Wetenschappelijke verhandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijke verhandeling"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Filmtrailers als reclamemedium, een inhoudsanalyse van komedie- en thrillertrailers uit Vlaanderen en Hollywood. Wetenschappelijke verhandeling aantal woorden: Ilke Bogers MASTERPROEF COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN afstudeerrichting COMMUNICATIEMANAGEMENT PROMOTOR: PROF. DR. Gino Verleye COMMISSARIS: DR. Veva Leye COMMISSARIS: DR. Hannes Cannie ACADEMIEJAAR

2 Filmtrailers als reclamemedium, een inhoudsanalyse van komedie- en thrillertrailers uit België en Hollywood. Abstract Trailers zijn het audiovisueel reclamemedium bij uitstek de dag van vandaag. De filmindustrie gebruikt dit reclamemedium als doel om zoveel mogelijk mensen warm te maken om naar hun film te komen kijken. De filmtrailer bereikt ons op verschillende manieren gaande van de bioscoop tot via onze GSM. Internet maakte de interactie tussen de filmdistributeur en de filmconsument mogelijk. Iedereen laat zich wel eens verleiden door een filmtrailer. Deze bevindingen trokken onze aandacht en hebben ons aangezet om ons te verdiepen in de trailer als persuasieve tekst en een onderzoek te voeren naar de reclame-elementen in een filmtrailer. Alvorens we van start gaan met ons onderzoek is het noodzakelijk een theoretisch kader op te bouwen door eerst dieper in te gaan op de hedendaagse filmindustrie, vervolgens op de filmdistributie, de marketing en communicatie en ten slotte op de filmtrailer zelf. Door het gebrek aan informatie over de Vlaamse situatie interviewden we Philippe Ravoet. Op basis van deze bevindingen en de literatuurstudie hebben we een kwalitatieve inhoudsanalyse van Vlaamse en Amerikaanse komedie- en thrillertrailers uitgevoerd. Uit onze analyse bleek dat er wel degelijk verschillen zijn tussen Vlaamse thriller- en komedietrailers en tussen Vlaamse en Amerikaanse filmtrailers. Dankwoord Een kort woord van dank voor Prof Dr. Gino Verleye die me de kans gaf om het onderwerp van deze masterproef uit te werken dat tussen de afstudeerrichting communicatiemanagement en film- en televisiestudies zweeft. Aan Dr. Carmen Daniela Maier, die me hulp bood bij het zoeken van literatuur. En eveneens aan de heer Philippe Ravoet, Belgische filmmonteur en trailermaker, die veel tijd voor mij uitgetrokken heeft en me een trailercreatie en een filmpreview liet bijwonen. 1

3 Inhoudsopgave Filmtrailers als reclamemedium, een inhoudsanalyse van komedie- en thrillertrailers uit België en Hollywood. 1 Abstract 1 Dankwoord 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 Deel 1: Filmtrailers als reclametool binnen de hedendaagse filmdistributie 5 1. Inleidend hoofdstuk: De filmindustrie, een situatieschets De filmindustrie vandaag New Hollywood Technologische ontwikkelingen Film als consumptiegoed Besluit Filmdistributie Filmdistributie in Amerika en Vlaanderen Het distributielandschap in Amerika Het distributielandschap in Vlaanderen Filmdistributietaken Filmmarktonderzoek, consumenten- en exposantenfeedback Zoeken naar potentiële films Filmrelease Marketing & communicatie Besluit Filmmarketing & filmcommunicatie Marketingcampagnes Filmmarketing Films & grote marketingcampagnes Filmcommunicatie: promotie en publiciteit voor films Filmreclame en publiciteit de dag van vandaag 34 2

4 Soorten en tools Besluit Filmtrailers als reclamemedium bij uitstek Trailers algemeen Verschil tussen de teaser trailer en de traditionele trailer Traileropbouw Andere soorten trailers Besluit 52 Deel 2: Een inhoudsanalyse op zoek naar de marketingelementen in komedie- en thrillertrailers uit Vlaanderen en Hollywood Inleiding Vooronderzoek: Vlaamse filmtrailers Onderzoeksvragen Methode Onderzoeksopzet Materiaal Analyse-eenheden Resultaten Bespreking en conclusie 69 Bibliografie 72 Boeken: 72 Artikels: 76 Andere (krantenartikels, nieuwsuitzendingen, wet, hoorcollege en rapporten) 78 Internet: 79 Films 81 Bijlagen 85 Bijlage 1. Box office en Films geproduceerd en gereleast vanaf 2005 tot Bijlage 2. Trailers, Phillipe Ravoet 86 Bijlage 3. Trailerselectie 90 Bijlage 4. Registratieformulier reclame-elementen in filmtrailers 94 3

5 Inleiding Filmtrailers vind je overal en zijn populair de dag van vandaag. Weinig mensen kunnen zeggen dat ze nog nooit een trailer zagen. De trailer wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Neem nu de reclame voor de nieuwe producten van Magnum, het ijsmerk, opgebouwd als een trailer ter promotie van een nieuwe film. In de reclamespot wordt net zoals bij een filmtrailer de nadruk gelegd op de meespelende acteurs zoals Benicio Del Toro (zelfs academy award winner wordt aangegeven), de regisseur (Brian Singer), enzovoort. Wanneer je naar de site gaat, is die zelfs helemaal opgebouwd als een filmwebsite inclusief met een blik achter de schermen, de zogezegde trailer,... (http://www.mymagnum.be). In deze masterproef is het niet de bedoeling om een historisch overzicht te geven van de filmindustrie of specifieker de filmtrailers. Het heden is echter onvermijdelijk gekoppeld aan het verleden in de filmindustrie. Maar de focus wordt gelegd op het heden en we willen specifiek nagaan welke reclameelementen in de filmtrailers verwerkt worden. Deze paper is dus geschreven vanuit een sterke marketinginvalshoek. Verder kunnen we dus niet alle aspecten aansnijden zoals het wettelijke kader, de filmproductie- of de filmvertoningfase. We zullen ons vooral toeleggen op de Amerikaanse en Vlaamse filmindustrie, aangezien die in ons onderzoek betrokken zijn. Na het schetsen van de hedendaagse filmindustrie, de filmdistributie, de filmmarketing en communicatie zullen we de filmtrailer belichten. Elk hoofdstuk behandelt een specifieke topic die deel uitmaakt van het vorige waardoor ze erg in elkaar overlopen. Na deze literatuurstudie en situatieschets, gaan we over naar het onderzoek waar we de reclame-elementen in thriller- en komedietrailers uit Vlaanderen en Hollywood willen achterhalen. Voor we hieraan begonnen hebben we de Belgische filmmonteur Phillipe Ravoet geïnterviewd en hebben we een trailercreatie bijgewoond. Op deze manier kwamen we meer te weten over de Vlaamse trailer om vervolgens een kwalitatieve inhoudsanalyse van de geselecteerde trailers te maken. Als er één ding is dat we onthouden hebben van onze opleiding tot communicatiewetenschapper en bij deze ondervonden hebben, is dat de media-industrie en ook de filmindustrie nooit stilstaat en blijft voortbewegen en veranderen. Zo komen er onder andere dagelijks trailers en films bij, worden cijfers telkens geüpdate en veranderen de websites snel. We hebben dan ook getracht om deze masterproef zo actueel mogelijk te houden. 4

6 Deel 1: Filmtrailers als reclametool binnen de hedendaagse filmdistributie 1. Inleidend hoofdstuk: De filmindustrie, een situatieschets Indien we filmtrailers willen onderzoeken is het nodig om eerst naar het grotere geheel te kijken waarbinnen deze trailers zich bevinden. Het is niet de bedoeling om de gehele geschiedenis van de filmindustrie te overlopen, maar het is wel relevant om op de specifieke beginperiode van de hedendaagse film en diens trailer terug te blikken en de recente ontwikkelingen binnen de filmindustrie te schetsen. Binnen dit inleidend hoofdstuk is het doel dus om de algemene lijnen van de situatie waarin de filmtrailer zich bevindt weer te geven. Een gedetailleerde beschrijving van de filmindustrie en filmgeschiedenis zou ons te ver leiden. We willen de plaats van de trailer in de filmindustrie aangeven De filmindustrie vandaag Elke industrie evolueert en deze evolutie is onlosmakelijk verbonden met historische en hedendaagse ontwikkelingen op economisch, technologisch, cultureel en sociaal vlak. De technologische ontwikkelingen springen misschien wel het meest in het oog in de filmsector. Zowel vroeger als nu overheerst Amerika binnen de filmindustrie. Heden staat Hollywood nog steeds aan de top van de globale filmindustrie. Daarom wordt Hollywood dikwijls als uitgangspunt genomen in de verschillende onderzoeken en literatuur die over de filmindustrie bestaan. We proberen telkens te refereren naar de Vlaamse filmindustrie, maar hiervoor zijn weinig wetenschappelijke bronnen te vinden. Via de praktijk ontdekken we hier toch een aantal essentiële verschillen die duidelijk zullen worden verder in deze masterproef New Hollywood Wanneer we naar de hedendaagse filmindustrie willen kijken, moeten we even terugblikken naar het beginpunt van deze periode die zijn oorspong kent in de Amerikaanse filmindustrie, geconcentreerd in Hollywood. Deze periode krijgt de naam New Hollywood mee. Rond dit concept bestaat echter geen eenduidige en enge definitie. Verschillende auteurs richten zich dan ook tot andere tijdsaanduidingen om New Hollywood te omschrijven. Krämer (2005, p. 2) en Wyatt (1994) duiden zo enkel de jaren 60 en 70 aan als New Hollywood, waarbij ze de komst van films zoals Jaws (Spielberg,1975) en Star Wars (Lucas, 1977) als een nieuw keerpunt zien. Bernardoni (1991, p. 1-12) vindt dat New Hollywood start in de jaren 70, maar neemt eerder de belangrijke regisseurs in plaats van enkel hun films als 5

7 uitgangspunt om New Hollywood weer te geven. Ook Thompson (2001, p. 1-2) en Biltereyst (2006, p ) wijzen op het belang van de regisseurs. Biltereyst (2006) kleeft daarnaast op de periode vanaf de jaren 80 tot nu het etiket: de nieuwe gouden eeuw van Hollywood en spreekt van de filmed entertainment industrie in plaats van enkel de filmindustrie. Kolker (2006, p ) gaat eveneens uit van de kracht van verschillende regisseurs zoals Spielberg, Coppola, Penn, Scorsese,... en van het keerpunt dat ontstond door hun geregisseerde film zoals Jaws (Spielberg, 1975), The Godfather (Coppola, 1972), Bonnie and Clyde (Penn 1967),... Maar het ontstaan van de nieuwe Amerikaanse film vindt volgens Kolker (2006) reeds zijn oorsprong eind de jaren 50. Schatz (2003) wijst ook reeds op het begin van New Hollywood in de naoorlogse periode, maar met een echt beginhoogtepunt in 1975 met de komst van de high conceptfilms en de blockbusters. De dag van vandaag creëren de grensverleggende regisseurs nog steeds succesvolle films, maar ze zijn nu ook producer van vele films. Bijvoorbeeld de recente film Shutter Island (2010) van Martin Scorsese, zowel regisseur als producer, behaalde een wereldwijde box office 1 van 290,244,744 dollar 2. Steven Spielberg is eveneens nog zeer actief binnen de filmwereld (http://www.imdb.com). King (2007) deelt New Hollywood op in 2 tijdsperiodes. Het kan de jaren 1960, 70 weergeven (zie New Hollywood van Krämer) waar men van de Hollywood renaissance spreekt. Dit houdt in dat men vetrekkende vanuit de klassieke filmstijl de nadruk legt op het radicalere politieke potentieel van de film. De periode wordt gezien als een keerpunt en als een soort innovatie binnen de film waarbij de film als kunst kan gezien worden. Maar de term New Hollywood kan ook wijzen op de filmindustrie vanaf de jaren 80, waar de mediaconglomeraten en de blockbusters centraal kwamen te staan. Vooral deze tweede periode zal de kritiek meekrijgen dat hier de creativiteit van de filmcreatie beknot wordt en dat deze ontwikkeling eerder een bedreiging voor de film is dan een voordeel (King, 2007, p. 1-3, 12-13; Krämer, 2005, p. 2; Wyatt 1994). King (2007) zijn visie op de filmindustrie na de Hollywood renaissance lijkt voor ons de meest aangewezen omschrijving van New Hollywood om de films gemaakt vanaf het jaar 2000, die we gebruiken in het onderzoek, in een juist daglicht te plaatsen. Vanuit een marketing- en reclameperspectief is een kijk op een hedendaagse filmindustrie met blockbusters, grote mediacampagnes en- conglomeraten aangewezen. New Hollywood kan gezien worden als een nieuwe stijl van filmen of het kan wijzen op een gewijzigde industriële context die samenhangt met een breder sociaal, historisch of cultureel geheel waar minder beperkingen worden opgelegd aan de filmwereld dan in het verleden. Hollywood is gevormd door een combinatie van lokale en industriespecifieke 1 Box office = inkomsten van de film uit de bioscoopvertoningen. Deze box office wordt zowel nationaal, internationaal als wereldwijd berekend. Dikwijls wordt dit bedrag bepaald aan de hand van de ticketverkoop. 2 Dollar = Amerikaanse dollar, USD 6

8 elementen en door de bredere nationale en zelfs globale sociale en economische bewegingen (King, 2007, p. 1-2). Wanneer we de huidige filmstijl gaan bekijken, zien velen deze nieuwe filmindustrie als een beweging weg van de klassieke filmstijl, vandaar worden de termen postklassiek, postmodern of post- Hollywood ook gebruikt. Indien we de huidige filmindustrie vanuit een industrieel gewijzigd standpunt belichten, kunnen we spreken over een poststudiosysteem. Het studiosysteem was gevestigd tussen de jaren 1920 en 50 en kenmerkend is de verticale integratie. Er ontstonden grote filmstudio s die zowel de productie, distributie en vertoning voor hun rekening namen. Deze verticale integratie werd in de naoorlogse periode, vooral binnen de Verenigde Staten van Amerika (VS), ontbonden door antitrustwetgeving die de concentratie binnen de filmsector inperkte. De meeste grote studio s verloren echter hun kracht niet aangezien ze de distributie in handen hielden of de sleutel tot deze industrie. Films zijn weerspiegelingen van hun tijd, maar dit is een te enge visie, aangezien films uit het studiosysteem aan een strenger beleid onderworpen waren. Vanaf de jaren 50, 60 werden veel meer controversiële onderwerpen bespreekbaar. Daarnaast was er ook een grotere vraag naar populaire fictie (Biltereyst, 2006, p. 187; King, 2007, p. 3-7; Kolker, 2006, p ; Thompson, 2001, p. 2-3; Wyatt, 1994). De filmindustrie is ondertussen geïntegreerd binnen een groter multimediaal landschap dat door minder, maar grotere mediabedrijven gedomineerd wordt. Binnen de hedendaagse filmindustrie zijn het vooral zes majors die domineren, deze filmdivisies zijn elk deel van een groot globaal mediaconglomeraat. Binnen de mediareuzen zijn verschillende filmdistributiemaatschappijen, productiehuizen, televisiezenders,... ondergebracht. We onderscheiden de volgende zes filmstudio s binnen de mediaconglomeraten: Columbia/Tristar Films (Sony Corporation), Warner Bros (AOL Time Warner), 20 th Century Fox (News Corp.), Walt Disney (Disney), Universal Pictures (Vivendi Universal) en Paramount Pictures (Viacom). De twee belangrijkste pijlers van de grote filmspelers zijn de dag van vandaag distributie en financiering. Door de inkomsten uit de globale distributie kunnen de grote filmstudio s films financieren waardoor ze net als bank fungeren. De film kan zowel geproduceerd, gefinancierd als gedistribueerd worden door de majors, maar soms nemen ze slechts één of twee takken binnen het filmproces voor hun rekening. Zo kunnen bijvoorbeeld onafhankelijk geproduceerde films gedistribueerd worden door de filmstudio s of gaan grote filmbedrijven samenwerken en slechts gedeeltelijk de film financieren, produceren en/of distribueren om blockbusters te creëren, zoals Twentieth Century Fox en Paramount dit deden bij Titanic (Cameron, 1997). Dit wil niet zeggen dat deze grote spelers nooit in de problemen komen. Soms vullen de succesvolle films de financiële put voor de verlieslatende producten. Maar de filmafdelingen hebben globaal een zeer machtige positie kunnen creëren. Via lokale distributiemaatschappijen en zelfs soms via lokale bioscoopexploitatie zorgen ze voor een sterke positie op de wereldwijde filmmarkt. In 7

9 Vlaanderen blijft de invloed van Hollywood beperkt tot filmdistributie (Biltereyst, 2006, p. 187 & ; King, 2007, p. 62 & 79; Ravid, 2005, p. 32; De Voldere, Maenhout, Onkelinx & Sleuwaegen, 2006, p. 46; Simonton, 2009, p. 400). De ontwikkelingen binnen de filmindustrie hebben geleid tot het fenomeen van de blockbusters. We spreken hier over de meerderheid van de films, aangezien er ook nog spelers zijn op de filmmarkt die niet altijd de gangbare filmvoorschriften van de grote studio s volgen. Veelal worden de nietblockbusters of onafhankelijke films voor een nichemarkt gecreëerd en zitten hier onafhankelijke filmspelers of independents achter. Onafhankelijke producenten lopen echter het risico om geen distributeur voor hun film te vinden, waardoor het filmsucces beperkt blijft. Aan onafhankelijke films worden wederom verschillende invullingen gegeven. De ene stelt er de low-budget films aan gelijk, terwijl de andere een film onafhankelijk vindt als die niet gemaakt wordt door een major. Sommige independents, met veel kapitaal, kunnen ook intentioneel een blockbuster creëren, zoals onder andere Chicago (Marshall, 2002) en Gangs of New York (Scorsese, 2002). In Europa bijvoorbeeld wordt film naast een economisch medium ook als een cultuurproduct beschouwd waardoor niet alle films tot eenzelfde blockbusterstructuur herleid kunnen worden. Er zijn ook kleinere filmbudgetten voorzien in vergelijking met die uit de filmindustrie in Hollywood. (Allen, 2003a, p ; Biltereyst, 2006, p; 174; Holmlund & Wyatt, 2005; King, 2007, p. 62; Montal, 2006, p ; Tzioumakis, 2006). Naast de grote filmproducties, kunnen ook lokale filmproducties in release gaan. Hier wordt zelfs vanuit Hollywood aandacht aan geschonken bij het grootste filmevenement: de Oscars of The Academy Awards via een categorie Best Foreign Language Film waar reeds Belgische films voor genomineerd werden. Dit brengt ons bij de Belgische, specifieker de Vlaamse filmindustrie die zowel nationaal als internationaal succes oogst. Hierbij springt het succes van Loft (Van Looy, 2008), de tot nu toe succesvolste Vlaamse film, in het oog. Ondertussen is de film ook internationaal te koop via een verkoopagent, bestaat er een Engelstalige filmsite, krijgt de film een Nederlandse remake in 2010 en won Loft (Van Looy, 2008) filmprijzen. Op internationaal vlak zien we dus succesvolle Vlaamse films waarbij filmfestivals en -prijzen belangrijk zijn voor hun promotie. De recente film De helaasheid der dingen (Van Groeningen, 2010) bijvoorbeeld won de Golden Tulip Award op het 29ste Internationaal Filmfestival van Istanboel en won een prijs in de nevensectie van het filmfestival van Cannes (J.N.S., 2010; Idea Consult & Vlerick Leuven Gent Management School, 2010; VAF, 2010; In Vlaanderen is er ook verticale integratie merkbaar binnen de filmindustrie. Kinepolis zorgt zowel voor de exploitatie als voor de distributie van de producties. Daarnaast participeren ze ook in Vlaamse 8

10 producties. De meeste Vlaamse bioscoopfilms worden deels gefinancierd door een distributiedeal die nog voor het afronden van de productie wordt afgesloten. In ruil voor exclusieve distributierechten wordt de distributeur dus een belangrijke medefinancier waarvan het kan afhangen of de film al dan niet kan afgewerkt worden. Deze werkwijze is in de gehele onafhankelijke Europese filmsector te vinden (De Voldere, Maenhout, Onkelinx & Sleuwaegen, 2006, p. 46; De hedendaagse film wordt gekenmerkt door de globalisatie, het ontstaan van grote mediaconglomeraten, mediaconvergentie en nieuwe technologieën. Eerst en vooral is het ontstaan van grote mediaconglomeraten belangrijk, omdat zowel verticale als horizontale integratie aan de orde is. Verticale integratie werd reeds aangehaald en horizontale integratie duidt op de integratie van verschillende complementaire producten en/of industrieën. Mediaconvergentie is eveneens een belangrijk kenmerk van de hedendaagse filmindustrie. Over verschillende media, zoals computer, televisie en telefoon, heen worden samenwerkingsverbanden gesloten om films aan te bieden. Zelfs op spelconsoles kan er nu filminhoud gelezen worden. Verder speelde de globalisatie voor de filmbedrijven een vooraanstaande rol. Zo staan de spelers van Hollywood zeer sterk op de wereldwijde markten. Fusies vonden plaats, zodat men hogere budgetten het hoofd kan bieden. Dit alles heeft ondermeer tot gevolg dat er runaway productions 3 ontstaan uit financiële overwegingen. De productie van ideeën wordt meer geconcentreerd, terwijl het werk net gedecentraliseerd wordt. Ook is het gehele filmproces onderhevig aan nieuwe technologieën. Hier springt de digitalisering het meest in het oog. Zowel de productie als vertoning kan ondertussen digitaal gebeuren. Digitale distributie en exhibitie zet de dominantie van de majors niet onder druk, want de grote spelers op de filmmarkt zijn het best geplaatst om nieuwe innovaties te omarmen of te controleren (Biltereyst, 2006; King, 2007, p ; Pramaggiore & Wallis, 2008, p ; Squire, 2006, p. 9; Hudson & Wing Sun Tung, 2010, p ) Technologische ontwikkelingen Naast de digitale processen binnen de filmindustrie breekt nu ook de 3D-technologie helemaal door. Deze beide technologieën gaan hand in hand. 3D werd nochtans reeds in de jaren 1950 geïntroduceerd, maar kent nu zijn doorbraak wegens de verhoogde digitale filmkwaliteit. Het 3Dconcept helpt op zijn beurt de omzetting naar de digitale filmvertoning bij de cinema-uitbaters te versnellen. James Cameron, de regisseur van Avatar (2009), bracht zijn film zelfs later uit dan gepland om de cinemacomplexen de tijd te geven om de 3D-technologie aan te schaffen. Avatar (Cameron, 2009) wijst op het succes van 3D en bevestigt de bioscoopuitbaters dat men een goede investering gedaan heeft. Clash of the Titans (Leterrier, 2010) werd door het succes van de 3D-films Avatar 3 Runaway productions = films die buiten de VS opgenomen worden 9

11 (Cameron, 2009) en Alice in Wonderland (Burton, 2010) nu ook in 3D uitgebracht wat oorspronkelijk niet de bedoeling was. Het 3D-filmproces is echter nog niet zo eenvoudig. Er zijn tevens meerdere 3D-technologiën op de markt die al dan niet een 3D-bril vereisen. De 3D-thuiscinema behoort ook tot het heden ondertussen. Via het Vlaams digitale TV-netwerk worden reeds 3D-films aangeboden en zijn 3D-dvd s te verkrijgen in de winkels (McCarthy, 2009, p ; Hampp, 2010a, p. 21; Allan, 2009, p. 32; Hoflack, Vrieleman & Willems, 2010; De technologische vernieuwingen in de filmsector voor de thuissituatie zijn niet te verwaarlozen. Films worden via dvd, blu-ray disc, on demand applicaties en via het internet bekeken en of verkregen. Ook de toestellen waarmee films bekeken kunnen worden, mogen niet vergeten worden: GSM s, MP 3 s, draagbare dvd-speler, laptops, high definition flatscreens,... Er zijn ondertussen tal van mogelijkheden die blijven evolueren. De studio s waren echter eerst niet enthousiast over homecinema, maar draaiden bij en deze tak werd het meest winstgevende onderdeel van de filmindustrie. Films gaan van de cinemazalen naar kabel- en satelliettelevisie waar men films on demand kan bestellen, naar de winkels via dvd s,..., naar vooraanstaande zenders en dan naar de gewone of kleinere zenders waarbij in elke stap geld geïnd wordt door de studio s. Sinds 2004 zien we binnen deze verkoopcyclus een daling van het aantal verkochte dvd s, opvolger van de video, en dus een daling van een lucratief deel van de filmindustrie. Er ontstaan echter steeds nieuwe initiatieven. Naast de gewone dvd bestaat nu de HD dvd. Waarin de HD staat voor high definition wat een hogere en gedetailleerdere beeld- en geluidskwaliteit met zich meebrengt. Dit is, samen met de HD televisie, zelfde principe, ontstaan door het steeds groter worden van de beeldschermen. Als ander nieuw initiatief is het gehoopte succes van de blu-ray disc (BD) als opvolger van de dvd eerder uitgebleven ( Coming soon, 2010, p. 64; Ari & Satariano, 2010, p ; Klinger, 2006; Stanley, 2010, p. 6; De daling van de dvd-verkoop kan ondermeer te wijten zijn aan de nieuwe initiatieven op vlak van filmverhuur. Zo heb je in de VS bijvoorbeeld Redbox als speler binnen de dvd-verhuur. Redbox werkt op basis van elektronische kiosken, vergelijkbaar met het systeem van een drankautomaat, verspreid over heel de VS waar men films kan afhalen en terugbrengen. Een concurrent is Netflix een bedrijf dat via de post dvd s verhuurt ofwel de films via het internet onmiddellijk naar de PC, de draagbare telefoon, de spelconsole en de TV zendt via streaming technologie. Netflix krijgt bij dit online streamen wel tegenkanting van de studio s aangezien zij op hun hoede zijn voor hun inkomsten. Zij willen evenveel inkomsten zien dat ze via kabelmaatschappijen krijgen bij de pay-per-view filmvertoning wat ook een zekere verhuurmethode is. In Vlaanderen zien we concurrentie tussen de kabelmaatschappijen van de on demand en pay-per-view filmaanbieding. Telenet en Belgacom 10

12 hebben zo elk hun eigen digitaal verkoopplatform ( Coming soon, 2010, p. 64; Ari & Satariano, 2010, p ; Vijf majors op de Amerikaanse filmmarkt hebben vervolgens om de daling van de dvd-verkoop en de concurrentie tegen te gaan samen een initiatief ondernomen om een systeem Digital Entertainment Content Ecosystem (DECE) op poten te zetten. Dit is een streaming systeem waarbij men dus films via het internet kan verkrijgen en via verschillende apparaten kan bekijken. Disney engageert zich niet, aangezien zij zelf al een soortgelijk systeem, Keychest, hebben. Men wil met het DECE een competitieve en innovatieve markt creëren en ondertussen voorkomen dat inhoud aan specifieke merkapparaten gebonden wordt. Apple bijvoorbeeld heeft het aanbieden van films, muziek en series voor hun producten gekoppeld aan itunes. De filmwereld trekt hier eindelijk, al dan niet te laat, de kaart van het internet. Ze konden lang dit medium links laten liggen doordat ze relatief beschermd waren tegen digitale piraterij wegens de downloadbare grootte van de filmbestanden. De online problemen in de muziekindustrie en de printindustrie speelden eveneens een grote rol bij het voorzichtig omspringen met het internet. Naast dit illegale downloaden was men bang voor het internet als verspreider van negatieve recensies over hun films. Verder worden er met grote telefoonmaatschappijen samenwerkingsverbanden opgestart om een zogenaamde information superhighway te creëren waardoor films overal kunnen bekeken worden (King, 2007, p ; Klinger, 2006; Coming soon, 2010, p. 64; Ari & Satariano, 2010, p ; Bosma, 2004). In Vlaanderen zijn er ook initiatieven op vlak van digitale filmtechnologie in het algemeen en een digtaal platform waar films gestreamd kunnen worden. Via het filmlab en een samenwerking met Nederland via het Crossover Lab Lowlands worden er acties genomen op het vlak van de traditionele audiovisuele industrie en de nieuwe/digitale media (VAF, 2010). Onoverkomelijk hebben al deze nieuwe ontwikkelingen gelinkt aan het internet ook een keerzijde. Illegaal downloaden en kopiëren, bootlegging of camcording 4,... zijn gangbare praktijken geworden. Dit illegaal gedrag wordt dan ook tot de economische verliezen binnen de filmindustrie gerekend. De vele filmmaatschappijen treden op met verschillende initiatieven tegen deze piraterij en ook in België ontstaat hier actie tegen, zelfs vanuit de Motion Picture Association of America. Maar naast de filmpiraterij, brengt het internet ook positieve aspecten met zich mee, zo kunnen ze via dit medium hun producten promoten en zelfs nieuwe producten, bijvoorbeeld kortfilms, ontwerpen om enkel via het internet te verspreiden. Het internet is één van de snelst groeiende vormen van communicatie en bereikt een doelgroep, jonge mensen uit de middenklasse, waar de filmwereld zich ook op richt. Jongere, kapitaalkrachtige bioscoopbezoekers gaan meerdere keren per jaar naar de film 4 bootlegging of camcording = illegale filmopnames tijdens filmvertoningen 11

13 en gebruiken het internet om hun kaartjes en zelfs hun plaats online te bestellen en filmgerelateerde producten aan te kopen (King, 2007, p.76-77; Klinger, 2006, p. 239; De Preter, 2006; Bosma, 2004, p. 163; www. kinepolis.be) Film als consumptiegoed Film is wel degelijk een industrie op zich gebaseerd op economische principes. Veelal worden films de dag van vandaag omschreven in termen van productiekosten en box office inkomsten waardoor financieel succes belangrijker kan worden dan esthetische kwaliteiten. Film kan dus als consumptiegoed bekeken worden. De productiefase loopt gelijk met onderzoek, ontwikkeling en productie. Terwijl de distributiefase met de verkoop en marketing kan vergeleken worden. Vervolgens kan men de filmvertoningen zien als een retailproduct en ten slotte komt de film bij de consument terecht. Substantieel verschillen deze entertainmentproducten echter wel van de andere sectoren in vraag, aanbod en gebruik. Er moet eerder een ervaring verkocht worden en één film is tegelijkertijd een product en een veelal eenmalig bestaand merk. Alleszins zullen er nergens anders dan in de filmindustrie producten vervaardigd worden met zo een hoge productiekost, miljoenen dollars en/of euro s worden geïnvesteerd en binnengehaald, zonder de garantie op succes. Hollywood blijft bovenal een business met film als dure koopwaar (Staiger, 1990, p. 3; King, 2002, p. 2, 108; Pramaggiore & Wallis, 2008, p. 416; Ravid, 2005, p. 32; Squire, 2006, p. 4; Marich, 2005, p. 3; Elberse, Eliashberg & Leenders, 2006; Bosma, 2004). Film is samen met de krant één van de eerste massamedia en beiden maken hier nog steeds een belangrijk deel van uit. Film kan gezien worden als het massa entertainmentmedium bij uitstek. De filmindustrie behoort specifieker tot de audiovisuele industrie, samen met televisie, radio en games. De filmindustrie is één van de weinige industrieën die in 2009 een groei ondervond. De filmticketverkoop in 2009 is gegroeid met 5,5% tegen over 2008 en dit is de grootste groeimarge sinds Deze groei is te danken aan de grote cinemaketens die investeerden in nieuwe digitale technologie om bijvoorbeeld de 3D-films te kunnen afspelen. Cinema is daarnaast betaalbaar entertainment. Ook concerten en sportevenementen kenden binnen de entertainmentsector een groei het afgelopen jaar en toch is de filmindustrie er in geslaagd om de waarde van het filmgebeuren over te brengen naar de filmkijkers in het meest competitieve jaar tussen de entertainmentmarkten. De Amerikaanse film- en televisie-industrie zijn in het algemeen één van de meest competitieve industrieën in de wereld. Hun exportproducten ondergaan de laatste jaren telkens een stijging en zijn één van de weinigen die een positief resultaat blijven behalen door hun handel (Gorman & McLean, 2009, p. 27; Hampp, 2010a, p. 21; MPAA, 2010a; MPAA, 2010b). Zoals Squire (2006, p. 4) het 12

NIEUWJAARSRECEPTIE. 10 januari 2012. Wilco Wolfers

NIEUWJAARSRECEPTIE. 10 januari 2012. Wilco Wolfers NIEUWJAARSRECEPTIE 10 januari 2012 Wilco Wolfers voorzitter NFC Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs Film Producenten Nederland WELKOM 2011 was een

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden?

1. Hoeveel bedroeg het budget van Screen Flanders de voorbije vijf jaar. 2. Hoeveel projecten/films konden met dit budget ge(co)financierd worden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 501 van AN CHRISTIAENS datum: 3 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Screen Flanders - Budget Screen Flanders is een samenwerking

Nadere informatie

De Niches, de Expertises en de Heilige Release Windows

De Niches, de Expertises en de Heilige Release Windows De Niches, de Expertises en de Heilige Release Windows Interviews met professionals uit de Nederlandse filmindustrie over de houdbaarheid van traditionele businessmodellen Student: Pieter Ros Studentnr.:

Nadere informatie

Enquête MEDIA Desk Vlaanderen

Enquête MEDIA Desk Vlaanderen Enquête MEDIA Desk Vlaanderen 1. Ken je het MEDIA Programma van de Europese Commissie? Ja 79,8% 103 Nee 20,2% 26 answered question 129 skipped question 15 1 of 12 2. Hoe goed ken je deze steunmaatregelen

Nadere informatie

3. Een film positioneren

3. Een film positioneren 3. Een film positioneren Voor iedere nieuwe film moet de distributeur een beslissing nemen over de wijze en het moment waarop de film wordt uitgebracht. Het is daarbij uiteraard de bedoeling optimale omstandigheden

Nadere informatie

CV Key of Time/Tijdslot

CV Key of Time/Tijdslot INLEIDING Entermorfic Pictures (hierna te noemen de beherend vennoot ) is voornemens een speelfilm te produceren, voorlopig getiteld Tijdslot (hierna te noemen de film ), waarvan het scenario door Jens

Nadere informatie

Productie Studiosysteem Korte historiek

Productie Studiosysteem Korte historiek Productie Studiosysteem Korte historiek Hollywood in de jaren '10 Vanaf de jaren '10 had zich in Hollywood een filmindustrie ontwikkeld waarbij enkele maatschappijen de productie-, distributie- en vertoningssector

Nadere informatie

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven.

De wijzigingen ten opzichte van de originele versie (doc. 5799/00) staan vetgedrukt, terwijl weggelaten passages met vierkante haken zijn aangegeven. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 maart 2000 (07.03) (OR. fr) 6649/00 LIMITE AUDIO 8 NOTA van: het Secretariaat-generaal nr. vorig doc.: 5799/00 AUDIO 6 CODEC 76 COM (99) 658 def 99/0275 (COD) 99/0276

Nadere informatie

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs VIVES BRIEFING 2016/09 De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs Koen Breemersch KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES 1 DE IMPACT VAN CONCURRENTIE OP DE PRODUCTMIX

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Met een bruto-investering van 351 miljoen en een groei in het laatste semester van 2008 consolideert geadresseerde Direct Mail zijn vooruitgang van de laatste jaren. Sinds begin 2008 worden de bruto-investeringen

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

Promoveren : gekkenwerk!

Promoveren : gekkenwerk! Promoveren : gekkenwerk! 1. Een onderwerp vinden Neem je broedtijd: zeer functioneel Blijf dicht bij jezelf Jij moet het boeiend blijven vinden Mijn zoektocht Poging I: september 2005 Innovatie op entertainment

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling over het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN

HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN HANDLEIDING CONTRACTUEEL VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR VAF-ONDERSTEUNDE AUDIOVISUELE WERKEN 1 BEGINGENERIEK In het kort Voor alle majoritair Vlaamse werken is het verplicht de vernieuwde VAF-leader toe

Nadere informatie

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi.

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi. Internetconcepten HiFi.nl b2b.hifi.nl Muziek.nl High Fidelity Discs AV & Domotica SAVA-Award Nieuwsbrieven HiFi-zine HiFi.nl B2B AV & Domotica e-zine Muziek.nl e-zine High Fidelity Discs e-zine Partner-

Nadere informatie

Out-of-home markt in 2005

Out-of-home markt in 2005 Out-of-home markt in 2005 Totale omvang circa 246 miljoen, marktaandeel van 5,6% Elk jaar publiceert Nielsen Media Research in samenwerking met de VEA het rapport netto mediabestedingen. In 2005 werd de

Nadere informatie

Analytics rapport: AmbiSphere

Analytics rapport: AmbiSphere www.vanhaelewyn.be/webdesign Industrieweg 3 marketing@vanhaelewyn.be B-3001 HAASRODE (op afspraak) +32 (0) 495 61 58 05 Analytics rapport: AmbiSphere 1 november 2008 30 november 2008 V = vaststelling V

Nadere informatie

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BRUXELLES 40 jaar Onafhankelijke Cinema REGLEMENT INSCHRIJVINGEN FILMS Uiterste datum om een film in te schrijven: 15 augustus 2015 Het Internationaal Filmfestival van

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM

ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM 1 ONDERSTEUNING VERTONING VLAAMSE AUTEURSFILM STIMULANSPREMIE 2017 Veruit de meeste filmvertoningen in Vlaanderen vinden plaats in een multiplex waar het accent ligt op films met een commercieel potentieel.

Nadere informatie

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren.

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren. DELIVERnow Met de DELIVERnow module presenteren wij u dé oplossing om uw digitale content veilig en gebruikersvriendelijk te distribueren. Met DELIVERnow behoort ongecontroleerde elektronische distributie

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Reclame-investeringen 2015 Q Q4 (Nationaal)

Reclame-investeringen 2015 Q Q4 (Nationaal) Reclame-investeringen 2015 Q4 2014 Q4 (Nationaal) Tijdens het vierde kwartaal van dit jaar werd er voor 1.184 miljoen euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 4,70% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid

De Nieuwe Buren. Creatieve vrijheid De Nieuwe Buren Zoals al eerder gezegd, wij zijn De Nieuwe Buren B.V. Wij doen het graag een beetje anders. Iedereen die bij ons werkt zit nog op school. In 2007 zijn wij opgericht door het Mediacollege

Nadere informatie

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden

De ultieme manier om als klein merk machtig te worden De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015 De ultieme manier om als klein merk machtig te worden Independent Insurances Whitepaper 8/10 05-2015

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën

West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën VUB-onderzoek in het kader van FLEET (FLEmisch E-publishing Trends): West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën In 2007 veranderden een aantal internationaal toonaangevende kranten hun

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011

s t u d i e Jongeren en media Jongeren en media November 2011 Jongeren en media Jongeren en media s t u d i e November 2011 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Media-uitrusting (thuis, in eigen kamer) 4. Kijkgedrag (individueel of sociaal gebeuren) 5. Ouderlijk

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

De Gouden Eeuw van Hollywood. Een historiografisch onderzoek naar New Hollywood (1967-1980)

De Gouden Eeuw van Hollywood. Een historiografisch onderzoek naar New Hollywood (1967-1980) De Gouden Eeuw van Hollywood Een historiografisch onderzoek naar New Hollywood (1967-1980) Jeffrey Koppelaar 3688445 werkgroep 2 Cultuur- en Mediageschiedschrijving 17 januari 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Versie 2. Opdracht deel B 07-12-2014. Inhoud. Raoul Vos Hogeschool Leiden Studentnummer: 1088675

Versie 2. Opdracht deel B 07-12-2014. Inhoud. Raoul Vos Hogeschool Leiden Studentnummer: 1088675 Versie 2 07-12-2014 Opdracht deel B Inhoud Raoul Vos Hogeschool Leiden Studentnummer: 1088675 Inhoudsopgave: Inleiding:... 3 Opdracht deel A Analyse... 3 Opdracht deel B Inhoud... 3 Opdracht deel C Website...

Nadere informatie

CANAL DIGITAAL IS TELEVISIE NET ZOALS THUIS

CANAL DIGITAAL IS TELEVISIE NET ZOALS THUIS CANAL DIGITAAL IS TELEVISIE NET ZOALS THUIS DE TELEVISIEBELEVING VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Canal Digitaal is een merk van M7 Group S.A. Gevestigd Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Succesfactoren en Knelpunten in de Nederlandse Filmindustrie

Succesfactoren en Knelpunten in de Nederlandse Filmindustrie Succesfactoren en Knelpunten in de Nederlandse Filmindustrie Een waardeketenanalyse Bachelorscriptie economie en bedrijfskunde Geschreven door: Elize van der Steen Studentnummer: 0515795 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 4 Audiovisueel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Toespraak Ingrid Lieten Symposium VRM 24 november 2010, Leuven

Toespraak Ingrid Lieten Symposium VRM 24 november 2010, Leuven Toespraak Ingrid Lieten Symposium VRM 24 november 2010, Leuven Dames en heren, Geachte aanwezigen, Vooreerst wens ik graag de Vlaamse Regulator voor de Media, de verschillende sprekers, panelleden, moderator

Nadere informatie

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld vertoners, distributeurs, reflectie en omkadering, educatie en archivering culturele vertoners stellen vast VOD, thuisconsumptie,

Nadere informatie

Audio Listening. Page 1 of 5

Audio Listening. Page 1 of 5 Historisch gezien is radio het eerste mobiele medium. Ondertussen heeft het zich uitgebreid tot tal van andere zendplatforms en ontvangtoestellen. We luisteren weliswaar nog altijd via een radiotoestel

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Opdrachten productie:

Opdrachten productie: Opdrachten productie: Productie: welke andere mediamerken denken jullie dat er nog meer in de top 25 staan? 1. Nos 2. radio 3fm 3. rtl 4 4. rtl 7 5. radio 538 6. sbs6 7. mtv 8. sky radio 9. radio 1 10.

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands www.pwc.com Entertainment & Media Outlook for the Netherlands 2010-2014 Trends in television advertising voor de periode 2010-2014 Arno Scheepers Introductie De Nederlandse Outlook biedt een forecast van

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

75 dagen Play of 30 dagen Play More. aan jou de keuze

75 dagen Play of 30 dagen Play More. aan jou de keuze 75 dagen Play of 30 dagen Play More aan jou de keuze Haal een pak kijkplezier in huis! Met Play of Play More kies je onbeperkt uit een uitgebreide collectie films en series. Bovendien krijg je toegang

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle P3. Wat is RTV Focus Zwolle? P4. Banners op nieuwssite P5. Nieuwspagina P6. Homepagina P7. Video commercial P9. Wekelijkse nieuwsupdate Zwolle P10. Radiocommercial

Nadere informatie

Al uw online aankopen in no-time verzekerd met Nsure van Nationale Nederlanden

Al uw online aankopen in no-time verzekerd met Nsure van Nationale Nederlanden Al uw online aankopen in no-time verzekerd met Nsure van Nationale Nederlanden Nsure Met Nsure creëren wij voor Nationale Nederlanden een nieuwe dienst. Een dienst met de potentie om universeel geaccepteerd

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

CONSUMER PRODUCTS & LICENSING 2013

CONSUMER PRODUCTS & LICENSING 2013 CONSUMER PRODUCTS & LICENSING 2013 VMMTV is de regie van VTM, 2BE, JIM, VTMKZOOM en Vitaya en behoort tot de Vlaamse Media Maatschappij 1. WAT? CONSUMER PRODUCTS & LICENSING (CPL) De afdeling Consumer

Nadere informatie

Kapelstraat Kontich Tel.: Fax: VERHUUR CATALOOG

Kapelstraat Kontich Tel.: Fax: VERHUUR CATALOOG Kapelstraat 13-15 2550 Kontich Tel.: 034576682 Fax: 034580814 www.bazarkekonkaz.be info@bazarkekonkaz.be VERHUUR CATALOOG Fox 15 mei 2012 Familiefilm 87 min. nl/fr Michael Damian Clint Black Lisa Hartman

Nadere informatie

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games Bram Kranendonk Creative Europe Desk NL ClickNL Games, 20/11/2014 Creative Europe in een notendop Een stimuleringsprogramma voor de culturele en creatieve

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot juni 2010

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot juni 2010 Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot juni 2010 Een eerste jaarhelft in twee snelheden: achteruitgang in het eerste kwartaal en stabilisering tijdens het

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Nationale Filmconferentie Extended #1: Recoupment (8 juni 2017)

Nationale Filmconferentie Extended #1: Recoupment (8 juni 2017) Nationale Filmconferentie Extended #1: Recoupment (8 juni 2017) De Nationale Filmconferentie, onderdeel van het NFF, is een belangrijk platform voor discussie en debat binnen de Nederlandse filmsector.

Nadere informatie

Enquête resultaten uitgebreid website

Enquête resultaten uitgebreid website Enquête resultaten uitgebreid website Vanaf mei tot en met september 2013 hebben 4000 mensen de Lumière enquête ingevuld. Uit alle respons kwam erg waardevolle informatie die we u niet willen onthouden.

Nadere informatie

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen.

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. Marketing Reset Van dezelfde auteur Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. 2 Marketing Reset Uw reclame gerichter en

Nadere informatie

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015

Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam. Het festival in cijfers IFFR 2015 Advertentietarieven International Film Festival Rotterdam Het festival in cijfers IFFR 2015 International Film Festival Rotterdam (IFFR) is het grootste filmfestival van Nederland dat dankzij het brede

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Exponentiële groei in digitale technologie

Exponentiële groei in digitale technologie Exponentiële groei in digitale technologie TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter Marieke van der Donk, Deloitte Agenda Technologie en de toekomst van TV Een duurzame relatie met TV Consumenten

Nadere informatie

FILMHUIS MECHELEN. De betere film in de binnenstad

FILMHUIS MECHELEN. De betere film in de binnenstad FILMHUIS MECHELEN De betere film in de binnenstad GESCHIEDENIS Waar komen we vandaan? WAAR KOMEN WE VANDAAN? Een korte geschiedenis van het filmhuis Opgericht in 1976 Naar voorbeeld van Nederlandse filmhuizen

Nadere informatie

Over de manier waarop films in de markt worden gezet door distributeurs en worden ontvangen door recensenten

Over de manier waarop films in de markt worden gezet door distributeurs en worden ontvangen door recensenten Over de manier waarop films in de markt worden gezet door distributeurs en worden ontvangen door recensenten Nederlandse en Amerikaanse films van de afgelopen 10 jaar Marketingstrategieën en hun resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt.

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Zelf had ik mij al een voorstelling gemaakt van een SmartTV. Dat

Nadere informatie

Video en Mobiel; Wat willen gebruikers? Het beste van TV op je mobiel- nu ook met FIFA World Cup Mark de Buck 17 Mei 2006

Video en Mobiel; Wat willen gebruikers? Het beste van TV op je mobiel- nu ook met FIFA World Cup Mark de Buck 17 Mei 2006 Video en Mobiel; Wat willen gebruikers? Het beste van TV op je mobiel- nu ook met FIFA World Cup 2006 Mark de Buck 17 Mei 2006 Inhoud 1. TV kijken op mobiel breekt door 2. Het beste van TV op je mobiel;

Nadere informatie

High Definition like no other

High Definition like no other High Definition like no other Briljanter, intenser en 5x scherper beeld. De nieuwe Full HD 1080 lijn van Sony. Sony presenteert de wereld van High Definition. Toen Sony begon met het creëren van de grootste

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Het magazine In het hart van de burger

Het magazine In het hart van de burger Het magazine In het hart van de burger POWER 9 Belgen op 10 lezen een betalend magazine 1 175 miljoenen magazines worden jaarlijks gekocht Gem. leestijd: 54 min. (specialised magazine: 74 min.) Een magazine

Nadere informatie

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR CREATIEBEURZEN foto s Fotolia, Istock BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS COMPONISTEN EN UITGEVERS - SABAM CVBA

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle Wat is RTV Focus Zwolle? RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle

Nadere informatie

Module I - Soorten Netten

Module I - Soorten Netten Module I - Soorten Netten Wanneer we spreken over de verspreiding van informatie via IP netwerken en de bereikbaarheid van deze gegevens, dan kunnen we de netwerken onderverdelen in drie belangrijke soorten.

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Adrem Flash. E-newsletter 23 augustus 2016

Adrem Flash. E-newsletter 23 augustus 2016 Adrem Flash ONMEDIA Op 18 augustus 2016 verscheen Golf 2016-2 van de CIM Radio-studie. De studie dekt het luisteren in het tweede trimester van 2016. Structuur van de studie: herhaling De radiostudie is

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er?

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er? Onderzoeksrapport Wat voor soorten stages zijn er? Eliza Friedrich 74956 M2A2 Week 1 5 verschillende soorten bedrijven / stages. Stay in Touch Media. Wat is de Stay in Touch Media? Stay in Touch Media

Nadere informatie

THE OTHER SIDE OF THE GAME. Product Placement and Sponsor Voorstel

THE OTHER SIDE OF THE GAME. Product Placement and Sponsor Voorstel THE OTHER SIDE OF THE GAME Product Placement and Sponsor Voorstel A Mediatisation of Sport, Fashion, Entertainment and Education. SEYA COMPANY Unlock the Other Side of the Game The Other Side of the Game

Nadere informatie

Country factsheet - Oktober 2013. De Verenigde Staten

Country factsheet - Oktober 2013. De Verenigde Staten Country factsheet - Oktober 2013 De Verenigde Staten De Verenigde Staten zijn reeds lang nummer één op de international e-commercemarkt. Eind 2013 zal hen dat waarschijnlijk 193,3 miljard euro aan inkomsten

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Video on Demand status en kansen

Video on Demand status en kansen Video on Demand status en kansen Resultaten: tinyurl.com/vodinnl Menno Bangma menno.bangma@tno.nl TNO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 De

Nadere informatie

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 10 juni 2015

Adrem Flash ONMEDIA. E-newsletter 10 juni 2015 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA In de periode januari april werd er voor 1.15 miljard Euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 3% minder dan vorig jaar. Evolutie van de totale reclame-investeringen 4 000

Nadere informatie