Wonen doe je niet alleen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen doe je niet alleen!"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust is op het economische, financiële en politieke vlak. Ook Nederland merkt dat. De werkloosheid en onzekerheid over werk neemt nog steeds toe. Het Rijk moet fors bezuinigen met onder andere consequenties voor u, de consument, maar ook voor de corporaties. Daarnaast werd de corporatiesector begin dit jaar sterk getroffen door het financiële mismanagement bij de grootste corporatie van Nederland, Vestia. De financiële gevolgen daarvan zullen deels ook door de corporaties moeten worden opgevangen en heeft dan ook consequenties voor de Woningvereniging. Meer hierover leest u in het artikel over het jaarverslag en de jaarrekening. Onduidelijk is nog hoe na de verkiezingen op 12 september de kaarten geschud worden. Welk kabinet wij zullen krijgen en welke consequenties dit zal hebben voor de woningmarkt en de woningcorporaties. Voor u net zo n belangrijke vraag als voor ons. Naast al dit sombere nieuws gaat het dagelijkse leven in Nederweert en voor de Woningvereniging echter gelukkig gewoon door en zijn er ook veel positieve zaken te melden. U kunt in deze Gehuurtj onder andere lezen hoe het staat met de verkoop van onze woningen, die boven verwachting positief verloopt. Over de start van het service-abonnement huurdersonderhoud en de eerste uitslagen van de metingen over klant-tevredenheid bij de woningvereniging. Leest u vooral ook even het stukje over de veranderingen in onze openingstijden en het Leefbaarheidsfonds. Graag ontvangen we van u voorstellen over uw ideeën om een bijdrage te leveren aan uw eigen woonomgeving. Wonen doe je immers niet alleen! Te veel om op te noemen dus! Ga er dus maar eens rustig voor zitten, liefst nog genietend van een warme nazomer. En wilt u ook kans maken op een cadeaubon van 50 euro? Druk dan op uw muis en verras ons met het aantal reacties, dat wij willen krijgen op onze oproep voor adressen! Corry Keulen, directeur - bestuurder Corry Keulen, is sinds mei 2010 directeur - bestuurder van Woningvereniging Nederweert 1

2 ONZE GOVERNANCE / VERANTWOORDING Ons jaarverslag en jaarrekening 2011 Op de algemene ledenvergadering van 26 juni is ons jaarverslag en de jaarrekening van 2011 vastgesteld. In het jaarverslag/jaarrekening legt de Woningvereniging verantwoording af over haar uitgevoerde activiteiten en haar financiën. In 2011 heeft het accent gelegen op het maken van het Ondernemingsplan , waarin 5 thema s voor de komende jaren centraal staan: Klant; Wonen op maat; Zorg en Welzijn; Naoberschap en als laatste Financiële continuïteit. Jaarverslag / activiteiten We hebben in 2011 bijna al onze voorgenomen activiteiten gerealiseerd. Een greep uit die activiteiten en wat cijfers: Woningaanbod/mutaties Per 1 april 2011 is ons woningaanbod via internet van start gegaan. Woningzoekenden hebben de vrije keuze om te reageren op vrijkomende woningen. Verder zijn de Europese maatregelen voor woningtoewijzing toegepast. Ruim 96% van onze vrijkomende woningen is toegewezen aan huurders met een inkomen < euro. Daarmee voldoen we ruim aan de gestelde norm van minimaal 90%. In 2011 zijn 98 woningen als gevolg van mutaties van bewoner gewisseld. We merken al enkele jaren dat de mutaties afnemen. Mensen zijn minder geneigd te verhuizen. Huurbetaling/huurachterstand Het percentage huurachterstand is licht gestegen van 0,55% naar 0,62%. Mede dankzij de samenwerking met diverse organisaties en de gemeente hebben we ook in 2011 weer kunnen voorkomen dat huurders ontruimd moesten worden vanwege huurachterstand. Kosten onderhoud In de uitgaven voor onderhoud worden kosten gemaakt, die eigenlijk onnodig zijn. Daarom zijn er de volgende maatregelen getroffen; Bij mutatie wordt de woning aansluitend verhuurd, behalve als er planmatig onderhoud aan de keuken, wc en badkamer moet gebeuren. Met deze maatregel voorkomen we onnodig verlies van huurinkomsten. Bij klachten werd het huurdersonderhoud door de Woningvereniging gedaan. Daarmee worden vooral hoge kosten gemaakt door inzet van medewerkers en bedrijven. We hebben dan ook ons beleid op klachtenonderhoud aangepast en per 1 april 2012 de service-abonnementen huurdersonderhoud voor huurders geïntroduceerd. Verkoopprogramma bijgesteld Een groter aantal woningen is aangewezen als te verkopen woning van 125 naar 380 woningen. Maximaal verkopen we 10% van ons totale woningaanbod, dat is 150 woningen. Leefbaarheidsfonds opgezet Ter ondersteuning van initiatieven op het gebied van leefbaarheid. Het gaat om een bedrag van 20 euro per woning, in totaal is dat euro op jaarbasis. Begeleid wonen/ bijzondere doelgroepen De Woningvereniging heeft een taak in het huisvesten van kwetsbare groepen. In 2011 betrof het 3 van de 98 woningen (3.1% ). Focus op onze toekomst Denken mét en vanuit De klant ver slag van H et B estuur over Het J aar

3 Jaarrekening: Onze huishoudbeurs Ook dit jaar hebben we helaas een verlies moeten afboeken van 1.8 miljoen euro. Een groot deel van dit verlies heeft te maken met de waarden van de nieuwbouwprojecten. De investeringen zijn hoger geweest dan nu de uiteindelijke waarde van het vastgoed. Vergelijk het met een duur huis dat je zelf gekocht of gebouwd hebt en dat nu volgens de WOZ en /of de marktwaarde minder waard is. Dat verschil in waarde moet de Woningvereniging dan afboeken, waardoor ons eigen vermogen is verminderd. De Woningvereniging heeft ook een forse leningenportefeuille, waardoor rente en aflossingen een groot deel van onze vaste uitgaven zijn. Afgesproken is dat we komende jaren meer reserve moeten opbouwen, om zo weer voldoende geld te hebben voor nieuwbouw en om de maatregelen van de overheid te kunnen blijven betalen (onder andere de heffing huurtoeslag per 2013 en een hoger percentage saneringssteun voor de sector). Op jaarbasis betekent dit dat we minimaal 4 ton extra kwijt zijn, zonder dat daar 4 ton aan inkomsten tegenover staan. In 2011 hebben we dan ook diverse acties uitgewerkt om ook komende jaren de Woningvereniging financieel gezond te houden. Om te beginnen zijn de investeringen voor de nieuwbouw stilgelegd. We kunnen pas weer nieuwbouw plegen als we voldoende eigen middelen hebben. Daarnaast wordt bij mutatie de huurprijs aangepast, gaan we het binnen onderhoud vraaggestuurd aanpakken en is ons verkoopprogramma uitgebreid. Wilt u meer lezen over het jaarverslag en de jaarrekening dat kunt u dit vinden op onze website (onder Organisatie) of een exemplaar opvragen op ons kantoor. ONZE KLANTEN adressen gezocht! Doet u ook mee? De laatste jaren wordt de computer en internet door bijna iedereen gebruikt om informatie op te zoeken, vragen te stellen of om met elkaar in contact te komen. Organisaties werken hier ook steeds meer mee. Ook de Woningvereniging heeft sinds enkele jaren een website waarop naast informatie ook het woningaanbod sinds 1 mei 2011 is geregeld. Dit werkt heel goed. Naast telefoon, een brief of een bezoekje aan de balie is internet heel handig om u als huurder snel te informeren over bepaalde zaken. Ook willen we graag de mail gaan gebruiken om uw mening te vragen over bepaalde zaken zoals onze dienstverlening. Daarom willen we graag ons adressenbestand van huurders uit gaan breiden met het mailadres. Hebt u een mailadres? Ga dan naar onze website nl en klik op de button Contact waar u middels het contactformulier uw mailadres aan ons door kunt geven. Daarmee wordt door een muisklik uw adres in ons bestand opgenomen. Als u voor 1 november 2012 heeft gereageerd maakt u kans op 1 van de 3 cadeaubonnen van 50 euro, die wij onder de deelnemers zullen verloten. Doet u ook mee? 3

4 Bezint eer gij Begint! NAOBERSCHAP EN LEEFBAARHEID Hennepconvenant Limburg 2012: Ook Nederweert doet mee! Alle vormen van het kweken van hennep zijn illegaal, dus verboden en strafbaar. In onze provincie komt deze illegale handel veel voor en helaas ook in woningen of bedrijfspanden. Naast dat het gaat om een verboden activiteit brengt het kweken van hennep ook risico s met zich mee. Bij hennepkweek in een woning kan men te maken krijgen met wateroverlast en /of kortsluiting, met eventueel brand en ontploffing tot gevolg. Gevaarlijk voor de bewoners van de betreffende woning, maar zeker ook voor de buren en de directe woonomgeving. Om de hennepkweek en de daarmee samenhangende risico s tegen te gaan hebben de afgelopen maanden een aantal partijen met elkaar afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak: politie, gemeente, energiebedrijf en woningcorporaties hebben hierover afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de Hennepconvenant 2012 en door allen betrokken partijen in juni zijn ondertekend. Ook de gemeente Nederweert en de Woningvereniging Nederweert hebben hieraan meegewerkt. Zero tolerancebeleid Vanaf 1 juli 2012 wordt dan ook, bij constatering van hennep in uw woning of in een aan-of bijgebouw, de huur door de Woningvereniging per direct opgezegd. Dit betekent dat u, samen met u medebewoners, op straat zal komen te staan. Opnieuw inschrijven bij de Woningvereniging of bij een andere corporatie kan pas na zes maanden nadat de uitzetting heeft plaatsgevonden. Naast de huuropzegging zullen alle kosten, waaronder de kosten voor de ontruimingsprocedure en de herstelwerkzaamheden aan uw woning in rekening worden gebracht. De belastingdienst kan u een extra naheffing doen in verband met verzwegen inkomsten en de energiemaatschappij kan een boete opleggen, naast de eindafrekening die fors hoger zal zijn dan die van een gewoon huishouden. Zo wordt hennepkweek een dure business, met niet alleen financiële gevolgen, maar ook gevolgen op het gebied van wonen. Laat u dus niet in verleiding brengen en Bezint eer gij Begint! Meldpunt Wilt u ook uw buurt en woonomgeving veilig houden? Hebt u het vermoeden dat in uw buurt wellicht hennep wordt gekweekt? Dat kunt u niet alleen ruiken, maar ook herkennen aan afgeplakte ramen en deuren; een voortdurend gezoem van ventilatoren, roosters op vreemde plekken aan de woning en vocht tegen de ramen. U kunt uw vermoeden dan telefonisch melden bij de politie via telefoonnummer of via misdaad anoniem telefoonnummer Leefbaarheidsfonds: heeft u een idee? Afgelopen maanden hebben we enkele aanvragen binnengekregen voor activiteiten in het kader van leefbaarheid. De meeste aanvragen zijn gedaan door de bewonerscommissies van de diverse woonzorgcomplexen. Ook andere bewoners kunnen een aanvraag indienen. Hebt u, samen met uw buren of bewoners in de straat een idee, met als doel de onderlinge contacten in de straat of complex te verbeteren of in de woonomgeving iets te realiseren, zodat er meer mogelijkheden zijn voor de kinderen of jongeren, dien dan gerust uw voorstel in. We bekijken dan samen of het idee uitvoerbaar is en hoeveel budget we ter beschikking willen stellen. Een aanvraagformulier en verdere informatie kunt u opvragen bij de heer Wil de Bruin, te bereiken onder telefoonnummer

5 WONEN Woningen te koop bij de Woningvereniging Al enkele jaren verkoopt de Woningvereniging woningen. Dit doen we om verschillende redenen. In de toekomst zijn naar verwachting minder huurwoningen nodig, gezien de krimp van het totale aantal bewoners, die ook in de regio Weert/Nederweert zal ontstaan. Door verkoop van woningen krijgen we extra inkomsten die onder andere nodig zullen zijn om de extra heffingen van het Rijk te kunnen betalen. Daarnaast stimuleren we met de verkoop van woningen ook het eigen woningbezit voor mensen met een laag tot modaal gezinsinkomen. In januari 2012 hebben we onze verkoopportefeuille uitgebreid van 125 woningen naar 380 woningen. Maximaal 150 woningen willen we komende jaren verkopen. Er waren de afgelopen jaren al 14 woningen in 2009, 5 woningen in 2010 en 7 woningen in 2011 verkocht. De huurders van de betreffende woningen zijn in januari 2012 door de Woningvereniging aangeschreven. Zij kunnen de woning kopen met een interessante kortingsregeling. Zij kunnen eventueel gebruik maken van de starters-lening en hoeven nog maar 2% overdrachtsbelasting te betalen (in plaats van 6%). Inmiddels hebben 35 huurders hun woning al gekocht en is er nog een aantal belangstellenden (15 huurders), die bezig zijn met de hypotheekaanvraag en alle andere zaken die komen kijken bij de aankoop van een huis. De belangstelling voor de koop van een woning van de Woningvereniging is dan ook zeer positief te noemen. Men krijgt een goed onderhouden woning voor een aantrekkelijke prijs! Bent u geen huurder van ons of is uw huurwoning niet aangemerkt als koopwoning dan kunt u toch in aanmerking komen voor een koopwoning van ons. Bij mutatie worden betreffende woningen te koop aangeboden en worden gepubliceerd op onze website en in het weekblad Nederweert. WONEN Ontwikkelingen nieuwbouw U leest en hoort er veel over. De financiële crisis slaat vooral diepe gaten in de bouwsector. Dit komt doordat het lenen van geld bij de banken voor een hypotheek of voor de bouw van een project veel moeilijker is geworden. Ook voor de Woningvereniging is het moeilijker geworden om geld te lenen bij de bank. Daarnaast hebben we al een grote leningenportefeuille, waarvan de rentebetaling en aflossing een grote post is in ons huishoudboekje. Extra geld lenen is dan niet verstandig, want dan worden onze vaste lasten per maand alleen nog maar hoger. In 2011 is dan ook al besloten de plannen voor de nieuwbouwprojecten op een laag pitje te zetten en kritisch te kijken naar de mogelijkheden van de verschillende locaties. Alleen voor Nederweert- Eind is een nieuwbouwplan in ontwikkeling. Aan de Pastoor Brandstraat zal een kleinschalig appartementencomplex (11 appartementen) worden gerealiseerd, mits de financiële mogelijkheden bij de Woningvereniging hier voldoende ruimte voor geven. Omdat er nog veel onzekerheid is over de mogelijke extra financiële gevolgen voor de corporaties, nadat er een nieuw kabinet in het najaar van 2012 zal zijn aangetreden is door de Woningvereniging wel besloten een besluit over de realisatie van de nieuwbouw pas te nemen eind

6 Voor de locaties Carisplan en Bredeweg zijn we samen met andere partijen een haalbaarheidsstudie uit aan het voeren naar mogelijkheden van combinatie van wonen / zorg; duurzaam bouwen. De locaties zijn inmiddels opgeschoond en worden door ons onderhouden. De locatie Reulisweg in Leveroy, waar aanvankelijk zorg-appartementen in samenwerking met Land van Horne zouden worden gebouwd, is in juni 2012 verkocht aan Land van Horne. Voorlopig wordt er geen nieuwbouw gepleegd, ook omdat de vraag naar wonen met zorg te kleinschalig is in Leveroy. Wel is met de dorpsraad, gemeente en Land van Horne afgesproken dat we samen bekijken wat er voor nodig is om ouderen in Leveroy zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen in hun eigen huis en woonomgeving. Naast eventuele aanpassingen in het huis, wordt daarbij ook gekeken naar de zorg aan huis en eventuele voorzieningen/activiteiten in het gemeenschapshuis. Op de locatie Hoebenakker zijn in het bestemmingsplan 5 standplaatsen opgenomen voor woonwagens. De realisatie daarvan hangt af van de lopende bestemmingsplanprocedure en van de financiële mogelijkheden van de Woningvereniging. LEEFBAARHEID Buurtbemiddeling Iedereen heeft wel eens last van zijn buren of raakt geïrriteerd over het één of ander. Denk maar aan een te hoog geluidsniveau van de stereo, overhangende takken, pesterijen of misverstanden. Grote problemen hierover zijn er in onze gemeente niet. Buurtbewoners worden uitgenodigd om het zo ver ook niet te laten komen, maar eerder met elkaar in gesprek te gaan en respect op te brengen voor elkaar. Dat is nog steeds de beste remedie om escalatie te voorkomen. Kleine overlast; Buurtbemiddeling In uitzonderlijke gevallen gaat het soms wat minder in de persoonlijke relaties tussen buren of buurtgenoten. Men wendt zich dan vaak tot de Woningvereniging of tot de politie om de overlast opgelost te krijgen. Dit heeft echter niet altijd het gewenste effect, omdat de overlastklachten vaak niet een basis hebben om ook juridisch te kunnen optreden. Belangrijk is juist dan dat betrokken bewoners met elkaar in gesprek gaan over de klachten en samen tot een werkbare oplossing komen (het inschakelen van politie heeft dan lang niet altijd het gewenste effect). Om bewoners daarbij te helpen is binnen de gemeente Nederweert het project buurtbemiddeling opgezet in samenwerking met de politie, Woningvereniging en maatschappelijk werk. Hoe werkt buurtbemiddeling? Wat houdt buurtbemiddeling in? In de gemeente Nederweert gaat het om het bemiddelen van conflicten tussen buren of wijkbewoners onder leiding van één (of meer) maatschappelijk werkers, die als bemiddelaar optreden. Ze helpen partijen om met elkaar in contact te komen en samen een oplossing te vinden voor de overlast of ruzie. Het maatschappelijk werk is onafhankelijk en onpartijdig. Contact opnemen U bent als bewoner altijd als eerste aan zet om te proberen via één of meerdere gesprekken met elkaar tot een oplossing te komen. Lukt dat aantoonbaar niet, dan kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg via het algemene telefoonnummer Vermeld daarbij dan dat het gaat om buurtbemiddeling Nederweert. 6

7 KLANT Klantentevredenheid Vanaf 1 april 2012 worden door het bureau KWH enquêtes afgenomen bij onze huurders, waarbij vragen worden gesteld over de verschillende vormen van onze dienstverlening en hoe tevreden men daarmee is. Half augustus hebben we de eerste rapportage gekregen die er als volgt uitziet: Onderdelen score Minimaal vereiste score Klantcontact Contact 7,3 7,0 Bereikbaarheid 7,4 7,0 Communicatie/ informatie 8,4 7,0 Verhuizen Woning zoeken 8,3 7,0 Woning betrekken 8,8 7,0 Huuropzegging 8,8 7,0 Onderhoud Reparaties 7,0 7,0 Onderhoud 8,3 7,0 Klachten behandelen 6,3 6,5 De score tot nu toe heeft alleen betrekking op de klantbeleving. Deze telt voor 80% mee in de eindscore. De beoordeling door KWH zelf moet nog plaatsvinden en telt voor 20% mee. Zoals u ziet scoren we op bijna alle onderdelen positief, behalve op de afhandeling van klachten. Dat is niet goed en daar willen we ook graag verandering in brengen. Uit gesprekken met huurders, bewonerscommissie en het huurdersplatform blijkt onder andere dat we de afspraak met de huurder niet altijd nakomen; de klacht soms niet goed wordt opgelost of te lang blijft liggen; er geen duidelijke afspraken worden gemaakt en sommige huurders erg lang moeten wachten op een antwoord op hun brief/klacht. We gaan met deze kritiekpunten aan de slag en willen daarmee komende maanden bereiken dat uw tevredenheid op dit onderdeel ook verbetert. We meten ook komende maanden weer hoe tevreden u bent. 7

8 verenigingsnieuws Algemene ledenvergadering: Bent u al lid? De naam zegt het al, we zijn een Woningvereniging. Iedere bewoner uit Nederweert vanaf 18 jaar kan lid worden van de vereniging. Dit kost u niets en u kunt meepraten over het beleid van de Woningvereniging. Per 1 juni 2012 waren 113 personen lid van de vereniging zijnde huurders en overige bewoners. 2 Maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. 21 juni jl. was de ledenvergadering, waarop de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld werd. Ook is uitvoerig stilgestaan bij de financiën van de Woningvereniging. Daarnaast is gesproken over de wijze van klachtafhandeling bij de Woningvereniging, waarbij enkele leden aangaven hier klachten over te hebben. Deze klachten hebben we individueel met de betrokken leden nabesproken, waarbij we ook hebben gesproken over verbeteringen die kunnen worden aangebracht in onze werkwijze. Wilt u ook lid worden van de Woningvereniging dan kunt u via onze website onder de button Over ons onder Ik wil lid worden het lidmaatschapsformulier downloaden, invullen en ondertekend aan ons opsturen. De volgende Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 29 november a.s. op de agenda staat dan onder andere de begroting voor Veranderingen openingstijden per 1 oktober 2012 Bij de bezuinigingen binnen de Woningvereniging Nederweert hebben we ook kritisch gekeken naar de kosten voor personeel. In verhouding met andere corporaties heeft de Woningvereniging al een efficiënte personeelsbezetting. We willen daarbij ons werk zo goed mogelijk doen, waarbij we verschillende taken combineren. Om dit in de toekomst nog beter te kunnen doen vinden we het belangrijk dat we telefonisch goed bereikbaar zijn. Daarnaast willen we meer maatwerk leveren voor de klant en u de mogelijkheid bieden op afspraak zaken met ons te komen bespreken. Deze keuze leidt per 1 oktober tot de volgende veranderingen: Telefoon : maandag t/m donderdag : uur vrijdag : uur Bezoek balie : maandag t/m vrijdag : uur Maken afspraken per telefoon of per mail. Op aanvraag ook mogelijk buiten de reguliere openingstijden. Melden reparatieverzoeken telefonisch: maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en uur. Woningvereniging Nederweert Gutjesweg ET NEDERWEERT Postbus AB NEDERWEERT T F E I Gehuurtj is een uitgave van Woningvereniging Nederweert Redactie : Corry Keulen, E Vormgeving : Anne Halfers, Grafisch ontwerpbureau Weert Druk : Drukkerij van Deursen bv, Nederweert 8

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Samen maken we het beter!

Samen maken we het beter! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert december 2013 NUMMER 7 Op weg naar 2014: Samen maken we het beter! De donkere dagen voor Kerst, we zitten er midden in. Traditioneel de tijd van het jaar om af te

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan is woningruil misschien een uitkomst voor u. Bij woningruil zorgt u zelf voor een ruilwoning.

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door?

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U wilt prettig wonen. In een veilige en goed onderhouden woning. Dat begrijpen wij. En daar is onze dienstverlening dan

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door

zo klachten Indienen klacht Wij nodigen u uit om uw ontevredenheid kenbaar te maken door zo klachten Wij zijn ontevreden als u dat bent, want klanttevredenheid en servicegerichtheid zijn belangrijke drijfveren voor ZOwonen. Toch kan het, ondanks al onze inspanningen, voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Klachten. Niet tevreden? Vertel het ons!

Klachten. Niet tevreden? Vertel het ons! Klachten Niet tevreden? Vertel het ons! Woningstichting Barneveld wil graag dat haar klanten tevreden zijn. Daar werken onze medewerkers elke dag hard aan. Toch kan het voorkomen dat u teleurgesteld bent

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze. Kopen in de vrije sector. Kopen met korting: MGE. Huren

Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze. Kopen in de vrije sector. Kopen met korting: MGE. Huren Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze Kopen in de vrije sector Kopen met korting: MGE Huren Huren, kopen of kopen met korting? Dat kiest u zelf! Thuiskeuze 3 Huren, kopen of kopen

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Laat het ons weten!

Bent u ontevreden? Laat het ons weten! Bent u ontevreden? Laat het ons weten! Klachtafhandeling en geschillenprocedure Alle medewerkers van Actium doen hun best ervoor te zorgen dat u plezierig kunt wonen. Helaas gaat er ook wel eens iets mis.

Nadere informatie

Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past.

Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past. Huren 55+ 55+ wonen? Er is veel mogelijk! Samen vinden wij de woning die bij u past. 55+ Wonen Zuid begrijpt wat goed wonen inhoudt. Een huis waarin je je thuis voelt, dat op de eerste plaats. In een leefbare

Nadere informatie

regionaal & betrokken Klacht indienen

regionaal & betrokken Klacht indienen regionaal & betrokken Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening

Nadere informatie

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Verwachtingen van huurders en uitdagingen voor corporaties Dit jaar is het alweer 13 jaar geleden dat USP Marketing Consultancy startte

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

EEN HUURWONING ZOEKEN

EEN HUURWONING ZOEKEN EEN HUURWONING ZOEKEN Voor het eerst op jezelf? De stap naar een seniorenwoning? Een plek voor je gezin? Aangepaste woonwensen? We beheren zo n 14.000 woningen in Midden- en Zuid-Limburg. Daar zit vast

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid!

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Wonen in je eigen koopwoning Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Huren of kopen? Natuurlijk heeft u uw eigen wensen als het gaat om wonen. Wonen Zuid realiseert zich dat als geen

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen

Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen Inleiding Als huurdersbelangenverenigingen krijgen wij regelmatig

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Woonburg. Thuis op Walcheren. Woonburg

Woonburg. Thuis op Walcheren. Woonburg Woonburg Thuis op Walcheren Woonburg 2 Woonburg Thuis op Walcheren Woonburg voorziet in prettig wonen op Walcheren. Van de woning zelf tot alles daarom heen om fijn te kunnen wonen in een straat, buurt,

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Wonen in Gouda Hoe vind je in Gouda een huis? februari 2010 Hoe vind je in Gouda een huis? Over het kopen of huren van een huis in Gouda hebben veel mensen vragen. U wellicht ook. Bijvoorbeeld waar u moet

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

De huur betalen Wat als 't niet lukt?

De huur betalen Wat als 't niet lukt? De huur betalen Wat als 't niet lukt? Wij hopen dat u het naar uw zin heeft in uw woning. Want dat u prettig woont en zich thuis voelt vinden wij belangrijk. In deze brochure leest u alles over het betalen

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Informatiebrochure. Zorgeloos huren bij een kwaliteitscorporatie

Informatiebrochure. Zorgeloos huren bij een kwaliteitscorporatie Informatiebrochure Zorgeloos huren bij een kwaliteitscorporatie In deze brochure vindt u meer informatie over de dienstverlening van Woonpartners Midden-Holland. Zo weet u wat u van een corporatie met

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. wij willen u graag goed van dienst zijn, daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Gratis serviceonderhoud

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode mei 2015 jaargang 3 In deze nieuwsbrief Last van buren: schakel Buurtbemiddeling in Huurverhoging 2015 Actief zoeken op Daarwilikwonen.nu Oproep

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN Woningruil Wilt u graag ruilen van woning? Dan moet u zelf iemand zoeken die met u van woning wil ruilen. U kunt bijvoorbeeld in een plaatselijke krant een advertentie plaatsen of via www.woningruil.nl

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE. 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie

De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE. 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie De digitale corporatie KLANTWAARDE EN BEDRIJFSKOSTEN: KANAALSTRATEGIE 11 september 2014 Marcel Zondervan Marnix van Welie AGENDA 1. Even voorstellen? 2. Feiten: De kosten van een klantcontact 3. Praktijk:

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie