HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing

2 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0 voldoen aan de Europese Norm EN waarin de veiligheid van IT-apparatuur, inclusief elektronische bureau-apparatuur is geregeld. Bij de ontwikkeling van dit toestel is grote nadruk gelegd op veiligheid om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Het gevaar bestaat altijd dat kinderen kleine voorwerpen inslikken. Bij het optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel kunnen dit de stekkers van de telefoonkabel zijn. Houd deze voorwerpen buiten bereik van kinderen. Gebruik alleen de geleverde transformator en de speciale LAN-aansluitkabel. Probeer nooit de behuizing van de transformator te openen. Onderhoud van het toestel Het toestel niet in badkamers en dergelijke gebruiken. Het toestel is niet spatwaterbestendig. Trek voordat u de LAN- aansluitkabel aansluit of loshaalt, de stekker van de transformator uit de contactdoos. Het toestel mag niet in aanraking komen met kleurafgevende of agressieve vloeistoffen, zoals thee, koffie, sappen of frisdranken. Plaats van het toestel Gebruik het toestel in een gecontroleerde omgeving met een temperatuurbereik tussen 5 C en 40 C. Houd voor een goede geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren het bereik voor de microfoon vrij (voor rechts). De optimale afstand voor handsfree telefoneren is 50 cm. Plaats het toestel niet in een ruimte met hoge stofontwikkeling; dit kan de levensduur van het toestel aanzienlijk verkorten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonnestralen of andere warmtebronnen> Hierdoor kunnen de elektronische componenten en de kunststof behuizing beschadigen. Gebruik het toestel niet in omgeving met dampvorming (bijv. badkamer). 2

3 Veiligheidsvoorschriften Belangrijke informatie Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat! Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk en leidt tot het vervallen van de garantie en het CE-keurmerk. Maak het toestel of een uitbreidingsconsole nooit open! Raadpleeg een deskundige in geval van problemen. Dit document bevat slechts een algemene beschrijving respectievelijk een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn respectievelijk die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens AG of van de respectievelijke eigenaren. Conformiteitsmarkeringen De CE-markering geeft aan dat het toestel voldoet aan EU-richtlijn 1999/5/EG. Dit apparaat is geproduceerd onder een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001). Dit proces staat garant voor een minimaal verbruik van primaire grondstoffen en energie, alsmede voor een minimale hoeveelheid productieafval. Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten. De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger. Deze hiervoor aangehaalde vermeldingen zijn uitsluiten geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie worden verkocht en worden geïnstalleerd en die voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. In landen buiten de Europese Unie kunnen daarvan afwijkende verordeningen voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing zijn. 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Onderhoud van het toestel Plaats van het toestel Belangrijke informatie Conformiteitsmarkeringen Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing Correct gebruik Productidentificatie Echo-effect Service Aanwijzingen en symbolen Veiligheid Symbolen in dit handboek Inleiding Overzicht Uitrusting Toesteltypes Opbouw van de optipoint 410/420 economy/economy plus/standard. 14 Display en dialoogtoetsen Toetsenblok Programmeerbare toetsen Besturingstoetsen Het toestel bedienen via het display Standaard-telefoonfuncties Functies kiezen Inkomende oproepen Oproep via hoorn beantwoorden Oproep aannemen met opgelegde hoorn (handsfree telefoneren). 20 Gesprek beëindigen Omschakelen op handsfree telefoneren Naar de hoorn omschakelen Meeluisteren in het vertrek tijdens het gesprek Oproep weigeren In de wachtstand zetten Menu gebruiken Gesprek doorverbinden

5 Inhoudsopgave Opbellen Kiezen na beleggen van de lijn Kiezen voor beleggen van de lijn DTMF-toonkiezen Bellerslijsten Bellerslijsten openen Toets voor "Gemiste oproepen" Toets voor nummerherhaling Ruggespraak bij een tweede gesprekspartner Ruggespraak activeren Ruggespraak beëindigen Wisselgesprek houden met twee deelnemers Kiesondersteuning Met naamkiestoets kiezen Automatische kiesvertraging gebruiken Verkort kiezen Notitieboekfuncties gebruiken Toetsen voor uitgebreid naamkiezen gebruiken Belsignaal uitschakelen Niet storen activeren Niet storen in-/uitschakelen Niet storen in-/uitschakelen met functietoets Individuele instellingen van het toestel Setup-menu openen Instellingen Configuratie Landinstellingen Taal Datum/tijd Gespreksduur Gesprek doorverbinden Gesprek verbinden Contrast Kiesmodus Oproepweergave Zomertijd Automatische kiestimer Wachttoon Wachtstand muziek Niet storen Wachttoon Opties voor rusttoestand Tijdlimiet bij inactief Oproepoverzicht van DSM Type USB-toetsenbord

6 Inhoudsopgave Symbolen weergeven in plaats van tekst Opties voor kiezen met opgelegde hoorn Melding voor gemiste oproepen onderdrukken Oproep tijdens het kiezen weigeren Lokale functies Verkort kiezen Gebruikerspassword Toestel blokkeren Geheugen Functietoetsen programmeren Voorbeeld 1: de functie "Mute" onder een functietoets programmeren Voorbeeld 2: Uitgebreid naamkiezen programmeren onder functietoets Voorbeeld 3: telefoonnummer/naam onder functietoets programmeren Functietoetsen gebruiken Audio-instellingen Volume van luidspreker Volume van beltoon Belsignaal Volume van hoorn Volume van headset Akoestiek Klikvolume Het toestel bedienen met de optipoint display module Display bedienen Beginscherm van het oproepoverzicht Schakelen tussen displays Display Toepassingen Inkomende oproep Inkomende oproep in rustmodus Oproep aannemen Oproep afwijzen Belsignaal Gesprek in de wacht zetten Gesprek beëindigen Gemiste oproepen weergeven

7 Inhoudsopgave Opbellen Kiezen na beleggen van de lijn Kiezen voor beleggen van de lijn Gesprek beëindigen Kiezen vanuit Contacten Kiezen met naamkiestoetsen Uitgebreid naamkiezen Twee telefoongesprek tegelijkertijd voeren Ruggespraak Gesprek doorverbinden Een wisselgesprek- houden met twee deelnemers Nummerherhaling van laatstgekozen nummer Bellerslijsten Gekozen nrs Gemiste opr Ontvangen opr Niet storen Tekens invoeren Tekenmodus wijzigen Schakelen tussen overschrijf- en invoegmodus Op de Display Module navigeren Bedieningselementen selecteren en activeren Invoervelden Besturingstoetsen van het toestel Menu Setup in de Display Module Webinterface Algemeen Voorbereiding Menustructuur Change user password Function keys Functietoets selecteren Country Settings Language Settings Audio Settings Call-related parameters Alfabetische referentie Editors Tekst invoeren Tekens invoeren Bij tekstinvoer navigeren

8 Inhoudsopgave Bijlage Weergave in rustmodus Gebruikersmenu Toestelmenu Kiezen Verbindingsstatus Ruggespraakgesprek Inkomende gesprekken Meldingen en waarschuwingen Statusmeldingen Foutmeldingen Toetsen van een label voorzien Trefwoordenregister Alle belangrijke functies in één oogopslag

9 Algemene informatie Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing In deze gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van het toestel optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 en zijn functies. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor veilig en correct gebruik van het toestel. Volg deze instructies nauwkeurig op. U voorkomt zo bedieningsfouten en kunt uw multifunctionele toestel in het netwerk optimaal gebruiken. Iedere persoon die de optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0 installeert, bedient of programmeert, moet deze gebruiksaanwijzing lezen en de aanwijzingen opvolgen. Voor uw eigen veiligheid raden we u aan de paragraaf met de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op zodat u zichzelf en anderen niet aan risico s blootstelt en ook het toestel niet beschadigt. Deze gebruiksaanwijzing is gebruikersvriendelijk opgebouwd. Dit betekent dat u stap voor stap kennismaakt met de bediening van de optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0. In het begin worden de eenvoudige basisfuncties beschreven, vervolgens de instelling van alle bedrijfsparameters en aan het einde van de gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van alle extra functies. Taken voor de beheerder worden beschreven in een apart handboek. De beknopte gebruikershandleiding bevat een snelle en betrouwbare uitleg van veelgebruikte functies. Correct gebruik Het optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel is ontwikkeld voor spraakoverdracht en aansluiting op een LAN en moet worden geplaatst op een bureautafel. U kunt het toestel ook los gebruiken. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet-correct gebruik. Productidentificatie De systeemgegevens van het toestel - productnaam en serienummer - vindt u op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel. Houd deze gegevens bij de hand als u vanwege een probleem of een defect aan het toestel contact opneemt met onze service. 9

10 Algemene informatie Echo-effect In bepaalde omstandigheden hoort u bij het gebruik van het toestel een soms zeer duidelijke echo. De oorzaak hiervoor is niet een constructiefout of een andere fout van uw IP-toestel, maar het andere toestel. Als de echo zich bijvoorbeeld voordoet tijdens een telefonische conferentie, moet u eventueel de luidspreker en microfoons anders opstellen. Service De servicedienst van Siemens kan u alleen ondersteuning bieden bij problemen met of defecten aan het toestel zelf. Als u vragen hebt over het gebruik zal de leverancier of een netwerkbeheerder u graag verder helpen. Neem bij vragen over de telefoonaansluiting contact op met de netwerkaanbieder. Kies bij problemen met of defecten aan het toestel het service-telefoonnummer van uw land. Aanwijzingen en symbolen Veiligheid Belangrijke informatie voor het voorkomen van persoonlijk letsel en beschadiging van het toestel zijn duidelijk gemarkeerd daar dit belangrijke aanwijzingen zijn voor een correct gebruik. 7 Dit symbool duidt op gevaren. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van het toestel. Dit symbool verwijst naar het volgende: Belangrijke informatie voor correct gebruik van het toestel Bijzonder belangrijke informatie die betrekking heeft op het verschil in gebruik als SingleLine- en als MultiLine-toestel. 10

11 Algemene informatie n t s o Symbolen in dit handboek De stappen voor de bediening via het toestelmenu worden in de linkerkolom in logische volgorde grafisch weergegeven. De symbolen hebben de volgende betekenis: Hoorn opnemen. Hoorn opleggen. Gesprek voeren. Telefoonnummer of code invoeren. dd Code invoeren. u of v Afhankelijk van de modus een waarde verhogen of verlagen. Toets indrukken. Oplichtende toets indrukken. Knipperende toets indrukken. Kiezen? 02=Bellerslijsten : Keuzemogelijkheid wordt op het display weergegeven. Met toets : bevestigen. : Keuzemogelijkheid zoeken. Toetsen < > indrukken tot de optie op het scherm verschijnt. Dan met toets : bevestigen. 11

12 Inleiding Inleiding Overzicht Het optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel is een moderne multifunctionele IP-telefoon. Het toestel is bestemd voor aansluiting op een datanetwerk. Het wordt niet direct op een ISDNcentrale of het openbare netwerk aangesloten. In deze gebruiksaanwijzing wordt het gebruik beschreven van een optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel dat is aangesloten op de Siemens HiPath 3000/HiPath Enkele functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn alleen beschikbaar in combinatie met de HiPath 3000/ HiPath Als u het optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0-toestel niet in een HiPath 3000/HiPath 4000-omgeving gebruikt, vraagt u de benodigde gebruiksaanwijzing aan via het servicepersoneel. De optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 maakt spraakcommunicatie mogelijk via het standaardprotocol IP (Internet Protocol). Het toestel is compatibel met de signalerings-stack conform de specificatie in het SIP-protocol (Session Initiation Protocol). U kunt de optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 gebruiken als een normaal toestel. Het enige verschil is dat uw gesprekken worden doorgegeven via een datanetwerk. Het toestel is uitgerust met een ethernet-interface zodat met behulp van het TCP/IP-protocol zowel via uw eigen intranet als via het wereldwijde internet kunt telefoneren. Daarnaast ondersteunt de optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0 andere standaardprotocollen voor optimalisering van de data- en spraakoverdracht en het vereenvoudigen van het toestelbeheer. Het servicepersoneel kan bijvoorbeeld updates van de toestelsoftware of functie-uitbreidingen downloaden via een FTP-server op de optipoint 410/ 420 economy/economy plus/standard S V6.0. De optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 is voorzien van een tweeregelig display en bijzondere dialoogtoetsen waarmee u snel en eenvoudig navigeert door de menustructuur van de toestelsoftware. Dankzij het grote aantal functies en de programmeerbare toetsen kunt u de instelling van het toestel aanpassen aan uw individuele wensen en vereisten. 12

13 Uitrusting Tweeregelig alfanumeriek display Weergave van tijd en datum Handsfree-voorziening (niet bij optipoint 410/420 economy/ economy plus) en luidspreker Nummerherhaling en opslag van laatste 20 telefoonnummers Kiezen met opgelegde hoorn Menuteksten in landtaal 12 functietoetsen op twee niveaus programmeerbaar 3 dialoogtoetsen voor menubediening Programmering van telefoonnummers onder kiestoetsen Weergave van telefoonnummer of naam van beller Beveiliging van gebruikersinstellingen met wachtwoord Volume en toonreeks van belsignaal variabel Toesteltypes Inleiding Uw servicepersoneel of de beheerder kan de optipoint 410/420 economy/ economy plus/standard S V6.0 als SingleLine-toestel (met één lijn) configureren. 13

14 Inleiding Opbouw van de optipoint 410/420 economy/economy plus/standard Hier weergegeven op de optipoint 420 standard Luidspreker voor Meeluisteren Hoorn Verlicht grafisch display, 2 regels met elk 24 tekens Toetsenvelden Vrij programmeerbare 1 : Functietoetsen Toetsenvelden Vrij programmeerbare 1 functietoetsen Kiestoetsen Microfoon voor Handsfree telefoneren 2 Dialoogtoetsen voor bladeren naar functies Dialoogtoets voor bevestigen van functie Toetsen voor telefooninstellingen 1 Met automatische toetslabels 2 Niet economy en economy plus Eigenschappen van het optipoint 410/420-toestel, model economy en standard Functietoetsen Aansluiting van een uitbreidingsconsole Display regels x tekens Headsetaansluiting Mini-Switch bijv. PC-aansluiting Handsfree-voorziening Automatische toetslabels Toestel model optipoint 410 economy 4/8-2x optipoint 410 economy plus 4/8-2x optipoint 410 standard 4/8 2x24 - optipoint 420 economy 5/7-2x optipoint 420 economy plus 5/7-2x24 - optipoint 420 standard 5/7 2x24 14

15 Inleiding Display en dialoogtoetsen De optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 is voorzien van een tweeregelig display. In normaal bedrijf geeft dit display het rustmenu weer. 14: Centrale > Tijd en datum Telefoonnummer Vrij te bewerken weergave + Toestelmenu openen In het rustmenu wordt op de eerste regel de tijd en datum weergegeven en op de tweede regel het telefoonnummer of de naam. Voor de tweede regel kan de gebruiker in de configuratie een willekeurige naam instellen, bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de naam van het communicatieplatform. Het pijlsymbool ">" rechts van de tweede regel geeft aan dat het menu met meer functies wordt aangeboden. Als er statusmeldingen zijn, kunt u in deze regel door de meldingen bladeren. Als u instellingen wilt vastleggen, kunt u met de drie dialoogtoetsen <, >, : en de functietoets "Annuleren" in het hiërarchisch opgebouwde menusysteem navigeren. De menustructuur bestaat uit maximaal vier niveaus. Op de eerste regel wordt het geselecteerde menu in de menustructuur weergegeven, op de tweede regel de gekozen optie in dit menu. 15

16 Inleiding Toetsenblok Op het toetsenblok van de optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0-toestellen worden cijfers, letters en speciale tekens aangegeven. Afhankelijk van de invoermodus kunt u zowel cijfers en/of letters als speciale tekens invoeren door de desbetreffende toets zo vaak in te drukken tot het gewenste teken op het display verschijnt. Voorbeelden van alfanumerieke invoer zijn wachtwoorden, gebruikersnamen, FTP-downloadbestanden en hun padnamen. Als u bijvoorbeeld de letter "R" wilt invoeren, drukt u driemaal op de toets "7", want "R" staat op de derde plaats. Voor de letter "U" drukt u tweemaal op de toets "8". 16

17 Inleiding Programmeerbare toetsen De optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 is uitgerust met 12 functietoetsen die op twee niveaus kunnen worden geprogrammeerd (het wordt afgeraden de toetsen Annuleren en Shift anders te programmeren). Vijf van deze toetsen zijn op het eerste niveau al voorgeprogrammeerd: Bij optipoint 420-toestellen kunt u bovendien een naam toekennen aan de toets die dan automatisch wordt weergegeven. Luidspreker Nummerhaling Oproeplijst Afbreken 11 Shift-toets 12 Functietoets Functie 1 Luidspreker van toestel in-/uitschakelen 2 Een van de 20 laatstgekozen nummers opnieuw kiezen. 3 De laatste 20 gemiste oproepen weergeven, hierna zijn de functies Kiezen, Bewerken en Nummerherhaling mogelijk. 11 De huidige bedieningsstap afbreken. 12 Omschakelen naar het tweede toetsniveau Naast elke functietoets bevindt zich een lampje (LED) dat de status van de functie aangeeft. 17

18 Inleiding Besturingstoetsen De besturingstoetsen v en u bevinden zich links naast de kiestoetsen. Afhankelijk van de modus kunt u de volgende instellingen wijzigen: Modus v toets u toets Inkomende oproep Handsfree telefoneren (niet bij economy/ economy plus) Telefoneren met hoorn Instellingen via het configuratiemenu en "Audio-instellingen" Volume van het belsignaal verlagen Volume van de luidspreker op het toestel verlagen Volume van de luidspreker op de hoorn verlagen Volume van het belsignaal verhogen Volume van de luidspreker op het toestel verhogen Volume van de luidspreker op de hoorn verhogen Volume van luidspreker, hoorn, toetstoon en belsignaal en de toonreeks en melodie van het belsignaal regelen (bevestigen met :) 18

19 Het toestel bedienen via het display Het toestel bedienen via het display Alle functies van het optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0-toestel worden als statusonafhankelijke dialoogmenu s op het display aangeboden. Met de drie dialoogtoetsen kunt u door de aangeboden functies bladeren, de gewenste functies selecteren en activeren. Bovendien kunt u comfortfuncties programmeren onder functietoetsen, bijvoorbeeld naamkiesnummers of korte oproepen voor bepaalde processen. Als u de verbinding met het ingevoerde telefoonnummer tot stand wilt brengen, kunt u bijvoorbeeld de toets : indrukken. Met de toets < kunt u het telefoonnummer bewerken en corrigeren. Standaard-telefoonfuncties Telefoonnummers worden gekozen via het toetsenblok. Er worden normale telefoonnummers (E.164-nummers) gekozen. Het E.164-nummer van een toestel en het aanmeldnummer voor de gebruikersmobiliteit kan maximaal 20 cijfers lang zijn. Overige nummers, bijvoorbeeld de te kiezen telefoonnummers, kunnen maximaal 24 tekens lang zijn. Kiesondersteuning en comfortfuncties kunnen worden geactiveerd met individueel programmeerbare functietoetsen. Hier volgen enkele voorbeelden van kiesondersteuning en comfortfuncties: nummerherhaling Geselect. Kiezen Uitgebreid naamkiezen Verkort kiezen Handsfree Mute Laatstgekozen nummer herhalen De overige functies worden hoofdzakelijk via dialoogmenu s uitgevoerd. Functies kiezen Functies worden met de toetsen < of > geselecteerd en met de toets : bevestigd. Het pijlsymbool (>) in de tweede regel geeft aan dat er meer functies beschikbaar zijn. In de rustmodus worden geen menuopties aangeboden (geen prompt). Aan het einde van de menulijst kunt u met de toets > bladeren naar het begin van de lijst, aan het begin van de menulijst kunt u met de toets < naar het einde van de lijst bladeren. Nadat u een functie hebt geselecteerd met de toets : wordt u stap voor stap door de keuzeprocedure geleid totdat u alle parameters hebt ingevoerd. 19

20 Het toestel bedienen via het display Inkomende oproepen Het toestel gaat over (zie ook pagina 70). Als het telefoonnummer van de gesprekspartner wordt meegestuurd, verschijnt dit nummer op het display. Als u juist instellingen vastlegt op het toestel als er een oproep binnenkomt, wordt deze handeling onderbroken. Zodra het gesprek is beëindigd, keert het toestel automatisch terug naar het punt in de menustructuur waar u het voor het gesprek hebt verlaten. Oproep via hoorn beantwoorden n Hoorn opnemen. u of v Gespreksvolume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Oproep aannemen met opgelegde hoorn (handsfree telefoneren) Oproep beantwoorden? > Luidspreker Het toestel gaat over. De oproeper wordt weergegeven. : Bevestigen of Deze functie is niet beschikbaar bij de optipoint 410/420 economy/economy plus. Toets indrukken. Lampje licht op. Handsfree telefoneren. u of v Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Opmerkingen over handsfree telefoneren: Laat uw gesprekspartner weten dat u handsfree telefoneert. De handsfree-functie werkt beter naarmate het ontvangstvolume lager is ingesteld. Bij handsfree telefoneren bedraagt de optimale afstand tot het toestel circa 50 cm. 20

21 Het toestel bedienen via het display Luidspreker Verbreken of of Gesprek beëindigen Toets indrukken. Lampje dooft. Toets indrukken. > Verbinding verbreken? > : Selecteren en bevestigen. Als de verbinding wordt verbroken door de andere deelnemer, verschijnt op het display van het toestel de melding "Gewist". Omschakelen op handsfree telefoneren Deze functie is niet beschikbaar bij de optipoint 410/420 economy/economy plus. Luidspreker Luidspreker en t t Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn. Toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de hoorn opleggen. Vervolgens de toets loslaten. Gesprek voortzetten. Bij landinstelling USA Wanneer de landinstelling USA is, hoeft u bij omschakelen naar handsfree telefoneren de luidsprekertoets niet ingedrukt te houden, als u de hoorn oplegt. Toets indrukken. Hoorn opleggen en gesprek handsfree voortzetten. 21

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Documentatie HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage Key Module 40 OpenStage Bezetlampenveld 40 Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Documentatie HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 40, OpenStage 40 G OpenStage Key Module 40 OpenStage Busy Lamp Field 40 Gebruiksaanwijzing Communication for the open minded

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike informatie

Nadere informatie

Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / cover_front_newton.fm / 03.08.2011

Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / cover_front_newton.fm / 03.08.2011 Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / cover_front_newton.fm / 03.08.2011 1 Gigaset DE410 IP PRO / de / A31008-M2219-M101-1-5419 / Intro.fm / 03.08.2011 Gigaset DE410 IP PRO een toestel

Nadere informatie

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP / C475 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½Ã V INT 1 15.01.08 09:45 INT SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½òÃ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing SmartLine D710 / D720 Gebruiksaanwijzing De SmartLine D710 / D720: overzicht De bedieningselementen De SmartLine D710 / D720: overzicht Tekens en symbolen in het display De geactiveerde functies worden

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding 11/2009 Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 280. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen. Controleer

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

Belgacom Forum 500. Forum Phone 515, Forum Phone 525, Forum Phone 535. Gebruiksaanwijzing

Belgacom Forum 500. Forum Phone 515, Forum Phone 525, Forum Phone 535. Gebruiksaanwijzing Belgacom Forum 500 Forum Phone 515, Forum Phone 525, Forum Phone 535 Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk bedankt, dat u voor een product van Belgacom hebt gekozen. Ons product staat voor zeer

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon! Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk. Ga voor meer informatie naar www.gigaset.com.

Nadere informatie

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order Nr : 9504 404 20302 Datum : Januari 2001 De informatie in deze handleiding is zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik.

Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Onis 300 Onis 300 Vox Onis 300 Duo Vox! Laat handset(s) 24 uur op voor gebruik. Menuoverzicht U kunt met de Pilot-key aan de zijkant van de handset, in de menu's bladeren. Extra's VIP Melodie Functie p.25

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

11/2009-1 - Versie 1

11/2009-1 - Versie 1 11/2009-1 - Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 286 of. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen.

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage... 44 Toetscombinaties op het toestel... 44 Ondersteunde browsers... 45

Inhoudsopgave. Bijlage... 44 Toetscombinaties op het toestel... 44 Ondersteunde browsers... 45 T300 PRO T300 PRO nl / nl / A31008-M2212-R101-1x-5419 / userivz.fm / 12.11.2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Gigaset T500 PRO / Gigaset 300 PRO - Overzicht..................... 3 De gebruikersinterface............................................

Nadere informatie

FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING

FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING FAX-8360P GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie B DIT TOESTEL IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER, VOORZIEN EEN PASSENDE CONNECTOR. INFORMATIE OVER GOEDKEURING Brother wijst erop dat

Nadere informatie

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot... overtuigt van binnen én

Nadere informatie

mobile C65 CV65 CT65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile C65 CV65 CT65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie