ARTIKEL 95 BPR INFORMATIE HOLLAND WATER. Samenvatting:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTIKEL 95 BPR INFORMATIE HOLLAND WATER. Samenvatting:"

Transcriptie

1 ARTIKEL 95 BPR INFORMATIE HOLLAND WATER Samenvatting: De nieuwe Europese biocidenwetgeving is geen eenvoudige materie. Recent zijn in de branche uitingen gecommuniceerd die nogal voor verwarring hebben gezorgd en zelfs als misleidend kunnen worden beschouwd. In de onderstaande uitgebreidere toelichting gaan we dieper op de materie in. Holland Water is het eerste Nederlandse bedrijf in de koper- zilverionisatie industrie dat voor beide actieve stoffen volledig en tijdig voor 1 september 2015 voldoet aan de vereisten van Art. 95 van de BPR. Voor nieuwe systemen, die na 1 September 2015 door ons worden geleverd, wordt perfect voldaan aan de nieuwe Europese biocidenwetgeving. Zoals u van ons als marktleider mag verwachten, kunnen we met gepaste trots onze huidige en toekomstige klanten, maar ook onze partners, volledig geruststellen en onze systemen zonder enige belemmering blijven aanbieden. En niet onbelangrijk: voor de bestaande, nu reeds in gebruik zijnde, koper- en zilverelektroden verandert er eigenlijk niks. Vervanging daarvan na 1 September 2015 is NIET nodig. Ze mogen normaal gebruikt blijven worden. De door ons gekozen constructie betekent dat we onze huidige en toekomstige opdrachtgevers niet lastig hoeven te vallen met (sterke) prijsverhogingen van de jaarlijkse onderhoudstarieven (koper- en zilverelektroden). U hoeft dus GEEN extra kosten te maken! Uitgebreidere toelichting: De nieuwe Biocidenverordening (EU) 528/2012 ( BPR ) blijkt nog niet voor iedereen duidelijk. Vooral Artikel 95 BPR roept nog steeds veel vragen op en leidt tot misverstanden zoals onlangs nog is gebleken in uitingen en beweringen door één van onze branchegenoten, en zelfs een rectificatie daarvan, welke u mogelijkerwijs ook hebben bereikt. Wij willen voorkomen dat onze relaties op het verkeerde been worden gezet. Daarom informeren wij u hiermee zekerheidshalve en zo objectief mogelijk graag nog eens als volgt. Introductie: Holland Water voldoet als eerste aan Artikel 95 BPR Per 1 september 2015 mag een door het Ctgb toegelaten biocide in Nederland alleen nog op de markt worden aangeboden als wordt voldaan aan Artikel 95 BPR. Voor de koper-zilver ionisatie industrie betekent dit dat wij als bedrijf voor de twee actieve stoffen koper en zilver aan die nieuwe voorwaarden dienen te voldoen. Pagina 1 / 5

2 Kort en goed: Wij dienen als Holland Water, ofwel zelf als geregistreerde leverancier van koper en zilver te opereren, ofwel we moeten zorgen dat we ons koper en zilver afnemen van zo n geregistreerde leverancier. Voldoen we niet aan dit vereiste, dan kunnen we onze koper- zilverionisatie systemen niet meer verkopen. Uiteraard is dat laatste geen optie voor ons! Vanzelfsprekend hebben wij dan ook tijdig het nodige in gang gezet en investeringen gedaan om op tijd aan Artikel 95 BPR te kunnen voldoen: Voor koper zijn wij zelf een geregistreerde leverancier (we staan op de Artikel 95 lijst ). Wij zijn namelijk lid van het Europese koper consortium (European Biocidal Copper Task Force, BCTF); Voor zilver zijn wij een bijzondere samenwerking aangegaan met één van de geregistreerde leveranciers (zie ons persbericht van 8 juni 2015). Holland Water is daarmee dus het eerste Nederlandse bedrijf in de koper- zilverionisatie industrie dat voor beide actieve stoffen volledig en tijdig voor 1 September voldoet aan de vereisten van Artikel 95 BPR. Zoals u van ons mag verwachten kunnen we met gepaste trots onze huidige en toekomstige klanten, maar ook onze partners, volledig geruststellen en onze systemen zonder enige belemmering blijven aanbieden. Ctgb Bij wijze van verdere uitleg over Artikel 95 BPR verwijzen we u graag naar een recente communicatie van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb ): Artikel 95 geeft aan dat een biocide alleen op de markt mag worden aangeboden als de leverancier van de werkzame stof (of in sommige gevallen de leverancier van het product of de importeur) vermeld is op een lijst die bijgehouden wordt de European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki voor het producttype van dat biocide. De stofleverancier kan alleen op die lijst van artikel 95 bij ECHA vermeld worden als deze toegang * heeft tot het Europese stofdossier van de werkzame stof(fen) in het biocide, of indien een eigen stofdossier is ingediend bij ECHA dat gelijkwaardig is aan het Europese stofdossier. *Toegang tot het Europese stofdossier is mogelijk door middel van volledige deelname aan het consortium dat eigenaar is van het stofdossier, of door middel van een Letter of Access (LoA) naar het Europese stofdossier of verwijzen naar een bestaand stofdossier in het geval dat de periode van dataprotectie verlopen is. Pagina 2 / 5

3 Vereisten: Vanaf 1 september 2015 moeten alle toelatingshouders die biociden in Nederland op de markt brengen in staat zijn om aan te tonen dat de werkzame stof(fen) in hun biociden betrokken worden van leveranciers die voor de juiste product typen op de lijst van artikel 95 staan bij ECHA. Het is ook voldoende indien de toelatinghouder kan aantonen dat in de keten van stofleverancier tot biocide product zoals dat op de Nederlandse markt gezet wordt minstens één leverancier/importeur vermeld staat op de lijst van ECHA voor de betreffende werkzame stof(fen) en product type(n). In aanvulling hierop is het wellicht nuttig om ook nog even stil te staan bij de bedoeling van de Europese wetgever bij Artikel 95 BPR. Artikel 95 BPR: een einde aan free riding Europa beoogt met Artikel 95 BPR (terecht!) per 1 September 2015 een einde te maken aan het zogenaamde 'free-riden'. Wat is 'free-riden'? Het is geen sinecure om een stofdossier op te bouwen en in te dienen ten behoeve van het verkrijgen van Europese goedkeuring (van de Europese Commissie) voor biocidetoepassingen van actieve stoffen in bepaalde producttypes. Dat vereist forse investeringen. De realiteit is dat niet elk bedrijf dat soort investeringen in z n eentje kan permitteren. Die investeringen vinden dan ook veelal plaats in een consortium (task force), waarbij de leden prorata bijdragen aan de kosten voor het opstellen, indienen en verdedigen van zo n stofdossier. Echter, onder de (oude) Europese Biocidenverordening 1998/8 ( BPD ) was het voldoende dat 1 bedrijf (of consortium) een bepaald stofdossier indiende en verdedigde. Alle andere leveranciers van diezelfde stof konden naar hartenlust hun stof blijven verkopen gedurende de evaluatie van dat dossier zonder te investeren in zo n dossier. Dat profiteren van de investeringen van een ander is men free-riding gaan noemen. Het duurt in de praktijk meestal enkele jaren voordat zo n stofdossier of Europees dossier is beoordeeld en dat de Europese Commissie de beslissing neemt om een bepaalde stof wel of niet goed te keuren. Dit leidde dus tot een ongelijk speelveld tussen bedrijven die wèl in een Europees stofdossier investeren (de aanvragers van een Europese goedkeuring) en bedrijven die dat juist níet doen (de zogenoemde free-riders ). Dat profiteren van de investeringen van een ander, zonder dat daar een compensatie tegenover staat (delen van dossierkosten), wil de Europese wetgever dus eindelijk beëindigen. Pagina 3 / 5

4 Artikel 95 BPR voorziet in dat doel. Na 1 September 2015 zullen free-riders van de markt verdwijnen aangezien hun afnemers in de problemen zullen komen. Zij mogen namelijk enkel nog actieve stoffen gebruiken in hun biociden die worden geleverd door de geregistreerde leveranciers, lees: de bedrijven die op de Artikel 95 lijst staan. Alternatief Stofdossier of Letter of Access naar het Europese Stofdossier Om hun afzetmarkt veilig te stellen moeten leveranciers van actieve stoffen vanaf 1 September 2015 dus, hetzij hun eigen alternatieve stofdossier hebben samengesteld, ofwel toegang (gebruiksrechten) hebben gekocht tot het reeds bestaande Europese stofdossier (doorgaans via een zogenoemde Letter of Access en een onderliggende data sharing agreement of natuurlijk door tegen betaling lid te worden van een reeds bestaand consortium dat eigenaar is van dat dossier). Het verkrijgen van toegang tot de bestaande gegevens is meestal een ingewikkeld en kostbaar proces waarbij fors wordt onderhandeld over de waarde van het Europese stofdossier / de wetenschappelijke studies daarin en de prijs voor een Letter of Access van de eigenaar(s) van het Europese stofdossier / de wetenschappelijke studies. Het lid worden van een bestaand consortium om gebruiksrechten te krijgen op het bestaande dossier is uiteraard ook een zeer kostbare aangelegenheid. Lukt het niet om op tijd een eigen dossier samen te stellen en in te dienen of een Letter of Access te verkrijgen van de eigenaar(s) van het Europese stofdossier / de wetenschappelijke studies daarin, of om tegen betaling lid te worden van een bestaand consortium om gebruiksrechten op het dossier te verkrijgen, dan wordt zo n stofleverancier niet opgenomen op de lijst met geregistreerde stofleveranciers (de Artikel 95-lijst ). Voor ons als leverancier van koper- zilverionisatiesystemen betekent dit dat we dus, ofwel zelf een geregistreerd leverancier van koper en zilver moeten zijn ofwel dat we onze actieve stoffen afnemen van een reeds geregistreerde leverancier (die is opgenomen in de Artikel 95-lijst). Afronding: voorkom onduidelijkheid Strikte naleving van Artikel 95 BPR is van groot belang voor onze sector. Alleen daarmee wordt free-riding uitgebannen. Onduidelijkheid in dat verband moet dan ook worden voorkomen. Holland Water heeft al in juni haar belangen veiliggesteld en gezorgd voor volledige en tijdige naleving van Artikel 95 BPR: zodoende zijn wij als Ctgb-toelatinghouder in Nederland perfect in staat om ook na 1 September 2015 onze koper- zilverionisatiesystemen te blijven leveren. Wij zijn van mening dat, door de keuze die wij hebben gemaakt, de continuïteit en zelfstandigheid meer dan ooit daarvoor is gewaarborgd en dat ook onze concurrentiekracht is versterkt. Zoals u van ons gewend bent zullen we blijven investeren in datgene dat direct het primaire proces raakt, u als (toekomstige) klant. Financiële ballast rondom wetgeving en Pagina 4 / 5

5 certificering dient op een zo laag mogelijk niveau te blijven. Als huidige en toekomstige relatie van Holland Water kunt u erop rekenen dat de extra door ons te maken kosten als gevolg van de Europese regelgeving nauwelijks merkbaar zullen zijn in de jaarlijkse onderhoudsprijzen. Wat betekent dit per 1 september 2015 voor bestaande koper- zilverionisatiesystemen? Voor uw gebruik van door ons reeds geleverde koper- zilverionisatiesystemen verandert er niets per 1 september Vervanging van die systemen is NIET nodig. Uit oogpunt van zorgvuldigheid hebben wij dit met het Ctgb afgestemd, die ons het volgende bevestigde: De verplichting van artikel 95 gaat in op 1 september 2015 en betreft het op de markt brengen van biociden. De verplichting geldt niet voor biociden die reeds op de markt zijn gebracht. Die mogen zolang de toelating geldig is, zonder beperking opgebruikt worden. Als u vanaf 1 september 2015 kunt aantonen dat u de werkzame stof (zilver, koper) betrekt van een approved source, voldoet u aan de regels. Onze Ctgb-toelating is uiteraard nog geldig. Voor bestaande systemen is er dus niks aan de hand. En in het voorgaande hebben wij uitgelegd dat Holland Water zelf een approved source is voor koper en dat wij zilver afnemen van zo n approved source. De naleving van artikel 95 met betrekking tot nieuwe koper- zilverionisatiesystemen, die door ons na 1 september 2015 worden geleverd, is dus ook gewaarborgd! Wij vertrouwen erop u met deze toelichting een verhelderend beeld te hebben geschetst van de werkelijke situatie rondom Artikel 95 BPR. Laat u wat dit betreft dus niet misleiden door anderen! Vragen? Als Holland Water kunnen we onze partners en huidige en toekomstige opdrachtgevers desgewenst inzicht geven in de juridisch correct opgestelde documentatie waarmee wij volledig aan de BPR eisen voldoen (zogenaamde Letters of Access en Confirmation Letter ). Voor verdere vragen kunt u natuurlijk ook te allen tijde bij ons terecht. Vraag naar of stuur een aan Peter van der Linde, directeur (tel: ; Ook het Ctgb is natuurlijk een goede onafhankelijke bron voor informatie. Driebergen, 20 augustus 2015 Pagina 5 / 5

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli) AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan 15 juli 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

Van perceptie naar werkelijkheid

Van perceptie naar werkelijkheid White Paper 6 juni 2013 Juridische aandachtspunten ten aanzien van Cloud Computing Van perceptie naar werkelijkheid Bij aanbieders van Cloud Computing gaat het vaak om grote buitenlandse spelers, waardoor

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Vereniging voor Reclamerecht

Vereniging voor Reclamerecht Statutair gevestigd te Amsterdam Handelsregister Amsterdam 34235000 ADVIES VAN DE STUDIECOMMISSIE KREDIETRECLAME AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VOOR RECLAMERECHT Samenvatting De studiecommissie Kredietreclame

Nadere informatie

VRAGEN REGELING AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR EN WEEELABEX

VRAGEN REGELING AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR EN WEEELABEX Naar aanleiding van de bijeenkomst van MRF over de certificering volgens WEEELABEX op vrijdag 23 mei 2014 (Bunnik) hebben de MRF-leden een groot aantal vragen gesteld over certificering in het bijzonder

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Bijlage Hypotheekvraag

Bijlage Hypotheekvraag Bijlage Hypotheekvraag Diensten w ijzer Omschrijving 2 Bedienmodel 3 Verdienmodel 5 Nadere informatie over de dienstverlening die te maken heeft met uw hypotheekvragen. Wat kunt u verwachten van de dienstverlening

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Mogen wij ons even voorstellen? BNMW Groep v.o.f. Aangenaam. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Hoe competent moeten partijen zijn om een IT-overeenkomst af te sluiten?

Hoe competent moeten partijen zijn om een IT-overeenkomst af te sluiten? Hoe competent moeten partijen zijn om een IT-overeenkomst af te sluiten? Jan L.G. Dietz jan.dietz@sapio.nl j.l.g.dietz@tudelft.nl jan.dietz@uantwerpen.be 2 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In het voorjaar van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

Online leeftijdsverificatie in Nederland

Online leeftijdsverificatie in Nederland Online leeftijdsverificatie in Nederland Marktverkenning Auteurs Innopay Nick Smaling & Jacob Boersma Uitgave Versie 1.0 Februari 2013 Copyright Innopay Alle rechten voorbehouden Dankwoord Graag willen

Nadere informatie

Management Buy-Out. 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht

Management Buy-Out. 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht Management Buy-Out 10 mythes rondom de Management Buy-Out ontkracht Inhoudsopgave Introductie 3 Mythe 1: Ik kan het bedrijf waar ik nu manager ben niet betalen 4 Mythe 2: Mijn werkgever vraagt de hoofdprijs

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Cookies: een nieuw recept

Cookies: een nieuw recept Cookies: een nieuw recept U kijkt even op wehkamp.nl voor een nieuwe fotocamera of kleren voor uw kinderen. Wie doet dit tegenwoordig niet, lekker rondkijken zonder de deur uit te moeten! Na het rondkijken

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie