Proefhoofdstuk Basis Management.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefhoofdstuk Basis Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be"

Transcriptie

1 Proefhoofdstuk Basis Management

2 Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, Maak van je opleiding basis management een succes! Beste toekomstige student, Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding basis management aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs. Op de volgende pagina s vind je een hoofdstuk en de volledige inhoudstafel van deze thuisstudie terug. Ook krijg je alle nodige informatie over de werking van onze school. Neem deze info rustig door, zo krijg je een goed beeld van de inhoud van de cursus en weet je zeker dat je voor de opleiding kiest die het beste bij jou past. Noteer alvast dat alle diploma s die je via het CVA behaalt erkend zijn en uitermate praktijk- en dus jobgericht! Heb je na het inkijken van dit proefhoofdstuk nog vragen? Geef ons gerust een seintje op het nummer of mail ons op. Onze opleidingsconsulenten beantwoorden al jouw vragen en geven je persoonlijk advies omtrent je studiekeuze. Blader je graag door de volledige cursus? Ook dat kan. Het Centrum voor Afstandsonderwijs geeft je op vier plaatsen in België de mogelijkheid om de cursussen geheel vrijblijvend in te kijken. Je kan de cursussen inkijken in de campussen van Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW in Antwerpen, Gent en Hasselt of in Brussel. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken, kom gewoon vrijblijvend langs. Ik wens je veel leesplezier en alvast veel succes met je studie! Jo Vandevelde Opleidingsconsulent Centrum Voor Afstandsonderwijs

3 basis management: erkende opleiding en praktijkgerichte cursus Deze moderne en praktijkgerichte opleiding kwam tot stand in samenwerking tussen het Centrum Voor Afstandsonderwijs en zelfstandige beroepsdeskundigen met jarenlange ervaring. Een duidelijke structuur maakt deze cursus zeer overzichtelijk. Op deze manier garanderen wij je een vlot studietraject. Op de volgende pagina s vind je de volledige inhoudstafel van de opleiding en een gratis onderdeel uit de cursus terug.

4 1 Hoofdstuk 1 Communicatie en communicatiestijlen 1 1. Definities 1 2. Een volledig(er) communicatiemodel 1 3. Feedback 1 4. Gedrag en communicatiestijlen 1 5. Luistervaardigheden 1 6. Tips voor luisteren 1 7. Communicatieregels 1 8. Een goede beheersing van de vraagtechnieken 1 9. Eigen lichaamstaal /observeren en analyseren van lichaamstaal Valkuilen, beoordelingsfouten 2 Hoofdstuk 2 Efficiënt leiding geven 2 1. Inleiding 2 2. Enkele definities 2 3. Inhoudelijk kader 2 4. Het maken van een taakbekwaamheidsanalyse van de medewerker 2 5. Toepassing van de situationeel leiding gevende stijlen 2 6. Bepaling van de voorkeurstijl in leiding geven 3 Hoofdstuk 3 Motivatie en motiveren 3 1. Inleiding 3 2. Theoriën over motivatie 3 3. Hoe mensen motiveren? 4 Hoofdstuk 4 Coaching of de kunst van het vragen stellen 4 1. Inleiding 4 2. Basis van het coachen

5 4 3. Ervaringsleren in het coachen 4 4. Instrumenten van de coach 4 5. Blokkades 5 Hoofdstuk 5 Delegeren of de kunst van het loslaten 5 1. Inleiding 5 2. Wat is delegeren? 5 3. Waarom delegeren? 5 4. Voorwaarden voor delegeren 5 5. De organisatie van delegatie 5 6. Delegeren in acht stappen 5 7. Delegatie naar u toe 6 Hoofdstuk 6 Het geven van instructies 6 1. Inleiding 6 2. Het geven van opdrachten 6 3. Het geven van instructies 7 Hoofdstuk 7 Evaluatie en functioneringsgesprekken voeren 7 1. Inleiding 7 2. Het stellen van objectieven 7 3. De voorbereiding van het gesprek 7 4. Het gesprek 7 5. De 4A-aanpak 7 6. De afronding van het gesprek 8 Hoofdstuk 8 Werken in team 8 1. Wat is een team 8 2. Heeft een team het eeuwige leven? 8 3. Criteria voor team efficiëntie 8 4. Teamleiderschap welke zijn de vaardigheden waarover een goeie teamleider zeker dient te beschikken?

6 8 5. Hoe een team vormen? 8 6. Vragenlijst teamrollen 9 Hoofdstuk 9 Er ontbreken geen stoelen, er zijn teveel managers! Hoe kunnen we efficiënt vergaderen? 9 1. Inleiding 9 2. Doel van de vergadering 9 3. Hoe groot is de vergadergroep en wie wordt er uitgenodigd 9 4. Opstelling 9 5. Agenda 9 6. Rol van de voorzitter 9 7. De stijl van de voorzitter 9 8. De stijl van de deelnemer 9 9. De besluitvorming 10 Hoofdstuk 10 Omgaan met conflicten Inleiding Definitie van conflict Spanningsvolle situaties en conflicten Negatieve gevolgen van conflicten Een ontwikkeling; steeds meer conflicten Stijlen van conflicthantering; twee basismotieven Vaardigheden voor de constructieve vorm van conflicthantering Exploreren Hoog rendementsvragen stellen Conflictinterventie Interventiestrategieën Wanneer gebruik je welke interventiemethode Het interventiemodel

7 11 Hoofdstuk 11 Time is money Efficiënt timemanagement Inleiding Tijdbeheer Analyse van de werksituatie Prioriteiten stellen Tijdbeheersing Tijdsverstoringen en -verslinders De praktijk 12 Hoofdstuk 12 - Assertiviteit Inleiding Soorten van gedrag Assertief communiceren 13 Hoofdstuk 13 - Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten en het kernkwadrant Maak je eigen kwadrant

8 HOOFDSTUK 8 WERKEN IN TEAM: TOGETHER EVERYONE ACHIVES MORE 8.1 Wat is een team Henry Ford was een Amerikaans industrieel. Zijn moeder was van Belgische afkomst. Ford begon zijn autofabriek in Zijn eerste auto produceerde hij overigens al in Hij was het die ooit de volgende wijze woorden sprak: Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Samenkomen is de start, samenblijven is vooruitgang en samenwerken is succes hebben. Teams zijn in ieder geval niet meer weg te denken uit de meeste organisaties. Denk maar eens aan verschillende omgevingen waar je zelf al in terechtgekomen bent. Je wordt geopereerd, je gaat op reis, je zit in een voetbalvereniging, Altijd kom je op een of andere manier wel in aanraking met een vorm van een team. Laat het duidelijk zijn : teams zichtbaar of onzichtbaar zijn de hoekstenen van de samenleving en per definitie dus ook van een organisatie. Zelfs iemand die meestal alleen werkt, heeft teams nodig om te kunnen slagen in het leven. Er zijn heel wat verschillende soorten teams. Tijdelijke of permanente, grote of kleine, producerende of dienstverlenende, opgericht door een leider of spontaan gegroeid, homogeen of heterogeen. Wat hun gedaante ook is of wat hun bestaansrede ook moge zijn: alle teams hebben een aantal eigenschappen gemeenschappelijk.

9 Eigenschappen van een team Er bestaan duidelijke grenzen Er zijn gemeenschappelijke taken Gedifferentieerde functies Autonomie Afhankelijk van externe mensen en middelen Collectieve verantwoordelijkheid Ieder lid van het team weet wie tot het team behoort en wie niet. De leden van het team zorgen voor de uitvoering van een set van gemeenschappelijke taken en dragen hier ook de verantwoordelijkheid voor. De eindtaken mogen dan wel dezelfde zijn, elk teamlid heeft zijn eigen specifieke rol binnen het team en zal zijn eigen specifieke bijdrage leveren. Leden hebben een zekere zeggenschap over de manier van het uitvoeren van hun taken. Om hun doelen te kunnen bereiken, moeten de leden gebruik kunnen maken van informatie, middelen en structuren die hen extern worden aangereikt. Feedback en beloning worden, meestal, als geheel verstrekt. Als je deze factoren als uitgangspunt neemt, dan is een team uiteraard niet hetzelfde als een werkgroep. Een team gaat verder en is minder vrijblijvend.

10 Onderstaande figuur geeft de eigenschappen van sterke teams weer: Teamleider creëert de omstandigheden voor optimaal presteren Teameigenschappen Maatstaven voor teamefficiëntie ZICHZELF ontwikkelen DOEL PRESTATIE CRITERIA Richting, structuur en middelen verschaffen Type en timing van interventies managen MENSEN MET TAAK- en RELATIONELE VAARDIGHEDEN PROCEDURES 1. Leveren van kwaliteit 2. Bijdragen tot persoonlijk welzijn en ontwikkeling 3. Geleidelijk deskundigheid en betrokkenheid van het team versterken Teamgrenzen managen PRAKTIJK Naar alle waarschijnlijkheid zullen twee quasi identiek samengestelde teams een vergelijkbaar probleem op een verschillende manier oplossen.

11 8.2 Heeft een team het eeuwige leven? Het is mogelijk dat een team voor eeuwig kan bestaan. Toch zijn er meestal een aantal duidelijk afgebakende ontwikkelingsstadia in het leven van een team. Tuckman en Jensen beschrijven onderstaande levenstadia in Stages of Small Group Development Revisited : Fase Engelse benaming Verklaring Fase 1 Forming De ontstaansfase Fase 2 Storming De turbulente base Fase 3 Norming De fase van stabilisatie Fase 4 Performing De productieve fase Fase 5 Adjourning De afrondende fase Fase 1 Forming Mensen komen samen en vormen een groep, leren elkaar kennen, leren wat van hen verwacht wordt, wie welke rol heeft,. De meeste teamleden lopen er in deze fase vaak nog wat onwennig bij. Er zijn immers nog heel wat onduidelijkheden. De kat wordt nog wat uit de boom gekeken. De rol van de persoon die de leiding van het team op zich neemt is duidelijk: hij moet zorgen voor een goede start. Hij moet ervoor zorgen dat begeleiding, structuur en middelen worden verschaft aan de leden van het team. De belangrijkste taak in deze fase is ervoor zorgen dat de leden van de groep zich ook lid van het team zullen voelen. Belangrijk hierbij is dat de leidinggevende: helder de noodzaak van de taak kan omschrijven het team er toe aanspoort de eigen doelstelling te verfijnen in functie van de door de totale organisatie omschreven doelstellingen taken afbakent het belang van zelfstandigheid en feedbackmechanismes benadrukt verwachtingspatronen schetst en de prestatiecriteria aangeeft leden van het team stimuleert om mee regels te bedenken die het slagen van hun project(en) kunnen bevorderen betrokkenheid creëert In de forming-fase zijn de teamleden nog sterk afhankelijk van de teamleider.

12 Fase 2 Storming Eenmaal het team met zijn taken van start gegaan is, is het zo goed als zeker dat er op een zeker ogenblik conflicten ontstaan. Vooraf kan je natuurlijk nooit aan alles denken of alles voorzien. Bij de eerste signalen van onduidelijkheid of onenigheid zullen er dan ook strubbelingen ontstaan De teamleden zullen zich ook zeer kritisch gaan gedragen en mogelijk ontstaan er zelfs kleinere subgroepjes. De bedoeling is niet dat de teamleider deze turbulente fase met conflicten uit de weg gaat of elimineert. Het is wel de bedoeling dat hij de problemen kanaliseert en het conflict gebruikt om het team te helpen om een positieve en realistische kijk te krijgen op wat van hen verwacht wordt. In deze fase zullen de teamleden overschakelen van een afhankelijkheid van de leider naar een vorm van afhankelijkheid van elkaar. Fase 3 Norming In deze fase is er een positieve samenhang tussen de verschillende teamleden ontstaan en zitten ze op dezelfde lijn. Ze hebben een realistische kijk op hun taken en verantwoordelijkheden en ze weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten. Vertrouwen, realisme en positief denken, zijn kernbegrippen in deze fase. De teamleden zullen in deze fase expliciete regels ontwikkelen voor hun eigen samenwerking en deze regels ook implementeren en toepassen. De taken van de teamleider zijn in deze fase: Vertrouwen tonen in kennis en kunde van het team Mentoren van de betrokkenheid Wederzijdse afhankelijkheid stimuleren Regels, procedures en processen bewaken Evalueren Bijsturen

13 Fase 4 Performing In deze fase weet ieder lid van het team wat hij van de anderen kan verwachten en dit begint zijn vruchten af te werpen. Alles verloopt vlotter, beter en sneller. Een hindernis is geen probleem meer, maar een opportuniteit. De teamleider moet het team zoveel mogelijk zijn eigen gang laten gaan in deze fase, maar wel steeds waakzaam blijven. Hij moet feedback geven, evalueren en blijven waken over de milestones. Fase 5 Adjourning Vroeg of laat komt er naar alle waarschijnlijkheid een eind aan het bestaan van het team. Net zoals het opstarten om een duidelijke begeleiding vraagt, is dat ook het geval voor het beëindigen van samenwerking. Ook hier speelt de teamleider een centrale rol. Hij moet resultaten benoemen, verbanden leggen tussen de prestaties van zijn team en de algemene doelstellingen van de organisatie, 8.3 Criteria voor team-efficiëntie Inleiding Misschien heb je wel al eens deel uit gemaakt van een team waarvan je het nut niet inzag. Anderzijds ben je wellicht ook al lid geweest van een team waarvan de samenwerking je uiterst goed bevallen is. Maar waarom ervaar je het ene team als tijdsverlies en het andere als stimulerend? Met andere woorden: waaraan moet een team voldoen om zichzelf ook een echt goed team te kunnen noemen? Volgende aspecten zijn noodzakelijk om een team te kunnen laten slagen: 1. Zorg voor een helder en motiverend doel 2. Zorg voor duidelijke prestatiedoelen 3. Zorg dat de juiste mensen bij elkaar zitten 4. Zorg voor goede werkprocedures 5. Zorg voor voldoende armslag en ruimte. Als deze voorwaarden niet vervuld zijn, begin je er beter niet aan.

14 8.3.2 Helder en motiverend doel Niets is meer nefast voor het welslagen van een opdracht als diegenen die de verantwoordelijkheid dragen over de uitvoering ervan geen duidelijke doelstellingen hebben. Uiteraard is het ook nodig dat de teamleden als team zelf duidelijke doelstellingen formuleren en naar voor stellen, maar vooraf moet toch wel duidelijk gemaakt worden wat het kader is waarin er gewerkt zal worden. Als er geen kader is, zal het team ook niet vooruit willen. Bij het formuleren van deze doelen is het belangrijk dat ze stroken met de waarden, normen, missie en visie van de organisatie, dat ze op een bepaalde termijn gericht zijn en streven naar een gewenst resultaat. Deze doelstellingen omschrijf je als teamleider best steeds volgens de SMART-methode (zie ook vorige hoofdstukken) Prestatiedoelen en criteria Wat de exacte taken zijn en precieze resultaten zijn en via welk plan van aanpak het team deze moet realiseren, is iets wat de teamleider helder moet omschrijven. Als hij dit niet doet, zal zijn team hoogstwaarschijnlijk niet slagen in zijn opdracht. Toch wordt er ook van de teamleden zelf een belangrijke inbreng verwacht om deze doelstellingen zo duidelijk en helder mogelijk te formuleren Mensen In een volgend hoofdstuk komen we nog terug op de samenstelling van het team aan de hand van verschillende teamrollen Processen, procedures, regels Omdat er in teams vaak aan complexe problemen gewerkt dient te worden, zijn duidelijk omschreven processen en procedures van cruciaal belang. Bij dit proces heeft het team zelf een belangrijke rol. Een procedure is een afgesproken reeks van stappen en handelswijzen die het team moet helpen om de collectieve doelstellingen te bereiken. Hierin zijn zowel taakgerichte aspecten (nemen van besluiten, ) als relatiegerichte aspecten (sociale vaardigheden, creativiteit, ) van belang. Idealiter zijn deze duidelijk met elkaar in evenwicht. Het belangrijkste is echter dat de regels door iedereen als onmisbaar worden beschouwd en aanvaard Ruimte Zolang een team in een fase van voorbereiding zit, is het belangrijk dat er getest kan worden om te controleren of alles wel functioneert zoals het hoort. De ruimte krijgen om in een veilige omgeving te kunnen experimenteren is een sleutelelement.

15 8.4 Teamleiderschap Wat zijn de vaardigheden waarover een goede teamleider zeker dient te beschikken? Situationeel leiding geven In een van de voorgaande hoofdstukken hebben we het uitgebreid gehad over de vaardigheid in het situationele leiding geven. Afhankelijk van de situatie en het taakontwikkelingsniveau dat de medewerker heeft, dient de leidinggevende een weloverwogen keuze te maken uit één van de vier omschreven leidinggevende stijlen. We beschreven dit hoofdstuk in functie van een leidinggevende ten aanzien van zijn medewerker. Dezelfde principes gelden ook voor een teamleider. Hij moet kunnen inschatten wat het proces- en taakniveau van elk van de teamleden is om zijn leidinggevende stijl hierop te kunnen afstemmen. Richting geven aan mens en structuur Teamleiders moeten het team helpen door: 1. richting te geven 2. structuur aan te reiken 3. te belonen en middelen ter beschikking te stellen 1) Richting Elke zich zelf respecterende organisatie heeft een duidelijke missie en visie. Medewerkers die de rol van teamleider toegemeten krijgen, zijn een belangrijke schakel bij het onder woorden brengen van deze missie en visie aan de teamleden. Nog belangrijker is dat de teamleider in staat is om deze missie en visie van de organisatie af te stemmen op de doelstellingen en werking van het team. 2) Structuur Structuur geven betekent dat de teamleider ervoor moet zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten om de doelstellingen op een zo coherent mogelijke manier uit te voeren en de gewenste resultaten te bereiken. 3) Beloning Als resultaat van de prestaties die de teamleden leveren, worden ze beloond. Beloningen moeten de wederzijdse afhankelijkheid versterken. Hoe sterker en meer op coherentie gericht een team is, hoe meer de beloning voor het team zal zijn in plaats voor de individuele teamleden. De teamleider speelt een belangrijke rol om dit te kunnen verwezenlijken. Beloning hoeft trouwens ook niet altijd iets financieel te zijn, zoals we in het hoofdstuk over motivatietheorieën als bespraken.

16 8.5 Hoe een team vormen? Teamrollen Ruth Meredith Belbin In haar boek Management teams over succes- en faalfactoren voor teams schrijft Ruth Meredith Belbin: Niet zo heel lang geleden werd bijna ieder bedrijf bestuurd door een directeur of, zoals hij Engeland genoemd wordt, governor een heel toepasselijke benaming. Tegenwoordig worden de meeste middelgrote en grote ondernemingen, en bijna alle non-profitorganisaties bestuurd door kleine managementteams. De teamleden worden misschien individueel nog manager genoemd, dit woord heeft echter wel grotendeels zijn oorspronkelijke betekenis van baas verloren. Een manager is niet langer een gezagsfiguur, maar iemand met een verantwoordelijke functie. Als we deze gegevens aan het situationele van leiding geven koppelen, stellen we vast dat er verschillende soorten van managers nodig zijn om een taak succesvol te kunnen volbrengen en om teams op een succesvolle manier kunnen begeleiden. We maken een onderscheid tussen: 1) Actiegeoriënteerde rollen 2) Mensgeoriënteerde rollen 3) Verstandelijke rollen.

17 8.6 Vragenlijst: welke rol past het beste bij jou? Om te weten welke teamrol je het beste ligt, kan je onderstaande vragenlijst invullen en verwerken. Je kan deze ook gebruiken bij de samenstelling van je teams. De vragenlijst werd ontleend aan het eerder geciteerde werk en geeft een beeld van de teamrollen. Verdeel over elke vraag tien punten over de statements waarvan je denkt dat ze je gedrag beschrijven. De verdeling bepaal je volledig zelf. Je kan een bepaald aspect bijvoorbeeld nul punten geven (dus bijvoorbeeld a= 0) en twee anderen vijf (bijvoorbeeld e=5 en f = 5). Noteer vervolgens de punten die je aan elk statement toekent in de tabel voor de vragen. 1. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden: a Ik merk nieuwe kansen snel op en maak daar goed gebruik van b Ik kan met allerlei verschillende mensen goed samenwerken c Een van mijn natuurlijk gaven is het produceren van goede ideeën d Als ik iets zie in mensen wat van nut kan zijn voor de doelstellingen van de groep, dan weet ik dit er uit te halen e Omdat ikzelf efficiënt ben, houd ik ervan de dingen volledig af te maken Ik vind het niet erg als mensen me een tijdlang niet aardig vinden, als ik maar goede resultaten f behaal g Ik voel snel aan wat werkt in een situatie die ik goed ken Ik kan objectief redeneren en een bepaalde zaken onbevooroordeeld van verschillende kanten h belichten 2. Als ik minder goed presteer in een team, dan zou dat kunnen komen omdat: a Ik me pas om mijn gemak voel wanneer vergaderingen een duidelijke structuur hebben, in de hand worden gehouden en goed verlopen in het algemeen b Ik vaak teveel toegeef aan teamleden die een waardevolle mening hebben die onvoldoende aan bod is gekomen c Ik de neiging heb veel te praten wanneer er nieuwe ideeën in de groep worden besproken d Ik het door mijn objectieve kijk op de dingenmoeilijk vind om meteen enthousiast met mijn collega's mee te praten e Mensen me soms overheersend en autoritair vinden wanneer we iets voor elkaar moeten krijgen Ik het moeilijk vind om het voortouw te nemen, misschien omdat ik te gevoelig ben voor de sfeer f in de groep Ik de neiging heb om volledig op te gaan in de ideeën die ik krijg zodat ik niet meer in de gaten g heb wat er gaande is Mijn collega's vinden dat ik me te druk maak over details en te veel denk aan wat er mis kan h gaan.

18 3. Wanneer ik met anderen aan een project samenwerk: a Ben ik er goed in mensen te beïnvloeden zonder hen onder druk te zetten Worden door mijn algemene waakzaamheid fouten uit onzorgvuldigheid of nalatigheid b voorkomen Sta ik klaar om tot actie aan te sporen, om te zorgen dat in vergaderingen geen tijd verspild c wordt en het hoofddoel niet uit het oog verloren wordt d Zal ik altijd met een origineel idee aankomen e Ben ik altijd bereid een goed voorstel te steunen wanneer dat in het algemeen belang is f Ben ik steeds op zoek naar de nieuwste ideeën en de laatste ontwikkelingen g Wordt mijn vermogen om objectief te oordelen vast door anderen op prijs gesteld h Kan men het gerust aan mij overlaten om te zorgen dat al het noodzakelijke georganiseerd wordt 4. Kenmerkend voor mijn houding tegenover groepswerk is dat: a Ik het eigenlijk graag doe omdat ik mijn collega's beter wil leren kennen Ik niet aarzel om denkbeelden van anderen aan te vallen of zelf een minderheidsstandpunt in te b nemen Ik gewoonlijk niet verlegen zit om argumenten waarmee ik de niet kloppende redeneringen kan c weerleggen Ik denk dat ik er goed in ben te zorgen dat een plan ook slaagt wanneer eenmaal is besloten dat d het moet worden uitgevoerd Ik de neiging heb om voor de hand liggende opmerkingen te vermijden en met onverwachte e ideeën aan te komen f Mijn perfectionisme iets toevoegt aan iedere taak in het team waaronder ik mijn schouders zet g Ik graag gebruik maak van contacten met mensen buiten de groep h Hoewel ik graag ieders mening wil horen ben ik besluitvaardig wanneer dit nodig is 5. Ik vind bevrediging in mijn werk omdat: Ik er plezier in heb situaties te analyseren en de verschillende keuzemogelijkheden tegen elkaar af a te wegen b Ik het interessant vind praktische oplossingen voor problemen te bedenken c Ik voel dat ik bijdraag aan goede werkverhoudingen d Ik veel invloed kan uitoefenen op de besluitvorming e Ik mensen kan ontmoeten die misschien iets nieuws te bieden hebben f ik mensen kan overtuigen van de noodzaak dat iets moet gebeuren g ik me in mijn element voel wanneer ik volledig op één bepaalde taak kan focussen h ik graag een werkterrein vind dat mijn fantasie kan prikkelen

19 6. Wanneer ik plotseling in weinig tijd met onbekende mensen een moeilijke taak moet uitvoeren: a b c Trek ik me het liefst in een hoekje ergens terug, zodat ik rustig kan bedenken hoe ik het moet aanpakken Zou ik bereid zijn samen te werken met de persoon die van de meest positieve aanpak blijk geeft zelfs als dat een lastig iemand is Zou ik een manier vinden om de taak minder omvangrijk te maken door te kijken wie wat het beste kan doen d Zou mijn aangeboren urgentiebesef ervoor zorgen dat we niet achtergeraken op het schema e Denk ik dat ik mijn hoofd koel en mijn hersenen bij elkaar zou weten te houden f g h Zou ik recht op doel afgaan en me daarbij niet laten opjagen Zou ik bereid zijn het voortouw te nemen wanneer ik het gevoel had dat de groep geen vooruitgang boekte Zou ik een discussie op gang brengen met de bedoeling nieuwe gedachten te stimuleren en dingen in beweging te zetten 7. Als ik problemen heb met groepswerk zou het waarschijnlijk gaan om: a Mijn neiging om ongeduldig te reageren op mensen die de vooruitgang belemmeren b Kritiek van anderen dat ik te analytisch ben en onvoldoende intuïtief c Mijn nauwgezet waardoor ik de boel soms ophoud Het feit dat ik al snel verveeld raak en een of twee stimulerende groepsleden nodig heb om me d enthousiast te maken e De moeite die ik heb om op gang te komen tenzij ik precies weet wat het doel is f Mijn onvermogen soms om ingewikkelde kwesties die ik me bedenk ook duidelijk uit te leggen g Mijn gebrek aan durf om van anderen dingen te vragen die ik zelf niet kan h Mijn aarzeling om mijn standpunt te verdedigen wanneer ik op duidelijke weerstand stuit

20 8.7 Vragenreeks 1) Welke is de juiste volgorde van de eerste drie fases van een team? Forming adjourning norming Forming storming norming Adjourning storming norming 2) Wat is GEEN noodzakelijk aspect om een team te kunnen laten slagen? Voor een helder en motiverend doel zorgen Voor goede werkprocedures zorgen Alle teamleden moeten op elk vlak dezelfde mening hebben 3) Beschrijf in je eigen woorden hoe je als teamleider richting en structuur aan je teamleden geeft:

21 Afstandsonderwijs = studeren op je eigen tempo Een thuisstudie volgen aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs is de meest flexibele manier om je erkend diploma te behalen. Met een thuiscursus start je namelijk wanneer het jou het beste uitkomt. Je studeert waar en wanneer je wil, en legt examen af wanneer jij er klaar voor bent. Erg handig als jouw leven meer is dan studeren alleen! Tijdens je studie kan je rekenen op de professionele begeleiding van een persoonlijke docent. Met de taken die je docent aan elk hoofdstuk heeft toegevoegd, oefen je jezelf in de praktijk, en bereid je je optimaal op het examen voor. Heb je vragen, of wil je je gemaakte oefeningen uit de cursus laten verbeteren? Dan stuur je je docent een mailtje via het online leerplatform (je krijgt een toegangscode bij inschrijving). In het inschrijvingsgeld is twaalf maanden begeleiding van je docent inbegrepen. Klaar met studeren? Dan leg je examen af op één van onze campussen in Antwerpen, Brussel, Gent of Hasselt. Je hebt vijf jaar de tijd om je examen af te leggen en je beslist zelf wanneer je dit wil doen. Dit kan bijvoorbeeld al na drie maanden, maar ook na een jaar; de keuze is aan jou! Geslaagd? Dan krijg je je diploma binnen de 14 dagen. Je kan hiermee meteen solliciteren als werknemer of als zelfstandige starten (mits je ook een attest bedrijfsbeheer hebt). Al onze diploma s zijn erkend en zijn een fikse meerwaarde op de arbeidsmarkt. Niet van de eerste keer geslaagd? Geen nood. Je kijk je examen in, en leert van je fouten. Vervolgens mag je gratis herexamen afleggen. Examen afleggen is trouwens nooit verplicht.

22 Zes ijzersterke redenen om te studeren aan het CVA 1. Je behaalt een erkend diploma Het Centrum Voor Afstandsonderwijs bezit het ISO certificaat. Dit is een onafhankelijk kwaliteitslabel dat elk jaar opnieuw, na een grondige audit, moet worden toegekend. Zowel ons cursusmateriaal als de docenten en de secretariaatswerking kregen en krijgen een positieve beoordeling. Dit is jouw beste garantie voor een kwaliteitsvolle en degelijke opleiding. Het Centrum Voor Afstandsonderwijs is door een groot aantal beroepsfederaties erkend. Je kan je met je diploma bij deze federaties aansluiten en genieten van allerlei voordelen. Bij werkgevers in verschillende sectoren heeft het diploma een grote troef bij je sollicitatie en biedt het je vaak werkzekerheid. Bovendien zijn onze diploma s internationaal erkend door de International Association of Professional Education (IAPE), die alle beroepsopleidingen wereldwijd registreert en accrediteert. De IAPE controleert en beoordeelt de kwaliteit van professioneel onderwijs van instellingen zoals universiteiten, hogescholen, publieke en private opleidingsverstrekkers, docenten en onderwijsinstellingen voor volwassenen. 2. Je kiest voor een praktijk- en jobgerichte opleiding Al onze opleidingen en cursussen worden ontwikkeld en geschreven door zelfstandige specialisten met jarenlange beroepservaring. Je gaat er meteen mee aan de slag. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we precies welke onderwerpen, extra uitleg of praktijkvoorbeelden het verschil maken. Hierdoor bereik je snel je doel: je carrière een boost geven of een nieuwe job vinden. Het contact tussen jou en je docent is maximaal door gebruik van ons online studentenplatform. Al je vragen zullen binnen de 48 uren worden beantwoord. Momenteel is er in het bedrijfsleven veel vraag naar goed opgeleide werknemers. Het diploma dat je behaalt is een internationaal erkend diploma. Deze cursus biedt daarom zeer goede perspectieven op de arbeidsmarkt en een groot voordeel tijdens je sollicitatie. Veel afgestudeerde studenten startten reeds hun eigen succesvolle zaak na het volgen van een opleiding bij het CVA. Wij zijn dan ook een echte ondernemersschool die startende

23 ondernemers met veel plezier begeleidt in hun eerste stappen naar een carrière als zelfstandig ondernemer. 3. Je kiest voor maximale flexibiliteit Thuisstudie is uiterst flexibel. Jij bepaalt zelf wanneer je studeert, hoe lang, en wanneer je examen aflegt. Je hebt je toekomst dus zélf in de hand! Ideaal als je je studie wil combineren met een job, kinderen of andere activiteiten. 4. Je weet zeker dat je de opleiding kiest die bij je past Nog vragen? Extra informatie nodig? Kom dan gewoon langs op onze secretariaten (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt) voor een adviserend gesprek met één van onze professionele opleidingsconsulenten. Zij helpen jou met veel plezier bij het ontwikkelen van een studietraject dat volledig aan jouw eisen en wensen voldoet. Je kan er ook je volledige cursus inkijken! 5. Je kan boeiende stages lopen Het CVA helpt je carrière op weg! Heel wat studenten kiezen ervoor om tijdens hun opleiding stage te lopen, ook al is dat in de meeste gevallen geen verplichting. Je docent begeleidt je in jouw keuze van een stageplaats en jouw opleidingsconsulenten brengen de nodige papieren in orde. Een handige manier om praktijkervaring op te doen, waardevolle referenties te krijgen en connecties te leggen! 6. Dit aan een uiterst scherpe prijs! Wist je dat het CVA elk jaar meer dan studenten telt? Door die schaalgrootte kunnen we jouw cursus tegen een bijzonder scherpe prijs laten drukken en verzenden. Zonder in te boeten op de kwaliteit van het lesmateriaal. Het examen dat je aflegt op onze school is in je inschrijvingsgeld inbegrepen (inclusief herkansingen!). Geen verborgen kosten bij het CVA! Je kan mogelijk genieten van extra financiële voordelen bij je inschrijving, zoals de Ondernemerskorting voor startende ondernemers, korting indien meerdere familieleden dezelfde opleiding volgen, korting bij het volgen van een studietraject dat bestaat uit meerdere cursussen enz. Bel onze opleidingsconsulenten () tijdens je inschrijving om te weten voor welke korting jij in aanmerking komt.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Arabisch

Proefhoofdstuk Arabisch Proefhoofdstuk Arabisch www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden.

Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden. Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125,

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Rok maken een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Deze test is ontwikkeld om op eenvoudige wijze je eigen teamrol te bepalen. Het jarenlange onderzoek naar teamrollen binnen managementteams is gedaan

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Bedrijfsbeheer een succes! Beste

Nadere informatie

Maak van je opleiding Wellnessmarketing een succes!

Maak van je opleiding Wellnessmarketing een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Wellnessmarketing

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Management Assistant aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Management Assistant aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Management Assistant een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes!

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kinderpsychologie

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Neurolinguïstisch programmeren een succes!

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Basis boekhouden een succes! Beste

Nadere informatie

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes!

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Dieetkok:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Wijnproeven aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Wijnproeven aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Wijnproeven een succes! Beste

Nadere informatie

Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes!

Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes! Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

Maak van je opleiding Aromatherapie voor gevorderden een succes!

Maak van je opleiding Aromatherapie voor gevorderden een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Aromatherapie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Huidaandoeningen en nagelafwijkingen een succes!

Maak van je opleiding Huidaandoeningen en nagelafwijkingen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Huidaandoeningen

Nadere informatie

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes!

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Ayurvedische

Nadere informatie

Maak van je opleiding Afslankingsconsulent een succes!

Maak van je opleiding Afslankingsconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Afslankingsconsulent

Nadere informatie

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes!

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Praktische

Nadere informatie

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes!

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes!

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Natuurlijke

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven.

Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven. Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes!

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kleur en stijl

Nadere informatie

Maak van je opleiding Yoga een succes!

Maak van je opleiding Yoga een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Yoga een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Meridiaan en vijf elementenleer een succes!

Maak van je opleiding Meridiaan en vijf elementenleer een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Meridiaan

Nadere informatie

Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert een succes!

Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportvoeding een succes!

Maak van je opleiding Sportvoeding een succes! Maak van je opleiding Sportvoeding een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes!

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Allround fotografie aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Allround fotografie aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Allround fotografie een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes!

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Energetisch

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Succescoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Succescoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Succescoach Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Maak van je opleiding Aromatherapie een succes!

Maak van je opleiding Aromatherapie een succes! Maak van je opleiding Aromatherapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Stoelmassage een succes!

Maak van je opleiding Stoelmassage een succes! Maak van je opleiding Stoelmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportverzorger een succes!

Maak van je opleiding Sportverzorger een succes! Maak van je opleiding Sportverzorger een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Visagie vervolmaking een succes!

Maak van je opleiding Visagie vervolmaking een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Visagie vervolmaking

Nadere informatie

Maak van je opleiding Dagelijkse make-up voor de zakenvrouw een succes!

Maak van je opleiding Dagelijkse make-up voor de zakenvrouw een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Dagelijkse

Nadere informatie

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002

Zelfperceptietest teamrol dinsdag 12 november 2002 Zelfperceptietest teamrol dinsdag 1 november 00 I. Wanneer ik in een team zit, zou het volgende voor mij kunnen gelden : a) Ik merk nieuwe kansen snel op en maak daar goed gebruik van b) Ik kan met allerlei

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportmassage een succes!

Maak van je opleiding Sportmassage een succes! Maak van je opleiding Sportmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes!

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kleur en stijl

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Kleermaker. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Kleermaker. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Kleermaker Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage een succes!

Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage

Nadere informatie

Maak van je opleiding Hairextensions een succes!

Maak van je opleiding Hairextensions een succes! Maak van je opleiding Hairextensions een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage een succes!

Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage

Nadere informatie

Maak van je opleiding Afslankingsmassage een succes!

Maak van je opleiding Afslankingsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Afslankingsmassage

Nadere informatie

Maak van je opleiding Thaise massage een succes!

Maak van je opleiding Thaise massage een succes! Maak van je opleiding Thaise massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Relaxatiemassage een succes!

Maak van je opleiding Relaxatiemassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Relaxatiemassage

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO.

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO. Proefhoofdstuk Wiskunde TSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Ballonplooien.

Proefhoofdstuk Ballonplooien. Proefhoofdstuk Ballonplooien Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Kinderpsychologie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Kinderpsychologie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Kinderpsychologie Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Breien. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Breien. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Breien Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding kindercoaching aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding kindercoaching aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding kindercoaching een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Kinderbegeleiding. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Kinderbegeleiding. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Kinderbegeleiding Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292

Nadere informatie

Maak van je opleiding Spa pedicure een succes!

Maak van je opleiding Spa pedicure een succes! Maak van je opleiding Spa pedicure een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Hairstyling. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Hairstyling. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Hairstyling Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk PR-assistant. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk PR-assistant. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk PR-assistant Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Praktisch Leidinggeven.

Proefhoofdstuk Praktisch Leidinggeven. Proefhoofdstuk Praktisch Leidinggeven Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3

Nadere informatie

Teamrollen van Belbin

Teamrollen van Belbin Teamrollen van Belbin Inleiding Een ideaal team bestaat uit 8 rollen, die aanvullend op elkaar zijn en die ieder zijn eigen toegevoegde waarde heeft in het team. Bij sollicitatieprocedures wordt eerst

Nadere informatie

www.rolloos.nl Teamrollen Belbin

www.rolloos.nl Teamrollen Belbin Teamrollen elbin Zelfperceptie vragenlijst eze vragenlijst is bedoeld als een hulpmiddel om je belangrijkste teamrollen vast te stellen. iermee krijg je als het goed is een goed beeld van jezelf. Veelal

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO Proefhoofdstuk Wiskunde TSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Budgetcoach.

Proefhoofdstuk Budgetcoach. Proefhoofdstuk Budgetcoach Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Assertiviteit & Zelfvertrouwen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Assertiviteit & Zelfvertrouwen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Assertiviteit & Zelfvertrouwen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Project management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Project management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Project management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Babymassage www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Babymassage www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Babymassage Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Dieetkok. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Dieetkok. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Dieetkok Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Vragenlijst Team rollen Naam: Id.nr.:

Vragenlijst Team rollen Naam: Id.nr.: Technische Universiteit Vragenlijst Team rollen Naam: Id.nr.: TOELICHTING VRAGENLIJST Wilt u bijgaande vragenlijst op vlotte wijze invullen. De vragenlijst is ontwikkeld om uw eigen team-rol te kunnen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Lichaamstaalexpert. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Lichaamstaalexpert. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Lichaamstaalexpert Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Time Management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Commercieel bediende. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Commercieel bediende. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Commercieel bediende Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Shopmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Shopmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Shopmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Tekenen & Schetsen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Tekenen & Schetsen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Tekenen & Schetsen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Toegepaste Informatica TSO.

Proefhoofdstuk Toegepaste Informatica TSO. Proefhoofdstuk Toegepaste Informatica TSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Excel. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Excel. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Excel Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep HET EVALUATIEGESPREK Je prestaties onder de loep Inhoudstafel 1. Wat mag je verwachten van het evaluatiegesprek p4 2. Voorbereiding is alles! p5 3. Hoe herpak je je na een mindere evaluatie p7 4. De verschillen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Mindfulness. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Mindfulness. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Mindfulness Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sugar waxing een succes!

Maak van je opleiding Sugar waxing een succes! Maak van je opleiding Sugar waxing een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Singlecoaching. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Singlecoaching. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Singlecoaching Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Je hoeft voor deze cursus geen examen af te leggen. Als je alle lessen hebt bijgewoond, krijg je hiervan een certificaat.

Je hoeft voor deze cursus geen examen af te leggen. Als je alle lessen hebt bijgewoond, krijg je hiervan een certificaat. Antwerpen, Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen Gent, Elf Julistraat 39a, 9000 Gent Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Kuringen Bel ons op 03/ 292 22 30 Mail ons op info@schoonheidsschool.com Beste wellnessliefhebber,

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Budgetcoach

Proefhoofdstuk Budgetcoach Proefhoofdstuk Budgetcoach Kom je cursus inkijken: Breda, Marksingel 2a, 4811 NV +31(0)76-5220808 Maak van je opleiding budgetcoach een succes! Beste toekomstige student, Hartelijk dank voor je interesse

Nadere informatie

Proefhoofdstuk PR-management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk PR-management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk PR-management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1

VRAGENLIJST TEAMROLLEN 1 VRNLJST TMROLLN 1 Met deze lijst kunt u bekijken welke teamrol u in een team vervult. e test is door R. Meredith elbin en zijn team ontwikkeld. Lees elke vraag en de antwoordalternatieven door. Verdeel

Nadere informatie