HAAGSE AANPAK DUURZAME STEDENBOUW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAAGSE AANPAK DUURZAME STEDENBOUW"

Transcriptie

1 HAAGSE AANPAK DUURZAME STEDENBOUW duurzame economie sociaal culturele duurzaamheid ecologische duurzaamheid

2 DUURZAME STEDENBOUW Inhoud presentatie Opgave Werkwijze 4 thema's Resultaten en vervolgproces Discussie

3 Opgave Kadernota Duurzaam Den Haag 2009 Energie Stedenbouw Groen Mobiliteit Internationale stad energiebesparende maatregelen in bestaande woningen verduurzaming van bestaande kantoren en bedrijfsgebouwen alle nieuwbouw duurzaam opstellen uitvoeringsprogramma Duurzame Stedenbouw. Duurzame gemeentelijke organisatie

4 Opgave Kadernota Duurzaam Den Haag, 6 thema's, 17 uitvoeringprogramma's Energievisie, klimaatneutrale stad, handboek openbare ruimte, groene stad, gescheiden afvalinzameling, waterplan, klimaatbestendige stad, duurzame stedenbouw, verduurzamen bestaande bouw, duurzaam wegverkeer, gedragsbeïnvloeding modal shift, internationaal duurzaam, voorbeeld gemeente, quick wins, juridisch kader, financieel kader, communicatie Collegeakkoord Den Haag Den Haag klimaatneutraal in 2040 Investeren in duurzaamheid als een kans voor de stad Duurzaamheid staat centraal bij de ontwikkeling van de stad Inzetten op een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening Bredere toepassing van geothermische energie Onderzoek naar haalbaarheid van een duurzaam energiebedrijf Duurzame mobiliteit stimuleren Duurzaamheidsmiddelen zijn beschikbaar

5 Opgave Kernvraag duurzame stedenbouw Welke bijdragen kan het vakgebied stedenbouw leveren aan het verduurzamen van de stad Den Haag?

6 Werkwijze Streven naar 4 componenten Wat? Korte termijn Hoe? Extern Waarheen? Ontwerpinstrument Repertoire Ontwerpconsequenties Perspectief Lange termijn Ontwerpverkenning Verbinden thema's Richtlijnen Roetsingscriteria Stimuleringsprogramma Implementatie via planprocessen Intern Met wie? 'Adressenlijst' Samenwerking Coördinatie Lange termijn

7 Werkwijze Inventarisatie Thematisch Ontwerp verkenning Combinaties Strategie Vertaling Stedelijk Gebieden Gebiedsniveau Inzoomen (pilot) Benoemen vervolg Bouwstenen uitvoeringsprogramma Verwachting: Focus Begrip 'body' geven Praktisch vertaalbaar Meerwaarde vinden van combi's Thema 'levend' maken Samen met andere afdelingen Duurzaamheid op projectniveau bespreekbaar

8 Lagenbenadering Werkwijze

9 Continuïteit & Flexibiliteit Werkwijze

10 4 Thema's? Een benadering vanuit 4 thema's De Intense Stad De Energieke Stad De Coole Stad De Bewegende Stad

11 Thema 1 De Intense Stad (1) De IntenseStad Toevoegen woningen Draagvlak OV & voorzieningen Terugdringen mobiliteit Ommeland groen houden Ruimte 'vrijspelen' (differentiëren) Potentie: collectieve energiesystemen Aanvullende woonmilieu's Met wie? Corporaties Ontwikkelaars Beleggers Eigenaren Vervoersbedrijven Kamer van Koophandel Q-park Energiebedrijven Bouwbranche Successen Structuurvisie Den Haag 2020 Resident 5 Lagen lijnen Dakopbouwen

12 Thema 1 De Intense Stad (2) Dynamische & Statische gebieden Dynamische gebieden => Masterplan Herstructurering Statische gebieden => Overig Den Haag Verdichtingsagenda

13 Referentiebeelden Intense Stad (4)

14 Thema 2 De Energieke Stad (1) Uitbouwen collectief warmtenet Haagse structuur bijzonder geschikt (vervormd grid) Ligging aan zee (getijdenstroom, zeewarmte) Wind & zon Aardwarmte Westland Restwarmte WKO Decentrale opwekking (afgifte stroom) Met wie? Energiebedrijven Bewoners (collectief individueel) Corporaties RGD Ontwikkelaars / beleggers Successen Geothermie Den Haag ZW Zeewarmtecentrale Scheveningen Vlamloos Spoorwijk Stadsverwarming Wateringse Veld + Ypenburg

15 Thema 2 De Energieke Stad (2) Kanskaart Energie Koppeling collectieve warmtenetten

16 Referentiebeelden Energieke Stad (3)

17 Thema 3 De Coole Stad (1) Hitte Toename regen => waterberging & buffering Risicobeheersing Zeespiegelstijging Verblijfsklimaat (microklimaat) Boezemsysteem (capaciteit) Verzilting Koeling gebouwen (bioklimatisch) in relatie tot CO2-uitstoot Met wie? Delfland Dienst Stadsbeheer Corporaties / ontwikkelaars / beleggers Rijkswaterstaat Provincie Deltacommissie Bewoners, VVE's Natuur- en milieuverenigingen Successen Boulevard Scheveningen Driemanspolder Groene daken regeling Gevel europol

18 Thema 3 De Coole Stad (2) Klimaatadaptatie Herziening Groenstructuur

19 Referentiebeelden Coole Stad (3)

20 Thema 4 De Bewegende Stad (1) De Stad Gezondheid: sport, bewegen Fietsnet Stadslandbouw Participatie Sociale functie, ontmoeten Met wie? Verzekeringsmaatschappijen GGD Verenigingen Sportclubs Brede buurtscholen Successen Haagse Nota Mobiliteit Zuiderpark Ring Bijzondere fietsroutes (strand, Clingendael)

21 Thema 4 De Bewegende Stad (2) Herziening Fietsnet Groene verbindingen

22 Referentiebeelden Bewegende Stad (3)

23 Resultaten en vervolgproces Resultaat De thema s als bouwstenen voor het uitvoeringsprogramma Openbare ruimte is een goed instrument, zeker in tijden van recessie Integrale benadering van duurzaamheid Samenwerking met verschillende diensten Vervolgproces Presentatie heeft geen formele status en is een tussenproduct Thema's verder uitwerken en toepassen in pilot projecten (testen) Maken van slimme combinaties Op zoek gaan naar de juiste partners en belanghebbenden

24 Discussie Stellingen Welke bijdragen kan duurzaamheid leveren aan stedenbouw / stadsontwikkeling in Den Haag? Hoe kan de korte en lange termijn met elkaar worden verbonden? Loopt stedenbouw voorop in de verduurzaming van de stad, of volgt het de andere disciplines?

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 28 oktober 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Colofon: 2011 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

7 Ondersteunen kansrijke initiatieven van Rotterdammers Minimaal 2 "meet and greensessies" en een fonds voor burgerinitiatieven

7 Ondersteunen kansrijke initiatieven van Rotterdammers Minimaal 2 meet and greensessies en een fonds voor burgerinitiatieven Bijlage 1 Overzicht van activiteiten en resultaten Inwoners van Rotterdam 1 Energiebesparingscompetities stimuleren tussen straten en buurten 500 energiebesparingcompetities 2 Bevorderen dat consortia

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Warmte en koude 6 2.1 Feiten en achtergronden 8 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 g$l306!.doc - 1 - Inhoudsopgave Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Maatschappelijk

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN Schakel tussen gebied & economische stimulering Duurzaam ontwikkelen Huissen Angeren Opgesteld door: Roelof Westerhof In samenwerking met projectbureau herstructurering

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan voor de duurzame glastuinbouwgebieden in de gemeente Midden-Delfland T O E L I C H T I N G B E S T E M M I N G S P L A N G L A S T U I N B O U W G E

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie