Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli Agendapunten:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2014. Agendapunten:"

Transcriptie

1 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat Gent Ondernemingsnr. BE Tel: 09/ (niet op woensdag) GSM: 0476/ Correspondentieadres: Pacificatielaan Gent Gent, 7 juli 2014 Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2014 Aanwezig: M. Bockstaele, G. Ceuppens, M. Crispel, B. De Bie, E. De Pauw, A. Duchatelet, E. Devroe, F. Franceus, P. Ponsaers, P. Vanhoyland, N. Roegiers (verslag) Verontschuldigd: B. Brugghemans,, S. De Vlieger, W. D haese, M. Easton, W. Haenen, K. Tirez, P. Van Parys. Agendapunten: 1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 6 juni 2014 Dit verslag wordt goedgekeurd. 2. Algemene werking Geen toelichting. 3. Publicatiebeleid Alles verloopt zoals gepland. Geen toelichting. 4. Financiën: structureel partnership Het CPS telt nu in totaal 58 structurele partners. Wim D haese (nieuwe korpschef van PZ Haacht) liet weten via Alain Duchatelet dat de zone Haacht ook structureel partner zal worden. De overeenkomst (samenwerkingsprotocol) met de Koning Boudewijnstichting is intussen in orde. Alain Duchatelet zal verdere contacten onderhouden. De KBS zal vanaf 2015 een studiedag sponseren over een onderwerp betreffende de politie (in de ruime zin) in relatie met de integratie- en diversiteitsproblematiek. Hierbij denken we (2015) aan de studiedag Ethnic profiling en eventueel Jongeren en politie. Er wordt afgesproken dat we trachten het aantal structurele partners bij de politiezones op te drijven maar ook werk te maken van structurele partners bij de private veiligheidssector. 5. Opleidingen CPS SCAN-basiscursus van 16 tot 18 september 2014 OPAC - Gent Voor deze opleiding werden 13 inschrijvingen geregistreerd. Volgens Marc Bockstaele zal dit aantal nog stijgen. Opleidingsreeks 2 : Evenementen- en crisisbeheer: Externe communicatie bij evenementen (timing: feb-mrt-april 2015) Opleidingsreeks 3: Interviewing en communicatie: stand van zaken (timing: mrt-april-mei 2015) 1

2 6. CPS-studiedagen (pro memorie - zie kalender) 2 oktober 2014: Studiedag #cpsevents Communicatie bij evenementen (Alain Duchatelet) Het programma is rond en werd aangekondigd via de nieuwsbrief. Op de studiedag komen drie grote evenementen aan bod: Tomorrowland, Pukkelpop en Werchter en zal er ook aandacht besteed worden aan kleinere evenementen. Wat de publicatie rond evenementenbeheer betreft, zal Elke Devroe afstemmen met Alain Duchatelet. 6 november 2014: Democratische politie (piloten: Evelien De Pauw + Antoinette Verhage) (Cahier 32: 15 september 2014): Het programma is bijna rond, maar er ontbreken nog enkele sprekers. Voor CD&V zal Michel Doomst deelnemen. De studiedag valt samen met een plenaire zitting in de Kamer waardoor het moeilijk zal zijn parlementsleden te bekomen. De tussenkomst in workshop 2 valt daarom weg. Er zal een nieuwe uitnodiging gestuurd worden aan de partijvoorzitters met de vraag vertegenwoordigers van de regionale parlementen af te vaardigen. Evelien De Pauw en Nathalie Roegiers volgen dit verder op. 2015: 5 februari 2015: CPS-studiedag De toekomst van de politie (Cahier 33 van 15 december 2014) Piloot: Elke Devroe - Werkgroep: : Paul Ponsaers, Kurt Tirez, John Van Erck, Dominique Van Ryckeghem, Willy Bruggeman, Wim D haese (aspect HRM), Patrick Van Parys (aspect HRM), Peter Vanhoyland, Alain Duchatelet, Mark Crispel, Wim Hardyns De stuurgroep Visie 2025 stelde haar visietekst op 30 juni om 15u in een persvoorstelling aan het publiek voor. De visietekst van de werkgroep is online beschikbaar via volgende link: NL: Deze link zal ook op de website van het CPS geplaatst worden. Voorafgaand was er een vergadering met de verschillende academische partners van het CPS en het CEP om de seminars voor te bereiden die naar aanleiding van dit rapport zullen worden georganiseerd in de deelnemende academische instellingen. Op deze vergadering werd afgesproken rond welke thema s zal worden gewerkt en welke periode voor hen het beste past voor elk van de partners: Organisatie van 4 kleine seminars of studienamiddagen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De gesolliciteerde academische partners zijn vrij collega s van andere faculteiten/afdelingen te betrekken om een multidisciplinair debat mogelijk te maken. De visietekst zal als basis dienen voor volgende initiatieven: - 4 of 5 december 2014: KUL (piloot: Prof. Jeroen Maesschalck) Namiddagseminar in Leuven rond methodologie/scenario s en toekomstig onderzoek - Week van 8 december 2014 : Ulg (piloot: Prof. André Lemaître). Namiddagseminar rond Human Resources Management in Luik. Er zal getracht worden samen te werken met Prof. Frédéric Schoenaers (sociologie) zodat het onderwerp multidisciplinair wordt benaderd. - Week van 15 december 2014: VUB (+ ULB?) in Brussel (piloot: Prof. Sofie De Kimpe). Besloten debat/seminar (op uitnodiging) rond internationale politiesamenwerking: Er zal getracht worden ook professor Sybille Smeets van de ULB te contacteren om samenwerking voor te stellen. Het idee is de visietekst voor te leggen aan een groep vooraf geselecteerde personen met de vraag kritisch te reflecteren en voorstellen tot verbetering te formuleren in relatie tot het gekozen onderwerp. De visietekst zou 2

3 ook kunnen worden voorgelegd aan studenten (als oefening) zodat ook de visie van de jongere op de tekst kan worden belicht. Het doel is de conclusies van dit debat samen te vatten in een tekst. - Januari 2015: UGent (piloot: Prof. Marleen Easton) Namiddagseminar rond technologische ontwikkelingen en innovatie: in Gent. Hierin zal het INNOS betrokken worden. Slotconferentie = CPS-studiedag: Programma: 9u00: Ontvangst en registratie van de deelnemers koffie 9u30: Verwelkoming door de dagvoorzitter Elke Devroe 9u40: Demografische evoluties (global): Prof. Patrick Deboosere, VUB 10u10: Verstedelijking (global): Prof. Eric Coryn, VUB 10u40: Maatschappelijke evoluties migratie (global): Prof. Pinxten, UGent 11u10: Koffiepauze 11u30: Rol van de media: Caroline Pauwels, VUB 12u00: Lunch 13u00: Trends in governance van EU-metropolen: Associate prof. Elke Devroe, universiteit Leiden, campus Den Haag 13u20: Police systems in nationale staten: Prof. Em. Paul Ponsaers (Ugent) 13u40: Europa: Prof. Gert Vermeulen (Ugent) 14u00: Smart Cities: Daniël Termont of Wim Van Hulle 14u20: Visie op de Belgische politie (werkgroep 2025): Willy Bruggeman Omdat de visietekst al in juli 2014 aan het publiek bekend werd gemaakt, zal Willy Bruggeman gevraagd worden 10 knelpunten/oneliners uit te visietekst te formuleren om het navolgende debat te voeden. Ook zal aandacht besteed worden aan de uitkomst van de academische seminars. 14u40: Koffiepauze 15u00: Er wordt gekozen voor een debat in plaats van workshops omdat in de aanloop naar de studiedag al 4 academische seminars gepland zijn. Debat met de 10 knelpunten uit de visietekst als insteek Sprekers: niet enkel politie(chefs), ook het brede middenveld, academici en andere belanghebbenden (Alain zal hierover afstemmen met Elke) Moderator: Filip Voets (Nathalie vraagt) 16u30: Eventueel: afsluiting door de minister van Binnenlandse Zaken Publicaties: Het Cahier Politiestudies Toekomst van de politie is momenteel in voorbereiding. Willy Bruggeman werd gevraagd de tekst Visie 2025 samen te vatten. Dit Cahier zal op de CPSstudiedag op 5 februari aan de deelnemers worden aangeboden. De aanwezigen gaan akkoord een tweetalige (wetenschappelijke) publicatie samen te stellen met bijdragen van de sprekers op de seminars. Ook is het mogelijk de conclusies van deze seminars te bundelen in de publicatie. Dit is een historische publicatie. Ze zal besteld kunnen worden ter gelegenheid van de seminars en de slotconferenties (N/F). Marleen Easton, André Lemaître, Willy Bruggeman en Paul Ponsaers zullen als editoren optreden. Timing: maart-april Eventuele auteurs zullen worden aangezocht door de editors, maar er kunnen uiteraard sprekers worden aangezocht die participeerden aan seminars en studiedagen door de editoren. 3

4 Daarnaast wordt gevraagd de andere teksten die verband houden met de Visie 2025 te bundelen (bibliografie) en deze online ter beschikking te stellen. 4 maart 2015: CPS-studiedag Vrijheidsbenemingen (gerechtelijk en bestuurlijk) CC Ter Vesten te Beveren (Herwerking Politiepraktijkboek Aanhoudingen van Willy Bruggeman, uitgegeven bij Maklu). Piloot: Marc Bockstaele Marc Bockstaele heeft contact gehad met Yves Liégeois, die bereid is aan de studiedag mee te werken. Naast het thema Vrijheidsbenemingen werd ook gesuggereerd een studiedag te organiseren nav de voorbereidingen van de Grote Salduz. De Europese richtlijnen zijn er al, maar de wet is er nog niet. Doel is de wet te sturen. In functie van de evolutie van de werkzaamheden zou de studiedag van 4 maart dan over Salduz gaan en op een latere datum de studiedag over vrijheidsbenemingen georganiseerd worden. 26 maart 2015: CPS-studiedag Jongeren en politie (Cahier 34: Jongeren en politie: 15 februari 2015) Piloot: Sofie De Kimpe en Wim D haese Werkgroep: Miet Vanderhallen, Gerwinde Vynckier, Isabel Verwee en Alain Duchatelet Deze studiedag zou met de steun van de Koning Boudewijnstichting kunnen plaatsvinden. Alain zal hiertoe contact opnemen met de KBS. Er moet een nieuwe datum vastgelegd worden voor de tweede werkgroepvergadering samen met Wim D haese. Cahier 34: Brigitte De Clercq zal een artikel schrijven over verhoor van minderjaringen met argumentatie van leeftijdsgrens om Salduzrichtlijnen voor te lezen. Ethnic profiling: Timing: mei/juni 2015 (Cahier 35: Ethnic profiling: 15 mei 2015) Werkgroep: Marleen Easton, Antoinette Verhage, Ann Vasseur (KBS) Deze werkgroep zal na de vakantie worden opgestart. Deze studiedag kan georganiseerd worden in samenwerking en met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Alain zal hiertoe contact opnemen met de KBS. Crisisbeheer: Timing: begin oktober 2015 Piloot: Alain Duchatelet Werkgroep: Gunter Ceuppens, Stanny De Vlieger, Marleen Easton, Wim Haenen, Bert Brugghemans, Leen Depuydt, Evelien De Pauw, Arne Dormaels, Wim Hardyns Deze werkgroep zal opgestart worden onmiddellijk na de studiedag van 2 oktober Outsourcing politie: Timing: eind oktober 2015 (Cahier 36: Outsourcing politie: 15 september 2015) Piloot: Paul Ponsaers - Werkgroep: John Van Erck, Peter Vanhoyland, Willy Van Duffel, Sofie De Kimpe, Gewinde Vynckier, Bart De Bie, Arne Dormaels, Tom Broeckaert, Filip Scheemaker, Marc Cools, Wim Hardyns, Chris Bombeke (Securitas) Deze werkgroep is nog niet opgestart. Accountability: Timing: begin 2016 (Cahier 37: Accountability: 15 december 2015) Piloot: Mark Crispel Werkgroep: Antoinette Verhage, Alain Duchatelet, Jacques Philippaerts, Piet De Brouwer, Jack Vissers. Deze werkgroep is nog niet opgestart. Oprichting werkgroep BID s en auditing : verslag opstartvergadering 3/7/2014 Piloten: Paul Ponsaers, Evelien De Pauw Werkgroep: Antoinette Verhage, Bart De Bie, Marc Bockstaele, Gerwinde Vynckier, Johan Denolf, Marc Cools, Lieselot Bisschop, Dominique Boels, Frank Delbeke, Yves Jorens, Dirk Gillis, Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere, Ronny Van Looy (Belgacom), Lotte Van Mechelen (NBB), Rudi Ackx (NBB), Stijn De Meulenaer (EverestLaw) 4

5 N.a.v. de studiedag Underground economy werd deze werkgroep opgestart. Er was grote interesse voor deze werkgroep van mensen van verschillende achtergronden en een grote bereidheid. Tijdens de vergadering van 3 juli werd afgetoetst wat de werkgroep kan doen: Mogelijkheden (mits selectie en prioritering): Studiedag over fraude en de scope ervan, multidisciplinaire benadering Technische discussie over infogaring rond schatting/kwantificering van illegale economie. Hierrond kan bvb. een avondsessie georganiseerd worden. De werkgroep zal zelf geen onderzoek voeren maar kan bestaand onderzoek wel bevorderen, presenteren en een reflectie/debat organiseren. Daarnaast kan de werkgroep ook onderzoek faciliteren, bvb. door partners samen te brengen of de onderzoekers te ondersteunen door bv. te bemiddelen bij focusgroepen. Publicatie met academische ambitie en praktijkambities, te gebruiken in opleidingssituaties Opzetten van praktijkgerichte opleidingssessies Het verslag van deze vergadering wordt toegevoegd aan dit verslag. Op 17 oktober 2014 is een nieuwe vergadering gepland om de initiatieven concrete invulling te geven. Voorstel thema eind 2015: Opvolgingsstudiedag over het Salduz-verhoor (inclusief het verhoor van artsen). Dit thema kan eventueel worden opgenomen in een studiedag ter voorbereiding van de Grote Salduz (zie hoger) 7. BISC (zie kalender) 2 december 2014: Belgium s Cyber intelligence knowledge capabilities Piloot: Patrick Leroy Voor deze studiedag wordt nog naar een locatie gezocht (Belfius Bank of KMS). Het programma is nog niet helemaal duidelijk. Volgende sprekers werden gesuggereerd: - Algemene inleiding: Prof. Sir David Omand, GCB werd gecontacteerd en heeft toegezegd - Deloitte: cyber strategie België - ADIV: Cyber Humint - KMS: ir. Perneel - Université de Mons: E-campus Master in cyber security - Een bank : bv. Belfius Bank (structurele partner) - Debat o.l.v. Marc Cools met FCCU (Olivier Bogaert), IBPT, Staatsveiligheid, ADIV, Universiteiten Mons en Liège, private instelling Oktober 2015: 100 jaar ADIV publicatie in de BISC-reeks en conferentie (academische viering) Piloten: Marc Cools en Patrick Leroy 8. CPS-coproducties en studiedagen met de steun van het CPS 20 juni 2014: Studiedag over de evaluatie van de implementatie van verhoorcoaches (Lotte Smets) in samenwerking met de dienst Gedragswetenschappen van de federale politie Op deze studiedag waren een 50-tal zeer geïntersseerde aanwezigen. De evaluaties waren zeer positief (Prof. De Fruyt was uitstekend). Deze studiedag zorgde ondanks het kleine aantal inschrijving voor een goede opbrengst. 6 of 13 oktober 2014: BIN Event (avond) met Binnenlandse Zaken (Dafne Vanhelleputte) Het CPS zal haar medewerking hieraan verlenen. Gunter Ceuppens zal dit vanuit het CPS ook 5

6 mee opvolgen. 21 november 2014: Coproductie met Panopticon omtrent criminografische ontwikkelingen Beelden van Criminaliteit, te Gent (Zebrastraat) Studienamiddag samen met de deelredactie criminografie van Panopticon nav een nieuw nummer in de reeks Panopticon Libri omtrent criminografische ontwikkelingen. Het programma is klaar en wordt toegevoegd aan dit verslag. Ook de betreffende publicatie is klaar. Deze studiedag richt zich vooral tot analisten. Eind juni 2015: Studienamiddag in het kader van 100 jaar Grote Oorlog Piloten: Mark Crispel en Frank Franceus Mark Crispel bevestigt dat deze studienamiddag eind juni 2015 in de tent in de rozentuin van Kasteel Coloma zal kunnen doorgaan. De Rozentuin bestaat dan 20 jaar. Het agentschap Natuur en Bos zou ook betrokken kunnen worden. Hierbij wordt verwezen naar de belangrijke rol van duiven in WO I. Sprekers: - Boek van Herman Balthazar (familiegeschiedenis) (toegezegd) - Paul Putteman (Kurt Tirez contacteert) (toegezegd) - Herman Van Dormael (Mark contacteert) (toegezegd) - Etienne Verhoeyen (Elke Devroe contacteert) 9. Debatavonden (zie kalender) Najaar 2014: Betaalpolitie: bij de PZ Brugge, betalende ordediensten ikv voetbal. Alain Duchatelet zal de voorbereidingen opstarten in september na opstart van het nieuwe voetbalseizoen. Dirk Van Nuffel is akkoord met het principe. De voorzitters van Club Brugge en Standard zullen gevraagd worden als spreker, Marc Cools als academicus. 2015: Multidisciplinaire informatie-uitwisseling (art. 44) Rond dit onderwerp zal het CPS zeker een debat organiseren. Het onderwerp kan breder getrokken worden dan alleen artikel 44. De wijziging van artikel WPA is intussen wet geworden (Wet van , BS ), maar er zijn nog geen uitvoeringsbesluiten. Alain zal Stanny De Vlieger contacteren. Voorstel spreker: intro door Peter De Bruycker. Deze studiedag is ook interessant voor de BISC-contacten. 10. Onderzoeksbevordering 25 september 2014: Studienamiddag "Ethische competentie: het belang van selectie en socialisatie" te Leuven (een initiatief van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), i.s.m. de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en het CPS 11 december 2014: Coproductie ism Ugent en Hogent: Politie en sociaal werk: een moeilijke ontmoeting? (Publicatie onderzoeksrapport in de Reeks Politiestudies ) Zebrastraat Gent - Piloot: Marleen Easton. Verslag overlegvergadering: 6/6/2014 Het CPS heeft een voorstel voor samenwerking gedaan. De doelgroep van deze studiedag is interessant voor het CPS. Locatie en datum liggen vast. Deze studiedag kan ook de KBS interesseren. Alain zal dit doorgeven aan de KBS. Het programma zal op de volgende RVB worden gepresenteerd. Onderzoeksvoorstel Horizon 2020: Internationaal kaderprogramma EU Community policing en de burger (eind 2015) In samenwerking met de Universiteit Leiden zal een onderzoeksvoorstel van beperkte omvang voor eind augustus 2014 worden ingediend, waarbij het CPS betrokken wordt bij de 6

7 organisatie van 2 workshops. Update INNOS: De vzw werd opgestart onder voorzitterschap van Marleen Easton. Ook Evelien De Pauw en Paul Ponsaers zijn bestuurslid. Arne Dormaels werd deeltijds aangesteld. Het CPS zal vooral interesse hebben in het organiseren van studiedagen en publicaties waarbij wetenschappelijk onderzoek naar innovatie kan worden gevaloriseerd, niet zo zeer in de projecten zelf. 11. Discussie over de groeipaden van het CPS Als voorbereiding en als aanzet tot de discussie bereidde de voorzitter een powerpoint presentatie voor. Met deze presentatie wenst de voorzitter pistes te openen voor de toekomst, de voorgestelde oplossingen zijn niet te nemen of te laten. Deze presentatie wordt toegevoegd aan dit verslag en wordt hieronder kort toegelicht. Historiek: Het CPS bestaat nu ruim 25 jaar. Paul Ponsaers is voorzitter sinds Hij wenst in 2016 zijn mandaat door te geven. Dit moet vanaf nu goed worden voorbereid. Ook de locatie van het CPS is onzeker. De voorzitter stelt op dit moment volgende aandachtspunten en behoeften vast: Noodzaak tot bredere aanpak veiligheidsproblematiek Participatiegraad activiteiten verhogen Ondervertegenwoordiging van academici Te veel verantwoordelijkheden bij enkelen Voorbereiding van nieuw voorzitterschap (2016) Noodzaak tot verjonging Nieuwe locatie secretariaat (Te) hoog vergaderritme Hieronder worden deze aandachtspunten en behoeften kort toegelicht, gevolgd door enkele reacties van de aanwezige bestuursleden. 7

8 Noodzaak tot bredere aanpak veiligheidsproblematiek Allen zijn zich bewust dat een verruiming van de doelgroep en scope noodzakelijk is. Door andere doelgroepen dan politie aan te spreken, dringt zich volgens de voorzitter een naamsverandering op. De voorzitter denkt hierbij aan het Centrum voor Veiligheidsstudies. Reacties: Het letterwoord CVS roept wat weerstand op omdat het ook een bekende afkorting voor een ziekte is (chronisch vermoeidheidssyndroom). De meeste aanwezige leden zijn van oordeel dat de P in de naam nog steeds noodzakelijk is uit respect voor de historische roots, niet alleen omdat Politie een belangrijke doelgroep blijft, maar ook omdat het structureel partnership in zeer hoge mate gedragen wordt door de politie en omdat er nog veel potentieel aanwezig is om het structureel partnership verder uit te bouwen bij de politie. Daarnaast wordt ook gesuggereerd de naam naar het Engels te vertalen of toch een Engelse vertaling te voorzien. Wel moet worden opgepast met de term Policing omdat dit woord verschillende uiteenlopende betekenissen kan hebben en vaak verkeerd wordt begrepen. Verder vraagt men zich af waarom het Centrum niet Belgisch of Belgian genoemd mag worden (cfr. BISC). Verder wordt ook opgemerkt dat de corporate governance code en de website van de vereniging grondig moeten worden herzien. Over een naamswijziging moet zeer zorgvuldig worden nagedacht. Op de volgende vergadering zal hier verder over worden gediscussieerd en zal desnoods een stemming volgen. Hierna volgen een aantal mogelijkheden waarover gevraagd wordt na te denken: Centrum voor Veiligheidsstudies CVS Centrum voor Politie- en Veilgheidsstudies CPVS Centre for Police and Public Safety CPPS Centrum voor Politie en Veiligheid CPV/ Centre for Police and Public Safety CPPS Centre for Policing Studies CPS Centrum voor Politie, Maatschappij en Veiligheid CPMV (Belgisch) Centrum voor Politie en Veiligheid (B)CPV / Belgian Centre for Police and Public Safety BCPPS Andere suggesties zijn welkom! Participatiegraad activiteiten verhogen Het resultaat van de vzw voor 2014 wordt geraamd op ongeveer euro, ondanks het grote aantal initiatieven. Dit heeft vooral te maken met de budgettaire beperkingen van onze belangrijkste doelgroepen. Dit mag niet te lang aanhouden. Door de scope van onze werkzaamheden te verruimen zullen niet steeds dezelfde doelgroepen worden aangesproken. Volgens sommigen zal de budgettaire situatie van de (federale) politie in 2015 opnieuw beter worden, anderen denken van niet. Door te kiezen voor onderwerpen die interessant zijn voor terreinmensen zal men meer inschrijvingen hebben op de studiedagen. Bij BISC stelt zich dit probleem minder omdat er in dit domein veel minder activiteiten in het aanbod zijn. Ondervertegenwoordiging van academici De voorzitter stelt vast dat er in de raad van bestuur niet van alle universiteiten een academicus aanwezig is. Sommigen haken bovendien af wegens hoge druk van hun instelling en hoge werken publicatiedruk. 8

9 Te veel verantwoordelijkheden bij enkelen We stellen vast dat in de huidige stuctuur het overgrote deel van de verantwoordelijkheden neerkomt op de schouders van de voorzitter, de ondervoorzitters en enkele zeer actieve leden. De verantwoordelijkheden moeten in de toekomst beter worden verdeeld. Dit kan door een duidelijke verantwoordelijkheid en meer vrijheid te geven aan meer mensen in combinatie met een resultaatsverbintenis. Voorbereiding van nieuw voorzitterschap (2016) Paul Ponsaers wenst in 2016 zijn mandaat door te geven. Dit moet vanaf nu goed worden voorbereid. We stellen echter vast dat er in de huidige situatie geen kandidaat opvolgers zijn voor het voorzitterschap. Indien de verantwoordelijkheden beter verdeeld zouden zijn, zou de taak van de voorzitter beperkter worden (minder operationele taken voor de voorzitter). De aanwezige leden zijn het erover eens dat de voorzitter opnieuw een academicus moet zijn om de integratie wetenschap/praktijk te verzekeren. Noodzaak tot verjonging Een vereniging die vooruitdenkt en dynamisch wil zijn, moet ook steeds verjongen. Een overgroot deel van de verantwoordelijkheden wordt momenteel waargenomen door de oudere leden. Door meer verantwoordelijkheden te geven aan jongere leden en vrijheid om de verantwoordelijkheid invulling te geven zullen jonge mensen zich meer aangesproken voelen. Nieuwe locatie secretariaat De locatie van het CPS is onzeker (tot wanneer?, nieuwe locatie in de Groendreef?). De huidige locatie zal worden verkocht, maar de verkoop zal niet op korte termijn plaatsvinden. Nathalie wenst zo lang als mogelijk op de huidige locatie te blijven omwille van de bereikbaarheid en omdat er veel ruimte is voor vergaderingen en stagiairs. Dit moet verder worden opgevolgd. Een andere mogelijkheid is thuis te werken, maar dan is het moeilijk samen te werken met studenten (stagiairs). (Te) hoog vergaderritme De voorzitter brengt momenteel de meeste tijd door in Nederland. Een maandelijkse verplaatsing naar België voor een vergadering is niet langer haalbaar. Daarom stelt de voorzitter voor dat de raad van bestuur 4 x per jaar samen komt. De inhoudelijke afstemming rond de thema s gebeurt immers in werkgroepen. De meeste aanwezige leden zijn van oordeel dat dit te weinig is. De raad van bestuur moet het interdisciplinair karakter, de samenwerking tussen wetenschap en praktijk en de financiële leefbaarheid van de vereniging bewaken. Daarnaast wil men niet de grip verliezen die de raad van bestuur nu heeft en mag ook het groepsgevoel niet uit het oog verloren worden. Daarom zal gezocht worden naar een compromis, bvb. 8 x per jaar. Hierbij moet rekening worden gehouden met de agenda van de voorzitter waarbij verschillende vergadering worden gecombineerd. Rekening houdende met deze aandachtspunten/behoeften stelt de voorzitter een nieuwe structuur in het vooruitzicht. Hiertoe stelde de voorzitter een matrix op. In deze matrix wordt de vereniging gestructureerd op basis van werkingsdomeinen die een brede maatschappelijke interesse weergeven. Er wordt minder sturing gegeven vanuit de raad van bestuur zodat er meer ruimte voor verantwoordelijkheid is voor de piloten. Voor elk van de werkingsdomeinen zijn er 2 verantwoordelijken (tandem academicus/praktijk), aangevuld met enkele leden. Hierbij werd uitdrukkelijk gekozen voor jongere medewerkers, maar er wordt wel gerekend op de oudere medewerkers om mee onderbouw te geven. 9

10 De meeste academici werden gecontacteerd en hebben reeds toegezegd. De werkingskosten worden beter verdeeld over de verschillende werkingsdomeinen. Eenzelfde persoon kan zich aansluiten bij meerdere werkingsdomeinen, afhankelijk van zijn of haar expertise en interesses. Sommige initiatieven gaan over meerdere werkdomeinen heen. De meeste aanwezige leden vinden het voorstel zeer positief. In dit voorstel is er veel aandacht voor verjonging en vernieuwing, grotendeels met dezelfde mensen. De meesten zien het nut van de indeling in werkingsdomeinen in. Over de benaming van de werkingsdomeinen moet verder nagedacht worden (bv. opdeling federale politie en lokale politie?) Dankzij deze structuur worden de verantwoordelijkheden beter verdeeld en worden de jonge mensen meer geresponsabiliseerd. Men is blij dat de voorzitter erin is geslaagd jonge mensen te motiveren en kansen te geven. Daarnaast wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat de leden zelf kunnen kiezen in welke domeinen ze verantwoordelijkheid wensen op te nemen. Het zoeken naar nieuwe structurele partners in andere domeinen dan politie zal ook een verantwoordelijkheid worden van de piloten (tandem). Besluit: De matrix is een goede aanzet. Nu moeten de teams hun huiswerk maken en zeggen hoe ze hun werkdomeinen invulling wensen te geven. Na de zomervakantie komen we hierop terug. 12. Varia Infopagina voor de leden van het CPS: zie Datum volgende vergadering: 18 september 2014 om 14u op de VUB. Met vriendelijke groeten, i.o. Nathalie Roegiers, Secretaris voor Paul Ponsaers, Voorzitter 10

Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2013 (JANUARI 2013 - DECEMBER 2013)

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2013 (JANUARI 2013 - DECEMBER 2013) CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2013 (JANUARI 2013 - DECEMBER 2013) Inhoud 1 STRUCTUUR VZW 1.1 ALGEMENE VERGADERING 3 1.1.1 Leden dd. 25/10/2013 3 1.1.2 Vergaderingen 5 1.2 RAAD

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentievervolmaking bij politieleiders.

Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentievervolmaking bij politieleiders. Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentievervolmaking bij politieleiders. Eindrapport Opdrachtgever: Promotor: Co-promotoren: Onderzoeker: FOD Binnenlandse Zaken Prof. dr. Sofie

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen.

De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen. De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij nu eigenlijk voelde, ergens binnen in zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen. Het was aan de rand van het bos, vroeg in de ochtend.

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2013-2014 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag Bemiddelingsdienst Arrondissement LEUVEN - 2009 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 VOORWOORD...3 INLEIDING...5 BAL EN HAAR THEMATEAMS...6 HOOFDSTUK 1 BESPREKING EN INHOUDELIJKE REFELECTIES VAN DE GAS-BEMIDDELING EN POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING...8 GAS-BEMIDDELING:

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 16 SEPTEMBER 2014 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gie Goyvaerts, Gert Denollet, Machteld Hofmans Diane

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie

Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie Academiejaar 2006-2007 Faculteit Recht en Criminologie Vakgroep Criminologie De procesmatige en proactieve aanpak van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan, door middel van een afzonderlijk politieteam

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012. VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w.

Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012. VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w. Jaargang 8 Nummer 29 juli - augustus - september 2012 VERENIGING VOOR ECONOMIE v.z.w. Inhoudstafel Van de redactie 2 Redactieraad 2 Woord van de Congresvoorzitter 3 Woord Voorzitter Organisatiecomité 3

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid Veiligheid is een zaak van iedereen. Deze handreiking benadrukt de belangrijke rol die de bestuurlijke overheid als regisseur in dit verhaal dient op te nemen. Vertrekkende van een aantal basisvragen wordt

Nadere informatie

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT 16 1000 BRUSSEL WWW.STEUNPUNTJEUGDHULP.BE VOORWOORD 2010. Kijkend

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor.

Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. !" #$!" % #$&' INLEIDING Het jaarverslag 2004 stelt het Bemiddelings- en Begeleidingsteam Arrondissement Mechelen voor. U zult merken dat we dit jaar voor een iets andere aanpak hebben gekozen. We willen

Nadere informatie

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011

Werkplan 2012-2013. netwerkteam / Netwerk Platteland. Netwerk Platteland November 2011 Werkplan 2012-2013 2013 netwerkteam / Netwerk Platteland Netwerk Platteland November 2011 INHOUD PAGINA Inleiding... 3 1 Achtergrond en aanpak tweejarig werkplan... 5 1.1 Doelenboom... 6 1.2 Strategische

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie