Samen maken we het beter!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen maken we het beter!"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert december 2013 NUMMER 7 Op weg naar 2014: Samen maken we het beter! De donkere dagen voor Kerst, we zitten er midden in. Traditioneel de tijd van het jaar om af te sluiten, terug en vooruit te kijken, met goede voornemens voor het nieuwe jaar. Terugkijkend op wat het jaar voor de Woningvereniging heeft betekend kunnen we zeggen dat het geen gemakkelijk jaar was. Om de financiën komende jaren beheersbaar te houden hebben we organisatieveranderingen moeten doorvoeren: met minder mensen en een andere manier van werken willen we ons werk nog beter kunnen doen de komende jaren. Voor al onze medewerkers is dit een moeilijk proces geweest, en vooral voor de betrokken medewerkers, waar we afscheid van hebben moeten nemen. De budgettips helpen u om met minder geld toch verantwoord en lekker te kunnen blijven eten. Wonen doe je niet alleen! Dit keer laat de bewonerscommissie van Domus Bona Ventura ons zien hoe zij met en voor bewoners allerlei activiteiten organiseren. Goed voorbeeld van hoe je samen er iets moois van kunt maken!. En dan kun je daarvoor ook nog geld aanvragen bij het Leefbaarheidsfonds van de Woningvereniging: wat wil je nog meer? Al met al dus een positieve terugblik op een moeilijk jaar, waardoor we weer vol goede voornemens aan de slag gaan in 2014.Samen maken we het beter! Voor onze nieuwe manier van onderhoud zijn we op zoek gegaan naar 2 bedrijven, die samen met ons het onderhoud van de woningen op een goed peil kunnen blijven houden. We zijn goed op weg om in 2014 met deze ketensamenwerking verder te kunnen gaan. Verderop in dit blad kunt u er meer over lezen. Niet alleen de Woningvereniging merkt ondertussen de financiële crisis in de portemonnee: lees goed hoe u kunt voorkomen dat u huurachterstand gaat oplopen. Een goede, betaalbare woning is een belangrijke eerste levensbehoefte, naast gezond en lekker eten. Corry Keulen, directeur - bestuurder 1

2 naoberschap en leefbaarheid Bewonersvereniging Domus Bona Ventura Het is weer vrijdag! Commissie, stichting of platform. Welk woord er in de wandelgangen ook wordt gebruikt voor de bewonerscommissie van Domus Bona Ventura is in feite van geen belang. Wat belangrijk is, is het bevorderen en in stand houden van het woongenot in dit appartementencomplex in Nederweert. Op alle dagen van de week. Ook op vrijdag! Domus Bona Ventura ofwel Huis van het Goede Leven. En het is er goed leven volgens de bestuursleden Jan Teunissen (voorzitter), Miek van de Voort (secretaris) en Jan van de Moosdijk (penningmeester). Zij zouden er niet meer weg willen. Vanaf het moment dat zij er hun intrek namen, viel hun woning en het gebouw in de smaak. Dat zij er zich thuis voelen, blijkt wel uit hun enthousiasme om zich in te zetten voor de bewoners. Het jaar 2013 is nog niet voorbij of de commissie heeft de activiteitenplanning voor het jaar 2014 al zo goed als compleet. Bewonersvergaderingen, koffie-uurtjes, biljartrondes, kaartavonden, seizoensetentjes en het maandelijkse kienen. Het is al allemaal ingepland. Ook zijn er bijna iedere maand muziekavonden met onder andere Die Original Maaskapelle en Harmonie St. Joseph. Al met al wordt er veel werk verzet. Mede daardoor is het bewijs geleverd: bij Domus Bona Ventura loopt ook de agenda van de senior in een mum van tijd vol. Aan de inzet van het bestuur ligt het niet. bijeenkomsten. Ook de bewoners van Biblioveste, Antoniusveste en De Drie Lelies weten inmiddels allen prima de weg naar het Atrium in de Domus te vinden. De bijeenkomsten zijn in het grote of kleine atrium, al naar gelang de te verwachten opkomst en de geboden activiteit. In de wintermaanden is het kleine atrium iets comfortabeler. De verwarming staat er op een aangename temperatuur. Bovendien is het kleine atrium voorzien van een ringleiding, waardoor ook slechthorenden gezellig kunnen aansluiten. Mede door het hoge woongenot en de prima voorzieningen in het pand, is het voor de bewonerscommissie redelijk eenvoudig om hun taken als belangenbehartiger te vervullen. Zaken die aandacht behoeven, worden door het bestuur met de Woningvereniging gecommuniceerd. Maar dan alleen algemene dingen. De kleine dingen pakken de bewoners zelf op. De groenvoorzieningen op het perceel, een lampje wisselen hier en daar, inzamelen van oud papier en andere kleine dingen, die kunnen de bewoners heel goed zelf. De fondsenwerving voor de inrichting van de algemene ruimtes, de ringleiding en het serviesgoed werd door de commissie verzorgd. Het Leefbaarheidsfonds van de Woningstichting droeg er een steentje aan bij. De zelfredzaamheid van de bewoners is iets waar het bestuur trots op is. Door zaken zelf op te pakken wordt de betrokkenheid bij elkaar en bij het pand vergroot. Daardoor wordt het huis een echt thuis. De drie leden van het Dagelijks Bestuur vormen samen met Tina Kersten-Niessen, Drina De Leeuw-Broens, Frits Caris en Christ Dekkers de bewonerscommissie. Het bestuur kan bij de organisatie van activiteiten rekenen op de medewerking van ongeveer 20 vrijwilligers uit het huis. Aan de activiteiten kunnen vanzelfsprekend alle senioren uit Domus Bona Ventura deelnemen. Ook de senioren uit de omliggende complexen en zorgcentra zijn van harte welkom. Domus Bona Ventura is daardoor van lieverlee een centraal punt geworden voor allerlei v.l.n.r. Jan Teunissen, Mieke van de Voort en Jan van de Moosdijk. 2

3 De saamhorigheid onder de bewoners is prettig, volgens de secretaris. Er is altijd iemand in voor een praatje en een flauwekulletje. Wetenswaardigheden worden gedeeld met elkaar en daar waar nodig wordt de helpende hand geboden. Voor degene die de huissleutel is vergeten, is er de sleutelservice. Voorheen werd de Woningvereniging bij nacht en ontij gebeld als iemand de sleutel was vergeten. Het bestuur heeft dit echter praktisch opgelost door aan een aantal bestuursleden een loper toe te vertrouwen, waardoor niemand op de stoep hoeft te blijven staan. Er zijn slechts enkele onderhouds- en gebouwelijke zaken die verbetering behoeven. Zo blijkt dat op de dag van dit interview, vrijdag 29 november, de automatische garagedeur open staat. Tja, het is weer vrijdag!, zeggen de drie bestuursleden spontaan. Kennelijk is bij Domus Bona Ventura niet alleen vrijdag de 13e een ongeluksdag. Zo zijn er meer in een jaar, want het monster van de mankementen blijkt telkens op een vrijdag te verschijnen. Desalniettemin vatten de bestuursleden hun gebouw, hun taak en hun functie in Domus als volgt samen: gezellig wonen, saamhorigheid, meelevendheid en betrokkenheid. En dat proberen we zo te houden. Door: F. Bruekers / Sparkle Tekst & Communicatie Wonen Werk in uitvoering 2013 Het geplande onderhoud in 2013 is op enkele kleine zaken na uitgevoerd of in uitvoering. Buiten aan woningen is dit te zien, als de schilders aan het werk zijn, de steigers staan opgesteld en het dak wordt opgegaan. Op basis van het vraag gestuurd binnen onderhoud hebben we dit jaar 21 aanvragen gehad voor de vervanging van keukens ( 7 ) Cv-ketels ( 3 ) en badkamers ( 11 ). De uitvoering van deze werkzaamheden worden in goed overleg met de aanvragers afgesproken, zodat er maatwerk geleverd kan worden. 2014: Aanvragen vraag gestuurd binnen onderhoud. Op de algemene ledenvergadering is de onderhoudsbegroting voor 2014 vastgesteld. Naast het klachten-en mutatieonderhoud en het buitenonderhoud is ook in 2014 weer een budget opgenomen voor vraag gestuurd binnen onderhoud, nl , - euro. Is uw keuken, toilet, badkamer zo n 22 jaar oud of uw CV al zo n 15 jaar oud of wilt u, met hulp van de Woningvereniging deze onderdelen in uw woning moderniseren of aanpassen lees dan de informatie na op onze website, of in de folder Vraag gestuurd binnen onderhoud, die u begin 2013 van ons hebt gehad. Voor vragen kunt u contact opnemen met Theo van Enckevort. Hij helpt u graag verder. 3

4 naoberschap en leefbaarheid Leefbaarheidsfonds De Woningvereniging vindt het belangrijk dat bewoners zelf een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun straat of complex. Voor 2013 is er in onze begroting een budget gereserveerd voor leefbaarheidinitiatieven. Het budget bedraagt 15,- (incl. btw) per woning en is in totaal ,-. Daarnaast verstrekt de Woningvereniging per jaar ook een budget aan bewonerscommissies voor welzijnsen ontmoetingsactiviteiten Hiervoor wordt 8 euro per woning gereserveerd. Wilt een bewonerscommissie hier gebruik van maken dan wordt er een aanvraag gedaan, met daarin een beschrijving van de voorgenomen activiteiten. Ook dit jaar hebben een aantal bewonerscommissies een aanvraag ingediend voor welzijnsactiviteiten en / of voor leefbaarheid. In overleg met het Huurdersplatform Regio-Weert zijn de aanvragen beoordeeld en is er eventueel een geldbedrag gedoneerd. Daarbij is oa. gekeken of het geld ten goede komt aan de leefbaarheid van een complex / woongebouw; of er een directe relatie is met huurders/ huurwoningen en of er ook andere subsidie is aangevraagd, daar waar het gaat om grote investeringen. overzicht aanvragen en toekenningen Datum Adres nr. Bedrag bedrag Saldo Aanvraag A aanvraag toekenning budget woningen x #15,- # , Gemeente / kerkbestuur n.v.t. # 933,33 # , Burg. Hobusstraat (welzijn) 14 # 240,00 # , Antonius-Veste 6b1 # 3.075,82 # 3.075,85 # , Bewoners Pastorieweg 6 # , Antonius-Veste 6b1 # 830,00 # 830,00 # , Domus Bona Ventura 25c21 # 1.103,49 # 903,49 # , Stichting Dorpsraad Ospel n.v.t. # ,00 # - # , Antonius-Veste 6b1 # 87,79 # - # , Becs (Antonius-Veste) n.v.t. # 355,74 # 347,27 # , vv Merefeldia n.v.t.? # - # , Antonius-Veste 6b1 # 696,79 # 696,79 # , Antonius-Veste 6b1 # 1.354,98 # - # , Land van Horne n.v.t. # 75,00 # 75,00 # , Antonius-Veste 6b1 # 215,00 # 215,00 # , Antonius-Veste 6b1 # 300,00 # - # , Kloosterhof 47 # 2.939,85 # 2.939,85 # , Bewoners Pastorieweg 10 # 100,00 # 100,00 # ,78 4

5 Zoals u kunt zien zijn sommige aanvragen niet gehonoreerd. Het betreft de volgende aanvragen: De aanvraag van Gemeente / kerkbestuur heeft betrekking op reparatie kosten voor het H. Hart beeld in het plantsoen van Schoolstraat 1. Hierbij is geen directe relatie met huurders / woongebouwen. De aanvraag Burg. Hobusstraat heeft betrekking op een bijdrage aan welzijn; helaas ontvingen wij, na herhaalde vraag, geen onderbouwing van deze aanvraag De aanvraag Pastorieweg heeft betrekking op het maken van een dakterras. Deze is vervallen omdat het onderliggende gebouw, waarop het terras zou moeten komen, geen eigendom is van de Woningvereniging. De aanvragen van de Dorpsraad Ospel en Merefeldia voor de aanleg van een Pannaveld op speelterrein Waatskampzijweg ; de jeugdaccomodatie is niet gehonoreerd omdat dit niet specifiek op huurders is gericht. Voor Antonius-Veste zijn de aanvragen voor tuingereedschap en onderhoud groen niet gehonoreerd, omdat dit onderhoud al verzorgd wordt door de Risse. De aanvraag Antonius-Veste voor de gezamenlijke barbecue is ook niet gehonoreerd. Bij feestactiviteiten wordt door ons geen geld gesponsord; evt. dragen we bij door het uitlenen van apparatuur; serviesgoed; buffettafels, Gerealiseerde verfraaiing van de hoofdingang bij het woongebouw Antonius-Veste met een zitbank en bloembakken. Aanvragen 2014 Ook voor 2014 zal weer budget voor het Leefbaarheidsfonds worden gereserveerd. Heeft u goede voornemens voor 2014 om samen met uw medebewoners iets te doen aan de leefbaarheid in uw straat of complex? Wij zien uw gemotiveerde aanvragen om een bijdrage uit ons fonds met veel plezier tegemoet. 5

6 onze financiën Hoe houden we het huishoudboekje gezond? Als huurder heeft u de verantwoordelijkheid om elke maand op tijd het juiste huurbedrag aan ons te betalen. Huur vooruit betalen In uw huurovereenkomst bent u met ons overeengekomen dat u de maandelijkse huur per vooruitbetaling voldoet. Dit betekent dat u uiterlijk in de eerste week van de betreffende maand uw huur betaald moet hebben. Hoe kunt u de huur betalen? Machtiging aan Woningvereniging Nederweert; We schrijven dan maandelijks de huur van uw rekening af zodat u er geen omkijken naar heeft. Automatische afschrijving via de bank; U regelt zelf met uw bank dat er maandelijks een bedrag aan ons wordt overgemaakt voor de huurbetaling. Per acceptgiro; U ontvangt maandelijks van Woningvereniging Nederweert een acceptgirokaart waarmee u de huur betaalt. Per pin op ons kantoor. N.b. liefst geen contante betaling in verband met de veiligheid op ons kantoor. Alleen wanneer u de automatische afschrijving regelt via uw bank (optie 2) moet u zelf het huurbedrag wijzigen wanneer dit verandert. Bij de andere betaalwijzen doen wij dit voor u. Huurachterstand: incassokosten per 1 januari 2014 Wanneer u uw maandelijkse huur verzuimt vooruit te betalen, ontvangt u van ons voor het einde van de maand een betalingsherinnering ter betaling van uw huurachterstand. Wanneer wij nog altijd niet het (juiste) huurbedrag van u ontvangen krijgt u van ons een aanmaning. U krijgt dan nog eenmaal de gelegenheid om de totale huurachterstand zonder bijkomende kosten binnen 14 dagen te betalen. Ontvangen wij nog altijd niet het (juiste) bedrag dan brengen wij u incassokosten in rekening. Door nieuwe wetgeving op het gebied van incassokosten (WIK) mogen wij als verhuurder buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen bij het niet of niet tijdig betalen van de huur. Het gaat hier om 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 40,-. Deze nieuwe regelgeving passen wij toe vanaf 1 januari 2014 om de kosten voor Woningvereniging Nederweert als gevolg van huurachterstand terug te dringen. Voorkom voor uzelf deze onnodige extra kosten door uw huur tijdig te betalen! Betalingsregeling treffen? Neem contact met ons op! Heeft u op dit moment een huurachterstand waarvoor u met ons nog geen betalingsregeling heeft getroffen of betaalt u de maandelijkse huur nog aan het einde van de maand? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. In de meeste gevallen kunt u met ons kosteloos een betalingsregeling treffen. 6

7 Budgettips Bijstandsgerechten Helaas, we lezen en horen op de nieuwsberichten bijna alleen maar negatieve berichten over onze economie. De gevolgen van het kabinet Rutte worden steeds zichtbaarder voor groepen mensen in onze samenleving. Toeslagen vanuit de overheid worden minder; de inkomens / uitkeringen worden niet of nauwelijks bijgesteld. We merken het dus allemaal in onze portemonnee: minder inkomsten en duurdere uitgaven. Hoe kun je zo handig mogelijk besparen, zodat je toch rondkomt? Belangrijk is om eerst de vaste lasten te betalen : de huur en de rekening van gas, water en licht. Dan voorkomt u dat u betalingsachterstanden krijgt. Kijk ook nog eens naar de energietips, die in Gehuurtj van juli 2013 stonden. Onze tip voor deze maand gaat over goed, goedkoop eten. Hoe doe je dat? Op de website www. Bijstandsgerechten.nl worden iedere dag gerechten en tips gepubliceerd. Kijk ook eens naar de Facebookpagina Bijstandsgerechten. Daar worden regelmatig zonnestraaltjes verloot in de vorm van kleding, speelgoed, dinerbonnen. Wie weet, bent u binnenkort een van de gelukkigen?! En heeft u zelf geen internet, vraag dan eens aan uw buren of familie of u gebruik kunt maken van hun computer. En lukt ook dat niet, loop dan gerust eens op ons kantoor binnen. U kunt dan, met hulp van ons, ook een kijkje nemen op de genoemde sites. onze organisatie Klaar voor de toekomst! Zoals u hebt kunnen lezen in Gehuurtj van juli 2013 heeft de Woningvereniging afgelopen jaar ook haar eigen organisatie kritisch onder de loep genomen. Uit het organisatieonderzoek, dat begin 2013 heeft plaatsgevonden, is gebleken dat er nu en in de toekomst te weinig werk is voor 5 mensen binnen technisch beheer. Ook het aantal leidinggevenden voor de grootte van de corporatie was niet in verhouding. Dit heeft geleid tot enkele ingrijpende maatregelen, waarbij samen met de betrokken medewerkers gezocht is naar een zo goed mogelijk passende maatwerkoplossing. Nieuwe organisatiestructuur Vanaf 1 januari 2014 zijn het team Technisch beheer en Verhuur-bewonerszaken samengevoegd tot 1 team Wonen. Samen met de manager, Wil de Bruin, zijn de 5 medewerkers verantwoordelijk voor de verhuur, huurachterstanden, klachten en mutaties, vraag gestuurd binnen onderhoud, planmatig onderhoud ; renovatie / nieuwbouw.daarnaast is er nog het team Bedrijfsvoering, bestaande uit 1 manager, Brigitte Willems en 2 medewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor de interne en externe financiële verantwoording, opdrachten en facturering, verzekeringen en treasury. Zij zijn onze waakhond voor de totale huishoudportemonnee van de woningvereniging Ook onze interieurverzorgster valt onder dit team. De beide managers vormen samen met de directeur het Managementteam van de organisatie. Zij worden ondersteund door Nancy Vleeshouwers, die ook taken uitvoert op het personeelsvlak, PR en communicatie. Met deze nieuwe bijgestelde formatie en inrichting van de organisatie willen we onze ambities voor komende jaren waarmaken: Sterk in wonen door duurzaam verbeteren! 7

8 Wonen en duurzaamheid Hennepkweek in huurwoningen Wij hebben u in Gehuurtj al eerder geïnformeerd over hennepkweek in huurwoningen en de grote gevolgen die dit met zich meebrengt en kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat dit verboden en gevaarlijk is. Verboden en gevaarlijk Alle vormen van het kweken van hennep zijn illegaal, dus verboden en strafbaar. In onze provincie komt deze illegale handel veel voor en helaas ook in woningen. Naast dat het gaat om een verboden activiteit brengt het kweken van hennep ook risico s met zich mee. Bij hennepkweek in een woning kan men te maken krijgen met wateroverlast en /of kortsluiting, met eventueel brand en ontploffing tot gevolg. Gevaarlijk voor de bewoners van de betreffende woning, maar zeker ook voor de buren en de directe woonomgeving. Afspraken Daarom heeft Woningvereniging Nederweert met een aantal partijen (o.a. politie, gemeente, energiebedrijven en rechtbank) afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak ervan. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hennepconvenant Limburg 2012 en zijn door alle partijen ondertekend om zich aan de gemaakte afspraken te verbinden. Woningvereniging Nederweert zal bij constatering van hennep in uw woning of in een aan-of bijgebouw, de huur per direct opzeggen en de woning ontruimen. Dit betekent dat u, samen met uw medebewoners, op straat zal komen te staan. Woningvereniging Nederweert Gutjesweg ET NEDERWEERT Postbus AB NEDERWEERT T F E I Gevolgen Naast de huuropzegging zullen alle kosten, waaronder de kosten voor de ontruimingsprocedure en de herstelwerkzaamheden aan uw woning aan u in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de Belastingdienst u een extra naheffing doen in verband met verzwegen inkomsten en de energiemaatschappij u een boete opleggen, naast de eindafrekening die fors hoger zal zijn dan die van een gewoon huishouden. Zo heeft hennepkweek grote financiële gevolgen, maar ook ernstige gevolgen op het gebied van wonen. Melden Wilt u ook uw buurt en woonomgeving veilig houden? Hebt u het vermoeden dat in uw buurt wellicht hennep wordt gekweekt? Dat kunt u niet alleen ruiken, maar ook herkennen aan afgeplakte ramen en deuren, een voortdurend gezoem van ventilatoren, roosters op vreemde plekken aan de woning en vocht tegen de ramen. U kunt uw vermoeden dan telefonisch melden bij de politie via telefoonnummer of via Meld Misdaad Anoniem telefoonnummer De afsluiting van het oude jaar betekent ook het begin van iets nieuw: Wij staan in 2014 dan ook weer voor u klaar, om samen een bijdrage te leveren aan prettig wonen in Nederweert. Voor iedereen: warme Feestdagen en een positieve start van het nieuwe jaar. Alle medewerkers van Woningvereniging Nederweert Openingstijden Telefoon : maandag t/m donderdag : uur vrijdag : uur Bezoek balie : maandag t/m vrijdag : uur Maken afspraken per telefoon of per mail. Op aanvraag ook mogelijk buiten de reguliere openingstijden. Melden reparatieverzoeken telefonisch: maandag 8 t/m vrijdag tussen 8.00 en uur. *Vrijdag 27 december is ons kantoor gesloten* Gehuurtj is een uitgave van Woningvereniging Nederweert Redactie : Corry Keulen, E Opmaak & Druk : Drukkerij van Deursen bv, Nederweert

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

bouwplannen aangepast

bouwplannen aangepast 1 R e g e r i n g s b e l e i d r a m p z a l i g bouwplannen aangepast Huurdersportaal: makkelijk en online OFW Vizier februari 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

OpenHuis: komt u ook?

OpenHuis: komt u ook? vivinfo Het bewonersblad van Viverion dat u regelmatig op een levendige manier informeert, activeert en inspireert april 2010 Nieuw kantoor, zelfde dienstverlening! Een jaar lang ontvingen we onze klanten

Nadere informatie

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Auteursrechten Stadswonen behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor.

Auteursrechten Stadswonen behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor. Stadswonen Aangename Kennismaking Uitgave: mei 2008 Disclaimer Stadswonen heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van dit document (de "Informatie"). Desondanks

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning

WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen (Ge)woon een goed idee Wat zijn we van plan met uw woning Onze wijkbeheerders WOON GOED NIEUWS 7e JAARGANG NUMMER 3 Oktober 2010 2 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Wonen Juni 2012 jaargang 37 nr. 2 Lees verder op pagina 6! Wo o n g e l u k: p e n t e k e n a a r Dr ag o P e č

Nadere informatie