Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout"

Transcriptie

1 RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21

2 Inhoud 1 Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject (aangepast) Sleutelvaardigheden Basiscompetenties van de opleiding Eigen werkzaamheden plannen Instructies in verband met welzijn op het werk en kwaliteit Basis houtbewerking, profileringen en houtverbinding Oppervlaktebehandeling Voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden in het kader van restauratie- en/of conservatieopdrachten Restauratie Conservatie Afwerking Modules Module Basis machinale houtbewerking M HO G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Basis manuele houtbewerking M HO G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Manuele houtverbinding M HO G Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Initiatie meubelrestauratie M HO Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Eenvoudig meubel - massief M HO Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Eenvoudig meubel fineer M HO Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Meubel - massief M HO Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Versie {1.0} Ontwerp Pagina 2 van 21

3 3.7.4 Basiscompetenties Module Meubel - fineer M HO Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Complex meubel - massief M HO Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Complex meubel - fineer M HO Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Versie {1.0} Ontwerp Pagina 3 van 21

4 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De beroepsopleiding hoort thuis in het studiegebied Hout. Voor deze opleiding is er geen beroepscompetentieprofiel beschikbaar. Het beroep van werd wel opgenomen in de beroepenstructuur sector: stofferingen en houtbewerking (SERV, januari 2002, D/2002/4665/5). Dit opleidingsprofiel kwam tot stand in samenwerking met het Opleidingscentrum Hout (OCH). Het opleidingsprofiel werd gevalideerd door het Opleidingscentrum Hout en door Fedustria: de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. 1.2 Inhoud In de opleiding worden de basiscompetenties aangeleerd met betrekking tot het uitvoeren van restauratie-, conservatie en afwerkingswerkzaamheden aan klassieke en moderne meubelen. Na deze opleiding kan de cursist: zijn eigen werkzaamheden plannen; instructies in verband met welzijn op het werk en kwaliteit uitvoeren; basis houtbewerking, profileringen en houtverbindingen uitvoeren; voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden in kader van restauratie- en/of conservatieopdracht uitvoeren; een restauratieproject uitvoeren met inbegrip van zowel de restauratie, de conservatie als de afwerking. 1.3 Certificering Deze opleiding leidt tot het certificaat. 1.4 Niveau De opleiding wordt ingedeeld als niveau secundair onderwijs. 1.5 Duur De opleiding omvat in totaal 1040 lestijden. 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Niveau 1 Binnenschrijnwerker BO HO BSO3 GB 2 Buitenschrijnwerker BO HO BSO3 GB 3 Daktimmerman BO HO BSO3 GB 4 Interieurbouwer BO HO BSO3 5 Meubelmaker BO HO BSO3 6 Meubelstoffeerder BO HO BSO3 7 Plaatser parket BO HO BSO2 8 Restauratievakman BO HO BSO3 meubelstofferen 9 Vakman houtsnijwerk BO HO SO 10 BO HO SO i.s.m. sector Nr. Opleidingen Lestijden Referentiekader Reglementering Versie {1.0} Ontwerp Pagina 4 van 21

5 1.7 Modules Naam Lestijden Basis machinale houtbewerking M HO G Basis manuele houtbewerking M HO G Manuele houtverbinding M HO G Initiatie meubelrestauratie M HO Eenvoudig meubel - massief M HO Eenvoudig meubel - fineer M HO Meubel - massief M HO Meubel - fineer M HO Complex meubel - massief M HO Complex meubel - fineer M HO Versie {1.0} Ontwerp Pagina 5 van 21

6 1.8 Leertraject (aangepast) 40 Basis machinale houtbewerking 40 Basis manuele houtbewerking Eenvoudig meubel - massief 120 Meubel - massief 120 Complex meubel - massief Manuele houtverbinding 140 Eenvoudig meubel - fineer Meubel - fineer Complex meubel - fineer 140 Initiatie meubelrestauratie Restauratievakman meubelen 1040 Lt 1.9 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Specificatie Abstract denken In staat zijn verder te denken dan concreet SV01 waarneembare gegevens. Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een SV02 taak nauwkeurig te voltooien. Beslissingsvermogen In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een SV04 handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te SV06 onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te SV07 bedenken en uit te voeren. Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. SV09 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 6 van 21

7 Sleutelvaardigheid Specificatie Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende SV12 omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te SV15 stellen, de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een SV17 product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn SV19 competenties te verbreden en te verdiepen. Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht SV32 gedurende lange tijd aan een taak te werken. Zelfvertrouwen In staat zijn om een taak aan te pakken vanuit geloof in eigen kennen en kunnen. SV33 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 7 van 21

8 2 Basiscompetenties van de opleiding 2.1 Eigen werkzaamheden plannen HO 010 BC 001 HO 010 BC 002 HO 010 BC 003 HO 010 BC 004 HO 010 BC 005 HO 010 BC 006 HO 010 BC 007 HO 010 BC 008 HO 010 BC 009 Basiscompetenties een werkplek inrichten. een werkvolgorde uitvoeren. een materiaalstaat opmaken. werktekeningen gebruiken. technische informatie gebruiken. werkopdrachten uitleggen. een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden. een raming van de prestaties en materialen maken. problemen signaleren. 2.2 Instructies in verband met welzijn op het werk en kwaliteit HO 010 BC 010 HO 010 BC 011 HO 010 BC 012 HO 010 BC 013 HO 010 BC 014 HO 010 BC 015 HO 010 BC 016 HO 010 BC 017 HO 010 BC 018 HO 010 BC 019 Basiscompetenties hygiënische voorschriften uitvoeren. afval en restproducten sorteren en opslaan. een werkomgeving ordelijk houden. gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. veiligheidsmaatregelen uitvoeren. ergonomisch werken. het eigen werk evalueren. een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren. specifieke regelgeving, normen, richtlijnen en afspraken eigen aan de beroepsactiviteiten toepassen. materialen en producten op een economische en ecologische verantwoorde manier gebruiken. 2.3 Basis houtbewerking, profileringen en houtverbinding HO 010 BC 020 HO 010 BC 021 HO 010 BC 022 HO 010 BC 023 HO 010 BC 024 HO 010 BC 025 HO 010 BC 026 HO 010 BC 027 HO 010 BC 028 HO 010 BC 029 HO 010 BC 030 HO 010 BC 031 HO 010 BC 032 HO 010 BC 033 HO 010 BC 034 HO 010 BC 035 HO 010 BC 036 Basiscompetenties massief hout uitsmetten. plaatmateriaal optimaliseren. massief hout en plaatmateriaal met houtbewerkingsmachines verzagen massief hout met houtbewerkingsmachines schaven. massief hout en plaatmateriaal paren en coderen. profileringen en verbindingen paren en coderen. profileringen en verbindingen met houtbewerkingsmachines maken. massief hout en plaatmateriaal manueel verzagen. massief hout manueel schaven. profileringen en verbindingen manueel maken. niet-demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. houten meubelelementen vergaren. demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. houten constructies schuren. houten constructies manueel schuren. een houtbeschermlaag en een afwerklaag op een houten constructie manueel aanbrengen. massief hout en plaatmateriaal manueel verspanen. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 8 van 21

9 HO 010 BC 037 HO 010 BC 038 HO 010 BC 039 HO 010 BC 040 HO 010 BC 041 HO 010 BC 042 HO 010 BC 043 HO 010 BC 044 houtverbindingen paren en coderen. houtverbindingen manueel maken. massief hout op maat zagen. massief hout boren. massief hout frezen en profileren. massief hout lijmen en persen. massief hout schuren. constructies beschermen en opslaan. 2.4 Oppervlaktebehandeling HO 010 BC 045 HO 010 BC 046 HO 010 BC 047 HO 010 BC 048 HO 010 BC 049 HO 010 BC 050 HO 010 BC 051 Basiscompetenties houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling evalueren. houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling voorbereiden. producten voor het behandelen van houten oppervlakken aanmaken. grondlagen, tussenlagen en eindlagen bij het behandelen van houten oppervlakken aanbrengen. lagen bij het behandelen van houten oppervlakken schuren. het behandelen van houten oppervlakken afwerken. behandelde houten oppervlakken na een oppervlaktebehandeling beschermen. 2.5 Voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden in het kader van restauratie- en/of conservatieopdrachten HO 010 BC 052 HO 010 BC 053 HO 010 BC 054 HO 010 BC 055 HO 010 BC 056 HO 010 BC 057 HO 010 BC 058 HO 010 BC 059 HO 010 BC 060 HO 010 BC 061 HO 010 BC 062 HO 010 BC 063 HO 010 BC 064 Basiscompetenties opmeten. schetsen. werkstukken paren, coderen en afschrijven. materialen selecteren. producten op basis van de technische fiches selecteren. voorbereidende werkzaamheden in het kader van een restauratieopdracht uitvoeren. een authentiek meubel van een kopie onderscheiden. een authentiek meubel van een mariage onderscheiden. een meubel op basis van stijlkenmerken situeren. het transport voorbereiden. oordeelkundig stapelen. meubels demonteren. gereedschappen en machines gebruiken. 2.6 Restauratie HO 010 BC 065 HO 010 BC 066 HO 010 BC 067 HO 010 BC 068 HO 010 BC 069 HO 010 BC 070 HO 010 BC 071 HO 010 BC 072 HO 010 BC 073 Basiscompetenties een restauratieopdracht in fasen opdelen. een restauratieopdracht voorbereiden. een restauratieopdracht verwoorden. de keuze van de restauratietechniek verantwoorden. de restauratietechniek relateren aan de opdracht. een restauratietechniek uitvoeren. een restauratieopdracht evalueren. een restauratieopdracht bijsturen. een restauratieproject uitvoeren. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 9 van 21

10 HO 010 BC Conservatie HO 010 BC 075 HO 010 BC 076 HO 010 BC 077 HO 010 BC 078 HO 010 BC 079 HO 010 BC 080 HO 010 BC 081 HO 010 BC Afwerking HO 010 BC 083 HO 010 BC 084 HO 010 BC 085 HO 010 BC 086 HO 010 BC 087 HO 010 BC 088 HO 010 BC 089 HO 010 BC 090 HO 010 BC 091 de restauratietechniek relateren aan het project. Basiscompetenties een conservatieopdracht in fasen opdelen. een conservatieopdracht voorbereiden. een conservatieopdracht verwoorden. de keuze van de conserveringstechniek verantwoorden. de conservatietechniek relateren aan de opdracht. een conserveringstechniek uitvoeren. een conservatieopdracht evalueren. een conservatieopdracht bijsturen. Basiscompetenties de keuze van de afwerkingstechniek verantwoorden. de afwerkingstechniek relateren aan de opdracht. een afwerkingstechniek uitvoeren. de afwerking evalueren. de afwerking bijsturen. de stijl van het beslag bij een restauratieopdracht bepalen. het beslag bij een restauratieopdracht monteren. het beslag bij een restauratieopdracht regelen. de stijl van het beslag bij een restauratieproject bepalen. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 10 van 21

11 3 Modules 3.1 Module Basis machinale houtbewerking M HO G Situering van de module in de opleiding De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van houtbewerkingen met enkelvoudige houtbewerkingsmachines. Voldoende aandacht dient te gaan naar de handgedreven houtbewerkingsmachines en de bijhorende technieken. Het samenstellen van een constructie met houten elementen zit ook in deze module Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Basis machinale houtbewerking een werkplek inrichten. HO 010 BC 001 een werkvolgorde uitvoeren. HO 010 BC 002 werktekeningen gebruiken. HO 010 BC 004 technische informatie gebruiken. HO 010 BC 005 hygiënische voorschriften uitvoeren. HO 010 BC 010 afval en restproducten sorteren en opslaan. HO 010 BC 011 een werkomgeving ordelijk houden. HO 010 BC 012 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. HO 010 BC 013 veiligheidsmaatregelen uitvoeren. HO 010 BC 014 ergonomisch werken. HO 010 BC 015 het eigen werk evalueren. HO 010 BC 016 massief hout uitsmetten. HO 010 BC 020 plaatmateriaal optimaliseren. HO 010 BC 021 massief hout en plaatmateriaal met houtbewerkingsmachines verzagen. HO 010 BC 022 massief hout met houtbewerkingsmachines schaven. HO 010 BC 023 massief hout en plaatmateriaal paren en coderen. HO 010 BC 024 profileringen en verbindingen paren en coderen. HO 010 BC 025 profileringen en verbindingen met houtbewerkingsmachines maken. HO 010 BC 026 niet-demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. HO 010 BC 030 demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. HO 010 BC 032 houten constructies schuren. HO 010 BC 033 een houtbeschermlaag en een afwerklaag op een houten constructie HO 010 BC 035 manueel aanbrengen. 3.2 Module Basis manuele houtbewerking M HO G Situering van de module in de opleiding De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het uitvoeren van een manuele houtbewerking. De nadruk ligt op het hanteren van manueel gereedschap. Hier wordt gewerkt met machinaal voorbereide stukken. Het samenstellen van een constructie met houten elementen zit ook in deze module. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 11 van 21

12 3.2.2 Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Basis manuele houtbewerking een werkplek inrichten. HO 010 BC 001 een werkvolgorde uitvoeren. HO 010 BC 002 werktekeningen gebruiken. HO 010 BC 004 hygiënische voorschriften uitvoeren. HO 010 BC 010 afval en restproducten sorteren en opslaan. HO 010 BC 011 een werkomgeving ordelijk houden. HO 010 BC 012 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. HO 010 BC 013 veiligheidsmaatregelen uitvoeren. HO 010 BC 014 ergonomisch werken. HO 010 BC 015 het eigen werk evalueren. HO 010 BC 016 massief hout uitsmetten. HO 010 BC 020 plaatmateriaal optimaliseren. HO 010 BC 021 massief hout en plaatmateriaal paren en coderen. HO 010 BC 024 profileringen en verbindingen paren en coderen. HO 010 BC 025 massief hout en plaatmateriaal manueel verzagen. HO 010 BC 027 massief hout manueel schaven. HO 010 BC 028 profileringen en verbindingen manueel maken. HO 010 BC 029 niet-demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. HO 010 BC 030 demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. HO 010 BC 032 houten constructies schuren. HO 010 BC 033 een houtbeschermlaag en een afwerklaag op een houten constructie HO 010 BC 035 manueel aanbrengen. 3.3 Module Manuele houtverbinding M HO G Situering van de module in de opleiding De inhoud van deze module omvat de basiscompetenties voor het manueel uitvoeren van verbindingen in massief hout, eventueel aangevuld met elementen uit plaatmateriaal. Het gericht gebruiken van handgereedschap in constructies is hier belangrijk. Er wordt gewerkt met machinaal voorbereide stukken. Het samenstellen van een constructie met houten elementen zit ook in deze module Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Manuele houtverbinding een werkplek inrichten. HO 010 BC 001 een werkvolgorde uitvoeren. HO 010 BC 002 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 12 van 21

13 werktekeningen gebruiken. HO 010 BC 004 technische informatie gebruiken. HO 010 BC 005 werkopdrachten uitleggen. HO 010 BC 006 hygiënische voorschriften uitvoeren. HO 010 BC 010 afval en restproducten sorteren en opslaan. HO 010 BC 011 een werkomgeving ordelijk houden. HO 010 BC 012 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. HO 010 BC 013 veiligheidsmaatregelen uitvoeren. HO 010 BC 014 ergonomisch werken. HO 010 BC 015 het eigen werk evalueren. HO 010 BC 016 massief hout uitsmetten. HO 010 BC 020 plaatmateriaal optimaliseren. HO 010 BC 021 massief hout en plaatmateriaal manueel verspanen. HO 010 BC 036 houtverbindingen paren en coderen. HO 010 BC 037 houtverbindingen manueel maken. HO 010 BC 038 niet-demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. HO 010 BC 030 demonteerbare houten constructie-elementen vergaren. HO 010 BC 032 houten constructies manueel schuren. HO 010 BC 034 constructies beschermen en opslaan. HO 010 BC Module Initiatie meubelrestauratie M HO Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de basisvaardigheden van machinale en manuele houtbewerking toepassen bij het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden. De cursist leert op welke manier massief hout kan bewerkt worden met het oog op verschillende toepassingen binnen de context van restauratieopdrachten. Er wordt in deze module ook aandacht besteed aan het vergaren van de verschillende meubelelementen Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 140 Lt Basiscompetenties Module Initiatie meubelrestauratie een werkplek inrichten. HO 010 BC 001 een werkvolgorde uitvoeren. HO 010 BC 002 werktekeningen gebruiken. HO 010 BC 004 technische informatie gebruiken. HO 010 BC 005 werkopdrachten uitleggen. HO 010 BC 006 een administratie van de eigen werkzaamheden bijhouden. HO 010 BC 007 hygiënische voorschriften uitvoeren. HO 010 BC 010 afval en restproducten sorteren en opslaan. HO 010 BC 011 een werkomgeving ordelijk houden. HO 010 BC 012 gereedschappen en beschermingsmiddelen onderhouden. HO 010 BC 013 veiligheidsmaatregelen uitvoeren. HO 010 BC 014 ergonomisch werken. HO 010 BC 015 het eigen werk evalueren. HO 010 BC 016 een werk binnen de toegemeten tijd uitvoeren. HO 010 BC 017 massief hout en plaatmateriaal paren en coderen. HO 010 BC 024 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 13 van 21

14 profileringen en verbindingen paren en coderen. HO 010 BC 025 profileringen en verbindingen met houtbewerkingsmachines maken. HO 010 BC 026 houten meubelelementen vergaren. HO 010 BC 031 massief hout uitsmetten. HO 010 BC 020 massief hout op maat zagen. HO 010 BC 039 massief hout boren. HO 010 BC 040 massief hout frezen en profileren. HO 010 BC 041 massief hout lijmen en persen. HO 010 BC 042 massief hout schuren. HO 010 BC Module Eenvoudig meubel - massief M HO Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de restauratie-, conservatie- en afwerkingstechnieken toepassen op een eenvoudig massief meubel. Het object in kwestie is weinig complex, de opdrachten zijn duidelijk afgebakend en gebeuren onder toezicht van de lesgever. Bij het uitvoeren van de opdrachten wordt de nadruk gelegd op het faseren, voorbereiden, verwoorden, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de werkzaamheden. De cursist leert op basis van stijlkenmerken meubelen situeren Instapvereisten voor de module De cursist heeft de basiscompetenties verworven van de modules Basis machinale houtbewerking, Basis manuele houtbewerking, Manuele houtverbinding en Initiatie meubelrestauratie Studieduur 120 Lt Basiscompetenties Module Eenvoudig meubel - massief een materiaalstaat opmaken. HO 010 BC 003 specifieke regelgeving, normen, richtlijnen en afspraken eigen aan de HO 010 BC 018 beroepsactiviteiten toepassen. materialen en producten op een economische en ecologische HO 010 BC 019 verantwoorde manier gebruiken. houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling evalueren. HO 010 BC 045 houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling voorbereiden. HO 010 BC 046 grondlagen, tussenlagen en eindlagen bij het behandelen van houten HO 010 BC 048 oppervlakken aanbrengen. lagen bij het behandelen van houten oppervlakken schuren. HO 010 BC 049 het behandelen van houten oppervlakken afwerken. HO 010 BC 050 behandelde houten oppervlakken na een oppervlaktebehandeling HO 010 BC 051 beschermen. opmeten. HO 010 BC 052 schetsen. HO 010 BC 053 werkstukken paren, coderen en afschrijven. HO 010 BC 054 materialen selecteren. HO 010 BC 055 producten op basis van de technische fiches selecteren. HO 010 BC 056 voorbereidende werkzaamheden in het kader van een HO 010 BC 057 restauratieopdracht uitvoeren. een meubel op basis van stijlkenmerken situeren. HO 010 BC 060 meubels demonteren. HO 010 BC 063 gereedschappen en machines gebruiken. HO 010 BC 064 een restauratieopdracht in fasen opdelen. HO 010 BC 065 een restauratieopdracht voorbereiden. HO 010 BC 066 een restauratieopdracht verwoorden. HO 010 BC 067 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 14 van 21

15 de keuze van de restauratietechniek verantwoorden. HO 010 BC 068 een restauratietechniek uitvoeren. HO 010 BC 070 een restauratieopdracht evalueren. HO 010 BC 071 een restauratieopdracht bijsturen. HO 010 BC 072 een conservatieopdracht in fasen opdelen. HO 010 BC 075 een conservatieopdracht voorbereiden. HO 010 BC 076 een conservatieopdracht verwoorden. HO 010 BC 085 de keuze van de conserveringstechniek verantwoorden. HO 010 BC 086 een conserveringstechniek uitvoeren. HO 010 BC 088 een conservatieopdracht evalueren. HO 010 BC 081 een conservatieopdracht bijsturen. HO 010 BC 082 een afwerkingstechniek uitvoeren. HO 010 BC 085 de afwerking evalueren. HO 010 BC 086 de afwerking bijsturen. HO 010 BC 087 het beslag bij een restauratieopdracht monteren. HO 010 BC 089 het beslag bij een restauratieopdracht regelen. HO 010 BC Module Eenvoudig meubel fineer M HO Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de restauratie-, conservatie- en afwerkingstechnieken toepassen op een eenvoudig fineermeubel. Het object in kwestie is weinig complex, de opdrachten zijn duidelijk afgebakend en gebeuren onder toezicht van de lesgever. Bij het uitvoeren van de opdrachten wordt de nadruk gelegd op het faseren, voorbereiden, verwoorden, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de werkzaamheden. De cursist leert op basis van stijlkenmerken meubelen situeren Instapvereisten voor de module De cursist heeft de basiscompetenties verworven van de modules: Basis machinale houtbewerking, Basis manuele houtbewerking, Manuele houtverbinding en Initiatie meubelrestauratie Studieduur 140 Lt Basiscompetenties Module Eenvoudig meubel - fineer een materiaalstaat opmaken. HO 010 BC 003 specifieke regelgeving, normen, richtlijnen en afspraken eigen aan de HO 010 BC 018 beroepsactiviteiten toepassen. materialen en producten op een economische en ecologische HO 010 BC 019 verantwoorde manier gebruiken. houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling evalueren. HO 010 BC 045 houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling voorbereiden. HO 010 BC 046 grondlagen, tussenlagen en eindlagen bij het behandelen van houten HO 010 BC 048 oppervlakken aanbrengen. lagen bij het behandelen van houten oppervlakken schuren. HO 010 BC 049 het behandelen van houten oppervlakken afwerken. HO 010 BC 050 behandelde houten oppervlakken na een oppervlaktebehandeling HO 010 BC 051 beschermen. opmeten. HO 010 BC 052 schetsen. HO 010 BC 053 werkstukken paren, coderen en afschrijven. HO 010 BC 054 materialen selecteren. HO 010 BC 055 producten op basis van de technische fiches selecteren. HO 010 BC 056 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 15 van 21

16 voorbereidende werkzaamheden in het kader van een HO 010 BC 057 restauratieopdracht uitvoeren. een meubel op basis van stijlkenmerken situeren. HO 010 BC 060 meubels demonteren. HO 010 BC 063 gereedschappen en machines gebruiken. HO 010 BC 064 een restauratieopdracht in fasen opdelen. HO 010 BC 065 een restauratieopdracht voorbereiden. HO 010 BC 066 een restauratieopdracht verwoorden. HO 010 BC 067 de keuze van de restauratietechniek verantwoorden. HO 010 BC 068 een restauratietechniek uitvoeren. HO 010 BC 070 een restauratieopdracht evalueren. HO 010 BC 071 een restauratieopdracht bijsturen. HO 010 BC 072 een conservatieopdracht in fasen opdelen. HO 010 BC 075 een conservatieopdracht voorbereiden. HO 010 BC 076 een conservatieopdracht verwoorden. HO 010 BC 077 de keuze van de conserveringstechniek verantwoorden. HO 010 BC 078 een conserveringstechniek uitvoeren. HO 010 BC 079 een conservatieopdracht evalueren. HO 010 BC 080 een conservatieopdracht bijsturen. HO 010 BC 082 een afwerkingstechniek uitvoeren. HO 010 BC 085 de afwerking evalueren. HO 010 BC 086 de afwerking bijsturen. HO 010 BC 087 het beslag bij een restauratieopdracht monteren. HO 010 BC 089 het beslag bij een restauratieopdracht regelen. HO 010 BC Module Meubel - massief M HO Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de restauratie-, conservatie- en afwerkingstechnieken toepassen op een massief meubel. Het object in kwestie vertoont reeds enige complexiteit, binnen de duidelijk afgebakende opdrachten zal de cursist reeds enige zelfstandigheid aan de dag leggen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook het voorbereiden van transport en de opslag van meubelen bij restauratie/conservatie komt aan bod. De cursist leert ook op basis van stijlkenmerken meubelen situeren en een authentiek meubel van een kopie onderscheiden Instapvereisten voor de module De cursist heeft de basiscompetenties verworven van de modules: Eenvoudig meubel massief en Eenvoudig meubel fineer Studieduur 120 Lt Basiscompetenties Module Meubel massief een materiaalstaat opmaken. HO 010 BC 003 een raming maken van de prestaties en materialen. HO 010 BC 008 problemen signaleren. HO 010 BC 009 specifieke regelgeving, normen, richtlijnen en afspraken eigen aan de HO 010 BC 018 beroepsactiviteiten toepassen. materialen en producten op een economische en ecologische HO 010 BC 019 verantwoorde manier gebruiken. houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling evalueren. HO 010 BC 045 houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling voorbereiden. HO 010 BC 046 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 16 van 21

17 producten voor het behandelen van houten oppervlakken aanmaken. HO 010 BC 047 grondlagen, tussenlagen en eindlagen bij het behandelen van houten HO 010 BC 048 oppervlakken aanbrengen. lagen bij het behandelen van houten oppervlakken schuren. HO 010 BC 049 het behandelen van houten oppervlakken afwerken. HO 010 BC 050 behandelde houten oppervlakken na een oppervlaktebehandeling HO 010 BC 051 beschermen. opmeten. HO 010 BC 052 schetsen. HO 010 BC 053 werkstukken paren, coderen en afschrijven. HO 010 BC 054 materialen selecteren. HO 010 BC 055 producten op basis van de technische fiches selecteren. HO 010 BC 056 voorbereidende werkzaamheden in het kader van een HO 010 BC 057 restauratieopdracht uitvoeren. een authentiek meubel van een kopie onderscheiden. HO 010 BC 058 een meubel op basis van stijlkenmerken situeren. HO 010 BC 060 het transport voorbereiden. HO 010 BC 061 oordeelkundig stapelen. HO 010 BC 062 meubels demonteren. HO 010 BC 063 gereedschappen en machines gebruiken. HO 010 BC 064 een restauratieopdracht in fasen opdelen. HO 010 BC 065 een restauratieopdracht voorbereiden. HO 010 BC 066 een restauratieopdracht verwoorden. HO 010 BC 067 de keuze van de restauratietechniek verantwoorden. HO 010 BC 068 een restauratietechniek uitvoeren. HO 010 BC 070 een restauratieopdracht evalueren. HO 010 BC 071 een restauratieopdracht bijsturen. HO 010 BC 072 een conservatieopdracht in fasen opdelen. HO 010 BC 075 een conservatieopdracht voorbereiden. HO 010 BC 076 een conservatieopdracht verwoorden. HO 010 BC 077 de keuze van de conserveringstechniek verantwoorden. HO 010 BC 078 een conserveringstechniek uitvoeren. HO 010 BC 079 een conservatieopdracht evalueren. HO 010 BC 080 een conservatieopdracht bijsturen. HO 010 BC 082 de keuze van de afwerkingstechniek verantwoorden. HO 010 BC 083 de afwerkingstechniek relateren aan de opdracht HO 010 BC 084 een afwerkingstechniek uitvoeren. HO 010 BC 085 de afwerking evalueren. HO 010 BC 086 de afwerking bijsturen. HO 010 BC 087 de stijl van het beslag bij een restauratieopdracht bepalen. HO 010 BC 088 het beslag bij een restauratieopdracht monteren. HO 010 BC 089 het beslag bij een restauratieopdracht regelen. HO 010 BC Module Meubel - fineer M HO Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de restauratie-, conservatie- en afwerkingstechnieken toepassen op een fineermeubel. Het object in kwestie vertoont reeds enige complexiteit, binnen de duidelijk afgebakende opdrachten zal de cursist reeds enige zelfstandigheid aan de dag leggen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook het voorbereiden van transport en de opslag van meubelen bij restauratie/conservatie komt aan bod. De cursist leert ook op basis van stijlkenmerken meubelen situeren en een authentiek meubel van een kopie onderscheiden. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 17 van 21

18 3.8.2 Instapvereisten voor de module De cursist heeft de basiscompetenties verworven van de modules: Eenvoudig meubel massief en Eenvoudig meubel fineer Studieduur 140 Lt Basiscompetenties Module Meubel fineer een materiaalstaat opmaken. HO 010 BC 003 een raming maken van de prestaties en materialen. HO 010 BC 008 problemen signaleren. HO 010 BC 009 specifieke regelgeving, normen, richtlijnen en afspraken eigen aan de HO 010 BC 018 beroepsactiviteiten toepassen. materialen en producten op een economische en ecologische HO 010 BC 019 verantwoorde manier gebruiken. houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling evalueren. HO 010 BC 045 houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling voorbereiden. HO 010 BC 046 producten voor het behandelen van houten oppervlakken aanmaken. HO 010 BC 047 grondlagen, tussenlagen en eindlagen bij het behandelen van houten HO 010 BC 048 oppervlakken aanbrengen. lagen bij het behandelen van houten oppervlakken schuren. HO 010 BC 049 het behandelen van houten oppervlakken afwerken. HO 010 BC 050 behandelde houten oppervlakken na een oppervlaktebehandeling HO 010 BC 051 beschermen. opmeten. HO 010 BC 052 schetsen. HO 010 BC 053 werkstukken paren, coderen en afschrijven. HO 010 BC 054 materialen selecteren. HO 010 BC 055 producten op basis van de technische fiches selecteren. HO 010 BC 056 voorbereidende werkzaamheden in het kader van een HO 010 BC 057 restauratieopdracht uitvoeren. een authentiek meubel van een kopie onderscheiden. HO 010 BC 058 een meubel op basis van stijlkenmerken situeren. HO 010 BC 060 het transport voorbereiden. HO 010 BC 061 oordeelkundig stapelen. HO 010 BC 062 meubels demonteren. HO 010 BC 063 gereedschappen en machines gebruiken HO 010 BC 064 een restauratieopdracht in fasen opdelen. HO 010 BC 065 een restauratieopdracht voorbereiden. HO 010 BC 066 een restauratieopdracht verwoorden. HO 010 BC 067 de keuze van de restauratietechniek verantwoorden. HO 010 BC 068 een restauratietechniek uitvoeren. HO 010 BC 070 een restauratieopdracht evalueren. HO 010 BC 071 een restauratieopdracht bijsturen. HO 010 BC 072 een conservatieopdracht in fasen opdelen. HO 010 BC 075 een conservatieopdracht voorbereiden. HO 010 BC 076 een conservatieopdracht verwoorden. HO 010 BC 077 de keuze van de conserveringstechniek verantwoorden. HO 010 BC 078 een conserveringstechniek uitvoeren. HO 010 BC 079 een conservatieopdracht evalueren. HO 010 BC 080 een conservatieopdracht bijsturen. HO 010 BC 082 de keuze van de afwerkingstechniek verantwoorden. HO 010 BC 083 de afwerkingstechniek relateren aan de opdracht. HO 010 BC 084 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 18 van 21

19 een afwerkingstechniek uitvoeren. HO 010 BC 085 de afwerking evalueren. HO 010 BC 086 de afwerking bijsturen. HO 010 BC 087 de stijl van het beslag bij een restauratieopdracht bepalen. HO 010 BC 088 het beslag bij een restauratieopdracht monteren. HO 010 BC 089 het beslag bij een restauratieopdracht regelen. HO 010 BC Module Complex meubel - massief M HO Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de restauratie-, conservatie- en afwerkingstechnieken toepassen op een complex massief meubel. De cursist zal in deze module een restauratieproject toevertrouwd krijgen. Bij het uitvoeren van de restauratieopdrachten, conservatieopdrachten en afwerkingsopdrachten die verbonden zijn aan dit project zal de cursist een hoge mate van zelfstandigheid aan de dag leggen bij het uitvoeren van de eigen werkzaamheden. Ook het voorbereiden van transport en de opslag van meubelen bij restauratie/conservatie komt aan bod. De cursist leert ook op basis van stijlkenmerken meubelen situeren en een authentiek meubel van een kopie en een mariage onderscheiden Instapvereisten voor de module De cursist heeft de basiscompetenties verworven van de modules: Meubel massief en Meubel fineer Studieduur 120 Lt Basiscompetenties Module Complex meubel massief een materiaalstaat opmaken. HO 010 BC 003 een raming maken van de prestaties en materialen. HO 010 BC 008 problemen signaleren. HO 010 BC 009 specifieke regelgeving, normen, richtlijnen en afspraken eigen aan de HO 010 BC 018 beroepsactiviteiten toepassen. materialen en producten op een economische en ecologische HO 010 BC 019 verantwoorde manier gebruiken. houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling evalueren. HO 010 BC 045 houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling voorbereiden. HO 010 BC 046 producten voor het behandelen van houten oppervlakken aanmaken. HO 010 BC 047 grondlagen, tussenlagen en eindlagen bij het behandelen van houten HO 010 BC 048 oppervlakken aanbrengen. lagen bij het behandelen van houten oppervlakken schuren. HO 010 BC 049 het behandelen van houten oppervlakken afwerken. HO 010 BC 050 behandelde houten oppervlakken na een oppervlaktebehandeling HO 010 BC 051 beschermen. opmeten. HO 010 BC 052 schetsen. HO 010 BC 053 werkstukken paren, coderen en afschrijven. HO 010 BC 054 materialen selecteren. HO 010 BC 055 producten op basis van de technische fiches selecteren. HO 010 BC 056 voorbereidende werkzaamheden in het kader van een HO 010 BC 057 restauratieopdracht uitvoeren. een authentiek meubel van een kopie onderscheiden. HO 010 BC 058 een authentiek meubel van een mariage onderscheiden. HO 010 BC 059 een meubel op basis van stijlkenmerken situeren. HO 010 BC 060 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 19 van 21

20 het transport voorbereiden. HO 010 BC 061 oordeelkundig stapelen. HO 010 BC 062 meubels demonteren. HO 010 BC 063 gereedschappen en machines gebruiken. HO 010 BC 064 de restauratietechniek relateren aan het project. HO 010 BC 074 een restauratieproject uitvoeren. HO 010 BC 073 de stijl van het beslag bij een restauratieproject bepalen. HO 010 BC Module Complex meubel - fineer M HO Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de restauratie-, conservatie- en afwerkingstechnieken toepassen op een complex fineermeubel. De cursist zal in deze module een restauratieproject toevertrouwd krijgen. Bij het uitvoeren van de restauratieopdrachten, conservatieopdrachten en afwerkingsopdrachten die verbonden zijn aan dit project zal de cursist een hoge mate van zelfstandigheid aan de dag leggen bij het uitvoeren van de eigen werkzaamheden. Ook het voorbereiden van transport en de opslag van meubelen bij restauratie/conservatie komt aan bod. De cursist leert ook op basis van stijlkenmerken meubelen situeren en een authentiek meubel van een kopie en een mariage onderscheiden Instapvereisten voor de module De cursist heeft de basiscompetenties verworven van de modules: Meubel massief en Meubel fineer Studieduur 140 Lt Basiscompetenties Module Complex meubel fineer een materiaalstaat opmaken HO 010 BC 003 een raming maken van de prestaties en materialen HO 010 BC 008 problemen signaleren. HO 010 BC 009 specifieke regelgeving, normen, richtlijnen en afspraken eigen aan de HO 010 BC 018 beroepsactiviteiten toepassen materialen en producten op een economische en ecologische HO 010 BC 019 verantwoorde manier gebruiken houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling evalueren HO 010 BC 045 houten oppervlakken voor een oppervlaktebehandeling voorbereiden HO 010 BC 046 producten voor het behandelen van houten oppervlakken aanmaken HO 010 BC 047 grondlagen, tussenlagen en eindlagen bij het behandelen van houten HO 010 BC 048 oppervlakken aanbrengen lagen bij het behandelen van houten oppervlakken schuren HO 010 BC 049 het behandelen van houten oppervlakken afwerken HO 010 BC 050 behandelde houten oppervlakken na een oppervlaktebehandeling HO 010 BC 051 beschermen opmeten HO 010 BC 052 schetsen HO 010 BC 053 werkstukken paren, coderen en afschrijven. HO 010 BC 054 materialen selecteren HO 010 BC 055 producten op basis van de technische fiches selecteren HO 010 BC 056 voorbereidende werkzaamheden in het kader van een HO 010 BC 057 restauratieopdracht uitvoeren een authentiek meubel van een kopie onderscheiden. HO 010 BC 058 een authentiek meubel van een mariage onderscheiden. HO 010 BC 059 een meubel op basis van stijlkenmerken situeren HO 010 BC 060 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 20 van 21

21 het transport voorbereiden. HO 010 BC 061 oordeelkundig stapelen. HO 010 BC 062 meubels demonteren. HO 010 BC 063 gereedschappen en machines gebruiken. HO 010 BC 064 de restauratietechniek relateren aan het project. HO 010 BC 074 een restauratieproject uitvoeren. HO 010 BC 073 de stijl van het beslag bij een restauratieproject bepalen. HO 010 BC 091 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 21 van 21

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding Meubelmaker BO HO 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 39 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding - beroep... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Meubelmakerij

STUDIEGEBIED Meubelmakerij Bijlage 15 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Meubelmaker

Overzicht modulefiches Meubelmaker Overzicht modulefiches Meubelmaker Inhoud Basis machinale houtbewerking... 2 Basis manuele houtbewerking... 3 Machinale houtbewerking... 5 Manuele houtverbindingen... 6 Oppervlaktebehandelingen hout...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV in samenwerking met

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dekvloerlegger BO BW 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELMAKER. De meubelmaker maakt tafels, stoelen, kasten, bureaus, bedden, in massief hout en in plaatmateriaal.

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELMAKER. De meubelmaker maakt tafels, stoelen, kasten, bureaus, bedden, in massief hout en in plaatmateriaal. OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEUBELMAKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002) De meubelmaker

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantsnijder BO DB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER RSO/LW/EXT/DOC/037bijl23 OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) SECTOR STOFFERING EN HOUTBEWERKING Beroepenstructuur

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2012/747/6//D Indieningsdatum 31 mei 2012 STRUCTUURSCHEMA 40 Basis machinale houtbewerking 80 Plaatsing buitenschrijnwerk

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw RLLL/EXT/ADV/004bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw Modulaire opleiding Klavierinstrumentenbouwer BO MI 003 (Ontwerp) Klavierinstrumentenbouwer Pagina 1 van 1 Inhoud

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid INTERIEURBOUWER (SERV/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Secundair volwassenenonderwijs Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Buitenschrijnwerker OPLEIDING. Secundair volwassenenonderwijs Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Secundair volwassenenonderwijs Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: Voorlopig goedgekeurd 2011/501/6//V12 31 januari 2011 40 Basis machinale houtbewerking

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Meubelmaker BO HO 005. Modulair. Studiegebied Hout

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Meubelmaker BO HO 005. Modulair. Studiegebied Hout VSKO Leerplan OPLEIDING Meubelmaker BO HO 005 Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/272/6//D datum 20 mei 2010 40 Basis machinale houtbewerking 60 Oppervlaktebehandeling hout 40 Basis manuele

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Afwerking bouw

STUDIEGEBIED Afwerking bouw Bijlage 7 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002) De machinaal houtbewerker

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Buitenschrijnwerker. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/269/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Buitenschrijnwerker. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/269/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd VSKO Leerplan OPLEIDING Buitenschrijnwerker Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/269/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd 40 Basis machinale houtbewerking 80 Plaatsing buitenschrijnwerk

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW OPLEIDINGENSTRUCTUUR PRODUCTIEMEDEWERKER INTERIEURBOUW 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) INTERIEURBOUWER Beroepsprofielen in de bouwnijverheid

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER TIMMERMAN (HIVA/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bekister BO BW 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bekister BO BW 001 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bekister BO BW 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL Secundair volwassenenonderwijs

STUDIEGEBIED TEXTIEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TEXTIEL Secundair volwassenenonderwijs Opleiding Kwaliteitswisselaar platweverij BO TX 018 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3

Nadere informatie

Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel

Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel Ga terug naar: overzicht opleidingsvorm 3 1: Algemeen 2: Opleidingsprofiel DOEL: Interieurbouwwerk

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER OPLEIDINGENSTRUCTUUR INTERIEURBOUWER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) INTERIEURBOUWER Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (SERV/FVB, 1998) INTERIEURBOUWER

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl8. STUDIEGEBIED Hout. Modules. Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina 1 van 38

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl8. STUDIEGEBIED Hout. Modules. Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina 1 van 38 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl8 STUDIEGEBIED Hout Modules Pagina 1 van 38 Inhoud Deel 2 Modules... 3 1.1 Module

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DECOR- & STANDENBOUWER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DECOR- & STANDENBOUWER OPLEIDINGENSTRUCTUUR DECOR- & STANDENBOUWER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Briljanteerder BO DB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de puntenenveloppe voor de centra voor basiseducatie en de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Werfbediener BO BW 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Daktimmerman BO HO 003. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/270/6//V11 20 mei 2010. Voorlopig goedgekeurd

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Daktimmerman BO HO 003. Modulair. Studiegebied Hout. Goedkeuringscode: 2010/270/6//V11 20 mei 2010. Voorlopig goedgekeurd VSKO Leerplan OPLEIDING Daktimmerman BO HO 003 Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/270/6//V11 20 mei 2010 Voorlopig goedgekeurd 40 Basis machinale houtbewerking Repetitieve spanten 80 120

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Edelsteenzetter BO JU 04 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INDUSTRIEEL VERPAKKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INDUSTRIEEL VERPAKKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR INDUSTRIEEL VERPAKKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantbewerker BO DB 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BUITENSCHRIJNWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (HIVA/FVB,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Leerplan. Daktimmerman OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout

Leerplan. Daktimmerman OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Hout Leerplan OPLEIDING Daktimmerman Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2012/749/6//D Indieningsdatum 31 mei 2012 STRUCTUURSCHEMA 40 Basis machinale houtbewerking Repetitieve spanten 80 120 Hout-

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN OPLEIDINGENSTRUCTUUR DAKTIMMERMAN 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN (HIVA/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BINNENSCHRIJNWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BINNENSCHRIJNWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR BINNENSCHRIJNWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (HIVA/FVB,

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdichter BO BW 026

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdichter BO BW 026 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdichter BO BW 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5 STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Natuursteenbewerker BO BW 029 Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2 Inhoudstafel Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Modist BO MO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Overzicht modulefiches van hout Binnen- en buitenschrijnwerker

Overzicht modulefiches van hout Binnen- en buitenschrijnwerker Overzicht modulefiches van hout Binnen- en buitenschrijnwerker Inhoud Manuele houtverbindingen... 2 Basis manuele houtbewerking... 3 Basis machinale houtbewerking... 4 Machinale houtbewerking... 5 Interieurelementen...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR WERKPLAATSBINNENSCHRIJNWERKER HOUT

OPLEIDINGENSTRUCTUUR WERKPLAATSBINNENSCHRIJNWERKER HOUT OPLEIDINGENSTRUCTUUR WERKPLAATSBINNENSCHRIJNWERKER HOUT 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SCHRIJNWERKER-TIMMERMAN Beroepsprofielen in de bouwnijverheid

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding Vakman Houtsnijwerk BO HO 009 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 23 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding Vakman Houtsnijwerk BO HO 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 april 2012 1 Opleiding... 4

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker leien en pannen BO BW 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Ambachtelijk erfgoed

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Ambachtelijk erfgoed 1 september 2011 Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Interieurbouwer BO HO 004. Modulair. Studiegebied Hout

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Interieurbouwer BO HO 004. Modulair. Studiegebied Hout VSKO Leerplan OPLEIDING Interieurbouwer BO HO 004 Modulair Studiegebied Hout Goedkeuringscode: 2010/271/6//D datum 20 mei 2010 120 Interieurelementen Binnenschrijnwerk 160 40 Basis machinale houtbewerking

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Accessoires BO MO 019 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Goudsmid BO JU 02 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Opleiding Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen BO BW 030 gebouwen - BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-ADV-002bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Decoratiepistoolschilder BO DT 002 (Ontwerp) technieken Decoratiepistool-schilder - Versie 1.0 0ntwerp

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie