BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen."

Transcriptie

1 BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen.

2 UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen staan op losse schroeven en verandering is de enige constante factor. Die nieuwe realiteit stelt ondernemingen zwaar op de proef. Corporate Agility SAMEN WERKEN AAN UW WENDBAARHEID Ontwikkelingen in e-business, digitale vernieuwingen, concurrentie uit onverwachte hoek en maatschappelijke trends maken de markt even onvoorspelbaar als onzeker. Het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie is het nieuwe devies. Daar zet BDO op in. We noemen dat Corporate Agility. Van optimaliseren naar innoveren Zelfs onder moeilijke economische omstandigheden zijn er ondernemingen die goed blijven presteren. Die topprestaties zijn alleen weggelegd voor organisaties die zich aanpassen. Die het tempo van verandering bij kunnen benen en constant blijven innoveren. BDO deed onderzoek onder 600 grote, internationale ondernemingen. En wat blijkt? De capaciteit om te veranderen is de meest bepalende factor voor succes. De klassieke evolutietheorie is ook op de nieuwe economie van toepassing: wie zich het beste aanpast, wint. Van strategie tot en met implementatie De wendbaarheid van een onderneming vergroten is een uitdaging waarbij BDO u optimaal kan ondersteunen. Met gespecialiseerd advies en brede expertise. Door een bijdrage te leveren aan zowel strategische als tactische vraagstukken. Daar houdt het voor ons niet op; BDO gaat verder en implementeert voor u desgewenst ook de oplossingen.

3 SUCCES DRAAIT OM CORPORATE AGILITY Op basis van het onderzoek onder 600 grote, inter nationale ondernemingen hebben we de vier belangrijkste factoren voor succes in een dynamische omgeving achterhaald. De samen hang en de wijze waarop met deze factoren wordt omgegaan bepaalt de Corporate Agility van een organisatie. Daarnaast blijken uit het onderzoek drie belangrijke uitdagingen voor grote ondernemingen in het huidige economische klimaat: groei, reputatiemanagement en behoorlijk bestuur. Op de volgende pagina s leest u hier meer over. Corporate Agility is een voorwaarde om goed om te gaan met deze uitdagingen. In het model hiernaast vindt u deze elementen in hun samenhang terug. Organisatie beheersing REPUTATIEMANAGEMENT BRANCHE Strategisch vermogen CORPORATE AGILITY Verander capaciteit GROEI Vier factoren die uw Corporate Agility bepalen Uw branche heeft specifieke kenmerken en kent zijn eigen dynamiek. Binnen het kader van de branche waarin u actief bent heeft BDO-onderzoek uitgewezen dat er vier factoren, in onderlinge samenhang, bepalend zijn voor uw succes. Leiderschap 1. Organisatiebeheersing Uw medewerkers, processen, systemen en governance houden uw organisatie draaiende en waarborgen continuïteit. De structuur hiervan dient voldoende dynamisch en flexibel te zijn. 2. Strategisch vermogen Visionaire vaardigheid en daadkracht om (externe) ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar de inrichting van uw organisatie bepalen het strategisch vermogen van uw onderneming. 3. Verandercapaciteit Het adaptief vermogen van een organisatie, flexibiliteit van de aanwezige infrastructuur, leiderschap en medewerkers bepalen de mate en de snelheid waarin een organisatie zich kan aanpassen aan externe ontwikkelingen en wijzingen in de eigen strategie. 4. Leiderschap Effectief leiderschap vormt dé cruciale factor voor succes en behelst de gehele managementlijn. Een succesvol leider zoekt naar de juiste fit tussen omgeving, strategie, innovatie en prestatie. BEHOORLIJK BESTUUR

4 NU VOORBEREIDEN OP DE UITDAGINGEN VAN MORGEN UITDAGING 1 GROEI Succesvol blijven betekent groeien. In bijvoorbeeld omzet, marktaandeel of rendement. Maar kan die groei zonder kinderziektes en ongewenste risico s gerealiseerd worden? Hoe legt u verbindingen met potentiële relaties en partijen? Strategische overnames BDO is één van de grootste bemiddelaars en adviseurs van Nederland bij (ver)koop van ondernemingen, management buy-outs, waardebepalingen en financieringen. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever realiseren we de perfecte transactie. Zowel voor, tijdens als na een transactie biedt BDO waardevolle diensten. Human Resource potentieel Uw medewerkers zijn een essentiële pijler van uw onderneming. Zij bepalen een groot deel van uw bedrijfssucces. Daarom begeleiden we u bij het aantrekken en behouden van talent voor uw onderneming. En helpen we organisaties om het maximale uit hun mensen te halen. Onze Human Resource-dienstverlening strekt zich uit over een breed gebied. Begeleiden van overnames en fusies Opstellen van strategische groeiplannen Waarde bepalen van assets en ondernemingen Uitvoeren van due diligence onderzoeken Begeleiden van integratietrajecten en beheersen van integratierisico s Inzichtelijk maken van besparings- en verbeterpotentieel door toepassen van process mining technieken Begeleiden van (her)financieringstrajecten inclusief fiscale optimalisatie Begeleiden van fiscale structurering Vergroten van strategische waarde van Human Resource Management Verhogen van personeelsrendement Werving en selectie, ontwikkeling en beloning van uw medewerkers Sturen van medewerkersgedrag en organisatiecultuur Optimaliseren van beloningsbeleid in lijn met organisatiedoelstellingen Co- en/of outsourcen van Human Resource-functies

5 UITDAGING 2 REPUTATIEMANAGEMENT Meer dan ooit kan een zorgvuldig opgebouwde reputatie als sneeuw voor de zon verdwijnen. De maatschappij is immers aanhoudend kortademig. Het vertrouwen in traditionele instituten brokkelt af en sociale media geven vleugels aan incidenten. Een goede naam vraagt doorlopend om onderhoud Omgaan met fraude Helaas is fraude nooit helemaal te voorkomen. Dus is het zaak dat uw onderneming ermee om weet te gaan. Door onder meer gedegen onderzoek en trefzekere communicatie. BDO kan hoog-complexe vraagstukken in uw onderneming oplossen. Bovendien helpen we talloze organisaties bij het voorkomen van fraude of ongewenst gedrag. Met harde en zachte beheersmaatregelen. De kracht van data Big data creëert kansen maar zorgt ook voor bedreigingen. Gevoelige informatie kan zo maar in de openbaarheid belanden. Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag. Goed datamanagement is daarom een van de pijlers voor toekomstig succes, ook op fiscaal gebied. Te meer omdat bedrijfsprestaties verbeteren wanneer u meer waarde uit data weet te halen. Belastingontwijkingsmaatregelen Belastingontwijking is niet strafbaar maar ligt politiek gevoelig. BDO is niet alleen op de hoogte van de mogelijkheden en ontwikkelingen, maar kent ook alternatieven die minder risico s voor uw reputatie met zich meebrengen. Deugdelijke audits gericht op het voorkomen of opsporen van fraude Inventariseren en managen van frauderisico s Ontwikkelen van fraudebeheersingsbeleid dat past bij uw organisatie In kaart brengen van overtredingen met betrekking tot wet- en regelgeving en rapporteren van de feiten en omstandigheden Ondersteunen bij financiële of organisatorische disputen ten behoeve van juridische procedures Oplossen van complexe IT-vraagstukken, verzamelen, veiligstellen en analyseren van (grote hoeveelheden) data en elektronisch dataonderzoek Vertalen van strategie naar meetbare informatie uit systemen (Business Intelligence) Inzetten van Data Analytics om te segmenteren en te voorspellen Uitvoeren van quick scan processen tax accounting en implementatie automatisering inclusief cash tax planning Inrichten van data governance processen Opzetten en uitvoeren van datakwaliteitsprojecten Selecteren en implementeren van technologie voor datakwaliteit Opstellen en toetsen van cybersecurity beleid Bewust worden van fiscale risico s en het fiscaal mitigeren daarvan Uitvoeren van quick scan op huidige toegepaste fiscale structuur Voorstellen voor alternatieve fiscale maatregelen Advisering over fiscale herstructurering Implementeren van optimale fiscale structuur

6 UITDAGING 3 BEHOORLIJK BESTUUR Behoorlijk bestuur wordt steeds ingewikkelder. Enerzijds wordt de regelgeving almaar strenger en eisen uw stakeholders volledige transparantie. Anderzijds stelt het u in staat om risico s te managen en kansen te identificeren. Hoe voldoet u aan alle eisen terwijl uw onderneming wendbaar blijft? BDO helpt u bij deze balans. Governance is pas goed wanneer uw organisatie én uw stakeholders ervan profiteren Risicomanagement als strategisch instrument Goed inzicht in de oorzaak van risico s kan leiden tot kansen en (internationaal) concurrentievoordeel. Ondernemingen die risico s kunnen doorgronden en erop weten te anticiperen beschikken over een krachtig strategisch instrument. Dit alles begint bij het creëren van risicobewustzijn door de hele organisatie. Effectief omgaan met toenemende regeldruk Internationale ondernemingen hebben te maken met steeds meer territoriale regelgeving. Diepgaande kennis van onder meer verslaggeving, interne beheersing en anti-bribery en corruption is nodig om compliant te blijven en buiten de landsgrenzen te opereren. BDO kan de kosten hiervan beheersbaar houden. Zo levert compliance duurzaam concurrentievoordeel op. Het belang van stakeholder management Ondernemingen leggen in toenemende mate verantwoording af. Aan commissarissen, toezichthouders en overheden, maar ook aan de maatschappij in het algemeen. De informatiebehoefte van belanghebbenden is groot en een volledig transparante bedrijfsvoering is de nieuwe norm. BDO beschouwt stakeholder management daarom als cruciaal voor uw organisatie. Bepalen van uw risicostrategie en risico-appetite Meetbaar maken van risicobewustzijn op individueel, groeps- en organisatieniveau Identificeren en wegen van uw belangrijkste strategische risico s Vertalen van risico s naar risico-indicatoren en systeemdata Opstellen en uitvoeren van scenario-analyses en risicokwantificering Ontwerpen en inrichten van continue risicomonitoring systemen Co- en outsourcen van Internal Audit en risicomanagement functies Uitvoeren van compliance impact assessments Vergroten van de effectiviteit van compliance programma s In kaart brengen van compliancekosten en besparingspotentieel Uitbesteden van (inter)nationale complianceprocessen Ontwerpen en inrichten van compliance systemen Co- en outsourcen van compliance functies Optimaliseren van Tax Management Begeleiden bij (zelf)evaluaties van Bestuur en Raden van Commissarissen Coachen en permanente educatie voor Bestuur en Raden van Commissarissen Second opinion onderzoek van bestuursbesluiten Corporate Governance Assessment op basis van geldende governance codes Opstellen van profielen en werving- en selectie

7 Dialog Semiconductor DE BEHEERSING VAN EXPLOSIEVE GROEI We spreken dezelfde taal en hebben aan een half woord genoeg. Dialog Semiconductor groeit explosief. Met het bereiken van 1 miljard dollar omzet afgelopen jaar is de top nog niet in zicht. Manager Internal Audit Ton van Gemert: We groeien op allerlei manieren uit ons jasje. Juist dan moet je je interne processen optimaliseren. Dat lukt mede door het commitment van BDO. Al meer dan vijf jaar groeit Dialog Semiconductor met zo n 20 tot 30 procent per jaar. Klinkende cijfers, die nogal wat vergen van het beheersingsvermogen van de organisatie. Onze groei speelt zich af op alle fronten en over de hele wereld., aldus Van Gemert. Er is niet alleen meer omzet door toenemende vraag maar ook product diversificatie met als gevolg een toenemende behoefte aan technisch personeel. Om onze innovatie toppositie te kunnen behouden, hebben we bijvoorbeeld sterk ingezet op het rekruteren van de allerbeste talenten op ingenieursgebied in vijftien landen. Groeien en beheersen We willen als organisatie overal op voorbereid zijn want we blijven groeien, onder andere door acquisities. Juist daarom ligt er een sterke focus op het beheersen van risico s en het verbeteren van interne processen. Omdat BDO ons goed begrijpt, komen we samen snel tot een aanpak waar we voor kunnen gaan. We werken op verschillende terreinen samen met BDO, waaronder het outsourcen van internal audit activiteiten. Jaarlijks plannen we de audit activiteiten in een combinatie van interne en BDO resources. Onze audit activiteiten bestrijken de regio s Europa, Azië en USA. Het inzetten van lokale BDO resources is praktisch, gezien de verschillende tijdzones en de reistijd. Maar ook inhoudelijk heeft het werken met een netwerkorganisatie zijn voordelen. Er is lokaal veel meer kennis. Niet alleen van wet- en regelgeving maar juist ook van onze branche. Dat merken we bijvoorbeeld in de USA en in Taiwan, waar BDO veel ervaring heeft opgebouwd in de semiconductor industrie. Bovendien ondersteunt BDO ons in het verder professionaliseren van onze interne beheersing, zodat we klaar zijn om onze groeiambities te realiseren. Elkaar begrijpen Voor ons is BDO een klankbord waar we snel mee kunnen schakelen. Ze vullen ons aan waar we zelf expertise missen, en op persoonlijk vlak zitten we op hetzelfde niveau. Omdat we dezelfde taal spreken, begrijpen we elkaar en hebben we vaak aan een half woord genoeg. De hands-on mentaliteit van BDO is prettig in deze fase van groei. Aandacht voor Internal Audit en een afzonderlijke Risk Management functie zijn relatief nieuw voor onze organisatie en dat vraagt een omslag in het denken van onze medewerkers. Deze uitdaging gaan we samen met BDO aan. Ton van Gemert, Manager Internal Audit

8 OMDAT MENSEN TELLEN Als internationaal opererend netwerk zijn we gewend om groot te denken en complexe organisaties te begeleiden bij het vergroten van hun succes. We geloven echter niet uitsluitend in cijfers en procedures. In onze ogen schuilt het belangrijkste veranderingspotentieel in mensen. Zowel in onze eigen adviseurs als in de professionals in uw organisatie. Zij zijn het die innovatie waarmaken. Aandacht voor cultuur, houding en gedrag Daarom besteden onze professionals veel aandacht aan cultuur, houding en gedrag. De menselijke factor zit vervlochten in alles wat we doen voor onze relaties. Omdat we het belang van cultuur, houding en gedrag onderkennen, zijn we beter in staat om er invloed op uit te oefenen. Daarnaast beschikken we binnen ons pallet aan diensten over concrete instrumenten die gedrag en cultuur meetbaar maken waardoor een succesvolle implementatie van onze oplossingen wordt gemaximaliseerd. Altijd op zoek naar verbindingen Onze adviseurs gaan uit van een open en betrokken samenwerking met opdrachtgevers. Continu zijn we bezig met het leggen van verbindingen. Uitsluitend kennis hebben van uw onderneming volstaat niet meer. We gaan proactief op zoek naar connecties met andere organisaties binnen en buiten uw branche zodat we altijd beschikken over de meest actuele en waardevolle inzichten die voor u belangrijk zijn. Daarmee houden we u scherp en dragen we bij aan het lerend vermogen van uw organisatie. Uitblinken in expertise en executiekracht Kennis en expertise zijn de rode draad in onze internationale organisatie. BDO heeft haar sporen met grote, internationaal opererende organisaties ruimschoots verdiend. Juist het snelle schakelen waar deze tijd om vraagt, is onze tweede natuur. Met onze netwerkorganisatie staan we dicht bij onze relaties en zorgen we ervoor dat we ondernemingen uitstekend kunnen ondersteunen bij het omgaan met veranderingen. Onze sterkte zit hierbij in de executiekracht. Uiteraard denken we graag mee over uw strategie, maar blinken door onze pragmatische insteek uit in de implementatie daarvan.

9 Risk Advisory Praktijk Risicomanagement voor betere bedrijfsprestaties. Forensics & Litigation Praktijk Uitzonderlijke service in uitzonderlijke omstandigheden. INTERNATIONALE PRAKTIJKEN DIE HET VERSCHIL MAKEN Onze Risk Advisory Praktijk is wereldwijd actief en biedt een uitgebreide reeks diensten op gebied van Governance, Risicomanagement, Compliance, Internal Audit en IT. Onze specialisten bieden u geïntegreerde oplossingen voor governance- en risicobeheersingsvraagstukken. Oplossingen die zorgen voor het vergroten van risicobewustzijn van uw medewerkers, het effectief beheersen van de toegenomen complexiteit op het gebied van regelgeving en maximaal bijdragen aan transparantie richting uw relaties, aandeelhouders, medewerkers en samenleving. Onze professionals helpen u bij organisatie-, proces- en projectbeheersing, maken verbeterpotentieel inzichtelijk en zorgen dat risicomanagement bijdraagt aan het creëren van waarde. Vanuit de brede multi disciplinaire achtergrond komen onze specialisten met innovatieve en bewezen oplossingen en kunnen wij u nationaal en internationaal van dienst zijn bij al uw beheersingsvraagstukken. Bedrijfsonderzoek draait niet alleen om de feiten maar ook om de snelheid waarmee we die vast kunnen stellen. Onze forensische specialisten geven strategisch advies aan ondernemingen over de hele wereld, bij belangrijke zaken als fraude en corruptie, onregelmatigheden in de administratie en compliance-kwesties. BDO beschikt over een compleet pakket geïntegreerde forensische accountancy diensten. We helpen organisaties en hun stakeholders met analyses van archieven en data, plegen computerforensisch onderzoek en assisteren bij interviews en achtergrondanalyses. Wanneer nodig verzorgt BDO eveneens ondersteuning bij procederen en mondelinge of geschreven getuigenissen. Naast gecertificeerde fraudebestrijders en forensische accountants beschikt BDO over technologische professionals, adviseurs afkomstig uit het rechtswezen en financiële analisten. Human Resource Praktijk Uw mensen, onze ervaring. Wij zijn ervan overtuigd dat uw medewerkers bepalend zijn voor het succes van uw organisatie. Wij begrijpen dat de toegevoegde waarde van Human Resource Management in veel organisaties nog beperkt is. Door onze ervaring en bewezen oplossingen kunnen wij ondersteunen om Human Resource Management om te vormen tot die strategische business partner die u helpt om uw organisatie doelstellingen te realiseren. Onze Human Resource-specialisten geven advies over hoe u uw organisatiestrategie kunt vertalen in een succesvol Human Resource-beleid. Wij helpen u daarbij om dit Human Resource-beleid uit te werken in passende instrumenten op, onder meer, het gebied van recruitment, (management) development en arbeidsvoorwaarden.

10 Mergers & Acquisitions Praktijk Hogere wiskunde als het moet, maar altijd met beide benen op de grond. Global Outsourcing Praktijk In control met internationale compliance. Corporate Tax Advisory Praktijk Doorgewinterde mensen die snel schakelen om aan uw fiscale behoeften te voldoen. Onze Mergers & Acquisitions-adviseurs zijn specialisten op het gebied van koop en verkoop van ondernemingen, waardebepalingen, financieringen, due diligence onderzoeken en business restructuring. Binnen de verschillende fasen van koop- en verkoop transacties (de pretransactie fase, de transactie en post-transactie fase), werken zij in multidisciplinaire teams nauw samen om de gestelde strakke deadlines te realiseren. Wereldwijd zijn BDO Mergers & Acquisitions-adviseurs in meer dan 70 landen werkzaam, waardoor niet alleen nationale maar vooral ook internationale transacties door BDO kunnen worden begeleid en ondersteund. Onze adviseurs staan borg voor de vereiste expertise. In combinatie met een goede bereikbaarheid zijn zij in staat snel en deskundig u bij uw vraagstukken te onder steunen en bij te staan in alle fases van het transactieproces. Veel ondernemingen worstelen met het in stand houden van een betrouwbare en kosteneffectieve infrastructuur. Door het samenvoegen van functies door middel van sharing worden kosten bespaard. Ook worden risico s voor gebrek aan continuïteit vermeden. Dit leidt vaak tot problemen op het gebied van lokale compliance verplichtingen. De Global Outsourcing praktijk van BDO begrijpt uw unieke behoeftes en coördineert centraal uw lokale compliance verplichtingen. Ons team van Global Outsourcing fungeert als één aanspreekpunt voor uw onderneming en stuurt van daaruit de wereldwijde BDO-kantoren aan voor deze compliance. Daarbij kunnen we bogen op ruime ervaring in het coördineren van deze compliance diensten op het gebied van payroll, accountancy, tax en company secretarial services. Fiscaliteit wordt steeds zichtbaarder door verschillende ontwikkelingen. Dit, gecombineerd met het feit dat de regelgeving steeds complexer wordt, zeker ook in internationaal verband, zorgt er voor dat uw fiscalist een sparring partner moet zijn die snel kan schakelen en daarbij ook proactief het contact maakt. Wij helpen u bij het managen van fiscale risico s en het benutten van kansen door samen met u naar de strategie te kijken en te helpen wijzigen waar nodig. Ook hebben wij veel oog voor de procesmatige kant en lopen wij voorop bij ontwikkelingen op het gebied van technologie (tax accounting en tax forecasting). Verder helpen wij u bij contactmomenten met de fiscus: dit kan zijn als ondersteuning bij boekenonderzoeken, maar zeker ook door het sluiten van rulings in het kader van innovatietrajecten en in het kader van horizontaal toezicht. Audit Praktijk Vanzelfsprekend kunnen we naast bovenstaande internationale adviespraktijken ook de audit van uw organisatie verzorgen. We zetten hierbij hoog in op het daadwerkelijk meten van gedrag door aandacht te besteden aan soft controls, namelijk instrumenten die sturing geven aan cultuur, houding en gedrag. Onze accountants zien het als hun professionele verantwoordelijkheid om vanuit hun onafhankelijkheid de controle van de jaarrekening uit te voeren. Onze visie is dat de auditwerkzaamheden niet alleen moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen maar dat deze ook zo efficiënt moeten verlopen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. We maken daarvoor gebruik van onze internationale Audit Process Tool waarmee efficiency, kwaliteit en betrouwbaarheid wereldwijd zijn gewaarborgd. Onze OOB-vergunning en onze expertise op het gebied van US GAAP en IFRS stellen ons in staat auditwerkzaamheden te verrichten voor Organisaties van Openbaar Belang, ver over onze landsgrenzen, waaronder beursfondsen, financiële instellingen en verzekeraars.

11 HANDS-ON SAMENWERKEN MET EEN BEURSGENOTEERDE ONDERNEMING Het van oorsprong Nederlandse Amsterdam Commodities is internationaal zeer succesvol. Met de handel, verwerking, distributie, in- en verkoop van food commodities en ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie realiseerde men in 2014 een omzet van 620 miljoen. CEO Erik Rietkerk: We zijn van drie bureaus uitgegroeid tot een small cap met een mooie portfolio. BDO heeft professionalisering gebracht in onze organisatie. Ze hebben ervoor gezorgd dat de processen in alle werkmaatschappijen efficiënt en gestroomlijnd verlopen. Naast de rol van auditor vervulde BDO ook jarenlang de rol van klankbord en adviseur. Amsterdam Commodities, met kantoren in 13 landen, doet zaken in circa 90 landen, waaronder exotische locaties als Kenia en Indonesië. Dan is het prettig om een internationale partner te hebben, met eigen mensen op verschillende locaties. Door het internationale BDO netwerk beschikken ze over lokale expertise op het gebied van fiscaliteit, governance, risicomanagement, auditing, enzovoorts. Bovendien hebben ze een goed gevoel voor de lokale cultuur. We zitten in moeilijke landen, waar het niet altijd goed hoeft te gaan als je kijkt naar zaken als corruptie en fraude. Ze wisten waar ze moesten zoeken en voor de auditfunctie waren we volledig aangewezen op BDO. Risicomanagement en governance implementeren In een branche waar producten sterk in prijs en kwaliteit variëren, zijn potentiële risico s onderwerp van gesprek met de Raad van Commissarissen. Rietkerk: Uiteindelijk zijn het geen food safety experts, maar is er binnen BDO wel veel expertise over risicomanagement. Ze wisten welke risico s er zijn en hoe je ze kunt identificeren en mitigeren. De volgende stap is om ze te bedwingen. Hoe borg je risicomanagement in de organisatie? Hetzelfde geldt voor governance. Met het oog op de beurs was BDO zeer sterk gefocust op de AFM, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarbij hebben zij niet alleen getoetst en geadviseerd over verbeteringen, ze hebben ook geholpen bij de implementatie ervan. Hands-on-mentaliteit In een samenwerking ben je erg afhankelijk van de groep adviseurs die voor je werkt. We hebben heel lang samengewerkt met een team dat weinig van samenstelling veranderde. Daarbij kwam de hands-on-mentaliteit van BDO naar voren. Niet te formeel. Mijn ervaring met andere auditors in het buitenland is anders, daar mis ik die handson-mentaliteit. Onze groei is mede mogelijk gemaakt door BDO. Ze zijn voor mij een klankbord en een medewerker. Een extern adviseur is iemand die een rapport aflevert, zijn jas aantrekt en naar huis gaat. BDO gaat verder. BDO gaat verder dan een extern adviseur. Erik Rietkerk, CEO Amsterdam Commodities

12 HET VOORDEEL VAN EEN NETWERKORGANISATIE, WERELDWIJD SLAGVAARDIG Als internationaal opererende onderneming is BDO gewend om groot te denken. Met ruim kantoren en medewerkers zijn we actief in meer dan 150 landen. Nederland is wereldwijd een van de grootste kantoren. Dankzij onze omvang hebben we alle benodigde specialismes en branchekennis in huis. Flexibiliteit in de genen Ondanks onze omvang blijven we slagvaardig. BDO beschikt over de wendbaarheid en het ondernemerschap waar deze tijd om vraagt. De snelheid van verandering van de huidige economie zit bij ons in de genen. Mede doordat we zijn ingericht als netwerkorganisatie. We staan dichtbij onze relaties en geloven in persoonlijke relaties. Ons netwerk BDO wereldwijd Medewerkers Kantoren Landen 150+ BDO Nederland Medewerkers Kantoren 27

13 Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt zich wenden tot BDO Accountants & Adviseurs of een van haar adviseurs. BDO Accountants & Adviseurs en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam BDO actief zijn op een bepaald terrein van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 04/2105 CC1501

nieuwe perspectieven voor corporate clients

nieuwe perspectieven voor corporate clients nieuwe perspectieven voor corporate clients nieuwe economie nieuwe perspectieven In de nieuwe economie liggen de kansen voor het oprapen. E-business, big data, internet of things de markt biedt continu

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

BDO CONSULTANTS VOOR VRIJ ONDERNEMEN

BDO CONSULTANTS VOOR VRIJ ONDERNEMEN BDO CONSULTANTS VOOR VRIJ ONDERNEMEN BDO Consultants 3 BDO CONSULTANTS Als resultaat telt, schakelt u BDO Consultants B.V. in. Wij realiseren binnen uiteenlopende branches succesvolle projecten door onze

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

wat telt? De Bedrijfscode van BDO

wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO omdat mensen tellen. Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om in de huidige complexe en transparante wereld

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts

NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts Intro Crowe Horwath Peak 7 maart 2017 Geert-Jan Krol en Xander Wamelink 2016 Crowe 2017 Crowe Horwath Horwath Peak Peak Wie is Crowe Horwath Peak Ondersteunt

Nadere informatie

APOTHEKERS. Omdat mensen tellen.

APOTHEKERS. Omdat mensen tellen. APOTHEKERS Omdat mensen tellen. 2 Apothekers ADVIESGROEP APOTHEKERS APOTHEKERS VERDIENEN EEN ADVISEUR DIE THUIS IS IN HUN ZAKEN OF HET NU GAAT OVER DE AANKOOP DAN WEL VERKOOP VAN EEN APOTHEEK, FISCALE

Nadere informatie

Snel aan de slag instructie Mijn BDO

Snel aan de slag instructie Mijn BDO Snel aan de slag instructie Mijn BDO nieuwe perspectieven 1 Op deze helppagina vindt u de informatie die u nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de onderdelen binnen een Mijn BDO omgeving van uw

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen.

Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet. CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Mogelijkheden zien waar niemand ze ziet CPI Governance: pragmatische en transparante governance-oplossingen. Risicobeheersing begint aan de top CPI Governance CPI (Corporate, Public en Internal) Governance

Nadere informatie

ons perspectief DE BEDRIJFSCODE VAN BDO

ons perspectief DE BEDRIJFSCODE VAN BDO ons perspectief DE BEDRIJFSCODE VAN BDO nieuwe perspectieven In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels geven een boost aan zakelijker en commerciëler werken. En een

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

BDO BRANCHEGROEP BOUW SAMENWERKEN VANUIT EEN SOLIDE BASIS

BDO BRANCHEGROEP BOUW SAMENWERKEN VANUIT EEN SOLIDE BASIS BDO BRANCHEGROEP BOUW SAMENWERKEN VANUIT EEN SOLIDE BASIS Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP BOUW De Nederlandse bouwsector De afgelopen jaren zijn voor de Nederlandse bouwsector turbulent geweest.

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Meer dan kennis alleen. Next

Meer dan kennis alleen. Next Meer dan kennis alleen Next Ambitie Uitdaging Ontwikkeling Shift Ambitie Een ambitieus accountantskantoor heeft meer in huis dan alleen kennis van zaken. Bij Horlings dagen we elkaar voortdurend uit om

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Risico s managen is mensenwerk

Risico s managen is mensenwerk TRANSPORT Risico s managen is mensenwerk Ondernemen is kansen zien en grijpen, maar ook risico s lopen. Risicomanagement behoort daarom tot de vaste agenda van bestuurders en commissarissen. Omdat ook

Nadere informatie

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Bij servicing van kredietportefeuilles is doortastend optreden

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

JURIDISCH ADVIES. Omdat mensen tellen.

JURIDISCH ADVIES. Omdat mensen tellen. BDO Consultants JURIDISCH ADVIES Omdat mensen tellen. Juridisch advies 3 JURIDISCH ADVIES UW ANTWOORD OP JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN U staat er vaak niet bij stil, maar toch heeft u bijna dagelijks te maken

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Fiscale compliance. Loyens & Loeff. Fiscale compliance

Fiscale compliance. Loyens & Loeff. Fiscale compliance Fiscale compliance Loyens & Loeff Fiscale compliance Fiscale compliance Loyens & Loeff Fiscale en maatschappelijke ontwikkelingen Belastingwetgeving wordt steeds ingewikkelder. Bovendien legt de politieke

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. U wilt zich focussen op uw core business. Daarom nemen wij u juridisch werk uit handen.

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Corporate Governance Code

Corporate Governance Code Corporate Governance Code Van korte- naar langetermijnwaardecreatie De Nederlandse Corporate Governance Code heeft een grote herziening ondergaan. De Monitoring Commissie heeft deze op 8 december 06 gepubliceerd,

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe KRACHTIG mag advies zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Onze adviezen zijn gericht op effect. Goed gemotiveerde aanbevelingen voor

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Omdat mensen tellen.

Omdat mensen tellen. BDO Consultants IT Omdat mensen tellen. IT 3 IT De motor van uw business Uw rendement is onze doelstelling. Met deze instelling gaan de IT-consultants van BDO dagelijks aan het werk. Het mag duidelijk

Nadere informatie

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen

Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen RISK & COMPLIANCE Onderzoek Soft controls bij interne accountantsdiensten: Terugkoppeling bevindingen 16 februari 2010 ADVISORY Onderwerp: Onderzoek Soft controls binnen interne accountantsdiensten Geachte

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

Deloitte privacy team Privacy dienstverlening. www.prepareforprivacy.nl

Deloitte privacy team Privacy dienstverlening. www.prepareforprivacy.nl Deloitte privacy team Privacy dienstverlening www.prepareforprivacy.nl Voorwoord Privacy staat al enige tijd in de schijnwerpers en zal in de nabije toekomst alleen maar belangrijker worden. Niet alleen

Nadere informatie

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. De auditfunctie bij trustkantoren. Risk Management & Compliance De auditfunctie bij trustkantoren Trustkantoren zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een auditfunctie in te voeren. In deze brochure geven wij een toelichting op de auditfunctie, een overzicht van alle

Nadere informatie

The Independence Company. Propositie TIC Professionals

The Independence Company. Propositie TIC Professionals The Independence Company Propositie TIC Professionals Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het jou op? 3 Ons aanbod 4 Als er een opdracht is 5 Waar staan we voor? 6 Wie zijn wij? 7 Voor wie

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie