JAARVERSLAG Januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 16 Januari 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Januari 2013

2 Beste lezer, Traditiegetrouw blikken we in dit jaarverslag even terug op het voorbije jaar. De sector heeft opnieuw een bewogen jaar achter de rug. De effecten van de financieeleconomische crisis bleven ook in 2012 wegen op de markt. Het consumentenvertrouwen, een goede graadmeter voor economische groei, zakte dit jaar zelfs naar een historisch dieptepunt. De markt is de voorbije jaren structureel veranderd en onze reisorganisaties moeten de nodige creativiteit en flexibiliteit aan de dag leggen om de kritische en goed geïnformeerde reiziger aan zich te binden. De klant boekte opnieuw laat, maar uitstel is gelukkig geen afstel gebleken. De boekingsachterstand werd in de loop van het seizoen afgebouwd en het minder goede zomerweer gaf de last-minute-verkoop een duwtje in de rug. De leden van ABTO verkochten het afgelopen jaar pakketreizen, een verlies van ongeveer 4%. Op bestemmingsniveau bleef het dit jaar al bij al vrij rustig. De effecten van de Arabische lente werden grotendeels teniet gedaan en vooral Tunesië maakte een heuse come back. In de Verenigde Staten kwam de orkaan Sandy wel nog wat roet in het eten gooien, maar de reisorganisatoren hebben weerom bewezen dat ze kun klanten niet in de kou laten staan. Het meest markante feit van 2012 was ongetwijfeld de beslissing van het Vlaams parlement om het Vlaams reisbureaudecreet af te schaffen. Vanaf 1 januari 2014 breekt een nieuw tijdperk aan voor de Vlaamse reisbureaus. Na bijna een halve eeuw vervalt de vergunningsplicht in Vlaanderen. De sector gaat een uitdagende tijd tegemoet. Meer dan ooit zullen touroperators en reisbureaus de handen in elkaar moeten slaan om de consument wegwijs te maken in de jungle die zich aankondigt. Meer dan ooit zullen we met zijn allen de onmiskenbare toegevoegde waarde die onze sector biedt moeten uitdragen en valoriseren.

3 Het uitdragen van de unieke voordelen die de georganiseerde reismarkt biedt blijft een kerntaak voor ABTO. In 2012 kreeg ABTO een nieuw logo en een modernere website met integratie van sociale media. Via de website en sociale media gaan we de unieke garanties die de reissector biedt nog meer uitdragen. ABTO, ik reis zonder zorgen werd als nieuwe slogan uitgekozen. De meer proactieve communicatie wierp zijn vruchten af. ABTO lag dit jaar aan de basis van meer dan 160 persartikelen. Dat samenwerking kan werd ook bewezen bij de deelname aan het Vakantiesalon van Brussel. Voor het eerst heeft de sector gezamenlijk de voordelen van het georganiseerd reizen gepromoot. Ook binnen het Garantiefonds werden verschillende initiatieven genomen om de bescherming van de consument meer prominent uit te dragen. Traditionele businessmodellen werden afgelopen jaren grondig hertekend. Anno 2012 staat de consument, of beter prosument meer dan ooit centraal. De kritische en goed geïnformeerde reiziger is actiever en invloedrijker dan ooit. Met de sociale media als drijvende kracht komt deze consument steeds meer in de driving seat te zitten. Hij is bereid tot participatie bij de promotie en ontwikkeling van toeristische producten. Bedrijfsvisie en bedrijfswaarden worden door de consument steeds kritischer bekeken. Ethische en morele thema s zullen in de toekomst ongetwijfeld aan belang winnen en het is belangrijk dat zowel de bedrijven, werknemers, partners en consumenten zich gemeenschappelijk in die waarden kunnen terugvinden. Partnership en samenwerking wordt dus belangrijker dan ooit. Door de toegenomen transparantie, oa via consumer reviews en sociale media, wordt het niet nakomen van beloften onverbiddelijk afgestraft. Een goede kwaliteitszorg blijft, zowel op het niveau van productie als distributie essentieel. Het verheugt ons dan ook dat het aantal klachten bij de Geschillencommissie Reizen bijzonder laag blijft. Het afgelopen jaar behandelde de Geschillencommissie reizen nauwelijks 79 arbitragedossiers. De goede cijfers die we zien bij de Geschillencommissie reizen staan in schril contrast met deze van het ECC, de organisatie die grensoverschrijdende geschillen behandelt. Het ECC behandelde in 2011 maar liefst 830 reisgeschillen van Belgische reizigers. Dit stemt toch tot nadenken, vooral ook omdat het ECC bij de consument toch veel minder bekend is dan de Geschillencommissie reizen. De intrede van heel wat nieuwe spelers blijft intussen een uitdaging. Verdere investeringen in innovatie, opleiding en efficiënte bedrijfsprocessen blijven essentieel. De nieuwe technologieën en applicaties (vb Mobile, Apps, Sociale Media, QR-codes en geolocalisatietools) bieden ook voor de reisbranche heel wat toepassings-mogelijkheden. Om de impact van de crisis en de nieuwe trends beter te doorgronden nodigde ABTO het afgelopen jaar opnieuw verschillende sprekers uit op de exclusieve workshops die ze organiseert voor haar leden en geassocieerde leden. Informatie, ervaringen kennisdeling staan centraal in deze workshops. ABTO streeft voordurend naar toegevoegde waarde voor haar leden, zowel in belangenbehartiging, informatieverstrekking als netwerkactiviteiten. ABTO wil ook in de toekomst hét forum blijven waar touroperators (groot én klein) overleg kunnen plegen, waar men in kan spelen op de steeds groter wordende dynamiek in de reissector en waar men alert kan reageren op actuele zaken.

4 Ledenwerking ABTO is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner van overheden en stakeholders. De positieve lijn is ook te merken in het ledenaantal. Dit ledenaantal is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen, zowel bij de effectieve leden als bij de geassocieerde leden. ABTO is erg verheugd over de betrokkenheid van haar leden en partners. De maandelijkse bijeenkomsten worden druk bijgewoond en ook workshops en sociale evenementen kunnen steeds rekenen op een grote belangstelling. ABTO is meer dan ooit uitgegroeid tot een heus leisureplatform waar leden en geassocieerde leden elkaar op vaste tijdstippen ontmoeten. Jaarlijks organiseert ABTO, exclusief voor de leden en geassocieerde leden 2 workshops. Tijdens deze interactieve workshops krijgen de leden een update van de markttendensen en de nieuwe rapporten die ABTO ter beschikking heeft. Daarbij worden telkens ook eminente gastspreker uitgenodigd. Het afgelopen jaar kwamen Rik De Keyser (WES), Roel Naessens (Google) en Michel De Blust (ECTAA) hun visie toelichten over de veranderende omgevingsfactoren en hun invloed op het toerisme. De effectieve leden De geassocieerde leden In 2012 heeft ABTO 3 nieuwe leden mogen verwelkomen: - ATC Travel Consultant (Cruise Travel) - Global Travel (Travelworld) - USA Travel ABTO telt vandaag 24 leden, een aantal dat gezien de regelmatige lidmaatschapsaanvragen verder kan stijgen. De 24 ABTOleden vertegenwoordigen 50 merknamen en een marktaandeel van meer dan 90% inzake georganiseerd reizen. Samen realiseerden zij het voorbije jaar een omzet van meer dan 2 miljard EURO en een rechtstreekse tewerkstelling van ruim 1750 personen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de belangrijkste branchepartners van de ABTO-leden zijn toegetreden tot ABTO. ABTO telt inmiddels 60 geassocieerde leden. De geassocieerde leden worden nauw betrokken bij de sociale evenementen van ABTO. Zij worden uitgenodigd op de persconferenties en workshops van ABTO, ontvangen de ABTO-newsletter en krijgen maandelijks een overzicht van de belangrijkste markttendensen. Het geassocieerd lidmaatschap staat open voor alle bedrijven en organisaties die een activiteit hebben in de toeristische sector, met uitzondering van de houders van een reisbureauvergunning.

5 Het uitdragen van de unieke voordelen die de georganiseerde reismarkt biedt blijft een kerntaak voor ABTO. Een veel gestelde conclusie is toch dat de sector zich vaak te sterk focust op de prijs en te weinig op de toegevoegde waarde die wordt geleverd aan de klant. Dat is geen goede zaak want de marges in onze sector zijn erg beperkt. Dag na dag zien we dat bedrijven hun toegevoegde waarde ten aanzien van de consument waarmaken. Elk jaar komen ze met vernieuwende concepten die toegevoegde waarde voor de consument verhogen. Het is belangrijk dat die toegevoegde waarde ook duidelijk wordt gecommuniceerd en dat ABTO deze realisaties mee onder de aandacht brengt. Het ABTO-label moet een begrip worden voor een vakantie zonder zorgen, met tal van garanties op het vlak van kwaliteit en zekerheid. Via allerlei initiatieven tracht ABTO haar naambekendheid verder uit te bouwen, onder andere via de vele perscontacten die ABTO heeft. Begin 2012 werd de nieuwe website van ABTO gelanceerd. Met een nieuw luik op de website (ikzonderzorgen.be) richt ABTO zich specifiek naar de consument. ABTO heeft het voorbije jaar ook haar eerste stappen gezet op vlak van sociale media met een eigen Facebook en Linkedin pagina. Het ABTO-logo werd in een nieuw kleedje gestoken. Na de succesvolle editie van 2012, onze stand mocht bijna 1000 bezoekers ontvangen, zullen we ook in 2013 deelnemen aan het Vakantiesalon van Brussel. De beroepsverenigingen werken in deze editie opnieuw samen. Op de gezamenlijke stand met als thema 'Op Vakantie met Garantie' - 'Vos Vacances sans souci' worden de voordelen van het georganiseerd reizen toegelicht. Alvorens als lid aanvaard te worden, dienen de ABTO leden een financiële en technische screening te ondergaan. Zo kunnen we nagaan of brochures en websites voldoen aan wettelijke vereisten. De websites van de leden die internetactiviteiten ontplooien worden jaarlijks gescreend en enkel de websites die deze screening doorstaan krijgen het recht het E-travel guarantee logo te voeren. Bij heel wat leden krijgt het label een prominente plaats op de website. Het ABTO label is een begrip voor een zorgeloze vakantie met talrijke garanties op het vlak van de kwaliteit: -> ABTO-leden solvabele bedrijven -> ABTO-leden zijn verzekerd tegen insolvabiliteit -> ABTO leden aanvaarden de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen -> ABTO ziet toe op de naleving van wettelijke bepalingen -> ABTO-leden werden samen bij crisissituaties -> ABTO leden onderschrijven gedragscodes, oa internet, duurzaam beleid -> ABTO leden nemen deel aan marktonderzoek

6 Garantiefonds Reizen Het Garantiefonds reizen werd halfweg de jaren 90 opgezet in een geest van samenwerking en solidariteit. Sinds haar oprichting hielp het Garantiefonds meer dan reizigers. De rol die het Garantiefonds heeft gespeeld in de financiële gezondmaking van de sector mag niet onderschat worden. Het aantal faillissementen, alsook het aantal getroffen reizigers bleef de afgelopen jaren, zeker in vergelijking met andere landen erg laag. Faillissementen vallen evenwel niet uit te sluiten en 2012 was economisch gezien zeker geen gemakkelijk jaar. Ook de Arabische lente maakte het afgelopen jaar enkele slachtoffers. in 2012 gingen 9 van de bij het Garantiefonds aangesloten ondernemingen failliet, waarvan slechts 5 met schade. Toch ziet het ernaar uit dat 2012 opnieuw een goed jaar wordt voor het Garantiefonds. De voorzieningen overtroffen de uiteindelijke schade en ook de beleggingsresultaten vertoonden voor het eerst in jaren weer een mooi rendement. Het Garantiefonds zal 2012 afsluiten met een positief exploitatieresultaat waardoor de reserves verder toenemen. Dat de reiziger die boekt bij een Belgisch reisbureau goed beschermd is mochten maar liefst 1690 klanten ervaren. Het Garantiefonds keerde ongeveer EURO uit om de getroffen reizigers bij te staan. Met de afschaffing van het Vlaams reisbureaudecreet wordt het Garantiefonds meer dan ooit een belangrijke referentie voor de klant. Reeds voor deze afschaffing ter sprake kwam werd al beslist om werk te maken van een grotere naambekendheid. In 2012 kreeg het Garantiefonds een nieuw logo en een gloednieuwe website. Er werd ook voorzien in een opleidingstraject voor reisagenten. G-trainingen informeren de reisagent over de dekkingswaarborgen die het Garantiefonds biedt aan de klant en helpen hem meteen om deze informatie als verkoopsargument uit te spelen. Alle bedrijven aangesloten bij het Garantiefonds worden met een aparte, gepersonaliseerde pagina opgenomen op de website van het Garantiefonds. Eind 2012 waren er 509 bedrijven (+/ verkooppunten) aangesloten bij het Garantiefonds. De bruto-omzet van de bedrijven aangesloten bij het Garantiefonds bedroeg het afgelopen jaar ruim 5,8 miljard Euro. De verzekerde waarde inzake reisorganisatie bedroeg ruim 2,3 miljard Euro. ABTO wordt in het Garantiefonds vertegenwoordigd door Claude Pérignon, Geert Raes, Roland Van Hulle en Koen Van den Bosch.

7 Geschillencommissie Reizen De vzw Geschillencommissie Reizen heeft het afgelopen jaar opnieuw minder dossiers behandeld dan het jaar voordien. In 2012 werden slechts 79 dossiers (tegenover 87 in 2011) behandeld door de arbitrale colleges van de Geschillencommissie Reizen. Lang geen slecht resultaat als je in ogenschouw neemt dat jaarlijks meer dan 5 miljoen klanten een beroep doen op een reisorganisator of reisagentschap! Het klachtenpercentage bij de Geschillencommissie blijft erg laag. In 2012 ontving het secretariaat van de Geschillencommissie 455 brieven, een daling van ruim 9%. Ook de verzoeningsprocedure noteert een daling in het aantal dossiers. Sinds de zomer 2006 maken de algemene voorwaarden melding van deze procedure. Voor moeilijke dossiers kunnen de partijen voortaan beroep doen op de verzoeningsprocedure. Met de hulp van een onafhankelijke verzoener trachten de partijen een minnelijke regeling te bereiken. Voor 38 dossiers werd een verzoenings-procedure opgestart. In 2011 werd Belmed gelanceerd, een initiatief van de FOD. Via dit digitaal portaal vinden consumenten die een klacht hebben ook digitaal de weg naar het gepaste bemiddelingsorgaan. De Geschillencommissie Reizen is net als verschillende andere verzoeningsinstanties en ombudsdiensten een Belmed-Partner. De goede cijfers die we zien bij de Geschillencommissie reizen staan in schril contrast met deze van het ECC, de organisatie die grensoverschrijdende geschillen behandelt. Het ECC behandelde in 2011 maar liefst 830 geschillen van Belgische reizigers. Dit stemt toch tot nadenken, vooral ook omdat het ECC bij de consument toch veel minder bekend is dan de Geschillencommissie reizen. Ondanks het feit dat de Belgische klant globaal genomen een tevreden klant is, - uit het recentste vakantieonderzoek van het WES (2010) blijkt dat ruim 90% van onze klanten hun reis bestempelen als uitstekend of goed, en slechts Het klachtenpercentage bij de Geschillencommissie bedraagt ongeveer 0,02% of 2 klachten per reizen. 1,2% niet tevreden zijn -, stellen wij vast dat deze klant de afgelopen jaren, mede onder impuls van de consumentenverenigingen steeds mondiger en veeleisender is geworden. Een goede kwaliteitszorg blijft essentieel, zeker wanneer men beseft dat een tevreden persoon zijn goede ervaringen overbrengt aan 2 personen terwijl de ontevreden klant het doorvertelt aan 10 personen. En dan spreken we nog niet over de impact van de internet en sociale netwerksites als Facebook waar tekortkomingen gedeeld kunnen worden met de hele wereld! Net omdat de meeste reisorganisatoren het belang van een goede kwaliteitszorg beseffen wordt de overgrote meerderheid van de klachten vandaag reeds in der minne geregeld, waardoor ze niet meer voor het arbitraal college hoeven te komen. Een grote hulp bij de evaluatie van geschillen zijn de arbitrale uitspraken. Een samenvatting van deze uitspraken is terug te vinden op de nieuwe website van de Geschillencommissie Reizen. Via studiedagen draagt de Geschillencommissie ook bij aan de vorming en bijscholing van voorzitters, arbiters en bestuurders van de beroepsverenigingen. Op 1 maart organiseerde de Geschillencommissie een druk bijgewoonde studiedag over de passagiersrechten bij de verschillende transportmodi. Ook de nieuwe gedragscode voor arbiters en voorzitters van onze arbitrale colleges kwam er uitgebreid aan bod. ABTO wordt in de Geschillencommissie vertegenwoordigd door Veerle De Boeck, Pieter-Jan Pollentier en Geert Van de Velde. De secretaris-generaal van ABTO (Veerle De Boeck) is tevens ondervoorzitter van de Geschillencommissie reizen. De ABTO-arbiters hebben het voorbije jaar deelgenomen aan 14 van de 15 zittingen van de arbitrale colleges. In de mate van het mogelijke worden nu TO deskundigen aangeduid in elke zitting waar een TO bij betrokken is.

8 Algemene belangverdediging Europa: nieuwe wetgeving in de maak! Omdat quasi alle sectorspecifieke wetgeving zijn oorsprong vindt in Europese richtlijnen en verordeningen is het lidmaatschap van een Europese koepelorganisatie een must. Al meer dan 50 jaar vertegenwoordigt ECTAA (European Community Travel Agents and Tour Operators Association) de belangen van touroperators en reisagenten bij de Europese instellingen. Door de jaren heen ECTAA is uitgegroeid tot dé toeristische gesprekspartner op Europees niveau. Bij tal van Europese initiatieven slaagt ze erin de stem van onze sector te laten horen. ABTO zet zich, als lid van verschillende commissies, ook op Europees niveau actief in voor de belangen van de sector. De voorbije weken en maanden werd hard gewerkt aan de herziening van verschillende richtlijnen die van cruciaal belang zijn voor de reissector: Pakketreizen: De richtlijn pakketreizen is één van de hoekstenen van onze industrie en de ontwikkelingen betreffende de nieuwe richtlijn worden uiteraard van met argusogen opgevolgd. ABTO is voorstander van een modernisering van de Europese regelgeving. De richtlijn pakketreizen dateert van 1990 en is op verschillende niveaus niet langer aangepast aan de noden van deze tijd. Het wegwerken van concurrentievervalsing tussen de verschillende aanbieders van reisdiensten en een degelijke bescherming van de consument die in balans is met de belangen Meer dan 90% van de sectorspecifieke wetgeving vindt zijn oorsprong in het Europees recht. van de reissector zijn de uitgangspunten voor ABTO. Het voorstel van de commissie wordt tegen april 2013 verwacht. Verzekeringsbemiddeling: Touroperators en reisbemiddelaars die bemiddelen bij reisverzekeringen vallen momenteel niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn 2002/92 betreffende de verzekeringsbemiddeling. De Europese commissie heeft in 2012 een voorstel neergelegd om de richtlijn te herzien. In het voorstel van de commissie worden de reisbureaus niet langer uitgesloten van het toepassingsgebied. Voor reisbureaus zullen de nieuwe regels, als ze van toepassing worden weer heel wat administratieve en financiële inspanningen vragen. ABTO heeft in haar contacten met de Belgische en Europese beleidsmakers aangedrongen op het behoud van de huidige vrijstelling. Passagiersrechten: In april 2011 publiceerde de commissie een communicatie betreffende de toepassing van de verordening 261/2004. De commissie ziet nog heel wat tekortkomingen en stelt een aanpassing van de verordening in het vooruitzicht. Het voorstel wordt begin 2013 verwacht. De sector heeft aangedrongen op een meer evenwichtige compensatieregels, o.a. voor buitengewone omstandigheden en lange vertragingen. Het voorstel wordt in 2012 verwacht. Het afgelopen jaar heeft het Hof van Justitie opnieuw 5 prejudiciële vragen beantwoord.

9 Bescherming tegen insolvabiliteit: De reissector dringt er reeds lang op aan dat ook luchtvaartmaatschappijen verplicht worden zich in te dekken tegen insolvabiliteit. In het laatste decennium alleen al gingen meer dan 100 airlines failliet en werden bijna 1,8 miljoen klanten geaffecteerd, vaak zonder enige vorm van bescherming. De faillissementen van Malev en Spanair hebben ook heel wat Belgische reizigers getroffen. In de loop van 2012 werd duidelijk dat de commissie niet van plan is om een wetgevend initiatief te nemen. Voor dit project werkt de reissector nauw samen met het Europees Parlement en de BEUC. Het Europees parlement blijft er bij de Commissie inmiddels op aandringen om wetgevend op te treden. Het parlement stelde in oktober 2 rapporten op en stelde ook verschillende parlementaire vragen. BTW: De Europese Commissie heeft sinds lidstaten voor het Hof van Justitie gebracht wegens de niet correcte toepassing van de BTW op de marge. De meeste cases betreffen het toepassen van de margeregeling in een B2B context. De uitspraken van het Hof Van Justitie zullen ongetwijfeld enkele aspecten verhelderen. Regionale wetgeving de afschaffing van Vlaams reisbureaudecreet deed veel stof opwaaien! De beslissing van het Vlaams Parlement om het Vlaams reisbureaudecreet op te heffen kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. 5 juli 2012, werd door sommigen zelfs uitgeroepen tot zwarte donderdag van de reissector. Binnen de sector bestond over het algemeen een grote consensus dat het statuut een meerwaarde betekende, al waren er, zoals ook blijkt uit de parlementaire discussies, wel wat meningsverschillen betreffende de noodzaak aan modernisering en mate waarin dit diende te gebeuren. Gedane zaken nemen evenwel geen keer en de sector moet zich nu opmaken voor een nieuw tijdperk, met tal van opportuniteiten maar evenveel valstrikken. Het decreet betreffende het statuut de reisbureaus, met de vergunning als houvast voor de consument, verdwijnt op 1 januari Na bijna een halve eeuw zijn de reisbureaus op zichzelf aangewezen, al liet minister Bourgeois wel uitschijnen dat de overheid bereid is om een collectief systeem van zelfregulering mee te ondersteunen via een informatiecampagne. Eind 2012 werd beslist om een werkgroep op te richten om de autoregulering voor te bereiden. Alle beroepsverenigingen zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep. Het concept van autoregulering bestaat bij ABTO trouwens al geruime tijd en kreeg ook een prominente plaats in de strategische visie die enkele jaren terug werd uitgewerkt. Denken we bvb aan de internetgedragscode, met de jaarlijkse screening van websites, de brochurechecklist etc. En intussen bewandelen Brussel en Wallonië andere wegen.. Van een afschaffing van het reisbureau is in de andere gewesten geen sprake. Op 10 juni 2010 werd in het Waals gewest een nieuw decreet van kracht. Voor bestaande reisbureaus bracht het nieuwe decreet weinig verandering. De meest opvallende wijzigingen betreffen de afschaffing van de kapitaalsvereiste en de jaarlijkse bijdrage alsook de toelating om ook op beurzen en salons te verkopen. De Brusselse ordonnantie houdende het statuut van de reisbureaus werd op 22 april 2010 goedgekeurd. De uitvoeringsbesluiten werden op 27 september 2012 goedgekeurd en het decreet werd op 18 oktober 2012 van kracht. De reisbureaus hebben nog tot 18 april 2013 de tijd om zich aan te passen de nieuwe normen. De Brusselse en Waalse reglementering zijn trouwens al sterk gelijklopend omdat een voorafgaande overleg tussen het Brussels Gewest, het Waals gewest en de COCOF werd ingelast.

10 Federale wetgeving : pleidooi voor een level playing field! Verplichte prijslijsten brochures De problematiek van verplichte prijsbijlagen en het verbod op fluid pricing vormen in toenemende mate een handicap voor de Belgische TO s. In de ons omringende landen heerst er veeleer een gedoogbeleid, waarbij het ondernemingen is toegestaan om met vanafprijzen te werken. ABTO heeft de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd om meer duidelijkheid te krijgen betreffende deze problematiek. Bij diverse gelegenheden werd de problematiek aangekaart bij de beleidsmakers, doch zonder enig resultaat. De conclusie, zowel van het kabinet als de administratie was telkens dat de huidige wetgeving geen versoepeling toelaat. Een wetsaanpassing, zo werd ons bevestigd, zou het probleem bovendien maar ten dele kunnen oplossen omdat geen afbreuk gedaan kan worden aan de Europese richtlijnen. Omdat na het arrest in de zaak Ving Sverige (C-122/10) van het Hof van Justitie twijfels waren gerezen over een mogelijke versoepeling, werd de problematiek via een testcase voorgelegd aan de rechter. Op 11 april 2012 velde voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent zijn vonnis. Volgens de uitspraak van de rechter zijn reisorganisatoren en bemiddelaars die een brochure op de markt brengen nog steeds verplicht om de prijzen duidelijk, volledig en transparant te vermelden. Een verwijzing naar een website volstaat volgens de rechter niet en ook het begrip brochure wordt erg ruim geïnterpreteerd. ABTO hoopt dat de herziening van de Europese richtlijn verandering brengt. Intussen dringt ze erop aan dat bedrijven actief op de Belgische markt zich houden aan de Belgische spelregels, dit teneinde het level playing field te bewaren. BTW Op 29 december 1999 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wetsaaanpassing die het BTW-stelsel voor de reisbureaus fundamenteel hervormt. In de praktijk wordt de nieuwe regelgeving nog steeds niet wordt toegepast. Toenmalig minister Reynders beloofde, in afwachting van een aanschrijving, geen kritiek te formuleren op de reisbureaus die het oude dan wel het nieuwe systeem toepassen. Intussen kwam een nieuwe minister aan het hoofd van de regering en werd een eerste versie van een nieuwe ontwerpaanschrijving voorgesteld aan de beroepsverenigingen. De besprekingen hierover zijn nog steeds lopende. ABTO blijft intussen ook op aandringen op een BTW-vrijstelling voor extracommunautaire reizen. Begin 2010 bereikten de meerderheidspartijen een akkoord bereikt om reizen buiten Europa vrij te stellen van BTW. Door de val van de regering werd het dossier op de lange baan geschoven. Omdat de regeringsvorming op zich liet wachten werd het voorstel op 20 juli 2011 door verschillende parlementsleden opgepikt en ingediend in de kamer. Het voorstel is nog steeds hangende. De belastbaarheid van reizen buiten Europa blijft intussen ook voor heel wat juridisch getouwtrek zorgen. In de zaak Best Tours/Odysseus velde de rechter in eerste aanleg in de zomer van 2012 een gunstig vonnis. De Belgische Staat besliste in het najaar evenwel om in beroep te gaan. ABTO hoopt dat snel werk gemaakt wordt van de vrijstelling op extracommunautaire reizen. België is immers het enige EU land waar extracommunautaire reizen onderworpen zijn aan BTW.

11 Marktonderzoek Inzake marktonderzoek heeft ABTO altijd een pioniersrol vervuld. Sinds 1991 werkt ABTO hiervoor samen met het WES. Dankzij de studies die worden uitgevoerd in opdracht van ABTO kunnen wij vandaag beter dan ooit het belang van onze sector inschatten, nieuwe tendensen in het vakantiegedrag van de Belgen analyseren zodat de TO s hier kunnen op inspelen. In 2012 werd de maandelijkse rapportering vervangen door een wekelijkse, volledig geautomatiseerde rapportering. Hierdoor kunnen de TO s nog korter op de bal spelen. Via de interactieve querytool kunnen specifieke bevragingen op de database gebeuren. Deze query's bieden het voordeel dat vooruitgekeken kan worden naar specifieke periodes, zoals de resultaten voor de schoolvakanties. Daarnaast bieden ze heel wat Populairste bestemmingen in 2012: 2012 (-3,7%) 2011 (-0,5%) Frankrijk -6,4% -3,5% Spanje -3,7% -10% Turkije +2,5% +0,7% Griekenland -16,3% +13,9% Tunesië +23,6% -19,1% Duitsland +1% -4% Egypte -6% -17,4% Italië -0,1% -1,4% België +2,1% +3,4% Oostenrijk -6% -2,5% benchmark mogelijkheden en helpen ze ons ook om in crisissituaties een inschatting te geven van het aantal klanten op een bestemming. Wegens hun grote commerciële waarde worden de resultaten van de WES-studies niet openbaar gemaakt. De globale tendensen en overzichten van het panelonderzoek worden wel twee keer per jaar aan de pers vrijgegeven. Vliegreizen pax 2012 (-4,3%) 2011 (1,1%) Spanje -5,6% +12,6% Turkije -2,7% +0,7% Griekenland -16,9% +13,7% Tunesië +23% -19% Egypte -6,7% -17,3% Autovakanties : pax 2012 (-2,4%) 2011 (-2,4%) Frankrijk -6,1% -3,7% Duitsland +1% -3,8% België +2% +3,4% Spanje +5,1% -1% Italië -0,3% +2%

12 Mens & Milieu We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar in bruikleen gekregen van onze kleinkinderen. (Indiaans gezegde) Toerisme heeft als een van 's werelds grootste economische activiteiten een enorme impact op mens en milieu. Om die impact niet te laten leiden tot afbraak van wat reizen zo aantrekkelijk maakt, namelijk een mooie natuur, goed milieu en een andere cultuur, moet door alle betrokken partijen gewerkt worden aan een duurzaam toerisme. Vandaag wordt samen met ECTAA en andere zusterorganisaties van ABTO samengewerkt om de weg te openen naar een collectief internationaal beleid terzake. ABTO blijft haar leden, de reisagenten en de reizigers aansporen tot een toerisme dat vriendelijk is voor mens en milieu. Duurzaam toerisme is daarom in het belang van de sector zelf: een schone en mooie omgeving is immers een voorwaarde voor toerisme. Gebieden waar natuur en milieu zijn aangetast zijn uiteraard minder aantrekkelijk voor toeristen. Milieucode: de leden hebben unaniem een code (verkrijgbaar op aanvraag) aanvaard waarin zij belangrijke milieuprincipes onderschrijven. De brochure "Te gast in vreemde landen", is een beknopte handleiding voor een mensen milieuvriendelijker toerisme en moet de reizigers sensibiliseren, zodat de belasting van het milieu kan geminimaliseerd worden. Brochures: de brochures van de leden worden gedrukt op chloorvrij papier met milieuvriendelijke inkt. Ideaal zou zijn minder brochures te drukken. De ABTO-leden hebben in hun brochures een Milieutip opgenomen, waarin de reizigers gevraagd wordt de brochures zoveel mogelijk door te geven aan familie of vrienden en de niet-gebruikte exemplaren aan de reisagent terug te bezorgen. In 2004 werd samen met Toerisme Vlaanderen een pilootproject opgestart. De internetcursus van onze zusterorganisatie ANVR werd op Belgische leest geschoeid en beschikbaar gesteld aan de ABTO-leden. In 2008 werd de cursus aangepast en ondergebracht bij het Europese Travelife project. De touroperators krijgen op die manier een trainingsmodule die hen kan helpen om duurzame principes om te zetten in hun beleid. Sinds 2007 wordt ook een Travel Award Duurzaam Toerisme uitgereikt. ABTO kant zich tenslotte sterk tegen het sekstoerisme en kinderprostitutie in het bijzonder. De nadruk wordt vandaag vooral gelegd op preventie. Het thema komt aan bod binnen de vergaderingen van ABTO, in de brochure van ABTO en op de website. Het is duidelijk dat ABTO streeft naar een positieve aanpak van deze problematiek. Het mag niet de bedoeling zijn dat bepaalde bestemmingen zouden afgeschreven worden wegens het onverantwoord gedrag van een kleine groep reizigers.

JAARVERSLAG januari 2014

JAARVERSLAG januari 2014 JAARVERSLAG 2013 20 januari 2014 Beste lezer, 2013 kondigde zich aan als een jaar van verandering en uitdaging. Graag blikken we in dit jaarverslag even terug op het voorbije jaar en staan we stil of 2013

Nadere informatie

Leuven, 12 december Company info

Leuven, 12 december Company info Leuven, 12 december 2016 Company info Omnia Travel, werd in 1973 opgericht onder de naam Agri-Reizen en maakt sinds 1999 voor 100% deel uit van de KBC-groep. Het bedrijf is uitgegroeid tot een dynamische

Nadere informatie

De consumentenkaart Wegwijs in consumentengeschillen

De consumentenkaart Wegwijs in consumentengeschillen De consumentenkaart Wegwijs in consumentengeschillen Vormingsdag FOD Economie Sleutels voor verstandig consumeren 13/03/2014 OVERZICHT 1. Het OIVO 2. Consumentenbescherming 3. Consumentengeschillen o Het

Nadere informatie

Proficiat, uw reis heeft een extra garantie!

Proficiat, uw reis heeft een extra garantie! Proficiat, uw reis heeft een extra garantie! GFG beschermt u! Garantiefonds Reizen (GFG ) waarborgt u tegen het financieel onvermogen van uw reisorganisator, reisbemiddelaar of reisbureau. In mensentaal:

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Evenwichtige verslaggeving

Evenwichtige verslaggeving Hoofdstuk 4 Transparantie De Antwerpse diamantsector wordt door het grote publiek vaak gezien als een gesloten sector. Het is één van de grootste uitdagingen van AWDC om de sector meer open te stellen

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting. Voorstellen van de Europese Commissie

SAMENVATTING. Samenvatting. Voorstellen van de Europese Commissie Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Voorstellen van de Europese Commissie Eind 2011 heeft de Europese Commissie twee nieuwe, elkaar aanvullende voorstellen voor Europese regelgeving gepresenteerd

Nadere informatie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, ADVIES VAN HET BUREAU. betreffende

Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, ADVIES VAN HET BUREAU. betreffende Doc. nr. E2:31011C05 Brussel, 9.11.1999 MH/GVB/LC ADVIES VAN HET BUREAU betreffende EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET ARTIKEL 83 1, 3 VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 06 mei 2014

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 06 mei 2014 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 06 mei 2014 Inzake: Dhr. en Mvr. A, samenwonende te XXX; Eisers, ter zitting vertegenwoordigd door Mtr. B, advocaat te XXX.

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPR. - Reiscontracten A05 Brussel, 26.03.2009 MH/SL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORONTWERP VAN WET TOT REGELING VAN HET REISCONTRACT (bekrachtigd

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

De Belgische reismarkt. www.wes.be

De Belgische reismarkt. www.wes.be De Belgische reismarkt www.wes.be 3 De Belgische reismarkt in 212 13,9 miljoen commerciële reizen 7,3 miljard euro 4,2,8 9,7 6,5 in België buitenland in België buitenland 4 De touringcar is het transportmiddel

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2005.

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2005. ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2005. Inzake De heer A en Mevrouw B, samenwonende te xxx; en C en D (minderjarigen) Ter zitting vertegenwoordigd

Nadere informatie

ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016

ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016 ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016 1 JANUARI 2016: START VAN HET BELGISCHE ODR-CONTACTPUNT 02 15 FEBRUARI 2016: HET ODR-PLATFORM GAAT LIVE 03 WAT IS? Alvorens met enkele moeilijke woorden te jongleren,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Kwaliteit binnen de VO en daarbuiten. Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende initiatieven

Kwaliteit binnen de VO en daarbuiten. Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende initiatieven Kwaliteit binnen de VO en daarbuiten Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende initiatieven Coördinatie en vertegenwoordiging van het Vlaams niveau binnen bredere kwaliteitsnetwerk - BZ vertegenwoordigt

Nadere informatie

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014. Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder en K.

Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014. Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder en K. Proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 24/04/2014 Aanwezig : De Voorzitter : P. Van Steenberge Bestuurders : M. Goossens en L. Malmedy Leden van de Directiecomités : D. Bourguignon, P. De Deurwaerder

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE Geschillencommissie Reizen vzw Maatschappelijke zetel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NORTH GATE III

Nadere informatie

2009D10068 VERSLAG. De voorzitter van de commissie, H. Jager. De adjunct-griffier van de commissie, L. Tijdink. NDS tknds2009D10068

2009D10068 VERSLAG. De voorzitter van de commissie, H. Jager. De adjunct-griffier van de commissie, L. Tijdink. NDS tknds2009D10068 2009D10068 VERSLAG Binnen de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat hebben de fracties van het CDA, de PvdA, de SP en de VVD de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over diverse

Nadere informatie

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt De positie van de autocar op de Belgische reismarkt September 215 Inhoud Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij: 1. lange vakanties 2. korte vakanties 3. enkele reisproducten

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 26 OKTOBER 2004 Inzake De heer A, xxx, en zijn echtgenote Mevrouw B, samenwonende te xxx; Eisers, De heer A is persoonlijk

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie

Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie Marie Jacobs Liesbet Van den Broeck (september 2016) 1 Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 Advies Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 11-10 advies hernieuwbare EU-richtlijn Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012

SARiV Advies 2012/29 SAR WGG Advies. 31 oktober 2012 Briefadvies over de Akkoorden tussen België en Frankrijk en Nederland voor de ontwikkeling van samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid SARiV Advies 2012/29

Nadere informatie

PROGRAMMA OPEN TRAININGEN

PROGRAMMA OPEN TRAININGEN 1. Klantgericht verkopen in een reisbureau 13 september 2012 Hotel Van der Valk - Brasschaat 9u30-12u30 13 december 2012 Hotel Van der Valk- Oostkamp 9u30-12u30 Niet alleen de wereld verandert, maar ook

Nadere informatie

Specialisten die steeds voor me klaar staan

Specialisten die steeds voor me klaar staan Specialisten die steeds voor me klaar staan Wat doe ik bij econmische en sociale inspectie Hoe stel ik mijn facturen op Competente medewerkers Juridische bijstand Belangen verdediging Zijn mijn contracten

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2011 Inzake RB, met maatschappelijke zetel te xxx, xxx, licentie xxx - Ondernemingsnr xxx; Eiseres, Ter zitting

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 486 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de omzetting

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER De bescherming van de consument van financiële diensten Leuven, 7 oktober 2009 Marcia DE WACHTER Een enquête van Ivox midden februari 2009 88,6 % heeft geen vertrouwen meer in de aandelenbeurzen 41,5 %

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

PRESS CONFERENCE ABTO 23 May 2013

PRESS CONFERENCE ABTO 23 May 2013 PRESS CONFERENCE ABTO 23 May 13 ABTO members & addi

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Toespraak van minister van Justitie Annemie Turtelboom ter inleiding van het colloquium De nieuwe Belgische arbitragewetgeving, Brussel 6 november

Toespraak van minister van Justitie Annemie Turtelboom ter inleiding van het colloquium De nieuwe Belgische arbitragewetgeving, Brussel 6 november Toespraak van minister van Justitie Annemie Turtelboom ter inleiding van het colloquium De nieuwe Belgische arbitragewetgeving, Brussel 6 november Mijnheer de voorzitter Dames en heren Mag ik U om te beginnen

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

EDSA EUROPEAN DOWN SYNDROME ASSOCIATION

EDSA EUROPEAN DOWN SYNDROME ASSOCIATION EDSA EUROPEAN DOWN SYNDROME ASSOCIATION Voorwoord De European Down Syndrome Association (EDSA), hierna de Vereniging genoemd, werd opgericht als een internationale vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Nederlandse economie groeit van buitenlandse reis

Grensoverschrijdend Nederlandse economie groeit van buitenlandse reis Grensoverschrijdend Nederlandse economie groeit van buitenlandse reis 2 3 Even toelichten Om maar meteen met de deur in huis te vallen. In de driehoek uitgaand, binnenlands en inkomend toerisme wordt het

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 232 Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie JAARVERSLAG 2009 2 1. Overzicht van de werking Bij de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges Briefadvies het voorontwerp decreet betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges Voorontwerp van decreet betreffendee de organisatie en rechtsplegingg van sommige

Nadere informatie

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen

2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5. Opzetten van een Bijzondere Onderhandelingsgroep (BOG). Stappen 2.5.0. Inleiding over het opstarten van een BOG Opstarten van een bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) Wetenschappelijk onderzoek en

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

Europees Centrum voor de Consument België (ECC) Jaarverslag 2014

Europees Centrum voor de Consument België (ECC) Jaarverslag 2014 Europees Centrum voor de Consument België (ECC) Jaarverslag 2014 Wat is ECC? Bevoegdheid ECC België: Grensoverschrijdende consumentgeschillen: Belgische consument >< EU-handelaar of EU-consument >< Belgisch

Nadere informatie

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

1. Hoeveel zaken zijn op dit moment hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 206 van RENAAT LANDUYT datum: 3 maart 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Raad voor

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 25 augustus 2016

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 25 augustus 2016 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 25 augustus 2016 Inzake: Dhr. A, XXX Mvr. B, XXX Eisers, ter zitting aanwezig Tegen: RO met zetel XXX Lic. XXX Ondernemingsnr.

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 651 (2009-2010) Nr. 1 21 september 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Wim Wienen en Felix Strackx betreffende de splitsing van de Koninklijke

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf?

Meerwaarde: wat biedt het lidmaatschap uw bedrijf? In deze sheet vindt u meer informatie over het lidmaatschap van Nederlandse Veiligheidsbranche en de aanmeldingsprocedure: De meerwaarde van het lidmaatschap; De toelatingseisen; De procedure om lid te

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. RVV 312 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. Brussel 19 juni 2003 De Raad voor het Verbruik die op eigen initiatief beslist

Nadere informatie

DE KOST VAN HET FEDERALISME

DE KOST VAN HET FEDERALISME DE KOST VAN HET FEDERALISME Een becijferde analyse van de kost van het Belgische taalfederalisme DE KOST VAN HET BELGISCH FEDERALISME 1. Directe kosten 2. Indirecte kosten 3. Totale kost 4. Impact van

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden?

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden? Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Blok II 2 e verdieping Victor Hortaplein 40, bus 10 B 1060 BRUSSEL www.environment.fgov.be Secretariaat van het Adviescomité SEA: Sabine WALLENS t: + 32 2 524

Nadere informatie