Het wil niet altijd lukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het wil niet altijd lukken"

Transcriptie

1 H.Steynen/ K.DeBruyn

2 Het wil niet altijd lukken Wat is een conflict volgens jou? Samen met de groep kwamen tot de volgende definitie Hoe kan ik provocatie afremmen? AFREMMEN VAN AGRESSIE Ideetjes van de andere groepsleden. 2

3 Reageren op grove spreektaal Schelden of grove spreektaal tijdens een bemiddeling mag je nooit toelaten! Schrijf in de onderstaande kaders zoveel mogelijk scheldwoorden op. Als je klaar bent, geef je ze aan de lesgever. Het mag om ter grofst en ook in vreemde talen, maar dan wel graag met de vertaling erbij. 3

4 De 5 fasen van een bemiddelingsgesprek Stap 1 : Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Het gesprek inleiden De conflictpartijen groeten en zichzelf voorstellen Verloop van het gesprek toelichten Vrijwilligheid beklemtonen, motivatie verklaren. Neutraliteit en vertrouwelijkheid van het gesprek beklemtonen. Gespreksregels toelichten Afspreken wie er begint Vraag aan iedere persoon om te vertellen wat er gebeurd is Herhalen, samenvatten en eventueel bijkomende vragen stellen Ik-boodschappen stimuleren Zich concentreren op noden, gevoelens en Interesses Communicatie bevorderen Samen zoeken naar oplossingen Mogelijke oplossingen verzamelen en opschrijven Voorstellen voorlezen Check-list voor deze voorstellen: is het voorstel realistisch, fair, efficiënt, verregaand genoeg Het contract Eventueel terugkommoment plannen Elkaar bedanken voor de samenwerking en afscheid nemen 4

5 Contract Conflictpartij A: Conflictpartij B: Bemiddelaars: Waarover ging het? * Meningsverschil * Pesten * Voorwerp afpakken * Voorwerp beschadigen * Belediging * Overtreding schoolreglement * Andere We hebben op aan een bemiddeling deelgenomen en het volgende vrijwillig aangenomen: We accepteren het contract. (conflictpartij A) (conflictpartij B) (bemiddelaar) (bemiddelaar) 5

6 Communiceren kun je leren GOED CONTACT IS EEN VOORWAARDE VOOR GOEDE COMMUNICATIE, en GOEDE COMMUNICATIE VERHOOGT DE KANS OP EFFECTIEF GEDRAG Stel: Een leerling komt naar jullie voor een bemiddeling en vraagt er eentje aan. Hij denkt dat hij daardoor sowieso gelijk zal krijgen. Wat gebeurt er denk je als achteraf blijkt dat dit niet het geval is? Stel: Een leerling zorgt voortdurend voor problemen. Hij heeft al met alle peer mediators rond de tafel gezeten, behalve met jou. Jij begroet hem onbevooroordeeld. Hoe zal zijn reactie zijn? Goed contact is een basisvereiste voor een goede communicatie, en een goede communicatie is een basisvereiste om tot effectief gedrag ( dwz. met het gewenste resultaat) te komen. CONTACT IS WEDERZIJDS EN VRIJWILLIG Je kan moeilijk van een goed contact spreken als één van beide partijen het contact afwijst. Wanneer een partner het contact met je afwijst kan je hem daar moeilijk toe dwingen. Indien je er toch contact mee wil dan is de enige weg jezelf blijvend open te stellen voor contact! Daardoor vergroot je de kans dat er uiteindelijk toch contact tot stand komt Indien je zelf de deur dichtgooit verklein je de kans op contact. Let wel: soms gaat men er verkeerdelijk van uit dat men goed contact heeft omdat de gesprekspartner niet tegenspreekt. Tegenspraak is echter een duidelijkere vorm van contact dan afwezigheid van reactie! Bij tegenspraak is het contact immers met zekerheid wederzijds. Stel: Een van de partijen ligt totaal niet dwars, maar denkt ook niet constructief mee. Heb je hiermee dan contact? Waarom zeggen mensen soms hun mening niet? 6

7 Des te sneller je opmerkt of je iemand al dan niet echt mee hebt, vergroot de kans op slagen! Soms ga je om begrijpelijke redenen bepaalde mensen uit de weg of ga je contact met sommige leerlingen vermijden. Weet dat je hier niet kunt kiezen voor je wie wel of niet bemiddelt. Je moet leren openstaan voor iedereen. Soms moet je de eigen gevoelens al eens opzij zetten! BIJ SLECHTE COMMUNICATIE NAAR DE SCHULDIGE ZOEKEN, HEEFT GEEN ENKELE ZIN! ZOEKEN NAAR WAT ER FOUT LIEP WEL! Een oude stelregel in de communicatie luidt als volgt: Je kan NIET niet communiceren Hiermee wil men vooral aantonen dat we veel méér communiceren dan we vaak zelf vermoeden. Communicatie houdt zelfs niet eens in dat we zelf aanwezig moeten zijn Ook de afwezigheid van iemand kan een boodschap inhouden. Stel: Een van de partijen komt niet opdagen op het afgesproken bemiddelingsmoment. Wat gaan de aanwezigen zeggen of vermoeden? Ga eens na welke boodschappen er allemaal (als ontvanger van de boodschap) door je hoofd circuleren In zekere zin kan je stellen dat dergelijke boodschap in één enkele richting verloopt, ze is lineair. Er gaat immers enkel een boodschap uit van een zender (de afwezige) naar de ontvanger (de wachtende). Van goede communicatie is er echter geen sprake, omdat de ontvanger iets anders in de boodschap kan verstaan zonder het te kunnen toetsen. Van het ogenblik dat je gaat rondvragen of dat je de afwezige gaat opbellen om meer duidelijkheid te krijgen over de boodschap, ga je de boodschap checken. Je maakt de communicatie circulair. Zo kom je te weten wat er echt aan de hand is en zit je in de richting van goede of effectieve communicatie. 7

8 Dergelijke terugkoppeling, waarbij de gesprekspartner wordt bevraagd om na te gaan of de ontvangen boodschap wel overeenstemt met de verzonden boodschap, noemt men FEED-BACK Waarom had die persoon bijvoorbeeld afwezig kunnen zijn? Stel: Een bemiddeling loopt helemaal niet zoals je verwacht had. Een van de partijen bleef maar dwarsliggen. Hoe ga je dan reageren? BELANGRIJKE ASPECTEN VAN CIRCULAIRE COMMUNICATIE Referentiekaders verschillen! Zowel de zender als de ontvanger hanteren elk hun referentiekader om de informatie te filteren: men selecteert, kleurt en interpreteert de informatie op grond van de eigen socialisatie (waarden en normen), ervaringen, karakter, angsten en gevoelens. Neem nu b.v. het begrip bemiddeling. Voor wie helemaal niet van ruzie houdt en graag zaken uitpraat, klinkt het woord bemiddeling als muziek in de oren. 8

9 Wie thuis nooit iets kan uitpraten, maar waarvan de ouders verkiezen om hun kinderen eens goed af te ranselen wanneer ze iets uitgespookt hebben, zal zo n bemiddeling maar iets voor softies vinden. Die zal zeer waarschijnlijk liever de zaak even uitvechten dan uitpraten. Hij zal zo n bemiddelingssessie weinig kans op slagen geven. Beide gaan ze het begrip bemiddeling op hun eigen manier inkleuren. Als je tot een goede communicatie wil komen ga je dus elkaars invulling van het begrip moeten aftasten of checken via feedback. Referentiekaders bevatten ook heel wat vanzelfsprekendheden. Wat voor jou volkomen normaal is of routine is geworden, kan voor de ander totaal onbegrijpelijk zijn. Hou er rekening mee dat je er heel wat bemiddelingen op je af kunnen komen. Maak nooit de fout door cases met elkaar te vergelijken en schakel nooit over op automatische piloot! Elke bemiddeling is uniek! GA ZO EERLIJK MOGELIJK OM MET JOUW WAARHEID Waarheid is een begrip dat niet enkel op feiten slaat, maar ook op gevoelens. Stel dat je bvb ontgoocheld bent over een je collega peer mediator. Dan heb je ruwweg 4 mogelijkheden om te reageren: 1. Je kan je collega gaan beschuldigen. Dit is een agressieve manier van handelen, waarbij je de positie aanval inneemt. Het feit dat jij het moeilijk hebt met zijn gedrag wordt in feite niet onder ogen gezien. Je gaat het verwijt enkel op je collega richten. Het wordt op hem of haar afgewenteld terwijl je jezelf buiten schot houdt. In voetbaltermen zou men stellen Je speelt de man, niet de bal. 2. Je kan er niets van laten merken. Je reageert dan subassertief. Je kan dit tijdelijk doen om jezelf de tijd te gunnen om na te gaan hoe je op iets gaat reageren, doch de reactie op zichzelf lost niets op. Je blijft immers met de ontgoocheling zitten. Bovendien is er een reële kans dat de situatie toch eens losbarst, waarbij de 9

10 opgekropte gevoelens tot een groter conflict leiden. In voetbaltermen gesteld: Je mist en raakt de bal niet. 3. Je kan het tegenovergestelde laten merken. Zeggen dat je zijn manier van werken waardeert (terwijl dit niet het geval is!). Je reageert manipulatief. Je geeft bewust verkeerde feedback. Vaak doe je dit om iemand te sparen, maar op termijn is die collega hier niet mee gediend! Integendeel. Enerzijds ga je de collega aanmoedigen in het verkeerde gedrag, wat jou nog meer zal irriteren, en anderzijds zal die collega jou helemaal niet begrijpen wanneer je hem of haar in een later stadium terechtwijst of afstoot. Hij/zij zal zich dan bedrogen voelen. In voetbaltermen gesteld: Je schopt tegen een blikje i.p.v. tegen de bal. Je kunt er niet mee scoren. 4. Je kan de collega gewoon meedelen dat jij je ontgoocheld voelt. Je vertoont assertief gedrag. Belangrijk is dat je de boodschap niet beschuldigend overbrengt! Dit doe je best door ik-boodschappen te formuleren. Ik voel me ontgoocheld komt veel minder bedreigend over dan Je ontgoochelt mij Uiteindelijk gaat het over jouw waarheid die dus ook heel wat gevoelens inhoudt. In voetbaltermen: Je raakt de bal, je hebt kans op scoren. 10

11 Lichaamstaal Lichaamstaal als oertaal De oudste taal zijn de signalen die we uitzenden met ons lichaam. Deze taal hebben we met de dieren gemeenzaam en hiermee kunnen we met de dieren praten. Deze communicatie wordt ondersteund door de geluidssterkte, de toon een de spraakmelodie. Lichaamstaal is internationaal Lichaamssignalen worden cultuuroverstijgend begrepen (op enkele uitzonderingen na). Lichaamstaal is steeds aanwezig In elke situatie zenden we signalen uit en reageren we ook op signalen van anderen. Ook de andere kant uitkijken, niets zeggen is communicatie. Lichaamstaal is onbewust De hoeveelheid van de signalen en de boodschappen die we ononderbroken uitzenden gebeurt onbewust. Het bewuste denken stuurt vooral de verbale communicatie. Een deel van de lichaamstaal kunnen we onder controle houden. Omgekeerd is het zo dat een bewust gekozen lichaamshouding eveneens op de stemming inwerkt. Lichaamstaal verduidelijkt onderlinge verhoudingen Terwijl we met woorden onderwerpen bespreken en onze denkwijze verwoorden, regelt de lichaamsuitdrukking de verhouding. Het bewust beschrijven van de lichaamstaal kan het begrijpen verduidelijken. Nabijheid en afstand, rolverdeling en macht, welbevinden, seksuele interesses, dit alles wordt door de lichaamshouding, door mimiek, gebaren en de toon van de stem uitgedrukt. Lichaamstaal helpt begrijpen Door opmerkzaam lichaamssignalen te observeren wordt het lichaam een belangrijke informatiebron van het onbewuste en het verborgene. Hoe beter we de lichaamstaal van onze communicatiepartner inschatten, hoe vollediger het beeld zal zijn wat voor meer duidelijkheid zal zorgen en begrip. Losse lichaamssignalen moeten in de context begrepen worden en kunnen niet afzonderlijk vertaald worden. 11

12 Verleidingen, valkuilen van de bemiddelaar Te vermijden!!! aandringen op een uitkomst de sterke spelen het beter weten eigen problemen op een ander projecteren (via empathie) bagatelliseren kalmeren door te troosten, te sussen uit ongeduld het probleem zelf oplossen voor de andere de verantwoordelijkheid overnemen als ik nu eens voorbeelden geven, zelf voorstellen doen kritiek geven dreigen spotten interpreteren, analyseren, diagnosticeren uitvragen, verhoren, onderzoeken preken In welke valkuil zou jij wel eens kunnen tuimelen? Van deze bovenstaande valkuilen in mijn grootste Mijn grootste valkuil staat hier niet, maar is wel Hoe kan ik deze valkuilen ontlopen? Voorbereiden van Voorstelling van het project op school 12

13 Checklist voor een goede oplossing Is de oplossing Fair? Beide conflictpartijen nemen een gelijk aandeel in de oplossing op zich, geen enkele partij wordt benadeeld. Een oplossing? Het probleem wordt werkelijk opgelost en niet enkel opgeschoven. Passend? De oplossing brengt geen bijkomende problemen met zich (bv. te duur, iemand anders wordt benadeeld, te omslachtig) Realistisch? De partijen zijn in staat de oplossing op eigen kracht uit te voeren. Concreet? Iedereen weet wat hij/zij tot wanneer moet doen. 13

14 Voorbereiding van Voorstelling van het project op school Wat kunnen we doen om het bemiddelingsproject bekend te maken op school? 14

15 Extra s Oefeningen ik-boodschappen Zet de omschrijvingen om in goede ik-boodschappen: Peter is op vakantie de ganse dag slecht gezind, en Myriam, zijn vriendin, weet niet waarom Je mag gerust wel met mij babbelen, hoor. Ik heb namelijk helemaal geen zin om met zo n zuurpruim de hele dag rond te trekken. Dan kunnen we even goed nu al naar huis rijden. Als je alleen maar met je vrienden bent, dan kan je de plezante wel uithangen, wat ben jij toch een komediant! Een leerkracht heeft zijn directeur, die een belangrijke voordracht heeft, beloofd een kopie te maken. Een uur voor de voordracht is hij er nog niet aan begonnen. De directeur zegt: Ik kan me niet voorstellen, dat je het in deze school tot iets gaat brengen. Zoveel geknoei kunnen we hier wel missen, hoor. Het is ongehoord! Binnen 10 minuten wil ik die kopie of je gaat wat beleven!! Thomas lacht Anna uit voor haar poetswoede. Amai, dat wordt maar erger en erger. Je laat je helemaal meeslepen door je poetswoede. Je lijkt al helemaal op die Tv-figuur Mr Proper. Olivier tot zijn vrouw Martine: Wat heb je nu weer gekocht? Ben je nu eindelijk gelukkig nu je zoveel geld hebt verbrast? Misschien kan je beter zelf gaan werken dan mijn bankkaart te plunderen. Ontgiften Het ontgiften van negatief geladen boodschappen in neutrale of positieve uitspraken helpt de conflictpartijen, hetgeen wat gezegd wordt beter te kunnen aanhoren en aan te nemen. Het gaat hierbij niet over schoonwassen, verdoezelen, maar om filteren of respectievelijk ontgiften. De vaak hevige aspecten worden door de techniek van het spiegelen zichtbaar. Oefening: formuleer een versie waar het gif uit de zinnen weg is! Als je me nog eenmaal een lafaard noemt, dan kan je wat beleven! Dat behoort absoluut niet tot de bemiddeling! 15

16 (met een angstige stem)de grote jongens hebben me afgeperst. Als ik verder vertel dat er één van hen gestolen heeft, dan (met verbitterde stem) Waarom zijn die altijd zo gemeen tegen mij? die wordt door de leerkracht voorgetrokken. Net goed, dat hij nu tegen de lamp is gelopen! Het is niet mijn probleem als Andreas thuis problemen krijgt omdat hij mijn jas gescheurd heeft. Ik moet een nieuwe jas en nog wel spoedig! (ironisch) Jaja, het is duidelijk. Daarmee heb jij natuurlijk niets te maken! Vraagtechnieken Als we als bemiddelaar aan het begin van conflictbemiddeling staan, weten we in regel niets of weinig over het conflict. We hebben daarom behoefte aan vraagtechnieken die ons toestaan het conflict en de visies van de conflictpartijen te begrijpen. Begripvragen Vooral belangrijk in fase 2 en 3. Dienen om het conflict beter te bergrijpen. Open vragen (geen ja/neen- antwoord) zijn goed om een gesprek te openen, ze geven de verteller voldoende speelruimte om zijn visies te uiten. Bv. Vertel eens, wat is er juist gebeurd? Schaalvragen Vooral belangrijk in fase 3. Hiermee bedoelen we vragen die je kan meten. Dit geeft de persoon de mogelijkheid om dingen te relativeren of alles in zijn juiste context te zetten. Bv. Hoe zwaar weegt dit voor jou? Metaforische vragen Helpen het gesprek soms. Bv. Wat voor een beeld krijg je voor ogen, als.. Vragen om het gedrag nauwkeurig op te nemen Zeker in vastgelopen situaties die de tegenstanders in steeds hetzelfde straatje brengen, helpt het om het gedrag te preciseren. Bv. Waaraan merk je precies dat je medeleerling niet naar je wil luisteren? 16

17 Circulaire vragen Helpen om de invalshoeken te verruimen. De mening van een derde persoon wordt gevraagd. Bv. Wat zou je trainer ervan zeggen, als je hem van dit voorval zou vertellen? Vragen uit het perspectief van de tegenstander In een gevorderd gesprek is het mogelijk een bewuste uitwisseling van perspectief te eisen. Als je je verplaatst in je tegenstander, hoe zou hij dan op je voorstel reageren? Toekomstvragen In fase 4 (oplossingsfase), zijn er vragen naar mogelijke oplossingen. Naast beslissingsvragen (met ja/neen-antwoord) die de voorgestelde oplossingen moeten verduidelijken, zijn ook toekomstvragen van nut: Bv: Met welk gevoel ga je dadelijk naar je klas terug? 17

18 Eed van de peer mediators Ik wil werken als bemiddelaar op onze school en ben akkoord met de volgende regels: Bemiddelaars zijn neutraal, ze blijven onpartijdig. Ze trachten om de gevoelens en wensen van beide partijen te begrijpen. Bemiddelaars doen de begeleiding (begeleiden het gehele proces). Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de gespreksinhoud bij de partijen zelf ligt. De bemiddelaars zijn verantwoordelijk voor het verloop van het gesprek en de naleving van de regels. Zij geven hun eigen mening dus niet! Bemiddelaars zijn gebonden aan de zwijgplicht. Ze behandelen de inhoud van de bemiddelingssessie dus vertrouwelijk. Enkel de begeleidende leerkrachten vallen mee onder de vertrouwelijkheid. Anderen kunnen, indien nodig, enkel ingelicht worden over of er een sessie heeft plaatsgevonden en of men tot een overeenkomst is gekomen. Bemiddelaars werken vrijwillig. De bemiddelaars kunnen een sessie afbreken indien ze van mening zijn dat het geen zin meer heeft om verder te gaan. Dit kan gebeuren wanneer één partij zich systematisch niet aan de regels houdt, of niet bereid is voldoende open en eerlijk te zijn. Bemiddelaars werken oplossingsgericht. Ze werken niet naar één specifieke oplossing toe maar bevorderen het herstel en stimuleren de partijen om naar elkaar te luisteren en mogelijke oplossingen met elkaar te bespreken. de leden van B.O.L.: bemiddeling onder leerlingen :

19 Peer Mediation Tijdens de krokusvakantie startte de opleiding van de peer mediators op onze school. Bij peer mediation zoeken leerlingen samen een oplossing voor een conflict, met hulp van twee leerlingen die optreden als bemiddelaars. Leerlingen die een conflict hebben met elkaar krijgen via peer mediation de kans hun problemen zelfstandig op te lossen. Zij kunnen zelf naar een bemiddelaar toe stappen, of daarnaar worden verwezen door hun klasgenoten of een volwassene op school. Vorig schooljaar volgden enkele leerkrachten een intensieve bijscholing op de Plantijnhogeschool, in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen. Zij leerden daar hoe ze de bemiddelaars moeten opleiden. Na verdere voorbereiding en overleg met collega s, leerlingen en directie kreeg het project stilaan meer vorm. De doelgroep voor de bemiddelaars werden de leerlingen van de tweede graad. Uit een groep van vrijwilligers werden uiteindelijk zestien leerlingen weerhouden. Met deze groep ging de cursus in de krokusvakantie (2008) van start. Na de paasvakantie zal het project door het leerlingenteam voorgesteld worden aan de leerlingen van de eerste graad. Dit zijn immers de leerlingen die daarna kunnen beroep doen op de bemiddelaars. Peer mediation biedt verschillende voordelen. Win-winsituatie: Conflicten horen bij het leven. Ze zijn eigen aan elke menselijke relatie. Er bestaat dus geen school zonder conflicten. Als een conflict geregeld wordt waarbij alle betrokkenen tevreden zijn met het resultaat, dan wint iedereen bij deze situatie: meer zelfvertrouwen in je mogelijkheden om een conflict op te lossen, sterkte en aanzien tegenover anderen, en misschien zelfs een nieuwe vriend of vriendin. Op deze manier biedt peer mediation de leerlingen een alternatieve, positieve manier om met ruzies en conflicten om te gaan. Tijdens de bemiddeling krijgen de conflictpartijen de kans om hun verhaal te doen en daadwerkelijk gehoord te worden. Tegelijk leren ze goed naar de ander te luisteren Als ze daarbij te weten komen dat de ander net zo met het conflict zit als zijzelf, dan is dat een grote opluchting. Het brengt een oplossing vaak al dichterbij. Positieve schoolsfeer: De bemiddelaars krijgen een training: ze leren hoe ze met conflicten kunnen omgaan. Daar hebben ze de rest van hun leven profijt van. De sfeer op scholen waar leerlingbemiddeling is ingevoerd gaat er merkbaar op vooruit. Via bemiddeling kunnen onvermijdelijke conflicten worden aangepakt voor ze uit de hand lopen.

20 Tijdswinst: Leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en opvoeders zijn minder tijd kwijt aan het oplossen van conflicten tussen leerlingen, omdat de meeste conflicten door bemiddelaars kunnen worden begeleid. Betrokkenheid en welbevinden: Doordat bij peer mediation leerlingen zelf ingeschakeld worden om conflicten te bemiddelen, hebben ze sterker het gevoel betrokken te zijn bij het hele schoolgebeuren. Er wordt immers vertrouwen gesteld in hun mogelijkheden om opbouwend met conflicten om te gaan. Deze vorm van participatie leidt tot meer welbevinden en bevordert de verbondenheid tussen de leerlingen. Peer mediation blijkt te werken, omdat kinderen en jongeren de conflicten van hun leeftijdsgenoten beter begrijpen dan volwassenen: ze spreken elkaars taal, en begrijpen goed wat er in de ander omgaat. Peer mediation is voor leerlingen een manier om over hun problemen te praten zonder dat een volwassene een oordeel zal vellen. De bemiddelaars laten de leerlingen in hun waarde, en richten zich puur op het oplossen van het probleem. Ze zijn neutraal, en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat een bemiddelaar vooral doet, is goed luisteren, en zorgen dat leerlingen met een conflict ook naar elkaar luisteren. Het spreekt voor zich dat je niet van de ene dag op de andere bemiddelaar kan worden. Het vergt een intensieve training. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van rollenspelen. Een bemiddelingsgesprek wordt opgesplitst in verschillende fasen. Er wordt getraind op luisteren, communicatie, assertiviteit, empathie, interpretatie van lichaamstaal enz. Na de 3 dagen in de krokusvakantie maakten onze bemiddelaars de volgende korte impressie: Een duik in het onbekende, Leuke kennismaking, Toffe groep. Een beetje theorie, Schelden en rollenspelen, En ook wat snoep. Zware discussie over Evian en Spa, 3 dagen het was ons wa! 5 fasen Stap voor stap, Iedereen deed het knap. We kijken uit naar de volgende keren, Om weer wat bemiddeling bij te leren!

21 Ook voor ons, de begeleiders, was het al een fijne ervaring om met zo n toffe gemotiveerde jongeren te kunnen werken. Wij geloven in de sterkte van deze groep. Ook wij kijken uit naar meer! Hanne Stuyck Hilde Steynen Karin De Bruyn

22 Peer Mediation 2008

23 WAT IS B.O.L??? Bemiddeling Onder Leerlingen

24 WAT DOEN WIJ??? Wij zijn bemiddelaars en wij zoeken mee naar een oplossing voor het conflict Er zijn geen leerkrachten bij betrokken (enkel leerlingen onderling)

25 WAT IS EEN CONFLICT??? Conflicten zijn normaal en maken deel uit van het leven Iedere mens heeft conflicten Er is een conflict tussen twee of meerdere personen, wanneer ze tegengestelde belangen hebben en één van de partijen gekwetst wordt

26 WAT IS EEN CONFLICT??? Door te praten kunnen de partijen het conflict oplossen Meestal kunnen de partijen zelf het conflict oplossen Maar soms moet er een derde persoon hen daarbij helpen, dan kan je terecht bij een bemiddelaar

27 HOE KAN JE ONS HERKENNEN??? Je kan ons herkennen: o aan onze T-shirts o aan ons logo

28 HOE MOET JE ONS CONTACTEREN? Wij hebben een eigen lokaal Via de tuin van het klooster kunnen jullie tijdens de middagpauze naar het B.O.L-lokaal komen Daar moet je je aanmelden bij de bemiddelaars

29 HOE MOET JE ONS CONTACTEREN? Jullie maken een afspraak (de twee conflictpartijen moeten aanwezig zijn) De bemiddelaars noteren jullie afspraak in een boek Op de afgesproken dag komen jullie naar het B.O.L-lokaal Twee bemiddelaars zullen jullie proberen te helpen

30 WANNEER KAN JE BIJ ONS TERECHT? Er zullen tijdens de middagpauze telkens twee bemiddelaars in het B.O.Llokaal aanwezig zijn om een afspraak te maken Je kan bij ons terecht voor een bemiddeling of een afspraak op: o Maandag tussen 12.05u en 13.00u o Dinsdag tussen 12.05u en 13.00u o Donderdag tussen 12.05u en 13.00u

31 De bemiddelaars danken jullie voor jullie aandacht!

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

ruzies conflicten pesterijen KIES VOOR PEERMEDIATION LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN

ruzies conflicten pesterijen KIES VOOR PEERMEDIATION LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN ruzies conflicten pesterijen KIES VOOR PEERMEDIATION LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN Wat staat er in dit boekje? Wat betekent peer mediation? Wanneer komen leerlingbemiddelaars tussenbeide?

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

KIES VOOR PEER MEDIATION

KIES VOOR PEER MEDIATION Ruzies! Conflicten! Pesterijen? KIES VOOR PEER MEDIATION LAAT EEN CONFLICT HET SCHOOLKLIMAAT NIET VERPESTEN Wat staat er in dit boekje? Wat betekent peer mediation? 3 Wanneer komen leerlingbemiddelaars

Nadere informatie

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf?

Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? 1 Assertiviteitstest: kom jij op voor jezelf? Zet een kruisje bij het antwoord dat voor jou passend is - eerder juist indien je meestal op die manier handelt - eerder onjuist indien je slechts zelden op

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school Pestactieplan Sint-Amandusschool Anti-pestcontract op onze school Ik houd me aan de leefregels op onze school: Eerlijkheid bovenal! Agressie en geweld bannen we uit onze school! We tonen respect voor ieders

Nadere informatie

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness?

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness? Wellness Ontwikkelings Activiteit Assertief zijn Hoe deze techniek je leven kan verbeteren Voordelen Meer zelfvertrouwen Meer geloof in je eigen kunnen Eerder nee durven te zeggen Vermindering van Weinig

Nadere informatie

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback

Communicatie. ontvanger. zender. boodschap. kanaal. feedback FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN Communicatie coderen decoderen zender boodschap kanaal ontvanger feedback - interpretatiekader Communicatie LSD Techniek - Luisteren - Samenvatten - Doorvragen LSD Techniek

Nadere informatie

Communicatiemodel. Communicatieniveaus

Communicatiemodel. Communicatieniveaus Download #06 Een fantastisch communicatiemodel trainingmodule Communicatiemodel Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl

Nadere informatie

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 Hoofdstuk 9. Pesten Pesten, wij willen er SAMEN iets aan doen! Inleiding In onze school zijn we reeds verschillende jaren

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Feedback aan leerkrachten

Feedback aan leerkrachten Feedback aan leerkrachten Studiedag Leerlingenparticipatie 24 april 2013 Paleizenstraat Saskia 90 > 1030 Vandeputte Brussel T 02 215 32 29 > F 02 215 41 78 > www.vsknet.be Wie ben ik? Saskia Vandeputte

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten.

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Kan het anders? (Uit: Kompas) Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Behandelende onderwerpen het recht veilig in vrijheid te leven het recht op respect

Nadere informatie

Accuraat communiceren

Accuraat communiceren Accuraat communiceren Erna Pluym Senior Trainer Consultant/ Business Development Manager erna.pluym@acerta.be 0472 92 11 66 Communicatie, waarom zo belangrijk? Communicatie, waarom zo belangrijk? Had ik

Nadere informatie

Je gezicht en houding. spreken boekdelen!

Je gezicht en houding. spreken boekdelen! Ronald Dingerdis Je gezicht en houding 5 spreken boekdelen! Iedereen lekt non-verbale communicatie. Het is menselijk en het gebeurt gewoon. Het is ook logisch want communicatie bestaat voor het grootste

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Pendelbemiddeling, wat is het

Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling kan worden ingezet als het niet lukt de buren na 1 intake gesprek bij elkaar te brengen voor een gezamenlijk gesprek en de bemiddelaars van oordeel zijn

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE

INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE Prof. S. Schol,VRGT, 2012 1. INLEIDING Na 10 jaren cursus tabakologie en evenveel evaluaties van cursisten was vooral de vraag naar meer

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels

SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels SOCIALE VAARDIGHEDEN: contactsleutels We gebruiken op school voor het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar de handleiding CONTACTSLEUTELS van uitgeverij De Sleutel. Kenmerken van Contactsleutels: Elk leerjaar beschikt

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. FEEDBACK WAT IS FEEDBACK EIGENLIJK? Feedback is een mededeling aan iemand die hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Hiermee is feedback een belangrijk middel

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Een sterk communicatiemodel trainingmodule

Een sterk communicatiemodel trainingmodule Extra #04 Een sterk communicatiemodel trainingmodule Communicatieniveaus Mensen uiten hun gevoelens op verschillende manieren. De een laat meteen zien hoe hij zich voelt bij een situatie, terwijl de ander

Nadere informatie

Welkom bij de training WEERSTAND! We leven bij wat we geloven, niet bij wat we zien!

Welkom bij de training WEERSTAND! We leven bij wat we geloven, niet bij wat we zien! Welkom bij de training WEERSTAND! We leven bij wat we geloven, niet bij wat we zien! Jouw leervragen: Denk nog even n paar minuten goed na wat je in deze training Weerstand precies wilt leren. Formuleer

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie

LEERKRACHTGEDEELTE ACTIVITEIT HOE-FILE: HOE MAAK IK HET UIT? VAN LIEF NAAR EX.

LEERKRACHTGEDEELTE ACTIVITEIT HOE-FILE: HOE MAAK IK HET UIT? VAN LIEF NAAR EX. LEERKRACHTGEDEELTE ACTIVITEIT HOE-FILE: HOE MAAK IK HET UIT? VAN LIEF NAAR EX. Omschrijving van de activiteit De leerlingen lezen tips over correct handelen als je het uitmaakt met je lief. Ze bespreken

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5.

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Het kinderprotocol Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Slot 1. Het kinderprotocol: Op de Flamingoschool vinden we het erg

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK

OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK Van positieve feedback leer ik niets. INLEIDING Feedback geven en ontvangen moet je eerst oefenen en dan toepassen. In de opdrachten hieronder ga je ermee aan de slag. Doelstellingen

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen!

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Workshop NEVI Inkoopdag, 25 juni 2015 Joost van Eijk Remco Kramers Agenda Even voorstellen Wat is Het NIC? Wat zijn jullie verwachtingen? Jouw grondhouding

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Goedvoormekaar! Een Vreedzame jenaplanschool: Een school met een hart. Donderdag 3 november 2010. 18 uur 19.30 uur Papendal

Goedvoormekaar! Een Vreedzame jenaplanschool: Een school met een hart. Donderdag 3 november 2010. 18 uur 19.30 uur Papendal Een Vreedzame jenaplanschool: Goedvoormekaar! Een school met een hart. Donderdag 3 november 2010 Peter te Riele peter@jenaplan.nu 18 uur 19.30 uur Papendal Wij gaan samen op vakantie naar Een conflict

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER Inleiding Kennis over het tot stand komen van gedrag Bewustwording van de invloed van ons eigen gedrag op onze omgeving? Ervaren wat JIJ kan doen om je eigen gedrag en dat van anderen te verbeteren Drijfveren

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag op de Erasmus

Omgaan met ongewenst gedrag op de Erasmus Omgaan met ongewenst gedrag op de Erasmus Schooljaar 2016-2017 Ongewenst gedrag Over het omgaan met ongewenst gedrag zijn school breed afspraken gemaakt. Binnen PBS volgen we een vaste werkwijze om klein

Nadere informatie

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Wat is communicatie LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) Open vragen stellen Waarderend gesprek Hoe geef je feedback (doorlopend proces) Oefenen d.m.v. rollenspellen

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Stemklank Intonatie Aanraking in nabijheidsgedrag Lichaamstaal

Stemklank Intonatie Aanraking in nabijheidsgedrag Lichaamstaal Les 3 Stemklank Intonatie Aanraking in nabijheidsgedrag Lichaamstaal Komt het zelfbeeld van jou overeen met het beeld dat anderen van je hebben? Opdracht: 1. Schrijf van jezelf op hoe jij denkt over te

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

RUZIES HELPEN OPLOSSEN MET DE HANDEN OP DE RUG

RUZIES HELPEN OPLOSSEN MET DE HANDEN OP DE RUG RUZIES HELPEN OPLOSSEN MET DE HANDEN OP DE RUG LEERLINGBEMIDDELING ALS MOTOR VOOR EEN VEILIG LEEFKLIMAAT Anniek Verhagen anniek.verhagen@xs4all.nl IN DE MENTORLES Maak leerlingen bewust hoe zij zelf met

Nadere informatie

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Themabundel Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren en andere

Nadere informatie

S.O.S. ruzie gesignaleerd Kinderen, (geen) ruzie maken! Waarover maken kinderen ruzie?

S.O.S. ruzie gesignaleerd Kinderen, (geen) ruzie maken! Waarover maken kinderen ruzie? Beste ouder(s), S.O.S. ruzie gesignaleerd Dat is natuurlijk niet te verbazen op een school waar het krioelt van kinderen die allemaal anders zijn. In deze brief stellen we je graag het zesstappenplan voor.

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Emotionele Intelligentie

Emotionele Intelligentie Emotionele Intelligentie ubeon Academy Programma Emotionele intelligentie (EQ) staat voor het vermogen om eigen en andermans gevoelens te herkennen en er op effectieve wijze mee om te gaan. 70 % van communicatie

Nadere informatie

Signaleringslijst voor leerlingen met autisme!

Signaleringslijst voor leerlingen met autisme! Signaleringslijst voor leerlingen met autisme! Wennen en je begrepen voelen op je nieuwe school. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor iedereen even wennen. Zeker als je

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

COMMUNICATIE DE AXIOMATA

COMMUNICATIE DE AXIOMATA COMMUICATIE DE AXIOMATA Mireille Jacobs Gezins en relatietherapie Bemiddeling, in familiezaken www.familiekwesties.be CAW oost Vlaanderen Vormingscentrum VCOK lid Forum voor Bemiddeling. Jozef Plateaustraat,

Nadere informatie

Pestprotocol SBO De Lings

Pestprotocol SBO De Lings Pestprotocol SBO De Lings Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun Lings-periode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het gevoel hebben dat ook zij

Nadere informatie

Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers? 2016 Christine Bender Coaching & Consulting 1

Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers? 2016 Christine Bender Coaching & Consulting 1 Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers? 2016 Christine Bender Coaching & Consulting 1 Even voorstellen 2016 Christine Bender Coaching & Consulting 2 Ik geloof dat iedereen zijn eigen manier heeft om

Nadere informatie

ZML SO Leerlijn Sociale en emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en sociaal gedrag

ZML SO Leerlijn Sociale en emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en sociaal gedrag ZML SO Leerlijn Sociale en emotionele ontwikkeling: zelfbeeld en sociaal gedrag SOCIALE EN EMOTIONELE ONTWIKKELING: ZELFBEELD EN SOCIAAL GEDRAG Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Jezelf presenteren 1.2. Een keuze

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Luisteren, doorvragen en feedback geven

Luisteren, doorvragen en feedback geven Luisteren, doorvragen en feedback geven Rogier Guns P-GIS 23 April 2007 Doelstelling presentatie LSD methode Actief Luisteren Doorvragen Feedback geven Let op: Sommige technieken lijken (theoretisch) heel

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren

www.rkdiaconie.nl/ er zijn/ specifieke activiteit uitvoeren BEGRIJP JE WAT IK ZEG? Over communicatie, luisteren en vooroordelen Situering Om op een zinvolle manier met elkaar te communiceren, heb je veel vaardigheden nodig. De doelstellingen van deze trainingsachtige

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Workshop Communicatie & Mediation

Workshop Communicatie & Mediation Workshop Communicatie & Mediation Virginie de Zanger & Niels Kooijman Kooijman Mediation & Management 1 Workshop onder leiding van: Virginie de Zanger en Niels Kooijman Gediplomeerd en geregistreerd NMI

Nadere informatie

4 soorten relaties Is er een vraag om hulp?

4 soorten relaties Is er een vraag om hulp? 4 soorten relaties Is er een vraag om hulp? Nee vrijblijvende relatie Vrijblijvende relatie Vrijblijvende relatie Cliënten die kiezen voor een vrijblijvende relatie = een bezoekerstypische relatie Bezoeker

Nadere informatie

Lessenserie over Taal & Respect. Klas 1 - VMBO

Lessenserie over Taal & Respect. Klas 1 - VMBO Lessenserie over Taal & Respect Klas 1 - VMBO Hallo, In deze lessenserie ga je samen met je klasgenoten en je docent nadenken over de effecten van grof taalgebruik en het respectvol omgaan met de ander.

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Les 17 Zo zeg je dat (niet)

Les 17 Zo zeg je dat (niet) Blok 3 We hebben oor voor elkaar les 17 Les 17 Zo zeg je dat (niet) Doel blok 3: Leskern: Woordenschat: Materialen: Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals verplaatsen in het gezichtspunt

Nadere informatie

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK FEEDBACK GEVEN IS EEN KUNST EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Het geven van feedback is een kunst. Het is iets anders dan het uiten van kritiek. Het verschil tussen beide ligt in de intentie. Bij

Nadere informatie