Océ. Case Océ. Scenario s voor pintgebruik in het onderwijs (Hbo, Universiteit)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Océ. Case Océ. Scenario s voor pintgebruik in het onderwijs (Hbo, Universiteit)"

Transcriptie

1 Océ Case Océ Scenario s voor pintgebruik in het onderwijs (Hbo, Universiteit) Ludo Stanziani, Gideon Swart, Petri Vis, Marley Sulpen, Marina Hoogeveen

2 Voorwoord In de eerste paar weken van de E-fase kregen we te horen dat wij als groep samen moesten gaan werken aan het Innovatieproces 2. We waren erg tevreden overde groepssamenstelling, we wisten alleen niet wat we moesten gaan verwachten van Innovatieproces 2. Eenmaal toen we de briefing hadden gekregen over de case van Océ, waren we erg enthousiast. Er schoten al vele ideeën door onze gedachten heen. Maar eerst moesten we de scenario s gaan ontwikkelen. In het begin was hier enige onduidelijkheid over, totdat we het boek van René van der Burgt erbij hadden gepakt. De stappen stonden overduidelijk in het boek, welke we ook hebben gevolgd. Door het volgen van deze stappen, hebben we een goed idee kunnen ontwikkelen, wat aan het begin van de case al een beetje naar voren kwam. We zijn dan ook erg tevreden met het resultaat dat we hebben geleverd. 1

3 Inhoud Inleiding... 3 Opdrachtgever... 3 Probleemanalyse... 5 Probleem... 5 Opdracht... 5 Sector... 6 Trends... 7 Scenario Beschrijving scenario... 9 Strategische doelstellingen Strategische marketing mix Scenario Beschrijving scenario Strategische doelstellingen Strategische marketing mix Scenario Beschrijving scenario Strategische doelstellingen Strategische marketing mix Concept / Adviesrapport Nieuwe Business Model Business Model Canvas voor Scenario Toekomstvisie Aanbeveling Bronnen

4 Inleiding Voor de opdrachtgever Océ hebben wij 3 verschillende scenario s ontwikkeld, welke inspelen op verschillende trends, waaronder de trends die Océ zelf heeft aangegeven. De belangrijkste trends in onze ogen, zijn de trends die Océ zelf in de briefing heeft aangegeven; (- Afname printvolume, - Groei gebruik digitale media en Duurzaamheid). Maar om een robuuster beeld te krijgen van de markt en de wereld waar Océ zich in bevind, gericht op het hoger onderwijs in Nederland, hebben wij meerdere trends opgezocht, geanalyseerd en meegenomen. Uit onze eigen analyses bleek dat de trends die Océ zelf heeft aangegeven het belangrijkste zijn, óók volgens onze eigen bevindingen. Daarbij woog het feit veel dat Océ sowieso de bovengenoemde trends mee wilde nemen. Deze trends hebben wij uitgewerkt in 3 verschillende scenario s. Deze scenario s beschrijven op globale wijze hoe deze trends zich zullen uitoefenen in de aangegeven scenario s. Na analyse van deze 3 verschillende scenario s hebben wij het scenario uitgekozen waarvan wij denken dat deze het meest reëel is. Dit scenario hebben wij verder uitgewerkt in een Business Model Canvas, wat uitmond in een nieuw concept voor Océ, waarmee zij marktleider binnen de onderwijsbranch kan blijven. Opdrachtgever Océ is vooral bekend door zijn hoogwaardige printsystemen voor onder meer tekenkamers, printrooms en productieomgevingen zoals drukkerijen, maar genereert ook steeds meer omzet uit de verkoop van diensten. Onder meer op het gebied van documentoplossingen en outsourcing. Océ is daarbij actief op bijna alle grote markten: van bouwwereld tot de grafische markt, van banking & insurance tot utilities en van overheden tot de medische sector. Océ telt wereldwijd medewerkers en is actief in 100 landen. In 2009 realiseerde de organisatie een omzet van 2,6 miljard. Het internationale hoofdkantoor van Océ is gevestigd in Venlo. Ook een belangrijk deel van Research & Development en van Manufacturing & Logistics vindt plaats in en vanuit Venlo. De Nederlandse verkoopmaatschappij is gevestigd in 's-hertogenbosch en verzorgt de marketing, sales en service voor de thuismarkt. 3

5 Huidig Business Model Océ 4

6 Probleemanalyse Probleem Océ ziet dat de wereld snel veranderd, technologie wordt steeds sneller geadopteerd, duurzaamheid wordt belangrijker, de economische crisis eist haar tol en zo zijn er nog meer zaken die inspelen op Océ. Daarom wilt Océ beginnen met het inspelen op de mensen van de toekomst en dat zijn dus studenten. Studenten vormen de toekomst en wanneer Océ weet hoe zij, studenten op winstgevende manier blijvend kan benaderen en van dienst zijn, kan zij ook haar toekomst waarborgen. Maar om dit toe doen, moet er een oplossing komen voor de verschillende trends die inspelen op Océ. Wanneer er geen antwoord wordt gegeven betreft de belangrijke trends, zal Océ haar aandeel van 50% in de onderwijsbranche verliezen en misschien ook wel in andere branches. De vraag van Océ bestaat uit het gegeven dat Océ een nieuw businessmodel nodig heeft om in de onderwijsbranch marktleider te blijven en mee te gaan met de trends. Opdracht Océ vraagt aan ABC studenten of deze per groep van ongeveer 5 tot 6 studenten, 3 verschillende scenario s wilt ontwikkelen, waarbij rekening word gehouden met verschillende trends. Deze scenario s moeten onderbouwd worden door o.a. visualisaties (kwardranten en bronnen). Voor het meest realistische scenario moeten deze groepen een Business Model Canvass maken op basis van dit specifieke scenario, waarmee Océ 5 tot 10 jaar nog marktleider in de onderwijssector kan blijven. Trends Onbelangrijk - Kwantiteit prints varieerd per land. - Economische krimp (crisis) Kleuren zijn in - Toename vraag digitale printers - Duurzaamheid - Printkosten nemen toe - Onzeker - Stijgende vraag innovatiemogelijkheden - Confidentialiteit - Printstoringen Zeker Specifiëring van printopdrachten - Wireless printing - Pay per print - Digitalisering - Technologische vooruitgang - Afname van printvolume - Toename gebruik digitale media - Belangrijk 5

7 Sector Hoger onderwijssector; Nederland kent +/ studenten die een opleiding volgen op het hogeronderwijs of een universiteit. Deze studenten zijn verdeeld onder 42 verschillende instellingen, welke ook weer verschillende locaties hebben. De 42 locaties bezitten intotaal samen 995 verschillene locaties waar deze studenten studeren. Dit grote aantal geeft aan dat deze sector een belangrijke sector is voor Océ. Er zijn veel mensen die de toekomst zullen gaan invullen, waar Océ later zaken mee gaat doen, maar ook in het heden valt er veel aan te bieden aan deze grote groep mensen. Dat is dan ook de reden dat er ingespeelt moet gaan worden op de huidige trends die voort zullen vloeien in de toekomst. Markt Het hoger onderwijs in Nederland is een grote én belangrijke markt voor Océ. De markt kent studenten en 995 locaties waar deze studenten zich plaats vinden. Deze locaties zijn erg belangrijk voor Océ, niet alleen omdat het veel locaties zijn waar veel aan kan worden geboden, maar ook omdat Océ een goede dienstverlening moet aanbieden om zo de klanten (studenten) van de toekomst aan te blijven spreken. Deze markt is dus een markt, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Wel blijkt volgens Océ dat het printvolume daalt, dit door meer gebruik van digitale media. En hierop moet Océ gaan inspelen. Daarnaast wordt duurzaamheid ook steeds belangrijker. Daarnaast zijn er nog meer trends die betrekking hebben op Océ. Wanneer Océ op deze trends ik kan spelen, en hiermee hand-in-hand aan te slag kan gaan, zal Océ haar marktleiders- positie behouden, wanneer dit niet gebeurt, zal een concurrent haar positie overnemen. 6

8 Trends Kwantiteit variëerd per land: Per land en/of werelddeel is de kwantiteit betreft printopdrachten aan het fluctureren. In Europa en Noord-Amerika daalt het aantal printopdrachten, wat in tegenstelling is met Azië en Zuid-Amerika. Economische krimp: Door de economie krimp (gericht op Nederland en dus ook Avans) worden er alternatieven gezocht om goedkoper te printen, bijvoorbeeld vanuit het eigen huis van de student. Stijgende vraag innovatiemogelijkheden: De klant (student) wilt steeds meer nieuwe mogelijkheden zien betreft het printen en drukken. Op deze manier kan de klant blijvend van nieuwe technologiën gebruik maken en verder deze mogelijkheden gebruiken voor eigen gebruik. Confidentialiteit: Een nadeel van een geconsolideerde netwerkprinter is dat de documenten van verschillende gebruikers op één plaats tevoorschijn komen. Daardoor zouden bepaalde vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen kunnen belanden Printstoringen: Groeiende irritaties bij printstoringen waardoor gebruikers geneigd zijn, geen gebruik meer van printfaciliteiten te maken. Dit komt omdat de printers steeds meer mogelijkheden bieden, maar deze meerdere kwaliteiten geven ook meer problemen. Smart publishing: De mogelijkheid om overal te printen: anytime, anywhere. Afname van printvolumes: Een andere ontwikkeling is de grote afname van printvolumes en de toename van het gebruik van digitale middelen zoals smart phones, tablets en cloud services (15% afname printvolume in 2011). Hierdoor worden bijvoorbeeld meer rapportages en toetsen digitaal gemaakt en verwerkt en worden bestanden online met elkaar gedeeld. Dit heeft effect op het printgedrag van zowel studenten als docenten binnen het onderwijs. Kleuren zijn in: De vraag naar het kunnen afdrukken in kleur stijgt, in tegenstelling tot het zwart/wit afdrukken. Ook de kwaliteit van de kleuren en de scherpte zijn dus hier van toepassing, hoe zuiverder, hoe scherper, hoe duidelijker, hoe beter. Technologische vooruitgang: Om met de digitalisering van de wereld mee te gaan, zijn drukmaatschappijen bezig met deze vooruitgangen bij te benen. Dit door nieuwe printers e.d. te ontwikkelingen. Bv. 3D printing. Specificering van printopdrachten: De klant (student) wilt steeds meer kleine printopdrachten kunnen uitvoeren. Dus een één enkele pagina uit een document of e-book. Dit tegen extreem lage kosten. Wireless printing: Draadloos kunnen printen, vanaf je laptop, telefoon, tablet etc. moet mogelijk worden. Mensen willen niet meer afhankelijk zijn van een zogenaamde print computer. 7

9 Pay per print: Pay per print, daarbij wordt op basis van het geschatte aantal afdrukken per maand een vaste paginaprijs bepaald. Daarin zitten alle kosten: hardware plus opties, installatie, support, verbruiksmaterialen en onderhoud. Het voordeel voor de klant (Avans): Avans weet op voorhand wat Avans elke maand aan printing spendeert. Het voordeel voor de reseller is een constante inkomstenstroom. Duurzaamheid: Eén van die trends die overigens ook heel nadrukkelijk zichtbaar is in andere (non profit) sectoren is de grotere vraag naar duurzaamheid. Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen in grote aanbestedingstrajecten. Men stelt eisen en wensen aan Océ op het gebied van verantwoord ondernemen en is op zoek naar producten en diensten die milieuvriendelijker zijn dan de concurrent. Digitalisering: Men gaat steeds meer gebruik maken van digitale mogelijkheden zoals de smartphone, tablets, pc s etc. Hierdoor wordt er steeds minder gebruik gemaakt van fysieke producten zoals uitgeprinte documenten. Hier vallen ook clouds onder. Toename vraag digitale printers: De vraag neemt toe betreft digitale printers, dit omdat digitaal printen duurzamer is, sneller is, scherper is, dus het gemakt van deze printers is groter dan dat van andere printers. Printkosten nemen toe: De kosten van het printen neemt toe. Vooral wanneer er vanuit een huiselijke situatie wordt geprint, dit doordat de vraag naar papier afneemt. 8

10 Scenario 1 Beschrijving scenario Trend 1: Eén van die trends die overigens ook heel nadrukkelijk zichtbaar is in andere (non profit) sectoren is de grotere vraag naar duurzaamheid. Duurzaamheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen in grote aanbestedingstrajecten. Men stelt eisen en wensen aan Océ op het gebied van verantwoord ondernemen en is op zoek naar producten en diensten die milieuvriendelijker zijn dan de concurrent. Inventarisatie effecten van de trend op onderwijsinstellingen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Milieu onvriendelijk printen Verantwoord en milieu vriendelijk printen verspilling Duurzaamheid Onverantwoord en milieu onvriendelijk printen Onverantwoord printen Maatschappelijk onverantwoord ondernemen De toekomst van de dienstverlening van Océ op onderwijsinstellingen In de toekomst is het voor Océ van belang om in te spelen op de trend van het verantwoord en milieu vriendelijk printen. Door de hoge eisen zie er zullen worden gesteld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is er sprake van een toenemende vraag naar duurzame producten en diensten die milieuvriendelijk zijn. Wat er moet gebeuren om hierop in te spelen Océ biedt al verschillende producten en diensten die inspelen op de hogere eisen die er gesteld worden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en de toenemende vraag naar duurzame en milieuvriendelijke producten. Om over 5 tot 10 jaar nog marktleider te zijn moet Océ ervoor zorgen dat hun aanbod van duurzame producten continue verder zijn doorontwikkeld dan het aanbod van concurrenten. Naast het feit dat de producten van Océ het verste zijn doorontwikkeld is het belangrijk dat Océ de prijs van de producten gelijk houd aan de prijs de concurrenten vragen voor hun producten. De meerwaarde voor de klant is dan dat zij bij Océ verder doorontwikkelde duurzame producten kunnen krijgen voor een prijs die gelijk is aan de minder doorontwikkelde producten van de concurrent. 9

11 Strategische doelstellingen Klantengroepen In Nederland is Océ marktleider in het onderwijs. Océ heeft 50% marktaandeel van onderwijstellingen. Behoefte Door de hogere eisen die er gesteld worden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is er een stijgende vraag naar duurzame en milieuvriendelijke producten. Strategische marketing mix Product Nieuwste en doorontwikkelde producten die inspelen op de stijgende vraag naar duurzame en milieuvriendelijke print producten. Prijs De prijs van de duurzame producten die Océ aanbiedt is gelijk aan de prijs van de producten die de concurrent aanbiedt. Plaats Océ voorziet 50% van de instellingen in Nederland met hun duurzame producten. De rayonverdeling ligt verspreid over noord en zuid Nederland. Promotie Met de promotie moet Océ zich op de markt positioneren als aanbieder van nieuwste duurzame print producten voor een eerlijke prijs. 10

12 Scenario 2 Beschrijving scenario Trend 2. Een andere ontwikkeling is de grote afname van printvolumes en de toename van het gebruik van digitale middelen zoals smart phones, tablets en cloud services (15% afname printvolume in 2011). Hierdoor worden bijvoorbeeld meer rapportages en toetsen digitaal gemaakt en verwerkt en worden bestanden online met elkaar gedeeld. Dit heeft effect op het printgedrag van zowel studenten als docenten binnen het onderwijs. Inventarisatie effecten van de trend op onderwijsinstellingen Toename printvolume Onderscheid in schriftelijke communicatie tussen digitale en fysieke printouts Schriftelijk commuiceren met fysieke middelen (printouts) Toename digitale media Communiceren met mobiele digitale middelen (Tablets, handphones) Communicatie op een verbale manier (face2face) Afname digitale media Afname printvolume De toekomst van de dienstverlening van Océ op onderwijsinstellingen Het meest realistische scenario is de toename van digitale media en afname van printvolumes. Dit betekent dat er vooral gecommuniceerd zal worden met digitale middelen zoals hand phones, tablets en notebooks. Voor schriftelijke communicatie betekent dit dat het d.m.v. s, digitale memo s, social media of andere chat/berichtgeving denk vooral hierbij aan; Whatsapp en Skype. Op onderwijsinstellingen zal de communicatie tussen docent en student op een digitaal medium plaatsvinden. Ook als de student zijn/haar werk gaat insturen naar de docent zal dit digitaal ontvangen en nagekeken worden d.m.v. een computer of tablet. De student ontvangt het ingestuurde werk ook weer digitaal nagekeken terug zonder dat er ook maar 1 a4 geprint is. De toekomt is efficiënt, snel en gemakkelijk en dit scenario biedt dat voor student en docent. Formeel communiceren tussen de onderwijsinstelling en student vindt plaats onderweg via de tablet of hand phone van de student. Er worden geen formele brieven vanuit thuis geschreven die volgens 11

13 opgestuurd moeten worden. Dit kan in dit scenario gewoon als de student met zijn/haat mobiele apparaat in de trein zit. Wat er moet gebeuren om hierop in te spelen Dit scenario is erg bepalend te noemen voor de business van Océ. Om hier succesvol op in te spelen moet de key business van Océ verschoven worden van fysiek printen, naar een meer digitaal document management systeem. Denk hierbij aan Blackboard van Avans maar dan een uitgebreider platform waarmee inlever mogelijkheden en feedback mogelijkheden voor studenten worden aangeboden. Een open source platform die de student zelf kan customizen. Dit biedt de student; 1. Communicatie met docenten en services van de universiteit i.p.v. print-outs versturen via de post. 2. Inlever mogelijkheden van werk (papers, scripties, werkstukken) i.p.v. print-outs in het postvak van de docent 3. Feedback voor de student en nakijk mogelijkheden voor de docent digitaal i.p.v. print-outs die nagekeken moeten worden en feedback die verbaal of schriftelijk gegeven moet wordt. Strategische doelstellingen Klantengroepen Onderwijsinstellingen Docenten Opleidingen Behoefte De bovenstaand doelgroepen zijn geselecteerd omdat binnen een onderwijsinstellingen niet alle opleidingen of docenten met hun lesprogramma geschikt zullen zijn voor het aanbod van Océ in dit scenario. Bijv. bij ABC zijn we erg modern, vernieuwend en innovatief en de studenten en docenten op deze opleidingen zullen hier wel vraag voor hebben. Maar de juridische opleidingen zijn vaak genoodzaakt om toch schriftelijke communicatie aan te houden Strategische marketing mix Product De printservice wordt vervangen door een digitaal document management systeem. Dit vaklt onder software. Met dit systeem worden documenten gemanaged tussen studenten, docenten en services van de universiteit. Onder manage verstaan we: Versturen van documenten Communiceren Nakijken van de ingestuurde stof door de docent Digitale feedback mogelijkheden 12

14 Plaats Dit is een digitaal medium. En het zal zich bevinden op het netwerk van de universiteit en het www. Prijs De prijs zal worden bepaalt door de kosten van het ontwikkelen van de software. Over de prijs aan de klant (universiteiten) zal in combinatie van een contract worden bepaalt. Promotie Om scholen en universiteiten te overtuigen van het systeem zal dit uitgebreid moeten worden blootgelegd aan hun. Dit kan het beste gedaan worden het geven van seminars en presentaties op de scholen/universiteiten. 13

15 Scenario 3 Beschrijving scenario Trens 3 is de toename vraag digitale printers. De vraag neemt toe betreft digitale printers, dit omdat digitaal printen duurzamer is, sneller is, scherper is, dus het gemakt van deze printers is groter dan dat van andere printers. Inventarisatie effecten van de trend op onderwijsinstellingen Toename vraag digitale printers Kabel digitaal printen Draadloos digitaal printen Kabel printen Draadloos printen Kabel offset printen Draadloos offset printen Toename vraag offset printers De toekomst van de dienstverlening van Océ op onderwijsinstellingen Digitaal printen is een middel die al beschikbaar is bij Océ. Digitaal printen heeft vele voordelen. De printsnelheid is één van de voordelen. Tijd is de laatste tijd steeds kostbaarder. Hierbij speelt efficiëntie een grote rol. Andere voordelen van digitaal printen is de kwaliteit en de milieuvriendelijkheid. Het printproces kan veel meer kleuren aan waardoor het beeld op papier veel realistischer lijkt dan het traditionele offset printen. Ook print het documenten veel sneller en verbruikt het virtueel gesproken geen chemicaliën en afval. De rol van Océ is het leveren van digitale printers. Avans werkt nog steeds met offset printers. Efficiëntie en duurzaamheid spelen een grote rol binnen het Avans gebouw. Om er een schepje bovenop te leggen zou Avans dus hun oude offset printers kunnen vervangen voor digitale printers. Zo denken zij niet alleen aan het milieu maar zullen documenten van hogere kwaliteit zijn en zullen wachttijden veel korter zijn. Al het printwerk word nog via vaste computers geregeld. Met kabel printen bedoelen we niet alleen het ouderwets printen via de kabel maar ook het printen via vaste computers. Printen via laptops is bijna onmogelijk en studenten steken hier dan ook geen werk in. Vaal gebruiken zij dan alsnog een vaste computer om te printen. Om draadloos te kunnen printen zullen dus de software voor zowel de 14

16 printer als voor de laptops aangepast moeten worden. Zo hoeven studenten hun documenten niet meer naar hun mail te sturen of op een usb-stick te zetten om zo een document uit te printen. Wat er moet gebeuren om hierop in te spelen Zoals hierboven al gezegd zal Océ dus nieuwe software moeten leveren zodat draadloos printen een stuk makkelijker wordt. Zij zullen deze software beschikbaar moeten stellen aan alle studenten en ook aan de docenten natuurlijk. Ook zullen zij digitale printers beschikbaar moeten stellen aan Avans. Onderhoud is hierbij erg belangrijk. Maandelijkse onderhoud zal vanuit Océ geleverd moeten worden. Ook zullen alle offset printers vervangen moeten worden. Tegen ruil van een aantal offset printers kan een enkele digitale printer geleverd worden. Strategische doelstellingen Klantengroepen Océ richt zich vooral op onderwijsinstellingen. Hun huidige klantengroep bevat hogere scholen zoals Avans. Het is dus een echte Business-to-Business wereld. Digitale printers kosten veel geld. Doordat printen duurzamer en efficiënter word en toegankelijker voor studenten zullen zij sneller gaan printen. Hogescholen kunnen hiermee sneller hun geld uit halen. Behoefte Efficiëntie en duurzaamheid is de grootste behoefte. Digitale printers kunnen beide leveren. Digitale printers printen documenten veel sneller en verbruikt het virtueel gesproken geen chemicaliën en afval. Strategische marketing mix Prijs De prijs van een digitale printer zal hoger zijn dan die van een offset printer. Daarom is het een oplossing om offset printers in te ruilen voor digitale printers. Afhankelijk van de prijs kunnen zij het aantal offset printers gelijk aan de prijs van een nieuwe inleveren voor een digitale printer. Onderhoudskosten zijn er ook aan verbonden. Afhankelijk van hoe regelmatig een digitale printer onderhouden moet worden, wordt een prijs vast gesteld. Plaats Hogescholen is hun focusgroep. Hiermee bedoelen wij alleen maar de hoge scholen in Nederland. Avans is hier een goed voorbeeld van. Sommige hogescholen hebben meerdere vestigingen over heel Nederland. Océ kan hierdoor meerdere locaties bezetten en zo langzaam digitale printers verspreiden over de meeste hoge scholen van Nederland. Product Nieuwe producten die Océ zouden moeten leveren zijn digitale printers. Niet alleen de printers maar ook materialen die daarvoor nodig zijn. Papier, chemische stoffen om te drukken en natuurlijk hun service die zij leveren voor een maandelijkse onderhoud. Promotie Om hoge scholen te kunnen overhalen om hun offset printers in te ruilen voor digitale printers kunnen zij zichzelf positioneren als leverancier van meest efficiënte, hoogste kwaliteit en duurzaamste printers in heel Nederland. Persoonlijk benaderen en hun plan blootleggen is hierbij hun grootste promotiemiddel. 15

17 Concept / Adviesrapport Om goed in te spleen op het scenario die wij als meest waarschijnlijke hebben geselecteerd, is het zaak om het huidige verdienmodel dat Océ handhaaft in de toekomst te veranderen. Tegenwoordig vertrouwd Océ op pay-per-prints als inkomstenbron, waarbij de omzet varieert naarmate de hoeveelheid er landelijk bij de klanten (onderwijsinstellingen) geprint wordt. Bij een toekomstscenario waarbij de print-aantallen blijven dalen en de digitale aanwezigheid groeit zal Océ extra functies moeten toevoegen aan hun core-business, in combinatie met een verschillend verdienmodel. Hoewel dat niet betekend dat ze hun core-business volledige moeten veranderen. Educational web platform : De extra functie die via Océ aangeboden dient te worden om mee te gaan met de trends van het gestelde toekomstscenario, is een soort van blackboard equivalent die structureel vanuit Océ is gecreëerd. Wat betekend dat er een studie management systeem wordt aangeboden dat is ontwikkeld door een professionele instelling in combinatie met research naar behoeftes van studenten. Het belang van dit platform is dat het open source is en blijft zodat het volledig gecustomised kan worden, en er vrij voor verder ontwikkeld kan worden door de studenten zelf in de vorm van web-apps & embedden van externe programma s in het systeem zelf. Als voorbeeld dezelfde filosofie als google android en/of facebook. Dat stimuleert een maximale acceptatiegraad onder de studenten. Dit platform zal tot doel hebben om de studenten en docenten maximaal te ondersteunen in de dagelijkse rompslomp van studieroosters, documenten management, inlever mogelijkheden, modulebeschrijvingen, projectgroep management en live feeds van communicatie info. Het zal voornamelijk de gaten moeten vullen waarin het huidige blackboard systeem in tekortkomt. Financieel gezien zal voor dit platform een licentie aan Océ moeten worden betaald per individuele gebruiker. De bedoeling is dan dat de onderwijsinstellingen deze doormiddel van een contract automatisch afnemen naar het aantal studenten/docenten ze hebben op de onderwijsinstelling. Het zal dus een vast onderdeel worden van het studiebudget wat wordt gefinancierd door het door studenten betaalde collegegeld. Silver account : In het studiegeld waarmee de student de rechten betaald om gebruik te maken van het platform, zit ook een gedeelte in waarmee de student tot een bepaalde hoeveelheid aantal printjes kan maken (fair-use-policy). Het studiegeld zal hierdoor iets hoger uitvallen, maar dit geeft de student de mogelijkheid om tot een bepaalde hoeveelheid te kunnen printen. Deze hoeveelheid is zodanig vastgelegd dat Océ hier geen verlies of winst mee boekt. Deze hoeveelheid zal zodanig zijn bepaald, dat Océ break-even speelt door deze dienstverlening. Het aantal geprintte pagina s zal worden geregistreert door het platform. Er moet worden ingelogd om vanaf de account van de student te kunnen printen. Wanneer de student wilt printen op de locatie van Océ op de hogeschool, zal de dienstverlener van Océ toegang hebben tot het platform, waarin deze dienstverlener de naam en het aantal benodigde pagina s regitreert, om zo alle printjes vast te leggen. 16

18 Onder dit fair-use-policy zal ook het volgende ondervallen: - Kopiëren; - Scannen; - Inbinden. De student kan dus tot een bepaalde hoeveelheid ook van deze diensten gebruik maken, op zodanige wijze dat Océ break-even zal draaien. Alle diensten zullen dus beschikbaar zijn voor de student, met een maximaal aantal keren. Dit maximaal aantal keren dat van de dienst gebruik gemaakt kan worden, moet aangegeven worden door Océ zelf, aangezien zij de benodigde informatie heeft om deze costs- en revenue stream heeft. Gold account : Wanneer studenten aangeven dat deze meer gebruik maken van de diensten die Océ aanbiedt, kan de student beslissen om een extra abonnement af te sluiten, welke los staat van het studiegeld. Deze abonnementen zullen op basis van contracten bestaan. Dit betekend dat Océ contracten kan ontwikkelen voor bijvoorbeeld 1, 3, 6 of 9 maanden. Met dit abonnement kan de student onbeperkt gebruik maken van de diensten van Océ, waarin ook het fair-use-policy gebruik in is verwerkt. Dit betekend dat de student (vele malen) meer gebruik kan maken van van de diensten van Océ. Wel gaat dit tot een bepaalde hoeveelheid, welke bepaald is door Océ, om misbruik te voorkomen. Ook bij dit abonnement registreert het platform het aantal malen dat de desbetreffende student gebruik maakt van de diensten van Océ, hiervoor moet ook de student zijn ingelogd op zijn/haar eigen account. Wanneer de student wilt printen op de locatie van Océ op de hogeschool, zal de dienstverlener van Océ toegang hebben tot het platform, waarin deze dienstverlener de naam en het aantal benodigde pagina s regitreert, om zo alle printjes vast te leggen. Inzichten: - Door het gebruik van het platform m.b.t. de dienstverleningen welke Océ aanbied, krijgt Océ inzichten in het printgedrag van de student en kan hierop inspelen. - Door het gebruik van het platform m.b.t. de dienstverleningen welke Océ aanbied, registreert het platform het aantal malen dat gebruik is gemaakt van de dienstverlening. Het platform sluit automatisch de bevoegdheid van de student betreft een dienstverlening (zoals printen) wanneer deze student het maximaal aantal keren heeft bereikt betreft het bereik van het printen, of welke andere dienstverling dan ook. - Niet alle studenten zullen maximaal gebruik maken van deze mogelijkheid. Iedere student, welke niet gebruik zal maken van deze diensten, zal omzet genereren voor Océ. 17

19 18

20 Nieuwe Business Model 19

21 Business Model Canvas voor Scenario 2 ( meest reële scenario ) Value proposition Een effectieve dienstverlening aan studenten bieden om hun content en studiemateriaal efficiënt en goedkoop te kunnen verkrijgen, managen en inleveren. Dus een vertrouwelijk systeem/platform bieden die de student ondersteund in zijn administratieve en documenten rompslomp. Dit op een zodanige toegankelijke en open-source manier zodat de adoptiegraad gemaximaliseerd zal worden. Een fair-use-policy betreft printen, kopiëren en andere diensten, waarvoor de student al heeft betaald d.m.v. studiegeld. Dit biedt een kleine hoeveelheid diensten aan studenten waarvan de studenten gebruik kunnen maken. Wanneer de studenten meer gebruik willen maken van de diensten kunnen de studenten een losstaand abonnement afsluiten waarin wordt aangegeven dat de studenten meer van de diensten gebruik kunnen maken dan reguliere studenten die geen abonemment hebben afgesloten. Customer relationship Doorlopend feedback en verbeteringen vanuit de studenten zelf, zodat er doormiddel van systeem updates de behoeftes van de studenten geoptimaliseerd kan worden. Het platform houdt de bezigheden van alle studenten bij, waardoor er meer inzicht wordt gecreëerd om zo op de studenten in te kunnen spelen. Het platform meet ook het gebruik van de dienstverlening, om zo ook hierop inzichten te krijgen. Channels Via een web platform de nodige web tools & web apps kunnen bieden om de studenten de ondersteuning te bieden in hun studieomgeving. Het platform zodanig open source houden zodat de studenten zelf kunnen bijdragen een de customisation van de webomgeving. Een technische service balie op de onderwijsinstellingen die realtime ondersteuning kan bieden in geval van dringende of structurele problemen. Customer segments Onderwijsinstellingen die software licenties afnemen om aan zijn studenten het nodige system te bieden. Studenten/studentenverenigingen, die zich in groepsvorm voor het nodige aantal licenties abboneren en/of gebruik maken van de losstaande abonnementen welke gaat over de dienstverleningen, als printen, kopiëren etc. Key activities Creëren, ontwikkelen en updaten van het studiemanagment system/platform. En technische ondersteuning bieden op locatie. Mogelijkheid creëren voor studenten om via account te kunnen printen, kopiëren etc. waarmee ook het gedrag van de student kan worden gemeten. Key recources Software ontwikkelaars, HTML5 web-codeurs, ICT-technici, applicatie ontwikkelaars. 20

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen Insourcing of Outsourcing? Eindhoven, Juni 2006 Een adviesrapportage in opdracht van Dereumaux, uitgevoerd door studenten van de Fontys Hogeschool

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Een digitale kluis voor je administratie.

Een digitale kluis voor je administratie. Een digitale kluis voor je administratie. Rabobank. Een bank met ideeën. Kimberley Beers 1582044, Charlotte Janus 1581800, Toine Legters 1577004 Inhoud Inleiding 3 Concept 4 Desk research 6 Onderzoek Evernote

Nadere informatie

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Advies rapport Stipto Media

Advies rapport Stipto Media Advies rapport Stipto Media Regionaal strategisch marktonderzoek. Stagiair Stipto Media/student SBRM :Joey de Jong Stagebegeleider Stipto Media :Edo Burger Stagebegeleider Avans Hogeschool te s-hertogenbosch:

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Voorwoord. Joost Braspenning Jasper van Sinderen Naomi Eendragt

Voorwoord. Joost Braspenning Jasper van Sinderen Naomi Eendragt Voorwoord Voor u ligt de toekomstvisie van koos!. De toekomstvisie is onderdeeldeel van de eindopdracht voor de Minor Business 2020 van de AAFM van Avans Hogeschool Breda. Dit document bestaat uit twee

Nadere informatie

Trends Final 4 april 2012. Inhoudsopgave... 2. Deel 1... 4. 1.1 Wat zijn verdienmodellen... 4

Trends Final 4 april 2012. Inhoudsopgave... 2. Deel 1... 4. 1.1 Wat zijn verdienmodellen... 4 TRENDS Final Opdrachtgever: Vernon Gielen Instituut: Hogeschool Utrecht, Creative Industries Groep: 6 Projectleden: Patrick Venendaal - 1553805 Emiel Blonk - 1568980 Romano van der Zwet - 1528711 Justin

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249

Einddocument. 20 januari 2013. V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Einddocument 20 januari 2013 V1-02 Jim van Zummeren 500642074 Michael Groen 500616816 Claudia Kok 500546360 Guus Kolk 500641249 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 ZOEKEN EN SELECTEREN... 5 INLEIDING... 5 CONCEPT...

Nadere informatie

BUSINESS PLAN: BANE IT

BUSINESS PLAN: BANE IT BUSINESS PLAN: BANE IT BANE IT STAAT VOOR BA(NGLADESH) NE(THERLANDS) IT GROEP 1: MUTTALIP KÜÇÜK - ROBIN KULHAN - FABIAN LLOYD - ELDRIDG SOETANTO 1 INHOUDSOPGAVE H1. SAMENVATTING 3 H2. IDEE, MISSIE, STRATEGIE

Nadere informatie

Adviesrapport Project Sportfan

Adviesrapport Project Sportfan Adviesrapport Project Sportfan Versie: 2 Opdrachtgever: Deventrade BV Begeleidend docent: Dhr. F. Fokkink/Dhr. P. Hoogeboom-van Es School: Saxion Deventer Opleiding: Sportmarketing Student: Sven Calot

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

22-3-2013 Advanced Business Creation Klas : K3B. Thierry van Hamersveld 2049484 Dennis Johnson 2047212 Pim van Hout 2054442

22-3-2013 Advanced Business Creation Klas : K3B. Thierry van Hamersveld 2049484 Dennis Johnson 2047212 Pim van Hout 2054442 22-3-2013 Advanced Business Creation Klas : K3B Thierry van Hamersveld 2049484 Dennis Johnson 2047212 Pim van Hout 2054442 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Business idee... 4 Product/dienstbeschrijving...

Nadere informatie