HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing

2 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0 voldoen aan de Europese Norm EN waarin de veiligheid van IT-apparatuur, inclusief elektronische bureau-apparatuur is geregeld. Bij de ontwikkeling van dit toestel is grote nadruk gelegd op veiligheid om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen. Het gevaar bestaat altijd dat kinderen kleine voorwerpen inslikken. Bij het optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel kunnen dit de stekkers van de telefoonkabel zijn. Houd deze voorwerpen buiten bereik van kinderen. Gebruik alleen de geleverde transformator en de speciale LAN-aansluitkabel. Probeer nooit de behuizing van de transformator te openen. Onderhoud van het toestel Het toestel niet in badkamers en dergelijke gebruiken. Het toestel is niet spatwaterbestendig. Trek voordat u de LAN- aansluitkabel aansluit of loshaalt, de stekker van de transformator uit de contactdoos. Het toestel mag niet in aanraking komen met kleurafgevende of agressieve vloeistoffen, zoals thee, koffie, sappen of frisdranken. Plaats van het toestel Gebruik het toestel in een gecontroleerde omgeving met een temperatuurbereik tussen 5 C en 40 C. Houd voor een goede geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren het bereik voor de microfoon vrij (voor rechts). De optimale afstand voor handsfree telefoneren is 50 cm. Plaats het toestel niet in een ruimte met hoge stofontwikkeling; dit kan de levensduur van het toestel aanzienlijk verkorten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonnestralen of andere warmtebronnen> Hierdoor kunnen de elektronische componenten en de kunststof behuizing beschadigen. Gebruik het toestel niet in omgeving met dampvorming (bijv. badkamer). 2

3 Veiligheidsvoorschriften Belangrijke informatie Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat! Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk en leidt tot het vervallen van de garantie en het CE-keurmerk. Maak het toestel of een uitbreidingsconsole nooit open! Raadpleeg een deskundige in geval van problemen. Dit document bevat slechts een algemene beschrijving respectievelijk een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn respectievelijk die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens AG of van de respectievelijke eigenaren. Conformiteitsmarkeringen De CE-markering geeft aan dat het toestel voldoet aan EU-richtlijn 1999/5/EG. Dit apparaat is geproduceerd onder een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001). Dit proces staat garant voor een minimaal verbruik van primaire grondstoffen en energie, alsmede voor een minimale hoeveelheid productieafval. Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten. De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger. Deze hiervoor aangehaalde vermeldingen zijn uitsluiten geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie worden verkocht en worden geïnstalleerd en die voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. In landen buiten de Europese Unie kunnen daarvan afwijkende verordeningen voor het verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing zijn. 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Onderhoud van het toestel Plaats van het toestel Belangrijke informatie Conformiteitsmarkeringen Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing Correct gebruik Productidentificatie Echo-effect Service Aanwijzingen en symbolen Veiligheid Symbolen in dit handboek Inleiding Overzicht Uitrusting Toesteltypes Opbouw van de optipoint 410/420 economy/economy plus/standard. 14 Display en dialoogtoetsen Toetsenblok Programmeerbare toetsen Besturingstoetsen Het toestel bedienen via het display Standaard-telefoonfuncties Functies kiezen Inkomende oproepen Oproep via hoorn beantwoorden Oproep aannemen met opgelegde hoorn (handsfree telefoneren). 20 Gesprek beëindigen Omschakelen op handsfree telefoneren Naar de hoorn omschakelen Meeluisteren in het vertrek tijdens het gesprek Oproep weigeren In de wachtstand zetten Menu gebruiken Gesprek doorverbinden

5 Inhoudsopgave Opbellen Kiezen na beleggen van de lijn Kiezen voor beleggen van de lijn DTMF-toonkiezen Bellerslijsten Bellerslijsten openen Toets voor "Gemiste oproepen" Toets voor nummerherhaling Ruggespraak bij een tweede gesprekspartner Ruggespraak activeren Ruggespraak beëindigen Wisselgesprek houden met twee deelnemers Kiesondersteuning Met naamkiestoets kiezen Automatische kiesvertraging gebruiken Verkort kiezen Notitieboekfuncties gebruiken Toetsen voor uitgebreid naamkiezen gebruiken Belsignaal uitschakelen Niet storen activeren Niet storen in-/uitschakelen Niet storen in-/uitschakelen met functietoets Individuele instellingen van het toestel Setup-menu openen Instellingen Configuratie Landinstellingen Taal Datum/tijd Gespreksduur Gesprek doorverbinden Gesprek verbinden Contrast Kiesmodus Oproepweergave Zomertijd Automatische kiestimer Wachttoon Wachtstand muziek Niet storen Wachttoon Opties voor rusttoestand Tijdlimiet bij inactief Oproepoverzicht van DSM Type USB-toetsenbord

6 Inhoudsopgave Symbolen weergeven in plaats van tekst Opties voor kiezen met opgelegde hoorn Melding voor gemiste oproepen onderdrukken Oproep tijdens het kiezen weigeren Lokale functies Verkort kiezen Gebruikerspassword Toestel blokkeren Geheugen Functietoetsen programmeren Voorbeeld 1: de functie "Mute" onder een functietoets programmeren Voorbeeld 2: Uitgebreid naamkiezen programmeren onder functietoets Voorbeeld 3: telefoonnummer/naam onder functietoets programmeren Functietoetsen gebruiken Audio-instellingen Volume van luidspreker Volume van beltoon Belsignaal Volume van hoorn Volume van headset Akoestiek Klikvolume Het toestel bedienen met de optipoint display module Display bedienen Beginscherm van het oproepoverzicht Schakelen tussen displays Display Toepassingen Inkomende oproep Inkomende oproep in rustmodus Oproep aannemen Oproep afwijzen Belsignaal Gesprek in de wacht zetten Gesprek beëindigen Gemiste oproepen weergeven

7 Inhoudsopgave Opbellen Kiezen na beleggen van de lijn Kiezen voor beleggen van de lijn Gesprek beëindigen Kiezen vanuit Contacten Kiezen met naamkiestoetsen Uitgebreid naamkiezen Twee telefoongesprek tegelijkertijd voeren Ruggespraak Gesprek doorverbinden Een wisselgesprek- houden met twee deelnemers Nummerherhaling van laatstgekozen nummer Bellerslijsten Gekozen nrs Gemiste opr Ontvangen opr Niet storen Tekens invoeren Tekenmodus wijzigen Schakelen tussen overschrijf- en invoegmodus Op de Display Module navigeren Bedieningselementen selecteren en activeren Invoervelden Besturingstoetsen van het toestel Menu Setup in de Display Module Webinterface Algemeen Voorbereiding Menustructuur Change user password Function keys Functietoets selecteren Country Settings Language Settings Audio Settings Call-related parameters Alfabetische referentie Editors Tekst invoeren Tekens invoeren Bij tekstinvoer navigeren

8 Inhoudsopgave Bijlage Weergave in rustmodus Gebruikersmenu Toestelmenu Kiezen Verbindingsstatus Ruggespraakgesprek Inkomende gesprekken Meldingen en waarschuwingen Statusmeldingen Foutmeldingen Toetsen van een label voorzien Trefwoordenregister Alle belangrijke functies in één oogopslag

9 Algemene informatie Algemene informatie Over deze gebruiksaanwijzing In deze gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van het toestel optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 en zijn functies. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor veilig en correct gebruik van het toestel. Volg deze instructies nauwkeurig op. U voorkomt zo bedieningsfouten en kunt uw multifunctionele toestel in het netwerk optimaal gebruiken. Iedere persoon die de optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0 installeert, bedient of programmeert, moet deze gebruiksaanwijzing lezen en de aanwijzingen opvolgen. Voor uw eigen veiligheid raden we u aan de paragraaf met de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op zodat u zichzelf en anderen niet aan risico s blootstelt en ook het toestel niet beschadigt. Deze gebruiksaanwijzing is gebruikersvriendelijk opgebouwd. Dit betekent dat u stap voor stap kennismaakt met de bediening van de optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0. In het begin worden de eenvoudige basisfuncties beschreven, vervolgens de instelling van alle bedrijfsparameters en aan het einde van de gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van alle extra functies. Taken voor de beheerder worden beschreven in een apart handboek. De beknopte gebruikershandleiding bevat een snelle en betrouwbare uitleg van veelgebruikte functies. Correct gebruik Het optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel is ontwikkeld voor spraakoverdracht en aansluiting op een LAN en moet worden geplaatst op een bureautafel. U kunt het toestel ook los gebruiken. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet-correct gebruik. Productidentificatie De systeemgegevens van het toestel - productnaam en serienummer - vindt u op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel. Houd deze gegevens bij de hand als u vanwege een probleem of een defect aan het toestel contact opneemt met onze service. 9

10 Algemene informatie Echo-effect In bepaalde omstandigheden hoort u bij het gebruik van het toestel een soms zeer duidelijke echo. De oorzaak hiervoor is niet een constructiefout of een andere fout van uw IP-toestel, maar het andere toestel. Als de echo zich bijvoorbeeld voordoet tijdens een telefonische conferentie, moet u eventueel de luidspreker en microfoons anders opstellen. Service De servicedienst van Siemens kan u alleen ondersteuning bieden bij problemen met of defecten aan het toestel zelf. Als u vragen hebt over het gebruik zal de leverancier of een netwerkbeheerder u graag verder helpen. Neem bij vragen over de telefoonaansluiting contact op met de netwerkaanbieder. Kies bij problemen met of defecten aan het toestel het service-telefoonnummer van uw land. Aanwijzingen en symbolen Veiligheid Belangrijke informatie voor het voorkomen van persoonlijk letsel en beschadiging van het toestel zijn duidelijk gemarkeerd daar dit belangrijke aanwijzingen zijn voor een correct gebruik. 7 Dit symbool duidt op gevaren. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van het toestel. Dit symbool verwijst naar het volgende: Belangrijke informatie voor correct gebruik van het toestel Bijzonder belangrijke informatie die betrekking heeft op het verschil in gebruik als SingleLine- en als MultiLine-toestel. 10

11 Algemene informatie n t s o Symbolen in dit handboek De stappen voor de bediening via het toestelmenu worden in de linkerkolom in logische volgorde grafisch weergegeven. De symbolen hebben de volgende betekenis: Hoorn opnemen. Hoorn opleggen. Gesprek voeren. Telefoonnummer of code invoeren. dd Code invoeren. u of v Afhankelijk van de modus een waarde verhogen of verlagen. Toets indrukken. Oplichtende toets indrukken. Knipperende toets indrukken. Kiezen? 02=Bellerslijsten : Keuzemogelijkheid wordt op het display weergegeven. Met toets : bevestigen. : Keuzemogelijkheid zoeken. Toetsen < > indrukken tot de optie op het scherm verschijnt. Dan met toets : bevestigen. 11

12 Inleiding Inleiding Overzicht Het optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel is een moderne multifunctionele IP-telefoon. Het toestel is bestemd voor aansluiting op een datanetwerk. Het wordt niet direct op een ISDNcentrale of het openbare netwerk aangesloten. In deze gebruiksaanwijzing wordt het gebruik beschreven van een optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel dat is aangesloten op de Siemens HiPath 3000/HiPath Enkele functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn alleen beschikbaar in combinatie met de HiPath 3000/ HiPath Als u het optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0-toestel niet in een HiPath 3000/HiPath 4000-omgeving gebruikt, vraagt u de benodigde gebruiksaanwijzing aan via het servicepersoneel. De optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 maakt spraakcommunicatie mogelijk via het standaardprotocol IP (Internet Protocol). Het toestel is compatibel met de signalerings-stack conform de specificatie in het SIP-protocol (Session Initiation Protocol). U kunt de optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 gebruiken als een normaal toestel. Het enige verschil is dat uw gesprekken worden doorgegeven via een datanetwerk. Het toestel is uitgerust met een ethernet-interface zodat met behulp van het TCP/IP-protocol zowel via uw eigen intranet als via het wereldwijde internet kunt telefoneren. Daarnaast ondersteunt de optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0 andere standaardprotocollen voor optimalisering van de data- en spraakoverdracht en het vereenvoudigen van het toestelbeheer. Het servicepersoneel kan bijvoorbeeld updates van de toestelsoftware of functie-uitbreidingen downloaden via een FTP-server op de optipoint 410/ 420 economy/economy plus/standard S V6.0. De optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 is voorzien van een tweeregelig display en bijzondere dialoogtoetsen waarmee u snel en eenvoudig navigeert door de menustructuur van de toestelsoftware. Dankzij het grote aantal functies en de programmeerbare toetsen kunt u de instelling van het toestel aanpassen aan uw individuele wensen en vereisten. 12

13 Uitrusting Tweeregelig alfanumeriek display Weergave van tijd en datum Handsfree-voorziening (niet bij optipoint 410/420 economy/ economy plus) en luidspreker Nummerherhaling en opslag van laatste 20 telefoonnummers Kiezen met opgelegde hoorn Menuteksten in landtaal 12 functietoetsen op twee niveaus programmeerbaar 3 dialoogtoetsen voor menubediening Programmering van telefoonnummers onder kiestoetsen Weergave van telefoonnummer of naam van beller Beveiliging van gebruikersinstellingen met wachtwoord Volume en toonreeks van belsignaal variabel Toesteltypes Inleiding Uw servicepersoneel of de beheerder kan de optipoint 410/420 economy/ economy plus/standard S V6.0 als SingleLine-toestel (met één lijn) configureren. 13

14 Inleiding Opbouw van de optipoint 410/420 economy/economy plus/standard Hier weergegeven op de optipoint 420 standard Luidspreker voor Meeluisteren Hoorn Verlicht grafisch display, 2 regels met elk 24 tekens Toetsenvelden Vrij programmeerbare 1 : Functietoetsen Toetsenvelden Vrij programmeerbare 1 functietoetsen Kiestoetsen Microfoon voor Handsfree telefoneren 2 Dialoogtoetsen voor bladeren naar functies Dialoogtoets voor bevestigen van functie Toetsen voor telefooninstellingen 1 Met automatische toetslabels 2 Niet economy en economy plus Eigenschappen van het optipoint 410/420-toestel, model economy en standard Functietoetsen Aansluiting van een uitbreidingsconsole Display regels x tekens Headsetaansluiting Mini-Switch bijv. PC-aansluiting Handsfree-voorziening Automatische toetslabels Toestel model optipoint 410 economy 4/8-2x optipoint 410 economy plus 4/8-2x optipoint 410 standard 4/8 2x24 - optipoint 420 economy 5/7-2x optipoint 420 economy plus 5/7-2x24 - optipoint 420 standard 5/7 2x24 14

15 Inleiding Display en dialoogtoetsen De optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 is voorzien van een tweeregelig display. In normaal bedrijf geeft dit display het rustmenu weer. 14: Centrale > Tijd en datum Telefoonnummer Vrij te bewerken weergave + Toestelmenu openen In het rustmenu wordt op de eerste regel de tijd en datum weergegeven en op de tweede regel het telefoonnummer of de naam. Voor de tweede regel kan de gebruiker in de configuratie een willekeurige naam instellen, bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de naam van het communicatieplatform. Het pijlsymbool ">" rechts van de tweede regel geeft aan dat het menu met meer functies wordt aangeboden. Als er statusmeldingen zijn, kunt u in deze regel door de meldingen bladeren. Als u instellingen wilt vastleggen, kunt u met de drie dialoogtoetsen <, >, : en de functietoets "Annuleren" in het hiërarchisch opgebouwde menusysteem navigeren. De menustructuur bestaat uit maximaal vier niveaus. Op de eerste regel wordt het geselecteerde menu in de menustructuur weergegeven, op de tweede regel de gekozen optie in dit menu. 15

16 Inleiding Toetsenblok Op het toetsenblok van de optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0-toestellen worden cijfers, letters en speciale tekens aangegeven. Afhankelijk van de invoermodus kunt u zowel cijfers en/of letters als speciale tekens invoeren door de desbetreffende toets zo vaak in te drukken tot het gewenste teken op het display verschijnt. Voorbeelden van alfanumerieke invoer zijn wachtwoorden, gebruikersnamen, FTP-downloadbestanden en hun padnamen. Als u bijvoorbeeld de letter "R" wilt invoeren, drukt u driemaal op de toets "7", want "R" staat op de derde plaats. Voor de letter "U" drukt u tweemaal op de toets "8". 16

17 Inleiding Programmeerbare toetsen De optipoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 is uitgerust met 12 functietoetsen die op twee niveaus kunnen worden geprogrammeerd (het wordt afgeraden de toetsen Annuleren en Shift anders te programmeren). Vijf van deze toetsen zijn op het eerste niveau al voorgeprogrammeerd: Bij optipoint 420-toestellen kunt u bovendien een naam toekennen aan de toets die dan automatisch wordt weergegeven. Luidspreker Nummerhaling Oproeplijst Afbreken 11 Shift-toets 12 Functietoets Functie 1 Luidspreker van toestel in-/uitschakelen 2 Een van de 20 laatstgekozen nummers opnieuw kiezen. 3 De laatste 20 gemiste oproepen weergeven, hierna zijn de functies Kiezen, Bewerken en Nummerherhaling mogelijk. 11 De huidige bedieningsstap afbreken. 12 Omschakelen naar het tweede toetsniveau Naast elke functietoets bevindt zich een lampje (LED) dat de status van de functie aangeeft. 17

18 Inleiding Besturingstoetsen De besturingstoetsen v en u bevinden zich links naast de kiestoetsen. Afhankelijk van de modus kunt u de volgende instellingen wijzigen: Modus v toets u toets Inkomende oproep Handsfree telefoneren (niet bij economy/ economy plus) Telefoneren met hoorn Instellingen via het configuratiemenu en "Audio-instellingen" Volume van het belsignaal verlagen Volume van de luidspreker op het toestel verlagen Volume van de luidspreker op de hoorn verlagen Volume van het belsignaal verhogen Volume van de luidspreker op het toestel verhogen Volume van de luidspreker op de hoorn verhogen Volume van luidspreker, hoorn, toetstoon en belsignaal en de toonreeks en melodie van het belsignaal regelen (bevestigen met :) 18

19 Het toestel bedienen via het display Het toestel bedienen via het display Alle functies van het optipoint 410/420 economy/economy plus/ standard S V6.0-toestel worden als statusonafhankelijke dialoogmenu s op het display aangeboden. Met de drie dialoogtoetsen kunt u door de aangeboden functies bladeren, de gewenste functies selecteren en activeren. Bovendien kunt u comfortfuncties programmeren onder functietoetsen, bijvoorbeeld naamkiesnummers of korte oproepen voor bepaalde processen. Als u de verbinding met het ingevoerde telefoonnummer tot stand wilt brengen, kunt u bijvoorbeeld de toets : indrukken. Met de toets < kunt u het telefoonnummer bewerken en corrigeren. Standaard-telefoonfuncties Telefoonnummers worden gekozen via het toetsenblok. Er worden normale telefoonnummers (E.164-nummers) gekozen. Het E.164-nummer van een toestel en het aanmeldnummer voor de gebruikersmobiliteit kan maximaal 20 cijfers lang zijn. Overige nummers, bijvoorbeeld de te kiezen telefoonnummers, kunnen maximaal 24 tekens lang zijn. Kiesondersteuning en comfortfuncties kunnen worden geactiveerd met individueel programmeerbare functietoetsen. Hier volgen enkele voorbeelden van kiesondersteuning en comfortfuncties: nummerherhaling Geselect. Kiezen Uitgebreid naamkiezen Verkort kiezen Handsfree Mute Laatstgekozen nummer herhalen De overige functies worden hoofdzakelijk via dialoogmenu s uitgevoerd. Functies kiezen Functies worden met de toetsen < of > geselecteerd en met de toets : bevestigd. Het pijlsymbool (>) in de tweede regel geeft aan dat er meer functies beschikbaar zijn. In de rustmodus worden geen menuopties aangeboden (geen prompt). Aan het einde van de menulijst kunt u met de toets > bladeren naar het begin van de lijst, aan het begin van de menulijst kunt u met de toets < naar het einde van de lijst bladeren. Nadat u een functie hebt geselecteerd met de toets : wordt u stap voor stap door de keuzeprocedure geleid totdat u alle parameters hebt ingevoerd. 19

20 Het toestel bedienen via het display Inkomende oproepen Het toestel gaat over (zie ook pagina 70). Als het telefoonnummer van de gesprekspartner wordt meegestuurd, verschijnt dit nummer op het display. Als u juist instellingen vastlegt op het toestel als er een oproep binnenkomt, wordt deze handeling onderbroken. Zodra het gesprek is beëindigd, keert het toestel automatisch terug naar het punt in de menustructuur waar u het voor het gesprek hebt verlaten. Oproep via hoorn beantwoorden n Hoorn opnemen. u of v Gespreksvolume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Oproep aannemen met opgelegde hoorn (handsfree telefoneren) Oproep beantwoorden? > Luidspreker Het toestel gaat over. De oproeper wordt weergegeven. : Bevestigen of Deze functie is niet beschikbaar bij de optipoint 410/420 economy/economy plus. Toets indrukken. Lampje licht op. Handsfree telefoneren. u of v Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het gewenste volume is ingesteld. Opmerkingen over handsfree telefoneren: Laat uw gesprekspartner weten dat u handsfree telefoneert. De handsfree-functie werkt beter naarmate het ontvangstvolume lager is ingesteld. Bij handsfree telefoneren bedraagt de optimale afstand tot het toestel circa 50 cm. 20

21 Het toestel bedienen via het display Luidspreker Verbreken of of Gesprek beëindigen Toets indrukken. Lampje dooft. Toets indrukken. > Verbinding verbreken? > : Selecteren en bevestigen. Als de verbinding wordt verbroken door de andere deelnemer, verschijnt op het display van het toestel de melding "Gewist". Omschakelen op handsfree telefoneren Deze functie is niet beschikbaar bij de optipoint 410/420 economy/economy plus. Luidspreker Luidspreker en t t Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn. Toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de hoorn opleggen. Vervolgens de toets loslaten. Gesprek voortzetten. Bij landinstelling USA Wanneer de landinstelling USA is, hoeft u bij omschakelen naar handsfree telefoneren de luidsprekertoets niet ingedrukt te houden, als u de hoorn oplegt. Toets indrukken. Hoorn opleggen en gesprek handsfree voortzetten. 21

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage 60/80 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

HiPath 2000/3000/4000

HiPath 2000/3000/4000 HiPath 2000/3000/4000 optipoint 410 entry S V6.0 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Het IP-toestel optipoint 410 entry S V6.0 voldoet aan de Europese

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens. Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel Functie-

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Beknopte handleiding

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Beknopte handleiding Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286 Versie 1.0 Gebruikerstips Tiptel 284/286 A. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel leren kennen... 3 B. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel gebruiken... 5 1. Een oproep tot stand brengen... 5 2. Oproepmethoden... 5 3.

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Beknopte handleiding

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Beknopte handleiding Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2 MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding Versie:1.2 Toets omschrijving 1. LCD Scherm Toont informatie over oproepen, berichten, soft keys, tijd, datum en andere relevante gegevens. 2. Power LED. 3. Account-toetsen

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Handleiding Yealink T46G

Handleiding Yealink T46G Handleiding Yealink T46G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I Versie 7 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I DISPLAY 1. Handset 12. Lijntoetsen 2. Handsfree speaker 13. Handsfree/headset 3. Voicemail indicatie (MWI) 14. Lokale telefoongids

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6753i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6753i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Hoe de IP110-telefoon gebruiken

Hoe de IP110-telefoon gebruiken Hoe de IP110-telefoon gebruiken E. Lievens & J. Kater In opdracht van Com8 nv v 1.0 P a g e 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ANATOMIE VAN HET INNOVAPHONE IP110 TOESTEL... 4 3. BASIS FUNCTIONALITEITEN... 6

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Laatst gekozen nummers

Laatst gekozen nummers 01 Beschrijving Laatst gekozen nummers Doorschakeling Haak Display Lijnen Snelkiestoetsen Verbinding verbreken Voicemail Servicemenu Headsettoets Microfoon aan/uit Volume regelen Luidsprekertoets Navigatiewiel

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden Een oproep tot stand brengen Oproep uitvoeren U kunt een oproep via de volgende manieren tot stand brengen: 1) Neem de hoorn op, het symbool wordt in het display weergegeven. 2) Druk op de toets, het symbool

Nadere informatie

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Yealink CP860

Handleiding Yealink CP860 Handleiding Yealink CP860 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Elmeg D130 / D140-1 - Toetsen: 1: Displaytoetsen: Hiermee selecteert u de functie die boven de toets op het display verschijnt. 2: Message toets: Door op deze toets

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - 1: Display. Hierop verschijnt informatie over uw correspondenten en het telefoontoestel. 2: Hoorn. Met de hoorn voert u een gesprek. 3: Display toetsen. Op het

Nadere informatie

Telefoneren via de PC Overzicht

Telefoneren via de PC Overzicht Telefoneren via de PC Overzicht Via de gebruikersinterface van de telefooncentrales Gigaset T500 PRO en Gigaset T300 PRO heeft u toegang tot de functies van de telefooncentrale. Aanmelden bij de gebruikersinterface

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel DSLT VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld indien u zich op een andere plaats bevindt? Wilt u veelgebruikte telefoonnummers

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T48G

HANDLEIDING YEALINK T48G HANDLEIDING YEALINK T48G Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

M700 DIGITALE TOESTELLEN

M700 DIGITALE TOESTELLEN M700 DIGITALE TOESTELLEN Gebruikershandleiding M700 digitale toestellen: Editie 1, software V2.1. 2004. Actis Business Partners. Alle rechten voorbehouden. EADS-Telecom voert een beleid, dat gericht is

Nadere informatie

Handleiding Yealink T41P

Handleiding Yealink T41P Handleiding Yealink T41P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Bediening. HiPath 8000. OpenStage 40. www.siemens.com/enterprise

Bediening. HiPath 8000. OpenStage 40. www.siemens.com/enterprise Bediening HiPath 8000 OpenStage 40 www.siemens.com/enterprise Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Het IP-toestel OpenStage voldoet aan de Europese Norm EN 60 950 waarin

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversie: 01.01 Onderdeelcode: NN40050-102 Datum: Augustus 2006 Copyright

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 ϖ Overzicht toestel en toetsen... 2 ϖ Startscherm 3 pagina s...2 ϖ Iemand opbellen... 3 ϖ Herhaling laatst gevormd nummer... 3

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T19P

HANDLEIDING YEALINK T19P HANDLEIDING YEALINK T19P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T46G

HANDLEIDING YEALINK T46G HANDLEIDING YEALINK T46G Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

Handleiding Yealink T40P

Handleiding Yealink T40P Handleiding Yealink T40P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon CNE Telecom bv Gebouw EuroTwin I Kropaarstraat 1 1032 LA Amsterdam T: 020 419 888 6 STOP. Deze toets beeïndigd waarmee u bezig bent. Bijvoorbeeld een gesprek,

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Handleiding Yealink T42G

Handleiding Yealink T42G Handleiding Yealink T42G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Beschrijving telefoontoestel...

Nadere informatie

NDI Advanced Toestel Yealink T41P

NDI Advanced Toestel Yealink T41P NDI Advanced Toestel Yealink T41P Versie: V.1.0 Eerste versie: 4 juli 2016 Laatst gewijzigd: 18 Augustus 2016 1 Toestel layout 2 Basis functionaliteiten 2.1 Een gesprek starten Een gesprek starten kan

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6863I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6863I Versie 23 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6863I 1. Handset 09. Nummertoetsen 2. Handsfree speaker 10. Microfoon aan/uit 3. Voicemail indicatie (MWI) 11. Volumetoetsen 4. Navigatie/selecteer

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

Connexity M6500 Gebruikershandleiding

Connexity M6500 Gebruikershandleiding Connexity M6500 Gebruikershandleiding M900 DECT TOESTELLEN Connexity M6500 gebruikershandleiding M900 DECT toestellen: Editie 1, software V1.3. Connexity is een gedeponeerd handelsmerk van EADS-Telecom,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office Snel aan slag met de d351 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d351. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een hoog

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset Handleiding Gigaset Pro S650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Sabra-Systems info@sabra-systems.nl www.sabra-systems.nl Tel: 0342-422255 Welkom Middels deze handleiding willen wij

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2

Snel aan de slag met de d350. Vox Novo Office. Release 2 Snel aan de slag met de d350 Vox Novo Office Release 2 Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d350. Dankzij de functietoetsen beschikt u over een hoog gebruikscomfort en een

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g SNOM 370

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g SNOM 370 G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g SNOM 370 Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset Handleiding Gigaset Pro R650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Garnizoenstraat 1, 5363 VX Velp (N-B) T: +31 (0) 486 47 88 88 F: +31 (0) 486 47 88 89 info@advitronics.nl

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

Gigaset DE310 IP PRO Beknopte gebruiksaanwijzing

Gigaset DE310 IP PRO Beknopte gebruiksaanwijzing Gigaset DE310 IP PRO Beknopte gebruiksaanwijzing Gigaset DE310 IP PRO Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Handsfree-toets Luidspreker in-/uitschakelen 2 Headset-toets Gesprek voeren via de headset 3

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

voys HANDLEIDING GIGASET

voys HANDLEIDING GIGASET voys HANDLEIDING GIGASET INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 1.1 Indeling C610 1.2 Indeling C530h 2. INTRODUCTIE 3 2.1 In de doos van het toestel en het basisstation 2.2 Het aansluiten van het toestel 2.2.1 Basisstation

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

Handleiding Gigaset SL750H Handset

Handleiding Gigaset SL750H Handset Handleiding Gigaset SL750H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies Lees absoluut de volgende veiligheidsinstructies en het hoofdstuk "In gebruik nemen" door, zodat u uw telefoon snel en veilig kunt gebruiken. Plaats het toestel op een slipvaste

Nadere informatie

Gigaset DE900 IP PRO Overzicht

Gigaset DE900 IP PRO Overzicht Gigaset DE900 IP PRO Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Handsfree-toets Luidspreker in-/uitschakelen 2 Headset-toets Gesprek voeren via de headset 3 Toets Microfoon uit Microfoon in- en uitschakelen

Nadere informatie

Vodafone Wireless Office Handleiding

Vodafone Wireless Office Handleiding Vodafone Wireless Office Handleiding Bel voor meer informatie met de Vodafone Klantenservice op nummer 1200 ME.WOHL.0801.01 Auteursrechten Februari 2008 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets

Nadere informatie

Overzicht toestel en toetsen

Overzicht toestel en toetsen Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 4028 & Digitaal 4029 Overzicht toestel en toetsen Startscherm 3 pagina s Het startscherm bestaat uit 3 pagina s : menu, perso en info. De actieve pagina wordt in het

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Phone. Handige gebruikstips. Handige. Gebruik Adresboek

Phone. Handige gebruikstips. Handige. Gebruik Adresboek Handige gebruikstips bij de Tiptel / Yealink IPP Phones Handige gebruikstipss bij de Tiptel IP282/IP284/IP286 IP Phone A. Uw Tiptel IP282/IP284/IP286-toestel leren kennen B. Uw Tiptel IP282/IP284/IP286-toestel

Nadere informatie

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Gebruiksaanwijzing

HiPath 1220. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Gebruiksaanwijzing HiPath 1220 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing In deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon Handleiding EADS Telecom M 760 Digitale telefoon De M760 U hebt een nieuw telefoon toestel ontvangen. Met dit toestel, een M 7 6 0, hebt u toegang tot alle services en functies van de EADS Telecom M6500

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing ISDN Homevox Gebruiksaanwijzing Copyright Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., maart 1999, KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V. KPN Telecom behoudt

Nadere informatie

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids

Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410. Gebruikersgids Polycom VVX300 / VVX310 / VVX400 / VVX410 Gebruikersgids Inhoud Telefoon overzicht Basis telefonie mogelijkheden Geavanceerde telefonie mogelijkheden Antwoordapparaat & Gesprekshistoriek Telefoon voorkeuren

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies door, zodat u de telefoon goed en veilig leert gebruiken. - warmtebronnen - directe zonnestraling - vocht - andere elektrische apparaten Bescherm de telefoon tegen vocht, stof, agressieve

Nadere informatie

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0 Handleiding SPA504G toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Gebruik van de telefoon... 3 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 3 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 3 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie