Huur en huurbetaling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huur en huurbetaling"

Transcriptie

1 Huur en huurbetaling

2 U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht de huur op tijd te betalen. Huur en huurbetaling Huurprijs en servicekosten De huurprijs bestaat uit de kale of netto huur voor het gebruik van uw woning en de goederen en diensten of servicekosten. Deze servicekosten betaalt u voor bijvoorbeeld het schoonhouden van trappen en portieken, de verlichting in gemeenschappelijke ruimten en voor gas, water en elektra. Niet iedere huurder betaalt dezelfde servicekosten. Er zijn componenten voor het gebouw en individuele componenten. Wanneer bepaalde energiekosten niet in de servicekosten zijn opgenomen betaalt u deze rechtstreeks aan de energieleverancier. Op het servicekostenoverzicht bij uw huurovereenkomst staat waarvoor u precies betaalt. Ieder jaar ontvangt u een overzicht met daarop het bedrag dat u het komende kalenderjaar maandelijks gaat betalen. Dit bedrag is een schatting en is een voorschot op de werkelijke kosten. Tevens wordt jaarlijks een afrekening verstrekt van de werkelijke kosten en het voorschotbedrag dat u heeft betaald. Het teveel of te weinig betaalde bedrag kunnen wij met u verrekenen. Huuraanpassing De netto huur mag volgens de wet ieder jaar per 1 juli verhoogd worden. Jaarlijks bepaalt de overheid het maximale percentage waarmee Intermaris de huur mag verhogen. De huurverhoging kan per woning verschillen. De prijskwaliteitverhouding van de woning is doorslaggevend voor de hoogte van het percentage. Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U moet echter wel een gegronde reden hebben om bezwaar te maken. De mogelijkheid om op grond van ernstige onderhoudsgebreken aan de woning bezwaar te maken tegen de huurverhoging is na 1 juli 2000 komen te vervallen. Onderhoudsgebreken moeten los van de jaarlijkse huurverhoging worden aangekaart bij de Huurcommissie via (gratis) of Naast de verhoging van de netto huur kan tussentijds (meestal per 1 januari) een aanpassing van het voorschot op de servicekosten nodig zijn. Wanneer uit de servicekostenafrekening blijkt dat de voorschotten te hoog of te laag zijn, kan het maandelijkse bedrag worden bijgesteld. 2 huur en huurbetaling

3 Er wordt bij de bepaling van het voorschot ook rekening gehouden met de (verwachte) prijsontwikkeling van de betreffende servicekosten. Op deze manier proberen we te voorkomen dat u teveel of te weinig betaalt per maand en proberen we vervelende verrassingen voor te zijn. Automatische incasso Met een automatische incasso machtigt u Intermaris om de huur automatisch van uw rekening af te schrijven. U heeft er geen omkijken naar en u betaalt op tijd op de eerste dag van de maand. Ook levert dit geen problemen op met de huuraanpassingen, deze gaan automatisch mee. Als u betaalt via automatische incasso is het natuurlijk wel van belang om voldoende saldo op uw rekening te hebben. Een machtiging afgeven kan via de (groene) machtigingskaart die u kunt krijgen bij ondertekening van de huurovereenkomst. U kunt de machtigingskaart ook afhalen op ons kantoor of telefonisch aanvragen. U kunt de machtiging altijd intrekken. Dit kan met de rode kaart. Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving, dan kunt u uw geld laten terugboeken. U kunt hiervoor de ingevulde gele terugboekingskaart geven aan uw bank. U hebt acht weken de tijd om ongewenste afschrijvingen te herstellen. Huurtoeslag Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om de huur te betalen. Het kan zijn dat de huur van uw woning te hoog is ten opzichte van uw inkomen. U komt dan waarschijnlijk in aanmerking voor huurtoeslag. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Als u in aanmerking komt voor huurtoeslag is het belangrijk dat u de aanvraag zo snel mogelijk invult, ondertekent en opstuurt naar de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u onnodig lang moet wachten op de uitbetaling van de huurtoeslag. Bel voor meer informatie het gratis nummer van de Belastingdienst of kijk op Huurbetaling De huur betaalt u vooruit. Dit betekent dat de huur op de eerste van elke maand door Intermaris ontvangen moet zijn. Dus op 1 januari moet de huur voor de maand januari binnen zijn. U kunt op verschillende manieren uw huur betalen. De meeste huurders kiezen voor betalen via automatische incasso. Dit is de makkelijkste manier, omdat u niet kunt vergeten te betalen. U kunt de huur ook maandelijks overmaken met een acceptgirokaart, een betalingsopdracht via de bank of komen pinnen op ons kantoor. Ons rekeningnummer is Maakt u de huur over via telebankieren? Typ dan het 16-cijferige betalingskenmerk van uw acceptgiro in de 4 hiervoor bedoelde vakjes en niet in de omschrijving. Alleen zo verloopt de betaling correct en voorkomt u onnodige herinneringen en telefoontjes. LET OP! Als u al huurtoeslag ontvangt voor uw huidige woning dan moet u bij verhuizing opnieuw een aanvraag indienen voor de nieuwe woning! Als huurder heeft u het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht de huur op tijd te betalen. huur en huurbetaling 3

4 Aandachtpunten bij verhuizen, huurtoeslag en de regelgeving bij de belastingdienst LET OP! Als u verhuist is het belangrijk dat u zich binnen 5 dagen (nadat u de sleutel heeft ontvangen) inschrijft in de Gemeentelijke Basisadministratie. U heeft de ondertekende huurovereenkomst van Intermaris nodig om u in te kunnen schrijven. Stap 1 Herinnering Als u de huur niet op tijd betaald heeft dan ontvangt u een herinneringsbrief. Wij vragen u daarin om de huur alsnog zo snel mogelijk te voldoen. Huurtoeslag gaat altijd pas in op de 1e dag van de maand nadat u zich heeft ingeschreven. De verhuurdergegevens die u op het formulier moet invullen, kunt u opvragen bij ons Klantcontactcentrum. Stap 2 Aanmaning Wanneer u de huur nog steeds niet heeft overgemaakt dan ontvangt u vervolgens een schriftelijke aanmaning. Huurachterstand U huurt een woning van Intermaris en daar betaalt u iedere maand huur voor. Maar wat als u de huur niet tijdig betaalt? Met ons incassobeleid willen wij voorkomen dat de huurachterstand hoog oploopt. U ontvangt daarom van ons herinneringen als u de huur niet tijdig betaalt en er een huurachterstand ontstaat. Laat de huurachterstand alstublieft niet oplopen en neem zo snel mogelijk contact op met een van onze medewerkers. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot uur op telefoonnummer Voorkom betalingsachterstand Intermaris wil voorkomen dat huurders betalingsachterstanden oplopen. Dat is in uw en in ons belang. Daarom hebben we een duidelijk stappenplan: Stap 3 Deurwaarder Als u niet reageert op onze aanmaning(en) of u komt een betalingsregeling niet na, dan zijn wij genoodzaakt minder prettige maatregelen te treffen. Wij schakelen dan een gerechtsdeurwaarder in. De hoge kosten die hieruit voortkomen zijn voor uw rekening. Stap 4 Einde huurovereenkomst Als u ondanks de inspanningen de achterstand niet voldoet, gaan we over tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Wij willen het natuurlijk liever niet zover laten komen. Neem daarom altijd contact met ons op als u de huur niet kunt betalen. Samen zoeken we dan naar een oplossing. huur en huurbetaling 4

5 Betalingsproblemen oplossen? Neem contact met ons op. We zoeken samen naar een passende oplossing. Betalingsregeling Bij betalingsproblemen is het raadzaam om altijd contact op te nemen met één van onze preventieconsulenten. Zij kijken dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat uw huurachterstand verder oploopt. Meestal betekent dit dat zij een betalingsregeling met u afspreken. U moet zich dan wel strikt aan de gemaakte afspraken houden. Voor alle duidelijkheid bevestigen zij de gemaakte afspraken daarom schriftelijk. Hulp bij schuld U ziet: wij hanteren een streng incassobeleid, waarbij u in het uiterste geval zelfs uw woning kunt kwijtraken. Dat willen wij natuurlijk graag voorkomen. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waardoor u tijdelijk niet meer kunt betalen. Dat is een vervelende situatie die voor u ook heel stressvol kan zijn. Begeleiding Zijn de problemen groter en is er meer aan de hand, dan kunt u ook terecht bij onze preventieconsulent. Het gesprek met deze consulent is vertrouwelijk en heeft als doel u te helpen bij het vinden van een oplossing voor uw problemen. Als u dat prettig vindt kunt u ook thuis worden bezocht. De consulent zal, in overleg met u, contact leggen met bijvoorbeeld schuldhulpverlening en als dat nodig is met maatschappelijke en/of zorgverlenende instanties. Bij de deurwaarder? Ook als uw huurschuld uit handen is gegeven aan de deurwaarder kunt u een beroep doen op hulp, maar dan wel onder strikte voorwaarden. Zo kunt u, zolang er geen gerechtelijke procedure is gestart, alsnog een betalingsregeling met de deurwaarder treffen. Als de gerechtelijke procedure is gestart, is het treffen van een betalingsregeling in de regel niet meer mogelijk totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Is er eenmaal een uitspraak, dan kan onze preventieconsulent u nog eenmaal benaderen om u hulp te bieden. Maakt u geen gebruik van dit aanbod, dan kunt u ontruiming alleen voorkomen door betaling van de volledige schuld inclusief alle kosten. Hulp en advies Naast de hulp die Intermaris u kan bieden zijn er ook andere instanties in Hoorn en Purmerend actief die u hulp en advies kunnen bieden: Activa Advies en begeleiding, begeleiding bij schulden, Telefoon Sociaal Raadsliedenwerk, voor vragen en hulp bij het invullen van formulieren van o.a. huurtoeslag en het lezen van brieven Telefoon / Plangroep, begeleiding bij schulden Telefoon De hulp die deze instanties bieden is meestal kosteloos. Intermaris gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij leggen deze vast om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Kijk voor meer informatie op 5 huur en huurbetaling

6 contact Intermaris Vestiging Hoorn (hoofdkantoor) Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn Postbus 554, 1620 AN Hoorn Vestiging Purmerend Kometenstraat 6, 1443 BA Purmerend Postbus 554, 1620 AN Hoorn Telefoon Folders huren Huren in een gemengd complex Verhuizen Servicekostenwijzer Onze Showroom Huur en huurbetaling januari 2013

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd Dit betaal ik Dit betaal ik Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd betalen draagt bij aan zorgeloos wonen. In deze folder leest u alles over huur betalen, huurachterstand,

Nadere informatie

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs Uw huur betalen Uw huur betalen U huurt een woning van ons. Daarvoor betaalt u eenmaal per maand huur. In deze folder kunt u lezen hoe de huurprijs is samengesteld, op welke manier u de huur kunt betalen

Nadere informatie

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent...

Huur betalen en huurachterstand. waar je thuis bent... Huur betalen en huurachterstand waar je thuis bent... Manieren van betalen Bij HEEMwonen betaalt u de huur vooruit. Dat betekent dus dat u de huur op de 1e van de maand aan ons betaalt. Dat kan op verschillende

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

huur betalen wonen met karakter

huur betalen wonen met karakter huur betalen wonen met karakter wonen met karakter Bij het huren van een woning hoort ook het betalen van de huur. In deze brochure vindt u informatie over de opbouw van de huurprijs, de betalingswijzen,

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten Thuis in de buurt Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp geven wij u

Nadere informatie

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren Huren, wat komt er bij kijken Wegwijs in huren Huren, wat komt er Lorem ipsum dolor sit amet bij kijken Bij het huren van een woning komt het één en ander kijken. In deze brochure maken wij u wegwijs.

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Auteursrechten Stadswonen behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor.

Auteursrechten Stadswonen behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor. Stadswonen Aangename Kennismaking Uitgave: mei 2008 Disclaimer Stadswonen heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van dit document (de "Informatie"). Desondanks

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Woninghypotheken Algemene voorwaarden

Woninghypotheken Algemene voorwaarden Woninghypotheken Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 02/26 Algemene voorwaarden Woninghypotheken Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek

Algemene voorwaarden. Woninghypotheken. van uw hypotheek Algemene voorwaarden Woninghypotheken van uw hypotheek Algemene Voorwaarden Woninghypotheken van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V van 28 augustus 2015. 2 / 23 Algemene voorwaarden Woninghypotheken

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie