1. Waarom kies je een minor? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe werkt het Overzicht van aanbod van de Haagse Hogeschool...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Waarom kies je een minor?... 2 2. Welke mogelijkheden zijn er?... 3. 3. Hoe werkt het... 6. 4. Overzicht van aanbod van de Haagse Hogeschool..."

Transcriptie

1

2 1. Waarom kies je een minor? Welke mogelijkheden zijn er? De themaminor Keuzeaanbod van het lectoraat Aanbod buiten de Afdeling ICT & Media De losse keuzemodule De vrije keuze Hoe werkt het Keuzeproces Goedkeuring Aanmelding Overzicht van aanbod van de Haagse Hogeschool Aanbod binnen de Afdeling ICT & Media... 8 Themaminor BI: Business alignment... 8 Themaminor CMD: Ontwerpen, realiseren en testen van interactieve multimediaproducten Themaminor I: Ontwerpen en bouw van softwaresystemen Themaminor IDM: Gebruik van interne en externe informatie in professionele omgevingen Themaminor TI: Ontwerper van Cisco-computernetwerken AICT: 3D-engine ontwikkeling Aanbod buiten de Afdeling ICT & Media...22 Automatisering - Innovatie Commercieel Ingenieur: Marktonderzoek Businesss Process Redesign Communication (Deep Minor) Culture Digitale Systemen een haalbaarheidsonderzoek Ergonomie Mechatronica (Deep Minor) MESO-Markt Participatory Design Productdesign (Broad Minor) Productdesign (Deep Minor) Research Safety (Deep Minor) Aanbod van de lectoraten...36 Informatiebeveiliging Ondernemen en Innoveren Bijlage 1 Aanvraagformulier Goedkeuring Minor...41 Bijlage 2 Keuzemodule inschrijven...43 Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

3 1. Waarom kies je een minor? De Afdeling ICT & Media biedt je de mogelijkheid om, in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider, zelf een deel van je opleiding in te vullen. Deze keuzeruimte wordt de minor genoemd. De (hoofd)opleiding, waarvoor je staat ingeschreven, wordt je major genoemd. Een reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Elk jaar omvat 60 studiepunten, dus de totale studielast van een opleiding bedraagt 240 studiepunten: 60 studiepunten in de propedeutische- en 180 studiepunten in de hoofdfase. Het majordeel van je opleiding heeft een omvang van 184 studiepunten. De overige 56 studiepunten vormen de minorruimte. 14 Studiepunten daarvan vallen in het oriëntatieblok in periode 3 van de propedeuse. Je kiest dan een blok uit één van de andere opleidingen binnen de Afdeling ICT & Media. De overige 42 studiepunten vormen de keuzeruimte die je in de hoofdfase zelf kunt invullen. In de major werk je aan het beroepsprofiel van je latere vak. De major is gericht op het verwerven van een samenhangende set van competenties op een in de praktijk herkenbaar beroepsgebied. De competenties van de major zijn vastgelegd in de competentieset van het betreffende opleidingsprofiel. De afdeling ICT & Media biedt vijf majors aan: Bedrijfskundige Informatica (BI), Communication en Multimedia Design (CMD), Informatica (I), Informatiedienstverlening en -Management (IDM) en Technische Informatica (TI). Bij het invullen van je minor dien je zélf, aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) te beslissen welke aanvullende competenties je graag zou verwerven. Je kunt hierbij denken aan extra beroepscompetenties in je toekomstige vakgebied (verdieping) of binnen een geheel ander domein (verbreding). Deze mogelijkheid tot verdiepen of verbreden heeft een aantal voordelen tot gevolg, afhankelijk van je keuze: je kunt je blikveld verruimen; het bereidt je voor op je latere multi- en interdisciplinaire beroepsomgeving; het maakt specialisatie binnen je eigen vakgebied mogelijk; het maakt inspelen op bredere interesses mogelijk; het leert je goed na te denken over en vooruit te zien naar je toekomstige beroepsperspectief; de opleiding krijgt, door jouw eigen invulling, een persoonlijk tintje; je kunt je opleiding zó invullen dat hij het beste bij jou past, etc. Persoonlijke wensen en individuele behoeftes staan, zoals je uit bovenstaande opsomming zult concluderen, dus centraal in het major/minor systeem. Je keuzevrijheid is groot, maar natuurlijk niet onbeperkt. Deze catalogus is bedoeld om je duidelijk te maken wat je keuzemogelijkheden zijn, welke stappen je zet om tot die keuze te komen en wat de spelregels rondom de minor zijn. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

4 2. Welke mogelijkheden zijn er? Er bestaan verschillende manieren waarop je je minorruimte van 42 studiepunten in de hoofdfase kunt invullen: keuze voor één samenhangend geheel van studieactiviteiten met een omvang van 42 studiepunten (themaminor), dat wordt aangeboden binnen een erkende onderwijsinstelling op minimaal hbo-niveau; keuze voor afzonderlijke studieonderdelen met een cumulatieve studielast van 42 studiepunten, die worden aangeboden binnen een erkende onderwijsinstelling op minimaal hbo-niveau; vrije keuze van diverse activiteiten, die voldoet aan de gestelde criteria. In onderstaande paragrafen staan de verschillende opties concreet uitgewerkt De themaminor Alle vijf de opleidingen van de Afdeling ICT & Media (BI, CMD, I, IDM en TI) bieden studenten die zijn ingeschreven voor één van de andere vier opleidingen een zogenaamde themaminor aan. Ook de lectoraten bieden themaminors aan. De themaminor is een minor met een studielast van 42 studiepunten, die wordt aangeboden in drie blokken van elk 10 weken. Momenteel worden door de overige Afdelingen binnen de Haagse Hogeschool nog geen themaminors aangeboden. Dit zal in de toekomst echter veranderen. In de themaminor staat een onderwerp dat kenmerkend is voor de opleiding of het lectoraat dat de minor verzorgt centraal. Na het volgen van bijvoorbeeld de themaminor van de opleiding IDM zul je je expertise op het gebied van het gebruik van interne en externe informatie in professionele omgevingen hebben vergroot. Voor die keuze is geen toestemming van de studieloopbaanbegeleider en de examencommissie nodig. Je kunt je voor een themaminor binnen de Afdeling dus zonder meer inschrijven. Dit geldt niet voor de themaminor van de lectoraten. In het hoofdstuk 4 vind je een beknopte beschrijving van de inhoud van alle themaminors, alsmede van het aanbod van de lectoraten. Het oriëntatieblok van de Afdeling ICT & Media kan gelden als invulling van een deel van de minorruimte. Dit blok staat gepland in de derde periode van de propedeuse. Als oriëntatieblok kun je (soms) het eerste blok van een themaminor kiezen, maar dat is niet verplicht. Keuze voor een oriëntatieblok draagt bij aan een bewuste invulling van de studieloopbaan. Dat kan zich uiten in een herbevestiging van de eerdere studiekeuze, maar kan ook leiden tot een switch naar een andere major zonder al te veel tijdverlies. Er zijn dus twee opties mogelijk: het oriëntatieblok is het eerste blok van de door jou gekozen themaminor. Wanneer het oriëntatieblok uit de propedeuse een onderdeel vormt van je themaminor, heb je, na het behalen van dat blok, de eerste 14 studiepunten van de themaminor reeds ingevuld. In periode 2 van het tweede jaar van je opleiding kies je dan bijvoorbeeld het tweede blok van de themaminor en in periode 4 van dat jaar bijvoorbeeld het derde blok. In dat geval staat er dus een extra keuzeruimte van 14 studiepunten tot je beschikking. Het oriëntatieblok is geen onderdeel van de themaminor. Wanneer jouw oriëntatieblok niet gelijk is aan het eerste blok van een themaminor, dan kies je in de tweede periode van het tweede jaar je eerste minorblok en in de vierde periode het tweede. Je oriëntatieblok vormt dan geen onderdeel van je minor. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

5 2.2. Keuzeaanbod van het lectoraat De Haagse Hogeschool kent een achttal lectoraten. Deze lectoraten zijn ingesteld om de binnen de Haagse Hogeschool aanwezige kennis en ervaring per vakgebied te bundelen en te delen. Een lectoraat bestaat uit één of meerdere lectoren en een kenniskring van docenten. Twee van deze lectoraten, Informatiebeveiliging en Ondernemen en innoveren, bieden studenten de mogelijkheid een themaminor of los studieonderdeel te komen volgen. Een korte beschrijving van het keuzeaanbod van de lectoraten vind je in hoofdstuk Aanbod buiten de Afdeling ICT & Media Je kunt de studieonderdelen waarmee je je minorruimte vult niet alleen binnen de Afdeling ICT & Media, maar ook daarbuiten kiezen. Een aantal Afdelingen van de Haagse Hogeschool, zoals Engineering en Technology, Management & Design, biedt onderwijs aan aan studenten van buiten de eigen Afdeling. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle Afdelingen dit zullen gaan doen. Een overzicht van het aanbod buiten de Afdeling vind je in het volgende hoofdstuk. Ook is het mogelijk om onderwijs bij een ander, officieel erkend opleidingsinstituut op minimaal hboniveau te volgen. Dat kan in Nederland, maar ook in het buitenland. De inhoud van de aangeboden studieonderdelen buiten de Afdeling geeft een goed beeld van de opleiding die ze verzorgt. Ze vormen een mogelijkheid om binnen en buiten je eigen vakgebied competenties te verwerven; het volgen van een externe minor kan daarom een voorbereiding zijn op je latere, multidisciplinaire beroepspraktijk. Het is, gezien het grote aantal onderwijsinstellingen in Nederland, onmogelijk een overzicht te produceren van het bestaande keuzeaanbod buiten de hogeschool. Daarom is het, wanneer je onderwijs buiten de Haagse Hogeschool wilt volgen, aan te raden een grondig onderzoek naar de verschillende mogelijkheden te verrichten. Dit kan natuurlijk via internet, maar ook door contact op te nemen met een studieadviseur bij het opleidingsinstituut van jouw keuze. Ook kan je studieloopbaanbegeleider je behulpzaam zijn bij het maken van een passende keuze. Zoals eerder vermeld ben je niet geheel vrij in je keuze voor een studieonderdeel buiten de eigen Afdeling; voor een aantal keuzeonderdelen gelden toelatingseisen en/of randvoorwaarden. Houd er ook rekening mee dat de examencommissie altijd eerst toestemming tot het volgen van extern onderwijs moet verlenen, voordat je je kunt aanmelden De losse keuzemodule Wanneer je er de voorkeur aan geeft een aantal specifieke competenties te verwerven, waartoe je binnen je reguliere programma geen kans krijgt of wanneer er geen aparte minors voor bestaan, kun je er voor kiezen om een aantal studieonderdelen bij je eigen of andere opleidingen (of Afdelingen) te volgen. Je kunt zo een deel van de minorruimte invullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een reeks colleges over een specifiek thema, een workshop presentatietechnieken of een introductie tot een moderne vreemde taal. Bovendien kun je een deel van de minorruimte invullen met een activiteit, waarvoor studiepunten worden gegeven. Een goed voorbeeld hiervan is het lidmaatschap van een Opleidingscommissie. Dit is echter alleen toegestaan in de hoofdfase van je opleiding. Voornoemde keuzemodulen dienen een studielast van minimaal drie en maximaal zes studiepunten te hebben. Ook voor het volgen van keuzemodulen geldt dat dit alleen is toegestaan indien de examencommissie vooraf toestemming heeft verleend. Een overzicht van keuzemodulen binnen de Haagse Hogeschool vind je op het intranet ( https://portal.hhs.nl ). Bovendien vind je daar de Procedure keuzemodulen en een inschrijfformulier. Het is eventueel ook mogelijk keuzemodulen buiten de Haagse Hogeschool te volgen. Aanvullende eis is dan wel, dat de te volgen studieonderdelen worden aangeboden door een officieel erkend opleidingsinstituut op minimaal hbo-niveau. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

6 2.5. De vrije keuze Zoals eerder vermeld ben je binnen het major/minorsysteem vrij om zelf je minorruimte te vullen. Het aantal mogelijkheden dat je in de hoofdfase hebt is groot: denk bijvoorbeeld aan extra stage, werk, een bedrijfsproject, een (serie van) workshop(s) of een studieprogramma in het buitenland. Zelfs een zelfbedacht project dat je alleen of met een groep studenten uitvoert, behoort tot de mogelijkheden. Een dergelijke vrije keuze is tijdens je propedeuse niet toegestaan. Het belangrijkste criterium bij het toestaan van een dergelijke vrije keuze is dat je voor je bachelordegree relevante competenties kunt verwerven. De examencommissie beslist, op basis van het door jou ingevulde aanvraagformulier Goedkeuring Minor (zie bijlage 1), voor elke student afzonderlijk, of dit het geval is. In het volgende hoofdstuk staan alle criteria, waaraan je keuze moet voldoen, beschreven. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

7 3. Hoe werkt het 3.1. Keuzeproces In onderstaand schema staat schematisch weergegeven hoe het keuzeproces er uit ziet. 1. oriënteer je op je mogelijkheden en wensen 2. gesprek met je studieloopbaanbegeleider 3. formuleer wat je wilt gaan doen en schrijf een motivatie 4. Advies studieloopbaanbegeleider Negatief Advies 5. besluit examencommissie Positief advies 1. Ga voordat je een gesprek met je studieloopbaanbegeleider inplant, voor jezelf na wat je wensen (zouden kunnen) zijn. Oriënteer je, met behulp van documentatie als studiegidsen, informatie over onderwijseenheden of de minorbeschrijvingen die je in hoofdstuk 4 van deze minorcatalogus vindt, bovendien op de mogelijkheden die er zijn of formuleer zelf een voorstel. 2. Een belangrijk onderdeel van het keuzeproces is een (verplicht) gesprek met je studieloopbaanbegeleider. Maak hiertoe zelf een afspraak. De studieloopbaanbegeleider kan je tijdens dat gesprek vertellen wat de bedoeling is en welke werkwijze wordt gehanteerd. Samen verkennen jullie jouw wensen en mogelijkheden en maken vervolgafspraken. 3. Vervolgens formuleer de door jou gewenste invulling van je minorruimte. Je dient goed over deze keuze en de relatie van de gekozen minor met je major na te denken om een doordachte schriftelijke motivering aan je studieloopbaanbegeleider te kunnen voorleggen. Keuze voor één van de themaminors van de Afdeling ICT & Media behoeft niet te worden gemotiveerd of te worden vastgesteld door de examencommissie. Het proces eindigt dan bij stap 2. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

8 3.2. Goedkeuring 4. De examencommissie hanteert een aantal criteria om te beslissen of jouw keuze wordt goedgekeurd: als er onderwijs bij een andere instelling zal worden gevolgd, dient deze op hbo-niveau gecertificeerd te zijn. Toetsing vindt dan plaats door de betreffende instelling en wordt door de Afdeling ICT & Media erkend en overgenomen; bij een verdiepingsminor dien je op eindfase hbo-beheersingsniveau uit te komen; als het gaat om verbreding is het verwerven van competenties op middenniveau vereist; je dient de keuze voor een (meer) inhoudelijk opleidingsgebied(en) buiten de major en buiten het opleidingsgebied van de Afdeling ICT & Media te motiveren in relatie tot de beroepscompetenties van je eigen major. Ze dienen bij te dragen aan een versterking (profilering) van het beroepsperspectief op het bachelordomein. Vanuit de inhoud van je minor geef je aan wat de toegevoegde waarde is; de verschillende onderdelen van de minor hoeven onderling geen strakke onderlinge inhoudelijke samenhang te hebben; er is op voorhand geen inhoudelijke beperking wat het opleidingsgebied betreft. Wel dient de minor bij te dragen aan integrale beroepscompetenties; De minor (of onderdelen daarvan) mag niet worden gebruikt als aanvullend onderwijs om het regulier vereiste competentieniveau van de major te behalen. Op basis van de door jou aangedragen motivatie zal je studieloopbaanbegeleider adviseren of je: a) je keuze dient aan te passen (terug naar stap 2); b) je motivatie moet aanscherpen ( terug naar stap 2) of c) je verzoek tot het volgen van de minor van je keuze kunt voorleggen aan de examencommissie (verder naar stap 3). In de gevallen a) en b) doorloop je het keuze- en motivatieproces met je studieloopbaanbegeleider opnieuw, tot je een geschikte invulling van je minorruimte, die je bovendien goed kunt motiveren, hebt gevonden. Keuze voor één van de standaardminors van de Afdeling ICT & Media behoeven geen verdere motivatie, noch formele goedkeuring door de examencommissie. 5. Na positief advies door je studieloopbaanbegeleider volgt de gang naar de examencommissie, die de keuze, vergezeld van het advies van je studieloopbaanbegeleider, formeel vaststelt. Dit geldt voor de vrije keuze het externe aanbod en het aanbod van de lectoraten Aanmelding De aanmeldingsprocedure voor een studieonderdeel dat buiten de Afdeling (ook externe themaminors) wordt aangeboden gaat als volgt in zijn werk: doorloop het keuzeproces zoals beschreven in paragraaf 3.1; informeer, indien het je niet duidelijk is, bij de desbetreffende contactpersoon van de opleiding of het lectoraat van je keuze over de wijze en termijn van aanmelding; controleer of er randvoorwaarden gelden voor het onderdeel van jouw keuze; schrijf je tijdig in. Bij andere Afdelingen van de Haagse Hogeschool kan (schriftelijk) worden ingeschreven bij de in hoofdstuk 4 genoemde contactpersoon; nadat je schriftelijk toestemming voor het volgen van het studieonderdeel van jouw keuze hebt gekregen van zowel de examencommissie als de opleiding die het onderwijs verzorgt, kun je aan het studieonderdeel deelnemen. Voor het volgen van een interne themaminor volstaat tijdig inschrijven door middel van het programma Planit. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

9 4. Overzicht van aanbod van de Haagse Hogeschool 4.1. Aanbod binnen de Afdeling ICT & Media Onderstaande themaminors kunnen in zijn geheel (in 3 opeenvolgende blokken) worden gevolgd, maar het behoort ook tot de mogelijkheden om één of twee van de binnen de themaminor aangeboden blokken afzonderlijk te volgen. Themaminor BI: Business alignment Titel Themaminor: Busines Alignment (op zijn Haags) Opleiding Bedrijfskundige Informatica (BI) Bij de themaminor Business Alignment staat de afstemming tussen de Competenties/leerdoelen organisatie en de inzet van ICT middelen centraal. Door een keuze van drie van de vier blokken BI 1, BI 2, BI 3 en BI 6 (zie onder) krijg je allerlei theorieën, methodieken en tools aangereikt om de twee domeinen organisatie en ICT zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De rode draad in de eerste drie blokken zijn de bedrijfsprocessen. Je leert bedrijfsprocessen te analyseren en te modelleren. In BI 6 staat organisatieverandering centraal. In hoeverre kan je een organisatie voorbereiden op veranderingen. De themaminor Business Alignment omvat drie blokken van tien weken Aantal contacturen Meer informatie is te vinden bij de minors van BI. Voorkennis/ingangseisen Voorkennis: wanneer BI 1 dan wel BI 2 niet in de themaminor wordt opgenomen is aanvullende kennis van Busines Modelling gewenst maar niet vereist. Sprake van volgordelijkheid Bij het volgen van de themaminor van drie van de vier (BI1, BI2, BI3 en BI6) dienen de bloknummers elkaar op te volgen in volgorde. 42 studiepunten Randvoorwaarden Zie randvoorwaarden per blok. Zie toetsvormen per blok. Zie werkvormen per blok. Contactperso(o)n(en) R.A. Mantel, , Nee Inschrijven Bureau inschrijvingen van de opleiding ICT & Media. Uiterste inschrijfdatum Zie voor informatie de blokinformatie. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

10 Titel BI 1 Bedrijfsensatie Opleiding Bedrijfskundige Informatica (BI) Het blok BI1 is in spelvorm opgezet en duurt maximaal 10 weken: Competenties/leerdoelen In week 1 vorm je de directie van een spijkerbroekenfabrikant en neem je beslissingen over de verkoop en productie van spijkerbroeken. In week 2 tot en met 6 vorm je met een groep van 3 á 4 studenten een organisatie adviesbureau, dat verschillende organisatieadviesopdrachten uitvoert voor verschillende opdrachtgevers. In week 7 werk je aan een bedrijfsplan voor je eigen bedrijf. In week 8 is een toets over de theorie van het ondersteunend onderwijs. In week 9 en 10 zijn herkansingen. De hoofdthema s die in dit blok aan de zijn organisatieleer en modelleren van bedrijfsprocessen met UML. BI 1 Bedrijfsensatie wordt elk jaar in de derde periode (februari - mei) als Aantal contacturen minor aangeboden. Het is een blok van 10 weken bestaande uit 7 weken les, met 15 contacturen verspreid over drie a vier dagen. Voorkennis/ingangseisen Voorkennis is niet vereist. Sprake van volgordelijkheid Wanneer je dit blok volgt als onderdeel van de themaminor van drie van de vier blokken (BI1, BI2, BI3 en BI6) dienen de bloknummers elkaar op te volgen in volgorde. Wanneer je alleen dit blok volgt, is er geen sprake van volgordelijkheid. 14 studiepunten Randvoorwaarden Het minimaal aantal inschrijvingen bedraagt 24. Contactperso(o)n(en) Inschrijven Uiterste inschrijfdatum Er is een toets over de onderdelen van de theorie behandeld in het ondersteunend onderwijs. Het is een tweekeuze toets die bestaat uit 100 ja / nee vragen. Hoorcollege, workshops en samenwerking in groepen van maximaal vier studenten. B.F.S. Pieters, , Nee Bureau inschrijvingen van de opleiding ICT & Media. In week 5 van periode 2, meestal medio november. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

11 Titel Competenties/leerdoelen BI2 E-Business Opleiding Bedrijfskundige Informatica (BI) In het blok E-Business richt je een organisatie in die producten aanbiedt via het internet. Je modelleert de belangrijkste bedrijfsprocessen (verkopen, inkopen) en onderzoekt welke activiteiten uit die bedrijfsprocessen ondersteund kunnen worden door een webapplicatie. Competenties op hoofdlijnen: Business alignment Ontwerpen van primaire bedrijfsprocessen Ontwerpen van een softwaremodel Aantal contacturen Voorkennis/ingangseisen BI 2 E-Business wordt elk jaar eenmaal als minor aangeboden, in de regel is dat in de tweede periode. Het is een blok van 10 weken bestaande uit 7 weken les, met 15 contacturen verspreid over drie dagen. Voorkennis: kennis van Busines Modelling op niveau BI 1 is gewenst maar niet vereist. Sprake van volgordelijkheid Wanneer je dit blok volgt als onderdeel van de themaminor van drie van de vier blokken (BI1, BI2, BI3 en BI6) dienen de bloknummers elkaar op te volgen in volgorde. Wanneer je alleen dit blok volgt, is er geen sprake van volgordelijkheid. 14 studiepunten Randvoorwaarden Het minimaal aantal inschrijvingen bedraagt 16. in het ondersteunend onderwijs. Er is een meerkeuze toets over de onderdelen van de theorie behandeld Hoorcollege, workshops en samenwerking in groepen van maximaal vier studenten. Contactperso(o)n(en) H. Joosten: , Nee Inschrijven Bureau inschrijvingen van de opleiding ICT & Media. Uiterste inschrijfdatum In week 5 van periode 1, meestal medio oktober. Let op: afwijkingen in rooster zijn mogelijk. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

12 Titel Competenties/leerdoelen BI 3 E-Government Opleiding Bedrijfskundige Informatica (BI) Steeds vaker communiceert de overheid met de burger door middel van Internet, we noemen dit wel de Digitale Overheid. In het blok BI 3 maak je een aantal bestaande loketdiensten van een overheidsdienst, bijvoorbeeld een gemeente, geschikt voor afhandeling via het Internet. Je maakt dus met eenvoudige middelen een Webapplicatie. Daarbij mak je gebruik van Unified Proces, een populair hulpmiddel bij het ontwikkelen van een informatiesysteem. Competenties op hoofdlijnen: Analyse van overheidsorganisatie Ontwerpen en bouwen van een eenvoudig informatiesysteem Faseren van de ontwikkeling van dat informatiesysteem Datamodelleren Aantal contacturen BI 3 E-Government wordt elk jaar in de vierde periode (mei - juli) als minor aangeboden. Het is een blok van 10 weken bestaande uit 7 weken les, met 15 contacturen verspreid over drie dagen. Voorkennis: kennis van Busines Modelling is gewenst maar niet vereist. Voorkennis/ingangseisen Sprake van volgordelijkheid Wanneer je dit blok volgt als onderdeel van de themaminor van drie van de vier blokken (BI1, BI2, BI3 en BI6) dienen de bloknummers elkaar op te volgen in volgorde. Wanneer je alleen dit blok volgt, is er geen sprake van volgordelijkheid. 14 studiepunten Randvoorwaarden Het minimaal aantal inschrijvingen bedraagt 24. Er is een toets over de onderdelen van de theorie behandeld in het ondersteunend onderwijs. Hoorcollege, workshops en samenwerking in groepen van maximaal vier studenten. Contactperso(o)n(en) R.A. Mantel, , Nee Inschrijven Bureau inschrijvingen van de opleiding ICT & Media. Uiterste inschrijfdatum In week 5 van periode 3, meestal medio maart. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

13 Titel BI 6 Innovatie Opleiding Bedrijfskundige Informatica (BI) In Bi 6 ga je in voor een bestaande organisatie een advies uitbrengen Competenties/leerdoelen over de inzet van innovatieve informatie technologie ter verbetering van de bedrijfsvoering. Je onderzoekt de organisatie en je kent de toepassingen van de technologie om een afgewogen advies te geven. Bij dat advies betrek je ook de veranderaspecten die een rol spelen bij het invoeren van nieuwe technologie. Competenties op hoofdlijnen: BI 6 Innovatie wordt elk jaar in de vierde periode (mei - juli) als minor Aantal contacturen aangeboden. Het is een blok van 10 weken bestaande uit 7 weken les, met 15 contacturen verspreid over drie dagen. Voorkennis/ingangseisen Geen voorkennis vereist, stage ervaring is gewenst. Sprake van volgordelijkheid Wanneer je dit blok volgt als onderdeel van de themaminor van drie van de vier blokken (BI1, BI2, BI3 en BI6) dienen de bloknummers elkaar op te volgen in volgorde. Wanneer je alleen dit blok volgt, is er geen sprake van volgordelijkheid. 14 studiepunten Randvoorwaarden Het minimaal aantal inschrijvingen bedraagt 16. Toetsvorm(en) en beoordelingsnorm(endersteunend onderwijs. Er is een toets over de onderdelen van de theorie behandeld in het on- Hoorcollege, workshops en samenwerking in groepen van maximaal vier studenten. Contactperso(o)n(en) L.M. Tromp, , Nee Inschrijven Bureau inschrijvingen van de opleiding ICT & Media. Uiterste inschrijfdatum In week 5 van periode voorafgaand aan de periode waarin het blok wordt gegeven. Informatie daarover bij de administratie van de afdeling ICT&Media. Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

14 Themaminor CMD: Ontwerpen, realiseren en testen van interactieve multimediaproducten Titel Competenties/leerdoelen Aantal contacturen Ontwerpen, realiseren en testen van interactieve multimediaproducten Communication & Multimedia Design Centraal in deze themaminor staan de doelgroep, de gebruiker, de boodschap en de verpakking van de boodschap. In blok C1 (Courseware design) staat de ontwikkeling van een off-line multimediale coursewareapplicatie centraal. Daarbij is het van belang om een goed contentplan en navigatiemodel te ontwikkelen. Maar ook het functioneel ontwerpen en conceptueel vormgeven krijgen aandacht. Dit blok geeft een overview van een deel van het vakgebied. In het tweede blok C2 (Visual communication) wordt een communicatief visueel communicatiemiddel ontwikkeld. Hiermee kan een gekozen doelgroep geïnformeerd en geactiveerd worden voor een groots evenement. Belangrijke onderwerpen zijn hier: keuze van doelgroep, doelgroep- en kanaalanalyse, bedenken en visualiseren van concepten, conceptkeuze en uitwerken tot prototype. Dit blok richt zich m.n. op conceptontwikkeling. Het laatste blok C3 (The personal connection), richt zich op usability engineering. Voor een bestaande applicatie worden mentale modellen gemaakt (verwachting van de gebruiker). Aan de hand hiervan wordt de applicatie getest op usability, m.n. de toegankelijkheid van bijv. een webapplicatie voor verschillende groepen gebruikers. Vervolgens wordt een herontwerp gemaakt. Dit blok zoemt in op het aspect usability engineering. Deze drie blokken samen geven zicht op een deel van het vakgebied van CMD, waarbij naast het realiseren van multimediaproducten, ook conceptontwikkeling en usability engineering aandacht krijgen. Er wordt steeds uitgegaan van de eindgebruiker en de doelmatigheid en effectiviteit van de van de toepassing of multimediaoplossing. Deze insteek is ook bruikbaar bij andere disciplines op het gebied van informatica tot aan communicatie. De minor bestaat uit de blokken C1, C2 en C3. C1 periode 2 en 3 C2 periode 2 en 4 C3 periode 1 en 4 Voorkennis/ingangseisen Er worden geen ingangseisen gesteld. Sprake van volgordelijkheid Geadviseerd wordt de blokken C1 en C2 te hebben gevolgd en gehaald voor blok C3. De studielast is 14 (C1) + 14 (C2) + 14 (C3) studiepunten = 42 studiepunten. Totaal 30 weken (nb: niet aaneensluitend) Randvoorwaarden Coaching / studieloopbaanbegeleiding bij eigen opleiding. 3 assessments (toetsing praktijkopdracht) + 3 integrale toetsen Workshops, creatieve sessies, gastcolleges, groepsinstructie (feedforward colleges) en feedback colleges Nog niet bekend Contactperso(o)n(en) Joris Groen (C1), Godelieve Kodde (C2), Wijnand Renden (C3) Nee Inschrijven Bij het roosterbureau ICT & Media. Uiterste inschrijfdatum Zie berichten roosterbureau ICT & Media Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

15 Themaminor I: Ontwerpen en bouw van softwaresystemen Titel Database Application Development (blok I1) Afdeling ICT & Media, opleiding Informatica De student ontwikkelt een eenvoudige stand-alone applicatie, met bijbehorende database, in een objectgeoriënteerde ontwikkelomgeving met behulp van Java. Er is aandacht voor het specificeren en modelleren van het ontwerp van het informatiesysteem met behulp van UML (Unified Modelling Language). Daarnaast is er een eerste kennismaking met systeemontwikkelmethodiek Unified Process. Competenties/leerdoelen Gedurende een periode van 10 weken. Dit schooljaar 2 maal: / en / Aantal contacturen Ca. 12 Voorkennis/ingangseisen Nee Sprake van volgordelijkheid I1, I2 en I3 dienen in de gegeven volgorde te worden uitgevoerd Samen met blokken I1 en I3 te volgen als minor Ontwerpen en bouw van softwaresystemen. 40 uur per week, 14 studiepunten Randvoorwaarden Minimum groepsgrootte: 16 Assessment naar aanleiding van de opgeleverde applicatie wordt beoor- Praktijkleren: (8 stp) deeld met een cijfer Procesverslag (individueel) wordt beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. Eindcijfer is cijfer van het assessment, mits het procesverslag met een voldoende is beoordeeld. Contactperso(o)n(en) Inschrijven Uiterste inschrijfdatum Ondersteunend onderwijs: (6 stp) Twee deeltoetsen en een integrale toets ondersteunend onderwijs (ITO). De vragen zijn voor het grootste deel multiple-choice vragen. Hoorcolleges, workshops, praktijkopdracht Wisselende samenstelling Hans Lachman, Rob van den Bosch Nee Bij het roosterbureau ICT & Media. Zie berichten roosterbureau ICT & Media Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

16 Titel Objectgeoriënteerde applicatie ontwikkeling (blok I2) Afdeling ICT & Media, opleiding Informatica De junior software engineer ontwikkelt een eenvoudig computerspel, eventueel met database, in een objectgeoriënteerde ontwikkelomgeving m.b.v. Java als programmeertaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelmethodiek UP (Unified Process) en de ontwerpmethodiek UML (Unified Modelling Language). Voor het toetsen van de kwaliteit wordt een testplan opgesteld en uitgevoerd. Competenties/leerdoelen Gedurende een periode van 10 weken. Dit schooljaar 2 maal: / en / Aantal contacturen Voorkennis/ingangseisen Het I1 blok of kennis en ervaring met UML, databases en Java op het niveau van het I1 blok. Sprake van volgordelijkheid I1, I2 en I3 dienen in de gegeven volgorde te worden uitgevoerd Samen met blokken I1 en I3 te volgen als minor Ontwerpen en bouw van softwaresystemen. 40 uur per week, 14 studiepunten (stp) Randvoorwaarden Minimum groepsgrootte: 16 Assessment naar aanleiding van de opgeleverde applicatie wordt beoor- Praktijkleren: (8 stp) deeld met een cijfer Procesverslag (individueel) wordt beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. Eindcijfer is cijfer van het assessment, mits het procesverslag met een voldoende is beoordeeld. Contactperso(o)n(en) Inschrijven Uiterste inschrijfdatum Ondersteunend onderwijs: (6 stp) Integrale toets over onderwerpen uit ondersteunend onderwijs, beoordeeld met een cijfer. Projectonderwijs in groepen van 4 en workshops Wisselende samenstelling Alwine Lousberg Nee Bij het roosterbureau ICT & Media Zie berichten roosterbureau ICT & Media Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

17 Titel Competenties/leerdoelen Applicatieontwikkeling in een heterogene omgeving (I3) Afdeling ICT & Media, opleiding Informatica Migreren van een standalone applicatie naar een heterogene omgeving (Windows<-> Linux) waarbij de applicatie wordt uitgebouwd naar een client-server versie Gedurende een periode van 10 weken. Dit schooljaar 2 maal: / en / Aantal contacturen Voorkennis/ingangseisen Kennis van Java op het niveau van I2 Sprake van volgordelijkheid I1, I2 en I3 dienen in de gegeven volgorde te worden uitgevoerd Samen met blokken I1 en I3 te volgen als minor Ontwerpen en bouw van softwaresystemen. 40 uur per week, 14 studiepunten (stp) Randvoorwaarden Minimum groepsgrootte: 16 Assessment naar aanleiding van de opgeleverde applicatie wordt beoor- Praktijkleren: (8 stp) deeld met een cijfer Procesverslag (individueel) wordt beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. Eindcijfer is cijfer van het assessment, mits het procesverslag met een voldoende is beoordeeld. Contactperso(o)n(en) Inschrijven Uiterste inschrijfdatum Ondersteunend onderwijs: (6 stp) Integrale toets over onderwerpen uit ondersteunend onderwijs, beoordeeld met een cijfer. Workshops, hoorcolleges en projectopdrachten Wisselende samenstelling Rianne Bechet, Ton Biegstraaten Nee Bij het roosterbureau ICT & Media Zie berichten roosterbureau ICT & Media Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

18 Themaminor IDM: Gebruik van interne en externe informatie in professionele omgevingen Titel Competenties/leerdoelen Information Research IDM Zoeken en vinden, informatieprobleem in termen van het S&R vakgebied, (elektronische) bronnenapparaat, fysieke, elektronische en virtuele bronnen, documenttypen, bronnenapparaat van een domein, zoekstrategieën, bronnenselectie en evaluatie, zoekmachines, invisible web, basisprincipes van de ontsluiting van documenten, basisprincipes van de toepassing van informatietalen en formats, communicatie met de klant, Negotiating the Query. Competenties: IDM-1 Onderzoeken van de informatiebehoefte voor een (deel van de) organisatie, op basis daarvan selecteren en evalueren van de belangrijkste (inter- )nationale informatiebronnen en kanalen. IDM-2 Ontwikkelen van zoekstrategieën, uitvoeren van complexe zoekacties, effectief en op maat rapporteren over de resultaten en binnen de organisatie aan te spreken als expert op dit gebied. Als major in periode 2 als minor in periode 3. In deeltijd in periode 2 Aantal contacturen Voor detail planning -> roosterbureau ICT&Media Voorkennis/ingangseisen G-blok Sprake van volgordelijkheid Is eerste minorblok van de themaminor IDM. De drie blokken kunnen afzonderlijk gevolgd worden maar gezamenlijk geven ze een goed beeld van het IDM vakgebied. 14 studiepunten (6 voor theoriedeel, 8 voor praktijkopgave) Randvoorwaarden Bij groepsgrootte onder 15 kan de minor vervallen, danwel in aangepaste vorm worden uitgevoerd. Praktijkdeel via assessment Toetsing theoriedeel via ITO toets Colleges, workshops, praktijkopdracht Wisselend Contactperso(o)n(en) Blokcoördinator Henny Hamer Ja/nee; wordt ingevuld door ICT & Media Inschrijven Via roosterbureau ICT&Media. Studenten van andere afdelingen dienen vooraf via hun eigen opleidingsverantwoordelijke toestemming te regelen. Uiterste inschrijfdatum Zie inschrijfregels roosterbureau ICT&Media Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

19 Titel Competenties/leerdoelen Content Management IDM Content management, bedrijfsprocessen, collectiemanagement, document delivery/printing on demand, auteursrechten (Rights Management), licenties, software-evaluatie, -selectie en advisering inzake DL-/DMS-systemen, documentmanagement/record Management, digitale duurzaamheid, inhoudsontsluiting (alleen de toepassing bestaande systemen) Competenties: IDM-1 Onderzoeken van de informatiebehoefte voor een (deel van de) organisatie en op basis daarvan selecteren en evalueren van de belangrijkste (inter- )nationale informatiebronnen en kanalen. IDM-2 Ontwikkelen van zoekstrategieën, uitvoeren van complexe zoekacties, effectief en op maat rapporteren over de resultaten en binnen de organisatie aan te spreken als expert op dit gebied. IDM-3 Ontwikkelen, selecteren en in samenwerking met domeindeskundigen onderhouden van hulpmiddelen om kennis te kunnen structureren en ordenen (classificeren). IDM-6 Ontwerpen, implementeren, beheren en evalueren van een fysieke of virtuele collectie mede op basis van informatiebehoeftenonderzoek. IDM-9 Onderzoeken en adviseren over de effectiviteit en efficiëntie van de documentaire informatievoorziening binnen de organisatie in de context van verschillende bedrijfsprocessen. IDM-10 Adviseren over, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van diverse ICT-toepassingen voor het gebruik van documentaire informatie (zoals Intranet, Website, Content management systemen, DIS, MMIS) in de context van verschillende bedrijfsprocessen. Als major in periode 1, als minor in periode 2. In deeltijd in periode 4 Aantal contacturen Voor detail planning -> roosterbureau ICT&Media Voorkennis/ingangseisen G-blok Sprake van volgordelijkheid Is tweede minorblok van de themaminor IDM. De drie blokken kunnen afzonderlijk gevolgd worden maar gezamenlijk geven ze een goed beeld van het IDM vakgebied. 14 studiepunten (6 voor theoriedeel, 8 voor praktijkopgave) Randvoorwaarden Bij groepsgrootte onder 15 kan de minor vervallen, danwel in aangepaste vorm worden uitgevoerd. Praktijkdeel via assessment Toetsing theoriedeel via ITO toets Colleges, workshops, praktijkopdracht Wisselend Contactperso(o)n(en) Blokcoördinator Jos van Helvoort Ja/nee; wordt ingevuld door ICT & Media Inschrijven Via roosterbureau ICT&Media. Studenten van andere afdelingen dienen vooraf via hun eigen opleidingsverantwoordelijke toestemming te regelen. Uiterste inschrijfdatum Zie inschrijfregels roosterbureau ICT&Media Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

20 Titel Informatie Management IDM Distributie van informatie. Instructie(ontwerp en implementatie van een gebruikersinstructie in IDM-context, user education), didactiek (in relatie tot instructie), Competenties/leerdoelen lerende organisatie, kennismanagement (kennis in organisaties), attendering (ontwerp, implementatie en evaluatie van document delivery service), interne en externe documentaire informatievoorziening voor projectgroepen, weblogs. Competenties: IDM-8 Ontwikkelen, implementeren en evalueren van informatiediensten, selecteren van daarvoor passende software en hardware en daarmee de informatie op maat presenteren. IDM-9 Onderzoeken en adviseren over de effectiviteit en efficiëntie van de documentaire informatievoorziening binnen de organisatie in de context van verschillende bedrijfsprocessen. IDM-11 Ontwerpen, implementeren en evalueren van promotie, training en instructie van gebruikers van deze toepassingen in context van de organisatie, bevorderen van de bijdrage van medewerkers aan deze systemen en in algemene zin bevorderen van de ontwikkeling van medewerkers tot kenniswerkers. IDM-12 Ondersteunen van de totstandkoming van het strategisch en tactisch beleid van organisaties en de ontwikkeling van een lerende organisatie. IDM-13 Ontwerpen, implementeren en evalueren van het beleid met betrekking tot de documentaire informatievoorziening op basis van een analyse van ontwikkelingen in de samenleving, interne en externe krachten die op de organisatie inwerken, de organisatiestructuur en cultuur, juridische en ethische randvoorwaarden. Als major in periode 3, als minor in periode 4. In deeltijd in periode 3 Aantal contacturen Voor detail planning -> roosterbureau ICT&Media Voorkennis/ingangseisen Stage. Dit is een vierdejaars IDM blok Sprake van volgordelijkheid Is derde minorblok van de themaminor IDM. De drie blokken kunnen afzonderlijk gevolgd worden maar gezamenlijk geven ze een goed beeld van het IDM vakgebied. 14 studiepunten (6 voor theoriedeel, 8 voor praktijkopgave) Randvoorwaarden Bij groepsgrootte onder 15 kan de minor vervallen, danwel in aangepaste vorm worden uitgevoerd. Praktijkdeel via assessment Toetsing theoriedeel via ITO toets Colleges, workshops, praktijkopdracht Wisselend Contactperso(o)n(en) Blokcoördinator Grada Schadee Ja/nee; wordt ingevuld door ICT & Media Inschrijven Via roosterbureau ICT&Media. Studenten van andere afdelingen dienen vooraf via hun eigen opleidingsverantwoordelijke toestemming te regelen. Uiterste inschrijfdatum Zie inschrijfregels roosterbureau ICT&Media Minorcatalogus Afdeling ICT & Media

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus Individuele studieloopbaanplanning via de Digitale Onderwijs Catalogus Inhoud Onderwijsvisie Hanzehogeschool Keuzemogelijkheden Studieloopbaanbegeleiding Digitale Onderwijs Catalogus Ervaringen tot nu

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D

HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI. Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Organiseren zonder Organisaties MODULEWIJZER MEDBV201D Aantal studiepunten: 2 CP Module beheerder: Elske Revelman de Vries, mailadres: revee@hr.nl Opleiding: CMD Deeltijd Versie

Nadere informatie

Keuzeruimte Bachelor College

Keuzeruimte Bachelor College Keuzeruimte Bachelor College Voorlichting over keuzeproces en keuzemogelijkheden voor W-major studenten Tanja Krijgh, studieadviseur BW Voorlichting over Keuzeproces Welke keuzes moet je maken? Keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bedrijvendag 9 maart 2017

Bedrijvendag 9 maart 2017 Bedrijvendag 9 maart 2017 De kracht van Delft De Haagse Hogeschool Delft is een nevenvestiging van de hoofdlocatie in Den Haag. Onze bedrijvendagen zijn kleinschaliger van opzet en komen er minder studenten

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL.

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Kenmerk: 31 januari 2015 Inhoud presentatie Even voorstellen Hoe ziet de opleiding eruit? Waarvoor leidt de opleiding Bedrijfskunde MER op? Wat maakt de opleiding Bedrijfskunde

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van psychologie, techniek en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je binnen

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017

engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 engineering BacHeloroPleIdIng voltijd 2016-2017 leerroutes: elektrotechniek, engineering, design and InnovatIon, ProdUct design en technische BedrIjFsKUnde creating tomorrow Engineering In het eerste deel

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

Ervaringen met een minor ebusiness in het HBO

Ervaringen met een minor ebusiness in het HBO Ervaringen met een minor ebusiness in het HBO Henk Plessius, Hogeschool van Utrecht Pascal Ravesteyn, Hogeschool van Utrecht Met de komst van de Bachelor/Master structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Informatica Technische Informatica (Business IT & Management) Afstudeerfase. Ontbijt februari 2013

Informatica Technische Informatica (Business IT & Management) Afstudeerfase. Ontbijt februari 2013 Informatica Technische Informatica (Business IT & Management) Afstudeerfase Ontbijt februari 2013 welkom Nieuw Jaar Nieuwe Kansen en Nieuwe collega s: Business IT & Management Programma Vogelvlucht afstudeerfase

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

de Rotterdamse aanpak

de Rotterdamse aanpak de Rotterdamse aanpak Caroline van Eijk - Albeda College Ellis Wertenbroek - Hogeschool Rotterdam Themabijeenkomst Doorstroom mbo-hbo en keuzedelen Woerden, 14 februari 2017 Inhoud regionaal servicedocument

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie