JAARVERSLAG Januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 16 Januari 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Januari 2013

2 Beste lezer, Traditiegetrouw blikken we in dit jaarverslag even terug op het voorbije jaar. De sector heeft opnieuw een bewogen jaar achter de rug. De effecten van de financieeleconomische crisis bleven ook in 2012 wegen op de markt. Het consumentenvertrouwen, een goede graadmeter voor economische groei, zakte dit jaar zelfs naar een historisch dieptepunt. De markt is de voorbije jaren structureel veranderd en onze reisorganisaties moeten de nodige creativiteit en flexibiliteit aan de dag leggen om de kritische en goed geïnformeerde reiziger aan zich te binden. De klant boekte opnieuw laat, maar uitstel is gelukkig geen afstel gebleken. De boekingsachterstand werd in de loop van het seizoen afgebouwd en het minder goede zomerweer gaf de last-minute-verkoop een duwtje in de rug. De leden van ABTO verkochten het afgelopen jaar pakketreizen, een verlies van ongeveer 4%. Op bestemmingsniveau bleef het dit jaar al bij al vrij rustig. De effecten van de Arabische lente werden grotendeels teniet gedaan en vooral Tunesië maakte een heuse come back. In de Verenigde Staten kwam de orkaan Sandy wel nog wat roet in het eten gooien, maar de reisorganisatoren hebben weerom bewezen dat ze kun klanten niet in de kou laten staan. Het meest markante feit van 2012 was ongetwijfeld de beslissing van het Vlaams parlement om het Vlaams reisbureaudecreet af te schaffen. Vanaf 1 januari 2014 breekt een nieuw tijdperk aan voor de Vlaamse reisbureaus. Na bijna een halve eeuw vervalt de vergunningsplicht in Vlaanderen. De sector gaat een uitdagende tijd tegemoet. Meer dan ooit zullen touroperators en reisbureaus de handen in elkaar moeten slaan om de consument wegwijs te maken in de jungle die zich aankondigt. Meer dan ooit zullen we met zijn allen de onmiskenbare toegevoegde waarde die onze sector biedt moeten uitdragen en valoriseren.

3 Het uitdragen van de unieke voordelen die de georganiseerde reismarkt biedt blijft een kerntaak voor ABTO. In 2012 kreeg ABTO een nieuw logo en een modernere website met integratie van sociale media. Via de website en sociale media gaan we de unieke garanties die de reissector biedt nog meer uitdragen. ABTO, ik reis zonder zorgen werd als nieuwe slogan uitgekozen. De meer proactieve communicatie wierp zijn vruchten af. ABTO lag dit jaar aan de basis van meer dan 160 persartikelen. Dat samenwerking kan werd ook bewezen bij de deelname aan het Vakantiesalon van Brussel. Voor het eerst heeft de sector gezamenlijk de voordelen van het georganiseerd reizen gepromoot. Ook binnen het Garantiefonds werden verschillende initiatieven genomen om de bescherming van de consument meer prominent uit te dragen. Traditionele businessmodellen werden afgelopen jaren grondig hertekend. Anno 2012 staat de consument, of beter prosument meer dan ooit centraal. De kritische en goed geïnformeerde reiziger is actiever en invloedrijker dan ooit. Met de sociale media als drijvende kracht komt deze consument steeds meer in de driving seat te zitten. Hij is bereid tot participatie bij de promotie en ontwikkeling van toeristische producten. Bedrijfsvisie en bedrijfswaarden worden door de consument steeds kritischer bekeken. Ethische en morele thema s zullen in de toekomst ongetwijfeld aan belang winnen en het is belangrijk dat zowel de bedrijven, werknemers, partners en consumenten zich gemeenschappelijk in die waarden kunnen terugvinden. Partnership en samenwerking wordt dus belangrijker dan ooit. Door de toegenomen transparantie, oa via consumer reviews en sociale media, wordt het niet nakomen van beloften onverbiddelijk afgestraft. Een goede kwaliteitszorg blijft, zowel op het niveau van productie als distributie essentieel. Het verheugt ons dan ook dat het aantal klachten bij de Geschillencommissie Reizen bijzonder laag blijft. Het afgelopen jaar behandelde de Geschillencommissie reizen nauwelijks 79 arbitragedossiers. De goede cijfers die we zien bij de Geschillencommissie reizen staan in schril contrast met deze van het ECC, de organisatie die grensoverschrijdende geschillen behandelt. Het ECC behandelde in 2011 maar liefst 830 reisgeschillen van Belgische reizigers. Dit stemt toch tot nadenken, vooral ook omdat het ECC bij de consument toch veel minder bekend is dan de Geschillencommissie reizen. De intrede van heel wat nieuwe spelers blijft intussen een uitdaging. Verdere investeringen in innovatie, opleiding en efficiënte bedrijfsprocessen blijven essentieel. De nieuwe technologieën en applicaties (vb Mobile, Apps, Sociale Media, QR-codes en geolocalisatietools) bieden ook voor de reisbranche heel wat toepassings-mogelijkheden. Om de impact van de crisis en de nieuwe trends beter te doorgronden nodigde ABTO het afgelopen jaar opnieuw verschillende sprekers uit op de exclusieve workshops die ze organiseert voor haar leden en geassocieerde leden. Informatie, ervaringen kennisdeling staan centraal in deze workshops. ABTO streeft voordurend naar toegevoegde waarde voor haar leden, zowel in belangenbehartiging, informatieverstrekking als netwerkactiviteiten. ABTO wil ook in de toekomst hét forum blijven waar touroperators (groot én klein) overleg kunnen plegen, waar men in kan spelen op de steeds groter wordende dynamiek in de reissector en waar men alert kan reageren op actuele zaken.

4 Ledenwerking ABTO is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner van overheden en stakeholders. De positieve lijn is ook te merken in het ledenaantal. Dit ledenaantal is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen, zowel bij de effectieve leden als bij de geassocieerde leden. ABTO is erg verheugd over de betrokkenheid van haar leden en partners. De maandelijkse bijeenkomsten worden druk bijgewoond en ook workshops en sociale evenementen kunnen steeds rekenen op een grote belangstelling. ABTO is meer dan ooit uitgegroeid tot een heus leisureplatform waar leden en geassocieerde leden elkaar op vaste tijdstippen ontmoeten. Jaarlijks organiseert ABTO, exclusief voor de leden en geassocieerde leden 2 workshops. Tijdens deze interactieve workshops krijgen de leden een update van de markttendensen en de nieuwe rapporten die ABTO ter beschikking heeft. Daarbij worden telkens ook eminente gastspreker uitgenodigd. Het afgelopen jaar kwamen Rik De Keyser (WES), Roel Naessens (Google) en Michel De Blust (ECTAA) hun visie toelichten over de veranderende omgevingsfactoren en hun invloed op het toerisme. De effectieve leden De geassocieerde leden In 2012 heeft ABTO 3 nieuwe leden mogen verwelkomen: - ATC Travel Consultant (Cruise Travel) - Global Travel (Travelworld) - USA Travel ABTO telt vandaag 24 leden, een aantal dat gezien de regelmatige lidmaatschapsaanvragen verder kan stijgen. De 24 ABTOleden vertegenwoordigen 50 merknamen en een marktaandeel van meer dan 90% inzake georganiseerd reizen. Samen realiseerden zij het voorbije jaar een omzet van meer dan 2 miljard EURO en een rechtstreekse tewerkstelling van ruim 1750 personen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de belangrijkste branchepartners van de ABTO-leden zijn toegetreden tot ABTO. ABTO telt inmiddels 60 geassocieerde leden. De geassocieerde leden worden nauw betrokken bij de sociale evenementen van ABTO. Zij worden uitgenodigd op de persconferenties en workshops van ABTO, ontvangen de ABTO-newsletter en krijgen maandelijks een overzicht van de belangrijkste markttendensen. Het geassocieerd lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die een activiteit hebben in de toeristische sector, met uitzondering van de houders van een reisbureauvergunning.

5 Het uitdragen van de unieke voordelen die de georganiseerde reismarkt biedt blijft een kerntaak voor ABTO. Een veel gestelde conclusie is toch dat de sector zich vaak te sterk focust op de prijs en te weinig op de toegevoegde waarde die wordt geleverd aan de klant. Dat is geen goede zaak want de marges in onze sector zijn erg beperkt. Dag na dag zien we dat bedrijven hun toegevoegde waarde ten aanzien van de consument waarmaken. Elk jaar komen ze met vernieuwende concepten die toegevoegde waarde voor de consument verhogen. Het is belangrijk dat die toegevoegde waarde ook duidelijk wordt gecommuniceerd en dat ABTO deze realisaties mee onder de aandacht brengt. Het ABTO-label moet een begrip worden voor een vakantie zonder zorgen, met tal van garanties op het vlak van kwaliteit en zekerheid. Via allerlei initiatieven tracht ABTO haar naambekendheid verder uit te bouwen, onder andere via de vele perscontacten die ABTO heeft. Begin 2012 werd de nieuwe website van ABTO gelanceerd. Met een nieuw luik op de website (ikzonderzorgen.be) richt ABTO zich specifiek naar de consument. ABTO heeft het voorbije jaar ook haar eerste stappen gezet op vlak van sociale media met een eigen Facebook en Linkedin pagina. Het ABTO-logo werd in een nieuw kleedje gestoken. Na de succesvolle editie van 2012, onze stand mocht bijna 1000 bezoekers ontvangen, zullen we ook in 2013 deelnemen aan het Vakantiesalon van Brussel. De beroepsverenigingen werken in deze editie opnieuw samen. Op de gezamenlijke stand met als thema 'Op Vakantie met Garantie' - 'Vos Vacances sans souci' worden de voordelen van het georganiseerd reizen toegelicht. Alvorens als lid aanvaard te worden, dienen de ABTO leden een financiële en technische screening te ondergaan. Zo kunnen we nagaan of brochures en websites voldoen aan wettelijke vereisten. De websites van de leden die internetactiviteiten ontplooien worden jaarlijks gescreend en enkel de websites die deze screening doorstaan krijgen het recht het E-travel guarantee logo te voeren. Bij heel wat leden krijgt het label een prominente plaats op de website. Het ABTO label is een begrip voor een zorgeloze vakantie met talrijke garanties op het vlak van de kwaliteit: -> ABTO-leden solvabele bedrijven -> ABTO-leden zijn verzekerd tegen insolvabiliteit -> ABTO leden aanvaarden de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen -> ABTO ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen -> ABTO-leden werden samen bij crisissituaties -> ABTO leden onderschrijven gedragscodes, oa internet, duurzaam beleid -> ABTO leden nemen deel aan marktonderzoek

6 Garantiefonds Reizen Het Garantiefonds reizen werd halfweg de jaren 90 opgezet in een geest van samenwerking en solidariteit. Sinds haar oprichting hielp het Garantiefonds meer dan reizigers. De rol die het Garantiefonds heeft gespeeld in de financiële gezondmaking van de sector mag niet onderschat worden. Het aantal faillissementen, alsook het aantal getroffen reizigers bleef de afgelopen jaren, zeker in vergelijking met andere landen erg laag. Faillissementen vallen evenwel niet uit te sluiten en 2012 was economisch gezien zeker geen gemakkelijk jaar. Ook de Arabische lente maakte het afgelopen jaar enkele slachtoffers. in 2012 gingen 9 van de bij het Garantiefonds aangesloten ondernemingen failliet, waarvan slechts 5 met schade. Toch ziet het ernaar uit dat 2012 opnieuw een goed jaar wordt voor het Garantiefonds. De voorzieningen overtroffen de uiteindelijke schade en ook de beleggingsresultaten vertoonden voor het eerst in jaren weer een mooi rendement. Het Garantiefonds zal 2012 afsluiten met een positief exploitatieresultaat waardoor de reserves verder toenemen. Dat de reiziger die boekt bij een Belgisch reisbureau goed beschermd is mochten maar liefst 1690 klanten ervaren. Het Garantiefonds keerde ongeveer EURO uit om de getroffen reizigers bij te staan. Met de afschaffing van het Vlaams reisbureaudecreet wordt het Garantiefonds meer dan ooit een belangrijke referentie voor de klant. Reeds voor deze afschaffing ter sprake kwam werd al beslist om werk te maken van een grotere naambekendheid. In 2012 kreeg het Garantiefonds een nieuw logo en een gloednieuwe website. Er werd ook voorzien in een opleidingstraject voor reisagenten. G-trainingen informeren de reisagent over de dekkingswaarborgen die het Garantiefonds biedt aan de klant en helpen hem meteen om deze informatie als verkoopsargument uit te spelen. Alle bedrijven aangesloten bij het Garantiefonds worden met een aparte, gepersonaliseerde pagina opgenomen op de website van het Garantiefonds. Eind 2012 waren er 509 bedrijven (+/ verkooppunten) aangesloten bij het Garantiefonds. De bruto-omzet van de bedrijven aangesloten bij het Garantiefonds bedroeg het afgelopen jaar ruim 5,8 miljard Euro. De verzekerde waarde inzake reisorganisatie bedroeg ruim 2,3 miljard Euro. ABTO wordt in het Garantiefonds vertegenwoordigd door Claude Pérignon, Geert Raes, Roland Van Hulle en Koen Van den Bosch.

7 Geschillencommissie Reizen De vzw Geschillencommissie Reizen heeft het afgelopen jaar opnieuw minder dossiers behandeld dan het jaar voordien. In 2012 werden slechts 79 dossiers (tegenover 87 in 2011) behandeld door de arbitrale colleges van de Geschillencommissie Reizen. Lang geen slecht resultaat als je in ogenschouw neemt dat jaarlijks meer dan 5 miljoen klanten een beroep doen op een reisorganisator of reisagentschap! Het klachtenpercentage bij de Geschillencommissie blijft erg laag. In 2012 ontving het secretariaat van de Geschillencommissie 455 brieven, een daling van ruim 9%. Ook de verzoeningsprocedure noteert een daling in het aantal dossiers. Sinds de zomer 2006 maken de algemene voorwaarden melding van deze procedure. Voor moeilijke dossiers kunnen de partijen voortaan beroep doen op de verzoeningsprocedure. Met de hulp van een onafhankelijke verzoener trachten de partijen een minnelijke regeling te bereiken. Voor 38 dossiers werd een verzoenings-procedure opgestart. In 2011 werd Belmed gelanceerd, een initiatief van de FOD. Via dit digitaal portaal vinden consumenten die een klacht hebben ook digitaal de weg naar het gepaste bemiddelingsorgaan. De Geschillencommissie Reizen is net als verschillende andere verzoeningsinstanties en ombudsdiensten een Belmed-Partner. De goede cijfers die we zien bij de Geschillencommissie reizen staan in schril contrast met deze van het ECC, de organisatie die grensoverschrijdende geschillen behandelt. Het ECC behandelde in 2011 maar liefst 830 geschillen van Belgische reizigers. Dit stemt toch tot nadenken, vooral ook omdat het ECC bij de consument toch veel minder bekend is dan de Geschillencommissie reizen. Ondanks het feit dat de Belgische klant globaal genomen een tevreden klant is, - uit het recentste vakantieonderzoek van het WES (2010) blijkt dat ruim 90% van onze klanten hun reis bestempelen als uitstekend of goed, en slechts Het klachtenpercentage bij de Geschillencommissie bedraagt ongeveer 0,02% of 2 klachten per reizen. 1,2% niet tevreden zijn -, stellen wij vast dat deze klant de afgelopen jaren, mede onder impuls van de consumentenverenigingen steeds mondiger en veeleisender is geworden. Een goede kwaliteitszorg blijft essentieel, zeker wanneer men beseft dat een tevreden persoon zijn goede ervaringen overbrengt aan 2 personen terwijl de ontevreden klant het doorvertelt aan 10 personen. En dan spreken we nog niet over de impact van de internet en sociale netwerksites als Facebook waar tekortkomingen gedeeld kunnen worden met de hele wereld! Net omdat de meeste reisorganisatoren het belang van een goede kwaliteitszorg beseffen wordt de overgrote meerderheid van de klachten vandaag reeds in der minne geregeld, waardoor ze niet meer voor het arbitraal college hoeven te komen. Een grote hulp bij de evaluatie van geschillen zijn de arbitrale uitspraken. Een samenvatting van deze uitspraken is terug te vinden op de nieuwe website van de Geschillencommissie Reizen. Via studiedagen draagt de Geschillencommissie ook bij aan de vorming en bijscholing van voorzitters, arbiters en bestuurders van de beroepsverenigingen. Op 1 maart organiseerde de Geschillencommissie een druk bijgewoonde studiedag over de passagiersrechten bij de verschillende transportmodi. Ook de nieuwe gedragscode voor arbiters en voorzitters van onze arbitrale colleges kwam er uitgebreid aan bod. ABTO wordt in de Geschillencommissie vertegenwoordigd door Veerle De Boeck, Pieter-Jan Pollentier en Geert Van de Velde. De secretaris-generaal van ABTO (Veerle De Boeck) is tevens ondervoorzitter van de Geschillencommissie reizen. De ABTO-arbiters hebben het voorbije jaar deelgenomen aan 14 van de 15 zittingen van de arbitrale colleges. In de mate van het mogelijke worden nu TO deskundigen aangeduid in elke zitting waar een TO bij betrokken is.

8 Algemene belangverdediging Europa: nieuwe wetgeving in de maak! Omdat quasi alle sectorspecifieke wetgeving zijn oorsprong vindt in Europese richtlijnen en verordeningen is het lidmaatschap van een Europese koepelorganisatie een must. Al meer dan 50 jaar vertegenwoordigt ECTAA (European Community Travel Agents and Tour Operators Association) de belangen van touroperators en reisagenten bij de Europese instellingen. Door de jaren heen ECTAA is uitgegroeid tot dé toeristische gesprekspartner op Europees niveau. Bij tal van Europese initiatieven slaagt ze erin de stem van onze sector te laten horen. ABTO zet zich, als lid van verschillende commissies, ook op Europees niveau actief in voor de belangen van de sector. De voorbije weken en maanden werd hard gewerkt aan de herziening van verschillende richtlijnen die van cruciaal belang zijn voor de reissector: Pakketreizen: De richtlijn pakketreizen is één van de hoekstenen van onze industrie en de ontwikkelingen betreffende de nieuwe richtlijn worden uiteraard van met argusogen opgevolgd. ABTO is voorstander van een modernisering van de Europese regelgeving. De richtlijn pakketreizen dateert van 1990 en is op verschillende niveaus niet langer aangepast aan de noden van deze tijd. Het wegwerken van concurrentievervalsing tussen de verschillende aanbieders van reisdiensten en een degelijke bescherming van de consument die in balans is met de belangen Meer dan 90% van de sectorspecifieke wetgeving vindt zijn oorsprong in het Europees recht. van de reissector zijn de uitgangspunten voor ABTO. Het voorstel van de commissie wordt tegen april 2013 verwacht. Verzekeringsbemiddeling: Touroperators en reisbemiddelaars die bemiddelen bij reisverzekeringen vallen momenteel niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn 2002/92 betreffende de verzekeringsbemiddeling. De Europese commissie heeft in 2012 een voorstel neergelegd om de richtlijn te herzien. In het voorstel van de commissie worden de reisbureaus niet langer uitgesloten van het toepassingsgebied. Voor reisbureaus zullen de nieuwe regels, als ze van toepassing worden weer heel wat administratieve en financiële inspanningen vragen. ABTO heeft in haar contacten met de Belgische en Europese beleidsmakers aangedrongen op het behoud van de huidige vrijstelling. Passagiersrechten: In april 2011 publiceerde de commissie een communicatie betreffende de toepassing van de verordening 261/2004. De commissie ziet nog heel wat tekortkomingen en stelt een aanpassing van de verordening in het vooruitzicht. Het voorstel wordt begin 2013 verwacht. De sector heeft aangedrongen op een meer evenwichtige compensatieregels, o.a. voor buitengewone omstandigheden en lange vertragingen. Het voorstel wordt in 2012 verwacht. Het afgelopen jaar heeft het Hof van Justitie opnieuw 5 prejudiciële vragen beantwoord.

9 Bescherming tegen insolvabiliteit: De reissector dringt er reeds lang op aan dat ook luchtvaartmaatschappijen verplicht worden zich in te dekken tegen insolvabiliteit. In het laatste decennium alleen al gingen meer dan 100 airlines failliet en werden bijna 1,8 miljoen klanten geaffecteerd, vaak zonder enige vorm van bescherming. De faillissementen van Malev en Spanair hebben ook heel wat Belgische reizigers getroffen. In de loop van 2012 werd duidelijk dat de commissie niet van plan is om een wetgevend initiatief te nemen. Voor dit project werkt de reissector nauw samen met het Europees Parlement en de BEUC. Het Europees parlement blijft er bij de Commissie inmiddels op aandringen om wetgevend op te treden. Het parlement stelde in oktober 2 rapporten op en stelde ook verschillende parlementaire vragen. BTW: De Europese Commissie heeft sinds lidstaten voor het Hof van Justitie gebracht wegens de niet correcte toepassing van de BTW op de marge. De meeste cases betreffen het toepassen van de margeregeling in een B2B context. De uitspraken van het Hof Van Justitie zullen ongetwijfeld enkele aspecten verhelderen. Regionale wetgeving de afschaffing van Vlaams reisbureaudecreet deed veel stof opwaaien! De beslissing van het Vlaams Parlement om het Vlaams reisbureaudecreet op te heffen kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. 5 juli 2012, werd door sommigen zelfs uitgeroepen tot zwarte donderdag van de reissector. Binnen de sector bestond over het algemeen een grote consensus dat het statuut een meerwaarde betekende, al waren er, zoals ook blijkt uit de parlementaire discussies, wel wat meningsverschillen betreffende de noodzaak aan modernisering en mate waarin dit diende te gebeuren. Gedane zaken nemen evenwel geen keer en de sector moet zich nu opmaken voor een nieuw tijdperk, met tal van opportuniteiten maar evenveel valstrikken. Het decreet betreffende het statuut de reisbureaus, met de vergunning als houvast voor de consument, verdwijnt op 1 januari Na bijna een halve eeuw zijn de reisbureaus op zichzelf aangewezen, al liet minister Bourgeois wel uitschijnen dat de overheid bereid is om een collectief systeem van zelfregulering mee te ondersteunen via een informatiecampagne. Eind 2012 werd beslist om een werkgroep op te richten om de autoregulering voor te bereiden. Alle beroepsverenigingen zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. Het concept van autoregulering bestaat bij ABTO trouwens al geruime tijd en kreeg ook een prominente plaats in de strategische visie die enkele jaren terug werd uitgewerkt. Denken we bvb aan de internetgedragscode, met de jaarlijkse screening van websites, de brochurechecklist etc. En intussen bewandelen Brussel en Wallonië andere wegen.. Van een afschaffing van het reisbureau is in de andere gewesten geen sprake. Op 10 juni 2010 werd in het Waals gewest een nieuw decreet van kracht. Voor bestaande reisbureaus bracht het nieuwe decreet weinig verandering. De meest opvallende wijzigingen betreffen de afschaffing van de kapitaalsvereiste en de jaarlijkse bijdrage alsook de toelating om ook op beurzen en salons te verkopen. De Brusselse ordonnantie houdende het statuut van de reisbureaus werd op 22 april 2010 goedgekeurd. De uitvoeringsbesluiten werden op 27 september 2012 goedgekeurd en het decreet werd op 18 oktober 2012 van kracht. De reisbureaus hebben nog tot 18 april 2013 de tijd om zich aan te passen de nieuwe normen. De Brusselse en Waalse reglementering zijn trouwens al sterk gelijklopend omdat een voorafgaande overleg tussen het Brussels Gewest, het Waals gewest en de COCOF werd ingelast.

10 Federale wetgeving : pleidooi voor een level playing field! Verplichte prijslijsten brochures De problematiek van verplichte prijsbijlagen en het verbod op fluid pricing vormen in toenemende mate een handicap voor de Belgische TO s. In de ons omringende landen heerst er veeleer een gedoogbeleid, waarbij het ondernemingen is toegestaan om met vanafprijzen te werken. ABTO heeft de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd om meer duidelijkheid te krijgen betreffende deze problematiek. Bij diverse gelegenheden werd de problematiek aangekaart bij de beleidsmakers, doch zonder enig resultaat. De conclusie, zowel van het kabinet als de administratie was telkens dat de huidige wetgeving geen versoepeling toelaat. Een wetsaanpassing, zo werd ons bevestigd, zou het probleem bovendien maar ten dele kunnen oplossen omdat geen afbreuk gedaan kan worden aan de Europese richtlijnen. Omdat na het arrest in de zaak Ving Sverige (C-122/10) van het Hof van Justitie twijfels waren gerezen over een mogelijke versoepeling, werd de problematiek via een testcase voorgelegd aan de rechter. Op 11 april 2012 velde voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent zijn vonnis. Volgens de uitspraak van de rechter zijn reisorganisatoren en bemiddelaars die een brochure op de markt brengen nog steeds verplicht om de prijzen duidelijk, volledig en transparant te vermelden. Een verwijzing naar een website volstaat volgens de rechter niet en ook het begrip brochure wordt erg ruim geïnterpreteerd. ABTO hoopt dat de herziening van de Europese richtlijn verandering brengt. Intussen dringt ze erop aan dat bedrijven actief op de Belgische markt zich houden aan de Belgische spelregels, dit teneinde het level playing field te bewaren. BTW Op 29 december 1999 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wetsaaanpassing die het BTW-stelsel voor de reisbureaus fundamenteel hervormt. In de praktijk wordt de nieuwe regelgeving nog steeds niet wordt toegepast. Toenmalig minister Reynders beloofde, in afwachting van een aanschrijving, geen kritiek te formuleren op de reisbureaus die het oude dan wel het nieuwe systeem toepassen. Intussen kwam een nieuwe minister aan het hoofd van de regering en werd een eerste versie van een nieuwe ontwerpaanschrijving voorgesteld aan de beroepsverenigingen. De besprekingen hierover zijn nog steeds lopende. ABTO blijft intussen ook op aandringen op een BTW-vrijstelling voor extracommunautaire reizen. Begin 2010 bereikten de meerderheidspartijen een akkoord bereikt om reizen buiten Europa vrij te stellen van BTW. Door de val van de regering werd het dossier op de lange baan geschoven. Omdat de regeringsvorming op zich liet wachten werd het voorstel op 20 juli 2011 door verschillende parlementsleden opgepikt en ingediend in de kamer. Het voorstel is nog steeds hangende. De belastbaarheid van reizen buiten Europa blijft intussen ook voor heel wat juridisch getouwtrek zorgen. In de zaak Best Tours/Odysseus velde de rechter in eerste aanleg in de zomer van 2012 een gunstig vonnis. De Belgische Staat besliste in het najaar evenwel om in beroep te gaan. ABTO hoopt dat snel werk gemaakt wordt van de vrijstelling op extracommunautaire reizen. België is immers het enige EU land waar extracommunautaire reizen onderworpen zijn aan BTW.

11 Marktonderzoek Inzake marktonderzoek heeft ABTO altijd een pioniersrol vervuld. Sinds 1991 werkt ABTO hiervoor samen met het WES. Dankzij de studies die worden uitgevoerd in opdracht van ABTO kunnen wij vandaag beter dan ooit het belang van onze sector inschatten, nieuwe tendensen in het vakantiegedrag van de Belgen analyseren zodat de TO s hier kunnen op inspelen. In 2012 werd de maandelijkse rapportering vervangen door een wekelijkse, volledig geautomatiseerde rapportering. Hierdoor kunnen de TO s nog korter op de bal spelen. Via de interactieve querytool kunnen specifieke bevragingen op de database gebeuren. Deze query's bieden het voordeel dat vooruitgekeken kan worden naar specifieke periodes, zoals de resultaten voor de schoolvakanties. Daarnaast bieden ze heel wat Populairste bestemmingen in 2012: 2012 (-3,7%) 2011 (-0,5%) Frankrijk -6,4% -3,5% Spanje -3,7% -10% Turkije +2,5% +0,7% Griekenland -16,3% +13,9% Tunesië +23,6% -19,1% Duitsland +1% -4% Egypte -6% -17,4% Italië -0,1% -1,4% België +2,1% +3,4% Oostenrijk -6% -2,5% benchmark mogelijkheden en helpen ze ons ook om in crisissituaties een inschatting te geven van het aantal klanten op een bestemming. Wegens hun grote commerciële waarde worden de resultaten van de WES-studies niet openbaar gemaakt. De globale tendensen en overzichten van het panelonderzoek worden wel twee keer per jaar aan de pers vrijgegeven. Vliegreizen pax 2012 (-4,3%) 2011 (1,1%) Spanje -5,6% +12,6% Turkije -2,7% +0,7% Griekenland -16,9% +13,7% Tunesië +23% -19% Egypte -6,7% -17,3% Autovakanties : pax 2012 (-2,4%) 2011 (-2,4%) Frankrijk -6,1% -3,7% Duitsland +1% -3,8% België +2% +3,4% Spanje +5,1% -1% Italië -0,3% +2%

12 Mens & Milieu We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar in bruikleen gekregen van onze kleinkinderen. (Indiaans gezegde) Toerisme heeft als een van 's werelds grootste economische activiteiten een enorme impact op mens en milieu. Om die impact niet te laten leiden tot afbraak van wat reizen zo aantrekkelijk maakt, namelijk een mooie natuur, goed milieu en een andere cultuur, moet door alle betrokken partijen gewerkt worden aan een duurzaam toerisme. Vandaag wordt samen met ECTAA en andere zusterorganisaties van ABTO samengewerkt om de weg te openen naar een collectief internationaal beleid terzake. ABTO blijft haar leden, de reisagenten en de reizigers aansporen tot een toerisme dat vriendelijk is voor mens en milieu. Duurzaam toerisme is daarom in het belang van de sector zelf: een schone en mooie omgeving is immers een voorwaarde voor toerisme. Gebieden waar natuur en milieu zijn aangetast zijn uiteraard minder aantrekkelijk voor toeristen. Milieucode: de leden hebben unaniem een code (verkrijgbaar op aanvraag) aanvaard waarin zij belangrijke milieuprincipes onderschrijven. De brochure "Te gast in vreemde landen", is een beknopte handleiding voor een mensen milieuvriendelijker toerisme en moet de reizigers sensibiliseren, zodat de belasting van het milieu kan geminimaliseerd worden. Brochures: de brochures van de leden worden gedrukt op chloorvrij papier met milieuvriendelijke inkt. Ideaal zou zijn minder brochures te drukken. De ABTO-leden hebben in hun brochures een Milieutip opgenomen, waarin de reizigers gevraagd wordt de brochures zoveel mogelijk door te geven aan familie of vrienden en de niet-gebruikte exemplaren aan de reisagent terug te bezorgen. In 2004 werd samen met Toerisme Vlaanderen een pilootproject opgestart. De internetcursus van onze zusterorganisatie ANVR werd op Belgische leest geschoeid en beschikbaar gesteld aan de ABTO-leden. In 2008 werd de cursus aangepast en ondergebracht bij het Europese Travelife project. De touroperators krijgen op die manier een trainingsmodule die hen kan helpen om duurzame principes om te zetten in hun beleid. Sinds 2007 wordt ook een Travel Award Duurzaam Toerisme uitgereikt. ABTO kant zich tenslotte sterk tegen het sekstoerisme en kinderprostitutie in het bijzonder. De nadruk wordt vandaag vooral gelegd op preventie. Het thema komt aan bod binnen de vergaderingen van ABTO, in de brochure van ABTO en op de website. Het is duidelijk dat ABTO streeft naar een positieve aanpak van deze problematiek. Het mag niet de bedoeling zijn dat bepaalde bestemmingen zouden afgeschreven worden wegens het onverantwoord gedrag van een kleine groep reizigers.

verslag van een uitdagend en dynamisch jaar

verslag van een uitdagend en dynamisch jaar verslag van een uitdagend en dynamisch jaar Inhoud Beste lezer, ANVR-lid, Voorwoord 2 Als je met collega-ondernemers praat over de ANVR Stem reisbranche 3 komt nadrukkelijk een rode draad naar voren. Dat

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt van morgen vormen

De arbeidsmarkt van morgen vormen De arbeidsmarkt van morgen vormen Jaarverslag 2011 Inhoud Inhoud 1 Voorwoord 3 De federatie 4 De federatie in 2011 7 I. Federgon en het sociaal overleg 7 a. Nationale Arbeidsraad (NAR): beslissend jaar

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Prins Filip, Erevoorzitter van de FRDO, Algemene Vergadering van 3 februari 2011. FRDO Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 59

Prins Filip, Erevoorzitter van de FRDO, Algemene Vergadering van 3 februari 2011. FRDO Jaarverslag 2010 Pagina 1 van 59 «Het volstaat niet dat er door de Verenigde Naties mooie principes en akkoorden worden goedgekeurd. Of dat Europa en de regeringen in de lidstaten deze vertalen in strategieën duurzame ontwikkeling. Het

Nadere informatie

België-Belgique P.B. GENT 3/6221. Op zoek naar evenwicht. 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099

België-Belgique P.B. GENT 3/6221. Op zoek naar evenwicht. 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099 België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Op zoek naar evenwicht 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Inhoud 4 Editoriaal De stem van de zelfstandige financiële tussenpersonen

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

BILLIJK SPEELVELD VOOR TICKETVERKOOP

BILLIJK SPEELVELD VOOR TICKETVERKOOP Afgiftekantoor 8500 Kortrijk 1 2de afd. - P3A9173 Afz.-V.U. Evolution Media Group Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke PROFESSIONEEL MAGAZINE VOOR DE REISWERELD Maandelijks, uitgezonderd januari, april, juli,

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS MAART 2015 1/2015 BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Momentum 1 Edito Beste lezer, PAS JIJ IN ONS PLAATJE? Groeien

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Van distributiemodel naar een succesvol service model. Uitgebreid verslag van het BZB-congres PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Van distributiemodel naar een succesvol service model. Uitgebreid verslag van het BZB-congres PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 4 2014 16 e jaargang driemaandelijks DECEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Van distributiemodel naar een succesvol service model Uitgebreid verslag van het BZB-congres

Nadere informatie

Kindersekstoerisme: ANVR en Justitie slaan handen ineen. ANVR stelt zich in op marktverandering. Pag. 9. DTO in de praktijk Pag.

Kindersekstoerisme: ANVR en Justitie slaan handen ineen. ANVR stelt zich in op marktverandering. Pag. 9. DTO in de praktijk Pag. BRANCHEMAGAZINE, DE WERELD ACHTER HET REIZEN NUMMER 1 JANUARI 2010 ANVR stelt zich in op marktverandering Pag. 9 DTO in de praktijk Pag. 12 SGR richt garantiestichting op voor Turkijespecialisten Pag.

Nadere informatie