Verslag Ledenvergadering 11 maart 2015 van de Vereniging Wederzijds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Ledenvergadering 11 maart 2015 van de Vereniging Wederzijds"

Transcriptie

1 Verslag Ledenvergadering 11 maart 2015 van de Vereniging Wederzijds Aanwezig: Leden: Ans Groener, At Voogt, Brigitte de Jong, Christel Terwiel, Cor van der Flier, Elga Klein Kranenbarg, Ellen Lustenhouwer, Frank Wiezer, Hanneke Lommen, Ineke Priem, Jacquelien Broere, Jelle Knapp, Jet van Bennekom, Jopi Floor, Jos Berkers, Loeki Feringa-van der Ent, Loes Schakenraad, Marian van der Veen, Maurice van Lieshout, Nelleke Wagenaar-Jansen, Renée Frant, Sturla Spans, Trix Vonk, Wout Mastenbroek Toehoorders: Reilif Bonse, Elisa van Dam, Annelies Hol, Wim Peters, Mirjam de Vries, Jacqueline Wetters 1. Inleiding door de voorzitter Christel Terwiel Christel doet verslag van de historie van Wederzijds: Het begin Oktober Mail aan 46 bekenden, waarvan een flink aantal in de wijk. Mensen waarvan ik kon vermoeden dat ze zich ook zorgen maakten over de toekomst van ons zorgsysteem en die misschien zin hadden om met mij mee te denken over iets wat ons hier in de wijk weer vertrouwen in die toekomst zou brengen. Inspiratiebronnen Aanleiding was dat een goeie bekende in A dam in de Pijp iets vergelijkbaars begonnen was: Stadsdorp De Pijp. Hij was daar, meteen na zijn pensionering, begonnen als thuiszorgmedewerker IN zijn eigen wijk, en hij was gaan praten met de mensen over wat ze nodig hadden aan zorg, diensten, aan gezelligheid, veiligheid. Dat combineerde hij met zijn eigen wensen ten aanzien van zijn toekomst als inwoner van de Pijp. En nu bestaat daar een bloeiende vereniging, die zich op de eigen website presenteert. En wij nemen hun slogan over: Wilt u zo lang en zo goed en veilig mogelijk in Utrecht Noordoost blijven wonen met de regie in eigen hand? Dat willen wij ook! Een andere bron van inspiratie is: de ervaringsdeskundigheid van onszelf, wijkbewoners, buren van elkaar. Die allemaal ooit wel eens de aandacht en zorg en diensten van mensen om ons heen nodig hebben gehad. Dat nu nodig hebben. Ofwel dat ooit nodig gaan krijgen. En die prima in staat zijn om zelf aan te geven wat voor soort aandacht ze nodig hebben en van wie. En als dat voor onszelf nog niet aan de orde is, willen we zo nu en dan best eens de handen laten wapperen voor een buur die nu al zo ver is! Van het begin af aan waren een paar dingen duidelijk l Het plan, een buurtcoöperatie oprichten, moest vanzelf gaan. Het moest mensen aantrek ken die het ook een goed idee vonden, en die er best wat tijd en energie aan wilden be steden. We zouden niet als een idioot gaan lopen werven, aanbellen bij mensen doe mee, doe mee, maar we zouden de club via een soort zwaan-kleef-aan systeem laten groeien. We wilden ons best laten interviewen, maar er niet om gaan lopen leuren. We wilden best ergens een praatje gaan houden, maar alleen als die uitnodigende partij dan òns ergens mee zou helpen.

2 l De zorg en diensten die we elkaar zouden gaan verlenen, moesten zonder betaling, en via een soort ruilsysteem. Niet één-op-één ruilen, maar binnen de vereniging. Niet ieder lid kan en wil alles aanbieden wat gevraagd wordt, maar binnen de club is misschien wel veel aanwezig aan vaardigheden. l We wilden ook als initiatiefnemers en nu als bestuursleden, zo veel mogelijk dingen voor de buurtcoöperatie doen die we leuk vinden om te doen, en zo weinig mogelijk dingen waar we niet vrolijker van worden. Zo veel mogelijk win-win. We zouden aan de anderen vragen wat die wél kunnen en niet zeuren over dingen die ze niet kunnen. Zo dachten we, en zo denken we nog. l We zouden tegenover niemand de indruk wekken dat we de problemen die er in de zorg aan het ontstaan zijn, voor alle inwoners van Utrecht Noordoost zouden gaan oplossen. l Wel zouden we ernaar streven om in Utrecht Noordoost een groot netwerk te laten groeien van mensen die allemaal zo hun eigen kleine netwerk om zich heen hebben, waarbinnen mensen zich wat van elkaar aantrekken. l En ons initiatief moest er vooral toe bijdragen dat wij zelf langer zelfstandig in ons eigen huis in Utrecht Noordoost zouden kunnen blijven wonen. l En, last but not least, wij, bestuursleden, zijn ook gewoon leden. Wij hebben hier geen baan aan. Wij werken niet in opdracht van individuele leden, wij zeggen ook regelmatig nee. Wij doen dit werk gratis en naast alle andere dingen die belangrijk zijn in onze levens: betaald werk, partners, kinderen, kleinkinderen, sport, en naast ander vrijwilligerswerk. Wat is er sinds november vorig jaar gebeurd? Er kwam veel op ons af. We worden goed in de gaten gehouden door allerlei instanties, clubs, overheden, geschreven pers, studenten die ons uitnodigen, vragen of we oude informatie over de buurtcoöperatie willen bijwerken, vragen of we een paar mensen willen leveren die geïnterviewd kunnen worden, vragen of we verstand hebben van eenzaamheid onder ouderen. De die we van de gemeente kregen voor opstartactiviteiten was nog niet op; we vroegen en kregen toestemming om het restantbedrag in 2015 te besteden. We gingen serieus beginnen aan het bouwen aan een website. We lieten een flyer ontwerpen, en schreven een tekst daarvoor. Om onszelf bekend te maken in de wijk. De denktank (een groepje leden met ideeen) begon met kennismaken met elkaar, met denken, en met bij elkaar komen: over: waar kan het heen en waar moet het heen met Wederzijds? Er was een HuiskamerWinterKerstborrel bij Jacquelien Broere, georganiseerd door Jopi, Yvonne en Jacquelien zelf. 20 januari kwamen de Wederzijds-leden van Wittevrouwen bij elkaar in het Paramedicum, op initiatief van Ineke Priem en Frank Wiezer. Op 19 februari de Votulast-leden, op initiatief van Renee Frant en Cor v. d. Flier, en met Jet en Hanneke. Op 2 maart een buurtbijeenkomst van 21 Voordorpers bij Jos Berkers en Anja Laeven. Op 6 maart de leden van Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat, Tuindorp en Tuindorp-oost bij Loeki Feringa, georganiseerd door Marian van der Veen en Loeki zelf. Bijna altijd waren er ook belangstellenden aanwezig, en dat is precies zoals wij hopen dat Wederzijds zal blijven functioneren: open, en gericht op kennismaken, gericht op het opbouwen van vertrouwen en van goeie burenrelaties. De Core Business van Wederzijds: vraag en aanbod van burenhulp, zorg en diensten aan elkaar blijft dan een zaak van de leden onderling.

3 Core Business van Wederzijds Allemaal decentrale bijeenkomsten, bij leden thuis, en met een eigen programma. Formeel of informeel overal is wel gepraat over de Core Business van Wederzijds: het bij elkaar brengen van mensen die een vraag en/of een aanbod hebben, om te kijken of de een de ander kan helpen. Wat komt daar uit? Meer dan een dienstenruilbeurs. Buurtbijeenkomst Wittevrouwen: een open (1) of gesloten (2) model gaan gebruiken. Open wil zeggen dat de leden direct elkaars contactgegevens en Vraag en Aanbod kunnen zien en direct contact kunnen leggen. Bij het gesloten model krijgen de leden een persoonlijke code. Je kunt alleen met een ander lid in contact komen via de dienstbemiddelaar, die Vraag en Aanbod koppelt en ook oog houdt op verloop van het contact. Een combinatie lijkt ons het meest geschikt. We gaan zo n systeem digitaal uitwerken en uitproberen of we Vraag en Aanbod kunnen indelen in categorieën die volgens (1), en die volgens (2) bemiddeld worden. Jopi, At en Frank gaan het bemiddelingssysteem verder uitwerken. At maakt het dan digitaal. Ze komen met een concept hiervan en doen ook een voorstel voor het verder aankleden van de website. Buurtbijeenkomst Votulast: vraag en aanbod van klussen en gezelligheidsaktiviteiten via de website, die in de maak is. Vraag en aanbod van diensten via persoonlijke matching. Dit laatste kan wat ingewikkelder liggen en privacy aspecten kunnen erbij aan de orde komen, zodat persoonlijke matching in deze gevallen beter lijkt dan via de website. We / van het bestuur, besteden veel tijd aan het persoonlijk beantwoorden van vragen over van alles en nog wat van leden en belangstellenden! Dat kan nog, nu we nog redelijk klein zijn, met 60 leden. Maar als we groter groeien moet, vinden wij, die persoonlijke benadering gegarandeerd blijven. Daarom is de toekomst van Wederzijds de toekomst van de buurtgroepen en buurtnetwerken. De leden van Wittevrouwen moeten elkaar gaan helpen, de leden van Tuinwijk enzovoorts en daar moet een béétje coördinatie per buurt voor komen. Daarnaast moet het voor alle leden ook mogelijk zijn om bij ieder ander lid een vraag te droppen. We zijn, kortom, een vereniging mensen die iets voor elkaar willen betekenen, en die dat concreet willen aangeven/aanbieden, maar ook héél goed nee kunnen zeggen. Of nu niet. Ofwel: we gaan dat leren!

4 2. Verslag oprichtingsvergadering Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 3. Verkiezing bestuur De kandidaat-bestuursleden stellen zich voor met een schriftelijke profielschets (zie de bijlage bij deze agenda) Het (deels voorlopige) bestuur wil graag door de leden gekozen worden. Ellen Lustenhouwer vult op haar schriftelijke profiel aan dat zij als bestuurslid mee wil werken aan de vormgeving van de website. Ook zal zij deel uitmaken van de redactie van de website. Jet van Bennekom vult op haar profiel aan dat zij de Denktank zal coördineren. Met stembriefjes worden vervolgens stemmen uitgebracht door de aanwezige leden. Na telling ervan door niet-bestuursleden blijken alle bestuursleden unaniem gekozen te zijn door de aanwezige 24 leden. 4. Begroting Jos Berkers heeft de conceptbegroting opgesteld, die door het bestuur is aanvaard en nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ledenvergadering. De conceptbegroting is met toelichting aan de leden ter inzage gegeven. Alvorens het woord te geven aan de ledenvergadering geeft Jos een toelichting over de vrijwilligersbijdrage, die het bestuur voor het jaar 2015 aan de voorzitter zou willen verstrekken. Zoals te lezen is in de statuten maken de bestuursleden alleen aanspraak op een vergoeding van gemaakte onkosten en worden ze niet betaald voor hun aktiviteiten. Verder is er vanaf het begin van het ontstaan van de vereniging voor gekozen om een centrale coordinator aan te stellen die het proces van matching beheert en bewaakt. Op dit moment is het nog te vroeg om zo n centrale coordinator aan te stellen. Anderzijds is de voorzitter, Christel Terwiel, heel veel tijd kwijt aan m.n. voorbereidende aktiviteiten van de matching. Daarom legt het bestuur aan de ledenvergadering voor om de voorzitter een vrijwilligersbijdrage toe te kennen voor het jaar 2015 van 1500 euro, voor ¼ te betalen uit de ledencontributie en voor het overige uit sponsoring. Jos probeert momenteel via het Oranjefonds hiervoor geld te genereren. Tegen het toekennen van een vrijwilligersbijdrage van 1500 euro voor het jaar 2015 aan de voorzitter wordt geen bezwaar gemaakt. Jos licht vervolgens toe dat de voor 2014 toegekende subsidie in 2015 verder mag worden besteed. Zo heeft de gemeente zojuist laten weten. Hij wijst erop dat subsidie gelden, evenals sponsoring in het algemeen geoormerkte gelden zijn, dwz dat die gelden alleen mogen worden besteed aan de doelen waarvoor ze zijn verstrekt. Een van de leden vraagt of de lay-out van de vergaderverslagen niet goedkoper kan. Jos licht toe dat het wervend karakter van een mooie lay-out de doorslag heeft gegeven om hier extra geld aan uit te geven in het jaar 2015, nu we nog volop bezig zijn leden te werven. Frank Wiezer mist de kosten van een mobiele telefoon op de begroting. Jos Berkers licht toe dat nog geen mobiele telefoon is aangeschaft, omdat nog niet duidelijk is wie die telefoon dan moet bedienen. Frank Wiezer meent dat matching moeizamer zal gaan zonder een telefoon. Hoe met een telefoon zou moeten worden omgegaan, lijkt een onderwerp om in De Denktank te bespreken. Ideeen van de leden zijn welkom. Jos Berkers vertelt dat hij contact heeft gehad met het Oranjefonds en dat een aanvraag van Wederzijds tot sponsoring kansrijk lijkt. Jelle Knapp vraag of we opnieuw subsidie van de gemeente kunnen krijgen. De gemeente heeft er immers belang bij dat wij burgers meer voor elkaar gaan zorgen. Jos Berkers

5 vertelt dat onze startsubsidie uit een fonds van de gemeente kwam dat nu initiatievenfonds heet. Half juni wordt dit fonds weer geopend. Jopi Floor stelt voor om de term buurtteam ( nr 17 van de toelichting op de begroting) te vervangen door buurtleden. De naam buurtteam wordt immers gebruikt voor de nieuwe professionele zorgteams van de gemeente. Jos Berkers vertelt tot slot dat hij de boekhouding van Wederzijds digitaal zal gaan voeren via een abonnement op een boekhoudprogramma. Dit geeft o.m. goede waarborgen voor de privacy van de leden van Wederzijds. 5. Crowdeffect Elisa van Dam vertelt dat ze de vergadering van Wederzijds bijwoont namens Crowdeffect. Dit organiseert op zaterdag 14 maart een evenement waarin per wijk initiatieven, zoals Wederzijds, zich kunnen presenteren. Leden van Wederzijds zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. 6. Demonstratie website Wederzijds At Voogt geeft met behulp van een beamer een demonstratie. De website is nog in ontwikkeling. Lid worden van Wederzijds via de website gaat als volgt: 1. Menu Leden => submenu Lid worden 2. Formulier invullen 3. Klikken op Versturen 4. => Mail met link 5. Link aanklikken 6. Er verschijnt een uitgebreider formulier waarop je je gegevens kunt aanvullen, je vraag en/of aanbod kunt aanvinken en daar ook een toelichting op kunt geven. 7. Klikken op Versturen 8. De penningmeester stuurt een mailtje met het verzoek de contributie te betalen. 9. Na betaling ontvang je de inlogcode die nodig is om de ledenlijst te kunnen inzien. Als je de menu-optie Ledenlijst aanklikt, krijg je toegang tot aanbod en vraag. Je kunt de toelichting van een lid zien door op de achternaam te klikken. Ook kun je een naar een ander lid sturen door op het adres van die persoon te klikken. Op de beamer is het logo van de vereniging te zien. De aanwezigen waarderen dit ontwerp. 7. Flyers Jet van Bennekom toont de ontworpen flyer aan de aanwezigen. De bedoeling is dat alle leden straks een aantal van deze flyers meenemen en uitdelen aan geinteresseerden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de flyers zo maar in de brievenbus te deponeren, een persoonlijke toelichting is nodig. Het plan is verder om met de huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten in de wijk in contact te treden, hen te vragen Wederzijds te promoten en flyers neer te leggen. Christel vertelt dat er ook nog wat grotere affiches komen. 8. Buurtbijeenkomsten Leden van Wederzijds hebben kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd met medeleden uit de eigen buurt. Zo is er een bijeenkomst geweest van leden uit Wittevrouwen, van leden uit Votulast, van leden uit Tuindorp, Tuindorp oost en Zeeheldenbuurt en van leden uit Voordorp.

6 Buurtbijeenkomst Wittevrouwen dd 20 januari Frank Wiezer doet verslag: Vergaderd werd bij fysiotherapeut Jan van Gestel. We hebben met elkaar kennis gemaakt. We hebben uitgebreid gesproken over aanbod en vraag en de beste manier van matching. Elkaar beter leren kennen vergemakkelijkt matching. Het was een heel geslaagde bijeenkomst. Buurtbijeenkomst Tuindorp, Tuindorp oost, Zeeheldenbuurt en Hengeveldstraat dd 6 maart Marian van Veen doet verslag: Er waren 11 aanwezigen, waaronder jongeren. De aanwezigen wilden niet de nadruk leggen op zorg, maar meer algemeen vraag en aanbod uitwisselen. Ook hier was er meer aanbod dan vraag. Gezelligheid werd benoemd als belangrijk. Matching moet bij voorkeur in kleine kring gebeuren. Buurtbijeenkomst Votulast. Ans Groener doet verslag: Er waren 14 aanwezigen. De ervaringen lijken op die van de vorige groepen. Benadrukt werd het belang van persoonlijk contact voor matching. Leeftijd was een discussiepunt: moeten we ons specifiek richten op ouderen of op alle leeftijden? Gesproken werd over de ervaringen van Austerlitz Helpt. De aanwezigen waren zo positief over de bijeenkomst dat besloten werd om in mei of juni opnieuw bijeen te komen. Renee Frant reageert: Er komt een voorstel voor de Votulastleden voor deelname aan een wandeling en/of het bekijken van een film als uitgangspunt voor discussie. Buurtbijeenkomst Voordorp. Jos Berkers doet verslag: Aanwezig waren 21 mensen. Iedereen zei: hou het dichtbij en bouw door aan de website. De bijeenkomst heeft al 4 aspirantleden opgeleverd. 9. Denktank De Denktank bestaat uit een aantal leden die zich bezig houden met het ontwikkelen van ideeen voor Wederzijds. Frank Wiezer doet verslag: De Denktank heeft gesproken over manieren van matching. O.a. over de vraag of matching al of niet door persoonlijke bemiddeling zou moeten plaatsvinden. Verder is nagedacht over criteria voor wat er op de website mag en wat niet. De website van stadsdorp De Pijp zorgde voor inspiratie. De Denktank zou nog uitgebreid kunnen worden met enkele leden. 10. Rondvraag Jopi Floor vraagt leden in een vroeg stadium uit te nodigen voor de ledenvergadering en reminders te sturen en ook om een jaarplanning te maken voor de ledenvergaderingen. Reilif Bonse viel het op dat er bij de huiskamerbijeenkomsten veel overeenkomsten zijn wat betreft aktiviteiten voor ouderen. Loeki Feringa benadrukt dat Wederzijds geen club is voor ouderen maar voor buren. Het gaat niet in de eerste plaats om zorg, maar om diensten. Ellen Lustenhouwer vraagt leden om mee te gaan naar een kennismakingsbijeenkomst met het buurtteam (coordinator professionele zorg) van de gemeente. Jet van Bennekom roept leden op om deel te nemen aan Crowdeffect. Hanneke Lommen vertelt dat de leden van Wederzijds, die om niet diensten verlenen of klussen doen voor andere leden verzekerd zijn bij Domstad. Op de website van Wederzijds zal informatie hierover worden geplaatst. 10. Vergadering wordt gesloten Verslag Hanneke Lommen, secr.

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen. Clubkas Campagne Veelgestelde vragen De Rabobank is er om de verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Het bedrag is bedoeld om de vereniging te ondersteunen bij activiteiten die ze ontplooit.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder M.Lans nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Draaiboek 12 november 2015

Draaiboek 12 november 2015 Draaiboek 12 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 10 Voorwoord... 11 Wat is de dag van de mobiliteit?... 12 Planning... 13 Stappenplan... 14 Stap 1: Aanleveren van de werkplekken... 14 Stap 2:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder Vacant nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Artikel 1 Organisatie structuur Stichting Solas 2. Artikel 2 Afkortingen 2. Artikel 3 Definities 2

Artikel 1 Organisatie structuur Stichting Solas 2. Artikel 2 Afkortingen 2. Artikel 3 Definities 2 Herziening Reglement van Stichting Solas volgens artikel 15 van de statuten van 19 januari 2009 INHOUD pagina Artikel 1 Organisatie structuur Stichting Solas 2 Artikel 2 Afkortingen 2 Artikel 3 Definities

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1, januari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 1, januari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 1, januari 2015 3 e jaargang Inhoud van deze eerste nieuwsbrief van 2015 Verslag bijeenkomst 13 december jl. Maandelijkse inloop Ruimten voor grote bijeenkomsten 28 februari, 1 e grote bijeenkomst

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT

ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT ORGANISEER EEN SNERTWERKEVENEMENT Een vereniging biedt kansen voor bedrijven. Uiteraard in het ledenbestand, maar ook in het zakelijk netwerk dat achter de verenging schuilgaat. Veel clubs organiseren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven DOELSTELLING REGLEMENT...2 Artikel 1...2 VERANTWOORDELIJKHEDEN...2 Artikel 2...2 MIDDELEN...2 Artikel 3...2 Artikel 4...2 AANVRAAG...3 Artikel 5...3 Artikel 6...3 BEOORDELING EN GOEDKEURING...3 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Josien de Jonge opent als voorzitter deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De secretaris leest als eerste de namen

Nadere informatie

Verslag. 1. Voorstellen bestuur

Verslag. 1. Voorstellen bestuur Verslag Vergadering 1 e vergadering Buurtvereniging Ludinga met de buurt Datum Donderdag 24 september 2009; 20.00 uur Gehouden te De Piraat te Harlingen Aanwezig van bestuur Jan Tsjerk Loonstra Tineke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement - Versie December 2014

Huishoudelijk Reglement - Versie December 2014 Huishoudelijk Reglement - Versie December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Werkwijze van de Stichting CPO Gelderland.... 3 Kring van Deelnemers... 3 Vergaderregels deelnemersoverleg... 3 Frequentie...

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS A : ALGEMENE BEPALINGEN. B : BESTUUR. C : GELDMIDDELEN. D : CONTROLE FINANCIEEL BEHEER. E : VERENIGINGSKLEDING. F : ONDERAFDELINGEN - JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Procedures Cityleague organisatie

Procedures Cityleague organisatie Procedures Cityleague organisatie Procedures Cityleague organisatie (3 maart 2013) Pagina 2 van 8 Inhoud Dit document beschrijft de communicatie zoals die minimaal optreedt tussen de organiserende vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky

Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky Huishoudelijk Reglement Studievereniging Sticky 29 oktober 2015 versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Doel In het Huishoudelijk Reglement van Studievereniging Sticky legt de Algemene Ledenvergadering toevoegingen

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie