STEPSgewijs. In STEPSGEWIJS heb ik al vaker melding gemaakt van het feit dat de harmonisatiewet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEPSgewijs. In STEPSGEWIJS heb ik al vaker melding gemaakt van het feit dat de harmonisatiewet"

Transcriptie

1 Peuterspeelzaalwerk Maastricht STEPS STEPSgewijs Jaargang 17 nummer 1 April 2015 Voorwoord Deze nieuwsbrief is een uitgave van: Peuterspeelzaalwerk Maastricht STEPS Past. Habetsstraat 40 A 6217 KM Maastricht Tel: Fax: De nieuwsbrief wordt verspreid onder de ouders / verzorgers van de kinderen die in de STEPS peuterspeelzaal verblijven en belanghebbenden. Kopij inleveren bij: Het centrale bureau STEPS In dit nummer: Voorwoord 1 Centrale Ouderraad STEPS Het jonge-kind-plein van KC Manjefiek Spraak-taalontwikkeling op de psz: wat doet de logopedist? Superfoods voor het hele gezin De peuter heeft de tijd Vakantieregeling Peuterbabbels Lente in Wyck Voor u ligt het voorjaarsnummer 2015 met een aantal wetenswaardigheden. We zijn iedere keer weer verheugd om te merken, dat er ook mensen die het peuterspeelzaalwerk van STEPS een warm hart toe dragen in de pen klimmen en een artikel schrijven. We zijn alweer een aantal maanden verder in De winter weer achter de rug en nu zijn we klaar voor het voorjaar en de zomer. Heerlijk dat de peuters nu weer naar hartelust buiten kunnen spelen, dat doen ze maar al te graag en vormt een leuke onderbreking van de activiteiten in de peuterspeelzaal. Wij zijn blij u te laten weten dat wij na het afscheid van mevrouw Annemarie van Wijmen als voorzitter en bestuurslid een nieuwe voorzitter aan u mogen voorstellen, mevrouw Annelies Linssen, ouder van 2 zonen die ook gebruik hebben gemaakt van een van onze peuterspeelzalen. Zij heeft oprecht enthousiast ja gezegd op ons verzoek om het bestuur te komen versterken. Van nu af is Annelies Linssen dus onze nieuwe voorzitter, welkom voor Annelies en nogmaals veel dank aan Annemarie van Wijmen die de functie van voorzitter gedurende vele jaren met verve heeft vervuld. In STEPSGEWIJS heb ik al vaker melding gemaakt van het feit dat de harmonisatiewet van kracht gaat en dat dit zeker ook van invloed is op het huidige peuterspeelzaalwerk zoals u dit van ons gewend bent. Echter, achter de schermen is de gemeente op zoek naar opties om het peuterspeelzaalwerk zoveel als mogelijk te behouden. Wanneer en welke veranderingen dit mee zal brengen is ons echter op dit moment nog niet duidelijk. U mag van ons verwachten dat wanneer dit duidelijk is voor ons wij u zeker zullen informeren. Ook laten wij niet na de gemeente, onze belangrijkste subsidieverstrekker, ervan te overtuigen dat het van belang is een wijs besluit te nemen om de opgebouwde expertise niet verloren te laten gaan en vooral goed en tijdig te gaan informeren zodat er geen peuters buiten spel komen te staan. Wij hebben niet voor niets de afgelopen 15 jaar samen met alle medewerkers er alles aan gedaan om een onmisbare schakel te vormen in het belang van de peuters tussen ouders, leidster, scholen en andere instellingen die zorg verlenen. Tevredenheidsonderzoeken geven aan dat u heel tevreden bent over de dienstverlening. Niet over de wachtlijsten, wij ook niet want die zijn er, maar we hebben gewoon niet de mogelijkheid om uit te breiden. Op één locatie is ons dit wel gelukt en wel in de wijken Limmel en Nazareth. Daar komt vanaf volgend jaar een heel nieuw Kindcentrum met de basisschool en andere partners en vervroegd zelfs gaan wij nu met de beide scholen en onze beide peuterspeelzalen naar Limmel. Kinderen zijn dus al gewend als de nieuwe huisvesting gereed is. Beide peuterspeelzalen worden nu met ingang van 11 mei samengevoegd in Limmel in de basisschool en gaan verder onder de naam peuterspeelzaal de Geluksvogel. Vervolg zie pag. 2

2 PAGINA 2 STEPSGEWIJS JAARGANG 17 Zelfs, en daar zijn wij zeer blij mee, met een extra groep peuters zodat wij daar de wachtlijst kunnen wegwerken en iedere peuter uit beide wijken naar de peuterspeelzaal de Geluksvogel kan gaan. Ik kan alleen maar de wens van de Ouderraad onderstrepen om een oproep te doen aan ouders deel te nemen aan deze Ouderraad die staat voor het belang van alle peuters die gebruik maken van een STEPS peuterspeelzaal. U bent altijd van harte welkom een Ouderraadvergadering bij te wonen. Data vindt u op het informatiebord in de peuterspeelzaal. U leest in dit nummer een en ander over heel diverse onderwerpen zoals: diverse activiteiten in de peuterspeelzalen, peuterbabbels, logopedie en superfoods. Mocht u zelf iets willen schrijven voor onze STEPSGE- WIJS dan nodigen wij u van harte hierbij uit. Ik wens u samen met uw peuter in ieder geval een mooie lente met veel mooie en warme dagen toe! A. Syrier-Notten, directeur Centrale ouderraad STEPS zoekt dringend nieuwe leden Na dit schooljaar zullen we binnen de centrale ouderraad afscheid moeten nemen van een aantal enthousiaste en betrokken ouders, omdat hun kinderen de basisschoolleeftijd bereikt hebben. Daarom willen we tijdig met de zoektocht naar nieuwe leden beginnen. Wanneer u het leuk vindt om mee te denken over actuele zaken die spelen binnen STEPS dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens een van onze vergaderingen. De meningen en ideeën van ouders zijn belangrijk voor de directie van STEPS om klantgerichte beslissingen te kunnen nemen. De vergaderfrequentie is 6 keer per jaar en telkens wordt vergaderd in een andere peuterspeelzaal. Als u belangstelling heeft om lid te worden van de centrale ouderraad kunt u een keer een vergadering bijwonen om te zien of het iets voor u is.

3 STEPSGEWIJS PAGINA 3 Het jonge-kind-plein van KC Manjefiek Sinds dit schooljaar heeft KC Manjefiek een heus jonge-kind-plein. Dit schooljaar zijn we officieel gestart als KC Manjefiek, nadat de beide basisscholen in het gebouw (bs de Markus en obs Het Palet) gefuseerd zijn. Ook de peuterspeelzaal heeft een naamsverandering ondergaan van SamSam naar psz Manjefiek. Omdat we allemaal van klas of groep moesten verhuizen, kregen we een mooie kans om nog eens goed te kijken naar de indeling van het gebouw. Zo kwamen de 2 lokalen van de peuterspeelzaal en de 3 groepen 1-2 allemaal aan dezelfde hal te liggen. De hal is een grote open ruimte waar we verschillende hoeken hebben ingericht. De groepen worden van de hal gescheiden door een doorzichtige poort die helemaal open kan. Hierdoor worden de lokalen en de hal een geheel. Op deze manier kan er zowel in de groep als samen in de hal gespeeld worden.

4 STEPSGEWIJS PAGINA 4 Op het jonge-kind-plein werken we allemaal met het programma Speelplezier. Dit jaar zijn we voor ieder speelplezierthema actief op zoek gegaan naar nog meer samenwerking tussen alle jonge-kind-pleiners. We hebben alle thema s op elkaar afgestemd waardoor alle hoeken door iedereen gebruikt kunnen worden. Doordat we allemaal aan dezelfde ruimte liggen, is het gemakkelijk voor de peuters om eens bij de kleuters mee te komen spelen en andersom. Zo kwamen er peuters naar het optreden van kleuters in de optreedhoek kijken en kunnen kleuters nog eens spelen met hun favoriete speelgoed bij de peuterspeelzaal. Aan het begin van de lente zijn we bij elkaar inkopen gaan doen. De peuters verkochten potjes, de aarde was te krijgen in een kleuterklas en voor de zaadjes moest je in de winkel in de hal zijn. Ook ouders worden betrokken in de voorbereiding van het komende thema. Ze worden uitgenodigd voor een bijeenkomst hierover. Tijdens deze bijeenkomst wordt er verteld en gespeeld over wat er in de groep aangeboden zal worden en wat ouders daar thuis mee kunnen doen. Ook worden ouders gevraagd mee te denken over de aankleding van de hoeken. We vinden allemaal dat we boffen met ons mooie plein! Tonneke van Nieuwenhoven en Yvonne Vousten.

5 STEPSGEWIJS PAGINA 5 Spraak-taalontwikkeling op de peuterzaal: wat doet de logopedist Kinderen leren praten door de taal van de ouders en later van de omgeving te imiteren. Hoe beter het taalaanbod is hoe beter kinderen leren praten en de taal ook leren begrijpen. Een goede spraak-taalontwikkeling is onontbeerlijk voor de algehele ontwikkeling van het jonge kind. Taal heb je nodig om met andere kinderen in contact te komen (sociale ontwikkeling), om aan te geven wat je wel of niet leuk vindt, of je verdrietig bent of blij (emotionele ontwikkeling). Toch verloopt de spraak-taalontwikkeling niet altijd zoals we dat graag zouden willen. Uw kind praat nog niet of het is nog niet goed verstaanbaar. Het kan zijn dat een kind niet goed hoort (regelmatig verkouden, middenoorontsteking ) of dat het kind te weinig goede taal aangeboden krijgt of dat een peuter zich gewoon wat langzamer of anders ontwikkelt. De gemeente Maastricht investeert in vroegtijdige onderkenning van spraak-taalproblemen bij peuters. Hoe eerder kinderen met spraak- taalproblemen gesignaleerd kunnen worden des te groter is de kans dat alles ook weer goed komt. Er zijn ook kinderen die veel praten, goede zinnen maken, heel veel woorden kennen maar minder goed verstaanbaar zijn omdat ze klanken nog niet goed uitspreken. We zien ook kinderen die een zwakke mondmotoriek hebben. Sommige peuters ademen voortdurend door de mond (open mond) of kwijlen overmatig. Langdurig speengebruik of intensief duimen zijn ook vaak de oorzaak van onduidelijk spreken. Als logopedist bezoek ik alle STEPS- peuterspeelzalen een aantal keren per jaar. Door middel van een groepsobservatie krijg ik een beeld van de kinderen die extra aandacht nodig hebben. Tijdens deze groepsobservaties kijk ik niet alleen naar de taalontwikkeling. Ook de spelontwikkeling is belangrijk. Immers kinderen die goed spelen praten doorgaans ook goed. Imiteert de peuter de taal van anderen (ouders, leidster) dan is dat ook een signaal dat het kind volop in ontwikkeling is en er nog niet te vlug ingegrepen hoeft te worden. Immers niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo. Mijn visie op de ontwikkeling van jonge kinderen is niet: wat kunnen ze allemaal niet goed, maar: wat hebben ze nodig om goed in ontwikkeling te komen en te blijven. Alle kinderen hebben eigen ontwikkelkracht en het is de uitdaging van de omgeving van de peuter (ouders, leidsters, logopedist) om deze optimaal te benutten. We zien ook kinderen die een andere thuistaal hebben dan het Nederlands. Belangrijk is om te weten of de moedertaal goed verworven is. De kans dat de Nederlandse taal ook goed geleerd zal worden is dan des te groter. Mocht dit niet het geval zijn dan adviseer ik ouders en leidsters t.a.v. de ontwikkelbehoeften van deze kinderen. Als we ons zorgen maken over de ontwikkeling van een peuter (in overleg met de leidster, consultatiebureau) nodig ik ouders uit voor een persoonlijk gesprek. Het kan zijn dat de ontwikkeling van de peuter gewoon afgewacht moet worden, maar als een kind echt intensieve logopedische hulp nodig heeft zal ik ouders verwijzen naar een vrijgevestigd logopedist. Mocht u zich zorgen maken over de taalontwikkeling van uw kind of hebt u vragen, bel of mail me gerust. Jo Van Gelder, logopedist

6 STEPSGEWIJS PAGINA 6 Super Foods voor het hele gezin Veel mensen kiezen bewust voor een gezond voedingspatroon en maken gebruik van de bekende super foods. De reden waarom bepaalde voedingsproducten super foods genoemd worden, heeft te maken met de hoge voedingswaarde van de producten. Denk bijvoorbeeld aan hennepzaad, chiazaad, gojiobessen, incabessen, rauwe cacao enz. Wanneer je echter goed kijkt zul je zien dat je vaker super foods in zet zonder er bij stil te staan. Er zijn namelijk veel producten en groente- en fruitsoorten die niet te duur zijn en een behoorlijke bron van waardevolle enzymen, vitamines en mineralen zijn. Super Foods zijn o.a. Broccoli Zuurkool Spinazie Andijvie Avocado Bieten (alle soorten) Boerenkool Zeewier Walnoten Knoflook Artisjok Gember, kurkuma Bleekselderij Paksoi Zoete aardappel Bessen Banaan Kokosnoot Quinoa Haver Lijnzaad Spelt Kammut Boekweit Zoals je ziet zijn super foods altijd en overal verkrijgbaar en hoef je geen dure producten aan te schaffen. Hoewel niet altijd alle peuters en kleuters onder de indruk zijn van deze super foods, kun je je kind stimuleren door samen boodschappen te gaan doen. Laat je kind helpen met het uitzoeken van groente en fruit en uiteindelijk het bereiden van de producten. Een druilerige dag en weinig inspiratie; maak dan samen met je kind deze overheerlijke hartige cup cakes: deze cup cakes kunnen zelfs een moeilijke eter stimuleren om zijn bordje net iets leger te eten dan normaal. Ps. Deze cup cakes zijn ook erg lekker voor een feestje of brunch! Hartige cup cakes (voor 12 muffins) Ingrediënten: 150 gr speltmeel 150 gr boekweitmeel 1 el bakpoeder/ baking soda 1 tl ongeraffineerd zout, bv Keltisch zeezout of roze Himalaya zout 2 handjes gesneden boerenkool Stuk of 10 olijven, in plakjes gesneden 5 zongedroogde tomaatjes, in kleine stukjes gesneden Optioneel: 2 el sesamzaad en 2 el zonnebloempitten, handje geraspte kaas Natte ingrediënten 2 eieren 150 ml melk of een plantaardige melksoort 50 gr ongezouten roomboter of kokosolie (gesmolten) 1 tl honing of ahornsiroop Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng het meel, bakpoeder en zout in een kom. Voeg de plakjes olijven, stukjes zongedroogde tomaat, boerenkool en naar eigen smaak de sesamzaad, zonnebloempitten of kaas toe en mix alles goed door elkaar. Klop daarna in een andere kom de eieren los, voeg de melk, kokosolie of boter en honing of ahornsiroop toe. Roer nu alles nog even rustig door elkaar. Voeg de natte ingrediënten toe aan de droge en meng tot er een smeuïg deeg ontstaat; het deeg blijft vochtig! Schep het beslag met behulp van twee lepels in de cakevormpjes. Schuif in de oven en bak in ongeveer minuten goudbruin. De cup cakes zijn gaar als een vork er schoon uitkomt. De overige muffins kun je maximaal een week buiten de vriezer bewaren. Fijne meivakantie gewenst! Veronique Hundscheid

7 STEPSGEWIJS PAGINA 7 De peuter heeft de tijd. Soms zou ik willen dat de tijd even stilstond. Nog even de zomer beleven. Nog even niet de wintertijd. Nog even terug naar mijn kindertijd. Nog even.. helemaal niks. Nog even in bed blijven liggen als de wekker gaat. Nog even niet denken aan een dag waarvan je weet dat ie weer om zal vliegen en je op het einde denkt Ik had nog zoveel willen, moeten, doen. Waar is het mis gegaan? Misschien een cursusje timemanagement volgen? Of gewoon goed naar je peuter kijken die op 2-3 jarige leeftijd helemaal geen cursus timemanagement nodig heeft, die weet precies wat hij op een dag wil doen. Die springt s morgens voor dag en dauw uit z n bed. Heeft helemaal geen last van de tijd. Terwijl wij door het huis rennen om op tijd klaar te zijn om naar school te gaan zit je peuter vrolijk half aangekleed lekker met zijn boterham te knoeien. Hoezo druk, druk? Rustig maar we komen er wel. Niet zo stressen, zie je hem denken. Ben je eindelijk zover dat je klaar staat om te vertrekken. Ja, kind is aangekleed! Ruik je iets verdachts. O, nee niet dat! Niet nu! Snel naar school/ p.s.z. lukt ook nooit want onderweg komt je peuter honderdduizend leuke interessante dingen tegen of. Is niet vooruit te branden. En jij maar denken. We komen nooit op tijd! Ja hoor eens, daar zit je peuter he-le-maal niet mee. Dat moeten we toch onderhand wel weten. eruit! O, nee het lukt me toch niet. Kan jij even helpen? Mijn trommeltje gaat niet open. Oeps, mijn beker valt om. Ik wil een geschilde appel. Kijk eens wat ik op mijn boterham heb? Zie de ontspannen, tevreden peuter die helemaal niet aan tijd denkt. Die is bezig met het nu. Is de peuter lekker buiten aan het spelen crossend op zijn fietsje is het tijd om naar huis te gaan en daar heeft hij helemaal nog geen zin in. Hoezo, het is Tijd! Wie heeft dat bedacht? Kan dat niet strakjes! De eerste stap naar groot worden. Besef van tijd krijgen. Ik blijf nog even in bed liggen om te overwegen wat ik vandaag ga doen. Een collega zei: Dit is de leukste tijd maar ook de drukste tijd. Misschien toch even de komende weken goed plannen? Doe rustig aan, we hebben alle tijd! Mariëlle Gerards Peuterspeelzaal de Maasköpkes Ook op de peuterspeelzaal heeft je peuter alle tijd. Al doe je nog zo je best om je aan de ochtendindeling te houden, want daar zijn wij grote mensen goed in. We plannen de hele ochtend. Druk, druk. Tijd tekort. De peuter heeft dit helemaal niet in de gaten en al zou het wel zo zijn. Hij vindt het niet belangrijk. Gaan we in de kring? Leuk maar ik ben nog even aan het spelen. Dus relaxed. Gaan we opruimen, want het is tijd, omdat op het programma eten staat, dan komt hij van alles tegen waar zijn interesse naar uitgaat. Van opruimen komt niets en jouw planning valt in duigen of je moet als een gek door het lokaal rennen om de peuter voor te zijn voordat hij alles weer heeft uitgehaald. Zit je eindelijk ontspannen aan de tafel moet er eentje naar de wc en als er één schaap over de dam is We waren net toch geweest? Ja, so what, denkt je peuter. Wij moeten nu! Alle tijd heeft de peuter of beter gezegd nog geen besef van tijd. Heerlijk toch. Zitten we eindelijk aan tafel wat een moment van rust moet zijn. Voor wie? De volwassene die al bezig is met het volgende programma onderdeel of de peuter? Ik kan zelf wel die banaan openmaken. De prut spuit

8 Past. Habetsstraat 40 A 6217 KM Maastricht Peuterbabbels Lewie is nu de oudste van de groep. Hij voelt zich heel verantwoordelijk voor alles. Wanneer de telefoon gaat en de juf even bezig is en niet meteen naar de telefoon rent zegt hij: Ik neem hem wel even op! ( Ik kon hem nog net tegen houden.) Telefoon: (043) Fax: (043) Website: We zitten aan tafel te eten. Als je pas nieuw bent moet je nog wennen aan de regeltjes. Een klein dametje heeft als regel wanneer het haar niet bevalt om te gaan huilen ( zeg maar gerust héél hard huilen) Lewie zit naast haar en bekijkt het in eerste instantie met schrik. Wanneer ik uitleg waarom ze huilt, is het even stil maar dan komt het commentaar...zie kin toch ouch toes goon jenke! Vakantieregeling Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Carnavalsvak t/m Paasmaandag Meivakantie t/m Hemelvaart 14 en 15 mei 2015 Pinkstermaandag Zomervak t/m We zijn aan het oefenen om paaseieren te zoeken, dat gaat met veel enthousiasme gepaard. Als we eieren gaan tellen is er nog ééntje weg. Waar is het laatste ei??? Zoek, zoek roept de juf "wie heeft er eentje in zijn broekzak gestopt? Max en Lewie komen naar de juf gerend "jij" zeggen ze. verbaasd zeg ik "ik heb hem echt niet verstopt in mijn broekzak "Jawel" zeggen ze allebei met veel overtuiging, "draai je maar om" klinkt het streng en allebei wijzen ze naar mijn achterzak waar inderdaad iets in zit "O, nee, maar dat is mijn zakdoek, zeg ik" en ik moet hem laten zien. "O, zeggen ze allebei ga dan maar door met zoeken." Lente in Peuterspeelzaal Wyck Na de kille donkere winter maken wij ons klaar voor de lente. Buiten dat Bommes weer uit zijn ei zal gaan komen gaan wij de bloemetjes buiten zetten in onze huishoek die is omgetoverd tot bloemenwinkel. Ook gaan we de natuur ontdekken door het zelf zaaien van bloemen en natuurlijk komen ook zoals ieder jaar weer de kikkervisjes in de klas te staan. Kortom wij zijn er klaar voor, laat de zon maar komen. De peuters van psz Wyck

Ontbijt Frittata. Bereidingswijze. Ingrediënten

Ontbijt Frittata. Bereidingswijze. Ingrediënten Recepten 2.1 Ontbijt Soms is het niet een kwestie van nieuwe recepten bij de hand hebben voor het ontbijt, maar gewoon net even anders tegen het ontbijt aan kijken. Wij zijn als Nederlanders gewend om

Nadere informatie

mitchel van duuren VAN O.A. DE WEBSITES PALEO.NL EN PALEODIEET.NL 3 Paleo brood recepten toch je boterham zonder de nadelen van graan

mitchel van duuren VAN O.A. DE WEBSITES PALEO.NL EN PALEODIEET.NL 3 Paleo brood recepten toch je boterham zonder de nadelen van graan mitchel van duuren VAN O.A. DE WEBSITES PALEO.NL EN PALEODIEET.NL 3 Paleo brood recepten toch je boterham zonder de nadelen van graan De meest gestelde vraag die ik krijg als mensen overwegen om Paleo

Nadere informatie

Herbalife Paasbrunch

Herbalife Paasbrunch Herbalife Paasbrunch De lente is aangebroken en op 5 & 6 april is het Pasen! Voor veel mensen een gezellig feest waarbij een lekkere brunch op tafel wordt gezet. Heerlijk natuurlijk! Maar hoe past dit

Nadere informatie

Paleo Brood. met 10 heerlijke Glutenvrije & Graanvrije BrooDrecepten

Paleo Brood. met 10 heerlijke Glutenvrije & Graanvrije BrooDrecepten Paleo Brood met 10 heerlijke Glutenvrije & Graanvrije BrooDrecepten 1 Inhoudsopgave Paleo Brood Appel Vinegar Brood 4 Rozemarijn Brood 7 Zoete Aardappel Brood 8 Paleo Knoflook Brood 11 Kaneel Banaan Brood

Nadere informatie

PURE, GEZONDE EN SMAAKVOLLE RECEPTEN OPGESTELD DOOR 5 GEZONDE BLOGS. Speciaal opgesteld

PURE, GEZONDE EN SMAAKVOLLE RECEPTEN OPGESTELD DOOR 5 GEZONDE BLOGS. Speciaal opgesteld ww.eetgoedvoeljegoed.com www.devoedzamekeuken.nl www.barbaraeet.nl www.puurenlekkerleven.blogspot.nl www.smakelijck.nl 2013 01 Speciaal opgesteld PURE, GEZONDE EN SMAAKVOLLE RECEPTEN OPGESTELD DOOR 5 GEZONDE

Nadere informatie

Optioneel: scheutje ongezoete diksap of een handje rozijnen, 3 el vers fruit (aardbeien, framboos, bessen, banaan, appel en kaneel)

Optioneel: scheutje ongezoete diksap of een handje rozijnen, 3 el vers fruit (aardbeien, framboos, bessen, banaan, appel en kaneel) 1. Ontbijtidee Muesli met noten, pitten en zaden (voor 1 portie) Ingrediënten: Griekse yoghurt of sojayoghurt, 3 el haver, 1 el rozijnen, 1 el zemelen, 1 el lijnzaad, 1 el pompoenpitten, 1 el zonnebloempitten,

Nadere informatie

JESSE VAN DER VELDE RECEPTEN DE 30 GEZONDSTE RECEPTEN MET 5 INGREDIËNTEN OF MINDER

JESSE VAN DER VELDE RECEPTEN DE 30 GEZONDSTE RECEPTEN MET 5 INGREDIËNTEN OF MINDER JESSE VAN DER VELDE 30 RECEPTEN DE 30 GEZONDSTE RECEPTEN MET 5 INGREDIËNTEN OF MINDER Inhoud 5 ONTBIJTRECEPTEN Basis Bloemkoolpap 4 Scrammbled eggmix 5 Panpizza 6 Banaanvla met citroen 7 Havermoutfruitkoeken

Nadere informatie

Verbeter je leverfunctie voordat je gaat detoxen. Gezonde lever

Verbeter je leverfunctie voordat je gaat detoxen. Gezonde lever Verbeter je leverfunctie voordat je gaat detoxen Gezonde lever 1 Introductie Om een detoxprogramma succesvol te maken, is het natuurlijk belangrijk dat het belangrijkste detox orgaan in ons lichaam goed

Nadere informatie

Ontbijtboek. Door jou

Ontbijtboek. Door jou Ontbijtboek Door jou Amsterdam 6 juli 2017 Wil je iets uit het boek delen of online zetten? Dat kan! Alle foto s en tips mogen gedeeld worden met vermelding van de maker en bron onnaonna ontbijtboek. Ik

Nadere informatie

Logus Proefmenu Maart 2015

Logus Proefmenu Maart 2015 Logus Proefmenu Maart 2015 Groene Smoothie (kiwi, appel spinazie en avocado) Bosbes Yogi (yoghurt, sinaasappelsap, banaan en bosbes) Courgettesoep met gember en bieslook - Spicy zalm met clementine salsa

Nadere informatie

Overheerlijke Smul Recepten om suikervrij te bakken!

Overheerlijke Smul Recepten om suikervrij te bakken! Overheerlijke Smul Recepten om suikervrij te bakken! Met o.a. chocoladetruffels, frambozenmuffins & vanillecake! Inhoudsopgave 1. Walnootmuffins met honing... 2 2. Suikervrije chocoladetruffels met rozijnen...

Nadere informatie

Healthiness smoothies

Healthiness smoothies Healthiness smoothies Een smoothie receptenboek met heerlijke healthy smoothies, leuke weetjes, handige tips en trics. Inhoudsopgave Wie, wat, waar, waarom, wanneer Smoothies 3 Sporty smoothie 4 Raw cacao

Nadere informatie

YOGHURT 47. zoete en hartige recepten uit de keuken van yoghurt barn

YOGHURT 47. zoete en hartige recepten uit de keuken van yoghurt barn YOGHURT 47 zoete en hartige recepten uit de keuken van yoghurt barn INHOUD VOORWOORD 5 VERSCHILLENDE SOORTEN YOGHURT 7 ONTBIJT 9 LUNCH 37 TUSSENDOOR 61 DESSERT 89 REGISTER 110 DANK 113 VOORWOORD Bij Yoghurt

Nadere informatie

E-BOOK TIEN GEZONDE VEGARECEPTEN SMOOTHIES SALADES MAALTIJDEN

E-BOOK TIEN GEZONDE VEGARECEPTEN SMOOTHIES SALADES MAALTIJDEN E-BOOK TIEN GEZONDE VEGARECEPTEN SMOOTHIES SALADES MAALTIJDEN Vega Nuts Veganuts wil iedereen laten zien dat wij zelf veel aan onze gezondheid, energie en genezing kunnen doen. Met haar noten, zaden en

Nadere informatie

Lieve lezers, Ik geniet ervan om in de keuken te staan met allerlei verse ingrediënten en superfoods om daar een mooi gerecht mee te bereiden.

Lieve lezers, Ik geniet ervan om in de keuken te staan met allerlei verse ingrediënten en superfoods om daar een mooi gerecht mee te bereiden. Lieve lezers, Ik ben Willeke Linneman, food, health & lifestylecoach en de schrijfster van dit boek. Dit boek is ontstaan vanuit mijn passie voor een gezonde en happy lifestyle. Ik hoop met dit boek mensen

Nadere informatie

15 x PuurGezond ontbijten. 1 kom pap van 200 ml halfvolle melk en 6 eetlepels havermout, serveren met blauwe bessen (vers of diepvries) 1 kiwi Thee

15 x PuurGezond ontbijten. 1 kom pap van 200 ml halfvolle melk en 6 eetlepels havermout, serveren met blauwe bessen (vers of diepvries) 1 kiwi Thee 15 x PuurGezond ontbijten Ontbijt 1 1 kom pap van 200 ml halfvolle melk en 6 eetlepels havermout, serveren met blauwe bessen (vers of diepvries) 1 kiwi Thee Ontbijt 2 2 sneetjes volkoren brood besmeerd

Nadere informatie

Zomerse. smoothies. Gratis. recepten. Gratis. heerlijke. recepten. nummer 1 in gezondheid

Zomerse. smoothies. Gratis. recepten. Gratis. heerlijke. recepten. nummer 1 in gezondheid Zomerse smoothies 0 Gratis gezonde recepten 5 Gratis heerlijke recepten nummer Voorwoord Bijna iedereen houdt van smoothies. Ze zijn makkelijk en zitten boordevol vitamines en mineralen. Lekker als ontbijt

Nadere informatie

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel.

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Er staan recepten in die ik lekker vind, kijk maar eens! Deze recepten kunnen jullie zelf bakken/maken. Als je deze recepten wil maken duurt het minimaal 10

Nadere informatie

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3 2 oktober 2013 Jaargang 05 Nieuws 3 Infobrief Bij deze Nieuws treft u een infobrief van de groep(en) van w kind(eren) aan. In deze infobrief staan de belangrijkste zaken die het komende schooljaar spelen

Nadere informatie

JESSE VAN DER VELDE SINT RECEPTEN 14 HEERLIJKE, GEZONDE RECEPTEN

JESSE VAN DER VELDE SINT RECEPTEN 14 HEERLIJKE, GEZONDE RECEPTEN JESSE VAN DER VELDE SINT RECEPTEN 14 HEERLIJKE, GEZONDE RECEPTEN Inleiding Sintrecepten Bedankt voor de aankoop van dit e-book, waarin je 10 overheerlijke Sintrecepten vindt - plus 4 bonusrecepten! Dit

Nadere informatie

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout Mexicaanse wraps Ingredienten (Voor 15 personen): 15 kleine wraps 1 grote ui 500 gram gehakt 3 paprika s (van verschillende kleuren) 2 potten wrap sauce (mild) 1 * Blikje mais van 300 gram 2 potjes soure

Nadere informatie

Tomatensoep. Eet smakelijk. Muffins. Nodig:

Tomatensoep. Eet smakelijk. Muffins. Nodig: Tomatensoep Nodig: 1 liter water. 1 kilo rijpe tomaten. 2 groentebouillonblokjes. 1 prei of klein zakje soepgroente. Vermicelli. 1. Doe het water in de pan en breng het aan de kook. 2. Was en snij de tomaten

Nadere informatie

Food Switch. Ontbijt & tussendoortjes. 1

Food Switch. Ontbijt & tussendoortjes.  1 Food Switch Ontbijt & tussendoortjes www.foodswitch.nl 1 Tussendoortjes Gekookt ei Combineer een gekookt ei met - Stuk komkommer - Wortel - Snoeptomaatjes Fruit Fruit kan je goed met wat noten combineren

Nadere informatie

INHOUD HARTIG ZOET PANNENKOEK VAN BOEKWEITMEEL PANNENKOEKEN VAN BOEKWEITMEEL PANNENKOEKEN & CRÊPES VAN TARWEBLOEM BLINI S CRÊPES SOUFFLÉES

INHOUD HARTIG ZOET PANNENKOEK VAN BOEKWEITMEEL PANNENKOEKEN VAN BOEKWEITMEEL PANNENKOEKEN & CRÊPES VAN TARWEBLOEM BLINI S CRÊPES SOUFFLÉES INHOUD HARTIG PANNENKOEKEN VAN BOEKWEITMEEL Gebakken ei & ham...8 Geitenkaas, walnoten & honing...10 Spek & cheddar... 12 Uienstoof... 14 BLINI S Klassiek... 16 Van kastanjemeel... 18 Spekjes & pinda s...20

Nadere informatie

Koffie, thee met Wortel-appeltaart met lemoncurd. Goed gevulde bonensoep met bruin brood, boeren roomboter en/of pesto

Koffie, thee met Wortel-appeltaart met lemoncurd. Goed gevulde bonensoep met bruin brood, boeren roomboter en/of pesto Jeanine Schreuders en Norbert van Doorn hebben in hun Eetlokaal, boerderij BuitenLand, ons laten proeven wat je zoal kunt doen met voedsel wat er niet meer zo mooi uit ziet, danwel over de THT datum is,..

Nadere informatie

Zoete aardappelpuree met geitenkaas

Zoete aardappelpuree met geitenkaas Zoete aardappelpuree met geitenkaas Een aantal weken geleden ontving ik een super leuk pakket met geitenkaas van Bettinehoeve. Hierin zaten meerdere soorten geitenkaas voor mij om uit te proberen. Laat

Nadere informatie

APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER ZOMER. Williene Klinck. E-nummervrij & suikervrij!

APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER ZOMER. Williene Klinck. E-nummervrij & suikervrij! APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER ZOMER Williene Klinck E-nummervrij & suikervrij! CAESARSALADE MET CITROENMAYONAISE INGREDIËNTEN VOOR 2 PERSONEN 1 kipfilet 2 kropjes mini Romaine sla 2 takjes cherrytomaatjes

Nadere informatie

SuperMama LUNCH Top 5 www.super-mama.nl SuperMama

SuperMama LUNCH Top 5 www.super-mama.nl SuperMama SuperMama 1 LUNCH Top 5 www.super-mama.nl SuperMama LUNCH Mama s maak het alstublieft niet te moeilijk. Een gezonde leefstijl hoeft namelijk niet moeilijk te zijn en hoeft ook helemaal niet veel tijd te

Nadere informatie

Groente met courgette, uitjes en champignons

Groente met courgette, uitjes en champignons Slank En Fit Lunch recepten HARTIG Groente met courgette, uitjes en champignons 1 knoflookteentje Halve courgette 50 gr zilver uitjes 50 gr olijfjes 1 tomaat Half bakje champignons 150 gram sperzie boontjes

Nadere informatie

Workshop Suikervrij bakken

Workshop Suikervrij bakken Workshop Suikervrij bakken Receptenboekje van:. www.kalasa.nl Suikervrij bakken. Te veel suiker eten is niet gezond, daarom willen steeds meer mensen suikervrij eten. Maar iedereen houdt wel van snoepen

Nadere informatie

SUPERFOODS RECEPTENBOEKJE

SUPERFOODS RECEPTENBOEKJE SUPERFOODS RECEPTENBOEKJE Dit boekje is een uitgave van: www.puurenfit.nl SUPERFOODS RECEPTENBOEKJE Copyright Puur&Fit 2014 INHOUDSOPGAVE RAUWE CHOCOLADEMOUSSE SUPERFOOD IJSTAART GROENE SUPERFOOD SMOOTHIE

Nadere informatie

ISBN

ISBN 2014 Jorrit van Daalen Buissant des Amorie en Sofia Chanou Omslagontwerp CMRB Foto omslag Thinkstock Foto auteurs Bob Bronshoff Fotografie binnenwerk Jorrit van Daalen Buissant des Amorie en Sofia Chanou

Nadere informatie

Roerei met champignons

Roerei met champignons 1 Roerei met champignons Voor 1 persoon 1 EL boter, ghee, kokos- of olijfolie ½ rode paprika en 1 tomaat in blokjes of ½ ui en 10 kleine champignons in plakjes 3 eieren Zout, peper 1. 1 EL boter verhitten

Nadere informatie

makkelijk afvallen koolhydraatarm 10 overheerlijke lekkernijen

makkelijk afvallen koolhydraatarm 10 overheerlijke lekkernijen makkelijk afvallen koolhydraatarm 10 overheerlijke lekkernijen Alsjeblieft, hierbij ontvang je mijn favoriete koolhydraatarme lekkernijen. Onder elk recept vind je de voedingswaarden zodat je precies kunt

Nadere informatie

Wandelsnacktips. Omdat wandelen niet alleen leuk, maar ook lekker is. Marjoleine van der Waal. gewichtsconsulente. Marjoleine van der Waal

Wandelsnacktips. Omdat wandelen niet alleen leuk, maar ook lekker is. Marjoleine van der Waal. gewichtsconsulente. Marjoleine van der Waal Wandelsnacktips Omdat wandelen niet alleen leuk, maar ook lekker is Marjoleine van der Waal gewichtsconsulente Marjoleine van der Waal Speciaal voor nieuwe wandeltiplezers Houd je net als ik van wandelen

Nadere informatie

Koolhydraat arme Sinterklaas recepten

Koolhydraat arme Sinterklaas recepten h Koolhydraat arme Sinterklaas recepten Petra de Jong Voorwoord De feestmaand is weer begonnen en het Sinterklaas feest bijt de spits af. Voor heel veel mensen staat deze maand in het teken van gezelligheid,

Nadere informatie

Receptboekje. Een lekkere warme drank, zonder cafeïne!

Receptboekje. Een lekkere warme drank, zonder cafeïne! Receptboekje Een lekkere warme drank, zonder cafeïne! veelzijdige warme drank voor ieder moment van de dag A.Vogel Bambu Lekkere warme drank Zacht van smaak Cafeïnevrij en glutenvrij Verkrijgbaar bij drogist

Nadere informatie

Eet smakelijk. ( 5 januari t/m 31 januari)

Eet smakelijk. ( 5 januari t/m 31 januari) Eet smakelijk ( 5 januari t/m 31 januari) In dit thema staat eten centraal. De kinderen gaan fruit/groente proeven en ontdekken al spelenderwijs wat vies is en wat lekker is. Ook gaan we koekjes die ze

Nadere informatie

Spaghetti nd meatballs

Spaghetti nd meatballs Dag 1 Champignons op toast 2 sneeën brood đ el. citroensap Ɖ el. peterselie Ɖ tl. cayennepeper peper & zout 1. Toast de sneetjes brood in de broodrooster 2. Bak de champignons in olijfolie voor 3 min op

Nadere informatie

Puur Gezond, Receptenboek. Receptenboek Puur Gezond! Nathalie Appel Terschuur

Puur Gezond, Receptenboek. Receptenboek Puur Gezond! Nathalie Appel Terschuur Puur Gezond, Receptenboek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Welkom 3 Muesli 5 Waterkerssalade met aardbeien, avocado en rosbief 6 Zalmomelet met bosui en tomaat 7 Spinaziestamppot met gerookte kip 8 Viscurry

Nadere informatie

Lekkere én gezonde recepten met Bambu. Genieten van een kopje. puur natuur!

Lekkere én gezonde recepten met Bambu. Genieten van een kopje. puur natuur! Lekkere én gezonde recepten met Bambu. Genieten van een kopje puur natuur! Lekkere warme drank voor ieder moment van de dag! A.Vogel Bambu Zonder cafeïne Zonder kleur- en smaakstoffen Vrij van lactose

Nadere informatie

Wildgoulash. Ingrediënten. Voor 4 á 5 personen

Wildgoulash. Ingrediënten. Voor 4 á 5 personen Wildgoulash Ingrediënten Voor 4 á 5 personen 1 kilo wildgoulash vlees 2 gesneden uien verse knoflook 5 dl. wildfond peper en zout 100 gr roomboter 5 eetlepels bloem 2 rode en 2 groene paprika s glas rode

Nadere informatie

JESSE VAN DER VELDE JESSE TRAKTEERT 11 HEERLIJKE, GEZONDE RECEPTEN

JESSE VAN DER VELDE JESSE TRAKTEERT 11 HEERLIJKE, GEZONDE RECEPTEN JESSE VAN DER VELDE JESSE TRAKTEERT 11 HEERLIJKE, GEZONDE RECEPTEN JESSE'S VERJAARDAG 2015 Haverfeest 1/3 cup havervlokken handje (bevroren) blauwe bessen 2 el rozijnen 2 el gojibessen 2 el kokos 1/2 el

Nadere informatie

Hartige tussendoortjes TOMATENBROOD TORTILLA CHIPS

Hartige tussendoortjes TOMATENBROOD TORTILLA CHIPS Hartige tussendoortjes TOMATENBROOD Neem 4 sneden bruin brood, het liefst een rustiek soort brood en zelf dik gesneden. Rooster de sneden brood in broodrooster of oven. Snij 2 teentjes knoflook doormidden

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement Recepten week 1

Gezondheidsmanagement Recepten week 1 Gezondheidsmanagement 2.0 - Recepten week 1 Sinds ik over ben gegaan op een gezonde leefstijl is de groene smoothie een van de rijkste toevoegingen aan mijn dieet geweest. Het is ook wat ik iedereen die

Nadere informatie

SUGARCHALLENGE! LARGE programma. Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s. Dag 21+22

SUGARCHALLENGE! LARGE programma. Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s. Dag 21+22 SUGARCHALLENGE! LARGE programma Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s Dag 21+22 Dag 21 Ontbijt: Ontbijtshake 1 portie melk 1 portie havermout (of glutenvrij: boekweitgrutten) 1 portie papaja Snijd

Nadere informatie

Warme Winter ~ recepten

Warme Winter ~ recepten Warme Winter ~ recepten Fit by Nature ~ Voedingsadvies www.fitbynature.nl Woord vooraf Door middel van deze recepten hoop ik je te kunnen inspireren om deze winter een aantal lekkere, pure gerechten klaar

Nadere informatie

VERWERKING van AGRARISCHE PRODUCTEN

VERWERKING van AGRARISCHE PRODUCTEN Naam: Klas: VERWERKING van AGRARISCHE PRODUCTEN EEN KIJKJE NAAR KEEK INLEIDING Cake is een eenvoudige gebaksoort. Hoewel het woord "cake" in Engelstalige landen een verzamelnaam voor 'gebak' of 'taart'

Nadere informatie

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur.

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur. Over de Tong Op heel veel scholen ga ik smaakproeven doen. Ook op jullie school! En jullie kunnen me daarbij helpen door aan mijn experimenten mee te doen. Als goede proefpersonen willen jullie je natuurlijk

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015!

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK helpt graag mee om 2015 gezond van start te laten gaan. Hierbij weer een tas vol lekkere en eerlijke groenten. Veel producten uit de KOOK-OOK tas

Nadere informatie

Week: 2, Dag: Maandag

Week: 2, Dag: Maandag Week: 2, Dag: Maandag Ontbijt: Deluxe Havermout met Vers Fruit en Noten 1 kop water ½ kop haver 2 eetlepels cranberries 2 eetlepels aardbeien in plakjes 1 eetlepel gehakte walnoten 1 eetlepel rozijnen

Nadere informatie

Chocolade Avocado Proteïne Smoothie

Chocolade Avocado Proteïne Smoothie Inhoudsopgave -Chocolade avocado proteïne smoothie -Tropical smoothie -Limoen proteïne smoothie -Lean and green smoothie -Spinazie bessen proteïne smoothie -Witte chocolade framboos proteïne smoothie -Aardbeien

Nadere informatie

Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek. 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden

Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek. 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

HET EETCLEAN MAANDMENU

HET EETCLEAN MAANDMENU HET EETCLEAN MAANDMENU voel je fitter & gezonder in 30 dagen Start met 30 DAGEN CLEAN ETEN! INHOUD VOORWOORD 3 INLEIDING Dagmenu 4 20 Boodschappenlijst week 3 36 Dagmenu 5 21 Dagmenu 15 37 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Diner: Sla Wraps. Ingrediënten:

Diner: Sla Wraps. Ingrediënten: Diner: Sla Wraps 1 wortel (geraspt) 1 pastinaak (geraspt) ½ knolraap (geraspt) 1 rode biet (geraspt) 1 kop ijsberg sla (geraspt) 3 theelepels olijfolie ½ theelepel komijn 1/8 theelepel mosterdzaadjes slablad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. 1. Ontbijt: Haverboekweitkoek met chocoladetopping... 4. 2. Ontbijt: Gevulde Omelet... 6

Inhoudsopgave. Inleiding... 3. 1. Ontbijt: Haverboekweitkoek met chocoladetopping... 4. 2. Ontbijt: Gevulde Omelet... 6 10 recepten Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Ontbijt: Haverboekweitkoek met chocoladetopping... 4 2. Ontbijt: Gevulde Omelet... 6 3. Groene Smoothie: Paksoismoothie... 7 4. Superfoodsmoothie: Chocolala!...8

Nadere informatie

inhoud 144 DESSERTS en TRAKTATIES *Ingrediënten met een asterisk vind je naast allerlei andere begrippen terug in de woordenlijst.

inhoud 144 DESSERTS en TRAKTATIES *Ingrediënten met een asterisk vind je naast allerlei andere begrippen terug in de woordenlijst. inhoud 8 ONTBIJT 28 LUNCH en SALADES 54 SNELLE AVONDMAALTIJDEN 88 AVONDMAALTIJDEN 118 SNACKS en BIJGERECHTEN 144 DESSERTS en TRAKTATIES 172 DE BASIS 190 WOORDENLIJST en REGISTER *Ingrediënten met een asterisk

Nadere informatie

EEN DAG UIT HET BIKINI BODY PROGRAMMA

EEN DAG UIT HET BIKINI BODY PROGRAMMA EEN DAG UIT HET BIKINI BODY PROGRAMMA De hoeveelheden in dit menu zijn voor 1 persoon ONTBIJT Roerei (zie recept) Kop koffie of thee Voedingssupplementen (zie toelichting) SNACK 1 roze grapefruit en 1

Nadere informatie

DAG ONTBIJT LUNCH DINER

DAG ONTBIJT LUNCH DINER WEEK 1 DAG ONTBIJT LUNCH DINER Maandag Mug cake Kikkererwtensalade Gepofte zoete aardappel Dinsdag Griekse yoghurt Rijstwafel met Bloemkoolsalade met hazelnoten en tonijn & avocado (+ ontbijt maken gedroogde

Nadere informatie

KOOLHYDRAATARM 10AFSLANK RECEPTEN

KOOLHYDRAATARM 10AFSLANK RECEPTEN KOOLHYDRAATARM 10AFSLANK RECEPTEN Alsjeblieft, hierbij ontvang je mijn favoriete koolhydraatarme gerechten. Alle recepten zijn voor 1 persoon. Onder elk recept vind je de voedingswaarden voor elk recept,

Nadere informatie

Smoothie e-book. zorg goed voor jezelf!

Smoothie e-book. zorg goed voor jezelf! Smoothie e-book Genieten van smoothies is een lekkere en gezonde manier om meer groenten te eten. Je zorgt voor veel extra vitaminen en mineralen. En als je ze goed samenstelt kunnen ze een maaltijd vervangen.

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement Recepten week 5

Gezondheidsmanagement Recepten week 5 Gezondheidsmanagement 2.0 - Recepten week 5 De recepten van deze week zijn gericht op de energiehuishouding. Ze bevatten dan ook veel vet. Ik hoop dat je inmiddels weet dat vet je vriend is. Daarnaast

Nadere informatie

Voedingsschema. Believe in. 5 sep t/m 11 sep FUNCTIONEEL FIT

Voedingsschema. Believe in. 5 sep t/m 11 sep FUNCTIONEEL FIT Voedingsschema FUNCTIONEEL FIT 5 sep t/m 11 sep Believe in GEZONDE LEVENSSTIJL Je bent nu in je bezit van een gezond voedingsschema. Dit voedingsschema helpt jou om de dagelijkse structuur en planning

Nadere informatie

SUGARCHALLENGE! LARGE programma. Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s. Dag 31+32

SUGARCHALLENGE! LARGE programma. Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s. Dag 31+32 SUGARCHALLENGE! LARGE programma Voor een suikervrije, gezonde JIJ! Basismenu s Dag 31+32 Dag 31 Ontbijt: Boekweitpannenkoekjes met vers fruit en noten Voor de pannenkoekjes heb je nodig: 80 ml water 2

Nadere informatie

Comfortcook. Kookboek combi halogeen oven. Gaartijden en temperaturen. De volgende gegevens zijn slechts richtwaarden.

Comfortcook. Kookboek combi halogeen oven. Gaartijden en temperaturen. De volgende gegevens zijn slechts richtwaarden. Gaartijden en temperaturen De volgende gegevens zijn slechts richtwaarden. Levensmiddel Temperatuur in ºC Gaartijd in minuten Kip (1,6kg) 200 70 Kippenborst (350g) 190 20 Kabeljauw (150g) 200 24 Aardappelen

Nadere informatie

Gezond & lekker kerstmenu

Gezond & lekker kerstmenu Gezond & lekker kerstmenu Voor jou! Een bewust kerstmenu inclusief eenvoudige recepten. Aangeboden door alle coaches en medewerkers van LifeStyle Coaching Nederland. De organisatie die door middel van

Nadere informatie

KOKOS-CHIA-PUDDING MET AARDBEIEN

KOKOS-CHIA-PUDDING MET AARDBEIEN 2 PERSONEN 20 MIN KOKOS-CHIA-PUDDING MET AARDBEIEN Voor de mensen met weinig tijd s ochtends: deze pudding kan je zelfs de avond van te voren al maken! 250 ml kokosmelk 1 el honing 1 tl vanille-extract

Nadere informatie

Boerenmuffin met appel & Kollumer zoete erwt 15 stuks

Boerenmuffin met appel & Kollumer zoete erwt 15 stuks Carla Glorie heeft met veel zorg, aandacht en creativiteit, van diverse soorten peulvruchten (uit de Ark van de Smaak van Slow Food) een heerlijke en verassende proeverij gemaakt. Boerenmuffin met appel

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema "water" In dit thema staat water centraal.

Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus. Seizoen 2013 / 2014. Thema water In dit thema staat water centraal. Welkom op de eigen pagina van speelzaal Kleine Columbus Seizoen 2013 / 2014 Thema "water" In dit thema staat water centraal. Water komt uit de kraan maar zit ook in een fles, je kunt het drinken maar je

Nadere informatie

THE BASICS. Recepten en ingrediënten die je de hele maand kunt gebruiken

THE BASICS. Recepten en ingrediënten die je de hele maand kunt gebruiken THE BASICS Recepten en ingrediënten die je de hele maand kunt gebruiken Tijdens de gehele challenge zullen een aantal dingen vaker terugkomen, zoals yoghurt, havermout, wraps of een omelet. De reden hiervoor

Nadere informatie

Naam: Welkom op De Leer!

Naam: Welkom op De Leer! Naam: Welkom op De Leer! Basisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo 0575-46 17 15 Welkom! Hallo, Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer komen

Nadere informatie

Coquilles schoon maken en op het moment van serveren bakken in een hete pan met iets olie.

Coquilles schoon maken en op het moment van serveren bakken in een hete pan met iets olie. Gebakken coquilles met een stamppot van bospeen en verse gember. Ingrediënten;(stamppot) Geschilde in stukken gesneden bospeen. Fijn gesneden verse gember Zout Iets gembervocht Iets olijf olie. Werkwijze;.

Nadere informatie

GEZONDE ONTBIJT RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM

GEZONDE ONTBIJT RECEPTEN WWW.OPTIMALEGEZONDHEID.COM GEZONDE RECEPTEN ITALIAANSE KRUIDEN OMELET Voeg de uienringen en een eetlepel water toe aan een voorverwarmde pan. Bak de uien net zolang totdat het kleine beetje water in verdampt. Voeg daarna een kleine

Nadere informatie

Kokoscake met mokkacrème

Kokoscake met mokkacrème Koekjes en gebak Kokoscake met mokkacrème Ingrediënten kokoscake (voor 1 cake) 60 ml Alpro Coconut For Professionals 75 g margarine 3 el espresso 25 g suiker 125 g agavesiroop of honing 40 g kokosmeel

Nadere informatie

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi.

3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij klein en spoel deze schoon. 4. Prak het gehakt plat met een vork en kruid het gehakt met wat maggi. GROENTESOEP Bouillon Wortelen Selderij Prei Gehakt Soepvlees Maggi Vermicelli GROENTESOEP 1. Breng de bouillon aan de kook. 2. Snij het soepvlees klein. 3. Snij ondertussen de wortel, prei, en selderij

Nadere informatie

MOEDERDAG 2015. een mooie dag aan alle mama s. Dag lieve mama. Mama zijn. Kinderpraat

MOEDERDAG 2015. een mooie dag aan alle mama s. Dag lieve mama. Mama zijn. Kinderpraat een mooie dag aan alle mama s Dag lieve mama. Ik geef je een dikke zoen, en hoop dat ik dat nog vele jaartjes mag doen. Lieve mama, je krijgt er nog een ontbijtje bij, ben je nu niet blij? Mama zijn Onbeschrijflijk

Nadere informatie

Veranderingen die aan zijn te raden als je gezond maar zo wel Lowbudget mogelijk wilt eten:

Veranderingen die aan zijn te raden als je gezond maar zo wel Lowbudget mogelijk wilt eten: Lowbudget tips: Zet gezond eten op prio 1, misschien moet je er wat anders voor laten Gezond budget eten vraagt om je inzet. Snel even de supermarkt doorrennen en veel kant en klaar producten gaat niet

Nadere informatie

Broodbeleg voor kinderen

Broodbeleg voor kinderen Broodbeleg voor kinderen 100% suikervrij! Gezond én snel te maken! 26 pagina s vol met recepten en tips! Broodbeleg voor kinderen 100% suikervrij! 2015 Onderstaande recepten zijn in ieder geval geschikt

Nadere informatie

Gaat jouw liefde door de maag?

Gaat jouw liefde door de maag? Gaat jouw liefde door de maag? Valentijnsdag; commerciële onzin, of een mooi moment om extra lief voor elkaar te zijn? Jij mag het zeggen, maar wij geven je in ieder geval recepten voor een heerlijke brunch,

Nadere informatie

KOOLYDRAATARM DAGMENU MET RECEPTEN

KOOLYDRAATARM DAGMENU MET RECEPTEN KOOLYDRAATARM DAGMENU MET RECEPTEN Alsjeblieft, hierbij ontvang je een heerlijk koolhydraatarm dagmenu van Ma. Zoals je kunt zien bevat dit dagmenu weinig koolhydraten (slechts 44,2 gram). Je mag zes keer

Nadere informatie

inhoud inleiding 6 havermoutpap 8 muesli en granola 26 repen en koekjes 38 muffins en cakes 52 smoothies 60 register 64

inhoud inleiding 6 havermoutpap 8 muesli en granola 26 repen en koekjes 38 muffins en cakes 52 smoothies 60 register 64 inhoud inleiding 6 havermoutpap 8 muesli en granola 26 repen en koekjes 38 muffins en cakes 52 smoothies 60 register 64 inleiding Voedingsdeskundigen vertellen ons dat een gezond ontbijt belangrijk is

Nadere informatie

SuikerEHBO. Eerste hulp bij lekkere zoete trek. Eva van Zeeland

SuikerEHBO. Eerste hulp bij lekkere zoete trek. Eva van Zeeland SuikerEHBO Eerste hulp bij lekkere zoete trek Eva van Zeeland Dit e-book is uitgegeven door; UITGAVE JANUARI 2014 MISS NATURAL LIFESTYLE BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kinderopvang De Palmboom Professionele kinderopvang in je eigen buurt! Programma

Kinderopvang De Palmboom Professionele kinderopvang in je eigen buurt! Programma Kinderopvang De Palmboom Professionele kinderopvang in je eigen buurt! Programma Week 15 Datum 7 tot en met 11 April 09.15 uur - Kring: Kern 0 1½ fruit eten. Fruit onder een doek verstoppen. Wat ligt er

Nadere informatie

INHOUD. Energieballetjes zonder oven 96 Tahin & vijg 98 Cranberry & amandel 100 Kokos & cashewnoot 102 Amandel & dadel 104

INHOUD. Energieballetjes zonder oven 96 Tahin & vijg 98 Cranberry & amandel 100 Kokos & cashewnoot 102 Amandel & dadel 104 INHOUD Inleiding 6 Nuttige tips over ingrediënten 7 Uit de oven & zonder oven 8 Handige hulpmiddelen 8 Maak je eigen energierepen & -balletjes 9 De 12 belangrijkste ingrediënten 11 Energierepen zonder

Nadere informatie

Kookstudio Saskia Strawford-Stolk

Kookstudio Saskia Strawford-Stolk Kloksgewijs : Komkommerkruid, Malva, Malva, Korenbloem, Marokkaanse Salie, Oostindische Kers, Goudsbloem, Klaprozen Geitenkaas stokroos bonbon * 8 gave Stokroosbloemen * zachte geitenkaas * blaadjes van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Hoe werkt het? 25 Voorbeeld ontbijt/middag maaltijden. 25 Voorbeeld tussendoortjes. 25 Voorbeeld avond maaltijden

Inhoudsopgave: Hoe werkt het? 25 Voorbeeld ontbijt/middag maaltijden. 25 Voorbeeld tussendoortjes. 25 Voorbeeld avond maaltijden Inhoudsopgave: Hoe werkt het? 25 Voorbeeld ontbijt/middag maaltijden 25 Voorbeeld tussendoortjes 25 Voorbeeld avond maaltijden Voedingsmiddelen die je mag eten Hoe werkt het? Ik ga je nu meteen vertellen

Nadere informatie

Bij elke nieuwe week zit een boodschappenlijstje zodat je alles in 1x in huis kunt halen.

Bij elke nieuwe week zit een boodschappenlijstje zodat je alles in 1x in huis kunt halen. Creëer je eigen Smoothie Challenge Gefeliciteerd met dit smoothieboek! Ik zal me eerst even aan je voorstellen! Voor het geval dat je me nog niet kent, ik ben Evelina Zinger, mede eigenaar van Gezondblog,

Nadere informatie

5 lekkere gezonde recepten voor pakjesavond

5 lekkere gezonde recepten voor pakjesavond 5 lekkere gezonde recepten voor pakjesavond In dit boekje vind je een aantal lekkere en gezonde recepten die je kunt gebruiken op Sinterklaasavond. Bij het selecteren van deze recepten is rekening gehouden

Nadere informatie

Variatietips en recepten met Pure Whey Eiwit

Variatietips en recepten met Pure Whey Eiwit Variatietips en recepten met Pure Whey Eiwit Pure Whey Eiwit poeder is zeer goed oplosbaar en er zijn vele variaties mogelijk. Met onderstaande variatietips hebt u steeds een andere whey eiwitshake. Test

Nadere informatie

Witte chocolade met frambozencake

Witte chocolade met frambozencake Koulourakia Aanstaande zondag is het Pasen en dan moet er natuurlijk iets lekkers gebakken worden. Ik maak elk jaar Paaskoekjes. Die maak ik altijd van hetzelfde deeg als de kerstkransjes alleen maak ik

Nadere informatie

Gezonde traktaties. Traktatie ideeën is een folder van de oudercommissie van kinderdagopvang de Meander.

Gezonde traktaties. Traktatie ideeën is een folder van de oudercommissie van kinderdagopvang de Meander. Gezonde traktaties Traktatie ideeën is een folder van de oudercommissie van kinderdagopvang de Meander. Hoera, uw kind is binnenkort weer jarig. Een bijzonder moment. Een traktatie kun je zien als een

Nadere informatie

Basis O. Basis Observatieformulier

Basis O. Basis Observatieformulier Basis O Basis Observatieformulier Gegevens kind Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geslacht jongen / meisje Geboorteland kind: Kind woont bij vader en moeder / vader / moeder / anders Aantal kinderen:

Nadere informatie

Receptenboekje Diëtistenpraktijk Annadal

Receptenboekje Diëtistenpraktijk Annadal Receptenboekje Diëtistenpraktijk Annadal Fruit met muesli Ingrediënten voor 1 persoon - 40 gram muesli - 250 gram magere kwark of magere yoghurt - 1 handje blauwe bessen - 1 kiwi Snij de kiwi in stukjes.

Nadere informatie

Wil je wakker worden? Begin dan met deze vroege ochtend ontbijt sandwich.

Wil je wakker worden? Begin dan met deze vroege ochtend ontbijt sandwich. Slank En Fit Ontbijt recepten WAKE UP SANDWICH Wil je wakker worden? Begin dan met deze vroege ochtend ontbijt sandwich. 1 losgeklopt ei 2 el (geraspte) 30+ kaas 1/5 paprika 1 kipfilet plakje gesneden

Nadere informatie

COTTAGE PIE MET GEHAKT EN BLOEMKOOLPUREE

COTTAGE PIE MET GEHAKT EN BLOEMKOOLPUREE COTTAGE PIE MET GEHAKT EN BLOEMKOOLPUREE i VOOR 6 PERSONEN Net als lasagne is dit soort stoofschotels een van de pijlers van ons dieet. Aardappelen zijn niet meer in beeld, maar met gebruik van bloemkool

Nadere informatie

Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing

Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing Warm notenontbijt Met Griekse yoghurt en honing Spoel de Quinoa voor dat je hem gebruikt eerst goed af, dit ivm met het waslaagje.doe het water en de Quinoa in een middel grote pan en breng aan de kook.

Nadere informatie

Ontbijt recepten van Judith Rolf om de dag goed mee te beginnen! Voor 2 personen

Ontbijt recepten van Judith Rolf om de dag goed mee te beginnen! Voor 2 personen Ontbijt recepten van Judith Rolf om de dag goed mee te beginnen! Voor 2 personen Boodschappenlijstje (de voorkeur gaat uit naar de biologische producten wanneer mogelijk) 1 bleekselderij 1 doosje oesterzwammen

Nadere informatie

Smoothie van zoete aardappel en mango

Smoothie van zoete aardappel en mango Smoothie van zoete aardappel en mango Ingrediënten: 2 zoete aardappelen 3 citroenen 2 rijpe mango s 5 dl Biologische yoghurt Optioneel fijne tafelsuiker of honing Pof de aardappelen in aluminiumfolie 50

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

KOOLHYDRAATARM 9DETOX SMOOTHIES

KOOLHYDRAATARM 9DETOX SMOOTHIES KOOLHYDRAATARM 9DETOX SMOOTHIES Alsjeblieft, hierbij ontvang je mijn favoriete Detox Smoothies. Alle recepten zijn voor 1 persoon. Onder elk recept vind je de voedingswaarden voor elk recept, zodat je

Nadere informatie