Faculteit Bouwkunde. Bacheloropleiding. Bouwkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Bouwkunde. Bacheloropleiding. Bouwkunde"

Transcriptie

1 Faculteit Bouwkunde Bacheloropleiding Bouwkunde

2 Ontwerp de wereld om je heen Je huis. Je school. De fietsroute daartussen. Dat is waar Bouwkunde over gaat. Over hoe de wereld verandert en hoe we gebouwen, straten en steden kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten en de wensen van gebruikers. Bij Bouwkunde ben je vanaf de allereerste dag bezig met het ontwerpen van de wereld om je heen. Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten genieten internationaal aanzien. In Nederland worden vooruitstrevende ontwerpen gemaakt die wereldwijd invloed hebben op het denken over gebouwen, straten en steden. Denk aan de grachtengordel uit de Gouden Eeuw, de Beurs van Berglage, s werelds eerste winkelstraat voor voetgangers - de lijnbaan in Rotterdam - en de Markthal. Als Bouwkundestudent maak je deel uit van deze traditie. De thema s zijn internationaal: hoe kan een stad in China een goede leefomgeving blijven wanneer het aantal inwoners binnen tien jaar verdubbelt? Wat doen we met gebouwen die leeg staan of te veel energie verbruiken? Het internationale karakter van de studie is zichtbaar wanneer je het gebouw van de Faculteit Bouwkunde in loopt: een groot deel van de studenten en wetenschappelijke staf komt van buiten Nederland. Wie Bouwkunde studeert is bezig met zowel techniek, theorie als met het ontwerpen zelf. Een studie waarin je eigen creativiteit en ruimtelijk inzicht een grote rol spelen. De studie helpt je vaardigheden te ontwikkelen zoals analyseren en onderzoeken, ontwerpen en berekenen. Bij Bouwkunde leer je over de wisselwerking tussen techniek, cultuur en leefomgeving. Je leert helder presenteren in woord en beeld. Daarbij doe je zowel projecten samen als op eigen kracht en besteed je veel tijd aan ontwerpprojecten. Voor de theoretische en technische vakken is basiskennis van het Engels nodig. De bachelor laat je ook kennismaken met de verschillende werelden waarin bouwkundigen werken. Je kunt immers als bouwkundige niet alleen architect worden, maar ook stedenbouwkundige, landschapsarchitect, projectmanager, vastgoeddeskundige of expert in de bouwtechnologie. Hoe ziet de opleiding eruit? De bacheloropleiding duurt drie jaar (180 studiepunten) en geeft recht op de titel Bachelor of Science (BSc). De bacheloropleiding Bouwkunde is breed opgezet, zodat je kennis maakt met de verschillende vakgebieden waarbinnen bouwkundig ingenieurs actief zijn. Het curriculum bestaat uit zes semesters:

3 Instroom 1e-jaars studenten (ref. 2014) 300 Voertaal Nederlands Gem. studiebelasting 1e jaar (u/week) 42 Colleges 10 Projecturen en practicum 10 Zelfstudie 22 vijf daarvan hebben een vastgesteld programma, één periode is vrij in te vullen (de minor). De semesters zijn gesplitst in twee kwartalen. Een kwartaal bestaat uit twee of drie modules, bijvoorbeeld één ontwerpprojectmodule en één module academische vaardigheden. Door deze opzet ben je niet met tien vakken tegelijk bezig, maar kun je de aandacht ieder kwartaal richten op twee of drie vakken. De inhoud van het curriculum is gebaseerd op zes leerlijnen, die de rode draad vormen in het curriculum: Ontwerpen (6 modules van elk 10 stp), Technologie (5 maal 5 stp), Grondslagen (4 maal 5 stp), Maatschappij Proces en Praktijk (3 maal 5 stp), Academische Vaardigheden (3 maal 5 stp) en Overdracht en Vorm (3 maal 5 stp). De nadruk ligt dus op het ontwerpen, ondersteund door bijvoorbeeld hoorcolleges met inspirerende voorbeelden, colleges over geschiedenis en techniek en practica met onderzoeksopdrachten. De colleges en ontwerpprojecten worden gegeven door aan de universiteit verbonden vakdocenten en door gastdocenten uit de praktijk. Bij Bouwkunde ben je vanaf de allereerste dag bezig met zowel techniek, theorie als met het ontwerpen zelf Eerste jaar Kennismaking met het vakgebied In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied: kennis over de bouwkunde als wetenschappelijke discipline, kennis over techniek, mechanica, bouw- en draagconstructies en klimaatontwerp, kennis over de geschiedenis en basisbegrippen in de bouwkunde en vormstudie en

4 overdrachtstechnieken zoals handtekenen, maquettes maken en digitaal tekenen. De ontwerpprojecten richten zich op de schaal van het gebouw: Huis en Verankering en Ontwerp en Engineering. Tweede jaar De verdieping In het tweede jaar ligt de nadruk op de gebouwde omgeving. In de ontwerpprojecten en in Grondslagen komt dat tot uiting in de wat grotere schaal en toegenomen complexiteit: het ontwerpproject Stad en Openbare Ruimte gaat over de schaal van straten, parken, pleinen en het verband daartussen, het ontwerpproject Woongebouw en Woonomgeving over de transformatie van een bestaand woongebied. De modules Maatschappij, Proces en Praktijk 1 en 2 gaan over bouwmanagement en het bouwproces, de modules Technologie 4 en 5 over de integratie van verschillende technische aspecten en module Academische Vaardigheden 2 betreft een empirisch onderzoek naar de wensen van bewoners. De module Overdracht en Vorm 3 bereidt studenten voor op het ontwerpen in een digitale 3D omgeving. Derde jaar Vrij in te vullen en afstuderen Het derde jaar begint met een vrij in te vullen minor, binnen deze opleiding of aan een andere opleiding. In het BSc afstudeersemester staat de integratie van de deelgebieden centraal. Het eerste kwartaal gaat over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke planning en vastgoedbeheer. In een rollenspel ontwikkel je een gezamenlijke visie en strategie voor een stedelijke herontwikkelingsopgave. In het tweede kwartaal ontwerp je een complex openbaar gebouw, bijvoorbeeld een museum, met extra aandacht voor de samenhang tussen Curriculum studiejaar (indicatief) 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal 1 e Semester 2 e Semester Technologie 1 Ontwerpen 1 Technologie 3 Ontwerpen 2 eerste jaar Grondslagen 1 Technologie 2 Grondslagen 2 Academische Vaardigheden 1 Overdracht en Vorm 1 Overdracht en Vorm 2 3 e Semester 4 e Semester Technologie 4 Ontwerpen 3 Technologie 5 Ontwerpen 4 tweede jaar derde jaar Maatschappij, Proces en Praktijk 1 Grondslagen 3 Grondslagen 4 Maatschappij, Proces en Praktijk 2 Overdracht en Vorm 3 Academische Vaardigheden 2 5 e Semester 6 e Semester Minor Ontwerpen 5 Ontwerpen 6 Maatschappij, Proces en Praktijk 3 Academische Vaardigheden 3 Voor meer informatie over alle vakken:

5 architectuur en techniek (Eindproject Gebouw en Techniek). Tegelijk met het eindproject loopt de module Academische vaardigheden 3 (het Eindwerkstuk) waarin je de gemaakte ontwerpkeuzes in Ontwerpen 6 toelicht, evalueert en positioneert. Wat moet je als student Bouwkunde in huis hebben? Ruimtelijk inzicht. Interesse in techniek en samenleving. Een creatieve en analytische werkhouding. Je streeft er naar een goede, sociale en duurzame leefomgeving te ontwerpen. Een beetje een wereldverbeteraar moet je dus willen zijn, maar ook praktisch! En de wereld verbeteren, dat lukt niet alleen. Samenwerken in teams, je ideeën mondeling, schriftelijk en visueel presenteren, kritisch discussiëren over die ideeën: dat zijn belangrijke vaardigheden die je ontwikkelt. Remon Rooij (Bachelor opleidingscoördinator en Universitair Hoofddocent Ruimtelijke Planning & Strategie). Wat kun je doen na je bacheloropleiding? Masteropleidingen De bacheloropleiding Bouwkunde biedt de mogelijkheid door te stromen naar andere MSc-studies binnen en buiten de TU Delft. De opleiding is opgezet als voorbereiding op de master Architecture, Urbanism and Building Sciences, waarbinnen vijf tracks mogelijk zijn: Architecture, Urbanism, Landscape Architecture, Building Technology, Management in the Built Environment. Ook is de bachelor Bouwkunde een goede voorbereiding voor de master Geomatics for the Built Environment. Werken Jouw profiel op de arbeidsmarkt Je bent technisch-wetenschappelijk opgeleid en kunt ingewikkelde problemen helder en stapsgewijs analyseren. Je bent creatief, vakbekwaam, hebt een academisch denkniveau en kennis over techniek, cultuur en geschiedenis. Je vak is niet beperkt tot Nederland, maar is relevant in de hele wereld.

6 Waar kun je aan de slag? Na je masteropleiding ben je bouwkundig ingenieur. Je kunt dan onder andere aan de slag bij ontwerpbureaus voor architectuur, stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur en bij de ruimtelijk adviesafdelingen van de rijksoverheid, provincies en gemeenten. Bouwkundigen met een specialisatie in management werken veelal bij projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders of woningcorporaties. De werkzaamheden verschillen van de kleine schaal (verbouwingen en renovaties) tot de grote schaal (de stad, het landschap en metropoolregio s). Een groeiend aantal bouwkundig ingenieurs werkt aan ontwerpprojecten in het buitenland. Vanwege je analytische wijze van denken en kennis van techniek, cultuur en maatschappij kun je als bouwkundige ook werk vinden in het adviseren van overheden en bedrijven in Nederland en in het buitenland over nieuwe maatschappelijke tendensen en de mogelijkheden van nieuwe technieken. Aan welke functies kun je denken? Onder andere: architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, bouwtechnisch adviseur, wetenschappelijk onderzoeker, projectontwikkelaar, adviseur Rijksgebouwendienst, projectmanager, docent aan hogeschool of universiteit. Een groeiend aantal bouwkundigen werkt als zelfstandig adviseur. Om na het behalen van je masterdiploma de titel Architect, Stedenbouwkundige of Landschapsarchitect te mogen voeren, moet je een tweejarige beroepservaringsperiode doorlopen. Deze wettelijke regeling geldt sinds 1 januari 2015 en wordt uitgevoerd door het Bureau Architectenregister. Bouwkunde daagt je uit! Gwen Spil 3e jaars student Na een aantal open dagen bezocht te hebben kwam ik bij de studie bouwkunde uit. De keuze voor bouwkunde was gebaseerd op het feit dat ik niet de keiharde techniek in wilde, maar ook niet een hele zweverige opleiding wilde gaan doen. Ik ben dus op zoek gegaan naar een studie waarin techniek en creativiteit zouden samenvallen en dit heb ik gevonden bij bouwkunde. Nadat ik was begonnen met deze studie kwam ik erachter dat het proces van idee tot gebouw of stad veel gecompliceerder in elkaar zit dan ik in eerste instantie dacht. Het fijne hiervan is dat je alles op zijn tijd leert. Ik ben begonnen met een klein gebouw en ben nu met een stedenbouwkundig project bezig. Door de theorievakken krijg ik meer kennis die ik weer kan toepassen in de praktijk van ontwerpprojecten, alles komt dan samen!

7 Kom eens langs Wil je meer weten over deze bacheloropleiding, kom dan eens langs in Delft. Bijvoorbeeld bij een van deze activiteiten: Open Dagen tijdens deze dagen presenteren alle opleidingen zich. (van de maximaal te verkrijgen 60) gehaald hebt, kun je door naar het tweede jaar. Bij minder dan 45 studiepunten ontvang je een zogenoemd negatief bindend studieadvies. Dat betekent dat je voor de volgende vier jaar niet meer mag en kunt inschrijven voor de BSc Bouwkunde opleiding aan de TU Delft. Meeloopdag ervaar hoe het is om in Delft te studeren. Heb je al een open dag bezocht en zit je in 6 vwo? Meld je aan. Periode: oktober - mei Last Question Day zit je in 6 vwo? Stel je laatste vragen tijdens de Last Question Day. Toelatingseisen Met een vwo diploma met een NT-profiel word je rechtstreeks toegelaten tot de opleiding Bouwkunde. Als je een NG-profiel hebt, moet je examen gedaan hebben in Wiskunde B. Wiskunde D is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Kijk op de website voor toelating met een andere vooropleiding. Studiekeuzecheck Als je je voor 1 mei inschrijft, krijg je een online studiekeuzecheck aangeboden. Deze check helpt je de opleiding nog beter te leren kennen en je zo beter voor te bereiden op de start van je studie. Honours Programme Delft Vanaf het tweede jaar is er voor studenten die zin hebben in een extra uitdaging en meer aan kunnen dan het standaard programma, het Honours Programme. Dit is verdiepend, extra uitdagend en extra interessant onderwijs bovenop de reguliere opleiding. Digitale brochures Bekijk deze en andere brochures online. Bindend Studieadvies Aan het eind van het eerste jaar krijgt elke student een studieadvies van de faculteit. Wanneer je 45 studiepunten of meer Virtuele campus Benieuwd naar de TU Delft campus? Neem een kijkje op: twitter.com/archtudelft facebook.com/architecture.tudelft instagram.com/bkcity_tudelft

8 Technische Universiteit Delft Faculteit Bouwkunde Julianalaan BL Delft +31 (0) September 2015

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen. Bacheloropleiding. Maritieme Techniek

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen. Bacheloropleiding. Maritieme Techniek Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Maritieme Techniek Veel meer schepen bouwen Binnenvaartschepen, mammoettankers en containerschepen

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Electrical Engineering

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Electrical Engineering Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering Verder komen met nieuwe technologie Een zonnepaneel? Een marsrover? Een implantaat om weer te kunnen horen? Zonder

Nadere informatie

Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Bacheloropleiding. Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Bacheloropleiding. Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Flight to excellence Hoe zorg je dat een satelliet in de juiste baan om de aarde komt of hoe ontwerp je

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen Bachelor College Bouwkunde // Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Bachelorbrochure. Overzicht bacheloropleidingen

Technische Universiteit Delft. Bachelorbrochure. Overzicht bacheloropleidingen Technische Universiteit Delft Bachelorbrochure Overzicht bacheloropleidingen Wat biedt TU Delft? Bouwkunde Bij de TU Delft zoeken we naar slimme, grensverleggende oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Nadere informatie

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis in de studieboeken duiken. Het is een manier van leven. Je bezoekt een interessante lezing of brengt de middag

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van duurzame energie die altijd en overal beschikbaar is. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van duurzame energie die altijd en overal beschikbaar is. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van duurzame energie die altijd en overal beschikbaar is Bachelor College Electrical Engineering // Ik droom van duurzame energie die altijd en overal

Nadere informatie

Ik droom van het nieuwe facebook bedenken

Ik droom van het nieuwe facebook bedenken TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van het nieuwe facebook bedenken Bachelor College Web Science* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Informatica //

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van het opwekken van schone energie. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van het opwekken van schone energie. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van het opwekken van schone energie Bachelor College Technische Natuurkunde // Ik droom van het opwekken van schone energie // Berit Wassenaar, student

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN

IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN Bachelor College Scheikundige Technologie // Ik droom van een fabriek zonder CO 2 -uitstoot // Eveline Hermans,

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van mensen genezen zonder te opereren Bachelor College Biomedische technologie // Ik droom van mensen genezen zonder te opereren // Elke Aarts, student

Nadere informatie

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ

FAQ FAQ FA AQ FAQ FAQ FAQ FAQ FA Hounours AQ FAQ FAQ Business Studies FA Voltijd Alkmaar Den Haag Diemen Haarlem - Rotterdam Waar wordt Business Studies aangeboden? Business Studies wordt aangeboden op de locaties Alkmaar,

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van. doelmatige fabrieksprocessen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van. doelmatige fabrieksprocessen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van efficiënte, doelmatige fabrieksprocessen Bachelor College // Ik droom van efficiënte, doelmatige fabrieksprocessen // Rianne Gommans, student Ik

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Leraar technisch beroepsonderwijs

Leraar technisch beroepsonderwijs Leraar technisch beroepsonderwijs 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - Voltijd Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Uit eigen ervaring Ik heb de lerarenopleiding Bouwkunde [nu een van de studieroutes

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Rotterdamse Academie van Bouwkunst Rotterdamse Academie van Bouwkunst Masteropleidingen Architectuur en Stedenbouw informatiebrochure 1 De masteropleidingen tot architect en stedenbouwkundige RavB 3 4 5 2 9 10 10 10 11 11 3 31 32 32 32

Nadere informatie