regie thema uit eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "regie thema uit eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad"

Transcriptie

1 regie thema uit eerdere adviezen van de Leidse Milieuraad Jan Pieters Bijeenkomst Wonen, 4 februari 2014, Nieuwe Energie, Leiden

2 Leidse Milieuraad Onafhankelijk adviesorgaan van B&W Eerdere adviezen over wonen of energie, of beide: Windmolens op Leids grondgebied; Duurzaamheidagenda; Nota Wonen; Afval Website: In deze presentatie worden thema s uit deze eerdere adviezen toegelicht LMR adviseert over Duurzaamheid Met name de adviezen over de Duurzaamheidagenda en de nota Wonen relevant Deze presentatie loopt niet vooruit op mogelijke toekomstige advisering. 04/02/2014 Jan Pieters LMR 2

3 Duurzaamheid (LMR) People, planet, profit, en power ) PPP is bekend. De LMR voegt daar in navolging van Urban Development: the State of the Sustainable Art 1) power = de bevolking in de gelegenheid te stellen een actieve rol in de besluitvorming te spelen = goed gebruik te maken van kennis, en de wil bij de bevolking en bedrijven = een gezamenlijke aanpak van problemen. 1) Roorda, Chris; M. Buiter, J. Rotmans, M. Bentvelzen, N. Tillie, R Keeton (2011), Urban Development: the State of the Sustainable Art, an international benchmark of sustainable urban development. Het rapport is opgesteld door DRIFT, Urgenda, TU-Delft en INTI, in opdracht van de gemeente Almere, de provincie Flevoland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 04/02/2014 Jan Pieters LMR 3

4 In eerdere LMR-adviezen Energiebesparing is vooral belangrijk in woningen van mensen met een kleine beurs. Armoedebestrijding. (belang goedkope sociale huurwoningen van goede kwaliteit ) De eigen economie; laat het geld niet wegvloeien Er is meer gemeenteregie nodig (is dat niet ook de strekking van de motie Scheffer?) Gemeente kan en moet vele partijen bij elkaar brengen Meerdere opties denkbaar; gezamenlijk kiezen, uitwerken en uitvoeren. Steun lokale initiatieven Financieringsopties verkennen Ambitieuze afspraken maken (er is technisch heel veel mogelijk) Liefst kwantificeerbaar Rapportage, evaluatie 04/02/2014 Jan Pieters LMR 4

5 Green Deals Energieregie (motie Scheffer) Vele partijen kunnen/moeten een rol spelen. Woonlastenwaarborg Som van Huur+ overige lasten; (energiekosten) is begrensd. Lagere energiekosten (in ) groter of gelijk aan een huurverhoging: Situatie specifiek technologieaanbieders, opleidingsinstellingen; bouwbedrijven Corporatie als financier? Pensioenfondsen, andere? Overheidsgaranties? Gemeente zelf? Lage rentelasten voor overheden en corporaties De tijd is rijp / banken? Gemeente invloed op de energiekosten: (termijn?) Afvalbeleid; waterbeleid Energieopwekking bij overheidseigendommen. Stimulans lokale energiecorporaties Duurzaamheidsfondsen 04/02/2014 Jan Pieters LMR 5

6 Makelen en schakelen Vraag en aanbod woningbehoefte De vraag is gedifferentieerd, en varieert ook naar beïnvloedingsopties Technologieën. Energiebesparing; isolatie, zuinige apparatuur, energiezuinige materialen Alternatieve energieopwekking; zon, wind, vergisting Korte termijn oplossingen ondergeschikt aan lange termijn (?) Partijen Aanbieders: Bouwers; technologiebedrijven; onderwijs en opleiding; Lokale initiatieven (bv. energiecorporaties) Vragers: Woningbouwcorporaties, particulieren bewoners en verhuurders 04/02/2014 Jan Pieters LMR 6

7 Meerjarenplan (1) kader voor prestatieafspraken Meerjarenplan energiebesparing, Conform doelstelling voor Leiden Corporaties Particuliere huursector Energiecorporaties Bouwsector Technische bureaus Technische opties Financieringsopties (banken e.a) Prestatieafspraken Plannen, gebaseerd op voorgenomen investeringen Doelstelling E-akkoord = gemiddeld label B Verkoop label b En, inspanningen van de gemeente! Zelf investeren? 04/02/2014 Jan Pieters LMR 7

8 Meerjarenplan (2) kader voor prestatieafspraken De energiedoelstelling voor de corporaties is gegeven Energieakkoord (in 2020: gemiddeld label B. Dit stelt eisen aan de vernieuwbouw bij woningen, alle label A. Er zijn ook andere doelstellingen/wenselijkheden Energiedoelstellingen voor andere groepen dan corporaties (bv. particuliere huurders) Relevante niet-energiedoelstellingen zoals armoedebestrijding, milieu Vele technische opties (vaak situatie gebonden): Beperken zich niet altijd tot één groep; schaalvoordelen wijk WKO, synergie in gebruik van restwarmte Verkenningen opstellen en Plannen; een optie? Verenigen van partijen met belangen Korte termijn niet de vijand laten zijn van de langer(re) termijn Coalitions of the willing 04/02/2014 Jan Pieters LMR 8

9 Over de afspraken (1) energie/materialen/groen Algemeen: Proces: Initiatief bij de gemeente? Planvorming, doelstellingen met toetsingscriteria en tijdbepalingen, Zoveel mogelijk vergelijkbare afspraken met de corporaties Monitoring voortgangscontrole Procesbewaking (bij wie?) Reikwijdte Vaststelling van de inhoudelijke, technische en financiële onderwerpen voor afspraken. Is er behoefte om ook andere partijen bij de prestatieafspraken met de corporaties te betrekken? 04/02/2014 Jan Pieters LMR 9

10 Over de afspraken (2) energie/materialen/groen Corporaties Bijdragen aan een integrale aanpak Onderling vergelijkbare plannen; Hoeveel woningen, wanneer; verkennen van technische opties voor complexen; Identificatie leveringen door anderen; technologietrajecten verkennen en afspreken met bedrijven. Wat te doen met warmtenet (groot gat als dat wegvalt!) Bij verkoop minimaal label B Materialen Nakomen van akkoorden (label B, 2020: = label A) Toetsingscriteria voor de gemaakte afspraken verbeteren? Labels, of GPR voor bestaande bouw (en nieuwbouw) 04/02/2014 Jan Pieters LMR 10

11 Over de afspraken (3) energie Ook een rol van de gemeente? Toch maar een soort gemeentelijk energiebedrijf? Decentrale energieopwekking, wind, zon, vergisting, geothermie (?) regelgeving, samenhang! Zelf stroom aanbieden? (Amsterdam, Nijmegen) Garantiestellingen? Steun aan lokale energiecorporaties (?) Aanpassing regelgeving (?) Zelf bouwen? (Assen, Rijswijk andere gemeenten?) Projecten samen met particuliere woningbezitters, Particuliere energieproducenten 04/02/2014 Jan Pieters LMR 11

12 Vele partijen, vele opties, vele belangen die niet altijd parallel lopen, kortom: Er is regie nodig (en soms moet er ook iets gedaan worden) 04/02/2014 Jan Pieters LMR 12

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

AM en Corio hebben samen met Ahold, SCM en Grontmij

AM en Corio hebben samen met Ahold, SCM en Grontmij het kan, Duurzame winkelcentra! Duurzame woningen, duurzame kantoren: de ontwikkeling ervan is inmiddels gemeengoed geworden. Bij winkelcentra ligt dat anders. Het ontwikkelproces is traditioneel, winkelruimtes

Nadere informatie

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Versie: [website] Datum: maart 2014 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Ambitie... 3 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid

Bijlage 3. Samenvatting. Inspraakmomenten. Samenvatting. Relatie beleidsplan duurzaamheid Dit verslag geeft een samenvatting van drie inspraakmomenten die hebben plaatsgevonden bij het opstellen van de Duurzaamheidsagenda 2020. De drie inspraakmomenten bestaan uit: het raadplegen van een burgerpanel,

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Is Nederland duurzaam kabinetsbeleid?

Is Nederland duurzaam kabinetsbeleid? De mogelijkheden en onmogelijkheden om als corporatie op wijkniveau over een energie-aanpak te denken, dat was recent onderwerp van gesprek toen het Roadshow-team op bezoek was bij woningcorporatie OFW

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

verdiepen en versterken

verdiepen en versterken Verbreden, verdiepen en versterken Samenvatting Gelders Energieakkoord maart 2015 Pieter van der Ploeg, Alliander Volkert Vintges en Maarten Visschers, Gelderse Natuur- en MilieuFederatie Thijs de la Court,

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie