HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN"

Transcriptie

1 HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 15 oktober 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C verpleegkundige werkzaam te B wonende te B verweerster gemachtigde mr. N. van den Burg te Utrecht 1. Het verloop van de procedure Het college heeft kennisgenomen van: - het klaagschrift met aanvulling - het verweerschrift - de repliek - de dupliek - een brief van de gemachtigde van verweerster van 23 september 2009 met bijlagen - een opname van diverse telefoongesprekken met de huisartsenpost Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de hun geboden mogelijkheid in het kader van het vooronderzoek mondeling te worden gehoord. De klacht is ter openbare zitting van 7 oktober 2009 behandeld. Partijen waren aanwezig. Verweerster werd bijgestaan door haar gemachtigde, die een pleitnota heeft overgelegd

2 2. De feiten Het gaat in deze zaak om het volgende: Op zaterdag 9 augustus 2008 om ongeveer 8.50 uur belde klaagster vanuit haar bed met hevige buikpijnklachten de huisartsenpost waar verweerster als assistente werkzaam is. Zij kreeg een collega van verweerster aan de telefoon. Het dossier vermeldt daarover als volgt: (S) zwangerschap niet gewenst, gister bloeding, na vrijen met vriend, ongesteld geworden, krampen, ligt nu op bed, pijn in spieren misselijk, zweterig, dreiging flauw te vallen, 2x overgegeven, dunne ontlasting, koorts zijn dit normale symptomen? Naar aanleiding van dit telefoongesprek is een afspraak met een arts van de huisartsenpost gemaakt om uur die dag, omdat klaagster de komst van haar moeder moest afwachten. Toen de moeder van klaagster bij haar kwam, bleek dat klaagster niet op haar benen kon staan. Terwijl klaagster in de gang op de grond lag, heeft haar moeder om uur opnieuw de huisartsenpost gebeld. Zij kreeg een andere collega van verweerster aan de lijn. Over dit contact staat in het dossier genoteerd: Kan niet naar de wc. Heeft urine laten lopen. Is bij bewustzijn. Ze ligt in de gang. Begon opeens te rochelen. Moeder is in paniek. Valt steeds flauw. Kan niet op haar benen staan. Duizelig. Zweten. Misselijk. De betrokken assistente heeft eerst met de moeder en daarna met klaagster zelf gesproken. Zij heeft gevraagd even te wachten voor overleg. Dat overleg heeft plaatsgevonden met verweerster, waarna verweerster, meer ervaren dan haar collega, het gesprek heeft overgenomen. Verweerster heeft in dat gesprek geadviseerd om naar de afspraak om uur te komen. Toen klaagsters moeder en klaagster zelf zeiden dat dat niet ging omdat klaagster op de grond lag en niet op haar benen kon staan, en vroegen of de dokter kon komen, heeft verweerster gezegd dat die spoedvisites aan het rijden was en dat het wel twee uur kon duren voordat hij kon komen. Verder heeft zij, desgevraagd, te kennen gegeven dat in een dergelijk geval de ambulance niet kon komen. Klaagster heeft zich daarna naar het ziekenhuis laten rijden, waar zij onmiddellijk is opgenomen en geopereerd aan wat een buitenbaarmoederlijke zwangerschap bleek te zijn. Verweerster heeft, toen klaagster niet om uur was verschenen, om omstreeks uur nog gebeld met klaagster die haar vertelde dat zij direct naar de eerste hulp was gegaan was gegaan en naar de OK ging. Van een verpleegkundige van de eerste hulp die zij vervolgens belde, hoorde zij dat klaagster shockerig op de eerste hulp was binnengekomen en op dat moment inderdaad naar de OK ging

3 3. Het standpunt van klaagster en de klacht Terwijl klaagster in een levensbedreigende situatie verkeerde, werden haar klachten niet serieus genomen doordrie assistentes van de huisartsenpost. Zij verleenden niet de juiste hulp. Dat alles terwijl klaagster haar klachten helder kon verwoorden, haar beschrijving van de symptomen waren klassieke aanwijzingen voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ook het paniektelefoontje van haar moeder is niet serieus genomen. De verwijten jegens verweerster zijn: - zij interpreteerde de klachten niet juist - zij overlegde niet met een arts - zij gaf de indruk dat ik een arts aan de lijn had en zij gaf verkeerde voorlichting over de eventuele komst van een ambulance. 4. Het standpunt van verweerster Een triage-assistent op een huisartsenpost behoort in beginsel niet tot de kring van personen over wie ingevolge de Wet BIG bij de tuchtcolleges kan worden geklaagd. Verweerster, BIGgeregistreerd verpleegkundige, heeft niet in die hoedanigheid gehandeld. De klacht is daarom niet-ontvankelijk. Voor het geval het college anders mocht oordelen: De collega die het telefoongesprek met de moeder van klaagster en met klaagster voerde was nog niet zo lang in dienst en wist niet goed wat ze moest doen. Zij vroeg daarom aan verweerster het gesprek over te nemen. Verweerster kreeg toen klaagster aan de telefoon, die alert, rustig en adequaat reageerde. Ze vertelde dat ze een afspraak had om uur maar dat ze niet kon opstaan, omdat ze dan flauw viel. Zij vroeg of een arts bij haar kon komen. Verweerster schatte de urgentie van de hulpvraag in als spoed en achtte het noodzakelijk dat klaagster op korte termijn zou worden gezien door een arts. Gevaar voor de vitale functies achtte zij gezien de alerte en heldere reacties van klaagster niet aan de orde; het inschakelen van een ambulance achtte zij dan ook niet nodig. Omdat de arts die op dat moment visites reed erg druk was, heeft verweerster klaagster verzocht te proberen met ondersteuning naar de huisartsenpost te komen. Klaagster stemde daarmee in en gaf aan haar vriend te bellen om haar te helpen. Verweerster is van mening dat zij de urgentie op basis van de beschikbare gegevens juist heeft ingeschat. Op basis van de NHG-telefoonwijzer was het advies om langs te komen juist

4 Voor het geval het niet mocht lukken om ondersteuning te krijgen, heeft verweerster aangeboden dat klaagster kon terugbellen waarna een visitearts zou worden ingeschakeld. 5. De overwegingen van het college De klacht is ontvankelijk, nu verweerster een BIG geregistreerde verpleegkundige is die zich in deze zaak heeft beziggehouden met individuele gezondheidszorg. Dat is voldoende voor de ontvankelijkheid, zodat het college de klacht inhoudelijk zal beoordelen. Klaagster heeft, in een naar achteraf is gebleken levensbedreigende situatie, geen gehoor gevonden voor haar dringende en volkomen terechte verzoeken om ofwel een visite door een arts op zeer korte termijn, ofwel om een ambulance te sturen. Uit de ter zitting beluisterde telefoongesprekken tussen klaagster en haar moeder enerzijds en verweerster en haar collega s anderzijds wordt duidelijk, dat naar aanleiding van het tweede telefonisch contact om uur anders had moeten worden gehandeld dan verweerster heeft gedaan. In zijn algemeenheid is bij een herhaalde hulpvraag geen plaats voor een triage door een assistente; de bevoegdheid om te beslissen over een herhaalde hulpvraag dient bij een arts te liggen. Alleen al om deze reden had verweerster niet zelfstandig mogen handelen zoals zij heeft gedaan. Verweerster beroept zich ten onrechte op de NHG-telefoonwijzer. Verweerster had, voordat zij het gesprek overnam, de tekst in het patiëntendossier gezien. Zij wist dus dat er sprake was van signalen, (zwanger, aanhoudende hevige buikpijn, zweten, dreiging tot flauwvallen) die in de telefoonwijzer worden vermeld als wijzende op een levensbedreigende situatie. Zij had ook kunnen lezen dat er sprake was van paniek bij de moeder. Weliswaar is klaagster ermee akkoord gegaan dat zij zou wachten op de komst van haar vriend om dan met zijn hulp zelf naar de huisartsenpost te komen, maar verweerster heeft klaagster daarbij geen keus gelaten; het kwam erop neer dat klaagster volgens verweerster ofwel ongeveer twee uur zou moeten wachten op een visite of zelf moest komen, zulks terwijl zowel klaagster als haar moeder duidelijk hadden gemaakt dat zelf komen niet mogelijk was en twee uur wachten niet verenigbaar was met de dringendheid van de hulpvraag. Verweerster had alles bijeengenomen niet zelfstandig mogen beslissen om het verzoek van klaagster, dat neerkwam op een spoedvisite dan wel het sturen van een ambulance, niet te honoreren

5 Verweerster heeft, bij de overname van het gesprek, niet gezegd wie zij was of wat haar functie was. Uit de door haar gemaakte opmerking dat ze blij was dat ze klaagster nu zelf aan de telefoon had, kon klaagster eens te meer afleiden dat zij met een arts van doen had. Dit heeft haar ten onrechte de mogelijkheid ontnomen om te vragen met een arts te spreken. Ook dit onderdeel van de klacht is gegrond. Het college acht de klacht gegrond en zal aan verweerster een waarschuwing opleggen. 6. De beslissing Het college: - legt aan verweerster op de maatregel van waarschuwing. Aldus gewezen door mr. H.P.H. van Griensven, als voorzitter, mr. W.E.M. Duynstee-Bijvoet, als lid-jurist, dr. J. Wever, J.D.M. Schelfhout en A. de Jong, als leden-beroepsgenoten, in aanwezigheid van mr. I. Ruitenberg als secretaris, en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2009 in aanwezigheid van de secretaris

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 31 januari 2007 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C psychotherapeut

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 2 april 2008 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C bedrijfsarts

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het college heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 20 oktober 2006 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a g e r, tegen

Nadere informatie

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM

REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE AMSTERDAM Het College heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 20 november 2008 binnengekomen klacht van: A, wonende te B, k l a a g s t e

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG C2011.240 en C2011.241 CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: C2011.240 en C2011.241 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing

Nadere informatie

C, tot 2009 ingeschreven als arts, specialisme neurologie, voorheen werkzaam te D, bijgestaan door mr. F.H.J. van Gaal, advocaat te Wijchen,

C, tot 2009 ingeschreven als arts, specialisme neurologie, voorheen werkzaam te D, bijgestaan door mr. F.H.J. van Gaal, advocaat te Wijchen, 010/2013 ECLI:NL:TGZRZWO:2013:7 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Beslissing in de zaak onder nummer van: 010/2013 REGIONAAL TUCHTCOLLEGE TE ZWOLLE Beslissing d.d. 20 december 2013 naar aanleiding

Nadere informatie

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het?

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wie kunnen klagen bij het tuchtcollege?... 3 3 Over wie klagen?... 4 4 Waarover klagen?... 5 5 De tuchtrechtprocedure... 6 5.1

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [G], hierna te noemen Klager,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [G], hierna te noemen Klager, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [G], hierna te noemen Klager, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [H], hierna te

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569

Rapport. Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 Rapport Datum: 21 december 1998 Rapportnummer: 1998/569 2 Klacht Op 1 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer C. te Horst, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg

C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg C2014.097 t/m C2014.101 en C2014.102 C E N T R A A L T U C H T C O L L E G E voor de Gezondheidszorg Beslissing in de zaak onder nummers C2014.097 t/m C2014.101 van: tegen Johanna PRINS-MEIJER, wonende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/333

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/333 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/333 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van mishandeling, klaagt erover dat de juridisch medewerker van het regionale politiekorps Twente verzoeker bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In dit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384

Rapport. Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384 Rapport Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Noord- en Oost-Gelderland onvoldoende opsporingsonderzoek heeft gedaan naar de toedracht

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Kroniek rechtspraak tuchtrecht

Kroniek rechtspraak tuchtrecht KRONIEK RECHTSPRAAK Kroniek rechtspraak tuchtrecht Mr. E.J.C. de Jong & mr. W.R. Kastelein * 1. Inleiding In deze zesde Kroniek rechtspraak tuchtrecht die in het TvGR wordt gepubliceerd, worden in grote

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 Rapport Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde ambtenaar van het regionale politiekorps Midden- en West-Brabant zich in de periode tussen

Nadere informatie

Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Drenthe.

Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Drenthe. Rapport 2 p class="c3">rapport Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Drenthe. Datum: 28 april 2011 Rapport: 2011/130 Klacht Verzoekster klaagt over een inmenging van twee politieambtenaren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241

Rapport. Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 Rapport Datum: 20 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/241 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie Rotterdam in het ressort Schiedam zijn individueel ingebrachte bezwaren van 25 juli 1999 ten

Nadere informatie

SAMENVATTING. 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO

SAMENVATTING. 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; VO SAMENVATTING 104944/104968 - Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan; Werkgever heeft werkneemster bij wijze van ordemaatregel geschorst voor de duur van 4 weken omdat hij een onderzoek

Nadere informatie

heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 2 oktober 2012 binnengekomen

heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 2 oktober 2012 binnengekomen Nr. 60003 DE COMMISSIE GEDRAGSCODE BOUWEND NEDERLAND heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 2 oktober 2012 binnengekomen aangifte tegen de besloten vennootschap SCHIJF BOUW B.V., inmiddels

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2006 Rapportnummer: 2006/378

Rapport. Datum: 1 december 2006 Rapportnummer: 2006/378 Rapport Datum: 1 december 2006 Rapportnummer: 2006/378 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale politiekorps Brabant-Noord op 8 december 2003: - hem hebben aangehouden in

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 73-2009 Oordeel Verzoekster Mevrouw V.R. te Zwolle. Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [N], hierna te

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke opdracht. Intrekking opdracht. Belangenverstrengeling

Belangenbehartiging opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke opdracht. Intrekking opdracht. Belangenverstrengeling Belangenbehartiging opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke opdracht. Intrekking opdracht. Belangenverstrengeling Klaagster heeft een huurovereenkomst m.b.t. een kantoorruimte gesloten. Zij meent haar makelaar

Nadere informatie