Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september Agendapunten:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013. Agendapunten:"

Transcriptie

1 CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES vzw Admin. zetel: Sprendonkstraat Gent Ondernemingsnr. BE Tel: 09/ (niet op woensdag) Fax: 09/ Correspondentieadres: Pacificatielaan Gent Gent, 19/09/2013 Verslag van de Raad van Bestuur van 16 september 2013 Aanwezig: M. Bockstaele, S. De Vlieger, E. De Pauw, M. Easton, P. Ponsaers, P. Van Parys, A. Verhage, N. Roegiers (verslag) Verontschuldigd: M. Crispel, W. D haese, E. Devroe, A. Duchatelet, K. Tirez, P. Vanhoyland. Agendapunten: 1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 4 juli 2013 Dit verslag wordt goedgekeurd. 2. Financiën stand van zaken rekeningen en begroting 2013 Stand zichtrekening op 3/09/2013: ,48 Spaarrekening op 3/09/2013: ,77 De zichtrekening blijft vrij stabiel. Belhalve de betaling van de docent van de SCAN-cursus, worden tot eind dit jaar geen al te grote uitgaven meer verwacht. De afspraak van 16/09 bij Belfius om een deel van het spaargeld te beleggen is uitgesteld naar eind september. 3. Financiën: structureel partnership Nieuwe structurele partners: Politiezone Brugge en Brakel. In totaal zijn er nu 52 structurele partners. De aanwezige leden zijn blij met de inspanningen die hiervoor werden geleverd. 4. Publicatiebeleid (zie kalender) Voortgang publicaties : Cahiers Politiestudies: Nr. 29 illegale en informele economie : is in grote mate rond. Nr. 30 Politie en haar maatschappelijke partners : alle bijdragen op één na zijn binnen Nr. 31 Het gezag van de politie : werd opgestart, al enkele teksten binnen, piloot = Lotte Smets Nr. 32 Democratische politie : zal binnenkort opgestart worden. De voorzitter stelt voor de leden van de RVB een exemplaar van alle nummers te geven. Het CPS heeft immers een grote stock aan Cahiers. Wat de nieuwe nummers betreft, moet dit worden afgesproken met de uitgever. Elke Devroe wordt gevraagd hierover te onderhandelen met de uitgever. 1

2 Reeks Politiestudies: Nr. 8: Discretionaire ruimte (doctoraat Fien Gilleir) is nu in druk. Nr. 7: De wijk achter de botsing is nu klaar. Mogelijke nieuwe thema s: - slachtoffers van rampen - methodologisch werk over de voorbereiding van fusies. Hierbij wordt verwezen naar de tekst van Mark Crispel. In dit verband suggereert Stanny De Vlieger ook de haalbaarheidsstudie over fusies, associaties en samenwerking die tegen eind maart ingediend moet zijn bij de provincie Antwerpen (voortrekker = Geert Smet, Korpschef Voorkempen). Nieuwe thema s voor de Reeks Politiestudies kunnen worden voorgesteld en meegedeeld via het secretariaat. EJPS European Journal of Policing Studies: Het eerste nummer is er! Het gaat om een Engelstalige reeks waarin politieonderzoek in verschillende Europese landen wordt gevaloriseerd. Het EJPS heeft een internatonale board. Per jaar worden twee themanummers en twee gemengde nummers voorzien. Het eerste themanummer gaat over Internationale politiesamenwerking. 5. Functie Opleidingssamenwerking (Evelien De Pauw) De inschrijvingen voor Module 1.1. (Analyse burgerconsultatie) zijn niet verlopen zoals verwacht. Het minimum aantal inschrijvingen bedroeg 12 inschrijvingen. Er zijn maar 3 inschrijvingen, waardoor besloten werd de opleiding te annuleren of uit te stellen. De budgettaire beperkingen gelden als voornaamste reden. Ook moeten de opleidingen tijdig worden ingepland opdat de deelnemers de tijd hebben het budget aan te vragen. De lesgevers zijn geïnteresseerd de opleiding opnieuw in te richten. De aanwezige leden besluiten de opleiding opnieuw aan te bieden begin 2014 (maart-april-mei 2014). Hierbij zou het goed zijn opnieuw af te spreken met Martine Pattyn. Parallel kan een tweede module worden aangeboden die een ruimer publiek aanspreekt, bv. rond radicalisering, die direct na de eerste module wordt ingericht (april-mei). De piloot en het secretariaat zullen dit verder opvolgen. 6. CPS-studiedagen (pro memorie - zie kalender) 24 september 2013, CC Ter Dilft te Bornem: studiedag Naar een vernieuwing en versterking van de opsporing? (Dirk Allaerts/Yve Driesen) (Cahier 28: Vernieuwing in de opsporing): Voor deze studiedag zijn er bijna 100 betalende inschrijvingen. Dit is een mooie opkomst. Het Cahier is klaar en werd geleverd bij het CPS. Ter info: ter gelegenheid van het Cahier organiseert de SMV ook een seminarie over tegenspraak. 8 oktober 2013 in PIVO, Asse: studiedag Politie, overheden en hulpdiensten op dezelfde (communicatie)lijn? (Alain Duchatelet) (publicatie: themanummer Noodbeheer van Orde van de Dag): Voor deze studiedag werden ruim 90 inschrijvingen genoteerd. Voor de prijsafspraken en bestelling van de publicatie wordt Elke Devroe gevraagd contact op te nemen met Kluwer. 2

3 20 november 2013: studiedag Loopbaanplanning bij de politie (Wim D haese) (stock publicaties), De Factorij te Schaarbeek: Het programma is zo goed als klaar en wordt toegevoegd aan dit verslag. Als PdK wordt Dominique Reyniers gesuggereerd in plaats van Annemie Gepts. Wim D haese meldt dat het rapport met de resultaten van de enquête naar de behoeften rond loopbaanplanning (officieren en Calogs Niv. A van de politie) al 49 pagina s telt en bijna klaar is. Er worden nu nog verdere correlaties gezocht, nadat literatuur tijdens de zomervakantie werd doorgenomen. Het rapport van Wim D haese met de resultaten zal als bundel in de documentatiemap en op de website ter beschikking worden gesteld. Publicatie: Cahier uit stock. Nathalie zal met Elke overleggen uit welke 5 Cahiers de deelnemers kunnen kiezen. 13 maart 2014: Studiedag Informele en illegale economie (Piloot: Paul Ponsaers) (Cahier 29: Informele en illegale economie) Werkgroep: Paul Ponsaers, Wim D haese, Stanny De Vlieger, Johan Denolf, Dominique Boels, Marc Cools, Jan Buys. Werkgroepvergadering: donderdag 29 augusutus 2013 Tijdens de tweede werkgroepvergadering werd het opzet van de oorspronkelijke studiedag volledig gewijzigd. Eerste opzet: twee studiedagen vlak na mekaar Dag 1: CPS, rondetafels rond 4 fenomenen, enkele grote namen zouden worden gevraagd Dag 2: Politeia en CDGEFID met 100 gratis inschrijvingen voor DGJ Nieuw opzet: de twee studiedagen worden gekoppeld: coproductie CPS-DGJ (CDGEFID)- Politeia Dag 1: Aan de hand van een case die door de werkgroep wordt gedefinieerd, waarin verschillende fenomenen verwerkt zijn. Daarna zullen analisten hun fenomeenanalyse voorstellen. Dag 2: Aanpak politie en politiek verhaal Na beschouwing van het programma vinden de aanwezige leden dat er te weinig academische inbreng is en wordt voorgesteld Michel Maus toe te voegen. Ook wordt te weinig gefocust op informele economie. Daarnaast stelt zich het probleem van het Cahier van Maklu en de samenwerking met Politeia. Ook het politieke verhaal past niet echt binnen de CPS-studiedag. De aanwezige leden geven daarom de voorkeur aan 2 aparte studiedagen. De fenomenen waarop hierbij moet worden gefocust, zijn: 1) Fiscale fraude 2) Sociale fraude 3) Milieufraude 4) Georganiseerde criminaliteit. Volgende vergadering: Donderdag 30 september om 12u00 bij DJF, Notelaarsstraat. 7. CPS-coproducties (pro memorie - zie kalender) 2-jaarlijks congres Interpol over zwendel in kunstschatten Dit congres vindt dit jaar in België plaats. Het CPS zal mee op de affiche te staan, samen met het CEP en de federale politie. 3

4 8. BISC (zie kalender) 6 december 2013: Studiedag najaar rond open sources en social media intelligence (volledige dag met BISC-cahier nr. 3) in de KMS in Brussel. Werkgroepvergadering dd. 11 juli 2013: Robin Libert stelt voor twee buitenlandse specialisten uit te nodigen (UK) over social media intelligence, nl. Jamie Bartlett & Carl Miller van DEMOS. Zij vragen een vergoeding van 500 per persoon (+/ euro) + overnachtingen. VSSE zou het diner ten laste nemen. De voorzitter had geantwoord op deze vraag dat enkel onkostenvergoedingen kunnen worden betaald op basis van bewijsstukken. De aanwezige leden vinden dat het inderdaad niet gebruikelijk is bij het CPS sprekersvergoedingen te betalen. Dit is in het verleden nooit gebeurd. Wel is het mogelijk alle onkosten te vergoeden (reis- en verblijfskosten) op basis van de nodige bewijsstukken. Nathalie Roegiers stelde als alternatief voor 1 persoon te vragen in plaats van 2, waardoor de kosten beperkt zijn tot 675 euro. Na overleg wordt besloten te blijven bij de visie van de voorzitter enkel reële onkosten te vergoeden. Nathalie Roegiers zal dit meedelen op de volgende werkgroepvergadering (1 oktober). 100 jaar ADIV publicatie en conferentie Timing: oktober 2015 Het BISC zal meewerken aan de conferentie en de publicatie. 9. Onderzoeksbevordering: (pro memorie - zie kalender) 26 september 2013: studienamiddag met de onderzoeksgroep GaPS (Ugent): Discretionaire ruimte bij uitvoerende politiemensen (Marleen Easton) (Reeks Politiestudies nr. 8). Op deze studienamiddag wordt het doctoraat van Fien Gilleir gepresenteerd, met reacties uit de praktijk en de academische wereld. Er zijn nu 28 inschrijvingen genoteerd. Omdat dit een kleine groep is, zal de werkgroep een formule bedenken om meer interactief te werken. De aanwezige leden gaan akkoord om 45 exemplaren van het boek te bestellen via Elke Devroe. 22 oktober 2013: Studienamiddag : "De wijk achter de botsing" in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Veiligheid (NL), onderzoeksgroep GaPS (Ugent), SVA (Ugent) en Radboud Universiteit Nijmegen: (Reeks Politiestudies nr. 7). De publicatie is klaar. Er zijn nu 19 inschrijvingen. Er wordt nog gezocht naar een Belgische politiechef die een reactie zal geven op het rapport. Volgende personen worden gesuggereerd: Korpschef van Vilvoorde of korpschef van Brussel-West (Johan De Becker) of iemand van PZ Brussel-Noord. De piloot zal dit verder opnemen. De aanwezige leden gaan akkoord de reiskosten van Hans Moors (treinticket 2 e klasse) ten laste te nemen. 10. Lezingen en debatten: (zie kalender) (Alain Duchatelet) Nieuw thema: Remotie/demotie in Asse (overgang O7-O8) (Alain Duchatelet Kurt Tirez) 11. SCAN-basiscursus van 9 tot 11 september 2013 en SCAN-cursus gevorderden september 2013 (Marc Bockstaele) Deze cusus is opnieuw goed verlopen. Er waren 22 inschrijvingen voor de basiscursus, 15 voor de vervolgcursus. Hiermee is de cursus winstgevend. 4

5 12. Werkgroepen 2014 Eind feburari 2014: Politie en haar maatschappelijke partners (piloot Wim D haese) Cahier 30: 15 februari Aan de werkgroep zal Paul Putteman deelnemen. Opstartvergadering: 18 oktober 2013 om 13u30 bij de KULeuven (net voor RVB) Eind mei 2014: Het gezag van de politie (piloot: Alain Duchatelet + Marleen Easton) i.s.m. Stichting Maatschappij en Veiligheid Cahier 31: 15 mei De werkgroep zal in oktober 2013 worden opgestart als Alain terug is uit vakantie. Okt. 2014: Democratische politie (piloten: Evelien De Pauw + Antoinette Verhage) Cahier 32: 15 september Evelien De Pauw en Antoinette Verhage hebben een eerste opzet geformuleerd wat de academische kant betreft. De politionele kant moet nog uitgewerkt worden. Er zou gewerkt worden rond legitimiteit en vertrouwen. De aanwezige leden raden aan het luik klachten niet te vergeten (Comité P) en het luik mensenrechten/privacy. In de namiddag kan met workshops of cases gewerkt worden waarop verschillende mensen kunnen reageren, zoals: - het project ZSM (Zo Snel Mogelijk) in Nederland waarbij OM, gerechtelijke politie samen per regio beslissen over aanhouding. - Bob-kamer in Nederland (bijzondere opsporingsmethodes) waarbij onmiddellijk overleg is tussen magistratuur en politie met een onmiddellijke beslissing als gevolg. - Opsporing via sociale media Verhoogt dit de legitimiteit/credibiliteit van de politie? Evelien gaat op 19 oktober met zwangerschapsverlof. Antoinette zal de werkgroep opstarten. Januari 2015: Toekomst van de politie (piloten Elke Devroe + Kurt Tirez) Cahier 33: 15 december Deze werkgroep wordt begin 2014 opgestart. Bijkomende thema s 2014: Ter herinnering: Voorstel van Stanny De Vlieger: Multidisciplinaire informatie-uitwisseling Timing: na de zomervakantie 2014 Inhoud: Verschillende databanken naast ANG wat doet men met de data? hoe stuurt men organen aan? Complex verhaal, ook privé betrekken. Werkgroep: Stanny De Vlieger, Paul Ponsaers, Marleen Easton Voorstel van Marc Bockstaele: Vrijheidsbenemingen (gerechtelijk en bestuurlijk) Timing: begin 2015 Actualisering van het politiepraktijkboek Arresteringen. De publicatie zal in het najaar van 2014 klaar zijn. Voor de werkgroepen zijn er nog niet voldoende medewerkers. Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat. Op de eerstvolgende algemene vergadering zullen de studiedagen inhoudelijk worden besproken. 5

6 13. Varia Infopagina voor de leden van het CPS: zie Datum volgende vergaderingen: - Raad van bestuur: 18 oktober 2013 om 14u30 bij de KU Leuven (zaal wordt later meegedeeld) Gevolgd door afscheidsdrink Prof. Frank Hutsebaut om 17u.Vooafgegaan door Startvergadering Politie en maatschappelijke partners om 13u30. - Algemene vergadering : 18 november 2013 te Brussel (Kroontuinen): voorstel nieuwe leden en beslissingen n.a.v. de groeipaden van het CPS (cf. Verslag van RVB van 4 juli: Voorstel nieuwe leden raad van bestuur: Brandweer en Civiele bescherming Medische hulpverlening BISC: Guy Rapaille Bart De Bie, I-Force De huidige leden van de algemene vergadering zullen worden gevraagd of ze hun mandaat wensen verder te zetten. Als bijkomend nieuw lid wordt Frank Noens (korpschef PZ Zwijndrecht) gesuggereerd. In het kader van de verjonging van de ploeg zullen de leden gevraagd worden nieuwe leden voor te dragen. - Raad van bestuur + Nieuwjaarsdiner december met structurele partners: Nathalie zal een doodle rondsturen met keuze uit volgende 3 data: 9, 10 of 12 december Met vriendelijke groeten, i.o. Nathalie Roegiers, Secretaris voor Paul Ponsaers, Voorzitter 6

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

1e proef (c) Maklu. Cahiers Politiestudies Jaargang 2011/1, nr. 18. Social Disorder

1e proef (c) Maklu. Cahiers Politiestudies Jaargang 2011/1, nr. 18. Social Disorder Cahiers Politiestudies Jaargang 2011/1, nr. 18 Social Disorder Cahiers Politiestudies Editoren Paul Ponsaers Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Universiteit Gent paul.ponsaers@ugent.be tel: +32 477 72

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

VERSLAGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

VERSLAGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VERSLAGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN Algemene Vergadering van 14 februari 2007 om 17u15 in de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namen Aanwezigen: A. Albert (Président), P. Goos, G. Haesbroeck,

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid

Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid Veiligheid is een zaak van iedereen. Deze handreiking benadrukt de belangrijke rol die de bestuurlijke overheid als regisseur in dit verhaal dient op te nemen. Vertrekkende van een aantal basisvragen wordt

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Brussel, 6 juli 2005

Brussel, 6 juli 2005 Brussel, 6 juli 2005 Protocol van de onderhandelingen die op 10 november, 1, 14 en 23 december 2004 en 19, 31 januari, 16 februari en 25 april 2005 gevoerd werden betreffende een akkoord van sectorale

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Alumni Bedrijfskundig Ingenieur. Zaterdag 9 januari 2009. Statutaire Algemene Vergadering. Ondernemings nr. : 4338.71.

Jaarverslag 2009. Alumni Bedrijfskundig Ingenieur. Zaterdag 9 januari 2009. Statutaire Algemene Vergadering. Ondernemings nr. : 4338.71. Jaarverslag 2009 Alumni Bedrijfskundig Ingenieur Zaterdag 9 januari 2009 Statutaire Algemene Vergadering Ondernemings nr. : 4338.71.496 Belgisch Staatsblad 25 06 70 Varendrieskouter 153, 9031 Gent E-mail:

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie