Plan van Aanpak Het ontwerpen van een Intelligent fitness apparaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Het ontwerpen van een Intelligent fitness apparaat"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Het ontwerpen van een Intelligent fitness apparaat Groep J-Design Engineering Design and Innovation Kevin Brink Marnix van der Blonk Piet Dudink Rio Essed CÄcile van Oene Maarten Platjes Hans Stegemeijer Stefan van der Zwaard Hogeschool van amsterdam, Amsterdam, 15 november 2005

2 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Het probleem Mogelijkheden Wat? Conclusie ProbleemdefiniÄrende fase Doel: Eisenprogramma: Vragenstelling: Probleemstelling: Taakomschrijving Voorzitter: Notulist: Groepslid: Afbakening projectinhoud Richtlijnen bij de projectopdracht Planning van het project Taakverdeling in de groep Lijst van onderzoeken Marktonderzoek: Ergonomie-onderzoek: Normenonderzoek: Intelligentie-onderzoek: Literatuurlijst: Boeken: Schooldictaten: Internetsites:...7 Bijlage A Piramidemodel...8 Bijlage B Onderzoek marktfitnessapparatuur...9 Bijlage C Groepsafspraken...10 Bijlage D Vergaderschema...11 Bijlage E Groepsfoto...12 Bijlage F Planning...13

3 Inleiding Het plan van aanpak is een volledige en duidelijke beschrijving van wat het probleem is en hoe wij dat menen te gaan oplossen. We beginnen natuurlijk met de doelstelling waarin duidelijk uiteen word gezet wat het doel is van het project, mensen in beweging krijgen.(1) Daarop volgt de probleemdefiniårende fase waarin nauwkeurig punt voor punt word behandelt wat het probleem nu precies is.(2) De groepsafspraken(3), het vergaderschema(4) en de taakomschrijving(5) geven een beeld van hoe het intern bij J-Design eraan toegaat. De afbakening van de projectinhoud dient met de planning en de opgestelde eisen om duidelijk op zwart en wit te hebben wanneer en wat J-Design zal gaan produceren.(6) Aangezien er natuurlijk voorkomen moet worden dat er dingen worden ontworpen die onuitvoerbaar zijn, reeds bestaan of niet voldoen aan de standaard normen worden er meerdere onderzoeken gedaan.(7) Geen enkel plan van aanpak is compleet zonder een literatuurlijst, dit zodat gecontroleerd kan worden waar wij als J-Design onze informatie vandaan halen.(8)

4 1. Doelstelling 1.1 Het probleem Zoals in de probleemstelling uiteengezet is is er een ernstig probleem dat de grondslag van onze economie en de algemene gezondheid van de bevolking kan bedreigen. Een oplossing hiervoor vinden is uiteraard de doelstelling van dit geheel. 1.2 Mogelijkheden Mensen in beweging krijgen is een zeer lastige, zo niet onmogelijke taak zoals overduidelijk uit het verleden blijkt. Was dit niet het geval dan zouden we nu niet met dit probleem geconfronteerd worden. Er moet dus een innovatieve oplossing komen. Aangezien mensen die weinig lichaamsbeweging krijgen vaak tegen problemen aanlopen in de trant van blessures door overbelasting moet er dus ook voor worden gezorgd dat het ontwerp een verantwoorde opbouw van de lichamelijke conditie coçrdineert. Dit kan in de bescheiden mening van J-Design gevonden worden in een intelligent fitnessapparaat. 1.3 Wat? Het team van J-Design zal een intelligent fitnessapparaat te ontwikkelen tot het punt van in productie nemen. Dat houdt in dat het concept volledig doorgerekent en gecalculeerd zal worden. Het enige dat er nog aan werk te doen zal zijn voor de ingenieurs van FiT is de produceerlijn aanpassen. Het fitnisapparaat zal natuurlijk ook een functioneel en aantrekkelijk design hebben, vandaag de dag neemt de consument met minder simpelweg geen genoegen. 1.4 Conclusie Al met al kan er worden gesteld dat er een intelligent fitnessapparaat met oog voor de gezondheid van de gebruiker moet worden ontwikkeld tot op het punt van de eigenlijke productie. Dit is een moeilijke taak maar wel een die met gerust hart in de handen van het team van J-Design gelegd kan worden. 2. ProbleemdefiniÄrende fase 2.1 Doel: Het ontwikkelen van een intelligent fitnessapparaat dat de vergrijzing in Nederland tegen gaat en de gezondheid van de gebruiker meet en in de gaten houdt. 2.2 Eisenprogramma: Voor iedereen bruikbaar Gebruik in huis Design for all Makkelijke bediening Gegevens op display Innovatief Vodoen aan de wettelijke normen 2.3 Vragenstelling: Wat wordt verstaan onder design for all vormgeving? Een Design die ons doelgroep aanspreekt, wat in ons geval de gegoede burgers zijn. Wat voor type display zal gebruikt worden? Een display dat groot genoeg is om alle informatie weer te geven en een duidelijk leesbare grote van de tekst en eventueel iconen. Hoe maak je een fitness apparaat voor iedereen bruikbaar? door uit te gaan van de lichamelijk zwakste. Wat word bedoeld met innovatief? Een ontwerp dat nog niet bestaat.

5 2.4 Probleemstelling: Een design for al fitnessapparaat, uitgaande van de lichamelijk zwakste en toch zo innovatief mogelijk, met display bestaande uit een perfecte weergaven van tekst en iconen. 3. Taakomschrijving 3.1 Voorzitter: Zorgt voor een effectief en goed verloop van de bijeenkomsten, hij let vooral op de goede besluitvorming en zorgt voor een goed werkklimaat wat de samenwerking tussen de groepsleden stimuleert. De voorzitter stelt de agenda op, opent de vergadering, bepaalt de volgorde van de presentaties van de groepsleden, zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt en houdt de tijd in de gaten. 3.2 Notulist: Is verantwoordelijk voor het goed vastleggen van informatie die voor alle groepsleden toegankelijk moet zijn. Zo noteert hij alle afwezigen en diegene die zijn taak nog niet heeft voltooid. Ook dient hij notulen te maken van elke vergadering die gehouden is tijdens het project, zodat die toegevoegd kunnen worden als bijlage in het logboek. Deze notulen dient hij ook te verspreiden over de gehele projectgroep zodat iedereen ze heeft. 3.3 Groepslid: Met zijn inbreng, manier van communiceren en omgang met anderen oefent hij invloed uit op het samenwerkingsproces. Zo controleert hij de planning, houdt zich aan gemaakte afspraken en taken en lost problemen op. Zijn gerealiseerde opdrachten presenteert hij tijdens de vergadering. 4. Afbakening projectinhoud 4.1 Richtlijnen bij de projectopdracht De volgende eisen zijn gesteld om duidelijk te maken waar het product aan moet voldoen: Het is de bedoeling dat het ontwerp voor iedereen bruikbaar is zodat er genoeg mensen in aanmerking komen om het product te kopen. Het moet in huis gebruikt worden, zodat je niet buiten hoeft te trainen. De bediening moet wel makkelijk te gebruiken zijn zodat er geen klachten komen van mensen die er niet uitkomen. De gegevens die verzameld worden door het product moeten op een display verschijnen zodat de gebruiker meteen ziet of hij wat verkeerd doet. Het product moet aan de wettelijke eisen voldoen.tot slot moet het product innovatief zijn. 4.2 Planning van het project De planning is als bijlage toegevoegd, zie de bijlagen. 4.3 Taakverdeling in de groep Piet, afbakening project inhoud Stefan, planning Maarten planning Hans, piramide model Rio, probleem stelling CÄcile, lijst van onderzoek Marnix, groepsafspraken Kevin, doelstelling 5. Lijst van onderzoeken Deze lijst van onderzoeken bestaat uit een opsomming van de onderzoeken die wij voornemens zijn te doen, deze ten einde een beter beeld te krijgen van in welke richting gedacht moet worden voor het ontwerp. Er wordt begonnen met het marktonderzoek, immers als je een product ontwikkelt wat als eis

6 heeft innovatief te zijn, moet je wel zeker zijn dat het niet al bestaat.(5.1) Deze wordt gevolgd door het ergonomieonderzoek, bij het ontwikkelen van een apparaat dat te maken heeft met veelvoudige menselijke handelingen is dit onontbeerlijk.(5.2) Natuurlijk moet er ook worden onderzocht aan welke normen en wetten het apparaat moet voldoen.(5.3) Als laatste maar zeker niet als minst belangrijke komt het intelligentieonderzoek, er moet een intelligent fitnessapparaat worden ontworpen en dan kan je simpelweg niet zonder dit onderzoek.(5.4) 5.1 Marktonderzoek: Er moet worden onderzocht wat er al bestaat op het gebied van intelligente fitnessapparatuur. Zo voorkom je dat je ontwerp wat je op de markt brengt al bestaat. Ook wordt er onderzocht hoe er rekening gehouden kan worden met eigenschappen en afmetingen van mensen. Hier sluit ook het ergonomie onderzoek aan wat in het volgende punt behandeld wordt. 5.2 Ergonomie-onderzoek: Dit onderzoek zal in twee onderzoeken gedeeld worden. Namelijk een antropometrisch en een cognitief onderzoek. In het antropometrisch onderzoek zal onderzocht worden of het ontwerp voor bijvoorbeeld de kleinste gebruiker of voor iemand met gemiddelde lengte zal zijn of hoe iemand de hendels het lekkerst vasthoudt. Kortom het gaat over de fametingen van mensen. Belangrijk is hierbij wel dat er bij het onderzoek gelet moet worden dat het ontwerp Design for all is. 5.3 Normenonderzoek: Wat je ook ontwerpt er zal altijd een normen onderzoek gedaan moeten worden. Dus zo ook bij het ontwerp van een intelligent fitnessapparaat. EÄn van die normen is de machinerichtlijn, maar dit is waarschijnlijk niet de enige, dus er moet onderzocht worden aan welke normen er nog meer moet worden voldaan. 5.4 Intelligentie-onderzoek: Om het fitness apparaat intelligent te maken zullen er sensoren moeten worden gebruikt. Dus er moet onderzocht worden wat er gemeten zou kunnen worden tijdens het fitnessen en met welke sensoren dit dan gedaan kan worden. Er is door naam bedrijf al een excursie naar het expostitie centrum Living Tomorrow geweest. Hier zijn een aantal ontwikkelingen gezien die interessant zijn voor de projectopdracht. Pas nadat deze onderzoeken gedaan zijn kan er begonnen worden aan het echte ontwerp. Als je deze onderzoeken niet zou doen, zou je vaak in het ontwerp proces erachter komen dat bepaalde ontwerpen niet kunnen of dat het bijvoorbeeld al bestaat. Er wordt veel tijd bespaart wanneer dit van te voren gedaan wordt. 6. Literatuurlijst: 6.1 Boeken: Grit, R. Projectmanagment, 4 e druk 2005, Wolters-Noordhoff Hoogerkamp, P. Praktijkgids machinerichtlijn praktisch toepassen 2 e druk, Delft 2003, NEN Siers, F.J. Methodisch ontwerpen volgens H.H. van den Kroonenberg, 3 e druk 2004, Wolters-Noordhoff 6.2 Schooldictaten: Wentzel, T. Het Projectgroepsverslag,

7 Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor Techniek Amsterdam, Internetsites: Living Tomorrow Amsterdam Geraadpleegd op Support, beurs over leven met een handicap. Geraadpleegd op Arbeid Geraadpleegd op

8 Bijlage A Piramidemodel

9 Bijlage B Onderzoek marktfitnessapparatuur Ergofietsen Fietsergometers worden in tegenstelling tot hometrainers elektronisch afgesteld en kenmerken zich vooral door een exacte belastingsbesturing en een zeer precieze weergave. Er zijn diverse mooie functies op deze hometrainers zoals calorieverbruik, conditietest, count-down programma s, hartslaggestuurde programma s, hartslagmeting door middel van een borstband en diverse trainingsprogramma s. Crosstrainers Met de crosstrainer werkt u effectief aan conditieverbetering en spierontwikkeling. De natuurlijke, elliptische loopbeweging wordt gecombineerd met training van het bovenlichaam. Het grote voordeel is dat uw hartslag snel naar het gewenste niveau gebracht kan worden, zonder de gewrichten te zwaar te belasten. Ook op deze fitnessapparatuur zitten ook diverse mooie functies, zoals calorieverbruik, conditietest, count-down programma s, hartslaggestuurde programma s, hartslagmeting via handgreepsensoren en borstband en diverse trainingsprogramma s. Loopbanden Er zijn diverse loopbanden in de handel die intelligent zijn, waarmee met de computers op het display diverse functies zoals afstand, calorieverbruik, conditietest, cool down functie, count down programma s, hartslaggestuurde programma s, hartslagmeting en diverse trainingsprogramma s. Roeimachines Roeimachines hebben ook diverse mooie functies zoals calorieverbruik, conditietest en hartslagmeting door middel van een borstband.

10 Bijlage C Groepsafspraken Te laat bij vergadering en project gerelateerde vakken: - eerste keer waarschuwing - tweede keer extra opdracht Werk niet op tijd af: - alleen consequenties als je niet kan aantonen waarom. - als nog het werk voor 12 uur af en op BSCW zetten - extra opdracht Werkweigering leidt tot uitzetting van persoon uit de groep - Eerste signaal van problemen, interventie met groep - Tweede signaal van problemen, aangeven bij SLB-er en de opties bespreken. 28 november groepsevaluatie samenwerking 12 december groepsevaluatie samenwerking notulen voor 24 uur dezelfde dag op BSCW iedereen moet de notulen lezen. Enkele voorzitters, en dus niet iedereen. Volledige stilte tijdens het vergaderen. Een man tegelijk aan het woord. Laptops dicht houden.

11 Bijlage D Vergaderschema Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Marnix Voorzitter Voorzitter Voorzitter Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid CÄcil Groepslid Notulist Groepslid Voorzitter Voorzitter Groepslid Groepslid Maarten Groepslid Groepslid Notulist Groepslid Groepslid Voorzitter Voorzitter Stefan Notulist Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid Kevin Groepslid Groepslid Groepslid Notulist Groepslid Groepslid Groepslid Piet Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid Notulist Groepslid Groepslid Rio Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid Notulist Groepslid Hans Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid Groepslid Notulist De vergadering zal wekelijks om maandag en vrijdag het 5 e uur plaats vinden.

12 Bijlage E Groepsfoto Groepsfoto met de namen van de ingineurs van links naar rechts. Achterste rij Voorste rij : Maarten Platjes, Marnix van der Blonk, Piet Dudink en Kevin Brink. : Hans Stegemeijer, CÅcile van Oene, Rio Essed en Stefan van der Zwaard.

13 Bijlage F Planning

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider:

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider: Plan van Aanpak TI1A Projectleider: Alex Guish. Opdrachtnemers: Boris van Norren. Ergin Ergin. Esat Karaer. Ruben Buitendijk. 0897361@hr.nl Emailadressen: 0833560@hr.nl 0886508@hr.nl 0893024@hr.nl 0890813@hr.nl

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 06

Inhoudsopgave. Inleiding... 06 . 2 Voorwoord Voor u ligt de bachelor thesis, ICT tools als nieuwe mantelzorg ondersteuning. Dit afstudeeronderzoek is geschreven in het kader van de opleiding Toegepaste Gerontologie van de Christelijke

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren

SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in het kort weergeven of herhalen => recapituleren, resumeren Naam: Rik Flink Student nr.: 20001700 Opleiding: Hogeschool Zuyd; Communicatie& Multimedia Design Begeleiders: Rutger Rozendal en Stef Petit Datum: 14 Juni 2004 SAMENVATTING sa men vat ten (ov.ww.) 1 in

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Cold Calling

Hand-out behorende bij de training. Cold Calling Hand-out behorende bij de training Cold Calling Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX XX AMSTERDAM

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Ontwerp en realisatie

Ontwerp en realisatie Ontwerp en realisatie prototype van een maaltijdapplicatie voor matig verstandelijk gehandicapte cliënten van Siza Geen enkele verstandelijk gehandicapte cliënt is hetzelfde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Wat Fruitcake Studio moet weten over usability

Wat Fruitcake Studio moet weten over usability Wat Fruitcake Studio moet weten over usability Onderzoek naar de optimale ontwerpkeuzes, betreffende usability en user experience, voor de user interface van webproducten voor zowel desktop als mobiele

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Meehelpen in ontwikkeling keuzevak. Ontwerp en veiligheid

Meehelpen in ontwikkeling keuzevak. Ontwerp en veiligheid Meehelpen in ontwikkeling keuzevak Ontwerp en veiligheid Enschede, 27. Juni 2014 Door: Kirsten Stegemann 342156 IPO Voor: Saxion Kenniscentrum Design en Technologie Begeleider: Margot Stilma SAMENVATTING

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106 ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring 1 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie

Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Kennisdocument Functiebelastingsprofielen bij reïntegratie Bij het nemen van een besluit of een werknemer terugkeert in het eigen werk of moet uitzien naar ander passend werk spelen de functionele mogelijkheden

Nadere informatie

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie