Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september Agendapunten:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013. Agendapunten:"

Transcriptie

1 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat Gent Ondernemingsnr. BE Tel: 09/ (niet op woensdag) Fax: 09/ Correspondentieadres: Pacificatielaan Gent Gent, 19/09/2013 Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013 Aanwezig: M. Bockstaele, S. De Vlieger, E. De Pauw, M. Easton, P. Ponsaers, P. Van Parys, A. Verhage, N. Roegiers (verslag) Verontschuldigd: M. Crispel, W. D haese, E. Devroe, A. Duchatelet, K. Tirez, P. Vanhoyland. Agendapunten: 1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2013 Dit verslag wordt goedgekeurd. 2. Financiën stand van zaken rekeningen en begroting 2013 Stand zichtrekening op 3/09/2013: ,48 Spaarrekening op 3/09/2013: ,77 De zichtrekening blijft vrij stabiel. Belhalve de betaling van de docent van de SCAN-cursus, worden tot eind dit jaar geen al te grote uitgaven meer verwacht. De afspraak van 16/09 bij Belfius om een deel van het spaargeld te beleggen is uitgesteld naar eind september. 3. Financiën: structureel partnership Nieuwe structurele partners: Politiezone Brugge en Brakel. In totaal zijn er nu 52 structurele partners. De aanwezige leden zijn blij met de inspanningen die hiervoor werden geleverd. 4. Publicatiebeleid (zie kalender) Voortgang publicaties : Cahiers Politiestudies: Nr. 29 illegale en informele economie : is in grote mate rond. Nr. 30 Politie en haar maatschappelijke partners : alle bijdragen op één na zijn binnen Nr. 31 Het gezag van de politie : werd opgestart, al enkele teksten binnen, piloot = Lotte Smets Nr. 32 Democratische politie : zal binnenkort opgestart worden. De voorzitter stelt voor de leden van de RVB een exemplaar van alle nummers te geven. Het CPS heeft immers een grote stock aan Cahiers. Wat de nieuwe nummers betreft, moet dit worden afgesproken met de uitgever. Elke Devroe wordt gevraagd hierover te onderhandelen met de uitgever. 1

2 Reeks Politiestudies: Nr. 8: Discretionaire ruimte (doctoraat Fien Gilleir) is nu in druk. Nr. 7: De wijk achter de botsing is nu klaar. Mogelijke nieuwe thema s: - slachtoffers van rampen - methodologisch werk over de voorbereiding van fusies. Hierbij wordt verwezen naar de tekst van Mark Crispel. In dit verband suggereert Stanny De Vlieger ook de haalbaarheidsstudie over fusies, associaties en samenwerking die tegen eind maart ingediend moet zijn bij de provincie Antwerpen (voortrekker = Geert Smet, Korpschef Voorkempen). Nieuwe thema s voor de Reeks Politiestudies kunnen worden voorgesteld en meegedeeld via het secretariaat. EJPS European Journal of Policing Studies: Het eerste nummer is er! Het gaat om een Engelstalige reeks waarin politieonderzoek in verschillende Europese landen wordt gevaloriseerd. Het EJPS heeft een internatonale board. Per jaar worden twee themanummers en twee gemengde nummers voorzien. Het eerste themanummer gaat over Internationale politiesamenwerking. 5. Functie Opleidingssamenwerking (Evelien De Pauw) De inschrijvingen voor Module 1.1. (Analyse burgerconsultatie) zijn niet verlopen zoals verwacht. Het minimum aantal inschrijvingen bedroeg 12 inschrijvingen. Er zijn maar 3 inschrijvingen, waardoor besloten werd de opleiding te annuleren of uit te stellen. De budgettaire beperkingen gelden als voornaamste reden. Ook moeten de opleidingen tijdig worden ingepland opdat de deelnemers de tijd hebben het budget aan te vragen. De lesgevers zijn geïnteresseerd de opleiding opnieuw in te richten. De aanwezige leden besluiten de opleiding opnieuw aan te bieden begin 2014 (maart-april-mei 2014). Hierbij zou het goed zijn opnieuw af te spreken met Martine Pattyn. Parallel kan een tweede module worden aangeboden die een ruimer publiek aanspreekt, bv. rond radicalisering, die direct na de eerste module wordt ingericht (april-mei). De piloot en het secretariaat zullen dit verder opvolgen. 6. CPS-studiedagen (pro memorie - zie kalender) 24 september 2013, CC Ter Dilft te Bornem: studiedag Naar een vernieuwing en versterking van de opsporing? (Dirk Allaerts/Yve Driesen) (Cahier 28: Vernieuwing in de opsporing): Voor deze studiedag zijn er bijna 100 betalende inschrijvingen. Dit is een mooie opkomst. Het Cahier is klaar en werd geleverd bij het CPS. Ter info: ter gelegenheid van het Cahier organiseert de SMV ook een seminarie over tegenspraak. 8 oktober 2013 in PIVO, Asse: studiedag Politie, overheden en hulpdiensten op dezelfde (communicatie)lijn? (Alain Duchatelet) (publicatie: themanummer Noodbeheer van Orde van de Dag): Voor deze studiedag werden ruim 90 inschrijvingen genoteerd. Voor de prijsafspraken en bestelling van de publicatie wordt Elke Devroe gevraagd contact op te nemen met Kluwer. 2

3 20 november 2013: studiedag Loopbaanplanning bij de politie (Wim D haese) (stock publicaties), De Factorij te Schaarbeek: Het programma is zo goed als klaar en wordt toegevoegd aan dit verslag. Als PdK wordt Dominique Reyniers gesuggereerd in plaats van Annemie Gepts. Wim D haese meldt dat het rapport met de resultaten van de enquête naar de behoeften rond loopbaanplanning (officieren en Calogs Niv. A van de politie) al 49 pagina s telt en bijna klaar is. Er worden nu nog verdere correlaties gezocht, nadat literatuur tijdens de zomervakantie werd doorgenomen. Het rapport van Wim D haese met de resultaten zal als bundel in de documentatiemap en op de website ter beschikking worden gesteld. Publicatie: Cahier uit stock. Nathalie zal met Elke overleggen uit welke 5 Cahiers de deelnemers kunnen kiezen. 13 maart 2014: Studiedag Informele en illegale economie (Piloot: Paul Ponsaers) (Cahier 29: Informele en illegale economie) Werkgroep: Paul Ponsaers, Wim D haese, Stanny De Vlieger, Johan Denolf, Dominique Boels, Marc Cools, Jan Buys. Werkgroepvergadering: donderdag 29 augusutus 2013 Tijdens de tweede werkgroepvergadering werd het opzet van de oorspronkelijke studiedag volledig gewijzigd. Eerste opzet: twee studiedagen vlak na mekaar Dag 1: CPS, rondetafels rond 4 fenomenen, enkele grote namen zouden worden gevraagd Dag 2: Politeia en CDGEFID met 100 gratis inschrijvingen voor DGJ Nieuw opzet: de twee studiedagen worden gekoppeld: coproductie CPS-DGJ (CDGEFID)- Politeia Dag 1: Aan de hand van een case die door de werkgroep wordt gedefinieerd, waarin verschillende fenomenen verwerkt zijn. Daarna zullen analisten hun fenomeenanalyse voorstellen. Dag 2: Aanpak politie en politiek verhaal Na beschouwing van het programma vinden de aanwezige leden dat er te weinig academische inbreng is en wordt voorgesteld Michel Maus toe te voegen. Ook wordt te weinig gefocust op informele economie. Daarnaast stelt zich het probleem van het Cahier van Maklu en de samenwerking met Politeia. Ook het politieke verhaal past niet echt binnen de CPS-studiedag. De aanwezige leden geven daarom de voorkeur aan 2 aparte studiedagen. De fenomenen waarop hierbij moet worden gefocust, zijn: 1) Fiscale fraude 2) Sociale fraude 3) Milieufraude 4) Georganiseerde criminaliteit. Volgende vergadering: Donderdag 30 september om 12u00 bij DJF, Notelaarsstraat. 7. CPS-coproducties (pro memorie - zie kalender) 2-jaarlijks congres Interpol over zwendel in kunstschatten Dit congres vindt dit jaar in België plaats. Het CPS zal mee op de affiche te staan, samen met het CEP en de federale politie. 3

4 8. BISC (zie kalender) 6 december 2013: Studiedag najaar rond open sources en social media intelligence (volledige dag met BISC-cahier nr. 3) in de KMS in Brussel. Werkgroepvergadering dd. 11 juli 2013: Robin Libert stelt voor twee buitenlandse specialisten uit te nodigen (UK) over social media intelligence, nl. Jamie Bartlett & Carl Miller van DEMOS. Zij vragen een vergoeding van 500 per persoon (+/ euro) + overnachtingen. VSSE zou het diner ten laste nemen. De voorzitter had geantwoord op deze vraag dat enkel onkostenvergoedingen kunnen worden betaald op basis van bewijsstukken. De aanwezige leden vinden dat het inderdaad niet gebruikelijk is bij het CPS sprekersvergoedingen te betalen. Dit is in het verleden nooit gebeurd. Wel is het mogelijk alle onkosten te vergoeden (reis- en verblijfskosten) op basis van de nodige bewijsstukken. Nathalie Roegiers stelde als alternatief voor 1 persoon te vragen in plaats van 2, waardoor de kosten beperkt zijn tot 675 euro. Na overleg wordt besloten te blijven bij de visie van de voorzitter enkel reële onkosten te vergoeden. Nathalie Roegiers zal dit meedelen op de volgende werkgroepvergadering (1 oktober). 100 jaar ADIV publicatie en conferentie Timing: oktober 2015 Het BISC zal meewerken aan de conferentie en de publicatie. 9. Onderzoeksbevordering: (pro memorie - zie kalender) 26 september 2013: studienamiddag met de onderzoeksgroep GaPS (Ugent): Discretionaire ruimte bij uitvoerende politiemensen (Marleen Easton) (Reeks Politiestudies nr. 8). Op deze studienamiddag wordt het doctoraat van Fien Gilleir gepresenteerd, met reacties uit de praktijk en de academische wereld. Er zijn nu 28 inschrijvingen genoteerd. Omdat dit een kleine groep is, zal de werkgroep een formule bedenken om meer interactief te werken. De aanwezige leden gaan akkoord om 45 exemplaren van het boek te bestellen via Elke Devroe. 22 oktober 2013: Studienamiddag : "De wijk achter de botsing" in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Veiligheid (NL), onderzoeksgroep GaPS (Ugent), SVA (Ugent) en Radboud Universiteit Nijmegen: (Reeks Politiestudies nr. 7). De publicatie is klaar. Er zijn nu 19 inschrijvingen. Er wordt nog gezocht naar een Belgische politiechef die een reactie zal geven op het rapport. Volgende personen worden gesuggereerd: Korpschef van Vilvoorde of korpschef van Brussel-West (Johan De Becker) of iemand van PZ Brussel-Noord. De piloot zal dit verder opnemen. De aanwezige leden gaan akkoord de reiskosten van Hans Moors (treinticket 2 e klasse) ten laste te nemen. 10. Lezingen en debatten: (zie kalender) (Alain Duchatelet) Nieuw thema: Remotie/demotie in Asse (overgang O7-O8) (Alain Duchatelet Kurt Tirez) 11. SCAN-basiscursus van 9 tot 11 september 2013 en SCAN-cursus gevorderden september 2013 (Marc Bockstaele) Deze cusus is opnieuw goed verlopen. Er waren 22 inschrijvingen voor de basiscursus, 15 voor de vervolgcursus. Hiermee is de cursus winstgevend. 4

5 12. Werkgroepen 2014 Eind feburari 2014: Politie en haar maatschappelijke partners (piloot Wim D haese) Cahier 30: 15 februari Aan de werkgroep zal Paul Putteman deelnemen. Opstartvergadering: 18 oktober 2013 om 13u30 bij de KULeuven (net voor RVB) Eind mei 2014: Het gezag van de politie (piloot: Alain Duchatelet + Marleen Easton) i.s.m. Stichting Maatschappij en Veiligheid Cahier 31: 15 mei De werkgroep zal in oktober 2013 worden opgestart als Alain terug is uit vakantie. Okt. 2014: Democratische politie (piloten: Evelien De Pauw + Antoinette Verhage) Cahier 32: 15 september Evelien De Pauw en Antoinette Verhage hebben een eerste opzet geformuleerd wat de academische kant betreft. De politionele kant moet nog uitgewerkt worden. Er zou gewerkt worden rond legitimiteit en vertrouwen. De aanwezige leden raden aan het luik klachten niet te vergeten (Comité P) en het luik mensenrechten/privacy. In de namiddag kan met workshops of cases gewerkt worden waarop verschillende mensen kunnen reageren, zoals: - het project ZSM (Zo Snel Mogelijk) in Nederland waarbij OM, gerechtelijke politie samen per regio beslissen over aanhouding. - Bob-kamer in Nederland (bijzondere opsporingsmethodes) waarbij onmiddellijk overleg is tussen magistratuur en politie met een onmiddellijke beslissing als gevolg. - Opsporing via sociale media Verhoogt dit de legitimiteit/credibiliteit van de politie? Evelien gaat op 19 oktober met zwangerschapsverlof. Antoinette zal de werkgroep opstarten. Januari 2015: Toekomst van de politie (piloten Elke Devroe + Kurt Tirez) Cahier 33: 15 december Deze werkgroep wordt begin 2014 opgestart. Bijkomende thema s 2014: Ter herinnering: Voorstel van Stanny De Vlieger: Multidisciplinaire informatie-uitwisseling Timing: na de zomervakantie 2014 Inhoud: Verschillende databanken naast ANG wat doet men met de data? hoe stuurt men organen aan? Complex verhaal, ook privé betrekken. Werkgroep: Stanny De Vlieger, Paul Ponsaers, Marleen Easton Voorstel van Marc Bockstaele: Vrijheidsbenemingen (gerechtelijk en bestuurlijk) Timing: begin 2015 Actualisering van het politiepraktijkboek Arresteringen. De publicatie zal in het najaar van 2014 klaar zijn. Voor de werkgroepen zijn er nog niet voldoende medewerkers. Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat. Op de eerstvolgende algemene vergadering zullen de studiedagen inhoudelijk worden besproken. 5

6 13. Varia Infopagina voor de leden van het CPS: zie Datum volgende vergaderingen: - Raad van bestuur: 18 oktober 2013 om 14u30 bij de KU Leuven (zaal wordt later meegedeeld) Gevolgd door afscheidsdrink Prof. Frank Hutsebaut om 17u.Vooafgegaan door Startvergadering Politie en maatschappelijke partners om 13u30. - Algemene vergadering : 18 november 2013 te Brussel (Kroontuinen): voorstel nieuwe leden en beslissingen n.a.v. de groeipaden van het CPS (cf. Verslag van RVB van 4 juli: Voorstel nieuwe leden raad van bestuur: Brandweer en Civiele bescherming Medische hulpverlening BISC: Guy Rapaille Bart De Bie, I-Force De huidige leden van de algemene vergadering zullen worden gevraagd of ze hun mandaat wensen verder te zetten. Als bijkomend nieuw lid wordt Frank Noens (korpschef PZ Zwijndrecht) gesuggereerd. In het kader van de verjonging van de ploeg zullen de leden gevraagd worden nieuwe leden voor te dragen. - Raad van bestuur + Nieuwjaarsdiner december met structurele partners: Nathalie zal een doodle rondsturen met keuze uit volgende 3 data: 9, 10 of 12 december Met vriendelijke groeten, i.o. Nathalie Roegiers, Secretaris voor Paul Ponsaers, Voorzitter 6

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 februari 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 februari 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 maart 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 maart 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering van 18 november 2013

Verslag van de Algemene Vergadering van 18 november 2013 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 22 januari 2015. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 22 januari 2015. Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 november 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 november 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw. Verslag van de Raad van Advies van 18 januari 2013. Agendapunten:

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw. Verslag van de Raad van Advies van 18 januari 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Correspondentieadres: Pacificatielaan 27 9000 Gent Tel: 09/223 24 11 (niet op woe) Fax: 09/223 73 12 BE 449.873.429 E-mail: secretariaat@politiestudies.be

Nadere informatie

Werkplan Onderzoek Academisch Platform CPS. Arne Dormaels in opdracht van Marleen Easton, coördinator onderzoek 19 februari 2009

Werkplan Onderzoek Academisch Platform CPS. Arne Dormaels in opdracht van Marleen Easton, coördinator onderzoek 19 februari 2009 Werkplan Onderzoek Academisch Platform CPS Arne Dormaels in opdracht van Marleen Easton, coördinator onderzoek 19 februari 2009 INHOUD WERKPLAN 1. Inleiding 2. Visie en Doelstellingen 3. Organisatie 4.

Nadere informatie

KALENDER Week Datum Publicatie Thema Plaats Piloot Werkgroep

KALENDER Week Datum Publicatie Thema Plaats Piloot Werkgroep Kalender planning 2013-2014 CPS-studiedagen coproducties onderzoeksbevorderi lezingen en debatten BISC vergaderingen vakanties Opleidingen O.V. KALENDER Week Datum Publicatie Thema Plaats Piloot Werkgroep

Nadere informatie

De Wijk achter de Botsing

De Wijk achter de Botsing Voorstelling van het onderzoeksrapport De Wijk achter de Botsing Marleen Easton Studienamiddag De Wijk achter de Botsing CPS Structuur presentatie 1. Presentatie Onderzoeksteam 2. Contextualisering van

Nadere informatie

Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen

Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Aanwezig: Reinold BORRÉ Voorzitter P.F.V Karin De PAUW Sportief Directeur PFV Jean BOUMANS Adj. Directeur Administratief

Nadere informatie

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2013 (JANUARI 2013 - DECEMBER 2013)

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2013 (JANUARI 2013 - DECEMBER 2013) CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2013 (JANUARI 2013 - DECEMBER 2013) Inhoud 1 STRUCTUUR VZW 1.1 ALGEMENE VERGADERING 3 1.1.1 Leden dd. 25/10/2013 3 1.1.2 Vergaderingen 5 1.2 RAAD

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen Seminaries tijdens XPO 112 Risico's met gevaarlijke stoffen Grensoverschrijdende calamiteiten 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo www.praktijkdagen.net De burgers verwachten de dag van vandaag een doeltreffende

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security 2015 Centre for Policing & Security vzw Paul Ponsaers & Mark Crispel Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security Met dit document biedt het Centre for Policing & Security inzicht in

Nadere informatie

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2012 (JANUARI 2012 - DECEMBER 2012)

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2012 (JANUARI 2012 - DECEMBER 2012) CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2012 (JANUARI 2012 - DECEMBER 2012) Inhoud 1 STRUCTUUR vzw 2 1.1 ALGEMENE VERGADERING 2 1.1.1 Leden dd. 25/10/2012 2 1.1.2 Vergaderingen 4 1.2 RAAD

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2014 (JANUARI 2014 - DECEMBER 2014)

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2014 (JANUARI 2014 - DECEMBER 2014) CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2014 (JANUARI 2014 - DECEMBER 2014) Inhoud 1 STRUCTUUR vzw 2 1.1 ALGEMENE VERGADERING 2 1.1.1 Leden dd. 24/03/2015 2 1.1.2 Vergaderingen 4 1.2

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Ouderraad Mariaschool Langeweg

Ouderraad Mariaschool Langeweg Ouderraad Mariaschool Langeweg Kloosterlaan 24 4772 RA Langeweg Notulen vergadering Ouderraad d.d. 12 maart 2013: Afwezig: Aanwezig: Ingrid Machielse, Josien van Oers, Angela van Alphen, Femke Claassen,

Nadere informatie

Benefits voor alle militairen!

Benefits voor alle militairen! 28 januari 2015 Benefits voor alle militairen! Beste leden, Na jaren intensief lobbywerk door ACV Defensie krijgen de militairen ook een benefitplatform. Andere overheidsdiensten zoals het Federaal Openbaar

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag BES nationaal Datum: 22 september 2014, 15-17u Plaats: Brussel, FOD WASO Verslag: Nathalie Cock (vertaald door Roeland Motmans) V Roeland Motmans X Alain Piette V Stephan

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 Voorwoord Wim Geerts doet het welkomstwoord aan de +100 aanwezigen,

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

WILLEN MAAR NIET KUNNEN? DE VERSTERKTE GEMEENTERAAD ONTRAFELD 20 MEI 2011

WILLEN MAAR NIET KUNNEN? DE VERSTERKTE GEMEENTERAAD ONTRAFELD 20 MEI 2011 K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Management en Bestuur Universiteit Gent, Centrum voor Lokale Politiek Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst

Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst

Nadere informatie

EUROPE CLASS BELGIUM vzw

EUROPE CLASS BELGIUM vzw Europe Class Belgium vzw asbl Maatschappelijke zetel : Manitobalaan 55 8200 Brugge info@europeclass.be www.europeclass.be EUROPE CLASS BELGIUM vzw VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING van 30 juni 2013 in

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Partnership Samenwerkingsvoorstellen ARTSENHUIS Het Collegium Medicum Antverpiense werd op 28 april 1620 opgericht bij keuze van de Stadsmagistraat en is een van

Nadere informatie

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport TWEEJAARLIJKS CONGRES VOOR SPORTGENEESKUNDE & SPORTWETENSCHAPPEN Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport Acute aanpak

Nadere informatie

Crisiscommunicatie en Mediabeleid

Crisiscommunicatie en Mediabeleid Aan de Burgemeesters Aan de verantwoordelijken van de Brandweer Aan de verantwoordelijken van de Medische diensten Aan de verantwoordelijken van de Politionele diensten Aan de verantwoordelijken van de

Nadere informatie

POLITIELEIDERSCHAP: EEN VAK(ONTWIKKELING) APART?

POLITIELEIDERSCHAP: EEN VAK(ONTWIKKELING) APART? POLITIELEIDERSCHAP: EEN VAK(ONTWIKKELING) APART? Lieselot Bisschop, Hogeschool Gent Jeroen Maesschalck, K.U.Leuven CPS-studiedag - 20 april 2010 "Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Informatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw Secr. P.F.V. - P.A. Peter Crauwels Adolf Vervlietlaan 15 2620 Hemiksem GSM: 0485/98.93.65 Email: crauwels_peter@hotmail.com Hoboken, 9 november 2014 Dhr. Reinold BORRÉ

Nadere informatie

Junior College EEN INITIATIEF VAN

Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College is een initiatief van de KU Leuven en KU Leuven Kulak om wetenschap op hoog niveau tot in de klas te brengen. Modules rond wiskunde, geschiedenis en taal

Nadere informatie

Interlokale Vereniging Associatie Midwest

Interlokale Vereniging Associatie Midwest Prezone Midwest dinsdag 24 juni 2014 Inhoud 1. Goedkeuring verslag prezoneraad 27 mei 2014 4 2. Goedkeuring akkoord verdeelsleutel, aangepast aan de opmerkingen van het akkoord van de PZR 27 mei 2014 4

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw 1 Situering De VVBAD sloot in 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VVBAD zal structureel overleg in de sector organiseren en ontvangt hiervoor een jaarlijkse subsidie van 0.000 euro

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 30 april 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 20 2015_RMW_00289 Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Werkafspraken

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015

OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015 OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015 1. INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1.1. NIEUWE LEEFTIJDSCATEGORIEËN DAMES De leeftijdscategorieën D30, D40, D50 en D60 worden vervangen door resp. D25, D35, D45

Nadere informatie

PRELIMINAIR PROGRAMMA

PRELIMINAIR PROGRAMMA SYMPOSIUM WVTV 2014 Georganiseerd door de Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen Vrijdag 14 november 2014 Gent Meeting Center, Holiday Inn Express, Gent PRELIMINAIR PROGRAMMA ORGANISEREND COMITÉ

Nadere informatie

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1

Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Werkgroep Apolloon Onderwijs 1 Datum: 13 okt. 15 Tijd: 20:00 Locatie: Gbdn Aanwezig: Daphne de Koster, Camille De Wilde, Heleen Helsen, Paulien Geeraerts, Emma Dierckx, Silvy Thijssen, Britta Hanssen,

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 Doel en verantwoording Sinds 1 januari 2006 voeren de meeste scholen een dubbele boekhouding en wordt er een jaarrekening opgemaakt en

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

Verslag vergadering 16/05/2013

Verslag vergadering 16/05/2013 Verslag vergadering 16/05/2013 Deelnemers 1. Aanwezigen Naam en voornaam Naam en voornaam kind(eren) Klas(sen) kinderen) Meester Dirk Juf Veerle Juf Evelien Juf Veerle Juf Chris Juf Hilde Kurt De Ronghé

Nadere informatie

Oproepen middelzware apparatuur

Oproepen middelzware apparatuur Oproepen middelzware apparatuur Op deze pagina vindt u de lopende oproep. De goedgekeurde aanvragen naar aanleiding van de tweede oproep middelzware apparatuur 2009 en toenmalige antwoorden op vragen kunnen

Nadere informatie

Seminar Evaluatie 10 jaar Politiehervorming

Seminar Evaluatie 10 jaar Politiehervorming 2. VERVAGENDE GRENZEN Marleen Easton Gudrun Vande Walle 18 Vervagende grenzen - twee denkrichtingen een continuüm van onderscheidbare diensten gaande van diensten die functioneren op basis van informele

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Centrum voor Politiestudies vzw CPS vzw Dienst Openbare Orde en Politie Directie Federale Overheid Provincieplein 1 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer : 449873429 N I E U W E S T A T U T E N - W I J Z I

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden

Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Schola Europaea Bureau van de secretaris-generaal Afdeling pedagogie Ref. : 2009-D-225-nl-5 Orig. : FR Versie : NL Huishoudelijk reglement van de Inspectieraden Goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens

Nadere informatie

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN VORMINGSINSTANTIES

Nadere informatie

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE Trierstraat 31-33 1040 BRUSSEL Brussel, 10 december 2014 AAN DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN VAN COC 1 VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN Stichting De Beide Weeshuizen Prof. Molkenboerstraat 9 6524 RN Nijmegen Tel. 024 3226650 KvK 055782 E-mail: stg.beide.weeshuizen@planet.nl Site:www.beideweeshuizen.nl Postbank 825598 ABN Bank 53.72.57.314

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Missie en doelstelling... 3 2. Interne organisatie... 3 a) Bestuur... 3 b) Bezoldiging

Nadere informatie

NAJAAR 2013 MENTALE KRACHT PROGRAMMA POLITIEACADEMIE

NAJAAR 2013 MENTALE KRACHT PROGRAMMA POLITIEACADEMIE Laatste Netwerkbijeenkomst: Het Frame Met veel plezier informeren wij je over onze laatste succesvolle Netwerkbijeenkomst en niet te vergeten de hopelijk vruchtbare uitkomsten van de werkgroepen gerealiseerd

Nadere informatie

Verslag vergadering Regiobestuur Handbal Oost-West Woensdag 10 december 2014

Verslag vergadering Regiobestuur Handbal Oost-West Woensdag 10 december 2014 Verslag vergadering Regiobestuur Handbal Oost-West Woensdag 10 december 2014 Aanwezig : Filip Soetaert Guido Moeyersoons Erik Van Aerschot Hugo Van Audenhove Mieczyslaw Adamczyk Chris Depauw Antonia Van

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen 1. Algemeen Naam: werkgroep revalidatieartsen voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) van de VSN. De werkgroep is tevens een geaccrediteerde werkgroep

Nadere informatie

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges CONGRES π Zaterdag 20 november 2010 π Universiteit Antwerpen Stadscampus π Aula

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Businessclub Dendermonde

Verslag Algemene Vergadering Businessclub Dendermonde Verslag Algemene Vergadering Businessclub Dendermonde 17 januari 2013 Aanwezig : Hugo Van Den Broecke (Intersig), Peter Mol (Molcon Interwheels), Luc Macharis (Transport Macharis), Danny Dewaelhens (Cosmo),

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 21 mei 2011 --- Lac de L eau d Heure

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 21 mei 2011 --- Lac de L eau d Heure EUROPE CLASS BELGIUM vzw maatschappelijke zetel: Manitobalaan 55 8200 Brugge info@europeclass.be www.europeclass.be VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 21 mei 2011 --- Lac de L eau d Heure 1. Aanwezigheden

Nadere informatie

Offerte ivm de Politieke Doorlichting

Offerte ivm de Politieke Doorlichting Brussel, 27 november 2014. Offerte ivm de Politieke Doorlichting Vertrekkende vanuit een politieke stelling, stelt Wijburgers een inventaris op van alle politieke actoren die een standpunt (voor of tegen)

Nadere informatie

GEO-INTEGRATIE. Geo-informatie geïntegreerd in de dagelijkse workflow. Studiedag Donderdag 28 april 2011. De Montil ( Affligem )

GEO-INTEGRATIE. Geo-informatie geïntegreerd in de dagelijkse workflow. Studiedag Donderdag 28 april 2011. De Montil ( Affligem ) GEO-INTEGRATIE Geo-informatie geïntegreerd in de dagelijkse workflow Studiedag Donderdag 28 april 2011 De Montil ( Affligem ) Situering E-mail en tekstverwerking zijn ongetwijfeld een onontbeerlijk gebruiksinstrument

Nadere informatie

Afval op de grens tussen legaal en illegaal

Afval op de grens tussen legaal en illegaal Afval op de grens tussen legaal en illegaal Dr. Lieselot Bisschop Post-doctoraal onderzoeker Faculteit Economie en Bedrijfskunde - Universiteit Gent Onderzoeksgroep Governing and Policing Security (GaPS)

Nadere informatie

Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) Informatiesessie Retributies Briefing Veiligheidsofficieren 04/11/2013

Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) Informatiesessie Retributies Briefing Veiligheidsofficieren 04/11/2013 Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) Informatiesessie Retributies Briefing Veiligheidsofficieren 04/11/2013 Doel van de briefing Informatiesessie bij de in voege treding van de retributie 1. Nationale Veiligheidsoverheid

Nadere informatie

EEN NIEUWE WISKUNDETAAL VOOR LEERLINGEN MET EEN VISUELE BEPERKING. Inleiding tot de VLOR- Studiedag 23 maart 2012 Jan Engelen

EEN NIEUWE WISKUNDETAAL VOOR LEERLINGEN MET EEN VISUELE BEPERKING. Inleiding tot de VLOR- Studiedag 23 maart 2012 Jan Engelen EEN NIEUWE WISKUNDETAAL VOOR LEERLINGEN MET EEN VISUELE BEPERKING Inleiding tot de VLOR- Studiedag 23 maart 2012 Jan Engelen Wiskunde en Braille Braille is en blijft de meest correcte taal voor blinde

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014 KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst Secretaris-Schatbewaarder Thierry Dufour Zeuningenstraat 12 1570 Tollembeek Tel.: 0475/61.00.77 E-mail: Thierry.Dufour@telenet.be

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

Nieuwe energie voor jongdementie in Vlaanderen. Overzicht. Stand van zaken in Vlaanderen

Nieuwe energie voor jongdementie in Vlaanderen. Overzicht. Stand van zaken in Vlaanderen Nieuwe energie voor jongdementie in Jurn Verschraegen directeur Overzicht Stand van zaken in 1. Prevalentie 2. Oorzaken 3. Diagnosestelling 4. Zorgnoden 5. Psychosociale ondersteuning 6. Financiële en

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR

USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT ZOEKT: COÖRDINATOR USE-IT is een toeristische dienst voor jongeren. De organisatie maakt drukwerk, houdt een infobalie open in Brussel, en runt een website. USE-IT is niet-commercieel en werkt zonder

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Jaarlijkse verkeerslessen voor leerlingen laatste graad basisschool Project Veilig met de fiets in het verkeer De Grote Verkeersquiz Overzicht geplande controles

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie