Beleidsplan TTO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan TTO 2012-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan TTO

2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Belang... 4 LVO-Weert... 4 TTO in Weert... 4 Missie en visie TTO Weert... 5 Focus... 5 Ambitie... 5 Doel beleidsplan... 6 Huidige situatie TTO LVO-Weert... 7 Schooljaar Schooljaar Analyse en ontwikkeling... 9 Opbrengsten en resultaten... 9 Aannamebeleid... 9 PR Aanbod en curriculum EIO/Internationalisering Docenten en didactisch handelen Leerlingen Organisatie Leermiddelen Scholing en professionalisering, kwaliteitszorg Budget en facilitering Tijdpad en prioritering Evaluatie Conclusie Bijlage 1: Activiteitenplan leerlingen schooljaar Activiteitenplan leerlingen schooljaar Bijlage 2: Scholingsplan docenten schooljaar Scholingsplan docenten schooljaar

3 Bijlage 3: Richtlijnen activiteiten TTO Rubric Bilingual Attitude Bijlage 4: Taakomschrijving coördinator TTO LVO Weert Bijlage 5: Lijst van afkortingen Laatste aanpassing: 31 oktober

4 Inleiding Belang Voor u ligt het TTO-beleidsplan Het TTO-beleidsplan geeft de kaders aan voor de komende vier schooljaren. Dit plan wordt ieder schooljaar geconcretiseerd in een activiteitenplan en een scholingsplan. De kaders worden niet ieder jaar compleet herzien, maar veranderingen in de omgeving van de school maken het noodzakelijk dat ieder schooljaar een toetsing plaatsvindt. Het TTO-beleidsplan vormt een onderdeel van de schoolplannen van Philips van Horne en Het College. Het is een hulpmiddel bij het proces van de verdere ontwikkeling en instandhouding van TTO in Weert. LVO-Weert Binnen LVO-Weert is er een samenwerking tot stand gekomen om de gevolgen van de terugloop van het aantal leerlingen op te vangen en nieuw onderwijsbeleid van de overheid beter te organiseren. Daarom is ervoor gekozen om de leerlingen niet meer per school, maar per opleiding te groeperen. Het gymnasium en het atheneum komen op de locatie van Het College, de HAVO en MAVO op de locatie van Philips van Horne. De grondslag van de samenwerking is het behoud van alle richtingen en keuzes binnen LVO-Weert. Daarbij hoort ook het tweetalig onderwijs, dat moet worden behouden op Philips van Horne en opgestart op Het College. TTO in Weert Philips van Horne biedt TTO aan per 1 augustus Het TTO-juniorcertificaat is uitgereikt op 30 september Met ingang van schooljaar zijn er op Philips van Horne drie TTO-klassen: VWO-2 en VWO-3 en er is een doorstart gemaakt met HAVO-TTO-1. Tegelijkertijd is op Het College gestart met gymnasium-tto-1 en atheneum-tto-1. 4

5 Missie en visie TTO Weert Focus LVO Weert biedt de leerling een excellent en gedifferentieerd onderwijsaanbod in een veilige en uitdagende leeromgeving waarbij naast kennis ook individuele talenten worden ontwikkeld. De TTO-afdeling van LVO Weert biedt door kwalitatief hoogwaardig tweetalig onderwijs leerlingen de kans om in zo breed mogelijke zin bij te dragen aan een samenleving die door moderne communicatietechnieken steeds internationaler wordt. Tijdens het doorlopen van het TTOprogramma worden leerlingen zich bewust van hun mogelijkheden en kansen om in internationaal verband te functioneren. De cognitieve, sociale en culturele aspecten van het TTOprogramma zorgen voor een optimaal voorbereide, internationale burger. Ambitie Binnen LVO Weert willen wij: Aantoonbaar een excellent, gedifferentieerd, samenhangend en toekomstgericht onderwijsaanbod bieden voor de leerling gericht op talentontwikkeling Blijvend werken aan aantoonbare kwaliteit en innovatie ten behoeve van de leerling Extern gericht zijn: horizontaal en verticaal verbindingen leggen met andere partijen binnen en buiten het onderwijs Toegewijde en deskundige medewerkers Solide en transparante bedrijfsvoering TTO wil inspireren en uitdagen om doelen en wensen te ontdekken en te realiseren. Hierbij is de TTO-docent de gids die begeleidt, de weg wijst én meereist. Dit bereiken we door daadwerkelijk te luisteren naar wensen en behoeften en deze in een vertrouwde omgeving te vertalen naar concrete producten. Er is een goede balans tussen individueel leren en samenwerkend leren. TTO-docenten blijven zichzelf constant ontwikkelen. Taalvaardigheid, CLIL en internationale oriëntatie zijn daarbij de pijlers. TTO creëert leerlingen die zelfstandig en zelfbewust hun mannetje staan in deze maatschappij en die uitdagingen weten aan te pakken. Een TTO-leerling is geïnteresseerd in de wereld om zich heen, in de ruimste zin van het woord, en doet ervaring op buiten de grenzen. TTO leeft binnen de school. Door duidelijk en open te communiceren wordt draagvlak gecreëerd bij directie, personeel, ouders en leerlingen. 5

6 Doel beleidsplan TTO-beleid omvat alle maatregelen die een school treft om op structurele en systematische wijze TTO-onderwijs vorm te geven. Het gaat om maatregelen in de les en buiten de les, maatregelen op het gebied van programmering, materiaal en didactiek. Deze maatregelen zijn: Structureel, omdat het gaat om blijvende veranderingen in het onderwijs Systematisch, omdat ze worden uitgevoerd volgens een vastgelegd plan Algemeen doel is vergroten van het TTO-bewustzijn. Het belang van de rol van TTO in het onderwijs, voor de toekomstige loopbaan en in de maatschappij, moet voor zowel management, docenten, ouders, leerlingen (intern) als primair onderwijs, toekomstige leerlingen en ouders (extern) duidelijk zijn. Transparante structuur binnen het TTO-onderwijs zorgt voor een groter draagvlak binnen de organisatie. Verankering van TTO zorgt voor effectieve positionering. 6

7 Huidige situatie TTO LVO-Weert Schooljaar TTO-leerlingen: Philips van Horne Het College HAVO-TTO-1 16 leerlingen ATH-TTO-1 29 leerlingen VWO-2-TTO 19 leerlingen GYM-TTO-1 20 leerlingen VWO-3-TTO 16 leerlingen TTO-docenten per vak: Arts Biology Chemistry English/English Immersion Geography History Mathematics Music P.E. Physics TTO-management: Directie Teamleider Coördinatoren TTO-mentoren: Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Marc Fijen, Gerty Reynders Bart van de Bergh, Bart Rietjens, Geraldine van Rijt, Yvette Eurlings Susanne Trommelen, Martin Waals Sinead Hennessy (native), Juliette Kempen (native), Rebecca Leyba Susan Janssen, Kees van Krieken Rianne Bruens, Manon Maatje, Nitzan Shepher Sascha Engbersen, Gerry Verhaegh, Matt Verstappen Sharon van Dael, John Gerits Bert van Dijk, Kurt op t Eynde Peter Cox, Isabelle van Leuken Jeffreye Vossen, Peter-Mathijs Linsen Peter van der Heijden, Roger Zeekaf Sascha Engbersen, Gerry Verhaegh Susan Janssen (P-H1K), Lisanne Bosch/Sinead Hennessy (C-A1A), Rebecca Leyba/Liesbeth Theuwis (C-G1B) Sharon van Dael (P-V2C) Gerty Reynders (P-V3D) TTO-docenten in opleiding: Biology/Science Chemistry CKV Economics/Social studies Geography History Music P.E. P.E. and R&D Nicole Derks Peter van Ool Pascal Cardinaal Mohammed Feddahi Willem Salemans Manon Maatje Ellen Sturmans Bert van Dijk, Kurt op t Eynde, Richenel Jacopucci Maud Vermeulen 7

8 Schooljaar TTO-leerlingen: Philips van Horne Het College HAVO-TTO-1(P-H1H) 30 leerlingen ATH-TTO-1 (C-A1E en C-A1F) 26 leerlingen 22 leerlingen HAVO-TTO-2 (P-H2E) 12 leerlingen GYM-TTO-1 (C-G1B) 18 leerlingen Combi met P-H2A VWO-TTO-3 (P-V3C) 17 leerlingen ATH-TTO-2 (C-A2A) 29 leerlingen Combi met P-V3B GYM-TTO-2 (C-G2B) 14 leerlingen TTO-docenten per vak: Arts Biology Chemistry Economics English Geography History International Citizenship Mathematics Music P.E. Physics Research & Development Science Orientation TTO-management: Directie Teamleiders Coördinatoren TTO-mentoren: Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 TTO-docenten opleiding CAE (Exam December 2013) : Biology/Science Chemistry CKV Economics/Social studies Geography Music P.E. P.E. and R&D Marc Fijen, Gerty Reynders Bart van de Bergh, Geraldine van Rijt, Nicole Derks, Yvette Eurlings Susanne Trommelen, Martin Waals, Peter van Ool Mohammed Feddahi Sinead Hennessy (native), Juliette Kempen (native), Rebecca Leyba, Lisanne Bosch, Marc Wassen, Carolien Hofland Susan Janssen, Kees van Krieken, Willem Salemans Rianne Bruens, Nitzan Shepher, Manon Maatje Juliette Kempen (native), Mandy Verrijt Sascha Engbersen, Matt Verstappen, Kevin de Bruijn, Gerry Verhaegh Sharon van Dael, John Gerits, Ellen Sturmans Bert van Dijk, Kurt op t Eynde, Richenel Jacopucci Isabelle van Leuken, Yvette Eurlings, Susan Trommelen, Peter Cox Maud Vermeulen Rebecca Leyba, Susan Trommelen, Coen van den Houten Jeffreye Vossen, Peter-Mathijs Linsen Peter van der Heijden, Harrie van Rooyen, Roger Zeekaf Sascha Engbersen, Gerry Verhaegh Gerty Reynders/Juliette Kempen (P-H1H), Lisanne Bosch/Ellen Sturmans (C-A1E), Susan Janssen/Matt Verstappen (C-A1F), Sascha Engbersen (C-G1B) Isabelle van Leuken (P-H2E), Rianne Bruens/Maud Vermeulen (C-A2A), Rebecca Leyba (C-G2B) Sharon van Dael/Sinead Hennessy (P-V3C) Nicole Derks Peter van Ool Pascal Cardinaal Mohammed Feddahi Willem Salemans Ellen Sturmans Bert van Dijk, Kurt op t Eynde, Richenel Jacopucci Maud Vermeulen 8

9 Analyse en ontwikkeling Opbrengsten en resultaten Huidige situatie: - Elke TTO-leerling slaagt na 3 jaar voor Anglia examen (niveau B2) - Het vakinhoudelijk eindniveau van alle vakken is goed - Kerndoelen internationalisering aan het eind van de derde klas worden bereikt - Informatie/evaluatie van uitstroom is niet beschikbaar Aandachtspunten: - Gegevens verzamelen over uitstroom/afstroom Over vier jaar: - Database van gegevens is beschikbaar - Doorstroomgegevens verzamelen - Rapportgegevens van TTO via administratie verzamelen - Coördinatoren sturen aan - Teamleider, decaan, administratie Aannamebeleid Huidige situatie: - Advies basisschool is bindend Aandachtspunten: - Plaatsing van TTO-leerlingen in het juiste niveau (HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM) - De HAVO-TTO afdeling moet rendabel zijn (23 leerlingen) Over vier jaar: - Is er een duidelijk overzicht waarin aangegeven is aan welke competenties een TTO-leerling moet voldoen. - Plaatsing van TTO-leerlingen in overleg met basisschool - Rubric maken met competenties - Vragenlijst over TTO-competenties voor leerlingen uitgesplitst naar niveau - Docenten van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatief bezoek - Ouders van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatiemarkt - TTO-coördinatoren - Management 9

10 PR Huidige situatie: - TTO-gedeelte van de website is niet up-to-date op PVH en niet aanwezig op Het College - Actuele reportages zijn op PVH snel beschikbaar via de website en socialmedia - Voorlichting naar ouders, leerlingen en basisscholen is te weinig - Mogelijkheden voor TTO in Weert is onvoldoende bekend bij een breed publiek Aandachtspunten: - Website van beide scholen - Voorlichting naar ouders, leerlingen en basisscholen - TTO in de media - Specifiek HAVO-TTO promoten Over vier jaar: - Uitnodigende website(s) voor TTO voor leerlingen, ouders, basisscholen en geïnteresseerden - Draaiboek voor voorlichting aan ouders, leerlingen en basisscholen - Bekendheid van TTO in Weert - Website vullen met TTO-info - Kaders omschrijven voor voorlichting aan verschillende gremia - Zichtbaarheid vergroten - Mogelijkheden van HAVO-TTO toelichten op basisscholen - TTO-coördinatoren - Webredactie - PR-medewerker, docenten Aanbod en curriculum Huidige situatie: - Meer dan 50% van de lessen in het Engels in de onderbouw - Leerlingen krijgen in de eerste twee leerjaren Engels Immersion (native speaker) - Er is een gevarieerd programma Engelstalige excursies, theaterbezoek, Junior Speaking Contest, Model European Parliament, gastlessen, uitwisselingen Aandachtspunten: - Global Perspectives t.b.v. EIO invoeren in 4 e klas - Opstarten van Senior College Over vier jaar: - 3 e klas heeft een extra vak in de vorm van Global Perspectives - 4 e klas maakt deel uit van het Senior College - Uitzoeken hoe Global Perspectives ingevoerd/uitgevoerd gaat worden in 3 e klas - In het 4 e jaar worden bestaande vakken in het Engels gegeven (Geschiedenis en Scheikunde) - TTO-coördinatoren sturen aan - Vakdocenten Global Perspectives/Geschiedenis/Scheikunde 10

11 EIO/Internationalisering Huidige situatie: - EIO binnen de school is onvoldoende zichtbaar - De leerlingen nemen deel aan uitwisselingen en Internationale excursies - Het College is ELOS-school sinds oktober 2012 Aandachtspunten: - Doorlopende leerlijn voor EIO - Lesuitval door Internationalisering beheersen Over vier jaar: - EIO-curriculum is ontwikkeld aan de hand van CFEC - Uitwisselen is gemeen goed - Docenten bewust maken van de aanwezigheid van EIO in hun vak - Overzicht maken van EIO in de school aan de hand van CFEC - Gebruik maken van ELOS - Scholing EIO-doelstellingen - Uitwisselingen uitbreiden, niet alleen fysiek, maar ook via media - TTO/ELOS-vakdocenten - Externe docent voor EIO-scholing Docenten en didactisch handelen Huidige situatie: - Taalvaardigheid van docenten heeft voldoende niveau - In geen van de drie clusters (exacte vakken, maatschappij vakken of creatieve en bewegingsvakken) werkt een native speaker als docent - Gastlessen en workshops worden gegeven door native speakers - Doeltaal = voertaal geldt niet bij Frans en Duits - Docenten zijn bekend met CLIL-didactiek Aandachtspunten: - Native speakers werven - Doeltaal = voertaal - Vervanging van TTO-docenten door TTO-docenten Over vier jaar: - Minimaal één extra native speaker op school - Ook bij de lessen Frans en Duits geldt doeltaal = voertaal (ELOS) - Bij vacatures nadrukkelijk vragen om native speakers - Docenten worden geschoold in het werken met doeltaal = voertaal - Intervisie binnen de talensecties - Intern schuiven met TTO-docenten bij (langdurige) afwezigheid van TTO-docent - Directie - Coördinator ELOS, Secties Frans/Duits/Engels 11

12 Leerlingen Huidige situatie: - Taalvaardigheid van de leerlingen is goed - Leerlingen spreken voldoende Engels met de docent Aandachtspunten: - Overleg over de te gebruiken ELO - Portfolio aanleggen/vullen - Engels spreken tussen leerlingen onderling - Rubric Bilingual attitude ontwikkelen (zie bijlage 3) Over vier jaar: - Portfolio per leerling is up-to-date - Rubric wordt gebruikt - Beslissen welke ELO gebruikt gaat worden - Portfolio inrichten via ELO - Rubric ontwikkelen/gebruiken om leerlingen feedback te geven op het Engels spreken - TTO-coördinatoren met ICT-expert - TTO-vakdocenten Organisatie Huidige situatie: - De school is lid van het landelijk netwerk TTO - Visitatiebezoek heeft geleid tot certificaat TTO-Juniorschool op Binnen LVO Weert zijn in februari 2012 twee nieuwe coördinatoren TTO benoemd - Er is geen TTO-team - Er is periodiek overleg tussen TTO-coördinatoren en management Aandachtspunten: - Communicatie binnen TTO - Communicatie TTO versus rest van de school - Hervisitatie Juniorcertificaat Philips van Horne (visitatie in 2014) - Visitatie voorbereiden Juniorcertificaat Het College (visitatie in 2016) Over vier jaar: - TTO-bewust personeel - Juniorcertificaat Philips van Horne is verlengd - Voorbereiding voor Juniorcertificaat Het College ligt op schema - Informeren van personeel d.m.v. studiemiddagen en nieuwsbrieven - Participeren van TTO-docenten in periodiek TTO-overleg - TTO-docenten (opnieuw) op de hoogte brengen van het visitatieprogramma - TTO-docenten zorgen samen voor de voorbereiding van de visitatie - TTO-coördinatoren en TTO-vakdocenten - Directie 12

13 Leermiddelen Huidige situatie: - Er wordt specifiek materiaal ontwikkeld en vertaald materiaal gebruikt - Er wordt authentiek audio/video materiaal gebruikt. Aandachtspunten: - Eindtermen per vak - Autonomie van de docent Over vier jaar: - TTO-docenten zijn bewust van hun autonomie binnen hun vak - Elke TTO-docent is tevreden met de aanwezige leermiddelen voor zijn vak - TTO-docenten volgen de TTO-ontwikkelingen binnen hun vak d.m.v. netwerkbijeenkomsten, docentendagen, internet - TTO-docent past het curriculum aan binnen de mogelijkheden van TTO en het vak - TTO-vakdocenten Scholing en professionalisering, kwaliteitszorg Huidige situatie: - Structurele nascholing personeel is ingezet - Nieuwe docenten worden opgeleid - Intervisie door docenten sectie Engels gebeurt niet structureel - Docenten worden geschoold in CLIL-didactiek - Docenten volgen scholing in het buitenland - Er is een ouderklankbordgroep voor TTO Aandachtspunten: - Intervisie - CLIL-didactiek - Ouderklankbordgroep TTO - Leerlingklankbordgroep TTO Over vier jaar: - Intervisie wordt gezien als een hulpmiddel bij life-long-learning - Elke docent volgt elk schooljaar (na)scholing - Klankbordgroepen TTO hebben periodiek overleg - Scholing structureel aanbieden - Intervisie opzetten - Leerlingen werven voor klankbordgroep TTO - Zorgen voor continuïteit binnen de klankbordgroepen TTO - TTO-coördinatoren - Sectie Engels - Coaches - Ouders en leerlingen 13

14 Budget en facilitering Huidige situatie: - TTO-coördinatoren krijgen op jaarbasis 300 klokuren voor de 2 locaties - Ouders betalen een extra bijdrage voor TTO - Voor uitwisselingsprojecten van leerlingen worden subsidies aangevraagd - Voor studiereizen van docenten worden subsidies aangevraagd - Er zijn 120 klokuren beschikbaar voor uitvoerende taken door TTO-vakdocenten - TTO-vakdocenten kunnen teamtijd inwisselen voor TTO-tijd Aandachtspunten: - Reële ouderbijdrage - Subsidiemogelijkheden - Subsidie aanvragen - Taakbeleid van TTO-docenten Over vier jaar: - Structurele verantwoording van de ouderbijdrage naar school en ouders - Transparant taakbeleid - Structuur in financiën inzake TTO - Richtlijnen voor TTO-activiteiten opstellen - TTO-coördinatoren worden de spil in het financiële verkeer inzake TTO - TTO-coördinatoren - Directie - MR 14

15 Tijdpad en prioritering In schooljaar : Opbrengsten en resultaten - Doorstroomgegevens verzamelen - Rapportgegevens van TTO via administratie verzamelen - Coördinatoren sturen aan - Teamleider, decaan, administratie Evaluatie: De administratie heeft heel veel gegevens aangeleverd, maar niet gesorteerd op TTO leerlingen. Aannamebeleid - Docenten van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatief bezoek - Ouders van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatiemarkt - TTO-coördinatoren - Management Evaluatie: De informatiemarkten zijn door ouders goed bezocht en dat heeft mede gezorgd voor een grotere aanmelding voor schooljaar PR - Website vullen met TTO-info - Zichtbaarheid vergroten - TTO-coördinatoren - Webredactie - PR-medewerker, docenten Evaluatie: Er zijn nieuwe foto-posters en banners gemaakt en opgehangen of geplaatst. De websites van beide scholen zijn gevuld met TTO-info. 15

16 Aanbod en curriculum - Uitzoeken hoe Global Perspectives ingevoerd/uitgevoerd gaat worden in 4 e klas - TTO-coördinatoren sturen aan - Vakdocenten Global Perspectives Evaluatie: De coördinatoren hebben 4 scholen bezocht om ervaringen te horen. De verslagen van deze bezoeken zijn met de vakdocenten gedeeld tijdens het periodiek overleg. EIO/Internationalisering - Docenten bewust maken van de aanwezigheid van EIO in hun vak - Scholing EIO-doelstellingen - Uitwisselingen uitbreiden, niet alleen fysiek, maar ook via media - TTO/ELOS-vakdocenten - Externe docent voor EIO-scholing Evaluatie: Tijdens de TTO-ochtend in juni hebben alle docenten gewerkt aan het invullen van het CFEC-schema. In Liverpool is een school gevonden om mee samen te werken. In Roemenie is een tweede school gevonden om mee uit te wisselen. Hiervoor is subsidie aangevraagd. Voor Philips van Horne zijn we gestart met een Multilateraal Comeniusproject met Denemarken, Zweden, Hongarije, Spanje en Italie. Comenius-subsidie is toegekend voor en Docenten en didactisch handelen - Bij vacatures nadrukkelijk vragen om native speakers - Directie Evaluatie: Voor vervanging voor de vakken geschiedenis en biologie is gezocht naar native speakers. Er zijn docenten aangenomen met Engelstalige ervaring. Leerlingen - Beslissen of en welke ELO gebruikt gaat worden - TTO-coördinatoren met ICT-expert - TTO-vakdocenten Evaluatie: Vooralsnog is Teletop in gebruik voor het schooljaar Daarna wordt dat waarschijnlijk Magister. Voor de portfolio s van de leerlingen kiezen we voor een papieren versie in de vorm van een ringbandklapper. 16

17 Organisatie - Informeren van personeel d.m.v. studiemiddagen en nieuwsbrieven - Informeren van TTO-docenten in periodiek TTO-overleg - TTO-docenten (opnieuw) op de hoogte brengen van het visitatieprogramma - TTO-coördinatoren - Directie - TTO-vakdocenten Evaluatie: Tijdens de studiemiddag voor personeel is een kleine groep geïnformeerd over de gang van zaken binnen TTO. Elke periode is gestart met een TTO-overleg met alle TTO-docenten. Het schooljaar is afgesloten met een TTO-ochtend, waarin ook het visitatieprogramma aan de orde is gekomen. Leermiddelen - TTO-docenten volgen de TTO-ontwikkelingen binnen hun vak d.m.v. netwerkbijeenkomsten, docentendagen, internet - TTO-docent past het curriculum aan binnen de mogelijkheden van TTO en het vak - TTO-vakdocenten Evaluatie: Dit is docentafhankelijk. Scholing en professionalisering, kwaliteitszorg - Scholing structureel aanbieden - Intervisie opzetten - Leerlingen werven voor klankbordgroep TTO - Zorgen voor continuïteit binnen de klankbordgroepen TTO - TTO-coördinatoren - Sectie Engels - Coaches - Ouders - leerlingen Evaluatie: 13 docenten hebben deelgenomen aan de cursus Classroom English voor nieuwe TTO-docenten. 10 docenten zijn begonnen aan de cursus CAE, deze wordt afgerond in december docenten hebben deelgenomen aan een tweedaagse CLIL-cursus voor gevorderde TTO-docenten. Op beide locaties zijn 3 ouderklankbordgroepbijeenkomsten geweest. 17

18 Budget en facilitering - Richtlijnen voor TTO-activiteiten opstellen - TTO-coördinatoren worden de spil in het financiële verkeer inzake TTO - TTO-coördinatoren - Directie - MR Evaluatie: Richtlijnen voor TTO-activiteiten zijn opgesteld en te vinden als bijlage in dit document. TTOcoördinatoren zijn tekenbevoegd. 18

19 In schooljaar : Opbrengsten en resultaten - Cijfers berekenen uit materiaal via administratie gestuurd - Rapportgegevens van TTO via administratie verzamelen - Coördinatoren sturen aan - Administratie - (nog te benoemen) Assistent Aannamebeleid - Docenten van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatief bezoek - Ouders van de basisscholen goed informeren d.m.v. informatiemarkt - TTO-coördinatoren - Management PR - Nieuwe website eigen maken en vullen met TTO-info - Zichtbaarheid vergroten - TTO-coördinatoren - Webredactie - PR-medewerker, docenten Aanbod en curriculum - Global Perspectives binnen (nieuwe) TTO vakdocenten introduceren - TTO-coördinatoren sturen aan - Vakdocenten EIO/Internationalisering - Docenten bewust maken van de aanwezigheid van EIO in hun vak - Scholing EIO-doelstellingen - Samenwerking met Hillside High in Liverpool opzetten en deze school bezoeken - Uitwisselen met Alexandru Ceusianu in Reghin - TTO -vakdocenten 19

20 Docenten en didactisch handelen - Bij vacatures nadrukkelijk vragen om native speakers - Directie Leerlingen - Portfolio invoeren - TTO-coördinatoren en Immersion/Internationaal burgerschap docenten - TTO-vakdocenten Organisatie - Informatie over TTO verstrekken via nieuwe TTO-website - Informeren van TTO-docenten in periodiek TTO-overleg - TTO-docenten (opnieuw) op de hoogte brengen van het visitatieprogramma - TTO-coördinatoren - Directie - TTO-vakdocenten Leermiddelen - TTO-docenten volgen de TTO-ontwikkelingen binnen hun vak d.m.v. netwerkbijeenkomsten, docentendagen, internet - TTO-docent past het curriculum aan binnen de mogelijkheden van TTO en het vak - TTO-vakdocenten Scholing en professionalisering, kwaliteitszorg - Scholing structureel aanbieden - Intervisie opzetten - Leerlingen werven voor klankbordgroep TTO - Zorgen voor continuïteit binnen de klankbordgroepen TTO - TTO-coördinatoren - Sectie Engels - Coaches - Ouders - leerlingen 20

21 Budget en facilitering - begroting voor TTO opstellen - nieuwe subsidie regeling eigen maken - geldstroom binnen TTO monitoren - TTO-coördinatoren - Directie - MR 21

22 Evaluatie Dit beleidsplan wordt ieder schooljaar geconcretiseerd in een activiteitenplan en een scholingsplan. Elk jaar in mei wordt het activiteiten- en scholingsplan geëvalueerd en wordt een nieuw plan gemaakt voor het schooljaar erna. Het evalueren gebeurt door de TTO-coördinatoren met de TTOdocenten, leerlingen en ouders. Daarna wordt het nieuwe plan voorgelegd aan de directie en aan het begin van het nieuwe schooljaar aan de MR. Het TTO-beleidsplan vormt een onderdeel van de schoolplannen van Philips van Horne en Het College en zal als zodanig mee veranderen waar nodig. Conclusie Dit TTO-beleidsplan is zodanig vormgegeven, dat de uit te voeren acties zorgen voor een structurele en systematische inbedding in de scholen. Het beleidsplan is ambitieus opgezet om TTO-bewustzijn binnen en buiten de school te vergroten. De transparante structuur van dit plan zorgt voor een effectieve positionering van TTO-onderwijs in Weert. 22

23 Bijlage 1: De twee belangrijkste doelen die het tto nastreeft zijn het vergroten van de taalbeheersing en het verkrijgen van een internationale oriëntatie. Deze activiteiten stimuleren leerlingen en docenten om te communiceren in de andere taal. Ook brengen deze activiteiten leerlingen in direct contact met andere culturen. Daarnaast leren leerlingen vaak veel over zichzelf. Ze moeten zich immers redelijk zelfstandig redden in een vreemde omgeving. Ook docenten zijn actief binnen internationalisering. Zo kunnen zij op studiebezoek naar het buitenland, nascholing volgen in een ander land of actief meewerken aan het opzetten van de leerlingactiviteiten. Binnen het tto wordt internationalisering op een verregaande manier ingevoerd op verschillende niveaus. Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) is een integraal deel van het schoolbeleid en het TTO-curriculum. Hierdoor komen internationale onderwerpen ook meer aan bod tijdens de reguliere lessen. Vaak zullen deze lessen ook deels gebruikt worden om bovengenoemde activiteiten voor te bereiden, wat de interactiviteit en samenhang van het curriculum verder vergroot. 23

24 Activiteitenplan leerlingen schooljaar Leerjaar 1(P-H1K, C-A1A, C-G1B): Buitenlandse reis: Tweedaagse reis naar Canterbury (24-25 april 2012) Doel: 1 interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal met native speakers 2 kennismaken met Engelse cultuur en historie 3 ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: aanpassingsvermogen, betrokkenheid, creativiteit, verantwoordelijkheid Programma: - bezoek aan cathedral (doel 1, 2) - historic rivercruise (doel 1, 2) - theatre workshop (doel 1, 3) - ghost walk = entertainment (doel 2) - interview (doel 1, 3) Verblijf: Leerlingen verblijven 1 nacht bij gastgezinnen. (doel 3) Vervoer: Busreis, overtocht met ferry of shuttle. Kosten: Via Travel Inventive: kosten ca. 200,- per leerling (vervoer, verblijf, excursies, ontbijt, diner) Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Gastlessen/gastsprekers/workshops: Doel: 4 interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal 5 kennismaken met internationale werkomgeving 6 ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: omgevingsbewustzijn, betrokkenheid, milieubewustzijn Programma: - gastlessen SABIC in brugklas (in vaklessen, doel 4,5,6) - ouders met internationale ervaring (werven bij eerste infobijeenkomst, doel 4,5,6) - gastles oud-leerling met internationale ervaring (doel 4,5,6) - Jovanka Steele, stand-up comedy (doel 1,2) Kosten: Representatiekosten: ca. 2,50 per leerling 24

25 Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Activiteiten: Doel: 7 interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal (met native speakers) 8 ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: samenwerken, presenteren, betrokkenheid, resultaatgerichtheid 9 kennismaken met Engelse sportcultuur Programma: - Team Math Challenge (doel 7, 8) - presentatieavond einde 1 e schooljaar met gastsprekers (doel 7, 8) - sportclinic (doel 7, 8, 9) Kosten: TMC: ca. 125,- per team om deel te nemen Presentatieavond: ca. 2,50 representatiekosten per leerling Dramalessen t.b.v. presentatieavond ca. 10,- per leerling Sportclinic: 2,- per leerling Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - poetry bundel - artikel op de website van de school Totale kosten: Ca. 219,50 per leerling Voorstel ouderbijdrage brugklas: 225,- per leerling 25

26 Leerjaar 2 (P-V2C): Buitenlandse reis/uitwisseling: Doel: 1. interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal (met native speakers) 2. kennismaken met Engelse samenleving, historie en cultuur 3. ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: sociabiliteit, betrokkenheid, samenwerken, verantwoordelijkheid Studiereis van 3 dagen naar Engeland: Programma: - culturele elementen - educatieve elementen - sportieve elementen - sociale elementen Verblijf: Leerlingen verblijven in gastgezinnen (doel 1, 2, 3) Vervoer: Vliegreis + transfer vanuit vliegveld Kosten: Reis 150,-, verblijf 50,- + culturele activiteiten 25,- per leerling Uitwisseling met Mönchengladbach ( Weert en Mönchengladbach): Programma in Weert: - speed-daten, kennismaking (doel 1,3) - architectuurwandeling door Weert (doel 1) Kosten: Reis naar Mönchengladbach, lunch in Weert (Comenius subsidie) Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Gastlessen/ gastsprekers/ excursies/workshops: Doel: 4. interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal 5. kennismaken met internationale werkomgeving 6. ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: omgevingsbewustzijn, betrokkenheid, milieubewustzijn 7. oriënteren op buitenlandse studie 8. oriënteren op profielkeuze 26

27 Programma: - gastlessen SABIC over milieu (in de technieklessen, doel 4, 5, 6, 8) - ouders met internationale ervaring (doel 4, 5, 6, 7, 8) - Excursie chiropractor in Weert (doel 4, 5, 7, 8) - Jovanka Steele, stand-up comedy (doel 1,2) Kosten: Representatiekosten: ca. 2,50 per leerling Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Activiteiten: Doel: 9. interactief in de praktijk brengen van de Engelse taal (met native speakers) 10. ontwikkelen van persoonlijke competenties, zoals: samenwerken, presenteren, betrokkenheid, resultaatgerichtheid 11. kennismaken met Engelse sportcultuur Programma: - Team Math Challenge (doel 9, 10) - Junior Speaking Contest (doel 9, 10) - Sportclinic (doel 9, 10, 11) Kosten: TMC: ca. 125,- per team om deel te nemen JSC: ca. 2,- per leerling Sportclinic: 5,- per leerling Opbrengst: - verslag in persoonlijke portfolio - artikel op de website van de school Totale kosten: Ca. 245,- per leerling Ouderbijdrage 2 e klas: 250,- per leerling 27

EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op

EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op EXCELLENTIE DOOR PROFILERING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Een verkenning van de kwaliteitszorgsystemen bij profielorganisaties die zich richten op talentontwikkeling en excellentie in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Een sterk staaltje Engels

Een sterk staaltje Engels DOORLOPENDE LEERLIJNEN VO Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs Judith Richters Maartje Visser 1 Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 26 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 1 Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Hoofdstuk 2 Beleid en organisatie... 8 2.1 Organisatiemodel...

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Jaarrekening. Jaarverslag. Postbus 85695, 2508 CJ s-gravenhage

Jaarrekening. Jaarverslag. Postbus 85695, 2508 CJ s-gravenhage Jaarrekening S T I C H T I N G V O H A A G L A N D E N B e s t u u r s n u m m e r 4 1 3 6 0 Jaarverslag 2012 Postbus 85695, 2508 CJ s-gravenhage De Ruijterstraat 36 Postbus 85695 2508 CJ Den Haag Telefoon

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. SCHOOLGEGEVENS... 5 2.1 SCHOOL... 5 2.2 DIRECTIE EN BESTUUR... 5 2.3 SCHOOLGROOTTE... 5 2.4 ORGANOGRAM... 6 3. MISSIE EN VISIE...

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Schoolplan 2010-2014

Schoolplan 2010-2014 Schoolplan 2010-2014 Inhoudsopgave pagina 1. Opdracht van de school 3 1.1 Missie van de school 3 1.2 Visie van de school 3 1.3 Kernwaarden van de school 4 2. Pedagogisch klimaat 5 2.1 De omgang tussen

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

In het examenjaar doen tto-leerlingen examen voor een certificaat van het International Baccalaureate.

In het examenjaar doen tto-leerlingen examen voor een certificaat van het International Baccalaureate. PENTA college CSG Jacob van Liesveldt is een officieel erkende tto-school, die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Europees Platform en is lid van het landelijk netwerk van tto-scholen. De school mag

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 212 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht Voorwoord College van Bestuur Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Strategische beleidsdoelen 1.4 Organisatie 1.5 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2010 2011. Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag

Schoolplan 2010 2011. Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Schoolplan 2010 2011 Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag 1 Schoolplan van Hofstad Lyceum voor 2010-2011 Schoolplan 2010-2011 In het schooljaar 2007-2008 is door het team van Hofstad Lyceum een

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst

JAARVERSLAG. Kleur je toekomst JAARVERSLAG 2012 Kleur je toekomst Inhoud 1. Organisatie Ten geleide 6 Tevreden 6 Raad van Toezicht 8 Goed Bestuur 10 De missie en visie van 11 de Stichting OSG Hengelo Continuïteit 12 2. Beleid, strategie

Nadere informatie

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015 Scholingsplan Schooljaar 2014-2015 Versie 3 november 2014 Scholingsplan 2014-2015 De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Lorentz Casimir Lyceum mei 2011. Talenten maximaal ontplooien in een ambitieuze en veilige leer- en werkomgeving. JAARVERSLAG 2010 1

Jaarverslag 2010. Lorentz Casimir Lyceum mei 2011. Talenten maximaal ontplooien in een ambitieuze en veilige leer- en werkomgeving. JAARVERSLAG 2010 1 Jaarverslag 2010 Lorentz Casimir Lyceum mei 2011 Talenten maximaal ontplooien in een ambitieuze en veilige leer- en werkomgeving. JAARVERSLAG 2010 1 Inhoudsopgave pg Voorwoord 3 Inleiding: missie en visie

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie