Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid OpleidingsCentrum Hout. modulair handboek hout. Houtverbindingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid OpleidingsCentrum Hout. modulair handboek hout. Houtverbindingen"

Transcriptie

1 Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid OpleidingsCentrum Hout modulair handboek hout Houtverbindingen

2 ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM BCCA Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, Brussel, 2013 Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing onder eender welke vorm, voorbehouden voor alle landen D/2013/1698/09 Redactie Hoofdredacteur Arch. Edwin De Ceukelaire Redactiecomité Alex Dierickx, Bart De Waele, Bernard Despiere, Christof Termote, Dirk Watthé, Etienne Moernaut, Filip François, Jeroen Doom, Patrick Coene,, Philip Deltour, Silveer De Dobbelaere, Yvo Borry Tekeningen en illustraties en Philip Deltour

3 Voorwoord Houtverbindingen Voorwoord Het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (fvb-ffc Constructiv) kreeg de afgelopen jaren steeds meer vragen naar een degelijk naslagwerk voor de schrijnwerker of de timmerman. Hoewel er heel wat boeken over hout en houtbewerking bestaan, is dit werk een niet te missen aanvulling: het geeft enerzijds een overzicht van de hedendaagse producten, technieken en toepassingen, én sluit anderzijds aan bij de al bestaande beroepsprofielen die stap voor stap omgezet worden in opleidingsprogramma s. Ook nieuwe ontwikkelingen in het opleidingslandschap (het stijgende belang van de bijscholing van de arbeiders, de invoering van het modulaire beroepsonderwijs, e.a.) maakten de opmaak van een nieuw handboektype noodzakelijk. Vele slimme mensen met slimme handen hebben met dit werk een onschatbare bijdrage geleverd om het vakmanschap in ons land op een hoger peil te brengen. Dit handboek richt zich dan ook tot iedereen die het vak onder de knie wil krijgen. In bevattelijke taal en in een sterk visuele stijl worden alle aspecten van het beroep in de kleinste bijzonderheden omschreven en uitgelegd. De lezer zal er een schat aan informatie in vinden, de opleider wordt een handleiding aangereikt die hem toelaat alle aspecten van het beroep aan te leren. Bij de samenstelling van de werkgroep was de inbreng van o.a. de beroepsorganisaties van doorslaggevend belang. Alleen zo kan immers een brug worden geslagen tussen het opleidingsveld en de realiteit van werkvloer of bouwplaats. Voor de gebruikers werd het naslagwerk opgedeeld in zeven vakgebieden die samen goed zijn voor een 30-tal modules van elk 60 tot 200 pagina s. Voor wie zich meerdere delen, of de volledige reeks, wil aanschaffen, werd een bijbehorende opbergmap ontwikkeld. De structuur van de complete reeks vindt u op de keerzijde van de cover. Veel leesplezier en vooral succes! Robert Vertenueil Voorzitter fvb-ffc Constructiv 3

4 Houtverbindingen Voorwoord ABSTRACT ABSTRACT Dit deel van het Modulaire Handboek Hout handelt over Houtverbindingen. Dit naslagwerk bevat een overzicht van de stappen die genomen worden vooraleer houten werkstukken met elkaar verbonden worden. Tevens worden de gebruikelijke terminologie van de verbindingen, de verschillende verbindingsmogelijkheden en de verhoudingen en profileringen bij deze verbindingen onder de loep genomen. Hiermee is dit handboek een onmisbaar instrument voor elke schrijnwerker. Na een eerste algemeen inleidend hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 kort geschetst welke voorbereidende bewerkingen er worden uitgevoerd vooraleer een stuk hout klaar is om met een ander werkstuk verbonden te worden. In het derde hoofdstuk volgt een overzicht van de gebruikelijke terminologie bij het afschrijven en verbinden van houten werkstukken.. In het vierde hoofdstuk, dat handelt over de verschillende soorten verbindingen, van halfhoutverbindingen tot vingerlassen en haaklassen, wordt duidelijk dat ook hoeveel verschillende verbindingsmogelijkheden er wel niet beschikbaar zijn. Het handboek wordt afgesloten met bijkomende informatie over de verhoudingen en profileringen die toegepast moeten worden bij al deze verbindingen. 4

5 Inhoud Houtverbindingen Inhoud 1 Algemeen Werkvoorbereiding Werktekening Houtstaat De optimalisering van het hout Uitsmetten van massief hout Opdelen van plaatmateriaal Debiteren van massief hout en plaatmaterialen Schaven Aanduidingen Doel Onderdelen Werkwijze Afschrijven terminologie houtverbindingen Verbindingsmogelijkheden Koud tegen elkaar Halfhoutverbinding Pen-en-gatverbinding Open doorgaande pen-en-gatverbinding Doorgaande pen-en-gatverbinding Niet doorgaande pen-en-gatverbinding Dubbele pen-en-gatverbinding Losse veer Koekjesdrevel Drevels Losse pen Tand en groef In het verstek Visgraat Zwaluwstaart Doorgaande zwaluwstaart Niet doorgaande zwaluwstaart Trekzwaluwstaart Schuifzwaluwstaart Tandverbinding Liplas Schuine liplas Haaklas Schuine haaklas Vingerlas Verhoudingen en profileringen Verhoudingen Profileringen Hoekverbinding met paneelgroef en spatpen T-verbinding met paneelgroef Hoekverbinding met sponning T-verbinding met sponning en paneelgroef met schuine schoudering Hoekverbinding met lijst en sponning op meer dan 1/ Verklarende woordenlijst

6

7 1 ALGEMEEN Houtverbindingen 1 ALGEMEEN Houtverbindingen zijn een essentieel onderdeel van diverse houtconstructies. Je vindt ze in alle meubel-, schrijn- en timmerwerk. Vroeger hielden met de hand gesmede spijkers de constructies samen. Nadien werden de spijkers mechanisch vervaardigd. Deze methode van verbinden was niet echt constructief, want de verbindingen kwamen gemakkelijk los en ze waren niet stabiel. IJzeren spijkers gingen roesten bij contact met vocht en veroorzaakten in bepaalde gevallen ook plaatselijke verkleuring van het hout. Om betere constructies uit te voeren kwamen er later methoden zoals halfhout-, en pen-en-gatverbindingen. Het gebruik van houten pinnen en spieën bij de verbindingen maakte de constructies steviger. In een latere fase werden de verbindingstechnieken moeilijker om uit te voeren door het gebruik van verstekverbindingen. Studie en ontwerp resulteerden in het gebruik van zwaluwstaarten, vingerlasverbindingen, enz. Het gebruik van diverse lijmsoorten leidde tot nog betere resultaten. Mechanisatie verdrong stelselmatig de manuele uitvoering van de verbindingen. Met machines kon je de verbindingen nauwkeuriger en economischer uitvoeren. Hoewel het manueel uitvoeren sterk verminderd is, blijft de kennis van de voorbereidende werkzaamheden, zoals opstellen van de werkvolgorde, de werktekening, het opstellen van een borderel, het uitsmetten en het paren, elementair voor de houtbewerker. Ook inzicht in de constructies is hier heel belangrijk. De laatste ontwikkelingen bij de houtverbindingen situeren zich vooral in de uitvoeringsmethoden en in het gebruik van mechanische verbindingsmiddelen. Zo kan je bij demonteerbare verbindingen gebruik maken van diverse mechanische systemen in metaal of kunststof. Demonteerbare constructies met onzichtbare verbindingen werken op basis van een magnetisch systeem. Deze worden hoofdzakelijk toegepast bij meubelconstructies. Bij daktimmerwerk zijn er nu diverse systemen van nagelplaten om de delen van de spanten met elkaar te verbinden. In de verschillende sectoren die bij het maken van houtverbindingen lijmen gebruiken, vind je nu producten op basis van polymeren. 7

8

9 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen 2 WerkvoorberEIDING Met de werkvoorbereiding bedoelen we de opeenvolgende stappen die nodig zijn om een werkstuk te starten: vanaf de werktekening tot en met de afschrijving. Nadien worden de bewerkingen uitgevoerd om tot een constructie te komen. Volgende bewerkingen volgen elkaar op: de werktekening maken; de houtstaat of borderel opstellen; de nodige stukken op het ruwe hout uitsmetten of aanduiden; de stukken debiteren of verdelen; de gedebiteerde stukken schaven; de geschaafde stukken afschrijven. Patrick Coene Patrick Coene De uitvoering van een constructie bepaal je met het oog op de latere toepassing. In hoofdstuk 5 Verhoudingen en profileringen gaan we gedetailleerd in op mogelijke constructies voor houtverbindingen. Toch moeten we vooraf weten waarom we voor een bepaalde houtverbinding kiezen. Deze keuze hangt in grote mate af van het afgewerkte product. Gaat het om een meubel, timmerwerk, binnen- of buitenschrijnwerk? Is de constructie eenvoudig of eerder complex? Wordt de verbinding gedeeltelijk handmatig of volledig machinaal uitgevoerd? Verder bepalen de kostprijs en de machinale uitrusting mee de keuze van de toegepaste houtverbindingen. Het doel van de verbinding speelt ook een belangrijke rol. Een vaste constructie is anders geconstrueerd dan een demonteerbare. Bij gebruik van glas moet je bij glasbreuk het glaspaneel zonder al te veel moeite kunnen verwijderen. Een verbinding met een sponning is hier beter dan met een groef. Wordt een lijstverbinding in het verstek samengebracht of worden de lijstprofielen niet doorgefreesd? Al deze mogelijkheden moet je vooraf goed inschatten voor je een keuze maakt. Bij de volgende stap, de werktekening, is de keuze al gemaakt en kun je de verbinding in detail uittekenen. Contraprofilering 9

10 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding 2.1 Werktekening Een werktekening is een tekening op ware grootte van het uit te voeren werkstuk. Via deze tekening worden bepaalde details of vormen overgenomen bij de afschrijving. Naast de belangrijkste aanzichten brengen we ook doorsneden aan. We kunnen ze afzonderlijk of in de aanzichten tekenen. Je kunt manueel of met de computer tekenen. Voor alle duidelijkheid vermeld je de hoofdafmetingen. Je kunt ook codes op de onderdelen aanbrengen. Die dienen dan als referentie in de houtstaat. Werktekening Patrick Coene 10

11 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Tip de houthandel gebruikt vaak nog de duimafmetingen. 2.2 Houtstaat De houtstaat, borderel of houtlijst, is een tabel waarop alle onderdelen van het uit te voeren werkstuk opgenomen zijn. Elk onderdeel wordt aangeduid met zijn naam, het aantal nodige stukken, de netto afmetingen en het materiaal waaruit het onderdeel is vervaardigd. De lijst kun je nog aanvullen zijn met de code, de bruto afmetingen en opmerkingen over het onderdeel, bijvoorbeeld dat het een speciale bewerking moet ondergaan. Houtlijst van: tafel Bonnr.: GRI_057_04 in millimeter Code Benaming Houtsoort Handelsdikte Aantal Lengte Breedte Dikte Opmerkingen A lange regels witte es B korte regels witte es C poten witte es dikte verlijmen 3x27mm D blad witte es gelamelleerd paneel doorzagen E bijlegblad trappaneel es doorlopende structuur met blad F onderplaat multiplex es

12 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding 2.3 De optimalisering van het hout Uitsmetten van massief hout Het ruwe, massieve hout waaruit je een werkstuk opstart, wordt in de handel op twee verschillende vormen aangeboden: het zogenaamde boolhout en het gekantrechte (gevierschaalde) hout. 12

13 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Patrick Coene Het op bool zagen betekent de stam in planken verdelen volgens een welbepaalde diktemaat. De planken zijn langs de twee diktezijden gezaagd en behouden langs de buitenzijden de vorm van de stam (wankant). 13

14 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Bij het kantrechten worden de gezaagde boolplanken langs twee zijden gezaagd waardoor er balken (dikker) of planken (dunner) met rechte hoeken (meskant) ontstaan. 14

15 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Het verzagen van een boomstam brengt eigenlijk een drietal soorten planken voort, naargelang de stand van de groeiringen: dosse planken, die zich aan de buitenzijden van de boomstam situeren, met horizontaal lopende groeiringen; halfkwartierplanken, die zich tussen de buitenste en de middelste planken situeren, met groeiringen die het midden tussen horizontaal en verticaal houden; kwartierplanken, die zich in het midden van de boomstam situeren, de zogenaamde hartplanken, met verticaal lopende groeiringen. 15

16 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding 16

17 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Patrick Coene Uitsmetten doe je als je handmatig met een potlood onderdelen op de ruwe grondstoffen uitschrijft, aanduidt of uittekent. Bij deze methode gebruik je een mal voor stukken met gebogen of schuine vormen zoals traptreden en stoelpoten. Je kunt ook uitsmetten met een vetkrijt of vetpotlood. De aangebrachte lijnen kunnen later door de laserstralen van een machine gedetecteerd worden. Deze werkwijze pas je vooral toe als je gekantrecht hout afkort. Uitsmetten Uitsmetten moet je doordacht doen, met veel aandacht voor de standaardafmetingen van de grondstoffen en de gebreken van het hout. De uitgesmette afmetingen van het onderdeel, vooral bij massief hout, zijn uiteraard ruimer dan de afgewerkte afmetingen. In de lengte tel je er minimaal 20 mm bij, in de breedte 7 tot 10 mm. Voor de dikte gebruik je de standaardafmeting die het dichtst je afgewerkte maat benadert. 17

18 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Opdelen van plaatmateriaal Bij het uitsmetten of opdelen van plaatmaterialen moet je absoluut rekening houden met de standaardafmetingen van de platen in de lengte en de breedte. Bij gefineerde platen met een duidelijke houtrichting of bij plaatmaterialen waarbij een decor met houtstructuur is voorzien, moet je rekening houden met de richting van de houtdraad. Maar het is geen regel dat de langste afmeting van de plaat de lengterichting van de houtstructuur aanduidt. 18

19 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Debiteren van massief hout en plaatmaterialen We debiteren of verzagen machinaal alle vermelde onderdelen uit de houtstaat uit ruw massief hout. Dat kunnen we zowel op bool als gekantrecht op standaardafmetingen aankopen. Ook de onderdelen uit plaatmaterialen kunnen we verzagen uit diverse soorten platen die op standaardafmetingen in de handel te krijgen zijn. Voor het massieve hout gebruiken we een draagbare handcirkelzaagmachine, een cirkelzaagmachine met radiale arm, een lintzaagmachine, een afkortzaagmachine of een meerbladzaagmachine om te schulpen. Voor plaatmaterialen maken we gebruik van een horizontale of verticale paneelzaagmachine of een opdeelzaagmachine waarbij een computer en een optimalisatieprogramma ons helpen bij het economisch uitsmetten. Het hout kunnen we haaks t.o.v. de lengterichting van de stam, dus dwars over de vezels bewerken. We bewerken op dat ogenblik het kopshout of het transversale vlak. Een voorbeeld hiervan is het afkorten. Patrick Coene Debiteren van massief hout met de afkortzaag, afkorten 19

20 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Je kunt het hout ook in de lengterichting van de stam, dus volgens de lengte van de vezels bewerken. Je bewerkt op dat ogenblik het langshout. Deze bewerking kan volgens het kwartiers- of radiale vlak ofwel volgens het dosse of tangentiale vlak. Beide vlakken ontstaan volgens het snijvlak in de boomstam. Een voorbeeld hiervan is het schulpen. Debiteren van massief hout met de lintzaag (schulpen van een boolplank) Patrick Coene Patrick Coene Debiteren van plaatmateriaal met de paneelzaagmachine 20

21 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen 2.4 Schaven Na het debiteren van de verschillende onderdelen kunnen we schaven. Bij deze bewerking voorzien we de ruw gezaagde stukken van een gladder oppervlak, zodat we vlakke en haakse stukken krijgen. We onderscheiden bij het schaven in principe vier opeenvolgende bewerkingen: Vlakschaven Haaks schaven Vlakschaven Patrick Coene Patrick Coene Haaks schaven 21

22 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Op breedte schaven Van dikte schaven Op breedte schaven Patrick Coene Patrick Coene Van dikte schaven 22

23 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Voor het vlak en haaks schaven gebruiken we een vlakschaafmachine of een vlakbank. Heel belangrijk bij het vlakschaven is de stand van de afvoertafel. Om vlak en recht te kunnen schaven moet die tafel correct ingesteld staan volgens de snijcirkel van de schaafas. Bij het haaks schaven moet de geleider ingesteld staan op 90. In beide gevallen wordt het hout manueel via de tafels over de schaafas gebracht. De laatste twee bewerkingen noemen we ook wel eens op afmeting schaven. Bij het op afmeting schaven gebruiken we een vandiktebank, We schaven alle werkstukken eerst op breedte en dan op dikte. De vier schaafbewerkingen kunnen we ook met één machine uitvoeren. Het hout wordt dan in één doorvoer aan vier zijden geschaafd en dit volgens de gebruikelijke opeenvolgende bewerkingen. We spreken in dit geval van een vierzijdige schaafmachine. 23

24 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding 2.5 Aanduidingen Doel Om de verschillende onderdelen van een meubel zoals een raamwerk, een lade of een paneel, de juiste plaats te geven in het geheel, plaatsen we herkenningstekens. De herkenningstekens vullen we aan met een cijfer of een letter om de plaats van het onderdeel duidelijk te situeren. Als letters gebruiken we V (voor), R (rechts), A (achter) of L (links). Deze paringstekens, ook paartekens genoemd, brengen we aan met een blauw of rood potlood of een speciaal smetkrijt op elk onderdeel van het werkstuk. Tip Zorg ervoor dat de kleur van het paringsteken contrasteert met de kleur van het hout. Hierdoor vermijden we vergissingen tijdens het afschrijven, het manuele of machinale afwerken en het monteren van onderdelen. Deze tekens zorgen er ook voor dat je met meerdere mensen aan hetzelfde project kunt werken. Paringstekens kunnen school-, bedrijf- of streekgebonden zijn. Ze zijn niet genormaliseerd. Zo kunnen er kleine afwijkingen ontstaan in de vorm of de schrijfwijze van de tekens. 24

25 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen De meest gebruikte aanduidingen zijn: Patrick Coene Aanduidingen 25

26 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Paringstekens plaats je op de mooiste, meestal zichtbare zijde van het werkstuk. Je houdt er rekening mee dat bij machinale bewerkingen achteraf het paringsteken niet volledig verdwijnt. De zijde waarop je het paringsteken aanbrengt, noemen we de gepaarde zijde. Daar waar geen paringsteken staat, noemen we de ongepaarde zijde. Sommige bedrijven vervangen de paringstekens door barcodes op de verschillende onderdelen. Deze codes bevatten naast de aanduiding van de plaats, ook de verdere bewerkingen in het productieproces. Yvo Borry Codering van stukken 26

27 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Voorbeeld barcode van een vleugelonderdeel Voorbeeld barcode van een rest voor een raamonderdeel 27

28 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding 28

29 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen 29

30 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Onderdelen Stijlen Stijlen zijn de verticale stukken aan de buitenkant van het werkstuk. We onderscheiden linkse en rechtse stijlen. Bij plaatmateriaal gebruiken we de benamingen zijden of zijkanten. Ze worden meestal gemerkt met een teken dat lijkt op een gedrukt cijfer 3. Variante benaming bij massief hout: staanders. 30

31 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Regels Regels zijn de horizontale stukken tussen de stijlen. We onderscheiden een bovenregel, een middenregel of meerdere tussenregels en een onderregel. Soms komt een dubbele onderregel voor bij schrijnwerkonderdelen. Ze worden meestal gemerkt met een driehoek waarvan het toppunt de bovenregel is en de basis de onderkant aanduidt. Als er meerdere tussenregels zijn, kunnen we een nummer of een letter bij het paringsteken aanbrengen om de plaatsbepaling van deze regels te behouden. Wanneer alleen een bovenregel voorkomt zonder midden- of onderregel kan het gebeuren dat het paringsteken van boven- én onderregel tezelfdertijd gebruikt wordt. Bij plaatmateriaal spreken we van kopstuk, vaste legplank en bodemstuk of grondstuk. 31

32 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Posten Posten zijn de verticale stukken tussen de stijlen. Ze verbinden de boven- en onderregel of de tussenregels met elkaar. Ze worden meestal gemerkt met een X-teken dat bovenaan gesloten is. Als er meerdere posten in het werkstuk voorkomen, kunnen we net als bij de tussenregels een nummer of een letter, als aanvulling op het paringsteken, toekennen. Bij plaatmateriaal gebruiken we de benaming tussenstuk of tussenzijde. Variante benaming bij massief hout: tussenstijl of tussenstaander. 32

33 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Panelen Panelen zijn de vullingen tussen de stijlen, posten en regels, die we voorzien van paneelgroeven om de panelen te kunnen plaatsen. Panelen kunnen we evenwel ook in een sponning plaatsen, hoewel dit eerder bij specifieke toepassingen voorkomt. De plaatsing van opgelegde lijsten aan stijlen en regels is hiervan een voorbeeld. Panelen kunnen uit massief hout of plaatmateriaal gemaakt worden. Bij gebruik van massief hout bestaat het paneel uit verschillende stukken. Hierbij moeten we rekening houden met de houtstructuur. Want de afzonderlijke delen worden tot één paneel samengevoegd. Het paringsteken voor massieve panelen kan uit een driehoek of een paarlijn met gesloten zijkanten bestaan of uit een gesloten sint-andrieskruis. Meerdere panelen kunnen diverse lijnen in het paringsteken bevatten. Panelen krijgen andere benamingen volgens hun positie in een meubel, zoals kast- of ladebodem, legboord, zijpaneel, rugpaneel en deurpaneel. 33

34 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Werkwijze De paringstekens bepalen de uiteindelijke plaats van een onderdeel in het geheel. Gebreken plaatsen we best aan de aan het zicht onttrokken zijden of in delen die we later wegwerken. Enkele vuistregels: We brengen paringstekens aan na het schaven. De paringstekens plaatsen we met het oog op de constructie en de positieve of foutieve eigenschappen van het hout. Stijlen en posten houden we tijdens het aanbrengen van de paringstekens samen. Hetzelfde geldt voor de regels. Bij de plaatsing van paringstekens moeten we rekening houden met de vezelrichting. Zo vermijden we moeilijkheden om het werkstuk nadien verder af te werken. De paringstekens moeten we duidelijk leesbaar en met zorg aanbrengen, zodat je ze niet verkeerd kan interpreteren. Als we paringstekens aanbrengen, houden we rekening met de plaats, zodat ze niet volledig verdwijnen bij latere machinale bewerkingen. Bij verticale stukken plaats je ze best op de bovenste helft en nooit op de plaats waar verbindingen komen. Bij het aanbrengen van meerdere paringstekens op hetzelfde stuk plaatsen we aanvullend: V van voorzijde; R van rechterzijvlak; A van achterzijde; L van linkerzijvlak. 34

35 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen Bij hoekvormende verbindingen volgens de houtbreedte komen de paringstekens op de diktekanten. Voorbeelden: laden, een trapboom of plaatmeubelen. 35

36 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Tip Paringstekens bij schrijnwerkelementen brengen we aan op de binnenzijde van het raam of de deur. Je kunt hier met twee kleuren werken als je het vaste en het bewegende gedeelte aanduidt. Aanvullende nummering en belettering bij regels en posten plaats je het best van boven naar onderen en van links naar rechts. 36

37 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen 2.6 Afschrijven Afschrijven betekent dat je de nodige lijnen aanbrengt op de geschaafde onderdelen die de afmetingen en de plaats bepalen waar constructieve bewerkingen uitgevoerd worden. Het afschrijven moet nauwkeurig gebeuren op basis van de werktekening. Want in deze fase van de uitvoering bepaal je alle afmetingen van het werkstuk. Het spreekt voor zich dat voor manuele bewerkingen de afschrijving meer tijd in beslag neemt dan bij machinale bewerkingen. Patrick Coene Patrick Coene Afschrijven 37

38 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding Meest voorkomende benamingen: gepaarde zijde ongepaarde zijde dagzijde buitenzijde eindlijn eindvermindering eindverminderingslijn daglijn dagvermindering dagverminderingslijn dagopening; verticaal en horizontaal dagtoegeving toegevingslijn schouderingslijn aanduiding gaten aanduiding pennen zijde waarop het paringsteken staat zijde tegenover de gepaarde zijde binnenzijde; aan de open kant van het paringsteken zijde tegenover de dagzijde uiterste begrenzinglijn van de afschrijving; netto lengte van het stuk afstand genomen vanaf de eindlijn tot de eindverminderingslijn begrenzing van het te boren gat, bepaald door de eindvermindering eindlijn verminderd met de breedte of dikte van het te vergaren stuk vermindering van het gat voor groefdiepte, lijst- en/of sponningbreedte, genomen vanaf de daglijn begrenzing van het te boren gat, aangezet vanaf de daglijn verticale en horizontale afstand tussen de daglijnen toegeving van de pen voor de lijst- en/ of sponningbreedte, aangezet vanaf de daglijn daglijn min de dagtoegeving aansluiting van de pen met het aanliggende stuk midden van de plaats waar de gaten komen begrenzingslijn waar de pennen komen 38

39 2 Werkvoorbereiding Houtverbindingen 39

40 Houtverbindingen 2 Werkvoorbereiding 40

41 3 Terminologie houtverbindingen Houtverbindingen 3 TerminoloGIE houtverbindingen Breedteverbindingen Een breedteverbinding is een verbinding waarbij je meerdere stukken aan elkaar verbindt, om een breder vlak te creëren. Je verbindt de diktezijden met elkaar door middel van een verbindingsmiddel dat voor de stevigheid zorgt. Bij het samenstellen van de breedteverbinding leg je de hartkanten afwisselend. Zo kan je de effecten van het werken van het hout beperken. Je moet ook rekening houden met de kleur van het hout: geen donkere en lichte kleuren naast elkaar. We geven er de voorkeur aan geen kwartier- en dosse gezaagd hout met elkaar samen te voegen, want de tekening is totaal verschillend. De planken schaven we recht en zuiver haaks met het oog op verdere machinale bewerkingen van de stukken. 41

42 Houtverbindingen 3 Terminologie houtverbindingen Samenstellen kwartier Samenstellen halfkwartier Dirk Watthé Dirk Watthé Dirk Watthé Samenstellen dosse Zoekkantjes Mogelijke constructies : Bij een gesloten niet-doorgaande verbinding hebben de pennen, tanden en geprefabriceerde verbindingselementen zoekkantjes om een vlottere montage en een betere lijmverdeling te krijgen. 42

43 3 Terminologie houtverbindingen Houtverbindingen 43

44 Houtverbindingen 3 Terminologie houtverbindingen Dikteverbindingen Bij een dikteverbinding verbinden we de breedtezijden met elkaar om een dikker stuk te creëren. Een extra versteviging is mogelijk door een van onderstaande constructievormen te gebruiken. Als je een dikteverbinding samenstelt moet je rekening houden met dezelfde voorwaarden als bij de breedteverbindingen om de voeg tussen de twee stukken hout gesloten te houden. Mogelijke constructies : 44

45 3 Terminologie houtverbindingen Houtverbindingen Lengteverbindingen Een lengteverbinding is een verbinding waarbij twee stukken met een lasverbinding een langer geheel vormen door de uiteinden te laten overlappen. De lengte van de las bedraagt 1 ½ tot 2 keer de breedte/hoogte van het hout, met uitzondering van de vingerlas. Op zichzelf hebben deze lassen geen stevigheid en daarom worden ze gelijmd of verstevigd met nagels, schroeven of bouten. Bepaalde verbindingen kunnen ook met een houten deugel worden verbonden. Mogelijke constructies : 45

46 Houtverbindingen 3 Terminologie houtverbindingen Mogelijke constructies : Hoekverbindingen De stijlen en de regels van de constructie vormen de hoekverbindingen. De constructie kun je zowel volgens de breedte zoals bij raamwerken, als volgens de dikte zoals bij laden uitvoeren. De meeste verbindingen moet je in bepaalde toepassingen verstevigen door verlijming. Andere hoekverbindingen verstevigen we met mechanische systemen. Bijvoorbeeld bij bedden. 46

47 3 Terminologie houtverbindingen Houtverbindingen Mogelijke constructies : 47

48 Houtverbindingen 3 Terminologie houtverbindingen T-verbindingen Mogelijke constructies : De T-verbinding die de stijl of post en de regel vormen, noemen we ook een middenverbinding. Net zoals de hoekverbindingen kunnen we de T-verbindingen extra verstevigen. 48

49 3 Terminologie houtverbindingen Houtverbindingen Mogelijke constructies : 49

50 Houtverbindingen 3 Terminologie houtverbindingen Kruisverbindingen Bij de kruisverbindingen wordt de halfhoutverbinding het meest toegepast. Die verbinding vind je vooral bij kleinhoutverbindingen. Hier wordt de kruisverbinding gevormd door twee doorlopende stukken. Net zoals bij hoek- en T-verbindingen kun je de verbindingen extra verstevigen. Mogelijke constructies : Net zoals bij andere halfhoutverbindingen kun je stukken met ongelijke diktes samenstellen. Verstekverbindingen Verstekverbindingen zijn hoekverbindingen of T-verbindingen. De onderdelen van de constructie vormen een hoek van 90 met een voeglijn op 45 dwars over de vezelrichting. De schouderingen kun je volledig of gedeeltelijk in het verstek brengen. De uitvoeringen kunnen verschillen, maar het uitzicht blijft gelijk. We kunnen deze verbindingen verstevigen door een verlijming of met mechanische systemen. We spreken van een vals verstek wanneer de hoek tussen de stukken geen 90 is. Verstekverbindingen pas je meestal toe bij: houtstukken die over hun volledige breedte geprofileerd zijn; een constructie waarin kopshout volledig of gedeeltelijk onzichtbaar moet zijn. 50

51 4 Verbindingsmogelijkheden Houtverbindingen 4 VerbindingsmoGELIJKHEDEN 4.1 Koud tegen elkaar Toepassing: breedteverbinding en dikteverbinding Dikteverbinding Breedteverbinding Bart De Waele Bernard Despiere Yvo Borry gelijmde tafelpoot 51

52 Houtverbindingen 4 Verbindingsmogelijkheden De verschillende stukken sorteren we volgens kleur en structuur. Dan brengen we de lijm in de lengterichting van het hout aan. De stukken brengen we samen en spannen we op met spangereedschappen. Dirk Watthé Dirk Watthé Breedteverbinding koud tegen elkaar 52

53 4 Verbindingsmogelijkheden Houtverbindingen Dirk Watthé Dirk Watthé Dikteverbinding koud tegen elkaar 53

54 Houtverbindingen 4 Verbindingsmogelijkheden 4.2 Halfhoutverbinding Toepassing: hoekverbinding, T-verbinding, kruisverbinding en lengteverbinding Hoekverbinding T-verbinding Kruisverbinding Lengteverbinding Bij deze verbinding werken we de helft van de dikte of de breedte van de stukken weg waardoor ze terug in één vlak vergaren. Bij de samenstelling van vlakke constructies volgens de houtdikte is de halfhoutverbinding een constructiemethode die een minimum aan werk en gereedschappen vergt. Halfhoutverbindingen passen we hoofdzakelijk toe bij de uitvoering van dakconstructies zoals het in de lengte verbinden van de muurplaten. De halfhoutverbinding heeft op zichzelf geen sterkte. Lijmen of een mechanische versteviging moeten hiervoor zorgen. Het is van groot belang dat de schouderingen goed tegen de dagkanten aansluiten. De rechte liplas is een halfhoutverbinding die aan elkaar is bevestigd met een mechanisch verbindingsmiddel (nagel, schroef ). Aan de uiteinden zagen we een lip op halve houtbreedte of -dikte. De lengte van de las is minimaal een- tot tweemaal de breedte van de balk. 54

HET MAKEN VAN EEN RAAMWERK MET EEN

HET MAKEN VAN EEN RAAMWERK MET EEN HET MAKEN VAN EEN RAAMWERK MET EEN GESLOTEN PEN EN GATVERBINDING HANDELINGSANALYSE Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. VOORBEREIDING...

Nadere informatie

Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling:

Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling: T-verbinding op halve houtdikte Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling: INHOUD 1 ORGANISATIE... 3 1.1 DE WERKBANK... 3 1.1.1 Doel... 3 1.2 DELEN... 3 1.3 PAREN VAN HOUT... 5 1.3.1

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER TIMMERMAN (HIVA/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid INTERIEURBOUWER (SERV/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELMAKER. De meubelmaker maakt tafels, stoelen, kasten, bureaus, bedden, in massief hout en in plaatmateriaal.

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELMAKER. De meubelmaker maakt tafels, stoelen, kasten, bureaus, bedden, in massief hout en in plaatmateriaal. OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELMAKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002) De meubelmaker

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Meubelmaker

Overzicht modulefiches Meubelmaker Overzicht modulefiches Meubelmaker Inhoud Basis machinale houtbewerking... 2 Basis manuele houtbewerking... 3 Machinale houtbewerking... 5 Manuele houtverbindingen... 6 Oppervlaktebehandelingen hout...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INDUSTRIEEL VERPAKKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INDUSTRIEEL VERPAKKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR INDUSTRIEEL VERPAKKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002)

Nadere informatie

Overzicht modulefiches van hout Binnen- en buitenschrijnwerker

Overzicht modulefiches van hout Binnen- en buitenschrijnwerker Overzicht modulefiches van hout Binnen- en buitenschrijnwerker Inhoud Manuele houtverbindingen... 2 Basis manuele houtbewerking... 3 Basis machinale houtbewerking... 4 Machinale houtbewerking... 5 Interieurelementen...

Nadere informatie

Voorbeeld parameters voor hout Bekijken we onderstaand dubbel opendraaiend raam.

Voorbeeld parameters voor hout Bekijken we onderstaand dubbel opendraaiend raam. Voorbeeld parameters voor hout Bekijken we onderstaand dubbel opendraaiend raam. Technische kenmerken Afgewerkte breedte van het onderste kaderprofiel: 120 Afgewerkte breedte overige kaderprofielen 80

Nadere informatie

Tablethouder Praktijkopdracht

Tablethouder Praktijkopdracht Tablethouder c n o C t p e In deze praktijkopdracht ga je een houder maken voor een tablet of ipad. Misschien voor je eigen tablet, of voor iemand die je kent. De houder maak je van hardhout. In overleg

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER RSO/LW/EXT/DOC/037bijl23 OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) INTERIEURBOUWER Beroepsprofielen in de bouwnijverheid

Nadere informatie

e l Hout B R I C O F I C H E

e l Hout B R I C O F I C H E 5043676 r u e Een d en s t a a l p t u o H E H I C F C O I B R Hout B R I C O F I C H E Inleiding Als u een deur zoekt, dan vindt u een ruim aanbod in de meest uiteenlopende en fijnste houtsoorten. De

Nadere informatie

1. Bestudeer de werktekeningen Bestudeer de werktekeningen met de titel Tablethouder en nummer

1. Bestudeer de werktekeningen Bestudeer de werktekeningen met de titel Tablethouder en nummer In deze praktijkopdracht ga je een houder maken voor een tablet of ipad. Misschien voor je eigen tablet, of voor iemand die je kent. De houder maak je van hardhout. In overleg met je docent kun je bijvoorbeeld

Nadere informatie

Nr.: 112 Deuvelverbindingen maken met de VS 600

Nr.: 112 Deuvelverbindingen maken met de VS 600 Nr.: 112 Deuvelverbindingen maken met de VS 600 Omschrijving Houtverbindingen met ronde deuvels behoren tot de meest gebruikte houtverbindingen in de meubelbouw. Deze verbindingssoort is erg stabiel en

Nadere informatie

Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling:

Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling: Zaag- en steekoefening op 90 Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling: INHOUD 1 ORGANISATIE... 3 1.1 INLEIDENDE BEGRIPPEN... 3 1.2 WERKTEKENING... 5 1.3 TE GEBRUIKEN GEREEDSCHAPPEN...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BINNENSCHRIJNWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BINNENSCHRIJNWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BINNENSCHRIJNWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (HIVA/FVB,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in samenwerking met

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002) De machinaal houtbewerker

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13:30-15:00 uur BOUWTECHNIEK-TIMMEREN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 50 vragen.

Nadere informatie

Reflectie HOUTBEWERKING. Handleiding Lamellenfrees. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

Reflectie HOUTBEWERKING. Handleiding Lamellenfrees. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 Reflectie HOUTBEWERKING Handleiding Lamellenfrees Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wat is een lamellenfrees... 3 3. Voorbereiding...

Nadere informatie

Projectdossier. F-verbinding met lijst. 3 BHT Leerkracht: P. Adriaenssens

Projectdossier. F-verbinding met lijst. 3 BHT Leerkracht: P. Adriaenssens Projectdossier F-verbinding met lijst 3 BHT Leerkracht: P. Adriaenssens Leerling:.. INHOUD VOORBEREIDING Tekening op schaal Werkgang opstellen. VHO: Verbindingen met lijst en de vandikteschaafmachine.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN (HIVA/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

meubelwerktekening bijzettafel pilar Afmetingen eindproduct: D 40 x B 40 x H 50 cm

meubelwerktekening bijzettafel pilar Afmetingen eindproduct: D 40 x B 40 x H 50 cm meubelwerktekening bijzettafel pilar Afmetingen eindproduct: D 40 x B 40 x H 50 cm benodigdheden Materiaal: plaatmateriaal, dikte 18 mm: massief hout, multiplex en/of mdf zie de zaaglijst hieronder houtlijm,

Nadere informatie

bouwtechniek-timmeren CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D

bouwtechniek-timmeren CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 4 A B X C D bouwtechniek-timmeren SPE KB 2009 minitoets bij opdracht 4 variant c Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Projectdossier bijzettafel. 3 BHT Leerkracht: P. Adriaenssens M. De Wilde

Projectdossier bijzettafel. 3 BHT Leerkracht: P. Adriaenssens M. De Wilde Projectdossier bijzettafel 3 BHT Leerkracht: P. Adriaenssens M. De Wilde Leerling:.. INHOUD VOORBEREIDING Tekening op schaal Schetsen: Formulier houtstaat Werkgang VHO: bevestigingsmaterialen, de zwaluwstaartverbinding,

Nadere informatie

Kozijnen Vensterdeuren en wintertuinen

Kozijnen Vensterdeuren en wintertuinen Constructiehandleiding 04/2009 FELDER KG voor Kozijnen Vensterdeuren en wintertuinen NIEUW-IV 78 SPONNING In 7 stappen tot een perfect raam De Felder WP-HW vensterwerktuigset voor de meest individuele

Nadere informatie

Uw eigen broedhok bouwt u zo

Uw eigen broedhok bouwt u zo 1 Zelf aan de slag Uw eigen broedhok bouwt u zo Dit hebt u nodig: spijkertjes schroeven 3,5 x 30 mm schroeven 3,5 x 10 mm 2 scharnieren 7 x 7 cm 2 eierkist-sluitingen 1 drukschakelaar met maakcontact elektriciteitsdraad

Nadere informatie

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u:

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u: Montage handleiding Verpakking Naast de referentie van het meubel staat soms nog een getal op het verpakkingslabel. Dit betekent dat het gaat om één meubel wat is verpakt in meerdere pakketten, tezamen

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding Meubelmaker BO HO 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 39 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding - beroep... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

klusopdracht 1 Kistje Ontdek www.ontdekhout.nl

klusopdracht 1 Kistje Ontdek www.ontdekhout.nl Inhoudsopgave Vraag je begeleider... 2 Inleiding... 2 Voorbereiding... 3 1. Hoeveel uren heb je nodig?... 3 2. Bekijk de werktekening... 3 3. Vul de materiaalstaat in... 3 4. Vraag je begeleider om de

Nadere informatie

Kunstwerk Mevr. L. Vertessen Uitgevoerd door : 6 BH Provil Lommel

Kunstwerk Mevr. L. Vertessen Uitgevoerd door : 6 BH Provil Lommel 2013 Kunstwerk Mevr. L. Vertessen Uitgevoerd door : 6 BH Provil Lommel Van schrijnwerker, in spe, tot kunstenaars. Inleiding In het begin van het schooljaar werd ons de vraag gesteld, om mee te doen aan

Nadere informatie

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een Owokern HPL Technische informatie. Boren Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een spiraalboor (HSS) gebruikt om te

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Naam:. Datum :.. Realisatie : lesrooster afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL

Naam:. Datum :.. Realisatie : lesrooster afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL Naam:. Klas :. NR. : Vak : Techniek Datum :.. Realisatie : lesrooster afstudeerproject 200-20 Steffi Dekinder KHL ) Probleemstelling : Je bent al enkele keren je boek van techniek vergeten mee te brengen

Nadere informatie

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2 Inhoudstafel Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Werkbeschrijving grote ombouw kliko uitgaande van een standaard container van 58 x 74 x 104 cm

Werkbeschrijving grote ombouw kliko uitgaande van een standaard container van 58 x 74 x 104 cm Werkbeschrijving grote ombouw kliko uitgaande van een standaard container van 58 x 74 x 104 cm De vermelde prijzen geven een indicatie van de kosten per juli 2011. Totaalkosten excl. gereedschap ca. 420,-

Nadere informatie

Zelf een kinderbed maken - HORNBACH

Zelf een kinderbed maken - HORNBACH Pagina 1 van 7 Zelf een kinderbed maken - HORNBACH Dit heb je nodig voor jouw project! Materialen Gereedschap 360 x JD Plus spaanplaatschroef verzonken kop 4 x 40 mm 70 x JD Plus spaanplaatschroef verzonken

Nadere informatie

Ze doet het zelf workshop: ZELF LAMBRISERING MAKEN VAN STEIGERHOUT. Door Frederike Dollekamp van Bouwadvieshb27

Ze doet het zelf workshop: ZELF LAMBRISERING MAKEN VAN STEIGERHOUT. Door Frederike Dollekamp van Bouwadvieshb27 Ze doet het zelf workshop: ZELF LAMBRISERING MAKEN VAN STEIGERHOUT Door Frederike Dollekamp van Bouwadvieshb27 Lambrisering Lambrisering is de wandbetimmering, meestal bestaande uit houten paneelwerk,

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

We maken een gereedschapskist en zetten die in de kast in klas, zo hebben we iedere les, het nodige gerief bij.

We maken een gereedschapskist en zetten die in de kast in klas, zo hebben we iedere les, het nodige gerief bij. We hebben allerlei gereedschappen om te werken tijdens de lessen Techniek. Voor deze gereedschappen willen wij zorg dragen. We willen er geen kwijt spelen en iedere les willen we die ook steeds bij de

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

werkstukmap Houtopdracht

werkstukmap Houtopdracht werkstukmap Houtopdracht Henze mussennestkast Samengesteld door J. van wijk - 2012 1 Verklaring gebruikte symbolen: Lees deze tekst aandachtig door. Probeer er iets van te onthouden Dit teken geeft aan

Nadere informatie

Bamboe verbindingen. Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen

Bamboe verbindingen. Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen Bamboe verbindingen Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen Bamboe verbindingen maken Bamboe is rond. Dit zorgt voor een hoop uitdagingen

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2013 V gedurende 890 minuten bouwtechniek-timmeren CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 11 opdrachten. Voor dit examen

Nadere informatie

KLUSOPDRACHT. Borrelblad. Klusopdracht Borrelblad. Alle uitleg voor deze klusopdracht, met de bijbehorende werktekeningen.

KLUSOPDRACHT. Borrelblad. Klusopdracht Borrelblad. Alle uitleg voor deze klusopdracht, met de bijbehorende werktekeningen. Klusopdracht Alle uitleg voor deze klusopdracht, met de bijbehorende werktekeningen. Inhoudsopgave Inleiding...Blz. 3 Voorbereiding...Blz. 4 1. Hoeveel uren heb je nodig? 2. Bekijk de werktekening 3. Vul

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een dakkapel

Cursus KeyCreator. Oefening: tekenen van een dakkapel Cursus KeyCreator Oefening: tekenen van een dakkapel Tekenen van een dakkapel. Op een dak komen regelmatig dakkapellen voor die verschillende vormen kunnen hebben. In deze cursus ziet men hoe men een rechte

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 09:00-10:30 uur BOUWTECHNIEK-TIMMEREN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 52

Nadere informatie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 900 minuten bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Achter het correctievoorschrift is een erratum opgenomen.

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: éénvleugelraam

Cursus KeyCreator. Oefening 3D: éénvleugelraam Cursus KeyCreator Oefening 3D: éénvleugelraam Tekenen van een éénvleugel raam. Een eenvleugel raam tekenen kan via meerdere methodes. Een eerste methode is een constructie met de vleugel als een geheel,

Nadere informatie

Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel

Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel Ga terug naar: overzicht opleidingsvorm 3 1: Algemeen 2: Opleidingsprofiel DOEL: Interieurbouwwerk

Nadere informatie

Mini-broeikas

Mini-broeikas 108.205 Mini-broeikas Stuklijst: N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 10 grenen latjes 10x10x300 mm 20 grenen latjes 10x10x250 mm 4 kunststof folie 210x300 mm 2 scharnieren 12x

Nadere informatie

meubelwerktekening picknicktafel nevada Afmetingen eindproduct: L 180 x B 161 x H 76 cm. Dit meubel is demontabel t.b.v. opslag of verhuizing.

meubelwerktekening picknicktafel nevada Afmetingen eindproduct: L 180 x B 161 x H 76 cm. Dit meubel is demontabel t.b.v. opslag of verhuizing. meubelwerktekening picknicktafel nevada Afmetingen eindproduct: L 180 x B 161 x H 76 cm. Dit meubel is demontabel t.b.v. opslag of verhuizing. benodigdheden Materiaal: steigerplank of tuinhout, dikte 30

Nadere informatie

- Kluswijzer - 7. Zelf een scheidingswand bouwen

- Kluswijzer - 7. Zelf een scheidingswand bouwen 7. Zelf een scheidingswand bouwen U heeft behoefte aan een extra kinderkamer. U wilt die grote zolder in tweeën delen. U zou in de huiskamer graag een aparte werk- of hobbyhoek maken. Dan is een niet-

Nadere informatie

Paardenstaldeur. Deze bouwtekening wordt je aangeboden door

Paardenstaldeur. Deze bouwtekening wordt je aangeboden door Paardenstaldeur Materialen Vuren planken voor de nieuw te maken dorpel(s) Vuren balk 44x67mm voor de nieuwe lekdorpel Houtlijm Scharnieren, 4 stuks Slot(en) en/of schuifje(s) Schroeven 4x40mm, 1 doos Verlorenkop

Nadere informatie

Rolhekken, rolluiken en schaarhekken

Rolhekken, rolluiken en schaarhekken Rolhekken, rolluiken en schaarhekken Rolluiken, rolhekken en schaarhekken kunnen een goed middel zijn om gevels te beschermen tegen vandalisme en inbraak. Door de vele verschillende soorten die er zijn

Nadere informatie

1/12 L 330 M/R L 500 M/R L 750 M/R

1/12 L 330 M/R L 500 M/R L 750 M/R 1/12 LAMELLENWAND L33 / L50 / L75 MONTAGEHANDLEIDING L 330 M/R L 500 M/R L 750 M/R 2/12 Stap 1 Zaag de versterkingsprofielen P7004710 (L330R) / P7005310 (L500R/L750R) of de draagprofielen P7003610 (L330M/L500M/L750M)

Nadere informatie

Hygroscopische eigenschappen

Hygroscopische eigenschappen 2013/12 Hout Hygroscopische eigenschappen Hout en vocht Hout is een natuurproduct dat na droging en verwerking gevoelig blijft voor vocht. Dit betekent dat het kan uitzetten en krimpen. Gebeurt dit ongelijkmatig,

Nadere informatie

Plaatmateriaal. Productinformatie. Folder 68 6.9

Plaatmateriaal. Productinformatie. Folder 68 6.9 Plaatmateriaal Productinformatie Folder 68 6.9 Plaatmateriaal Plaatmateriaal is een veelzijdig materiaal dat zowel voor decoratieve als constructieve doeleinden geschikt is. GAMMA heeft voor iedere toepassing

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Vogelhuis voor balkon en tuin

Vogelhuis voor balkon en tuin Vogelhuis voor balkon en tuin Expeditie naar het dierenrijk. Vogelhuis Kleine en grote dieronderzoekers kunnen weldra op de loer liggen en de wereld voor de eigen balkondeur nieuw ontdekken. 1 Inleiding

Nadere informatie

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1 Blz. 1 1. INLEIDING Bij het werken aan niet of onvoldoend beveiligde vlakbanken vinden in Nederland jaarlijks vele ongevallen plaats door het in aanraking komen met de sneldraaiende beitels. Dit kan zich

Nadere informatie

Instellen en gebruiken van een lintzaagmachine

Instellen en gebruiken van een lintzaagmachine 1 Instellen en gebruiken van een lintzaagmachine Een lintzaagmachine is een bijzonder nuttig apparaat voor zowel het zagen van ronde als rechte vormen. Het zaaglint van een lintzaagmachine loopt in een

Nadere informatie

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2012/747/6//D Indieningsdatum 31 mei 2012 STRUCTUURSCHEMA 40 Basis machinale houtbewerking 80 Plaatsing buitenschrijnwerk

Nadere informatie

www.systimber.com Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag

www.systimber.com Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag Eenvoudig en duurzaam alternatief voor baksteen en beton 1. Zagen 2. Plaatsen 3. Aanspannen Mecanosimpel 50m²/man/dag Standaard palletverpakking inclusief beslag Beschrijving: Dragend en afgewerkt multifunctioneel

Nadere informatie

900.527.11. Frezenset voor buiten- en binnendeuren Entrée et intérieur fraises set porte. Gebruiksaanwijzing Manuel d'instruction

900.527.11. Frezenset voor buiten- en binnendeuren Entrée et intérieur fraises set porte. Gebruiksaanwijzing Manuel d'instruction 900.527.11 Frezenset voor buiten- en binnendeuren Entrée et intérieur fraises set porte Gebruiksaanwijzing Manuel d'instruction C.M.T. UTENSILI S.p.A. Italy - Pesaro 61020 Chiusa di Ginestreto Via Della

Nadere informatie

bouwtechniek-timmeren CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

bouwtechniek-timmeren CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2014 gedurende 890 minuten bouwtechniek-timmeren CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Achter dit examen is een erratum opgenomen. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Hieronder een paar voorbeelden voor invoer van de sponningen Indien er gedeuveld word hoeft er niets te staan bij de kollommen van de Pen

Hieronder een paar voorbeelden voor invoer van de sponningen Indien er gedeuveld word hoeft er niets te staan bij de kollommen van de Pen Genereer profielen In het programma genereer profielen word op een snelle manier de meeste kozijn profileringen, muuraansluitingen, binnenprofileringen en omfrezingen gegenereerd. Dit word gedaan door

Nadere informatie

I Voor kunststof en houten draaikiepramen

I Voor kunststof en houten draaikiepramen Inzethor I Voor kunststof en houten draaikiepramen Eigenschappen: > Plaatsen zonder boren of schroeven > In verstek gezaagde hoeken > Flensdikte slechts 0,8 mm > Op maat gemaakt > Afwijkende vormen mogelijk

Nadere informatie

VTI KORTRIJK - HARELBEKE 1 EERSTE GRAAD INFOFICHE RTH steekkaarten cd-rek 1.2 De toffelzaag:

VTI KORTRIJK - HARELBEKE 1 EERSTE GRAAD INFOFICHE RTH steekkaarten cd-rek 1.2 De toffelzaag: VTI KORTRIJK HARELBEKE 1 EERSTE GRAAD INFOFICHE RTH steekkaarten cdrek 1.2 De toffelzaag: Kenmerken: De toffelzaag bestaat uit een stalen blad met verstevigde stalen rug en een recht handvat in hout of

Nadere informatie

Plafond Renoveren en/of Decoreren. Nummer 29

Plafond Renoveren en/of Decoreren. Nummer 29 Nummer 29 Art.nr. 912743 Woont u in een ouder huis dan kent u het probleem-plafond. Scheuren en barsten die u kunt blijven vullen, plafondplaten die doorzakken of zelfs naar beneden dreigen te komen. Zo

Nadere informatie

Boomhutbed. Deze bouwtekening wordt je aangeboden door

Boomhutbed. Deze bouwtekening wordt je aangeboden door Boomhutbed Materialen Vurenhout 44x69x3300mm 8 stuks 33x120x3300mm 4 stuks 18x120x2100mm 12 stuks 12x69x3000mm 5 stuk 18x69x2500mm 1 stuk 18x195x3000mm 4 stuks 22x22x3000 1 stuk 44x44x3600mm 2 stuks Vuren

Nadere informatie

HOE ZELF UW KEUKENPLAATSEN

HOE ZELF UW KEUKENPLAATSEN HOE ZELF UW KEUKENPLAATSEN Hoe beginnen : We gaan er vanuit dat de nutsvoorzieningen zoals wateraansluiting, dampkapdoorvoer, stroompunten toestellen enz. op de desbetreffende plaats zijn voorzien. Neem

Nadere informatie

Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com

Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren. Een Uniek concept. Voor verdere inlichting: info@groupthys.com of www.groupthys.com Een Uniek concept. 1. Deurblad sluiting met 6 zichtbare scharnieren Deurblad/ -kast zowel rechts- als linksdraaiend Thys Ready Door classic plaatsklare deur en deurkast plaatsbaar - scharniert op 6 zichtbare

Nadere informatie

Fietsenstalling. Eigenschappen voor Polycarbonaat. Maximale gebruikstemperatuur. Lineaire uitzettingscoëfficiënt. Brandgedrag

Fietsenstalling. Eigenschappen voor Polycarbonaat. Maximale gebruikstemperatuur. Lineaire uitzettingscoëfficiënt. Brandgedrag Fietsenstalling De lasafdeling krijgt een bestelling voor 10 fietsenstallingen. Er moet heel wat gerekend en beslist worden om een prijsofferte te kunnen maken en om het materiaal te kunnen bestellen.

Nadere informatie

voor de professioneel Montage instructies AMBIENTE

voor de professioneel Montage instructies AMBIENTE AMBIENTE Montage instructies voor de professioneel index Voorbereiding Benodigd gereedschap Onderbalken...4 Keuze materiaal Plaatsing onderbalken Plaatsing onderbalken bij terras zonder kaderprofiel (sit.

Nadere informatie

B. Woningafscherming. a. Profielenoverzicht I. ROLLUIKEN I. LAMELLEN STORVINYL P 958 P 3801 P 951 P 299 LUXOR P 293 EXTRA P 3800 P 292 MINI

B. Woningafscherming. a. Profielenoverzicht I. ROLLUIKEN I. LAMELLEN STORVINYL P 958 P 3801 P 951 P 299 LUXOR P 293 EXTRA P 3800 P 292 MINI Z B. Woningafscherming I. ROLLUIKEN I. LAMELLEN a. Profielenoverzicht STORVINYL 13.5 P 958 11 14.5 9.5 8 40 P 292 MINI 14.5 P 966 (INOX) 293 P 971 (INOX) 299 P 972 299 60 37 55 50 50 P 293 EXTRA P 3800

Nadere informatie

KOZIJNENLIJM 0819 SLS

KOZIJNENLIJM 0819 SLS 1. TOEPASSING ALGEMEEN Frencken Kozijnenlijm 0819 SLS is ontwikkeld als antwoord op de prestatie-eisen aan kozijnhoekverbindingen zoals omschreven in RL0819. SHR rapport SHR 12.0385 dient als basis voor

Nadere informatie

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2013 gedurende 920 minuten bouwtechniek-timmeren CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 12 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :holle wand

MONTAGEHANDLEIDING. :holle wand MONTAGEHANDLEIDING model type :LIMBURG :holle wand => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 7 stappen in deze handleiding.

Nadere informatie

124.025 Zonnecel vakwerkmolen

124.025 Zonnecel vakwerkmolen is uniek 124.025 Zonnecel vakwerkmolen Onderdelenlijst: 1 x vierkant geperforeerd blik 0,5 x 12 x 100mm 20 x latten 10 x 10 x 250 mm of 10 x latten 10 x 10 x 500 mm 2 x latten 5 x 10 x 300 mm of 2 x latten

Nadere informatie

Aantrekkelijk lichtobject

Aantrekkelijk lichtobject Aantrekkelijk lichtobject Lichtend voorbeeld Aantrekkelijk lichtobject De lichtbak laat zien hoe aan elke kamer een sfeervolle ambiance en een bijzonder accent kan worden verleend. 1 Inleiding Ook met

Nadere informatie

Handleiding. HMB 4-seizoenen pui Samenstelling & montage

Handleiding. HMB 4-seizoenen pui Samenstelling & montage Handleiding HMB 4-seizoenen pui Samenstelling & montage Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Opties 4-seizoenen pui 3 3. Rekenformule 5 4. Bewerking aan kozijn 8 5. Bewerking aan de twee buitenste deuren 11

Nadere informatie

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid

Leginstructies. Natural Floor VOORAF. Europese Eik Europese Productie. Acclimatisering. Omgevingstemperatuur en Relatieve Luchtvochtigheid Leginstructies VOORAF Voor een goed resultaat is het absoluut noodzakelijk de leginstructies nauwkeurig te volgen. Het is belangrijk om, bij daglicht, alle panelen voor en tijdens de plaatsing te controleren

Nadere informatie

Speed-Cut-Machine. Het snelle afkortcentrum voor alle houtbouwbedrijven. Innovatief voor de houtindustrie

Speed-Cut-Machine. Het snelle afkortcentrum voor alle houtbouwbedrijven. Innovatief voor de houtindustrie Speed-Cut-Machine SC-3 Het snelle afkortcentrum voor alle houtbouwbedrijven Innovatief voor de houtindustrie 2 De meest doordachte machine voor houtafmetingen van 20 x 40 mm tot 200 x 450 mm Machines worden

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

Massief houten lijsten met klassiek contraprofiel

Massief houten lijsten met klassiek contraprofiel Nr. 108 Massief houten lijsten met klassiek contraprofiel A Beschrijving Massief houten lijsten voor meubelfronten (deuren, schuiflades), cassettenplafonds of lambriseringen zijn traditionele technieken

Nadere informatie

De diepte van de geleider is verschillend bij de Duco Twin 120 en de Duco Screen 120. DucoTwin 120. DucoScreen 120

De diepte van de geleider is verschillend bij de Duco Twin 120 en de Duco Screen 120. DucoTwin 120. DucoScreen 120 Duco De behuizing werd speciaal ontworpen voor onzichtbare plaatsing > Krachten moeten overgebracht worden via de binnenzijde van deze behuizing. Houd je dus goed aan deze plaatsingsinstructies wat betreft

Nadere informatie

Scheidingswanden. Nummer 21

Scheidingswanden. Nummer 21 Nummer 21 Art.nr. 910260 In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden als scheidingswanden gaat plaatsen. We geven eerst een beschrijving van scheidingswanden. Daarna

Nadere informatie

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING :

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele

Nadere informatie

PROFIELEN EN VERBINDINGEN

PROFIELEN EN VERBINDINGEN PROFIELEN EN VERBINDINGEN Finnlogs gebruikt bij logbouw Noord-Europees hout om een gestage hoge kwaliteit te garanderen in onze producten. Dit kwaliteitshout bieden wij in massieve en glulam balken (verlijmd

Nadere informatie

Nek en Pilaar. Figuur 12. Tabel 1

Nek en Pilaar. Figuur 12. Tabel 1 Nek en Pilaar In figuur 12 resp. 13 wordt de vorm en afmeting van de nek resp. pilaar gegeven. Deze worden gemaakt uit drie lagen hout, twee van 12mm dik en de middelste is 18mm dik, welke stevig met elkaar

Nadere informatie

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3

1 PRODUCTBESCHRIJVING SAMENSTELLING GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens INHOUDSTAFEL 1 PRODUCTBESCHRIJVING 3 1.1 SAMENSTELLING 3 1.2 GAMMA 3 2 EIGENSCHAPPEN 3 2.1 MECHANISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 3 3 TRANSPORT EN OPSLAG 3 4 BEWERKING

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Parket: zo veelzijdig

Parket: zo veelzijdig 12 HOUT Parket: zo veelzijdig Parket doet automatisch denken aan klassieke en rustieke interieurs waar het uiteraard een vaste waarde blijft. Maar we zien houten vloeren ook vaak opduiken in moderne interieurs.

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES

PLAATSINGSINSTRUCTIES 1/8 Algemeen Durasid is een compleet gevelbekledingssysteem geschikt voor nieuwbouw en renovatie: ideaal voor toepassingen in woningbouw, chaletbouw, industriebouw De gevelpanelen kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Projectdossier. F-verbinding met sponning. 3 BHT Leerkracht: P. Adriaenssens

Projectdossier. F-verbinding met sponning. 3 BHT Leerkracht: P. Adriaenssens Projectdossier F-verbinding met sponning 3 BHT Leerkracht: P. Adriaenssens Leerling:.. INHOUD VOORBEREIDING Tekening op schaal Werkgang verder afwerken. VHO: Verbindingen met sponning en de vlakschaafmachine.

Nadere informatie