STEPSgewijs. In STEPSGEWIJS heb ik al vaker melding gemaakt van het feit dat de harmonisatiewet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEPSgewijs. In STEPSGEWIJS heb ik al vaker melding gemaakt van het feit dat de harmonisatiewet"

Transcriptie

1 Peuterspeelzaalwerk Maastricht STEPS STEPSgewijs Jaargang 17 nummer 1 April 2015 Voorwoord Deze nieuwsbrief is een uitgave van: Peuterspeelzaalwerk Maastricht STEPS Past. Habetsstraat 40 A 6217 KM Maastricht Tel: Fax: De nieuwsbrief wordt verspreid onder de ouders / verzorgers van de kinderen die in de STEPS peuterspeelzaal verblijven en belanghebbenden. Kopij inleveren bij: Het centrale bureau STEPS In dit nummer: Voorwoord 1 Centrale Ouderraad STEPS Het jonge-kind-plein van KC Manjefiek Spraak-taalontwikkeling op de psz: wat doet de logopedist? Superfoods voor het hele gezin De peuter heeft de tijd Vakantieregeling Peuterbabbels Lente in Wyck Voor u ligt het voorjaarsnummer 2015 met een aantal wetenswaardigheden. We zijn iedere keer weer verheugd om te merken, dat er ook mensen die het peuterspeelzaalwerk van STEPS een warm hart toe dragen in de pen klimmen en een artikel schrijven. We zijn alweer een aantal maanden verder in De winter weer achter de rug en nu zijn we klaar voor het voorjaar en de zomer. Heerlijk dat de peuters nu weer naar hartelust buiten kunnen spelen, dat doen ze maar al te graag en vormt een leuke onderbreking van de activiteiten in de peuterspeelzaal. Wij zijn blij u te laten weten dat wij na het afscheid van mevrouw Annemarie van Wijmen als voorzitter en bestuurslid een nieuwe voorzitter aan u mogen voorstellen, mevrouw Annelies Linssen, ouder van 2 zonen die ook gebruik hebben gemaakt van een van onze peuterspeelzalen. Zij heeft oprecht enthousiast ja gezegd op ons verzoek om het bestuur te komen versterken. Van nu af is Annelies Linssen dus onze nieuwe voorzitter, welkom voor Annelies en nogmaals veel dank aan Annemarie van Wijmen die de functie van voorzitter gedurende vele jaren met verve heeft vervuld. In STEPSGEWIJS heb ik al vaker melding gemaakt van het feit dat de harmonisatiewet van kracht gaat en dat dit zeker ook van invloed is op het huidige peuterspeelzaalwerk zoals u dit van ons gewend bent. Echter, achter de schermen is de gemeente op zoek naar opties om het peuterspeelzaalwerk zoveel als mogelijk te behouden. Wanneer en welke veranderingen dit mee zal brengen is ons echter op dit moment nog niet duidelijk. U mag van ons verwachten dat wanneer dit duidelijk is voor ons wij u zeker zullen informeren. Ook laten wij niet na de gemeente, onze belangrijkste subsidieverstrekker, ervan te overtuigen dat het van belang is een wijs besluit te nemen om de opgebouwde expertise niet verloren te laten gaan en vooral goed en tijdig te gaan informeren zodat er geen peuters buiten spel komen te staan. Wij hebben niet voor niets de afgelopen 15 jaar samen met alle medewerkers er alles aan gedaan om een onmisbare schakel te vormen in het belang van de peuters tussen ouders, leidster, scholen en andere instellingen die zorg verlenen. Tevredenheidsonderzoeken geven aan dat u heel tevreden bent over de dienstverlening. Niet over de wachtlijsten, wij ook niet want die zijn er, maar we hebben gewoon niet de mogelijkheid om uit te breiden. Op één locatie is ons dit wel gelukt en wel in de wijken Limmel en Nazareth. Daar komt vanaf volgend jaar een heel nieuw Kindcentrum met de basisschool en andere partners en vervroegd zelfs gaan wij nu met de beide scholen en onze beide peuterspeelzalen naar Limmel. Kinderen zijn dus al gewend als de nieuwe huisvesting gereed is. Beide peuterspeelzalen worden nu met ingang van 11 mei samengevoegd in Limmel in de basisschool en gaan verder onder de naam peuterspeelzaal de Geluksvogel. Vervolg zie pag. 2

2 PAGINA 2 STEPSGEWIJS JAARGANG 17 Zelfs, en daar zijn wij zeer blij mee, met een extra groep peuters zodat wij daar de wachtlijst kunnen wegwerken en iedere peuter uit beide wijken naar de peuterspeelzaal de Geluksvogel kan gaan. Ik kan alleen maar de wens van de Ouderraad onderstrepen om een oproep te doen aan ouders deel te nemen aan deze Ouderraad die staat voor het belang van alle peuters die gebruik maken van een STEPS peuterspeelzaal. U bent altijd van harte welkom een Ouderraadvergadering bij te wonen. Data vindt u op het informatiebord in de peuterspeelzaal. U leest in dit nummer een en ander over heel diverse onderwerpen zoals: diverse activiteiten in de peuterspeelzalen, peuterbabbels, logopedie en superfoods. Mocht u zelf iets willen schrijven voor onze STEPSGE- WIJS dan nodigen wij u van harte hierbij uit. Ik wens u samen met uw peuter in ieder geval een mooie lente met veel mooie en warme dagen toe! A. Syrier-Notten, directeur Centrale ouderraad STEPS zoekt dringend nieuwe leden Na dit schooljaar zullen we binnen de centrale ouderraad afscheid moeten nemen van een aantal enthousiaste en betrokken ouders, omdat hun kinderen de basisschoolleeftijd bereikt hebben. Daarom willen we tijdig met de zoektocht naar nieuwe leden beginnen. Wanneer u het leuk vindt om mee te denken over actuele zaken die spelen binnen STEPS dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens een van onze vergaderingen. De meningen en ideeën van ouders zijn belangrijk voor de directie van STEPS om klantgerichte beslissingen te kunnen nemen. De vergaderfrequentie is 6 keer per jaar en telkens wordt vergaderd in een andere peuterspeelzaal. Als u belangstelling heeft om lid te worden van de centrale ouderraad kunt u een keer een vergadering bijwonen om te zien of het iets voor u is.

3 STEPSGEWIJS PAGINA 3 Het jonge-kind-plein van KC Manjefiek Sinds dit schooljaar heeft KC Manjefiek een heus jonge-kind-plein. Dit schooljaar zijn we officieel gestart als KC Manjefiek, nadat de beide basisscholen in het gebouw (bs de Markus en obs Het Palet) gefuseerd zijn. Ook de peuterspeelzaal heeft een naamsverandering ondergaan van SamSam naar psz Manjefiek. Omdat we allemaal van klas of groep moesten verhuizen, kregen we een mooie kans om nog eens goed te kijken naar de indeling van het gebouw. Zo kwamen de 2 lokalen van de peuterspeelzaal en de 3 groepen 1-2 allemaal aan dezelfde hal te liggen. De hal is een grote open ruimte waar we verschillende hoeken hebben ingericht. De groepen worden van de hal gescheiden door een doorzichtige poort die helemaal open kan. Hierdoor worden de lokalen en de hal een geheel. Op deze manier kan er zowel in de groep als samen in de hal gespeeld worden.

4 STEPSGEWIJS PAGINA 4 Op het jonge-kind-plein werken we allemaal met het programma Speelplezier. Dit jaar zijn we voor ieder speelplezierthema actief op zoek gegaan naar nog meer samenwerking tussen alle jonge-kind-pleiners. We hebben alle thema s op elkaar afgestemd waardoor alle hoeken door iedereen gebruikt kunnen worden. Doordat we allemaal aan dezelfde ruimte liggen, is het gemakkelijk voor de peuters om eens bij de kleuters mee te komen spelen en andersom. Zo kwamen er peuters naar het optreden van kleuters in de optreedhoek kijken en kunnen kleuters nog eens spelen met hun favoriete speelgoed bij de peuterspeelzaal. Aan het begin van de lente zijn we bij elkaar inkopen gaan doen. De peuters verkochten potjes, de aarde was te krijgen in een kleuterklas en voor de zaadjes moest je in de winkel in de hal zijn. Ook ouders worden betrokken in de voorbereiding van het komende thema. Ze worden uitgenodigd voor een bijeenkomst hierover. Tijdens deze bijeenkomst wordt er verteld en gespeeld over wat er in de groep aangeboden zal worden en wat ouders daar thuis mee kunnen doen. Ook worden ouders gevraagd mee te denken over de aankleding van de hoeken. We vinden allemaal dat we boffen met ons mooie plein! Tonneke van Nieuwenhoven en Yvonne Vousten.

5 STEPSGEWIJS PAGINA 5 Spraak-taalontwikkeling op de peuterzaal: wat doet de logopedist Kinderen leren praten door de taal van de ouders en later van de omgeving te imiteren. Hoe beter het taalaanbod is hoe beter kinderen leren praten en de taal ook leren begrijpen. Een goede spraak-taalontwikkeling is onontbeerlijk voor de algehele ontwikkeling van het jonge kind. Taal heb je nodig om met andere kinderen in contact te komen (sociale ontwikkeling), om aan te geven wat je wel of niet leuk vindt, of je verdrietig bent of blij (emotionele ontwikkeling). Toch verloopt de spraak-taalontwikkeling niet altijd zoals we dat graag zouden willen. Uw kind praat nog niet of het is nog niet goed verstaanbaar. Het kan zijn dat een kind niet goed hoort (regelmatig verkouden, middenoorontsteking ) of dat het kind te weinig goede taal aangeboden krijgt of dat een peuter zich gewoon wat langzamer of anders ontwikkelt. De gemeente Maastricht investeert in vroegtijdige onderkenning van spraak-taalproblemen bij peuters. Hoe eerder kinderen met spraak- taalproblemen gesignaleerd kunnen worden des te groter is de kans dat alles ook weer goed komt. Er zijn ook kinderen die veel praten, goede zinnen maken, heel veel woorden kennen maar minder goed verstaanbaar zijn omdat ze klanken nog niet goed uitspreken. We zien ook kinderen die een zwakke mondmotoriek hebben. Sommige peuters ademen voortdurend door de mond (open mond) of kwijlen overmatig. Langdurig speengebruik of intensief duimen zijn ook vaak de oorzaak van onduidelijk spreken. Als logopedist bezoek ik alle STEPS- peuterspeelzalen een aantal keren per jaar. Door middel van een groepsobservatie krijg ik een beeld van de kinderen die extra aandacht nodig hebben. Tijdens deze groepsobservaties kijk ik niet alleen naar de taalontwikkeling. Ook de spelontwikkeling is belangrijk. Immers kinderen die goed spelen praten doorgaans ook goed. Imiteert de peuter de taal van anderen (ouders, leidster) dan is dat ook een signaal dat het kind volop in ontwikkeling is en er nog niet te vlug ingegrepen hoeft te worden. Immers niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo. Mijn visie op de ontwikkeling van jonge kinderen is niet: wat kunnen ze allemaal niet goed, maar: wat hebben ze nodig om goed in ontwikkeling te komen en te blijven. Alle kinderen hebben eigen ontwikkelkracht en het is de uitdaging van de omgeving van de peuter (ouders, leidsters, logopedist) om deze optimaal te benutten. We zien ook kinderen die een andere thuistaal hebben dan het Nederlands. Belangrijk is om te weten of de moedertaal goed verworven is. De kans dat de Nederlandse taal ook goed geleerd zal worden is dan des te groter. Mocht dit niet het geval zijn dan adviseer ik ouders en leidsters t.a.v. de ontwikkelbehoeften van deze kinderen. Als we ons zorgen maken over de ontwikkeling van een peuter (in overleg met de leidster, consultatiebureau) nodig ik ouders uit voor een persoonlijk gesprek. Het kan zijn dat de ontwikkeling van de peuter gewoon afgewacht moet worden, maar als een kind echt intensieve logopedische hulp nodig heeft zal ik ouders verwijzen naar een vrijgevestigd logopedist. Mocht u zich zorgen maken over de taalontwikkeling van uw kind of hebt u vragen, bel of mail me gerust. Jo Van Gelder, logopedist

6 STEPSGEWIJS PAGINA 6 Super Foods voor het hele gezin Veel mensen kiezen bewust voor een gezond voedingspatroon en maken gebruik van de bekende super foods. De reden waarom bepaalde voedingsproducten super foods genoemd worden, heeft te maken met de hoge voedingswaarde van de producten. Denk bijvoorbeeld aan hennepzaad, chiazaad, gojiobessen, incabessen, rauwe cacao enz. Wanneer je echter goed kijkt zul je zien dat je vaker super foods in zet zonder er bij stil te staan. Er zijn namelijk veel producten en groente- en fruitsoorten die niet te duur zijn en een behoorlijke bron van waardevolle enzymen, vitamines en mineralen zijn. Super Foods zijn o.a. Broccoli Zuurkool Spinazie Andijvie Avocado Bieten (alle soorten) Boerenkool Zeewier Walnoten Knoflook Artisjok Gember, kurkuma Bleekselderij Paksoi Zoete aardappel Bessen Banaan Kokosnoot Quinoa Haver Lijnzaad Spelt Kammut Boekweit Zoals je ziet zijn super foods altijd en overal verkrijgbaar en hoef je geen dure producten aan te schaffen. Hoewel niet altijd alle peuters en kleuters onder de indruk zijn van deze super foods, kun je je kind stimuleren door samen boodschappen te gaan doen. Laat je kind helpen met het uitzoeken van groente en fruit en uiteindelijk het bereiden van de producten. Een druilerige dag en weinig inspiratie; maak dan samen met je kind deze overheerlijke hartige cup cakes: deze cup cakes kunnen zelfs een moeilijke eter stimuleren om zijn bordje net iets leger te eten dan normaal. Ps. Deze cup cakes zijn ook erg lekker voor een feestje of brunch! Hartige cup cakes (voor 12 muffins) Ingrediënten: 150 gr speltmeel 150 gr boekweitmeel 1 el bakpoeder/ baking soda 1 tl ongeraffineerd zout, bv Keltisch zeezout of roze Himalaya zout 2 handjes gesneden boerenkool Stuk of 10 olijven, in plakjes gesneden 5 zongedroogde tomaatjes, in kleine stukjes gesneden Optioneel: 2 el sesamzaad en 2 el zonnebloempitten, handje geraspte kaas Natte ingrediënten 2 eieren 150 ml melk of een plantaardige melksoort 50 gr ongezouten roomboter of kokosolie (gesmolten) 1 tl honing of ahornsiroop Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng het meel, bakpoeder en zout in een kom. Voeg de plakjes olijven, stukjes zongedroogde tomaat, boerenkool en naar eigen smaak de sesamzaad, zonnebloempitten of kaas toe en mix alles goed door elkaar. Klop daarna in een andere kom de eieren los, voeg de melk, kokosolie of boter en honing of ahornsiroop toe. Roer nu alles nog even rustig door elkaar. Voeg de natte ingrediënten toe aan de droge en meng tot er een smeuïg deeg ontstaat; het deeg blijft vochtig! Schep het beslag met behulp van twee lepels in de cakevormpjes. Schuif in de oven en bak in ongeveer minuten goudbruin. De cup cakes zijn gaar als een vork er schoon uitkomt. De overige muffins kun je maximaal een week buiten de vriezer bewaren. Fijne meivakantie gewenst! Veronique Hundscheid

7 STEPSGEWIJS PAGINA 7 De peuter heeft de tijd. Soms zou ik willen dat de tijd even stilstond. Nog even de zomer beleven. Nog even niet de wintertijd. Nog even terug naar mijn kindertijd. Nog even.. helemaal niks. Nog even in bed blijven liggen als de wekker gaat. Nog even niet denken aan een dag waarvan je weet dat ie weer om zal vliegen en je op het einde denkt Ik had nog zoveel willen, moeten, doen. Waar is het mis gegaan? Misschien een cursusje timemanagement volgen? Of gewoon goed naar je peuter kijken die op 2-3 jarige leeftijd helemaal geen cursus timemanagement nodig heeft, die weet precies wat hij op een dag wil doen. Die springt s morgens voor dag en dauw uit z n bed. Heeft helemaal geen last van de tijd. Terwijl wij door het huis rennen om op tijd klaar te zijn om naar school te gaan zit je peuter vrolijk half aangekleed lekker met zijn boterham te knoeien. Hoezo druk, druk? Rustig maar we komen er wel. Niet zo stressen, zie je hem denken. Ben je eindelijk zover dat je klaar staat om te vertrekken. Ja, kind is aangekleed! Ruik je iets verdachts. O, nee niet dat! Niet nu! Snel naar school/ p.s.z. lukt ook nooit want onderweg komt je peuter honderdduizend leuke interessante dingen tegen of. Is niet vooruit te branden. En jij maar denken. We komen nooit op tijd! Ja hoor eens, daar zit je peuter he-le-maal niet mee. Dat moeten we toch onderhand wel weten. eruit! O, nee het lukt me toch niet. Kan jij even helpen? Mijn trommeltje gaat niet open. Oeps, mijn beker valt om. Ik wil een geschilde appel. Kijk eens wat ik op mijn boterham heb? Zie de ontspannen, tevreden peuter die helemaal niet aan tijd denkt. Die is bezig met het nu. Is de peuter lekker buiten aan het spelen crossend op zijn fietsje is het tijd om naar huis te gaan en daar heeft hij helemaal nog geen zin in. Hoezo, het is Tijd! Wie heeft dat bedacht? Kan dat niet strakjes! De eerste stap naar groot worden. Besef van tijd krijgen. Ik blijf nog even in bed liggen om te overwegen wat ik vandaag ga doen. Een collega zei: Dit is de leukste tijd maar ook de drukste tijd. Misschien toch even de komende weken goed plannen? Doe rustig aan, we hebben alle tijd! Mariëlle Gerards Peuterspeelzaal de Maasköpkes Ook op de peuterspeelzaal heeft je peuter alle tijd. Al doe je nog zo je best om je aan de ochtendindeling te houden, want daar zijn wij grote mensen goed in. We plannen de hele ochtend. Druk, druk. Tijd tekort. De peuter heeft dit helemaal niet in de gaten en al zou het wel zo zijn. Hij vindt het niet belangrijk. Gaan we in de kring? Leuk maar ik ben nog even aan het spelen. Dus relaxed. Gaan we opruimen, want het is tijd, omdat op het programma eten staat, dan komt hij van alles tegen waar zijn interesse naar uitgaat. Van opruimen komt niets en jouw planning valt in duigen of je moet als een gek door het lokaal rennen om de peuter voor te zijn voordat hij alles weer heeft uitgehaald. Zit je eindelijk ontspannen aan de tafel moet er eentje naar de wc en als er één schaap over de dam is We waren net toch geweest? Ja, so what, denkt je peuter. Wij moeten nu! Alle tijd heeft de peuter of beter gezegd nog geen besef van tijd. Heerlijk toch. Zitten we eindelijk aan tafel wat een moment van rust moet zijn. Voor wie? De volwassene die al bezig is met het volgende programma onderdeel of de peuter? Ik kan zelf wel die banaan openmaken. De prut spuit

8 Past. Habetsstraat 40 A 6217 KM Maastricht Peuterbabbels Lewie is nu de oudste van de groep. Hij voelt zich heel verantwoordelijk voor alles. Wanneer de telefoon gaat en de juf even bezig is en niet meteen naar de telefoon rent zegt hij: Ik neem hem wel even op! ( Ik kon hem nog net tegen houden.) Telefoon: (043) Fax: (043) Website: We zitten aan tafel te eten. Als je pas nieuw bent moet je nog wennen aan de regeltjes. Een klein dametje heeft als regel wanneer het haar niet bevalt om te gaan huilen ( zeg maar gerust héél hard huilen) Lewie zit naast haar en bekijkt het in eerste instantie met schrik. Wanneer ik uitleg waarom ze huilt, is het even stil maar dan komt het commentaar...zie kin toch ouch toes goon jenke! Vakantieregeling Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Carnavalsvak t/m Paasmaandag Meivakantie t/m Hemelvaart 14 en 15 mei 2015 Pinkstermaandag Zomervak t/m We zijn aan het oefenen om paaseieren te zoeken, dat gaat met veel enthousiasme gepaard. Als we eieren gaan tellen is er nog ééntje weg. Waar is het laatste ei??? Zoek, zoek roept de juf "wie heeft er eentje in zijn broekzak gestopt? Max en Lewie komen naar de juf gerend "jij" zeggen ze. verbaasd zeg ik "ik heb hem echt niet verstopt in mijn broekzak "Jawel" zeggen ze allebei met veel overtuiging, "draai je maar om" klinkt het streng en allebei wijzen ze naar mijn achterzak waar inderdaad iets in zit "O, nee, maar dat is mijn zakdoek, zeg ik" en ik moet hem laten zien. "O, zeggen ze allebei ga dan maar door met zoeken." Lente in Peuterspeelzaal Wyck Na de kille donkere winter maken wij ons klaar voor de lente. Buiten dat Bommes weer uit zijn ei zal gaan komen gaan wij de bloemetjes buiten zetten in onze huishoek die is omgetoverd tot bloemenwinkel. Ook gaan we de natuur ontdekken door het zelf zaaien van bloemen en natuurlijk komen ook zoals ieder jaar weer de kikkervisjes in de klas te staan. Kortom wij zijn er klaar voor, laat de zon maar komen. De peuters van psz Wyck

eten en drinken VoorSprong, spelenderwijs woorden leren... 7 leren praten - taal komt niet vanzelf... 11

eten en drinken VoorSprong, spelenderwijs woorden leren... 7 leren praten - taal komt niet vanzelf... 11 VoorSprong, spelenderwijs woorden leren.......................................................................... 7 ik leren praten - taal komt niet vanzelf.... 11 Activiteit: 1. ik was ook een baby................................................................................

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

Waar wij het over hebben

Waar wij het over hebben Waar wij het over hebben Introductie 3 Wie zijn wij? 5 Stap Een goede voorbereiding 6 Stap 2 Je tijd praktisch indelen 8 Ga je het doen? 0 Stap 3 Alles te doen met volle aandacht 2 En nu aan de slag 4

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Kanjerskrant. Februari 2015. Algemeen nieuws vanuit Kanjers

Kanjerskrant. Februari 2015. Algemeen nieuws vanuit Kanjers Kanjerskrant Centraal bureau Stationsstraat 25 Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl www.koppelepe.nl Februari 2015 Kindercentrum Kanjers St. Crusiusweg 14 8161 HG Epe T 0578 676080

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, DERDE EDITIE 2014 Interessante informatie: Studiedag vrijdag 24 oktober J&J gesloten Schoolfotograaf 14,15 en 16 oktober Dag van de leidster 18 september Jarige medewerkers: Shirley 6 september Kubra 12

Nadere informatie

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum Pedagogisch Plan Kinderdagcentrum Kinderdagcentrum Kalle Monnikeraklaan 25 3544 TH Utrecht Telefoon: 06-28650563 E-mail: kalle@kpnmail.nl Website: http://home.kpn.nl/b.jansen48/ Pedagogisch Plan van Kinderdagcentrum

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine Nummer 1, maart 2014 Thema: De wet verandert magazine In dit Zideris magazine Op de voorpagina staat Daniëlle Lievens! Danielle is een vrolijke meid met een eigen mening. Ze woont thuis bij haar ouders

Nadere informatie

WERKPLAN. Petra Braam Kinderopvang Op Een Klein Stationnetje Werkplan

WERKPLAN. Petra Braam Kinderopvang Op Een Klein Stationnetje Werkplan WERKPLAN Petra Braam Kinderopvang Op Een Klein Stationnetje Werkplan Inhoud blz. Inleiding 2 Wie zijn wij 3 Meer over mij als gastouder 6 Bij ons binnen en buiten 8 De activiteiten 10 Overige informatie

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Piepkuikens

Pedagogisch Werkplan Piepkuikens Pedagogisch Werkplan Piepkuikens Inhoud Pedagogisch Werkplan Piepkuikens... 1 1 Intake en gewenning... 3 1.1 De intake... 3 1.2 Gewenning... 3 1.3 De eerste dag... 4 1.4 Overvliegen... 4 2 Pedagogisch

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, Ik kwam naar de cursus met het idee om meer te leren doen in minder tijd. Nu, ongeveer een jaar later, realiseer ik mij dat ik

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

het droge broeken boek

het droge broeken boek het droge broeken boek Zindelijkheidslessen voor het jonge kind Vivienne van Eijkelenborg Inge Nouws Marianne Vijverberg en Marc Benninga Copyright 2009 by Difrax bv, Bilthoven, Holland Idee en tekst:

Nadere informatie

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 1 2 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie