HiPath 2000/3000/4000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HiPath 2000/3000/4000"

Transcriptie

1 HiPath 2000/3000/4000 optipoint 410 entry S V6.0 Gebruiksaanwijzing

2 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Het IP-toestel optipoint 410 entry S V6.0 voldoet aan de Europese Norm EN waarin de veiligheid van IT-apparatuur, inclusief elektronische bureau-apparatuur is geregeld. Bij de ontwikkeling van dit toestel is grote nadruk gelegd op veiligheid om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Er is altijd een risico dat kinderen kleine voorwerpen inslikken. Bij de optipoint 410 entry S V6.0 kunnen dit de stekkers van de telefoonkabel zijn. Houd deze voorwerpen buiten bereik van kinderen. Gebruik alleen de geleverde transformator en de speciale LAN-aansluitkabel. Probeer nooit de behuizing van de transformator te openen. Beveiliging van het toestel Het toestel niet in badkamers en dergelijke gebruiken. Het toestel is niet spatwaterbestendig. Trek voordat u de LAN- aansluitkabel aansluit of loshaalt, de stekker van de transformator uit de contactdoos. Het toestel mag niet in aanraking komen met kleurafgevende of agressieve vloeistoffen, zoals thee, koffie, sappen of frisdranken. Plaats van het toestel Plaats het toestel in een schone omgeving met temperaturen tussen 5 C en 40 C. Plaats het toestel niet in een ruimte waar zich veel stof kan ophopen. Dit kan de levensduur van het toestel aanzienlijk verkorten. Stel het toestel niet bloot aan directe zonnestralen of andere warmtebronnen. Hierdoor kunnen de elektronische componenten en de kunststof behuizing beschadigen. Gebruik het toestel niet in omgeving waar damp ontstaat (bijv. badkamers). 2

3 Veiligheidsvoorschriften Belangrijke informatie Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat! Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk. Bovendien vervallen bij dergelijk gebruik uw garantie en de geldigheid van de CE-markering. Maak het toestel of een uitbreidingsconsole nooit open! Neem bij problemen contact op met het servicepersoneel of de beheerder. Dit document bevat slechts een algemene beschrijving van de functies, die in concrete gevallen niet altijd in de beschreven vorm van toepassing is resp. door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens AG of van de respectievelijke eigenaren Markering De conformiteit van het toestel met de EU-richtlijn 1999/5/EG wordt bevestigd door de CE-markering. Dit apparaat is geproduceerd overeenkomstig ons gecertificeerde systeem voor milieumanagement (ISO 14001). Dit proces staat garant voor een minimaal verbruik van primaire grondstoffen en energie, alsmede voor een minimale hoeveelheid productieafval. Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het normale huisvuil worden gedeponeerd, maar dienen gescheiden te worden aangeboden conform de richtlijnen die van overheidswege gelden. Dit om mogelijke schade aan milieu en gezondheid te voorkomen. Het gescheiden aanbieden is tevens een voorwaarde voor het hergebruik van oude apparatuur. Meer gedetailleerde informatie over de juiste wijze van aanbieden van uw oude apparatuur is verkrijgbaar bij uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de vakhandel waar u uw product hebt gekocht. Een en ander geldt uitsluitend voor apparaten die in de Europese Unie zijn geïnstalleerd en verkocht en waarop de Europese richtlijn 2002/96/ EC van toepassing is. In landen buiten de Europese Unie kunnen afwijkende bepalingen gelden. 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Beveiliging van het toestel Plaats van het toestel Belangrijke informatie Markering Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing Productidentificatie Service Aanwijzingen en symbolen Veiligheid Symbolen in deze gebruiksaanwijzing Inleiding Overzicht Toesteltypes Bediening van het toestel Bedieningsveld optipoint 410 entry S V Functies Standaard-telefoonfuncties MultiLine-functies Inkomende oproepen Basisfuncties Oproep beantwoorden Meeluisteren tijdens een gesprek Microfoon uit inschakelen tijdens een gesprek Gesprek beëindigen Oproep op lijntoets overnemen

5 Inhoudsopgave Uitgaande oproepen Opbellen Met opgenomen hoorn kiezen Met opgelegde hoorn kiezen Via lijntoets kiezen Nummerherhaling Naamkiezen Naamkiezen gebruiken Uitgebreid Naamkiezen gebruiken Niet storen Belsignaal uitschakelen Oproep beantwoorden Niet storen activeren Toestel blokkeren Hot- en warmline-functie Toestelinstellingen Tijdelijk volume van belsignaal Tijdelijk volume van hoorn Webinterface Algemeen Voorbereiding Menustructuur Change user password Function keys Functietoets selecteren Country Settings Audio Settings Call-related parameters Alfabetische referentie

6 Inhoudsopgave Opschriften en documentatie Sticker voor telefoonnummers aanbrengen Documentatie Vraagbaak Onderhoud van het toestel Storingen verhelpen Contactpersoon bij problemen Trefwoordenregister Belangrijke functies in een oogopslag

7 Algemene informatie Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing In deze gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van de optipoint 410 entry S V6.0 en zijn functies. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor veilig en correct gebruik van de optipoint 410 entry S V6.0. Volg deze instructies nauwkeurig op. Daarmee voorkomt u bedieningsfouten en kunt u uw multifunctionele toestel in het netwerk optimaal gebruiken. Iedere persoon die de optipoint 410 entry S V6.0 installeert, bedient of programmeert, moet deze gebruiksaanwijzing lezen en de aanwijzingen opvolgen. Deze gebruiksaanwijzing is gebruiksvriendelijk opgezet. U maakt stap voor stap kennis met de bediening van de optipoint 410 entry S V6.0. Taken voor de beheerder worden beschreven in een apart handboek. De beknopte gebruiksaanwijzing bevat een snelle uitleg van veelgebruikte functies. Productidentificatie De systeemgegevens van het toestel - productnaam en serienummer - vindt u op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel. Houd deze gegevens bij de hand als u vanwege een probleem of een defect aan het toestel contact opneemt met onze service. Service Voor uw eigen veiligheid raden we u aan de paragraaf met de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op zodat u zichzelf en anderen niet aan risico s blootstelt en ook het toestel niet beschadigt. De servicedienst van Siemens kan u alleen ondersteuning bieden bij problemen met of defecten aan het toestel zelf. Als u vragen hebt over het gebruik zal de leverancier of een netwerkbeheerder u graag verder helpen. Neem bij vragen over de telefoonaansluiting contact op met de netwerkaanbieder. Kies bij problemen met of defecten aan het toestel het service-telefoonnummer van uw land. 7

8 Algemene informatie Stap voor stap Aanwijzingen en symbolen n t s o Veiligheid Belangrijke informatie ter vermijding van persoonlijk letsel en schade aan het toestel is apart gemarkeerd, omdat het hierbij om belangrijke instructies voor correct gebruik van het toestel gaat. 7 Dit symbool duidt op gevaren. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van het toestel. Dit symbool verwijst naar het volgende: Belangrijke informatie voor correct gebruik van het toestel Belangrijke informatie die betrekking heeft op het verschil in gebruik als SingleLine- en als MultiLine-toestel. Symbolen in deze gebruiksaanwijzing De stappen die u moet uitvoeren, worden in de linkerkolom in logische volgorde grafisch weergegeven. De symbolen hebben de volgende betekenis: Hoorn opnemen. Hoorn opleggen. Gesprek voeren. Telefoonnummer of functiecode invoeren. dd Functiecode invoeren. u of v Insteltoetsen op het toestel indrukken. Toets indrukken. Oplichtende toets indrukken. Knipperende toets indrukken. 8

9 Inleiding Inleiding Overzicht De optipoint 410 entry S V6.0 is een modern multifunctioneel IP-toestel. Het toestel is bestemd voor aansluiting op een IP-netwerk. Het toestel kan niet direct op een ISDN-centrale of het openbare telefoonnetwerk worden aangesloten. In deze gebruiksaanwijzing wordt het gebruik beschreven van een optipoint 410 entry S V6.0 die is aangesloten op de Siemens HiPath 3000/4000. Enkele functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn alleen beschikbaar in combinatie met de HiPath 3000/4000. Als u de optipoint 410 entry S V6.0 niet in een HiPath 3000/4000-omgeving gebruikt, vraagt u de benodigde gebruiksaanwijzing aan via het servicepersoneel. De optipoint 410 entry S V6.0 maakt spraakcommunicatie mogelijk via het standaardprotocol IP (Internet Protocol). Het toestel is compatibel met de signalerings-stack conform de specificatie in het SIP-protocol (Session Initiation Protocol). U kunt de optipoint 410 entry S V6.0 gebruiken als een normaal toestel. Het enige verschil is dat uw gesprekken worden getransporteerd via een datanetwerk. Het toestel is uitgerust met een Ethernet-interface zodat u met behulp van het TCP/IP-protocol zowel via uw eigen intranet als via het wereldwijde internet kunt telefoneren. Daarnaast ondersteunt de optipoint 410 entry S V6.0 andere standaardprotocollen voor optimalisering van de data- en spraakoverdracht en het vereenvoudigen van het toestelbeheer. Het servicepersoneel kan bijvoorbeeld updates van de toestelsoftware of functie-uitbreidingen downloaden via een FTP-server op de optipoint 410 entry S V6.0. Dankzij het grote aantal functies en de programmeerbare toetsen kunt u de optipoint 410 entry S V6.0 aanpassen aan vrijwel alle individuele wensen en eisen. Toesteltypes Het servicepersoneel of de beheerder kan de optipoint 410 entry S V6.0 als volgt configureren: als SingleLine-toestel met één lijn. als MultiLine-toestel met meerdere lijnen. 9

10 Bediening van het toestel Bediening van het toestel Bedieningsveld optipoint 410 entry S V6.0 Luidspreker voor meeluisteren Hoorn Toetsen voor Toestelinstellingen Lampjes 8 functietoetsen met variabele programmering Kiestoetsen Functies Luidspreker Nummerherhaling Kiezen met opgelegde hoorn 8 functietoetsen, programmeerbaar op twee niveaus Oproepomleiding, ruggespraak, doorverbinden, makelen (wisselgesprek), wachtstand Oproepomleiding Conferentie Volume en melodie van belsignaal variabel Gelijktijdig oproepsignaal als oproepen op meerdere toestellen binnenkomen 10

11 Bediening van het toestel Standaard-telefoonfuncties Alle functies die in deze paragraaf worden beschreven, zijn zowel op een SingleLine- als een MultiLine-toestel beschikbaar. Telefoonnummers worden gekozen via het toetsenblok. Voor het kiesproces kunt u kiezen tussen een normaal telefoonnummer (E.164-telefoonnummer) of een URL. Het E.164-nummer van een toestel en het aanmeldnummer voor de gebruikersmobiliteit kan maximaal 20 cijfers lang zijn. Overige nummers, bijvoorbeeld de te kiezen telefoonnummers, kunnen maximaal 24 tekens lang zijn. Kiesondersteuning en comfortfuncties kunnen worden geactiveerd met individueel programmeerbare functietoetsen. Hier volgen enkele voorbeelden van kiesondersteuning en comfortfuncties: Nummerherhaling Naamkiezen Microfoon uit Laatstgekozen nummer herhalen MultiLine-functies Enkele functies zijn alleen beschikbaar op uw toestel als het servicepersoneel het configureert voor een aansluiting met meerdere lijnen. Voorbeelden van speciale functies voor MultiLine-toestellen zijn: Via lijntoets kiezen Handmatige wachtstand Prioriteit bij meerdere lijnen Optische signalering van status van lijntoets Snelkiestoets De meeste functies zijn beschikbaar op zowel SingleLine- als Multi- Line-toestellen. Er zijn echter kleine verschillen in de werking. In deze gebruiksaanwijzing worden deze verschillen altijd beschreven in de paragraaf waarin een functie voor het SingleLine-toestel wordt behandeld. 11

12 Inkomende oproepen Stap voor stap Inkomende oproepen Basisfuncties Oproep beantwoorden Het toestel gaat over. n Hoorn opnemen. u of v Gespreksvolume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Meeluisteren tijdens een gesprek U kunt andere personen in het vertrek bij het gesprek betrekken. Laat uw gesprekspartner weten dat u de luidspreker hebt ingeschakeld. Voorwaarde: u voert een gesprek. De functie "Luidspreker" is geconfigureerd, zie pagina 26. Functie "Luidspreker" inschakelen Luidspreker Toets indrukken. De LED brandt, de luidspreker is ingeschakeld. Functie "Luidspreker" uitschakelen Luidspreker Toets indrukken. De LED gaat uit, de luidspreker is uitgeschakeld. 12

13 Inkomende oproepen Stap voor stap Microfoon uit inschakelen tijdens een gesprek U kunt ruggespraak houden met andere personen in de ruimte zonder dat uw gesprekspartner kan meeluisteren. Voorwaarde: u voert een gesprek. De functietoets "Microfoon uit" is geconfigureerd, zie pagina 31. Functie "Microfoon uit" inschakelen Microfoon uit Functietoets "Microfoon uit" indrukken. Lampje licht op, de microfoon in de hoorn is uitgeschakeld. Functie "Microfoon uit" uitschakelen Microfoon uit Annuleren Lijn t of n Functietoets "Microfoon uit" indrukken. Lampje dooft, de microfoon in de hoorn is ingeschakeld. Gesprek beëindigen Hoorn opleggen. Functietoets "Annuleren" indrukken als deze toets is geconfigureerd ( pagina 31). Het gesprek wordt beëindigd. Oproep op lijntoets overnemen Voorwaarde: Op uw toestel is een lijntoets met eigen telefoonnummer ingesteld (servicepersoneel vragen). Het toestel gaat over. Lampje van de lijntoets knippert snel. Hoorn opnemen. Lijntoets indrukken. Lampje licht op. 13

14 Uitgaande oproepen Stap voor stap Uitgaande oproepen Opbellen Luidspreker n p t p n Alle functies die in deze paragraaf worden beschreven, zijn zowel op een SingleLine- als een MultiLine-toestel beschikbaar. Met opgenomen hoorn kiezen Hoorn opnemen. Telefoonnummer invoeren. Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet: Hoorn opleggen. Met opgelegde hoorn kiezen Telefoonnummer invoeren. Na afloop van de automatische kiestimer (zie pagina 28) wordt het nummer gekozen. Gesprekspartner meldt zich via de luidspreker: Hoorn opnemen. Er wordt niet opgenomen of het toestel is bezet: Toets indrukken. Lampje dooft. Als u een nummerplan gebruikt en Direct kiezen hebt ingesteld (zie pagina 28), dan wordt automatisch gekozen zodra de ingevoerde tekenreeks overeenkomt met een vermelding in het nummerplan. 14

15 Uitgaande oproepen Stap voor stap Lijn Nummerherhaling p n n Via lijntoets kiezen Voorwaarde: Op uw toestel is een lijntoets met eigen telefoonnummer ingesteld (servicepersoneel vragen). Lijntoets indrukken. De LED brandt. Telefoonnummer invoeren. Hoorn opnemen. Als u de hoorn opneemt of een nummer kiest met opgelegde hoorn, wordt de hoofdlijn of de eerstvolgende vrije lijn direct belegd. Nummerherhaling Voorwaarde: De functietoets "Nummerherhaling" is geconfigureerd, zie pagina 31. Elk laatstgekozen telefoonnummer wordt automatisch opgeslagen voor de nummerherhaling. Hoorn opnemen. Functietoets "Nummerherhaling" indrukken. Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gekozen. 15

16 Uitgaande oproepen Stap voor stap Naamkiezen U kunt vaak gebruikte telefoonnummers onder een functietoets opslaan. Er zijn twee soorten naamkiezen: Naamkiezen: direct een telefoonnummer kiezen, zie pagina 16. Uitgebreid naamkiezen: direct een telefoonnummer kiezen met kiesstuurfuncties, zie pagina 17. Naamkiezen gebruiken evtl. Shift Naamkiezen n U kunt de functie "Naamkiezen" ook op het tweede niveau van een functietoets opslaan, zie pagina 25. Voorwaarde: De functietoets "Naamkiezen" met het bijbehorende telefoonnummer is geconfigureerd, zie pagina 26. U kunt de functie "Naamkiezen" alleen op het tweede niveau programmeren als de functietoets "Shift" is geconfigureerd, zie pagina 25. Hoorn opnemen. Toets "Shift" indrukken. Functietoets "Naamkiezen" indrukken. Het opgeslagen telefoonnummer wordt gekozen. 16

17 Uitgaande oproepen Stap voor stap evtl. Shift Uitgebreid naamkiezen n Uitgebreid Naamkiezen gebruiken U kunt de functie "Uitgebreid naamkiezen" ook op het tweede niveau van een functietoets opslaan, zie pagina 25. De functie "Uitgebreid naamkiezen" is te vergelijken met gewoon naamkiezen. Het verschil is dat bij uitgebreid naamkiezen op willekeurige plaatsen in de reeks kiestekens stuurfuncties kunnen worden ingevoegd. De HiPath 3000/4000 herkent automatisch of de cijfers verwijzen naar een telefoonnummer of een URL. Stuurfunctie OK Pause Consult Clear Voorwaarde: De functietoets "Uitgebreid naamkiezen" met het bijbehorende telefoonnummer en betreffende kiesstuurtekens is geconfigureerd, zie pagina 26. U kunt de functie "Uitgebreid naamkiezen" alleen op het tweede niveau programmeren als de functietoets "Shift" is geconfigureerd, zie pagina 25. Hoorn opnemen. Actie tijdens het kiezen Heft bijvoorbeeld de automatische kiestimer op en kiest direct. Na deze stuurfunctie volgt een wachttijd van 3 seconden voordat de tekens worden verzonden. Ruggespraak bij optipoint 410 entry niet mogelijk. Kan als verbreektoets worden gebruikt als alleen deze opdracht is ingevoerd. Toets "Shift" indrukken. Functietoets "Uitgebreid naamkiezen" indrukken. Het opgeslagen telefoonnummer met het desbetreffende kiesstuurteken wordt gekozen. 17

18 Niet storen Stap voor stap Niet storen Als u niet wilt worden gestoord door het oproepsignaal van een inkomende oproep, kunt u het belsignaal uitschakelen. U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden: Belsignaal uitschakelen, zie pagina 18 Niet storen activeren, zie pagina 19 Toestel blokkeren, zie pagina 19 Belsignaal uitschakelen Voorwaarde: De functietoets "Belsignaal uit" moet zijn geconfigureerd, zie pagina 31. Functie "Belsignaal uit" inschakelen Belsignaal uit Functietoets "Belsignaal uit" indrukken. De LED brandt. Inkomende oproepen worden gesignaleerd door het knipperen van de LED "Belsignaal uit". Functie "Belsignaal uit" uitschakelen Belsignaal uit Functietoets "Belsignaal uit" indrukken. De LED gaat uit. Belsignaal uit n Oproep beantwoorden Alleen de LED knippert. Hoorn opnemen. 18

19 Niet storen Stap voor stap Niet storen activeren Voorwaarde: De functietoets "Niet storen" is geconfigureerd, zie pagina 31. Functie "Niet storen" inschakelen Niet storen Functietoets "Niet storen" indrukken. De LED brandt. Bij een inkomende oproep hoort de beller het bezetteken. Functie "Niet storen" uitschakelen Niet storen Functietoets "Niet storen" indrukken. De LED gaat uit. Toestel blokkeren Met deze menuoptie blokkeert u uw toestel. Onbevoegden kunnen niet met uw toestel telefoneren of uw gebruikersinstellingen wijzigen. Voorwaarde: De functietoetsen "Toestel blokkeren" en "Bevestigen" zijn geconfigureerd, zie pagina 26. U kunt het toestel alleen blokkeren als u een gebruikerswachtwoord hebt ingesteld, zie pagina 24. Functie "Toestel blokkeren" inschakelen Toestel blokkeren Functietoets "Toestel blokkeren" indrukken. De LED brandt. Toestel blokkeren Bevestigen p Functie "Toestel blokkeren" uitschakelen Functietoets "Toestel blokkeren" indrukken. Gebruikerswachtwoord invoeren. Functietoets "Bevestigen" indrukken. Het toestel is niet meer geblokkeerd. 19

20 Hot- en warmline-functie Stap voor stap Hot- en warmline-functie Het servicepersoneel kan voor uw toestel of een speciaal toestel een hotline of een warmline configureren. Als de hoorn van het toestel wordt opgenomen of als de luidsprekertoets wordt ingedrukt, wordt bij een hotline direct of bij een warmline na verloop van een ingestelde tijd een ingesteld telefoonnummer gekozen. Voorbeelden: Het toestel in de lift kiest direct het telefoonnummer van de receptie. Een toestel bij een bed van een patiënt kiest bijvoorbeeld na een minuut, als geen ander nummer is gekozen, het telefoonnummer van de afdeling. 20

21 Toestelinstellingen Stap voor stap Toestelinstellingen Tijdelijk volume van belsignaal u of v Voorwaarde: Het toestel gaat over Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Tijdelijk volume van hoorn u of v Voorwaarde: u voert een gesprek. Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Meer instellingen kunt u via de webinterface vastleggen pagina

22 Webinterface Stap voor stap Webinterface Algemeen De optipoint 410 entry S V6.0 is voorzien van een HTTPwebserver waarmee inhoud van het telefoontoestel kan worden afgebeeld op een webbrowser van een PC die is geïntegreerd in het LAN ("Webbased Management Tool"). Hiervoor moeten de IP-gegevens van de optipoint 410 entry S V6.0 en de PC correct zijn geconfigureerd. User Schermen van de webinterface bevatten de volgende bedieningselementen: Op link klikken om naar de desbetreffende pagina te gaan. Op knop klikken om de wijzigingen in het scherm toe te passen. Hiermee worden de wijzigingen van kracht in de optipoint 410 entry S V6.0. Op knop klikken om wijzigingen in het scherm ongedaan te maken en bestaande waarden van de optipoint 410 entry S V6.0 te herstellen. Op knop klikken om een actie uit te voeren (geldt ook voor "Save", "Download", "Invoke" en "Restart"). Bij een fout verschijnt een foutmelding. Optie kiezen uit keuzelijst. Op selectievakje klikken om een functie te activeren/deactiveren. 22

23 Webinterface Voorbereiding Webinterface openen U activeert de interface door een webbrowser te openen en de volgende URL in te voeren: https://[ip-adres van het toestel] Waarbij [IP-adres van het toestel] staat voor het IP-adres van de optipoint 410 entry S V6.0 die u wilt afbeelden. Bevestig zonodig de volgende opmerking met "Ja": De beginpagina verschijnt: 23

24 Webinterface Op "User" klikken. Voer het gebruikerswachtwoord voor het optipoint 410 entry S V6.0-toestel in en klik op "Login". Standaardwaarde: Menustructuur Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. Change user password 24

25 Webinterface Function keys Phone Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. 25

26 Webinterface Functietoets selecteren Een lijst met alle mogelijke functies die u onder een toets kunt programmeren, vindt u op pagina 31. Functietoets "Loudspeaker" Functietoets "Selected dialing" Functietoets "Phone lock" Functietoets "Repertory dial" 26

27 Webinterface Infomelding De geselecteerde functies worden geprogrammeerd onder de gewenste functietoetsen. Country Settings Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. 27

28 Webinterface Audio Settings Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. Call-related parameters Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken voor meer informatie over het veld. 28

29 Webinterface Alfabetische referentie In deze verklarende woordenlijst vindt u de basisinformatie die een beheerder nodig heeft om op de optipoint 410 entry S V6.0 taken voor de configuratie en foutopsporing uit te voeren. In het hoofdstuk "Alfabetische referentie" worden de termen die in de menu s voorkomen, op alfabetische volgorde beschreven. De pictogrammen leiden naar de procesbeschrijvingen: Bediening op de optipoint 410 entry S V6.0 Bediening via de webinterface Hierna komt het hoofdstuk "Afkortingen en vaktermen". Append codes Appendcodes zijn stuurfuncties die op willekeurige plaatsen in de kiestekenreeks worden geaccepteerd. U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden: Functie OK Clear Consult Pause pagina 26 Auto-dial timer Tijdvenster (in seconden) tussen invoer van het laatste cijfer en het begin van de kiesprocedure. Minimale waarde: 1 Maximale waarde: 8 Standaardwaarde: 6 pagina 28 Country Betekenis Tekens die volgen op deze functie, worden verzonden in de vorm van DTMF-signalen als er een verbinding bestaat. Bestaande verbinding op deze plaats verbreken. Bij optipoint 410 entry niet mogelijk Na deze functie volgt een wachttijd van 3 seconden voordat de tekens worden verzonden. Selecteer in de keuzelijst het land waarin de optipoint 410 entry S V6.0 wordt gebruikt. Landspecifieke instellingen bijvoorbeeld voor het belsignaal of de bezettoon worden hierdoor toegepast. U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden: United States Germany France Italy Spain Austria Switzerland 29

30 Webinterface Belgium United Kingdom Argentina Brazil Luxembourg Netherlands Portugal Poland Czech Republic DND pagina 27 Hier staat u toe dat een gebruiker de functie Niet storen activeert. pagina 28 Handset Volume Volume van de hoorn instellen. Minimale waarde: 1 (zacht) Maximale waarde: 8 (luid) Standaardwaarde: 4 pagina 28 Idle dialing mode Deze functie moet u alleen wijzigen als u een kiesplan gebruikt (wordt geconfigureerd door het servicepersoneel). Als de functie is vrijgegeven, hebt u de keuze uit twee instellingen: Context (normaal kiezen) Hot Keypad (direct kiezen) De standaardinstelling is Context. Bij deze instelling moet u als u met opgelegde hoorn kiest, de luidsprekertoets indrukken of wachten tot de kiesvertraging is afgelopen om de verbinding tot stand te brengen. Als Hot Keypad is ingesteld, wordt automatisch gekozen zodra de ingevoerde tekenreeks overeenkomt met een vermelding in het kiesplan. pagina 28 Key Click Volume Het volume van een klik op de kiestoetsen instellen. Minimale waarde: 1 (zacht) Maximale waarde: 8 (luid) Standaardwaarde: 2 pagina 28 30

31 Webinterface Loudspeaker Volume Volume van de luidspreker instellen op de optipoint 410 entry S V6.0. Minimale waarde: 1 (zacht) Maximale waarde: 8 (luid) Standaardwaarde: 2 pagina 28 Melody Melodie van belsignaal bij inkomende oproepen instellen. Minimale waarde: 1 (melodie 1) Maximale waarde: 8 (melodie 8) Standaardwaarde: 2 pagina 28 Parameters voor "Phone lock" Selecteren om het toestel te blokkeren (alleen mogelijk als een gebruikerswachtwoord is ingesteld pagina 24) pagina 26 Parameters voor "Repertory dial" Voer hier de stuurfuncties in die op willekeurige plaatsen in de kiestekenreeks worden geaccepteerd, zie pagina 29. pagina 26 Parameters voor "Selected dialing" Voer hier het telefoonnummer in voor naamkiezen. pagina 26 Ringer Volume Volume van het belsignaal instellen. Minimale waarde: 1 (zacht) Maximale waarde: 8 (luid) Standaardwaarde: 3 pagina 28 Select a function Kies hier de gewenste functies van de functietoetsen op het eerste en tweede niveau. U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden: 31

32 Webinterface Functietoets Clear definition 1 (wissen) Selected dialing 1 (naamkiezen) Repeat dialing (nummerherhaling) Voice Messages (spraakberichten) Loudspeaker (luidspreker) Mute (microfoon uit) Ringer off (belsignaal uit) Shift (niveau) Phone lock (toestel blokkeren) Do not disturb (niet storen) Group pickup (oproepovername) Repertory dial 1 (uitgebreid naamkiezen) Line (lijn) DSS (snelkiestoets) Feature toggle (alg. functie) Quit (verbreken) Confirm/Tick Key (bevestigen) Callback Cancel Callbacks 1) Functietoetsen hebben twee niveaus. pagina 25 Beschrijving Huidige belegging wissen. Functietoets als toets Naamkiezen instellen en telefoonnummer programmeren. Functietoets als toets voor nummerherhaling instellen. De weergave van spraakberichten onder de functietoets programmeren. Speciale functies HiPath 3000/4000. Functietoets als luidsprekertoets instellen. Microfoon uitschakelen programmeren onder de functietoets. In-/uitschakelen van het belsignaal onder de functietoets programmeren. Activeren van het tweede toetsniveau onder de functietoets programmeren. Blokkeren en deblokkeren van het toestel onder functietoets programmeren. "Niet storen" in- en uitschakelen onder een functietoets programmeren. Aannemen van oproepen voor uw oproepovernamegroep onder de functietoets programmeren. Speciale functies HiPath 3000/4000. Functietoets als toets voor uitgebreid naamkiezen instellen en telefoonnummer met stuurfunctie programmeren. Functietoets als lijntoets programmeren (wordt door servicepersoneel ingesteld). Speciale functies HiPath 3000/4000. Functietoets als snelkiestoets programmeren (wordt door servicepersoneel ingesteld). Speciale functies HiPath 3000/4000. Functietoets om een gesprek te beëindigen. Om ingevoerde gegevens te bevestigen. Functietoets voor terugbelwens. Speciale functies HiPath 3000/4000. Alle terugbelwensen wissen. Speciale functies HiPath 3000/

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint

Nadere informatie

Documentatie. OpenScape Voice OpenStage 60, OpenStage 60 G OpenStage 80, OpenStage 80 G OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing

Documentatie. OpenScape Voice OpenStage 60, OpenStage 60 G OpenStage 80, OpenStage 80 G OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing Documentatie OpenScape Voice OpenStage 60, OpenStage 60 G OpenStage 80, OpenStage 80 G OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Documentatie HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage Key Module 40 OpenStage Bezetlampenveld 40 Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. Gebruiksaanwijzing

Documentatie. HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. Gebruiksaanwijzing Documentatie HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Documentatie HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 40, OpenStage 40 G OpenStage Key Module 40 OpenStage Busy Lamp Field 40 Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 60/60 G, OpenStage 80/80 G OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing

Documentatie. HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 60/60 G, OpenStage 80/80 G OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing Documentatie HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 60/60 G, OpenStage 80/80 G OpenStage Key Module Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike informatie

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

OpenStage 15/15G, OpenStage Key Module 15 HiPath 3000, OpenScape Business, OpenScape Office. Gebruiksaanwijzing A31003-S2000-U134-10-5419

OpenStage 15/15G, OpenStage Key Module 15 HiPath 3000, OpenScape Business, OpenScape Office. Gebruiksaanwijzing A31003-S2000-U134-10-5419 OpenStage 15/15G, OpenStage Key Module 15 HiPath 3000, OpenScape Business, OpenScape Office Gebruiksaanwizing A31003-S2000-U134-10-5419 Our Quality and Environmental Management Systems are implemented

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding 11/2009 Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 280. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen. Controleer

Nadere informatie

Aastra 6739i. SIP-telefoon Gebruiksaanwijzing. Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510

Aastra 6739i. SIP-telefoon Gebruiksaanwijzing. Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510 Aastra 6739i SIP-telefoon Gebruiksaanwijzing Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510 Welkom bij Aastra Hartelijk bedankt, dat u voor een product van Aastra hebt gekozen.

Nadere informatie

11/2009-1 - Versie 1

11/2009-1 - Versie 1 11/2009-1 - Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 286 of. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen.

Nadere informatie

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / cover_front_newton.fm / 03.08.2011

Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / cover_front_newton.fm / 03.08.2011 Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / cover_front_newton.fm / 03.08.2011 1 Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / Intro.fm / 03.08.2011 Gigaset DE410 IP PRO een toestel

Nadere informatie

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½òÃ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Model KX-TGP550 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van

Nadere informatie

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP / C475 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½Ã V INT 1 15.01.08 09:45 INT SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

C530 IP. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

C530 IP. Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! C530 IP Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk. Ga voor meer informatie

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk. Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.

Nadere informatie

Avaya IP Deskphones 9620/9620L, 9630, 9640, 9650/ 9650C connected to Integral Enterprise

Avaya IP Deskphones 9620/9620L, 9630, 9640, 9650/ 9650C connected to Integral Enterprise IP Telephony Contact Centers Mobility Services Avaya IP Deskphones 9620/9620L, 9630, 9640, 9650/ 9650C connected to Integral Enterprise Bedienungsanleitung Operating Gebruiksanwijzing instructions Versie

Nadere informatie

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1 Snom gebruikershandleiding @COM Business Manager v1.3 Versie 7.1.35-04 pagina 1 Copyright Uit deze handleiding mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing SmartLine D710 / D720 Gebruiksaanwijzing De SmartLine D710 / D720: overzicht De bedieningselementen De SmartLine D710 / D720: overzicht Tekens en symbolen in het display De geactiveerde functies worden

Nadere informatie

Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr.

Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr. Pure IP-PBX Bedieningshandleiding Modelnr. KX-TDE100 KX-TDE200 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Pure IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL75 WLAN. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie