VOORZIENINGENCHECK RIJNSTAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORZIENINGENCHECK RIJNSTAD"

Transcriptie

1 VOORZIENINGENCHECK RIJNSTAD Naam: Adres: Postcode: Tel.nr.: Medewerker: Verantw. medewerker: Datum 1e contact: Geb.data: man: kind 1 kind 3 kind 5 vrouw kind 2 kind 4 kind 6 Cliënt is bij MW&SR bekend? ja nee Leeftijd (oudste) < 25 jaar jaar jaar jaar jaar jaar 75 jaar Primaire leefsituatie Alleenstaande Echtpaar, 2 samenwonende personen Eenoudergezin Tweeoudergezin met thuiswonende kinderen Meer generatie familie Hoogte inkomen < WWB-norm WWB-norm < 110% WWB-norm < 120% WWB-norm meer Herkomst Nederland Marokko Nederlandse Antillen Suriname Turkije Niet-Westers allochtoon Westers allochtoon Bron van inkomen Loondienst, actief Loondienst, ziektewet Zelfstandig beroep/eigen bedrijf WW of WW plus TW WAO/WIA WAJONG WWB ANW AOW / Pensioen Alimentatie WSF Overige Wijze aanmelding via Vitens eigen initiatief cliënt anders Voorzieningencheck Rijnstad, juli

2 BEREKEN UW RECHT Is cliënt vooraf geïnformeerd over Bereken uw Recht? Ja Nee Indien nee, wat is dan de reden? Geen internet Geen pc Meldpunt Ontruimingen Meldpunt Vitens Overig Heeft cliënt gebruik gemaakt van Bereken uw Recht? Ja Nee Zo ja, wat is het resultaat? Indien Gedeeltelijk juist of Onjuist graag een toelichting: Berekening juist Gedeeltelijk juist Onjuist Zo ja, heeft cliënt zelf aanvragen gedaan? Gedeeltelijk Ja Nee Zo nee, waarom niet? Geen internet Geen pc Te ingewikkeld Vergeten Overig Voorzieningencheck Rijnstad, juli

3 Inkomen Aanvrager Bruto Netto p.m. p.4 wk* Loondienst Loondienst Zelfstandig Bedrijf Soort Uitkering: Soort Uitkering: Toeslagenwet *Indien inkomen per week of per 4 weken: reken om naar maand Inkomen Partner Bruto Netto p.m. p.4 wk* Loondienst Loondienst Zelfstandig Bedrijf Soort Uitkering: Soort Uitkering: Toeslagenwet Totaal Inkomsten: *Indien inkomen per week of per 4 weken: reken om naar maand P. wk* p. wk.* Toetsingsinkomen per jaar aanvrager : Toetsingsinkomen per jaar partner : Let op! Gebruik maandinkomen bij standaardberekening jaarinkomen! Aanvrager Voorlopige Teruggaaf Heffingskortingen : per maand Partner Voorlopige Teruggaaf Heffingskortingen : per maand Huur Ontvangen Huurtoeslag Kale Huur Servicekosten: Schoonmaak Elektra Huismeester Recreatieruimte *Per maand Inkomen kinderen jonger dan 23 jaar (Studiefinanciering telt niet mee) Geboorte datum: Bruto maandinkomen Geboorte datum: Bruto maandinkomen Geboortedatum: Bruto maandinkomen Inkomen kinderen ouder dan 23 jaar (Studiefinanciering telt niet mee) Geboortedatum: Bruto maandinkomen Geboortedatum: Bruto maandinkomen Geboortedatum: Bruto maandinkomen Voorzieningencheck Rijnstad, juli

4 Inkomensnormen 100% van WWB per (excl. vakantiegeld) huishoudsituatie jonger dan 65 jaar ouder dan 65 jaar Gehuwden en samenwonenden 1306, ,58 Eénoudergezin 914, ,79 Alleenstaanden 914, ,79 Inkomensnormen 105% van WWB (excl. vt) per (individuele inkomenstoeslag) huishoudsituatie gehuwden en samenwonenden jonger dan 65 jaar 1371,74 Alleenstaande ouder 960,23 Alleenstaanden 960,23 Alleenstaande in inrichting Echtpaar in inrichting 304,00 472,84 Inkomensnormen 120% van WWB (excl. vt) per huishoudsituatie jonger dan 65 jaar ouder dan 65 jaar Gehuwden, samenwonenden 1567, ,10 Alleenstaande ouder 1097, ,95 Alleenstaanden 1097, ,95 Maximaal toegestaan vermogen: Eénpersoonshuishouden 5.895,00 Meerpersoonshuishouden ,00 Bedragen 2015 Toetsingsinkomen alleenstaande ouder Toetsingsinkomen alleenstaande Toetsingsinkomen gehuwd per partner Voorzieningencheck Rijnstad, juli

5 Kostendelersnorm per (100% = 1306,42) Aantal volwassenen Hoogte totaal Per persoon Zonder vakantiegeld 2 100% 50% 653, % 43,33% 566, % 40% 522, % 38% 496,44 Uitzonderingen: Studenten, personen onder de 21 jaar, ingeval van commerciële verhuur Wijzigingen kindgebonden budget Alleenstaande ouderkop van maximaal 3050 per jaar ( 254,- per maand) - Maximale kindgebonden budget tot drempelinkomen van (was in 2014 veel hoger ) - Afbouwpercentage 6,75% (van het meerdere van ) Hoogte bedragen kindgebonden budget 2015 De maximale bedragen voor 2015 als inkomen niet hoger is dan het drempelinkomen is: Bedragen kindgebonden budget 2015, maximale toeslag in 2015: Huishouden hoogte bedrag Gezin met 1 kind maximaal per jaar. Gezin met 2 kinderen maximaal per jaar. Gezin met 3 kinderen maximaal per jaar. Voor het vierde en ieder volgend kind per jaar plus 106 extra per jaar. Alleenstaande ouderkop per jaar. Ook de leeftijd speelt nog een rol: Als een kind twaalf jaar of ouder is, maar jonger dan zestien jaar, wordt de kgb verhoogd met 231. Als een kind zestien of zeventien jaar is, is de verhoging van het kindgebonden budget vanaf de kalendermaand nadat een het kind zestien is geworden 296 en vanaf 1 augustus 2015 op jaarbasis 412 (WTOS 17). Voorzieningencheck Rijnstad, juli

6 A Inkomen Is het inkomen beneden de WWB-norm? Zo ja, recht op Toeslag (TW) WWB aanvullend wettelijk minimumloon heffingskorting ga naar C wordt de juiste loonheffingsgroep toegepast? zo ja aanvragen Zo nee, recht op B DigiD particulier (weduwen)pensioen werkaanvaardingspremie ( 500,- één keer) vrijlatingsregeling zo ja aanvragen Heeft u een DigiD? op huisbezoek geholpen bij aanvragen verwezen naar locatie voor aanvragen DigiD C Voorlopige teruggaaf heffingskortingen zo nee aanvragen Is één van de volgende situaties van toepassing? partner zonder of met gering inkomen betaald werk en kind op 1 e dag jaar < 12 jr. (inkomensafhankelijke combinatiekorting) Zo ja, heeft betrokkene de betreffende heffingskorting ontvangen? D Toeslagen ja nee aanvragen Heeft betrokkene gebruik gemaakt van de onderstaande regelingen, of heeft men laten controleren of men er voor in aanmerking komt? Kindgebonden budget Huurtoeslag Zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag Kloppen alle gegevens zo nee, wel kinderbijslag? ja nee extra check Voorzieningencheck Rijnstad, juli

7 E Inkomenstoeslag Heeft betrokkene dit kalenderjaar al inkomenstoeslag ontvangen? (of al eerder LDT?) ja nee Zo nee, is betrokkene (en event. partner) op peildatum jonger dan 65 jaar? Zo ja, heeft betrokkene voorafgaand aan peildatum al 3 jaar een inkomen niet hoger dan 105% van het bijstandsniveau? aanvragen F Gelre pas In het bezit van GelrePas? ja nee Zo nee, wordt aan de volgende voorwaarden voldaan? inkomen < 120% WWB, of; > 120% WWB en WSNP/ Schuldregeling/ Beslag op inkomen vermogen lager dan vrij te laten vermogen in WWB niet studerend in onderwijs waarvoor aanspraak bestaat op WSF of TSK18+ (uitzondering: studerenden met kinderen) aanvragen G Regeling schoolkosten kinderen In het bezit van GelrePas of gaat deze aanvragen? Zo ja, heeft men schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar? checken of regeling ontvangen H Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds (4-18 jaar) Komt kind in aanmerking voor bijdrage Jeugdcultuurfonds? Komt kind in aanmerking voor bijdrage Jeugdsportfonds? ja nee - Aanvraag enkel via intermediair I Collectief aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ) In het bezit van GelrePas of gaat deze aanvragen? Zo ja, is men aanvullend verzekerd bij Menzis? ja nee caz-advies Voorzieningencheck Rijnstad, juli

8 J Belastingaangifte Heeft betrokkene over de voorgaande 5 jaren belastingaangifte gedaan of heeft men dit laten controleren? ja nee Zo nee, is bij betrokkene in de voorgaande 5 jaren één van de volgende situaties van toepassing? terugbetaling teveel ontvangen uitkering; extra zorgkosten te betalen alimentatie / verhaal bijstand 65 geworden 65 of ouder en alleenstaand geworden Geen / niet alle heffingskortingen aangevraagd, terwijl partner zonder of met een gering inkomen werk en kind M Kwijtschelding Is het alleenstaande tarief toegepast voor Gemeentelijke Belastingen en/of zuiveringslasten? ja nee aanvragen Heeft betrokkene gebruik gemaakt van de onderstaande regelingen, of heeft men laten controleren of men er voor in aanmerking komt? Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Kwijtschelding zuiveringslasten ja nee Aanvragen ja nee Aanvragen N Studiekosten kinderen Zijn er schoolgaande kinderen? Zo ja, ontvangt betrokkene, indien van toepassing: leerlingenvervoer schoolkosten: ouderbijdrage en schoolreisje (zie Gelre Pas) WSF ja nee extra check Voorzieningencheck Rijnstad, juli

9 O Bijzondere bijstand Heeft betrokkene één van de volgende kosten? duurzame gebruiksgoederen babyuitzet brillenglazen, monturen, contactlenzen, hoortoestellen, pruiken, pedicurekosten, tandartskosten, eigen bijdrage psychotherapeutische hulp en kraamzorg (mits aanvullend verzekerd, maar niet bij Menzis) ouderbijdrage jeugdhulpverlening (LBIO) en voor het betreffende kind geen kinderbijslag ontvangen begrafeniskosten reiskosten familieleden (in bijzondere situaties: detentie, inrichting) kosten onderbewindstelling, vrijwillig beheer, bewindvoerder WSNP eigen bijdrage rechtsbijstand woonkostentoeslag (b.v. WWB en eigen woning en rolstoel-toe/doorgankelijke woning dyslectie onderzoek/ training MBO < 18 jr: reiskosten indien school buiten Arnhem Zo ja, ontvangt betrokkene bijzondere bijstand, of heeft men dit laten controleren? ja nee Zo nee, inkomen lager dan 120% WWB, of WSNP/ schuldregeling/ beslaglegging? aanvragen Bij hoger inkomen: draagkracht berekenen. Draagkracht op jaarbasis is Indien kosten hoger dan draagkracht ja aanvragen P Fondsen Is het inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm Zo ja, heeft betrokkene één van de volgende kosten waarvoor geen bijzondere bijstand verkregen kan worden? bijv. fiets, computer, sportclub aanschaf duurzame gebruiksgoederen (bijv. bed, koelkast, fornuis, wasmachine) niet vergoede medische kosten overig extra check Voorzieningencheck Rijnstad, juli

10 Q WMO Ontvangt betrokkene vanwege handicap of ouderdom een of meerdere voorzieningen? ja nee vervoersvoorziening >>> via wijkteam invalide parkeerkaart >>> via wijkteam thuiszorg >>> via wijkteam woningaanpassing >>> via wijkteam boodschappenplusbus maaltijdvoorziening >>> via SWOA >>> via SWOA5 zonodig verwijzen R Betalingsachterstanden Heeft betrokkene betalingsachterstanden? Zo ja, heeft betrokkene hulp bij het oplossen van deze betalingsachterstanden? Zo nee, wil betrokkene hier hulp bij? Zo ja, verwijzen naar: Team schuldhulpverlening Rijnstad ( Let op! Afhandelen voorzieningencheck afstemmen met MWSR-hulpverlener ivm inzet opbrengst) Wordt er beslag op uw inkomen gelegd? Zo ja beslagvrije voet (laten) controleren Participatie Neemt u en/of uw gezinsleden deel aan activiteiten of vrijwilligerswerk? Zo nee, heeft u belangstelling hiervoor? Zo ja, geef informatie: Cliënt tevredenheidsonderzoek Info gegeven over het Cliënt tevredenheidsonderzoek Brief met code afgegeven Brief met code opgestuurd met afsluitbrief DENK AAN ENERGIEKAART ACHTER IN DE CHECK! Voorzieningencheck Rijnstad, juli

11 Registratie niet gebruikte voorzieningen Vermeld per voorziening de totaal te ontvangen bedragen. Vermeld alleen de resultaten van de voorzieningen waarbij sprake is van niet-gebruik. Bij periodieke betaling, vermeld dan het te ontvangen bedrag over de komende 12 maanden. Recht op ander / hoger inkomen minimum(jeugd)loon WWB TW particulier (weduwen) pensioen verkeerde loonheffingsgroep werkaanvaardingspremie ( 500,--) vrijlatingsregeling garantietoeslag alleenstaande ouders kinderbijslag anders, namelijk Recht op heffingskorting inkomensafhankelijke combinatiekorting heffingskorting minstverdienende partner Recht op (hogere) toeslagen kindgebonden budget kinderopvangtoeslag zorgtoeslag huurtoeslag Verlaging ivm alleenstaandentarief gemeentelijke belasting zuiveringslasten Recht op kwijtschelding gemeentelijke belasting zuiveringslasten Recht op minimaregelingen Gelre Pas / CAZ CAZ-verzekering (advies omzetting) Inkomenstoeslag Belastingteruggaaf (aantal aangiftes.) hoogte totale teruggaaf TSZ (verzilvering) bijstand aanslag (art. 31 WWB) Bijzondere bijstand Baby-uitzet Begrafenis- of crematiekosten Bewindvoering Duurzame gebruiksgoederen/ woninginrichting Ouderbijdrage LBIO Eigen bijdrage rechtsbijstand Woonkostentoeslag (b.v. WWB en eigen woning) Medische kosten indien geen Menzis/CAZ Bijzondere reiskosten Overige bijz. bijstand, namelijk Voorzieningen gehandicapten / ouderen vervoersvoorziening woningaanpassing thuiszorg maaltijdvoorziening boodschappen plusbus anders, namelijk Tegemoetkoming in kosten kinderen regeling schoolkosten kinderen WTOS 18- / 18+ WSF Verlaging schulden kwijtschelding belastingaanslag kwijtschelding vordering uitkering beroep op verjaring incassokosten overig Overig DigiD aangevraagd beslagvrije voet aangepast bijdrage fondsen anders, namelijk Voorzieningencheck Rijnstad, juli

12 Afsluiting Resultaat afhandeling Volledig gecheckt -> geen opbrengst Volledig gecheckt -> wel opbrengst Voortijdig afgehaakt -> geen opbrengst Voortijdig afgehaakt -> wel opbrengst Belangrijkste oorzaak niet-gebruik Papieren geordend met klapper? ja nee Hulp overige formulieren waarbij geen sprake is van niet-gebruik Aantal: Welke formulieren 1 Regeling niet bekend; 2 Regeling bekend, maar betrokkene dacht er niet voor in aanmerking te komen; 3 Betrokkene denkt voor de regeling in aanmerking te komen, maar vindt dit bijvoorbeeld vanwege schaamte of psychosociaal onvermogen moeilijk om te doen. 4 Betrokkene wil regeling of voorziening aanvragen, kan dit zelf niet en weet niet dat je hulp bij het aanvragen kunt krijgen. 5 Betrokkene weet dat er hulp bij het aanvragen mogelijk is, maar de drempel is te hoog (afstand tot de voorziening, drukte spreekuren). Verwijzing Nee Sociaal raadsliedenwerk Rijnstad overige projecten Wijkteams SWOA MEE RIBW IrisZorg Pro Persona Vangnetteam anders, namelijk 6 Betrokkene wil geen beroep op regeling doen (kosten/baten afweging). 7 Anders, namelijk Datum afsluiting: Voorzieningencheck Rijnstad, juli

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie