5 over Werk in uitvoering : de strategie van Stadskanaal. Het concrete uitvoeringsprogramma staat beschreven in hoofdstuk 6.

6 hoofdstuk 2 identiteit Wat is er toch aan de hand met de Drents-Groningse Veenkoloniën? De regio kampt al zeer lang met het negatieve imago als zou het zich erg traag ontwikkelen. Dit beeld past niet bij een gebied dat een uitermate rijke historie en monumentale landschappelijke schoonheid kent en sinds mensenheugenis bijzonder productief is. Het doorbreken van de eenzijdigheid en het negatieve imago moet het vertrekpunt van de discussies zijn. Goede marketing is nodig om de regio optimaal te laten profiteren van huidige en toekomstige ontwikkelingen. Vertrekpunt voor de toekomst van Stadskanaal is de identiteit, zoals die heel goed is verwoord in de tekst van Willem Foorthuis op de voorkant van de TV 2000: In het midden van de 19e eeuw ontstond langs het Stadskanaal een boomtown. De ontwikkelingen aan de boorden van het Stadskanaal zijn te vergelijken met de 19e eeuwse nederzettingen in de Amerikaanse wild-west-prairie. Men leefde in een sfeer waar niet alleen alles mogelijk was, het werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Velen waren bevangen door de pioniersgeest. Met een ongekende durf en een enorme arbeidsinspanning werden in de Groninger Veenkoloniën steeds weer uiteenlopende bestaansbronnen aangeboord en ontwikkelde zich daar een, naar Nederlandse begrippen, indrukwekkende economische activiteit. De geschiedenis van Stadskanaal laat zien waartoe een ondernemende bevolking in staat is. Stadskanaal kan zich spiegelen aan Een ondernemend volkje; hoe Nederland zich wereldwijd op de kaart zette door Guido van Hengel. Hierin beschrijft hij hoe Nederlanders door durf en pionieren zaken tot stand brachten waarop we trots mogen zijn: de eerste Nederlandse industriële multinational Scholtens, Anthony Fokker, Leo van Munching (Heineken in Amerika), rozenkwekers in Kenia en baggeren in Dubai. De ontginning van het veen was pionieren. De kracht van samen maakt dat dromen uitkomen. Stadskanaal is een regio binnen een regio. Dat is een van de belangrijkste constateringen. Daardoor functioneert Stadskanaal deels volgens unieke patronen. Voor een deel is dat terug te voeren op de bijzondere fysieke ligging van Stadskanaal. Stadskanaal ligt op een rug in het landschap en ontwikkelde zich vroeg. Het lag ver genoeg weg van Stad waardoor het zijn onafhankelijkheid waarborgde. Daarnaast is het aangrenzende deel van Duitsland een overwegend dunbevolkt gebied zonder concurrerende steden. Voor een ander deel ligt het in de mentaliteit van de bevolking die volgens buitenstaanders afwijkt van het Oost- Groningse. Hier geen cynisme of zelfspot, maar een open, positieve houding, die zich aanpast aan veranderingen. Zo was het zeer opmerkelijk hoe Stadskanaal zich hervond na het vertrek van Philips. Mensen zoeken elkaar gemakkelijk op en versterken elkaar. Er bestaan allerlei inspirerende en innovatieve contacten tussen ziekenzorg en onderwijs, tussen industrie en onderwijs, tussen onderwijs en winkels en tussen wonen, welzijn en zorg.

7 Veel bestaande en nieuwe ontwikkelingen zoeken het gewone. Bij voorbeeld als het gaat om het cultuuraanbod. Stadskanaal maakte daarin niet de fout zich te laten leiden door de jacht op het Noord-Nederlandse publiek met een prestigieus theater, maar koos voor het opplussen van het bestaande theater en een programmering die past bij de mensen in Stadskanaal en directe omgeving. Opmerkelijk is bij voorbeeld ook het hoge aantal vrijwilligers dat is betrokken bij het ziekenhuis. Stadskanaalsters zijn gepast trots op de eigen stad en voorzieningen. Opvallend is ook het compliment dat burgemeester Stavast kreeg voor zijn inzet - namens het college - om partijen met elkaar te laten samenwerken en te faciliteren, die wat willen bereiken. Kort gezegd is Stadskanaal te complimenteren met de begrippen zelfredzaam en veerkrachtig. Of, zoals iemand opmerkte:,,zaken doen is goed, maar het moet ook leuk zijn. (BügelHajema, Toekomstverkenning Stadskanaal 2007).

8 hoofdstuk 3 dromen en wensbeelden: pionieren in de proeftuin Stadskanaal in 2025 Imago Stadskanaal heeft in heel Nederland in 2005 een positief imago als proeftuin voor pionieren. Wetenschappelijke kennis wordt elders ontwikkeld, maar in Stadskanaal wordt geëxperimenteerd met toepassing in de praktijk, om zo in te spelen op maatschappelijke uitdagingen op allerlei gebieden. In Stadskanaal, de hoofdstad van de Veenkoloniën, is het goed wonen, werken en leven, met alle voorzieningen voor onderwijs, sport, zorg en welzijn op loop- of fietsafstand. Wonen, bedrijvigheid en zorg zijn belangrijke onderwerpen. Stadskanaal is de creatieve stad van de Veenkoloniën, met veel sport- en recreatie-activiteiten. Het (Stads)kanaal leeft en sluit prima aan op het centrum, dat verder is doorontwikkeld. De samenwerking met omliggende gemeenten is uitstekend. Het centrum is verbonden met onder meer zorginstellingen, het Refajaziekenhuis, het STAR-station en andere knooppunten. Stadskanaal is de recreatieve achtertuin van de Randstad met cultuur, sport en recreatie, met name vaarrecreatie. Grootschalige toeristische attracties als Terra Mater - het belevingspark rond zoutkoepels in Onstwedde - zijn een succes. Terra Mater trekt permanent internationale belangstelling en nog steeds komen politici uit andere plaatsen op bezoek om zich te verwonderen over Het wonder van Stadskanaal. Stadskanaal maakte naam als inspirerend congrescentrum, met outdooractiviteiten, beleving en ontspanning. Het Pagecentrum ontwikkelde zich tot een congrescentrum van internationale allure, locatie voor menig Europese top en NAVO-top. In Stadskanaal worden dromen werkelijkheid doordat verschillende partijen de handen ineen slaan. Doordat zij zaken uitproberen. Verbindingen leggen, verknopen bleek de succesformule van Stadskanaal, passende verbindingen tussen onder meer wonen, werken, verplaatsen, zorg en welzijn. En ook tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijs, tussen initiatiefnemers en anderen. Pionieren in de proeftuin Stadskanaal werpt zich - als pionier - op als proeftuin voor nieuwe producten en diensten voor in het dagelijks leven. Dit leidde tot nieuwe kleinschalige en innovatieve industrie en praktische opleidingen met perspectief voor de jongeren uit de regio. Er staat een HBO-opleiding voor praktijktoepassingen in de industrie (processen), detailhandel (beleving en gaming) en zorg en wonen (telemonitoring en slimme en energiegevende woningen).

9 Stadskanaal is voorbeeldgemeente op het gebied van wonen, werken, zorg en scholing. Jongeren noemen Stadskanaal verrassend veelzijdig dankzij durfsport, evenementen, gaming, leerwerkplaatsen en ondernemerschap. Dankzij sterk verbeterde weg-, spoor-, water- en vliegverbindingen is Stadskanaal niet meer ver weg, maar ver vooruit. Het centrum In 2025 zitten we op de bank op het Stadsplein onder bomen. Het plein is sfeervol aangekleed. Het pand van de ABN Amro bank is in 2010 gesloopt. Daarvoor in de plaats kwam een speels gebouwd, de hele avond geopend themarestaurant in westernsfeer. Het is het enige restaurant in Nederland waar het normaal is dat je te paard komt. In het Centrumplan Plus uit 2009 stond de beleving van het kanaal centraal. Toeristen stappen uit bij het station van de STAR om een uurtje te gaan winkelen en daarna op een van de terrassen aan het water te genieten van een hapje of een drankje. Met de overdekte rolbanen in het centrum heeft Stadskanaal de eerste half-indoor shoppingmall van Nederland, een aantrekkelijke slechtweerattractie voor een grote (grensoverschrijdende) regio. De combinatie van cultureel erfgoed, uitdagende en praktische opleidingen en de bruisende atmosfeer rond het kanaal en in de koffiehuizen zorgt voor combinaties van creativiteit, kunst en cultuur en ondernemende initiatieven. Een bedrijf beginnen terwijl je nog naar school gaat, is in Stadskanaal heel normaal.

10 De menselijke maat De sociale binding in wijken en dorpen is goed, de menselijke maat is terug. Alle kinderen worden in hun ontwikkeling zorgvuldig begeleid naar een startkwalificatie. Stadskanaal investeert in nieuwe technieken op het gebied van sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Armoede is alleen nog in de geschiedenisboeken te vinden. De inwoners zijn trots op hun woonplaats, de werkloosheid is te verwaarlozen en het verenigingsleven bloeit. In de dorpen komen combinaties van wonen en werken meer voor dan vroeger. Duurzaamheid Stadskanaal innoveert op het gebied van duurzaamheid, zowel wat betreft materiaalkeuze als het gebruik van energie (onder meer zonne-energie). Stadskanaal is een duurzame gemeente die zowel bedrijven als particulieren veel alternatieve energiebronnen biedt. Recycling staat hoog op de agenda. Stadskanaal biedt hoogwaardige werkgelegenheid in de dienstverlenende en innovatieve sfeer. Goede verbindingen zijn niet gebaseerd op meer asfalt, maar op basis van slimme verkeersoplossingen. Er is in Stadskanaal een mix te vinden van alle leeftijdsgroepen. De tevreden inwoners zijn milieuneutraal zelfvoorzienend in hun energiebehoefte. Bezoekers komen met de elektrische auto, trein en zelfs vliegend. Het vliegveld ontwikkelde zich tot een logische schakel in zakelijk vervoer en is daarnaast een toeristische attractie. Stadskanaal werkt CO2-neutraal haar eigen stroom op. Het Veenkoloniale gebied speelt op landbouwgebied - met een mix van nieuwe, innovatieve en oude gewassen - een belangrijke rol in kwesties over het terugdringen van milieubelasting en voedselvraagstukken. Sommige dorpen experimenteren met een zelfvoorzienend, gesloten systeem.

11

12 hoofdstuk 4 ambities en doelen: de hoofdstad van de Veenkoloniën In de TV2000 werd de centrale ambitie van Stadskanaal als volgt omschreven: Stadskanaal wil zich ontwikkelen tot een excellente woongemeente met durf, die haar inwoners goed onderwijs, alle zorg die zij nodig hebben, veiligheid en welzijnsmogelijkheden biedt waarin middelgrote en kleine bedrijven floreren die goed bereikbaar is en mede daardoor haar regiofunctie verbetert waar toerisme en recreatie speerpunten zijn, met als mogelijk pareltje durfsport Uitgangspunt was dat een goed woon- en leefklimaat wordt bepaald door versterking van het drieluik sociaal, fysiekruimtelijk en economisch. Deze lijn houden we vast en zetten we versterkt door. De gemeente heeft een regierol in zaken op de agenda zetten, faciliteren en initiëren of mee-investeren waar deze niet vanzelf tot stand komen. Het gaat dan om stimuleren, creëren en aanpassen van passende voorzieningen en doorvertalen van pionieren waar nieuwe opgaven ontstaan en zich kansen voordoen. Grootschaligheid mag, maar het moet wel passen bij de aard van het gebied. De kleinschaligheid van Westerwolde is een groot goed, daar zijn rust en ruimte belangrijke kwaliteiten. Tegenhanger is het stedelijke gebied van Stadskanaal en in mindere mate Musselkanaal. We willen duurzaamheid versterken waar het kan. Ook de zorg voor kwetsbare groepen blijft van groot belang. Stadskanaal is en blijft een complete gemeente met alle (top)voorzieningen die horen bij een plaats met een sterke regiofunctie, die in drie ambities beschreven kan worden: 1. excellente woongemeente 2. werk- en leergemeente 3. belevingsgemeente Per ambitie wordt aan de hand van de in de TV2000 genoemde thema s beschreven wat de doelen zijn. Elke ambitie wordt afgesloten met een alinea over pionieren, de rode draad in deze actualisering toekomstvisie.

13 1. excellente woongemeente De stad is een knooppunt van creativiteit, cultuur, kennis en werken. Stadskanaal is geen echt grote stad, maar heeft wel alle kenmerken van een regiocentrum. Stadskanaal wil zijn inwoners ook in de toekomst een volwaardig, omvangrijk, divers en kwalitatief hoogstaand voorzieningenpakket blijven bieden, met onder meer zorg, onderwijs, cultuur en sport. Wonen en leven in het groen, met alle voorzieningen dichtbij. Er zijn twee parkzones ontwikkeld als verbinding tussen Refaja, het centrum en Drentse Horn. Er is blijvende aandacht voor laagdrempeligheid, zowel geografisch - in wijken en dorpen - als qua toegankelijkheid - financieel en voor mensen met een beperking. De basis is dat we het welzijn voor burgers goed op orde hebben en houden. In Stadskanaal zorgen we altijd voor een plus. Dat is een traditie waarop we trots zijn. Voorzieningen in wijken zijn dan ook belangrijk. Er ligt een logische link met accommodatiebeleid, het uitbouwen van voorzieningen die inspelen op bestaande trends op het gebied van demografie, economie, de maatschappij en politiek. Het is de kunst om dat effectief en efficiënt te doen door vraagbundeling en verknoping van functies, soms ook fysiek. De gemeente kent verschillende multifunctionele accommodaties (MFA s). Zorg en welzijn In 2015 is ruim veertig procent van de inwoners van Stadskanaal ouder dan 55 jaar. In 2025 ligt dat percentage nog hoger. Een groot deel heeft aandacht nodig, gezien hun koopkracht en opleidingspeil. De gemeente richt zich op het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouderen en heeft veel aandacht voor de zorgbehoevende en kwetsbare groep ouderen. Deze aandacht is vooral gericht op het voorkomen van een sociaal isolement en het scheppen van gunstige voorwaarden voor vrijwillige en aan zorg verwante dienstverlening. De gemeente steunt initiatieven die gericht zijn op het vroegtijdig signaleren van factoren die de woonsituatie ongunstig beïnvloeden. Kwetsbare doelgroepen, zoals inwoners met verstandelijke of lichamelijke beperkingen en met psychische stoornissen, nemen deel aan de samenleving. De gemeente schept voorwaarden voor goede ondersteuning voor deze groepen en steunt in samenwerking met betrokken organisaties, ketenpartners initiatieven die deelname aan de maatschappij bevorderen. Om te voorkomen dat jongeren afhaken, werken maatschappelijke organisaties als jeugdzorg, politie, verslavingszorg en scholen nauw samen. Een sluitende aanpak van jeugdproblematiek en een doorlopende leerlijn zijn twee kernbegrippen. Alle jongeren hebben maximale kansen om een startkwalificatie te halen. Doel is een goede jeugd voor alle jongeren. Samenwerking tussen formele en informele zorg voorkomt dat mantelzorgers of vrijwilligers de gewenste zorg onder meer om financiële redenen niet kunnen bieden en dat de sociale problematiek escaleert.

14 Onderwijs Sinds 2015 vormt de basisschool het fundament van de samenleving: de brede school. Deze school heeft oog voor leerprestaties en leeromstandigheden van het kind en vervult daarnaast een duidelijk maatschappelijke functie. Om de leefbaarheid van dorp of wijk te behouden en te bevorderen, onderzoekt de gemeente samen met bewoners en instanties per wijk of dorp welke mogelijkheden er zijn om de juiste voorzieningen te behouden of te creëren. Onder hetzelfde dak als scholen kunnen ook andere voorzieningen worden ondergebracht. Bij de bouw, verbouw of uitbreiding van scholen houdt de gemeente rekening met huisvesting van andere wenselijke voorzieningen. De gemeente brengt intensieve samenwerking met sportverenigingen en maatschappelijk werk tot stand om goed te kunnen inspringen op achterstandssituaties. De betekenis van de basisschool in de wijk is anno 2025 groot, want elk kind en elke ouder bezoekt deze school. Onderwijs op MBO-niveau sluit zo goed mogelijk aan op de vraag uit het bedrijfsleven. De gemeente streeft naar oprichting van een HBO-opleiding voor gezondheidszorg en toerisme, inclusief een zorghotel bij het Refajaziekenhuis. Veiligheid Stadskanaal wil in 2025 hoog scoren als veilige gemeente. Er zijn veel veiligheidsthema s, zoals veiligheid in de woonen leefomgeving. Denk hierbij aan verloedering, woninginbraak, huiselijk geweld en overlast door drugs en alcoholgebruik, veiligheid in de openbare ruimte - waaronder veilige winkelcentra, veiligheid rond uitgaan en grote evenementen - preventie en bestrijding van overlast, verkeersveiligheid en brandveiligheid. De gemeente heeft hierbij de regierol. Verkeersmaatregelen zijn gekoppeld aan het onderhoud van wegen. Stadskanaal stelt hoge eisen aan veiligheid voor kinderen op weg naar school. Verder is Stadskanaal vooruitstrevend met het automatiseren van openbare verlichting. Zonder concessies te doen ten aanzien van het sociale veiligheidsgevoel en verkeersveiligheid perkte Stadskanaal het energieverbruik en lichtvervuiling in. Pionieren Stadskanaal durft het aan om te experimenteren met nieuw beleid en nieuwe concepten. Pionieren is nodig in de zorg, om voldoende handen aan het bed te houden en om te gaan met de steeds groter wordende groep dementerenden. Zijn robots een goede deeloplossing? Pionieren is nodig bij wonen om ervoor te zorgen dat mensen veilig langer thuis wonen en niet vereenzamen. Een belangrijke vraag is hoe flexibel en duurzaam te bouwen, gegeven de demografische ontwikkelingen. Pionieren is nodig in het onderwijs om de jeugd betrokken en gemotiveerd te houden. Pionieren is nodig bij het slim organiseren van voorzieningen om op het platteland en in wijken en dorpen de voorzieningen overeind en betaalbaar te houden. Stadskanaal zoekt uit van wie we kunnen leren en zoekt - daar waar nog geen voorbeelden zijn - partners voor proefprojecten.

15

16 2. werk- en leergemeente Stadskanaal stelt verschillende doelen qua ontwikkeling van economie, werken en leren: stimuleren van bereikbaarheid zorgen voor goede infrastructuur stimuleren van (startend) ondernemerschap in de hele gemeente betere aansluiting tussen bedrijfsleven, arbeidsmarkt en onderwijs scheppen van ruimte voor bedrijvigheid versterken van het stadscentrum versterken van de mogelijkheden op het gebied van cultuur, toerisme, recreatie en zorg Bereikbaarheid Stadskanaal ligt middenin een ruit van snelwegen. Probleem rond 2010 was dat de ontsluiting naar het hoofdwegennet zeer matig was. De aansluiting op de N33 verbeterde door de totstandkoming van een 100-kilometervariant van de N366 met vier rijstroken tussen Stadskanaal en Veendam. Het spoortracé Veendam Stadskanaal Emmen is geschikt voor personen- en goederenvervoer. Hierdoor is een optimale spoorverbinding ontstaan met Groningen, Emmen, Zwolle en Twente. Doordat er nu ook een spoorverbinding Emmen Meppen bestaat, is het Duitse spoorwegennet goed bereikbaar. Goederenvervoerders kunnen vanuit Stadskanaal rechtstreeks gebruik maken van de Railservicecentra van Coevorden en Veendam. Een servicebus zorgt voor goede bereikbaarheid van alle voorzieningen in Stadskanaal voor alle doelgroepen. Doordat Stadskanaal als busknooppunt fungeert met snelle verbindingen naar de omliggende plaatsen, zijn deze snel te bereiken. Het geluidssportcentrum onderging een belangrijke uitbreiding. Het vliegveld is niet alleen het grootste MLA (micro light aircraft)-veld van Nederland, maar heeft ook een GA-status (voor grotere vliegtuigen). Grotere vliegtuigen maken gebruik van de nieuwe, 800 meter lange grasbaan. Stadskanaal werd hiermee een belangrijke schakel in het vliegverkeer in het lichtere segment.

17 Landbouw De landbouwsector heeft in principe de ruimte voor innovaties, met onder meer nieuwe technieken, nieuwe teelten, waterhuishouding, energie. Ook kan de agrarische sector verbreden met onder meer activiteiten op het gebied van toerisme, zorg en landschapsbeheer. De gemeente biedt bestaande intensieve veehouderijen in bepaalde situaties uitbreidingsmogelijkheden, mits deze in redelijke verhouding staan tot andere bestaande bedrijvigheid en in de omgeving passen. Bestaande agrarische bedrijven mogen neventakken ontwikkelen om extra inkomsten te verwerven. Agrarische bedrijfsgebouwen mogen alternatieve functies krijgen vanwege de terugloop van het aantal agrarische bedrijven. Dit om de leefbaarheid van het platteland te behouden. Op Bedrijventerrein Zuid-Groningen zijn grootschalige, innovatieve agrilogistieke ontwikkelingen mogelijk zoals biovergisting en sluitende kringlopen. Starters en MKB Nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen zijn creatieve broeinesten waar met name starters zich kunnen ontplooien. Leren en werken zijn veel meer vervlochten dan nu: de student heeft een deeltijdbedrijf, managers leren nieuwe ICT-toepassingen van jongeren, docenten leren van het MKB en ambtenaren werken periodiek twee weken bij een overheid ergens in Europa om relevante kennis op te doen. De positieve relatie tussen (startende) bedrijvigheid en het glasvezelnetwerk wordt benut. Het uitstekende glasvezelnet biedt plaatselijke bedrijvigheid goede faciliteiten om concurrerend te blijven en trekt niet-plaatsgebonden bedrijven naar onze regio. Een bedrijf aan huis is in principe toegestaan, tenzij er gevaar of overlast is voor de omgeving. De gemeente bestrijdt leegstand in het verfraaide centrum van Stadskanaal en de wenselijkheid en haalbaarheid van regelarme zones wordt onderzocht, om het ondernemingsklimaat verder te verbeteren.

18 Toepassingskennis De doe-mentaliteit komt tot uiting in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Verknopen is het sleutelwoord: waar kun je meerwaarde bereiken door beleidsvelden en verschillende werelden te koppelen? Stadskanaal heeft een HBO-opleiding voor technische toepassingskennis, onder meer gericht op excellent wonen. Daarbij fungeert Stadskanaal als nationale proeftuin, zowel voor algemene als specifieke vraagstukken. De toenemende uitstoot van CO 2 is een voorbeeld van zo n algemeen maatschappelijk vraagstuk. De gemeente wil, waar mogelijk, door middel van het toepassen van klimaatmaatregelen een bijdrage leveren aan CO 2 -reductie. Een voorbeeld van een specifiek vraagstuk is behoud en bevorderen van leefbaarheid binnen de sociale, fysieke en economische structuur van de gemeente, met inachtneming van de bevolkingsontwikkeling. Denken in kansen staat voorop en bevorderen van ondernemerschap is regulier beleid. Pionieren Pionieren is nodig: om toepassingen van kennis te stimuleren op het vlak van techniek, om voldoende technische arbeidskrachten te houden bij het leren, om voor jong en oud in elke situatie de beste leerstrategie te bepalen op het vlak van hoger onderwijs, om tegen de stroom van centralisatie in te roeien op het vlak van arbeidsverhoudingen, om personeel ondernemend (creatief, oplossingsgericht en achteraf getoetst) in plaats van industrieel (volgzaam en vooraf gecontroleerd) te laten denken en werken in de landbouw, om veel duurzamer te kunnen produceren en leidend in de wereld te blijven qua kennis en export bij het thema klimaat en energie, om duurzamer te kunnen leven, wonen, werken en verplaatsen in de ruimte, vanwege de veranderende vraag naar bedrijfshuisvesting en de benodigde veranderingen in ons aanbod van met name bedrijventerreinen

19 3. belevingsgemeente Zowel voor toeristen als voor de eigen inwoners zijn recreatieve voorzieningen belangrijk voor een goed leef- en belevingsklimaat. Stadskanaal wil met name verblijfstoerisme stimuleren en toeristen verleiden tot bezoeken aan de gemeente. De vraag wordt versterkt door middel van promotie en het aanbod door middel van voorzieningen. Het aantal bezoekers kan in tien jaar verdubbelen en de bestedingen misschien wel met een factor drie. Funshoppen, entertainment, durfsport, cultuur en pioniersbeleving dragen het belevingsklimaat in Stadskanaal. Elementen van de creatieve stad dragen bij aan een tolerant (ondernemers-) klimaat. Grootschalige initiatieven als een vakantiepark voor paardenliefhebbers, Terra Mater en New Madurodam gaan hand in hand met de regionale economie, onder meer door software- en gamingbedrijven te betrekken bij het ontwikkelen van simulaties en belevingen. Recreatie en toerisme Stadskanaal heeft in 2025 een stevige positie als uitvalsbasis, trekker en schakel voor de regio. Stadskanaal is de spin in het web. Toerist en recreant verblijven er en gaan overdag op pad naar onder meer de stad Groningen, Duitsland, Waddenzee, Emmen, Blauwestad en Hondsrug. De spoorlijn biedt verschillende toeristische routes met arrangementen. Door veel regionale samenwerking, hard werken en mee-investeren door derden is het gelukt om de toerist voor Stadskanaal te interesseren. De vele recreatieve voorzieningen zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Het kanaal wordt goed gebruikt, het is omgevormd tot een cultuurhistorische trekker van formaat. Een knap stukje stedenbouw vormt de integratie van het kanaal met het centrum: een wandelboulevard met daarlangs de ligplaatsen voor vaarrecreatie, kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw langs het kanaal en de zichtlijnen naar het Stadsplein. Cultuurhistorische parels langs het kanaal zijn de watertoren, de historische dwarshelling met de Jatrie en het Streekhistorisch Centrum, het Semslinieproject met beeldende kunst en museumspoorlijn STAR met een aftakking naar Gasselte. Oude treintrajecten zijn nieuw leven ingeblazen en verzorgen de belangrijkste vervoersbehoefte van toeristen van en naar de Hondsrug. De havens van Onstwedde, Musselkanaal en Stadskanaal zijn samen met het Stadskanaal belangrijke schakels in de regionale vaarrecreatie. De ingezette koers van rond de eeuwwisseling om te kiezen voor durfsporten wierp zijn vruchten af vanaf Ook jongeren vinden Stadskanaal verrassend interessant. Het durfsportcentrum is uitgebreid. Zo kreeg het vliegveld heeft een tweede baan voor GA-vliegtuigen. Op de kartbaan worden nationale en internationale wedstrijden gehouden voor karts en minibikes

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

PROVINCIE DRENTHE GEBIEDSOPGAVE ZUIDOOST-DRENTHE 2007-2013

PROVINCIE DRENTHE GEBIEDSOPGAVE ZUIDOOST-DRENTHE 2007-2013 1 PROVINCIE DRENTHE GEBIEDSOPGAVE ZUIDOOST-DRENTHE 2007-2013 2 Mei 2007 3 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. GEBIEDSBESCHRIJVING KANSEN EN BEDREIGINGEN 7 2.1. Gebiedskenmerken 7 2.2. Bevolkingsopbouw 7 2.3. Economische

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Inhoud 5 Van stadsdebat naar stadsvisie 9 Van volgend naar sturend - Geschiedenis

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces De samenwerking tussen de drie O s verbeteren en zoeken naar nieuwe instrumenten om de transitie naar een toekomstbestendige Achterhoek

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Haagse Kracht. Concept Coalitieakkoord 2014 2018. D66, PvdA, HSP, VVD en CDA

Haagse Kracht. Concept Coalitieakkoord 2014 2018. D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Haagse Kracht Concept Coalitieakkoord 2014 2018 D66, PvdA, HSP, VVD en CDA Juni 2014 Haagse Kracht Den Haag is een unieke stad waar we allemaal trots op zijn. Een stad met bijzondere eigenschappen. De

Nadere informatie