Samenwerking UWV- Belastingdienst (SUB): Ontwerp Applicatieondersteuning en Infrastructuur Ontvangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking UWV- Belastingdienst (SUB): Ontwerp Applicatieondersteuning en Infrastructuur Ontvangen"

Transcriptie

1 Samenwerking UWV- Belastingdienst (SUB): Ontwerp Applicatieondersteuning en Infrastructuur Inzending voor het eerste Nederlands Kampioenschap ICT Architectuur

2

3 Colophon Titel : Samenwerking UWV-Belastingdienst (SUB): Ontwerp Applicatieondersteuning en Infrastructuur Datum : Auteurs : Henk Jonkers (Telematica Instituut) Saco Bekius (Belastingdienst/Centrum voor ICT) Maria-Eugenia Iacob (Telematica Instituut)

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Architectuurbeschrijving voor SUB Procesarchitectuur: Klant-tot-klantprocessen Procesview Verwerken Applicatieondersteuning deelproces Mediumonafhankelijk verwerken : Applicatietaken en infrastructuur (mediumafhankelijk): Applicatietaken en infrastructuur elektronisch - klein elektronisch - groot papier elektronisch - web Infrastructuur 16 Appendix A - ArchiMate-notatie 18 V

6

7 1 Inleiding Het kabinet heeft in het Strategisch Akkoord het voornemen opgenomen de premie-inning van de werknemersverzekeringen van het UWV uit te besteden aan de Belastingdienst, in het kader van het wetsvoorstel Walvis (Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in de Sociale Verzekeringen). Inmiddels is het wetsvoorstel Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) ingediend waarin de samenwerking tussen Belastingdienst en UWV nader wordt geregeld. Het project SUB (Samenwerking UWV- Belastingdienst) heeft de verantwoordelijkheid om een deel van de administratieve verwerking voor de UWV te realiseren. In het kader van de gecombineerde inning van loonbelasting en premies vindt momenteel bij UWV en Belastingdienst op grote schaal systeemontwikkeling plaats. Bij de Belastingdienst betreft dit, naast nieuwbouw, aanpassing van een groot aantal bestaande systemen. De prestatie-eisen aan de gewijzigde systemen zijn aanzienlijk; het gaat om massale gegevensstromen met extreme piekbelastingen. Dit maakt het noodzakelijk om een daarop toegeruste infrastructuur in te richten. Er is gekozen om, naast de methode die het ontwikkelteam van SUB hanteert, een deel van het ontwerp van de systemen over te doen met de enterprise-architectuurtaal ontwikkeld in het ArchiMate-project ( Hiermee brengen we de bedrijfsprocessen, ondersteunende applicaties en technische infrastructuur in hun samenhang in kaart. In Hoofdstuk 2 presenteren we een aantal views op de enterprise-architectuur van SUB, waarbij we vanuit een globaal overzicht van processen steeds verder inzoomen op specifieke bedrijfsprocessen, ondersteunende applicaties en technische infrastructuur. We hebben hier ervoor gekozen om SUB niet in de gehele breedte te modelleren, maar voor een duidelijk afgebakende selectie de diepte in te gaan. De nadruk ligt hierbij op het deelproces. Omdat de applicaties en infrastructuur voor SUB nog volop in ontwikkeling zijn was het niet mogelijk om steeds van de meest actuele gegevens uit te gaan. De modellen geven daarom niet de laatste stand van zaken weer, maar een momentopname uit het ontwikkeltraject. 7

8 2 Architectuurbeschrijving voor SUB In dit hoofdstuk presenteren we in een aantal views het werkgebied van SUB, vanuit het perspectief van de Belastingdienst. Een overzicht van de gebruikte notatie staat in Appendix A. Voor een uitgebreidere beschrijving van de ArchiMate-taal verwijzen we naar de verschillende projectdocumenten op Een goed startpunt is de ArchiMate Language Primer (Beschikbaar via de website). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte views met hun belangrijkste stakeholders. Het betreft hier in de eerste plaats ontwerpviews, met verschillende typen ontwerpers als de voornaamste belanghebbenden. Ze dienen als basis voor een gedetailleerder ontwerp, en ter ondersteuning van de communicatie tussen verschillende ontwerpers. Daarnaast kunnen de modellen, mits voorzien van de benodigde kwantitatieve invoergegevens, gebruikt worden om een globale analyse uit te voeren van de benodigde resourcecapaciteiten in de infrastructuur. VIEW SECTIES BELANGRIJKSTE STAKEHOLDERS 1. Procesoverzicht 2.1 Management; Procesontwerpers 2. Klant-tot-klantproces 2.2 Procesontwerpers 3. Applicatieondersteuning deelproces 4. Applicatietaken en infrastructuur 2.3 Procesontwerpers; Applicatieontwerpers 2.4, 2.5 Applicatieontwerpers; Infrastructuurontwerpers 5. Infrastructuur met applicaties 2.6 Infrastructuurontwerpers 2.1 Procesoverzicht: Klant-tot-klantprocessen Het procesoverzicht (Figuur 1) laat de belangrijkste klant-tot-klantprocessen gerelateerd aan SUB in hun samenhang zien. Per proces wordt aangegeven door welke trigger(s) het proces wordt opgestart. Dit kunnen tijdstriggers zijn, waarbij een proces periodiek wordt uitgevoerd; entriggers, waarbij een inkomend aanleiding is voor het uitvoeren van een proces; of triggers als gevolg van een bepaald signaal. Per trigger geven we aan met welke frequentie deze vuurt (d.w.z., het gemiddeld aantal keren per maand dat de trigger plaatsvindt en het bijbehorende proces wordt opgestart). In de procesarchitectuur laten we ook de belangrijkste en zien die tussen de klanttot-klantprocessen worden uitgewisseld. In ieder geval hoort bij elke entrigger een inkomend. -en (loonaangiftes) en correctieen worden op dezelfde wijze afgehandeld. Een correctie kan daarom als een specialisatie van een - worden beschouwd. Het donker gekleurde proces wordt hierna in meer detail uitgewerkt. 8

9 Nominatief narekenen Correctie F=60 000/mnd F=1/mnd (F=60 000/mnd) uitworp F= /mnd Pana Verwerken - Correctieverplichting Signalen- en risicoafhandeling Aangiftehulpmiddel Inningsadministratie Extern signaal (F= /mnd) F=1/mnd Uitreiken aangifte/betaalhulpmiddelen OLA Verwerken betaling Figuur 1. Overzicht en samenhang klant-tot-klantprocessen 2.2 Procesview Verwerken - Elk klant-tot-klantproces uit de procesarchitectuur kan in meer detail worden uitgewerkt Uit welke deelprocessen bestaat het proces? Welke actoren zijn betrokken bij de uitvoering? Wat zijn de inkomende en uitgaande en? Welke interne administraties worden gebruikt? In Figuur 2 doen we dit voor het centrale klant-tot-klantproces in SUB, het proces Verwerken - uit Figuur 1. Het model geeft onder meer aan welk deel van het proces door de Belastingdienst wordt uitgevoerd en welk deel door UWV. Hieruit kunnen een aantal koppelvlakken tussen beide organisaties worden afgeleid: waar moeten bijvoorbeeld gegevens worden overgedragen van de Belastingdienst naar UWV? 9

10 Belastingdienst UWV Pana Keten verwerking pana Belastingdienst Keten verwerking pana UWV Aangifteplichtige/ Consulent F= /mnd Afhandelen ontvangst Panagegevens Heffen BvR Ontvangstbevestiging Polisadministratie Mededeling uitval Inningsadministratie Heffingsadministratie Herstelverzoekadministratie Correctieverplichting Meded. foutieve nom. aangifte Mededelen Massaal verwerken correcties Verwerken Pana Figuur 2. Klant-tot-klantproces: Verwerken Applicatieondersteuning deelproces We modelleren nu het deelproces uit Figuur 2, onderdeel van het klant-totklantproces Verwerken -, in meer detail. We onderscheiden de verschillende stromen van -en, afhankelijk van medium en grootte. De activiteiten in dit deelproces worden weergegeven, waarbij we tevens aangeven welke applicaties hierbij worden gebruikt. -en kunnen aangeleverd worden in twee fysieke vormen: op papier of elektronisch. Berichten op papier worden via de applicatie DSC (document-scanning) ook omgezet in elektronische vorm. Bij elektronische -en maken we verder onderscheid tussen en die via een webformulier worden aangeleverd (via applicatie FOL, formulierern online), kleine en (< 2 MByte) die via SMTP met applicatie MOS (message-oriented service) worden ontvangen en grote en (> 2 MByte) die via FTP via applicatie FOS (file-oriented service) worden ontvangen. Het eerste deel van het proces verschilt per medium. De en worden omgezet in een mediumonafhankelijk formaat, dat voor elk op dezelfde manier wordt verwerkt. Merk op dat de applicatie FOS (intern) wordt gebruikt bij zowel het ontvangen van grote -en als bij het mediumonafhankelijk verwerken van alle -en (bij de activiteit converteren ). 10

11 Pana papier F = /mnd Pana papier doc Scannen document Mediumonafhankelijk verwerken elektronisch F = /mnd klein: 98,10% klein groot: 0,17 % groot decoderen Juridisch archief converteren Nominatieve gegevens aannemen en controleren Bevestigen ontvangst Behandelen uitval Ter beschikking stellen web: 1,72 % web DCS Pana elektronisch MOS FOL BvR BBA WGA Mededelen Berichtenservice OB2000 FOS extern FOS FOS intern Wachtbestand AVANTi Figuur 3. Detaillering deelproces met applicatieondersteuning 2.4 Mediumonafhankelijk verwerken : Applicatietaken en infrastructuur We werken nu eerst voor het deelproces Mediumonafhankelijk verwerken uit Figuur 3 de applicatieondersteuning in meer detail uit. Per applicatie geven we de relevante applicatietaken weer, evenals welke van deze taken worden gebruikt in het bedrijfsproces. Mediumonafhankelijk verwerken Structuurconversie Verwerken -gegevens aanleveren Bestand Ter beschikking stellen Versturen nominatieve regels Converteren Aannemen en controleren 10% Behandelen uitval mediaonafh. Nominatieve regels Collectieve regels Bevestigen ontvangst FOS Intern data XML- conv. & splitsen Aannemen Versturen Nominatief deel Collectief deel AVANTi UKV intern Message Store Opslaan Verwijderen Wachtbestand Figuur 4. Applicatietaken ter ondersteuning van het deelproces Mediumonafhankelijk verwerken 11

12 Applicatietaken worden ondersteund door infrastructurele voorzieningen. We onderscheiden drie typen infrastructuurservices: Verwerkingsservices (bijvoorbeeld geleverd door application-servers, maar ook message-brokers en enswitches) Opslagservices/toegang tot data (bijvoorbeeld geleverd door databasesystemen) Communicatieservices (geleverd door communicatiesoftware zoals ) Communicatieservices worden vaak gebruikt om interacties (communicatie) tussen applicatietaken mogelijk te maken. Applicatieservices worden geleverd door systeemsoftwarecomponenten die zijn toegewezen aan devices. In het geval van communicatieservices tussen devices gaat het vaak om een combinatie van systeemsoftwarecomponenten aan beide zijden (bijvoorbeeld queuemanagers), die samen een channel voor communicatie realiseren. Message-brokers maken gebruik van functionaliteit geleverd door queuemanagers. Dit wordt weergegeven door een used by -relatie tussen de systeemsoftwarecomponenten en MB. XML- converteren & splitsen Nominatief deel FOS Intern Collectief deel Aannemen Versturen Message Store Opslaan Wacht bestand Verwijderen AVANTI UKV intern Berichten - switch Mesg. broker DB toegang CICS DB toegang Mesg. broker XIB MB Ch. FOS-> Msg. store Message admin. Ch. AVANTi -> Msg. Store Ch. FOS -> AVANTi CICS poort fabriek Admin. Ch. AVANTi ->UKV MB DBMS DB2UA VIDB01 Poort cluster QPE1 QPE2 APFOSU4-FOS intern productie Unix Server - Message Store P-partitie - Mainframe (Exploitatie Particulieren en Ondernemingen) Unix-cluster: UKV intern Berichtenserver Figuur 5. Infrastructuur Mediumonafhankelijk verwerken 2.5 (mediumafhankelijk): Applicatietaken en infrastructuur Voor het mediumafhankelijk deel voor het ontvangen van elk van de vier enstromen werken we nu op dezelfde manier als voor Mediumonafhankelijk verwerken de applicatieondersteuning en infrastructuur preciezer uit. 12

13 2.5.1 elektronisch - klein Als eerste werken we het ontvangen van kleine -en via SMTP/MOS uit. elektronisch - klein Behandelen post Beveiliging en decryptie F= /mnd Header en body Archiveren BAPI uitbak MTA inbak Verwerken BAPI inbak Decoderen en autoriseren mediaonafh. data MTA in P44 in BAPI uitpakken sturen P44 uitvalbehandeling MOS FOS intern Opvolger OB2000 App. hosting Sybase toegang Berichtenswitch Executieomgeving Uitvaladministratie BS Ch. MOS ->FOS Sybase DBMS APMOSU7-MOS productie APFOSU4-FOS intern productie Figuur 6. Applicatietaken en infrastructuur ter ondersteuning van het deelproces elektronisch - klein elektronisch - groot Voor de grote -en via FTP/FOS doen we nu hetzelfde. 13

14 elektronisch - groot Behandelen post Archiveren F=1085/mnd Decomprimeren mediaonafh. Signaal sturen FOS Extern data inbound bestanden Postbakken externe partijen Zenden inbound bestanden FOS intern PESIT in Archivering Decompressie Decomp.& ontvangst signaal FBX Gateway App. hosting Berichtenswitch BS Executieomgeving XIB APFOSU1- FOS extern productie, APFOSU2 APFOSU4-FOS intern productie, APFOSU3 Figuur 7. Applicatietaken en infrastructuur ter ondersteuning van het deelproces elektronisch - groot papier Vervolgens doen we hetzelfde voor de -en die op papier worden ontvangen en met DCS worden gescand. 14

15 papier Behandelen post Documentconversie F=22000/mnd Scannen mediaonafh. Pana papier Scannen sturen Pana elektronisch DCS FOS intern App. hosting Berichtenswitch Executieomgeving BS Ch. DCS ->FOS Document Conversie Systeem APFOSU4-FOS intern productie Figuur 8. Applicatietaken ter ondersteuning van het deelproces papier elektronisch - web Tenslotte modelleren we het ontvangen van -en via een webformulier, waarbij de applicatie FOL wordt gebruikt. 15

16 elektronisch - web F=10915/mnd web Behandelen post Sturen mediaonafh. data On-line formulier ontvangen sturen FOL FOS intern App. hosting Berichtenswitch Web Application server BS Ch. FOL ->FOS FOL - Formulieren Online (2 of 3) APFOSU4-FOS intern productie Figuur 9. Applicatietaken ter ondersteuning van het deelproces elektronisch - web 2.6 Infrastructuur met applicaties In de vorige sectie hebben we voor elke enstroom apart de benodigde infrastructurele faciliteiten geïdentificeerd. Nu geven we een overzicht van de totale SUBinfrastructuur (). Vervolgens kunnen we dan aangeven welke applicaties gebruik maken van welke infrastructurele services. We redeneren nu dus vanuit de infrastructuur naar boven, in tegenstelling tot het voorafgaande, waarvan we vanuit de applicaties naar beneden keken. 16

17 Message store FOL DCS FOS Extern MOS FOS intern AVANTi UKV intern App. hosting Berichtenswitch App. hosting Berichtenswitch Berichtenswitch Opvolger OB2000 App. hosting Sybase toegang FBX Gateway App. hosting Berichtenswitch Mesg. broker DB toegang CICS DB toegang Mesg. broker Web Application server BS Ch. FOL ->FOS Executieomgeving BS Ch. DCS ->FOS Executieomgeving Uitval- Admin. BS Ch. MOS ->FOS BS Executieomgeving XIB Ch. FOS -> Msg. Store MB Message admin. Ch. Avanti -> Msg. Store Ch. FOS-> Avanti CICS poort fabriek Admin. Ch. AVANTi ->UKV MB Sybase DBMS Message database DB2UAVIDB 01 Poort cluster QPE1 QPE2 FOL - Formulieren Online (2 of 3) Document Conversie Systeem APMOSU7-MOS productie APFOSU1- FOS extern productie, APFOSU2 APFOSU4-FOS intern productie, APFOSU3 Unix Server - Message Store P-partitie - Mainframe (Exploitatie Particulieren en Ondernemingen) Unix-cluster: UKV intern Berichtenserver Figuur 10. Gebruik van de SUB-infrastructuur door de applicaties 17

18 18 Appendix A - ArchiMate-notatie Basisconcepten Meaning Value Object Representation Artifact Process/ function Process Function Service Activity Event Actor Role Component Interface provided required symmetric Collaboration Node Device System software Network Communication path Group Specialisation Composition Aggregation Assignment Realisation Triggering Use Access Association Junction Product Gespecialiseerde conceptern Event Tijdstrigger Berichtentrigger Business object Bericht Administratie Network LAN WAN Infrastructure service Verwerkingsservice Opslagservice Communicatieservice

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur

Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur Applicatie Architectuur en ICT-Infrastructuur ISBN 978 90 72446 17 6 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Dit document is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Eén plaats, één taal, één waarheid

Eén plaats, één taal, één waarheid Eén plaats, één taal, één waarheid ARIS voor een betere klantservice bij de Rabobank Pieter van Langen 18 maart 2014 Rabobank ICT Missie We ondersteunen de Rabobank Groep met ICT-diensten voor de bancaire

Nadere informatie

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013 Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC Marcel Maspaitella tools2 Cybersoek, 25 juni 2013 Onderwerpen n Synchronisatie n Email systemen n Outlook n Gmail IMAP in de praktijk n Overzetten van gegevens

Nadere informatie

0. Probleemstelling. 1. Uitgangspunten

0. Probleemstelling. 1. Uitgangspunten Aan: Minister van SZW en de Staatssecretaris van Financiën Van: De ketenmanager Datum: 27 april 2008 Onderwerp: Sturing op de kwaliteit van gegevens Kopie aan: Voorzitter RvB UWV en DG Belastingdienst

Nadere informatie

Backup bestaat niet meer

Backup bestaat niet meer Backup bestaat niet meer Reno van der Looij Account Manager De Ictivity Groep Dennis Zuiderwijk Channel Manager Benelux Seagate Cloud systems & Solutions Backup bestaat niet meer! Backup bestaat niet meer

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness Corne van Aaken VAA ICT Consultancy VAA ICT Consultancy is in 1988 gestart als van Aaken Automatisering BV. Vorig jaar bestonden we als bedrijf 25

Nadere informatie

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012 NAF Insight ArchiMate 8 maart 2012 Programma 14:00 14:30 Opening en introductie Marc Lankhorst, Novay en NAF-bestuur 14:30 16:45 Parallelsessies 1 & 2 16:45 18:00 Netwerken en eten 18:00 19:10 Open Space

Nadere informatie

Bouwblokken Kantoor. Bouwblokken voor de versnelling van ontwikkeling van IV-ondersteuning voor kantoorprocessen

Bouwblokken Kantoor. Bouwblokken voor de versnelling van ontwikkeling van IV-ondersteuning voor kantoorprocessen Bouwblokken Kantoor Bouwblokken voor de versnelling van ontwikkeling van IV-ondersteuning voor kantoorprocessen NORA Gebruikersraad 3 februari 2015 Victor Akkersdijk Vraag van B/CAO: Welke bouwblokken?

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL

Referentie-architectuur voor de infrastructuur. Toine Schijvenaars, ArchiXL Referentie-architectuur voor de infrastructuur Toine Schijvenaars, ArchiXL 1 Agenda Voorstellen Wat is een referentie-architectuur ArchiXL referentie-architectuur Verschillende varianten infrastructuurarchitectuur

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

XML/JSON vacaturefeeds

XML/JSON vacaturefeeds Tangram Internet Services: XML/JSON vacaturefeeds Uitleg en voorwaarden gebruik Tangram XML/JSON vacaturefeeds Datum: 18.10.2012 Versie: 1.0 Tangram biedt geavanceerde Internet Services die naadloos aansluiten

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Functionele Componenten

Functionele Componenten Functionele Componenten 1 OCTOBOX is rule-based software die ingezet wordt voor de verwerking en afhandeling van inkomend berichtenverkeer. De software is voor meerdere doeleinden toepasbaar en richt de

Nadere informatie

De waarde van Business Process Management (BPM)

De waarde van Business Process Management (BPM) De waarde van Business Process Management (BPM) Artikel gepost op website van 1 http://www.amelior.be/ndl/artikels/artikel.asp?c=5&sc=72&a=266&tc=1 Auteur : Geert Brandt februari 2009 BPM heeft te maken

Nadere informatie

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3 I-FourC Technologies Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk 1 => 3 x 3 In retrospect De ivoren toren binnen het ICT landschap De ICT analyse deel 1 Dossier Map Map Tabblad Tabblad Tabblad

Nadere informatie

Your View on Business

Your View on Business ANY2INFO PRESENTER Your View on Business On your favorite device Any2info ontwerpt en configureert, met een standaard applicatie, maatwerk datasets, appformulieren en dashboards voor jouw kijk op zaken.

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Integratie in de praktijk

Integratie in de praktijk Integratie in de praktijk Werken als integratie consultant bij KLM Werken als integratie consultant bij KLM T. Lansbergen A. Kwekel Hogeschool Rotterdam 13/10/2015 Agenda Introductie - Organisatie Use

Nadere informatie

We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw data voor CD/DVD producties te lezen.

We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw data voor CD/DVD producties te lezen. Dank u wel! We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw data voor CD/DVD producties te lezen. Dit zijn specificaties voor het aanleveren van data voor

Nadere informatie

Open Informatie Management Server

Open Informatie Management Server OpenIMSR Open Informatie Management Server OpenIMS Algemeen OpenIMS is een platform voor het beheren van ongestructureerde informatie (stromen). U kunt hierbij denken aan werkprocessen of projecten waarin

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

Data Warehouse Script Generator Doel

Data Warehouse Script Generator Doel Data Warehouse Script Generator Doel Op basis van een aantal standaard sql scripts ( create table, create view ) een nieuwe sql script genereren welke alle objecten ( tables & views ) kan aanmaken in een

Nadere informatie

Keteininformatiemodellering op basis van Archimate

Keteininformatiemodellering op basis van Archimate Keteininformatiemodellering op basis van Archimate Notatie en voorbeelden versie 0.1 Bert Dingemans Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Archimate... 3 Domeininformatiemodellen... 4 Modellering...

Nadere informatie

ArchiMate 1.0 is nieuwe modelleertaal voor enterprise architectuur

ArchiMate 1.0 is nieuwe modelleertaal voor enterprise architectuur enterprise architectuur ArchiMate 1.0 is nieuwe modelleertaal voor enterprise architectuur INTERNATIONALE STANDAARD The Open Group werkt al jaren aan standaarden. Eerst waren dat standaarden op het gebied

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Pilot Kwaliteitgestuurde Plantenketen

Pilot Kwaliteitgestuurde Plantenketen Ketenoptimalisatie door slimme RFID, sensor, en internettechnologie Pilot Kwaliteitgestuurde Plantenketen "Ketenlogistiek, een goed ID!" LEI, Wageningen UR Kwaliteit monitoringstechnologie (sensoren, dataloggers)

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Nederlandse

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

140001REG Europese aanbesteding Beheersysteem Openbare Ruimte Drechtsteden

140001REG Europese aanbesteding Beheersysteem Openbare Ruimte Drechtsteden 140001REG Europese aanbesteding Beheersysteem Openbare Ruimte Drechtsteden Referentienr Betreft Vraag Antwoord 1. Bijlage 5 en paragraaf 6.3, geschiktheidscri teria 2. Paragraaf 3.3, uitbreiding naar meer

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Handleiding voor het lezen van processen

Handleiding voor het lezen van processen Handleiding voor het lezen van processen Algemeen... 2 Gebruikte objecten in een processchema (EPC)... 2 arissen en Organisaties... 2 Trigger... 3 Processtappen... 3 Connectoren... 4 Einde Proces... 4

Nadere informatie

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015 Mitel User Group Mitel-licentiestructuur Jan Jansen Account Director april 2015 De concrete vraag Kan iemand van Mitel de licentiestructuur uitleggen? 2 Agenda Waarom licenties Basis Mitel-licentiestructuur

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

De genetwerkte drukkerij. Nieuwegein 22 september 2011

De genetwerkte drukkerij. Nieuwegein 22 september 2011 De genetwerkte drukkerij Nieuwegein 22 september 2011 Besloten of verbonden Computer (1990) Netwerk De besloten drukkerij Product machine fit: Beschikbare machines Kostprijs Planning Beperkingen Switchverschillen,

Nadere informatie

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transporter Censys BV Eindhoven Inhoud Communicatie, ongeacht software pakket dat u gebruikt... 3 Kenmerken van de communicatie software... 3 Ontwikkelomgeving... 4 Installatie van de software...

Nadere informatie

Catalogus Omgevingswet PLDN 18 april 2017 Peter Stolk projectmanager Kadaster

Catalogus Omgevingswet PLDN 18 april 2017 Peter Stolk projectmanager Kadaster PLDN 18 april 2017 Peter Stolk projectmanager Kadaster Onderwerpen Verbeterdoelen Omgevingswet Digitaal Stelsel Omgevingswet Linked Data URI Strategie Linked Data Theatre Begrippen Herkomst begrippen /

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard C4 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geld ook voor

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre;

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; E-mailprotocol Gemeente Oost Gelre Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot; -het gebruik van e-mail

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Functies voor Nederland

Functies voor Nederland Functies voor Nederland Microsoft Corporation Gepubliceerd in november 2006 Microsoft Dynamics is een serie geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw medewerkers

Nadere informatie

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) Internet of Things (IoT) KNX visie en strategische richting Een nieuwe kijk op KNX implementaties Martin van Ling, Hestia Domotica B.V. KNX Professionals, 22 juni 2017 KNX IoT Huidige KNX ecosysteem (KNXnet/

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 docent: Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. doel van dit vak kennis van en inzicht in basisbegrippen over informatiesystemen

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Van Kluis naar Cloud DLC 2013, 12 november Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Agenda: Van kluis naar Cloud 1. Korte introductie: Raet IntraData/Solipsis 2. Visie: Nederland digitaliseert

Nadere informatie

Gegevensaanlevering Pensioenfondsen

Gegevensaanlevering Pensioenfondsen Gegevensaanlevering Pensioenfondsen 1 Samenwerking van de drie pensioenkoepels VB: Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen UvB: Unie van Beroepspensioenfondsen OPF: Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Unified by Invoicing Jan Druppel

Unified by Invoicing Jan Druppel Unified by Invoicing Jan Druppel Audio = kanaal 8 De elektronische factuur - Dagelijkse confrontatie - - Hoe proberen we op te lossen? - - Wat is elektronische factuur? - - De elektronische community -

Nadere informatie

Baten van Business Process Management (BPM)

Baten van Business Process Management (BPM) Baten van Business Process Management (BPM) Geert Brandt, Partner Covista geert.brandt@covista.be BPM of Business Process Management omvat de gecoördineerde activiteiten van een organisatie om de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

Project Start Architectuur (PSA)

Project Start Architectuur (PSA) Project Start Architectuur (PSA) InterActory Architectuur Service Orientatie versie 0.2 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging 0.1 Maart 2012 Bert

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Geïntegreerde elektronische dienstverlening

Geïntegreerde elektronische dienstverlening Visie formulering Geïntegreerde elektronische dienstverlening Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Bedrijfsproces-Architectuur

Bedrijfsproces-Architectuur Bedrijfsproces-Architectuur Methoden en Richtlijnen in de Praktijk HET NUT VAN PROCES-ARCHITECTUUR Bij het in kaart brengen van de processen in een organisatie, speelt een groot aantal vragen. Het zijn

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

SX100 Sending (Handleiding)

SX100 Sending  (Handleiding) SX100 Sending Email Versie 1.1.0.0 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Setup applicatie:... 4 Step 1: Laten we beginnen... 4 Uitleg Dashboard:... 5 Email Instellingen:... 6 Algemene

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie