Samen maken we het beter!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen maken we het beter!"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert december 2013 NUMMER 7 Op weg naar 2014: Samen maken we het beter! De donkere dagen voor Kerst, we zitten er midden in. Traditioneel de tijd van het jaar om af te sluiten, terug en vooruit te kijken, met goede voornemens voor het nieuwe jaar. Terugkijkend op wat het jaar voor de Woningvereniging heeft betekend kunnen we zeggen dat het geen gemakkelijk jaar was. Om de financiën komende jaren beheersbaar te houden hebben we organisatieveranderingen moeten doorvoeren: met minder mensen en een andere manier van werken willen we ons werk nog beter kunnen doen de komende jaren. Voor al onze medewerkers is dit een moeilijk proces geweest, en vooral voor de betrokken medewerkers, waar we afscheid van hebben moeten nemen. De budgettips helpen u om met minder geld toch verantwoord en lekker te kunnen blijven eten. Wonen doe je niet alleen! Dit keer laat de bewonerscommissie van Domus Bona Ventura ons zien hoe zij met en voor bewoners allerlei activiteiten organiseren. Goed voorbeeld van hoe je samen er iets moois van kunt maken!. En dan kun je daarvoor ook nog geld aanvragen bij het Leefbaarheidsfonds van de Woningvereniging: wat wil je nog meer? Al met al dus een positieve terugblik op een moeilijk jaar, waardoor we weer vol goede voornemens aan de slag gaan in 2014.Samen maken we het beter! Voor onze nieuwe manier van onderhoud zijn we op zoek gegaan naar 2 bedrijven, die samen met ons het onderhoud van de woningen op een goed peil kunnen blijven houden. We zijn goed op weg om in 2014 met deze ketensamenwerking verder te kunnen gaan. Verderop in dit blad kunt u er meer over lezen. Niet alleen de Woningvereniging merkt ondertussen de financiële crisis in de portemonnee: lees goed hoe u kunt voorkomen dat u huurachterstand gaat oplopen. Een goede, betaalbare woning is een belangrijke eerste levensbehoefte, naast gezond en lekker eten. Corry Keulen, directeur - bestuurder 1

2 naoberschap en leefbaarheid Bewonersvereniging Domus Bona Ventura Het is weer vrijdag! Commissie, stichting of platform. Welk woord er in de wandelgangen ook wordt gebruikt voor de bewonerscommissie van Domus Bona Ventura is in feite van geen belang. Wat belangrijk is, is het bevorderen en in stand houden van het woongenot in dit appartementencomplex in Nederweert. Op alle dagen van de week. Ook op vrijdag! Domus Bona Ventura ofwel Huis van het Goede Leven. En het is er goed leven volgens de bestuursleden Jan Teunissen (voorzitter), Miek van de Voort (secretaris) en Jan van de Moosdijk (penningmeester). Zij zouden er niet meer weg willen. Vanaf het moment dat zij er hun intrek namen, viel hun woning en het gebouw in de smaak. Dat zij er zich thuis voelen, blijkt wel uit hun enthousiasme om zich in te zetten voor de bewoners. Het jaar 2013 is nog niet voorbij of de commissie heeft de activiteitenplanning voor het jaar 2014 al zo goed als compleet. Bewonersvergaderingen, koffie-uurtjes, biljartrondes, kaartavonden, seizoensetentjes en het maandelijkse kienen. Het is al allemaal ingepland. Ook zijn er bijna iedere maand muziekavonden met onder andere Die Original Maaskapelle en Harmonie St. Joseph. Al met al wordt er veel werk verzet. Mede daardoor is het bewijs geleverd: bij Domus Bona Ventura loopt ook de agenda van de senior in een mum van tijd vol. Aan de inzet van het bestuur ligt het niet. bijeenkomsten. Ook de bewoners van Biblioveste, Antoniusveste en De Drie Lelies weten inmiddels allen prima de weg naar het Atrium in de Domus te vinden. De bijeenkomsten zijn in het grote of kleine atrium, al naar gelang de te verwachten opkomst en de geboden activiteit. In de wintermaanden is het kleine atrium iets comfortabeler. De verwarming staat er op een aangename temperatuur. Bovendien is het kleine atrium voorzien van een ringleiding, waardoor ook slechthorenden gezellig kunnen aansluiten. Mede door het hoge woongenot en de prima voorzieningen in het pand, is het voor de bewonerscommissie redelijk eenvoudig om hun taken als belangenbehartiger te vervullen. Zaken die aandacht behoeven, worden door het bestuur met de Woningvereniging gecommuniceerd. Maar dan alleen algemene dingen. De kleine dingen pakken de bewoners zelf op. De groenvoorzieningen op het perceel, een lampje wisselen hier en daar, inzamelen van oud papier en andere kleine dingen, die kunnen de bewoners heel goed zelf. De fondsenwerving voor de inrichting van de algemene ruimtes, de ringleiding en het serviesgoed werd door de commissie verzorgd. Het Leefbaarheidsfonds van de Woningstichting droeg er een steentje aan bij. De zelfredzaamheid van de bewoners is iets waar het bestuur trots op is. Door zaken zelf op te pakken wordt de betrokkenheid bij elkaar en bij het pand vergroot. Daardoor wordt het huis een echt thuis. De drie leden van het Dagelijks Bestuur vormen samen met Tina Kersten-Niessen, Drina De Leeuw-Broens, Frits Caris en Christ Dekkers de bewonerscommissie. Het bestuur kan bij de organisatie van activiteiten rekenen op de medewerking van ongeveer 20 vrijwilligers uit het huis. Aan de activiteiten kunnen vanzelfsprekend alle senioren uit Domus Bona Ventura deelnemen. Ook de senioren uit de omliggende complexen en zorgcentra zijn van harte welkom. Domus Bona Ventura is daardoor van lieverlee een centraal punt geworden voor allerlei v.l.n.r. Jan Teunissen, Mieke van de Voort en Jan van de Moosdijk. 2

3 De saamhorigheid onder de bewoners is prettig, volgens de secretaris. Er is altijd iemand in voor een praatje en een flauwekulletje. Wetenswaardigheden worden gedeeld met elkaar en daar waar nodig wordt de helpende hand geboden. Voor degene die de huissleutel is vergeten, is er de sleutelservice. Voorheen werd de Woningvereniging bij nacht en ontij gebeld als iemand de sleutel was vergeten. Het bestuur heeft dit echter praktisch opgelost door aan een aantal bestuursleden een loper toe te vertrouwen, waardoor niemand op de stoep hoeft te blijven staan. Er zijn slechts enkele onderhouds- en gebouwelijke zaken die verbetering behoeven. Zo blijkt dat op de dag van dit interview, vrijdag 29 november, de automatische garagedeur open staat. Tja, het is weer vrijdag!, zeggen de drie bestuursleden spontaan. Kennelijk is bij Domus Bona Ventura niet alleen vrijdag de 13e een ongeluksdag. Zo zijn er meer in een jaar, want het monster van de mankementen blijkt telkens op een vrijdag te verschijnen. Desalniettemin vatten de bestuursleden hun gebouw, hun taak en hun functie in Domus als volgt samen: gezellig wonen, saamhorigheid, meelevendheid en betrokkenheid. En dat proberen we zo te houden. Door: F. Bruekers / Sparkle Tekst & Communicatie Wonen Werk in uitvoering 2013 Het geplande onderhoud in 2013 is op enkele kleine zaken na uitgevoerd of in uitvoering. Buiten aan woningen is dit te zien, als de schilders aan het werk zijn, de steigers staan opgesteld en het dak wordt opgegaan. Op basis van het vraag gestuurd binnen onderhoud hebben we dit jaar 21 aanvragen gehad voor de vervanging van keukens ( 7 ) Cv-ketels ( 3 ) en badkamers ( 11 ). De uitvoering van deze werkzaamheden worden in goed overleg met de aanvragers afgesproken, zodat er maatwerk geleverd kan worden. 2014: Aanvragen vraag gestuurd binnen onderhoud. Op de algemene ledenvergadering is de onderhoudsbegroting voor 2014 vastgesteld. Naast het klachten-en mutatieonderhoud en het buitenonderhoud is ook in 2014 weer een budget opgenomen voor vraag gestuurd binnen onderhoud, nl , - euro. Is uw keuken, toilet, badkamer zo n 22 jaar oud of uw CV al zo n 15 jaar oud of wilt u, met hulp van de Woningvereniging deze onderdelen in uw woning moderniseren of aanpassen lees dan de informatie na op onze website, of in de folder Vraag gestuurd binnen onderhoud, die u begin 2013 van ons hebt gehad. Voor vragen kunt u contact opnemen met Theo van Enckevort. Hij helpt u graag verder. 3

4 naoberschap en leefbaarheid Leefbaarheidsfonds De Woningvereniging vindt het belangrijk dat bewoners zelf een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun straat of complex. Voor 2013 is er in onze begroting een budget gereserveerd voor leefbaarheidinitiatieven. Het budget bedraagt 15,- (incl. btw) per woning en is in totaal ,-. Daarnaast verstrekt de Woningvereniging per jaar ook een budget aan bewonerscommissies voor welzijnsen ontmoetingsactiviteiten Hiervoor wordt 8 euro per woning gereserveerd. Wilt een bewonerscommissie hier gebruik van maken dan wordt er een aanvraag gedaan, met daarin een beschrijving van de voorgenomen activiteiten. Ook dit jaar hebben een aantal bewonerscommissies een aanvraag ingediend voor welzijnsactiviteiten en / of voor leefbaarheid. In overleg met het Huurdersplatform Regio-Weert zijn de aanvragen beoordeeld en is er eventueel een geldbedrag gedoneerd. Daarbij is oa. gekeken of het geld ten goede komt aan de leefbaarheid van een complex / woongebouw; of er een directe relatie is met huurders/ huurwoningen en of er ook andere subsidie is aangevraagd, daar waar het gaat om grote investeringen. overzicht aanvragen en toekenningen Datum Adres nr. Bedrag bedrag Saldo Aanvraag A aanvraag toekenning budget woningen x #15,- # , Gemeente / kerkbestuur n.v.t. # 933,33 # , Burg. Hobusstraat (welzijn) 14 # 240,00 # , Antonius-Veste 6b1 # 3.075,82 # 3.075,85 # , Bewoners Pastorieweg 6 # , Antonius-Veste 6b1 # 830,00 # 830,00 # , Domus Bona Ventura 25c21 # 1.103,49 # 903,49 # , Stichting Dorpsraad Ospel n.v.t. # ,00 # - # , Antonius-Veste 6b1 # 87,79 # - # , Becs (Antonius-Veste) n.v.t. # 355,74 # 347,27 # , vv Merefeldia n.v.t.? # - # , Antonius-Veste 6b1 # 696,79 # 696,79 # , Antonius-Veste 6b1 # 1.354,98 # - # , Land van Horne n.v.t. # 75,00 # 75,00 # , Antonius-Veste 6b1 # 215,00 # 215,00 # , Antonius-Veste 6b1 # 300,00 # - # , Kloosterhof 47 # 2.939,85 # 2.939,85 # , Bewoners Pastorieweg 10 # 100,00 # 100,00 # ,78 4

5 Zoals u kunt zien zijn sommige aanvragen niet gehonoreerd. Het betreft de volgende aanvragen: De aanvraag van Gemeente / kerkbestuur heeft betrekking op reparatie kosten voor het H. Hart beeld in het plantsoen van Schoolstraat 1. Hierbij is geen directe relatie met huurders / woongebouwen. De aanvraag Burg. Hobusstraat heeft betrekking op een bijdrage aan welzijn; helaas ontvingen wij, na herhaalde vraag, geen onderbouwing van deze aanvraag De aanvraag Pastorieweg heeft betrekking op het maken van een dakterras. Deze is vervallen omdat het onderliggende gebouw, waarop het terras zou moeten komen, geen eigendom is van de Woningvereniging. De aanvragen van de Dorpsraad Ospel en Merefeldia voor de aanleg van een Pannaveld op speelterrein Waatskampzijweg ; de jeugdaccomodatie is niet gehonoreerd omdat dit niet specifiek op huurders is gericht. Voor Antonius-Veste zijn de aanvragen voor tuingereedschap en onderhoud groen niet gehonoreerd, omdat dit onderhoud al verzorgd wordt door de Risse. De aanvraag Antonius-Veste voor de gezamenlijke barbecue is ook niet gehonoreerd. Bij feestactiviteiten wordt door ons geen geld gesponsord; evt. dragen we bij door het uitlenen van apparatuur; serviesgoed; buffettafels, Gerealiseerde verfraaiing van de hoofdingang bij het woongebouw Antonius-Veste met een zitbank en bloembakken. Aanvragen 2014 Ook voor 2014 zal weer budget voor het Leefbaarheidsfonds worden gereserveerd. Heeft u goede voornemens voor 2014 om samen met uw medebewoners iets te doen aan de leefbaarheid in uw straat of complex? Wij zien uw gemotiveerde aanvragen om een bijdrage uit ons fonds met veel plezier tegemoet. 5

6 onze financiën Hoe houden we het huishoudboekje gezond? Als huurder heeft u de verantwoordelijkheid om elke maand op tijd het juiste huurbedrag aan ons te betalen. Huur vooruit betalen In uw huurovereenkomst bent u met ons overeengekomen dat u de maandelijkse huur per vooruitbetaling voldoet. Dit betekent dat u uiterlijk in de eerste week van de betreffende maand uw huur betaald moet hebben. Hoe kunt u de huur betalen? Machtiging aan Woningvereniging Nederweert; We schrijven dan maandelijks de huur van uw rekening af zodat u er geen omkijken naar heeft. Automatische afschrijving via de bank; U regelt zelf met uw bank dat er maandelijks een bedrag aan ons wordt overgemaakt voor de huurbetaling. Per acceptgiro; U ontvangt maandelijks van Woningvereniging Nederweert een acceptgirokaart waarmee u de huur betaalt. Per pin op ons kantoor. N.b. liefst geen contante betaling in verband met de veiligheid op ons kantoor. Alleen wanneer u de automatische afschrijving regelt via uw bank (optie 2) moet u zelf het huurbedrag wijzigen wanneer dit verandert. Bij de andere betaalwijzen doen wij dit voor u. Huurachterstand: incassokosten per 1 januari 2014 Wanneer u uw maandelijkse huur verzuimt vooruit te betalen, ontvangt u van ons voor het einde van de maand een betalingsherinnering ter betaling van uw huurachterstand. Wanneer wij nog altijd niet het (juiste) huurbedrag van u ontvangen krijgt u van ons een aanmaning. U krijgt dan nog eenmaal de gelegenheid om de totale huurachterstand zonder bijkomende kosten binnen 14 dagen te betalen. Ontvangen wij nog altijd niet het (juiste) bedrag dan brengen wij u incassokosten in rekening. Door nieuwe wetgeving op het gebied van incassokosten (WIK) mogen wij als verhuurder buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen bij het niet of niet tijdig betalen van de huur. Het gaat hier om 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 40,-. Deze nieuwe regelgeving passen wij toe vanaf 1 januari 2014 om de kosten voor Woningvereniging Nederweert als gevolg van huurachterstand terug te dringen. Voorkom voor uzelf deze onnodige extra kosten door uw huur tijdig te betalen! Betalingsregeling treffen? Neem contact met ons op! Heeft u op dit moment een huurachterstand waarvoor u met ons nog geen betalingsregeling heeft getroffen of betaalt u de maandelijkse huur nog aan het einde van de maand? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. In de meeste gevallen kunt u met ons kosteloos een betalingsregeling treffen. 6

7 Budgettips Bijstandsgerechten Helaas, we lezen en horen op de nieuwsberichten bijna alleen maar negatieve berichten over onze economie. De gevolgen van het kabinet Rutte worden steeds zichtbaarder voor groepen mensen in onze samenleving. Toeslagen vanuit de overheid worden minder; de inkomens / uitkeringen worden niet of nauwelijks bijgesteld. We merken het dus allemaal in onze portemonnee: minder inkomsten en duurdere uitgaven. Hoe kun je zo handig mogelijk besparen, zodat je toch rondkomt? Belangrijk is om eerst de vaste lasten te betalen : de huur en de rekening van gas, water en licht. Dan voorkomt u dat u betalingsachterstanden krijgt. Kijk ook nog eens naar de energietips, die in Gehuurtj van juli 2013 stonden. Onze tip voor deze maand gaat over goed, goedkoop eten. Hoe doe je dat? Op de website www. Bijstandsgerechten.nl worden iedere dag gerechten en tips gepubliceerd. Kijk ook eens naar de Facebookpagina Bijstandsgerechten. Daar worden regelmatig zonnestraaltjes verloot in de vorm van kleding, speelgoed, dinerbonnen. Wie weet, bent u binnenkort een van de gelukkigen?! En heeft u zelf geen internet, vraag dan eens aan uw buren of familie of u gebruik kunt maken van hun computer. En lukt ook dat niet, loop dan gerust eens op ons kantoor binnen. U kunt dan, met hulp van ons, ook een kijkje nemen op de genoemde sites. onze organisatie Klaar voor de toekomst! Zoals u hebt kunnen lezen in Gehuurtj van juli 2013 heeft de Woningvereniging afgelopen jaar ook haar eigen organisatie kritisch onder de loep genomen. Uit het organisatieonderzoek, dat begin 2013 heeft plaatsgevonden, is gebleken dat er nu en in de toekomst te weinig werk is voor 5 mensen binnen technisch beheer. Ook het aantal leidinggevenden voor de grootte van de corporatie was niet in verhouding. Dit heeft geleid tot enkele ingrijpende maatregelen, waarbij samen met de betrokken medewerkers gezocht is naar een zo goed mogelijk passende maatwerkoplossing. Nieuwe organisatiestructuur Vanaf 1 januari 2014 zijn het team Technisch beheer en Verhuur-bewonerszaken samengevoegd tot 1 team Wonen. Samen met de manager, Wil de Bruin, zijn de 5 medewerkers verantwoordelijk voor de verhuur, huurachterstanden, klachten en mutaties, vraag gestuurd binnen onderhoud, planmatig onderhoud ; renovatie / nieuwbouw.daarnaast is er nog het team Bedrijfsvoering, bestaande uit 1 manager, Brigitte Willems en 2 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor de interne en externe financiële verantwoording, opdrachten en facturering, verzekeringen en treasury. Zij zijn onze waakhond voor de totale huishoudportemonnee van de woningvereniging Ook onze interieurverzorgster valt onder dit team. De beide managers vormen samen met de directeur het Managementteam van de organisatie. Zij worden ondersteund door Nancy Vleeshouwers, die ook taken uitvoert op het personeelsvlak, PR en communicatie. Met deze nieuwe bijgestelde formatie en inrichting van de organisatie willen we onze ambities voor komende jaren waarmaken: Sterk in wonen door duurzaam verbeteren! 7

8 Wonen en duurzaamheid Hennepkweek in huurwoningen Wij hebben u in Gehuurtj al eerder geïnformeerd over hennepkweek in huurwoningen en de grote gevolgen die dit met zich meebrengt en kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat dit verboden en gevaarlijk is. Verboden en gevaarlijk Alle vormen van het kweken van hennep zijn illegaal, dus verboden en strafbaar. In onze provincie komt deze illegale handel veel voor en helaas ook in woningen. Naast dat het gaat om een verboden activiteit brengt het kweken van hennep ook risico s met zich mee. Bij hennepkweek in een woning kan men te maken krijgen met wateroverlast en /of kortsluiting, met eventueel brand en ontploffing tot gevolg. Gevaarlijk voor de bewoners van de betreffende woning, maar zeker ook voor de buren en de directe woonomgeving. Afspraken Daarom heeft Woningvereniging Nederweert met een aantal partijen (o.a. politie, gemeente, energiebedrijven en rechtbank) afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak ervan. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hennepconvenant Limburg 2012 en zijn door alle partijen ondertekend om zich aan de gemaakte afspraken te verbinden. Woningvereniging Nederweert zal bij constatering van hennep in uw woning of in een aan-of bijgebouw, de huur per direct opzeggen en de woning ontruimen. Dit betekent dat u, samen met uw medebewoners, op straat zal komen te staan. Woningvereniging Nederweert Gutjesweg ET NEDERWEERT Postbus AB NEDERWEERT T F E I Gevolgen Naast de huuropzegging zullen alle kosten, waaronder de kosten voor de ontruimingsprocedure en de herstelwerkzaamheden aan uw woning aan u in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de Belastingdienst u een extra naheffing doen in verband met verzwegen inkomsten en de energiemaatschappij u een boete opleggen, naast de eindafrekening die fors hoger zal zijn dan die van een gewoon huishouden. Zo heeft hennepkweek grote financiële gevolgen, maar ook ernstige gevolgen op het gebied van wonen. Melden Wilt u ook uw buurt en woonomgeving veilig houden? Hebt u het vermoeden dat in uw buurt wellicht hennep wordt gekweekt? Dat kunt u niet alleen ruiken, maar ook herkennen aan afgeplakte ramen en deuren, een voortdurend gezoem van ventilatoren, roosters op vreemde plekken aan de woning en vocht tegen de ramen. U kunt uw vermoeden dan telefonisch melden bij de politie via telefoonnummer of via Meld Misdaad Anoniem telefoonnummer De afsluiting van het oude jaar betekent ook het begin van iets nieuw: Wij staan in 2014 dan ook weer voor u klaar, om samen een bijdrage te leveren aan prettig wonen in Nederweert. Voor iedereen: warme Feestdagen en een positieve start van het nieuwe jaar. Alle medewerkers van Woningvereniging Nederweert Openingstijden Telefoon : maandag t/m donderdag : uur vrijdag : uur Bezoek balie : maandag t/m vrijdag : uur Maken afspraken per telefoon of per mail. Op aanvraag ook mogelijk buiten de reguliere openingstijden. Melden reparatieverzoeken telefonisch: maandag 8 t/m vrijdag tussen 8.00 en uur. *Vrijdag 27 december is ons kantoor gesloten* Gehuurtj is een uitgave van Woningvereniging Nederweert Redactie : Corry Keulen, E Opmaak & Druk : Drukkerij van Deursen bv, Nederweert

Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur betalen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 Betalen van huur bij Brabantse Waard 5 Bij Brabantse Waard bepaalt u zelf hoe u betaalt 6 Samen voorkomen we hoge betalingsachterstanden

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens Huurbetaling beleid: juli 2006, versie: augustus 2017 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Huur betalen. betalen

Huur betalen. betalen Huur betalen betalen Inhoud Brochure Huur betalen Versie mei 2013 04.13.004 03 Hoe betaal ik? 04 Huurachterstand, wat nu? 05 Professionele hulp bij financiële problemen 06 Huurtoeslag Huurverhoging 07

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Huur en huurbetaling

Huur en huurbetaling Huur en huurbetaling U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht

Nadere informatie

huur betalen wonen met karakter

huur betalen wonen met karakter huur betalen wonen met karakter wonen met karakter Als u een huis huurt van Lefier moet u elke maand huur betalen. In deze folder leggen we uit hoe dat gaat. De huur over de eerste maand wordt automatisch

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat?

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? Inhoud De huur van uw woning pagina 3 Vier manieren om uw huur te betalen pagina 4 Zo

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Als u een huis huurt van Lefier moet u elke maand huur betalen. In deze folder leggen we uit hoe dat gaat. De huur over de eerste maand betaalt u via

Als u een huis huurt van Lefier moet u elke maand huur betalen. In deze folder leggen we uit hoe dat gaat. De huur over de eerste maand betaalt u via huur betalen Als u een huis huurt van Lefier moet u elke maand huur betalen. In deze folder leggen we uit hoe dat gaat. De huur over de eerste maand betaalt u via onze pinautomaat op het moment dat u het

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

over HUreN 1 Huur betalen

over HUreN 1 Huur betalen over HUREN Huur betalen 1 Huur betalen en huurtoeslag Deze folder gaat over huur betalen en huurtoeslag. Huur betalen doet u iedere maand. Wij vragen u de huur vooraf te betalen. Dat wil zeggen vóór de

Nadere informatie

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening?

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening? Welkom Welkom in uw nieuwe woning van Patrimonium Barendrecht. We zijn blij dat u voor een van onze woningen hebt gekozen. Maar wat betekent wonen in een woning van Patrimonium? In deze folder vindt u

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Regel het goed Over hoe de huur te betalen en wat te doen bij achterstand. Elke maand op tijd de huur betalen: een vanzelfsprekende zaak.toch wordt zo n maandelijks terugkerende

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Onlangs paalde energiekosten niet in de servicekosten zijn opge- heeft u een huurovereenkomst met ons afgesloten. nomen, We heten

Nadere informatie

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen ALLES OVER HUUR BETALEN Als u een woning huurt dient u maandelijks de huur te betalen. In deze brochure leest

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

alles wat u moet weten over uw huur

alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp

Nadere informatie

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. wij willen u graag goed van dienst zijn, daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Gratis serviceonderhoud

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

huur betalen wonen met karakter

huur betalen wonen met karakter huur betalen wonen met karakter wonen met karakter Bij het huren van een woning hoort ook het betalen van de huur. In deze brochure vindt u informatie over de opbouw van de huurprijs, de betalingswijzen,

Nadere informatie

De huur betalen Wat als 't niet lukt?

De huur betalen Wat als 't niet lukt? De huur betalen Wat als 't niet lukt? Wij hopen dat u het naar uw zin heeft in uw woning. Want dat u prettig woont en zich thuis voelt vinden wij belangrijk. In deze brochure leest u alles over het betalen

Nadere informatie

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent...

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent... Huur betalen en huurachterstand waar je thuis bent... Manieren van betalen Bij HEEMwonen betaalt u de huur vooruit. Dat betekent dus dat u de huur op de 1e van de maand aan ons betaalt. Dat kan op verschillende

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Wanneer betaalt u de huur? Opbouw van de huur. Hoe betaalt u de huur? Huurverhoging

Wanneer betaalt u de huur? Opbouw van de huur. Hoe betaalt u de huur? Huurverhoging Huurbetaling Opbouw van de huur Wanneer betaalt u de huur? Uw huur bestaat uit twee bestanddelen: de zogeheten kale huur en de servicekosten. Onder servicekosten vallen onder andere: - voorschot stookkosten

Nadere informatie

De huur betalen. Goed wonen in de Krimpenerwaard!

De huur betalen. Goed wonen in de Krimpenerwaard! De huur betalen Goed wonen in de Krimpenerwaard! De huurprijs De huurprijs bestaat uit de netto huur, ook wel kale huur genoemd, plus de servicekosten. Deze kosten vormen bij elkaar opgeteld de bruto huur.

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Huur betalen U huurt een woning van R&B Wonen of bent dit van plan. n deze folder informeren we u over het betalen van de huur. Huurprijs en servicekosten De huurprijs

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Waarom deze folder? Betalen

Waarom deze folder? Betalen De huur betalen Waarom deze folder? Voordat u de sleutels kreeg van uw woning, hebben wij een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de huurovereenkomst en in de algemene huurvoorwaarden.

Nadere informatie

Huur betalen & Huurtoeslag

Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen: hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van een woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten

Nadere informatie

Huurbetaling. gewoon goed wonen

Huurbetaling. gewoon goed wonen Huurbetaling gewoon goed wonen De huur De huur moet zoals afgesproken in de huurovereenkomst vóór of uiterlijk op de vijfde werkdag van de maand bij vooruitbetaling worden voldaan. Dit betekent dat het

Nadere informatie

Informatiewijzer. Folder Informatiewijzer Dudok Wonen versie september

Informatiewijzer. Folder Informatiewijzer Dudok Wonen versie september Informatiewijzer Dudok Wonen is een eigentijdse woningcorporatie met zo n 8.000 eenheden in Gooi en Vechtstreek. Wij verhuren eengezinswoningen, portieketage woningen, (middel)hoogbouwflats, senioren-

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen.

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Huurprijsopbouw 3 Wat moet u doen bij Huurbetaling

Nadere informatie

Huur betalen. Huur: hoe zit dat precies?

Huur betalen. Huur: hoe zit dat precies? Huur betalen Huur betalen Huur betalen U woont in één van de huurwoningen van Stek. Daarvoor betaalt u ons iedere maand huur. Hiervan betalen wij weer belangrijke zaken zoals het onderhoud van het pand.

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbetaling

uren INFORMATIE OVER huurbetaling uren INFORMATIE OVER huurbetaling huur betalen U betaalt voor uw huurwoning van Pré Wonen maandelijks de huur. In deze brochure informeren wij u over de verschillende manieren waarop u de huur kunt betalen,

Nadere informatie

Wij maken het u gemakkelijk

Wij maken het u gemakkelijk Huur betalen Wij maken het u gemakkelijk Inhoudsopgave 5 6 7 Op tijd betalen Betalingsmogelijkheden Automatische incasso Periodieke overboeking Acceptgirokaart Pin Bankstorting Betalingsregeling Van aanmaning

Nadere informatie

Wij maken het u gemakkelijk

Wij maken het u gemakkelijk Huur betalen Wij maken het u gemakkelijk Inhoudsopgave 5 6 7 Op tijd betalen Betalingsmogelijkheden Automatische incasso Periodieke overboeking Acceptgirokaart Pin Bankstorting Betalingsregeling Van aanmaning

Nadere informatie

Hoe betaal ik mijn huur?

Hoe betaal ik mijn huur? Hoe betaal ik mijn huur? Automatische incasso, geen omkijken naar U huurt een woning van Woonstichting Leystromen. Dat betekent dat u maandelijks een vast bedrag aan huur betaalt. Daarnaast betaalt u soms

Nadere informatie

Inhoud. 3 Betalingswijze 5 Huurachterstand 6 Huurtoeslag 8 Machtigingsformulier automatische incasso

Inhoud. 3 Betalingswijze 5 Huurachterstand 6 Huurtoeslag 8 Machtigingsformulier automatische incasso Huur betalen Huur betalen Bij het tekenen van het huurcontract zijn we met u overeengekomen dat de huur voor de woning maandelijks betaald moet worden. U kunt op verschillende manieren de huur betalen.

Nadere informatie

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen 1 2 Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen 3 Alles over huur betalen Als u een woning huurt dient u maandelijks de huur te betalen. In deze brochure

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs Uw huur betalen Uw huur betalen U huurt een woning van ons. Daarvoor betaalt u eenmaal per maand huur. In deze folder kunt u lezen hoe de huurprijs is samengesteld, op welke manier u de huur kunt betalen

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Huur betalen. Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen?

Huur betalen. Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen? Huur betalen Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen? Huur betalen 2 U betaalt huur vanaf het moment dat de huurovereenkomst ingaat. De huur betaalt u altijd vooruit, voor de eerste

Nadere informatie

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent...

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent... Huur betalen en huurachterstand waar je thuis bent... Manieren van betalen Bij HEEMwonen betaalt u de huur vooruit. Dat betekent dat u de huur op de 1e van de maand aan ons betaalt. Dat kan op verschillende

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Huur betalen. Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen?

Huur betalen. Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen? Huur betalen Hoe kunt u betalen? Wat als u de huur niet kunt betalen? Vragen? Huur betalen 2 3 U betaalt huur vanaf het moment dat de huurovereenkomst ingaat. De huur betaalt u altijd vooruit, voor de

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over uw huur

Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Inleiding U huurt een woning van Domesta. Dat brengt rechten en plichten met zich mee. U kunt genieten van een comfortabel dak boven

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Huur betalen. kiezen voor de makkelijkste manier

Huur betalen. kiezen voor de makkelijkste manier Huur betalen kiezen voor de makkelijkste manier Huur betalen kiezen voor de makkelijkste manier Elke maand op tijd de huur betalen is iets dat hoort bij wonen in een huurwoning. Een vanzelfsprekende zaak

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst tussen: Huurders Belangenvereniging Enschede te Enschede en Bewonerscommisie te Enschede Definitie Bewonerscommissie: Een bewonerscommissie is een organisatie van bewoners, vaak

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

In formatiebroch u re. De huurbetaling prettig geregeld

In formatiebroch u re. De huurbetaling prettig geregeld 14.1000.01.2011 In formatiebroch u re De huurbetaling prettig geregeld In deze brochure vindt u informatie over de huurbetaling en huurincasso. Deze brochure informeert klanten van Woonpartners Midden-Holland

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten Thuis in de buurt Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp geven wij u

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4 De jaarlijkse huurverhoging 5 Servicekosten 5 Huurcommissie 5 Huurtoeslag 6 Meer informatie

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

alles over huur betalen

alles over huur betalen alles over huur betalen huur betalen Een woning huren betekent ook huur betalen. Heel logisch. Als huurder van Woonbedrijf maakt u maandelijks de huur over aan Woonbedrijf. Hoe u dat precies doet, kunt

Nadere informatie

Huurbetaling en huurincasso

Huurbetaling en huurincasso Huurbetaling en huurincasso Huurbetaling, huurachterstand, betalingsregelingen U huurt een woning die wordt beheerd door WOONBEDRIJF en daarvoor betaalt u huur. U dient de huur altijd vooraf te betalen.

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Betalingsachterstand van één maand huur

Betalingsachterstand van één maand huur U heeft huurachterstand maar samen komen we er wel uit! U heeft een huurachterstand. Met het tekenen van een huurovereenkomst heeft u zich verplicht tot het betalen van de huur vóór of op een bepaalde

Nadere informatie

Hoe betaal ik mijn huur?

Hoe betaal ik mijn huur? Hoe betaal ik mijn huur? Automatische incasso, geen omkijken naar U huurt een woning van Leystromen. Dat betekent dat u maandelijks een vast bedrag aan huur betaalt. Daarnaast betaalt u soms ook nog een

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017?

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017? Magazine Extra uitgave editie januari 2017 Wat verandert er voor u in 2017? Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen Energiezuinige woningen Ontstoppingen Is er in uw woning een verstopping

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten over uw huur Thuis in de buurt Alles... wat u moet weten Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt.

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

Centrumplan Kerkdriel

Centrumplan Kerkdriel 15 december 2012 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Huurbetaling & huurincasso

Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling & huurincasso Alles over betaling van uw huur 1 Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat

Nadere informatie

van SWS naar Lefier wat verandert er voor u?

van SWS naar Lefier wat verandert er voor u? van SWS naar Lefier wat verandert er voor u? welkom bij Lefier U huurt op dit moment een woning van woningcorporatie Stichting Woningbouw Slochteren (SWS). Op 1 januari 2016 gaan de woningcorporaties

Nadere informatie

Huurbetaling, huurtoeslag en service- en stookkosten

Huurbetaling, huurtoeslag en service- en stookkosten Huurbetaling, huurtoeslag en service- en stookkosten De huur betalen, hoe zit dat eigenlijk? Hoe is de huur opgebouwd? Hoe kunt u de huur betalen? Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Hoe gaat

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN U bent de huurder: 1. Mevrouw/De heer Wij zijn de verhuurder: Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, gevestigd

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Huur opzeggen. het begin van verhuizen

Huur opzeggen. het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Als u gaat verhuizen, moet u eerst de huur opzeggen. Om de huuropzegging soepel te laten verlopen, hebben u en Wonen West Brabant

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie