Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie"

Transcriptie

1 Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie Rob Van Deun Katholieke Hogeschool Kempen Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid

2 Wat is kwaliteit? "In de Verenigde Staten bestaat ongeveer één derde van het werk, uit het opnieuw doen van werk, dat reeds eerder werd gedaan." (Juran) "Fouten kosten altijd geld, want iemand heeft die fouten gemaakt en is daarvoor betaald." (Deming) "Het is altijd goedkoper de job van de eerste keer juist te doen." (Crosby) "80 % van de kwaliteitsproblemen zijn managementcontrollable, 20% worker- controllable." (Juran) "Machines maken producten, mensen maken kwaliteit."

3 Wat is kwaliteit? "Kwaliteit is wat de consument zegt dat het is." (Feigenbaum) "Kwaliteit wordt bepaald en vereist door de consument en wordt geproduceerd en geleverd door de producent." "Kwaliteit is de geschiktheid voor het gebruik." (Juran)

4 Wat is kwaliteit? "Kwaliteit is de geschiktheid voor het gebruik." (Juran) De gebruiker (consument) bepaalt wat kwaliteit is, niet de producent; Kwaliteit moet gemeten kunnen worden. Het begrip kwaliteit kan toegepast worden op: een product, iets tastbaars: bv. snoep, brood, groenten in blik,... een dienst, niet tastbaar: bv. een opleiding, personeelsdienst,... een proces, een aanéénschakeling van verschillende bewerkingen: bv. de productie van gelatinegommen,

5 Wat is kwaliteit? Wat verwacht een klant? (Algemeen) Levering op het juiste tijdstip; Levering van de juiste hoeveelheid; Levering van het juiste type of soort; Levering van een product met de juiste eigenschappen en samenstelling; Levering in de juiste, in goede staat verkerende verpakking; Levering van de juiste begeleidende informatie; Levering van een correcte rekening; De mogelijkheid om klachten te uiten.

6 Wat is kwaliteit? Wat verwacht een klant van levensmiddelen? Goede smaak en geur; Goede prijs; Mooi uiterlijk; Gemakkelijk te bereiden; Bekendheid; Beschikbaarheid; Gezondheidswaarde; Feestelijkheid; Calorische inhoud (dieet); Structuur; Eetgemak; Combinatiemogelijkheden; Houdbaarheid; Voedingswaarde;

7 Wat is kwaliteit? Hoge kwaliteit Goede kwaliteit Lage kwaliteit Hoge kwaliteit Lage kwaliteit Slechte kwaliteit Goede kwaliteit "Als een product voldoet aan de wensen van de klant is het van goede kwaliteit.

8 Kwaliteit moet meetbaar zijn. Wat is kwaliteit? De kwaliteit van een product wordt vastgelegd in meetbare normen. Normen moeten gebaseerd zijn op: Klantenwensen; Wensen van de onderneming; Eisen van de overheid.

9 Klantenwensen: Voor welke klanten; Welke eisen; Welke distributie; Wat is kwaliteit? Wensen van de onderneming: Winst maken; Technische haalbaarheid; Verhogen van de productiviteit; Verminderen van de uitval; Fouten voorkomen;

10 Eisen van de overheid: Voedselveiligheid; Milieu-eisen; Eerlijke handelspraktijken; Wat is kwaliteit?

11 Wat is kwaliteitszorg? Kwaliteitszorg betekent: Op een beheersbare manier voldoen aan de wensen van de klanten; De kans op fouten en de gevolgen ervan beheersen.

12 Wat is kwaliteitszorg? Kwaliteitszorg geeft een antwoord op drie vragen: Hoe gaan we om met kwaliteit? Kwaliteitsbeleid en -organisatie Hoe bereiken we kwaliteit? Kwaliteitsbeheersing en -borging Hoe kan het beter? Kwaliteitsverbetering

13 Wat is kwaliteitszorg? Integrale kwaliteitszorg Integraal = volledig, geheel Zorg voor kwaliteit moet aanwezig zijn in alle geledingen van het bedrijf: in de lengte, in de breedte, in de hoogte.

14 Wat is kwaliteitszorg? Integrale kwaliteitszorg In de lengte: In het hele productieproces, in alle deelprocessen, in de hele productieketen. In de breedte: Ook verpakking, info op verpakking, productontwikkeling, verkoop, personeelsmanagement,... In de hoogte: Niet alleen op de werkvloer, op alle niveaus: topmanagement, middenkader,...

15 Wat is kwaliteitszorg? Een productieproces kan voorgesteld worden als een opéénvolging van een aantal schakels. Elke schakel is een: Afnemer van het product van de vorige schakel; Processor doet iets met het product; Leverancier van de volgende schakel in de keten.

16 Wat is kwaliteitszorg? Een productie-operator is: afnemer processor leverancier Een productie-operator heeft binnen het bedrijf, binnen de afdeling ook klanten; Collega's zijn klanten, interne klanten; "Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel"

17 Wat is kwaliteitszorg? Kwaliteitsbeheersing zorgt voor behoud van kwaliteit. Wanneer men er in slaagt de kwaliteit te beheersen, dan kan men proberen de kwaliteit te verbeteren: kwaliteitsverbetering.

18 Wat is kwaliteitszorg? Kwaliteitsverbetering kan gerealiseerd worden door het doorlopen van de "verbeteringsspiraal". De verbeteringsspiraal wordt ook wel de Deming-cirkel of de PDCA-cyclus genoemd. PDCA staat voor: Plan: plannen Do: uitvoeren Check: toetsen, controleren Act: actie

19 Wat is kwaliteitszorg? Plannen: Welk probleem wordt aangepakt? Wat is juist het probleem? Welke zijn de oorzaken van het probleem? Welke zijn mogelijke oplossingen? Hoe kunnen de oplossingen gerealiseerd worden? Uitvoeren: Het plan wordt uitgevoerd. De oplossingen worden uitgevoerd. Toetsen: De beoordeling: hebben de oplossingen effect? Wordt het vooropgestelde doel bereikt? Actie: Bijsturing. Er worden verbeteringen uitgewerkt en de cirkel wordt opnieuw doorlopen: plannen, uitvoeren, toetsen en actie.

20 Taken in de kwaliteitszorg Topmanagement Middenkader Productie-operatoren Kwaliteitsdienst

21 Taken in de kwaliteitszorg Topmanagement: Top-management bepaalt het kwaliteitsbeleid. Doelstellingen de juiste dingen goed te doen! de juiste technische voorwaarden; de juiste organisatorische voorwaarden; de juiste sociaal-psychologische voorwaarden.

22 Taken in de kwaliteitszorg Middenkader: afdelingshoofden, ploegoversten, Duidelijke instructies, aangepaste product- en processpecificaties; Gepaste machines en middelen; Geschikte controlemogelijkheden, meetinstrumenten; Mogelijkheden tot procesregeling.

23 Taken in de kwaliteitszorg Productie-operatoren Tegenover de "rechten" van een productie-operator, staan een aantal "plichten. Stipt naleven van specificaties en instructies; Betrokkenheid bij het werk; Open staan voor opleiding; Samenwerking en collegialiteit.

24 Taken in de kwaliteitszorg Kwaliteitsdienst Vroeger: controle-afdeling, inspectie-afdeling; Vroeger: producten goed- of afkeuren. Nu: ondersteunende afdeling. Nu: zorgen dat kwaliteit in alle afdelingen van het bedrijf wordt ingebouwd.

25 Taken in de kwaliteitszorg Taken van de kwaliteitsdienst: Uitvoeren van audits, doorlichten van processen; Kwaliteitsgegevens verzamelen en verwerken in verstaanbare rapporten; Uitwerken van keuringsplannen; Kwaliteitsverbeteringen voorstellen; Kwaliteitsborging verifiëren;...

26 Waarom kiezen voor kwaliteit? Afkeuring van producten door eindcontrole, kosten door: afgekeurde grondstoffen, halffabrikaten, producten, verpakkingsmaterialen; klachtenuren; controles; afvoeren van afval; herverwerken van uitval; vertraging in de aflevering; enzovoort...

27 Waarom kiezen voor kwaliteit? Veel goedkoper om fouten te voorkomen: Nu: kwaliteitsbeheersing Kwaliteitsbeheersing Vroeger: kwaliteitscontrole Komt vaak te laat, fout is reeds gemaakt; Alleen de gevolgen van de problemen worden weggenomen. Voorkomen van fouten; Voorkomen van herhaling van fouten; De oorzaken van problemen worden weggenomen. Kwaliteitscontrole is een onderdeel van kwaliteitsbeheersing.

28 Waarom kiezen voor kwaliteit? Normen, specificaties, Beoordeling (eventueel) Bijsturing Beheersing 3 soorten kwaliteitskosten 1. Preventiekosten 2. Beoordelingskosten 3. Foutenkosten Som = Totale kwaliteitskosten

29 Waarom kiezen voor kwaliteit?

30 Waarom kiezen voor kwaliteit? Preventiekosten voortdurend opvoeren, is zinloos

31 Wetgeving en kwaliteit Europese regelgeving Verordeningen Richtlijnen Europese verordening nr. 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, (General Food Law) Toepassingsgebied Landbouw, tuinbouw, voedingsindustrie, distributie Risico-analyse Voedselveiligheid bewaken via preventie- en beheersmaatregelen Traceerbaarheid

32 Wetgeving en kwaliteit Belgische regelgeving Basis reglementering; Horizontale reglementering; Verticale reglementering. Basis reglementeringen Stellen geen eisen aan voedingsmiddelen, zij leggen enkele basisregels en procedures vast.

33 Wetgeving en kwaliteit Horizontale reglementering De horizontale reglementering heeft een algemeen karakter. De reglementen zijn van toepassing op alle of op de meeste voedingsmiddelen en voedingsmiddelenbedrijven. Additieven Bestralen van voedingsmiddelen Bewaring Bijzondere voedingsmiddelen Etikettering Genetisch Gemodificeerde Organismen GMO's Gewichts- en volumecontrole Hygiëne en voedselveiligheid Monstername Novel Foods Oorsprongsbenamingen Producten in contact met voedingsmiddelen Residuen

34 Wetgeving en kwaliteit Verticale reglementering Deze reglementen handelen over een bepaald soort voedingsmiddel of over bepaalde groepen van voedingsmiddelen. Definities en productomschrijvingen, toepassingsdomein: Samenstellings- of kwaliteitseisen: Verkoopbenamingen: Etiketterings- en reclamevoorschriften. Andere eisen: vergunningen, registraties, notificaties,... Bijkomende eisen of afwijkingen die de bevoegde minister kan vastleggen.

35 Wetgeving en kwaliteit Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Voedselagentschap is verantwoordelijk voor het toezicht tijdens alle schakels van de voedselketen. Analyse van de risico's in de voeding; Controle van de volledige voedselketen; Advies verlenen aan de bevoegde overheden m.b.t. de bestaande en toekomstige regelgeving.

36 Wetgeving en kwaliteit Wet op de productaansprakelijkheid De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Producent: Fabrikant van een eindproduct; Fabrikant van een onderdeel van een eindproduct; Fabrikant of producent van een grondstof; Eenieder die zich aandient als producent; Eenieder die een product invoert met het oogmerk het te verkopen.

37 Wetgeving en kwaliteit De producent is niet aansprakelijk: Hij heeft het product niet in verkeer gebracht; Gebrek is ontstaan na het in verkeer brengen door producent; Product was niet bestemd voor verkoop; Gebrek is het gevolg van overheidsvoorschriften; Pas later komt het gebrek door nieuwe wetenschappelijke onderzoeken aan het licht; Producent van grondstof: indien de grondstof verkeerd werd gebruikt. Vroeger: de consument moest bewijzen dat de producent een fout had gemaakt. Nu: mogelijke schadeclaim indien het voedingsmiddel een gebrek vertoont dat rechtstreeks tot de schade geleid heeft. Schade: materiële, lichamelijke, psychologische schade of gemiste kansen.

38 Wetgeving en kwaliteit KB betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. Toepassingsgebied: Hele keten, inclusief leveranciers van primaire sector, verpakkers, transporteurs, onderaannemers. Vereisten: Autocontrolesysteem; Traceerbaarheid; Meldingsplicht.

39 Wetgeving en kwaliteit Autocontrole: Gebaseerd op toepassing van de HACCP-methode; Primaire sector: Goede Hygiënische Praktijken + registers. Validatie autocontrolesysteem: FAVV; geaccrediteerde certificeringsinstelling (op basis van «gids»). Gidsen: Opgesteld door een (deel)sector en door het FAVV zijn goedgekeurd; Het KB beschrijft waaraan dergelijke gidsen moeten voldoen; Wenselijk, niet verplicht. Gevalideerd autocontrolesysteem minder risicovol bedrijf minder controles door FAVV minder betalen.

40 Wetgeving en kwaliteit Traceerbaarheid: Beschikken over systemen waarmee de ontvangen producten worden geregistreerd; Beschikken over systemen waarmee de afgevoerde producten worden geregistreerd; Beschikken over systemen waarmee het verband tussen de aangevoerde en afgevoerde producten kan worden gelegd en waarmee ze in alle stadia van productie, verwerking en distributie traceerbaar zijn.

41 Wetgeving en kwaliteit Traceerbaarheid: Registratie aard; identificatie; hoeveelheid; datum ontvangst of leveringsdatum; identificatie leverancier of afnemer; alle andere zaken door de minister opgelegd.

42 Wetgeving en kwaliteit Meldingsplicht: Wie? Elke exploitant, laboratorium, inspectie- of certificatieorganisme; Wanneer een ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd product schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier of plant ; FAVV waarschuwen; Onmiddellijk procedures opstarten om het product terug te roepen (recall-procedure). MB van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen Meldingslimieten «Elke melding het resultaat moet zijn van een voorafgaande evaluatie van het risico voor de gezondheid van mens, dier of plant.»

43 Wetgeving en kwaliteit KB treedt in werking: Autocontrole en traceerbaarheid: 1 januari 2005; Meldingsplicht: 1 maart 2004.

44 Kwaliteitszorgsystemen Definitie van een kwaliteitssysteem volgens ISO 8402: "Een kwaliteitssysteem bestaat uit de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen die nodig zijn voor het ten uitvoer berengen van kwaliteitszorg." Een kwaliteitssysteem beschrijft: Wie, waar, op welk moment voor verantwoordelijk is; Hoe alle taken uitgevoerd dienen te worden

45 Kwaliteitszorgsystemen Opbouw van een kwaliteitssysteem: Kwaliteitsbeleid: Wat is de doelstelling van kwaliteitszorg binnen het bedrijf? Kwaliteitsorganisatie: Hoe wordt kwaliteit ingebed in het bedrijf? Welke medewerkers krijgen welke taken? Algemene procedures: Kwaliteitsprocedures die algemeen toepasbaar zijn. Specifieke procedures: Procedures die horen bij bepaalde, specifieke opdrachten. Werkinstructies, registratieformulieren, specificaties, normen,...

46 Kwaliteitszorgsystemen Instructies, specificaties, registratieformulieren, Kwaliteitsbeleid Organisatie, verantwoordelijkheden Procedures

47 Kwaliteitszorgsystemen Kwaliteitsdocumentatie : Kwaliteitssysteem aantoonbaar maken voor derden; Iedereen kan lezen wat hem of haar te doen staat. Kwaliteitshandboek Procedures Werkhandboeken

48 Kwaliteitszorgsystemen Kwaliteitshandboek: Kwaliteitsbeleid en doelstellingen van het bedrijf; Organisatorische gegevens (naam, adres, organigram, ) Lijst van procedures. Procedures: Afspraken tussen medewerkers van verschillende afdelingen betreffende routinetaken; Zorgen voor coördinatie tussen afdelingen. Werkhandboeken: Horen bij een werkplek; Instructies, specificaties, keuringsplannen, registratieformulieren.

49 Auditing Kwaliteitszorgsystemen Een audit is een beoordeling of evaluatie om na te gaan in welke mate het kwaliteitssysteem aan de vastgelegde eisen voldoet. Wordt het kwaliteitssysteem op de juiste wijze beheerd en beheerst?

50 Kwaliteitszorgsystemen Kwaliteitsborging Wanneer via regelmatige audits wordt aangetoond dat het kwaliteitssysteem aan de vastgelegde eisen voldoet, spreekt men van kwaliteitsborging. Wie beoordeelt? Kwaliteitsdienst van het bedrijf (interne kwaliteitsborging); Klanten; Onafhankelijke instelling (externe kwaliteitsborging); (Bijvoorbeeld certificaat volgens de ISO 9000-normen).

51 ISO 9000-normen ISO = International Organisation for Standardization ISO is een niet-gouvernementele organisatie (ngo), opgericht in Doel: het ontwikkelen van normen om het internationaal uitwisselen van goederen en diensten te vereenvoudigen. Voorbeelden: Formaat van kredietkaarten, bankkaarten; SI-eenheden: meter, kilogram, joule,...; Afmetingen van vrachtcontainers; Papierformaten: A4, A3, ISO 9000-serie: eisen die moeten gesteld worden aan een doeltreffend kwaliteitssysteem.

52 ISO 9000-serie IS normen Internationale afspraken over de kenmerken van een doeltreffend kwaliteitssysteem. Het doel van dit kwaliteitssysteem: garanderen dat een organisatie steeds producten of diensten aflevert die overeenstemmen met de kwaliteitseisen van de klant. De ISO 9000-normen zorgen ervoor dat producten of diensten worden geleverd zoals afgesproken met de klanten.

53 ISO 9000-normen ISO 9000:1994 ISO 9000 bevat de richtlijnen voor de keuze en de toepassing van 9001 t.e.m ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 bevatten de kwaliteitssysteemeisen waaraan moet worden voldaan om een externe kwaliteitsborging (certificatie) te kunnen bekomen. De drie normen hebben een verschillende reikwijdte. ISO 9004 biedt een leidraad voor kwaliteitszorg en de elementen van een kwaliteitssysteem.

54 ISO 9000-normen ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 productontwikkeling fabricage keuring/eindcontrole leveren ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003

55 ISO 9000-normen Kwaliteitssysteemeisen volgens ISO 9001 Directieverantwoordelijkheid Kwaliteitssysteem Contractbeoordeling Ontwerpbeheersing (van te ontwikkelen producten) Document- en gegevensbeheer Inkoop Door klant verstrekte materialen Identificatie en naspeurbaarheid Procesbeheersing Keuring en beproeving Keurings- meet- en beproevingsmiddelen Keurings- en beproevingsstatus Producten met afwijkingen Corrigerende en preventieve maatregelen Behandeling, opslag, verpakking, conservering en aflevering Kwaliteitsregistraties Interne kwaliteitsaudits Opleiding Nazorg Statistische technieken

56 ISO 9000-normen De producent bepaalt op basis van de richtlijnen in de ISO welke norm zal worden gekozen (ISO 9001, ISO 9002 of ISO 9003), eventueel na overleg met klanten. De producent voert in het bedrijf een kwaliteitssysteem in, dat voldoet aan de voorwaarden gesteld in de gekozen norm. Het kwaliteitssysteem kan dan getoetst worden aan de norm (kwaliteitsborging): een onafhankelijke organisatie zal de beoordeling uitvoeren (externe kwaliteitsborging) en eventueel een certificaat uitreiken.

57 ISO 9000-normen Een ISO-9000 certificaat wordt uitgereikt door een erkende certificatie-instelling. Certificatie-instelling beoordeelt of: het kwaliteitssysteem bestaat en gedocumenteerd is; het kwaliteitssysteem in werking is, doeltreffend is en in stand wordt gehouden. De beoordeling gebeurt via een registratie-audit : Beoordeling van het kwaliteitshandboek (bestaat het kwaliteitssysteem op papier, digitaal); Audit in het bedrijf (wordt het kwaliteitssysteem werkelijk toegepast). In een audit-rapport worden eventuele afwijkingen of tekortkomingen vastgelegd (non-compliance notes of non-conformance notes).

58 ISO 9000-normen Indien het kwaliteitssysteem voldoet aan de norm, wordt een certificaat uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsperiode van 3 jaar. Gedurende deze periode zal de certificatie-instelling na afspraak met het bedrijf, ongeveer elke 6 maanden een tussentijdse audit uitvoeren.

59 ISO 9000-normen ISO 9000:2000-serie Verdwijnen van de ISO 9002 en ISO 9003 Er blijft één norm over waarop kan worden gecertificeerd: ISO Een bedrijf kan op basis van bepaalde argumenten een aantal eisen uit hoofdstuk 7 uitsluiten 'Productrealisatie'. Nieuwe paragraafindeling voor ISO 9001 Bestaande structuur van ISO 9001:1994 (20 paragrafen) wordt vervangen door 5 hoofdstukken: hoofdstuk 4: Kwaliteitsmanagementsysteem hoofdstuk 5: Directieverantwoordelijkheid hoofdstuk 6: Middelenmanagement hoofdstuk 7: Realisatie van het product hoofdstuk 8: Meten, analyseren en verbeteren.

60 ISO 9000-normen Procesgerichte benadering De rol van het management Continu verbeteren Belang van klanteneisen en klantentevredenheid Terminologie Minder procedures Inhoud ISO 9001: Onderwerp en toepassingsgebied 2. Normatieve verwijzingen 3. Termen en definities 4. Eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem 5. Verantwoordelijkheid van het management 6. Management van middelen 7. Productrealisatie 8. Meting, analyse en verbetering

61 ISO 9000-normen Invoeren van een ISO 9001:2000 kwaliteitsmanagementsysteem Informatie inwinnen. Beoordeel het opzet en de werking van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem. Bepaal de volgorde en wisselwerking van processen in het bedrijf. Controleer de beschreven processen. Toets de manier van werken (processen) aan de vereisten van de norm. Stel de vereiste kwaliteitsdocumentatie samen. Maak de werknemers bewust van het kwaliteitssysteem en de vereisten. Voer regelmatig interne audits uit. (Indien gewenst) Kwaliteitsborging door externe organisatie (certificatie). Zorg voor voortdurende verbetering.

62 ISO 9000-normen Food Safety Management Systems Requirements ISO Alleen voedselveiligheid Elementen : HACCP-principes Codex Alimentarius QMS aspecten relevant voor voedselveiligheid Minimale GMP / GAP / GDP eisen ( in overeenstemming met eisen van GFSI) Scope : gehele voedselketen en toeleveranciers GMP-lijst per sector in bijlagen + eventueel voor toeleveranciers

63 BRC BRC = British Retail Consortium Vertegenwoordigt 90% van de Britse retailers (kleinhandel, winkelketens, hypermarkten). Neemt sleutelpositie in tussen producent, retailer en consument. Woordvoerder voor de Britse retail-sector; Prestaties van de retail-sector verbeteren: Opstellen van standaarden, normen; Marktonderzoek; Publicaties;

64 Waarom een BRC-standaard? BRC 50% van alle levensmiddelen in GB is 'private label', 'huismerk'; Food Safety Act 1990: "Due diligence", "we hebben gedaan wat we moesten doen"; Consumenten stellen steeds hogere eisen; De groeiende dreiging van schadeclaims. Gevolg: Elke retailer die huismerken verkoopt moet: - een lastenboek opstellen voor zijn huismerken; - de producenten van de huismerken auditeren en controleren.

65 Waarom een BRC-standaard? BRC Om te voorkomen dat: - elke retailer eigen, specifieke eisen stelt aan producenten; - onnodige kosten worden gemaakt door retailers; - producenten door meerdere instanties, bedrijven geauditeerd worden; BRC standaard en protocol (BRC Food Technical Standard)

66 Doel van de BRC-inspectie BRC Retailers krijgen een objectief oordeel over de manier waarop producenten van huismerken de kwaliteit en veiligheid van de producten beheersen; Een BRC-inspectie zal de producent aanzetten tot continue verbetering; Een BRC-inspectie zal kostenbesparend werken, zowel voor retailer als producent.

67 Inhoud van de BRC-standaard BRC De criteria in de BRC-standaard zijn een opsomming van de eisen die door de afnemers (retailers) aan de leveranciers worden gesteld. Samengevat omvat de BRC-standaard volgende domeinen: Het toepassen van de HACCP-principes en de toepassing in de praktijk; Een gedocumenteerd kwaliteitssysteem; Richtlijnen voor de productieomgeving, de processen, de producten en het personeel.

68 BRC Principe van de BRC-standaard Elke paragraaf uit de BRC-standaard bevat: het uitgangspunt, een omschrijving van de minimale eisen; drie niveaus met specifieke verplichtingen: Basis niveau (Foundation level); Hoger niveau (Higher level); Aanbevelingen (Recommendations). De verschillende niveaus zijn bedoeld om de leverancier te stimuleren, uiteindelijk te voldoen aan alle criteria in de standaard.

69 BRC Uitgangspunt: Aan deze criteria moet men minimaal voldoen om in aanmerking te komen voor goedkeuring. Paragraaf 6.4. Training De organisatie moet erin voorzien dat alle werknemers adequaat getraind en geïnstrueerd zijn en in overeenstemming met hun activiteiten onder toezicht staan.

70 BRC Basis niveau: Aan alle criteria moet zijn voldaan om een inspectierapport en certificaat op basis niveau te krijgen. Daarnaast is het wenselijk om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen op hoger niveau. Paragraaf 6.4. Training Basis niveau: Al het personeel, inclusief tijdelijke krachten en contractanten, wordt op gepaste wijze getraind voor aanvang van hun werkzaamheden en wordt tevens op een adequate wijze begeleid tijdens het werk De organisatie moet over een volledige registratie beschikken van gehouden trainingen.

71 BRC Hoger niveau: Aan alle criteria op basis niveau en hoger niveau moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor een inspectierapport en certificaat op hoger niveau. Daarnaast is het wenselijk om zoveel mogelijk te voldoen aan de aanbevelingen. Paragraaf 6.4. Training Hoger niveau: De organisatie moet over schriftelijk vastgelegde trainingsprocedures beschikken.

72 BRC Aanbevelingen: Bij het voldoen aan deze criteria wordt geen certificaat afgegeven maar het rapport krijgt wel extra waarde. De aanbevelingen hebben geen invloed op de beoordeling. Paragraaf 6.4. Training Aanbevelingen: De organisatie moet routinematig de doeltreffend-heid van de trainingsprocedures beoordelen en past de inhoud, methoden en toegepaste technieken zo nodig aan.

73 BRC BRC-inspectie De inspecties of audits worden uitgevoerd door een inspectieinstelling die door een nationale accreditatie-instelling is geaccrediteerd Voorbereiding van de inspectie; De pre-inspectie; De inspectie; Niveaubepaling.

74 Voorbereiding van de inspectie BRC BRC Service Protocol (inleiding op BRC-standaard), de BRC-standaard en een aanvraagformulier worden toegestuurd. Het aanvraagformulier bevat een vragenlijst over het bedrijf en aanwezige documenten. Op basis hiervan kan men bepalen of het bedrijf klaar is voor een BRC-inspectie.

75 BRC Pre-inspectie De status van het bedrijf wordt doorgelicht aan de hand van de BRC-standaard, het bedrijf krijgt een beeld van de actuele situatie. Voorbereiding op de officiële inspectie.

76 BRC Inspectie De inspectie of audit bevat normaal tenminste volgende elementen: Controle van de documentatie betreffende het kwaliteitssysteem; Inspectie van de fabriek; Opstellen van de voorlopige bevindingen van de inspecteur; Presentatie van de bevindingen en bespreking van de afwijkingen en het verbeterplan. Een definitief inspectierapport (en eventueel certificaat) wordt opgemaakt na ontvangst van het verbeterplan van het geauditeerde bedrijf.

77 Niveaubepaling BRC Kritische afwijking (critical): Er wordt op een kritisch punt niet voldaan aan de eisen voor voedselveiligheid of een wettelijke eis. Afgekeurd, geen certificaat. Grote afwijking (major): Er wordt niet voldaan aan de minimale eisen van de uitgangspunten of er wordt een significante afwijking geconstateerd op de omschreven criteria. Afgekeurd, geen certificaat. Kleine afwijking (minor): Er wordt een afwijking vastgesteld op één van de omschreven criteria, maar de overige onderdelen van de paragraaf of het hoofdstuk zijn wel gerealiseerd. Kleine afwijking op basis niveau: Goedgekeurd op basis niveau, certificaat op basis niveau. Kleine afwijking op hoger niveau: Goedgekeurd op hoger niveau, certificaat op hoger niveau.

78 BRC Vastgestelde afwijking Status Actie Rapportagevorm Certificaat Kritische afwijking Afgekeurd Acties en herhalingsinspectie in overleg Rapport geeft de status weer Nee Grote afwijking Afgekeurd Opsturen verbeterplan binnen 2 weken na ontvangst van het voorlopig rapport, vervolginspectie na max. 6 maanden Rapport inclusief verbeterplan geeft status weer Nee Kleine afwijking op basis niveau Goedgekeurd op basis niveau na ontvangst verbeterplan Opsturen verbeterplan binnen 2 weken na ontvangst van het voorlopig rapport Rapport inclusief verbeterplan geeft status weer Ja, certificaat op basis niveau Kleine afwijking op hoger niveau Goedgekeurd op hoger niveau na ontvangst verbeterplan Opsturen verbeterplan binnen 2 weken na ontvangst van het voorlopig rapport Rapport inclusief verbeterplan geeft status weer Ja, certificaat op hoger niveau

79 BRC Grote afwijkingen betekenen niet automatisch dat de producent niet meer kan leveren. De afnemer kan zich baseren op het inspectierapport én op het verbeterplan om toch te blijven aankopen bij de betreffende producent.

80 BRC Inspectiefrequentie De inspectiefrequentie is afhankelijk van de productclassificatie van de BRC-standaard.

81 BRC Verbeterplan Het verbeterplan bevat corrigerende én preventieve maatregelen. Corrigerende maatregel: het probleem oplossen; Preventieve maatregel: voorkomen dat het probleem zich in de toekomst nog zal voordoen.

82 IFS IFS = International Food Standard 2002: Duitse distributiesector IFS; 2003: Franse distributiesector sluit aan bij deze norm. Inhoud 1. Eisen aan het kwaliteitssysteem 2. Verantwoordelijkheid van het management 3. Management van resources, management van middelen 4. Productbeheersing 5. Metingen, analyses en verbeteringen

83 IFS Principe Uitgangspunten Basis niveau Hoger niveau Aanbevelingen 5 KO-criteria "afgekeurd 1. HACCP: beheersbaar aantal relevante CCP's; 2. HACCP: systemen voor de bewaking, documentatie en controle van CCP's; 3. Verantwoordelijkheid van het management: medewerkers moeten hun plichten kennen en begrijpen; de bedrijfsleider moet efficiënt superviseren; 4. Traceerbaarheid; 5. Tijdig uitvoeren van correctieve maatregelen.

84 IFS Niveaubepaling Puntensysteem leidt tot de berekening van een percentage. A: criterium voldoet voor 100% aan de eisen in de standaard; B: kleine afwijkingen t.a.v. de eisen in de standaard, bijna volledig in overeenstemming; C: slechts aan een klein gedeelte van de eisen wordt voldaan; D: aan de eisen in de standaard wordt niet voldaan. De auditor kan besluiten dat een bepaald criterium niet van toepassing is. Het toegekend aantal punten varieert afhankelijk van het niveau waar het criterium is geplaatst.

85 IFS Audit Aanvraag tot certificatie 1. Onderzoek van de aanvraag tot certificatie; 2. Overeenkomst tussen bedrijf en certificatie-organisme; 3. Registratie; 4. Uitvoeren van audit; 5. Voorlopig rapport; 6. Verbeterplan; 7. Beslissen over certificatie; 8. Eind rapport 9. (eventueel) Uitgave van certificaat.

86 Auditor IFS

87 IFS Verschillen met BRC Beoordelingssysteem en resultaat in procenten; Het verbeterplan wordt bij IFS niet gebruikt om de beoordeling te vormen; Meer duidelijke en strengere eisen aan auditors; Inhoudelijk: minimale verschillen, verschuivingen tussen niveaus (basis, hoger, aanbevelingen).

88 GFSI GFSI Global Food Safety Initiative Initiatief van CIES - The Food Business Forum = vereniging van 200 grootste retailers van de wereld. Doelstellingen: Voedselveiligheid verbeteren; De bescherming van de consumenten verzekeren; Het vertrouwen van de consumenten versterken; De vereisten van een standaarden voor voedselveiligheid benchmarken; Doorheen de hele voedsel distributieketen de kostenefficiëntie verhogen.

89 GFSI Benchmarking: Een maatstaf wordt ontwikkeld op basis waarvan men bestaande standaarden en normen kan toetsen. De getoetste normen en standaarden kunnen dan wereldwijd in de hele voedselketen gebruikt worden. De sleutelelementen dienen als de vereisten waaraan de bestaande standaarden en normen moeten getoetst worden. Kwaliteitssystemen (Food Safety Management Systems); Codes van Goede Praktijk (Good Agricultural Practices GAP, Good Manufacturing Practices GMP, Good Distribution Practices GDP); HACCP

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit?

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit? Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie Rob Van Deun Katholieke Hogeschool Kempen Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid Wat is kwaliteit? "In de Verenigde Staten bestaat ongeveer

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid

1. kwaliteitssystemen en voedselveiligheid 2. organiseren 3. projecten. 1 Kwaliteitssystemen & voedselveiligheid nr Tekst 0 Home Thielen Consult is de partner voor bedrijven en organisaties in de voedselketen. Samen met onze klanten bouwen wij aan veilig en eerlijk voedsel. We begeleiden onze klanten en organiseren

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole vissector

FAQ - Gids autocontrole vissector PB 07 FAQ (G-032) REV 1 2012-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole vissector Van toepassing vanaf: 18-12-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Vincent

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Voedselveiligheid. Michael Gore, Quality Point

Voedselveiligheid. Michael Gore, Quality Point Business Club international - Food Voedselveiligheid 23/02/2010 Michael Gore, Quality Point Kwaliteit garanderen van uw producten is geen evidentie en vraagt een dagelijkse motivatie van uw medewerkers.

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV2 2014-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 3 2010-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 1 2007-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 30-10-2009

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-006) REV 1 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de Generische autocontrolegids voor

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 2 2009-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 3 2014-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf : 22/10/2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 3 2007-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 10-09-2010

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid 1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid Versie 1 dd 2016-01-28 Van toepassing vanaf: 11/04/2016 Opgesteld door:

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VAN DE AUTOCONTROLEGIDS VAN CHOPRABISCO/FENACO

INHOUDSOPGAVE VAN DE AUTOCONTROLEGIDS VAN CHOPRABISCO/FENACO INHOUDSOPGAVE VAN DE AUTOCONTROLEGIDS VAN CHOPRABISCO/FENACO DEEL 1 : INLEIDING...8 1.1 DOELSTELLING... 8 1.2 INITIATIEF EN REPRESENTATIVITEIT... 8 1.2.1 Representativiteit voor de vervaardiging van beschuiten

Nadere informatie

IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer

IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer François Huyghe Voorzitter Vegaplan.be IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie: relatie met de sectorgids en meerwaarde voor de landbouwer Inhoud Inleiding Wettelijke actie Sectorgids autocontrole

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken FAQ 2007 Wat is het verschil tussen de IKKB Standaard en de Sectorgids Autocontrole? De Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie is een hulpmiddel dat toelaat het KB van 14/11/2003

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Regulering en administratieve last: het perspectief van inspectiediensten

Regulering en administratieve last: het perspectief van inspectiediensten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Regulering en administratieve last: het perspectief van inspectiediensten Diricks Herman, directeur-generaal Overzicht 1. De proloog onstaan van

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders PB 07 FAQ (G-001) REV 3 2011-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders Van toepassing vanaf: 25-04-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid Jacques

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 0 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 03 - REV 3 2005-2/14 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne PB 07 FAQ (G-033) REV 0 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de sectorgids autocontrole van de aannemers

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Ambition Competence Lisette Stam: Competence Manager ISACert NL Confidence Algemeen Update BRC7 Standaard door bezorgdheid over: Traceerbaarheid in de hele keten Onduidelijkheid

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 MAART 2013. - Ministerieel besluit betreffende de van de toepassingsmodaliteiten van de en de traceerbaarheid

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Informatieblad 65 / maart 2009 Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 4 2010-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen

Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen Bornem 15-10-09 Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 3 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Fitness to use. Kwaliteitszorg. Fitness to standards. Fitness to cost. + heviger concurrentie + veeleisender klant

Fitness to use. Kwaliteitszorg. Fitness to standards. Fitness to cost. + heviger concurrentie + veeleisender klant Kwaliteitszorg Vijftig jaar geleden + kwaliteit werd zelden gemeten of belangrijk geacht + goederen werden geproduceerd en gedistribueerd + negatieve reacties van klanten werden meestal genegeerd + periode

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 4 2016-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 13/05/2016 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/767/PCCB PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Versie 1 dd 8-07-14 In toepassing vanaf 28-07-14

Nadere informatie

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden:

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden: Modellenoverzicht kwaliteit H3 Wat is kwaliteit? De kwaliteit van een product of dienst, zowel intern als extern geleverd, is de mate, waarin het geheel van eigenschappen voldoet aan de gebruiksverwachtingen

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 6-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf: 23-02-2013

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Referentie PCCB/S1/LSW/1352788 Datum 03/03/2016

Nadere informatie

De consument eet vee eet voer

De consument eet vee eet voer De consument eet vee eet voer Sectorbijeenkomst GMP 24 mei 2005 Marc Jansen Hoofd Consument en Kwaliteit Centraal Bureau Levensmiddelenhandel Inhoud 1. Retail in Nederland 2. Belang voedselveiligheid 3.

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 3 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

Melden en Traceren van onveilige diervoeders

Melden en Traceren van onveilige diervoeders Melden en Traceren van onveilige diervoeders informatieblad 70 / 3 januari 2005 Wat verandert er in 2005? Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht. Daarmee

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 2 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 maart 2004 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen

Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen informatieblad 69 / 29 juni 2005 Wat verandert er in 2005? Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht.

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen

Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Kunststof recycling ten behoeve van het maken van levensmiddelenverpakkingen Controle van bedrijven die gebruikt kunststof verwerken dat in contact komt met voeding 4 juni 2015 Colofon Projectnaam Kunststof

Nadere informatie

De noodzaak van het statuut van bijproducten voor de voedingsindustrie

De noodzaak van het statuut van bijproducten voor de voedingsindustrie De noodzaak van het statuut van bijproducten voor de voedingsindustrie 4 de Vlaamse afval- en materialencongres 06.04.11 Inhoud Voorstelling FEVIA / voedingsindustrie Voedingscyclus Huidige situatie Art

Nadere informatie

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren

Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder Protocol voor acceptatie Nederlandse hygiënecodes voor levensmiddelensectoren Productschap Diervoeder (Den Haag, Nederland) februari 2004 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen door distributeurs. Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende het bijhouden van registers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de professionele gebruikers en de distributeurs

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Casussen Harmonisatiedagen auditoren HACCP.

Casussen Harmonisatiedagen auditoren HACCP. RI = Risico-inventarisatie tkk = tekortkoming BVP = basisvoorwaardenprogramma CI = certificerende instantie - Norm. Dit is het nummer van de norm. 2009 Een kruidenmengerij heeft het risico metaaldeeltjes

Nadere informatie

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen.

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen. TECHNISCHE SPECIFICATIE VOOR HET BEPALEN VAN HET AANTAL MANDAGEN EN VAN DE FREQUENTIE BIJ AUDITS IN HET KADER VAN DE VALIDATIES VAN AUTOCONTROLESYSTEMEN Versie 14-12-07 I. INLEIDING De bedoeling van dit

Nadere informatie

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits PB 00 L 01 - REV 2 2005-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits Van toepassing vanaf: 01-08-2010 Opgesteld door: Gecontroleerd

Nadere informatie

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem Bijlage Validatie van het autocontrolesysteem 1 Inhoudstafel 1. Toelichting voor de operatoren 5 2. Vereisten voor de OCI s 5 2.1 Accreditatie 5 2.2 Erkenning 5 2.3 Inspectiemethode 6 2.4 Kwalificatie

Nadere informatie

Het Kamer van Koophandelsnummer van de VWA voor Unilever Nederland is

Het Kamer van Koophandelsnummer van de VWA voor Unilever Nederland is Unilever Nederland Nassaukade 5 3071 JL Rotterdam Postbus 160 3000 AD Rotterdam Telefoon +31 (0)10 4394911 Fax +31 (0)10 Datum Telefoonnummer 03-08-2016 +31 (0) 10 439 3927 Betreft Voedselveiligheid Specificaties

Nadere informatie