Stuurgroep Zorgtrajecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stuurgroep Zorgtrajecten"

Transcriptie

1 Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles, Descamps Julie PUNT WAT OPVOLGING /1 Verslag vergadering Het verslag en de opvolging worden overlopen. - De werkgroep diabetesbeurs werd opgericht en er is een samenwerking met de Katho (3 studenten Event Management - begeleid door een coach) werken de diabetesbeurs mee uit als jaarproject. - Dr. Vanhaverbeke werd gecontacteerd i.v.m. het voorstel om eens samen rond de tafel te zitten om de samenwerking met endocrinologen te bespreken. Dr. Vanhaverbeke wenst dit eerst te bespreken met zijn diensthoofd. - De gemandateerden namen de standpunten van het LMN ZWV mee naar de vergadering van PINO op 29 juni Voor deze vergadering werden naast de 3 effectieve leden (Dr. Boumendil, Dr. Crepel en Dr. Devriendt), ook 2 plaatsvervangers aangeduid (Dr. Deleu en Dr. Bayart). - De data voor de coaching werden vastgelegd en een oproep tot deelname werd verstuurd naar alle actieve leden van beide kringen. - Na het bekijken van de doorg de agenda van het Wit-Gele Kruis bleek het niet noodzakelijk een overleg te plannen tussen het Wit-Gele Kruis en het LMN ZWV. Er is voorgesteld aan Dhr. Logghe om samen met Stefanie de agenda te bespreken. Als blijkt dat er dringende zaken of tekortkomingen in onze werking naar boven komen, dan koppelt Stefanie deze terug naar de stuurgroep. - Leo Pas vroeg nog even af te wachten met zijn vraag aangezien hij nog geen goedkeuring verkregen heeft. Hierna keurt de stuurgroep het verslag goed. 1

2 BESLISPUNTEN /2 Diabetesbeurs De samenwerking met de Katho houdt in dat 3 studenten Event Management (afstudeerrichting Business Events) mee helpen bij het organiseren met de diabetesbeurs. Zij worden bijgestaan door een coach (Bart Derolez, coördinator opleiding Event Management bij de Katho). De samenwerking kan nog uitgebreid worden naar andere richtingen/vakgebieden. Op de eerste bijeenkomst met de Katho werden reeds 3 vergadering vastgelegd: - 03 oktober: infosessie rond diabetes (Dr. Crepel) - 05 oktober: bijkomende uitleg projectplan (Stefanie) - 10 oktober: werkgroep diabetesbeurs Aangezien deze studenten examens hebben in januari, is het van belang dat er reeds een draaiboek uitgeschreven is voor de blokperiode. Rekening houdend met de opmerking van de coach wordt de term diabetesbeurs vervangen door een nog te bepalen andere naam. Wat de financiering betreft is de eerste stap het bepalen van de onkostenrubrieken. Daarin wordt zeker een rubriek voor vrijwilligers voorzien. Er moet zeker nagedacht worden over een manier om anderstaligen te bereiken. Deze zaken worden meegenomen voor de studenten. Op de beurs is een stand voorzien voor de Huisartsenkringen. Daarbij wordt het LMN gepresenteerd en staan min. 5 huisartsen ter beschikking om vragen te beantwoorden. Belangrijk hierbij is dat duidelijk gemaakt wordt aan de bezoekers dat enkel het systeem kan uitgelegd worden en geen individueel advies kan verleend worden. Tijdens deze vergadering werd reeds een eerste keer gebrainstormd over de inrichting van deze stand. In eerste instantie moet een globaal beeld geschetst worden onafhankelijk van diabetes. Daarna kan de taak van de huisarts in het kader van diabetes uitvergroot worden. Voorstellen wat de praktische uitwerking betreft kunnen steeds doorg d worden naar Stefanie neemt dit mee voor het overleg met de studenten op Ideeën voor de uitwerking betreffende de stand van de HAK worden doorg d naar Dr. Crepel of Stefanie 2

3 Dr. Crepel of Stefanie. Apothekers werden tot op heden nog niet betrokken bij de uitwerking van de diabetesbeurs. Stefanie neemt hiervoor contact op met Inge Huysentruyt. Stefanie contacteert Inge Huysentruyt /3 Coaching Op 22 september vond de eerste namiddag coaching plaats. Hierin werd een SWOT-analyse gemaakt en werden de persoonlijke korte termijn visies op het LMN binnen HZW. Deze eerste namiddag werd algemeen als positief ervaren. De tweede namiddag gaat door op donderdag 27 november om 12u30 in RVT St.- Jozef. 1 week op voorhand wordt een herinnering verstuurd. Afhankelijk van de voortgang gaat de derde namiddag al of niet door /4 Werking LMN Een aantal personen verlenen vrijwillig hun medewerking aan het LMN of de kring. Voor deze personen is een rubriek voorzien in de boekhouding. De ZTP krijgt steeds meer vragen naar andere opdrachten en naar het verspreiden van allerlei informatie (verspreiden van folders, kenbaar maken van symposia, ). De stuurgroep beslist dat er kan ingegaan worden op de vragen op voorwaarden dat ze kaderen binnen de 2 huidige zorgtrajecten. Indien de vraag huisartsgericht is, wordt verwezen naar HZW. Het verspreiden van folders is praktisch niet haalbaar, ook niet voor het SEL. Dergelijke informatie wordt doorgegeven aan het secretariaat die vervolgens - aan de hand van criteria vastgelegd door de Raad van Bestuur - beslist wat er verder gebeurd /5 Apothekers Op dinsdag 25 oktober 2011 wordt een bijscholing georganiseerd voor de apothekers met de zorgtrajecten als onderwerp. Dr. Crepel en Stefanie zijn hier spreker. De stuurgroep beslist dat er verder hierop geen huisartsen worden uitgenodigd. Verslaggeving 3

4 /6 Financiën LMN Een overzicht wordt weergegeven van de boekhouding tot Uit de cijfers blijkt dat er ruimte is voor een ad hoc medewerker. IT blijkt het belangrijkste knelpunt en de grootste aanvulling. Zaken die tot het takenpakket van deze persoon kunnen behoren zijn: - Inventariseren van de noden - Ontwikkelen van een visie en opstellen van een planning - Inventariseren van wat er reeds beschikbaar is - Ontwikkelen van een intern communicatienetwerk - Ontwikkelen van een programma voor gegevensregistratie - Begeleiden van huisartsen om elektronisch beter te functioneren Stefanie maakt een prioriteitenlijst /7 Website LMN Brugge-Oostende-Houtland heeft besloten niet verder deel te nemen aan het project. Tijdens het overleg op tussen LMN Centraal West-Vlaanderen en LMN Zuid West-Vlaanderen is beslist kort op de bal te spelen. Op 11 oktober is er een overleg tussen de ZTP en Sertocom. De afspraak is dat er tegen 24 oktober een definitief voorstel op tafel ligt en dat de LMN-website op 01 januari 2012 operationeel is /8 VINO Stefanie brengt verslag uit van de vergadering op 07 september /9 PINO Stefanie brengt verslag uit van de vergadering op 28 september Mededelingen /10 CNI AZ Groeninge organiseert op donderdag 08 december in samenwerking met de KULAK een symposium rond CNI: CKD-tsunami: een houvast voor huisartsen. Dr. Crepel en Stefanie werden hierbij betrokken gezien de samenwerking met AZ Groeninge i.k.v. het zorgtraject CNI. De inbreng is echter louter inhoudelijk. Dr. Crepel zal de inleiding geven om de link te leggen met de huisartsen en in de 4

5 presentatie zal verwezen worden naar de ZTP voor alle informatie rond de zorgtrajecten. Extra Varia Datum volgende vergadering Op Europees niveau werden richtlijnen opgesteld rond diabetes die op nationaal niveau geïmplementeerd moeten worden. Om dit te realiseren werden in maart personen (o.a. Dr. Crepel) samen gebracht onder leiding van Liesbeth Borgermans. Deze groep werd gereduceerd tot een groep van 12 (met o.a. vertegenwoordiging van Minister Onkelinckx, het RIZIV en het FOD Volksgezondheid) dat het een diabetesplatform vormt die in België het aanspreekpunt moet worden rond diabetes. Er wordt een ontwerptekst opgemaakt die ter goedkeuring voorgelegd wordt aan Minister Onkelinckx. Momenteel zijn er 2 huisartsen (o.a. Dr. Crepel) vertegenwoordigd in dit diabetesplatform. Dr. Crepel informeert Tom Van Daele (Directeur Domus Medica) hierover. Volgende vergadering: Vrijdag 28 oktober u30 RVT St. Jozef Kortrijk Dr. Crepel informeert Tom Van Daele over deze ontwikkelingen Stefanie Desmet Dr. Thierry Crepel Voor akkoord, Dr. Bossuyt Voorzitter HZW vzw Dr. Devriendt Secretaris HZW vzw 5

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering... 2 2 Algemene afspraken... 2 3 Volgende vergadering... 2 4 Actielijst... 2

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering... 2 2 Algemene afspraken... 2 3 Volgende vergadering... 2 4 Actielijst... 2 Google Vergadering van 15 februari 2011 Aanwezig: Pieter-Jan Van Aeken Eric Stevens Steyn Slagmolen Cindy Jansen Mathi De Pauw Verontschuldigd: / Afwezig: / Voorzitter: Cindy Jansen Verslaggever: Pieter-Jan

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies HSE Q1. Dienen incidentmeldingen straks via het Shell systeem gedaan te worden of via het Johnson Controls systeem? A1. Incidenten dienen zowel aan Shell als binnen Johnson Controls gemeld te worden. Omdat

Nadere informatie

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten MOBIRISK Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten 14 mei 2008 (correcties december 2008 + CC Licentie 8 juni 2008) Versie 1.2 Bladzijde 1 / 73 Licentiegever: Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Eindverslag stage The Heating Company

Eindverslag stage The Heating Company HOGESCHOOL PXL DEPARTEMENT MEDIA AND TOURISM Eindverslag stage The Heating Company Kevin Janssen Professionele Bachelor Communicatiemanagement Afstudeerrichting Commerciële Communicatie Stagebegeleider:

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

De rol van een stuurgroep binnen een project

De rol van een stuurgroep binnen een project 3 De rol van een stuurgroep binnen een project Ir. K.M. Lof RE en mw. ir. M.W. van Vliet Een project wordt veelal groots opgetuigd. Projectteam, werkgroepen, klankbordgroep, stuurgroep, het hoort er allemaal

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie