Jaarverslagen voor de algemene leden vergadering 2015 De onderstaande jaarverslagen hebben betrekking op het jaar 2014.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslagen voor de algemene leden vergadering 2015 De onderstaande jaarverslagen hebben betrekking op het jaar 2014."

Transcriptie

1 Jaarverslagen voor de algemene leden vergadering 2015 De onderstaande jaarverslagen hebben betrekking op het jaar Jaarverslag 2014 Sintelpraatje Het clubblad komt als hardcopy en softcopy beschikbaar. Door de beschikbaarheid van de softcopy is de oplage van de hardcopy van 300 stuks in 2013 naar 115 stuks, december 2014 gegaan. De softcopy is beschikbaar op de website en Ans Stolwijk informeert de leden die daar om gevraagd hebben, dat het op de site staat. Vaste schrijvers zijn Truus en Kevin Joosten voor het Pupillenpraatje en Gerard Joosten voor het verslag. Helaas blijft het daar ook wel bij. Van de Junioren of basisgroep is geen copy gekomen. In 2014 is het Sintelpraatje 6x verschenen. In onderstaande tabel staan per uitgave het aantal pagina s algemene en bestuurszaken (zoals trainingstijden en contactgegevens), stukjes van leden over activiteiten en advertenties. Uitgave Pagina s Pagina s bestuur/algemeen Pagina s stukjes Pagina s advertenties Februari-Maart April-Mei Juni-Juli-Augustus September Oktober November December-Januari totaal (34%) 65 (45%) 30 (21%) Minder dan 50% van het Sintelpraatje wordt gevuld met stukjes over activiteiten; clubbinding. Dat is toch verschrikkelijk weinig. Misschien is de website beter geschikt omdat die actueler gehouden kan worden. Mijn mening, stop met het Sintelpraatje (papier en pdf) en steek de tijd en het geld die hierdoor vrijkomen in een goede bijgewerkte website. Derk-Jan Elshout Redactie Sintelpraatje Jaarverslag materiaalcommissie AC Waalwijk De materiaalcommissie bestond dit jaar uit Antoine Span, Jan van der Schans en Piet Span In 2014 hebben we vooral veel tijd en energie gestoken in de infrastructuur rond de baan. Met de aanleg van de zitdijk zijn gelijk een aantal andere zaken aangepakt. Zo is de materiaalcontainer verplaatst en voorzien van licht binnen en buiten (bedankt ook Gerard Joosten), zijn er stroomkastje

2 gekomen bij het clubgebouw en de zitdijk (bedankt ook..) en is er een stroomkabel en een Utp kabel onder de baan aangelegd. De elektronische tijdwaarneming kan daar nu gebruik van maken. Antoine en Piet en veel vrijwilligers hebben sleuven gegraven om alle leidingen op de juiste plaatsen in de grond te krijgen. In het gebouw heeft Jan een utp kabel naar boven gelegd zodat we in het secretariaat ook internet hebben. Verder heeft hij op clubgebouw een speaker gezet om het geluid op de baan te verbeteren. Weer buiten het gebouw hebben Antoine en Piet een nieuw kastje geplaatst om de baanverlichting te bedienen. De wandeltocht naar het hockeygedeelte behoort nu ook tot het verleden. Samen met Ruud van Raak werd de fietsenstalling aangelegd door het plaatsen van vijf fietshekken. Doordat de container verplaatst werd moest de berging van de horden afgebroken worden. Deze is in gewijzigde vorm weer herbouwd door o.a. Robert Hagen en Kees van den Brand. Als kers op de taart mochten Antoine en Piet met de gemeente een deal sluiten over de aanschaf van nieuwe horden en een hoogspringmat. na een aantal gesprekken hebben we wat hebben wilde: 70 wedstrijdhorden die gebruiksvriendelijk te verstellen zijn en een hoogspringmat die weer jaren mee kan. De horden staan netjes op drie karren die weer netjes passen in het nieuwe berghok. Tussen de bedrijven door heeft Piet weer alle materialen gecontroleerd en in orde gemaakt voor de wedstrijden van de WOTC. Die samenwerking verloopt inmiddels ook vlot doordat de WOTC op tijd laat weten wat de wensen zijn. Plannen voor volgend jaar zijn: netten over de twee buitenste verspringbakken en een vlonder onder de polshoogmat. Namens de materiaalcommissie, Piet Span Jeugdcommissie 2014 Ook in 2014 heeft de jeugdcommissie een aantal activiteiten georganiseerd. De laatste training voor de zomervakantie was er de jaarlijkse vossenjacht. Met hulp van de oudere junioren gingen de pupillen en G atleten op zoek naar vossen in de wijk tegenover de atletiekbaan. Het slechte weer liet een grote groep pupillen niet afschrikken. En tijdens het uur van de vossenjacht was het ook droog! In groepjes verdeeld ging iedereen de wijk in op opdrachten uit te voeren. Het was erg gezellig en iedereen was enthousiast. Zo ging iedereen met een goed gevoel de vakantie in. Aan het einde van het jaar heeft ook Sinterklaas weer een bezoekje gebracht aan ACW. De pupillen b en c en Speedy s mochten gezellig kletsen met Sinterklaas en samen met 3 Pieten laten zien dat ze eventueel wel als hulppiet gevraagd konden worden. Iedereen ging met een hand vol pepernoten en een leuk cadeautje naar huis. De a pupillen en junioren D hebben een dobbelspel gespeeld. In de kantine werden allerlei cadeautjes verdeeld. Iedereen ging er fanatiek tegenaan. Ook hier ging iedereen tevreden en met volle handen naar huis. Er zijn ook wat veranderingen wat betreft de jeugdcommissie in Zo is de groep wat groter geworden en is het de bedoeling dat er verschillende activiteiten georganiseerd gaan worden.

3 Verder hopen we in 2015 wat meer hulp van de oudere junioren. Zij zijn van groot belang om verschillende activiteiten te organiseren. En om dit tot een groot succes te maken. Namens de jeugdcommissie, Anouk Olijve Jaarverslag secretariaat Het bestuur bestond het eerste deel van het jaar uit 3 personen, vanaf mei van het jaar uit vier personen. Er is nog geen voorzitter. Erwin van der Lee neemt deze taken waar, tot het moment dat zich een nieuwe voorzitter aandient. Het bestuur heeft in 2014 al wel gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Erwin van der Lee is vice voorzitter, is contactpersoon naar de jeugdcommissie, voor de website en verzorgt verder de notulen. Roelant Oort is secretaris en contactpersoon voor het Sintelpraatje en voor de schoonmaak clubgebouw. (SFA). Tevens zal hij zorgen voor barbezetting tijdens wedstrijden. Ruud van Raak is penningmeester en coördineert de contacten met de Gemeente(financiën) en heeft de Oud Papier Actie (OPA) als aandachtspunt. Antoine Span is algemeen bestuurslid en verzorgt alle contacten met de Gemeente m.u.v. financiële zaken en houdt zich bezig met het werven van vrijwilligers. Het bestuur had in 2014 in principe de 2 e dinsdag van de maand vanaf 20.00uur de vaste vergaderavond. Er wordt gewerkt met een min of meer vaste agenda waar punten aan toe worden gevoegd. Vaste punten zijn: actielijst, postbehandeling, financiën, WO/TC, Accommodatie/clubgebouw en beleidsplan. De vergaderdata staan vermeld op de website. Wij kwamen in het jaar 2014 zeven maal in vergadering bijeen. Het 1 e half uur van iedere vergadering hebben leden de gelegenheid binnen te lopen om over diverse zaken met het bestuur te praten. Er wordt helaas weinig gebruik van gemaakt. In 2014 zijn er 2 commissievergaderingen geweest. Op 12 maart 2014 werd de Algemene Leden Vergadering gehouden. Volgens de presentielijst waren 33 mensen aanwezig. Contact met de WOTC: Voor 2014 hebben we door de introductie van de commissievergaderingen de link met de WOTC getracht te herstellen. Het tijdig en volledig uitwisselen van elkaars notulen is daarbij onontbeerlijk. Middels het beleidsplan trachten we de overlap en blinde vlekken zo goed en

4 zo kwaad mogelijk te tackelen. In 2014 hebben 2 bestuursleden 1 keer een WOTC vergadering bijgewoond. Het streven is om dit regelmatig te doen. Overige overlegvormen en contacten: - Voorzittersoverleg Regio 13. De vice voorzitter bezocht alle vergaderingen. Daar komen allerlei zaken aan bod die regio 13 aangaan. Zoals ook de zorgen over het effect van professionalisering binnen de atletiek en de eisen mbt volgen van cursussen op kleine verenigingen. - Contact met de gemeente Waalwijk: Antoine Span heeft regelmatig contact met Thijs van Zandwijk en Mark Montens. (Sportbedrijf) Ook is er een intensief overleg geweest over de sportpromenade. Antoine Span en Jeroen van Alphen voerden daar voor ACW het woord. Verder de reguliere contacten ivm gebouwbeheer en baanonderhoud en huurprijs. - KMHC: Er is 2014 informeel overleg geweest tussen de penningmeester ACW en voorzitter KMHC. - Dr. Mollercollege: Er heeft een formeel overleg in 2014 plaatsgevonden met betrekking tot het intensievere gebruik van materialen. Het Mollercollege moet nog terugkomen op de toen besproken actielijst. - Maresia: Informeel overleg geweest in De verstandhouding is prima, en ook in 2015 zullen ze gebruik blijven maken van de baan. Plannen voor 2015: - Verder ontwikkeling van onze website; - Handhaven van de vrije inloop het 1 e half uur van iedere bestuursvergadering; - Commissie vergadering 2x per jaar. (Met daarbij de wens dat alle leden van deze vergadering ook op de ALV aanwezig zijn.) - Werven van een bestuurslid / voorzitter / vrijwilligers; - Organiseren van een vrijwilligersavond, Nieuwjaarsborrel, BBQ bij de clubkampioenschappen; Selectie van onderwerpen die ter sprake kwamen tijdens bestuursvergaderingen Naast de vaste agenda onderdelen: (niet in volgorde van belangrijkheid) - Aanvragen van diverse subsidies (jeugdleden, Ecotax, wedstrijden etc.) - Clubtenue - Zitdijk en Sportpromenade - Beleidsplan - Belactie t.b.v. werven vrijwilligers - Het uitlenen en verhuren van materialen - Verklaring Omtrent Gedrag - Sportmanifestatie zaterdag 2 mei Aanbrengen van logo s op clubgebouw - Het realiseren van buiten Wifi - Plannen en invulling geven aan evenementen(bbq, vrijwilligersavond en Nieuwjaarsborrel) - Het realiseren van extra geluidshoorn lichtmast start 100m Roelant Oort, secretaris

5 Jaarverslag Wedstrijd Organisatie en Technische Commissie 2014 Behalve de organisatie van wedstrijden, regelt de WOTC ook atletiektechnische zaken: belangen behartigen van onze trainers (M/V), zorg dragen voor de baanaccommodatie en het materiaal en wat verder zoal komt kijken om onze favoriete sport te kunnen laten beoefenen. Wie doen het (straks)? Al in de eerste bijkomst op 06 januari zijn de lakens opgeschud: Jan stapt uit na de ALV in maart en Gerard na afloop van de Indoor op 23 februari. Gelukkig blijven beiden achter de schermen nog actief, maar een aderlating is het wel. Met de toezegging van Peter Monsieurs om zijn brede kennis van de atletiek opnieuw voor ons in te zetten, zijn we dan ook heel blij. Peter was al in de jaren 90 van de vorige eeuw lid van de Technische Commissie van ACW en een tijdlang JuCo. Vanaf maart zorgt Dorine voor het notuleren van al wat tijdens onze bijeenkomsten ter sprake kwam. Heel wat gespreksuren vat zij kort en bondig samen en dat is voorwaar een knappe prestatie. Kees Disseldorp, lid van DAK Drunen, bezocht ook in dit verslagjaar regelmatig onze vergaderingen. Hij is vaste adviseur annex wedstrijdleider voor de meeste thuiswedstrijden van ACW. Waarvoor dank Kees! Het trainerscorps ACW 66 heeft een trainerscorps om trots op te zijn (en dat zijn we): allemaal enthousiastelingen die, tot soms wel vier dagen in de week, hun kennis en kunde overbrengen aan de leden van hun groep. De meesten van hen zijn al jarenlang, onafgebroken, actief zoals Truus Joosten (vanaf 1989 ) en Annet Olijve (vanaf 1999). Bij de heren heeft Gerard Joosten (vanaf 2000) de langste staat van dienst. Sinds kort is er -als aanvullende trainingsvorm- voor jonge lopers (m/v) van 12 t/m 18 jaar een specifieke training ingevoerd. En sinds dit jaar kunnen ook onze G atleten twee per week trainen. Dit alles onder toeziend en begeleidend oog van Eddy Stadwijk. Eddy is trainerscoördinator en regelt tevens het invullen van het periodieke trainersoverleg. Nog steeds op zijn/de WOTC -rol staat de verdere invulling van de structuur van de loopgroepen. Op die rol staat trouwens een nieuwigheidje: vanaf 2015 gaan we jaarlijks met al onze trainers/sters evalueren van wat er bij hen aan gedachten en wensen leven over de atletiekbeleving binnen ACW. Het jurycorps Vrijwilligers voor het o zo -onmisbare jurywerk zijn moeilijk te vinden, niet alleen bij ACW. Bovendien zijn niet alle juryleden altijd en overal inzetbaar en dat bezorgt onze JuCo telkens weer hoofdbrekens om, vooral bij de wat grotere wedstrijden, alle posten voldoende bezet te krijgen. Juist omdat we in 2016 ons gouden bestaan vieren en dit willen doen met o.a. enkele jubileumwedstrijden, wordt in 2015 extra energie gestoken in het op peil brengen en houden van onze juryploeg. De materialencommissie Klein qua personele bezetting [twee leden, te weten Piet Span en Jan van der Schans] maar daarom niet minder belangrijk! Beiden staan borg voor een tiptop in orde zijnde accommodatie en dito materialenbeheer. Dit verslagjaar werden we aangenaam verrast met de komst van 70 ( zeventig!) spiksplinternieuwe horden en is de bovenmat van de hoogspring installatie vervangen.

6 De baanonderhoud commissie Telt 4 leden die en seizoensgebonden en meestal in de schaduw werken. Want aan de kant van de Coubertinlaan vallen immers de blaadjes en de eikels. Baanonderhoud is een pittige klus en vergt soms de nodige creativiteit. Wat de heren is toevertrouwd! Incidentele vrijwilligers ACW leden blijken best bereid om de handen uit de mouwen te steken. Je moet ze het wel persoonlijk vragen. Oké, het mogen er best meer zijn, maar de WOTC is u dankbaar voor de geboden hulp bij de opbouw en opruimen van tenten, het sjouwen met dranghekken en noem maar op. Wat deden we in 2014 Organisatie Om zaken geregeld te krijgen, blijft persoonlijk contact belangrijk. Dus vergaderden we intern 11 maal, woonden we bijeenkomsten van Regio 13 en NKS bij en vertegenwoordigde WOTC -ers onze club in de gemeentelijke Werkgroep Sport, in de club Sport in Beweging, bij Netwerk Sport en in tal van andere bijeenkomsten waarbij ACW aanwezigheid nuttig en soms ook noodzakelijk was. Dit verslagjaar brachten het samen- en vaststellen van een beleidsplan, het herinrichten en beheren van de website en het veranderen/vernieuwen van de clubkleding voldoende gespreksstof. Eigen wedstrijden Traditioneel werd het nieuwe jaar op 12 januari ingeluid met de clubcross, voor het laatst op het parkoers nabij het Galgenwiel. Onze indoorwedstrijd in sporthal De Slagen op zondag 23 februari telde 217 deelnemers en dat was heel wat meer dan het jaar daarvoor. De open pupillenwedstrijd op 06 april (onderdeel van het Regio 13 Circuit) werd eveneens goed bezocht: we turfden 171 deelnemers; helaas ook een tekort aan juryleden en geen bouwploeg. Het eerstvolgende evenement op 24 mei betrof de organisatie van een CD competitiewedstrijd. Altijd (in)spannend maar leuk om te organiseren. Het zou overigens nog leuker zijn als aan deze competitie ook ACW ploegen meedoen De opkomst bij de avondwedstrijd op 5 juni viel ons (opnieuw) tegen. Zelfs een circuitwedstrijd biedt blijkbaar geen garantie voor een goede opkomst. September vulden we in met de clubkampioenschappen op 28 september waaraan slechts 87 leden hebben meegedaan; aansluitend had het bestuur een BBQ (prima) geregeld waaraan zeker zoveel liefhebbers deelnamen en prima presteerden! Het is onderhand een gewoonte om bij de organisatie van de Lidocross voor verrassingen te komen staan. Voor de 48 e Lidocross moest het parkoers opnieuw worden aangepast; daarenboven was dit door de (voorafgaande) zware regenval extra zwaar. We mogen echter terugzien op een geslaagde wedstrijd. Vormt het gestaag terug lopende deelnemersveld een teken aan de wand? Tegenwoordig kun je bijna elke dag een weg- of crosswedstrijd lopen en met deze wildgroei ben je als doorsnee crossorganisator niet meer interessant. Baan- en indoorwedstrijden kosten ons meer dan we binnenhalen aan inschrijfgelden. Onze grootste kostenpost vormen de baanwedstrijden; dit omdat we hiervoor ET oftewel Elektronische Tijdwaarneming moeten inhuren. Zonder ET krijg je geen inschrijvingen meer binnen.

7 Feitelijk vormde alleen de Lidocross een winstgevende activiteit en ook dat is in het verleden wel eens anders geweest. Maar nu Natuurmonumenten steeds hogere bedragen gaat vragen voor gebruik van hun bos/duingebied en de inschrijvingen in aantal snel terug lopen, zal ook deze wedstrijd uiteindelijk geld gaan kosten. Tenzij we sponsoren weten te strikken. Wedstrijd Datum Deelnemers 2014 Deelnemers 2013 Deelnemers 2012 Deelnemers 2011 Clubcross 12 jan Indoorwedstrijd 24 febr Open pupillenwedstrijd 06 april Schoolatletiek Pupillencompetitie C/D competitie 24 mei Avondwedstrijd 05 juni Open BCD wedstrijd Clubkampioenschappen 28 sept Lidocross 21 dec totaal Vooruitblik Een korte vooruitblik voor : Vooral aanvulling/uitbreiding van ons jurycorps staat hoog op onze prioriteitenlijst alsook een nauwere communicatie met onze trainers en trainsters. In het invullen van de beleidsplannen, het uitdragen van de atletiek in Waalwijk via de buurtsportcoach en andere instanties (waaronder het onderwijsveld) zien we nieuwe en tevens spannende uitdagingen liggen.

8 1. Verder gewoon doorgaan met goed georganiseerde en gezellige wedstrijden houden op onze mooie baan of een verrassend parkoers (bos en duin). 2. De wedstrijdkalender voor 2015: 11 januari Clubcross nabij het Galgenwiel 01 maart Indoor wedstrijd (in sporthal De Slagen) 19 april Athletic Champs (spel)wedstrijd voor pupillen 11 juni Avondwedstrijd baancircuit 28 juni Open pupillen wedstrijd 27 september Clubkampioenschappen 20 december 49 e LIDO-cross Wedstrijd Organisatie en Technische Commissie, Machiel Voorzee, voorzitter Jan van der Schans, lid en trainerscoördinator tot half maart 2014 Gerard Heijda, wedstrijdsecretaris en notulist tot 24 februari 2014 Kevin Joosten, jurycommissaris (JuCo) Yves Vos, lid Maaike London, lid Dorine van der Mast, lid (en notulist vanaf maart 2014) Eddy Stadwijk, adviseur, trainerscoordinator vanaf maart 2014 Jaarverslag Oud Papier Actie 2014 Mijn tweede jaar als coördinator van de Oud Papier Actie was qua personele bezetting een goed jaar. Wederom waren er iedere derde zaterdag van de maand een viertal heren (en soms een dame) gereed om het oud papier op te halen. Slechts een enkele keer was er iemand ziek, waarbij goed voor vervanging gezorgd is. Nadat in september 2013 de papierverwerker Puijfelik failliet is gegaan, is sinds afgelopen jaar een nieuwe partner gevonden in de BAT. Zij hebben in het begin redelijk wat moeite gehad met de routes, waardoor we achteraf nog wel eens papier op zijn gaan halen.

9 Wat betreft het overzicht in de kilo s; dit jaar is er wederom sprake van een daling. Vanaf het hoogtepunt in 2001 is het aantal kilo s gestaag gedaald met -31,3%. In 2014 is de daling ten opzichte van %. Deze cijfers komen overeen met de tendens in Nederland. De gevolgen van deze structurele daling zijn te vinden bij de penningmeester t.o.v 2013 jan % feb % mrt % apr % mei % jun % jul % aug % sep % okt % nov % dec % Totaal % De ophalers van de maand december winnen het nipt van de heren van juni (Tsvika Zigelboim, Joris Ivens, Tim Geijs en Mark van der Wildt). Gefeliciteerd John de Gardeijn, Henk Sprangers, Derk-Jan Elshout en de penningmeester Ruud van Raak! Jaarverslag SFA (schoon en fris actie) De SFA is in 2012 goed van de grond gekomen. Daarvoor werd er ook wel gepoetst in de kantine maar niet met enige regelmaat. Eind 2011 is er een schoonmaak schema gemaakt, zijn er schoonmaakspullen gekocht en zijn er vrijwilligers gezocht. In januari 2012 is een start gemaakt. Elke maand staan er 3 (meestal) vrouwen de 1 e en de bovenste verdieping schoon te maken. In sommige gevallen staan ze met 4 personen, maar dan worden klussen gedaan die wat tijdrovender zijn zoals bv ramen wassen of koelkasten schoonmaken. De beneden verdieping, kleedkamers, toiletten en hal, worden 2x per week door Piet Koot schoongemaakt. Afgelopen jaar heb ik een oproep gedaan aan het bestuur voor meer vrijwilligers om de legen plekken op te vullen. Hier is goed gehoor aan gegeven. Inmiddels zijn er weer een paar leden die de club hebben verlaten, dus er blijven altijd nieuw vrijwilligers nodig. Van de grote LAG groep zijn er 12 dames die mee poetsen. Van de Basisgroep zijn er 17 dames die mee poetsen.

10 Elk jaar heb ik een wisselende groep van 5 jeugdleden die komen poetsen. Op deze manier kunnen ze vast wennen aan het échte vrijwilligerswerk dat gaat komen als ze 18+ zijn. Op dit moment zijn er 34 leden actief bij het schoonhouden van het clubgebouw. Dit wordt met plezier gedaan. Annika Korporaal Jaarverslag 2014 Ledenadministratie Onderstaand weer een overzicht van het verloop van het ledenaantal in De aansluiting met 2013 bij de speedy s, pupillen en junioren klopt niet met Dit komt door de overgang van speedy s naar pupillen, pupillen naar junioren en 2 junioren naar de senioren masters, die ik in december heb verwerkt. De aan- en afmeldingen in 2014 kloppen wel. Bij de senioren/masters heb ik deze 2 al bij de aanmeldingen opgenomen. Het totaal aantal leden is in 2014 helaas gedaald met 15. We hebben nu ook 2 nieuwe categorieën aangemaakt t.w. Instroom Jeugdloopgroep en Instroomgroep Senioren. We hopen dat er van de Start To Run meer in deze categorieën zullen instromen, zodat ze bij onze club blijven. Categorie Aanmelding 2014 Afmelding 2014 Totaal 2014 Speedy s G-Atleten Pupillen Junioren Instroom 5 5 Jeugdloopgroep LAG Instroomgroep 9 9 Senioren Basisgroep Senioren/Masters Nordic Walking DFG Overig (kader, Ereleden, jury) Totaal

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

bode Baanseizoen weer gestart Fieldlab in bedrijf Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik

bode Baanseizoen weer gestart Fieldlab in bedrijf Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 3, april 2015 bode Fieldlab in bedrijf Baanseizoen weer gestart Foto: Jos Hoogerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Sport in beeld binnenstebuidel

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013.

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013 Agenda April 7 de Leyenestafette Voor ARO leden en familie en vrienden Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013 Redactieadres: infaro@aro88.nl Redactiecommissie:

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie