Beleidsplan 2013/2015. Stichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2013/2015. Stichting"

Transcriptie

1 Beleidsplan 2013/2015 Stichting

2 Versie 1.2 dd 6 januari 2013 Inhoud: 1. Gegevens van de stichting 2. Contactpersoon 3. Doelstelling 4. Werkterrein 5. Activiteiten 6. Projecten Fondswerving 8. Beheer van de stichting - 1 -

3 Stichting Chaïm 1. Gegevens van de Stichting: Stichting Chaïm is opgericht op 22 september 1999 in Oostkapelle, adres: Groene Specht 16, 4356DB Oostkapelle. Stichting Chaïm is ingeschreven bij de KvK te Middelburg onder nr en door de belastingdienst erkend als ANBI. 2. Contactpersoon: Jaap van t Veer ( voorzitter ) Postadres: Groene Specht 16, 4356DB Oostkapelle Telefoon: Website: E mail: Bankrekening: NL91ABNA Doelstelling van de Stichting: Stichting Chaïm heeft tot doel om, geïnspireerd door de liefde van Jezus, hoop en leven te brengen op plaatsen waar dat hard nodig is. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aanknopen van vriendschapsrelaties met mensen persoonlijk en vanuit deze relaties aanbieden van gerichte hulp en ondersteuning. We bevorderen relationeel en financieel het ontstaan van lokale gemeenschappen en de zorg die vanuit deze gemeenschappen in de omgeving kan worden gegeven. De stichting wil de ontwikkeling van vriendschapsrelaties vanuit Nederland met mensen ter plaatse bevorderen door het aanbieden van concrete hulp- en sponsorprojecten. Hiermee wil de stichting ook kerkgemeenten en andere groepen of bedrijven dienen. 4. Werkterrein: Chaïm begon haar werk in Kosova en Noord Albanië. Onder de bevolking heerst grote armoede en de economische vooruitzichten zijn slecht. Er is geen infrastructuur en de sociale voorzieningen ontbreken. Albanië is bovendien in geestelijk opzicht verarmd en berooid. Vóór het communisme was het gebied merendeels islamitisch en een klein deel rooms-katholiek. Onder het communisme waren beide godsdiensten verboden. Het land is nu grotendeels atheïstisch, er zijn nog wel culturele verschillen die voorkomen uit de religies van vóór de communistische overheersing. Ten aanzien van het werk van Chaïm in een gebied zijn er drie fasen van ontwikkeling: de pioniersfase, de opbouwfase en de gemeentefase. Op dit moment strekt het werk zich uit tot drie gebieden in drie verschillende fasen: Gjakova in Kosova (gemeentefase), Bajram Curri (opbouwfase) en Valbona (pioniersfase).

4 In de afgelopen jaren is met hulp van Chaïm in Gjakova een volwassen gezonde gemeente gegroeid. Deze gemeente heeft een sterk diaconale visie. Hierdoor zijn er goede contacten met hulpbehoevenden, waarbij naast materiële steun ook geestelijke steun kan worden verleend. Chaïm wil dit diaconale werk verder steunen door vriendschapsrelaties te bevorderen en persoonlijke hulp te bieden. Vanuit Gjakova is met hulp en ondersteuning van Stichting Chaïm in Noord Albanië (Bajram Curri) een gemeente ontstaan. De komende jaren willen wij de gezonde ontwikkeling deze gemeente bevorderen en diaconale activiteiten vanuit de gemeente in Bajram Curri verder ontwikkelen. De Valbona is een vallei in de bergen van Noord Albanië. In dit gebied is geen christelijke gemeente aanwezig. Er is veel armoede en leegloop, maar gezien het natuurschoon mag op langere termijn groei van toerisme worden verwacht. De stichting Chaïm bouwt aan persoonlijke contacten en voert hulpprojecten uit om daarmee Jezus zichtbaar te maken onder de lokale bevolking. Doel is om tot gemeenteontwikkeling in dit gebied te komen zodat hulp efficiënter gebracht kan worden. 5. Activiteiten van de Stichting voor de periode Opbouw kerkgemeente Bajram Curri In Bajram Curri ondersteunt Stichting Chaïm de ontwikkeling van een gemeente. De stichting Chaïm huurt hiervoor een gebouw waar ook de bijeenkomsten van de gemeente kunnen plaatsvinden. In de afgelopen tijd is hierdoor de gemeente sterk gegroeid. De komende tijd ligt de nadruk op het opbouwen van het geestelijk leiderschap ter plaatse. Hiertoe wil Stichting Chaïm in potentiële leiders investeren. Een tweede aandachtspunt voor de komende tijd is het verzelfstandigen van de gemeente en het versterken van de organisatie en structuur. Hulpprojecten Noord Albanië In en rond Bajram Curri en de Valbona wil Stichting Chaïm in samenwerking met de gemeente ter plaatse hulp bieden en relaties bevorderen. Hiertoe zullen ook concrete projecten aan 'sponsors' in Nederland worden aangeboden, die financieel of persoonlijk zich voor het project kunnen inzetten. We bevorderen het persoonlijk contact daarbij. Er is vooral behoefte aan het opknappen van woningen en het verbeteren van sanitaire voorzieningen. Daar waar het echt nodig en mogelijk is willen we waterleidingen aanleggen naar huisjes op het platteland en in die huizen (ook in de stad) een redelijk toilet en douche aanbrengen. Het zomerkamp De komende jaren willen wij (indien er voldoende financiële middelen zijn) doorgaan om voor arme kinderen uit Bajram Curri en de Valbona in Noord-Albanië en Gjakova in Kosova een week zomervakantie te organiseren. Dit project is deels financieel geadopteerd door gemeente de Bazuin in Deventer. Om dit ook op termijn te kunnen blijven doen moeten we in de komende periode op zoek naar een tweede 'adoptieouder'.

5 Steun Noord Albanië Door de grote werkeloosheid in Bajram Curri en de Valbona in Noord-Albanië willen we de steun aan arme gezinnen in dit gebied verder uitbreiden. Deze bestaat grotendeels uit het regelmatig verstrekken van de meest noodzakelijke levensmiddelen. Dit doen we in samenwerking met de lokale gemeente en het lokale bestuur zodat relaties worden opgebouwd. We proberen de volwassenen te stimuleren in het maken van producten zodat ze daardoor inkomen kunnen genereren en dit tevens ten goede komt aan hun identiteit. We nemen deze producten op onze reizen mee naar Nederland en trachten deze hier te verkopen. Persoonlijke opbouw in Kosova en Noord Albanië Stichting Chaïm wil vanuit vriendschapsrelatie investeren in de persoonlijke opbouw van mensen in het hele werkgebied. Dit doen we door het financieel bijdragen aan schoolgeld, vakopleidingen, cursussen Engels of tandheelkundige en medische zorg. Hierbij zoeken we in Nederland sponsors. Voor Gjakova doen we dit vooral voor mensen die zich ook aan de gemeente hebben verbonden. In Bajram Curri doen we dit daarnaast ook voor mensen van wie we het geloof hebben dat ze bereid zijn te willen groeien. In de Valbona zoeken we naar mensen die God op het oog heeft om de basis te kunnen gaan vormen voor een verdere verbetering van de situatie. Schoolgeld Voor ouders is het vaak financieel onmogelijk om hun kinderen door te laten leren. Wij hopen deze jongelui te kunnen steunen door hun schoolopleiding te betalen, zodat ze later betere mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Voor drie kinderen hebben we nu support in Nederland gevonden, maar nog zeker acht kinderen wachten op onze steun. Vakopleiding Veel jonge mensen hebben nauwelijks school gevolgd en zijn dus niet opgeleid tot een beroep in de maatschappij. Daardoor zijn zij nauwelijks of niet in staat in hun levensonderhoud te voorzien. Wij hopen deze kinderen te stimuleren en te steunen om een vakopleiding te gaan volgen. Meestal vindt dit plaats in een andere stad waardoor er ook reis- en verblijfkosten betaald moeten worden. Cursus Engels We willen een aantal volwassenen in staat stellen een cursus Engels te volgen, dit is voor hen een belangrijke stap in hun persoonlijke ontwikkeling en biedt betere mogelijkheden en kansen op een baan. Medische en tandheelkundig zorg Er zijn onder de bevolking velen die geen tandartshulp of noodzakelijke medische hulp kunnen betalen. Dikwijls is met weinig financiële hulp al veel te bereiken. B.v. bij een medisch onderzoek kan geconstateerd worden dat bloedarmoede of suikerziekte de oorzaak is van hun slechte gezondheid. Met eenvoudige medicijnen kunnen we deze mensen helpen. Voor veel mensen is een slecht gebit ook een belemmering voor

6 persoonlijke groei omdat ze zich daardoor minderwaardig voelen. Door financiële steun bij aanschaf van een kunstgebit kan veel worden bereikt. Deze hulp willen we graag uitbreiden. 6. concrete projekten voor : Gjakova: persoonlijke opbouw - ondersteuning Nexhat Bajrami - ondersteuning kinderen? - ondersteuning Faton en Kajmelina Berisha - ondersteuning leiders (In relatie met andere organisaties?) - ondersteuning diaconale activiteiten Bajram Curri: gemeentebouw, persoonlijke opbouw en hulpprojecten - huur gebouw - ondersteuning Teuta Nakaj - ondersteuning leiders - hulpproject Rusha Hasani, een moeder met vier kinderen die buitengewoon slecht gehuisvest is, helpen bij het opknappen van hun onderkomen. Daartoe is het nodig om de grond waarop het huisje staat te kopen om te voorkomen dat zij later uit haar huisje gezet wordt. Het opknappen van haar huisje zal worden uitgevoerd door vrijwilligers uit Nederland, die de kosten voor de reis en het verblijf zelf bekostigen. - hulpproject... - voedselpakketten Valbona: persoonlijke opbouw, hulpprojecten - Een nieuw dak voor het huisje van Besnik & Dhurata Shyti in het dorp Gjelaj. De kosten hiervoor worden opgebracht uit de giften van diverse mensen die onze Stichting steunen. Ook heeft deze familie een koe gekregen, waardoor zij beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. - Het gezin Demush en Edmira Selimaj in het dorp Valbona willen wij gaan ondersteunen om een klein restaurant te kunnen beginnen. - voedselpakketten Zomerkamp

7 Ook in de komende jaren willen wij voor de kinderen een zomerkamp houden. Dit zal in juli plaats vinden. De benodigde middelen voor dit zomerkamp willen wij door giften en sponsoring verkrijgen. 7. Fondswerving in Nederland: Sinds de oprichting van de Stichting Chaïm zijn wij begonnen met het benaderen van bedrijven, organisaties en instanties, kerken en individuele personen. Wij willen hiermee de Stichting bij een breed publiek bekendheid geven. Onze acties in Nederland richten zich zowel op het werven van financiële middelen en giften van vrijwilligers, als ook op het verkrijgen van materiële zaken die nodig zijn voor de diverse projecten. Concreet willen we de bekendheid van de stichting binnen Rafaël Nederland vergroten. We zoeken een tweede gemeente als adoptieouder voor het Zomerkamp. Het project 'voedselpakketten' willen we bij een aantal gemeenten onder de aandacht brengen voor sponsoring. We zoeken naast de Bazuin Deventer een tweede gemeente die het werk van Stichting Chaïm wil dragen en mogelijk ook een vertegenwoordiger in het bestuur wil afvaardigen. Voor individuele hulpprojecten willen we sponsors werven. 8. Beheer van de stichting: Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Jaap van t Veer Ger van t Veer Hoeke Bas Govers Paul Suijk De dagelijkse uitvoering van het bestuur is in handen van Jaap van t Veer. Het bestuur vergadert elke drie tot vier maanden. In deze vergaderingen wordt de voortgang en de fondswerving besproken en worden er nieuwe plannen ontwikkeld en voorbereid. De penningmeester legt verantwoording af van het gevoerde beleid. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Oostkapelle, 6 januari 2013

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016 Beleidsplan Onyame 2014 2016 1. Inleiding Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de Stichting Onyame. Deze stichting faciliteert ontwikkelingswerk in Ghana. Het feitelijke ontwikkelingswerk wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2016

BELEIDSPLAN 2015-2016 BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting Support 4 Ghanese Kids Fetentaa UNHCR Refugee Camp September 2014 Stichting Support 4 Ghanese Kids Beleidsplan 2015-2016 1 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In 2011 bood Het Dogon Vrouwen Initiatief aan ruim 2500 vrouwen veelzijdige begeleiding bij hun

Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In 2011 bood Het Dogon Vrouwen Initiatief aan ruim 2500 vrouwen veelzijdige begeleiding bij hun Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In 2011 bood Het Dogon Vrouwen Initiatief aan ruim 2500 vrouwen veelzijdige begeleiding bij hun ontwikkeling. jaarverslag 2011 Voorwoord Het Dogon Vrouwen Initiatief

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Vastgesteld door bestuur, 30 juli 2009 te Utrecht Inleiding 1 Terugblik op afgelopen jaren 2 Missie en visie 3 Doelstellingen en strategie 4 Projecten 5 Werving

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Onbekend bekend maken

Onbekend bekend maken Onbekend bekend maken Strategie 2013 t/m 2016 Jij&iK magazine is onderdeel van de Chromosome Foundation Onafhankelijke stichting voor zeldzame en onbekende chromosoomafwijkingen Alblasserdam, juli 2013

Nadere informatie

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag 2006 mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Bestuur en vrijwilligers... 3 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie... 3 4. Werkbezoek

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016

Beleidsplan 2014-2016 Steunt alle vrouwen die door kanker zijn geraakt op weg naar kwaliteit van leven. Beleidsplan 2014-2016, 31 December 2012. Stichting Viva la Donna. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie