Nascholingsaanbod voor zorg en welzijn. najaar Medilex Postbus AG Zeist T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nascholingsaanbod voor zorg en welzijn. najaar 2015. Medilex Postbus 289 3700 AG Zeist T. 030 69 33 887 info@medilex.nl www.medilex."

Transcriptie

1 Nascholingsaanbod voor zorg en welzijn najaar 2015 Medilex Postbus AG Zeist T

2 PRIVACY EN GEGEVENSUITWISSELING IN WIJKTEAMS 15 De mogelijkheden en moeilijkheden in de praktijk INHOUDSOPGAVE - CONGRESSEN EN CURSUSSEN MONDZORG BIJ KWETSBARE OUDEREN 04 Hoe zorgt u voor goede mondzorg bij ouderen? BACTERIËN ONDER DE LOEP 05 Resistentieproblematiek in de dagelijkse praktijk van cure en care HET ONVERKLAARDE VERKLAARD 16 Constructief omgaan met patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten CURSUS HET COACHEN VAN ZELFSTURENDE TEAMS 18 Praktische methoden en handvatten CURSUS INTERCOLLEGIAAL COACHEN 19 Het leren coachen van gelijkwaardige collega s JONG BEPERKT, VROEG BEJAARD 06 Begeleiding en ondersteuning van ouderen met een verstandelijke beperking CURSUS CONFLICTBEMIDDELING VOOR MANAGERS IN DE ZORG 20 Effectieve gesprekstechnieken en benaderingen bij conflictbemiddeling NOODGEDWONGEN? 07 Update uw kennis over de Wet Bopz, Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en dwang CURSUS COACHEND LEIDINGGEVEN 21 Dienstbaar aan de organisatie, medewerker en doelstelling EUTHANASIE BIJ PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK 09 Grenzen en (on)mogelijkheden rond euthanasie in de psychiatrie TIJD VOOR VERNIEUWING 10 Innovatieve bekostiging en kwaliteit van zorg in het sociaal domein CONFLICTHANTERING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 11 Omgaan met klachten, kritiek en conflicten VEILIGHEID IN DE ZIEKENHUISZORG 12 Binnen uw ziekenhuis naar optimale veiligheid ONGEREMDE DADEN 13 Seksueel grensoverschrijdend gedrag door mensen met een verstandelijke beperking PEDOFILIE EN PEDOSEKSUALITEIT 14 Een taboe belicht Welkom De afgelopen maanden zijn de congresmanagers van Medilex in touw geweest om een fantastisch najaarsprogramma 2015 voor u te ontwikkelen. Zonder inmenging van uitgevers, farma, overheid of consultancy hebben zij meer dan 25 bijzondere geaccrediteerde bijeenkomsten op de agenda gezet. Wat is nieuw? Van onze meest succesvolle onderwerpen hebben wij op uw verzoek meerdaagse cursussen ontwikkeld voor hen die alles willen weten over bijvoorbeeld intercollegiaal coachen, gesprekstechnieken bij onverklaarde klachten of conflictbemiddeling bij leidinggevenden in de zorg. Verder worden ook de gemeenten op hun wenken bediend met hun uitgebreide takenpakket in onder andere langdurige zorg en jeugdzorg hebben zij recht op de beste bijscholing. Kortom: Ook dit najaar bieden wij weer een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Er zit vast iets voor u bij! Met vriendelijke groet, Olaf Laurs, directie Medilex 02 03

3 Wegens succes herhaald! Bacteriën onder de loep Mondzorg bij kwetsbare ouderen Hart- en vaatziekten, dementie, diabetes... allemaal mogelijke negatieve gevolgen van een slechte mondgezondheid. Een schone en frisse mond heeft een positief effect op de kwaliteit van leven en de algehele gezondheid bij ouderen, maar het belang wordt nog dikwijls onderschat en miskend. Veel ouderen zijn afhankelijk van u als het gaat om de mondgezondheid. Leer hoe u structureel zorgt voor een goede mondzorg bij uw cliënt! Wat is de relatie tussen mondgezondheid en de algehele gezondheid? Hoe signaleert u veelvoorkomende mondaandoeningen? Toezicht van de Inspectie - de Richtlijn mondzorg voor kwetsbare ouderen Welke invloed hebben voeding en medicijnen op de mondgezondheid? 04 goede Hoe zorgt u voor ren? mondzorg bij oude ber dinsdag 15 septem r uu r 9.30 uu iebergen-zeist Dr, pia tro An 395,- excl. btw mondzorgouderen In Europa vallen jaarlijks ongeveer doden door de gevolgen van antibioticaresistentie en er is sprake van 1,5 miljard aan vermijdbare zorgkosten, aldus minister Edith Schippers. Hoe draagt u bij aan een zo goed als infectievrije instelling? En wat wordt er van u verwacht als professional? Leer hoe u in uw dagelijks werk (preventief) handelt rondom antibioticaresistentie! De stand van zaken rondom onderzoek naar resistente bacteriën Hoe toetst de inspectie maatregelen die verspreiding van resistente bacteriën voorkomen? Infectiepreventie praktische voorbeelden in de ziekenhuis- en ouderenzorg Wat is de impact van een uitbraak op personeel, patiënten en hun omgeving? matiek Resistentieproble aktijk pr e in de dagelijks van cure en care mber Donderdag 17 septe uur de Congrescentrum In ht rec Ut k, oe Drieh 395,- excl. btw esistentie r 05

4 Vernieuwd programma! Jong beperkt, vroeg bejaard De zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking vraagt meer aandacht. Klachten worden vaak niet of te laat gesignaleerd. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende zorg is cruciaal voor de kwaliteit van leven. Herken de signalen en bied uw cliënt de juiste ondersteuning, zodat hij een goede oude dag beleeft! Dementie en psychische problematiek Het bevorderen van activiteit en fitheid Het levenseinde bespreekbaar maken en handvatten voor de uitvaart Signaleren van zintuiglijke beperkingen Noodgedwongen? derbegeleiding en on ren de steuning van ou ijke el met een verstand beperking ember Donderdag 17 sept r uu ur 7, Utrecht hu er alv Za 395,- excl. btw uderdom o 06 Gedwongen zorg komt nog steeds voor. Met het toepassen van gedwongen zorg komt u aan de autonomie van een persoon. Als er geen keuze is, omdat uw patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, dan krijgt u te maken met de Wet Bopz. Wat zijn de wettelijke kaders? Welke wetswijzigingen komen er aan? En wat zijn de alternatieven voor gedwongen zorg? Update uw kennis over de wetgeving rondom vrijheidsbeperking en dwang. Laat u als zorgprofessional informeren over de Wet Bopz, Wet Zorg en dwang en Wet Verplichte ggz. is er sprake van (on)vrijwilligheid, bereidheid en verzet? Dwang en vrijheidsbeperking - wie neemt de beslissing? Interne en externe rechtspositie van de cliënt Stand van zaken wetsvoorstellen Zorg en dwang en Verplichte ggz Wet Van Wet BOPZ naarwet Zorg en dwang/ Verplichte ggz mber Donderdag 17 septe uur ndicaptenzorg Ouderen- en geha uur GGZ 275,- excl. btw en-zeist Antropia, Drieberg opz w. ww medilex.nl/b 07

5 De visie van Karin Klaassen Medilex ontmoet om de zoveel tijd een deskundige in de praktijk. Deze keer: Karin Klaassen, beleidsmedewerker SVG (Stichting Verslavingsreclassering GGZ). Met energieke pas stelt ze zich opgewekt voor: Hoi! Karin! Het had wat voeten in aarde om een kennismaking te regelen maar dat staat parallel aan het werk dat Karin Klaassen doet. Haar agenda is druk en vol en wanneer er onverwachts een bijeenkomst over haar thema s is moet zij dit voorrang geven. Zij is spreekbuis voor de reclasseringsorganisatie en waar actuele ontwikkelingen zijn is Karin dan ook. Ik werkte vroeger als gedragstherapeut in een TBS-kliniek en rolde uiteindelijk als beleidsmedewerker binnen SVG. Deze verandering noemt zij aangenaam na jarenlang werken in de praktijk. Karin wilde graag op hoger niveau meedenken en ze wilde invloed uitoefenen op thema s die haar aan het hart gaan. Vanwege haar ervaring in de praktijk is zij in staat om de taal van de professional te spreken én ze weet precies wie de doelgroep is. SVG biedt delinquenten met een verslaving een passend traject aan om op veilige wijze weer hun weg te vinden in de samenleving. In het onlangs verschenen rapport Daar doen we het voor! is de maatschappelijke relevantie en opbrengst van de organisatie in kaart gebracht. Zo blijkt dat het aantal gepleegde feiten een jaar na een gevolgd traject flink afneemt. Als netwerkorganisatie heeft SVG jaarlijks ongeveer mensen onder haar hoede. Karin houdt zich bezig met onderwerpen als interventies vanuit reclassering in de gevangenis, ZSM en elektronische detentie. Met name het laatste onderwerp maakt haar zichtbaar enthousiast: Wij zijn al lang in gesprek met partners om dit initiatief wetsgeldig te maken. Internationaal is men ver in deze vorm van controle maar in Nederland is het nog zoeken naar voldoende draagvlak. Het debat in de Tweede Kamer op 16 april jl. over de enkelband liet dan ook een duidelijke verdeeldheid zien. Een dynamisch veld, gaat Karin verder. Ik zit met regelmaat bij de Tweede Kamer en spreek met allerlei ketenpartners. Ook op het gebied van social media zorgt Karin dat zij zichtbaar is en zij werkt duidelijk aan het verbinden van deskundigen die met elkaar vervolgens aan een nieuw doel kunnen werken. Het tijdschema is krap en Karin moet weer op weg naar Den Haag. Daar zal ze opnieuw in gesprek gaan met haar ketenpartners om zich hard te maken voor de belangen van de professionals van de Verslavingsreclassering. Euthanasie bij psychiatrische problematiek Uw patiënt geeft aan zwaar te lijden onder zijn psychiatrische aandoening en vraagt om euthanasie. Is er sprake van uitzichtloos lijden of zijn er nog behandelopties? Is het een vrijwillig en weloverwogen verzoek? Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste artsen euthanasie niet denkbaar vinden als er sprake is van lijden aan een psychiatrische aandoening. Weet hoe te handelen bij een euthanasievraag! Ethische dilemma s bij een euthanasieverzoek van een psychiatrische patiënt is een euthanasievraag onderdeel van een psychiatrisch ziektebeeld? Hoe en wanneer betrekt u de familie en het behandelteam bij de euthanasieaanvraag? Grenzen en (on)mogelijkheden rond euthanasie in de psychiatrie Woensdag 23 september uur Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht 395,- excl. btw euthanasiepsychiatrie 08 09

6 Speciaal voor gemeenten! Tijd voor vernieuwing! Conflicthantering voor verpleegkundigen Begrippen als prestatie-indicatoren, beheersbaarheid en inkooptrajecten komt u dagelijks tegen. Met dalende budgetten moeten gemeenten minimaal dezelfde kwaliteit van zorg en ondersteuning bieden. Kortom: vernieuwing binnen het sociaal domein is onontkoombaar. Welke mogelijkheden zijn er voor innovatieve bekostiging? En hoe krijgt u zicht op de resultaten van zorg en ondersteuning? Vernieuwing stimuleren sturen op resultaat en populatiebekostiging Hoe kan maatschappelijk resultaat meetbaar gemaakt worden? Ervaringen van een aantal innovatieve gemeenten Opdrachtgeverschap door gemeenten en cultuuromslag bij professionals Innovatieve bekostiging en kwaliteit van zorg in het sociaal domein Donderdag 24 september uur NH Amersfoort 395,- excl. btw transformatie Wat doet u als een patiënt een klacht indient? Hoe gaat u om met de arts die uw advies niet aanneemt? En hoe voorkomt u escalatie met familie bij onenigheid? Klachten, kritiek en conflicten beïnvloeden uw werk regelmatig op negatieve wijze. Heeft u voldoende handvatten om met conflictsituaties om te gaan? Ga op effectieve wijze om met conflictsituaties! Voorkomen van - en handelen bij (tucht)klachten Omgaan met kritiek en klachten van de familie praktische handvatten De verpleegkundige en de arts samenwerken, communiceren en aanspreken op disfunctioneren Omgaan met klachten, kritiek en conflicten Woensdag 30 september uur Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht 395,- excl. btw conflicthantering 10 11

7 NIEUW! Veiligheid in de ziekenhuiszorg Ons diepgewortelde veiligheidsbewustzijn maakt dat Nederland hoog scoort in de kwaliteit van de zorg en geen fouten meer tolereert. Geeft uw ziekenhuis continue aandacht aan alle veiligheidsaspecten binnen de zorgverlening en weet u waar u risico loopt? Zorg dat uw ziekenhuis optimale veiligheid biedt en wees geïnformeerd over de nieuwste inzichten! Hoe pakt u infectiepreventie multidisciplinair aan? Welke risico s van medische technologie en software kunt u verkleinen? Hoe kunt u nieuwe Interventies zorgvuldig invoeren in de ziekenhuispraktijk? 12 Ongeremde daden uis Binnen uw ziekenh eid gh ili ve e al naar optim mber Woensdag 30 septe uu r Zeist Hotel Theater Figi excl. btw,95 3 is veiligheidziekenhu Plegers van seksuele delicten roepen vaak antipathie op. Hoe reageert u als het uw cliënt met een verstandelijke beperking (VB) blijkt te zijn? Dilemma s en gevoelige vraagstukken zorgen dat inspelen op de situatie ingewikkeld is. Weet u adequaat te reageren en goede hulpverlening te bieden? Hoe brengt u risico s in kaart? En op welke wijze spelen persoons- en omgevingsfactoren een rol? Voorkom handelingsverlegenheid bij seksueel grensoverschrijdend gedrag of zelfs seksuele delicten door mensen met een VB De begeleiding bij grensoverschrijdend gedrag Het vormgeven van een stevig instellingsbeleid op het gebied van seksueel misbruik Politieverhoor van kwetsbare verdachten en uw rol Samenwerking tussen politie en hulpverlening Seksueel nd so gren verschrijde n se gedrag door men ijk el e met een verstand beperking er Donderdag 1 oktob uur NH Amersfoort 395,- excl. btw ongeremdedaden 13

8 mis plaatje Pedofilie en pedoseksualiteit Opsluiten, sleutel weggooien en nooit meer vrijlaten. De Nederlandse samenleving oordeelt genadeloos over mannen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen. Wat is het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit? Hoe signaleert u pedofilie? En welke ondersteuning biedt u? Zorg dat pedofielen hulp vragen en voorkom slachtoffers! Wat zijn oorzakelijke en in stand houdende factoren bij pedofiel/ pedoseksueel gedrag? Een ervaringsverhaal. Welke (professionele) ondersteuning is nodig? Hoe bespreekt u risicofactoren en valkuilen met de cliënt? Een taboe belicht Woensdag 7 oktober uur NH Amersfoort 395,- excl. btw pedofilie Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams De wijkverpleegkundige vertelt over de thuissituatie van mevrouw K, de cliëntondersteuner deelt informatie over het welzijn van mevrouw K en de schuldhulpverlener over haar financiën. Wat mag u eigenlijk weten? En waar ligt de grens? Hoe gaat u om met privacygevoelige informatie? Leer wanneer en welke informatie u met het wijkteam deelt! Samenwerken binnen de wettelijke kaders van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet Praktische voorbeelden wat zijn successen en knelpunten rondom privacy in het wijkteam Handvatten voor het omgaan met privacy in het sociaal domein Het beroepsgeheim in de praktijk De mogelijkheden en moeilijkheden in de praktijk Woensdag 14 oktober uur NH Amersfoort 395,- excl. btw wijkteams 14 15

9 Wegens groot succes herhaald! Specifieke zorg voor een selecte groep op bezoek bij Reinaerde De sluwe vos Reinaerde pakte zijn koning en onderdanen in met onberekenbaar gedrag, humor en grenzeloze beloftes. Reinaerde beloofde zijn leider gouden bergen en eeuwige rijkdom op voorwaarde dat hij vrijgesproken zou worden voor zijn boevendaden. Verwijst de naam van zorginstelling Reinaerde bewust naar deze satire? Met enige fantasie zijn parallellen getrokken. De visie van de organisatie: Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking in de ontwikkeling van hun eigen kracht. Reinaerde verleent zowel intramuraal als extramuraal zorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een lichamelijke en/of verstandelijk beperking. Circa tweeduizend professionals werken in de regio Utrecht. Wij kregen een rondleiding op de Heygraeff in Woudenberg, een van de locaties van Reinaerde. We willen er zorg voor dragen dat iedere bewoner die aandacht krijgt waar hij recht op heeft, ook al kan hij er zelf niet naar vragen. Het onverklaarde verklaard! Bij minstens een derde van de patiënten wordt geen verklaring gevonden voor lichamelijke klachten. Hoe helpt u deze groep patiënten beter en effectiever? En als u niet direct tot een diagnose komt, waarmee is de patiënt dan toch gebaat? Weet wat de succesfactoren zijn in uw consult en in de behandeling van patiënten met onverklaarde klachten! Hoe geeft u een goede en concrete uitleg die aansluit bij beleving en angsten van de patiënt? Hoe vertaalt u de nieuwste inzichten naar uw dagelijkse praktijk? Hoe kunnen de huisarts, medisch specialist en psychiater beter en effectiever samenwerken? Preventie en reductie van arbeidsverzuim door onverklaarde klachten Constructief omgaan met patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten Dinsdag 10 november uur Hotel Theater Figi Zeist 395,- excl. btw onverklaard Bij de afdeling voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB) is er continue aandacht voor het waarborgen van kwaliteit van leven voor cliënten. De problematiek manifesteert zich zowel lichamelijk als geestelijk en de cliënten worden gemiddeld niet ouder dan vijftig á zestig jaar. Op de Heygraeff wonen 45 bewoners. In het pand hangt een kunstwerk van de bewoners en de woonruimtes zijn zo knus mogelijk gemaakt door versieringen en licht. Dagelijks hebben de cliënten verschillende activiteiten, zoals koffie drinken, snoezelen en muziek luisteren. Bij de EMBlocatie werken twee begeleiders per zes á zeven bewoners. We willen er zorg voor dragen dat iedere bewoner die aandacht krijgt waar hij recht op heeft, ook al kan hij er zelf niet naar vragen. Als professional staan we stil bij de behoeften van de cliënt en willen we hier scherp op zijn, vertelt Van Duijn. Zij vertelt dat het aantal EMB-cliënten afneemt; landelijk zijn er nog een paar duizend mensen met EMB. De afname heeft onder andere te maken met de twintig wekenecho tijdens de zwangerschap waarop afwijkende hersenfuncties te zien zijn. Verklaart die afname waarom er zo weinig bekend is over de doelgroep? Van Duijn: De stappen die cliënten met EMD doormaken zijn vaak klein en als onderzoeker moet je hierin de uitdaging zien. Of dat per se een probleem is, is de vraag. Maar geld voor onderzoek naar belangrijke thema s die spelen bij deze doelgroep is er weinig, geven de professionals aan. Zij noemen een scala aan interessante thema s, zoals pijnervaring, ethische dilemma s in de hulpverlening of seksualiteit in de zorg aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. In het diagnostisch centrum van Reinaerde is wel ruimte voor deskundigheidsbevordering zo is Van der Aa een van de professionals die zich buigt over het thema seksualiteit. Binnen de instelling zijn er hemelsbreed weinig professionals die op deze manier deskundigheidsbevordering en de praktijk combineren, want Reinaerde wilt graag voor veel mensen toegankelijk zijn. De visie van Reinaerde is dat wij generalisten zijn. We moeten van alles wat weten, omdat geen mens in een hokje te stoppen is. Dat klinkt aannemelijk. De vos Reinaerde was immers ook uniek in zijn soort

10 Cursus Het coachen van zelfsturende teams Het team zoekt contact vanwege een conflict en vraagt naar uw standpunt. Een ander zelfsturend team wordt het niet eens over de besluitvorming en kiest toch weer een leider uit. Uw bestuurder vraagt u dit team even bij te sturen. Voorheen was u een traditionele leidinggevende, binnenkort teamcoach. Hoe gaat u om met deze nieuwe rol? Leer alles over uw nieuwe rol, taken en positie als teamcoach! De cursus is globaal verdeeld in: Dag 1: coachen van zelfsturende teams Dag 2: teamondersteuning Dag 3: gesprekken leiden zonder te oordelen Dag 4: conflictbehandeling Dag 5: strategisch handelen Praktische methoden en handvatten 3/9, 24/9, 15/10, 12/11 en 10/ uur Regardz La Vie, Utrecht 1495,- excl. btw teamcoach Cursus Intercollegiaal coachen Als zorgprofessional ziet u collega s die moeite hebben met hun vak. Toch weet u dat ze het wél in zich hebben. Hoe coacht u een gelijkwaardige collega? Hoe ondersteunt u bij problemen in de samenwerking en bij conflicten? Of bij moeilijkheden met de organisatie van werkzaamheden? Of juist bij persoons- en loopbaanontwikkeling? En welke methodes zet u in voor coaching gesprekken? In de cursusreeks Intercollegiaal coachen leert u alles wat u moet weten om uw collega s verder te helpen! Dag 1: basiskennis coachen onderzoek persoonlijke normen en waarden Dag 2: emotieleer en emotiemanagement afweermechanisme en weerstandgedrag Dag 3: feedback geven en ontvangen oefenen met coaching gesprekken Dag 4: diverse soorten coaching gesprekken aanleren en oefenen (vervolg) Dag 5: persoonlijke en authentieke coaching stijl en het effect hiervan Het leren coachen van gelijkwaardige collega s 9/11, 24/11, 6/10, 10/11 en 24/ tot uur Regardz La Vie, Utrecht 1495,- excl. btw intercollegiaal_coachen 18 19

11 Cursus Conflictbemiddeling voor managers in de zorg Als manager of leidinggevende bent u regelmatig bemiddelaar. Tussen zorgprofessionals en de patiënt. Of tussen collega s. Soms lijkt er geen einde te komen aan de discussie. Hoe doorbreekt u het patroon? Het gemiddelde arbeidsconflict kost een instelling ,-. Daarnaast hebben arbeidsconflicten een grote impact op de kwaliteit van de zorg. Hoe lost u de problemen op, liefst nog voor ze ontstaan? Hoe zorgt u ervoor dat het conflict niet escaleert? En hoe zorgt u dat beide partijen een goed gevoel overhouden aan het gesprek zodat de discussie later niet nogmaals oplaait? Los conflicten effectief op met behulp van verschillende benaderingen en diverse gesprekstechnieken. Dag 1: theoretische basis + voorkomen conflicten Dag 2: conflicten met en tussen werknemers Dag 3: conflicten met een patiënt Effectieve gesprekstechnieken en benaderingen 3/11, 17/11 en 1/ tot uur Regardz La Vie, Utrecht 1.095,- excl. btw conflictbemiddeling Cursus Coachend leidinggeven Leidinggevenden moeten doelen behalen in een snel veranderende omgeving. U staat meer op afstand terwijl teams meer verantwoordelijkheid krijgen en een groter zelfoplossend vermogen moeten tonen. Is uw leiderschapsstijl hierop afgestemd? Door coachend leidinggeven kunt u individuele ambities en kwaliteiten verbinden met de doelen van de organisatie. Zet de juiste technieken en vaardigheden in om het beste uit uw medewerkers te halen! Dag 1: Ik als leider - emotiemanagement Dag 2: Coachtechnieken Dag 3: Omgaan met ongemotiveerde medewerkers en het team Dienstbaar aan de organisatie, medewerkers en doelstelling 4/11, 17/11 en 1/ tot uur Regardz La Vie, Utrecht 1.095,- excl. btw coachendleidinggeven 20 21

12 Vooraankondiging* Wat kunt u de komende maanden nog meer van ons verwachten? MAAND September Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober December December December December December THEMA Middagcursus gesprekstechnieken bij onverklaarde klachten Probleempatiënten in de tandartsenpraktijk Ondervoede patiënten Functieverlies voorkomen bij ouderen in het ziekenhuis Over- en uitbehandeld Driedaagse cursus Leidinggeven aan zelfsturende teams De papieren tijger - Administratieve lasten verlichten in de langdurige zorg E-health en domotica in de ouderenzorg Werken met wilsonbekwamen Preventief en curatief omgaan met disfunctioneren Een weloverwogen besluit grenzen en (on)mogelijkheden rond euthanasie Risicotaxatie bij jongeren Radicalisering binnen gemeenten Ouderenmishandeling Cursus Structurele aanpak van psychisch verzuim Niet aangeboren hersenletsel bij ouderen Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking Jongens en seks Meisjes en seks ADHD bij volwassenen *wijzigingen voorbehouden Kijk op voor de meest actuele congresagenda. " Inschrijfformulier Een plaats reserveren voor ons voorjaarsprogramma? Met gebruikmaking van deze inschrijfkaart krijgt u meteen 10% korting op de deelnemersprijs! Vul m in en stuur m op een postzegel is niet nodig. Ik wil graag naar het congres:... Organisatie... Afdeling... Naam... M/V Adres / Postbus... Postcode / Plaats... Telefoon... Studiedag... Accreditatie/BIG-nummer Handtekening... Optioneel afwijkend factuuradres: Vijfde collega gratis! 10% Korting Afdeling... T.a.v... Adres / Postbus... Postcode / Plaats... Schrijft u zich tegelijk met vier collega s in voor één congres? Dan mag de vijfde collega gratis komen! 22 23

13 Antwoordnummer TA Zeist postzegel niet nodig

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Signalering ethiek en gezondheid 2009 Centrum voor ethiek en gezondheid Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen jaargang 9 nummer 1 2014 www.ggze.nl Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim? 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Het beroepsgeheim 3 Wat houdt

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Begeleiden 7 1.1 Begeleiden 7 Praktijk: Niet meer snoepen 7 Praktijk: Culturele verschillen 7 Praktijk: Niet

Nadere informatie

Evaluatie Stop it Now! NL

Evaluatie Stop it Now! NL Evaluatie Stop it Now! NL Eindrapport J. Mulder J.E. van Horn M. J. Eisenberg J. Stam Copyright mei 2014, de Waag Oudlaan 9 3515 GA Utrecht info@dewaagnederland.nl www.dewaagnederland.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie