Duurzame regionale ontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame regionale ontwikkeling"

Transcriptie

1 Duurzame regionale ontwikkeling Green Agenda training-seminar voor Roemeense en Bulgaarse NGO's Tirgu Mures Roemenië februari 2007 Verslag van inbreng Nederlandse ervaringen en praktijkvoorbeelden In opdracht van: Milieukontakt Oost-Europa Opgesteld door: Marien Sonneveld Interactive - Advies en Management Dit rapport is onderdeel van het Green Agenda trainingsproject voor Roemenië en Bulgarije, dat Milieukontakt Oost-Europa begeleidt. Dit project wordt financieel ondersteund door het Matra programma van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2 Colofon In opdracht van: Milieukontakt Oost-Europa Paul Kosterink en Willem Tjebbe Oostenbrink Postbus ZB Amsterdam +31 (0) Opgesteld door: Marien Sonneveld Interactive - Advies en Management Hooftweg XE Geervliet +31 (0) Datum: maart 2007 Ref.: GA nl (excl. bijlagen) (Betreft een Nederlandse vertaling van het Engelstalige rapport. Deze vertaling bevat niet de bijlagen met presentaties en achtergrondinformatie) Dit rapport is onderdeel van het Green Agenda trainingsproject voor Roemenië en Bulgarije, dat Milieukontakt Oost-Europa begeleidt. Dit project wordt financieel ondersteund door het Matra programma van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

3 Inhoud Voorwoord 2 Voorbereidingen 2 Programma 2 Conclusies 5 Aanbevelingen 6 Bijlagen (Engelstalig. Aparte bijlagen, niet toegevoegd) Introduction to sustainable development - app. 1 historical milestones 7 - app. 2 difficulties and questions in Dutch society 9 - app. 3 manifest Brabant app. 4 sustainability triangle 12 - pres. 1 sheets Introduction to sustainable development 18 Organisation and directing the area's responsibility - pres. 2 sheets Organising the area's responsibility 21 Regional branding - pres. 3 sheets Regional branding 24 - brochure 1 about Regional branding by Marien Sonneveld (in assignment of the Dutch NGO: IDM) - pres. 4 sheets Stakeholders analysis, and Sustainability topics in practice 27 (partly presented) - pres. 5 sheets: example of a Dutch NGO and a sustainability project 29 (partly presented) Intersectoral cooperation in chains and networks - pres. 6 sheets: Chains and networks, theory and practice 30 1 separate brochure, not added to this report - 1 -

4 Voorwoord Bij de voorbereidingen van het training-seminar voor de Bulgaarse en Roemeense NGO's heeft Milieukontakt Oost-Europa via een "call for expert" gezocht naar expertise en ervaring in duurzaamheid, regionale ontwikkeling en publiekprivate samenwerking, aangevuld met Nederlandse voorbeelden van lokale of regionale projecten. Van de gezochte deskundige werd gevraagd bij te dragen aan de training door middel van een aantal presentaties en achtergrondinformatie bij praktijkvoorbeelden. Voorbereidingen Het training-seminar maakte onderdeel uit van de ondersteuning door Milieukontakt aan de NGO's in Bulgarije en Roemenië bij de voorbereiding en indiening van voorstellen voor Green Agendaprojecten (GA). In een voorbereidingsgesprek hebben we geconstateerd, dat de NGO's het beste geholpen zouden zijn met informatie en ondersteuning, die is toegesneden op hun ideeën en eerste voorstellen voor projecten. In afwachting van die voorstellen is een voorlopig programma voor het training-seminar opgesteld, dat door Milieukontakt is aangevuld. Na afstemming met Focus Eco Centre, de Roemeense organisator van het seminar, is het uiteindelijke programma voorafgaand aan de training aan alle deelnemers toegezonden. Aansluiting op de projectvoorstellen vanuit de NGO's bleek lastig, omdat die voorstellen pas daags voor de training beschikbaar waren. Niettemin boden de bestaande contacten en beschikbare achtergronddocumentatie 2 over de NGO's voldoende informatie voor een adequaat programma. De deelnemende NGO's hebben over het algemeen een focus op milieuaspecten. Maar de beoogde, in te dienen projecten dienen gericht te zijn op de brede invalshoek van duurzame ontwikkeling. Naast de Green Agenda, die als procesinstrument in de training al aan de orde zou komen, is in het begin van het programma een presentatie opgenomen over inhoudelijke aspecten van duurzaamheid. Verder is informatie verzameld van een aantal Nederlandse projecten, die tijdens de training als voorbeeld zouden kunnen dienen. Uitgangspunt was een flexibel programma, dat desgewenst tijdens het training-seminar zou kunnen worden aangepast. Programma Het totale programma besloeg twee dagen training, afgewisseld met een volle dag werkbezoeken aan projecten, en voorafgegaan door een informele meeting. Dit was vooral van belang voor kennismaking en het sociale acclimatiseren. Onderstaand volgt een korte toelichting op enkele programmaonderdelen, waarbij Nederlandse kennis en voorbeelden zijn ingebracht. 2 Public participation in sustainable regional development in EU-accession countries Romania and Bulgaria, Milieukontakt Oost-Europa, April

5 DAG 1 Introductie in duurzame ontwikkeling Kort overzicht van de aandacht voor duurzame ontwikkeling vanaf het rapport voor de Club van Rome (1972). Plaatsing van duurzame ontwikkeling in historisch perspectief toont de verandering in de benaderingswijze door de jaren heen op macro niveau; op micro niveau vinden vergelijkbare processen plaats. Inzicht daarin is van belang voor stimuleren van bottom-up initiatieven en maatschappelijke zelforganisatie. Schets van duurzaamheidsvraagstukken in de Nederlandse/ Brabantse situatie. Illustratie van een traject voor het mobiliseren van maatschappelijke actoren (manifest Brabant 2050) en relativering: niet de visie maar het proces was van belang. Presentatie en toelichting op de Duurzaamheidsbalans, een instrument voor monitoring met nadrukkelijke inbreng van stakeholders. Betreft een eerste kennismaking. Dit instrument kan een goede aanvulling zijn op de procesaanpak volgens de Green Agendamethode. Begeleiding werkgroep Na een toelichting door Milieukontakt op aanpak en belang van inventarisatie en analyse van stakeholders heb ik één van de subgroepen begeleid bij de heroverweging van hun projectvoorstel op dit onderdeel. Regie in regionale ontwikkeling Stapsgewijs opgebouwde presentatie van thema's en typen actoren, die een rol spelen bij regionale ontwikkeling, en hoe deze inter-acteren en daarmee de slagingskans van succesvolle regie in regionale ontwikkeling beïnvloeden. Voortgekomen uit de analyse en conclusies van een groep ervaringsdeskundigen, die een jaar lang 6 gebieden in Nederland volgden die bezig zijn met regionale ontwikkeling. Bedoeling was om tijdens de training ook enkele cases uit die 6 gebieden te presenteren, die aansluiten bij de in ontwikkeling zijnde projectvoorstellen voor de GA-aanpak. Door bijstelling van prioriteiten tijdens de training heeft dit niet plaatsgevonden. DAG 2 Werkbezoeken/ excursies Gedurende deze dag zijn vijf locaties bezocht waar milieu- en of gebiedsprojecten lopen. De projecten bevatten een diversiteit aan thema's, doel en aanpak. Reeds tijdens de bezoeken vonden discussies plaats over relevantie, bijdrage aan duurzaamheid en uitstraling naar de regio. De werkbezoeken illustreerden de breedte van mogelijke initiatieven voor duurzaamheid én toonden hoe abstracte thema's als economische perspectief, regionale ontwikkeling, sociaal-cultureel kapitaal en natuur(-lijke) waarden op operationeel niveau invulling kunnen krijgen. Tijdens de busreis en gedurende de lunch werden "plenair" vergelijkingen gemaakt met Nederlandse praktijksituaties

6 Typering van de bezochte projecten Project 1: afvalproblematiek. Doel: het structureel terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval door het opzetten van een vuilophaaldienst voor een regio met ca inwoners. Project 2: strohoedenmuseum. Men onderzoekt hoe dit museum de katalysator kan worden om de toeristische attractiviteit van de regio te bevorderen, om daarmee de regionale ontwikkeling te initiëren. Vooral private initiatieven zouden hier de aanzet kunnen geven tot duurzame ontwikkeling van de regio. Project 3: modeldorp, aangemeld voor de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Er is samenwerking opgestart tussen private initiatiefnemers, lokale autoriteiten, NGO's en universiteiten. Na diverse studies en inventarisatie zoekt men nu naar een strategie voor duurzame ontwikkeling. Project 4: oude ambachten als stimulator van regionale ontwikkeling. In een regio zonder agrarische mogelijkheden hebben ondernemers oude ambachten opgepakt, waarmee de werkgelegenheid is verbeterd en het toerisme in de regio is gestimuleerd. Tot op heden een succesvolle ontwikkeling. Vraag is hoe deze ontwikkeling verduurzaamd kan worden. Project 5: zorg- en welzijntoerisme. Inzet van de plaatselijke, niet meer in gebruikzijnde zoutmijn voor het ontwikkelen van eco-toerisme, m.n. gericht op zorg en welzijn. Algemene opmerking Elk van de bezochte projecten bevatte interessante aanknopingspunten voor duurzame ontwikkeling, maar de meeste zijn bedoeld om de economische ontwikkeling te stimuleren. Verbreding van de "projectagenda" naar dúúrzame ontwikkeling kan ook die economische ontwikkeling een extra impuls geven. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: 1) bewustwording van de noodzaak van duurzame i.p.v. alleen economische ontwikkeling; 2) het betrekken van lokale overheden bij lokaal-regionale ontwikkelingen (m.n. met die verbrede agenda); 3) het creëren van voldoende schaalomvang; 4) versterking van de organisatiegraad, regie en professionaliteit. DAG 3 Regional branding als gebiedsproces Toelichting wat 'regional branding' kan betekenen voor regionale ontwikkeling aan de hand van ervaringen uit Cork Ierland, Het Groene Woud Nederland en Finland. Regional branding is meer dan gebiedsmarketing; het initieert een proces en mobiliseert actoren. Branding neemt de identiteit (kernwaarden) van een regio, zoals die door bewoners en bezoekers beleefd worden, als uitgangspunt voor diensten en producten, die aansluiten op de maatschappelijke behoeften van consumenten (markt) en burgers (publieke diensten). Aan de orde komen vragen als: wat is het, welke doelen dient het, hoe werkt het in de praktijk, hoe pak je het aan? Door uitloop van andere agendapunten is slechts zijdelings aandacht besteed aan de wijze waarop men op lokaal niveau mensen kan mobiliseren en verbinden in projecten voor duurzame ontwikkeling (voorbeeld van Innovatieplatform Duurzame Meierij - IDM). Handvatten voor een stakeholdersanalyse (onderdeel van de presentatie over IDM)

7 Intersectorale ketens en netwerken Verband tussen ketens en netwerken, waardeketens en duurzaamheid. Leidende principes voor ontwikkeling van nieuwe waardeketens op het platteland. Intersectorale samenwerking biedt nieuwe kansen, zoals bv. verbinden van de agroketens aan de energiesector en zorgsector. Juist intersectorale samenwerking kan tegemoet komen aan de maatschappelijke behoefte aan de mix van markt- én publieke producten en diensten. Toelichting aan de hand van het voorbeeld van nieuwe concepten voor Heuvelland Limburg: probleembeschrijving, vernieuwende aanpak via kansenkaarten, conceptontwikkeling en interesseren van bedrijven en (private) investeerders. Vraagbaak De agenda voor het middagdeel is in overleg met de deelnemers aangepast. Er is deze dagen een overweldigende hoeveelheid informatie uitgewisseld. Een belangrijk deel van de middag is ingeruimd voor de vraagbaakfunctie, zodat de NGO's gericht vragen konden stellen en aanvullende informatie konden verzamelen voor hun in ontwikkeling zijnde projectvoorstellen. Naast de anderen (Milieukontakt, Focus Eco Center, deelnemers) heb ik in antwoord op vragen zoveel mogelijk overwegingen en suggesties meegegeven voor hun projecten. Conclusies De verschillende projecten van de deelnemende NGO's (en bezochte locaties) vertonen veel overeenkomsten. Projecten en ontwikkelingen zijn in wezen niet anders dan elders in (West) Europa. Wel zijn er verschillen in context, initiatiefnemers en fasen van ontwikkeling. Overzicht van mogelijkheden en ontwikkelingen en inzicht in samenhang ontbreken veelal. Ook: de invalshoek van (de deelnemende) NGO's is veelal het milieu; duurzame ontwikkeling vraagt een bredere oriëntatie. Grote behoefte aan (en mogelijkheden voor) praktische handvatten, zowel qua aanpak en organisatie (proces), verbinden van inhoudelijke thema's (integrale praktijkoplossingen) als instrumenten (checklists, formats e.d.). Kloof tussen bereidheid en initiatief vanuit private partijen en NGO's enerzijds en interesse of prioriteiten van (boven-lokale) autoriteiten anderzijds. Gevaar van versnipperde inspanning en te kleinschalige aanpak om echte maatschappelijk relevante veranderingen te initiëren. Kwetsbaarheid van de huidige NGO's door geringe capaciteit (veelal vrijwilligers). Kansen voor en noodzaak tot professionalisering, zowel qua competenties als organisatiegraad. De kunst is om op Europees niveau mee te denken over ontwikkelingen, beleid, programma's en fondsen en tegelijkertijd praktische projecten op te zetten, die herkenbaar zijn en op lokaal/regionaal niveau zichtbaar bijdragen tot verbeteringen

8 Aanbevelingen Meer (interregionale en internationale) uitwisseling voor NGO's (maar ook andere organisaties) om kennis te nemen van projecten en ontwikkelingen elders en tegelijk de eigen kennis, inzicht en ervaring te vergroten. Organiseren van aansluiting (projectmatig, programmatisch of structureel in netwerken) bij andere partijen en projecten met vergelijkbare of aanpalende doelen. Soms spelen in andere regio's exact dezelfde ontwikkelingen of lopen vergelijkbare projecten en programma's. Te vaak wordt hetzelfde wiel opnieuw uitgevonden. Maar: voorkom incorporatie van organisaties en projecten tot logge, bureaucratische of abstracte eenheden; handhaaf het rechtstreekse contact met mensen in een regio én blijf het bottom-up initiatief stimuleren en koesteren. Intensievere en structurele begeleiding van de afzonderlijke NGO's bij voorbereiding van projecten, organisatie van stakeholders en netwerken, en uitvoering en implementatie. Bij ontbreken daarvan dreigen initiatieven niet vol wasdom te komen. Alle eerder verrichte inspanning voor projectinitiatie én ondersteuning zijn dan vergeefs geweest. Dit kan bijvoorbeeld door "personele" uitwisseling van deskundigheid te stimuleren en te faciliteren. Daarmee ontstaat parallel aan het spoor van inhoudelijke projecten een leertraject van internationale uitwisseling van kennis en ervaring. Ook hier is aansluiting op vergelijkbare initiatieven te verkiezen boven het opnieuw organiseren (vergelijk bijvoorbeeld het Nederlandse programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling)

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud

Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud Reflecties van deskundigen op het initiatief voor Regional Branding van Het Groene Woud Verslag van de IFSA excursie naar de Meierij, onderdeel van het 7e Europese IFSA Symposium 7 11 mei 2006, Wageningen

Nadere informatie

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip TNO-rapport 35610 Programma Digitale Agenda Fryslân Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip Behavioural and Societal Sciences Eemsgolaan 3 9727 DW Groningen

Nadere informatie

Interdepartementale biodiversiteitcommunicatie: beleid, strategie, organisatie en middelen

Interdepartementale biodiversiteitcommunicatie: beleid, strategie, organisatie en middelen Een project van: NovioConsult PauwSandersZeilstra Van Spaendonck Crem Interdepartementale biodiversiteitcommunicatie: beleid, strategie, organisatie en middelen Advies en bouwstenen voor programmering

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Bouwen aan samenwerking. Maasmeanders in beweging door professionalisering en ondernemersinitiatief

Bouwen aan samenwerking. Maasmeanders in beweging door professionalisering en ondernemersinitiatief Maasmeanders in beweging door professionalisering en ondernemersinitiatief Maasmeanders in beweging door professionalisering en ondernemersinitiatief Colofon In opdracht van: Opgesteld door: Interactive

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen

Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Leren van ondernemers in de module Management van leghennen in alternatieve systemen Een case studie ter onderbouwing en verder ontwerp van Inspirerende Leeromgevingen voor ondernemers. Patricia Gielen

Nadere informatie

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 1 Kennisprogramma Duurzaam Door: Sociale innovatie voor een groene economie Inhoudsopgave. Samenvatting Deel I Beleidskader

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk

Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk Verslag van het symposium van 25 november 2010 en aanbevelingen voor mogelijke vervolgstappen Op 25 november vond in het oude stadhuis van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN MORGEN

SAMEN WERKEN AAN MORGEN SAMEN WERKEN AAN MORGEN ACTIVITEITENPLAN 2014 A&O-FONDS PROVINCIES Woord vooraf Samen werken aan morgen is voor het Algemeen Bestuur de rode draad in het activiteitenplan voor het jaar 2014. Het plan is

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Programma s EFRO 2014-2020

Programma s EFRO 2014-2020 Ex-ante evaluatie Operationele Programma s EFRO 2014-2020 Concept Eindrapport Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Operationeel Programma Zuid

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord EINDVERSLAG Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord 1 INHOUD Samenvatting... 3 Opdracht... 5 Omvang van de opdracht... 6 Werkwijze kwartiermaker... 6 Opbouw eindverslag... 7 Besteding SDE gelden

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden 1 colofon uitgave Impact auteurs Nils Burger MSc Dr.

Nadere informatie

Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen

Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Geld geldt ook! Best

Nadere informatie