Hoe krijgt het Dordtse Kil gebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe krijgt het Dordtse Kil gebied"

Transcriptie

1 De Dordtse Kil BusinessClub is een netwerkorganisatie die zich richt op het Dordtse Kil gebied met als doel de anonimiteit uit de Dordtse Kil industrieterreinen te halen en samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. Het is een business-to-business netwerkorganisatie die bedrijven de mogelijkheid biedt om hun contacten en kennis te bundelen in een informele en prettige sfeer. De leden van de BusinessClub zijn met name afkomstig uit het mkb. We mogen trotser zijn op onze stad Leden Dordtse Kil BusinessClub: Dordrecht moet nog meer een ondernemersstad worden Hoe krijgt het Dordtse Kil gebied meer bekendheid en wat zijn de kansen van de vergaande samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam? We vroegen het aan ondernemers van de Dordtse Kil BusinessClub, een netwerkclub die begin dit jaar door Lipman Events is gestart. Meteen informeerden we naar de verwachtingen over groene initiatieven in de stad en Dordrecht als ondernemersstad. Een verhaal over zichtbaar zijn, bereikbaarheid, talent, innovatie en een omslag in denken. Dordtenaren hebben zich te lang eilandbewoners gevoeld. De ondernemers in het Dordtse Kil gebied zijn tevreden met de locatie van hun bedrijf. Maar sommige aspecten kunnen volgens de leden van Dordtse Kil BusinessClub verbeterd worden. Er speelt veel bij hun bedrijven, zeker in een tijd dat de winstmarges onder druk staan, de krachtenbundeling met wereldhaven Rotterdam is ingezet en energieefficiency noodzaak is. Ondernemers willen tenslotte altijd vooruit en vaak sneller dan de overheid kan faciliteren. Met de plek van samenkomst is in ieder geval niets mis: Chez Heeren Jansen, de plek voor de bijeenkomsten van de leden van de Dordtse Kil BusinessClub. Een locatie die inspireert het ONDERNEMERS BELANG 37

2 John Weerman, De Vraagbaak Groep. Kennisbank op het gebied van technische installaties. Biedt samenhangend pakket van technische dienstverlening, van advies, engineering en calculaties tot inspectie, detachering, opleiding, montage of tekenwerk. Ron de Vogel, Iz Pols Bouw- en aannemingsbedrijf. Innovatie en vakmanschap kenmerken deze Dordtse bouwer. Specialist in het ontwikkelen en realiseren van utiliteitsbouwprojecten. Ook renovatie en onderhoud van bedrijfsobjecten maken deel uit van de bedrijfsactiviteiten. Een aparte afdeling binnen Iz Pols legt zicht toe op het ontwerpen en realiseren van luxe privé zwembaden en villa s. en dynamiek uitstraalt, met vrachtschepen en tankers die voorbij komen. Het water als levensader voor de stad, zeker nu het Havenbedrijf Rotterdam en de zeehaven van Dordrecht elkaar gevonden hebben. Hoewel niemand de reikwijdte van de ingezette samenwerking op dit moment kan overzien, wordt algemeen verwacht dat de alliantie een positief effect heeft op Dordrecht als ondernemersstad. Op het knooppunt van Oude Maas, Beneden-Merwede en Dordtse Kil zijn er volop kansen voor de overslag van stukgoed, maritieme industrie en aanverwante dienstverlening. Ook al door de goede verbindingen met het achterland, met de ligging direct aan de A16 en vlakbij de A15. John Weerman van De Vraagbaak Groep is er in ieder geval duidelijk over. Die hele ontwikkeling is positief voor ons gebied. In het verleden zijn teveel kansen onbenut gebleven. We gaan hoe dan ook meeprofiteren van de uitstraling van Rotterdam als wereldhaven. Als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven worden we hierdoor aantrekkelijker. Ook dienstverlenende bedrijven en toeleveranciers gaan er hun voordeel mee doen. Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam Niet iedereen aan tafel is op voorhand even enthousiast. De spreekwoordelijke nuchterheid van de Dordtenaar bestaat nog steeds, ook nu de strategische stap vanuit Rotterdam is gezet. Ron de Vogel van Iz Pols Bouw- en aannemingsbedrijf: De gemeente Dordrecht loopt voorop met initiatieven die helaas veelvuldig stranden. Met de komst van het Havenbedrijf Rotterdam is de hoop dat het gemeentebestuur kiest voor een andere koers, namelijk daadkracht tonen. Natuurlijk kent Havenbedrijf Rotterdam de markt en havenbedrijvigheid als geen ander, daar zijn alle aanwezigen het wel over eens. Dat door de samenwerking de internationale concurrentiepositie wordt versterkt lijdt evenmin geen twijfel. Toch zal er straks ook wedijver zijn tussen de diverse gemeenten, bij de gronduitgifte door het Havenbedrijf bijvoorbeeld. Of zoals Henk Boxma van Seris Security het zegt: Dordrecht zal dan net zo goed de strijd moeten aangaan met de Tweede Maasvlakte die vol moet, en met Rijnmond. Hans Schutte: De invloed van het Havenbedrijf Rotterdam zal in Dordrecht groot zijn. Kansen Dordtse Kil gebied Het Dordtse Kil gebied biedt veel kansen en mogelijkheden voor de ondernemers, deze kansen moeten alleen wel benut worden. Precies daarom heeft Joyce Lipman begin dit jaar de Dordtse Kil BusinessClub in het leven groepen. Het platform is bedoeld om het netwerk van de ondernemers in het gebied te vergroten en onderling nieuwe contacten te leggen. Veel bedrijven weten niet wie hun buren zijn en wat ze doen. Juist omdat die gemeenschappelijke basis ontbreekt, lukt het volgens Joyce Lipman niet om een gebied als Dordtse Kil naar buiten toe op een goede manier onder de aandacht te brengen. We zijn niet trots genoeg op onszelf en moeten de bekendheid van dit gebied vergroten. De buitenwereld kent ons niet goed genoeg of heeft een verkeerd beeld van Dordrecht. Maar wat wil je, als je elkaar onderling nog niet eens kent? Volgens Henk Oost van Bedrijvencentra Zuid- Holland-Zuid heeft imago alles te maken Joyce Lipman, Lipman Events, Online Media & Marketing. Full-service bureau op het gebied van evenementenorganisatie, marketing & communicatie en social media support. Tevens organisator en initiatiefnemer van de Dordtse Kil BusinessClub. met mentaliteit. En het is hier toch vooral niet lullen maar poetsen. Men slaat zichzelf in Dordrecht niet graag op de borst. Dat is jammer, heel erg jammer. Want Dordtse Kil telt, naast grote en aansprekende industriebedrijven, héél véél leuke en gespecialiseerde mkb ers die uniek zijn in hun deel van de markt. Dordrecht: monumentenstad of ondernemersstad? Dat Dordrecht een beetje teveel in zichzelf is gekeerd, heeft volgens Henk Boxma ook te maken met infrastructuur. Er is geen 38 het ONDERNEMERS BELANG

3 mooie rondweg om Dordrecht. Je rijdt er eigenlijk altijd omheen. De bedrijven langs de Dordtse Kil zijn niet te zien. Dordrecht heeft zich altijd als monumentenstad geprofileerd. Ondernemers hebben daar veel minder aan, zegt Henk Boxma. We missen een landmark, een beeld dat je bijblijft en onmiddellijk met de bedrijvigheid in de stad associeert. Wat Henk Boxma ook mist: hbo-opleidingen in de stad, en daarmee jeugd en vers bloed. Voor mensen tussen de vijftien en 30 jaar is er in Dordrecht niets te doen. Het is toch bizar dat je voor een film de stad uit moet. Henk Oost kan het er enkel maar mee eens zijn. En dat terwijl Dordrecht altijd een hts heeft gehad die bijzonder goed stond aangeschreven in het hele land. Misschien heeft de stad in het verleden teveel weggegeven en te weinig terug geclaimd. Revitalisering industriegebied Hans Schutte van GEKA Bouw is tevreden over de ontwikkelingen die het gebied de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Met de ingezette revitalisering van Dordtse Kil I en II is de uitstraling van het gebied fors verbeterd. Een imagoprobleem of onvoldoende bekend zijn, voor mij heeft het alles te maken met je eigen bedrijfsvoering. Ron de Vogel mist bij de door Hans Schutte genoemde herstructurering een overheid die de regie stevig in handen heeft. Zo n aanpak heeft alleen succes als de hele keten in beweging komt. Ik zie nu Henk Oost, Bedrijvencentrum Drechtsteden. Stichting zonder winstoogmerk. Biedt startende en doorstartende ondernemers flexibele huisvesting in een bedrijfsverzamelgebouw, met een totaalpakket aan faciliteiten en diensten. Achterliggend doel: de bedrijfsactiviteit in de regio vergroten. nog te vaak mooie bedrijfsgebouwen, met direct ertegenover of ernaast een hoop viezigheid. Ook als het gaat om bereikbaarheid, kunnen er volgens Henk Boxma nog heel wat stappen worden gezet. Meer op- en afritten langs de snelwegen, een betere doorstroming bij stoplichten en zeker ook beter openbaar vervoer. De ontsluiting van Dordtse Kil I en II is nog steeds een drama. Innovatieve samenwerking bevorderen Het nieuwere Dordtse Kil III wordt gezien als een goed voorbeeld: moderne panden, schone wegen en goed onderhouden. Het eerste bedrijventerrein in Nederland dat volledig van glasvezel werd voorzien, zegt Rob Leeuwenburg van Bitcom over de optimale mogelijkheden voor datacommunicatie op dit terrein. Glasvezel is ondertussen een concurrentiefactor van belang, aldus Henk Oost. Voor je bereikbaarheid als bedrijf is breedband belangrijker dan investeren in een bredere snelweg. Parkmanagement en samen dingen organiseren bewijzen op Dordtse Kil III dagelijks hun waarde. Volgens Mark van Dijk van Van Dijk Installaties BV gebeurt het nog veel te weinig dat bedrijven de handen ineen slaan, bijvoorbeeld als het gaat om het toepassen van innovatieve technieken. Ik zie op onze bedrijventerreinen zoveel daken die ik graag zou volleggen met zonnepanelen. Door samen op te trekken kun je als individueel bedrijf nog zoveel energiewinst boeken. Hoe meer vraag, hoe lager de prijs tenslotte wordt. Volgens Ron de Vogel zijn het vooral de innovatieve vastgoedbeleggers die extra investeringen doen inzake duurzaamheid. Dit voorkomt dat men binnen tien jaar met een incourante vastgoed portefeuille zit. Bovendien hebben zij de strategische visie en de financiële middelen om dat soort voorzieningen te realiseren. Mark van Dijk, Van Dijk Installaties BV. Specialist in installatietechniek. Legt zich toe op het ontwerpen, realiseren en onderhouden van (duurzame) installaties van gebouwen op het gebied van sanitair, verwarming, koelen en airconditioning, zink- en dakwerken, riolering, hemelwaterafvoeren, gas, water, CV, ventilatie, warmtepompen, houtverwarming en zonnepanelen. Duurzaam ondernemen Van zonnepanelen is het maar een klein stapje naar duurzaam ondernemen, de Duurzaamheidsfabriek aan het Leerpark en de ambitie van Dordrecht om de meest duurzame stad van het land te worden. Mark van Dijk: Om deze doelstellingen te bereiken zullen wij de bedrijven in Dordrecht veel meer moeten wijzen op de negatieve gevolgen van (bijvoorbeeld) energieverspilling. Tevens zullen wij meer moeten benadrukken wat de opbrengst is van duurzaam ondernemen, niet alleen in financieel opzicht, maar ook ten opzichte van onze toekomst. Mark van Dijk verwacht een impuls van de Duurzaamheidsfabriek, het gebouw waar (startende)ondernemers, groene investeerders en jong technisch talent elkaar kunnen ontmoeten. Dit is een pijler Henk Boxma, Seris Security. Biedt professionele dienstverlening en totaaloplossingen op het gebied van bewaking en beveiliging. De organisatie en nieuwe bedrijfsnaam zijn tot stand gekomen na het samengaan van de beveiligingsbedrijven ANVD en Perfect Security. het ONDERNEMERS BELANG 39

4 bedrijven, er is voldoende talent, de Duurzaamheidsfabriek en de samenwerking met Rotterdam bieden extra kansen, alle gunstige randvoorwaarden zijn er. Kennisdeling is voor Oost het toverwoord. Innovaties moet je samen oppakken. Samen zet je de stap naar een hoger plan. Door samen op te trekken krijg je betere ideeën en wordt het, financieel gezien, aantrekkelijker om ze te realiseren en om te zetten in een marktproduct met toekomst. Om kennis te delen en daadwerkelijk innovatieve en duurzame productiemethoden te ontwikkelen moeten wel de ramen open. Dordtenaren hebben zich te lang eilandbewoners gevoeld. Als gastvrouw en mede-organisator is het laatste woord aan Joyce Lipman. De Dordtse Kil BusinessClub is klaar voor de toekomst en wil, met haar leden, bij alle in gang gezette én toekomstige ontwikkelingen een rol spelen. die de stad nodig heeft om zich landelijk op de kaart te zetten. Ik verwacht veel van dit project: in een inspirerende omgeving werken aan duurzame producten en productiemethoden. Ik denk ook dat het Hans Schutte, GEKA Bouw. Betrouwbaar en veelzijdig partner, van industriebouw tot beton- en waterbouw en van funderingswerken tot herstel- en reconstructiewerk. Eén van de oudste heibedrijven van het land. Onderdeel van CFE Nederland. De laatste decennia is GEKA vooral actief in de Nederlandse havens om daar op design & construct basis industriële en maritieme (zee- en binnenvaartsteigers) projecten te realiseren voor de havenbedrijven en (petrochemische) industrieën. De laatste jaren is daar ook de internationale markt bij gekomen. zorgt voor een extra aanwas van jong technisch geschoold personeel, zodat we als werkgevers de gevolgen van de vergrijzing kunnen opvangen. Henk Boxma is voorzichtig over de kansen voor een duurzaam Dordrecht. Duurzaamheid is nu nog vooral duur. Een voorbeeld: de walstroom waar de gemeente zich hard voor heeft gemaakt. Maar de scheepvaart pakt het niet op, vanwege het prijsverschil. Volgens Hans Schutte is er geen andere weg dan duurzaamheid, omdat grondstoffen per definitie eindig zijn en duurzaamheid steeds meer een concurrentiefactor wordt. Als bedrijf voeren wij een actief CO2-beleid, juist omdat we ook in aanmerking willen blijven komen voor interessante opdrachten vanuit de (semi) overheid en andere marktpartijen. Profileren als ondernemersstad Om Dordrecht in de toekomst meer als ondernemersstad te profileren is het volgens de Dordtse Kil BusinessClub zaak om snel de koppen bij elkaar te steken. Ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoekers moeten samen aan de slag om de aanwezige kansen te benutten. Henk Oost: Dordrecht heeft niet alleen een prachtige historie, maar zeker ook een geweldige toekomst. Maar dan moet er wel slagvaardig gewerkt worden, in kleine groepen, met een duidelijk doel voor ogen. Dordrecht heeft zijn optimale ligging, er zijn tal van onderscheidende Rob Leeuwenburg, Bitcom Information Technology. Allround ICT dienstverlener op het gebied van hard- & software, netwerkbeheer, telefonie en financiële software. Eén van de laatste trends binnen de ICT om duurzaam en verantwoord te ondernemen is het nieuwe werken : een online werkplek om overal en altijd toegang te hebben tot programma s en bestanden. Bitcom beschikt over alle kennis en vaardigheden om deze online werkplek op de best mogelijke manier te realiseren. De Dordtse Kil BusinessClub is een netwerkorganisatie die zich richt op het Dordtse Kil gebied met als doel de anonimiteit uit de Dordtse Kil industrieterreinen te halen en samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. Het is een business-to-business netwerkorganisatie die bedrijven de mogelijkheid biedt om hun contacten en kennis te bundelen in een informele en prettige sfeer. De leden van de BusinessClub zijn met name afkomstig uit het mkb. 40 het ONDERNEMERS BELANG

5 Vergroot uw regionale netwerk met de Dordtse Kil BusinessClub B U S I N E S S C L U B L E D E N : A. van Ameijden V.O.F. De Dordtse Kil BusinessClub is een b-to-b netwerkorganisatie voor het industriegebied in Dordrecht. Het doel is het netwerk van ondernemers te vergroten èn samenwerking te stimuleren. Met een toekomstgerichte visie organiseren wij bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten. Voor u, en met u.

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

De Innovatiefabriek in Zoetermeer

De Innovatiefabriek in Zoetermeer Van Diemenstraat 28 Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 5141 356 f 020 5141 334 e info@quint-result.nl www.quint-result.nl Rapport De Innovatiefabriek in Zoetermeer Wat zijn de wensen en behoeften van

Nadere informatie

met de twaalf Winstpakkers van

met de twaalf Winstpakkers van ies nu oor igen ucces! met de twaalf Winstpakkers van NOA kies nu voor eigen succes! met de twaalf Winstpakkers van NOA Weg naar succes ligt vlakbij 4 5 de twaalf winstpakkers van noa De eindgebruiker

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Innovatie publicaties

Innovatie publicaties Inleiding Het onderwerp van dit eerste themanummer van OTIB Trendfiles is innovatie. Duurzaamheid, klimaatverandering, stijging kosten gezondheidszorg, vergrijzing en ICT. Zomaar een paar grote actuele

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

Heldere koers naar de toekomst

Heldere koers naar de toekomst HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 3 OKTOBER 2013 Havenstrategie Moerdijk 2030 Heldere koers naar de toekomst A2B-online Container Division van start op Moerdijk Huiskamp Advocatuur kiest bewust voor

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Noordwest-Holland

Onderzoeksrapport Noordwest-Holland www.pwc.nl Onderzoeksrapport Noordwest-Holland De kansen en uitdagingen zijn helder, maar wie pakt de regie? 22 maart 2012 PwC Alkmaar Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie

Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie Datum bijeenkomst: 29 mei 2012 Auteur: Els Holsappel Doel bijeenkomst: Onderzoeken waar de visie over moet gaan Methode: Na een inleidende presentatie

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND

het ONDERNEMERS De Driehoek: Samen sta je sterk Ondernemersverenging WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 5 2010 FLEVOLAND NR. 5 2010 het ONDERNEMERS FLEVOLAND B E L A N G Ondernemersverenging De Driehoek: Samen sta je sterk Dronten richt ambitie op MKB vriendelijkste gemeente Jong Management: alles behalve een doorsnee netwerkclub

Nadere informatie

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda AANBEVELINGEN AAN POLITIEKE PARTIJEN IN DE ZEVEN GEMEENTEN IN DE REGIO STEDENDRIEHOEK 1 Geachte (kandidaat) leden van de gemeenteraden

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

GELDERMALSEN SPECIAL 2013

GELDERMALSEN SPECIAL 2013 GELDERMALSEN Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen SPECIAL 2013 Bijeenkomsten

Nadere informatie