Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli Agendapunten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2014. Agendapunten:"

Transcriptie

1 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat Gent Ondernemingsnr. BE Tel: 09/ (niet op woensdag) GSM: 0476/ Correspondentieadres: Pacificatielaan Gent Gent, 7 juli 2014 Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2014 Aanwezig: M. Bockstaele, G. Ceuppens, M. Crispel, B. De Bie, E. De Pauw, A. Duchatelet, E. Devroe, F. Franceus, P. Ponsaers, P. Vanhoyland, N. Roegiers (verslag) Verontschuldigd: B. Brugghemans,, S. De Vlieger, W. D haese, M. Easton, W. Haenen, K. Tirez, P. Van Parys. Agendapunten: 1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 6 juni 2014 Dit verslag wordt goedgekeurd. 2. Algemene werking Geen toelichting. 3. Publicatiebeleid Alles verloopt zoals gepland. Geen toelichting. 4. Financiën: structureel partnership Het CPS telt nu in totaal 58 structurele partners. Wim D haese (nieuwe korpschef van PZ Haacht) liet weten via Alain Duchatelet dat de zone Haacht ook structureel partner zal worden. De overeenkomst (samenwerkingsprotocol) met de Koning Boudewijnstichting is intussen in orde. Alain Duchatelet zal verdere contacten onderhouden. De KBS zal vanaf 2015 een studiedag sponseren over een onderwerp betreffende de politie (in de ruime zin) in relatie met de integratie- en diversiteitsproblematiek. Hierbij denken we (2015) aan de studiedag Ethnic profiling en eventueel Jongeren en politie. Er wordt afgesproken dat we trachten het aantal structurele partners bij de politiezones op te drijven maar ook werk te maken van structurele partners bij de private veiligheidssector. 5. Opleidingen CPS SCAN-basiscursus van 16 tot 18 september 2014 OPAC - Gent Voor deze opleiding werden 13 inschrijvingen geregistreerd. Volgens Marc Bockstaele zal dit aantal nog stijgen. Opleidingsreeks 2 : Evenementen- en crisisbeheer: Externe communicatie bij evenementen (timing: feb-mrt-april 2015) Opleidingsreeks 3: Interviewing en communicatie: stand van zaken (timing: mrt-april-mei 2015) 1

2 6. CPS-studiedagen (pro memorie - zie kalender) 2 oktober 2014: Studiedag #cpsevents Communicatie bij evenementen (Alain Duchatelet) Het programma is rond en werd aangekondigd via de nieuwsbrief. Op de studiedag komen drie grote evenementen aan bod: Tomorrowland, Pukkelpop en Werchter en zal er ook aandacht besteed worden aan kleinere evenementen. Wat de publicatie rond evenementenbeheer betreft, zal Elke Devroe afstemmen met Alain Duchatelet. 6 november 2014: Democratische politie (piloten: Evelien De Pauw + Antoinette Verhage) (Cahier 32: 15 september 2014): Het programma is bijna rond, maar er ontbreken nog enkele sprekers. Voor CD&V zal Michel Doomst deelnemen. De studiedag valt samen met een plenaire zitting in de Kamer waardoor het moeilijk zal zijn parlementsleden te bekomen. De tussenkomst in workshop 2 valt daarom weg. Er zal een nieuwe uitnodiging gestuurd worden aan de partijvoorzitters met de vraag vertegenwoordigers van de regionale parlementen af te vaardigen. Evelien De Pauw en Nathalie Roegiers volgen dit verder op. 2015: 5 februari 2015: CPS-studiedag De toekomst van de politie (Cahier 33 van 15 december 2014) Piloot: Elke Devroe - Werkgroep: : Paul Ponsaers, Kurt Tirez, John Van Erck, Dominique Van Ryckeghem, Willy Bruggeman, Wim D haese (aspect HRM), Patrick Van Parys (aspect HRM), Peter Vanhoyland, Alain Duchatelet, Mark Crispel, Wim Hardyns De stuurgroep Visie 2025 stelde haar visietekst op 30 juni om 15u in een persvoorstelling aan het publiek voor. De visietekst van de werkgroep is online beschikbaar via volgende link: NL: Deze link zal ook op de website van het CPS geplaatst worden. Voorafgaand was er een vergadering met de verschillende academische partners van het CPS en het CEP om de seminars voor te bereiden die naar aanleiding van dit rapport zullen worden georganiseerd in de deelnemende academische instellingen. Op deze vergadering werd afgesproken rond welke thema s zal worden gewerkt en welke periode voor hen het beste past voor elk van de partners: Organisatie van 4 kleine seminars of studienamiddagen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De gesolliciteerde academische partners zijn vrij collega s van andere faculteiten/afdelingen te betrekken om een multidisciplinair debat mogelijk te maken. De visietekst zal als basis dienen voor volgende initiatieven: - 4 of 5 december 2014: KUL (piloot: Prof. Jeroen Maesschalck) Namiddagseminar in Leuven rond methodologie/scenario s en toekomstig onderzoek - Week van 8 december 2014 : Ulg (piloot: Prof. André Lemaître). Namiddagseminar rond Human Resources Management in Luik. Er zal getracht worden samen te werken met Prof. Frédéric Schoenaers (sociologie) zodat het onderwerp multidisciplinair wordt benaderd. - Week van 15 december 2014: VUB (+ ULB?) in Brussel (piloot: Prof. Sofie De Kimpe). Besloten debat/seminar (op uitnodiging) rond internationale politiesamenwerking: Er zal getracht worden ook professor Sybille Smeets van de ULB te contacteren om samenwerking voor te stellen. Het idee is de visietekst voor te leggen aan een groep vooraf geselecteerde personen met de vraag kritisch te reflecteren en voorstellen tot verbetering te formuleren in relatie tot het gekozen onderwerp. De visietekst zou 2

3 ook kunnen worden voorgelegd aan studenten (als oefening) zodat ook de visie van de jongere op de tekst kan worden belicht. Het doel is de conclusies van dit debat samen te vatten in een tekst. - Januari 2015: UGent (piloot: Prof. Marleen Easton) Namiddagseminar rond technologische ontwikkelingen en innovatie: in Gent. Hierin zal het INNOS betrokken worden. Slotconferentie = CPS-studiedag: Programma: 9u00: Ontvangst en registratie van de deelnemers koffie 9u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter Elke Devroe 9u40: Demografische evoluties (global): Prof. Patrick Deboosere, VUB 10u10: Verstedelijking (global): Prof. Eric Coryn, VUB 10u40: Maatschappelijke evoluties migratie (global): Prof. Pinxten, UGent 11u10: Koffiepauze 11u30: Rol van de media: Caroline Pauwels, VUB 12u00: Lunch 13u00: Trends in governance van EU-metropolen: Associate prof. Elke Devroe, universiteit Leiden, campus Den Haag 13u20: Police systems in nationale staten: Prof. Em. Paul Ponsaers (Ugent) 13u40: Europa: Prof. Gert Vermeulen (Ugent) 14u00: Smart Cities: Daniël Termont of Wim Van Hulle 14u20: Visie op de Belgische politie (werkgroep 2025): Willy Bruggeman Omdat de visietekst al in juli 2014 aan het publiek bekend werd gemaakt, zal Willy Bruggeman gevraagd worden 10 knelpunten/oneliners uit te visietekst te formuleren om het navolgende debat te voeden. Ook zal aandacht besteed worden aan de uitkomst van de academische seminars. 14u40: Koffiepauze 15u00: Er wordt gekozen voor een debat in plaats van workshops omdat in de aanloop naar de studiedag al 4 academische seminars gepland zijn. Debat met de 10 knelpunten uit de visietekst als insteek Sprekers: niet enkel politie(chefs), ook het brede middenveld, academici en andere belanghebbenden (Alain zal hierover afstemmen met Elke) Moderator: Filip Voets (Nathalie vraagt) 16u30: Eventueel: afsluiting door de minister van Binnenlandse Zaken Publicaties: Het Cahier Politiestudies Toekomst van de politie is momenteel in voorbereiding. Willy Bruggeman werd gevraagd de tekst Visie 2025 samen te vatten. Dit Cahier zal op de CPSstudiedag op 5 februari aan de deelnemers worden aangeboden. De aanwezigen gaan akkoord een tweetalige (wetenschappelijke) publicatie samen te stellen met bijdragen van de sprekers op de seminars. Ook is het mogelijk de conclusies van deze seminars te bundelen in de publicatie. Dit is een historische publicatie. Ze zal besteld kunnen worden ter gelegenheid van de seminars en de slotconferenties (N/F). Marleen Easton, André Lemaître, Willy Bruggeman en Paul Ponsaers zullen als editoren optreden. Timing: maart-april Eventuele auteurs zullen worden aangezocht door de editors, maar er kunnen uiteraard sprekers worden aangezocht die participeerden aan seminars en studiedagen door de editoren. 3

4 Daarnaast wordt gevraagd de andere teksten die verband houden met de Visie 2025 te bundelen (bibliografie) en deze online ter beschikking te stellen. 4 maart 2015: CPS-studiedag Vrijheidsbenemingen (gerechtelijk en bestuurlijk) CC Ter Vesten te Beveren (Herwerking Politiepraktijkboek Aanhoudingen van Willy Bruggeman, uitgegeven bij Maklu). Piloot: Marc Bockstaele Marc Bockstaele heeft contact gehad met Yves Liégeois, die bereid is aan de studiedag mee te werken. Naast het thema Vrijheidsbenemingen werd ook gesuggereerd een studiedag te organiseren nav de voorbereidingen van de Grote Salduz. De Europese richtlijnen zijn er al, maar de wet is er nog niet. Doel is de wet te sturen. In functie van de evolutie van de werkzaamheden zou de studiedag van 4 maart dan over Salduz gaan en op een latere datum de studiedag over vrijheidsbenemingen georganiseerd worden. 26 maart 2015: CPS-studiedag Jongeren en politie (Cahier 34: Jongeren en politie: 15 februari 2015) Piloot: Sofie De Kimpe en Wim D haese Werkgroep: Miet Vanderhallen, Gerwinde Vynckier, Isabel Verwee en Alain Duchatelet Deze studiedag zou met de steun van de Koning Boudewijnstichting kunnen plaatsvinden. Alain zal hiertoe contact opnemen met de KBS. Er moet een nieuwe datum vastgelegd worden voor de tweede werkgroepvergadering samen met Wim D haese. Cahier 34: Brigitte De Clercq zal een artikel schrijven over verhoor van minderjaringen met argumentatie van leeftijdsgrens om Salduzrichtlijnen voor te lezen. Ethnic profiling: Timing: mei/juni 2015 (Cahier 35: Ethnic profiling: 15 mei 2015) Werkgroep: Marleen Easton, Antoinette Verhage, Ann Vasseur (KBS) Deze werkgroep zal na de vakantie worden opgestart. Deze studiedag kan georganiseerd worden in samenwerking en met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Alain zal hiertoe contact opnemen met de KBS. Crisisbeheer: Timing: begin oktober 2015 Piloot: Alain Duchatelet Werkgroep: Gunter Ceuppens, Stanny De Vlieger, Marleen Easton, Wim Haenen, Bert Brugghemans, Leen Depuydt, Evelien De Pauw, Arne Dormaels, Wim Hardyns Deze werkgroep zal opgestart worden onmiddellijk na de studiedag van 2 oktober Outsourcing politie: Timing: eind oktober 2015 (Cahier 36: Outsourcing politie: 15 september 2015) Piloot: Paul Ponsaers - Werkgroep: John Van Erck, Peter Vanhoyland, Willy Van Duffel, Sofie De Kimpe, Gewinde Vynckier, Bart De Bie, Arne Dormaels, Tom Broeckaert, Filip Scheemaker, Marc Cools, Wim Hardyns, Chris Bombeke (Securitas) Deze werkgroep is nog niet opgestart. Accountability: Timing: begin 2016 (Cahier 37: Accountability: 15 december 2015) Piloot: Mark Crispel Werkgroep: Antoinette Verhage, Alain Duchatelet, Jacques Philippaerts, Piet De Brouwer, Jack Vissers. Deze werkgroep is nog niet opgestart. Oprichting werkgroep BID s en auditing : verslag opstartvergadering 3/7/2014 Piloten: Paul Ponsaers, Evelien De Pauw Werkgroep: Antoinette Verhage, Bart De Bie, Marc Bockstaele, Gerwinde Vynckier, Johan Denolf, Marc Cools, Lieselot Bisschop, Dominique Boels, Frank Delbeke, Yves Jorens, Dirk Gillis, Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere, Ronny Van Looy (Belgacom), Lotte Van Mechelen (NBB), Rudi Ackx (NBB), Stijn De Meulenaer (EverestLaw) 4

5 N.a.v. de studiedag Underground economy werd deze werkgroep opgestart. Er was grote interesse voor deze werkgroep van mensen van verschillende achtergronden en een grote bereidheid. Tijdens de vergadering van 3 juli werd afgetoetst wat de werkgroep kan doen: Mogelijkheden (mits selectie en prioritering): Studiedag over fraude en de scope ervan, multidisciplinaire benadering Technische discussie over infogaring rond schatting/kwantificering van illegale economie. Hierrond kan bvb. een avondsessie georganiseerd worden. De werkgroep zal zelf geen onderzoek voeren maar kan bestaand onderzoek wel bevorderen, presenteren en een reflectie/debat organiseren. Daarnaast kan de werkgroep ook onderzoek faciliteren, bvb. door partners samen te brengen of de onderzoekers te ondersteunen door bv. te bemiddelen bij focusgroepen. Publicatie met academische ambitie en praktijkambities, te gebruiken in opleidingssituaties Opzetten van praktijkgerichte opleidingssessies Het verslag van deze vergadering wordt toegevoegd aan dit verslag. Op 17 oktober 2014 is een nieuwe vergadering gepland om de initiatieven concrete invulling te geven. Voorstel thema eind 2015: Opvolgingsstudiedag over het Salduz-verhoor (inclusief het verhoor van artsen). Dit thema kan eventueel worden opgenomen in een studiedag ter voorbereiding van de Grote Salduz (zie hoger) 7. BISC (zie kalender) 2 december 2014: Belgium s Cyber intelligence knowledge capabilities Piloot: Patrick Leroy Voor deze studiedag wordt nog naar een locatie gezocht (Belfius Bank of KMS). Het programma is nog niet helemaal duidelijk. Volgende sprekers werden gesuggereerd: - Algemene inleiding: Prof. Sir David Omand, GCB werd gecontacteerd en heeft toegezegd - Deloitte: cyber strategie België - ADIV: Cyber Humint - KMS: ir. Perneel - Université de Mons: E-campus Master in cyber security - Een bank : bv. Belfius Bank (structurele partner) - Debat o.l.v. Marc Cools met FCCU (Olivier Bogaert), IBPT, Staatsveiligheid, ADIV, Universiteiten Mons en Liège, private instelling Oktober 2015: 100 jaar ADIV publicatie in de BISC-reeks en conferentie (academische viering) Piloten: Marc Cools en Patrick Leroy 8. CPS-coproducties en studiedagen met de steun van het CPS 20 juni 2014: Studiedag over de evaluatie van de implementatie van verhoorcoaches (Lotte Smets) in samenwerking met de dienst Gedragswetenschappen van de federale politie Op deze studiedag waren een 50-tal zeer geïntersseerde aanwezigen. De evaluaties waren zeer positief (Prof. De Fruyt was uitstekend). Deze studiedag zorgde ondanks het kleine aantal inschrijving voor een goede opbrengst. 6 of 13 oktober 2014: BIN Event (avond) met Binnenlandse Zaken (Dafne Vanhelleputte) Het CPS zal haar medewerking hieraan verlenen. Gunter Ceuppens zal dit vanuit het CPS ook 5

6 mee opvolgen. 21 november 2014: Coproductie met Panopticon omtrent criminografische ontwikkelingen Beelden van Criminaliteit, te Gent (Zebrastraat) Studienamiddag samen met de deelredactie criminografie van Panopticon nav een nieuw nummer in de reeks Panopticon Libri omtrent criminografische ontwikkelingen. Het programma is klaar en wordt toegevoegd aan dit verslag. Ook de betreffende publicatie is klaar. Deze studiedag richt zich vooral tot analisten. Eind juni 2015: Studienamiddag in het kader van 100 jaar Grote Oorlog Piloten: Mark Crispel en Frank Franceus Mark Crispel bevestigt dat deze studienamiddag eind juni 2015 in de tent in de rozentuin van Kasteel Coloma zal kunnen doorgaan. De Rozentuin bestaat dan 20 jaar. Het agentschap Natuur en Bos zou ook betrokken kunnen worden. Hierbij wordt verwezen naar de belangrijke rol van duiven in WO I. Sprekers: - Boek van Herman Balthazar (familiegeschiedenis) (toegezegd) - Paul Putteman (Kurt Tirez contacteert) (toegezegd) - Herman Van Dormael (Mark contacteert) (toegezegd) - Etienne Verhoeyen (Elke Devroe contacteert) 9. Debatavonden (zie kalender) Najaar 2014: Betaalpolitie: bij de PZ Brugge, betalende ordediensten ikv voetbal. Alain Duchatelet zal de voorbereidingen opstarten in september na opstart van het nieuwe voetbalseizoen. Dirk Van Nuffel is akkoord met het principe. De voorzitters van Club Brugge en Standard zullen gevraagd worden als spreker, Marc Cools als academicus. 2015: Multidisciplinaire informatie-uitwisseling (art. 44) Rond dit onderwerp zal het CPS zeker een debat organiseren. Het onderwerp kan breder getrokken worden dan alleen artikel 44. De wijziging van artikel WPA is intussen wet geworden (Wet van , BS ), maar er zijn nog geen uitvoeringsbesluiten. Alain zal Stanny De Vlieger contacteren. Voorstel spreker: intro door Peter De Bruycker. Deze studiedag is ook interessant voor de BISC-contacten. 10. Onderzoeksbevordering 25 september 2014: Studienamiddag "Ethische competentie: het belang van selectie en socialisatie" te Leuven (een initiatief van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), i.s.m. de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en het CPS 11 december 2014: Coproductie ism Ugent en Hogent: Politie en sociaal werk: een moeilijke ontmoeting? (Publicatie onderzoeksrapport in de Reeks Politiestudies ) Zebrastraat Gent - Piloot: Marleen Easton. Verslag overlegvergadering: 6/6/2014 Het CPS heeft een voorstel voor samenwerking gedaan. De doelgroep van deze studiedag is interessant voor het CPS. Locatie en datum liggen vast. Deze studiedag kan ook de KBS interesseren. Alain zal dit doorgeven aan de KBS. Het programma zal op de volgende RVB worden gepresenteerd. Onderzoeksvoorstel Horizon 2020: Internationaal kaderprogramma EU Community policing en de burger (eind 2015) In samenwerking met de Universiteit Leiden zal een onderzoeksvoorstel van beperkte omvang voor eind augustus 2014 worden ingediend, waarbij het CPS betrokken wordt bij de 6

7 organisatie van 2 workshops. Update INNOS: De vzw werd opgestart onder voorzitterschap van Marleen Easton. Ook Evelien De Pauw en Paul Ponsaers zijn bestuurslid. Arne Dormaels werd deeltijds aangesteld. Het CPS zal vooral interesse hebben in het organiseren van studiedagen en publicaties waarbij wetenschappelijk onderzoek naar innovatie kan worden gevaloriseerd, niet zo zeer in de projecten zelf. 11. Discussie over de groeipaden van het CPS Als voorbereiding en als aanzet tot de discussie bereidde de voorzitter een powerpoint presentatie voor. Met deze presentatie wenst de voorzitter pistes te openen voor de toekomst, de voorgestelde oplossingen zijn niet te nemen of te laten. Deze presentatie wordt toegevoegd aan dit verslag en wordt hieronder kort toegelicht. Historiek: Het CPS bestaat nu ruim 25 jaar. Paul Ponsaers is voorzitter sinds Hij wenst in 2016 zijn mandaat door te geven. Dit moet vanaf nu goed worden voorbereid. Ook de locatie van het CPS is onzeker. De voorzitter stelt op dit moment volgende aandachtspunten en behoeften vast: Noodzaak tot bredere aanpak veiligheidsproblematiek Participatiegraad activiteiten verhogen Ondervertegenwoordiging van academici Te veel verantwoordelijkheden bij enkelen Voorbereiding van nieuw voorzitterschap (2016) Noodzaak tot verjonging Nieuwe locatie secretariaat (Te) hoog vergaderritme Hieronder worden deze aandachtspunten en behoeften kort toegelicht, gevolgd door enkele reacties van de aanwezige bestuursleden. 7

8 Noodzaak tot bredere aanpak veiligheidsproblematiek Allen zijn zich bewust dat een verruiming van de doelgroep en scope noodzakelijk is. Door andere doelgroepen dan politie aan te spreken, dringt zich volgens de voorzitter een naamsverandering op. De voorzitter denkt hierbij aan het Centrum voor Veiligheidsstudies. Reacties: Het letterwoord CVS roept wat weerstand op omdat het ook een bekende afkorting voor een ziekte is (chronisch vermoeidheidssyndroom). De meeste aanwezige leden zijn van oordeel dat de P in de naam nog steeds noodzakelijk is uit respect voor de historische roots, niet alleen omdat Politie een belangrijke doelgroep blijft, maar ook omdat het structureel partnership in zeer hoge mate gedragen wordt door de politie en omdat er nog veel potentieel aanwezig is om het structureel partnership verder uit te bouwen bij de politie. Daarnaast wordt ook gesuggereerd de naam naar het Engels te vertalen of toch een Engelse vertaling te voorzien. Wel moet worden opgepast met de term Policing omdat dit woord verschillende uiteenlopende betekenissen kan hebben en vaak verkeerd wordt begrepen. Verder vraagt men zich af waarom het Centrum niet Belgisch of Belgian genoemd mag worden (cfr. BISC). Verder wordt ook opgemerkt dat de corporate governance code en de website van de vereniging grondig moeten worden herzien. Over een naamswijziging moet zeer zorgvuldig worden nagedacht. Op de volgende vergadering zal hier verder over worden gediscussieerd en zal desnoods een stemming volgen. Hierna volgen een aantal mogelijkheden waarover gevraagd wordt na te denken: Centrum voor Veiligheidsstudies CVS Centrum voor Politie- en Veilgheidsstudies CPVS Centre for Police and Public Safety CPPS Centrum voor Politie en Veiligheid CPV/ Centre for Police and Public Safety CPPS Centre for Policing Studies CPS Centrum voor Politie, Maatschappij en Veiligheid CPMV (Belgisch) Centrum voor Politie en Veiligheid (B)CPV / Belgian Centre for Police and Public Safety BCPPS Andere suggesties zijn welkom! Participatiegraad activiteiten verhogen Het resultaat van de vzw voor 2014 wordt geraamd op ongeveer euro, ondanks het grote aantal initiatieven. Dit heeft vooral te maken met de budgettaire beperkingen van onze belangrijkste doelgroepen. Dit mag niet te lang aanhouden. Door de scope van onze werkzaamheden te verruimen zullen niet steeds dezelfde doelgroepen worden aangesproken. Volgens sommigen zal de budgettaire situatie van de (federale) politie in 2015 opnieuw beter worden, anderen denken van niet. Door te kiezen voor onderwerpen die interessant zijn voor terreinmensen zal men meer inschrijvingen hebben op de studiedagen. Bij BISC stelt zich dit probleem minder omdat er in dit domein veel minder activiteiten in het aanbod zijn. Ondervertegenwoordiging van academici De voorzitter stelt vast dat er in de raad van bestuur niet van alle universiteiten een academicus aanwezig is. Sommigen haken bovendien af wegens hoge druk van hun instelling en hoge werken publicatiedruk. 8

9 Te veel verantwoordelijkheden bij enkelen We stellen vast dat in de huidige stuctuur het overgrote deel van de verantwoordelijkheden neerkomt op de schouders van de voorzitter, de ondervoorzitters en enkele zeer actieve leden. De verantwoordelijkheden moeten in de toekomst beter worden verdeeld. Dit kan door een duidelijke verantwoordelijkheid en meer vrijheid te geven aan meer mensen in combinatie met een resultaatsverbintenis. Voorbereiding van nieuw voorzitterschap (2016) Paul Ponsaers wenst in 2016 zijn mandaat door te geven. Dit moet vanaf nu goed worden voorbereid. We stellen echter vast dat er in de huidige situatie geen kandidaat opvolgers zijn voor het voorzitterschap. Indien de verantwoordelijkheden beter verdeeld zouden zijn, zou de taak van de voorzitter beperkter worden (minder operationele taken voor de voorzitter). De aanwezige leden zijn het erover eens dat de voorzitter opnieuw een academicus moet zijn om de integratie wetenschap/praktijk te verzekeren. Noodzaak tot verjonging Een vereniging die vooruitdenkt en dynamisch wil zijn, moet ook steeds verjongen. Een overgroot deel van de verantwoordelijkheden wordt momenteel waargenomen door de oudere leden. Door meer verantwoordelijkheden te geven aan jongere leden en vrijheid om de verantwoordelijkheid invulling te geven zullen jonge mensen zich meer aangesproken voelen. Nieuwe locatie secretariaat De locatie van het CPS is onzeker (tot wanneer?, nieuwe locatie in de Groendreef?). De huidige locatie zal worden verkocht, maar de verkoop zal niet op korte termijn plaatsvinden. Nathalie wenst zo lang als mogelijk op de huidige locatie te blijven omwille van de bereikbaarheid en omdat er veel ruimte is voor vergaderingen en stagiairs. Dit moet verder worden opgevolgd. Een andere mogelijkheid is thuis te werken, maar dan is het moeilijk samen te werken met studenten (stagiairs). (Te) hoog vergaderritme De voorzitter brengt momenteel de meeste tijd door in Nederland. Een maandelijkse verplaatsing naar België voor een vergadering is niet langer haalbaar. Daarom stelt de voorzitter voor dat de raad van bestuur 4 x per jaar samen komt. De inhoudelijke afstemming rond de thema s gebeurt immers in werkgroepen. De meeste aanwezige leden zijn van oordeel dat dit te weinig is. De raad van bestuur moet het interdisciplinair karakter, de samenwerking tussen wetenschap en praktijk en de financiële leefbaarheid van de vereniging bewaken. Daarnaast wil men niet de grip verliezen die de raad van bestuur nu heeft en mag ook het groepsgevoel niet uit het oog verloren worden. Daarom zal gezocht worden naar een compromis, bvb. 8 x per jaar. Hierbij moet rekening worden gehouden met de agenda van de voorzitter waarbij verschillende vergadering worden gecombineerd. Rekening houdende met deze aandachtspunten/behoeften stelt de voorzitter een nieuwe structuur in het vooruitzicht. Hiertoe stelde de voorzitter een matrix op. In deze matrix wordt de vereniging gestructureerd op basis van werkingsdomeinen die een brede maatschappelijke interesse weergeven. Er wordt minder sturing gegeven vanuit de raad van bestuur zodat er meer ruimte voor verantwoordelijkheid is voor de piloten. Voor elk van de werkingsdomeinen zijn er 2 verantwoordelijken (tandem academicus/praktijk), aangevuld met enkele leden. Hierbij werd uitdrukkelijk gekozen voor jongere medewerkers, maar er wordt wel gerekend op de oudere medewerkers om mee onderbouw te geven. 9

10 De meeste academici werden gecontacteerd en hebben reeds toegezegd. De werkingskosten worden beter verdeeld over de verschillende werkingsdomeinen. Eenzelfde persoon kan zich aansluiten bij meerdere werkingsdomeinen, afhankelijk van zijn of haar expertise en interesses. Sommige initiatieven gaan over meerdere werkdomeinen heen. De meeste aanwezige leden vinden het voorstel zeer positief. In dit voorstel is er veel aandacht voor verjonging en vernieuwing, grotendeels met dezelfde mensen. De meesten zien het nut van de indeling in werkingsdomeinen in. Over de benaming van de werkingsdomeinen moet verder nagedacht worden (bv. opdeling federale politie en lokale politie?) Dankzij deze structuur worden de verantwoordelijkheden beter verdeeld en worden de jonge mensen meer geresponsabiliseerd. Men is blij dat de voorzitter erin is geslaagd jonge mensen te motiveren en kansen te geven. Daarnaast wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat de leden zelf kunnen kiezen in welke domeinen ze verantwoordelijkheid wensen op te nemen. Het zoeken naar nieuwe structurele partners in andere domeinen dan politie zal ook een verantwoordelijkheid worden van de piloten (tandem). Besluit: De matrix is een goede aanzet. Nu moeten de teams hun huiswerk maken en zeggen hoe ze hun werkdomeinen invulling wensen te geven. Na de zomervakantie komen we hierop terug. 12. Varia Infopagina voor de leden van het CPS: zie Datum volgende vergadering: 18 september 2014 om 14u op de VUB. Met vriendelijke groeten, i.o. Nathalie Roegiers, Secretaris voor Paul Ponsaers, Voorzitter 10

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 22 januari 2015. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 22 januari 2015. Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 november 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 november 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 10 januari Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 10 januari Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

KALENDER Week Datum Publicatie Thema Plaats Piloot Werkgroep

KALENDER Week Datum Publicatie Thema Plaats Piloot Werkgroep Kalender planning 2013-2014 CPS-studiedagen coproducties onderzoeksbevorderi lezingen en debatten BISC vergaderingen vakanties Opleidingen O.V. KALENDER Week Datum Publicatie Thema Plaats Piloot Werkgroep

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering van 25 april 2014

Verslag van de Algemene Vergadering van 25 april 2014 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 februari 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 februari 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 maart 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 maart 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering van 18 november 2013

Verslag van de Algemene Vergadering van 18 november 2013 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 18 november Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 18 november Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 23 september Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 23 september Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 29 juni Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 29 juni Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 januari Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 januari Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 juni Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 juni Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Gouvernementstraat 1 9000 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 13 oktober Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 13 oktober Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Gouvernementstraat 1 9000 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Werkplan Onderzoek Academisch Platform CPS. Arne Dormaels in opdracht van Marleen Easton, coördinator onderzoek 19 februari 2009

Werkplan Onderzoek Academisch Platform CPS. Arne Dormaels in opdracht van Marleen Easton, coördinator onderzoek 19 februari 2009 Werkplan Onderzoek Academisch Platform CPS Arne Dormaels in opdracht van Marleen Easton, coördinator onderzoek 19 februari 2009 INHOUD WERKPLAN 1. Inleiding 2. Visie en Doelstellingen 3. Organisatie 4.

Nadere informatie

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw. Verslag van de Raad van Advies van 18 januari 2013. Agendapunten:

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw. Verslag van de Raad van Advies van 18 januari 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Correspondentieadres: Pacificatielaan 27 9000 Gent Tel: 09/223 24 11 (niet op woe) Fax: 09/223 73 12 BE 449.873.429 E-mail: secretariaat@politiestudies.be

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security 2015 Centre for Policing & Security vzw Paul Ponsaers & Mark Crispel Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security Met dit document biedt het Centre for Policing & Security inzicht in

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2014 (JANUARI 2014 - DECEMBER 2014)

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2014 (JANUARI 2014 - DECEMBER 2014) CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2014 (JANUARI 2014 - DECEMBER 2014) Inhoud 1 STRUCTUUR vzw 2 1.1 ALGEMENE VERGADERING 2 1.1.1 Leden dd. 24/03/2015 2 1.1.2 Vergaderingen 4 1.2

Nadere informatie

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security 2017 Centre for Policing & Security vzw Paul Ponsaers & Mark Crispel Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security Met dit document biedt het Centre for Policing & Security inzicht in

Nadere informatie

POLITIELEIDERSCHAP: EEN VAK(ONTWIKKELING) APART?

POLITIELEIDERSCHAP: EEN VAK(ONTWIKKELING) APART? POLITIELEIDERSCHAP: EEN VAK(ONTWIKKELING) APART? Lieselot Bisschop, Hogeschool Gent Jeroen Maesschalck, K.U.Leuven CPS-studiedag - 20 april 2010 "Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Informatie

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

Naar een innovatiebeleid voor de Vlaamse landbouw- en voedingssector

Naar een innovatiebeleid voor de Vlaamse landbouw- en voedingssector Vakgroep Landbouweconomie van de Universiteit Gent i.s.m. De stuurgroep Landbouwstudiedag UITNODIGING Naar een innovatiebeleid voor de Vlaamse landbouw- en voedingssector woensdag 2 februari 2005 Vervolmakingsdag

Nadere informatie

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK WELKOM! Algemene Vergadering Dinsdag, KVK vaart de juiste koers! PROGRAMMA Algemene Vergadering, Bart Stroobants, voorzitter Welkomstwoord Enkele cijfers over onze leden en de website Overzicht activiteiten

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 1. WETTELIJKE GRONDSLAG 1 De artikelen 6, 7, 107 en 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie

Nadere informatie

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 juni Het verslag van de vorige vergadering dd. 16 juni 2014 wordt goedgekeurd. verslag MC IJH datum 08 september 2014 lokaal Ellips 10.23 refertenummers MC20141013_01 aanwezig Stefaan Van Mulders, Jean-Pierre Vanhee, Katrien Verhegge, Patrick Bedert, James Van Casteren, Dirk Dewolf,

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs

2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs 2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs Het drugsaanbod in België: wat weten we? Wat zouden we moeten weten in het licht van de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen? Dinsdag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag BES nationaal 22/01/2015 Datum: 22 januari 2015, 15-17u Plaats: Brussel, FOD WASO Verslag: Roeland Motmans X Roeland Motmans X Alain Piette V Stephan Tomlow X Nathalie

Nadere informatie

Samenvatting Pilootproject INNOS. Herdenkingsplechtigheid 28/10. Toepassing van een commandopost ad hoc in de politiezone Westkust

Samenvatting Pilootproject INNOS. Herdenkingsplechtigheid 28/10. Toepassing van een commandopost ad hoc in de politiezone Westkust October 28 th 2014 Samenvatting Pilootproject INNOS Herdenkingsplechtigheid 28/10. Toepassing van een commandopost ad hoc in de politiezone Westkust Op 28 juli 2014 werd de vzw Innovatiecentrum voor Veiligheid

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan

Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan 4 de Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de criminologie Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan van 28 februari tot 17 april 2008 telkens op donderdagavond van 18.00u tot 20.30u

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

Excellente Politiezorg: gewikt en gewogen. Marleen Easton Hogeschool Gent Opleiding Bestuurskunde. Research Group Governance of Security.

Excellente Politiezorg: gewikt en gewogen. Marleen Easton Hogeschool Gent Opleiding Bestuurskunde. Research Group Governance of Security. Excellente Politiezorg: gewikt en gewogen Marleen Easton Hogeschool Gent Opleiding Bestuurskunde Research Group Governance of Security www.gofs.be Presentatie op de Studiedag Politiecultuur in verandering:

Nadere informatie

MOBILITEIT VAN WERKNEMERS EN GEPENSIONEERDEN EN DE COÖRDINATIE VAN SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA

MOBILITEIT VAN WERKNEMERS EN GEPENSIONEERDEN EN DE COÖRDINATIE VAN SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA MOBILITEIT VAN WERKNEMERS EN GEPENSIONEERDEN EN DE COÖRDINATIE VAN SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA LEUVEN, HET LEUVENS INSTITUUT VOOR IERLAND IN EUROPA, 13 OKTOBER 2014 Georganiseerd door de KU Leuven Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag BES nationaal Datum: 22 september 2014, 15-17u Plaats: Brussel, FOD WASO Verslag: Nathalie Cock (vertaald door Roeland Motmans) V Roeland Motmans X Alain Piette V Stephan

Nadere informatie

Resultaten van de bevraging bij de officieren van de lokale en de federale politie & CALog A

Resultaten van de bevraging bij de officieren van de lokale en de federale politie & CALog A Resultaten van de bevraging bij de officieren van de lokale en de federale politie & CALog A Wim D haese & Aline Duchateau Studiedag Loopbaanplanning bij de politie CPS 20 november 2013 De Factorij Schaarbeek

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters ref.: PEN-009 Doelgroep Magistraten (zetel) die de functie van onderzoeksrechter wensen uit te oefenen; Magistraten (parket) voor zover ze

Nadere informatie

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2016 (JANUARI DECEMBER 2016)

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2016 (JANUARI DECEMBER 2016) CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2016 (JANUARI 2016 - DECEMBER 2016) Inhoud 1 STRUCTUUR vzw 3 1.1 ALGEMENE VERGADERING 3 1.1.1 Leden dd. 06/12/2016 3 1.1.2 Vergaderingen 5 1.2

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2015 (JANUARI DECEMBER 2015)

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2015 (JANUARI DECEMBER 2015) CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2015 (JANUARI 2015 - DECEMBER 2015) Inhoud 1 STRUCTUUR vzw 3 1.1 ALGEMENE VERGADERING 3 1.1.1 Leden dd. 13/11/2015 3 1.1.2 Vergaderingen 5 1.2

Nadere informatie

Pim opent de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het jaarplan besproken.

Pim opent de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het jaarplan besproken. Verslag Dagelijks Bestuur KleinLef Woensdag 18 november 2015 09.00 11.00 uur Huurcommissie, Turfmarkt 104, Den Haag 1. Opening Pim opent de vergadering. Aansluitend aan de vergadering wordt het jaarplan

Nadere informatie

PLANNINGSDOCUMENT. Werkjaar 2013

PLANNINGSDOCUMENT. Werkjaar 2013 PLANNINGSDOCUMENT Werkjaar 2013 Alexander Spriet, Ariane Van Den Steen, Nele Vanslembrouck feb 2013 1 Lessen uit het verleden: aandachtspunten voor de toekomstige werking Op basis van de interne evaluatie

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. 1 08.08.2016 20 JULI 1971 KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN NATIONAAL COMITE VOOR DE VEILIGHEID DER BURGERLIJKE LUCHTVAART EN VAN PLAATSELIJKE COMITES VOOR DE VEILIGHEID DER LUCHTHAVENS

Nadere informatie

Vlaamse Handbalvereniging vzw Regio Antwerpen Vlaams-Brabant

Vlaamse Handbalvereniging vzw Regio Antwerpen Vlaams-Brabant vzw Secretariaat Erwin Dirkx Groenlaan 6 2950 Kapellen website www.handbal-avb.be Tel.: 03.651.58.39 Rek.Nr.: 068-9002194-39 GSM: 0474.524.420 IBAN: BE13 0689 0021 9439 email: secretaris@handbal-avb.be

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 29 april 2009, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Hervorming van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ

Hervorming van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ Hervorming van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ Aanleiding Zelfevaluatie en SWOT analyse Aanbevelingen evaluatierapport 2009 Ontwerpbeheersovereenkomst 2011-2015 Uitgangspunten Uitkomst moet

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

Op de website kunnen mogelijk geïnteresseerden informatie vinden en zich inschrijven voor de workshops.

Op de website  kunnen mogelijk geïnteresseerden informatie vinden en zich inschrijven voor de workshops. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 408 van PETER WOUTERS datum: 16 maart aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Motiverend Coachen - Participatie In de beleidsnota Sport

Nadere informatie

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport TWEEJAARLIJKS CONGRES VOOR SPORTGENEESKUNDE & SPORTWETENSCHAPPEN Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport Acute aanpak

Nadere informatie

Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België

Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België Veiligheid vervaagt grenzen 15 oktober 2014, baarle-nassau Op woensdag 15 oktober 2014 vindt in Hotel Brasserie Den Engel Schaluinen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2012 (JANUARI 2012 - DECEMBER 2012)

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2012 (JANUARI 2012 - DECEMBER 2012) CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2012 (JANUARI 2012 - DECEMBER 2012) Inhoud 1 STRUCTUUR vzw 2 1.1 ALGEMENE VERGADERING 2 1.1.1 Leden dd. 25/10/2012 2 1.1.2 Vergaderingen 4 1.2 RAAD

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 25 april 2012, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Cover Informatie over... Flitscongres over de Algemene Pensioen Instelling. API: overbodig, onmisbaar

Cover Informatie over... Flitscongres over de Algemene Pensioen Instelling. API: overbodig, onmisbaar Cover Informatie over... Flitscongres over de Algemene Pensioen Instelling API: overbodig, onmisbaar of ongewenst? 20 juni 2008 Programma Het flitscongres gaat in op het nut en de noodzaak van de Algemene

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 Voorwoord Wim Geerts doet het welkomstwoord aan de +100 aanwezigen,

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag overleg inrichters specialisatie-opleiding ergonomie Datum: 22 mei 2013, 13u30-15u30 Plaats: Brussel, Erasmusgebouw HUB Verslag: Roeland Motmans X Heleen Vandromme KUL

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 19 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens het niet correct

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen!

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Studiedag Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vrijdag

Nadere informatie

Inhoud. Algemene inleiding 11. Ivo Aertsen, Joris Casselman & Stephan Parmentier. Deel I. Onderwijs 15

Inhoud. Algemene inleiding 11. Ivo Aertsen, Joris Casselman & Stephan Parmentier. Deel I. Onderwijs 15 Inhoud Algemene inleiding 11 Ivo Aertsen, Joris Casselman & Stephan Parmentier Deel I. Onderwijs 15 Hoofdstuk 1. De eerste vier voorzitters en hun onderwijsprogramma 17 Joris Casselman 1.1. Het voorzitterschap

Nadere informatie

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet Webapplicatie Salduz Johan Van Driessche Bestuurder IT en financiën Orde van Vlaamse balies Salduz-wet De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het wetboek van strafvordering en van de wet van 20

Nadere informatie

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding)

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) ref.: INT-044 Doelgroep Tweedejaars gerechtelijke stagiairs (voor wie deze opleiding verplicht is) Magistraten van de parketten van eerste aanleg

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters ref.: PEN-009 Doelgroep Magistraten (zetel) die de functie van onderzoeksrechter wensen uit te oefenen; Magistraten (parket) voor zover ze

Nadere informatie

Lenteseminarie van de gerechtelijke stagiairs

Lenteseminarie van de gerechtelijke stagiairs Lenteseminarie van de gerechtelijke stagiairs JUR-013 Doelgroep gerechtelijke stagiairs die hun stage hebben aangevangen op 1 oktober 2012 (en voor wie deze opleiding verplicht is), met inbegrip van de

Nadere informatie

Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst

Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst

Nadere informatie

ETHIEK IN DE JEUGDSPORT

ETHIEK IN DE JEUGDSPORT 2004-2014: 10 JAAR PANATHLONVERKLARING ETHIEK IN DE JEUGDSPORT uitnodiging ZATERDAG ZONDAG OKTOBER www.panathlonvlaanderen.be/10jaar Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin en in aanwezigheid

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie