Nascholingsaanbod voor zorg en welzijn. najaar Medilex Postbus AG Zeist T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nascholingsaanbod voor zorg en welzijn. najaar 2015. Medilex Postbus 289 3700 AG Zeist T. 030 69 33 887 info@medilex.nl www.medilex."

Transcriptie

1 Nascholingsaanbod voor zorg en welzijn najaar 2015 Medilex Postbus AG Zeist T

2 PRIVACY EN GEGEVENSUITWISSELING IN WIJKTEAMS 15 De mogelijkheden en moeilijkheden in de praktijk INHOUDSOPGAVE - CONGRESSEN EN CURSUSSEN MONDZORG BIJ KWETSBARE OUDEREN 04 Hoe zorgt u voor goede mondzorg bij ouderen? BACTERIËN ONDER DE LOEP 05 Resistentieproblematiek in de dagelijkse praktijk van cure en care HET ONVERKLAARDE VERKLAARD 16 Constructief omgaan met patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten CURSUS HET COACHEN VAN ZELFSTURENDE TEAMS 18 Praktische methoden en handvatten CURSUS INTERCOLLEGIAAL COACHEN 19 Het leren coachen van gelijkwaardige collega s JONG BEPERKT, VROEG BEJAARD 06 Begeleiding en ondersteuning van ouderen met een verstandelijke beperking CURSUS CONFLICTBEMIDDELING VOOR MANAGERS IN DE ZORG 20 Effectieve gesprekstechnieken en benaderingen bij conflictbemiddeling NOODGEDWONGEN? 07 Update uw kennis over de Wet Bopz, Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en dwang CURSUS COACHEND LEIDINGGEVEN 21 Dienstbaar aan de organisatie, medewerker en doelstelling EUTHANASIE BIJ PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK 09 Grenzen en (on)mogelijkheden rond euthanasie in de psychiatrie TIJD VOOR VERNIEUWING 10 Innovatieve bekostiging en kwaliteit van zorg in het sociaal domein CONFLICTHANTERING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 11 Omgaan met klachten, kritiek en conflicten VEILIGHEID IN DE ZIEKENHUISZORG 12 Binnen uw ziekenhuis naar optimale veiligheid ONGEREMDE DADEN 13 Seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen met een verstandelijke beperking PEDOFILIE EN PEDOSEKSUALITEIT 14 Een taboe belicht Welkom De afgelopen maanden zijn de congresmanagers van Medilex in touw geweest om een fantastisch najaarsprogramma 2015 voor u te ontwikkelen. Zonder inmenging van uitgevers, farma, overheid of consultancy hebben zij meer dan 25 bijzondere geaccrediteerde bijeenkomsten op de agenda gezet. Wat is nieuw? Van onze meest succesvolle onderwerpen hebben wij op uw verzoek meerdaagse cursussen ontwikkeld voor hen die alles willen weten over bijvoorbeeld intercollegiaal coachen, gesprekstechnieken bij onverklaarde klachten of conflictbemiddeling bij leidinggevenden in de zorg. Verder worden ook de gemeenten op hun wenken bediend met hun uitgebreide takenpakket in onder andere langdurige zorg en jeugdzorg hebben zij recht op de beste bijscholing. Kortom: Ook dit najaar bieden wij weer een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Er zit vast iets voor u bij! Met vriendelijke groet, Olaf Laurs, directie Medilex 02 03

3 Wegens succes herhaald! Bacteriën onder de loep Mondzorg bij kwetsbare ouderen Hart- en vaatziekten, dementie, diabetes... allemaal mogelijke negatieve gevolgen van een slechte mondgezondheid. Een schone en frisse mond heeft een positief effect op de kwaliteit van leven en de algehele gezondheid bij ouderen, maar het belang wordt nog dikwijls onderschat en miskend. Veel ouderen zijn afhankelijk van u als het gaat om de mondgezondheid. Leer hoe u structureel zorgt voor een goede mondzorg bij uw cliënt! Wat is de relatie tussen mondgezondheid en de algehele gezondheid? Hoe signaleert u veelvoorkomende mondaandoeningen? Toezicht van de Inspectie - de Richtlijn mondzorg voor kwetsbare ouderen Welke invloed hebben voeding en medicijnen op de mondgezondheid? 04 goede Hoe zorgt u voor ren? mondzorg bij oude ber dinsdag 15 septem r uu r 9.30 uu iebergen-zeist Dr, pia tro An 395,- excl. btw mondzorgouderen In Europa vallen jaarlijks ongeveer doden door de gevolgen van antibioticaresistentie en er is sprake van 1,5 miljard aan vermijdbare zorgkosten, aldus minister Edith Schippers. Hoe draagt u bij aan een zo goed als infectievrije instelling? En wat wordt er van u verwacht als professional? Leer hoe u in uw dagelijks werk (preventief) handelt rondom antibioticaresistentie! De stand van zaken rondom onderzoek naar resistente bacteriën Hoe toetst de inspectie maatregelen die verspreiding van resistente bacteriën voorkomen? Infectiepreventie praktische voorbeelden in de ziekenhuis- en ouderenzorg Wat is de impact van een uitbraak op personeel, patiënten en hun omgeving? matiek Resistentieproble aktijk pr e in de dagelijks van cure en care mber Donderdag 17 septe uur de Congrescentrum In ht rec Ut k, oe Drieh 395,- excl. btw esistentie r 05

4 Vernieuwd programma! Jong beperkt, vroeg bejaard De zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking vraagt meer aandacht. Klachten worden vaak niet of te laat gesignaleerd. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende zorg is cruciaal voor de kwaliteit van leven. Herken de signalen en bied uw cliënt de juiste ondersteuning, zodat hij een goede oude dag beleeft! Dementie en psychische problematiek Het bevorderen van activiteit en fitheid Het levenseinde bespreekbaar maken en handvatten voor de uitvaart Signaleren van zintuiglijke beperkingen Noodgedwongen? derbegeleiding en on ren de steuning van ou ijke el met een verstand beperking ember Donderdag 17 sept r uu ur 7, Utrecht hu er alv Za 395,- excl. btw uderdom o 06 Gedwongen zorg komt nog steeds voor. Met het toepassen van gedwongen zorg komt u aan de autonomie van een persoon. Als er geen keuze is, omdat uw patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, dan krijgt u te maken met de Wet Bopz. Wat zijn de wettelijke kaders? Welke wetswijzigingen komen er aan? En wat zijn de alternatieven voor gedwongen zorg? Update uw kennis over de wetgeving rondom vrijheidsbeperking en dwang. Laat u als zorgprofessional informeren over de Wet Bopz, Wet Zorg en dwang en Wet Verplichte ggz. is er sprake van (on)vrijwilligheid, bereidheid en verzet? Dwang en vrijheidsbeperking - wie neemt de beslissing? Interne en externe rechtspositie van de cliënt Stand van zaken wetsvoorstellen Zorg en dwang en Verplichte ggz Wet Van Wet BOPZ naarwet Zorg en dwang/ Verplichte ggz mber Donderdag 17 septe uur ndicaptenzorg Ouderen- en geha uur GGZ 275,- excl. btw en-zeist Antropia, Drieberg opz w. ww medilex.nl/b 07

5 De visie van Karin Klaassen Medilex ontmoet om de zoveel tijd een deskundige in de praktijk. Deze keer: Karin Klaassen, beleidsmedewerker SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ). Met energieke pas stelt ze zich opgewekt voor: Hoi! Karin! Het had wat voeten in aarde om een kennismaking te regelen maar dat staat parallel aan het werk dat Karin Klaassen doet. Haar agenda is druk en vol en wanneer er onverwachts een bijeenkomst over haar thema s is moet zij dit voorrang geven. Zij is spreekbuis voor de reclasseringsorganisatie en waar actuele ontwikkelingen zijn is Karin dan ook. Ik werkte vroeger als gedragstherapeut in een TBS-kliniek en rolde uiteindelijk als beleidsmedewerker binnen SVG. Deze verandering noemt zij aangenaam na jarenlang werken in de praktijk. Karin wilde graag op hoger niveau meedenken en ze wilde invloed uitoefenen op thema s die haar aan het hart gaan. Vanwege haar ervaring in de praktijk is zij in staat om de taal van de professional te spreken én ze weet precies wie de doelgroep is. SVG biedt delinquenten met een verslaving een passend traject aan om op veilige wijze weer hun weg te vinden in de samenleving. In het onlangs verschenen rapport Daar doen we het voor! is de maatschappelijke relevantie en opbrengst van de organisatie in kaart gebracht. Zo blijkt dat het aantal gepleegde feiten een jaar na een gevolgd traject flink afneemt. Als netwerkorganisatie heeft SVG jaarlijks ongeveer mensen onder haar hoede. Karin houdt zich bezig met onderwerpen als interventies vanuit reclassering in de gevangenis, ZSM en elektronische detentie. Met name het laatste onderwerp maakt haar zichtbaar enthousiast: Wij zijn al lang in gesprek met partners om dit initiatief wetsgeldig te maken. Internationaal is men ver in deze vorm van controle maar in Nederland is het nog zoeken naar voldoende draagvlak. Het debat in de Tweede Kamer op 16 april jl. over de enkelband liet dan ook een duidelijke verdeeldheid zien. Een dynamisch veld, gaat Karin verder. Ik zit met regelmaat bij de Tweede Kamer en spreek met allerlei ketenpartners. Ook op het gebied van social media zorgt Karin dat zij zichtbaar is en zij werkt duidelijk aan het verbinden van deskundigen die met elkaar vervolgens aan een nieuw doel kunnen werken. Het tijdschema is krap en Karin moet weer op weg naar Den Haag. Daar zal ze opnieuw in gesprek gaan met haar ketenpartners om zich hard te maken voor de belangen van de professionals van de Verslavingsreclassering. Euthanasie bij psychiatrische problematiek Uw patiënt geeft aan zwaar te lijden onder zijn psychiatrische aandoening en vraagt om euthanasie. Is er sprake van uitzichtloos lijden of zijn er nog behandelopties? Is het een vrijwillig en weloverwogen verzoek? Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste artsen euthanasie niet denkbaar vinden als er sprake is van lijden aan een psychiatrische aandoening. Weet hoe te handelen bij een euthanasievraag! Ethische dilemma s bij een euthanasieverzoek van een psychiatrische patiënt is een euthanasievraag onderdeel van een psychiatrisch ziektebeeld? Hoe en wanneer betrekt u de familie en het behandelteam bij de euthanasieaanvraag? Grenzen en (on)mogelijkheden rond euthanasie in de psychiatrie Woensdag 23 september uur Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht 395,- excl. btw euthanasiepsychiatrie 08 09

6 Speciaal voor gemeenten! Tijd voor vernieuwing! Conflicthantering voor verpleegkundigen Begrippen als prestatie-indicatoren, beheersbaarheid en inkooptrajecten komt u dagelijks tegen. Met dalende budgetten moeten gemeenten minimaal dezelfde kwaliteit van zorg en ondersteuning bieden. Kortom: vernieuwing binnen het sociaal domein is onontkoombaar. Welke mogelijkheden zijn er voor innovatieve bekostiging? En hoe krijgt u zicht op de resultaten van zorg en ondersteuning? Vernieuwing stimuleren sturen op resultaat en populatiebekostiging Hoe kan maatschappelijk resultaat meetbaar gemaakt worden? Ervaringen van een aantal innovatieve gemeenten Opdrachtgeverschap door gemeenten en cultuuromslag bij professionals Innovatieve bekostiging en kwaliteit van zorg in het sociaal domein Donderdag 24 september uur NH Amersfoort 395,- excl. btw transformatie Wat doet u als een patiënt een klacht indient? Hoe gaat u om met de arts die uw advies niet aanneemt? En hoe voorkomt u escalatie met familie bij onenigheid? Klachten, kritiek en conflicten beïnvloeden uw werk regelmatig op negatieve wijze. Heeft u voldoende handvatten om met conflictsituaties om te gaan? Ga op effectieve wijze om met conflictsituaties! Voorkomen van - en handelen bij (tucht)klachten Omgaan met kritiek en klachten van de familie praktische handvatten De verpleegkundige en de arts samenwerken, communiceren en aanspreken op disfunctioneren Omgaan met klachten, kritiek en conflicten Woensdag 30 september uur Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht 395,- excl. btw conflicthantering 10 11

7 NIEUW! Veiligheid in de ziekenhuiszorg Ons diepgewortelde veiligheidsbewustzijn maakt dat Nederland hoog scoort in de kwaliteit van de zorg en geen fouten meer tolereert. Geeft uw ziekenhuis continue aandacht aan alle veiligheidsaspecten binnen de zorgverlening en weet u waar u risico loopt? Zorg dat uw ziekenhuis optimale veiligheid biedt en wees geïnformeerd over de nieuwste inzichten! Hoe pakt u infectiepreventie multidisciplinair aan? Welke risico s van medische technologie en software kunt u verkleinen? Hoe kunt u nieuwe Interventies zorgvuldig invoeren in de ziekenhuispraktijk? 12 Ongeremde daden uis Binnen uw ziekenh eid gh ili ve e al naar optim mber Woensdag 30 septe uu r Zeist Hotel Theater Figi excl. btw,95 3 is veiligheidziekenhu Plegers van seksuele delicten roepen vaak antipathie op. Hoe reageert u als het uw cliënt met een verstandelijke beperking (VB) blijkt te zijn? Dilemma s en gevoelige vraagstukken zorgen dat inspelen op de situatie ingewikkeld is. Weet u adequaat te reageren en goede hulpverlening te bieden? Hoe brengt u risico s in kaart? En op welke wijze spelen persoons- en omgevingsfactoren een rol? Voorkom handelingsverlegenheid bij seksueel grensoverschrijdend gedrag of zelfs seksuele delicten door mensen met een VB De begeleiding bij grensoverschrijdend gedrag Het vormgeven van een stevig instellingsbeleid op het gebied van seksueel misbruik Politieverhoor van kwetsbare verdachten en uw rol Samenwerking tussen politie en hulpverlening Seksueel nd so gren verschrijde n se gedrag door men ijk el e met een verstand beperking er Donderdag 1 oktob uur NH Amersfoort 395,- excl. btw ongeremdedaden 13

8 mis plaatje Pedofilie en pedoseksualiteit Opsluiten, sleutel weggooien en nooit meer vrijlaten. De Nederlandse samenleving oordeelt genadeloos over mannen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen. Wat is het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit? Hoe signaleert u pedofilie? En welke ondersteuning biedt u? Zorg dat pedofielen hulp vragen en voorkom slachtoffers! Wat zijn oorzakelijke en in stand houdende factoren bij pedofiel/ pedoseksueel gedrag? Een ervaringsverhaal. Welke (professionele) ondersteuning is nodig? Hoe bespreekt u risicofactoren en valkuilen met de cliënt? Een taboe belicht Woensdag 7 oktober uur NH Amersfoort 395,- excl. btw pedofilie Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams De wijkverpleegkundige vertelt over de thuissituatie van mevrouw K, de cliëntondersteuner deelt informatie over het welzijn van mevrouw K en de schuldhulpverlener over haar financiën. Wat mag u eigenlijk weten? En waar ligt de grens? Hoe gaat u om met privacygevoelige informatie? Leer wanneer en welke informatie u met het wijkteam deelt! Samenwerken binnen de wettelijke kaders van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet Praktische voorbeelden wat zijn successen en knelpunten rondom privacy in het wijkteam Handvatten voor het omgaan met privacy in het sociaal domein Het beroepsgeheim in de praktijk De mogelijkheden en moeilijkheden in de praktijk Woensdag 14 oktober uur NH Amersfoort 395,- excl. btw wijkteams 14 15

9 Wegens groot succes herhaald! Specifieke zorg voor een selecte groep op bezoek bij Reinaerde De sluwe vos Reinaerde pakte zijn koning en onderdanen in met onberekenbaar gedrag, humor en grenzeloze beloftes. Reinaerde beloofde zijn leider gouden bergen en eeuwige rijkdom op voorwaarde dat hij vrijgesproken zou worden voor zijn boevendaden. Verwijst de naam van zorginstelling Reinaerde bewust naar deze satire? Met enige fantasie zijn parallellen getrokken. De visie van de organisatie: Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking in de ontwikkeling van hun eigen kracht. Reinaerde verleent zowel intramuraal als extramuraal zorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een lichamelijke en/of verstandelijk beperking. Circa tweeduizend professionals werken in de regio Utrecht. Wij kregen een rondleiding op de Heygraeff in Woudenberg, een van de locaties van Reinaerde. We willen er zorg voor dragen dat iedere bewoner die aandacht krijgt waar hij recht op heeft, ook al kan hij er zelf niet naar vragen. Het onverklaarde verklaard! Bij minstens een derde van de patiënten wordt geen verklaring gevonden voor lichamelijke klachten. Hoe helpt u deze groep patiënten beter en effectiever? En als u niet direct tot een diagnose komt, waarmee is de patiënt dan toch gebaat? Weet wat de succesfactoren zijn in uw consult en in de behandeling van patiënten met onverklaarde klachten! Hoe geeft u een goede en concrete uitleg die aansluit bij beleving en angsten van de patiënt? Hoe vertaalt u de nieuwste inzichten naar uw dagelijkse praktijk? Hoe kunnen de huisarts, medisch specialist en psychiater beter en effectiever samenwerken? Preventie en reductie van arbeidsverzuim door onverklaarde klachten Constructief omgaan met patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten Dinsdag 10 november uur Hotel Theater Figi Zeist 395,- excl. btw onverklaard Bij de afdeling voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB) is er continue aandacht voor het waarborgen van kwaliteit van leven voor cliënten. De problematiek manifesteert zich zowel lichamelijk als geestelijk en de cliënten worden gemiddeld niet ouder dan vijftig á zestig jaar. Op de Heygraeff wonen 45 bewoners. In het pand hangt een kunstwerk van de bewoners en de woonruimtes zijn zo knus mogelijk gemaakt door versieringen en licht. Dagelijks hebben de cliënten verschillende activiteiten, zoals koffie drinken, snoezelen en muziek luisteren. Bij de EMBlocatie werken twee begeleiders per zes á zeven bewoners. We willen er zorg voor dragen dat iedere bewoner die aandacht krijgt waar hij recht op heeft, ook al kan hij er zelf niet naar vragen. Als professional staan we stil bij de behoeften van de cliënt en willen we hier scherp op zijn, vertelt Van Duijn. Zij vertelt dat het aantal EMB-cliënten afneemt; landelijk zijn er nog een paar duizend mensen met EMB. De afname heeft onder andere te maken met de twintig wekenecho tijdens de zwangerschap waarop afwijkende hersenfuncties te zien zijn. Verklaart die afname waarom er zo weinig bekend is over de doelgroep? Van Duijn: De stappen die cliënten met EMD doormaken zijn vaak klein en als onderzoeker moet je hierin de uitdaging zien. Of dat per se een probleem is, is de vraag. Maar geld voor onderzoek naar belangrijke thema s die spelen bij deze doelgroep is er weinig, geven de professionals aan. Zij noemen een scala aan interessante thema s, zoals pijnervaring, ethische dilemma s in de hulpverlening of seksualiteit in de zorg aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. In het diagnostisch centrum van Reinaerde is wel ruimte voor deskundigheidsbevordering zo is Van der Aa een van de professionals die zich buigt over het thema seksualiteit. Binnen de instelling zijn er hemelsbreed weinig professionals die op deze manier deskundigheidsbevordering en de praktijk combineren, want Reinaerde wilt graag voor veel mensen toegankelijk zijn. De visie van Reinaerde is dat wij generalisten zijn. We moeten van alles wat weten, omdat geen mens in een hokje te stoppen is. Dat klinkt aannemelijk. De vos Reinaerde was immers ook uniek in zijn soort

10 Cursus Het coachen van zelfsturende teams Het team zoekt contact vanwege een conflict en vraagt naar uw standpunt. Een ander zelfsturend team wordt het niet eens over de besluitvorming en kiest toch weer een leider uit. Uw bestuurder vraagt u dit team even bij te sturen. Voorheen was u een traditionele leidinggevende, binnenkort teamcoach. Hoe gaat u om met deze nieuwe rol? Leer alles over uw nieuwe rol, taken en positie als teamcoach! De cursus is globaal verdeeld in: Dag 1: coachen van zelfsturende teams Dag 2: teamondersteuning Dag 3: gesprekken leiden zonder te oordelen Dag 4: conflictbehandeling Dag 5: strategisch handelen Praktische methoden en handvatten 3/9, 24/9, 15/10, 12/11 en 10/ uur Regardz La Vie, Utrecht 1495,- excl. btw teamcoach Cursus Intercollegiaal coachen Als zorgprofessional ziet u collega s die moeite hebben met hun vak. Toch weet u dat ze het wél in zich hebben. Hoe coacht u een gelijkwaardige collega? Hoe ondersteunt u bij problemen in de samenwerking en bij conflicten? Of bij moeilijkheden met de organisatie van werkzaamheden? Of juist bij persoons- en loopbaanontwikkeling? En welke methodes zet u in voor coaching gesprekken? In de cursusreeks Intercollegiaal coachen leert u alles wat u moet weten om uw collega s verder te helpen! Dag 1: basiskennis coachen onderzoek persoonlijke normen en waarden Dag 2: emotieleer en emotiemanagement afweermechanisme en weerstandgedrag Dag 3: feedback geven en ontvangen oefenen met coaching gesprekken Dag 4: diverse soorten coaching gesprekken aanleren en oefenen (vervolg) Dag 5: persoonlijke en authentieke coaching stijl en het effect hiervan Het leren coachen van gelijkwaardige collega s 9/11, 24/11, 6/10, 10/11 en 24/ tot uur Regardz La Vie, Utrecht 1495,- excl. btw intercollegiaal_coachen 18 19

11 Cursus Conflictbemiddeling voor managers in de zorg Als manager of leidinggevende bent u regelmatig bemiddelaar. Tussen zorgprofessionals en de patiënt. Of tussen collega s. Soms lijkt er geen einde te komen aan de discussie. Hoe doorbreekt u het patroon? Het gemiddelde arbeidsconflict kost een instelling ,-. Daarnaast hebben arbeidsconflicten een grote impact op de kwaliteit van de zorg. Hoe lost u de problemen op, liefst nog voor ze ontstaan? Hoe zorgt u ervoor dat het conflict niet escaleert? En hoe zorgt u dat beide partijen een goed gevoel overhouden aan het gesprek zodat de discussie later niet nogmaals oplaait? Los conflicten effectief op met behulp van verschillende benaderingen en diverse gesprekstechnieken. Dag 1: theoretische basis + voorkomen conflicten Dag 2: conflicten met en tussen werknemers Dag 3: conflicten met een patiënt Effectieve gesprekstechnieken en benaderingen 3/11, 17/11 en 1/ tot uur Regardz La Vie, Utrecht 1.095,- excl. btw conflictbemiddeling Cursus Coachend leidinggeven Leidinggevenden moeten doelen behalen in een snel veranderende omgeving. U staat meer op afstand terwijl teams meer verantwoordelijkheid krijgen en een groter zelfoplossend vermogen moeten tonen. Is uw leiderschapsstijl hierop afgestemd? Door coachend leidinggeven kunt u individuele ambities en kwaliteiten verbinden met de doelen van de organisatie. Zet de juiste technieken en vaardigheden in om het beste uit uw medewerkers te halen! Dag 1: Ik als leider - emotiemanagement Dag 2: Coachtechnieken Dag 3: Omgaan met ongemotiveerde medewerkers en het team Dienstbaar aan de organisatie, medewerkers en doelstelling 4/11, 17/11 en 1/ tot uur Regardz La Vie, Utrecht 1.095,- excl. btw coachendleidinggeven 20 21

12 Vooraankondiging* Wat kunt u de komende maanden nog meer van ons verwachten? MAAND September Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober December December December December December THEMA Middagcursus gesprekstechnieken bij onverklaarde klachten Probleempatiënten in de tandartsenpraktijk Ondervoede patiënten Functieverlies voorkomen bij ouderen in het ziekenhuis Over- en uitbehandeld Driedaagse cursus Leidinggeven aan zelfsturende teams De papieren tijger - Administratieve lasten verlichten in de langdurige zorg E-health en domotica in de ouderenzorg Werken met wilsonbekwamen Preventief en curatief omgaan met disfunctioneren Een weloverwogen besluit grenzen en (on)mogelijkheden rond euthanasie Risicotaxatie bij jongeren Radicalisering binnen gemeenten Ouderenmishandeling Cursus Structurele aanpak van psychisch verzuim Niet aangeboren hersenletsel bij ouderen Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking Jongens en seks Meisjes en seks ADHD bij volwassenen *wijzigingen voorbehouden Kijk op voor de meest actuele congresagenda. " Inschrijfformulier Een plaats reserveren voor ons voorjaarsprogramma? Met gebruikmaking van deze inschrijfkaart krijgt u meteen 10% korting op de deelnemersprijs! Vul m in en stuur m op een postzegel is niet nodig. Ik wil graag naar het congres:... Organisatie... Afdeling... Naam... M/V Adres / Postbus... Postcode / Plaats... Telefoon... Studiedag... Accreditatie/BIG-nummer Handtekening... Optioneel afwijkend factuuradres: Vijfde collega gratis! 10% Korting Afdeling... T.a.v... Adres / Postbus... Postcode / Plaats... Schrijft u zich tegelijk met vier collega s in voor één congres? Dan mag de vijfde collega gratis komen! 22 23

13 Antwoordnummer TA Zeist postzegel niet nodig

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Informatiebrochure Stichting Goed met Training, voorlichting & scholing voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Waar denkt u aan bij het woord psychiatrie? Gek Geuzennaam of stigma? Psychiatrie

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit RAAK-Pro project: ezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit Het project Seksueel gezond gedrag in de RJ heeft twee doelstellingen: 1. De handelingsverlegenheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

juridisch toekomstbestendig?

juridisch toekomstbestendig? Mr.dr. Brenda Frederiks (VUmc) Vrijdag 4 november Vereniging voor Gezondheidsrecht, Utrecht Gedwongen zorg voor ouderen met dementie: juridisch toekomstbestendig? Inleiding Rechtspositie van ouderen met

Nadere informatie

Opzet workshop. Interactief. Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak. Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen

Opzet workshop. Interactief. Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak. Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen Opzet workshop Interactief Ingaan op begrippen, omvang, aard en aanpak Cases om de aanpak en de knelpunten in de aanpak te verkennen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Welke associaties roept dit thema

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

Over een relatie met een (ex-)zorgvrager. Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening

Over een relatie met een (ex-)zorgvrager. Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening Over een relatie met een (ex-)zorgvrager Aanvulling bij Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening 1 Inleiding In 2011 heeft de V&VN Commissie Ethiek de notitie Omgaan met aspecten

Nadere informatie

Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen?

Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen? Mensen met verward gedrag Kan de samenleving dit dragen? VB Noord bijeenkomst 21-10-2016 W. Teer Bestuur GGZ Friesland Misdrijven Kan de samenleving dit dragen? 65.000 inbraken per jaar 40% van de ex-gedetineerden

Nadere informatie

Robert Meijburg, VSggz & opleider Parnassia Groep

Robert Meijburg, VSggz & opleider Parnassia Groep Robert Meijburg, VSggz & opleider Parnassia Groep (potentiele) belangenverstrengeling Geen Voor deze bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Nee Sponsoring/ onderzoeksgeld Honorarium Aandeelhouder

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN WAT VINDT U BELANGRIJK? SAMEN IN GESPREK OVER ETHISCHE VRAAGSTUKKEN LEVEN OP EEN MANIER DIE BIJ U PAST Wat heeft u nodig om te kunnen leven op een manier die bij u past? Om u te leren kennen, gaan we met

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Begeleiding en zorg voor kinderen en jongeren Professionele deskundigheid en zorg Als een kind of jongere hersenletsel krijgt door een ongeluk of ziekte, dan kan dit

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Wijkgericht werken. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Wijkgericht werken. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Wijkgericht werken behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Als een kind een probleem heeft, is het Dit doen wij belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt

Als een kind een probleem heeft, is het Dit doen wij belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt KINDEREN EN JEUGD Als een kind een probleem heeft, is het belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt kinderen en jongeren van 0 jaar tot en met de adolescentie bij psychische

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Angst de baas voor 55+

Angst de baas voor 55+ Angst de baas voor 55+ Ouderen Angst de baas voor 55+ Introductie Ben ik mijn angst de baas? Ieder mens is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst kan mensen waarschuwen voor gevaar. Angst is pas een

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt?

Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? 1 Agenda Toekomstige wetgeving; gevolgen voor Korsakov patiënt? Expertmeeting februari 2013 Korsakov Kenniscentrum (KKC) mr. drs. Susanne van den Hooff susanne.vandenhooff@inholland.nl 1. Huidige wetgeving

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie Preventie en voorlichting Introductie De afdeling preventie geeft voorlichting en advies over genotmiddelen aan jongeren, ouders en professionals. Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

dasfwefsdfwefwef Euthanasie

dasfwefsdfwefwef Euthanasie Euthanasie Inleiding Euthanasie, ofwel een verzoek om het leven te beëindigen, is misschien wel de meest ingrijpende keuze die mensen kunnen maken. U heeft aangegeven dat u met de afweging tot een dergelijke

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put In de put, uit de put Ouderen In de put, uit de put Introductie Wachten tot het beter gaat? Wachten in de hoop dat het gepieker en verdriet vanzelf overgaat? In de put, uit de put 1 Veel piekeren, weinig

Nadere informatie

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker!

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! In dit overzicht vindt u de scholingen die de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o., alleen of in samenwerking met een of meerdere partners van de Vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Onderdeel van de patiëntenbrochure Spreek tijdig over het levenseinde. - www.knmg.nl/spreken-over-levenseinde Achtergrondinformatie Hieronder leest u achtergrondinformatie die u kan helpen om het gesprek

Nadere informatie

Vrijwilligersacademie

Vrijwilligersacademie Vrijwilligers Academie Drechtsteden Cursusoverzicht najaar 2013 Vrijwilligersacademie www.vrijwilligoppad.nl De Vrijwilligers Academie Drechtsteden is de plek waar vrijwilligers of mensen die vrijwilliger

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten)

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten) Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Welzijn nieuwe stijl vraagt om onderwijs nieuwe stijl Ontwikkelingen

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 14 november 2015 Betreft: AO Kwaliteit verpleeghuiszorg 18 november 2015 Geachte leden, Volgende week voert u een

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Ruimte en grenzen bij euthanasie. Eric van Wijlick beleidsadviseur

Ruimte en grenzen bij euthanasie. Eric van Wijlick beleidsadviseur Ruimte en grenzen bij euthanasie Eric van Wijlick beleidsadviseur Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (1) Hoofdstuk II Zorgvuldigheidseisen Artikel 2 1. De zorgvuldigheidseisen,

Nadere informatie

Agenda. Levenseinde: keuzes, wil, wet en praktijk t.b.v. Parkinsoncafé Rosmalen. Wetten. Keuzes aan het einde van het leven

Agenda. Levenseinde: keuzes, wil, wet en praktijk t.b.v. Parkinsoncafé Rosmalen. Wetten. Keuzes aan het einde van het leven Levenseinde: keuzes, wil, wet en praktijk t.b.v. Parkinsoncafé Rosmalen Jannie Willemsen Medewerker Presentatiedienst Agenda Wetten en patiëntenrechten Keuzes aan het einde van het leven NVVE en Wilsverklaringen

Nadere informatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat is normaal?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat is normaal? Seksueel grensoverschrijdend gedrag: wat is normaal? Congres Seks over de grens 26 januari 2009 Lou Repetur en Kristin Janssens (MOVISIE) Inhoud 1. Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Opvattingen

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Sport en bewegen in het sociale domein lezing

Sport en bewegen in het sociale domein lezing NISB Sport en bewegen in het sociale domein lezing Lerende netwerken (voorjaar 2015) Onze uitdaging! Jullie prikkelen en/of handvatten geven zelf concrete stappen te gaan nemen na vandaag Wat vragen we?

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Intimiteit en seksualiteit

Intimiteit en seksualiteit UMCG Centrum voor Revalidatie Intimiteit en seksualiteit bij chronische ziekte of lichamelijke beperking Tekst met dank aan Egbert Kruijver, revalidatieseksuoloog voor Sophia Revalidatie in Den Haag en

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Tips rond de zorg voor mensen met bekkenbodemproblemen

Tips rond de zorg voor mensen met bekkenbodemproblemen Hoe kan ik de beste zorg krijgen? Tips rond de zorg voor mensen met bekkenbodemproblemen Inleiding De gezondheidszorg in Nederland is over het algemeen van een hoog niveau. Toch wordt niet overal dezelfde

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding Nu is van u. www.vive nt.n l Gespecialiseerde thuisbegeleiding gespecialiseerde thuisbegeleiding Vivent Gespecialiseerde thuisbegeleiding: het verbindt de WMO, jeugden participatiewet De Gespecialiseerde

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie