HiPath 2000/3000/4000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HiPath 2000/3000/4000"

Transcriptie

1 HiPath 2000/3000/4000 optipoint 410 entry S V6.0 Gebruiksaanwijzing

2 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Het IP-toestel optipoint 410 entry S V6.0 voldoet aan de Europese Norm EN waarin de veiligheid van IT-apparatuur, inclusief elektronische bureau-apparatuur is geregeld. Bij de ontwikkeling van dit toestel is grote nadruk gelegd op veiligheid om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Er is altijd een risico dat kinderen kleine voorwerpen inslikken. Bij de optipoint 410 entry S V6.0 kunnen dit de stekkers van de telefoonkabel zijn. Houd deze voorwerpen buiten bereik van kinderen. Gebruik alleen de geleverde transformator en de speciale LAN-aansluitkabel. Probeer nooit de behuizing van de transformator te openen. Beveiliging van het toestel Het toestel niet in badkamers en dergelijke gebruiken. Het toestel is niet spatwaterbestendig. Trek voordat u de LAN- aansluitkabel aansluit of loshaalt, de stekker van de transformator uit de contactdoos. Het toestel mag niet in aanraking komen met kleurafgevende of agressieve vloeistoffen, zoals thee, koffie, sappen of frisdranken. Plaats van het toestel Plaats het toestel in een schone omgeving met temperaturen tussen 5 C en 40 C. Plaats het toestel niet in een ruimte waar zich veel stof kan ophopen. Dit kan de levensduur van het toestel aanzienlijk verkorten. Stel het toestel niet bloot aan directe zonnestralen of andere warmtebronnen. Hierdoor kunnen de elektronische componenten en de kunststof behuizing beschadigen. Gebruik het toestel niet in omgeving waar damp ontstaat (bijv. badkamers). 2

3 Veiligheidsvoorschriften Belangrijke informatie Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat! Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk. Bovendien vervallen bij dergelijk gebruik uw garantie en de geldigheid van de CE-markering. Maak het toestel of een uitbreidingsconsole nooit open! Neem bij problemen contact op met het servicepersoneel of de beheerder. Dit document bevat slechts een algemene beschrijving van de functies, die in concrete gevallen niet altijd in de beschreven vorm van toepassing is resp. door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens AG of van de respectievelijke eigenaren Markering De conformiteit van het toestel met de EU-richtlijn 1999/5/EG wordt bevestigd door de CE-markering. Dit apparaat is geproduceerd overeenkomstig ons gecertificeerde systeem voor milieumanagement (ISO 14001). Dit proces staat garant voor een minimaal verbruik van primaire grondstoffen en energie, alsmede voor een minimale hoeveelheid productieafval. Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het normale huisvuil worden gedeponeerd, maar dienen gescheiden te worden aangeboden conform de richtlijnen die van overheidswege gelden. Dit om mogelijke schade aan milieu en gezondheid te voorkomen. Het gescheiden aanbieden is tevens een voorwaarde voor het hergebruik van oude apparatuur. Meer gedetailleerde informatie over de juiste wijze van aanbieden van uw oude apparatuur is verkrijgbaar bij uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de vakhandel waar u uw product hebt gekocht. Een en ander geldt uitsluitend voor apparaten die in de Europese Unie zijn geïnstalleerd en verkocht en waarop de Europese richtlijn 2002/96/ EC van toepassing is. In landen buiten de Europese Unie kunnen afwijkende bepalingen gelden. 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Beveiliging van het toestel Plaats van het toestel Belangrijke informatie Markering Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing Productidentificatie Service Aanwijzingen en symbolen Veiligheid Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Inleiding Overzicht Toesteltypes Bediening van het toestel Bedieningsveld optipoint 410 entry S V Functies Standaard-telefoonfuncties MultiLine-functies Inkomende oproepen Basisfuncties Oproep beantwoorden Meeluisteren tijdens een gesprek Microfoon uit inschakelen tijdens een gesprek Gesprek beëindigen Oproep op lijntoets overnemen

5 Inhoudsopgave Uitgaande oproepen Opbellen Met opgenomen hoorn kiezen Met opgelegde hoorn kiezen Via lijntoets kiezen Nummerherhaling Naamkiezen Naamkiezen gebruiken Uitgebreid Naamkiezen gebruiken Niet storen Belsignaal uitschakelen Oproep beantwoorden Niet storen activeren Toestel blokkeren Hot- en warmline-functie Toestelinstellingen Tijdelijk volume van belsignaal Tijdelijk volume van hoorn Webinterface Algemeen Voorbereiding Menustructuur Change user password Function keys Functietoets selecteren Country Settings Audio Settings Call-related parameters Alfabetische referentie

6 Inhoudsopgave Opschriften en documentatie Sticker voor telefoonnummers aanbrengen Documentatie Vraagbaak Onderhoud van het toestel Storingen verhelpen Contactpersoon bij problemen Trefwoordenregister Belangrijke functies in een oogopslag

7 Algemene informatie Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing In deze gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van de optipoint 410 entry S V6.0 en zijn functies. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor veilig en correct gebruik van de optipoint 410 entry S V6.0. Volg deze instructies nauwkeurig op. Daarmee voorkomt u bedieningsfouten en kunt u uw multifunctionele toestel in het netwerk optimaal gebruiken. Iedere persoon die de optipoint 410 entry S V6.0 installeert, bedient of programmeert, moet deze gebruiksaanwijzing lezen en de aanwijzingen opvolgen. Deze gebruiksaanwijzing is gebruiksvriendelijk opgezet. U maakt stap voor stap kennis met de bediening van de optipoint 410 entry S V6.0. Taken voor de beheerder worden beschreven in een apart handboek. De beknopte gebruiksaanwijzing bevat een snelle uitleg van veelgebruikte functies. Productidentificatie De systeemgegevens van het toestel - productnaam en serienummer - vindt u op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel. Houd deze gegevens bij de hand als u vanwege een probleem of een defect aan het toestel contact opneemt met onze service. Service Voor uw eigen veiligheid raden we u aan de paragraaf met de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op zodat u zichzelf en anderen niet aan risico s blootstelt en ook het toestel niet beschadigt. De servicedienst van Siemens kan u alleen ondersteuning bieden bij problemen met of defecten aan het toestel zelf. Als u vragen hebt over het gebruik zal de leverancier of een netwerkbeheerder u graag verder helpen. Neem bij vragen over de telefoonaansluiting contact op met de netwerkaanbieder. Kies bij problemen met of defecten aan het toestel het service-telefoonnummer van uw land. 7

8 Algemene informatie Stap voor stap Aanwijzingen en symbolen n t s o Veiligheid Belangrijke informatie ter vermijding van persoonlijk letsel en schade aan het toestel is apart gemarkeerd, omdat het hierbij om belangrijke instructies voor correct gebruik van het toestel gaat. 7 Dit symbool duidt op gevaren. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van het toestel. Dit symbool verwijst naar het volgende: Belangrijke informatie voor correct gebruik van het toestel Belangrijke informatie die betrekking heeft op het verschil in gebruik als SingleLine- en als MultiLine-toestel. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing De stappen die u moet uitvoeren, worden in de linkerkolom in logische volgorde grafisch weergegeven. De symbolen hebben de volgende betekenis: Hoorn opnemen. Hoorn opleggen. Gesprek voeren. Telefoonnummer of functiecode invoeren. dd Functiecode invoeren. u of v Insteltoetsen op het toestel indrukken. Toets indrukken. Oplichtende toets indrukken. Knipperende toets indrukken. 8

9 Inleiding Inleiding Overzicht De optipoint 410 entry S V6.0 is een modern multifunctioneel IP-toestel. Het toestel is bestemd voor aansluiting op een IP-netwerk. Het toestel kan niet direct op een ISDN-centrale of het openbare telefoonnetwerk worden aangesloten. In deze gebruiksaanwijzing wordt het gebruik beschreven van een optipoint 410 entry S V6.0 die is aangesloten op de Siemens HiPath 3000/4000. Enkele functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn alleen beschikbaar in combinatie met de HiPath 3000/4000. Als u de optipoint 410 entry S V6.0 niet in een HiPath 3000/4000-omgeving gebruikt, vraagt u de benodigde gebruiksaanwijzing aan via het servicepersoneel. De optipoint 410 entry S V6.0 maakt spraakcommunicatie mogelijk via het standaardprotocol IP (Internet Protocol). Het toestel is compatibel met de signalerings-stack conform de specificatie in het SIP-protocol (Session Initiation Protocol). U kunt de optipoint 410 entry S V6.0 gebruiken als een normaal toestel. Het enige verschil is dat uw gesprekken worden getransporteerd via een datanetwerk. Het toestel is uitgerust met een Ethernet-interface zodat u met behulp van het TCP/IP-protocol zowel via uw eigen intranet als via het wereldwijde internet kunt telefoneren. Daarnaast ondersteunt de optipoint 410 entry S V6.0 andere standaardprotocollen voor optimalisering van de data- en spraakoverdracht en het vereenvoudigen van het toestelbeheer. Het servicepersoneel kan bijvoorbeeld updates van de toestelsoftware of functie-uitbreidingen downloaden via een FTP-server op de optipoint 410 entry S V6.0. Dankzij het grote aantal functies en de programmeerbare toetsen kunt u de optipoint 410 entry S V6.0 aanpassen aan vrijwel alle individuele wensen en eisen. Toesteltypes Het servicepersoneel of de beheerder kan de optipoint 410 entry S V6.0 als volgt configureren: als SingleLine-toestel met één lijn. als MultiLine-toestel met meerdere lijnen. 9

10 Bediening van het toestel Bediening van het toestel Bedieningsveld optipoint 410 entry S V6.0 Luidspreker voor meeluisteren Hoorn Toetsen voor Toestelinstellingen Lampjes 8 functietoetsen met variabele programmering Kiestoetsen Functies Luidspreker Nummerherhaling Kiezen met opgelegde hoorn 8 functietoetsen, programmeerbaar op twee niveaus Oproepomleiding, ruggespraak, doorverbinden, makelen (wisselgesprek), wachtstand Oproepomleiding Conferentie Volume en melodie van belsignaal variabel Gelijktijdig oproepsignaal als oproepen op meerdere toestellen binnenkomen 10

11 Bediening van het toestel Standaard-telefoonfuncties Alle functies die in deze paragraaf worden beschreven, zijn zowel op een SingleLine- als een MultiLine-toestel beschikbaar. Telefoonnummers worden gekozen via het toetsenblok. Voor het kiesproces kunt u kiezen tussen een normaal telefoonnummer (E.164-telefoonnummer) of een URL. Het E.164-nummer van een toestel en het aanmeldnummer voor de gebruikersmobiliteit kan maximaal 20 cijfers lang zijn. Overige nummers, bijvoorbeeld de te kiezen telefoonnummers, kunnen maximaal 24 tekens lang zijn. Kiesondersteuning en comfortfuncties kunnen worden geactiveerd met individueel programmeerbare functietoetsen. Hier volgen enkele voorbeelden van kiesondersteuning en comfortfuncties: Nummerherhaling Naamkiezen Microfoon uit Laatstgekozen nummer herhalen MultiLine-functies Enkele functies zijn alleen beschikbaar op uw toestel als het servicepersoneel het configureert voor een aansluiting met meerdere lijnen. Voorbeelden van speciale functies voor MultiLine-toestellen zijn: Via lijntoets kiezen Handmatige wachtstand Prioriteit bij meerdere lijnen Optische signalering van status van lijntoets Snelkiestoets De meeste functies zijn beschikbaar op zowel SingleLine- als Multi- Line-toestellen. Er zijn echter kleine verschillen in de werking. In deze gebruiksaanwijzing worden deze verschillen altijd beschreven in de paragraaf waarin een functie voor het SingleLine-toestel wordt behandeld. 11

12 Inkomende oproepen Stap voor stap Inkomende oproepen Basisfuncties Oproep beantwoorden Het toestel gaat over. n Hoorn opnemen. u of v Gespreksvolume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Meeluisteren tijdens een gesprek U kunt andere personen in het vertrek bij het gesprek betrekken. Laat uw gesprekspartner weten dat u de luidspreker hebt ingeschakeld. Voorwaarde: u voert een gesprek. De functie "Luidspreker" is geconfigureerd, zie pagina 26. Functie "Luidspreker" inschakelen Luidspreker Toets indrukken. De LED brandt, de luidspreker is ingeschakeld. Functie "Luidspreker" uitschakelen Luidspreker Toets indrukken. De LED gaat uit, de luidspreker is uitgeschakeld. 12

13 Inkomende oproepen Stap voor stap Microfoon uit inschakelen tijdens een gesprek U kunt ruggespraak houden met andere personen in de ruimte zonder dat uw gesprekspartner kan meeluisteren. Voorwaarde: u voert een gesprek. De functietoets "Microfoon uit" is geconfigureerd, zie pagina 31. Functie "Microfoon uit" inschakelen Microfoon uit Functietoets "Microfoon uit" indrukken. Lampje licht op, de microfoon in de hoorn is uitgeschakeld. Functie "Microfoon uit" uitschakelen Microfoon uit Annuleren Lijn t of n Functietoets "Microfoon uit" indrukken. Lampje dooft, de microfoon in de hoorn is ingeschakeld. Gesprek beëindigen Hoorn opleggen. Functietoets "Annuleren" indrukken als deze toets is geconfigureerd ( pagina 31). Het gesprek wordt beëindigd. Oproep op lijntoets overnemen Voorwaarde: Op uw toestel is een lijntoets met eigen telefoonnummer ingesteld (servicepersoneel vragen). Het toestel gaat over. Lampje van de lijntoets knippert snel. Hoorn opnemen. Lijntoets indrukken. Lampje licht op. 13

14 Uitgaande oproepen Stap voor stap Uitgaande oproepen Opbellen Luidspreker n p t p n Alle functies die in deze paragraaf worden beschreven, zijn zowel op een SingleLine- als een MultiLine-toestel beschikbaar. Met opgenomen hoorn kiezen Hoorn opnemen. Telefoonnummer invoeren. Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet: Hoorn opleggen. Met opgelegde hoorn kiezen Telefoonnummer invoeren. Na afloop van de automatische kiestimer (zie pagina 28) wordt het nummer gekozen. Gesprekspartner meldt zich via de luidspreker: Hoorn opnemen. Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet: Toets indrukken. Lampje dooft. Als u een nummerplan gebruikt en Direct kiezen hebt ingesteld (zie pagina 28), dan wordt automatisch gekozen zodra de ingevoerde tekenreeks overeenkomt met een vermelding in het nummerplan. 14

15 Uitgaande oproepen Stap voor stap Lijn Nummerherhaling p n n Via lijntoets kiezen Voorwaarde: Op uw toestel is een lijntoets met eigen telefoonnummer ingesteld (servicepersoneel vragen). Lijntoets indrukken. De LED brandt. Telefoonnummer invoeren. Hoorn opnemen. Als u de hoorn opneemt of een nummer kiest met opgelegde hoorn, wordt de hoofdlijn of de eerstvolgende vrije lijn direct belegd. Nummerherhaling Voorwaarde: De functietoets "Nummerherhaling" is geconfigureerd, zie pagina 31. Elk laatstgekozen telefoonnummer wordt automatisch opgeslagen voor de nummerherhaling. Hoorn opnemen. Functietoets "Nummerherhaling" indrukken. Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gekozen. 15

16 Uitgaande oproepen Stap voor stap Naamkiezen U kunt vaak gebruikte telefoonnummers onder een functietoets opslaan. Er zijn twee soorten naamkiezen: Naamkiezen: direct een telefoonnummer kiezen, zie pagina 16. Uitgebreid naamkiezen: direct een telefoonnummer kiezen met kiesstuurfuncties, zie pagina 17. Naamkiezen gebruiken evtl. Shift Naamkiezen n U kunt de functie "Naamkiezen" ook op het tweede niveau van een functietoets opslaan, zie pagina 25. Voorwaarde: De functietoets "Naamkiezen" met het bijbehorende telefoonnummer is geconfigureerd, zie pagina 26. U kunt de functie "Naamkiezen" alleen op het tweede niveau programmeren als de functietoets "Shift" is geconfigureerd, zie pagina 25. Hoorn opnemen. Toets "Shift" indrukken. Functietoets "Naamkiezen" indrukken. Het opgeslagen telefoonnummer wordt gekozen. 16

17 Uitgaande oproepen Stap voor stap evtl. Shift Uitgebreid naamkiezen n Uitgebreid Naamkiezen gebruiken U kunt de functie "Uitgebreid naamkiezen" ook op het tweede niveau van een functietoets opslaan, zie pagina 25. De functie "Uitgebreid naamkiezen" is te vergelijken met gewoon naamkiezen. Het verschil is dat bij uitgebreid naamkiezen op willekeurige plaatsen in de reeks kiestekens stuurfuncties kunnen worden ingevoegd. De HiPath 3000/4000 herkent automatisch of de cijfers verwijzen naar een telefoonnummer of een URL. Stuurfunctie OK Pause Consult Clear Voorwaarde: De functietoets "Uitgebreid naamkiezen" met het bijbehorende telefoonnummer en betreffende kiesstuurtekens is geconfigureerd, zie pagina 26. U kunt de functie "Uitgebreid naamkiezen" alleen op het tweede niveau programmeren als de functietoets "Shift" is geconfigureerd, zie pagina 25. Hoorn opnemen. Actie tijdens het kiezen Heft bijvoorbeeld de automatische kiestimer op en kiest direct. Na deze stuurfunctie volgt een wachttijd van 3 seconden voordat de tekens worden verzonden. Ruggespraak bij optipoint 410 entry niet mogelijk. Kan als verbreektoets worden gebruikt als alleen deze opdracht is ingevoerd. Toets "Shift" indrukken. Functietoets "Uitgebreid naamkiezen" indrukken. Het opgeslagen telefoonnummer met het desbetreffende kiesstuurteken wordt gekozen. 17

18 Niet storen Stap voor stap Niet storen Als u niet wilt worden gestoord door het oproepsignaal van een inkomende oproep, kunt u het belsignaal uitschakelen. U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden: Belsignaal uitschakelen, zie pagina 18 Niet storen activeren, zie pagina 19 Toestel blokkeren, zie pagina 19 Belsignaal uitschakelen Voorwaarde: De functietoets "Belsignaal uit" moet zijn geconfigureerd, zie pagina 31. Functie "Belsignaal uit" inschakelen Belsignaal uit Functietoets "Belsignaal uit" indrukken. De LED brandt. Inkomende oproepen worden gesignaleerd door het knipperen van de LED "Belsignaal uit". Functie "Belsignaal uit" uitschakelen Belsignaal uit Functietoets "Belsignaal uit" indrukken. De LED gaat uit. Belsignaal uit n Oproep beantwoorden Alleen de LED knippert. Hoorn opnemen. 18

19 Niet storen Stap voor stap Niet storen activeren Voorwaarde: De functietoets "Niet storen" is geconfigureerd, zie pagina 31. Functie "Niet storen" inschakelen Niet storen Functietoets "Niet storen" indrukken. De LED brandt. Bij een inkomende oproep hoort de beller het bezetteken. Functie "Niet storen" uitschakelen Niet storen Functietoets "Niet storen" indrukken. De LED gaat uit. Toestel blokkeren Met deze menuoptie blokkeert u uw toestel. Onbevoegden kunnen niet met uw toestel telefoneren of uw gebruikersinstellingen wijzigen. Voorwaarde: De functietoetsen "Toestel blokkeren" en "Bevestigen" zijn geconfigureerd, zie pagina 26. U kunt het toestel alleen blokkeren als u een gebruikerswachtwoord hebt ingesteld, zie pagina 24. Functie "Toestel blokkeren" inschakelen Toestel blokkeren Functietoets "Toestel blokkeren" indrukken. De LED brandt. Toestel blokkeren Bevestigen p Functie "Toestel blokkeren" uitschakelen Functietoets "Toestel blokkeren" indrukken. Gebruikerswachtwoord invoeren. Functietoets "Bevestigen" indrukken. Het toestel is niet meer geblokkeerd. 19

20 Hot- en warmline-functie Stap voor stap Hot- en warmline-functie Het servicepersoneel kan voor uw toestel of een speciaal toestel een hotline of een warmline configureren. Als de hoorn van het toestel wordt opgenomen of als de luidsprekertoets wordt ingedrukt, wordt bij een hotline direct of bij een warmline na verloop van een ingestelde tijd een ingesteld telefoonnummer gekozen. Voorbeelden: Het toestel in de lift kiest direct het telefoonnummer van de receptie. Een toestel bij een bed van een patiënt kiest bijvoorbeeld na een minuut, als geen ander nummer is gekozen, het telefoonnummer van de afdeling. 20

21 Toestelinstellingen Stap voor stap Toestelinstellingen Tijdelijk volume van belsignaal u of v Voorwaarde: Het toestel gaat over Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Tijdelijk volume van hoorn u of v Voorwaarde: u voert een gesprek. Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Meer instellingen kunt u via de webinterface vastleggen pagina

22 Webinterface Stap voor stap Webinterface Algemeen De optipoint 410 entry S V6.0 is voorzien van een HTTPwebserver waarmee inhoud van het telefoontoestel kan worden afgebeeld op een webbrowser van een PC die is geïntegreerd in het LAN ("Webbased Management Tool"). Hiervoor moeten de IP-gegevens van de optipoint 410 entry S V6.0 en de PC correct zijn geconfigureerd. User Schermen van de webinterface bevatten de volgende bedieningselementen: Op link klikken om naar de desbetreffende pagina te gaan. Op knop klikken om de wijzigingen in het scherm toe te passen. Hiermee worden de wijzigingen van kracht in de optipoint 410 entry S V6.0. Op knop klikken om wijzigingen in het scherm ongedaan te maken en bestaande waarden van de optipoint 410 entry S V6.0 te herstellen. Op knop klikken om een actie uit te voeren (geldt ook voor "Save", "Download", "Invoke" en "Restart"). Bij een fout verschijnt een foutmelding. Optie kiezen uit keuzelijst. Op selectievakje klikken om een functie te activeren/deactiveren. 22

23 Webinterface Voorbereiding Webinterface openen U activeert de interface door een webbrowser te openen en de volgende URL in te voeren: https://[ip-adres van het toestel] Waarbij [IP-adres van het toestel] staat voor het IP-adres van de optipoint 410 entry S V6.0 die u wilt afbeelden. Bevestig zonodig de volgende opmerking met "Ja": De beginpagina verschijnt: 23

24 Webinterface Op "User" klikken. Voer het gebruikerswachtwoord voor het optipoint 410 entry S V6.0-toestel in en klik op "Login". Standaardwaarde: Menustructuur Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. Change user password 24

25 Webinterface Function keys Phone Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. 25

26 Webinterface Functietoets selecteren Een lijst met alle mogelijke functies die u onder een toets kunt programmeren, vindt u op pagina 31. Functietoets "Loudspeaker" Functietoets "Selected dialing" Functietoets "Phone lock" Functietoets "Repertory dial" 26

27 Webinterface Infomelding De geselecteerde functies worden geprogrammeerd onder de gewenste functietoetsen. Country Settings Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. 27

28 Webinterface Audio Settings Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. Call-related parameters Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. 28

29 Webinterface Alfabetische referentie In deze verklarende woordenlijst vindt u de basisinformatie die een beheerder nodig heeft om op de optipoint 410 entry S V6.0 taken voor de configuratie en foutopsporing uit te voeren. In het hoofdstuk "Alfabetische referentie" worden de termen die in de menu s voorkomen, op alfabetische volgorde beschreven. De pictogrammen leiden naar de procesbeschrijvingen: Bediening op de optipoint 410 entry S V6.0 Bediening via de webinterface Hierna komt het hoofdstuk "Afkortingen en vaktermen". Append codes Appendcodes zijn stuurfuncties die op willekeurige plaatsen in de kiestekenreeks worden geaccepteerd. U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden: Functie OK Clear Consult Pause pagina 26 Auto-dial timer Tijdvenster (in seconden) tussen invoer van het laatste cijfer en het begin van de kiesprocedure. Minimale waarde: 1 Maximale waarde: 8 Standaardwaarde: 6 pagina 28 Country Betekenis Tekens die volgen op deze functie, worden verzonden in de vorm van DTMF-signalen als er een verbinding bestaat. Bestaande verbinding op deze plaats verbreken. Bij optipoint 410 entry niet mogelijk Na deze functie volgt een wachttijd van 3 seconden voordat de tekens worden verzonden. Selecteer in de keuzelijst het land waarin de optipoint 410 entry S V6.0 wordt gebruikt. Landspecifieke instellingen bijvoorbeeld voor het belsignaal of de bezettoon worden hierdoor toegepast. U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden: United States Germany France Italy Spain Austria Switzerland 29

30 Webinterface Belgium United Kingdom Argentina Brazil Luxembourg Netherlands Portugal Poland Czech Republic DND pagina 27 Hier staat u toe dat een gebruiker de functie Niet storen activeert. pagina 28 Handset Volume Volume van de hoorn instellen. Minimale waarde: 1 (zacht) Maximale waarde: 8 (luid) Standaardwaarde: 4 pagina 28 Idle dialing mode Deze functie moet u alleen wijzigen als u een kiesplan gebruikt (wordt geconfigureerd door het servicepersoneel). Als de functie is vrijgegeven, hebt u de keuze uit twee instellingen: Context (normaal kiezen) Hot Keypad (direct kiezen) De standaardinstelling is Context. Bij deze instelling moet u als u met opgelegde hoorn kiest, de luidsprekertoets indrukken of wachten tot de kiesvertraging is afgelopen om de verbinding tot stand te brengen. Als Hot Keypad is ingesteld, wordt automatisch gekozen zodra de ingevoerde tekenreeks overeenkomt met een vermelding in het kiesplan. pagina 28 Key Click Volume Het volume van een klik op de kiestoetsen instellen. Minimale waarde: 1 (zacht) Maximale waarde: 8 (luid) Standaardwaarde: 2 pagina 28 30

31 Webinterface Loudspeaker Volume Volume van de luidspreker instellen op de optipoint 410 entry S V6.0. Minimale waarde: 1 (zacht) Maximale waarde: 8 (luid) Standaardwaarde: 2 pagina 28 Melody Melodie van belsignaal bij inkomende oproepen instellen. Minimale waarde: 1 (melodie 1) Maximale waarde: 8 (melodie 8) Standaardwaarde: 2 pagina 28 Parameters voor "Phone lock" Selecteren om het toestel te blokkeren (alleen mogelijk als een gebruikerswachtwoord is ingesteld pagina 24) pagina 26 Parameters voor "Repertory dial" Voer hier de stuurfuncties in die op willekeurige plaatsen in de kiestekenreeks worden geaccepteerd, zie pagina 29. pagina 26 Parameters voor "Selected dialing" Voer hier het telefoonnummer in voor naamkiezen. pagina 26 Ringer Volume Volume van het belsignaal instellen. Minimale waarde: 1 (zacht) Maximale waarde: 8 (luid) Standaardwaarde: 3 pagina 28 Select a function Kies hier de gewenste functies van de functietoetsen op het eerste en tweede niveau. U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden: 31

32 Webinterface Functietoets Clear definition 1 (wissen) Selected dialing 1 (naamkiezen) Repeat dialing (nummerherhaling) Voice Messages (spraakberichten) Loudspeaker (luidspreker) Mute (microfoon uit) Ringer off (belsignaal uit) Shift (niveau) Phone lock (toestel blokkeren) Do not disturb (niet storen) Group pickup (oproepovername) Repertory dial 1 (uitgebreid naamkiezen) Line (lijn) DSS (snelkiestoets) Feature toggle (alg. functie) Quit (verbreken) Confirm/Tick Key (bevestigen) Callback Cancel Callbacks 1) Functietoetsen hebben twee niveaus. pagina 25 Beschrijving Huidige belegging wissen. Functietoets als toets Naamkiezen instellen en telefoonnummer programmeren. Functietoets als toets voor nummerherhaling instellen. De weergave van spraakberichten onder de functietoets programmeren. Speciale functies HiPath 3000/4000. Functietoets als luidsprekertoets instellen. Microfoon uitschakelen programmeren onder de functietoets. In-/uitschakelen van het belsignaal onder de functietoets programmeren. Activeren van het tweede toetsniveau onder de functietoets programmeren. Blokkeren en deblokkeren van het toestel onder functietoets programmeren. "Niet storen" in- en uitschakelen onder een functietoets programmeren. Aannemen van oproepen voor uw oproepovernamegroep onder de functietoets programmeren. Speciale functies HiPath 3000/4000. Functietoets als toets voor uitgebreid naamkiezen instellen en telefoonnummer met stuurfunctie programmeren. Functietoets als lijntoets programmeren (wordt door servicepersoneel ingesteld). Speciale functies HiPath 3000/4000. Functietoets als snelkiestoets programmeren (wordt door servicepersoneel ingesteld). Speciale functies HiPath 3000/4000. Functietoets om een gesprek te beëindigen. Om ingevoerde gegevens te bevestigen. Functietoets voor terugbelwens. Speciale functies HiPath 3000/4000. Alle terugbelwensen wissen. Speciale functies HiPath 3000/

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Beknopte handleiding

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Beknopte handleiding Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage 60/80 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens. Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel Functie-

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Beknopte handleiding

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Beknopte handleiding Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Telefoneren via de PC Overzicht

Telefoneren via de PC Overzicht Telefoneren via de PC Overzicht Via de gebruikersinterface van de telefooncentrales Gigaset T500 PRO en Gigaset T300 PRO heeft u toegang tot de functies van de telefooncentrale. Aanmelden bij de gebruikersinterface

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversie: 01.01 Onderdeelcode: NN40050-102 Datum: Augustus 2006 Copyright

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286 Versie 1.0 Gebruikerstips Tiptel 284/286 A. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel leren kennen... 3 B. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel gebruiken... 5 1. Een oproep tot stand brengen... 5 2. Oproepmethoden... 5 3.

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden Een oproep tot stand brengen Oproep uitvoeren U kunt een oproep via de volgende manieren tot stand brengen: 1) Neem de hoorn op, het symbool wordt in het display weergegeven. 2) Druk op de toets, het symbool

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies Lees absoluut de volgende veiligheidsinstructies en het hoofdstuk "In gebruik nemen" door, zodat u uw telefoon snel en veilig kunt gebruiken. Plaats het toestel op een slipvaste

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Handleiding Yealink T46G

Handleiding Yealink T46G Handleiding Yealink T46G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012 Design en functionaliteit perfect gecombineerd Versie: augustus 2012 2000-2012 Swyx. All rights reserved. Legal Information Whilst Swyx attempt to convey accurate and current information relative to the

Nadere informatie

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Sabra-Systems info@sabra-systems.nl www.sabra-systems.nl Tel: 0342-422255 Welkom Middels deze handleiding willen wij

Nadere informatie

itel-pbx Yealink T20P Handleiding

itel-pbx Yealink T20P Handleiding itel-pbx Yealink T20P Handleiding Inleiding De itel-pbx is een door OrcaGroup ontwikkelde, geavanceerde, op VoIP gebaseerde telefooncentrale met een zeer uitgebreide set aan functionaliteiten. Standaard

Nadere informatie

NDI Advanced Toestel Yealink T41P

NDI Advanced Toestel Yealink T41P NDI Advanced Toestel Yealink T41P Versie: V.1.0 Eerste versie: 4 juli 2016 Laatst gewijzigd: 18 Augustus 2016 1 Toestel layout 2 Basis functionaliteiten 2.1 Een gesprek starten Een gesprek starten kan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing Arizona 910 CP Analoge telefoon Gebruiksaanwijzing Over de Arizona 910 CP De Arizona 910 CP is een draadgebonden analoog telefoontoestel van KPN. Over deze gebruiksaanwijzing Inhoud Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel DSLT VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld indien u zich op een andere plaats bevindt? Wilt u veelgebruikte telefoonnummers

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2 Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office Release 2 Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij de functietoetsen beschikt u over een hoog gebruikscomfort en een

Nadere informatie

Handleiding Yealink T40P

Handleiding Yealink T40P Handleiding Yealink T40P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

voys HANDLEIDING GIGASET

voys HANDLEIDING GIGASET voys HANDLEIDING GIGASET INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 1.1 Indeling C610 1.2 Indeling C530h 2. INTRODUCTIE 3 2.1 In de doos van het toestel en het basisstation 2.2 Het aansluiten van het toestel 2.2.1 Basisstation

Nadere informatie

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office Snel aan slag met de d351 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d351. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een hoog

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Gebruik van de telefoon... 2 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 2 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 2 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0 Handleiding SPA504G toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Gebruik van de telefoon... 3 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 3 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 3 2.3 Schakelen

Nadere informatie

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2 MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding Versie:1.2 Toets omschrijving 1. LCD Scherm Toont informatie over oproepen, berichten, soft keys, tijd, datum en andere relevante gegevens. 2. Power LED. 3. Account-toetsen

Nadere informatie

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon Handleiding EADS Telecom M 760 Digitale telefoon De M760 U hebt een nieuw telefoon toestel ontvangen. Met dit toestel, een M 7 6 0, hebt u toegang tot alle services en functies van de EADS Telecom M6500

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g SNOM 370

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g SNOM 370 G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g SNOM 370 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I Versie 7 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I DISPLAY 1. Handset 12. Lijntoetsen 2. Handsfree speaker 13. Handsfree/headset 3. Voicemail indicatie (MWI) 14. Lokale telefoongids

Nadere informatie

M700 DIGITALE TOESTELLEN

M700 DIGITALE TOESTELLEN M700 DIGITALE TOESTELLEN Gebruikershandleiding M700 digitale toestellen: Editie 1, software V2.1. 2004. Actis Business Partners. Alle rechten voorbehouden. EADS-Telecom voert een beleid, dat gericht is

Nadere informatie

LINKSYS SPA 9xx series

LINKSYS SPA 9xx series LINKSYS SPA 9xx series SPA901 SPA921/922 SPA 941/942 CONFIGURATIE HANDLEIDING Maak uw Linksys SPA toestel gebruiksklaar door de inloggevens die u heeft ontvangen van Raffel Internet in te voeren in de

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6753i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

Handleiding Dterm telefoon

Handleiding Dterm telefoon Library and IT Services Handleiding Dterm telefoon 1. Oproepindicator Deze gaat branden wanneer je wordt gebeld en blijft branden als er een voicemail-bericht is achtergelaten. 2. Display Het toestel is

Nadere informatie

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon CNE Telecom bv Gebouw EuroTwin I Kropaarstraat 1 1032 LA Amsterdam T: 020 419 888 6 STOP. Deze toets beeïndigd waarmee u bezig bent. Bijvoorbeeld een gesprek,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Patton Smart-Link M-ATA-1

Patton Smart-Link M-ATA-1 Patton Smart-Link M-ATA-1 Deze unit kent twee manieren van werken op een Ethernet aansluiting: 1. DHCP client, de unit ontvangt een IP adres vanuit een in het netwerk aanwezige DHCP server. 2. Vast IP

Nadere informatie

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Calisto P240 USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Calisto P240 USB-handset

Nadere informatie

Handleiding SPA509G en SPA514G

Handleiding SPA509G en SPA514G Handleiding SPA509G en SPA514G Document: Handleiding SPA509G en SPA514G Datum: 6 juli 2015 Versie: 2.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Gebruik van de telefoon (SPA509G en SPA514G)...

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

IP Key Expansion Module (KEM) User Guide. BCM Business Communications Manager

IP Key Expansion Module (KEM) User Guide. BCM Business Communications Manager IP Key Expansion Module (KEM) User Guide BCM Business Communications Manager Documentversie: 02 Onderdeelcode: N0094435 Datum: January 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bediening. HiPath 8000. OpenStage 40. www.siemens.com/enterprise

Bediening. HiPath 8000. OpenStage 40. www.siemens.com/enterprise Bediening HiPath 8000 OpenStage 40 www.siemens.com/enterprise Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Het IP-toestel OpenStage voldoet aan de Europese Norm EN 60 950 waarin

Nadere informatie

User Guide. Polycom IP 331

User Guide. Polycom IP 331 User Guide Polycom IP 331 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen Een oproep op hold plaatsen

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - 1: Display. Hierop verschijnt informatie over uw correspondenten en het telefoontoestel. 2: Hoorn. Met de hoorn voert u een gesprek. 3: Display toetsen. Op het

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

Phone. Handige gebruikstips. Handige. Gebruik Adresboek

Phone. Handige gebruikstips. Handige. Gebruik Adresboek Handige gebruikstips bij de Tiptel / Yealink IPP Phones Handige gebruikstipss bij de Tiptel IP282/IP284/IP286 IP Phone A. Uw Tiptel IP282/IP284/IP286-toestel leren kennen B. Uw Tiptel IP282/IP284/IP286-toestel

Nadere informatie

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset Handleiding Gigaset Pro S650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Handleiding Yealink T41P

Handleiding Yealink T41P Handleiding Yealink T41P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Laatst gekozen nummers

Laatst gekozen nummers 01 Beschrijving Laatst gekozen nummers Doorschakeling Haak Display Lijnen Snelkiestoetsen Verbinding verbreken Voicemail Servicemenu Headsettoets Microfoon aan/uit Volume regelen Luidsprekertoets Navigatiewiel

Nadere informatie

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING

IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING M I T E L N E T W O R K S 5001 IP Phone GEBRUIKERSHANDLEIDING 3300 ICP - 4.0 MEDEDELING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig samengesteld, maar MITEL NETWORKS Corporation biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Handleiding Yealink T42G

Handleiding Yealink T42G Handleiding Yealink T42G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Beschrijving telefoontoestel...

Nadere informatie

Beknopt overzicht Gigaset DA510

Beknopt overzicht Gigaset DA510 Beknopt overzicht Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Toetsen Naamtoetsen Naamplaatje voor naamtoetsen 3 Shift-toets 4 Programmeertoets 5 Nummerherhalings-/ pauzetoets 6 Ruggespraaktoets 7 Microfoon uit-toets 8 Volume-/snelkiestoets

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Gigaset DE900 IP PRO Overzicht

Gigaset DE900 IP PRO Overzicht Gigaset DE900 IP PRO Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Handsfree-toets Luidspreker in-/uitschakelen 2 Headset-toets Gesprek voeren via de headset 3 Toets Microfoon uit Microfoon in- en uitschakelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

CallvoipTelefonie Technote Gebruikstips bij de Gigaset IP DECT apparatuur V211012

CallvoipTelefonie Technote Gebruikstips bij de Gigaset IP DECT apparatuur V211012 Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen CallvoipTelefonie Technote Gebruikstips bij de Gigaset IP DECT apparatuur V211012 T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E mail@callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 3 1.3 De tonen in de Forum 300... 4 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...5 2.1 Buitenlijn kiezen... 5 2.2 Intern nummer kiezen...

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Handleiding Yealink CP860

Handleiding Yealink CP860 Handleiding Yealink CP860 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Een Net2 Entry Monitor configureren

Een Net2 Entry Monitor configureren Een Entry Monitor configureren Overzicht De Entry monitor is een audio / videomonitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet

Nadere informatie

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Systeemtelefoon Digitaal toestel - Verkorte Korte referentiegids handleiding Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes

Nadere informatie

SWCA-functies (Systemwide Call Appearance)

SWCA-functies (Systemwide Call Appearance) SWCA-functies (Systemwide Call Appearance) Art.nr. N0069074 November 2005 Informatie over System-wide Call Appearance (SWCA)-toetsen Met de functie System-wide Call Appearance (SWCA) kunt u inkomende en

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie