NoordNieuws IN OPSTAND! Noorden moet care valley omarmen. Kabinet schoffeert Noorden met afblazen Zuiderzeelijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NoordNieuws IN OPSTAND! Noorden moet care valley omarmen. Kabinet schoffeert Noorden met afblazen Zuiderzeelijn"

Transcriptie

1 NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 11 nummer Noorden moet care valley omarmen Kabinet schoffeert Noorden met afblazen Zuiderzeelijn Callcenterbusiness booming in Noord-Nederland Samen de schouders onder Julianaplein Ontdek talenten op Recruiting Noord IN OPSTAND!

2 Rottinghuis Aannemingsbedrijf bv, Groningen Uw zaken eens vanuit een ander perspectief laten bezien? Wat dacht u van onze scherpe blik. Met ongeveer medewerkers is Deloitte de grootste financieel-zakelijke dienstverlener van Nederland. Maar grootte zegt op zichzelf niets. Wat wel iets zegt is dat wij een ijzersterke reputatie hebben bij het bedrijfsleven en de overheid, waar het gaat om accountancy, belastingadvies, consultancy en financieel advies. Wij zijn een organisatie die - indien nodig - kan putten uit de omvangrijke expertise van het wereldwijde Deloitte-netwerk en er op gericht u als cliënt voorop te laten lopen. Onze professionals zijn net zo ambitieus als u, waardoor wij met recht durven te stellen: It feels better working with Deloitte. Groningen, Laan Corpus den Hoorn 102/4. Tel. (050) , fax (050) Accountants Belastingadviseurs Consultants Financieel Adviseurs x134 Noordn.indd :57:07

3 Inhoud 4 Noorden moet care valley omarmen Zorgeconomie spoedig grootste werkgever van Noord-Nederland 4 7 Laatste jaar SNN-subsidies Ondernemers met ambitie kunnen in 2006 nog bij het SNN aankloppen 8 8 Zuidelijke ringweg Groningen: van flessehals tot stuwende corridor Bestuurders ingenomen met voorstel voor integrale en innovatieve aanpak 11 Innovatie concreet! Invullen ledenenquête is in uw belang Er moet meer in Europa worden gereisd Ontdek talenten op Recruiting Noord Bedrijfsleven ontmoet noordelijke eindejaarsstudenten Opbouw Afghanistan: een klus van defensie maar ook van bedrijfsleven Ervaringen van een VNO-NCW Noord lid in Afghanistan 20 Noord Hollandse ondernemers op reis door de Westergozone De DGA, eenzaam of één grote familie 23 DOC Kaas: innovatie van het zuivelste water Een bezielend Europa als geloofwaardig alternatief Noordelijke passie over diepere drijfveren Europa Nieuwe koppels Ondernemende Staten gevormd Duizenden arbeidsplaatsen in enkele jaren tijd Callcenterbusiness is booming in Noord Nederland 33 Het Schilderij als Spiegel Kunstpaviljoen Nieuw-Roden opvallend opvallend 34 Waddengebied: broedplaats voor duurzame economische ontwikkeling 34 Uitvoeringsplan biedt randvoorwaarden Waddenfonds Vrij verkeer van werknemers helpt regio vooruit Werken aan innovaties in de bouw Geslaagd bezoek Minister Brinkhorst aan regio Kabinet schoffeert regio s buiten Randstad Noorden in opstand tegen afblazen Zuiderzeelijn Stage-offensief In de regio moet het gebeuren Vaste Rubrieken Bedrijfsnieuws Personalia Column VNO-NCW Noord in actie Actualiteiten kort Nieuwe leden Agenda VNO-NCW NoordNieuws april

4 Noorden moet care valley Z o r g e c o n o m i e s p o e d i g g r o o t s t e w e r k g e v e r i n N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland heeft uitstekende troeven zich te positioneren als bakermat van veel zorggelieerde bedrijvigheid. Het Ministerie van Economische Zaken moet nog wennen aan een pleitbezorger uit volstrekt onverdachte hoek. Tijdens het VNO-NCW Noord zorgcongres werd een noordelijke agenda voor de zorg vastgesteld. Ruim tweehonderd mensen binnen en buiten de regio droegen bij aan de vereiste input. Nieuwe verbindingen werden gelegd tussen marktpartijen en zorgaanbieders, tussen zorgprofessionals en zorgconsumenten. Zorgeconomie is wel sexy De regio dient de zorgeconomie te omarmen omdat de sector veel stuwende activiteiten en werkgelegenheid oplevert. De regio heeft goede troeven in handen. De toenemende behoefte naar zorg en gezondheid, als ook de toenemende ruimte voor marktinitiatieven maken de tijd rijp voor concrete en gerichte acties. Er is veel te doen over zorg de laatste tijd. Verwezen kan worden naar de nieuwe zorgwet met geheel nieuwe impulsen. De lage bevolkingsgroei en de dreigende krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing raken impliciet ook de zorgvraag. Het CPB luidde de noodklok. De vergrijzingsgolf in Nederland is zo ingrijpend, dat die de overheid zou moeten dwingen tot drastische maatregelen. Wat we er ook van vinden. Anderen nemen ferm afstand van dit doemdenken. De vergrijzing lééft. Op een geheel andere frequentie werden we geïnformeerd over gebouwen die genezing bevorderen. Architectuur als medicijn. Ziekenhuisgebouwen die beter worden afgestemd op de bezoeker. Groningen beweegt zich met liefst twee state of the art ziekenhuizen in de internationale voorhoede. Een op de twee meisjes die in het jaar 2000 geboren zijn wordt honderd. De maatschappelijke gevolgen hiervan zijn groot. In een omslagverhaal over de noodzaak van langer werken noemde The Economist onlangs een aantal bedrijven dat zeventigers en tachtigers in dienst heeft, een voorbeeld voor de toekomst. Tot zover de bredere context van zorg. VNO-NCW Noord plaatst de zorgeconomie D e z o r g e c o n o m i e i s i n g o e d e h a n d e n b i j V N O - N C W N o o r d in termen van kansen. Bevolkingskrimp en vergrijzing kunnen in plaats van een bedreiging van onze welvaart juist ook nieuwe kansen bieden. De gezondheidszorg heeft voor velen geen sexy uitstraling. Het beeld is er een van suf, ziek, zwak en misselijk. Jammer want de gezondheidszorg is hot stuf met veel potentie en vooral cool. Zorg consumeren Voor werkgevers is een efficiënt georganiseerde zorgsector noodzakelijk. Het bedrijfsleven heeft er baat bij dat verzuim (al dan niet door ziekte) tot een minimum wordt beperkt. Zo min mogelijk verzuim helpt de Nederlandse economie zo snel mogelijk te herstellen, wat leidt tot meer economische groei, optimale arbeidsparticipatie en extra belastingopbrengsten, wat een voordeel is voor iedere Nederlander. In de gezondheidszorg werken in Nederland - zelfs in economisch mindere tijden - meer dan 1 miljoen mensen. 1 op de 7 werkenden heeft zijn/haar inkomen in één van de zorgsectoren. Ook de afgelopen periode toonde de zorgsector zich een opvallende banenmotor, terwijl de nationale economie stationair draaide. (ziekenhuizen +24%, thuiszorg + 66%: zowel laag/ongeschoolde arbeid als hooggeschoold). De omzet bedroeg in 2004 zestig miljard euro. We weten dat naar de toekomst toe vanwege de dubbele vergrijzing de zorgvraag zal toenemen. Dus deze omzet gaat toenemen. Singapore Welke kansen pakken we vanuit Noord- Nederland? Hoe gaan we die vraag opvangen? Hoe dan ook zullen we fors moeten investeren in menskracht, in medische technologie, ICT of anderszins. Grijpen we de mogelijkheden om te exporteren? Eerst naar buiten de regio, vervolgens naar onze De zorgeconomie biedt veel groeikansen voor Noord-Nederland. Nu al is 19 tot 22% van de werkgelegenheid gelieerd aan zorgeconomie; op middellange termijn wordt deze sector de grootste werkgever in Noord-Nederland. Het gaat bij zorgeconomie om de gezondheidszorg zelf, maar ook om aanverwante sectoren als medische technologie, life sciences, zorgverzekeraars, seniorentoerisme en welness. VNO-NCW NoordNieuws april

5 omarmen buurlanden buiten Nederland en tenslotte naar de rest van de wereld. Kunnen we komen tot wat in Singapore al is bereikt? Een high-tech omgeving voor medischwetenschappelijk onderzoek, waar de groten der aarde hun medische ingrepen laten uitvoeren omdat het goedkoper is dan in de VS en de kwaliteit stukken beter. Gaan we ons meten met wat Thailand voor Zuidoost Azië betekent? vlnr de heren Leo van der Heiden (voorzitter Nevep), Hans Feenstra ( voorzitter RvB De Friesland Zorgverzekeraar), René Pol (directeur Visser Carrosserie), Frans Jaspers ( lid RvB UMCG) en Hein Visser (directeur KPN Noordoost). In o.a. Bangkok en Chang-Mai staan uiterst moderne grote medische centra die ook voor Cambodja, Laos en Vietnam de electieve zorg verlenen die daarnaast ook voor toeristen bedoeld is. Toeristen die zorgvakanties mogelijk maken en het fundament leggen voor een gestage jaarlijkse groei van het BNP? Passen seniorensteden zoals die al tientallen jaren in de Verenigde Staten functioneren in een Nederlandse omgeving? Uitgaven aan de gezondheidszorg worden veelal opgesplitst in cure an care. Bij cure gaat het erom iemand ergens van te genezen, bij care gaat het veeleer om het langdurig ( soms zelfs levenslang) helpen van mensen. Beide activiteiten worden steeds kostbaarder, deels door de toename van technologie, vooral in de cure en deels door de toekomstige groei van de aantallen. De gezondheidskosten stijgen vooral door de technologie, maar nemen ook toe omdat de bulk van gezondheidskosten wordt gemaakt in de laatste twee levensjaren en het aantal mensen dat in deze levensfase belandt sterk zal stijgen. en ruimte, kwaliteiten voor wonen, verblijf en toerisme. Intelligente regie en marketing zijn nodig om het Noorden scherp te positioneren als aantrekkelijke regio voor de zorgeconomie. Verdere pluspunten zijn de beschikbaarheid van breedband en LOFAR, de specifieke bevolkingssamenstelling die de basis is voor Life Lines en een relatief ruime arbeidsmarkt. G e z o n d h e i d s z o r g w o r d t d e v i a g r a v a n d e n o o r d e l i j k e e c o n o m i e Top Instituut Pharma Het kabinet heeft ingestemd met de oprichting van een nieuw instituut voor farmaceutisch onderzoek. In dit nieuwe Top Instituut Pharma werken industrie, ziekenhuizen en universiteiten samen. Door hun kennis te bundelen kunnen betere resultaten worden bereikt bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Voor de eerste vier jaar is 130 miljoen door het kabinet beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek beter doorstromen naar toepassingen in de markt. Groningen heeft uitstekende troefkaarten in handen een dergelijk instituut te herbergen. vlnr de heren Michel van Schaik (directeur gezondheidszorg Rabobank Nederland), Henk van der Meer,(directeur Stichting Wooncom), Ruben Wenselaar ( lid RvB Menzis), Iris van Bennekom ( directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie), Erik Kuik ( vice-voorzitter RvB Talant), Jack Thiadens ( voorzitter RvB Martini Ziekenhuis) en Machel Nuyten ( VNO-NCW). Noorden heeft sterke kaarten VNO-NCW Noord onderkent de grote mogelijkheden van de zorgeconomie voor Noord-Nederland en dringt aan op de vaststelling van de agenda voor Care Valley Noord. De regio is in de volle breedte goed gepositioneerd. Nodig zijn een concrete agenda, een trekker, een projectbureau en een sterke marketing. Noord-Nederland beschikt over kernkwaliteiten om de zorgeconomie verder uit te bouwen, constateert de Stec Groep. Zo is er een sterk cluster van bedrijvigheid en instellingen rondom het UMCG en de life sciences sector. Daarnaast biedt het Noorden rust Kiezen en concretiseren VNO-NCW Noord ondertsteunt vijf actielijnen om te komen tot een Care Valley Noord : 1. Economisch cluster om science base: voer investeringen op en vergroot marketing Noord-Nederland heeft afgelopen jaren een goede basis gelegd voor kennisclusters als life sciences en medische technologie. 2. Innovatie en zaken doen: breng mensen bij elkaar en geef ruimte aan initiatieven De commerciële kant van zorg is in VNO-NCW NoordNieuws april

6 Hans Alders, Commissaris van de Koningin in Groningen en db lid van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, ontvangt instemmend uit handen van Louwe Dijkema, voorzitter VNO-NCW Noord, het rapport profiteren van zorg en vergrijzing in Noord-Nederland 4. Zorg en toerisme: jaag nieuwe initiatieven aan Recent is het bewustzijn toegenomen dat er in de regio kansen liggen. Nieuwe zorg- en toeristische producten dragen bij aan het imago van het Noorden en aan extra bestedingen, investeringen en werkgelegenheid. Het gebrek aan samenhang dient plaats te maken voor coherente planning en actie. 5. Zorg en arbeidsmarkt: erken dit als vestigingsfactor met sterk onderscheidend vermogen Door vergrijzing en ontgroening wordt de Nederlandse arbeidsmarkt steeds krapper en daardoor belangrijker bij investeringsbeslissingen. Het Noorden kan profiteren van gerichte initiatieven gegeven de relatief ontspannen arbeidsmarkt. E e n s u p e r i e u r e g e z o n d h e i d s - z o r g k a n a l s e x p o r t a r t i k e l g e l d i n h e t l a a t j e b r e n g e n. Nederland, de noordelijke zorgeconomie nader beschouwd. Woord naar daad VNO-NCW Noord zal zeer snel het initiatief nemen te komen tot een versterking van de noordelijke zorgeconomie. De zeer positieve resultaten van het zorgcongres met daarin opgenomen de elf workshops vormen een prima basis voor de vaststelling van een noordelijke agenda voor de zorg. In de eerste plaats zal de verbinding gelegd worden met de leden VNO-NCW Noord en deelnemers van het congres. Het rapport profiteren van zorg en vergrijzing in Noord-Nederland, de noordelijke zorgeconomie nader beschouwd kan via de website worden gedownload. Hans Haerkens Blije gezichten bij deelnemers aan workshop zorg en sport gepresenteerd door Hans Feenstra Noord-Nederland nog mager ontwikkeld, overigens net als in andere regio s in Nederland. Hier liggen veel kansen om verbindingen te leggen tussen bedrijven en ondernemende instellingen teneinde gezamenlijk nieuwe medische en andere zorgproducten te introduceren. Kansrijke segmenten waar al initiatieven zichtbaar zijn: zorg op afstand, zorg en ICT en preventie. 3. Zorg en vastgoed: realiseer onderscheidende initiatieven voor het Noorden De combinatie van zorg en vastgoed wordt nog te weinig ingezet in Noord- Nederland om stuwende activiteiten te verankeren of naar het Noorden te halen. Het gaat bijvoorbeeld om het totstandbrengen van zorgparken voor allerlei typen bedrijven en instellingen en om het ontwikkelen van woonmilieus die sterk onderscheidend zijn. Corporaties, vastgoedpartijen en zorgaanbieders dienen nadrukkelijk bij elkaar te worden gebracht om projecten te verkennen en uit te werken. Regie VNO-NCW Noord gelooft in de zorgeconomie. Het Noorden kan vanwege de ruimte, de bestaande infrastructuur en capaciteit, specifieke bevolkingssamenstelling en andere kenmerken vergaande voordelen behalen. De Stec groep heeft op verzoek van VNO-NCW Noord onderzoek gedaan naar de groeikansen van de noordelijke zorgeconomie. Een en ander heeft zijn vertaling gekregen in het rapport profiteren van zorg en vergrijzing in Noord- Het zorgcongres VNO-NCW Noord werd mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren. Dank is verschuldigd aan de hoofdsponsors De Friese Zorgverzekeraar, Talant, Wooncom, de Rabobank, UMCG en Menzis. Verder is dank verschuldigd aan het Martiniziekenhuis, Jorritsma Bouw, Burger Grunstra, AT Osborne, LDC Publicaties en Meerwold. VNO-NCW NoordNieuws april

7 Laatste jaar SNN-subsidies O n d e r n e m e r s m e t a m b i t i e k u n n e n i n n o g b i j h e t S N N a a n k l o p p e n In een vorig nummer maakten we er al melding van. De IPR, succesvol aanjager van noordelijke bedrijvigheid, loopt dit jaar samen met het Kompasprogramma ten einde. Echter, de IPR zal niet het enige subsidieinstrument zijn dat het Noorden aan het eind van dit jaar zal verliezen. Tezamen met de IPR voert het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dit jaar namelijk voor het laatst nóg vier subsidieregelingen uit. Wat hebben deze regelingen de afgelopen jaren eigenlijk voor het Noorden betekend? En wat valt er te zeggen over de periode na 2006? Rob Engelsman, directeur van het SNN en daarmee dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de vijf subsidieregelingen is er stellig over: de subsidieregelingen IPR, LPR, NIOF, KITS en HRM hebben hun waarde voor het Noorden bewezen. De afgelopen jaren gingen er bijna 6000 subsidiebeschikkingen de deur uit en dit jaar zal hier nog een substantieel aantal aan toe worden gevoegd, aldus Engelsman. Een aantal jaren geleden heeft de politiek volgens hem slim ingespeeld op een behoefte die er leefde vanuit het bedrijfsleven. Waar er aan de ondernemingsgeest in het Noorden weinig ontbrak en er plenty goede ideeën waren, bleek er behoefte aan de nodige stimulering om deze ideeën in concrete activiteiten om te zetten. Rob Engelsman, directeur SNN Effect En deze stimulerende functie van de subsidieregelingen heeft zijn uitwerking volgens Engelsman niet gemist. In onderzoeken is aangetoond dat het concurrentievermogen van het noordelijke bedrijfsleven aanzienlijk versterkt is. Het Kompasprogramma, inclusief de subsidieregelingen, werpt z n vruchten af. De noordelijke economie is in grote lijnen minder kwetsbaar geworden. Bij conjuncturele neergang vallen we minder terug. Doordat bedrijven, zowel kleine als grote bedrijven, meer inzetten op kennis en innovatie wordt hun concurrentievermogen groter. Dat juist de NIOF-regeling (gericht op bevorderen van innovatie) het zo goed heeft gedaan in een tijd van conjuncturele neergang vind ik bijvoorbeeld een erg interessant gegeven. mkb-bedrijven in het Noorden raken mijn inziens steeds meer overtuigd van hun eigen kracht en dat is een goede zaak. Laatste jaar Dat de loketten van de subsidieregelingen sluiten is volgens Engelsman zeer spijtig, maar er is weinig aan te doen. We hebben een aantal jaren geleden afspraken gemaakt met het Rijk over de duur van het Kompasprogramma. Het programma, waar de subsidieregelingen onderdeel van zijn, loopt dit jaar af. Hoe jammer we dat ook vinden. Belangrijke boodschap daarbij is volgens Engelsman dat ondernemers dit jaar nog wél bij het SNN terecht kunnen. Ik adviseer ondernemers met ambities om snel bij het SNN langs te gaan. Helemaal gezien het feit dat de IPR- en LPR-subsidies per 1 september al stoppen. Kijk, dit jaar zijn er nog subsidies, zoveel is zeker. Daar komt nog bij dat het budget leidend is. In normaal Nederlands betekent dit: op is op. Nieuwe periode Of ondernemers vanaf 2007 weer bij het SNN aan kunnen kloppen is de vraag. Engelsman hierover: We zijn op dit moment bezig om een vervolg op het Kompas voor het Noorden te schrijven. Het bedrag dat Noord-Nederland volgend jaar ontvangt om de regionale economische structuur te versterken zal, zoals iedereen weet, kleiner zijn dan bij Kompas voor het Noorden het geval is. Dit heeft ons genoodzaakt tot het maken van specifieke keuzes waar we dit geld voor willen gebruiken. Samen met onze partners in het Noorden hebben we die keuzes gemaakt en opgeschreven in de Strategische Agenda. Innovatie zal de komende jaren het belangrijkste doel worden. Hij stelt dat het SNN het succes van de huidige subsidieregelingen graag een vervolg zou willen geven. We zouden natuurlijk niets liever willen dan op deze voet doorgaan.daar werken we dus ook hard aan! Kijkende naar de realiteit ligt het in de verwachting dat er, áls er na 2006 subsidieregelingen komen, deze sterk op innovatie gericht zullen zijn. Wordt vervolgd. Peter Buurman Het SNN voert in 2006 voor het laatste jaar 5 subsidieregelingen uit, te weten: IPR (voor vestiging en uitbreiding van ondernemingen), LPR (voor het aantrekken van extra personeel), KITS (voor het versterken van de toeristische sector), NIOF (voor het aanmoedigen van innovatie) en HRM (voor het versterken van HRM-beleid. Voor meer informatie over de subsidies en de sluitingsdata van de subsidieloketten: (klik op: subsidies) VNO-NCW NoordNieuws april

8 Zuidelijke Ringweg Groningen: van B e s t u u r d e r s i n g e n o m e n m e t v o o r s t e l Bedrijfsleven en overheid kunnen samen de verkeerscongestie op de Zuidelijke Ringweg Groningen omzetten in duurzame ontwikkelingsconcepten. Eén van de conclusies uit de tussenrapportage van het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen. Het rapport werd op 22 maart door marktpartijen aan de noordelijke politieke voormannen aangeboden. De sfeer was opgetogen. Er werd die middag historie geschreven. De politieke wil is breed aanwezig samen met marktpartijen vervolgstappen te zetten bij dit grootste noordelijke verkeersknelpunt. Nadat bekend werd dat gelden van het Rijk voor een Zuidtangent voorlopig niet beschikbaar komen, heeft VNO-NCW Noord in april 2005 de overheid opgeroepen om samen met het bedrijfsleven tot intelligente oplossingen te komen voor het dreigende infarct op het Julianaplein en de zuidelijke ringweg. Deze oproep heeft vanuit het bedrijfsleven geleid tot de oprichting van het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen. VNO-NCW Noord heeft een aantal relevante marktpartijen gevraagd zich in dit vlnr de heren Bas Bakker ( Friesland Bank), Marc Calon ( gedeputeerde RO Groningen) Tonnis Musschenga ( gedeputeerde Verkeer en Waterstaat Groningen), Sipke Swierstra ( gedeputeerde RO Drenthe) en Jan Willem Lobeek ( VNO-NCW Noord). werkatelier te verenigen om met de nodige expertise gezamenlijk te werken aan een integrale oplossing. Innovatieve oplossingen waarbij alle relevante aspecten worden meegewogen: infrastructurele maatregelen, verkeersmanagementtechnieken, een goede benutting van het openbaar vervoer en de effecten op het milieu. Centraal daarbij staat het oplossende vermogen van de diverse maatregelen, na vaststelling van een gedegen probleemanalyse. A l s w e n i e t s d o e n a a n d e Z u i d e l i j k e R i n g w e g G r o n i n g e n k u n n e n w e d e b i n n e n s t a d a f s c h r i j v e n T-structuur Groningen vormt een belangrijke schakel in de noordelijke ontwikkelingsas en een wezenlijk onderdeel van de regio Groningen Assen. Binnen deze regio zijn er ambitieuze doelstellingen met betrekking tot woningbouw en economische ontwikkeling. De hoofdwegenstructuur bestaat uit een T-structuur die wordt gevormd door de A28 en A7, daarnaast is er een spoorverbinding die dezelfde T-structuur kent. De OV-structuur buiten de stad is dun. Groningen vormt de spil in het economische netwerk waarbij dagelijks mensen de stad bezoeken, vooral om te werken. Hiervan komt 74% met de auto. Van de arbeidsplaatsen in de stad Groningen zijn er ruim nabij het centrum van de stad gesitueerd en in totaal arbeidsplaatsen worden gevoed door de Zuidelijke Ringweg. Tonnis Musschenga, gedeputeerde van de provincie Groningen voegde daar op 22 maart aan toe: Als we niets doen aan de Zuidelijke Ringweg kunnen we de binnenstad afschrijven. De bottleneck in de T-structuur vormt de Zuidelijke Ringweg Groningen. Deze vervult een driedubbelfunctie: doorgaand verkeer (verkeer langs de stad), ongeveer 22% van het totaal regionaal verkeer (verkeer van en naar de stad) stadsverkeer (verkeer van het ene deel naar het andere deel van de stad) De driedubbelfunctie frustreert een optimaal gebruik, - in verkeerstechnische zin -, van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Doorgaand verkeer vereist zo min mogelijk op- en afritten. Het stadsverkeer daarentegen vraagt om zoveel mogelijk uitwisseling met het onderliggende wegennet. Een groot deel van de congestie hangt hiermee samen. Een andere oorzaak is de ongelijkvloerse kruising van de A7 en A28 (Julianaplein). Integrale aanpak Er zullen meerdere maatregelen nodig zijn om te komen tot een soepele verkeersafwikkeling: fysiek scheiden van verkeersstromen (doorgaand verkeer op andere rijstroken dan bestemmingsverkeer en stadsverkeer) ketenverplaatsingen (bestemmingsverkeer opvangen aan de randen van de stad op transferia en vervolgens verder verplaatsen met snel openbaar of besloten vervoer) verkeersmanagement (technieken om VNO-NCW NoordNieuws april

9 flessenhals naar stuwende corridor v o o r i n t e g r a l e e n i n n o v a t i e v e a a n p a k Z u i d e l i j k e R i n g w e g a l h o n d e r d j a a r g e l e d e n b e d a c h t De discussie over de Ringweg rond Groningen is niet nieuw. Sommige delen van het traject werden honderd jaar geleden al bedacht Ook in de middeleeuwen had Groningen een ringweg. Aan de binnenkant van de stadsmuur bevond zich een straat, die ongeveer de hele stad rond loopt en eenvoudigweg Achter de muur heette. In de zeventiende eeuw kreeg Groningen nieuwe ringwegen. Doordat de stad enorm uitbreidde, werd de oude vestinggracht een diepenring. Rond de nieuw gegraven vestinggracht werd een verdecte wegh of Singelweg aangelegd. De basis voor de huidige ringweg wordt in 1906 gelegd. Hoewel er in Groningen dan nog maar 18 auto s zijn heeft stadsarchitect Jan Anthony Mulock Houwer in de geplande uitbreidingen een aantal ringwegen getekend. Sommige tekent hij extra breed om in de middenberm ruimte te bieden aan een trambaan. De aanleg van deze wegen vindt overigens plaats ver na Mulock Houwers tijd. Volgens het plan, dat na een aantal herzieningen pas in 1936 wordt vastgesteld, is in de jaren zestig uiteindelijk alleen een stukje zuidelijke ringweg en in de tachtiger jaren de noordelijke ringweg aangelegd. Voor de oostelijke ringweg kiest de raad in de jaren zeventig een veel oostelijker traject. Aan de andere kant van de stad wordt een westelijker traject afgewezen en gekozen voor aanpassing van Mulock Houwers ringweg. verkeersstromen optimaal te geleiden) Vooralsnog wordt uitgegaan van oplossingen gebundeld op het bestaande tracé van de Zuidelijke Ringweg. Indien wordt uitgegaan van een oplossing onder het bestaande tracé, bijvoorbeeld een geboorde tunnel, schept dit ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingskansen voor het huidige bovengrondse tracé. Alle voorstellen zullen moeten worden doorgerekend met verkeerskundige modellen teneinde te kunnen bepalen hoe groot het oplossend vermogen is. Ook milieuonderzoeken zullen nog moeten worden uitgevoerd. De verwachting is dat de uiteindelijke oplossing een stuk goedkoper zal uitvallen dan de Zuidtangent variant waar in 1998 door gemeente en provincie voor is gekozen. In zijn eerste reactie zei Koen Schuiling, scheidend wethouder in Groningen: Vooral de integraliteit van de aanpak H e t p r o b l e e m v a n d e Z u i d e l i j k e R i n g w e g i s n i e t a l l e e n h e t p r o b l e e m v a n d e s t a d G r o n i n g e n spreekt mij zeer aan. Het vooroordeel dat het bedrijfsleven alleen maar meer asfalt wil wordt hiermee ondergraven. In de voorstellen maakt ook openbaar vervoer deel uit van de oplossing. Nieuwe concepten Voor het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen is de conclusie duidelijk: De Zuidelijke Ringweg Groningen is de slagader van de regio Groningen Assen. Dit geldt nadrukkelijk in economische zin, maar ook in sociaal opzicht. De kansen van toekomstige ontwikkelingen (kracht van de regio Groningen Assen, woningbouw in Meerstad en Ter Borch, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, ontwikkeling van het stationsgebied Groningen) hangen sterk samen met de ontwikkelingen rondom de Zuidelijke Ringweg. Ook de positie binnen de Noordelijke ontwikkelingsas hangt hiermee samen. Voor het doorgaande verkeer op dit deel van de hoofdwegenstructuur past niet langer een obstakel als de Zuidelijke Ringweg Groningen. Binnen het internationale VNO-NCW NoordNieuws april

10 Marc Calon ontvangt als voorzitter van de stuurgroep regiovisie Groningen-Assen de tussenrapportage uit handen van Hans Haerkens, voorzitter van het werkatelier ZRW Groningen. netwerk van snelwegen valt Groningen nu duidelijk uit de toon. Sipke Swierstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe bevestigde: Het probleem van de Zuidelijke Ringweg is niet alleen een probleem van de stad Groningen. Het is een probleem voor de gehele regio Groningen-Assen. Dit moet ook duidelijk worden gemaakt aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Daarom is het van belang dat overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk optrekken. Deze aanpak heeft ook bij de verdubbeling van de N33 succes opgeleverd. Publiek-private samenwerking In het vervolg op de Tussenrapportage is er op veel vlakken nader onderzoek nodig. Hiervoor zijn bij de overheid kennis en middelen beschikbaar. De verschillende overheden zoeken naar alternatieven. Hiervoor heeft men maatschappelijk draagvlak en expertise vanuit de markt nodig. Het Werkatelier, met zijn robuuste en eensgezinde vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven, kan op deze punten in de behoeften van de overheid voorzien. Het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen ziet publiek private samenwerking (PPS) als een uitgelezen mogelijkheid om tot een integrale ontwikkeling van het gebied rond de Zuidelijke Ringweg Groningen te komen. De verschillende belangen en verantwoordelijkheden van de publieke en private partijen kunnen elkaar in het proces versterken. Bovendien kan er aanzienlijke tijdswinst worden geboekt bij het vorm geven van een finaal plan. Om PPS effectief te laten zijn is een andere insteek van partijen vereist. Samenwerking gaat immers niet vanzelf: de werkwijzen zijn anders, de belangen zijn anders en de culturen zijn anders. Daarnaast zijn er twee belangrijke voorwaarden waaraan het proces moet voldoen: afspraken moeten transparant zijn en er behoort wederzijds respect te zijn. De haalbaarheid van een PPS aanpak voor de Zuidelijke Ringweg Groningen zal worden onderzocht. Gedeputeerde Marc Calon van de provincie Groningen: Vanuit de overheid lopen momenteel twee onderzoekstrajecten waarin de problematiek van de Zuidelijke Ringweg wordt meegenomen. We hoeven echter niet op de uitkomsten te wachten, parallel hieraan kunnen wij alvast op ambtelijk niveau met het Werkatelier aan tafel om de mogelijkheden van samenwerking te bekijken. De verwachting is dat de eerste uitkomsten nog voor de zomer van 2006 beschikbaar zullen zijn. Gezamenlijke aanpak Het belang van de gezamenlijke aanpak werd onderstreept door Peter Struik, topman van Rijkswaterstaat in Noord-Nederland: Als alle partijen het eens zijn over het belang en de te volgen richting met betrekking tot dit probleem is het voor de minister makkelijker een positief besluit te nemen. Begin oktober is er vanuit drie noordelijke provincies een belangrijk overlegmoment met de minister. Het zou goed zijn als er op dat moment een gezamenlijk aanpak kan worden gepresenteerd. Deelnemende partijen in het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen: VNO-NCW Noord Bouwend Nederland, regio Noord Arriva Ballast Nedam BAM DHV Friesland Bank Groningen City Club (GCC) PRC Transport en Logistiek Nederland (TLN), regio Noord Witteveen + Bos Oplossingen die dichterbij komen Het is van belang dat het nieuwe collegeprogramma van de stad volledig aansluit bij de gemaakte afspraken van 22 maart. Buitengewoon welkom was de aanwezigheid van Collegeformateur en beoogd wethouder Frank de Vries bij het overleg in het Gasuniegebouw. De komende tijd zal het Werkatelier Zuidelijke Ringweg Groningen verdergaan met het uitwerken van de voorstellen. Samen met de overheden zal indringend naar de mogelijkheden worden gekeken voor samenwerking. Bij de start van het Werkatelier is destijds vastgesteld dat de samenstelling in de loop van de tijd kan wijzigen. Ook is afgesproken dat alle lopende trajecten transparant gemaakt worden en dat alle kennis en expertise door de partijen kosteloos wordt ingebracht. Nu er een nieuwe fase is aangebroken in het proces zijn ook andere marktpartijen, bijvoorbeeld met specifieke expertise op het gebied van PPS uitgenodigd zich aan te sluiten. Op 22 maart jl. is gebleken dat de werkwijze van het Werkatelier, door zijn robuuste samenstelling en innovatieve aanpak, een succesvolle is. Jan-Willem Lobeek VNO-NCW NoordNieuws april

11 Innovatie concreet! I n v u l l e n l e d e n e n q u ê t e i s i n u w b e l a n g Hoe innovatie concreet te maken? Vele publieke en marktpartijen bewegen zich op dit terrein. Het gevoel van door de bomen het bos niet meer zien zal u vast wel eens overvallen. Dat heeft zijn langste tijd gehad. VNO-NCW Noord heeft er voor gekozen een innovatieplatform te creëren waarin transparantie cen traal staat. Het doel is om ondernemers en instellingen op een heldere en duidelijke wijze te helpen met het vinden van stimulering en subsidies voor innova tieve ideeën en projecten. Ik heb hier mijn afstudeeropdracht voor de opleiding Commerciële Economie aan de Hanzehogeschool Groningen van gemaakt. Gedurende een drietal maanden zal ik inven tariseren wat er aan innovatieondersteuning in Noord Nederland is. Dit De kortste weg naar een betere oplossing zal resulteren in een fysieke web-portal, waar ondernemers en instellingen vanaf de zomer een routebe schrijving kunnen vinden voor het bos der innovatie. Bij dit onderzoek wil ik ook de leden van VNO-NCW Noord betrekken. Via de ledenenquête, die u inmiddels ontvangen heeft, inventariseer ik welke leden zich op welke wijze bezighouden met innovatie. De resultaten van de enquête gebruik ik om een rangorde aan te brengen in de bereidheid van VNO-NCW Noord leden om anderen hierbij te helpen. De topscorers benader ik voor een diepte-interview over wat zij pre cies doen én willen bewerkstelligen op het gebied van innovatiestimulering. De waarde van VNO-NCW Noord is de kwaliteit van haar leden. Deze kunnen door samenwerking elkaar versterken. Dit levert een sterkere vereniging op evenals een ver betering voor uzelf en uw bedrijf. Hebt u nog vragen en/of opmerkingen over het innovatieplatform schroomt u dan niet om contact met mij op te nemen. Tenslotte roep ik u op om de VNO-NCW Noord ledenenquête in te vullen en te retourneren. Alvast mijn dank. Jeroen Loef N U D E L E D E N E N Q U Ê T E I N - - V U L N U D E L E D E N E N Q U Ê T E I N - - V U L N U D E L E D E N E N Q U Ê T E I N - - V U L Ontwerp, uitvoering en onderhoud Grond en Wegenbouw Beton en Waterbouw Milieutechniek Wegmarkeringen Verkeersvoorzieningen Groenvoorzieningen Ambachtsweg CS Nijverdal Postbus AJ Nijverdal Telefoon (0548) Fax (0548) Internet: VNO-NCW NoordNieuws april

12 Bedrijfsnieuws stand van zaken toont welke deelnemers zijn ingebeld en hoe laat. Het gebruik van deze extra functie is geheel gratis. Het consortium van energiebedrijf Essent en het Amerikaanse Conoco-Phillips zijn van plan om een aanlandingsterminal voor vloeibaar gas in de Eemshaven te bouwen. De twee bedrijven hebben samen een optie genomen op een terrein van veertig hectare in de Eemshaven en zijn begonnen met het aanvragen van de benodigde vergunningen. Essent en Conoco-Phillips hopen dat de eerste tankers met vloeibaar gas in 2010 de Eemshaven kunnen binnenlopen. Omdat LNG in enorme tankers wordt vervoerd, zal de vaargeul naar de Eemshaven en de haven zelf worden uitgediept. Groningen Seaports en het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben hun medewerking toegezegd. Het Sneker IT-bedrijf Snakeware vierde op 10 maart jongstleden de feestelijke opening van haar nieuwe pand, in bijzijn van burgemeester Brok en gedeputeerde Bijman. Sterrenkundig instituut Astron in Dwingeloo wil over negen jaar een radiotelescoop op de maan in gebruik nemen. Voor het project, dat 1 miljoen euro kost, werkt Astron samen met een groot Duits ruimtevaartbedrijf. De telescoop voor de maan is van hetzelfde type als de supertelescoop Lofar, waarvan de eerste fase onlangs is gebouwd bij Exloo. Dit systeem telt enkele duizenden kleine radiosensoren die samenwerken als één grote antenne. Juist omdat de onderdelen zo klein zijn is deze telescoop heel geschikt voor de maan, aldus Harvey Butcher, de wetenschappelijk directeur van Lofar. Van der Heide Bliksembeveiliging is onlangs gestart met het beveiligen van een converterstation, dat momenteel in de Eemshaven gebouwd wordt. Het gaat om het grootste converterstation van Nederland. Het station is het sluitstuk van een enorme elektriciteitskabel tussen de Eemshaven en het Noorse Feda. Van der Heide gaat het station tegen elektromagnetische velden beschermen. Het bedrijf zorgt ervoor dat alle stromen die door gebouw en installaties gaan, worden afgevoerd naar de aarde. Met de order is een bedrag van twee miljoen euro gemoeid. De opdracht biedt vijftien a twintig mensen voor een jaar werk. Organisatie adviesbureau Van de Bunt Zwolle heet met ingang van april 2006 Munthoff & Partners. Onder de naam newconference is een nieuwe manier van telefonisch vergaderen geïntroduceerd. NewConference is een dienst van het Groninger telecombedrijf NewTelco. NewConference kan door iedereen altijd, overal en zonder abonnement worden gebruikt. De dienst werkt zo eenvoudig dat hulp door operators niet nodig is. Eveneens kan de status van de vergadering via het internet real time worden gevolgd: een overzichtelijk webscherm Scheepswerf Volharding in Harlingen is bezig met de bouw van een groot vrachtschip dat een vlieger als hulpmotor krijgt. De rederij verwacht dat de vlieger een brandstofbesparing van 50 procent kan opleveren. De vlieger die aan het schip wordt vastgeknoopt heeft een oppervlakte van 160 vierkante meter en heeft de vorm van een matras. De vlieger kan tot een hoogte van 500 meter worden opgelaten. Het schip wordt rond de jaarwisseling opgeleverd. Koffiefabrikant Douwe Egberts in Joure gaat een nieuwe vriesdroogkoffiefabriek bouwen. De fabriek, die in het voorjaar van 2008 wordt geopend, produceert vierduizend ton instant koffie per jaar, de huidige 1600 ton. Tankbouwer Holvrieka Nirota in Sneek verwacht zijn vleugels in China beduidend verder te kunnen uitslaan, nu moederbedrijf Burg Industries fuseert met China International Marine Containers (CIMC). Holvrieka rekent erop binnen een half jaar tien tot vijftien extra mensen nodig te hebben. Nu heeft Holvrieka in Sneek 135 vaste medewerkers en 25 inhuurkrachten. Color Wings BV uit Emmen heeft dit jaar samen met Ten Cate Advanced Textiles BV uit Nijverdal het Ei van Columbus 2006 gewonnen in de categorie duurzame productietechnologie. De wedstrijd om het Ei van Columbus, een prijsvraag voor innovatie en duurzaamheid, is uitgeschreven door zeven ministeries tezamen. Color Wings BV is een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van digitale textielprintsystemen. Vanaf 1 april 2006 heeft Perspectief! Werving & Selectie uit Haren een nieuwe locatie geopend in Amsterdam. Perspectief! is actief op het gebied van werving en selectie voor commercieel, ict, financieel en management personeel. Scheepswerf Bijlsma in Lemmer heeft een megaorder in de wacht gesleept. De werf heeft van rederij Wagenborg een order voor achttien zeeschepen gekregen waarmee een bedrag van vele miljoenen euro s is gemoeid. Het gaat om de grootste order in de geschiedenis van Bijlsma. Wagenborg wil vanaf 2006 achttien bestaande kleine zeeschepen van 2300 ton vervangen door de nieuwe schepen. De nieuwe schepen wegen 3150 ton en varen in tegenstelling tot de oude op stookolie en dat is goedkoper. De nieuwe schepen moeten in 2009 allemaal in de vaart zijn. De order levert werk op voor 130 mensen. Reestmond, Novatec en ALESCON gaan de krachten bundelen. Alle uitvoerende en ondersteunende functies zoals metselaar, timmerman, schilder, installateur en bedrijfsbureau van de huidige drie bouwbedrijven zullen ondergebracht worden in een nieuwe BV die zich, naast de bestaande activiteiten, zal gaan specialiseren in systeembouw en modulaire houtskeletbouw (prefab). VNO-NCW NoordNieuws april

13 Het Jouster bedrijf Bright Spar, specialist in waterzuivering, betreedt de medische wereld. Bright Spar heeft een laboratorium opgezet voor analyses van darmflora met behulp van gentechniek. Die is veel nauwkeuriger dan de methode die tot dusver werd gebruikt. Het bedrijf verwacht de omzet dit jaar te kunnen verviervoudigden tot 4 miljoen euro. De Veendamse school- en projectinrichter Marko heeft twee grote orders buiten de provincie in de wacht gesleept. Het bedrijf gaat de komende drie jaar schoolmeubilair leveren aan alle openbare scholen in Almere. Deze lucratieve opdracht levert Marko jaarlijks tussen de en euro op. Naast deze opdracht heeft het bedrijf een soortgelijke order van de Hogeschool Utrecht in de wacht gesleept. Hier gaat het nog eens om een bedrag van tussen de en euro per jaar. In Groningen is event managementbureau No Boring Events van start gegaan. Het bedrijf specialiseert zich in het organiseren en ondersteunen van bedrijfsevents. Wet & Dry uit Drachten mag voor een zuivelbedrijf in Chili een complete melkpoederfabriek bouwen. De order vertegenwoordigt een waarde van circa 11 miljoen euro. Dat is evenveel als de jaaromzet van het Drachtster bedrijf in De fabriek moet in 2008 klaar zijn. Vleems Food in Emmen breidt uit. Het bedrijf verhuist op zeer korte termijn naar het voormalige bedrijfspand van Hendrix Meat Group. Met de uitbreiding zijn op termijn ruim 30 extra arbeidsplaatsen gemoeid. Vleems Food is in Nederland marktleider op het gebied van koelverse convenience snacks. Daarnaast is Vleems Food specialist op het gebied van belegde broodjes. Naast de Nederlandse afzetmarkt exporteert het bedrijf naar België, Noorwegen, Zweden en Engeland. Groothandel Bergsma in Makkum en Hoogeveen neemt zoetwarengroothandel Metz uit Drachten over. De overname gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dit jaar in. Bij Metz werken zestien mensen, maar voor slechts tien van hen is er na de overname nog werk. De vestiging in Drachten wordt gesloten. Vanaf 6 april gaat het detacheringsbureau Bouw & Civiel Personeelsdiensten in Groningen verhuizen naar een grotere locatie aan het Damsterdiep. De nieuwe locatie in Groningen van waaruit het opereert in Groningen en Drenthe, is tevens de hoofdvestiging van Bouw&Civiel. Naast Groningen en straks Enschede is Bouw&Civiel ook gevestigd in Leeuwarden en Zwolle. Assembla in Leeuwarden heeft een forse order binnen gehaald. Het bedrijf levert voor 1 miljoen euro zes roterende borden aan het Amerikaanse Clear Channel, een van de grootste Amerikaanse reclame-exploitanten. de sluiting 65 banen. Twintig daarvan worden verplaatst naar Workum, de rest wordt verdeeld over verschillende kaasfabrieken in Nederland. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden start september 2006 met een geheel nieuwe opleidingsvariant in Nederland: de tweejarige hbo-opleiding Personeel & Arbeid, die opleidt tot een Associate degree. De studie is met name bedoeld voor praktisch ingestelde havisten en mbo ers die een vierjarige hbo-opleiding te lang vinden. De Associate degree Personeel & Arbeid vult het gat tussen mbo en hbo en leidt op tot een ondersteunende functie op een afdeling Human Resource Management. De nieuwe opleiding wordt aangeboden in een voltijd en deeltijdvariant. Sinds 1 maart 2006 is de ICT Opleidingstak van OLCT Opleiding en Training uit Enschede toegevoegd aan de IDée ICT Opleidingsgroep. Met deze overname beschikt IDée ICT naast locaties in Assen, Groningen, Emmen, Leeuwarden, Zwolle en Apeldoorn nu over een prima locatie in Enschede. Het ICT werkgelegenheidsproject in Winschoten voor zeven langdurig werklozen is succesvol afgesloten. De inzet was om een aantal van hen aan een vaste baan in de ICT sector te helpen. Door bemiddeling en opleiding van IDée ICT tussen zijn inmiddels vijf deelnemers werkzaam in een passende ICT functie, als systeem-, netwerk- of applicatiebeheerder. Een soortgelijk traject wordt thans in opdracht van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de Gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo uitgevoerd. Trajecten in andere steden zijn in voorbereiding. Alfred Welink, directeur van Distrivers uit Hoogeveen, is aangewezen als Drents ondernemer van 2005/2006. Distrivers is een samenwerkingsverband van vier noordelijke leveranciers van vers- en diepvriesproducten. Het Hoogeveense bedrijf distribueert deze over inmiddels 260 zorginstellingen in heel Noord- en Midden-Nederland. De onderneming werd in 2000 opgericht en is sinds begin 2002 in Hoogeveen gehuisvest, pal aan snelweg A28. Stichting de Leite en stichting RIBW-Drenthe hebben het voornemen te komen tot een fusie. Zij zullen de komende maanden de plannen hiervoor verder uitwerken. De voorbereidingen voor de voorgenomen fusie zijn inmiddels gestart. De intentie is om een holding op te richten. Onder deze holding blijven de Leite en RIBW-Drenthe als twee werkmaatschappijen bestaan. Met de nieuwe organisatie wordt aangesloten op ontwikkelingen in de omgeving die schaalvergroting afdwingen. De nieuwe organisatie wil zich bij de zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap laten leiden door de vraag wat mensen nodig hebben om op een goede manier als burger van deze samenleving te kunnen leven. De sluiting van de kaasopslag- en verpakkingslocatie van Friesland Foods in Meppel, die voor volgend jaar gepland staat, levert de vestiging in Workum extra werk op. In Meppel vervallen door VNO-NCW NoordNieuws april

14 Noord Nederland heeft veel te winnen bij goede relaties met Brussel en haar bureaucratie. Europa is belangrijk. De Europese markt en politiek winnen snel aan betekenis. Veel regelgeving en beleid heeft zijn oorsprong in Brussel. Genoeg redenen om regelmatig geïnformeerd te worden over belangwekkende zaken door onze eerste man aldaar: Jan Karel Bout, permanent gedelegeerde VNO-NCW Brussel. Er moet meer in Europa worden gereisd Een collega maakte mij deelgenoot van een paradox. Op reis door de Verenigde Staten merkte zij dat ze vol trots over Europa sprak. Mooie hoofdsteden als Athene, Parijs, Wenen en Londen werden als háár steden in háár Europa gevoeld. Daar voelde zij zich een echte Europeaan. In Europa zelf heeft zij echter de neiging om een beetje bevreemd naar andere volken en culturen te kijken. Die Grieken, die Belgen die Fransen toch! Buiten Europa trots op het eigen continent en binnen Europa geen Europeaan, maar kennelijk weer Nederlander. Hier ligt een paradox. De gemiddelde Nederlander reist niet zo veel. Een familievakantie naar Frankrijk, Spanje of Oostenrijk is al een heel avontuur. Uit cijfers blijkt dat meer dan de helft van onze landgenoten nog niet in de nieuwe lidstaten is geweest. Prachtige vakantielanden als Slovenië en Hongarije. En een bezoek aan kandidaat lidstaten als Kroatië en Roemenie is boeiend en avontuurlijk. Onbekend maakt onbemind. In mijn jonge jaren waren er internationale werkkampen. Samen met jongeren van allerlei nationaliteiten aan de slag. Begrip voor andere culturen ontstond en menigmaal werden vriendschappen voor het leven gesloten. Uitwisselingsprogramma`s tussen jeugdigen worden overigens nog steeds succesvol door sommige serviceclubs georganiseerd. Een dergelijke manier om kennis te maken met andere nationaliteiten is nog steeds zeer waardevol. De Poolse loodgieter als schrikbeeld is een figuur die velen menen te kennen. De vaardige vlijtige Poolse handwerkman overigens ook. Er zit iets bizars in het debat over vrijheid van verkeer van werknemers in Europa. Vrij verkeer van werknemers is toch een van de pijlers van de Europese samenwerking. Angst voor banenverlies op korte termijn lijkt bij tegenstanders de winst in werkgelegenheid op langere termijn te overheersen. Onlangs nog heeft het Centraal Planbureau op de positieve effecten van vrij verkeer van werknemers gewezen. Berekeningen wijzen uit dat het maximaal maar gaat om een half procent van het arbeidsaanbod. Dit moet worden afgezet tegen vacatures die vanuit de Nederlandse kaartenbakken kennelijk niet kunnen worden vervuld. En waarom is er wel vrij verkeer van werknemers tussen de oude EU-15 en niet - althans nog niet - met de nieuwe lidstaten? Hopelijk worden de restricties in heel Europa vlug opgeheven. Het is begrijpelijk dat er irritatie bij de nieuwe lidstaten omtrent dit thema bestaat. Ook hier zit een paradox. Enerzijds investeren West-Europese bedrijven massaal in Oost Europa. Veelal via het opkopen van bedrijven aldaar die vervolgens worden gereorganiseerd, afgeslankt en mede gaan produceren voor de Europese markt. En diezelfde werknemers mogen dan hun - vaak welkome diensten - niet in West Europa aanbieden? Hier wordt een voedingsbodem voor protectionisme geschapen. In Polen zichtbaar bij Pools verzet bij overnamepogingen door westerse bedrijven in de bank- en verzekeringswereld. Spreken van een golf van protectionisme in Europa, zoals sommige media doen, gaat wel erg ver. Maar de nationalistische tendenties in landen als Italië, Spanje en Frankrijk zijn gevaarlijk sterk. Daar hebben deze landen en ook Europa in zijn totaliteit geen baat bij. Een grote soepel functionerende Europese binnenmarkt biedt groei en werkgelegenheid. Protectionisme geeft kortstondig banenbehoud en verlies op langere termijn. Angst overheerst en cultuurverschillen worden niet begrepen en niet overbrugd. Het sterkst kwam dit onlangs nog tot uiting bij uitspraken van de Italiaans minister voor Parlementaire betrekkingen. Deze functionaris permitteerde zich een vergelijking tussen het Hitler-regime en het Nederlandse euthanasiebeleid te maken. Hier schieten woorden tekort. Heeft deze man ooit verder dan Italië gekeken vraag je je af? Er is heel veel bereikt in Europa. Grote voordelen zijn inmiddels geïncasseerd en worden inmiddels als normaal ervaren. Wat er verder nog moet worden gedaan is niet altijd makkelijk over te brengen. Denk aan het Lissabon proces, het streven een kenniseconomie van wereldformaat te worden. Eén ding is zeker: als wij in Europa trots zijn op onze Europese cultuur zal dat zeker in belangrijke mate bijdragen aan de onderlinge band. Hoe bereiken we dat? Ga kijken. Ga op reis. En dat niet alleen naar andere continenten maar zeker in het uitgebreide Europa. Om eens met de ogen van een Amerikaan naar Europa te kijken, is de nieuwe website die de Europese Commissie heeft gelanceerd een aanrader: Bij het zien van al het prachtigs dat Europa te bieden heeft word je spontaan een trotse Europeaan. Jan Karel Bout Permanent gedelegeerde VNO-NCW Brussel VNO-NCW NoordNieuws april

15 Ontdek talenten op Recruiting Noord Bedrijfsleven ontmoet noordelijke eindejaarsstudenten Behoud van talentvolle studenten voor het noorden is van groot belang voor ons bedrijfsleven. VNO-NCW Noord wil graag uw aandacht vragen voor Recruiting Noord, een geheel nieuw carrière evenement dat 28 en 29 november plaatsvindt in Martiniplaza te Groningen. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging. Het noordelijke bedrijfsleven heeft excellente mensen nodig om te blijven innoveren. Voor talentvolle studenten lonken echter de grote bedrijven in de Randstad. Behoud van dit talent is essentieel voor de economische ontwikkeling in Noord-Nederland. De onbekendheid van het noordelijke bedrijfsleven bij deze studenten - en vice versa - moet worden doorbroken. Het talent moet de uitdaging om de hoek vinden, aldus VNO- NCW Noord voorzitter Louwe Dijkema. Onbekend maakt onbemind Veel studenten kennen de noordelijke bedrijven heel gebrekkig en zien in het Noorden nauwelijks carrière mogelijkheden, terwijl die er voldoende zijn. In de praktijk vertrekken velen na hun studie naar het westen. Een verschijnsel dat zowel de noordelijke ondernemersgemeenschap als de kennisinstellingen zelf schaadt! Ook het bedrijfsleven gaat niet vrijuit. Noordelijke ondernemers weten vaak niet waar ze bij de kennisinstellingen moeten aankloppen om kennis te vergaren of hoger opgeleiden te werven. VNO- NCW Noord is van mening dat er in Noord-Nederland voldoende bedrijven zijn die uitgelezen carriëremogelijkheden kunnen bieden aan talentvolle afgestudeerden. Juist bij een middelgrote onderneming krijgen dergelijke talenten een kans om zich breed te ontwikkelen en snel carriëre te maken. Ook biedt de regio een dynamisch, cultureel en financieel aantrekkelijk leefklimaat voor deze groep. Leg contact met uw klant via een advertentie in NoordNieuws en het Ledenboek VNO-NCW Noord Bel Lilian de Winter: of mail: U krijgt nu de kans om uzelf te presenteren aan de talentvolle studenten van de noordelijke kennisinstellingen. Recruiting Noord Recruiting Noord heeft als doel een brug te slaan tussen het noordelijk bedrijfsleven en HBO-studenten die klaar staan om op korte termijn de arbeidsmarkt te betreden. Tijdens het evenement kunt u contacten leggen en sollicitatiegesprekken afnemen met deze high-potentials. De studenten kunnen aangeven in welk bedrijf ze geïnteresseerd zijn en u als werkgever kunt voorafgaand aan het evenement zelf selecteren welke van deze studenten u wilt spreken. Verder is er tijdens het event volop ruimte om uw bedrijf onder de aandacht te brengen bij de deelnemende bedrijven, de kennisinstituten en de studenten. Ook aan informatie-uitwisseling en kennisoverdracht wordt veel aandacht besteed tijdens netwerkborrels, workshops en bedrijfspresentaties. Recruiting Noord is een initiatief van VNO-NCW Noord samen met business event bureau No Boring Events en Martiniplaza. Het wordt ondersteund door de Hanze Hogeschool Groningen, Hogeschool Drenthe, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Christelijke Hogeschool Noord, Hogeschool van Hall Larenstein. U hebt inmiddels een mailing ontvangen van Recruiting Noord waarin u verder wordt geïnformeerd over dit bijzondere evenement. Vul de antwoordkaart in voor meer informatie! Peter Buurman VNO-NCW NoordNieuws april

16 Opbouw Afghanistan: een klus van E r v a r i n g e n v a n e e n V N O - N C W N o o r d l i d i n A f g a n i s t a n Sinds 1999 werkt defensie nauw samen met het bedrijfsleven om samen mee te helpen aan de wederopbouw in de brandhaarden waar ons leger actief is. Zo ook in Afganistan waar Jeroen van der Ster, regiodirecteur van Randstad Noord-Nederland namens VNO-NCW Noord zijn steentje heeft bijgedragen. Hij deelt zijn ervaringen met ons. In 2003 kwam ik in contact met het project IDEA. Een samenwerkingsverband tussen het platform defensiebedrijfsleven en VNO-NCW. Het Nederlandse leger heeft de afgelopen jaren haar taak drastisch zien veranderen. Vredesmissies zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de militaire bedrijfsvoering. Zodra de vrede ergens is hersteld, begint de wederopbouw. Defensie is prima in staat hierin een bijdrage te leveren als het gaat om bijvoorbeeld herstel van infrastructuur (bruggen, wegen, scholen). Lastiger wordt het voor Defensie als het gaat om het stimuleren van de economie. Hierin spelen inmiddels reserve officieren die midden in hun civiele carrière zitten een rol. Zelf ben ik regiodirecteur bij Randstad Uitzendbureau, verantwoordelijk voor Groningen- Drenthe en ben ik in december en januari uitgezonden geweest naar Pol-e-Khomri, Afghanistan. Het was mijn 2e uitzending voor IDEA, in 2004 ben ik voor hetzelfde project naar Bosnië geweest. Duurzame vrede Binnen de militaire context en opdracht tracht IDEA het midden en kleinbedrijf in voormalige oorlogsgebieden een duw in de goede richting te geven. Er wordt niet gestrooid met geld of goederen, middels workshops en 1 op 1 advies proberen we lokale ondernemers te helpen. Omdat we er voor de ondernemers net zo militair uit zien als de beroeps collega s draagt IDEA op de korte termijn bij aan een hogere acceptatie van de vredestroepen en op de middellange termijn aan een succesvoller economie en daarmee aan een stabiele vrede. Buffelen in Baghlan De missie in Afghanistan waarvoor ik actief was is die in de provincie Baghlan. Dit is in noord Afghanistan, en daarmee niet te verwarren met de discussies die in Nederland gevoerd zijn over de provincie Uruzgan in het zuiden van Afghanistan. In Baghlan draait Nederland een PRT, een Provincial Reconstruction Team, met als opdracht het ondersteunen van het gezag van President Karzai. Vanuit het Nederlandse kamp in Pol-e- Khomri heeft IDEA dagelijks contact met de Afghaanse ondernemers in deze plaats en in de tweede stad Baghlan. De economische activiteit is op bijna middeleeuwse wijze georganiseerd. In modderige straatjes zitten de kleine en rommelige werkplaatsjes in groepen bij elkaar. Een straat met houtbewerkers, een straat met slagers, met smeden, met blikbewerkers etc. Ook middeleeuws is de gildeachtige manier van werken. Alle werkplaatsjes hebben een eigenaar, één of twee medewerkers en een stel vaak hele jonge leerlingen. Er is erg veel analfabetisme in Afghanistan, de leerlingetjes werken mee vanaf hun 8e of 9e levensjaar. De ondernemers in Afghanistan hebben een positieve levenshouding, en dat is best bijzonder na 23 jaar oorlog. Handel zit hun in het bloed. Wel is er weinig besef van zaken als kostprijs en het inzetten van vreemd vermogen. Door het geven van workshops proberen we het kennisniveau op peil te brengen. We proberen dit door zuivere kennis zo veel mogelijk in te passen in de Afghaanse cultuur. Het gaat er niet om te vertellen hoe goed wij het in het westen doen. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van kleine coöperaties. Omdat men toch al bij elkaar in de straat zit, zou je middels een coöperatie grootschaliger hout in kunnen kopen of gemeenschappelijk te gebruiken machines aan te schaffen. Voor individuele Dankbare lokale bevolking ondernemers hebben we geprobeerd micro kredieten te verwerven. In de provincie Baghlan staat bijvoorbeeld een heel succesvol tegelfabriekje. De groei van deze onderneming wordt alleen geremd door een gebrek aan kapitaal voor de aanschaf van meer machines. Er wordt geproduceerd en er zijn klanten. Nu werken er een tiental mensen en dit aantal kan gemakkelijk verdubbelen. VNO-NCW NoordNieuws april

17 defensie maar ook van bedrijfsleven De dagelijkse omgeving Two steps forward and one step back Waar we wel enorm tegenaan liepen is bijvoorbeeld de enorme bureaucratie en corruptie in het land. Ook liggen de machtsverhoudingen nog ingewikkeld. Naast het steeds sterker wordende gezag van president Karzai, hebben lokale voormalige warlords en/of drugsbazen nog het nodige te vertellen. Een dag werken in Afghanistan is nog het best te omschrijven als two steps forward and one step back. Natuurlijk is Afghanistan onveiliger dan de provincie Groningen maar ik heb me tijdens mijn werk nooit echt onveilig gevoeld. Een overgrote meerderheid van de Afghaanse bevolking in het noorden is echt blij met onze aanwezigheid. Ik heb ontelbare handen geschud en onderweg enorm veel opgestoken duimen gezien. Afghanistan heeft echt nog een lange weg te gaan. Er is zoveel stuk gegaan in de afgelopen jaren. De suikerfabriek in Baghlan staat stil, er worden geen bieten meer verbouwd. De bietenteelt en de fabriek weer opstarten kan onder de huidige wereldmarkt omstandigheden niet op een rendabele manier. Hetzelfde geldt voor de cementfabriek. Deze is te oud en geïmporteerd cement uit Pakistan is goedkoper. De graanfabriek kan alleen meel leveren met een kwaliteit die zelfs het Afghaanse leger niet meer wil afnemen. De economische groei en wederopbouw zal echt uit het kleinbedrijf moeten komen. Daarnaast zullen alfabetiseringsprogramma s een cruciale rol blijven spelen. Beter dan een cursus Voor mij persoonlijk is de drijfveer om aan IDEA mee te doen de volgende: het is een prachtige ervaring, er kan geen management development programma tegen op. Met ondernemers onder de moeilijkste omstandigheden een bestaan proberen op te bouwen is een fantastische leeromgeving. Verder speelt idealisme een rol. Het is ook mijn wereld en ik wil een bijdrage leveren, hoe klein ook, aan een stabieler wereld. En tot slot is het ook gewoon een geweldig avontuur wat je mag beleven met het bijzonderste bedrijf van Nederland: de krijgsmacht. Overigens is mijn respect voor de Nederlandse krijgsmacht gegroeid. De professionele manier waarop defensie vorm en inhoud geeft aan haar vredesmissies heeft wederom diepe indruk op me gemaakt. De inzet van reservisten is dan ook een prachtig voorbeeld van de Nederlandse visie op vredesmissies en wederopbouw programma. Ik ben er trots op dat ik namens VNO- NCW in dit project mag participeren. Jeroen van der Ster regiodirecteur Randstad Noord-Nederland Peter Buurman Jeroen van der Ster VNO-NCW NoordNieuws april

18 Personalia Sedert 1 maart 2006 is Huib Jacobs werkzaam als business manager Noord- Nederland bij InterMaat BV, een werkmaatschappij van Boer & Croon Strategy and Management Group. Huib Jacobs is in deze functie verantwoordelijk voor acquisitie, accountmanagement en counseling tijdens opdrachten. Jacobs was voorheen regiodirecteur Noord bij Beljon + Westerterp. Per 3 april 2006 heeft Maarten Reijgersberg afscheid genomen van de Koninklijke BAM om medeaandeelhouder en algemeen directeur te worden van De Boer & de Groot, Schuurmans Betonbouw en adviesbureau Adonin. De Boer & de Groot, Schuurmans Betonbouw en adviesbureau Adonin zijn gehuisvest in een nieuw pand aan de Industrieweg 16 te Harlingen. Maarten Reijgersberg wordt opgevolgd door de heer Hein Versteegen. Versteegen was hiervoor directeur van het betonreparatiebedrijf BAM Betontechnieken. Stedenbouwkundige Riek Bakker van BVR Adviseurs Stedelijke Ontwikkeling Landschap en Infrastructuur heeft op 8 maart jongstleden de Aletta Jacobsprijs in ontvangst genomen. Ze kreeg de emancipatieprijs, die eens in de twee jaar door de Rijksuniversiteit Groningen wordt uitgereikt, voor haar vernieuwende werk in de stedenbouw. Bakker ontwierp onder meer de Regiovisie 2030 Groningen/Assen, nieuwbouwproject Leidsche Rijn bij Utrecht en de Kop van Zuid in Rotterdam. Jaap Bos is vanaf 1 april de nieuwe districtsdirecteur zaken Groningen en Omstreken bij de ABN AMRO Bank N.V. te Groningen. Hij volgt in deze functie de heer Yves Maurice op. Jaap Bos was voorheen regiodirecteur Risk Management Noord bij ABN AMRO. Op 6 maart heeft de brigadegeneraal Ton van Loon uit handen van de Commandant der Strijdkrachten de NATO-meritorious-Service-Medal mogen ontvangen. Hij kreeg deze medaille voor de rol die hij speelde ten behoeve van Nato Response Force -4. Met zijn 43 gemechaniseerde brigade -standplaats Havelte- in een voortrekkersrol, is tijdens de oefening Noble Javelin daadwerkelijk ervaring opgedaan met de uitvoering hiervan. Met name de snelle deployment te land, ter zee en in de lucht, hebben daarbij grote indruk gemaakt. Daarnaast stond generaal Van Loon mede aan de basis van nieuwe concepten, zoals het multinationale logistieke concept dat inmiddels door de NATO is geadopteerd. Per 1 maart is Roelf Venhuizen de nieuwe directeur van de NAM en commercieel directeur van Shell Exploratie & Productie in Europa. Hij volgt hiermee Roelof Platenkamp op. Roelof Platenkamp is inmiddels benoemd tot Vice President Hydrocarbon Maturation bij Shell International Exploratie & Productie in Den Haag. Gertjan Lankhorst volgt per 1 september Henk Dijkgraaf op als topman bij Gasunie Trade & Supply. Lankhorst was tot voor kort directeur-generaal Energie bij het Ministerie van Economische Zaken en is goed ingevoerd in de Nederlandse en Europese aardgasindustrie. Sinds 1 januari jongstleden geeft hij leiding aan de oprichting van het kennisinstituut mobiliteitsbeleid voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Minister van Economische Zaken heeft de benoeming goedgekeurd. Op 1 maart 2006 heeft Pierre Wolters de nieuwe functie van directeur Operations bij Essent Kabelcom aanvaard. Essent Kabelcom richt zich op triple play; radio en televisie, telefoon en internet via de kabel. Hij zal in deze functie leiding geven aan 600 medewerkers. Wolters was regiodirecteur van de regio Noord-Oost bij Syntens en zal worden opgevolgd door John Joosten. Joosten heeft als principle consultant bij Atos Consulting leiding gegeven aan de business World Class Business Innovation. Per 1 mei 2006 zal Joris van Enst benoemd worden als algemeen directeur van het NIVR (Nederlands Instituut voor Vliegtuigbouw en Ruimtevaart). Van Enst is sinds 2004 de wetenschappelijk directeur van LOFAR, een project van ASTRON (Stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland). Na 20 jaar draagt Bonne Timmer van B. Timmer Bouwgroep het stokje over aan zijn zoon Erik Timmer. Op 17 juni 2005 vierde de B. Timmer Bouwgroep het 20-jarig bestaan. Aan de overname van het bedrijf is een lange en zorgvuldige voorbereiding vooraf gegaan. Bonne Timmer zal een adviserende rol behouden in het bedrijf. De heer Hans Veenhuis is de nieuwe plantmanager bij Noveon Resin in Delfzijl. Hij volgt in deze functie de heer Arnoud de Jonge op. Hij vertrekt naar Noveon in Louisville (USA). Recentelijk is dr.ir. W.J.Th. van Gemert geïnstalleerd als lector Energietransitie van de Hanzehogeschool Groningen. Wim van Gemert is werkzaam bij de N.V. Nederlandse Gasunie. Energietransitie is de overgangsfase naar een duurzamere energiehuishouding; het zeker stellen van de beschikbaarheid van energie zonder onaanvaardbare aantasting van de leefomgeving. De nieuwe lector Energietransitie geeft inhoudelijk leiding aan het Energie Kennis Centrum en staat dus centraal in een netwerk van studenten en specialisten uit het onderwijs, de wetenschap, de onderzoekswereld en de energiebranche. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Gasunie. Frits Migchelbrink, sinds 1994 directeur van de N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland zal in de loop van dit jaar zijn functie van directeur neerleggen. Tot het moment dat er een opvolger is benoemd, zal Migchelbrink zijn functie blijven vervullen en daarna nog enige tijd aan de onderneming verbonden blijven als adviseur. Huib van der Burg is benoemd tot opvolger van Ad Geerts als directievoorzitter van de Rabobank Groningen. Van der Burg heeft bij de Rabobank verschillende (internationale) functies bekleed. In 2002 volgde de overstap naar de lokale banken. VNO-NCW NoordNieuws april

19 Column DE AMBITIE VAN FRIESLAND Onder aanvoering van de heer Jan Ploeg, gedeputeerde van Friesland, is een brede discussie gestart over hoe Friesland er in 2030 uit kan zien. Dit betekent dat we een bewuste keus moeten maken voor de toekomst. We laten een lange periode van economisch zwaar weer achter ons. De noordelijke economie heeft zich de afgelopen periode beter ontwikkeld dan de landelijke trend. De structuur is verbeterd. De regionale achterstand is sinds de start van de Kompasperiode gehalveerd. Maar hoe kunnen en willen we verder? In de Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2006 zijn twee vergezichten voor de toekomst in scenario s uitgewerkt. Bij een meer gesloten, regionale, economie zal de economie en ook de werkgelegenheid duidelijk minder groeien ten opzichte van de open globale economie. Een keuze voor een open economie zal leiden tot een groei van de bevolking, werkgelegenheid en een toename van de arbeidsproductiviteit. De werkeloosheid in percentage van de beroepsbevolking kan uitkomen op 5 % ten opzichte van 9 % in een meer gesloten en regionale economie. Daarmee is de keus voor een open economie ook gelijk een sociale keuze. VNO-NCW Friesland kan maar één keus maken en dat is de keus voor een open economie. We moeten wíllen dat de bevolking groeit, dat de werkgelegenheid groeit. En willen betekent kiezen! Echte keuzes maken. Als de ambitie van Friesland het invullen van deze groeivariant is, moeten wel alle stakeholders daarin participeren. De overheden zullen in streekplan en regiovisie voldoende ruimte moeten geven voor wonen, werken en recreatie. Ook een goede bereikbaarheid over weg, spoor en water is een verantwoordelijkheid van de overheid. VNO-NCW Friesland denkt graag mee en ondersteunt haar betrokkenheid door heel bewust een manifest met de Provincie te ondertekenen dat gericht is op het creëren van een economisch sterk en aantrekkelijk Friesland. Alleen ruimtelijk en infrastructureel denken is echter niet genoeg. Het is van groot belang dat we het onderwijsaanbod beter laten aansluiten op de vraag vanuit de markt in de komende decennia. Met name voor de afgestudeerde HBO studenten moet plaats komen in het Noorden, zodat de onevenredige export van menselijke kennis naar het westen van het land eindigt. Ondernemers dienen daarbij beschikbaar te zijn voor het aanbieden van voldoende, goede stage- en arbeidsplaatsen. Door het behoud van kennis zal ook de innovatieve kracht van Friesland groeien. En daarmee kan een opgaande lijn worden gecontinueerd waarmee economisch waarde wordt toegevoegd aan onze regio. Als alle partijen in Friesland achter deze ambitie gaan staan en écht gaan kiezen, is er veel te winnen. Aan de slag dus! Drukker Koninklijke Van Gorcum BV Industrieweg 38, 9403 AB Assen Postbus 43, 9400 AA Assen Gelukkig zijn wij er voor u! Koninklijke Van Gorcum heeft u het nodige aan extra s te bieden. Daarom durven wij ons ook drukker ++ te noemen. Maak maar eens een afspraak om te ontdekken wat dat inhoudt! Kijk snel op Durk van Tuinen, voorzitter VNO-NCW Friesland [t] [f] [e] VNO-NCW NoordNieuws april

20 Noord Hollandse ondernemers op reis door de Westergozone Op 21 maart hebben zo n 50 ondernemers uit Noord-Holland een bezoek gebracht aan de Friese Westergozone. Om te kijken of er in de toekomst zaken kunnen worden gedaan. Aan het einde van de dag overheerste het positieve gevoel. Een nieuwe reis is geboekt. Foto: Joachim de Ruijter, Harlingen Nieuwe allianties in de Westergozone In 2005 nam Westergo deel aan de Regionale Businessdagen Noordwest Holland in Alkmaar. En niet zomaar, want Westergo wil haar blik ook westwaarts richten en het zakelijk verkeer met West Friesland en Noord-Holland bevorderen. Deelname aan de beurs in Alkmaar was een eerste initiatief hiertoe en er is goed genetwerkt. Het resultaat mocht er zijn: zo n 50 ondernemers uit West Friesland en de kop van Noord-Holland reageerden enthousiast op de uitnodiging om een tegenbezoek te brengen aan de Westergozone en het gebied met eigen ogen te komen bekijken. Hiermee is een vervolg gegeven aan het bevorderen van de zakelijke contacten tussen de twee zijden van de Afsluitdijk, of beter gezegd Aansluitdijk. Dé manier om kennis en expertise uit te wisselen, nieuwe contacten op te doen en ontwikkelingen in gang te zetten. Dit tegenbezoek is een start voor meer contacten tussen Friesland en Noord- Holland. Je moet elkaar weten te vinden Tevreden wordt teruggeblikt. De directe plaatsing van een order voor glazen tafels, laat zien hoe gemakkelijk economische uitwisseling kennelijk is. Het diverse programma bood iedereen gelegheid aan zijn trekken te komen. Dankzij de gastvrijheid en openheid van de Friese gastbedrijven konden de vele vragen van de Noord Hollandse ondernemers worden beantwoord. Dat de Westergozone mogelijkheden te bieden heeft voor ondernemers uit Noord Holland is zonneklaar. Een vervolgbijeenkomst in het najaar van 2006 is na dit bezoek een must. De Kamers van Koophandel in Friesland en Noord-Holland hebben inmiddels te kennen gegeven deze reis organisatorisch voor hun rekening te nemen. Gevraagd om een reactie zegt Rik Siebers, projectmanager Westergo: Als projectmanager Westergo ben ik erg tevreden met deze succesvolle start. Het geeft inspiratie om verder te bouwen aan goede contacten en ontwikkelingen tussen West Friesland en Noord Holland. Deze excursie is maar één van de elementen die we verder gaan uitwerken. Ik besef terdege dat dit een start is. Maar wel een heel motiverende start. Het sterkt mij in de overtuiging dat de ontwikkeling van de Westergozone wel degelijk is ingezet. Deze reis is slechts een begin. Akke Groenewoud VNO-NCW NoordNieuws april

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGWERKT BEHOEFTEN VAN JONGEREN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT

ONDERZOEK JONGWERKT BEHOEFTEN VAN JONGEREN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT ONDERZOEK JONGWERKT BEHOEFTEN VAN JONGEREN IN EEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT Aanleiding Stichting Jongwerkt wil jong talent boeien en binden. De mooie Achterhoek is een krimpgebied en legt zich toe op smart

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken.

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken. De gesproken tekst geldt. Toespraak van drs. A.Th.B. Bijleveld- Schouten, commissaris van dekoningin in de provincie Overijssel, bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van TSE Overijssel, op donderdag 27 januari

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Dames en heren, [Inleiding] Mensen die op inspiratie wachten

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Baan in Beeld Carrièrebeurs

Baan in Beeld Carrièrebeurs Baan in Beeld Carrièrebeurs Brengt je baan dichtbij! BAAN IN BEELD BANENMARKT VIND JOUW BAAN IN DE BUURT Baan in Beeld Carrièrebeurs Midden-Nederland Arbeidsmarktregio s Amersfoort, Food Valley, Stedendriehoek,

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit binnen het Nordic-Baltic Network. Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nordic-Baltic Network

Duurzame mobiliteit binnen het Nordic-Baltic Network. Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nordic-Baltic Network emarken Estland Finland Letland Litouwen Noorwegen IJsland Zweden Denemarken Estland Finland Letland Litouwen Noorwegen IJsland Zweden France Netherlansds Frankrijk Duurzame mobiliteit binnen het Nordic-Baltic

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek

Workshop Bouwlogistiek Workshop Bouwlogistiek Duurzame concepten en kansen Innovatieprogramma Duurzame Logistiek Hans Vermij, 28 november 2008. Inhoud 1. Hand in hand met het bedrijfsleven in: Bouwlogistieke Terminal West-Friesland

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Het was de leden van de jury en mij opnieuw een groot genoegen ook dit jaar weer te duiken in het boeiende vak van overheidsmanager.

Het was de leden van de jury en mij opnieuw een groot genoegen ook dit jaar weer te duiken in het boeiende vak van overheidsmanager. JURYRAPPORT Dames en heren, Het was de leden van de jury en mij opnieuw een groot genoegen ook dit jaar weer te duiken in het boeiende vak van overheidsmanager. Zoals u wellicht weet, begint de jury in

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp, Muiden en omgeving hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Wim Zagt,

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Intergouvernementeel/VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur Expat serviceorganisaties Ambassades en consulaten Aan ambassades gelieerde organisaties Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Den

Nadere informatie

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website Aardoom & de Jong Nieuwsbrief juni 2011 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Aardoom & de Jong - werving en selectie. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten Aardoom en

Nadere informatie

HEALTH I PORT HEALTH PORT PROJECTEN EDITIE JANUARI 2016 HEALTH - PERFO RMANCE - VITALITY

HEALTH I PORT HEALTH PORT PROJECTEN EDITIE JANUARI 2016 HEALTH - PERFO RMANCE - VITALITY HEALTH I PORT PROJECTEN EDITIE JANUARI 2016 HEALTH PORT HEALTH - PERFO RMANCE - VITALITY HEALTH I PORT PROJECTEN OVERZICHT PROJECTEN HEALTH I PORT»» p.8 3 OVERZICHT PROJECTEN HEALTH I PORT 5 BESTUUR HEALTH

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Speech van Ard tijdens de nieuwjaarsreceptie en start verkiezingscampagne PvdA Drenthe

Speech van Ard tijdens de nieuwjaarsreceptie en start verkiezingscampagne PvdA Drenthe Speech van Ard tijdens de nieuwjaarsreceptie en start verkiezingscampagne PvdA Drenthe 28 januari 2015 - Coevorden De generatie van onze ouders landde op de maan, onze kinderen kunnen de zon grijpen. Dáár

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder Eén van de pijlers van de ICT-campus is de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. ICTcampus stimuleert dit actief door onder andere

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur Opening van Het House of Food Geachte heer, mevrouw, Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in Zaandam, haar deuren.

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren?

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Kort verslag van een debat tussen jongeren, werkgevers en politici op 2 maart in Meppel V.l.n.r.: Mark Turksma, Henk Blaauw, Eddy Veenstra,

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

The Summer Village 2013

The Summer Village 2013 The Summer Village 2013 Versie: 2 juli 2013 Inleiding Op het Berlageveld (voormalige bouwkundeterrein) verrijst de Green Village als levend en levendig duurzaam ondernemend dorp waar wetenschap en bedrijfsleven

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : uw vragen over

Nadere informatie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Twynstra The Bridge Arun SwamiPersaud asw@t-tb.com 1 Voedings-, genotsmiddelen- en drankenindustrie De voedings-, genotsmiddelen

Nadere informatie