maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn"

Transcriptie

1 Aluchemie Maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto alcan

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 HR/HSE/BIQ/Community 4 Operations: Massa/Vormerij/Brekerij, Ovens/EVA/Rookgasreinigers, Vuurvast, Engineering, Maintenance, Innovatie 8 Supply Chain: Haven, Klanten, Inkoop 11 Finance/IT 13 Ondernemingsraad 13 Personeelsvereniging 14 Proces Aluchemie in vogelvlucht Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent van klantspecifieke, kwalitatief hoogwaardige anoden voor de aluminiumindustrie. Aluchemie is een joint venture van Rio Tinto Alcan en Norsk Hydro. Aluchemie heeft één vestiging en circa 250 medewerkers. Aluchemie is anno 2013 de grootste stand alone anodenproducent ter wereld. Aluchemie maakt voor zijn anodenproductie gebruik van petroleumcokes en steenkoolteerpek. Dit zijn restproducten uit andere industriële processen, die voor de productie van de koolstofanoden van Aluchemie onmisbaar zijn. Petroleumcokes zijn een bijproduct van de aardoliedestillatie. Steenkoolteerpek wordt gemaakt uit teer, dat vrijkomt in de cokesfabrieken van de staalindustrie. Daarmee is Aluchemie een grote hergebruiker van grondstoffen. Ook de anodenresten die de aluminiumproducenten na gebruik in hun proces naar Aluchemie terugsturen, worden door Aluchemie hergebruikt als grondstof. Productieproces: mengen, vormen en bakken In de eerste fase van het productieproces worden de petroleumcokes en anoderesten gebroken en indien nodig gedroogd. Dan worden ze gesorteerd, gemalen en verwarmd, waarna pek als bindmiddel wordt toegevoegd en het geheel tot een massa wordt gekneed. In de mallen van de vormmachines krijgt de anode de gewenste vorm. De anoden die de vormmachine verlaten, de zogenaamde groene, ongecalcineerde anoden, gaan vervolgens in één van de vijf bakovens. Het bakproces dat volgt neemt ongeveer twee weken in beslag. Gedurende deze periode worden de anoden gecalcineerd bij een temperatuur van rond de 1100 ºC. Tijdens dit proces verdwijnen de vluchtige bestanddelen uit het pek en wordt het bindmiddel omgezet in vaste koolstof. Voor een zeer gering deel komen deze vluchtige bestanddelen terecht in de gassen die gedurende het bakken vrijkomen. De gassen uit de ovens worden vóór de emissie in de lucht gereinigd in de rookgasreinigers, die sinds 2011 allemaal zijn voorzien van de allernieuwste technologie op het gebied van rookgasreiniging met naverbranding. Na de eindverwerking in de EVA (reiniging, controle en verpakking) zijn de anoden gereed voor verzending. De klanten van Aluchemie bevinden zich onder andere in Noorwegen, Canada, IJsland en Schotland en zijn aluminiumsmelters die onze anoden gebruiken bij de productie van aluminium. ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 2

3 Voorwoord Op weg naar uitmuntende prestaties door continu te verbeteren! Het is tijd om terug te kijken op de resultaten van 2013 als stap op onze weg naar uitmuntende prestaties. Voor Aluchemie is 2013 een jaar met veel uitdagingen geweest. Dankzij de steun van de betrokken medewerkers en contractormedewerkers gaan wij positief voorwaarts. Met de steun van onze belangrijkste aandeelhouders (Rio Tinto Alcan en Norsk Hydro) zijn wij in staat gebleken te navigeren binnen de uitdagende aluminiummarkt. Aangezien de prijs van aluminium aan de lage kant blijft, staan creativiteit en innovatie hoog op de agenda om de levensvatbaarheid van de hele business te ondersteunen. Laten wij eens kijken naar de belangrijkste resultaten: Veiligheid is een prioriteit voor het heden, gezondheid is van belang voor een mensenleven en milieu blijft generaties lang. Een geweldig statement en Aluchemie is dan ook zeer actief geweest op deze drie gebieden. In 2013 werd Aluchemie binnen Rio Tinto erkend als de business unit die het meest verbeterd heeft op het gebied van veiligheid. Dit is geen geluk: het is het resultaat van het bevorderen van zichtbaar leiderschap. Onze werknemers en contractormedewerkers zijn meer en meer betrokken, zijn waakzaam door het uitvoeren van hun risicoanalyse (LMRA) voorafgaand aan de klus en verbeteren zich dagelijks in het herkennen van risico s. Diverse initiatieven zijn gerealiseerd om de procedures met betrekking tot gezondheid en milieu te verbeteren. Een nieuwe omgevingsvergunning wordt voorbereid is een onrustig jaar geweest voor onze medewerkers; moeilijke beslissingen zijn genomen met het oog op verbetering van onze algehele efficientie, we moesten het personeelsbestand optimaliseren en onze competenties en prestaties verbeteren. Door middel van een sociaal plan en de vernieuwing van de collectieve arbeidsovereenkomst, zijn Aluchemie en de werknemersvertegenwoordigers in staat gebleken dit te realiseren met respect voor getroffen medewerkers en families. De klant is koning en van essentieel belang om ons bestaansrecht te houden. Reden genoeg om veel aandacht aan hen te besteden en nauw samen te werken om hun verwachtingen zelfs voor te zijn. Een paar problemen zijn opgetreden gedurende het jaar, maar door buitengewone samenwerking en directe communicatie met ieder van hen, zijn we in staat gebleken om de impact voor de hele keten te minimaliseren. Bovenop ons concurrentievoordeel omdat we deel uitmaken van het Rotterdamse havengebied, krijgen we veel steun van alle belanghebbenden en worden we bovendien omgeven door prachtige gemeenten. We onderhouden onze relaties met hen via verschillende kanalen, waaronder persoonlijke ontmoetingen om hen op de hoogte te houden van onze vooruitgang en ontwikkelingskansen. Het mandaat dat in 2012 gestart is met betrekking tot het verbeteren van onze concurrentiepositie gaat verder in Ik ben blij met de vooruitgang die we tot nu toe geboekt hebben. Zoals eerder vermeld, zijn veel inspanningen verricht op het gebied van herstructurering en het beoordelen van processen. Het respecteren van onze budgeten, het nakomen van onze verplichtingen aan klanten met betrekking tot hoeveelheid, kwaliteit en levertijd zijn en blijven de sleutels tot succes op onze reis naar uitstekende prestaties. Deze laatste punten zullen ook volgend jaar een hoge prioriteit blijven. In 2014 zullen we onze vooruitgang op het gebied van kostenefficientie versnellen en zullen we de stabiliteit in ons bedrijf vergroten. Dit kan en zal alleen plaatsvinden via voortzetting van ontwikkeling en inzet van onze mensen. Naast deze prioriteit staat natuurlijk onze reis naar Zero Harm by Choice. Ik geloof sterk dat, als mensen veiligheid, gezondheid en milieu tot een persoonlijke waarde maken, er geen behoefte meer is aan procedures of gouden regels: het wordt individueel Zero Harm my Choice! Vergeet niet Veiligheid is een prioriteit voor het heden, gezondheid is van belang voor een mensenleven en milieu blijft generaties lang. We kunnen geen van deze drie negeren, het begint bij ieder van ons door te zorgen, te ondersteunen en te handelen. Wij hopen dat u dit Maatschappelijk Verslag met veel plezier zult lezen! Daniel Allaire Managing Director ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 3

4 Afdeling HR/HSE/BIQ Human Resources, de reorganisatie centraal In 2013 stond de reorganisatie centraal. We moeten helaas afscheid nemen van een groot aantal mensen. Door een goed sociaal plan dat houvast biedt aan de medewerkers die moeten vertrekken en outplacement met behulp van een bureau (plaatsingspercentage ongeveer 70%) is de reorganisatie redelijk soepel verlopen. Vervolgens hebben we in de organisatie een nieuwe structuur aangebracht. Dit heeft vooral veel impact gehad op de afdeling Maintenance. Daarnaast is de afdeling Transport geoutsourcet. Ondanks de verregaande bezuinigingsmaatregelen is ervoor gekozen niet te snijden in het opleidingsbudget. Er is en blijft veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van de medewerkers om te zorgen voor de juiste competenties. Het verzuim lag hoog, wat verband houdt met de situatie. Ondanks de turbulente tijd zijn de uitkomsten van het gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek zeker niet slecht. In 2013 zijn er twee doelstellingen bepaald voor de afdeling HR, namelijk: Het ontwikkelen van mensen, updaten van competentieprofielen en het uitvoeren van ontwikkelplannen. Dit is volgens planning verlopen en gaat door in Betrokkenheid medewerkers vergroten met behulp van zaken als Bravo awards, wat zich uiteindelijk uitte op de Wall of Fame De Wall of Fame is een bord dat is opgehangen in de lunchruimtes. Hierop worden foto s geplakt van medewerkers die in projecten extra inspanningen hebben gedaan of anderszins bijzondere betrokkenheid hebben getoond. De Bravo Awards zijn prijzen die Aluchemie elk kwartaal uitreikt aan teams die een bijzondere prestatie hebben verricht. Uit de kwartaalprijzen is een jaarwinnaar gekozen. De kwartaalwinnaars zijn: 1. Team Garage, voor het verbeteren en handhaven van de 5S situatie. Het is en blijft er netjes en opgeruimd, wat prettiger en veiliger is voor de medewerkers. Zij hebben ook de jaarprijs ontvangen in januari Supervisor Transport voor het draaiend houden van de afdeling Transport ten tijde van het Outsourcing proces. Drie medewerkers van de HSE afdeling voor hun flexibele en praktische aanpak van onaangekondigde bezoeken van overheidsinstanties e.d. 3. Team bestaande uit medewerkers van diverse afdelingen wat zich bezighield met het spanklauwproject in de Massa/Vormerij. Door hun inspanningen is het aantal storingen definitief afgenomen en draait deze voor Aluchemie kritische installatie weer naar behoren. 4. Supervisors Massa/Vormerij en medewerker Business Improvement voor het opzetten van informatieborden in de Massa/Vormerij, die grote voordelen bieden bij het overdragen van informatie tijdens de wachtoverdracht. HSE oftewel Gezondheid / Veiligheid/Milieu naar een hoger plan Op het gebied van Gezondheid is veel gedaan op het gebied van reductie van trillingen en PAK s. Voor PAK s is een jaarplan opgesteld, wat maandelijks is opgevolgd. Dit betreft voornamelijk het zoeken naar bronoplossingen, het aanpakken van operationele issues, het verbeteren van het beleid rondom Persoonlijke Beschermingsmiddelen en het uitvoeren van metingen. Meer dan 90% van het plan is uitgevoerd en de meetresultaten laten ook positieve resultaten zien. In 2014 is wederom een jaarplan opgesteld. Wat trillingen betreft is door goede samenwerking tussen de afdeling HSE, Productie en Maintenance een nieuw type bikhamer uitgetest en in gebruik genomen. Dit zorgt voor een reductie in hand/armtrillingen voor de medewerkers in de EVA, waar anoden handmatig worden gereinigd. Ook zijn er metingen gedaan gericht op trillingsblootstelling op mobile equipment. Op het gebied van veiligheid zijn goede resultaten bereikt in Helaas zijn er wel twee ongevallen met verzuim te betreuren. Dit ging in beide gevallen om een gebroken voet. Een contractormedewerker kreeg een anode op zijn voet in de EVA. Een Aluchemie medewerkers zette een branderbrug op zijn voet tijdens een vuuromzetting. Van dergelijke ongevallen doen we een gedegen root cause onderzoek, waarbij vervolg acties worden bepaald om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. We leren er dus van en we proberen te groeien op weg naar Zero Harm by Choice. Verder hebben er al 2,5 jaar geen ringleidingbranden plaatsgevonden door een verbeterde procesvoering en beter preventief onderhoud. Tevens worden er controlerondes gelopen op het terrein om de kritische risico s in de fabriek te monitoren en de juiste beheersmaatregelen toe te passen. Dit zogeheten CCMP (Critical Control Monitoring Proces) zorgt ervoor dat wij als bedrijf een leercurve doormaken. Leidinggevenden leren als auditor naar bepaalde situaties te kijken. Een voorbeeld hiervan is de laadkooi in de haven. Voorheen moesten medewerkers de pallets anoden met kettingen aan boord van een schip takelen. Hierbij liepen zij risico op beknelling van hun handen. Verder waren veel meer mensen in de buurt van de hangende last. Inmiddels wordt gebruik gemaakt van een laadkooi, zodat minder handling nodig is. Hierdoor staan mensen niet meer in de line of fire en is er geen risico op beknelling meer. Een mooie verbetering die met de hulp van de betrokken medewerkers tot stand is gekomen. Ook op het gebied van contractormanagement is een grote stap gemaakt. Contractormedewerkers ondergaan een passend introductieprogramma voordat ze aan de slag gaan. Daarnaast is geïnvesteerd in het trainen van leidinggevenden. Dit wordt onder meer gedaan door workshops met het Management Team en leidinggevenden over een gezamenlijk onderwerp. Voorbeelden van uitkomsten zijn: Nieuwe opzet HSE tour Het opnieuw vormgeven van de bij Aluchemie geldende Gouden Regels Sturen op gedragsaspecten zoals het gebruik van PBM s en het gedrag in het Was- en Kleedgebouw. Het aantal ingediende bijna-ongevallen is gedaald, maar dit komt voornamelijk doordat de focus in 2013 elders lag en het totaal aantal medewerkers ook is gedaald. Dit zal in 2014 een nieuwe impuls krijgen. ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 4

5 PERSONEELSBEZETTING 2013 Op telde Aluchemie 256 medewerkers. Onderstaand is de sterkte per afdeling aangegeven per genoemde datum. Personeelsbezetting 2013 Afdeling Sterkte Administratie 8 Business Improvement 4 DB-team 5 Directie-secretariaat 1 Engineering 3 Haven 13 HSE 2 Informatisering 6 QA 2 Kwaliteit & Milieu 3 Onderhoud 39 Personeel & Organisatie/ Interne dienst 3 Productie (ovens - eva - massa/vormerij) 142 Restenverwerking 3 Storingsteam 11 Supply Chain 10 Vuurvast 1 Totaal 256 In dienst Reliability engineer 1 Improvement Leader 1 Senior Planner 1 Maintenance Planner 2 Project Engineer 1 Supervisor Civil & Utilities 1 Maintenance Supervisor 1 Manager Maintenance & Engineering 1 Totaal 9 Redenen afname personeelsbezetting collectief ontslag 35 eigen verzoek/ wederzijds goedvinden 19 einde contract 1 ontslag na 2 jaar ziekte 1 overleden 2 ontslag binnen proeftijd 0 ontslag via kantongerecht 0 ontslagen staande voet 0 overgang van onderneming 6 overplaatsing binnen concern 0 pensioen 0 vroegpensioen 6 Nationaliteiten Canadese 1 Engelse 2 Franse 1 Marokkaanse 1 Nederlandse 243 Sierra Leone 1 Turkse 7 Verdeling overde ploegen Dagdienst 97 3-ploegendienst (Haven- Restenverwerking) 16 5-ploegendienst (Productie, Storingsdienst) 143 Leeftijden Dienstjaren Bezetting Waar wonen wij? Wall of Fame ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 5

6 Milieu: Verantwoord naar mens en omgeving Het beleid van Aluchemie en moederbedrijven Rio Tinto en Norsk Hydro stelt de veiligheid en gezondheid van mensen en omgeving voorop in alle management- en bedrijfsprocessen. Industriële productiebedrijven zoals Aluchemie moeten voor de emissies die door de productie ontstaan, voldoen aan de Wet Milieubeheer en de Waterwet. Hierop baseert de overheid de verstrekte milieuvergunningen. De beschikking voor de vergunning Wet Milieubeheer is in 2006 afgegeven. Duurzaamheid Rio Tinto Alcan en Norsk Hydro, de moederbedrijven van Aluchemie, hanteren duurzaamheid als vanzelfsprekend uitgangspunt. Het is de stellige overtuiging van beide bedrijven dat alleen met duurzaam ondernemen werkelijk een meerwaarde kan worden gecreëerd. Dat is goed voor zowel de medewerkers als de omgeving en ook voor de mensen die als aandeelhouder investeren in een gezonde toekomst van het bedrijf. Omgevingsklachten Geur In september kwam als gevolg van een stop van Oven 7 een hoeveelheid rookgassen vrij hetgeen leidde tot een geurklacht. Geluid In januari, tijdens een harde wind, is door de overheid geconcludeerd dat 4 klachten over geluidsoverlast aan Aluchemie moesten worden toegeschreven. CO 2 Aluchemie neemt vanaf 2013 deel aan de CO 2 emissiehandel (EU ETS). De emissie aan CO 2 van ton is gebaseerd op de geverifieerde rapportage door een geaccrediteerde instantie in het kader van de CO 2 emissiehandel. SO 2 De emissie van zwaveldioxide (SO 2) vindt alleen bij de bakovens plaats en ontstaat door de emissie van zwavel uit de pek en de cokes in de oven in de vorm van carbonyl sulfide en vervolgens in SO 2. Het niveau van deze emissie wordt bepaald door het zwavelgehalte in de pek en cokes en door procesomstandigheden. De hoeveelheid SO 2 is doorgerekend vanuit de meetgegevens van de continu emissiemetingen op de rookgasreinigers. De hoeveelheid SO 2 is gestegen onder andere als gevolg van hogere baktemperaturen met als doel het leveren van anodes met een voor de klant acceptabele kwaliteit. Naar aanleiding van de hogere SO 2 emissies, wordt bij de DCMR een vergunning aanvraag ingediend voor een hogere SO 2 jaarvracht. NO X Aluchemie neemt deel aan de stikstofoxide (NO x) emissiehandel en levert volgens een door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) vastgesteld protocol gegevens aan over de NO x emissie. De NO x emissie voor het jaar 2013 is circa 581 ton, een stijging van circa 15% ten opzichte van De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een conservatieve benadering van de berekening van de NO x vracht. PAK s, fluorantheen en benzo(a)pyreen De teercomponenten die vrijkomen bij ovens en de Massa/Vormerij, bevatten onder andere PAK s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen), fluorantheen en benzo(a)pyreen. In 2013 was er sprake van een stijging van de hoeveelheid PAK, benzo(a)pyreen en fluorantheen. De emissie concentraties beleven echter ruim binnen de vergunde waarden zoals vermeld in de omgevingsvergunning. Fluoriden De hoeveelheid fluoriden is berekend op basis van continumetingen op de rookgasreinigers. Stof De hoeveelheid fijn stof is berekend op basis van maandelijkse emissiemetingen op de Massafabriek door een gecertificeerd bedrijf en de continumetingen op de rookgasreinigers. Ook aan de haven vinden stofemissies plaats, met name tijdens overslag van petroleumcokes en tijdens de verlading van koolstofproducten. De aangevoerde petroleumcokes zijn behandeld met een stofbindend middel om stuiven te beperken. De totale hoeveelheid vrijgekomen fijn stof is vrijwel gelijk aan de emissie in Emissies naar water Water ten behoeve van koeling vindt plaats in gesloten systemen. Het afvalwater is afkomstig van regenwater dat via de riolen geloosd wordt op de bezinkbak en na bezinking wordt geloosd op het oppervlakte water. Het geloosde water wordt frequent bemonsterd en geanalyseerd. Naast zwevend stof wordt een hoeveelheid PAK s geloosd. De PAK vracht bedroeg in kg, een reductie van 2,3 kg ten opzichte van Een van de mogelijke oorzaken is het verder doorgevoerde good house keeping beleid. Naar aanleiding van een aanvraag voor een nieuwe vergunning in het kader van de Waterwet is een onderzoek gestart om mogelijkheden te testen de hoeveelheid PAK in het effluent te reduceren. Verantwoord energiegebruik Energiebesparing heeft hoge prioriteit binnen Aluchemie. Uit oogpunt van duurzaamheid wil zij verantwoord omgaan met de fossiele energie die wordt gebruikt. De processen van Aluchemie vragen veel energie en maken dus een aanzienlijk deel uit van de productiekosten. Ook bedrijfseconomisch is daarom alle reden om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Het gasverbruik is in 2013 met 12,5% gestegen door hogere baktemperaturen voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de anodes. Bescherming van de bodem Aluchemie beschikt in het kader van de Wet Milieubeheer Bodembescherming over een Land Management Plan voor activiteiten die van invloed zijn geweest of kunnen zijn op de bodem. Het belangrijkste bodemproject in 2013 was de renovatie van het groene anodenplein Afvalmanagement Het doel van afvalmanagement is het vrijkomen van afval aan de bron aanpakken om verspilling van grondstof te voorkomen. Er wordt naar gestreefd het vrijkomende afval zoveel mogelijk te scheiden om hergebruik of recycling mogelijk te maken. Het totaal aan afval wordt beïnvloed door projecten waarbij grondverzet wordt gepleegd. In 2013 hebben zich geen belangrijke wijzigingen in het afvalbeleid voorgedaan. ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 6

7 Afdeling BI (Business Improvement) / VI (Value Improvement) Gedurende 2013 hebben alle Aluchemie teams, ondersteund door het Value Improvement Team, hun inspanningen om tijdig alle acties op het gebied van het Value Improvement Programma geïntensiveerd. Dit programma, bestaande uit 42 deelprojecten, is gericht op het verbeteren van Aluchemie s concurrentiepositie op de aluminiummarkt. Eind 2013 zijn 21 projecten daadwerkelijk afgerond en de meeste van de resterende projecten zullen worden afgerond begin Hierbij zal specifieke aandacht worden besteed aan de strategische planning om te zorgen dat alle resterende acties worden geïntegreerd in de masterplannen om duurzaamheid te borgen. Enkele succesvol afgeronde VI activiteiten: - De complete reorganisatie van Maintenance en Engineering Afdeling (aanpassen van structuur, competenties, processen en systemen); - De aanzienlijke daling van schoonmaakkosten in de brekerij in combinatie met de verbeterde werkomstandigheden als gevolg van systematische 5S aanpak. Prestaties van de breker zijn hierdoor eveneens positief beïnvloed. - De toegenomen focus op kostenbeheersing, proactief identificeren van mogelijke budgetoverschrijdingen en het implementeren van tegenmaatregelen. De andere belangrijke focus van het Value Improvement Team is in 2013 geweest om de fundamentele beginselen van het Aluchemie Productie Systeem (APS) opnieuw te bekijken om zodoende de stabiliteit in al onze veiligheids-, productie- en onderhoudsprocessen te vergroten. Een aangepast, actiegerichte Visueel Management Systeem is met succes getest in de Massafabriek en de Brekerij, gericht op een snelle identificatie en systematische correctie van afwijkingen van doelstellingen/standaarden. Implementatie van andere instrumenten zoals 5S, TPM en gestandaardiseerd werk zijn ook opnieuw geïntroduceerd. Tijdens de maanden na de implementatie hebben teams uit de Massafabriek en de Brekerij (operators en supervisors) nog enkele verbeteringen doorgevoerd aan het systeem, waarmee zij een voorbeeld zijn op het gebied van eigenaarschap en toewijding. De verspreiding van dit model naar andere gebieden is ook gestart in het vierde kwartaal van 2013 (Ovens/Onderhoud) en zal in 2014 worden afgerond. De integratie hiervan bij de afdeling Haven zal worden afgerond in Community; Aluchemie ook in 2013 betrokken samenwerking werd zowel door de leerlingen en leraren als door Aluchemie zeer op prijs gesteld. In 2013 heeft Aluchemie twee verschillende scholen op bezoek gehad. Basisschool De Duif en basisschool Annie M.G. Schmidt uit Spijkenisse kwamen langs in het kader van het uitbreiden van de samenwerking met lokale scholen met als doel de interesse in techniek bij leerlingen te vergroten. De leerlingen uit groep 7 & 8 kregen eerst algemene uitleg over de veiligheids- en andere regels bij Aluchemie. Vervolgens werd de groep gesplitst en ging een groep naar buiten onder begeleiding van enthousiaste Aluchemie medewerkers. Daar werden op vier plaatsen presentaties gehouden. Bij de Haven konden de kinderen al het Communitydag bij de Zorgboerderij rijdend materieel en de anoden van dichtbij bekijken. In de werkplaats van de afdeling Onderhoud zagen ze hoe techniek bij Aluchemie wordt toegepast. Een andere vorm van techniek was zichtbaar in de controlekamer van de bakovens, vanwaar de besturing plaatsvindt. En als laatste was een model op ware grootte nagebouwd van een bakoven met daarin een anode, zodat de kinderen zonder risico s het bakproces van zeer dichtbij konden bekijken. Ondertussen werd aan de andere groep in de kantine een presentatie met quizvragen en doe-opdrachten gegeven. Na een welverdiende pauze wisselden de groepen. Deze Tevens heeft Aluchemie in september wederom de handen uit de mouwen gestoken bij Zorgboerderij Moed & Vertrouwen in Spijkenisse. Zo n 40 medewerkers, partners, kinderen en contractormedewerkers deden klussen als verven, bestraten, onkruid wieden, elektriciteit- en waterleidingen aanleggen en het plafond van de koeienstal isoleren. Een dergelijk project toont de maatschappelijke betrokkenheid van Aluchemie en haar medewerkers aan. Spijkenisse is de meest nabije gemeente en Aluchemie vindt het belangrijk een goede buur te zijn. Daarnaast heeft zo n evenement natuurlijk ook een hoge teambuildingfactor, want het is voor de medewerkers erg leuk om met elkaar buiten kantooruren dit mee te maken. Schoolbezoek bij Aluchemie ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 7

8 Afdeling Operations Wat betreft de productieafdelingen Door de herstructurering is het een uitdagend jaar geweest voor de hele organisatie. Aluchemie heeft afscheid moeten nemen van collega s. Gelukkig ziet het bedrijf inmiddels wel dat de organisatie zich stabiliseert en ondanks het lastige economische klimaat heeft Aluchemie een stijgende lijn te pakken. Ook de komende periode blijft de focus liggen op kostenbeheersing en kwaliteit. Centrale vraag blijft constant: Hoe kan Aluchemie van toegevoegde waarde zijn voor haar klanten? Dit zal in de volgende paragrafen nader worden toegelicht. Massa/Vormerij/Brekerij heeft opgaande lijn te pakken Na een moeilijke start kwam in het tweede kwartaal de Massa/Vormerij in rustiger vaarwater. Vervolgens hebben de medewerkers doorgepakt op verschillende gebieden, en met succes. Nu het proces stabieler is, is er meer ruimte en tijd voor andere zaken. Hieronder worden diverse hoogtepunten toegelicht: De afdeling Massa/Vormerij/Brekerij (M/V/B) is proactief bezig met het verbeteren van Health, Safety en Environment. De stofuitstoot is verder verminderd en het aantal thermische oliebranden is teruggebracht van 6 in 2011 naar nul in Oorzaak hiervan is de verbetering op 5S gebied (orde en netheid op de werkplek) en de kwaliteit van het onderhoud. Wat PAK s betreft, wordt getest met een ander soort pek (bronaanpak) waar minder Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen in zitten. Om de blootstelling voor medewerkers verder te verminderen wordt meer gebruik gemaakt van disposable overalls. Er is een nieuw adembeschermingsmasker in gebruik genomen wat meer bewegingsvrijheid oplevert voor de medewerkers. De medewerkers van de M/V/B denken actief mee over het verbeteren en veiliger maken van hun werkomgeving. Hiertoe dienden zij veelvuldig verbeterideeën in, die zij vervolgens ook zelf realiseerden. Het beste BeST Idee van 2013 kwam ook van de M/V/B. Het idee, waarvoor de betrokken medewerker een mooie beloning heeft ontvangen, levert Aluchemie een besparing op het gebied van grondstofgebruik op. Gedurende 2012 zijn ontwikkelplannen opgezet voor alle operators. Deze zijn in 2013 actief gestart en twee keer per jaar geëvalueerd. Dit betreft het behandelen van diverse modules die voor de betreffende operator van belang zijn, met een examen ter afsluiting. Deze ontwikkelplannen zijn per operator door hem en zijn supervisor op maat gemaakt na een Gap-analyse met de competentiematrix als basis. Er zijn speciale teams gestart die zich concentreren op de kritische installaties in de Massa. Elke ploeg is verantwoordelijk voor één van de mengers of vormmachines en zorgt hier voor 5S (orde en netheid), een veilige situatie en TPM (= Total Productive Maintenance, dus een betere samenwerking tussen TD en Productie). Een van deze teams heeft hiermee de storingen van de vormmachine T10 teruggebracht van een storing per 32 uur naar een storing van slechts eens in de 13 dagen. Hiervoor hebben zij een Bravo Award ontvangen in het derde kwartaal. Communicatie op de afdeling is sterk verbeterd door het invoeren van informatie/ wacht overdrachtsborden (bijlage foto bord). Deze zijn opgesteld na het uitvoeren van een Gap-analyse. Hier is in juli mee gestart. De verantwoordelijkheden en het eigenaarschap liggen nu bij de juiste mensen. Door de enthousiaste inzet van alle Supervisors en hun teams verloopt de communicatie nu beter. Zo goed zelfs, dat hiervoor in het vierde kwartaal een Bravo Award (bijlage) is gewonnen. In 2014 willen we vooral doorgaan met de initiatieven op het gebied van ontwikkeling van mensen. Medewerkers hebben een positieve instelling en ontvangen veel steun van hun mentoren. Hierin dient de Massa/Vormerij momenteel als voorbeeld voor andere afdelingen. Daarnaast wil de afdeling verder met het verlagen van de blootstelling aan PAK s, het proces verder stabiliseren en daardoor de kwaliteit van de anoden verhogen. In de Brekerij wordt vanaf 1 januari 2014 in 3 in plaats van een 5 ploegensysteem gewerkt. De 5S standaard (geordend werken op een schone werkplek) wordt gehandhaafd en waar mogelijk verder verbeterd. Ovens/EVA/Rookgasreinigers werken aan verbeteren betrouwbaarheid installaties Ovens In eerste instantie produceert Aluchemie met zes ovens, maar in mei 2013 is Oven 3 gestopt als gevolg van een verminderde vraag naar aluminium op de wereldmarkt. Tevens worden ovens 1 en 2 deels uit bedrijf genomen wegens onderhoud aan Rookgasreiniger 6.. Als gevolg hiervan en van de hogere afkeurpercentages in het vierde kwartaal, is het productievolume naar beneden bijgesteld. In oktober is Aluchemie gestart met een project om de betrouwbaarheid van installaties te vergroten. Hierbij ligt de focus op Oven 7 en later op Oven 6. Het gaat hierbij om het verbeteren van de beschikbaarheid van installaties, verminderen van afkeur en reduceren van omzettijdverliezen. De productie is nog nooit zo goed geweest als in december 2013, dus Aluchemie doet er alles aan deze trend in 2014 voort te zetten. EVA In de EVA heeft het project Schone Anoden een grote reductie in handling en schoonmaaktijd/kosten tot gevolg gehad. Een goede stap op het gebied van gezondheid is het werken met lichtere bikhamers voor het reinigen van anoden. Halverwege het jaar is het aantal medewerkers bijgesteld en wordt er in kleinere ploegen gewerkt. Er is hard gewerkt aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de installaties. Dit heeft goed uitgepakt. Rookgasreinigers Om de emissies verder te verlagen is de HF absorber van Rookgasreiniger 7 in bedrijf genomen. Het onderhoud van de rookgasreinigers wordt inmiddels grotendeels door eigen personeel gedaan. In 2014 ligt de aandacht vooral op het verbeteren van de beschikbaarheid van installaties in zowel de ovens als de EVA. Het aandachtpunt in de EVA blijft de cyclustijden van de zaagmachine, met als doel verlenging van de levensduur van de zaagbladen en het verder resulteren van het aantal storingen. Aandacht blijft noodzakelijk voor het verder verbeteren van de samenwerking tussen Productie en Onderhoud en het verminderen van de afkeur. ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 8

9 Vuurvast: Minder schades Het jaar 2013 was een druk jaar voor de medewerkers van de afdeling Vuurvast (de afdeling die met vuurvaste stenen de muren van de bakovens metselt en herstelt). Enkele hoogtepunten: In totaal zijn 173 vuurschachten vervangen, waarvan er 26 zijn opgebouwd uit smallere vuurschachtstenen. Het gebruik van deze stenen, die voornamelijk in Oven 1 en Oven 6 worden gebruikt, levert een flinke kostenbesparing op. Gepland was om in totaal 180 vuurschachten te vervangen, deze planning is voor 96% gerealiseerd. In totaal zijn 3207 beschadigingen aan vuurvast gerepareerd. Deze schades zijn vooral ontstaan tijdens het in- en uitpakken van anoden. Hoewel dit nog teveel schades zijn, is het een verbetering ten opzichte van 2012, toen we 3524 schades hebben hersteld. Er is 3400 ton vuurvaste stenen gebruikt, dit is een enorme toename vergeleken met Toch zijn in 2013 in totaal 11% minder manuren besteed, ondanks de vele werkzaamheden. Dit kon worden bereikt doordat efficiënter met de tijd is omgegaan nu de ovenkamers volgens planning beschikbaar waren. Op Oven 7 zijn 30 vakvloeren uitgediept, waardoor de langere anoden van een van de klanten efficiënter kunnen worden geplaatst en de ovenkamervulling wordt vergroot. In juli en augustus is door de metselaars in 2-ploegendiensten gewerkt, omdat toen op Oven 1 een vuur uit bedrijf was. De rest van het jaar bleek het niet mogelijk de 2-ploegendienst te handhaven vanwege de strakke productieplanning waardoor het niet mogelijk was andere vuren uit bedrijf te nemen. In 2013 is een aanbesteding gedaan bij diverse ovenbouwers voor een ovenbouwcontract voor Hieruit is naar voren gekomen dat Aluchemie de relatie met onze huidige leverancier, waarmee al vele jaren een goede en nauwe samenwerking is, voortzet in Engineering concentreert zich op renovatie De afdeling Engineering beleefde in 2013 een ingrijpend jaar. Het aantal engineers is verminderd en de overgebleven medewerkers geven leiding aan de ingehuurde krachten die projectmatig werken. Inmiddels zijn de meesten aardig ingewerkt en draait de afdeling weer stabiel. De nadruk ligt het hele jaar op kostenbeheersing en het renoveren van bestaande productiefaciliteiten. Een korte samenvatting van de grootste projecten staat hieronder: Afronding herbestrating Groene Anodenplein, project op tijd en binnen budget afgerond. Bikhamers EVA zijn vervangen door een type waarbij minder trillingen vrijkomen voor betreffende medewerkers. Het project om het dak van de Massafabriek te vervangen, loopt en zal in 2014 worden afgerond. Het project ondergrondse gasleidingen zit in de conceptfase. Voor 2014 staat herstel en renovatie van het bestaande netwerk op de planning. Verder zijn in 2013 voorbereidingen gestart voor diverse renovatieprojecten op Oven 2 en Oven 7 (computerbediening) en de weeg- en besturingssystemen in de Massafabriek. Voor 2014 staan drie automatiseringsprojecten gepland voor de Massafabriek. Dit is opgenomen in een vernieuwd masterplan, waarin bijvoorbeeld ook het updaten van de voedingssystemen (elektrisch kabelnetwerk) en het anders verwerken van het hemelwater staan. Maintenance afdeling geherstructureerd Voor de afdeling Maintenance is 2013 een turbulent jaar geweest voornamelijk vanwege de herstructurering. Hierdoor heeft de afdeling helaas afscheid moeten nemen van een twintigtal collega s. Voor de overblijvers een hele ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 9

10 Vervolgens zijn contractorfirma s benaderd om onderhouds- en beheerstaken uit te voeren aan installaties en delen van de fabriek die niet direct met het primaire productieproces te maken hebben. Daardoor kunnen Aluchemisten zich volledig richten op wat echt belangrijk is, namelijk een kwalitatieve hoogwaardige anode produceren en leveren aan onze klanten. Er is een nieuw computerprogramma waarmee alle noodzakelijke administratieve zaken rondom de maintenance processen afgehandeld kunnen worden. Hiermee ontstaat ook een belangrijke hoeveelheid informatie, aan de hand waarvan de onderhoudsprocessen en prestaties van installaties geanalyseerd en verbeterd kunnen worden. Ook de implementatie van dit programma geeft extra druk bij de medewerkers, immers iets nieuws introduceren geeft in het begin altijd extra werkbelasting voor de medewerkers. Gelukkig zijn de medewerkers flexibel en zien we inmiddels dat dit programma haar vruchten begint af te werpen. klus om lopende zaken op te pakken, anders te organiseren en te herverdelen. Functies zijn vervallen en er zijn nieuwe functies voor in de plaats gekomen, die beter aansluiten bij de nieuwe organisatie en de behoefte om te verbeteren. Verbeteren is het sleutelwoord in dit verhaal, Aluchemie heeft geen keuze. Om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst moet het bedrijf en dus ook alle afdelingen AP60 anode veranderen. Aluchemies Maintenance afdeling moet zichzelf verbeteren op het gebied van beheer en onderhoud van installaties. Daarbij moet de kwaliteit van deze activiteiten beter geborgd worden. Er vindt een verschuiving van werkzaamheden plaats, waardoor maintenance zich meer kan gaan focussen op de primaire productie-installaties. Innovatie van processen In 2013 is wederom een grote stap gezet in het reduceren van de blootstelling van medewerkers aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK s). Er is een drietal tests uitgevoerd met een nieuw soort pek. Het uitvoeren van deze tests is alleen mogelijk met medewerking van de afdelingen Productie en Laboratorium, maar het is ook belangrijk dat de klanten hieraan meewerken. Aan al deze condities is voldaan. In 2014 zal met een van deze peksoorten een maand lang getest worden. Als vervolgens wordt besloten met een van deze soorten pek te gaan produceren, kan dit een reductie van blootstelling opleveren. Tijdens dergelijke tests is extra oplettendheid van productiepersoneel geboden, omdat elke variatie in het proces van groot belang is bij het analyseren van de testresultaten. Verder is begin 2014 officieel de aluminiumsmelter in Jonquiere, Canada opgestart. Aluchemie levert sinds halverwege 2013 AP60 anoden aan hen, een totaal nieuw type product. In 2013, de demonstratiefase, zijn aan Aluchemie diverse aanpassingen gevraagd om de kwaliteit van het proces te verbeteren. Aluchemie heeft alles in het werk gesteld om deze aanpassingen te kunnen realiseren. Deze optimalisatie bracht tijdelijk zaken als horizontale en verticale scheuren met zich mee, maar dit is inmiddels onder controle. ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 10

11 Afdeling Supply Chain: volop in beweging De afdeling Supply Chain is verantwoordelijk voor alles wat het terrein in- en uitgaat aan fysieke stromen en wat op het terrein zelf verplaatst wordt. Het afgelopen jaar heeft de afdeling zich vooral gericht op de samenwerking met leveranciers en klanten. Op het gebied van samenwerking met leveranciers is een flinke stap gezet door zogenaamde samenwerkingsplannen af te spreken. Het doel hiervan is: 1. Kernachtig de verwachtingen van Aluchemie naar leveranciers en vis versa duidelijk maken. 2. Opnieuw kernachtig uitleg geven over regels die specifiek zijn voor Aluchemie. 3. Verbeterdoelen met leveranciers afspreken en opvolgen (zogenaamde KPI s). Een goed voorbeeld van samenwerking is de overeenkomst met een contractorfirma voor beheer van het wagenpark en het onderhoud daarvan. Met hen is frequent contact en wordt samen aan verbeteringen gewerkt. Dit heeft o.a. in 2013 geresulteerd in een met een Bravo Award beloond 5S project (bijlage foto garage). Een ander goed voorbeeld is het per december 2013 uitbesteden van onze transportactiviteiten aan een contractorfirma. Goede gezamenlijke voorbereiding geeft als resultaat dat overgang vlekkeloos verloopt. In 2012 en 2013 is hard gewerkt aan het flexibel zijn wat betreft grondstoffen- en resteninzet. Door meer resteninzet zou de afvalstroom verder gereduceerd kunnen worden. Daarom zal ook in 2014 worden gekeken hoe we met verschillende soorten grondstof en meer resteninzet anoden kunnen produceren die nog steeds aan de wensen van de klant en aan de wettelijke emissienormen voldoen. Afgelopen jaar is de voorraad grondstoffen, zonder grote risico s voor betrouwbaarheid van onze installaties, teruggebracht door het integreren van de productie- en grondstofplanning. Dit krijgt een vervolg in Daarnaast hebben gedurende het jaar de medewerkers van het Magazijn hard gewerkt aan het maken van schoon schip in het centraal magazijn. De huidige voorraad is geïnventariseerd en in een nieuw systeem opgenomen. Het werkt nu overzichtelijker en kosten efficiënter. (bijlage foto s Magazijn voor en na). Hieronder volgen meer details van de afdelingen die onder Supply Chain vallen: Haven: volle kracht vooruit na turbulent jaar Het jaar 2013 gaat de boeken in als een turbulent jaar voor de afdeling Haven. Als gevolg van de noodzakelijke herstructurering van Aluchemie is besloten om de havenploegen terug te brengen van 7 naar 4 man per ploeg. Bij pieken in de werkzaamheden (bijvoorbeeld tijdens het laden/lossen van schepen) worden medewerkers ingehuurd bij contractorfirma s. In het begin heeft het veel inspanning gevergd om iedereen (Aluchemisten en partners) naar het juiste niveau te brengen, maar inmiddels gaat dit prima. Het eind 2012 nieuw in gebruik genomen looppad op het remmingwerk voor de havenkade, dat is aangebracht zodat de roeiers veiliger schepen kunnen aanmeren, is in 2013 een groot succes gebleken. Ook de introductie van de laadkooi is een succes en heeft inmiddels bewezen een veiligere Bravo Award voor team garage methode te zijn om anoden in een schip te laden. Deze kooi, ontwikkeld door de medewerkers van de afdeling Haven, maakt het aanslaan van anoden met behulp van kettingen overbodig waardoor het risico op beknelling van handen uitgesloten wordt. Daarnaast hoeven geen mensen meer in het ruim te lopen om de kettingen van de anoden af te halen waardoor nauwelijks nog interactie tussen mensen en heftruck nodig is. Doordat bij deze laadmethode minder mensen nodig zijn, levert het bovendien een kosten voordeel op. Al met al dus een groot succes. Op het gebied van Good Housekeeping zijn de nodige verbeteringen gerealiseerd. Zo zijn o.a. alle hijs- en hefmiddelen op een centrale, droge plaats opgeslagen. Hierdoor liggen geen materialen meer op de kade waardoor de kans op schades wordt verminderd. Bovendien worden de materialen beter beschermd tegen weersinvloeden waardoor de levensduur wordt verlengd. Eind oktober heeft een AEO (Douane) audit plaatsgevonden bij Aluchemie. Deze audit is goed verlopen en verlenging van de certificering is gerealiseerd.. ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 11

12 Klantencontacten intensiever De communicatie met klanten is geïntensiveerd in Er zijn 2x per jaar persoonlijke klanten bijeenkomsten met alle klanten. Daarnaast wordt om de week telefonisch gesproken over kwaliteit, leveringen, enz. en is een maandelijks kwaliteitsdashboard in het leven geroepen met de bedoeling om op transparante wijze kwaliteit op te volgen. Via een Sharepoint site worden op een praktische manier online gegevens gedeeld. Enkele bijzonderheden met betrekking tot de leveringen aan klanten, de kwaliteit van onze anoden, enz. zullen we hieronder kort weergeven: In Jonquiere, Canada, is een AP60 aluminiumsmelter opgestart. Aluchemie levert hiervoor de anoden. Deze zijn eerder uitgebreid getest in het Rio Tinto testcentrum in St. Jean de Maurienne. Voordat Aluchemie over is gegaan op productie en levering van deze anoden zijn deze uitgebreid getest bij LRF in Frankrijk in nauwe samenwerking met de smelter. En hoewel het niet eenvoudig is gebleken om dergelijke specifieke en qua formaat afwijkende anoden te maken, is Aluchemie hier welin geslaagd. Toen de anodenfabriek in Duinkerken een grote stop had, heeft Aluchemie tijdelijk anoden voor hen gemaakt om het gat op te vullen en de klanten van dienst te zijn. Sinds augustus is voor alle klanten een wijziging in receptuur doorgevoerd. Er wordt geen Chinese cokes meer ingezet in verband met SO2 emissies. De restenverwerking verloopt hierdoor ook niet volgens plan, want vanwege emissies kunnen wij niet zoveel resten inzetten als gepland. In de zomer van 2013 vertoonden de anodenresten van klanten, die bij Aluchemie als grondstof worden ingezet, veel variaties. Hierdoor waren ze niet in dezelfde verhouding inzetbaar in het proces. Er zijn daarna striktere afspraken gemaakt met de klanten en dit werpt zijn vruchten af. Een voormalige Zweedse klant hebben wij uit de brand kunnen helpen door 1500 ton anoden te leveren op het moment dat hun Chinese leverancier niet kon leveren. Aluchemie was in staat creatief vormen en stempels aan te passen zodat de anoden snel geleverd konden worden. In de herfst heeft onze Customer Service Coordinator hen bezocht. Zij waren zeer content met de kwaliteit. Inkoop: samenwerking en kostenbesparing De inkoop van goederen en diensten is belangrijk voor Aluchemie omdat een aanzienlijk deel van de kosten van Aluchemie hierdoor bepaald wordt. Tevens wil Aluchemie via inkoop de beschikking hebben over nieuwe en vooral de juiste technologieën die beschikbaar zijn op de markt. Wegens het feit dat Aluchemie in 2013 een grote reorganisatie heeft doorgevoerd, is ervoor gekozen om taken zoals transport en het civiel onderhoud volledig uit te besteden. De samenwerking met leveranciers is hierdoor geïntensiveerd en er zijn soms nieuwe leveranciers geselecteerd om specialistische taken uit te voeren. Uiteraard heeft dit ook tot gevolg gehad dat we afscheid moesten nemen van een aantal leveranciers. Naast het toegang krijgen tot de juiste expertise is het ook belangrijk dat Aluchemie door dit uitbestedingsbeleid een flexibelere kostenstructuur heeft gekregen. Dit helpt Aluchemie haar doelstellingen te behalen op zowel de korte als de langere termijn. Vooral op het gebied van diensten ziet het bedrijf dat binnen een straal van 30 km veel competatieve leveranciers te vinden zijn en dit betekent dat een aanzienlijk deel van het inkoopbudget regionaal besteed wordt. Om Zero Harm by Choice te bereiken worden onder andere samenwerkingsplannen met leveranciers afgesproken. In de samenwerkingsplannen worden gezamenlijke doelen afgesproken om risico s te onderkennen en de juiste maatregelen te nemen om deze op een goede manier te beheersen. Dit kan alleen als de contractormedewerkers volledig betrokken worden bij de dagelijkse werkzaamheden van Aluchemie om aan de doelstellingen op het gebied van Gezondheid, Veiligheid en Milieu te voldoen. Het feit dat het leveranciersbestand is geoptimaliseerd, wat een reductie van de hoeveelheid leveranciers betekende in 2013, ondersteunt de doelstelling om de betrokkenheid en doelgerichtheid van de leveranciers verder te verbeteren. Laadkooi Het afgelopen jaar is veel werk verzet in de voorbereidingen voor het in gebruik nemen van een nieuw geïntegreerd systeem voor Finance, Inkoop, Magazijn en Maintenance.Dit systeem helpt om de administratieve processen van Aluchemie te optimaliseren en dient als basis voor verdere verbetering van de bedrijfsvoering in het algemeen. In 2014 is het systeem van start gegaan en is begonnen met het optimale resultaat te halen met het systeem. ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 12

13 Afdeling Finance/IT De wereldmarkt voor aluminium is in 2013 nog niet verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Door overproductie zijn de marktprijzen voor aluminium laag en de relatief hoge kostenniveaus in de westerse wereld bemoeilijkt de internationale concurrentie. In 2013 is Aluchemie erin geslaagd om 42 besparingsinitiatieven te realiseren en implementatie van een beperkt aantal projecten volgt nog in Het personeelsbestand is geslonken en nieuwe informatiesystemen en werkmethodes zijn geïmplementeerd. Het productieniveau voor 2013 is uitgekomen op circa ton anoden. Voor 2014 is de doelstelling dit niveau vast te houden en daarbij streven we naar verbetering van anode performance en zodoende goede kwaliteit tegen een concurrerende prijs. Aluchemie blijft streven naar verbetering van de internationale concurrentiekracht door verdergaande sterke focus op kostenbesparingen in 2014, efficiëntere werkvormen en methodes waaronder ook aandacht is voor samenwerkingsverbanden met leveranciers. Ondernemingsraad: recordaantal adviesaanvragen voerd, samen met de vakbonden en directie. Dat de OR niet alleen kijkt naar hoe Aluchemie de toekomst tegemoet gaat, maar ook scherp let op wat de mogelijke gevolgen zijn voor onze medewerkers mag duidelijk zijn. De OR ziet het jaar 2014 als een jaar waarin vooral veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de medewerkers. Het opleidingsaanbod is goed afgestemd op de medewerkers. Niet alleen door korte trainingen, maar ook gericht op ontwikkeling in de toekomst. De OR is blij met deze professionalisering van de medewerkers. De samenstelling van de Ondernemersraad is in 2014 (van links naar rechts): De hoofdzaken voor de Ondernemingsraad (OR) voor het jaar 2013 waren de reorganisatie met het daarbij behorende Sociaal plan, de CAO, het pensioenoverleg, diverse advies- en instemmingsaanvragen en natuurlijk niet te vergeten de Ondernemingsraadverkiezingen (van 9 naar 7 leden). Advies en instemmings- Ondernemingsraad Aluchemie aanvragen waren de belangrijkste thema s van de OR. Nog nooit zijn door de OR van Aluchemie zoveel aanvragen behandeld als in het jaar De OR is vanaf het begin betrokken geweest bij vele projecten als vertegenwoordiger van alle medewerkers. Ook in 2013 heeft de OR gesprekken en onderhandelingen ge- Arie de Haan (voorzitter OR/vervangend voorzitter VGWM), Michel van der Heijden, Rob Klaassen (voorzitter VGWM/vervangend voorzitter OR), Marco van Meurs, Jos Scholte (secretaris OR/vervangend secretaris VGWM), Philip Springvloed, Andre Avelino (secretaris VGWM/vervangend secretaris OR). ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 13

14 Personeelsvereniging Aluchemie Rotterdam (PAR) Voor en door Aluchemisten! Geholpen door een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert de Personeelsvereniging Aluchemie Rotterdam, kortweg de PAR, jaarlijks een aantal recreatieve activiteiten. Doel van deze activiteiten is om elkaar op een andere manier te leren kennen en ook om sportief/creatief bezig te zijn. Hierbij wordt gestreefd om diverse doelgroepen te betrekken zoals kinderen, partners, gepensioneerden, sportievelingen, enz. Ledental 2013 was voor de PAR een moeilijk jaar. 75% van de Aluchemisten is lid van de PAR maar door de reorganisatie is de PAR in 2013 de nodige leden kwijtgeraakt en daardoor ook de nodige inkomsten. Het bestuur van de PAR was daardoor genoodzaakt om de eigen bijdrage door Aluchemisten te verhogen. Deze bijdrage was in 10 jaar niet meer verhoogd. Musical Vorig jaar was de PAR al naar een musical geweest en dat was zeer goed bevallen. Dit jaar stond de bekende musical Sister Act op het programma. Een groep van 85 medewerkers en familie werden in het theater ontvangen met een hapje en drankje. Ook in de pauze en achteraf was alles prima verzorgd. Zeevissen Na een jaar te hebben overgeslagen zijn we weer gaan zeevissen. De vorige keer stond nog in het geheugen gegrift: Zware zee en geen vangst! Deze keer was het totaal anders: mooi weer en goede vangst. De groep vissers had een prima dag op zee. Diergaarde Blijdorp Een goed bezochte activiteit was de familiedag in Diergaarde Blijdorp. Een grote groep families kon naar de dierentuin. De dag begon fris maar gaandeweg werd het weer beter. Er kon meegedaan worden aan een prijsvraag en er kon ook een kijkje achter de schermen genomen worden. Onder de prijswinnaars werden 3 Ollies verloot. Overige activiteiten Dit jaar werd er niet gevoetbald maar het bowlen, biljarten en klaverjassen ging als vanouds door. Deze activiteiten vormen de vaste kern bij de PAR. Wist u dat: 75% van de Aluchemisten lid is van de PAR? Meer dan 200 personen jaarlijks deelnemen aan de diverse activiteiten? Dit alleen mogelijk is door inzet van een betrokken groep van bestuur en vrijwilligers? ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN 14

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S.

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S. Appèl op perspectief PGS15 veiligheidscultuur cijfers GRANULAAT winst Sociaal Jaarverslag 2010-2012 opleiding investeringen L6S innovatie black belt greenbelt eiligheidscultuur GRANULAAT opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu

PEO PLE PLA NET PRO. leidraad voor ons handelen. People, Planet, Profit. Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu PEO PLE People, Planet, Profit leidraad voor ons handelen PLA NET PRO Rockwool jaarverslag 2004 Sociaal en Milieu F I T Ik geloof dat ieder recht ook een verantwoordelijkheid inhoudt, en elke kans die

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding

Een luisterend oor. Maatschappelijk Verslag 2005. Inleiding Een luisterend oor Maatschappelijk Verslag 2005 Inleiding I Bedrijfsprofiel NAM: Bron van energie De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (50% Shell/50% ExxonMobil) is sinds 1947 actief met het opsporen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008

Alles draait om energie. Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Alles draait om energie Sociaal en Milieujaarverslag 2008 Inhoud Sociaal Milieu 3 Ten geleide 26 Kopenhagen Protocol CO 2 -reductie 4 Pieter Hartog: Alles draait om energie 28 Energie als sleutelwoord

Nadere informatie

binnen Van binnen & van buiten buiten

binnen Van binnen & van buiten buiten binnen Van binnen & van buiten buiten Energie voor energie Karel Karel Stigter, directeur NAM voor energie Deze combinatie van het Groningen-veld en het zogeheten kleine-veldenbeleid, met op de achterhand

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

2010 Recordjaar. 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie. 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten

2010 Recordjaar. 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie. 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie 08 Nieuwe manager SHE 10 Duurzame Inzetbaarheid 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten NUMMER 04 maart 11 2010 Recordjaar 2 Welkom Michael Morley

Nadere informatie

Jaarverslag R.E.T. N.V.

Jaarverslag R.E.T. N.V. Jaarverslag 2012 R.E.T. N.V. Kerncijfers Sociale veiligheid in aantal geregistreerde incidenten Mijlpaal Instappers x 1.000.000 2012 834 2011 1.097 320 2012 2011 129 9 376 150 418 25 504 Gunning busconcessie

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Blijvend sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2009

Blijvend sterk. Corporate Social Responsibility verslag 2009 Blijvend sterk Corporate Social Responsibility verslag 2009 Inhoud pagina Blijvend sterk 1 Over dit verslag 2 CSR ups & downs in 2009 3 Onze CSR-ambities en -prestaties 4 Kerncijfers 2009 5 1 Organisatie

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV

Milieujaarverslag. Sappi Maastricht BV Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV 2 Milieujaarverslag 2013 Sappi Maastricht BV over de milieuprestaties van 2013 (1 jan. t.e.m. 31 dec.), in het kader van zijn EMAS registratie (registratienummer

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 12 JUN 2013

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 12 JUN 2013 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs nr. PS/dO^lSZO

Nadere informatie

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012.

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Jaarverslag 2012 Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Het jaarverslag samen met de GRI-index is voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 December 2010 #06 International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect #06 December 2010 pagina 2 Salarisdata 2011 In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie