Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september Agendapunten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013. Agendapunten:"

Transcriptie

1 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat Gent Ondernemingsnr. BE Tel: 09/ (niet op woensdag) Fax: 09/ Correspondentieadres: Pacificatielaan Gent Gent, 19/09/2013 Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013 Aanwezig: M. Bockstaele, S. De Vlieger, E. De Pauw, M. Easton, P. Ponsaers, P. Van Parys, A. Verhage, N. Roegiers (verslag) Verontschuldigd: M. Crispel, W. D haese, E. Devroe, A. Duchatelet, K. Tirez, P. Vanhoyland. Agendapunten: 1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2013 Dit verslag wordt goedgekeurd. 2. Financiën stand van zaken rekeningen en begroting 2013 Stand zichtrekening op 3/09/2013: ,48 Spaarrekening op 3/09/2013: ,77 De zichtrekening blijft vrij stabiel. Belhalve de betaling van de docent van de SCAN-cursus, worden tot eind dit jaar geen al te grote uitgaven meer verwacht. De afspraak van 16/09 bij Belfius om een deel van het spaargeld te beleggen is uitgesteld naar eind september. 3. Financiën: structureel partnership Nieuwe structurele partners: Politiezone Brugge en Brakel. In totaal zijn er nu 52 structurele partners. De aanwezige leden zijn blij met de inspanningen die hiervoor werden geleverd. 4. Publicatiebeleid (zie kalender) Voortgang publicaties : Cahiers Politiestudies: Nr. 29 illegale en informele economie : is in grote mate rond. Nr. 30 Politie en haar maatschappelijke partners : alle bijdragen op één na zijn binnen Nr. 31 Het gezag van de politie : werd opgestart, al enkele teksten binnen, piloot = Lotte Smets Nr. 32 Democratische politie : zal binnenkort opgestart worden. De voorzitter stelt voor de leden van de RVB een exemplaar van alle nummers te geven. Het CPS heeft immers een grote stock aan Cahiers. Wat de nieuwe nummers betreft, moet dit worden afgesproken met de uitgever. Elke Devroe wordt gevraagd hierover te onderhandelen met de uitgever. 1

2 Reeks Politiestudies: Nr. 8: Discretionaire ruimte (doctoraat Fien Gilleir) is nu in druk. Nr. 7: De wijk achter de botsing is nu klaar. Mogelijke nieuwe thema s: - slachtoffers van rampen - methodologisch werk over de voorbereiding van fusies. Hierbij wordt verwezen naar de tekst van Mark Crispel. In dit verband suggereert Stanny De Vlieger ook de haalbaarheidsstudie over fusies, associaties en samenwerking die tegen eind maart ingediend moet zijn bij de provincie Antwerpen (voortrekker = Geert Smet, Korpschef Voorkempen). Nieuwe thema s voor de Reeks Politiestudies kunnen worden voorgesteld en meegedeeld via het secretariaat. EJPS European Journal of Policing Studies: Het eerste nummer is er! Het gaat om een Engelstalige reeks waarin politieonderzoek in verschillende Europese landen wordt gevaloriseerd. Het EJPS heeft een internatonale board. Per jaar worden twee themanummers en twee gemengde nummers voorzien. Het eerste themanummer gaat over Internationale politiesamenwerking. 5. Functie Opleidingssamenwerking (Evelien De Pauw) De inschrijvingen voor Module 1.1. (Analyse burgerconsultatie) zijn niet verlopen zoals verwacht. Het minimum aantal inschrijvingen bedroeg 12 inschrijvingen. Er zijn maar 3 inschrijvingen, waardoor besloten werd de opleiding te annuleren of uit te stellen. De budgettaire beperkingen gelden als voornaamste reden. Ook moeten de opleidingen tijdig worden ingepland opdat de deelnemers de tijd hebben het budget aan te vragen. De lesgevers zijn geïnteresseerd de opleiding opnieuw in te richten. De aanwezige leden besluiten de opleiding opnieuw aan te bieden begin 2014 (maart-april-mei 2014). Hierbij zou het goed zijn opnieuw af te spreken met Martine Pattyn. Parallel kan een tweede module worden aangeboden die een ruimer publiek aanspreekt, bv. rond radicalisering, die direct na de eerste module wordt ingericht (april-mei). De piloot en het secretariaat zullen dit verder opvolgen. 6. CPS-studiedagen (pro memorie - zie kalender) 24 september 2013, CC Ter Dilft te Bornem: studiedag Naar een vernieuwing en versterking van de opsporing? (Dirk Allaerts/Yve Driesen) (Cahier 28: Vernieuwing in de opsporing): Voor deze studiedag zijn er bijna 100 betalende inschrijvingen. Dit is een mooie opkomst. Het Cahier is klaar en werd geleverd bij het CPS. Ter info: ter gelegenheid van het Cahier organiseert de SMV ook een seminarie over tegenspraak. 8 oktober 2013 in PIVO, Asse: studiedag Politie, overheden en hulpdiensten op dezelfde (communicatie)lijn? (Alain Duchatelet) (publicatie: themanummer Noodbeheer van Orde van de Dag): Voor deze studiedag werden ruim 90 inschrijvingen genoteerd. Voor de prijsafspraken en bestelling van de publicatie wordt Elke Devroe gevraagd contact op te nemen met Kluwer. 2

3 20 november 2013: studiedag Loopbaanplanning bij de politie (Wim D haese) (stock publicaties), De Factorij te Schaarbeek: Het programma is zo goed als klaar en wordt toegevoegd aan dit verslag. Als PdK wordt Dominique Reyniers gesuggereerd in plaats van Annemie Gepts. Wim D haese meldt dat het rapport met de resultaten van de enquête naar de behoeften rond loopbaanplanning (officieren en Calogs Niv. A van de politie) al 49 pagina s telt en bijna klaar is. Er worden nu nog verdere correlaties gezocht, nadat literatuur tijdens de zomervakantie werd doorgenomen. Het rapport van Wim D haese met de resultaten zal als bundel in de documentatiemap en op de website ter beschikking worden gesteld. Publicatie: Cahier uit stock. Nathalie zal met Elke overleggen uit welke 5 Cahiers de deelnemers kunnen kiezen. 13 maart 2014: Studiedag Informele en illegale economie (Piloot: Paul Ponsaers) (Cahier 29: Informele en illegale economie) Werkgroep: Paul Ponsaers, Wim D haese, Stanny De Vlieger, Johan Denolf, Dominique Boels, Marc Cools, Jan Buys. Werkgroepvergadering: donderdag 29 augusutus 2013 Tijdens de tweede werkgroepvergadering werd het opzet van de oorspronkelijke studiedag volledig gewijzigd. Eerste opzet: twee studiedagen vlak na mekaar Dag 1: CPS, rondetafels rond 4 fenomenen, enkele grote namen zouden worden gevraagd Dag 2: Politeia en CDGEFID met 100 gratis inschrijvingen voor DGJ Nieuw opzet: de twee studiedagen worden gekoppeld: coproductie CPS-DGJ (CDGEFID)- Politeia Dag 1: Aan de hand van een case die door de werkgroep wordt gedefinieerd, waarin verschillende fenomenen verwerkt zijn. Daarna zullen analisten hun fenomeenanalyse voorstellen. Dag 2: Aanpak politie en politiek verhaal Na beschouwing van het programma vinden de aanwezige leden dat er te weinig academische inbreng is en wordt voorgesteld Michel Maus toe te voegen. Ook wordt te weinig gefocust op informele economie. Daarnaast stelt zich het probleem van het Cahier van Maklu en de samenwerking met Politeia. Ook het politieke verhaal past niet echt binnen de CPS-studiedag. De aanwezige leden geven daarom de voorkeur aan 2 aparte studiedagen. De fenomenen waarop hierbij moet worden gefocust, zijn: 1) Fiscale fraude 2) Sociale fraude 3) Milieufraude 4) Georganiseerde criminaliteit. Volgende vergadering: Donderdag 30 september om 12u00 bij DJF, Notelaarsstraat. 7. CPS-coproducties (pro memorie - zie kalender) 2-jaarlijks congres Interpol over zwendel in kunstschatten Dit congres vindt dit jaar in België plaats. Het CPS zal mee op de affiche te staan, samen met het CEP en de federale politie. 3

4 8. BISC (zie kalender) 6 december 2013: Studiedag najaar rond open sources en social media intelligence (volledige dag met BISC-cahier nr. 3) in de KMS in Brussel. Werkgroepvergadering dd. 11 juli 2013: Robin Libert stelt voor twee buitenlandse specialisten uit te nodigen (UK) over social media intelligence, nl. Jamie Bartlett & Carl Miller van DEMOS. Zij vragen een vergoeding van 500 per persoon (+/ euro) + overnachtingen. VSSE zou het diner ten laste nemen. De voorzitter had geantwoord op deze vraag dat enkel onkostenvergoedingen kunnen worden betaald op basis van bewijsstukken. De aanwezige leden vinden dat het inderdaad niet gebruikelijk is bij het CPS sprekersvergoedingen te betalen. Dit is in het verleden nooit gebeurd. Wel is het mogelijk alle onkosten te vergoeden (reis- en verblijfskosten) op basis van de nodige bewijsstukken. Nathalie Roegiers stelde als alternatief voor 1 persoon te vragen in plaats van 2, waardoor de kosten beperkt zijn tot 675 euro. Na overleg wordt besloten te blijven bij de visie van de voorzitter enkel reële onkosten te vergoeden. Nathalie Roegiers zal dit meedelen op de volgende werkgroepvergadering (1 oktober). 100 jaar ADIV publicatie en conferentie Timing: oktober 2015 Het BISC zal meewerken aan de conferentie en de publicatie. 9. Onderzoeksbevordering: (pro memorie - zie kalender) 26 september 2013: studienamiddag met de onderzoeksgroep GaPS (Ugent): Discretionaire ruimte bij uitvoerende politiemensen (Marleen Easton) (Reeks Politiestudies nr. 8). Op deze studienamiddag wordt het doctoraat van Fien Gilleir gepresenteerd, met reacties uit de praktijk en de academische wereld. Er zijn nu 28 inschrijvingen genoteerd. Omdat dit een kleine groep is, zal de werkgroep een formule bedenken om meer interactief te werken. De aanwezige leden gaan akkoord om 45 exemplaren van het boek te bestellen via Elke Devroe. 22 oktober 2013: Studienamiddag : "De wijk achter de botsing" in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Veiligheid (NL), onderzoeksgroep GaPS (Ugent), SVA (Ugent) en Radboud Universiteit Nijmegen: (Reeks Politiestudies nr. 7). De publicatie is klaar. Er zijn nu 19 inschrijvingen. Er wordt nog gezocht naar een Belgische politiechef die een reactie zal geven op het rapport. Volgende personen worden gesuggereerd: Korpschef van Vilvoorde of korpschef van Brussel-West (Johan De Becker) of iemand van PZ Brussel-Noord. De piloot zal dit verder opnemen. De aanwezige leden gaan akkoord de reiskosten van Hans Moors (treinticket 2 e klasse) ten laste te nemen. 10. Lezingen en debatten: (zie kalender) (Alain Duchatelet) Nieuw thema: Remotie/demotie in Asse (overgang O7-O8) (Alain Duchatelet Kurt Tirez) 11. SCAN-basiscursus van 9 tot 11 september 2013 en SCAN-cursus gevorderden september 2013 (Marc Bockstaele) Deze cusus is opnieuw goed verlopen. Er waren 22 inschrijvingen voor de basiscursus, 15 voor de vervolgcursus. Hiermee is de cursus winstgevend. 4

5 12. Werkgroepen 2014 Eind feburari 2014: Politie en haar maatschappelijke partners (piloot Wim D haese) Cahier 30: 15 februari Aan de werkgroep zal Paul Putteman deelnemen. Opstartvergadering: 18 oktober 2013 om 13u30 bij de KULeuven (net voor RVB) Eind mei 2014: Het gezag van de politie (piloot: Alain Duchatelet + Marleen Easton) i.s.m. Stichting Maatschappij en Veiligheid Cahier 31: 15 mei De werkgroep zal in oktober 2013 worden opgestart als Alain terug is uit vakantie. Okt. 2014: Democratische politie (piloten: Evelien De Pauw + Antoinette Verhage) Cahier 32: 15 september Evelien De Pauw en Antoinette Verhage hebben een eerste opzet geformuleerd wat de academische kant betreft. De politionele kant moet nog uitgewerkt worden. Er zou gewerkt worden rond legitimiteit en vertrouwen. De aanwezige leden raden aan het luik klachten niet te vergeten (Comité P) en het luik mensenrechten/privacy. In de namiddag kan met workshops of cases gewerkt worden waarop verschillende mensen kunnen reageren, zoals: - het project ZSM (Zo Snel Mogelijk) in Nederland waarbij OM, gerechtelijke politie samen per regio beslissen over aanhouding. - Bob-kamer in Nederland (bijzondere opsporingsmethodes) waarbij onmiddellijk overleg is tussen magistratuur en politie met een onmiddellijke beslissing als gevolg. - Opsporing via sociale media Verhoogt dit de legitimiteit/credibiliteit van de politie? Evelien gaat op 19 oktober met zwangerschapsverlof. Antoinette zal de werkgroep opstarten. Januari 2015: Toekomst van de politie (piloten Elke Devroe + Kurt Tirez) Cahier 33: 15 december Deze werkgroep wordt begin 2014 opgestart. Bijkomende thema s 2014: Ter herinnering: Voorstel van Stanny De Vlieger: Multidisciplinaire informatie-uitwisseling Timing: na de zomervakantie 2014 Inhoud: Verschillende databanken naast ANG wat doet men met de data? hoe stuurt men organen aan? Complex verhaal, ook privé betrekken. Werkgroep: Stanny De Vlieger, Paul Ponsaers, Marleen Easton Voorstel van Marc Bockstaele: Vrijheidsbenemingen (gerechtelijk en bestuurlijk) Timing: begin 2015 Actualisering van het politiepraktijkboek Arresteringen. De publicatie zal in het najaar van 2014 klaar zijn. Voor de werkgroepen zijn er nog niet voldoende medewerkers. Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat. Op de eerstvolgende algemene vergadering zullen de studiedagen inhoudelijk worden besproken. 5

6 13. Varia Infopagina voor de leden van het CPS: zie Datum volgende vergaderingen: - Raad van bestuur: 18 oktober 2013 om 14u30 bij de KU Leuven (zaal wordt later meegedeeld) Gevolgd door afscheidsdrink Prof. Frank Hutsebaut om 17u.Vooafgegaan door Startvergadering Politie en maatschappelijke partners om 13u30. - Algemene vergadering : 18 november 2013 te Brussel (Kroontuinen): voorstel nieuwe leden en beslissingen n.a.v. de groeipaden van het CPS (cf. Verslag van RVB van 4 juli: Voorstel nieuwe leden raad van bestuur: Brandweer en Civiele bescherming Medische hulpverlening BISC: Guy Rapaille Bart De Bie, I-Force De huidige leden van de algemene vergadering zullen worden gevraagd of ze hun mandaat wensen verder te zetten. Als bijkomend nieuw lid wordt Frank Noens (korpschef PZ Zwijndrecht) gesuggereerd. In het kader van de verjonging van de ploeg zullen de leden gevraagd worden nieuwe leden voor te dragen. - Raad van bestuur + Nieuwjaarsdiner december met structurele partners: Nathalie zal een doodle rondsturen met keuze uit volgende 3 data: 9, 10 of 12 december Met vriendelijke groeten, i.o. Nathalie Roegiers, Secretaris voor Paul Ponsaers, Voorzitter 6

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 18 november Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 18 november Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 februari 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 10 januari Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 10 januari Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 februari 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 februari 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 maart 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 maart 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering van 18 november 2013

Verslag van de Algemene Vergadering van 18 november 2013 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 23 september Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 23 september Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Vergadering van 25 april 2014

Verslag van de Algemene Vergadering van 25 april 2014 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) Fax: 09/223.73.12 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 22 januari 2015. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 22 januari 2015. Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 oktober 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 29 juni Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 29 juni Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 november 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 24 november 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2014. Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2014. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan 27

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 januari Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 21 januari Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 juni Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 28 juni Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Gouvernementstraat 1 9000 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur van 13 oktober Agendapunten:

Verslag van de Raad van Bestuur van 13 oktober Agendapunten: CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw Admin. zetel: Gouvernementstraat 1 9000 Gent Ondernemingsnr. BE 0449.873.429 Tel: 09/223.24.11 (niet op woensdag) GSM: 0476/20.29.40 Correspondentieadres: Pacificatielaan

Nadere informatie

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw. Verslag van de Raad van Advies van 18 januari 2013. Agendapunten:

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw. Verslag van de Raad van Advies van 18 januari 2013. Agendapunten: CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat 5 9042 Gent Correspondentieadres: Pacificatielaan 27 9000 Gent Tel: 09/223 24 11 (niet op woe) Fax: 09/223 73 12 BE 449.873.429 E-mail: secretariaat@politiestudies.be

Nadere informatie

Werkplan Onderzoek Academisch Platform CPS. Arne Dormaels in opdracht van Marleen Easton, coördinator onderzoek 19 februari 2009

Werkplan Onderzoek Academisch Platform CPS. Arne Dormaels in opdracht van Marleen Easton, coördinator onderzoek 19 februari 2009 Werkplan Onderzoek Academisch Platform CPS Arne Dormaels in opdracht van Marleen Easton, coördinator onderzoek 19 februari 2009 INHOUD WERKPLAN 1. Inleiding 2. Visie en Doelstellingen 3. Organisatie 4.

Nadere informatie

KALENDER Week Datum Publicatie Thema Plaats Piloot Werkgroep

KALENDER Week Datum Publicatie Thema Plaats Piloot Werkgroep Kalender planning 2013-2014 CPS-studiedagen coproducties onderzoeksbevorderi lezingen en debatten BISC vergaderingen vakanties Opleidingen O.V. KALENDER Week Datum Publicatie Thema Plaats Piloot Werkgroep

Nadere informatie

Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen

Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Verslag provinciale raad 24 augustus 2015 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Aanwezig: Reinold BORRÉ Voorzitter P.F.V Karin De PAUW Sportief Directeur PFV Jean BOUMANS Adj. Directeur Administratief

Nadere informatie

De Wijk achter de Botsing

De Wijk achter de Botsing Voorstelling van het onderzoeksrapport De Wijk achter de Botsing Marleen Easton Studienamiddag De Wijk achter de Botsing CPS Structuur presentatie 1. Presentatie Onderzoeksteam 2. Contextualisering van

Nadere informatie

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2013 (JANUARI 2013 - DECEMBER 2013)

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2013 (JANUARI 2013 - DECEMBER 2013) CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2013 (JANUARI 2013 - DECEMBER 2013) Inhoud 1 STRUCTUUR VZW 1.1 ALGEMENE VERGADERING 3 1.1.1 Leden dd. 25/10/2013 3 1.1.2 Vergaderingen 5 1.2 RAAD

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

Resultaten van de bevraging bij de officieren van de lokale en de federale politie & CALog A

Resultaten van de bevraging bij de officieren van de lokale en de federale politie & CALog A Resultaten van de bevraging bij de officieren van de lokale en de federale politie & CALog A Wim D haese & Aline Duchateau Studiedag Loopbaanplanning bij de politie CPS 20 november 2013 De Factorij Schaarbeek

Nadere informatie

De burgemeester als regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid

De burgemeester als regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid voor burgemeesters seminaries maart mei 2013 De burgemeester als regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid 1 burgemeester en lokaal integraal veiligheidsbeleid gent 12 maart 2013 mechelen 26 maart 2013

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen Seminaries tijdens XPO 112 Risico's met gevaarlijke stoffen Grensoverschrijdende calamiteiten 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo www.praktijkdagen.net De burgers verwachten de dag van vandaag een doeltreffende

Nadere informatie

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2012 (JANUARI 2012 - DECEMBER 2012)

CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2012 (JANUARI 2012 - DECEMBER 2012) CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2012 (JANUARI 2012 - DECEMBER 2012) Inhoud 1 STRUCTUUR vzw 2 1.1 ALGEMENE VERGADERING 2 1.1.1 Leden dd. 25/10/2012 2 1.1.2 Vergaderingen 4 1.2 RAAD

Nadere informatie

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security 2015 Centre for Policing & Security vzw Paul Ponsaers & Mark Crispel Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security Met dit document biedt het Centre for Policing & Security inzicht in

Nadere informatie

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2014 (JANUARI 2014 - DECEMBER 2014)

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2014 (JANUARI 2014 - DECEMBER 2014) CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2014 (JANUARI 2014 - DECEMBER 2014) Inhoud 1 STRUCTUUR vzw 2 1.1 ALGEMENE VERGADERING 2 1.1.1 Leden dd. 24/03/2015 2 1.1.2 Vergaderingen 4 1.2

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd. Verslag provinciale raad 26 juni 2017 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Aanwezig: Jean BOUMANS Adj. Directeur Administratief Peter CRAUWELS Provinciaal Secretaris Frans WILLEMSEN Provinciaal

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ACT as ONE 27/10/2015 V E R S L A G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T A S O N E 2 7 / 1 0 / 2 0 1 5 Voorwoord Wim Geerts doet het welkomstwoord aan de +100 aanwezigen,

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Vlaamse Handbalvereniging vzw Regio Antwerpen Vlaams-Brabant

Vlaamse Handbalvereniging vzw Regio Antwerpen Vlaams-Brabant vzw Secretariaat Erwin Dirkx Groenlaan 6 2950 Kapellen website www.handbal-avb.be Tel.: 03.651.58.39 Rek.Nr.: 068-9002194-39 GSM: 0474.524.420 IBAN: BE13 0689 0021 9439 email: secretaris@handbal-avb.be

Nadere informatie

2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs

2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs 2 de forum Wetenschap en Samenleving, dialoog op het vlak van drugs Het drugsaanbod in België: wat weten we? Wat zouden we moeten weten in het licht van de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen? Dinsdag

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering Oudercomité Harlekijn

Verslag Algemene vergadering Oudercomité Harlekijn Verslag Algemene vergadering Oudercomité Harlekijn Aanwezig: Aanwezig: Karin, Juliette, Sabien, Diana, Hélène, Jan Nieuwe leden: Ward, Els, Bart Verontschuldigd: Geert, Kristien, Nancy, Lieve School: directie

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 4 20 april 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Dit nummer bevat geen overzichtslijst van raadsbesluiten Verordeningen

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag BES nationaal Datum: 22 september 2014, 15-17u Plaats: Brussel, FOD WASO Verslag: Nathalie Cock (vertaald door Roeland Motmans) V Roeland Motmans X Alain Piette V Stephan

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGEN. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 10.7.2017 JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij het Gezamenlijk voorstel voor een Besluit

Nadere informatie

WILLEN MAAR NIET KUNNEN? DE VERSTERKTE GEMEENTERAAD ONTRAFELD 20 MEI 2011

WILLEN MAAR NIET KUNNEN? DE VERSTERKTE GEMEENTERAAD ONTRAFELD 20 MEI 2011 K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Management en Bestuur Universiteit Gent, Centrum voor Lokale Politiek Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en

Nadere informatie

Comité vergadering van

Comité vergadering van Comité vergadering van 08-04-2015. Aanwezig: Dhrn Robbe G., Van Ryssel M., Colle H., Demeester J.P., Dhr Inghelbrecht D. en De Rocker B. Verontschuldigd: Dhr De Lange T. (convocateur) Verslag comité vergadering

Nadere informatie

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2016 (JANUARI DECEMBER 2016)

CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2016 (JANUARI DECEMBER 2016) CENTRE FOR POLICING AND SECURITY vzw EINDACTIVITEITENVERSLAG 2016 (JANUARI 2016 - DECEMBER 2016) Inhoud 1 STRUCTUUR vzw 3 1.1 ALGEMENE VERGADERING 3 1.1.1 Leden dd. 06/12/2016 3 1.1.2 Vergaderingen 5 1.2

Nadere informatie

Panelgesprek: «Glocalisation» onder leiding van Prof. Elke Devroe:

Panelgesprek: «Glocalisation» onder leiding van Prof. Elke Devroe: Panelgesprek: «Glocalisation» onder leiding van Prof. Elke Devroe: Thema 1 Opleiding en training: Thema 2 COP in Europe: D. Van Nuffel (België) & C. Vandervijver (Nederland) Thema 3 Global crime: A. Duchatelet

Nadere informatie

AIK: INTEGRATIE IN DE PRAKTIJK?

AIK: INTEGRATIE IN DE PRAKTIJK? AIK: INTEGRATIE IN DE PRAKTIJK? Hoofdcommissaris Patrick Willocx Diensthoofd Wie zijn wij? Interv Recherche Politie Wijk DG INFORMATIE GESTUURDE POLITIEZORG Website B U Netwerk R G BINZ E R FGP DAO AIK

Nadere informatie

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security

Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security 2017 Centre for Policing & Security vzw Paul Ponsaers & Mark Crispel Corporate Governance Code van het Centre for Policing & Security Met dit document biedt het Centre for Policing & Security inzicht in

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

de GRENZEN van PARTNERSHIPS?!

de GRENZEN van PARTNERSHIPS?! NODAL www.gofs.ugent.be POLICING Marleen Easton Governance and Policing Studies de GRENZEN van PARTNERSHIPS?! 1 NODAL POLICING : de GRENZEN van PARTNERSHIPS?! STRUCTUUR UITEENZETTING Conceptuele duiding

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE. Vergadering : Bestuurlijk Overleg Op : 6 april 2017 Onderwerp : Vaststellen van de voorlopige jaarrekening 2016 agendapunt : 5

OPLEGNOTITIE. Vergadering : Bestuurlijk Overleg Op : 6 april 2017 Onderwerp : Vaststellen van de voorlopige jaarrekening 2016 agendapunt : 5 OPLEGNOTITIE Vergadering : Bestuurlijk Overleg Op : 6 april 2017 Onderwerp : Vaststellen van de voorlopige jaarrekening 2016 agendapunt : 5 Beslispunten - Vaststellen van de voorlopige jaarrekening. -

Nadere informatie

Benefits voor alle militairen!

Benefits voor alle militairen! 28 januari 2015 Benefits voor alle militairen! Beste leden, Na jaren intensief lobbywerk door ACV Defensie krijgen de militairen ook een benefitplatform. Andere overheidsdiensten zoals het Federaal Openbaar

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 14 januari AGENDA

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 14 januari AGENDA VLAAMSE KARATE FEDERATIE vzw Ondernemingsnummer 428240053 Vleugel van de Belgische Karate Federatie vzw Via de Belgische Karate Federatie vzw aangesloten bij: European Karate Federation World Karate Federation

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal

Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal Verslag Ouderraad 5 juni 13 Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal Afwezig : Jo Agendapunten: 1) Traktatie

Nadere informatie

Junior College EEN INITIATIEF VAN

Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College is een initiatief van de KU Leuven en KU Leuven Kulak om wetenschap op hoog niveau tot in de klas te brengen. Modules rond wiskunde, geschiedenis en taal

Nadere informatie

Ouderraad Mariaschool Langeweg

Ouderraad Mariaschool Langeweg Ouderraad Mariaschool Langeweg Kloosterlaan 24 4772 RA Langeweg Notulen vergadering Ouderraad d.d. 12 maart 2013: Afwezig: Aanwezig: Ingrid Machielse, Josien van Oers, Angela van Alphen, Femke Claassen,

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

EUROPE CLASS BELGIUM vzw

EUROPE CLASS BELGIUM vzw Europe Class Belgium vzw asbl Maatschappelijke zetel : Manitobalaan 55 8200 Brugge info@europeclass.be www.europeclass.be EUROPE CLASS BELGIUM vzw VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING van 30 juni 2013 in

Nadere informatie

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Partnership Samenwerkingsvoorstellen ARTSENHUIS Het Collegium Medicum Antverpiense werd op 28 april 1620 opgericht bij keuze van de Stadsmagistraat en is een van

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport

Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport TWEEJAARLIJKS CONGRES VOOR SPORTGENEESKUNDE & SPORTWETENSCHAPPEN Georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen In samenwerking met Brucosport & Limcosport Acute aanpak

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Centrum voor Politiestudies vzw CPS vzw Dienst Openbare Orde en Politie Directie Federale Overheid Provincieplein 1 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer : 449873429 N I E U W E S T A T U T E N - W I J Z I

Nadere informatie

Ervaringen met een gemeenschappelijk informatieplatform

Ervaringen met een gemeenschappelijk informatieplatform 7/05/2014 Ervaringen met een gemeenschappelijk informatieplatform Christel Haex Dienst Noodplanning Provincie Antwerpen Een gemeenschappelijk informatieplatform 20 mei 2014 2 Ook in andere provincies Limburg

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Missie en doelstelling... 3 2. Interne organisatie... 3 a) Bestuur... 3 b) Bezoldiging

Nadere informatie

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politieraadszitting d.d. 14 maart 2017 POLITIERAADSZITTING 14 maart 2017 OVERZICHTSLIJST POLITIEZONE NOORDERKEMPEN Zonecode 5363 Aanwezig: Tinne Rombouts, Dorien

Nadere informatie

Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst

Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst Evaluatie van 10 jaar politiehervorming: Terugkijken in het verleden en vooruitkijken in de toekomst

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen

Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Generation What? 1 : Vertrouwen in de instellingen Inleiding De mate van vertrouwen van burgers in de overheid en maatschappelijke instellingen werd al vaker de toetssteen van de democratie genoemd: daalt

Nadere informatie

POLITIELEIDERSCHAP: EEN VAK(ONTWIKKELING) APART?

POLITIELEIDERSCHAP: EEN VAK(ONTWIKKELING) APART? POLITIELEIDERSCHAP: EEN VAK(ONTWIKKELING) APART? Lieselot Bisschop, Hogeschool Gent Jeroen Maesschalck, K.U.Leuven CPS-studiedag - 20 april 2010 "Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Informatie

Nadere informatie

Stand van zaken. Aka wat met de functie van secretaris na de annexatie?

Stand van zaken. Aka wat met de functie van secretaris na de annexatie? Stand van zaken Werkgroep het nieuwe OCMW Aka wat met de functie van secretaris na de annexatie? Uitgangspunt Zie conceptnota 1bis Homans 16.01.2015 Voor het OCMW personeel zal ik waar nodig een stelsel

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles»

Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» Wedstrijdreglement van «Cooking Battles» ARTIKEL 1 Het bedrijf INNO N.V., met maatschappelijke zetel in 111 Nieuwstraat, 1000 Brussel, BTW BE 0448.827.116, organiseert een gratis wedstrijd Cooking Battles

Nadere informatie

1. Aanwezigheidslijst

1. Aanwezigheidslijst ARRONDISSEMENT GENT GEMEENTE MELLE aanwezig : Kris Verheyen Voorzitter: aanwezig, Rudy De Mol, Ondervoorzitter: aanwezig, Marc De Buck, Werner Lagaert, Stemgerechtigde Leden: aanwezig, Jacqueline Vermeulen,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Vacature Stafmedewerker Centraal

Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven vzw s Meiersstraat 5 3000 Leuven www.sturakuleuven.be Over Stura KU Leuven Vacature Stafmedewerker Centraal Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven) vzw is de officiële studentenraad

Nadere informatie

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw Secr. P.F.V. - P.A. Peter Crauwels Adolf Vervlietlaan 15 2620 Hemiksem GSM: 0485/98.93.65 Email: crauwels_peter@hotmail.com Hoboken, 9 november 2014 Dhr. Reinold BORRÉ

Nadere informatie

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 Inhoud Algemeen: wat zijn school- en studietoelagen? Aanvragen van een toelage I. Evolutie II. Hoe kan ik een school- of studietoelage

Nadere informatie

VVOG BBQ avond 15 september 2016

VVOG BBQ avond 15 september 2016 VVOG 2016-2019 BBQ avond 15 september 2016 WELKOM! MANDAATPERIODE 2016-2019 Verkiezingen begin 2013: Nieuw samengestelde Raad van Bestuur en Werkgroepen De KBVGV/SRBGO en het Nationaal Congres van de nieuwe

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Crisiscommunicatie en Mediabeleid

Crisiscommunicatie en Mediabeleid Aan de Burgemeesters Aan de verantwoordelijken van de Brandweer Aan de verantwoordelijken van de Medische diensten Aan de verantwoordelijken van de Politionele diensten Aan de verantwoordelijken van de

Nadere informatie

Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES. 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar.

Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES. 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar. Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar. 2. Alle ASO (ASO = de artsen-specialisten in opleiding met een goedgekeurd stageplan via

Nadere informatie

Vlaamse Handbalvereniging vzw Regio Antwerpen Vlaams-Brabant

Vlaamse Handbalvereniging vzw Regio Antwerpen Vlaams-Brabant vzw Secretariaat Erwin Dirkx Groenlaan 6 2950 Kapellen website www.handbal-avb.be Tel.: 03.651.58.39 Rek.Nr.: 068-9002194-39 GSM: 0474.524.420 IBAN: BE13 0689 0021 9439 email: secretaris@handbal-avb.be

Nadere informatie

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw 1 Situering De VVBAD sloot in 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VVBAD zal structureel overleg in de sector organiseren en ontvangt hiervoor een jaarlijkse subsidie van 0.000 euro

Nadere informatie

SYMPOSIUM WVTV Georganiseerd door de Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen. Vrijdag 9 december 2016

SYMPOSIUM WVTV Georganiseerd door de Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen. Vrijdag 9 december 2016 SYMPOSIUM WVTV 2016 Georganiseerd door de Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen Vrijdag 9 december 2016 Gent Meeting Center, Holiday Inn Express, Gent Programma inhoudstafel Welkom 5 Programma

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie