Projectplan Rural Goat Rearing Programme for Disabled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Rural Goat Rearing Programme for Disabled"

Transcriptie

1 Projectplan Rural Goat Rearing Programme for Disabled Een melkgeit en meerdaags trainingsprogramma voor 100 gehandicapte mensen om de eigen socio-economische positie te verbeteren Locatie: districten Ernakulam, Idukki, Kottayam in de provincie Kerala, India Uitvoerende organisatie: Kottayam Social Service Society Uitvoeringsperiode: januari tot september 2013

2 1. Stichting Ananda Bhavan 1.1 Inleiding 1.2 Bestuur en vrijwilligers 1.3 Samenwerking met Kottayam Social Services Society 2. Kottayam Social Services Society 2.1 Inleiding 2.2 Werkvelden 2.3 Relatie tot dit project 3. Project Rural Goat Rearing Programme for Disabled 3.1 Kerala, een internationaal voorbeeld van goede ontwikkeling 3.2 Probleemstelling 3.3 Doelstellingen 3.4 Doelgroepen 3.5 Methodiek 3.6 Planning 3.7 Verwachte resultaten 3.8 Begroting 4. Bijlagen 4.1 Uittreksel Kamer van Koophandel 4.2 Statuten 4.3 Jaarverslag ANBI-Verklaring Colofon Stichting Ananda Bhavan Simone de Beauvoirstraat TC Arnhem Tel: Website: Rekeningnummer: Stichting Ananda Bhavan staat ingeschreven bij de KvK met dossiernummer en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 2

3 1. Stichting Ananda Bhavan 1.1 Inleiding Stichting Ananda Bhavan is opgericht op 16 juni De statutaire doelstelling is om medische zorg te bevorderen ten behoeve van hulpbehoevende kinderen en ouderen in India. Ananda Bhavan biedt hulp aan mensen in nood, zonder daarbij onderscheid te maken in politieke, religieuze of etnische achtergronden. De stichting verleent effectief hulp aan mensen in de armste streken van India die in zeer moeilijke omstandigheden leven, met name weeskinderen, bejaarden en gehandicapten. De aanvragen vanuit de samenwerkende partnerorganisaties zijn heel verschillend. Het kan gaan om medische zorg voor weeskinderen, verzelfstandigingsprojecten voor gehandicapten of bejaarden die letterlijk uit de goot zijn gehaald. 1.2 Bestuur en vrijwilligers Voorzitter Clara van der Schoof-Palmans beleidsuitvoering, voorlichting, sociaal jaarverslag, communicatie Secretaris Inez Nooitgedagt-Coutinho Notuleren en algemene zaken Penningmeester Marja Letteboer-Peskens Financiële verslaglegging, overleg met o.m. Lions Clubs Bestuurslid Arnold Zandbergen Het Algemeen Bestuur komt elk kwartaal bijeen om over de voortgang van de projecten te spreken en nieuwe vast te stellen, alsook voorkomende beleidskwesties te behandelen en nieuwe ideeën te bespreken. Het bestuur stelt het jaarlijkse beleidsplan vast, alsmede het inhoudelijke en financiële jaarverslag. Vrijwilligers: Adviseur Piet van der Schoof Hulp bij subsidieaanvragen en fondsenwerving Webmaster Dirk Jan Berken Werkgroep: Ria Braat Dina Huls Rita Olsthoorn Gertie Hofstee Linda Eckelhoff Truus Sanne Gerry Bouwman De vrijwilligerswerkgroep verkoopt Indiase spullen op o.a. multiculturele manifestaties door middel van onze stand. Bestuursleden zijn daarbij veelal aanwezig en geven voorlichting over de projecten. In de herfst- en kersttijd maken de vrijwilligers kerststukjes en kransen voor de verkoop. 1.3 Samenwerking met Kottayam Social Services Society Sinds 2003 werkt Stichting Ananda Bhavan samen met Kottayam Social Services Society. KSSS heeft een sterke focus op de ontwikkeling van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en volwassenen en is op dit vlak enorm bedreven. Het eerste project dat werd ondersteund door de Stichting Ananda Bhavan betrof de bouw van twee daopvangcentra voor kinderen en twee bijbehorende schoolbusjes. Kinderen uit de hele omgeving werden opgehaald en kregen in de dagopvangcentra gespecialiseerd onderwijs, fysiotherapie, spraaktherapie en hadden de mogelijkheid tot het volgen van een vakopleiding. In 2006 werd hier, met steun van Ananda Bhavan, een derde dagopvang aan toegevoegd. In 2007 is een nieuw project van start gegaan, eveneens onder uitvoering van KSSS en met steun van Stichting Ananda Bhavan. Dit project heette Sterke kanten van mensen met een beperking naar voren halen en vond plaats in het Idukki-district in de provincie Kerala. 180 kasteloze gehandicapte kinderen en hun families werden opgenomen in programma s die met name voorlichting en attitudeverandering als doel hadden. De visie op handicaps als een straf van God heeft bijzonder negatieve consequenties voor kinderen met een handicap. Met financiële ondersteuning door de NCDO is een succesvolle poging gedaan deze houding te doorbreken en de positie van gehandicapte kinderen binnen gezin en gemeenschap te verbeteren. Voorzieningen die binnen dit kader werden getroffen waren behalve voorlichting eveneens de donatie van geitjes aan gehandicapte kinderen en hun gezinnen. Door in Nederland publieksacties te koppelen aan dit project konden in totaal in 2009 maar liefst 220 geitjes worden gedoneerd aan deelnemers van dit project in het Idukki-district. Het succes van dit project heeft niet alleen gezorgd voor een verbeterde sociale positie van gehandicapte personen in deze regio, maar ook voor een sterk verbeterde inkomenspositie. Dit project is de basis geweest voor een tweede gelijksoortig project, dat in dit projectplan beschreven staat. 3

4 2. Kottayam Social Services Society 2.1 Inleiding Het project wordt uitgevoerd door de Kottayam Social Service Society (KSSS), het pastorale centrum van het bisdom Kottayam. KSSS is opgericht in 1964 en is een non-profit instelling die met twintig stafkrachten een grote groep vrijwilligers toerust en begeleidt ten behoeve van sociale projecten. Deze vrijwilligers zijn actief in 76 dorpen. Bij de dienstverlening wordt geen onderscheid gemaakt naar kaste of godsdienst. De belangrijkste doelgroep zijn mensen die onder de armoedegrens leven. KSSS wil hen in staat stellen om zich te ontwikkelen, belemmeringen tegen te gaan en bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Daarbij gaat het om alleenstaande moeders en verlaten vrouwen, jongeren en kinderen, arme boeren, gehandicapten en ouderen. Bewustwording, voorlichting, oprichting en begeleiding van zelfhulpgroepen en kadervorming zijn hierbij belangrijke middelen. 2.2 Werkvelden KSSS richt zich op de volgende werkvelden: Agriculture Development And Animal Husbandry Basic Amenities Development Community Health And Rehabilitation Programmes Disaster Management Progammes Educational Support Programmes Environment Management Programmes Family Development Programmes Human And Institutional Resource Development Livelihood Development Programmes & Marketing Micro Insurance Natural Resource Management (Landbouw en veeteelt) (Ontwikkelingen van basisfaciliteiten) (Gezondheidsprogramma s en rehabilitatie) (Rampenmanagement) (Onderwijsondersteunende programma s) (Ecologisch management programma s) (Gezinsontwikkeling) (Human Resource en institutionele ontwikkeling) (Ontwikkeling levensonderhoud en ondernemerschap) (Verzekeringsstelsels op dorpsniveau) (Management van natuurlijke hulpbronnen) Daarbij heeft KSSS een belangrijke rol in de ontwikkeling van zelfhulpgroepen (SHG). Speerpunten hierbij zijn o.m.: SHG Leaders Training (Leiderschapstrainingen) Federation Leaders training (Leiderschapstraining op hoger organisatorisch niveau) Lead Farmers training (Agrarische leiderschapstrainingen) Entrepreneurship Development Programme (Ondernemerstrainingen) Skill training (Vaktrainingen) Women Day celebrations (Vieringen Vrouwendag) 2.3 Relatie tot dit project KSSS begon in 1997 met een speciaal werkmodel ten behoeve van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Inmiddels past KSSS dit werkmodel toe in 36 dorpen in de regio. Hierbij gaat het om rehabilitatie van de betrokken persoon in zijn of haar familie en de grotere gemeenschap. Gehandicapten leren activiteiten verrichten waarmee zij kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen. Dat houdt een verbetering in van hun positie in gezin en samenleving en dikwijls kan ook een afgebroken opleiding worden hervat. Hiertoe werkt KSSS onder meer samen met het Liliane Fonds. Samen hebben deze twee organisaties The Chaithanya Community College (CCC) opgericht, een opleidingscentrum gericht op vakscholing. De visie van deze school is om kansarme mensen de kans te bieden zichzelf te ontplooien door vaardigheden te ontwikkelen. De Community College accepteert schooluitvallers, lichamelijk gehandicapten, weduwes, vrouwen, ouderen en boeren. Deze ervaring, en de ervaring van het eerdere project Sterke kanten van mensen met een beperking naar voren halen dat liep van 2007 tot 2009 maakt KSSS tot een uitermate geschikte organisatie om dit project uit te voeren. Meer informatie over KSSS vindt u op 4

5 3. Project Rural Goat Rearing Programme for Disabled 3.1 Kerala, een internationaal voorbeeld van goede ontwikkeling De zuidelijke Indiase provincie Kerala is één van de meest ontwikkelde regio s van India. Kerala heeft als enige plek op de wereld een democratisch gekozen communistisch beleid. Aanhangers van Ghandi, Marx en Lenin leven al decennia in vrede met elkaar. De politieke betrokkenheid van de inwoners van Kerala is zo groot dat vreedzame betogingen een gangbaar straatbeeld zijn. Sinds de jaren 50 heeft de regering van Kerala drie bijzondere hervormingen doorgevoerd die het belang van de inwoners voorop stelden: 1. Landbeheer, m.n. de rechten van kleine boeren op eigen grond; 2. Intensieve onderwijshervormingen gericht op toegang tot onderwijs voor vrouwen en kastelozen; 3. Enorme investeringen in het gezondheidssysteem Het inkomen per hoofd van de bevolking ligt nog ver onder westerse standaarden. Ook geeft de India State Hunger Index aan dat honger in Kerala nog steeds ernstig is. Maar op andere aspecten heeft de provincie een niveau bereikt dat op veel punten vergelijkbaar is met westerse landen. Met 330 patiëntbedden per inwoners is dit in verhouding het hoogste aantal van alle provincies van India. Het geboorteniveau is gedaald tot 40 procent onder het nationale niveau van India, 60 procent onder het gemiddelde niveau van ontwikkelingslanden en is praktisch op een niveau van vervanging van het sterfteaantal. Het inwonersaantal stijgt daarmee nauwelijks meer. Moeders worden gestimuleerd zo lang mogelijk borstvoeding te geven. De overheid voorziet in een voedingsprogramma voor zwangere vrouwen en nieuwe moeders om dit te faciliteren. De kindersterfte is 14 op de 1.000, in vergelijking met een gemiddelde van 91 op de in andere ontwikkelingslanden. Slechts 11 landen op de wereld hebben een formeel overheidsbeleid gericht op de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en slechts nog gebaat zijn bij verlichting of verzachting (palliatieve zorg). Dit zijn landen als Australië, Zwitserland, Turkije en Engeland. De provincie Kerala is zelfs voor deze landen een voorbeeld door de vernieuwende manier waarop palliatieve zorg wordt gerealiseerd. Door gebruikmaking van overheidssteun kan een enorme groep vrijwilligers getraind worden in het bieden van psychologische, sociale en spirituele steun aan stervenden. Het onderwijssysteem heeft gezorgd voor een niveau van lezen en schrijven van ruim 94 procent, tegenover 65 procent voor geheel India en 99 procent voor de V.S. De ontwikkelingen die Kerala heeft gerealiseerd, hebben deze Indiase provincie tot een voorbeeld gemaakt voor veel regio s. Het Kerala-model is een combinatie van sleutelfactoren (politiek, sociaal, medisch en educatief) die tot internationaal aanzien hebben geleid. 5

6 3.2 Probleemstelling In Kerala zijn gehandicapte personen de meest verwaarloosde maatschappelijke groep. Zij kunnen veelal overleven door ondersteuning van familieleden of incidentele kleine giften. Maar op de lange termijn heeft dit soort hulp geen positief effect. Integendeel, gehandicapte personen blijven afhankelijk van anderen en leren niet om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Daarbij blijken gehandicapte mensen zelden uit hun huis te komen en worden uitgesloten van scholing, arbeid en sociale activiteiten. Dit is niet enkel een kwestie van vooroordelen en onwil vanuit de omgeving, maar veelal van het feit dat scholen en arbeidsplaatsen niet kunnen omgaan met de diversiteit van handicaps en er niet op zijn aangepast een geschikte leer- of werkomgeving te bieden. Gehandicapte mensen leiden een onproductief, armoedig en eenzaam leven. Als oplossing voor dit gegeven heeft de Kottayam Social Service Society reeds in het verleden een geitjesproject opgezet. Door een gehandicapt persoon een geit te geven met daarbij een training in verzorging èn een eenvoudige ondernemerstraining, krijgt deze persoon een hoger sociaal aanzien (wordt interessanter voor zijn of haar omgeving), handelt kleinschalig in geitenproducten zoals melk, kan op redelijk korte termijn een aanzienlijke verbetering in de levensstandaard realiseren en heeft uitzicht op een verdere ontwikkeling als ondernemer. 3.3 Doelstellingen Het inzetten van geitenhouden als effectieve manier om in het eigen levensonderhoud te voorzien voor een gehandicapt persoon; Het stimuleren van de socio-economische positie van de gehandicapte gemeenschap in de districten Kottayam, Ernakulam en Idukki; Het aanbieden van een tweedaagse training over geitenhouden aan 100 gehandicapte personen, met elk 1 ondersteunend familielid; Het aanbieden van een tweedaagse Executive Development Training (EDP), met als doel ondernemerschap te stimuleren; De aankoop van 100 geiten, voor elke deelnemer een geit; De deelnemende personen periodiek te blijven bezoeken om de resultaten te meten en waar nodig advies en ondersteuning te geven. 3.4 Doelgroepen 100 gehandicapte personen in de districten Ernakulam, Idukki, Kottayam in de provincie Kerala, India. 6

7 3.5 Methodiek Partnerorganisatie KSSS heeft van oudsher een organiserende en adviserende functie over zgn. Community Based Rehabilitation Self Help Groups (CBR Groups). Deze zelfhulpgroepen bestaan uit mensen, waaronder gehandicapte mensen, die op eigen initiatief proberen vooruit te komen in hun ontwikkeling. Elke zelfhulpgroep staat onder controle van de CBR Staff, een kleine groep vrijwilligers die bij elke zelfhulpgroep betrokken is en een overkoepelende functie heeft. Elke zelfhulpgroep komt periodiek samen om te praten over onderwerpen als bijv. gezondheidszorg, onderwijs en lokale overheidsregulering. Soms kunnen deze mensen als groep kleine inkomensgenererende initiatieven ondernemen. In dit project zullen verschillende gehandicapte (familieleden van) deelnemers van de zelfhulpgroepen geselecteerd worden als begunstigde. Eén van de criteria bij het bepalen van de begunstigden, is of deze persoon een familielid heeft dat kan meedoen met de trainingen en waar nodig bijspringen bij de verzorging van de geit. Elke deelnemer moet bovendien een kleine bijdrage kunnen doen aan het voortbestaan van dit project. Er zal een klein spaarpotje worden gecreëerd, in het beheer van de CBR coördinatiegroep, waaruit onvoorziene kosten kunnen worden betaald. De CBR Staff en mensen van KSSS zullen reguliere huisbezoeken gaan afleggen. De gemeenschappen waar de begunstigde wonen, hebben bovendien een zodanige sociale cohesie dat er ook een duidelijke rol is weggelegd voor het dorpscomité. 3.6 Planning Het hele project duurt zo n 9 maanden en start vanaf januari De planning ziet er als volgt uit: Maand 1: selectie van de deelnemers Maand 2: overleg met de doelgroep over de te volgen planning Maand 3: tweedaagse training in geitenverzorging voor 100 gehandicapte personen en een ondersteunend familielid Maand 4: Executive Development Training (ondernemerstraining) Maand 5: aankoop en verdeling van de geiten Maand 6: huisbezoeken Vanaf maand 6: follow up en advies Vanaf maand 8: opstart van inkomensgenererende activiteiten, zoals de verkoop van melk en lammeren 3.7 Verwachte resultaten Het project kan als succesvol worden beschouwd als elke deelnemer duurzame inkomsten verdient uit het houden van de geit. Deze duurzame inkomsten kunnen vervolgens weer worden ingezet om meer geiten te kopen of een nieuwe onderneming op te zetten door bijvoorbeeld een koe te kopen. Meer sociale omgang en met name een verbeterde levensstandaard voor de 100 gehandicapte personen die deelnemen aan dit project zijn het resultaat. 3.8 Begroting Projectbegroting 'Rural Goat Rearing Programme for Disabled' Tweedaagse training 'Geitenhouden' 724,63 Tweedaagse training 'Ondernemerschap' 362,31 Consultancy 72,46 Marketing 72,46 Administratie 362,31 Korte natraining 231,88 Reiskosten huisbezoeken 72,46 Salaris projectcoördinator 1.449,27 tevens eigen bijdrage Aankoop van 100 geiten ,75 Transport van de geiten 144,92 Totale kosten ,45 eigen bijdrage KSSS 1.449,27 Bijdrage Stichting Ananda Bhavan ,18 7

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN OVER HET JAAR 2013 NIEUWE PLANNEN VOOR HET JAAR 2014

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN OVER HET JAAR 2013 NIEUWE PLANNEN VOOR HET JAAR 2014 JAARVERSLAG VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN OVER HET JAAR 2013 NIEUWE PLANNEN VOOR HET JAAR 2014 Beste mensen, Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2013 en de jaarplannen voor 2014. De Stichting Ananda Bhavan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Samenstelling bestuur. Gerealiseerde projecten in 2012. Plannen voor 2013. Financieel overzicht Stichting Ananda Bhavan 2012

Inhoudsopgave. Voorwoord. Samenstelling bestuur. Gerealiseerde projecten in 2012. Plannen voor 2013. Financieel overzicht Stichting Ananda Bhavan 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Samenstelling bestuur Gerealiseerde projecten in 2012 Plannen voor 2013 Financieel overzicht Stichting Ananda Bhavan 2012 Colofon Stichting Ananda Bhavan Simone

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2015 VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN

BELEIDSPLAN 2014-2015 VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN BELEIDSPLAN 2014-2015 VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN Basisgegevens Stichting AnandaBhavan, Simone de Beauvoirstraat 7 6843TC Arnhem 026-389 04 86 palmschoof@upcmail.nl www.stichting-ananda-bhavan.tk Inschrijfummer

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH)

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) 2014 2016 Oprichting Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH), statutair gevestigd te Raalte, is opgericht op 5 juli 1982. Adres secretariaat : Keerweer 23,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Buna Tetu (kort overzicht)

Buna Tetu (kort overzicht) Buna Tetu (kort overzicht) Kinderen met een handicap tellen ook mee! Stichting Joni Social Education Project Voor een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen Achtergrond project Ouders van gehandicapte

Nadere informatie

1. Inhoud. 1. Inhoud Algemene gegevens Visie en missie Bestuur Projecten Financiële verantwoording...

1. Inhoud. 1. Inhoud Algemene gegevens Visie en missie Bestuur Projecten Financiële verantwoording... JAARVERSLAG 2015 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Algemene gegevens... 2 3. Visie en missie... 3 4. Bestuur... 4 5. Projecten... 5 6. Financiële verantwoording... 9 2 2. Algemene gegevens De Stichting Karamba

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan 2013/2015. Stichting

Beleidsplan 2013/2015. Stichting Beleidsplan 2013/2015 Stichting Versie 1.2 dd 6 januari 2013 Inhoud: 1. Gegevens van de stichting 2. Contactpersoon 3. Doelstelling 4. Werkterrein 5. Activiteiten 6. Projecten 2013-2015 7. Fondswerving

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

New Day Impact Jaarverslag 2012

New Day Impact Jaarverslag 2012 New Day Impact Jaarverslag 2012 Stichting New Day Impact, Vlijtseweg 95, 7317 AE Apeldoorn info@newday-impact.nl www.newday-impact.nl Activiteiten in het jaar 2012 New Day Carecenter Ook in 2012 lag de

Nadere informatie

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016

Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Stichting Limburg in Beweging - Beleidsplan 2013 2016 Vastgesteld 9 januari 2013 "Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to youth in

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

If you help a man, You change one life. If you help a woman, You change a community. Cletus.

If you help a man, You change one life. If you help a woman, You change a community. Cletus. If you help a man, You change one life. If you help a woman, You change a community Cletus. WAT IS ARMOEDE? VOOR ONS WESTERLINGEN: wij vinden onszelf arm als: wij geen wagen kunnen kopen wij niet op restaurant

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Boerderij van Nambikay

Boerderij van Nambikay Beleidsplan 2014 2015 Boerderij van Nambikay Vastgesteld december 2013 Inleiding Het noorden en oosten van Sri Lanka heeft in de afgelopen 30 jaar veel geleden onder de burgeroorlog. Veel gezinnen en families

Nadere informatie

Stichting Leven in Albanië. Jaarverslag 2014

Stichting Leven in Albanië. Jaarverslag 2014 Stichting Leven in Albanië 28-5-2015 Inhoud Inleiding... 2 Achtergrond stichting... 2 Doelstelling... 2 Bestuur en organisatie... 4 Uitgevoerde activiteiten... 5 Kindergarten Marikaj... 6 Schoolmiddelen...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Heidi Hoogvliet +31 (0) Kinderen met lepra of een handicap horen erbij!

Heidi Hoogvliet +31 (0) Kinderen met lepra of een handicap horen erbij! Heidi Hoogvliet heidi@leprazending.nl +31 (0)55 7600 500 www.leprazending.nl Kinderen met lepra of een handicap horen erbij! Het probleem Lepra is een ziekte die nog jaarlijks honderdduizenden mensen treft

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland

Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland Beleidsplan Stichting Calcutta Rescue Nederland 2014 2018 Kamer van koophandel: 41131886 ANBI: 8160.94.032 Oegstgeest, 24 november 2013 1 Inhoudsopgave Pag. 1. Calcutta Rescue Nederland a. Wie zijn wij

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 september 2007 Briefnummer : 2007-33.316/38/A.15, EZ Zaaknummer: 44942 Behandeld door : Punter M. Telefoonnummer : (050) 3164472 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009

Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2009 1. Algemeen 1.1. Bestuurders en doel Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht. De bestuurders in 2009 waren: J. Plantinga, Voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan Secretariaat: Berkenweide 43 1647 BG Berkhout Tel: 0229-551727 info@ethioberhan.nl www.ethioberhan.nl Beleidsplan Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan 1/7 Sponsoring dagopvang

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Beleidsplan (Samenvatting)

Beleidsplan (Samenvatting) Beleidsplan 2016-2020 (Samenvatting) Inhoud 1 Over Stichting Congo... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Visie... 3 1.2 Werkgebied... 3 2 Projecten... 3 3 Werkwijze... 4 4 Financiën... 5 5 Vermogen... 5 6 Planning...

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Sportief en solidair. Dwars door Oeganda

Sportief en solidair. Dwars door Oeganda DWARS DOOR OEGANDA Sportief en solidair Dwars door Oeganda 17-28 februari 2016 We doorkruisen in 7 etappes de parel van Afrika op de mountainbike We bezoeken de projecten van Broederlijk Delen waarvoor

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar Jaarverslag 2015 Stichting Care te Alkmaar Doelstelling Stichting Care is opgericht op 30 december 1997. De doelstelling van de stichting is het doen van giften aan charitatieve instellingen en charitatieve

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail.

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail. Beleidsplan Save the Waterberg Rhino Nederland Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann waterbergrhino@gmail.com Inhoud Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van

Nadere informatie

Stichting Tele Family Work Team

Stichting Tele Family Work Team Tele Family Foundation Kenia Tele Family Work Team Nederland Stichting Tele Family Work Team Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2011 1. Inleiding...3 2. Strategie...4 2.1 Visie...4 2.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN OVER HET JAAR 2010 NIEUWE PLANNEN VOOR 2011

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN OVER HET JAAR 2010 NIEUWE PLANNEN VOOR 2011 JAARVERSLAG VAN DE STICHTING ANANDA BHAVAN OVER HET JAAR 2010 NIEUWE PLANNEN VOOR 2011 Volgens een onlangs uitgevoerd onderzoek door de Universiteit van Oxford leeft 55% van de Indiase bevolking van 1.1

Nadere informatie

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan www.nawien.org KvK.nr.: 63727714 IBAN: NL 25 ABNA 0511 2855 58 Beleidsplan 2017 2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2017 2018 van de stichting Nawien. Onze stichting helpt mensen in Afghanistan.

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2016 www.sarasvatimataji.com Stichting Sarasvati Mataji Plaggeberg 35 3956BK Leersum E-mail: welcome@sarasvatimataji.com Telefoon: +31 343-452789 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1.

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2015 Leonie Jansen 2015 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2011 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN 2015 2017 www.ariseandshinenetherlands.com info@ariseandshinenetherlands.com postadres: Barrierweg 42 5298AD Liempde 06-28183398 Inhoud 1. Missie/visie...3

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARDSUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARDSUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARDSUPPORTS 2014 Leonie Jansen 2014 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Doelstelling 1. Advies (communicatie, beleid, project & fondsenwerving) 2. Uitvoering fondsenwerving

Doelstelling 1. Advies (communicatie, beleid, project & fondsenwerving) 2. Uitvoering fondsenwerving Doelgroep kleine stichtingen / ontwikkelingssamenwerking Doelstelling 1. Advies (communicatie, beleid, project & fondsenwerving) 2. Uitvoering fondsenwerving 1 CASUS STICHTING DUURZAME SAMENLEVING PAPUA

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Christ For The World Missions

Beleidsplan Christ For The World Missions Beleidsplan Christ For The World Missions Christ For The World Missions Javastraat 118 A 1094HP Amsterdam Beleidsplan 2013 Vastgesteld in de Bestuursvergadering van de vereniging 1 Inleiding... 3 2 Doelstelling

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

ANBI Rapportage 2014. Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg

ANBI Rapportage 2014. Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg ANBI Rapportage 2014 Stichting Filémon, Dorpsstraat 92, 3751 ES Bunschoten-Spakenburg Informatie bestuur en stichting KvK-nummer 32088616 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Gooi-,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar Jaarverslag 2016 Stichting Care te Alkmaar Doelstelling Stichting Care is opgericht op 30 december 1997. De doelstelling van de stichting is het doen van giften aan charitatieve instellingen en charitatieve

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Internationaal Kamp voor Gehandicapte Jongeren 2014

Beleidsplan Stichting Internationaal Kamp voor Gehandicapte Jongeren 2014 Beleidsplan Stichting Internationaal Kamp voor Gehandicapte Jongeren 2014 Beleidsplan 2013-2014 Versie: 12 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkzaamheden om doelstellingen te verwezenlijken

Nadere informatie

FarmFriends. Jaarverslag FARM FRIENDS NEDERLAND Tywert 17, 8731 CM Wommels

FarmFriends. Jaarverslag FARM FRIENDS NEDERLAND Tywert 17, 8731 CM Wommels FarmFriends FarmFriends Jaarverslag 2014 FARM FRIENDS NEDERLAND Tywert 17, 8731 CM Wommels Telefoonnummer: 0515 33 22 42 Faxnummer: 0515 33 16 67 KvK-nummer: 01094599 IBAN NL68RABO0308702301 www.farm-friends.nl

Nadere informatie

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1.

F Lees bron 1 en beantwoord daarna opdracht 1. Opdracht Expert Overheidsbeleid Het crisisteam is samengesteld. Jij bent als expert overheidsbeleid ingevlogen om vast te stellen wat de overheid doet om ruimtelijk ongelijkheid te verminderen. De deskundigheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011 STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Beleidsplan Versie mei 2014

Beleidsplan Versie mei 2014 Beleidsplan Versie mei 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Bestuursverslag boekjaar 2009

Bestuursverslag boekjaar 2009 Bestuursverslag boekjaar 2009 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2010 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2015

Beleidsplan Versie oktober 2015 Beleidsplan Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wooninitiatief de Blauwe Parel Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Januari Juni 2015 Ontwikkeling van de Geitenmarkt - Zimbabwe

Voortgangsrapportage Januari Juni 2015 Ontwikkeling van de Geitenmarkt - Zimbabwe Voortgangsrapportage Januari Juni 2015 Ontwikkeling van de Geitenmarkt - Zimbabwe Goat Value Chain for Food Security 2014-2017 Projectperiode : 1 maart 2014-28 februari 2017 Financiering Heifer Nederland

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie