Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners"

Transcriptie

1 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

2 Inhoudsopgave Inleiding... DEEL I... De CQ-index VV&T voor vertegenwoordigers van bewoners.... De vragenlijst..... Ervaringsvragen..... Achtergrondvragen..... Antwoorden.... De doelgroep.... De rapportage Staafdiagrammen Vergelijkingen Uitkomsten Indicatorscores op een -puntsschaal... 6 DEEL II... Profielmatrix... Bijlage : Vragen CQI gerubriceerd naar de thema s en indicatoren... 50

3 Inleiding DEEL I Voor u ligt de eindrapportage van de raadpleging die is gehouden onder vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep. Deze rapportage is onderverdeeld in een DEEL I en DEEL II. De cliëntenraadpleging is uitgevoerd met behulp van de CQ-index, een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. In de locatie gebonden rapportages staan de achtergrond en verantwoording van het onderzoek uitgebreid beschreven. Tevens zijn daarin de steekproefgegevens en de respons opgenomen. Die gegevens zijn daarom niet in deze rapportage opgenomen. In DEEL I wordt kort de inhoud van de vragenlijst besproken en wordt uitgelegd hoe de staafdiagrammen kunnen worden gelezen. Vervolgens worden de uitkomsten gepresenteerd van zowel de raapleging in 0 als de raadpleging in 0. Ten slotte worden de stichtingsbrede indicatorscores weergegeven. In DEEL II van deze rapportage staat de profielmatrix, waarin de resultaten op de verschillende thema s van de CQ-index van de geraadpleegde locaties van ViVa! Zorggroep zichtbaar zijn. Zowel de matrix uit de raadpleging van 0 als die van de huidige raadpleging staan weergegeven. Als bijlage vindt u een overzicht van de vragen die worden gebruikt voor de berekening van de scores geordend naar de indicatoren Goede Zorg. Facit, Velsen-Noord Karin Oude Weernink, juli 0

4 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 De CQ-index VV&T voor vertegenwoordigers van bewoners. De vragenlijst Voor het onderzoek naar de ervaringen van bewoners van ViVa! Zorggroep is gebruik gemaakt van de CQ-index voor ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis, vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners (versie., augustus 0). Deze vragenlijst bestaat uit gesloten vragen en twee open vragen. Op verzoek van ViVa! Zorggroep zijn er tien extra vragen aan de vragenlijst toegevoegd... Ervaringsvragen In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde: afspraken en overleg tussen de vertegenwoordiger en de zorginstelling communicatie tussen de zorginstelling en de vertegenwoordiger omgang met de bewoner professionaliteit van de zorgverlening woon- en leefomstandigheden van de bewoner activiteiten en dagbesteding voor de bewoner maaltijden voor de bewoner... Achtergrondvragen Om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken tussen verschillende zorgaanbieders, worden er in de vragenlijst een aantal achtergrondvragen gesteld over de respondent. De antwoorden op deze achtergrondvragen worden gebruikt voor de zogenaamde casemix correctie. De case mix correctie is een correctie van de uitkomsten van de raadpleging op achtergrondkenmerken van de respondenten die van invloed zouden kunnen zijn op de uitkomsten van de raadpleging, maar die niet te maken hebben met de kwaliteit van zorg. Als één of meerdere van deze achtergrondvragen niet is ingevuld, kan deze correctie niet plaatsvinden en worden de antwoorden van de betreffende respondent niet meegenomen voor het berekenen van de indicatorscore in de landelijke database... Antwoorden Voor verschillende vragen worden verschillende antwoordcategorieën gebruikt. Respondenten werd verzocht het antwoord te kiezen dat het meest op hun ervaringen van toepassing was. De antwoordmogelijkheid niet van toepassing (n.v.t.) geldt als een respondent een situatie niet heeft meegemaakt en hier dus niet over kan oordelen, of als de respondent bepaalde zorg niet nodig heeft of niet wil ontvangen. Als de respondent een antwoord echt niet weet, en de vraag wel van toepassing is, is het antwoord weet ik niet aangekruist of is de vraag overgeslagen. Antwoorden op de open vragen zijn door ons gerubriceerd en waar nodig geanonimiseerd.. De doelgroep De vragenlijst richt zich op de ervaringen van vertegenwoordigers van bewoners met de zorg van locaties van ViVa! Zorggroep in de afgelopen maanden. Exclusiecriteria voor deze raadpleging zijn: cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek cliënten met verblijf / woonduur minder dan maand cliënten die geen naaste/familielid, maar alleen een wettelijk vertegenwoordiger hebben cliënten met kortdurend verblijf: probeerverblijf, respijtzorg of intervalopname cliënten die terminale zorg ontvangen en/of verblijven op palliatieve zorgunit cliënten die in de voorgaande maanden al zijn benaderd voor een andere CQI meting andere zwaarwegende redenen (met hierbij een korte omschrijving). DEEL I pagina van 5

5 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. De rapportage In hoofdstuk van DEEL I van deze rapportage wordt in staafdiagrammen weergegeven hoe er op de vragen geantwoord is. Hierbij is de volgorde van de vragenlijst aangehouden... Staafdiagrammen De staafdiagrammen van de achtergrondvragen zien er als volgt uit: vrouw 6 man 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% De resultaten van de ervaringsvragen worden als volgt weergegeven: Facit totaal % 0% 00% 6 nvt weet ik niet Onder de staafdiagrammen staan de verschillende antwoordcategorieën die in het diagram voorkomen. In de staven staat het percentage respondenten dat het betreffende antwoord heeft gegeven. Omdat dit afgeronde percentages zijn, kan het soms voorkomen dat ze opgeteld niet exact op 00% uitkomen. Rechts van de staafdiagrammen is aangegeven met N = hoeveel respondenten in totaal de vraag beantwoord hebben. Bij vragen met de antwoordcategorieën weet niet en/of niet van toepassing, wordt ook rechts van het staafdiagram aangegeven hoeveel respondenten dat antwoord gegeven hebben. Wanneer een vraag door minder dan tien respondenten is beantwoord, kunnen we de resultaten niet weergeven, omdat dan de privacy van de respondenten onvoldoende gewaarborgd kan blijven... Vergelijkingen Op verzoek van ViVa! Zorggroep zijn in deze rapportage de uitkomsten van de cliëntenraadpleging van 0 voor alle locaties van ViVa! Zorggroep waarvan resultaten beschikbaar zijn, weergegeven. Daarnaast worden de resultaten van ViVa! 0 en het Facit totaal 0 gepresenteerd. Het Facit-totaal 0 bestaat uit respondenten en is samengesteld uit de uitkomsten van alle door Facit geraadpleegde organisaties in 0 met versie. van de vragenlijst. Hierbij is geen sprake van een vergelijking volgens de CQI-richtlijnen, omdat er bij deze weergave geen casemix correctie is toegepast. Er kunnen dan ook verschillen optreden met de vergelijkingsinformatie in het prestatieoverzicht. Verder geldt dat verschillen pas na nadere statistische analyse als significant verschil kunnen worden benoemd. DEEL I pagina 5 van 5

6 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Uitkomsten Over de bewoner. Bent u een vertegenwoordiger of contactpersoon van iemand die in een verpleeghuis of verzorgingshuis woont? ja 00% 00% nee 0% 0% 0% 60% 0% 00% ViVa! 0 (N = 9) Facit totaal 0. Wat is uw relatie met de betrokken bewoner? Ik ben zijn/haar: echtgeno(o)t(e) / partner % zoon / dochter 6 familie, anders dan partner of kind % % anders, geen familie % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% ViVa! 0 (N = 00) Facit totaal 0 DEEL I pagina 6 van 5

7 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Waarom woont de bewoner in de zorginstelling? (meerdere antwoorden mogelijk) omdat hij/zij niet meer zelfstandig kan wonen vanwege ernstige geheugenproblemen of dementie 6 6% % vanwege gedragsproblemen % vanwege lichamelijke beperkingen of handicap(s) % vanwege chronische ziekte(n) na een ziekenhuisopname of operatie na een ongeval voor herstel of revalidatie % % % % % % vanwege zintuiglijke handicap(s) vanwege verstandelijke beperkingen of handicap(s) vanwege psychosociale problemen % % vanwege een terminale fase van een ziekte of aandoening anders % % 0% 0% 0% 60% 0% 00% ViVa! 0 (N = 0) Facit totaal 0 DEEL I pagina van 5

8 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Hoe lang woont de bewoner nu in de zorginstelling? meer dan 5 jaar tot 5 jaar % % tot jaar % 6 maanden tot minder dan jaar % minder dan een half jaar % 0% 0% 0% 0% 0% 0% ViVa! 0 (N = 0) Facit totaal 0 5. Wat is zijn/haar leeftijd? ouder dan 90 jaar van 5-9 jaar 0% 0% van 0 - jaar % % van 5-9 jaar % van 0 - jaar jonger dan 0 jaar % % 0% 0% 0% 0% ViVa! 0 (N = 0) Facit totaal 0 DEEL I pagina van 5

9 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Afspraken en overleg tussen u en de zorginstelling De volgende vragen gaan over de afspraken en het overleg tussen u en de zorginstelling, bij opname van de bewoner of in de afgelopen maanden. 6. Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt? 0% % % 6 % % % % 5 % % % 9 % % ViVa! 0 96 % % % 0% 0% 0% 5 % ViVa! 0 % % Facit totaal 0 % 0% 00% DEEL I pagina 9 van 5

10 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Komt de zorginstelling de afspraken over de verzorging en behandeling van de bewoner goed na? % % % 5 % 6% % % % 0 5 % 60% 6% % ViVa! 0 6 % nvt ViVa! 0 5 % Facit totaal 0 5% % 0% 00% DEEL I pagina 0 van 5

11 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Communicatie tussen de zorginstelling en uzelf De volgende vragen gaan over uw communicatie met de zorginstelling en de zorgverleners in de afgelopen maanden.. Weet u bij wie u terecht kunt met vragen en problemen? % % 6 % % % % % 6 5 % % 5 9 % % % ViVa! 0 00 % % % % % ViVa! 0 % % 6 Facit totaal 0 % % 0% 00% DEEL I pagina van 5

12 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 9. Kunt u de leidinggevende of uw contactpersoon telefonisch en/of per makkelijk bereiken? 9 % % 0% % % 9 6 0% 0% % 0% 0% % 9 5 ViVa! weet ik niet ViVa! 0 % Facit totaal 0 % 0% 00% DEEL I pagina van 5

13 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 0. Als er iets met de bewoner aan de hand is, wordt u dan snel op de hoogte gesteld? % % % 5 % % 0% 0% % % 0 % 0% 5 60% 0 % 5 ViVa! nvt/weet ik niet 60% 0% ViVa! 0 % % 5 Facit totaal 0 % % 60% 0% 00% DEEL I pagina van 5

14 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Staat de zorginstelling open voor uw wensen? 5 % 0% % 5 % % % 0 0% 60% 0% 6 % % 6 % 6% % 9 0% % ViVa! 0 6 % 5 % nvt/weet ik niet ViVa! 0 Facit totaal 0 % 0% 00% DEEL I pagina van 5

15 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Reageert de leiding of directie goed op uw vragen en suggesties? 0% % 0 % 6% % % % 6 % 0 0% 0% 0 % 5 6 0% 6 % 5 % % 6 5% ViVa! % 5 nvt/weet ik niet ViVa! 0 5% Facit totaal 0 % 0% 00% DEEL I pagina 5 van 5

16 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Omgang met de bewoner De volgende vragen gaan over de manier waarop de zorgverleners met de bewoner omgaan. Denkt u hierbij aan de afgelopen maanden.. Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner? % % 5 % % 5 % % % 5% 6% 5 9 5% 9 % % 9 % % ViVa! 0 6 % 6 % weet ik niet ViVa! 0 Facit totaal 0 % 5% % 0% 00% DEEL I pagina 6 van 5

17 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met de bewoner gaat? 0% % 0 % % 5 6% % 0 0% 5 5 % % 6% 6% 0 % 9 0% 0% % % 0 6% % ViVa! % 6 % weet ik niet 0% 0% 0% ViVa! 0 % Facit totaal 0 % % 0% 00% DEEL I pagina van 5

18 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 5. Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? % % 0% % 0% 6 % % 5% 0% 0 0% % 5 9 % 5 ViVa! nvt/weet ik niet ViVa! 0 0% % Facit totaal 0 0% 0% 00% DEEL I pagina van 5

19 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Professionaliteit van de zorgverlening De volgende vragen gaan over de deskundigheid, beschikbaarheid en veiligheid van de zorgverlening in de afgelopen maanden. 6. Is er genoeg personeel in huis? % 5 9 % 0% 0% 0% % % % 0% 0% 0 5 % 6% % % % % 6 ViVa! 0 6 % weet ik niet ViVa! 0 % 5 % Facit totaal 0 % 0% 0% 00% DEEL I pagina 9 van 5

20 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Kunnen de zorgverleners goed omgaan met de bewoners? 0% 0 % 5 5 6% % 0% % % % % % % 0 % ViVa! 0 % % weet ik niet 0% 60% 0% ViVa! 0 0% Facit totaal 0 5% 0% 00% DEEL I pagina 0 van 5

21 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de bewoner serieus? Denk hierbij aan verzorgenden, verpleegkundigen, arts, fysiotherapeut, enz. % % % % 0 0% 5 % % % 0 % % ViVa! 0 % weet ik niet 0% 60% ViVa! 0 % 5 Facit totaal 0 % 5 0% 00% DEEL I pagina van 5

22 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 9. Werken de zorgverleners vakkundig? % 5% % % % 0% 60% % 5 % 6% % % % % 9 ViVa! weet ik niet ViVa! 0 % % Facit totaal 0 0% 0% 00% DEEL I pagina van 5

23 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Woon- en leefomstandigheden van de bewoner De volgende vragen gaan over de woonruimte en leefomgeving van de bewoner in de afgelopen maanden. 0. Wordt de woonruimte goed schoongehouden? Denk hierbij aan de woonkamer, de slaapkamer, het toilet en de badkamer. % % 5 5% % 6% % % % 5 % % 0 % 5 ViVa! 0 99 % % % % 0% 60% 0% ViVa! 0 % Facit totaal 0 % 0% 00% DEEL I pagina van 5

24 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Kan de bewoner zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken? % 6 5 % % % 6% % % 00% 0 % % ViVa! 0 0 % % % % % 5 0% 0% ViVa! 0 % 6 Facit totaal 0 % % 0% 00% DEEL I pagina van 5

25 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Kan de bewoner zelf bepalen hoe hij / zij de eigen kamer of woonruimte inricht? (met eigen spullen, enzovoorts) % 9% % 9 00% 00% 00% 5 % 9 00% 9 0 % 5% ViVa! 0 00% weet ik niet 00% ViVa! 0 % Facit totaal 0 % % 0% 00% nee ja DEEL I pagina 5 van 5

26 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Activiteiten en dagbesteding voor de bewoner De volgende vragen gaan over de activiteiten en dagelijkse bezigheden van de bewoner in de afgelopen maanden.. Biedt het huis gezelligheid en contact met anderen? % 0% % % 9 9 % % 5 % 9 % % % ViVa! 0 % % weet ik niet ViVa! 0 Facit totaal 0 % % 0% 00% DEEL I pagina 6 van 5

27 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Gaan de bewoners prettig met elkaar om? % 5% % 5 6 % 0% % % % 0% 0% 5 0 0% 0% % % % % % 6% ViVa! 0 50 weet ik niet ViVa! 0 6 Facit totaal 0 0% 6 0% 0% 00% DEEL I pagina van 5

28 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 5. Organiseert het huis genoeg activiteiten? % 5 0% 0 0 0% 0% 0% % % 0% 9 5 % % 6 % % % 9 6 ViVa! 0 6 % weet ik niet ViVa! 0 % % Facit totaal 0 % 0% 00% DEEL I pagina van 5

29 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 6. Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoner leuk vindt? 0% % % 5 0% 5 % % % 0% % % 0% % % % % % ViVa! 0 % 5 ViVa! 0 0 nvt weet ik niet Facit totaal 0 % 5 0% 00% DEEL I pagina 9 van 5

30 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Maaltijden voor de bewoner De volgende vragen gaan over de maaltijden in de afgelopen maanden.. Zien de maaltijden er verzorgd uit? % 5 9 % % % 5% 5 00% % 6% % 6% % ViVa! 0 % 6 weet ik niet ViVa! 0 % % 6% Facit totaal 0 % 5% 0% 00% DEEL I pagina 0 van 5

31 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Is er genoeg tijd om te eten? % 5 6 % % % 9 % 6 0% 00% 90% 0 0 0% 0% 6 0% 90% % % 0% 0% % 6% ViVa! % weet ik niet ViVa! 0 0% Facit totaal 0 % % 0% 00% DEEL I pagina van 5

32 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 9. Is er genoeg hulp bij het eten? % % % 0% % % 0% % 0% 0% 0% 60% % 5 % 60% 6 % 5 % 0% % ViVa! 0 % 0% ViVa! 0 9 nvt weet ik niet Facit totaal 0 % % 0% 00% DEEL I pagina van 5

33 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Aanbevelen 0. Zou u ViVa! Zorggroep bij uw vrienden en familie aanbevelen? Deze vraag kunnen respondenten beantwoorden op een schaal van 0 = zeer waarschijnlijk niet tot 0 = zeer waarschijnlijk wel. Bij een score van 0 tot en met 6 is de respondent een criticaster, bij een of een passief tevreden respondent en bij een 9 of 0 een promotor. Op basis van deze indeling wordt de Net Promotor Score berekend door het percentage promotors te verminderen met het percentage criticasters (oftewel NPS = % promotoren % criticasters). 60% % 5 % % 5 0% 60% % % 5 % 0 % % ViVa! 0 00 % % % % % 5 % % % 0% 0% ViVa! 0 % % % Facit totaal 0 % 0% 00% criticaster passief tevreden respondent promotor DEEL I pagina van 5

34 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Net Promotor score (NPS) Let op: de NPS is berekend op basis van niet afgeronde getallen ViVa! 0 0 Facit totaal Over uzelf. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een opleiding, afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift) wetenschappelijk onderwijs % hoger beroepsonderwijs % % hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 0% % middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs middelbaar algemeen voortgezet onderwijs % % lager of voorbereidend beroepsonderwijs % % lager onderwijs geen opleiding anders % % % % % 0% 0% 0% 0% ViVa! 0 (N = 9) Facit totaal 0 DEEL I pagina van 5

35 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Wat is uw leeftijd? ouder dan 0 jaar van 0-9 jaar % % van jaar 0% van jaar van 0-9 jaar % % jonger dan 0 jaar % % 0% 0% 0% 0% 0% 60% ViVa! 0 (N = ) Facit totaal 0. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? uitstekend zeer goed goed 5 5 matig % % slecht % 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% ViVa! 0 (N = 95) Facit totaal 0 DEEL I pagina 5 van 5

36 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Extra vragen In aansluiting op de officiële landelijke CQ-vragenlijst willen wij u graag nog enkele extra vragen stellen.. Welk cijfer geeft u de zorginstelling? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 0 betekent: uitstekend.,,,, 9,,,,,,,, ViVa! 0, 5,0 6,0,0,0 9,0 0,0 Gemiddelde DEEL I pagina 6 van 5

37 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Welk cijfer geeft u de zorgverleners? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 0 betekent: uitstekend.,,5,,,9,6,,,6,,9,0 ViVa! 0,0 5,0 6,0,0,0 9,0 0,0 Gemiddelde DEEL I pagina van 5

38 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Is er een cliëntenraad? 00% 0 00% 00% 0 00% % 0 ViVa! 0 00% weet ik niet ViVa! 0 9 0% 00% ja nee DEEL I pagina van 5

39 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Heeft u behoefte aan meer informatie over de cliëntenraad? % 0 0% 0% % % % % 6 % 5 % 0 0% 0% 6% % ViVa! % 0% weet ik niet ViVa! 0 0% 00% ja nee DEEL I pagina 9 van 5

40 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 5. Indien u de was van de bewoner laat verzorgen door ViVa! Zorggroep, bent u dan tevreden over de kwaliteit? % 5 % 9 % % % 0% 0% % 0% % % 6 % ViVa! 0 90 niet van toepassing ViVa! 0 % 5 0% 00% DEEL I pagina 0 van 5

41 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 6. Komt de was op tijd terug? % % % % % 0 0% 0% 0% 6 6 % 0% 6 ViVa! weet ik niet ViVa! 0 % % 0% 00% DEEL I pagina van 5

42 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Vragen de zorgverleners of u tevreden bent over de zorg voor de bewoner? % % % % % % 6 9 % % 5 % 0 % % 9 % % % ViVa! 0 % 0% % ViVa! 0 % % 0% 00% DEEL I pagina van 5

43 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0. Kunt u met de zorgverleners praten als er iets niet goed is gegaan? % % 6 5 % % 9 % % 9 % % ViVa! 0 % % 0% 60% % % ViVa! 0 % 60% 0% 00% DEEL I pagina van 5

44 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 9. Letten of wijzen de zorgverleners op veranderingen in de gezondheid van de bewoner? % 6% 9 % % 6% 0 0 0% % % 9 00% % 9 % 5% 0 5 % % 9 6 ViVa! 0 % % weet ik niet ViVa! 0 % 0% 5% 0% 00% DEEL I pagina van 5

45 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 0. Letten de zorgverleners erop dat de bewoner zijn / haar medicijnen goed inneemt? (dat de voorgeschreven medicijnen op de juiste manier worden ingenomen?) % % % 0% 5 % % % % 5% 60% 00% 60% 6% % ViVa! ViVa! 0 0% % 6 0% 00% weet ik niet niet van toepassing DEEL I pagina 5 van 5

46 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0.5 Indicatorscores op een -puntsschaal In onderstaande tabel staat de gemiddelde score per indicator Goede Zorg weergegeven in een -puntsschaal ( is de laagste en de hoogst mogelijke score). De scores,, en staan voor respectievelijk nooit, soms, meestal en altijd. Vragen met een andere schaal zijn omgezet naar een -puntsschaal. Indicatorscores zijn het gemiddelde van de scores op de vragen uit deze CQ-index, die samen onder die indicator Goede Zorg vallen. Randvoorwaarden bij de berekening van de indicatorscores zijn dat een respondent meer dan de helft van de vragen die samen een indicator vormen, heeft beantwoord, én dat tien of meer respondenten de betreffende vragen hebben beantwoord. Voor ViVa! Zorggroep is dit voor alle indicatoren het geval. Deze indicatorscores zijn berekend op basis van de vragenlijsten die na schoning en casemixcorrectie in aanmerking komen voor verwerking en externe publicatie. Thema s en indicatoren Goede Zorg VV&T Kwaliteit van leven Lichamelijk welbevinden en gezondheid indicatorscore aantal respondenten. Ervaringen met maaltijden,59 0 Woon- en leefsituatie. Omgang met elkaar,9. Ervaringen met schoonmaken,0. Ervaringen met inrichting,0 5. Ervaringen met privacy,5 Participatie. Zinvolle dag,0 56 Mentaal welbevinden. Ervaren bejegening, Kwaliteit van de zorgverleners 5. Ervaren beschikbaarheid personeel,6 5. Ervaren kwaliteit personeel, Kwaliteit van de zorgorganisatie 6. Ervaren inspraak, Ervaren informatie,9 0 Zie de bijlage bij deze rapportage voor een volledig uitgeschreven overzicht met CQI-vragen per indicator Goede Zorg. DEEL I pagina 6 van 5

47 DEEL II Profielmatrix

48 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 Profielmatrix Een Top- Box score is het percentage respondenten dat op een vraag een positief antwoord geeft en daarmee te kennen geeft met het onderwerp in kwestie positieve ervaringen te hebben. Wanneer een respondent op bijvoorbeeld de vraag Zijn de zorgverleners beleefd tegen u? voor altijd of meestal kiest (de Top- Box, de twee meest gunstige uit de vier antwoordcategorieën nooit - soms - meestal - altijd), kan worden gesteld dat hij of zij dit aspect positief waardeert. Ook op indicator-niveau kan een Top- Box score worden berekend. Dit is het gemiddelde van de Top- Box scores van de vragen die gezamenlijk een indicator vormen. Onderlinge verschillen tussen locaties op indicatoren De gemiddelde Top- Box scores per indicator zijn goed bruikbaar voor het vergelijken van de verschillende locaties van een organisatie: Welke locaties presteren relatief goed, en welke niet? Hierbij wordt, per indicator, het verschil (in %) berekend tussen de Top- Box score van een locatie en de gemiddelde Top- Box score (ongewogen) van alle locaties. Deze relatieve scores laten zien hoe de verschillende locaties presteren ten opzichte van elkaar. In onderstaande profielmatrix (0) is bijvoorbeeld te zien dat voor de Top- Box score op Indicator 5. Ervaren beschikbaarheid personeel % hoger ligt dan het gemiddelde van alle locaties. Positieve scores worden in groen weergegeven (bv. +), en negatieve scores in rood (bv. -). Indien volgens een statistische toets (tweezijdige binomiaaltoets) het verschil tussen een locatie en het algemeen gemiddelde significant is (p <,05), wordt het gehele vlak gekleurd. Wanneer een verschil significant is betekent dit dat de relatieve score groter is dan op basis van toeval verwacht zou worden. genoeg hulp is bij het eten. DEEL II pagina van 5

49 CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners van ViVa! Zorggroep Facit 0 0 Indicator. Ervaringen met maaltijden N<0 +0% -% +% +% -% N< % + - +%. Omgang met elkaar N<0 +0% -% + +% -% + N<0 +0% -% + -% -. Ervaringen met schoonmaken + -% -% +% -% +% +% - + -% + -0% +%. Ervaringen met inrichting +% +% - +% +% +% +% +% +% +% +% +% -%. Ervaren privacy +% -% % - + +% +% + -%. Zinvolle dag N<0-0% - -% +% -% +% + + -% +% -% +. Ervaren bejegening +% +% +% - -% - + +% +% + +% -% +% 5. Ervaren beschikbaarheid personeel N<0 +% + -% +% -% +% N<0 +% +% +% Ervaren kwaliteit personeel +% -% + -% - -% +% +% +% -% +% - +% 6. Ervaren inspraak N<0 +% +% - - -% + -% +% -0% +% -% + 6. Ervaren informatie N< % + - +% +% -% -% +0% DEEL II pagina 9 van 5

50 Bijlage : Vragen CQI gerubriceerd naar de thema s en indicatoren. Lichamelijk welbevinden en gezondheid. Ervaringen met maaltijden. Zien de maaltijden er verzorgd uit?. Is er genoeg tijd om te eten? 9. Is er genoeg hulp bij het eten?. Woon- en leefsituatie. Omgang met elkaar. Gaan de bewoners prettig met elkaar om?. Ervaringen met schoonmaken 0. Wordt de woonruimte goed schoongehouden? Denk hierbij aan de woonkamer, de slaapkamer, het toilet en de badkamer. Ervaringen met inrichting. Kan de bewoner zelf bepalen hoe hij / zij de eigen kamer of woonruimte inricht? (met eigen spullen, enzovoorts). Ervaringen met privacy. Kan de bewoner zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken?. Participatie. Zinvolle dag. Biedt het huis gezelligheid en contact met anderen? 5. Organiseert het huis genoeg activiteiten? 6. Sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoner leuk vindt?. Mentaal welbevinden. Ervaren bejegening. Hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner?. Hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met de bewoner gaat? 5. Geven de zorgverleners goed antwoord op uw vragen? 5. Kwaliteit van de zorgverleners 5. Ervaren beschikbaarheid personeel 6. Is er genoeg personeel in huis? 5. Ervaren kwaliteit personeel. Kunnen de zorgverleners goed omgaan met de bewoners?. Nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de bewoner serieus? Denk hierbij aan verzorgenden, verpleegkundigen, arts, fysiotherapeut, enz. 9. Werken de zorgverleners vakkundig? 6. Kwaliteit van de zorgorganisatie 6. Ervaren inspraak 6. Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt?. Komt de zorginstelling de afspraken over de verzorging en behandeling van de bewoner goed na?. Staat de zorginstelling open voor uw wensen? 6. Ervaren informatie. Weet u bij wie u terecht kunt met vragen en problemen? 9. Kunt u de leidinggevende of uw contactpersoon telefonisch en/of per makkelijk bereiken? 0. Als er iets met de bewoner aan de hand is, wordt u dan snel op de hoogte gesteld?. Reageert de leiding of directie goed op uw vragen en suggesties? 6. Aanbevelingsvraag 0. Zou u [instellingsnaam] bij uw vrienden en familie aanbevelen?

51 Extra vragen. Welk cijfer geeft u de zorginstelling? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 0 betekent: uitstekend.. Welk cijfer geeft u de zorgverleners? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 0 betekent: uitstekend.. Is er een cliëntenraad?. Heeft u behoefte aan meer informatie over de cliëntenraad? 5. Indien u de was van de bewoner laat verzorgen door ViVa! Zorggroep, bent u dan tevreden over de kwaliteit? 6. Komt de was op tijd terug?. Vragen de zorgverleners of u tevreden bent over de zorg voor de bewoner?. Kunt u met de zorgverleners praten als er iets niet goed is gegaan? 9. Letten of wijzen de zorgverleners op veranderingen in de gezondheid van de bewoner? 0. Letten de zorgverleners erop dat de bewoner zijn / haar medicijnen goed inneemt? (dat de voorgeschreven medicijnen op de juiste manier worden ingenomen?)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T PG Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober - november 0 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichtingsbrede managementrapportage De Zorgcirkel oktober december 013 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Lindescote december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Land van Horne Witven maart - april 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Stouwe t Vonder

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners De Stouwe t Vonder Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners t Vonder september - december 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQI-rapportage. Zorgcentrum St. Jozef. VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CQI-rapportage Zorgcentrum St. Jozef Zorgcentrum St. Jozef VV&T Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis (vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners) Voorwoord Met veel genoegen

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Malderburch januari - maart 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land KSW Nieuw Clarenberg en juni - juli Publicatie

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners PuurZuid Torendael

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners PuurZuid Torendael Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners PuurZuid Torendael mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep De Vechtstreek Woonzorgcentrum t Kampje

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep De Vechtstreek Woonzorgcentrum t Kampje Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorggroep Woonzorgcentrum t Kampje september - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Crabbehoff Locatie Dubbelmonde

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Crabbehoff Locatie Dubbelmonde Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Locatie oktober 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven mei - juni 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Nedermazehof april - mei Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners oktober november 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Vivaldi november - december 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek september - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorgcombinatie Noorderboog Schiphorst februari-maart Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Ananz Nicasius september Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners De Vijverhof Februari Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talmahof juni juli Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allerzorg januari maart 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Annaklooster mei juli 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis PuurZuid Zorg Thuis mei juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG In opdracht van ZuidOostZorg Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp www.zuidoostzorg.nl (0512) 305305 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Joris Zorg Zorgcentrum Vestakker september oktober Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis. Vierstroom. oktober december 2013. Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Vierstroom oktober december 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Steenwijkerland september - november Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis ISZ De Brug april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met

Nadere informatie

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Stichting Sint Annaklooster Logeerhuiszorg in locaties (Eindhoven) en Valkenhaeghe (Helmond) februari - april 2014 Over Facit Facit is opgericht in

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek oktober november 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners. Bruggerbosch. februari april 2011

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners. Bruggerbosch. februari april 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners Bruggerbosch februari april Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep De Vechtstreek De Aa en Overdorp

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep De Vechtstreek De Aa en Overdorp Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep en Overdorp november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Mariënburght april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners HSB De Vijverhof Februari - april Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting SHDH De Blinkert september november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Antroz - Huize Valkenbosch Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Ananz Ouderenzorg Akert september - oktober Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep De Vechtstreek De Vechtstreek Zorg Thuis oktober december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners maart 2007 (versie

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners QuaRijn oktober - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep De Vechtstreek t Kampje

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep De Vechtstreek t Kampje Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep t Kampje november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Ananz september - oktober Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorgcombinatie Noorderboog Jan Thijs Seinenhof februari-maart Publicatie van

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Willibrord 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten in een verpleeg- of verzorgingshuis (vertegenwoordigers van psychogeriatrische bewoners) Meting door PwC in de periode januari tot

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Stichting Ouderenzorg Kanaalzone () maart 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Crabbehoff Locatie Crabbehoff

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Crabbehoff Locatie Crabbehoff Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Crabbehoff Locatie Crabbehoff september oktober 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Actie Zorg

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Actie Zorg Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Actie Zorg september november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Versie 1.0.0 Juli 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Noordoostpolder en Urk

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Noordoostpolder en Urk Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Regio Noordoostpolder en Urk oktober - december 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Laurens De Zomerhoek April - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Plus Twente september - december Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Thuiszorg Weert april - juni Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Ouderenzorg Kanaalzorg () maart april 2012 Publicatie van (delen van)

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Voltawerk PG In opdracht van ZuidOostZorg Stationsweg 76 8401 DT Gorredijk www.zuidoostzorg.nl (0513) 521400 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek CQI onderzoek - De Lijte Somatiek In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0512) 571 800 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Zorgcombinatie Noorderboog De Groepsverzorging diverse locaties februari - maart

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners De Vijverhof oktober december Publicatie van (delen van) deze rapportage is

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van interviews met bewoners Careyn, Blankenburg Versie 1. drs. J.J.A. Stavenuiter dr.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Steinmetz I de Compaan Rubroek oktober december Publicatie van (delen van) deze

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Gemeten met de CQ-Index April 2014 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie