Jaarverslag januari december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag januari december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: De Fochtel Adres: Zuideinde 56 Postcode: 8428 HG Woonplaats Fochteloo Provincie: Friesland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Petra van Rozen Adres: Zuideinde 56 Postcode: 8428 HG Woonplaats Fochteloo Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Petra van Rozen Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Benny Olyve _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Afgelopen jaar heeft voor mij, als eigenaar van de zorgboerderij, in het teken gestaan van de veranderingen in de zorg die er op ons afkomen. Hiervoor ben ik naar verschillende bijeenkomsten geweest die gaan over de drie decentralisaties. Tevens heb ik samen met een collega zorgboer een masterclass van In voor zorg gevolgd. Dit was voor kleine zorgaanbieders. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van hoe je, met je bedrijf een toekomst kunt hebben. Het was een leerzaam traject, dat veel energie opleverde. Op zich hebben wij op ons bedrijf een toekomst, echter om te voldoen aan de governance code is het belangrijk om een raad van toezicht te hebben. Hiervoor zijn de eerste gesprekken geweest met onze boekhouder en een bedrijfsadviseur en zullen we de zorgboerderij los gaan koppelen van het agrarische bedrijf. Het zorggedeelte wordt een bv en krijgt een raad van toezicht. Zo is het transparant hoe de zorggelden besteed worden. In maart 2013 heb ik een vier daagse training gevolgd van coachend leiding geven. Hier heb ik zeker wat aan gehad in het omgaan met het personeel. Goede communicatie en duidelijkheid en bespreekbaar maken van elkaars verwachtingen waren voor mij leerpunten. December 2013 heb ik een workshop gevold om een bedrijfsplan te maken. Hierin was belangrijk om te kijken hoe je de zorgactiviteiten op je bedrijf kunt vergroten en dan de kosten en baten te kennen. Onze zorgboerderij is afgelopen jaar verder gegroeid, De problematiek van de bewoners is heftiger met gevolg dat er meer van het personeel gevraagd werd. Ik heb hierin keuze s moeten maken. Bij het wonen werkten vijf mensen in de woonbegeleiding, hierin ben ik terug gegaan naar drie begeleiders. De begeleiders die overbleven zijn meer uren gaan werken en één van begeleiders heeft de coördinatie van het wonen op zich genomen. Men is nu vaker aanwezig op de werkvloer en is meer betrokken bij het werk. Afspraken worden goed nagekomen. Echter van één van de personeelsleden hebben we ook afscheid moeten nemen. Dit was niet makkelijk en voor beide partijen vervelend. Wat heb ik hiervan geleerd: Goede communicatie, elkaars verwachtingen bespreken. Zorgen dat het personeelsdossier goed is bijgehouden. Afspraken op papier te zetten en door beide partijen te laten ondertekenen _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 2

4 Gevoel en zakelijk beter scheiden. Punten vanuit de actielijst van vorig jaar: Evaluatie gesprekken personeel: hebben allemaal plaatsgevonden met schriftelijke verslaglegging. Resterende punten vanuit de RI&E zijn afgerond Tevredenheids onderzoek is op papier uitgevoerd, er is geen verslag gemaakt van de resultaten. Gaat we met het nieuwe tevredenheidonderzoek wel doen in mei Herhalingslessen BHV zijn gevolgd. Zilliz administratie pakket aangeschaft. Dagzorg ouderen: Na in 2009 gestart te zijn met de dagzorg ouderen, eerst met twee dagen en later met drie dagen, doen we het sinds januari 2013 vijf dagen in de week. Er is in die tijd toch wel wat veranderd. Voorheen kwamen de gasten veelal op eigen gelegenheid, tegenwoordig worden de meeste mensen (indien mogelijk) gehaald en gebracht door ons. Hiervoor hebben we in mei j.l. een bus aangeschaft. Tevens maakten de eerste gasten veelal nog gebruik van het PGB (Persoons gebonden Budget) tegenwoordig komen gasten vaker met zorg in natura via Bezinn (Boer en zorg in Noord Nederland). Helaas heeft Bezinn lange tijd een cliëntenstop gehad via het zorgkantoor, waardoor nieuwe aanmeldingen geen gebruik konden (kunnen) maken van de dagzorg op de boerderij. Momenteel komen er 15 gasten, verdeeld over de dagen, op de boerderij. Gemiddeld 6 mensen per dag. Dit willen we graag zo houden. Momenteel zijn er, buiten mij zelf, drie begeleiders die op de boerderij werken. Dit zijn Jellie Bergsma, Elly Jagersma en Anja Drent. Zij worden dagelijks ondersteund door Pricilla Tevens zijn er twee vrijwilligsters, Piets en Dinie en vaak nog een stagiaire van een zorgopleiding. t Bussien Zoals al vermeld hebben we een eigen bus waar gasten mee opgehaald kunnen worden, maar waar we ook uitstapjes mee doen. Voor een tegemoetkoming in de kosten is een reclamebedrijf op zoek gegaan naar sponsors. Hier hebben 25 mensen op gereageerd, zo hebben we een eenmalige bijdrage gekregen van 5000,- We zijn onze adverteerders dan ook zeer erkentelijk. We gaan regelmatig naar het bezoekerscentrum in Appelscha, waar je een stuk kunt wandelen, maar ook het bezoekerscentrum kunt bekijken. Tevens hebben we met een groep een rondvaart gemaakt in Giethoorn, zijn we naar een museum boerderij in Westerbork geweest en naar het tuincentrum _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 3

5 Op de Fochtel Afgelopen jaar hebben we niet mee gedaan met de landelijke opendag voor zorgboerderijen. Hiervoor in de plaats hadden wij een familiedag georganiseerd met een barbecue. Het was een dag waarop je op een ongedwongen manier met elkaar in contact kon komen en de boerderij kon bekijken. Voor de kleinkinderen was er een luchtkussen, op de achtergrond hadden we live muziek. Wij vonden het mooi dat veel mensen hier zijn geweest Bezigheden Jan doet de dagbesteding op de boerderij met ongeveer vijf hulpboeren per dag. Zij ondersteunen ons met de werkzaamheden daar waar het wenselijk is. Tevens biedt het ons vaak een activiteit om even te gaan kijken naar wat de jongens doen. Op de boerderij gaan we verder uit van de werkzaamheden die aanwezig zijn en proberen veel buiten en in beweging te blijven. De kleine dieren zijn gehuisvest op verschillende plaatsen op de boerderij, hierdoor heeft een ieder zijn eigen dieren die gevoerd moeten worden. Afgelopen jaar zijn we ook weer volop in de tuin bezig geweest. Samen met vrijwilligers hebben we in maart tijdens de NL doet actie nog een verhoogde plantenbak gemetseld. Hier hebben we ook veel plezier van gehad. We werden hierbij geholpen door vrijwilligers via welzijnsorganisatie Scala uit Oosterwolde. Zo is er voor een ieder iets te doen en is er veel ruimte voor individuele aandacht doordat er naast de vaste medewerker een stagiaire en vrijwilligster aanwezig zijn _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 4

6 Kerstmaaltijd Dit jaar hebben we de kerstmaaltijd verdeeld over twee dagen, en wel op dinsdag 17 en woensdag 18 december. Een medewerker van de woongroep, die ook kok is geweest, heeft samen met een bewoner twee dagen de maaltijd verzorgd. Dit was zeer geslaagd. Afscheid van bezoekers Helaas zijn er afgelopen jaar weer drie gasten overleden en vier mensen zijn opgenomen in het verpleeghuis. Petra van Rozen Begeleid wonen De Fochtel Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan om het begeleid wonen binnen De Fochtel te continueren, uit te breiden en te professionaliseren. Zo is het aantal woonruimten uitgebreid met twee nieuwe appartementen. De nieuwe appartementen zijn voorzien van een aparte slaapkamer, eigen toilet en douche en de woonkamer is voorzien van een open keuken. Bewoners vanuit het oude woongedeelte zijn doorgestroomd naar deze nieuwe appartementen, dit biedt hen de mogelijkheid of zo zelfstandig mogelijk te wonen binnen een 24-uurs setting en te trainen om later zelfstandig te gaan wonen. Vanuit het begeleid wonen zijn met alle bewoners persoonlijke ontwikkelingsplannen opgesteld om het zo zelfstandig mogelijk wonen binnen hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Begeleid wonen heeft door de uitbreiding de mogelijkheid om zeven bewoners te huisvesten. Binnen het wonen is een coördinerend begeleider aangesteld om Petra te ontlasten en organisatorisch het woongedeelte deels over te nemen. Hierdoor willen we de kwaliteit van zorg verbeteren, door het werken via deze korte lijn zien we dat dit gestalte krijgt. De taakverdeling word hierdoor geoptimaliseerd en dit werpt zijn vruchten af. Dit jaar heeft de focus gelegen op de realisatie van de zorg en ondersteuningsplannen in een nieuw format. Bijna alle bewoners hebben nu een nieuw opgesteld zorg en ondersteuningsplan. Hierin hebben we vooral gekeken naar de mogelijkheden van de bewoners en niet van de onmogelijkheden. We hebben het afgelopen jaar de meldcode voor huiselijk geweld geïmplementeerd. Aan de hand van een informatie avond georganiseerd door BEZINN zijn we op de hoogte gebracht van het bestaan en hoe deze meldcode op een juiste wijze te implementeren binnen onze zorgboerderij. De medicatie verschaffing is aangepast. Alle medicatie word vanaf 2013 aangeleverd in het zogeheten Baxtersysteem. Dit systeem is erop gebaseerd om foute toediening van medicatie te voorkomen, ook hoeveelheden worden hiermee vanuit de apotheek en productie juist afgemeten. Daarnaast is het overzichtelijker doordat tijdstip van toedienen, naam en soort medicatie op het zakje zijn vermeld. In Maart 2014 staat een thema avond medicatie gepland _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 5

7 Voor het komende jaar leggen we de focus op de dagbesteding, hierin willen we de huidige zorg en ondersteuningplannen meer laten samen lopen met de zorg en ondersteuningsplannen vanuit het wonen. Er komt een meer geïntrigeerd systeem. Een koppeling die hierin gemaakt kan worden is dat we zijn gaan werken met een digitaal rapportage systeem van Zilliz. Dit maakt het proces meer inzichtelijk en bied een ruime mogelijkheid om zeer doelgericht te gaan werken op het gebied van ontwikkeling. In januari 2014 hebben wij twee thema bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Trajectum. Hoeve Boschoord. Dit is een behandelsetting, een cliënt van ons volgt daar behandeling en onze nieuwe bewoner is vanuit Hoeve Boschoord hier komen wonen. De bijeenkomst heeft en had als doel beter inzichtelijk te krijgen welke problematiek onze bewoners hebben en hoe onze medewerkers hier op een juiste wijze begeleiding aan kunnen geven. In Maart 2014 zullen alle medewerkers de cursus veilig werken in de zorg gaan volgen. Dit om de kwaliteit, vaardigheden en kennis van medewerkers te vergroten. Het afgelopen jaar hebben we vanuit de persoonlijke ontwikkeling ook meer aandacht gelegd op de individuele begeleiding en het ondernemen van individuele activiteiten voor bepaalde bewoners. Zo heeft iedere bewoner zijn vaste moment samen met een begeleider om activiteiten te ondernemen, dit kan in een ondersteunend, recreatief of sociaal moment zijn. Van praktische activiteiten tot procesmatige activiteiten waarbij de zelfstandigheid wordt gecontinueerd of uitgebreid heeft ook in het teken gestaan van verschillende activiteiten die georganiseerd zijn binnen het begeleid wonen maar ook in samenwerking met andere zorgorganisaties en zorgboerderijen. Zo hebben we de samenwerking gezocht met zorgboerderij de Hesselshoeve en zorgboerderij De Flint. We hebben verschillende activiteiten gezamenlijk opgezet en georganiseerd, dit varieert van een BBQ tot bowlen. Op deze manier willen we onze doelgroep kennis met elkaar laten maken en hierdoor het sociale netwerk uitbreiden. In de praktijk is er weinig voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Voor 2014 staan een zestal nieuwe activiteiten op de agenda. Naast bovenstaande activiteit hebben we in plaats van meedoen aan de opendag voor zorgboerderijen een eigen familiedag georganiseerd voor familieleden van onze bewoners en familieleden van de dagbestedingdeelnemers op de boerderij. In zijn totaliteit waren dit twee dagen, èèn voor de ouderen dagzorg en èèn voor het wonen en dagbesteding op de boerderij. Beide dagen hebben zeer veel positieve reacties gekregen, er waren op de dag zelf verschillende _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 6

8 activiteiten te ondernemen en beide dagen zijn afgesloten met een diner. We hebben dit jaar drie nieuwe bewoners mogen verwelkomen. De bewoners zijn inmiddels al een tijdje binnen de Fochtel. Twee bewoners werken mee in de dagbesteding de ander heeft een dagbesteding bij de c1000 in Oosterwolde. Benny Olijve. Dagbesteding op de boerderij Jan heeft vijf mensen, medewerkers, in de dagbesteding. Met zijn allen doen ze alle werkzaamheden die op de boerderij gedaan moeten worden. De medewerkers kunnen allemaal redelijk heftruck rijden. Ze doen oefeningen zodat ze in de toekomst het heftruck certificaat kunnen behalen. Twee medewerkers gaan ieder afzonderlijk een avond mee te melken. Doel is om ze bepaalde werkzaamheden zelfstandig te laten doen, ze meer zelfvertrouwen te laten krijgen en het gevoel van eigenwaarde kunnen vergroten. Komend jaar willen we op het bedrijf een nieuwe ligboxen stal gaan bouwen, hiervoor zijn we bij verschillende andere boeren gaan kijken naar de stallen die zij hebben om te kijken wat voor ons het beste is. Zo zijn we ook bij Ids Postma, de vroegere schaatser, geweest. Hij had een zgn. zandstal, die wij ook willen hebben. We zijn met zijn allen bij verschillende open dagen van boeren geweest waaronder ook een boer met bio-bedding. Dit doen we met de bus die ook voor de ouderen wordt gebruikt. Eind februari hebben we afscheid genomen van een medewerker, tevens ook bewoner. Hij is weer terug gegaan naar Zuid- Holland, daar waar hij een eigen huis had. Hij kwam hier om zijn leven weer op orde te krijgen en te kijken naar wat hij in de toekomst zou willen en kunnen doen _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 7

9 Hij had affiniteit met het telen van bloemen en heeft bij ons de mogelijkheid gekregen om op een stuk land gladiolen te verbouwen. Dit is na tevredenheid verlopen. Het is hem gelukt, heeft contacten opgedaan en hij had het gevoel terug,dat hij wel wat kon. In zijn eigen woonomgeving is hij in 2013 gestart met de teelt van herfst asters, zonnebloemen en gladiolen. Krijgt thuis ondersteuning van een organisatie en hij heeft een leuke vriendin ontmoet. In september zijn we (Jan en Petra) bij hem op bezoek geweest, het ging hem goed. In november heeft hij samen met zijn vriendin nog een dag mee geholpen op de boerderij. Van een andere medewerker hebben we ook afscheid genomen, hij was wel bijna 7 jaar bij ons geweest. Hij wilde graag gewoon aan het werk. Heeft hiervoor begeleiding van Baan-Plus, Die hem begeleid naar het zoeken van een baan met loondispensatie. Jaarlijks gaan we ook een keer naar de konijnenmarkt. Hier verkopen we dan een groot deel van onze konijnen. Lopen de markt over en sluiten het af door met zijn allen een gebakken visje te eten. De opbrengst van de konijnen is dan gelijk weer besteed _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 8

10 Dit jaar hebben we ook drie stagiaires gehad van het speciaal onderwijs. Mooi om te zien dat de jongens hier veel leren en zich gewaardeerd voelen en daarna ook elders kunnen stage lopen. Ze konden goed met onze medewerkers overweg. Één van de stagiaires heeft ook met een artikel van onze boerderij gestaan in Pro- krant, een krant die op praktijkscholen wordt uitgedeeld. Toen de journaliste hier voor het interview kwam heeft ze ook een medewerker geïnterviewd voor de Okke- krant, een krant voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit waren mooie artikelen, ze hadden het naar hun zin op hun werkplek en er zijn mooie foto s van gemaakt. In augustus zijn we op bezoek geweest bij de boerderij waar een vroegere medewerker van ons nu werkt. Hij werkt daar met loondispensatie en heeft het goed naar zijn zin. Hij heeft ons ook met veel trots laten zien welke werkzaamheden hij daar doet. In september was er weer dorpsfeest hier in het dorp, daar hebben we weer geholpen met het op en afbouwen van de feesttent. Onze medewerkers genieten hier volop van, de mensen uit het dorp betrekken ze overal bij. We hebben ook met zijn allen de feesten en activiteiten bezocht tijdens dat weekend. Oudejaarsdag gaan we altijd naar het carbidschietend in Appelscha. Hier worden de kanonnen elk jaar groter en de knallen harder. Daarna is er een oudjaarsuitstuif in het dorpshuis die afgesloten wordt met mooi vuurwerk. Het is een aardigheid om met onze medewerkers te werken. We zijn een goed team. Jan van Rozen _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 9

11 De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Begin instroom uitstroom Eind Dagbesteding Begeleid wonen Dagzorg ouderen Reden uitstroom: Verhuisd: 1 Wil graag echt werken 1 Opname verpleeghuis 4 Overleden 3 Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Nee. Scholing en ontwikkeling Petra: Masterclass In voor zorg, kleinschalige zorgaanbieders Coachend leidinggeven, Decentralisaties begeleiding, jeugdzorg en participatiewet. Bedrijfsplan opstellen Workshop: Middelen en maatregelen Doel van deze opleidingen is om kwaltitatief goede zorg te verlenen, om een goede werkgever te zijn, op de hoogte te zijn van alle veranderingen die op ons afkomen en zorgen dat ons bedrijf bestaansrecht houdt. Elly: Medicijn verstrekking BHV Jan: BHV Jellie : BHV Benny: Coördinerend medewerker BHV Doel van de opleidingen die het personeel heeft gevolgd is om verantwoorde zorg te verlenen en hulp te kunnen bieden wanneer dat nodig is. Daarnaast heeft Benny de cursus gedaan voor coördinerend medewerker, dat sluit aan bij de taken en verantwoordelijkheden die hij heeft. Voor het jaar 2013 zijn de opleidingsdoelen bereikt. Doelen voor 2014: Medicijnen verstrekking / kennis van medicijnen die wij geven Omgaan met agressie BHV herhalingslessen Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 10

12 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Mw. gevallen in oude stal Medicijnen vergeten te verstrekken. Medicijnen niet gegeven, doordat cliënt weg was gelopen van de groep Mw. gevallen in de tuin, stapte achteruit terwijl er een geultje zat. Alle pijnlijke delen gecontroleerd en in de gaten gehouden. Echtgenoot ingelicht. Betere begeleiding bij het lopen Medicijnen alsnog gegeven met juiste tussentijd. Met cliënt afgesproken dat wanneer hij zich niet goed voelt in de groep, hij wel eerst de medicatie komt ophalen. Heeft medicatie later op de avond gehad. Mw. is gecontroleerd op letsel. In communicatie schrift geschreven. Proberen dit in het vervolg te voorkomen. J Ja J J Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? J Overzicht Vervolgactie Afgerond? Onderling seksueel contact Besproken met therapeuten, ouders en begeleiders. Camera s op gang, ramen begrensd en een alarmsysteem bij iemand op de deur J J/N J/N J/N Zijn er meldingen van klachten? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? nee J/N J/N J/N J/N Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Ja, met alle bewoners Minimaal jaarlijks, indien nodig vaker Ja Met bezoekers van de dagzorg Jaarlijks, indien nodig vaker N Dagbesteding Jaarlijks, indien nodig vaker J Conclusies uit bovenstaand overzicht We zijn met zijn allen goed en professioneel bezig, Blijven open staan voor feedback en stellen ons lerend op. nieuwe risico inventarisatie lijst invullen training omgaan met agressie training omgaan met je eigen gedrag ten opzichte van mede mensen _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 11

13 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Gedaan 2014 nieuwe RI&E Oefening calamiteitenplan Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Functioneringsgesprekken Actualisatie BHV Gedaan Gedaan Gedaan Gedaan Gedaan Actie n.a.v. de RI&E Gedaan Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Evaluaties gedaan Ouderen hadden moeite met personeelslid. Hier over gesproken, andere dag aangeboden. Ondersteunig. Probleem bleef. Contract niet verlengd Inspraak mogelijkheden Structureel wel overleg bij het wonen. Dagbesteding moet structureler Overige acties van vorig jaar Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Beleid is aangepast. Wonen, kleiner team met meer verantwoordelijkheden. Dagzorg ouderen: Belangrijk dat er goed personeel werkt met overzicht over de gehele groep. Dagbesteding: structureel werkoverleg, vast plannen in agenda s Doelstellingen voor het komende jaar Zorg blijven optimaliseren. Professionaliseren daar waar het moet. Stimuleren dat bewoners participeren in de maatschappij. Bedrijfsplan afronden, inzicht in alle activiteiten die er op de boerderij gebeuren Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 12

14 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij De Fochtel Datum Boerderijnummer: 454 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Jan Oefening calamiteitenplan Benny Evaluatie gesprekken met deelnemers Petra/ Benny Tevredenheidonderzoek Petra/ Benny Functioneringsgesprekken Petra/ Benny Actualisatie BHV Petra Opstellen jaarverslag Petra/ Benny Acties n.a.v. de RI&E Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Overige acties Bv zorg oprichten Petra Bedrijfsplan Petra Training veilig werken op de boerderij Petra _454_ De Fochtel_Jan 2013 t/m Dec Pagina 13

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorg- en recreatieboerderij de Bult Boerderijnummer: 103 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie