Inhoud. Het NIAZ is zo gek nog niet! Colofon. Beste lezer, Jack Thiadens, voorzitter Participantenraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Het NIAZ is zo gek nog niet! Colofon. Beste lezer, Jack Thiadens, voorzitter Participantenraad"

Transcriptie

1 NIAZNIEUWS 02/13 NIAZ en Qmentum Beeldverslag audit Vlaanderen St Jansdal Best Practice Ziekenhuis Integraal Risicomanagement Rijnstate EyePad in Oogziekenhuis

2 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, in het bijzonder door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen, resulterend in een judicium (oordeel) waaraan derden - zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving - het vertrouwen kunnen ontlenen dat de zorg reproduceerbaar op een adequate en veilige manier wordt voortgebracht. Het NIAZ is een instituut vóór de zorg en dóór de zorg. Het NIAZ toetst op verzoek en waar mogelijk elke zorginstelling in Nederland en Vlaanderen. Jaargang 15, nummer 2, december 2013 Redactie Deze nieuwsbrief is opgesteld in opdracht van de NIAZ-directie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NIAZbureau. Tekst, eindredactie en productiebegeleiding Bureau Lorient Communicatie BV, Valkenburg ZH Opmaak en druk Drukkerij Sparta, Leiden Oplage 2000 exemplaren NIAZ Churchilllaan 11, 14e verdieping 3527 GV Utrecht Postbus HA Utrecht T F E Inhoud Beste lezer, Jack Thiadens: NIAZ is zo gek nog niet NIAZ breidt scholingsaanbod uit Qmentum in het Nederlands Qmentum in beeld: Hoe verloopt een survey? NIAZ Actueel KZi 2.4 van kracht Tussentijdse audit met KZi 2.4 NIAZ vraagt Nederlandse zorginstellingen om keuze NIAZ accrediteert geen laboratoria NIAZ op ISQua Congres Nieuw bij NIAZ: Inge Nierop Nieuwe accreditaties 1 maart 1 november 2013 St Jansdal voldoet aan álle NIAZ-normen NIAZ installeert werkgroep UMC s Qmentum in Imeldaziekenhuis Bonheiden Integraal risicomanagement in Rijnstate Ziekenhuis EyePad geeft patiënt actieve rol bij veilige zorg Catharina Ziekenhuis: Iedere dag een beetje beter NIVEL en EMGO+ Instituut hebben onlangs vastgesteld dat de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen aantoonbaar is verbeterd in de afgelopen vijf jaar. Het NIAZ is buitengewoon gelukkig met deze constatering, want hier doen we het allemaal voor! Kees van Dun, directeur Jack Thiadens, voorzitter Participantenraad Het NIAZ is zo gek nog niet! Enkele ziekenhuizen overwegen van NIAZ over te stappen naar JCI, de Amerikaanse tegenhanger van het Canadese Qmentum. Kennelijk omdat JCI nieuw elan brengt en aan het NIAZ een uitstraling van bureaucratie kleeft. JCI lijkt zich te kunnen verheugen in het enthousiasme en de betrokkenheid van medici. Qmentum biedt echter zeker net zoveel kansen. Wij zeggen tegen degenen die mogelijk overstappen: denk goed na waarom je dit nu overweegt en of je de beide systemen echt voldoende goed hebt vergeleken, voordat je het kind met het badwater weggooit, verwoordt Jack Thiadens, voorzitter Raad van Bestuur van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond zijn persoonlijke mening. Jack is de voorzitter van de Participantenraad. Het NIAZ vernieuwt zich op een strategisch goede manier. En omdat het NIAZ kan bogen op een schat aan ervaring in het Nederlandse systeem, kun je inschatten dat het de beweging naar vernieuwing in het Qmentum-tijdperk gemakkelijk kan maken. Dicht bij ziekenhuizen Het NIAZ staat dicht bij de ziekenhuizen en kent onze wereld van binnenuit. In tien jaar tijd heeft het instituut grondige kennis opgebouwd van zowel de Nederlandse als de Vlaamse zorgsector. Het NIAZ weet wat er speelt en welke thema s actueel zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de VMS-projecten: het NIAZ weet waaraan een zorginstelling moet voldoen om de kwaliteit en veiligheid in de praktijk te borgen. NIAZ-auditoren treden daarbij op als thermometer : ze zijn afkomstig uit de sector en weten precies waar de knelpunten liggen. Goed gekwalificeerde NIAZ survey-managers ondersteunen zorginstellingen in hun permanente streven naar borging en verbetering van kwaliteit. Hun service is inbegrepen in het NIAZ-contract; elders krijg je een rekening voor deze dienstverlening. Internationaal erkend; Triple A Dat het NIAZ de Triple A -status heeft bij de International Society for Quality in Health Care (ISQua) onderstreept dat het instituut ook internationaal prima aangeschreven staat. Als een van de weinige kwaliteitsinstituten ter wereld is NIAZ getoetst en geaccrediteerd voor zowel de normen als de organisatie en de auditoropleiding. Binnen Nederland en Vlaanderen hebben overheden, de Inspectie Gezondheidszorg, de Orde van Medisch Specialisten, overige koepelorganisaties en verzekeraars hun vertrouwen in NIAZ uitgesproken. Qmentum Natuurlijk kan het beter: toetsing moet primair op de praktijk van alledag gericht zijn, het mag niet bureaucratisch zijn. Daar ligt nog ruimte voor verbetering. Met name dokters herkennen zich soms weinig in NIAZ-accreditatie. Ik heb zelf ook vaak dat gevoel dat het toetsen van normelementen niet zaligmakend is; het gaat mij erom hoe het in de praktijk echt werkt! Die handschoen heeft het NIAZ nu opgepakt door Qmentum van Accreditation Canada International te franchisen. NIAZ en Qmentum vormen een sterke combinatie. Qmentum is de vertaling van de NIAZnormen naar de praktijk van alledag in een gebruikersvriendelijk systeem. De eerste reacties van collega s die in Nederland een pilot hebben gedraaid zijn zeer positief, ook van medici. NIAZ 3.0 Qmentum lijkt twee werelden goed te combineren: de praktijk krijgt de aandacht die ze verdient in een solide systeem. Ook de dokter kan zich gehoord voelen. Volgende stap zetten Momenteel werkt het NIAZ hard aan de transitie naar NIAZ 3.0 Qmentum. De normen zijn vertaald, de software geladen en binnen enkele weken kunnen zorginstellingen er mee aan de slag. De Participantenraad, waar ook de OMS en NVZ vertegenwoordigd zijn, ziet er naar uit om de volgende stap te zetten. We kunnen als sector onszelf versterken door gezamenlijk Qmentum te omarmen. Eén sterke accreditatieorganisatie en geen twee voor de Nederlandse markt, gesteund door de sector zelf, biedt voor mijn gevoel meer mogelijkheden voor een echt goede vergelijking van kwaliteit. n 3 Jack Thiadens, voorzitter Raad van Bestuur Laurentius Ziekenhuis Roermond

3 Qmentum NIAZ breidt scholingsaanbod uit Qmentum in beeld Hoe verloopt een survey? Met de komst van Qmentum groeit de behoefte aan opleidingen. Daarom breidt het NIAZ, samen met Kerteza, het scholingsaanbod uit. Hoe verloopt een audit bij Qmentum? NIAZ liep mee met een survey in Canada. Wat opvalt, is dat de auditor een groot aantal professionals op de werkvloer spreekt. 4 Het NIAZ is door de International Society for Quality in Healthcare gecertificeerd voor de opleiding van in- en externe auditoren. Het NIAZ biedt deze opleiding al aan vanaf de oprichting, vertelt senior adviseur Freek van der Heijden. Het is essentieel voor de kwaliteit van een audit dat auditoren goed getraind zijn. Van oudsher werkt NIAZ daarbij samen met Kerteza Training & Opleiding. Uitbreiden aanbod Nu NIAZ een samenwerking is aangegaan met Accreditation Canada International (ACI) breiden Kerteza en NIAZ het opleidingsaanbod uit: naast opleidingen waarbij gebruik gemaakt wordt van de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.3 en 2.4, komt er nu ook scholing met Qmentum. De introductie van een nieuw normenkader en een nieuwe toetsingsmethodiek vereisen dat, zegt Van der Heijden. Ook zal de kwaliteitsorganisatie van een zorginstelling gedeeltelijk anders moeten worden ingericht. Er komen nieuwe taken bij. Een opleiding kan helpen die taken adequaat op te pakken. De cursussen zijn bestemd voor in- en externe auditoren, kwaliteitsfunctionarissen, leden directiecomités, leden medische raden, voorzitters en leden van kwaliteitsteams, middenkader en leiding. uit complete opleidingen en modules, zodat scholing op maat mogelijk is. Van der Heijden: Soms is een enkele module voldoende om weer helemaal bij te zijn, soms is uitgebreidere (bij)scholing nodig. NIAZ en Kerteza bieden beide. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld normkennis, het uitvoeren van audits, de tracer-methodiek en het aansturen van en deelnemen aan kwaliteitsteams. Afgesproken is om de tarieven zo laag mogelijk te houden en de opleidingen zowel residentieel als met open inschrijving te verzorgen. Zo wordt flexibel ingesprongen op vragen van klanten. Geïnteresseerd in een opleiding? U kunt het aanbod binnenkort vinden op n n n n n Opleidingsaanbod ook in modules Opleidingen en trainingen met gebruik van Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.3, 2.4 en Qmentum NIAZ en Kerteza werken samen bij ontwikkeling en uitvoering Laagdrempelig De auditor heet ons welkom en legt uit wat hij gaat doen. De audit vindt plaats op de dialyseafdeling. (1) De auditor stelt ons voor aan het afdelingshoofd en vraagt of het akkoord is dat wij met hem meegaan. Ook stelt hij inhoudelijke vragen aan het afdelingshoofd. (2) Het hoofd zoekt de antwoorden op. (3) Vervolgens gaat de auditor (rechts) in gesprek met de internist die op dat moment verantwoordelijk is voor de zorg op de dialyse-afdeling. Daarna doet hij gedurende anderhalf uur een tracer om na te gaan hoe het inkoopproces op de dialyse-afdeling is geregeld. (4) Een tweede auditor neemt het vervolg van de audit voor haar rekening. (5) Als eerste heeft de tweede auditor - staand - een gesprekje met de teamleider van de afdeling. (6) Vervolgens heeft de tweede auditor een gesprek met de afdelingssecretaresse zoals zo vaak een sleutelfiguur binnen de afdeling. (7) Daarna heeft de tweede auditor gedurende een aantal minuten een gesprekje met een dialysepatiënt. Op de foto is de patiënt onherkenbaar in beeld gebracht. (8) Modules Van der Heijden: Momenteel ontwikkelen NIAZ en Kerteza het aanbod aan opleidingen en trainingen voor het Nederlands/ Vlaamse taalgebied. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 bieden NIAZ en Kerteza de scholing aan. Het aanbod zal bestaan Freek van der Heijden: De introductie van een nieuw normenkader en een nieuwe toetsingsmethodiek vereisen (bij)scholing (Foto NIAZ) De tweede auditor gaat in gesprek met een verpleegkundige die op de afdeling aan het werk is. (9) De audit wordt beëindigd met een kort afsluitend gesprek met de teamleider, waarbij nog wat aanvullende informatie wordt vergaard. (10) 9 10 Foto s NIAZ

4 6 NIAZ actueel Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.4 van kracht Sinds 1 oktober 2013 is de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.4 (KZi 2.4) het geldende normenkader. De norm vervangt de KZi 2.3. Het betreft een reguliere, jaarlijkse update, zegt senior adviseur Ester Rood. In verband met de overstap naar Qmentum hebben we de aanpassingen wel zo beperkt mogelijk gehouden. Het duurt nog even voordat iedereen met de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 3.0 Qmentum aan de slag zal zijn. Ook dit jaar heeft het NIAZ daarom het normenkader een update gegeven. We hebben 22 normelementen geschrapt die overbodig zijn geraakt of die dubbel in de KZi 2.3 zaten, geeft Ester Rood aan. Daar staat tegenover dat we ook enkele nieuwe normelementen hebben geïntroduceerd. Nieuwe normelementen Zo is er een nieuw normelement met betrekking tot het risicomanagementsysteem gekomen. Ook zijn de VMS-thema s expliciet verwerkt in bestaande en nieuwe normelementen. Rood: En we hebben nieuwe normelementen opgenomen voor apparatuuronderhoud, sterftecijfers, retrospectieve risicoanalyses en culturele en religieuze aspecten van zorgverlening. Zorginstellingen kunnen op de NIAZwebsite het nieuwe normenkader vinden, inclusief een conversietabel. Tussentijdse audit met KZi 2.4 in overgangsperiode Voor zorginstellingen die kiezen voor Qmentum maar daar nog niet mee geaccrediteerd kunnen worden, heeft het NIAZ een tussentijdse audit ontwikkeld. Een lightversie van de normale audit, zegt senior adviseur Ester Rood. Zorginstellingen die tussen 1/7/2010 en 1/10/2011 voor het laatst bezocht zijn voor een instellingsbrede accreditatie, kunnen nog niet geaccrediteerd worden met de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 3.0 Qmentum. Als zij wel willen overstappen op Qmentum, maakt NIAZ dit zo makkelijk mogelijk. We bieden hen een tussentijdse audit aan, waarbij we alleen toetsen op de normelementen met een 3/4-eis uit de KZi 2.4, zegt Rood. Deze audit vergt slechts twee dagen en we komen met een kleiner auditteam. Wie geaccrediteerd wordt op basis van de tussentijdse audit, verlengt zijn bestaande, instellingsbrede accreditatiebewijs met een jaar. We verwachten dan wel dat de zorginstelling tegelijkertijd aan de slag gaat met de KZi 3.0 Qmentum, aldus Rood. n Beter bruikbaar De aanpassing is tot stand gekomen in een werkgroep met auditoren uit Nederland en Vlaanderen. Ook zijn nieuwe ontwikkelingen, evaluaties en input van auditoren, contactpersonen van zorginstellingen en NIAZ-adviseurs verwerkt in de KZi 2.4. De aanpassing actualiseert de norm en maakt die beter bruikbaar, besluit Rood. n (Foto NIAZ) Nieuw bij NIAZ Inge Nierop versterkt sinds 1 juli 2013 het secretariaat van het NIAZ. Sinds 1 november coördineert zij de invoering van Qmentum. n NIAZ accrediteert geen laboratoria Er bestaat wat verwarring over, maar NIAZ accrediteert géén laboratoria op basis van de ISO standaard. Ook met de introductie van Qmentum zal NIAZ dit niet gaan doen. Dat betekent niet, dat laboratoria geen onderdeel van een accreditatietraject uitmaken. Senior adviseur Ester Rood: Natuurlijk horen laboratoria bij een instellingsbrede accreditatie. Nieuw geaccrediteerd Maart St. Anna Ziekenhuis, Geldrop Academisch ziekenhuis Maastricht Diaconessenhuis Meppel Toekennen VMS-accreditatie Haga Ziekenhuis, Den Haag April Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam TilburgMentaal Saxenburgh Groep, Hardenberg Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn Mei Buro 3o, Rosmalen Reinier de Graaf Groep, Delft Ziekenhuis De Tjongerschans, Heerenveen Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Juni Ziekenhuis Rijnstate Erasmus MC, Rotterdam CCKL is in Nederland de enige instantie die mag toetsen op basis van de internationale ISO standaard. NIAZ kan die taak niet overnemen van CCKL. Dat betekent niet dat wij de laboratoria links laten liggen, geeft Ester Rood aan. Laboratoria maken, net als bijvoorbeeld een apotheek of dialyseafdeling, wel degelijk deel uit van een accreditatietraject. We gaan daarbij niet de certificering van CCKL overdoen, maar vragen wel naar de verbeterpunten die uit dit certificeringstraject naar voren zijn gekomen en naar wat er met de verbeterpunten Juli Westfriesgasthuis, Hoorn Toekennen VMS-accreditatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Toekennen VMS-accreditatie Waterlandziekenhuis, Purmerend September Flevoziekenhuis, Almere Toekennen VMS-accreditatie Kempenhaege, Heeze Ziekenhuis St Jansdal, Harderwijk Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten Oktober Elkerliek ziekenhuis, Helmond Het Oogziekenhuis Rotterdam Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen November Oogziekenhuis Rotterdam Verlenging instelingsbrede accreditatie Elkerliek Ziekenuis Helmond is gebeurd. We letten dus nadrukkelijk op de verbetercultuur. Ook kijken we naar de afstemming tussen het laboratorium en andere onderdelen van het ziekenhuis. We letten dan bijvoorbeeld op de overdracht en de samenwerking. De laboratoriumnormen van Qmentum zijn geschikt voor het beoordelen van laboratoria, maar kunnen niet leiden tot ISO-certificatie. Rood: Laboratoria kunnen er wel uitstekend mee beoordelen waar hun sterke en zwakke punten liggen. Qmentum vormt een prima voorbereiding op een eventuele CCKL-certificatie. NIAZ vraagt Nederlandse zorginstellingen om keuze Vlaamse zorginstellingen hebben gekozen voor invoering van het accreditatieprogramma Qmentum. Aan Nederlandse zorginstellingen heeft NIAZ gevraagd om vóór 1 december 2013 aan te geven of ze over willen stappen op Qmentum. Directeur Kees van Dun: Het veld bepaalt of het NIAZ Qmentum invoert in Nederland. Kiezen de zorginstellingen daar niet voor, dan blijven we accrediteren op basis van de norm KZi 2.4. Bij de introductie van Qmentum is steeds het uitgangspunt geweest dat de zorginstellingen zelf het tempo van invoering bepalen. Daarom biedt het NIAZ keuze uit verschillende mogelijkheden: Zorginstellingen kiezen voor de KZi 2.4 en niet voor Qmentum. Zorginstellingen kiezen voor de KZi 2.4 en willen kennismaken met enkele elementen van Qmentum. Zorginstellingen kiezen voor de KZi 2.4 voor hun eerstvolgende accreditatie en voor de daarop volgende voor Qmentum. Zorginstellingen willen direct geaccrediteerd worden op basis van Qmentum. Dat kan vanaf de tweede helft van Zorginstellingen willen direct geaccrediteerd worden op basis van Qmentum, maar zijn voor een auditbezoek aan de beurt vóór de tweede helft van Voor deze zorginstellingen verzorgt het NIAZ een lichte, tussentijdse audit op basis van de normelementen met een 3/4-eis uit de KZi Laboratoria worden doorgaans gecertificeerd door CCKL, onderdeel van de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA / Het NIAZ was aanwezig op het laatste ISQua-congres. Deze bijeenkomst vond plaats van 12 t/m 16 oktober in Edinburgh. Bij de stand van Accreditation Canada International vertelde het NIAZ over de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met het Canadese accreditatieprogramma Qmentum.

5 8 Best Practice Ziekenhuis St Jansdal voldoet aan álle NIAZ-normen Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is er als eerste ziekenhuis in Nederland en Vlaanderen in geslaagd om aan álle NIAZ-normen te voldoen. Daarmee treedt St Jansdal toe tot het selecte gezelschap van Best Practice -ziekenhuizen. Wat is het geheim van de smid? Hoofd Kwaliteit Mariëlle Plochg: Al onze mensen kijken continu waar het beter en veiliger kan. Ziekenhuis St Jansdal, een middelgroot ziekenhuis met 341 bedden in Harderwijk, is in 2013 voor de derde keer geaccrediteerd. Kwaliteit en veiligheid staan bovenaan op onze agenda, vertelt Mariëlle Plochg. Iedereen kijkt voortdurend waar het beter kan. Dat wil niet zeggen dat de NIAZ-audit een fluitje van een cent was. Met name het invullen van het zelfevaluatierapport was een grote klus. Het was een nieuw normenkader, dus moesten we alsnog een flinke inspanning leveren. Voorbereiding op de NIAZ-audit Het St Jansdal heeft voor alle normelementen een concrete uitwerking opgesteld en daar de interne audits op gericht. Zo koppelden we de norm aan de praktijk en konden we de uitkomsten ook daadwerkelijk gebruiken om bij te sturen, zegt Plochg. Ook besteedde St Jansdal aandacht aan de kwaliteit van de interne audits. De interne auditoren doen dit vrijwillig: het zijn zorgprofessionals die het leuk en leerzaam vinden om een kijkje in de keuken van een ander te nemen. Ze hebben allemaal een NIAZ-auditorentraining gehad om de audit zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we een kwaliteitsadviseur gekoppeld aan de audit. De adviseur trad op als procesbegeleider en bewaakte de kwaliteit van het uitvragen. Scores werden intern toegekend zoals NIAZ dat zelf ook doet. Die vertaalden we naar Samen met een coach analyseren de artsen hoe ze de zorg in de spreekkamer kunnen verbeteren een overzicht met sterke en zwakke punten per afdeling. Deze punten zetten we vervolgens in een webdiagram en een excelsheet. Daarin kon de afdeling zelf bijhouden wie welke verbeteractie moest nemen en of dat al gebeurd was. De verbeterpunten worden voortaan opgenomen in de verbetercyclus, zodat ook de zorgmanager erop kan sturen. Al met al zijn we er op deze manier goed in geslaagd de accreditatie concreet te maken en het hele ziekenhuis mee te krijgen. Toch vinden wij NIAZ-accreditatie nog behoorlijk bureaucratisch. We zien daarom uit naar Qmentum, hopend dat dit de accreditatie minder belastend maakt en beter laat aansluiten bij het werk van de zorgprofessional. Als opwarmer voor de grote NIAZ-audit en om te kijken waar de zwakke plekken zaten op het gebied van veiligheid liet St Jansdal in 2012 tenslotte een externe audit uitvoeren op het Veiligheidsmanagementsysteem. Best Practice Het harde werken is beloond. Ziekenhuis St Jansdal scoorde op alle NIAZ-normelementen een 3 of 4, als eerste zorginstelling ooit. Het ziekenhuis werd daarmee uitgeroepen tot Best Practice-ziekenhuis. Dat is een mooi resultaat, maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. Ook bij deze accreditatie bleken er nog verbeterpunten te zijn. Die kwamen, gelukkig, overeen met onze interne audits. Ons documentbeheersysteem blijkt een harde noot om te kraken. Het was ten tijde van de audit nog net niet helemaal gevuld. Inmiddels is het dat wel, maar het functioneert nog niet optimaal. Er zitten documenten in die we actueel moeten houden. De belangrijke protocollen moeten direct vindbaar zijn. Een tweede punt is inmiddels ook ingevuld: het meer betrekken van de medewerkers bij het opstellen van de beleidslijnen. Een derde verbeterpunt is het borgen van een ziekenhuisbreed integraal risicomanagementsysteem. Plochg: We hebben heel goed gescoord op ons VMS. Alle tien de thema s zijn geïmplementeerd en het veiligheidsdenken staat als een huis. Nu moeten we de losse onderdelen nog integreren. Zo willen we de risico s uit Veilig Incidenten Melden (VIM) koppelen aan de uitkomsten van de patiëntenenquêtes, klachten of kwaliteitsindicatoren. Dat wordt onze volgende uitdaging. Honderd Dagen Terugkomdag St Jansdal mag trots zijn op zijn prestatie, zei surveymanager Geert Teerling die op 14 oktober in een volle zaal het accreditatiebewijs uitreikte. Hij benoemde een aantal sterke punten, vertelt Plochg: Zo hebben we hier na honderd dagen een terugkomdag voor nieuwe medewerkers. Tijdens hun introductieprogramma kondigen we aan dat Mariëlle Plochg: We hebben voor alle normelementen een concrete uitwerking opgesteld en daar de interne audits op gericht (Foto St Jansdal) we na honderd dagen graag van hen willen horen hoe ze hun werk en ons ziekenhuis ervaren. Waar lopen ze tegenaan? Waar kan het beter of veiliger? Als ziekenhuis kun je veel leren van de frisse blik van een nieuwe medewerker. Een tweede compliment gold de videotraining on the job. Dokters nemen gesprekken met de patiënt op en kijken die terug met een coach. Zo kunnen ze zien hoe ze overkomen op de patiënt en hoe ze de zorg in de spreekkamer kunnen verbeteren. Dit is niet nieuw, maar het is goed om te zien dat hier in St Jansdal echt veel medisch specialisten meedoen. Het St Jansdal is blij met de uitslag en met de medewerkers. Plochg: Tijdens de audit zie je hoe trots onze mensen zijn op wat ze doen en daar ben ik dan weer trots op! n Dokters participeren actief in kwaliteitsverbetertrajecten (Foto St Jansdal) Actief sturen op kwaliteitsindicatoren werkt! Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk stuurt actief op kwaliteitsindicatoren. Mariëlle Plochg: We leveren bergen kwaliteitsgegevens aan een groot aantal instanties. Het St Jansdal wil die data niet alleen extern aanleveren, maar er vooral ook zelf van leren. Daarom presenteren we de data ook intern, zo realtime mogelijk. Dan kun je zien hoe je presteert en waar het beter kan. Decubitus naar 2% Ze geeft decubitus als voorbeeld. Ons decubitus-percentage was met 7% veel te hoog. We hebben maandelijks het screeningspercentage en de gegevens over decubitus die in de instelling is ontstaan, teruggekoppeld naar de afdelingen. Dit heeft zeker geholpen bij het sturen op directe verbetering. Het percentage is gedaald naar 2%. Een mooi resultaat. Maandelijks of per kwartaal Goede resultaten kunnen aanleiding zijn om onderwerpen niet meer maandelijks, maar per kwartaal te agenderen. Zo waren we bijvoorbeeld heel goed bezig met het tijdig toedienen van antibiotica bij orthopedie. We zijn toen naar een kwartaalrapportage over gegaan, totdat de resultaten iets achteruit gingen. We hebben toen de frequentie weer naar maandelijks niveau gebracht. Het gevolg: het gaat nu 100% goed. Presentaties zelf opstellen Het Kwaliteitsbureau stelt, samen met Financiën en ICT, de rapportages op. Dat is veel werk, maar het gaat sneller dan wanneer we een extern bureau inschakelen. Bovendien zijn we flexibeler als we een nieuwe maatregel willen implementeren. Niet alleen het ziekenhuis en de patiënten zijn blij met het systematisch sturen op resultaten, ook de zorgverzekeraars zijn er positief over. n 9 Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk voldoet als eerste ziekenhuis aan alle NIAZ-normen (Foto St Jansdal)

6 Ondersteuningsdag Imeldaziekenhuis Bonheiden NIAZ installeert Qmentum-werkgroep UMC s Hoe werkt Qmentum nu precies? Eind januari start het NIAZ met een Qmentum-werkgroep voor Universitair Medische Centra. We willen dat UMC s optimaal voordeel hebben van Qmentum, zegt directeur Kees van Dun van NIAZ. Samen met hen bekijken we hoe we dit kunnen bereiken. Op 12 september organiseerde het NIAZ een ondersteuningsdag voor Vlaamse zorginstellingen die met Qmentum aan de slag willen. We hebben een groot aantal vragen kunnen beantwoorden, geeft senior adviseur Tilly Postelmans van het NIAZ aan. Ter afsluiting hebben we een videoconferentie georganiseerd met Accreditation Canada International. Dat is uitstekend gelukt. 10 Zes Nederlandse UMC s en het UZ Gent komen in januari 2014 bijeen om te kijken hoe Qmentum het best kan worden ingevoerd bij UMC s. Bij de voorbereidende gesprekken kwamen verschillende onderwerpen naar voren die we graag samen willen aanpakken, zegt Kees van Dun. Uiteraard bespreken we specifieke vragen met de individuele UMC s, maar het is goed om gezamenlijke vraagstukken ook gezamenlijk te behandelen. Benchmark Vragen uit de UMC s bepalen de agenda. Senior adviseur Ester Rood: Wij faciliteren de werkgroep, maar bepalen de inhoud niet. De UMC s geven aan waar ze over willen praten. Een van die onderwerpen is of het NIAZ met Qmentum ook onderwijs en onderzoek kan accrediteren. Rood: Qmentum is met name gericht op accreditatie van de patiëntenzorg. Als meerdere UMC s geïnteresseerd zijn in accreditatie van onderwijs en onderzoek, kan NIAZ met Accreditation Canada International (ACI) bekijken of, en hoe, we dit kunnen organiseren. Een ander onderwerp is internationale benchmarking. Van Dun: Qmentum is een Canadees accreditatieprogramma dat inmiddels in twintig landen waaronder België wordt ingevoerd. Dat kan mogelijkheden bieden om internationaal te benchmarken. Niet op basis van kleine steekproeven, maar op basis van de gegevens van vrijwel alle zorginstellingen uit die landen. Bijvoorbeeld Canada, Australië, Nederland, Gezamenlijke vraagstukken gezamenlijk behandelen Denemarken. Als daar behoefte aan is, kunnen we kijken hoe we de internationale vergelijkbaarheid van de accreditaties kunnen bevorderen. Internationale uitstraling Ook kunnen de UMC s bespreken of het belangrijk is dat, naast het NIAZ-auditteam, ook een ACI-auditor het auditbezoek bijwoont. Dat kan de accreditatie nog meer een internationale uitstraling geven, zegt Rood. NIAZ-accreditatie, door experts uit de Nederlandse en Vlaamse zorg, is in het Nederlandse/Vlaamse taalgebied toonaangevend. Internationaal staat NIAZ ook in hoog aanzien, getuige de accreditatie van de NIAZ-normen, de NIAZ-organisatie én de NIAZ-auditorenopleiding door de International Society for Quality in Healthcare (ISQua). Toch kan het zijn dat UMC s prijs stellen op een aanvullende toets door ACI. Als dat zo is, dan kan dat geregeld worden. Andere onderwerpen hebben betrekking op het verbinden van de interne en de externe audits en de indicatoren voor kwaliteit en veiligheid. Senior adviseur Ester Rood: Wij faciliteren de werkgroep, maar bepalen de inhoud niet. De UMC s geven aan waar ze over willen praten. Positief Alle uitgenodigde UMC s hebben positief gereageerd op het verzoek om aan de werkgroep deel te nemen. Van Dun: Daar zijn we heel blij mee. Eén ziekenhuis heeft aangegeven dat het wel wil deelnemen, maar daarmee nog niet kiest voor Qmentum. Prima: wij verheugen ons op de eerste bijeenkomst. n De zaal die het Imeldaziekenhuis in Bonheiden ter beschikking had gesteld, was vol. Veel Vlaamse zorginstellingen hebben gekozen voor accreditatie met de NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstelling 3.0 Qmentum. Nu het moment waarop ze er daadwerkelijk mee aan de slag gaan heel dichtbij komt, doemen de nodige vragen op. Het is goed om al die vragen in één keer te kunnen beantwoorden, zodat alle instellingen tegelijk antwoord krijgen, zegt Tilly Postelmans. Zowel ziekenhuizen als revalidatie-instellingen en psychiatrische ziekenhuizen waren aanwezig. Voor de thuisverpleging is een aparte dag georganiseerd in Brussel. Zorginstellingen willen graag weten welke normen voor hen van toepassing zijn, zegt Postelmans. Zo vroeg een zorginstelling bijvoorbeeld of een afdeling revalidatie in een ziekenhuis aan de volledige revalidatienormenset moet voldoen, of slechts aan een deel daarvan. Ook willen zorginstellingen graag weten hoe ze normen moeten interpreteren en hoe een audit er in de praktijk aan toe gaat. Goed op weg Postelmans zelf gaf uitleg over de vier fasen voor implementatie van Qmentum, NIAZ-directeur Van Dun beantwoordde bestuurlijke vragen en senior adviseur Jorien Soethout ging inhoudelijk in op de normen. Het Imeldaziekenhuis en het AZ Sint-Jozef uit Malle presenteerden respectievelijk een tijdslijn met alle benodigde voorbereidende acties en een kwaliteitsstructuur. Aan het eind van de dag vond een skype-meeting plaats. Zorginstellingen konden hun vragen voorleggen aan Accreditation Canada International. Postelmans besluit: Natuurlijk zijn we blij als straks de portal beschikbaar is, zodat zorginstellingen hun organisatieprofiel kunnen aanmaken en hun eigen normensets kunnen selecteren. Als dan ook nog de guidelines vertaald zijn die een toelichting geven op de normen en de relevante Nederlandse en Vlaamse wetgeving, zijn we goed op weg. Op 27 februari 2014 vindt de volgende ondersteuningsdag plaats. n Uittesten normensets Qmentum Verschillende zorginstellingen zijn bereid om elementen van de KZi 3.0 Qmentum uit te testen. De testresultaten worden gedeeld, om van elkaars ervaringen te leren. Academisch ziekenhuis Maastricht test de normenset voor de intensive care; Havenziekenhuis Rotterdam test de normenset brandveiligheid; IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel test de normenset klinische geriatrie & maag-darm-leverziekten; Imeldaziekenhuis Bonheiden test de normenset operatiekamers; MC Haaglanden test de normenset spoedeisende hulp; Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk test een nader te bepalen normenset. n 11 Uitverkocht huis in het Imeldaziekenhuis. (Foto NIAZ)

7 Integraal Risicomanagement in Arnhem Voorkomen is veel beter dan genezen Bij het klaarmaken van de stoffen die uitgezaaide kankercellen op een PET- CT-scan zichtbaar maken, komen een heleboel veiligheidsmaatregelen bij elkaar (Foto Rijnstate Ziekenhuis) De nucleair geneeskundige analyseert de beelden die met de CT-scan zijn gemaakt (Foto Rijnstate Ziekenhuis) Gerard Gerritsen: Risico = kans x impact (Foto Rijnstate Ziekenhuis) 12 Sinds 2007 staat integraal risicomanagement hoog op de agenda van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Hoofd van het Kwaliteitsbureau Gerard Gerritsen: We brengen alle risico s in kaart en nemen maatregelen om die te beheersen. Dat kost inspanning en geld, maar het levert ook veel op. Voor ziekenhuis Rijnstate (Arnhem, Velp, Zevenaar) was een totale stroomuitval op 14 augustus 2004 een wake-up call. Een schakelaar was blijven hangen omdat hij geen spanning meer kreeg. Ook de noodstroom was daarmee niet meer bestuurbaar. Het ziekenhuis zat anderhalf uur in het totale donker. Het heeft gelukkig geen ernstige gevolgen gehad, maar we zijn ons er zeer van bewust geraakt dat risico s in een klein en onverwacht hoekje kunnen zitten. Aan het woord is Hoofd van het Kwaliteitsbureau Gerard Gerritsen, tevens MT-lid met het aandachtsgebied kwaliteit, veiligheid en risicomanagement. De invoering van het landelijk Veiligheidsmanagementsysteem gaf het tweede zetje. Met onze eerdere ervaringen in het achterhoofd besloten we dat we ons niet wilden beperken tot de directe risico s voor patiënten. We wilden een goed beeld krijgen van alle risico s die de continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee de zorg voor patiënt en medewerkers kunnen bedreigen. Centraal, decentraal en zelfs transmuraal: we beschouwen de hele keten, van de huisarts en de verloskundige tot en met de nazorg aan de patiënt. Risico = kans x impact Het Rijnstate Ziekenhuis pakte het grondig aan. Gerritsen: We hebben allerlei data bijeengebracht, van VIM-meldingen en gegevens over storingen van apparatuur tot klachten en claims. Ook hebben we dossieranalyses gedaan en gekeken waar het beter had gekund. We hebben rode draden gesignaleerd en besproken met de betrokken managers. Al die input leidde tot het bepalen van acht risicodomeinen: patiënten, medewerkers, apparatuur, ICT, financiën, gebouwen, governance en imago. Per domein hebben we vastgesteld welke risico s er concreet lagen, hoe groot de kans was dat ze zich voor zouden doen en wat dan de impact zou zijn. Want risico = kans x impact. Soms zaten daar verrassingen bij. Gerritsen: Ik had bijvoorbeeld niet verwacht dat de koeling in de serverruimte zo belangrijk zou zijn. Toch: als die uitvalt, gaat de hele ICT-infrastructuur plat. Een ander voorbeeld: als je watertoevoer in het Dialysecentrum voor langere tijd uitvalt, moet je patiënten elders onderbrengen. Dat brengt hoge kosten en imagoschade met zich mee. Op de inventarisatie volgde het in kaart brengen van maatregelen om de risico s te Rijnstate Ziekenhuis, locatie Arnhem (Foto Rijnstate Ziekenhuis) beheersen. Alle risico s, de impact daarvan en de beheersmaatregelen zijn ondergebracht in een matrix. Dat leidde tot een prioritering. Ernstige risico s krijgen een rode kleur: er moet snel actie worden ondernomen. Heeft een risico de kleur groen, dan zijn er voorlopig geen nieuwe maatregelen nodig. Omdat het Rijnstate een van de eerste ziekenhuizen was die met integraal risicomanagement aan de slag ging, was het pionieren. Gerritsen: We hebben veel steun gehad aan het COSO II-model, dat we vertaald hebben naar onze branche. Nieuwe risico s Inmiddels is het aantal risico s gegroeid naar 96. We hebben risico s toegevoegd die we eerder niet in beeld hadden en er hebben zich nieuwe risico s aangediend, zegt Gerritsen. Zo kwamen we erachter dat het niet hebben van een VMS- en NIAZ-accreditatie een risico is: als je geen accreditatie hebt, kun je een inkomstenderving van 5-20% van je omzet tegemoet zien. Dat is meer dan de normale winstmarge van een ziekenhuis. Een ander nieuw risico is het risico op selectieve zorginkoop door zorgverzekeraars. Als je ineens geen vergoeding meer krijgt voor bepaalde handelingen, maar je organisatie is daar wel op ingericht, dan heb je een probleem. Nieuwe risico s komen aan het licht door daar tijdens overleg gericht naar te vragen, door er bij nieuwe wetgeving speciale aandacht aan te besteden en door het nieuws goed te volgen. Gerritsen: Als het elders mis gaat, vragen wij ons af of dat bij ons ook zou kunnen gebeuren. Kwestie van bijhouden Het Rijnstate Ziekenhuis nam in 2006 op het niveau van de Raad van Bestuur de beslissing om integraal risicomanagement te agenderen. Vanaf het begin zijn het Management Team en de managers van de domeinen betrokken bij de inventarisatie en beheersing van risico s. Inmiddels is het systeem geland bij het hele middenkader, zegt Gerritsen: Iedereen werkt met de risicoprofielen en de beheersmaatregelen. Momenteel werken we aan de doorvertaling naar de individuele medewerkers: iedereen krijgt de informatie die hij of zij nodig heeft om risico s te zien en te beheersen. Zo bereiken we de hele organisatie, zonder dat we een zware hulpstructuur hebben moeten optuigen. Het meeste werk zat m in de eerste inventarisatie en het optuigen van het systeem. Nu is het een kwestie van bijhouden. Dat gebeurt decentraal: elke eenheid heeft zijn eigen risicoprofiel opgesteld. Maar het gebeurt ook centraal: vier keer per jaar bespreken de domeinhouders, het MT en de Raad van Bestuur de situatie in een plenaire sessie. Zo borgen we integraal risicomanagement in de planning & control cyclus. We doen dat met alle betrokkenen gezamenlijk, omdat risico s uit verschillende domeinen vaak met elkaar samenhangen. Verantwoord en acceptabel Na zo n zes jaar kan Rijnstate trots zijn op wat er bereikt is. Het risico dat wij worden overvallen door een calamiteit is beperkt. Doet zich toch een calamiteit voor dat kun je nooit uitsluiten dan minimaliseren we de gevolgen. Het systeem biedt geen garanties, maar wel een grotere zekerheid. Al met al heeft Rijnstate sinds 2006 miljoenen euro s geïnvesteerd in het beperken van de risico s. De beslissingen zijn echter weloverwogen genomen, op basis van de matrix. De investering is verantwoord en acceptabel, zegt Gerritsen. Je voorkomt calamiteiten die vele malen kostbaarder zijn dan de maatregelen. En passant levert de inventarisatie ook nog inzicht in besparingsmogelijkheden voor onderhoud. n NIAZ Thematafel Ook het MUMC+ heeft integraal risicomanagement geïmplementeerd. Het MUMC+ koos voor een bottomup benadering vanuit vijf thema s. De focus ligt niet op risico-analyses en risicobeheersing, maar vooral ook op risicobewustwording en op het creëren van een veiligheidscultuur. Hiervoor is onder andere een multimediale campagne opgezet. Er is een boekje uitgebracht 100 Veiligheidsversnellers en ook een filmpje gemaakt voor nieuwe medewerkers. n Zorg voor draagvlak Raad van Bestuur moet integraal risicomanagement steunen; Houd het simpel: praat niet te lang over de driehoek risico-oorzaakgevolg en ga aan de slag; Benoem eerst de grootste risico s, stel prioriteiten en pluk laaghangend fruit ; Laat zien dat het belangrijk, zinvol en leuk is. Vier je successen; Zorg ervoor dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de risico s waar zij mee te maken hebben. Vraag hun input; Laat zien dat er al veel in huis is; Benoem vaste begeleider(s) die afdelingen helpen risico s te definiëren en beheersen; Houd een strakke planning aan; Vertaal de bevindingen in praktische maatregelen; Houd overzicht: zorg voor een goede database en visualiseer zaken. Een dashboard helpt echt! Koppel databases en maak keuzes in wie wat kan zien en bewerken. n 13

8 Het Oogziekenhuis Rotterdam: EyePad geeft patiënt actieve rol bij veilige zorg beschikbaar in folders en op de website. Toch bleven er vragen over waarvoor de patiënt het ziekenhuis belde. Vankan geeft enkele voorbeelden: Moet ik mijn ogen druppelen? Mag ik autorijden? Wat doe ik als ik pijn heb? We hebben de meest gestelde vragen in een kaartje opgenomen. Dat gaven we aan de verpleegkundigen om met de patiënt te bespreken. In de praktijk werd het kaartje amper gebruikt. Toen bedacht het ziekenhuis de EyePad, een schot in de roos. 14 In 2013 verkreeg Het Oogziekenhuis Rotterdam zijn NIAZ-heraccreditatie. Bijzonder vond het NIAZ de EyePad Checklist voor netvliespatiënten. Een instrument dat de patiënten empowert : het geeft hun een actieve rol op het gebied van veilige zorg. Met de EyePad kunnen patiënten controleren of ze alle informatie hebben gekregen en begrepen. De EyePad is ook voor andere zorgpaden in én buiten het Oogziekenhuis in te zetten. In Het Oogziekenhuis Rotterdam krijgen patiënten op de dag dat ze een netvliesoperatie moeten ondergaan een bijzonder hulpmiddel in handen: de EyePad, een checklist op een ipad. De checklist behandelt elf onderwerpen die belangrijk zijn voor de patiënt. De fysieke veiligheid van de patiënt (houdingsadvies, oogbescherming, leefregels), de veiligheid van medicatie (controle recept, toedienen van oogdruppels, instructie gebruik), het postoperatieve traject (wat te doen in een noodgeval en bij klachten, vervolgafspraak) en de nazorg (telefonische helpdesk en retinaforum) komen aan bod. EyePad betrekt patiënt bij eigen zorg Gedurende de dag loopt de patiënt, samen met zijn begeleider/familie, de items van de checklist na. Bij het ontslaggesprek neemt de verpleegkundige de checklist door met de patiënt en begeleider. Zijn alle belangrijke onderwerpen op de Eyepad tijdens het zorgtraject besproken en begrepen? Is er nog iets onduidelijk? De EyePad betrekt de patiënt en begeleider actief bij de behandeling. Patient empowerment noemen we dat, zegt Marion Heres, lid van de Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het instrument zorgt er zo voor dat de informatie beter wordt ontvangen en begrepen. Succes Dat was althans de theorie. Een pilot moest uitwijzen of dat ook inderdaad zo uitpakte. In augustus 2012 startte een pilot met vijf ipads. Die werd een succes. Beleidsadviseur Lara Vankan: Vooraf was er enige scepsis. Verpleegkundigen waren bang voor diefstal of beschadiging van de ipads. Maar in de praktijk blijkt dat alle ipads nog heel en aanwezig zijn. Patiënten waarderen het en de helpdesk van het ziekenhuis wordt ontlast. De begeleiders van de patiënten vinden het prettig om de ipad gedurende de dag ook voor andere dingen te kunnen gebruiken. Angstreductie De EyePad betrekt de patiënt bij zijn eigen zorg. Dat helpt ook angstgevoelens te beperken. Want wie aan zijn oog geopereerd wordt, is vaak bang: wat als het mis gaat? Die angst is volkomen begrijpelijk, want je gezichtsvermogen is zo belangrijk voor de kwaliteit van het leven, zegt Marion Heres. Angstreductie is daarom een speerpunt in Het Oogziekenhuis. Dat zie je terug op allerlei terreinen: we nemen parkeerstress weg met een parkeerservice, ons pand heeft De EyePad was genomineerd voor de IGZ ZorgVeiligPrijs 2013 een warme, huiselijke uitstraling, er hangt veel kunst en de bewegwijzering is adequaat. Onze bezoekers worden niet geconfronteerd met bedden: de poli bevindt zich op de eerste verdieping, de operatiekamers en de verpleegafdeling op een hogere. Ook betrekken we de patiënt en zijn begeleider nadrukkelijk bij de behandeling en geven we informatie over de aandoening, de behandeling en de nazorg. Probleem is alleen, dat die informatie slecht wordt opgenomen. Dat is ernstig, want dat beïnvloedt zowel de behandeling als het genezingsproces. Marion Heres, lid Raad van Bestuur Oogziekenhuis: Ik kan me voorstellen dat de EyePad buiten ons ziekenhuis navolging vindt. (Foto Oogziekenhuis) Patiënt ondersteunen Hoe kun je de patiënt nu helpen informatie goed op te nemen? Beleidsadviseur Lara Vankan: We vragen onze patiënten een Nederlandssprekende begeleider mee te nemen naar de gesprekken met de arts en de verpleegkundigen. Deze begeleider is de patiënt tot steun en kan informatie beter opnemen omdat hij of zij wat meer afstand tot de ingreep heeft. Bovendien kan hij vragen stellen waar de patiënt zelf even niet aan denkt. Daarnaast is er informatie IGZ ZorgVeiligPrijs 2013 Inmiddels werkt het Oogziekenhuis aan een EyePad Checklist 2.0, een verbeterde versie. Lara Vankan: De checklist die momenteel in ontwikkeling is, gaat verder dan de eerste checklist. Bij deze checklist controleren de patiënt en begeleider niet alleen of alle benodigde informatie ontvangen en begrepen is, maar vragen we ook om te controleren of bepaalde belangrijke handelingen op de dag van operatie daadwerkelijk worden uitgevoerd. Heres: En we gaan de toepassing verder uitrollen naar andere zorgpaden binnen het Oogziekenhuis. Ik kan me overigens ook voorstellen dat de EyePad buiten ons ziekenhuis navolging vindt. Waarom zou het gebruik zich beperken tot oogheelkundige aandoeningen? De EyePad is overal toepasbaar. Daar is de IGZ het mee eens. De checklist was genomineerd voor de IGZ ZorgVeiligPrijs Het Oogziekenhuis Rotterdam bezoeken polikliniek per jaar operaties per jaar netvliesoperaties per jaar 400 medewerkers 32 oogartsen 93% dagbehandeling NIAZ en Het Oogziekenhuis Rotterdam Het Oogziekenhuis Rotterdam is in 2009 voor het eerst NIAZ-geaccrediteerd. In 2013 volgde een instellingsbrede heraccreditatie. Die is soepel verlopen, vertelt Lara Vankan. Het opstellen van het zelfevaluatierapport was een flinke klus maar dat heeft, voor zover ik heb kunnen waarnemen, niet geleid tot grote stress. En dat, terwijl bij een heraccreditatie extra streng wordt toegezien op verbeterpunten uit de vorige cyclus. Het accreditatiebewijs heeft een fraaie plek in de ontvangsthal. n Tijdens het ontslaggesprek neemt de verpleegkundige de checklist door met de patiënt en haar begeleider 15

9 De afdeling Kortverblijf en Dagverpleging bespreekt dagelijks verbeteringen aan de hand van het verbeterbord. Verbeteringen worden daardoor snel opgepakt. (Foto Catharina Ziekenhuis) Iedere dag een beetje beter 16 Als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland ontving het Catharina Ziekenhuis Eindhoven voor de vierde keer de belangrijkste ziekenhuisaccreditatie, die van het NIAZ. Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur: Dit is de kroon op het werk van ruim 200 medisch specialisten en 3500 medewerkers. Ons streven om continu de kwaliteit en de veiligheid te verbeteren is beloond. Waar heeft deze accreditatie eigenlijk toe geleid, behalve tot een mooi papiertje? Karin Hawinkels was als kwaliteitsadviseur maanden druk doende met de voorbereidingen van de audit in februari Je weet als organisatie eigenlijk al wat je zwakke punten zijn; het zelfevaluatierapport legt de vinger op de zere plek. Bij de audit leggen de auditoren hun bevindingen naast ons zelfevaluatierapport. NIAZ attendeert je dan op verbeterpunten, juist ook op díe onderdelen waarop het niet zo goed gaat als je zelf denkt of waarop nog eerder actie nodig is dan gepland. De audit zet iedereen weer even op scherp. Het kost veel tijd, maar is waardevol. De audit houdt de organisatie echt een spiegel voor. Een vierjaarlijkse NIAZ-audit is dus NIAZ-accreditatie: wat heb je eraan? Zorginstellingen kiezen bewust voor NIAZ-accreditatie: wat betekent de accreditatie voor hen? NIAZ vraagt alle geaccrediteerde zorginstellingen om kort en krachtig op te schrijven wat de accreditatie heeft opgeleverd. De teksten komen op NIAZ.nl. Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven bijt de spits af. belangrijk én nuttig. De grootste uitdaging is echter ervoor te zorgen dat het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid structureel en systematisch bij de hele organisatie tussen de oren komt. Een hulpmiddel hiervoor is het verbeterbord. Karin: We introduceerden in 2011 verbeterborden op enkele afdelingen. Het is een makkelijk instrument, je hangt het op, leest de handleiding en kunt na een korte instructie aan de slag. Het is zichtbaar; het is een groot bord aan de muur. Inmiddels hangen er zo n zestig verbeterborden in ons ziekenhuis. Verbeteren zichtbaar maken Het verbeterbord maakt knelpunten en verbetermogelijkheden zichtbaar. Punten die binnen dertig dagen op te lossen zijn en binnen de invloedssfeer van de afdeling liggen, worden tijdens het dagelijkse werk op het bord gehangen. Elk knelpunt doorloopt een kort oplossingsgericht proces. Een verbeterpunt doorloopt de vier kwadranten op het bord: ik merk met knelpunten -> wij gaan - met verbeteracties -> wij ervaren met evaluaties -> ons succes met succesverhalen. Elke week wordt het verbeterbord besproken met de aanwezige medewerkers en worden de kaartjes besproken en verschoven. Bij een bepaald aantal succespunten mag dat gevierd worden. Nieuwe dynamiek Ook op de afdeling Kort Verblijf en Dagverpleging hangt een verbeterbord. Afdelingsmanager Mieke Meulendijks: Eerder gebruikten we het verbeterbord maar één keer per week. Maar omdat eenvoudige verbeteringen daardoor te lang bleven liggen, gebruiken we het nu iedere ochtend. We bespreken dan grote en kleine verbeteringen en pakken die snel op. Door dit iedere dag te doen, voorkomen we veel problemen. Dat motiveert enorm om te blijven verbeteren. Ook houden we iedere dag een korte evaluatie aan de hand van een vaste checklist: waren er nog veiligheidsissues? Zoja, zijn die ge-vimd? Hoe is de werkdruk geweest? Zijn er nog verbeterpunten ten aanzien van gastvrijheid? Karin Hawinkels besluit: Door de verbeterborden is er op de afdelingen een nieuwe dynamiek ontstaan. De verbetercyclus is een leuk, luchtig onderdeel geworden van het werk. Het NIAZ-auditteam sprak zijn waardering uit voor onze werkwijze. En dat stimuleert ons om ervoor te zorgen dat alle afdelingen dit bord gaan gebruiken. n Tekst: Catharina Ziekenhuis

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

NIAZ Qmentum. Accreditatie binnen de GGZ. 6 mei 2015. Kees van Dun, directeur Iny DeWymmer, senior adviseur NIAZ

NIAZ Qmentum. Accreditatie binnen de GGZ. 6 mei 2015. Kees van Dun, directeur Iny DeWymmer, senior adviseur NIAZ NIAZ Qmentum Accreditatie binnen de GGZ 6 mei 2015 Kees van Dun, directeur Iny DeWymmer, senior adviseur NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg Kwaliteitsverbetering en toetsing 22 miljoen

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

NIAZ in de praktijk. Aandachtspunten voor het slagen van een accreditatietraject. Wendy Ellenbroek. Nathalie van Vemde. Q-Consult

NIAZ in de praktijk. Aandachtspunten voor het slagen van een accreditatietraject. Wendy Ellenbroek. Nathalie van Vemde. Q-Consult NIAZ in de praktijk Aandachtspunten voor het slagen van een accreditatietraject Wendy Ellenbroek Nathalie van Vemde Q-Consult Aangeboden door WEKAkwaliteit Kennisbank Kwaliteitsmanagement (Module Certificering)

Nadere informatie

Senior adviseur met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of in ziekenhuizen in Vlaanderen

Senior adviseur met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of in ziekenhuizen in Vlaanderen Advertentietekst Het NIAZ accrediteert zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen. Daarbij gebruikt het NIAZ het internationale accreditatieprogramma NIAZ Qmentum, dat wereldwijd in 26 landen wordt ingevoerd..

Nadere informatie

22/09/2014 ACCREDITATIE. Ter Dennen Afdeling voor afhankelijkheidsproblemen

22/09/2014 ACCREDITATIE. Ter Dennen Afdeling voor afhankelijkheidsproblemen ACCREDITATIE Ter Dennen Afdeling voor afhankelijkheidsproblemen Wendy Donders Lic. Klinische Psychologie & Gedragstherapeut Coördinator Accreditatie Alexianen Zorggroep Tienen 17 september 2014 Afdeling

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Interviewverslag Succesvol inspecteren

Interviewverslag Succesvol inspecteren Interviewverslag Succesvol inspecteren Hélène Beaard, NIAZ, 18 oktober 2010, Utrecht Door: Monique Witziers, Tony Koeleman Drs. Hélène Beaard is sinds 2002 directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditatie

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

NIAZ-accreditatie in het Jessa Ziekenhuis

NIAZ-accreditatie in het Jessa Ziekenhuis NIAZ-accreditatie in het Jessa Ziekenhuis Elke De Troy Apotheker hoofd van dienst PUO - 8 september 2015 Overzicht 1. Evolutie NIAZ 2. Aanpak in Jessa tijdens de voorbereidingsfase Kwaliteitsteam Zelfevaluatie

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

10 jaar accreditatie ETZ. Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ

10 jaar accreditatie ETZ. Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ 10 jaar accreditatie ETZ Josje van Inzen Senior adviseur kwaliteit ETZ Buitengewone Kwaliteit & Veiligheid afgestemd op jou Passie Open Flexibel Presteren Raad van Toezicht Comissie kwaliteit en veiligheid

Nadere informatie

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015

Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2015 Percentage patiënten in het ziekenhuis met een adequate voeding op de vierde opnamedag is beter maar kan nóg beter. Sinds 2006 wordt

Nadere informatie

Geen verbouwing zonder PRI

Geen verbouwing zonder PRI Geen verbouwing zonder PRI Symposium Luchtbehandeling Operatiekamer Drs. G. Gerritsen Manager Kwaliteit Rijnstate Arnhem Risicomanagement = Welke risico s heeft het totale ziekenhuis op schade? (= risicoprofiel

Nadere informatie

Integraal Risicomanagement in ziekenhuis Rijnstate

Integraal Risicomanagement in ziekenhuis Rijnstate Integraal Risicomanagement in ziekenhuis Rijnstate 17 februari 2016 G. Gerritsen Seminar Crisisbeheersing Zorgsector SVDC Zeist IRM in Rijnstate Ervaringen in Rijnstate sinds 2007 met invoering integraal

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016

Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016 Factsheet 3 - Resultaten Prestatie Indicatoren Ondervoeding voor ziekenhuizen 2016 Adequate eiwitinname op de vierde opnamedag - Volwassenen Sinds 2006 wordt er in de Nederlandse ziekenhuizen gescreend

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

Risicomanagementsysteem in een notendop

Risicomanagementsysteem in een notendop Risicomanagementsysteem in een notendop Inge Herfs Atrium Medisch Centrum Parkstad Rosalien Hoedemaker Atrium Medisch Centrum Parkstad Bastiën van der Hoeff academisch ziekenhuis Maastricht Patiëntveiligheidssysteem:

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad

Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist. Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Van Nederlands Technische Afspraak naar handzame VMS - checklist Vormgeven aan het VMS op basis van de NTA in Atrium MC Parkstad Inhoud Nederlands Technische Afspraak 8009 NTA: basiseisen gesteld aan VMS

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering ~Beroepsopdracht 27 ~

Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering ~Beroepsopdracht 27 ~ Werkproces 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep en 2.2 werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering

Nadere informatie

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem PART zorg 13 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie VMS - huiswerkopdracht Introductie VIM Casus en gespreksoefening Taken VIM-team Discussie + afsluiting Plaats

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Enterprise risicomanagement. Bart Bolwijn

Enterprise risicomanagement. Bart Bolwijn Enterprise risicomanagement Bart Bolwijn Inhoud presentatie Enterprise risicomanagement (ERM); Implementatie ERM: voorbeeld Ziekenhuis; Randvoorwaarden Proces ERM ondersteund door irisk; Vragen. Definities

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Sophia Kinderziekenhuis. Ontslag uit de Adolescentenkliniek. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie

Sophia Kinderziekenhuis. Ontslag uit de Adolescentenkliniek. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Sophia Kinderziekenhuis Ontslag uit de Adolescentenkliniek Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie Wanneer uw kind op de Adolescentenkliniek van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/ psychologie

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg. Nico Huizing RE RA

ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg. Nico Huizing RE RA ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg Nico Huizing RE RA Ziekenhuizen in Nederland * Najaar 2008: IGZ toetst 20 ziekenhuizen, norm NEN7510, rapport 12/ 08 * Opdracht IGZ: lever per 1/2/ 09 plan van

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Afdeling Kortverblijf en dagverpleging, aanvulling Informatie over uw opname

Afdeling Kortverblijf en dagverpleging, aanvulling Informatie over uw opname Algemeen Afdeling Kortverblijf en dagverpleging, aanvulling Informatie over uw opname www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl KVB001 / Afdeling Kortverblijf

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr. Rapport Inhoudsopgave Inleiding Conclusie Resultaten Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.nl Inleiding Meest patiëntvriendelijk De prijs voor meest

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Ons project verbeteren van de telefonische bereikbaarheid heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award. Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT 13 januari 2010 Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl.

Nadere informatie

Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding

Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding GZA Ziekenhuizen Jan Witters ACCREDITATIE: 100 % GARANTIE VOOR DUURZAME KWALITEITSVOLLE ZORG? NVKVV Studiedag

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Contract kwaliteit en patiëntveiligheid 2016 Sp-ziekenhuizen

Contract kwaliteit en patiëntveiligheid 2016 Sp-ziekenhuizen Administratieve gegevens * Selecteer hieronder het erkenningsnummer en de naam van uw ziekenhuis: * Naam en voornaam van de contactpersoon: * Contactgegevens van de contactpersoon: E-mailadres Telefoonnummer

Nadere informatie

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminar Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar Keurmerk is

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

Trainingen najaar 2016. Zorg & Welzijn. Normen op de juiste manier toepassen. www.nen.nl/trainingenz&w

Trainingen najaar 2016. Zorg & Welzijn. Normen op de juiste manier toepassen. www.nen.nl/trainingenz&w Trainingen najaar 2016 Zorg & Welzijn Normen op de juiste manier toepassen www.nen.nl/trainingenz&w Meer maatwerk met een bedrijfstraining Wist u dat we in 2015 ruim 2000 deelnemers met een bedrijfstraining

Nadere informatie

Implementatie nazorgplan in de oncologie

Implementatie nazorgplan in de oncologie Implementatie nazorgplan in de oncologie Workshop 20 maart 2015 I Ankie Krol, verpleegkundig specialist Meander MC en Saskia Lunter, projectmedewerker IKNL Programma Wat is een nazorgplan? Hoe implementeer

Nadere informatie

Inhoud. LUMC kiest voor NIAZ-Qmentum. Colofon. Groot draagvlak voor NIAZ-Qmentum. Zorgorganisaties. functioneren in de context

Inhoud. LUMC kiest voor NIAZ-Qmentum. Colofon. Groot draagvlak voor NIAZ-Qmentum. Zorgorganisaties. functioneren in de context NIAZNIEUWS 02/14 Van Toen naar Toekomst in MUMC+ LUMC kiest NIAZ- Qmentum V&VN ziet raakvlakken Veldnormen Visitaties Focus op auditoren Planetree en IGZ over kwaliteitszorg Pilots met NIAZ-Qmentum De

Nadere informatie

Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie

Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie Dagdiagnostisch Centrum Geriatrie Informatie over het onderzoeksprogramma dat u krijgt U bent door de huisarts doorverwezen naar een klinisch geriater. U bent door het ziekenhuis uitgenodigd voor een onderzoeksprogramma

Nadere informatie

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk Het EPA-instrument Het European Practice Assessment (EPA) 2005 werd tussen 2001 en 2005 ontwikkeld door de TOPAS-Europe

Nadere informatie

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen Rapport Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen februari 2010 Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

21 oktober 2014. Terugkijken op stroomuitval Laurentius Ziekenhuis Roermond. Ir. Ger Biesmans, mr.drs. Jack Thiadens

21 oktober 2014. Terugkijken op stroomuitval Laurentius Ziekenhuis Roermond. Ir. Ger Biesmans, mr.drs. Jack Thiadens veiligheid en continuiteit in de zorg Terugkijken op stroomuitval Laurentius Ziekenhuis Roermond 21 oktober 2014 Ir. Ger Biesmans, manager bouw en faciliteiten Laurentius Ziekenhuis Roermond mr.drs. Jack

Nadere informatie

Weer naar huis, wat wil ik nog weten?

Weer naar huis, wat wil ik nog weten? Weer naar huis, wat wil ik nog weten? Informatie voor patiënten die na opname het ziekenhuis verlaten. Algemeen Binnenkort mag u het ziekenhuis weer verlaten. Voordat u het ziekenhuis verlaat, is het belangrijk

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

VERWIJSSCAN HUISARTSEN

VERWIJSSCAN HUISARTSEN VERWIJSSCAN HUISARTSEN MET DE VERWIJSSCAN VAN KIWA CARITY HEB IK MEER GRIP OP MIJN PATIËNTENSTROOM. Uw markt pagina 4 Onze aanpak pagina 5 Data, inzicht & sturing pagina 6-7 De verwijsscan pagina 8 De

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM in de zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer UMC Utrecht, GGZ ingeest en Domus Medica.

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde www.nwz.nl Inhoud Wat kunt u verwachten op de dagbehandeling interne geneeskunde? 3 Uw afspraak 4 Uw voorbereiding 4 Dag van het onderzoek of de behandeling

Nadere informatie

Decentrale klachtafhandeling in een Planetree ziekenhuis

Decentrale klachtafhandeling in een Planetree ziekenhuis Decentrale klachtafhandeling in een Planetree ziekenhuis Wie zijn wij? Pioniers in de polder Flevoziekenhuis: feiten en cijfers Inwoners Almere: 192.000 Medewerkers: 1.850 Bedden: 386 (12 IC) Opnames:

Nadere informatie

Compliment, suggestie of klacht LAAT HET ONS WETEN

Compliment, suggestie of klacht LAAT HET ONS WETEN Compliment, suggestie of klacht LAAT HET ONS WETEN Inleiding Artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers van Franciscus Gasthuis & Vlietland proberen de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

Dementie. Havenziekenhuis

Dementie. Havenziekenhuis Dementie Uw arts heeft met u en uw naasten besproken dat er (waarschijnlijk) sprake is van dementie. Mogelijk bent u hiervan geschrokken. Het kan ook zijn dat u of uw omgeving hier al op voorbereid was.

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC

Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen het Erasmus MC. Om de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen heeft het Erasmus MC

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NIAZ Jaarbericht 2013. Vlaanderen en Nederland kiezen voor NIAZ-Qmentum. Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.4 of 3.0?

Inhoud. Colofon. NIAZ Jaarbericht 2013. Vlaanderen en Nederland kiezen voor NIAZ-Qmentum. Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.4 of 3.0? NIAZJAARBERICHT 2013 Vlaanderen en Nederland kiezen voor NIAZ-Qmentum Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.4 of 3.0? Een breed palet opleidingen Samen vormgeven aan accreditatie Een toekomstbestendige organisatie

Nadere informatie