Welkom. In samenwerking met

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. In samenwerking met"

Transcriptie

1 Welkom In samenwerking met

2 Nieuwe retail BEVAK op Euronext Brussel

3 Disclaimer Deze presentatie wordt enkel te uwer informatie verstrekt en mag niet worden gereproduceerd, verder worden verdeeld aan een andere persoon of, volledig of gedeeltelijk, door een medium of onder welke vorm dan ook, voor welk doel dan ook, worden gepubliceerd. Indien u deze presentatie ontvangen heeft en u geen belanghebbende bent, moet u ze onmiddellijk terugsturen. Presentatie betekent dit document, elke mondelinge presentatie, de vraag-en antwoordsessie en elk schriftelijk of mondeling materiaal dat besproken of verdeeld wordt tijdens de road show presentatie. De presentatie omvat schriftelijk materiaal/slides die informatie geven over de Onderneming en haar dochterondernemingen. Deze presentatie vormt geen of maakt geen deel uit van, en moet niet geïnterpreteerd worden als, een verkoopaanbieding of inschrijving daarop, of een uitnodiging op een aanbieding om effecten van Qrf Comm. VA ( Qrf ) aan te kopen of daarop in te tekenen, noch zal de presentatie of een deel daarvan of het feit van haar verdeling de basis vormen van, of zal daarop gesteund worden in verband met, welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Noch mag de presentatie, noch een deel of kopie daarvan worden gebracht of overgemaakt naar de Verenigde Staten of, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden verdeeld in de Verenigde Staten. Noch mag de presentatie, noch een deel of een kopie daarvan worden gebracht of overgemaakt naar Australië, Canada of Japan, of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verdeeld in Canada of worden verdeeld of herverdeeld in Japan of aan een ingezetene daarvan. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de Amerikaanse, Australische, Canadese of Japanse effectenwetten. De verdeling van de presentatie in andere rechtsgebieden kan bij wet worden beperkt en de personen die in het bezit zouden komen van deze presentatie, moeten zelf informeren naar deze beperkingen en dergelijke beperkingen naleven. De effecten van de Onderneming werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Wet op de Effecten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten. Deze presentatie moet worden gelezen samen met de prospectus uitgegeven door Qrf. Een dergelijke aanbieding, inschrijving of uitnodiging zal worden gedaan door middel van de prospectus. De aandelen van de beursintroductie zullen worden aangeboden door en enkel op basis van de prospectus en de informatie die daarin vervat is. In geval van een waargenomen discrepantie tussen de presentatie en de prospectus, moet de prospectus worden beschouwd als het instrument dat de volledige en correcte informatie bevat. De presentatie bevat enkel een samenvatting van bepaalde elementen van de prospectus. Deze presentatie bevat niet alle informatie die belangrijk kan zijn voor beleggers. De beleggers worden aangemoedigd om de prospectus te lezen en in het bijzonder de risicofactoren die daarin zijn uiteengezet. Hieronder zal u een niet-limitatieve lijst vinden van sommige van de risicofactoren die zijn uiteengezet in de prospectus. De prospectus is enkel beschikbaar in het Nederlands. De samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, met vertalingen in het Frans en het Engels. De prospectus zal gratis beschikbaar zijn voor de beleggers vanaf 29 november 2013 op de maatschappelijke zetel van het Vastgoedbeleggingsfonds, Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerp, België. Op vraag van privé-beleggers zal de prospectus ook gratis beschikbaar zijn, via ING Belgium NV, telefoonnummer 02/ (Nederlands), 02/ (Frans) or 02/ (Engels), via KBC Bank NV, telefoonnummer 02/ (Nederlands en Engels), via CBC Banque SA, telefoonnummer 0800/ (Frans), via Belfius Bank NV, telefoonnummer 02/ (Nederlands en Engels) en 02/ (Frans en Engels) en via Petercam NV, telefoonnummer 02/ (Nederlands, Frans en Engels). De prospectus is ook online beschikbaar op de volgende websites: en Dit document bevat verklaringen en schattingen over verwachte toekomstige prestaties. Dergelijke verklaringen en schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico s, onzekerheden en andere factoren, die geacht werden redelijk te zijn wanneer ze gemaakt werden, maar zij kunnen of kunnen niet juist blijken te zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen feitelijke resultaten, financiële voorwaarden, prestaties of verwezenlijkingen, of marktresultaten, in wezen verschillend zijn van toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke verklaringen en schattingen. Gezien deze onzekerheden, worden geen verklaringen gedaan wat betreft de juistheid en getrouwheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen, prognoses en schattingen. Alle geschillen met betrekking tot dit document zullen uitsluitend worden beslecht in de rechtbanken van België (Balie van Brussel) onder de Belgische wetgeving. Bij ontvangst van dit document stemt u ermee in gebonden te zijn door de voorgaande beperkingen en restricties. 3

4 Risicofactoren Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico s in. Hieronder zult u enkele van de risico s vinden die pertinent kunnen zijn met betrekking tot het Vastgoedbeleggingsfonds, zijn activiteiten en de emissie. Beleggers worden verzocht om rekening te houden met de risico s die zijn beschreven in Hoofdstuk 2 (Risicofactoren) van de prospectus. Elke beslissing om te beleggen in de aangeboden aandelen in de context van de Aanbieding zou gebaseerd moeten zijn op alle informatie vervat in de prospectus. Risico s die verband houden met de concentratie van vastgoed: een van de onroerende goederen van het Vastgoedbeleggingsfonds, met name Century Center Antwerpen Keyserlei 58/60, zal 18.09% vertegenwoordigen van de totale reële waarde van het aanvankelijk vastgoedportefeuille op de datum van afsluiting van de Emissie en zal worden opgeknapt in de komende maanden. Er bestaat een risico dat het aandeel van dit gebouwencomplex zal stijgen in de totale reële waarde van het aanvanklijk vastgoedportefeuille, omwille van een verschil in de reële waarde van het aanvankelijk vastgoedportefeuille of van het gebouwencomplex Century Center Antwerpen Keyserlei 58/60. Daardoor kan het Vastgoedbeleggingsfonds in overtreding zijn met de statutaire regel volgens dewelke een vastgoedbevak niet meer dan 20% van zijn geconsolideerde activa mag investeren in een onroerend goed. Risico s die verband houden met veranderingen in de reële waarde van het vastgoedportefeuille: QRF is blootgesteld aan schommelingen in de reële waarde van haar vastgoedportefeuille (bijvoorbeeld, wegens de slijtage van het onroerend goed) die o.a. een invloed zullen hebben op het schuldratio. Risico s die verband houden met de vastgoedtaxatie: taxatie van vastgoed is subjectief tot op zekere hoogte en gebaseerd op veronderstellingen die fout kunnen blijken te zijn; daarom stemt de taxatie niet noodzakelijkerwijze overeen met de reële waarde van het vastgoed. Risico s die verband houden met de recente samenstelling en de historiek van het aanvankelijk vastgoedportefeuille: het aanvankelijk vastgoedportefeuille zal door QRF slechts worden verworven op de afsluitdatum van de emissie; dientengevolge is geen historische informatie over het beheer van het aanvankelijk vastgoedportefeuille en de risico s die verband houden met het beheer van het aanvankelijke vastgoedportefeuille beschikbaar voor QRF. Risico s die gepaard gaan met de (onmogelijkheid) om een dividend (te verdelen): wettelijke beperkingen op de verdeling van dividenden kunnen leiden tot de onmogelijkheid voor QRF om een dividend te verdelen of slechts voor een beperkt bedrag. De Voornaamste financiële risico s omvatten : (i) Risico s die gepaard gaan met stijgende interestvoeten: de opbrengst van QRF is (ook) afhankelijk van de ontwikkeling van interestvoeten op de schuldfinanciering van QRF; (ii) Risico s die gepaard gaan met schommelingen in de reële waarde van de hedging instrumenten: hedging instrumenten kunnen onderhevig zijn aan schommelingen indien de interestvoeten veranderen; (iii) Tegenpartijrisico: insolventie van een financiële of bancaire tegenpartij kan leiden tot een vermindering in de financiële middelen die beschikbaar zijn voor QRF en (iv) Risico s betreffende de financiering: QRF is beperkt in haar leencapaciteit en is blootgesteld aan een liquiditeitsrisico in geval van de niet-verlenging of laattijdige verlenging van haar financieringsovereenkomsten of kwesties bij de kredietvertrekkende instellingen. Risico s die gepaard gaan met de belegging in de aangeboden aandelen: beleggen in aandelen houdt risico s in die kunnen leiden tot een verlies van de volledige belegging in de aangeboden aandelen. Risico s die verband houden met de omvang van de emissie: indien, en in de mate dat, minder aandelen worden uitgegeven dan het voorziene maximumbedrag, kan de liquiditeit van de aandelen lager zijn en zal QRF andere investeringsmethodes moeten aanwenden of haar beleggingsniveau moeten doen dalen. Risico s van toekomstige verwatering: QRF kan beslissen om haar aandelenkapitaal in de toekomst te verhogen, en waar nodig, het voorkeursrecht beperken of afschaffen, afhankelijk van de naleving van een prioritair toewijzingsrecht zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks, wat zal leiden tot een verwatering voor de QRF-aandeelhouders. Risico s die verband houden met de ingewikkelde transactie-afwikkeling: er bestaat een risico dat wegens de complexiteit van de transactie-afwikkeling de emissie kan worden geschrapt of uitgesteld. Risico s die verband houden met de solvabiliteit en liquiditeit van de projectontwikkelaar: een gebrek aan solvabiliteit of liquiditeit van de projectontwikkelaar kan ertoe leiden dat de projectontwikkelaar niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen bij de ontbinding en vereffening van QRF. Risico s die gepaard gaan met de externe beheerder: het vertrek van de externe beheerder kan leiden tot een verstoring in de organisatie van QRF. Aan de top is de organisatiestructuur van het Vastgoedbeleggingsfonds relatief smal, wat deze overdracht rechtvaardigt, maar het risico verhoogt op een belangenconflict met andere entiteiten van de Quares groep en binnen de organisatiestructuur van de Statutaire Manager 4

5 Voorstelling van het team Anneleen Desmyter CEO 15 jaar ervaring in de vastgoedsector Francis Hendrickx CFO 17 jaar ervaring in de vastgoedsector Bert Weemaes COO 11 jaar ervaring in de vastgoedsector Vennoot-oprichter van Quares Stichtte CC Company NV, momenteel Quares Residential Agency, in 2004 Voordien actief gedurende verschillende jaren als projectontwikkelaar in bedrijfsvastgoed voor Eurinpro Heeft een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven), een MBA (UCL), een Master in Vastgoed (AMS) en een MRICScertificering Retailfonds-ervaring bij Quares Retail Fund, Quares Retail Fund 2 en de obligatie-uitgifte voor de acquisitie van het shoppingcenter Century Center Antwerpen Ex-CFO van Uplace en Eurinpro, beide internationale vastgoedontwikkelaars Voormalig CEO van de bevak Siref, die werd overgenomen door Intervest Offices & Warehouses Corporate Finance ervaring bij de Generale Bank Bekleedt een MD-functie bij Resolve NV, een vastgoedontwikkelaar Is houder van een diploma in de Rechten (KU Leuven) en een MBA van de Vlerick Business School Retailervaring bij UPlace Voormalig projectdirecteur bij City Mall, een retail vastgoedontwikkelaar Bekleedde voordien functies als lid van de Raad van Bestuur, CFO en Development & Real Estate Director bij Decathlon Benelux Begon zijn carrière bij de Generale Bank als Kantoordirecteur Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven), een Master in Financieel Beheer (Vlekho Brussel) en een Master Real Estate (AMS) Retailervaring bij K in Kortrijk, Les Grands Prés Mons uitbreiding, Le Côté Verre Namur en de expansie van Decathlon Benelux 5

6 Belangrijkste kenmerken Actief in de veerkrachtige retailmarkt Een duidelijk afgelijnde strategie De Belgische winkelvastgoedsector heeft bewezen redelijk goed het hoofd te kunnen bieden aan de economische crisis dankzij de stevige retailuitgaven, de aanhoudende positieve herziening van de huurprijzen en de waardevastheid van de winkelactiva Onderbouwd door gunstige trends: de verstedelijking, de shoppingervaring in de binnenstad en het ondersteunende overheidsbeleid Een duidelijke focus op winkelpanden in de binnenstad in groot- en regionale steden in België Investeringen op locaties die dominant zijn in hun verzorgingsgebied ( Golden Mile ) Een duidelijk gedefinieerde groeistrategie die in het eerste semester van 2014 streeft naar acquisities ten belope van 35m aan investeringswaarde 1 Portefeuille van 114.2m reële waarde bij IPO (beursgang), bestaande uit 29 activa met 94 verhuurbare units 66% winkelpanden in de binnenstad en 34% buitenstedelijke panden Gediversifieerd qua huurders, individuele omvang van de activa en geografische spreiding binnen België Financiële bezettingsgraad van 99.2% (96.6% exclusief huurwaarborgen) Sterk & ervaren management Competent managementteam, met ondernemingszin en een bewezen staat van dienst in vastgoed en retail Sterke raad van bestuur met complementaire vaardigheden Flexibele en dynamische bedrijfsmentaliteit Kwaliteitsportefeuille Aantrekkelijk risicorendement profiel Noot: 1. Investeringswaarde = VON = Vrij Op Naam waarde Verwacht initieel bruto dividendrendement van 5.2% in 2014 gebaseerd op een uitkeringsratio van 97% 6

7 Inhoudsopgave 1. Stuwende krachten van de retail in de binnenstad 2. De golden mile als geprefereerde locatie 3. Strategie 4. Portefeuille 5. Financiële gegevens 6. Structuur en bestuur 7. Samenvatting 7

8 1. Stuwende krachten van de retail in de binnenstad

9 Verstedelijking Het gecentraliseerd sociaal & cultureel leven, de economische activiteit en de verhoogde mobiliteit zijn de voornaamste stuwende krachten voor de stedelijke ontwikkeling De groeiende bevolking bevordert de toenemende consumptie-uitgaven en retailactiviteit BRUISEND SOCIAAL & CULTUREEL LEVEN VERHOOGDE MOBILITEIT & BESTEMMINGSNABIJHEID ECONOMISCHE ACTIVITEIT & TEWERKSTELLING BEVOLKINGSGROEI IN DE 15 GROOTSTE VLAAMSE STEDEN EN BRUSSEL Bron: FOD Economie & Studiedienst Vlaamse Regering 9

10 De shoppingervaring in de binnenstad Klanten zijn op zoek naar een authentieke shoppingervaring In de hedendaagse omni-channel retailomgeving blijft de binnenstad het best geplaatst om deze specifieke ervaring aan te bieden dankzij haar gediversifieerde aanbod en faciliteiten Deze trend wordt bevestigd door het feit dat de hedendaagse consument meer uitgeeft in zijn favoriete winkels via alle kanalen, in plaats van deze kanalen te kannibaliseren 1 Diversiteit Authenticiteit Ervaring Noot: 1. PWC, Demystifying the online shopper 10 myths of multichannel retailing, Kwartaal

11 Ondersteunend overheidsbeleid Toewijzing van investeringsbudget aan winkellocaties in de binnenstad en aanstelling van city managers door de lokale overheden Het overheidsbeleid is gericht op de promotie van de aantrekkelijkheid van de steden waardoor de shoppingervaring in de binnenstad gestimuleerd wordt Shoppinglus, Mechelen is een cruciaal jaar; het jaar waarin de lokale besturen hun meerjarenplanningen voor de komende 6 jaar vastleggen. Het is dus nu dat deze besturen van het kernversterkend winkelbeleid een absolute prioriteit moeten maken. Vlaams Minister-President Kris Peeters, persbericht van 15 maart 2013: Kris Peeters roept lokale besturen op om mee werk te maken van een winkelbeleid Noot: 1. Hét winkelcentrum tussen de twee grootste steden van ons land, gepubliceerd door stad Mechelen 11

12 2. De golden mile als geprefereerde locatie

13 De golden mile als geprefereerde locatie Erg gegeerde locatie voor de meeste retailers Goede liquiditeit Geleidelijke stijging van de huurprijzen Schaarste-effect van het aanbod 13

14 3. Strategie

15 Strategie van de bevak Focus op Belgische winkelpanden in de binnenstad die dominant zijn in hun verzorgingsgebied Stabiele huuropbrengsten en een aantrekkelijk dividendrendement waarborgen voor de aandeelhouders van QRF Gediversifieerd in termen van huurders, omvang van de individuele activa en geografische spreiding Actief portefeuillemanagement Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Een duidelijke ambitie om de portefeuille verder in omvang te doen toenemen via gerichte acquisities op basis van deze 4 belangrijke strategische principes, terwijl de schuldratio op een redelijk niveau wordt gehouden 15

16 Groeistrategie Het management verbindt zich ertoe om de portefeuille te doen groeien op basis van een duidelijk gedefinieerde investeringsstrategie deze richtlijnen zijn vastgelegd om voorzichtige en waardecreëerende groei te verzekeren Vastgoed criteria Kwaliteit en toegankelijkheid van de activa Kwaliteit van de huurders en de onderliggende huurovereenkomsten Duidelijke focus op de naleving van de wetten en reglementeringen Potentieel tot herverhuur van het pand Financiële criteria Duurzame bijdrage tot de winst per aandeel Verwatering van het dividendbeleid voorkomen Type pand Locatie Investeringsomvang Schuldratio Focus op hoogkwalitatieve winkelpanden op locaties in de binnenstad Focus op panden met vitrine > 5 meter Gesitueerd in winkelstraten die dominant zijn in hun verzorgingsgebied d.w.z. de golden mile in verzorgingsgebieden van > 50,000 consumenten Bijkomende investeringen in 1H 2014 voor 35m aan investeringswaarde 1 Minimale transactiewaarde van 1m Totaal schuldratio van maximum 55% Noot: 1. Investeringswaarde = VON = Vrij Op Naam waarde 16

17 4. Portefeuille

18 Aantrekkelijke initiële portefeuille 29 activa met duidelijke focus op de binnenstad Aantrekkelijke initiële portefeuille Marktwaarde van 114.2m Reële waarde van 114.2m Actuele huur van ca. 7.2m (ERV ca. 7.3m) Bruto huurrendement van ca. 6.3% op de reële waarde 94 verhuurbare eenheden Portefeuille bestaat uit 29 panden waarvan 22 binnenstedelijk en 7 buitenstedelijk Binnenstedelijk 2 activa 3 activa Buitenstedelijk 2 activa Activa zijn geografisch en strategisch goed gespreid Het grootste pand in de portefeuille (Century Center) vertegenwoordigt 18.09% van de totale reële waarde en zal in de nabije toekomst verfraaiingswerken ondergaan Reële Waarde Actuele huur C&W 2 Rendement op de Reële Waarde Rendement op de Gemiddelde investeringswaarde GLA3 m2 huur 3 / m² 1 Gemiddelde waarde / gebouw Binnenstedelijk 75.9m 4.7m 6.2% 5.9% 18,962m EUR/m 2 3.5m Buitenstedelijk 38.3m 2.5m 6.6% 6.4% 26,710m 2 94 EUR/m 2 5.5m Totaal m 6.3% 6.1% 45,672m EUR/m 2 3.9m Noot: 1. Investeringswaarde = VON = Vrij Op Naam Waarde; 2. Cushman & Wakefield rapport gedateerd 01/10/2013; 3. Gross Lettable Area (bruto huuroppervlakte) in m 2 (tabel omvat retail GLA voor 44,161m2 en residentiële GLA voor 1,511m2 die een totale GLA geven van 45,672m2 ; dit omvat niet opslag-en kantoorruimte) 18

19 Hoogkwalitatief huurdersbestand Opsplitsing huurders (% actuele huur) Stabiele inkomsten via (bekende) top 10 huurders Kledij Huurder Opp. m 2 / aantal huurovereenkomsten % van de jaarlijkse nettohuur 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 5% 47% Electro & Telecom Diversen Home & Design Schoenen Horeca Hennes & Mauritz (H&M) 4,629 / % Jack & Jones / Vero Moda 620 / 1 7.5% Citroën 4,914 / 1 5.7% Blokker Group 1,777 / 4 4.3% 7% 9% 11% DIY & Tuin Health & Beauty Kantoorbenodigdheden Vrije tijd & Sport Voeding Esprit 1,001 / 2 4.1% Vanden Borre 2,384 / 2 3.6% Mc Donalds 655 /1 2.8% Cool Cat Belgium 448 / 1 2.8% Juwelen Brico 2,152 / 1 2.3% Huurgarantie Lidl 1,260 / 1 2.2% TOTAAL 19, % 19

20 Geselecteerde panden in de binnenstad Antwerpen Meir 107 Gesitueerd op de Meir, de belangrijkste winkelstraat van Antwerpen. Het pand omvat commerciële, opslag- en woningdelen. Het winkelpand geniet een zeer goede zichtbaarheid op de golden mile van Antwerpen. TYPE Winkelstraat + residentieel Financiële leegstand 4.0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 713,000 mensen GLA 1 /retail m2 620 Bouw- of renovatiejaar 2000 Belangrijke huurder(s) Vero Moda Jack & Jones Antwerpen Keyserlei Dit shoppingcenter bestaat uit 5 met elkaar verbonden gebouwen met commerciële ruimtes, kantoren inclusief opslag en 351 parkeerplaatsen. QRF verwierf de commerciële ruimtes, met uitzondering van Mediamarkt. TYPE Winkelstraat / Shoppingcenter Leegstand 2.6% Verzorgings -gebied (15min bereik) 713,000 mensen GLA/retail m2 4,848 Bouw- of renovatiejaar 2003 Belangrijke huurder(s) McDonalds, Bart Smit Noot: 1. Bruto Verhuurbaar Oppervlak in m 2 20

21 Geselecteerde panden in de binnenstad Mechelen - Bruul 15 Het pand bevindt zich in de belangrijkste winkelstraat van Mechelen en bestaat uit twee commerciële ruimtes, opslag en kantoren. Gezien de locatie van het pand, op de hoek met de Bruul en Botermarkt, heeft het een zeer goede zichtbaarheid. TYPE Winkelstraat Leegstand 0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 163,000 mensen GLA 1 /retail m2 546 Bouw- of renovatiejaar 1994 Belangrijke huurder(s) Coolcat, Tamaris Ukkel - Alsembergsesteenweg 767 Het pand is gevestigd in een winkelstraat in Ukkel en bestaat uit een commerciële ruimte op het gelijkvloers en de eerste verdieping en een opslagruimte in de kelder en op de tweede verdieping. Dankzij de brede gevel en de locatie op een hoek, heeft het winkelpand een goede zichtbaarheid. TYPE Winkelstraat Leegstand 0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 740,000 mensen GLA/retail m2 1,557 Bouw- of renovatiejaar 2009 Belangrijke huurder(s) H&M Noot: 1. Bruto Verhuurbaar Oppervlak in m 2 21

22 Geselecteerde panden Luik - Rue de la Cathédrale Het pand is gelegen in het centrum van Luik. Samen met Rue du Pot d'or, Rue des Dominicains, Rue du Pont d'ile en Vinâve d'ile vormt deze straat het belangrijkste winkelgebied van Luik. Dankzij de ligging in het centrum van de stad, geniet Rue de la Cathedrale van een hoog aantal passanten. TYPE Winkelstraat Leegstand 0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 320,000 mensen GLA 1 /retail m2 396 Bouw- of renovatiejaar 2004 Belangrijke huurder(s) Esprit Hoei - Chaussée de Dinant Het winkelcentrum is gelegen aan de N643, en is gemakkelijk bereikbaar met de wagen. Twee nieuwe ontwikkelingen hebben de aantrekkelijkheid van dit gebied fors doen toenemen, waardoor het een van de beste winkelgebieden is in Hoei en van het grotere verzorgingsgebied. TYPE Shopping Center Leegstand 0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 64,000 mensen GLA/retail m2 7,858 Bouw- of renovatiejaar 2010 Belangrijke huurder(s) Lidl, Hema, JBC, Casa Noot: 1. Bruto Verhuurbaar Oppervlak in m 2 22

23 5. Financiële gegevens

24 Belangrijkste uitgangspunten Groei Groei via acquisities voor een bedrag van 35m afhankelijk van beschikbare bankfinanciering en van ophaling van maximale bedrag van de uitgifte Acquisities worden verondersteld aan een rendement van 5.7% in termen van investeringswaarde 2 te worden gerealiseerd gedurende 1H 2014 Statutaire Zaakvoerder & Raad van Bestuur Vergoeding Statutaire Zaakvoerder op 4% van nettoresultaat vóór belastingen en portefeuilleresultaat Bezoldiging voor de Statutaire Zaakvoerder is 0 in 2014 en 2% zolang de portefeuille in RW 1 < 200m is Bezoldiging van 60,000 voor de RvB en het CT 3 Huur Huurindexering van 1.4% voorzien vanaf 2014 op basis van de cijfers van het Belgische Federaal Planbureau Property manager Kost is verondersteld 3% te zijn van de bruto huurinkomsten vermeerderd met 21% BTW Leegstand Gemiddeld 3% leegstand tijdens de periode Technische kosten Kost is verondersteld 3% te zijn van de bruto huurinkomsten vermeerderd met 21% BTW Technische kosten omvatten verwachte onderhouds- en renovatiekosten Schuld Schuldratio bij IPO van 37.0% indien het maximaal bedrag van de uitgifte wordt opgehaald All-in schuldenkost van 2.75% met een minimum van 75% aan financiële schuld ingedekt Kredietlijnen ten belope van 80m bevestigd Liquidatiebonus & exit taks Liquidatiebonus voor de acquisitie van de initiële portefeuille voorzien om volledig terugvorderbaar te zijn en voorgefinancierd via bankschuld Exit taks is betaalbaar tijdens het eerste semester van 2015 Bruto dividend Businessplan gaat uit van een jaarlijks uitkeringspercentage van 97% van het uitkeerbare resultaat Recuperatie huurlasten Recuperatie van de huurlasten voor de initiële portefeuille gebaseerd op actuele cijfers Recuperatie van de huurlasten voor groei portefeuille is geschat op 90% Noot: 1. RW = Reële Waarde; 2. Investeringswaarde = VON = Vrij op Naam Waarde; 3. Creativiteitsteam 24

25 Samenvatting financiële gegevens: Resultatenrekening Resultatenrekening in prognose 2013E 2014E 2015E 2016E Netto-huurinkomsten 294 8,373 9,034 9,112 Recuperatie eigendomslasten 47 1,344 1,470 1,481 Huurlasten normaal ten laste van de huurders -51-1,517-1,632-1,654 Vastgoedresultaat 291 8,200 8,873 8,938 Eigendomslasten Operationeel vastgoedresultaat 266 7,481 8,099 8,153 Vaste kosten ,173-1,330-1,347 Operationeel resultaat vóór resultaat op portefeuille 144 6,307 6,768 6,806 Financieel resultaat (excl. IAS39) ,832-1,986-2,019 Resultaat vóór belastingen 11 4,475 4,783 4,787 Netto-resultaat (excl IAS 39 & 40) 8 4,384 4,731 4,777 Portefeuilleresultaat 1-1, Nettoresultaat (excl IAS 39) 2-1,863 3,711 4,731 4,777 Noot: 1. Resultaat van de acquisities; mogelijke schommelingen in de reële waarde van de portefeuille zijn uitgesloten vanaf 2014; 2. Nettoresultaat (excl IAS 39) is gelijk aan het nettoresultaat aangezien er geen assumpties over de variatie in waarde van derivaten werden gemaakt 25

26 Samenvatting financiële gegevens: Balans Balans in prognose 2013 E 2014E 2015E 2016E Vastgoedactiva 114, , , ,401 Liquidatiebonus 3,577 3, Debiteuren Cash Totaal Activa 118, , , ,485 Maatschappelijk kapitaal 76,089 76,089 76,089 76,089 Kosten kapitaalsverhoging -5, Kapitaal 70,355 76,089 76,089 76,089 Reserves 5,734-1,863-2,405-2,264 Resultaat van het boekjaar -1,863 3,711 4,731 4,777 Minderheidsbelangen Totaal Eigen Vermogen 74,539 78,250 78,728 78,916 Financiële Schulden 39,184 68,459 70,172 69,985 Andere schulden 5,002 6, Eigen Vermogen + Schulden 118, , , ,485 Noot: 1. 49% participatie in Century Center Freehold 26

27 Gegevens per aandeel Uitkeerbaar resultaat op kapitaal opgehaald bij IPO 1 Prognose uitkering van de resultaten 6.50% 2014E E 2016E 5.50% 5.36% 5.78% 5.84% Uitkeerbaar resultaat (duizend ) Aantal aandelen (duizend) 4,384 4,731 4,777 3,273 3,273 3,273 Resultaat per aandeel ( ) % 2014E 2015E 2016E Bruto dividend / aandeel (97% uitkeringsratio) 1.30 Uitgifteprijs ( ) in NAV / aandeel vergeleken met de uitgifteprijs Dividend % Uitgifteprijs van % 9.8% 4.6% 3.9% 3.7% At IPO 2013YE 2014YE 2015YE 2016YE NAV % uitgifteprijs ten opzichte van NAV 10% 8% 6% 4% 2% 0% De uitgifteprijs die beleggers betalen is 9.77% hoger dan de netto investeringswaarde (NAV), uitgaande van het maximaal opgehaalde bedrag, grotendeels te wijten aan IPO kosten ( 5.7 miljoen) en andere elementen in verband met de verwerving van onroerend goed ( 1.9 miljoen) Met een veronderstelde pay-out ratio van 97% van het uitkeerbaar resultaat verwacht QRF een bruto dividend van 1.30 per aandeel over het boekjaar 2014 te verdelen Noot: 1. Eerste dividend is gebaseerd op een periode van 12.5 maanden 27

28 Uitsplitsing transactie m pre-gecommitteerde inschrijvingen Totaal transactiebedrag Opbrengsten IPO Kapitaal aangebracht door promoter Opbrengsten uit fusie Noot: 1 Pre-gecommitteerde inschrijvingen ten belope van c. 5.6m door aandeelhouders van initiële portefeuille; 2. Opbrengsten uit fusie zijn een gevolg van de inbreng van de Laagland portefeuille 28

29 6. Structuur en bestuur

30 Bedrijfsstructuur Naleving van strikte standaarden voor deugdelijk bestuur Quares REIM Retail NV 1 Aandeelhouders QRF Comm. VA 4 Quares Property Management NV 5 Extern property management beperkt algemene onkosten voor QRF; heeft geen beslissingsbevoegdheid De raad van bestuur van de statutaire manager begeleidt de bevak bij het ontwikkelen van haar strategie en het nemen van cruciale beslissingen QRF Management NV 3 Raad van Bestuur 2 Management Het management voert de strategie uit en stuurt de ontwikkeling van de portefeuille 1. Statutaire Promotor van QRF 2. Toezicht op zowel de Statutaire Manager als QRF 3. Statutaire Manager van QRF 4. Beursgenoteerde entiteit 5. Uitbesteed Property Management Toezicht Management Eigendom Marktconforme vergoeding 30

31 Raad van Bestuur Ervaren en complementair panel van Onafhankelijke Bestuurders & Quares Bestuurders Onafhankelijke bestuurders Inge Boets - Voorzitter Voormalig Partner bij Ernst & Young waar zij begon in Werd leider van het Ernst & Young Global Risk Practice in Bekleedt momenteel mandaten bij Euroclear België, Econopolis, is lid van de Audit-commissie voor het Vlaamse Parlement en Adviseur voor Board Effectiveness bij Guberna. Jan Brouwers Tot voor kort Managing Director bij Morgan Stanley in London (o.a. Head of Fixed Income Continental Europe, Head of Sales & Trading Benelux and Head Fixed Income Sales the Netherlands). Eerder Portfolio Manager bij Blue Crest Capital. Bestuurder en aandeelhouder van Jaran Capital en Onafhankelijk Bestuurder van Proviron Holding. Frank De Moor CEO van de Macintosh Retail Group. Voordien, Brand Manager Europe & Africa bij Federal Mogul. Lid van de Managementcommissie van de Raad Nederlandse Detailhandel, Raad van Bestuur van E-Commerce Platform en Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Leerstoel Detailhandelsmarketing. Quares bestuurders Anneleen Desmyter - CEO Vennoot-oprichter van Quares. Oprichtster van CC Company, momenteel Quares Residential Agency. Zij begon haar carrière als Project Manager voor projecten in Nederland en België bij Eurinpro (Goodman) een ontwikkelingsfirma die de focus legt op logistiek en kantoorvastgoed. Herman Du Bois Vennoot-oprichter van Quares. Voordien, Algemeen Directeur bij BNP Paribas Real Estate Benelux, Financial Manager en daarna General Manager bij Aranäs, een Zweeds vastgoedbeleggingsfonds. Oprichter van de beheersfirma APM NV die werd verkocht aan Atisreal in Begon zijn carrière bij Coopers & Lybrand, nu PwC. Freddy Hoorens Vennoot-oprichter van Quares en stichtte SPM, momenteel Quares Property Management. Oprichter van CC Company, momenteel Quares Residential Agency. Voordien, Property Manager bij de BEVAK Siref. Oefende verschillende managementfuncties uit bij o.a. Bellewaerde Park, Walibi, Verelst en Eurinpro (Goodman). 31

32 7. Samenvatting

33 Investeringspropositie 1 Veerkrachtige retailmarkt 5 2 Aangestuurd door een ervaren en gemotiveerd managementteam City Retail Focus op winkelstraten in groot- en regionale steden 4 Kwaliteit van de onderliggende portefeuille 3 Biedt een solide risicorendement profiel 33

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

Huuropbrengsten 3 8.627 KEUR. Verwacht brutodividend. 1,3 EUR per aandeel

Huuropbrengsten 3 8.627 KEUR. Verwacht brutodividend. 1,3 EUR per aandeel PERSBERICHT Gereglementeerde info Embargo: 06/11/2014 om 18:00U QRF: KERNCIJFERS VAN HET DERDE KWARTAAL 2014 Deze resultaten worden gepubliceerd op de vooravond van onze Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Evolutie ten gevolge van deze transactie

Evolutie ten gevolge van deze transactie QRF BEREIKT PRINCIPEAKKOORD TOT UITBREIDING VAN DE PORTEFEUILLE MET 51,8 MEUR DOOR VERWERVING VAN WINKELPANDEN IN HASSELT EN LEUVEN. QRF HEEFT EEN PRINCIPEAKKOORD BEREIKT MET AXA BELGIUM NV VOOR DE INBRENG

Nadere informatie

Quares - Leopold de Waelplaats Antwerpen - Tel.: Fax:

Quares - Leopold de Waelplaats Antwerpen - Tel.: Fax: Quares - Leopold de Waelplaats 8-2000 Antwerpen - Tel.: + 32 15 42 45 98 - Fax: + 32 15 20 87 83 info@qshf.be - www.qshf.be Disclaimer Deze presentatie wordt enkel te uwer informatie verstrekt en mag niet

Nadere informatie

QUARES STUDENT HOUSING BELEGGEN IN VASTGOED VOOR STUDENTENHUISVESTING. INFOSESSIE 10 November 2015 FINANCE AVENUE 14 November 2015

QUARES STUDENT HOUSING BELEGGEN IN VASTGOED VOOR STUDENTENHUISVESTING. INFOSESSIE 10 November 2015 FINANCE AVENUE 14 November 2015 QUARES STUDENT HOUSING BELEGGEN IN VASTGOED VOOR STUDENTENHUISVESTING INFOSESSIE 10 November 2015 FINANCE AVENUE 14 November 2015 INHOUD 1. Quares: Uw partner in vastgoed 2. Markt van studentenhuisvesting

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed

Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed Investeren in winkelvastgoed en studentenvastgoed Beleggen FINANCE AVENUE 2012 Herman Du Bois Wie zijn wij? Naam: Quality in Real Estate Services Dienstverlening in vastgoed 4 afdelingen WONEN Residential

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DERDE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 31/12/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 15,62 % tot 15,10

Nadere informatie

QUARES STUDENT HOUSING BELEGGEN IN VASTGOED VOOR STUDENTENHUISVESTING. INFOSESSIE 10 November 2015 FINANCE AVENUE 14 November 2015

QUARES STUDENT HOUSING BELEGGEN IN VASTGOED VOOR STUDENTENHUISVESTING. INFOSESSIE 10 November 2015 FINANCE AVENUE 14 November 2015 QUARES STUDENT HOUSING BELEGGEN IN VASTGOED VOOR STUDENTENHUISVESTING INFOSESSIE 10 November 2015 FINANCE AVENUE 14 November 2015 INHOUD 1. Quares: Uw partner in vastgoed 2. Markt van studentenhuisvesting

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 31 maart 2015 Huurinkomsten stijgen tot 11,6 mln (2014: 9,1 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 751,1 mln Start bouwwerken

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica 16 mei 2007 na sluiting van de beurs Trading update Q3 2006/2007 Aedifica Waarde van de portefeuille (in reële waarde) 205,4 miljoen Omzet van 8,8 miljoen voor de eerste 9 maanden Acquisities voor 7,5

Nadere informatie

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847

Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 24, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 OPERATIONELE WINST VAN 4,11 MIO EUR BEANTWOORDT AAN VERWACHTIGEN, STIJGING VAN 41% IN VERGELIJKING MET

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2011 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2011 3 Financiële resultaten per 31.12.2011 4 Vastgoedmarkt 5 Voorzichten voor 2012

Nadere informatie

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05)

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) In dit rapport ga ik de voornaamste Belgische

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

STABIEL EERSTE KWARTAAL Verkoop van een niet-strategisch pand gelegen te Merksem (Bredabaan ) voor een netto verkoopprijs van 1,1 MEUR.

STABIEL EERSTE KWARTAAL Verkoop van een niet-strategisch pand gelegen te Merksem (Bredabaan ) voor een netto verkoopprijs van 1,1 MEUR. STABIEL EERSTE KWARTAAL 2017 - Reële Waarde van de vastgoedportefeuille stijgt tot 253,28 MEUR op 31 maart 2017. - Verkoop van een niet-strategisch pand gelegen te Merksem (Bredabaan 448-452) voor een

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND Gereglementeerde informatie Voorwetenschap RESULTATEN VAN DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

2. Vastgoedportefeuille

2. Vastgoedportefeuille 1. Inleiding 2. Vastgoedportefeuille 2.1. Investeringen 2003/2004 Investering Huurincasso in mio EUR in mio EUR Aankoop onroerend goed 10,32 0,91 Aankoop participatie vastgoedvennootschappen 21,65 1,92

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget.

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget. Pagina 1/5 PERSBERICHT Voor meer informatie, contacteer Jean-Louis Appelmans T: 03 238 98 77 E-mail : jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2013 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2013 3 Financiële resultaten per 30.06.2013 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010 New Deal in Vastgoedbeleggingen Quares Finance Avenue 23/10/2010 Quares Group Residential Agency Quares Group Quality in Real Estate Services Opgericht in 2006, uit 2 reeds bestaande bedrijven 3 divisies

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate VASTGOEDPORTEFEUILLE STIJGT MET 94 MIO EUR TOT 631,51 MIO EUR REËLE WAARDE (+17,49 %) ALS GEVOLG VAN TWEE AANZIENLIJKE TRANSACTIES EN DE OPLEVERING VAN DE PROJECTEN

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSKENNISGEVINGEN CONFORM DE WET VAN 2 MEI 2007 (MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE)

AANDEELHOUDERSKENNISGEVINGEN CONFORM DE WET VAN 2 MEI 2007 (MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) Brussel, 23 september 2014 16u30 Gereglementeerde informatie PERSMEDEDELING AANDEELHOUDERSKENNISGEVINGEN CONFORM DE WET VAN 2 MEI 2007 (MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) Conform de Wet van 2 mei 2007 met

Nadere informatie

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006 Euronext Financial Cocktail 7 december 2006 Voorstelling Leasinvest Real Estate Activiteit Het beheer van een gediversifieerde portefeuille van kwalitatieve en goedgelegen kantoor-, logistieke- en retailgebouwen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 2 juni 2015 na beurstijd onder embargo tot 17u45 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013 Gereglementeerde informatie - embargo tot 07/05/2013, 8.00 uur Antwerpen, 7 mei 2013 Naamswijziging Intervest Retail in Vastned Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 5 % 1 Lichte toename

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2005-2006

JAARREKENINGEN 2005-2006 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 JAARREKENINGEN 2005-2006 OPERATIONELE WINST BOEKJAAR 2005-2006 : 8,63 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 30 november 2015 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 LOPEND NETTORESULTAAT: 22,9 MILJOEN EUR, EEN STIJGING MET 19% REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN:

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Verbeterd operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel: 0,48 (+ 35 %) Lichte waardestijging van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

GVV s (vastgoedbevaks)

GVV s (vastgoedbevaks) GVV s (vastgoedbevaks) en hun waardering Presentatie beschikbaar op www.gertdemesure.be onder vastgoedbeleggingen 1. Huidige activiteiten VFB: research van een 40-tal Belgische bedrijven Makelaar in bank-

Nadere informatie

Commercieel document. Allianz Immo Invest. Bouwen aan je toekomst

Commercieel document. Allianz Immo Invest. Bouwen aan je toekomst Commercieel document Allianz Immo Invest Bouwen aan je toekomst Allianz Immo Invest Vastgoed blijft een groeisector. Er wordt niet voor niets gezegd dat elke Belg een baksteen in zijn maag heeft. Voor

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 17 mei Auditorium Belfius Bank Grotesteenweg Berchem

ALGEMENE VERGADERING. 17 mei Auditorium Belfius Bank Grotesteenweg Berchem ALGEMENE VERGADERING 17 mei 2017 Auditorium Belfius Bank Grotesteenweg 454 2600 Berchem 1 Jaarverslag m.b.t. tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening boekjaar afgesloten 31 december 2016 Investeringen

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Vastned verhoogt verwachting direct resultaat 2014 naar 2,35 per aandeel

Vastned verhoogt verwachting direct resultaat 2014 naar 2,35 per aandeel PERSBERICHT 3 november 2014 TRADING UPDATE Q3 2014 Vastned verhoogt verwachting direct resultaat 2014 naar 2,35 per aandeel Hoofdpunten derde kwartaal 2014: - Bezettingsgraad stabiel op 96,5% (eind Q2

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

Montea concretiseert groeistrategie en breidt haar vastgoedportefeuille uit met 25% in België en 20% in Frankrijk

Montea concretiseert groeistrategie en breidt haar vastgoedportefeuille uit met 25% in België en 20% in Frankrijk EMBARGO TOT 20/06/2012 17U45 Montea concretiseert groeistrategie en breidt haar vastgoedportefeuille uit met 25% in België en 20% in Frankrijk Aalst, 20 juni 2012 MONTEA (NYSE Euronext/MONT/MONTP) kondigt

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1 Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1 - Huurinkomsten tijdens het 1 ste kwartaal: +27% in vergelijking met dezelfde periode van het vorige boekjaar - Vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Aankoop van een ontwikkelingsproject te Molenbeek

Aankoop van een ontwikkelingsproject te Molenbeek Aankoop van een ontwikkelingsproject te Molenbeek Ondertekening van een aankoopovereenkomst, onder diverse opschortende voorwaardes waaronder het bekomen van een vergunning, voor de herontwikkeling van

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Een zorgvastgoed in Goirle (Nederland) Op 01.08.2016 heeft de Cofinimmo Groep het eerste lijnszorgcentrum 1 Oranjeplein, gelegen

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE

Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE Bedrijfsprofiel 2014 BELGIË BUSINESS IN BALANCE België, Inno Nieuwstraat, Brussel België, centre commercial Parc de la Madeleine, Jumet Redevco staat voor Real Estate Development Company. Redevco Belgium

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2008 TOT 30/09/2008 DIE DE RESULTATEN BEVAT PER 30/09/2008 Groei met 40,1% van de huuropbrengsten

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 23 februari 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E E R S T E K W A R T A A L V A N H E T B O E K

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Openbaarmaking over transparantiekennisgevingen (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Openbaarmaking over transparantiekennisgevingen (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) Gereglementeerde informatie - embargo tot 24/02/2016, 18.00 uur Antwerpen, 24 februari 2016 (artikel 14, eerste lid, wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 1. Samenvatting

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel

Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel PERSBERICHT 3 november 2015 TRADING UPDATE Q3 2015 Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel Hoofdpunten: - Bezettingsgraad eind Q3 2015: 96,5% (premium city high : 98,8%) -

Nadere informatie

bpost kondigt de effectieve lancering van zijn beursgang aan

bpost kondigt de effectieve lancering van zijn beursgang aan NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN Deze aankondiging vormt geen aanbieding tot verkoop, noch

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 08.02.2017 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van 2016 3. Financiële resultaten

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Begrippenlijst en alternatieve prestatiemaatstaven

Begrippenlijst en alternatieve prestatiemaatstaven Begrippenlijst en alternatieve prestatiemaatstaven Alternatieve prestatiemaatstaven zijn maatstaven die Intervest hanteert om haar operationele performantie te meten en op te volgen. De maatstaven worden

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014 Gereglementeerde informatie - embargo tot 06/05/2014, 8.00 uur Antwerpen, 6 mei 2014 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 1,4 % 1 Stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille 2

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring

Tussentijdse verklaring Gereglementeerde informatie - embargo 26.10.2012, 17.45 uur Tussentijdse verklaring Antwerpen, 26 oktober 2012 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat: 16 % in de eerste negen maanden van 2012

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie