Beleidsplan TTO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan TTO 2012-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan TTO

2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Belang... 4 LVO-Weert... 4 TTO in Weert... 4 Missie en visie TTO Weert... 5 Focus... 5 Ambitie... 5 Doel beleidsplan... 6 Huidige situatie TTO LVO-Weert... 7 Schooljaar Schooljaar Analyse en ontwikkeling... 9 Opbrengsten en resultaten... 9 Aannamebeleid... 9 PR Aanbod en curriculum EIO/Internationalisering Docenten en didactisch handelen Leerlingen Organisatie Leermiddelen Scholing en professionalisering, kwaliteitszorg Budget en facilitering Tijdpad en prioritering Evaluatie Conclusie Bijlage 1: Activiteitenplan leerlingen schooljaar Activiteitenplan leerlingen schooljaar Bijlage 2: Scholingsplan docenten schooljaar Scholingsplan docenten schooljaar

3 Bijlage 3: Richtlijnen activiteiten TTO Rubric Bilingual Attitude Bijlage 4: Taakomschrijving coördinator TTO LVO Weert Bijlage 5: Lijst van afkortingen Laatste aanpassing: 31 oktober

4 Inleiding Belang Voor u ligt het TTO-beleidsplan Het TTO-beleidsplan geeft de kaders aan voor de komende vier schooljaren. Dit plan wordt ieder schooljaar geconcretiseerd in een activiteitenplan en een scholingsplan. De kaders worden niet ieder jaar compleet herzien, maar veranderingen in de omgeving van de school maken het noodzakelijk dat ieder schooljaar een toetsing plaatsvindt. Het TTO-beleidsplan vormt een onderdeel van de schoolplannen van Philips van Horne en Het College. Het is een hulpmiddel bij het proces van de verdere ontwikkeling en instandhouding van TTO in Weert. LVO-Weert Binnen LVO-Weert is er een samenwerking tot stand gekomen om de gevolgen van de terugloop van het aantal leerlingen op te vangen en nieuw onderwijsbeleid van de overheid beter te organiseren. Daarom is ervoor gekozen om de leerlingen niet meer per school, maar per opleiding te groeperen. Het gymnasium en het atheneum komen op de locatie van Het College, de HAVO en MAVO op de locatie van Philips van Horne. De grondslag van de samenwerking is het behoud van alle richtingen en keuzes binnen LVO-Weert. Daarbij hoort ook het tweetalig onderwijs, dat moet worden behouden op Philips van Horne en opgestart op Het College. TTO in Weert Philips van Horne biedt TTO aan per 1 augustus Het TTO-juniorcertificaat is uitgereikt op 30 september Met ingang van schooljaar zijn er op Philips van Horne drie TTO-klassen: VWO-2 en VWO-3 en er is een doorstart gemaakt met HAVO-TTO-1. Tegelijkertijd is op Het College gestart met gymnasium-tto-1 en atheneum-tto-1. 4

5 Missie en visie TTO Weert Focus LVO Weert biedt de leerling een excellent en gedifferentieerd onderwijsaanbod in een veilige en uitdagende leeromgeving waarbij naast kennis ook individuele talenten worden ontwikkeld. De TTO-afdeling van LVO Weert biedt door kwalitatief hoogwaardig tweetalig onderwijs leerlingen de kans om in zo breed mogelijke zin bij te dragen aan een samenleving die door moderne communicatietechnieken steeds internationaler wordt. Tijdens het doorlopen van het TTOprogramma worden leerlingen zich bewust van hun mogelijkheden en kansen om in internationaal verband te functioneren. De cognitieve, sociale en culturele aspecten van het TTOprogramma zorgen voor een optimaal voorbereide, internationale burger. Ambitie Binnen LVO Weert willen wij: Aantoonbaar een excellent, gedifferentieerd, samenhangend en toekomstgericht onderwijsaanbod bieden voor de leerling gericht op talentontwikkeling Blijvend werken aan aantoonbare kwaliteit en innovatie ten behoeve van de leerling Extern gericht zijn: horizontaal en verticaal verbindingen leggen met andere partijen binnen en buiten het onderwijs Toegewijde en deskundige medewerkers Solide en transparante bedrijfsvoering TTO wil inspireren en uitdagen om doelen en wensen te ontdekken en te realiseren. Hierbij is de TTO-docent de gids die begeleidt, de weg wijst én meereist. Dit bereiken we door daadwerkelijk te luisteren naar wensen en behoeften en deze in een vertrouwde omgeving te vertalen naar concrete producten. Er is een goede balans tussen individueel leren en samenwerkend leren. TTO-docenten blijven zichzelf constant ontwikkelen. Taalvaardigheid, CLIL en internationale oriëntatie zijn daarbij de pijlers. TTO creëert leerlingen die zelfstandig en zelfbewust hun mannetje staan in deze maatschappij en die uitdagingen weten aan te pakken. Een TTO-leerling is geïnteresseerd in de wereld om zich heen, in de ruimste zin van het woord, en doet ervaring op buiten de grenzen. TTO leeft binnen de school. Door duidelijk en open te communiceren wordt draagvlak gecreëerd bij directie, personeel, ouders en leerlingen. 5

6 Doel beleidsplan TTO-beleid omvat alle maatregelen die een school treft om op structurele en systematische wijze TTO-onderwijs vorm te geven. Het gaat om maatregelen in de les en buiten de les, maatregelen op het gebied van programmering, materiaal en didactiek. Deze maatregelen zijn: Structureel, omdat het gaat om blijvende veranderingen in het onderwijs Systematisch, omdat ze worden uitgevoerd volgens een vastgelegd plan Algemeen doel is vergroten van het TTO-bewustzijn. Het belang van de rol van TTO in het onderwijs, voor de toekomstige loopbaan en in de maatschappij, moet voor zowel management, docenten, ouders, leerlingen (intern) als primair onderwijs, toekomstige leerlingen en ouders (extern) duidelijk zijn. Transparante structuur binnen het TTO-onderwijs zorgt voor een groter draagvlak binnen de organisatie. Verankering van TTO zorgt voor effectieve positionering. 6

7 Huidige situatie TTO LVO-Weert Schooljaar TTO-leerlingen: Philips van Horne Het College HAVO-TTO-1 16 leerlingen ATH-TTO-1 29 leerlingen VWO-2-TTO 19 leerlingen GYM-TTO-1 20 leerlingen VWO-3-TTO 16 leerlingen TTO-docenten per vak: Arts Biology Chemistry English/English Immersion Geography History Mathematics Music P.E. Physics TTO-management: Directie Teamleider Coördinatoren TTO-mentoren: Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Marc Fijen, Gerty Reynders Bart van de Bergh, Bart Rietjens, Geraldine van Rijt, Yvette Eurlings Susanne Trommelen, Martin Waals Sinead Hennessy (native), Juliette Kempen (native), Rebecca Leyba Susan Janssen, Kees van Krieken Rianne Bruens, Manon Maatje, Nitzan Shepher Sascha Engbersen, Gerry Verhaegh, Matt Verstappen Sharon van Dael, John Gerits Bert van Dijk, Kurt op t Eynde Peter Cox, Isabelle van Leuken Jeffreye Vossen, Peter-Mathijs Linsen Peter van der Heijden, Roger Zeekaf Sascha Engbersen, Gerry Verhaegh Susan Janssen (P-H1K), Lisanne Bosch/Sinead Hennessy (C-A1A), Rebecca Leyba/Liesbeth Theuwis (C-G1B) Sharon van Dael (P-V2C) Gerty Reynders (P-V3D) TTO-docenten in opleiding: Biology/Science Chemistry CKV Economics/Social studies Geography History Music P.E. P.E. and R&D Nicole Derks Peter van Ool Pascal Cardinaal Mohammed Feddahi Willem Salemans Manon Maatje Ellen Sturmans Bert van Dijk, Kurt op t Eynde, Richenel Jacopucci Maud Vermeulen 7

8 Schooljaar TTO-leerlingen: Philips van Horne Het College HAVO-TTO-1(P-H1H) 30 leerlingen ATH-TTO-1 (C-A1E en C-A1F) 26 leerlingen 22 leerlingen HAVO-TTO-2 (P-H2E) 12 leerlingen GYM-TTO-1 (C-G1B) 18 leerlingen Combi met P-H2A VWO-TTO-3 (P-V3C) 17 leerlingen ATH-TTO-2 (C-A2A) 29 leerlingen Combi met P-V3B GYM-TTO-2 (C-G2B) 14 leerlingen TTO-docenten per vak: Arts Biology Chemistry Economics English Geography History International Citizenship Mathematics Music P.E. Physics Research & Development Science Orientation TTO-management: Directie Teamleiders Coördinatoren TTO-mentoren: Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 TTO-docenten opleiding CAE (Exam December 2013) : Biology/Science Chemistry CKV Economics/Social studies Geography Music P.E. P.E. and R&D Marc Fijen, Gerty Reynders Bart van de Bergh, Geraldine van Rijt, Nicole Derks, Yvette Eurlings Susanne Trommelen, Martin Waals, Peter van Ool Mohammed Feddahi Sinead Hennessy (native), Juliette Kempen (native), Rebecca Leyba, Lisanne Bosch, Marc Wassen, Carolien Hofland Susan Janssen, Kees van Krieken, Willem Salemans Rianne Bruens, Nitzan Shepher, Manon Maatje Juliette Kempen (native), Mandy Verrijt Sascha Engbersen, Matt Verstappen, Kevin de Bruijn, Gerry Verhaegh Sharon van Dael, John Gerits, Ellen Sturmans Bert van Dijk, Kurt op t Eynde, Richenel Jacopucci Isabelle van Leuken, Yvette Eurlings, Susan Trommelen, Peter Cox Maud Vermeulen Rebecca Leyba, Susan Trommelen, Coen van den Houten Jeffreye Vossen, Peter-Mathijs Linsen Peter van der Heijden, Harrie van Rooyen, Roger Zeekaf Sascha Engbersen, Gerry Verhaegh Gerty Reynders/Juliette Kempen (P-H1H), Lisanne Bosch/Ellen Sturmans (C-A1E), Susan Janssen/Matt Verstappen (C-A1F), Sascha Engbersen (C-G1B) Isabelle van Leuken (P-H2E), Rianne Bruens/Maud Vermeulen (C-A2A), Rebecca Leyba (C-G2B) Sharon van Dael/Sinead Hennessy (P-V3C) Nicole Derks Peter van Ool Pascal Cardinaal Mohammed Feddahi Willem Salemans Ellen Sturmans Bert van Dijk, Kurt op t Eynde, Richenel Jacopucci Maud Vermeulen 8

9 Analyse en ontwikkeling Opbrengsten en resultaten Huidige situatie: - Elke TTO-leerling slaagt na 3 jaar voor Anglia examen (niveau B2) - Het vakinhoudelijk eindniveau van alle vakken is goed - Kerndoelen internationalisering aan het eind van de derde klas worden bereikt - Informatie/evaluatie van uitstroom is niet beschikbaar Aandachtspunten: - Gegevens verzamelen over uitstroom/afstroom Over vier jaar: - Database van gegevens is beschikbaar - Doorstroomgegevens verzamelen - Rapportgegevens van TTO via administratie verzamelen - Coördinatoren sturen aan - Teamleider, decaan, administratie Aannamebeleid Huidige situatie: - Advies basisschool is bindend Aandachtspunten: - Plaatsing van TTO-leerlingen in het juiste niveau (HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM) - De HAVO-TTO afdeling moet rendabel zijn (23 leerlingen) Over vier jaar: - Is er een duidelijk overzicht waarin aangegeven is aan welke competenties een TTO-leerling moet voldoen. - Plaatsing van TTO-leerlingen in overleg met basisschool - Rubric maken met competenties - Vragenlijst over TTO-competenties voor leerlingen uitgesplitst naar niveau - Docenten van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatief bezoek - Ouders van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatiemarkt - TTO-coördinatoren - Management 9

10 PR Huidige situatie: - TTO-gedeelte van de website is niet up-to-date op PVH en niet aanwezig op Het College - Actuele reportages zijn op PVH snel beschikbaar via de website en socialmedia - Voorlichting naar ouders, leerlingen en basisscholen is te weinig - Mogelijkheden voor TTO in Weert is onvoldoende bekend bij een breed publiek Aandachtspunten: - Website van beide scholen - Voorlichting naar ouders, leerlingen en basisscholen - TTO in de media - Specifiek HAVO-TTO promoten Over vier jaar: - Uitnodigende website(s) voor TTO voor leerlingen, ouders, basisscholen en geïnteresseerden - Draaiboek voor voorlichting aan ouders, leerlingen en basisscholen - Bekendheid van TTO in Weert - Website vullen met TTO-info - Kaders omschrijven voor voorlichting aan verschillende gremia - Zichtbaarheid vergroten - Mogelijkheden van HAVO-TTO toelichten op basisscholen - TTO-coördinatoren - Webredactie - PR-medewerker, docenten Aanbod en curriculum Huidige situatie: - Meer dan 50% van de lessen in het Engels in de onderbouw - Leerlingen krijgen in de eerste twee leerjaren Engels Immersion (native speaker) - Er is een gevarieerd programma Engelstalige excursies, theaterbezoek, Junior Speaking Contest, Model European Parliament, gastlessen, uitwisselingen Aandachtspunten: - Global Perspectives t.b.v. EIO invoeren in 4 e klas - Opstarten van Senior College Over vier jaar: - 3 e klas heeft een extra vak in de vorm van Global Perspectives - 4 e klas maakt deel uit van het Senior College - Uitzoeken hoe Global Perspectives ingevoerd/uitgevoerd gaat worden in 3 e klas - In het 4 e jaar worden bestaande vakken in het Engels gegeven (Geschiedenis en Scheikunde) - TTO-coördinatoren sturen aan - Vakdocenten Global Perspectives/Geschiedenis/Scheikunde 10

11 EIO/Internationalisering Huidige situatie: - EIO binnen de school is onvoldoende zichtbaar - De leerlingen nemen deel aan uitwisselingen en Internationale excursies - Het College is ELOS-school sinds oktober 2012 Aandachtspunten: - Doorlopende leerlijn voor EIO - Lesuitval door Internationalisering beheersen Over vier jaar: - EIO-curriculum is ontwikkeld aan de hand van CFEC - Uitwisselen is gemeen goed - Docenten bewust maken van de aanwezigheid van EIO in hun vak - Overzicht maken van EIO in de school aan de hand van CFEC - Gebruik maken van ELOS - Scholing EIO-doelstellingen - Uitwisselingen uitbreiden, niet alleen fysiek, maar ook via media - TTO/ELOS-vakdocenten - Externe docent voor EIO-scholing Docenten en didactisch handelen Huidige situatie: - Taalvaardigheid van docenten heeft voldoende niveau - In geen van de drie clusters (exacte vakken, maatschappij vakken of creatieve en bewegingsvakken) werkt een native speaker als docent - Gastlessen en workshops worden gegeven door native speakers - Doeltaal = voertaal geldt niet bij Frans en Duits - Docenten zijn bekend met CLIL-didactiek Aandachtspunten: - Native speakers werven - Doeltaal = voertaal - Vervanging van TTO-docenten door TTO-docenten Over vier jaar: - Minimaal één extra native speaker op school - Ook bij de lessen Frans en Duits geldt doeltaal = voertaal (ELOS) - Bij vacatures nadrukkelijk vragen om native speakers - Docenten worden geschoold in het werken met doeltaal = voertaal - Intervisie binnen de talensecties - Intern schuiven met TTO-docenten bij (langdurige) afwezigheid van TTO-docent - Directie - Coördinator ELOS, Secties Frans/Duits/Engels 11

12 Leerlingen Huidige situatie: - Taalvaardigheid van de leerlingen is goed - Leerlingen spreken voldoende Engels met de docent Aandachtspunten: - Overleg over de te gebruiken ELO - Portfolio aanleggen/vullen - Engels spreken tussen leerlingen onderling - Rubric Bilingual attitude ontwikkelen (zie bijlage 3) Over vier jaar: - Portfolio per leerling is up-to-date - Rubric wordt gebruikt - Beslissen welke ELO gebruikt gaat worden - Portfolio inrichten via ELO - Rubric ontwikkelen/gebruiken om leerlingen feedback te geven op het Engels spreken - TTO-coördinatoren met ICT-expert - TTO-vakdocenten Organisatie Huidige situatie: - De school is lid van het landelijk netwerk TTO - Visitatiebezoek heeft geleid tot certificaat TTO-Juniorschool op Binnen LVO Weert zijn in februari 2012 twee nieuwe coördinatoren TTO benoemd - Er is geen TTO-team - Er is periodiek overleg tussen TTO-coördinatoren en management Aandachtspunten: - Communicatie binnen TTO - Communicatie TTO versus rest van de school - Hervisitatie Juniorcertificaat Philips van Horne (visitatie in 2014) - Visitatie voorbereiden Juniorcertificaat Het College (visitatie in 2016) Over vier jaar: - TTO-bewust personeel - Juniorcertificaat Philips van Horne is verlengd - Voorbereiding voor Juniorcertificaat Het College ligt op schema - Informeren van personeel d.m.v. studiemiddagen en nieuwsbrieven - Participeren van TTO-docenten in periodiek TTO-overleg - TTO-docenten (opnieuw) op de hoogte brengen van het visitatieprogramma - TTO-docenten zorgen samen voor de voorbereiding van de visitatie - TTO-coördinatoren en TTO-vakdocenten - Directie 12

13 Leermiddelen Huidige situatie: - Er wordt specifiek materiaal ontwikkeld en vertaald materiaal gebruikt - Er wordt authentiek audio/video materiaal gebruikt. Aandachtspunten: - Eindtermen per vak - Autonomie van de docent Over vier jaar: - TTO-docenten zijn bewust van hun autonomie binnen hun vak - Elke TTO-docent is tevreden met de aanwezige leermiddelen voor zijn vak - TTO-docenten volgen de TTO-ontwikkelingen binnen hun vak d.m.v. netwerkbijeenkomsten, docentendagen, internet - TTO-docent past het curriculum aan binnen de mogelijkheden van TTO en het vak - TTO-vakdocenten Scholing en professionalisering, kwaliteitszorg Huidige situatie: - Structurele nascholing personeel is ingezet - Nieuwe docenten worden opgeleid - Intervisie door docenten sectie Engels gebeurt niet structureel - Docenten worden geschoold in CLIL-didactiek - Docenten volgen scholing in het buitenland - Er is een ouderklankbordgroep voor TTO Aandachtspunten: - Intervisie - CLIL-didactiek - Ouderklankbordgroep TTO - Leerlingklankbordgroep TTO Over vier jaar: - Intervisie wordt gezien als een hulpmiddel bij life-long-learning - Elke docent volgt elk schooljaar (na)scholing - Klankbordgroepen TTO hebben periodiek overleg - Scholing structureel aanbieden - Intervisie opzetten - Leerlingen werven voor klankbordgroep TTO - Zorgen voor continuïteit binnen de klankbordgroepen TTO - TTO-coördinatoren - Sectie Engels - Coaches - Ouders en leerlingen 13

14 Budget en facilitering Huidige situatie: - TTO-coördinatoren krijgen op jaarbasis 300 klokuren voor de 2 locaties - Ouders betalen een extra bijdrage voor TTO - Voor uitwisselingsprojecten van leerlingen worden subsidies aangevraagd - Voor studiereizen van docenten worden subsidies aangevraagd - Er zijn 120 klokuren beschikbaar voor uitvoerende taken door TTO-vakdocenten - TTO-vakdocenten kunnen teamtijd inwisselen voor TTO-tijd Aandachtspunten: - Reële ouderbijdrage - Subsidiemogelijkheden - Subsidie aanvragen - Taakbeleid van TTO-docenten Over vier jaar: - Structurele verantwoording van de ouderbijdrage naar school en ouders - Transparant taakbeleid - Structuur in financiën inzake TTO - Richtlijnen voor TTO-activiteiten opstellen - TTO-coördinatoren worden de spil in het financiële verkeer inzake TTO - TTO-coördinatoren - Directie - MR 14

15 Tijdpad en prioritering In schooljaar : Opbrengsten en resultaten - Doorstroomgegevens verzamelen - Rapportgegevens van TTO via administratie verzamelen - Coördinatoren sturen aan - Teamleider, decaan, administratie Evaluatie: De administratie heeft heel veel gegevens aangeleverd, maar niet gesorteerd op TTO leerlingen. Aannamebeleid - Docenten van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatief bezoek - Ouders van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatiemarkt - TTO-coördinatoren - Management Evaluatie: De informatiemarkten zijn door ouders goed bezocht en dat heeft mede gezorgd voor een grotere aanmelding voor schooljaar PR - Website vullen met TTO-info - Zichtbaarheid vergroten - TTO-coördinatoren - Webredactie - PR-medewerker, docenten Evaluatie: Er zijn nieuwe foto-posters en banners gemaakt en opgehangen of geplaatst. De websites van beide scholen zijn gevuld met TTO-info. 15

16 Aanbod en curriculum - Uitzoeken hoe Global Perspectives ingevoerd/uitgevoerd gaat worden in 4 e klas - TTO-coördinatoren sturen aan - Vakdocenten Global Perspectives Evaluatie: De coördinatoren hebben 4 scholen bezocht om ervaringen te horen. De verslagen van deze bezoeken zijn met de vakdocenten gedeeld tijdens het periodiek overleg. EIO/Internationalisering - Docenten bewust maken van de aanwezigheid van EIO in hun vak - Scholing EIO-doelstellingen - Uitwisselingen uitbreiden, niet alleen fysiek, maar ook via media - TTO/ELOS-vakdocenten - Externe docent voor EIO-scholing Evaluatie: Tijdens de TTO-ochtend in juni hebben alle docenten gewerkt aan het invullen van het CFEC-schema. In Liverpool is een school gevonden om mee samen te werken. In Roemenie is een tweede school gevonden om mee uit te wisselen. Hiervoor is subsidie aangevraagd. Voor Philips van Horne zijn we gestart met een Multilateraal Comeniusproject met Denemarken, Zweden, Hongarije, Spanje en Italie. Comenius-subsidie is toegekend voor en Docenten en didactisch handelen - Bij vacatures nadrukkelijk vragen om native speakers - Directie Evaluatie: Voor vervanging voor de vakken geschiedenis en biologie is gezocht naar native speakers. Er zijn docenten aangenomen met Engelstalige ervaring. Leerlingen - Beslissen of en welke ELO gebruikt gaat worden - TTO-coördinatoren met ICT-expert - TTO-vakdocenten Evaluatie: Vooralsnog is Teletop in gebruik voor het schooljaar Daarna wordt dat waarschijnlijk Magister. Voor de portfolio s van de leerlingen kiezen we voor een papieren versie in de vorm van een ringbandklapper. 16

17 Organisatie - Informeren van personeel d.m.v. studiemiddagen en nieuwsbrieven - Informeren van TTO-docenten in periodiek TTO-overleg - TTO-docenten (opnieuw) op de hoogte brengen van het visitatieprogramma - TTO-coördinatoren - Directie - TTO-vakdocenten Evaluatie: Tijdens de studiemiddag voor personeel is een kleine groep geïnformeerd over de gang van zaken binnen TTO. Elke periode is gestart met een TTO-overleg met alle TTO-docenten. Het schooljaar is afgesloten met een TTO-ochtend, waarin ook het visitatieprogramma aan de orde is gekomen. Leermiddelen - TTO-docenten volgen de TTO-ontwikkelingen binnen hun vak d.m.v. netwerkbijeenkomsten, docentendagen, internet - TTO-docent past het curriculum aan binnen de mogelijkheden van TTO en het vak - TTO-vakdocenten Evaluatie: Dit is docentafhankelijk. Scholing en professionalisering, kwaliteitszorg - Scholing structureel aanbieden - Intervisie opzetten - Leerlingen werven voor klankbordgroep TTO - Zorgen voor continuïteit binnen de klankbordgroepen TTO - TTO-coördinatoren - Sectie Engels - Coaches - Ouders - leerlingen Evaluatie: 13 docenten hebben deelgenomen aan de cursus Classroom English voor nieuwe TTO-docenten. 10 docenten zijn begonnen aan de cursus CAE, deze wordt afgerond in december docenten hebben deelgenomen aan een tweedaagse CLIL-cursus voor gevorderde TTO-docenten. Op beide locaties zijn 3 ouderklankbordgroepbijeenkomsten geweest. 17

18 Budget en facilitering - Richtlijnen voor TTO-activiteiten opstellen - TTO-coördinatoren worden de spil in het financiële verkeer inzake TTO - TTO-coördinatoren - Directie - MR Evaluatie: Richtlijnen voor TTO-activiteiten zijn opgesteld en te vinden als bijlage in dit document. TTOcoördinatoren zijn tekenbevoegd. 18

19 In schooljaar : Opbrengsten en resultaten - Cijfers berekenen uit materiaal via administratie gestuurd - Rapportgegevens van TTO via administratie verzamelen - Coördinatoren sturen aan - Administratie - (nog te benoemen) Assistent Aannamebeleid - Docenten van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatief bezoek - Ouders van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatiemarkt - TTO-coördinatoren - Management PR - Nieuwe website eigen maken en vullen met TTO-info - Zichtbaarheid vergroten - TTO-coördinatoren - Webredactie - PR-medewerker, docenten Aanbod en curriculum - Global Perspectives binnen (nieuwe) TTO vakdocenten introduceren - TTO-coördinatoren sturen aan - Vakdocenten EIO/Internationalisering - Docenten bewust maken van de aanwezigheid van EIO in hun vak - Scholing EIO-doelstellingen - Samenwerking met Hillside High in Liverpool opzetten en deze school bezoeken - Uitwisselen met Alexandru Ceusianu in Reghin - TTO -vakdocenten 19

20 Docenten en didactisch handelen - Bij vacatures nadrukkelijk vragen om native speakers - Directie Leerlingen - Portfolio invoeren - TTO-coördinatoren en Immersion/Internationaal burgerschap docenten - TTO-vakdocenten Organisatie - Informatie over TTO verstrekken via nieuwe TTO-website - Informeren van TTO-docenten in periodiek TTO-overleg - TTO-docenten (opnieuw) op de hoogte brengen van het visitatieprogramma - TTO-coördinatoren - Directie - TTO-vakdocenten Leermiddelen - TTO-docenten volgen de TTO-ontwikkelingen binnen hun vak d.m.v. netwerkbijeenkomsten, docentendagen, internet - TTO-docent past het curriculum aan binnen de mogelijkheden van TTO en het vak - TTO-vakdocenten Scholing en professionalisering, kwaliteitszorg - Scholing structureel aanbieden - Intervisie opzetten - Leerlingen werven voor klankbordgroep TTO - Zorgen voor continuïteit binnen de klankbordgroepen TTO - TTO-coördinatoren - Sectie Engels - Coaches - Ouders - leerlingen 20

21 Budget en facilitering - begroting voor TTO opstellen - nieuwe subsidie regeling eigen maken - geldstroom binnen TTO monitoren - TTO-coördinatoren - Directie - MR 21

22 Evaluatie Dit beleidsplan wordt ieder schooljaar geconcretiseerd in een activiteitenplan en een scholingsplan. Elk jaar in mei wordt het activiteiten- en scholingsplan geëvalueerd en wordt een nieuw plan gemaakt voor het schooljaar erna. Het evalueren gebeurt door de TTO-coördinatoren met de TTOdocenten, leerlingen en ouders. Daarna wordt het nieuwe plan voorgelegd aan de directie en aan het begin van het nieuwe schooljaar aan de MR. Het TTO-beleidsplan vormt een onderdeel van de schoolplannen van Philips van Horne en Het College en zal als zodanig mee veranderen waar nodig. Conclusie Dit TTO-beleidsplan is zodanig vormgegeven, dat de uit te voeren acties zorgen voor een structurele en systematische inbedding in de scholen. Het beleidsplan is ambitieus opgezet om TTO-bewustzijn binnen en buiten de school te vergroten. De transparante structuur van dit plan zorgt voor een effectieve positionering van TTO-onderwijs in Weert. 22

23 Bijlage 1: De twee belangrijkste doelen die het tto nastreeft zijn het vergroten van de taalbeheersing en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. Deze activiteiten stimuleren leerlingen en docenten om te communiceren in de andere taal. Ook brengen deze activiteiten leerlingen in direct contact met andere culturen. Daarnaast leren leerlingen vaak veel over zichzelf. Ze moeten zich immers redelijk zelfstandig redden in een vreemde omgeving. Ook docenten zijn actief binnen internationalisering. Zo kunnen zij op studiebezoek naar het buitenland, nascholing volgen in een ander land of actief meewerken aan het opzetten van de leerlingactiviteiten. Binnen het tto wordt internationalisering op een verregaande manier ingevoerd op verschillende niveaus. Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) is een integraal deel van het schoolbeleid en het TTO-curriculum. Hierdoor komen internationale onderwerpen ook meer aan bod tijdens de reguliere lessen. Vaak zullen deze lessen ook deels gebruikt worden om bovengenoemde activiteiten voor te bereiden, wat de interactiviteit en samenhang van het curriculum verder vergroot. 23

24 Activiteitenplan leerlingen schooljaar Leerjaar 1(P-H1K, C-A1A, C-G1B): Buitenlandse reis: Tweedaagse reis naar Canterbury (24-25 april 2012) Doel: 1 interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal met native speakers 2 kennismaken met Engelse cultuur en historie 3 ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: aanpassingsvermogen, betrokkenheid, creativiteit, verantwoordelijkheid Programma: - bezoek aan cathedral (doel 1, 2) - historic rivercruise (doel 1, 2) - theatre workshop (doel 1, 3) - ghost walk = entertainment (doel 2) - interview (doel 1, 3) Verblijf: Leerlingen verblijven 1 nacht bij gastgezinnen. (doel 3) Vervoer: Busreis, overtocht met ferry of shuttle. Kosten: Via Travel Inventive: kosten ca. 200,- per leerling (vervoer, verblijf, excursies, ontbijt, diner) Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Gastlessen/gastsprekers/workshops: Doel: 4 interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal 5 kennismaken met internationale werkomgeving 6 ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: omgevingsbewustzijn, betrokkenheid, milieubewustzijn Programma: - gastlessen SABIC in brugklas (in vaklessen, doel 4,5,6) - ouders met internationale ervaring (werven bij eerste infobijeenkomst, doel 4,5,6) - gastles oud-leerling met internationale ervaring (doel 4,5,6) - Jovanka Steele, stand-up comedy (doel 1,2) Kosten: Representatiekosten: ca. 2,50 per leerling 24

25 Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Activiteiten: Doel: 7 interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal (met native speakers) 8 ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: samenwerken, presenteren, betrokkenheid, resultaatgerichtheid 9 kennismaken met Engelse sportcultuur Programma: - Team Math Challenge (doel 7, 8) - presentatieavond einde 1 e schooljaar met gastsprekers (doel 7, 8) - sportclinic (doel 7, 8, 9) Kosten: TMC: ca. 125,- per team om deel te nemen Presentatieavond: ca. 2,50 representatiekosten per leerling Dramalessen t.b.v. presentatieavond ca. 10,- per leerling Sportclinic: 2,- per leerling Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - poetry bundel - artikel op de website van de school Totale kosten: Ca. 219,50 per leerling Voorstel ouderbijdrage brugklas: 225,- per leerling 25

26 Leerjaar 2 (P-V2C): Buitenlandse reis/uitwisseling: Doel: 1. interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal (met native speakers) 2. kennismaken met Engelse samenleving, historie en cultuur 3. ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: sociabiliteit, betrokkenheid, samenwerken, verantwoordelijkheid Studiereis van 3 dagen naar Engeland: Programma: - culturele elementen - educatieve elementen - sportieve elementen - sociale elementen Verblijf: Leerlingen verblijven in gastgezinnen (doel 1, 2, 3) Vervoer: Vliegreis + transfer vanuit vliegveld Kosten: Reis 150,-, verblijf 50,- + culturele activiteiten 25,- per leerling Uitwisseling met Mönchengladbach ( Weert en Mönchengladbach): Programma in Weert: - speed-daten, kennismaking (doel 1,3) - architectuurwandeling door Weert (doel 1) Kosten: Reis naar Mönchengladbach, lunch in Weert (Comenius subsidie) Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Gastlessen/ gastsprekers/ excursies/workshops: Doel: 4. interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal 5. kennismaken met internationale werkomgeving 6. ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: omgevingsbewustzijn, betrokkenheid, milieubewustzijn 7. oriënteren op buitenlandse studie 8. oriënteren op profielkeuze 26

27 Programma: - gastlessen SABIC over milieu (in de technieklessen, doel 4, 5, 6, 8) - ouders met internationale ervaring (doel 4, 5, 6, 7, 8) - Excursie chiropractor in Weert (doel 4, 5, 7, 8) - Jovanka Steele, stand-up comedy (doel 1,2) Kosten: Representatiekosten: ca. 2,50 per leerling Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Activiteiten: Doel: 9. interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal (met native speakers) 10. ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: samenwerken, presenteren, betrokkenheid, resultaatgerichtheid 11. kennismaken met Engelse sportcultuur Programma: - Team Math Challenge (doel 9, 10) - Junior Speaking Contest (doel 9, 10) - Sportclinic (doel 9, 10, 11) Kosten: TMC: ca. 125,- per team om deel te nemen JSC: ca. 2,- per leerling Sportclinic: 5,- per leerling Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Totale kosten: Ca. 245,- per leerling Ouderbijdrage 2 e klas: 250,- per leerling 27

Inleiding... 3. Belang... 3. LVO-Weert... 3. TTO in Weert... 3. Missie en visie TTO Weert... 4. Focus... 4. Ambitie... 4. Doel beleidsplan...

Inleiding... 3. Belang... 3. LVO-Weert... 3. TTO in Weert... 3. Missie en visie TTO Weert... 4. Focus... 4. Ambitie... 4. Doel beleidsplan... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belang... 3 LVO-Weert... 3 TTO in Weert... 3 Missie en visie TTO Weert... 4 Focus... 4 Ambitie... 4 Doel beleidsplan... 5 Huidige situatie TTO LVO-Weert... 6 Schooljaar 2012-2013...

Nadere informatie

Beleidsplan TTO 2012-2016

Beleidsplan TTO 2012-2016 Beleidsplan TTO 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Belang... 4 LVO-Weert... 4 TTO in Weert... 4 Missie en visie TTO Weert... 5 Focus... 5 Ambitie... 5 Doel beleidsplan... 6 Huidige situatie TTO LVO-Weert...

Nadere informatie

Beleidsplan TTO

Beleidsplan TTO Beleidsplan TTO 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Belang... 4 LVO-Weert... 4 TTO in Weert... 4 Missie en visie TTO Weert... 5 Focus... 5 Ambitie... 5 Doel beleidsplan... 6 Huidige situatie TTO LVO-Weert...

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

Informatieavond 2 tvwo VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 tvwo VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 tvwo VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene schoolinfo Banduren Toetsing Overgang Afwezigheid Mentorles TTO informatie Begeleiding Excellentiebevordering

Nadere informatie

Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open!

Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open! Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open! Inhoud presentatie Algemene inleiding Leerlingen naar lokalen Specifieke info voor ouders Wat is TTO? CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Nadere informatie

Bevorderingsregels schooljaar 2014/2015

Bevorderingsregels schooljaar 2014/2015 Bevorderingsregels schooljaar 2014/2015 (Vastgesteld in de MR-vergadering van 21112011, aangevuld in MR-vergadering 22102012, aangevuld in MR-vergadering 22092014) Inhoudsopgave Bevorderingsregels 1. Algemeen

Nadere informatie

BEVORDERING KLAS 1 t/m

BEVORDERING KLAS 1 t/m BEVORDERING KLAS 1 t/m 3 2013-2014 1 Verklaring van enkele veel voorkomende begrippen bij de bevorderingsregels. (Onvoorwaardelijke) bevordering Een leerling heeft het recht plaats te nemen in het volgende

Nadere informatie

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo De standaard tweetalig onderwijs bewaakt de kwaliteit van het tweetalig onderwijs in Nederland en wordt onderschreven door alle scholen die lid zijn van het

Nadere informatie

BEVORDERING KLAS 1 t/m

BEVORDERING KLAS 1 t/m BEVORDERING KLAS 1 t/m 3 2015-2016 1 Verklaring van enkele veel voorkomende begrippen bij de bevorderingsregels. (Onvoorwaardelijke) bevordering Een leerling heeft het recht plaats te nemen in het volgende

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST 2013 Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2012 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education Waarom tweetalig onderwijs? Engels is één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen

Nadere informatie

informatieavond september 2015

informatieavond september 2015 INFORMATIEAVOND OUDERS TTO BRUGKLASSERS PROGRAMMA Welkom Communicatie Taak mentor Algemene zaken brugklas en tto specifieke activiteiten. Balansverslag Vragen en afsluiting COMMUNICATIE Contact vaak via

Nadere informatie

GYMNASIUM ~ ATHENEUM ~ HAVO ~ MAVO ~ VMBO ~ LWOO

GYMNASIUM ~ ATHENEUM ~ HAVO ~ MAVO ~ VMBO ~ LWOO GYMNASIUM ATHENEUM HAVO MAVO VMBO LWOO INFORMATIE OVER TWEETALIG ONDERWIJS 2012 1 What is TTO? TTO staat voor tweetalig onderwijs. Het is een onderwijsvorm die extra uitdaging biedt voor de gemotiveerde

Nadere informatie

Frequently asked questions over TTO

Frequently asked questions over TTO Frequently asked questions over TTO Waar staan de letters TTO voor? TweeTalig Onderwijs Is TTO hetzelfde als tweetalig vwo? Op de KSG is het inderdaad hetzelfde, omdat wij tweetalig onderwijs op het vwo

Nadere informatie

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom.

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. 1 No. 2 November 2011 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hier is alweer het tweede nummer van het. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. Op dat gebied is er een aantal

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

50 veelgestelde vragen over TTO op Mencia de Mendoza

50 veelgestelde vragen over TTO op Mencia de Mendoza 50 veelgestelde vragen over TTO op Mencia de Mendoza 1. Waar staan de letters TTO voor? Tweetalig Onderwijs 2. Is dat hetzelfde als tweetalig vwo? Nee, niet precies hetzelfde. In principe kan tweetalig

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium +

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium + Voorlichtingsavond 9 maart 2015 TTO Gymnasium Gymnasium + Welcome Voor wie is tto? Hou je van reizen? Vind je samenwerken leuk? Je wilt goed Engels leren. Hou je van uitdagingen? Brugklas naar Engeland

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting!

Tweetalig vwo op Eijkhagen. That s interesting! Tweetalig vwo op Eijkhagen That s interesting! Meer dan 75% van de lessen in het Engels Find out if TTO is right for you! Wat is tweetalig onderwijs? Als je kiest voor het tweetalige vwo van Eijkhagen

Nadere informatie

50 veel gestelde vragen over tto op Mencia

50 veel gestelde vragen over tto op Mencia 50 veel gestelde vragen over tto op Mencia 1. Waar staan de letters tto voor? Tweetalig Onderwijs 2. Is dat hetzelfde als tweetalig vwo? Nee, niet precies hetzelfde. In principe kan tweetalig onderwijs

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Rob Lucas Mentor en docent geschiedenis Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten: - slagingspercentage al

Nadere informatie

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Kwaliteit Elos voor internationalisering in het vmbo in Nederland Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet

Nadere informatie

Nee, niet precies hetzelfde. In principe kan tweetalig onderwijs op elk schooltype gegeven worden: dus ook op de havo bv.

Nee, niet precies hetzelfde. In principe kan tweetalig onderwijs op elk schooltype gegeven worden: dus ook op de havo bv. 50 Vragen over TTO 1. Waar staan de letters TTO voor? Tweetalig Onderwijs 2. Is dat hetzelfde als tweetalig vwo? Nee, niet precies hetzelfde. In principe kan tweetalig onderwijs op elk schooltype gegeven

Nadere informatie

FAST LANE ENGLISH (FLE) Versterkt Engels in de bovenbouw VWO

FAST LANE ENGLISH (FLE) Versterkt Engels in de bovenbouw VWO FAST LANE ENGLISH (FLE) Versterkt Engels in de bovenbouw VWO Belangrijke data Donderdag 7 april: Anglia examen Maandag 30 mei: FCE examen Dinsdag 21 juni: Feestelijke uitreiking TTO Junior Certificaten

Nadere informatie

discover your talent, we supply the knowledge and the skills Tweetalig Onderwijs

discover your talent, we supply the knowledge and the skills Tweetalig Onderwijs discover your talent, we supply the knowledge and the skills Tweetalig Onderwijs Geachte lezer, U heeft ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord. Een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50 procent

Nadere informatie

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP

Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP Wat te kiezen na TTO4? VWO of IBDP? Erwin ten Meer, docent MYP Science en DP Chemistry Ana-mae Jonk, leerling DP1 Joke Jansma, Deputy Head IBDP E 1 International Baccalaureate Diploma Programma (IBDP)

Nadere informatie

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Programma: Wie zijn wij? Taalbeleid Radboud Universiteit Nijmegen Nascholing

Nadere informatie

Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering

Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering Beantwoord de zes sleutelvragen en vul deze in onderstaand format in. Welk ideaalbeeld hebben we van een

Nadere informatie

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Inleiding Suggesties voor de inhoud: Waarom schrijft u dit beleidsplan? Is er een aanleiding? Is het beleidsplan bedoeld voor de hele

Nadere informatie

Visitatie Tweetalig Onderwijs Rapport

Visitatie Tweetalig Onderwijs Rapport Visitatie Tweetalig Onderwijs Rapport School Farel College Amersfoort Rector/directeur Dhr. J. Rozema Adres Paladijnenweg 101 Postcode en Plaats 3813 DC Amersfoort Tel.nr/fax.nr 033 4229020 / 033 4728601

Nadere informatie

GRENZEN VERLEGGEN ONDERNEMEN - ONTMOETEN TTO ELOS. TALEN.Anglia.Cambridge.Delf.Goethe.Chinese taal & cultuur

GRENZEN VERLEGGEN ONDERNEMEN - ONTMOETEN TTO ELOS. TALEN.Anglia.Cambridge.Delf.Goethe.Chinese taal & cultuur GRENZEN VERLEGGEN ONDERNEMEN - ONTMOETEN TTO ELOS TALEN.Anglia.Cambridge.Delf.Goethe.Chinese taal & cultuur EIO & INTERNATIONALISERING.Modules EU en Globalisering.Individuele uitwisselingen.groepsuitwisselingen.etwinning

Nadere informatie

Beste groep 8 leerling,

Beste groep 8 leerling, Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord; een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50% van de lessen in het Engels zijn. Op dit moment zijn er 120 scholen in Nederland

Nadere informatie

Niet-subsidiabele schoolkosten 2015-2016

Niet-subsidiabele schoolkosten 2015-2016 Niet-subsidiabele schoolkosten 2015-2016 Activiteiten voor leerlingen HAVO 1 Introductie 2,00 Kennismaking, teambuilding, oriëntatie, veiligheid Schaats zwemdag 22,00 Teambuilding, ontspanningsprogramma

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

Plusdocument Knippenbergcollege, Helmond. De negen aandachtspunten

Plusdocument Knippenbergcollege, Helmond. De negen aandachtspunten Plusdocument Knippenbergcollege, Helmond De negen aandachtspunten 1 Waarom? De school werkt al geruime tijd aan onderwijs dat breder is dan het gangbare cognitieve programma. Zo is de school een technasium,

Nadere informatie

Calvijn Groene Hart. CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen

Calvijn Groene Hart. CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen Calvijn Groene Hart Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK C

Nadere informatie

Thuis in de wereld! Een visie op het tweetalig onderwijs 2015-2025. 20112014_Opl.2.000_2142257

Thuis in de wereld! Een visie op het tweetalig onderwijs 2015-2025. 20112014_Opl.2.000_2142257 Thuis in de wereld! Een visie op het tweetalig onderwijs 2015-2025 20112014_Opl.2.000_2142257 Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 Missie 4 Actuele speerpunten 5 Het tweetalig onderwijs in 2025 7 Acties op weg

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

Tweetalig vwo op t Atrium

Tweetalig vwo op t Atrium Tweetalig vwo op t Atrium Wil jij uitstekend Engels leren spreken? Heb je interesse in internationale reizen? En houd je van een uitdaging in je studie? Dan is het tweetalig vwo op t Atrium iets voor jou.

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9 e uur. Hardenberg, 8 mei 2014 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2014-2015, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Tweetalig vwo op t Atrium

Tweetalig vwo op t Atrium Tweetalig vwo op t Atrium Wil jij uitstekend Engels leren spreken? Heb je interesse in internationale reizen? En houd je van een uitdaging in je studie? Dan is het tweetalig onderwijs op t Atrium iets

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur. Hardenberg, 20 april 2016 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2016-2017, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar 2014-2015 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 2 Norm brugklas 1 havo/vwo naar 2 havo/vwo 4 Norm brugklas 2 havo/vwo naar 3 havo 5 Norm brugklas

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

GRENSVERLEGGEND MENU

GRENSVERLEGGEND MENU GRENSVERLEGGEND MENU 2016 2017 In het onderstaand overzicht staan activiteiten gemengd theoretisch (gt), havo en atheneum/tto* genoemd met een internationaliserend karakter in relatie met de drie pijlers

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de eerste digitale TTO nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Het is wederom de bedoeling dat u ongeveer één keer per 5/6 weken deze per email ontvangt. Hierin kijken we terug, blikken

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Het 4 e Gymnasium Contactpersoon Anne Marttin Leden werkgroep Estevan Veenstra en Bobby van Essen Versienummer 002 Format leermiddelenbeleidsplan 1 Visie Missie Missie Het

Nadere informatie

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument

Vroeg vreemdetalenonderwijs. Visiedocument Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding 3 Van good naar great vroeg vreemdetalenonderwijs 4 Taskforce vroeg vreemdetalenonderwijs 5 Vroeg vreemdetalenonderwijs in 2025

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

Welkom bij de Montessori High School van OSG Piter Jelles. De Montessori High School is een havoschool met ongeveer 400 leerlingen met een prettige

Welkom bij de Montessori High School van OSG Piter Jelles. De Montessori High School is een havoschool met ongeveer 400 leerlingen met een prettige 1 Welkom bij de Montessori High School van OSG Piter Jelles. De Montessori High School is een havoschool met ongeveer 400 leerlingen met een prettige sfeer en veel persoonlijke aandacht. 2 3 Het onderwijs

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014/2015

Bevorderingsnormen 2014/2015 Bevorderingsnormen 2014/2015 Onder voorbehoud van goedkeuring door de MR 1 Amersfoort, januari 2015 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking.

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Ouderbijdrage Hieronder treft u een overzicht aan van de ouderbijdrage per leerjaar en afdeling van de school. Naast de vormende en cognitieve waarde dragen de genoemde activiteiten bij aan de ontwikkeling

Nadere informatie

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat houdt de pilot tweetalig onderwijs op het Dollard College in?... 3 De lessen... 3 Device... 4 Taalvaardigheid... 4 Internationalisering... 5 Kosten... 5 Bevorderingsnormen...

Nadere informatie

kiezen na TTO4 het IB Diploma Programme; een internationaal VWO Diploma

kiezen na TTO4 het IB Diploma Programme; een internationaal VWO Diploma kiezen na TTO4 het IB Diploma Programme; een internationaal VWO Diploma 1 IBDP International Baccalaureate Diploma Programma Ontstaan en ontwikkeld in Geneve, 1968 Tweejarige internationale pre-university

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 3, 19-02-2015 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 3, 19-02-2015 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de derde TTO nieuwsbrief. Hartelijk dank voor de positieve reacties. Helaas is gebleken dat de nieuwsbrief niet bij alle ouders aankomt. Mocht u horen dat een ouder deze niet heeft

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

WERELDWIJS. met tweetalig onderwijs! europees platform. internationaliseren in onderwijs

WERELDWIJS. met tweetalig onderwijs! europees platform. internationaliseren in onderwijs WERELDWIJS met tweetalig onderwijs! europees platform internationaliseren in onderwijs Is jouw wereld groter dan Nederland? Ben je eraan toe om over de grenzen heen te kijken? Vind je talen leuk? Wil je

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Keuzedeel Duits: het onderwijsmodel Auteur: Marianne Driessen

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Keuzedeel Duits: het onderwijsmodel Auteur: Marianne Driessen Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Keuzedeel Duits: het onderwijsmodel Auteur: Marianne Driessen I Inhoud 1 Hoe leer je Duits?... 1 1.1 Visie op het leren van een vreemde taal... 1 1.2 Visie keuzedeel

Nadere informatie

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Bent u op zoek naar een basisschool die tweetalig onderwijs in een internationale omgeving aanbiedt

Nadere informatie

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud

Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar Inhoud Rapportage en Overgang op Laar & Berg Schooljaar 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 2 Norm 1 MYP naar 2 MYP 4 Norm 2 MYP naar 3 MYP 5 Norm 3 MYP naar 4 MYP 6 Norm brugklas 2 havo/vwo

Nadere informatie

Tweetalig Onderwijs Rapport

Tweetalig Onderwijs Rapport Tweetalig Onderwijs Rapport Collegiale hervisitatie School Christelijk yceum Zeist Rector/directeur Mw. Drs. R.H. eusink Adres indenlaan 23 Postcode en Plaats 3707 EP Zeist Brinnummer 02VR00 Startjaar

Nadere informatie

3 december 2015 Cambridge Engels. Talentstroom voor leerjaar 1,2,3 havo/vwo met de mogelijkheid tot voortzetting in de bovenbouw

3 december 2015 Cambridge Engels. Talentstroom voor leerjaar 1,2,3 havo/vwo met de mogelijkheid tot voortzetting in de bovenbouw 3 december 2015 Cambridge Engels Talentstroom voor leerjaar 1,2,3 havo/vwo met de mogelijkheid tot voortzetting in de bovenbouw Hoe het begon onze pioniers nu 6 jaar geleden 12/7/2015 Oostvaarders College

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in

Nadere informatie

Plusdocument Rembrandt College, Veenendaal. De negen aandachtspunten

Plusdocument Rembrandt College, Veenendaal. De negen aandachtspunten Plusdocument Rembrandt College, Veenendaal De negen aandachtspunten 1 Waarom? De school, het Rembrandt College te Veenendaal, een cultuurprofielschool, heeft in 2009 voor het eerst een plusdocument aan

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 30 juni 2014 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen Mavo/Havo... 6 Bevorderingsreglement brugklas Mavo/Havo:... 7 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Het is een mooie, gezellige school.

Nadere informatie

PPT infoavond tto plenair

PPT infoavond tto plenair PPT infoavond tto 4 16-17 plenair 18-10-2016 1 Ben Perry Teamleider tto atheneum 1-2 tto Gymnasium 1t/m 4 Secretaris eindexamen Pauline Mol Teamleider tto atheneum 3 t/m 6 Portefeuillehouder Begaafdheids-

Nadere informatie

Plusdocument Portret Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand. De negen aandachtspunten

Plusdocument Portret Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand. De negen aandachtspunten Plusdocument Portret Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand De negen aandachtspunten 1 Waarom? De school werkt sinds 2015 aan een pilot om aan een deel van de leerlingen een plusdocument meegeven. Hiermee

Nadere informatie

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School

Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School Mavo (vmbo tl) Havo Atheneum Gymnasium TTO (tweetalig vwo) TTO+ (tweetalig gymnasium) Internationale School Wat is TTO? TTO is de afkorting van tweetalig onderwijs. Het is een 4- jarige opleiding op vwo-niveau,

Nadere informatie

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate

Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate Engels is 'a piece of cake' met een Cambridge Certificate DevelsteinCollege - Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t) Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht Postbus 377, 3330 AJ Zwijndrecht T: 078-619

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Plusklassen atheneum en gymnasium méér dan vwo. Informatieavond 3 november 2016

Plusklassen atheneum en gymnasium méér dan vwo. Informatieavond 3 november 2016 Plusklassen atheneum en gymnasium méér dan vwo Informatieavond 3 november 2016 Hoe leert een pienter kind? Door zoveel mogelijk te lezen en kennis te verzamelen, of Door ervaringen op te doen zonder actief

Nadere informatie

Engels op topniveau. Cambridge Certificates voor alle leerlingen

Engels op topniveau. Cambridge Certificates voor alle leerlingen Engels op topniveau Cambridge Certificates voor alle leerlingen Waarom? De toename van het gebruik van het Engels in de wereld is een feit. Het is de taal van veel games en websites, van veel films, televisieseries

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s.

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s. CSW Van de Perre voor mavo, havo, vwo:, en TTO Griffioenstraat 17 4334 BK Middelburg Kies voor CSW Van de Perre! 7 6 6 5 5 5 4 XL 4 XL XL 3 XL 2 1 coachklas / VWO BASISONDERWIJS GROEP 8 4 Een moderne school

Nadere informatie

voor vwo, havo & mavo

voor vwo, havo & mavo tweetalig onderwijs voor vwo, havo & mavo 2 TWEETALIG ONDERWIJS: A WINDOW TO THE WORLD! De wereld wordt steeds kleiner. Grenzen vallen weg. Internet maakt de wereld steeds toegankelijker. Vakantie in het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VWO. Contact. Agenda Informatieavond individuele uitwsseling 13 november. Een bijzonder begin van het schooljaar

NIEUWSBRIEF AFDELING VWO. Contact. Agenda Informatieavond individuele uitwsseling 13 november. Een bijzonder begin van het schooljaar AFDELING VWO Jaargang 14-15, november 2014 editie 2 Een bijzonder begin van het schooljaar De eerste periode ligt al weer achter ons, gevuld met kennismakingsactiviteiten, excursies, uitwisselingen en

Nadere informatie

Welkom atheneum+ en gymnasium+ méér dan vwo

Welkom atheneum+ en gymnasium+ méér dan vwo Welkom atheneum+ en gymnasium+ méér dan vwo Voorlichtingsavond 3 december 2015 voor wie? voor de nieuwsgierige vwo-leerling die zich wil ontwikkelen deze leerling heeft o.a. de volgende kenmerken : onderzoekende

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking.

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Ouderbijdrage Hieronder treft u een overzicht aan van de ouderbijdrage per leerjaar en afdeling van de school. Naast de vormende en cognitieve waarde dragen de genoemde activiteiten bij aan de ontwikkeling

Nadere informatie

EU-Speak _ leslla docenten

EU-Speak _ leslla docenten EU-Speak _ leslla docenten Wat heeft een docent nodig om de laaggeletterde volwassen immigrant te leren lezen en schrijven? EU-Speak 1 Partners: Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Spanje, Nederland

Nadere informatie

hbo 6 vwo 5 havo 5 vwo 4 havo 4 vwo-tto 3 havo 3 vwo - tto havo 1 vmbo 1 vmbo-t - havo 1 havo - vwo - tto

hbo 6 vwo 5 havo 5 vwo 4 havo 4 vwo-tto 3 havo 3 vwo - tto havo 1 vmbo 1 vmbo-t - havo 1 havo - vwo - tto Onderwijsaanbod Het Pius X College is een school voor: - vmbo oftewel voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dit onderwijs duurt vier jaar en bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs of een

Nadere informatie