en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle"

Transcriptie

1 Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Arena Oracle en Open (Geo-) Standaarden breakout 2 Intergraph Shuttle Geoservices op de Digikoppeling Auditorium 10:30-10:50 IM Metingen breakout 3 De wereld van geo-normen breakout 2 Geo in Business Intelligence Shuttle 11:10-11:30 Visualisatie Arena ESRI Praktijktheater breakout 2 3D Ondergrondmodellen Shuttle StUF NEN 3610 Auditorium 11:40-12:00 Update WMS en WFS Arena De BGT komt eraan, wat nu? breakout 2 Geo-informatie in de luchtvaart Shuttle Geosamenhang in basisregistraties Auditorium 12:10-12:30 NORA Arena Groene Ruimte breakout 2 Blik op de Toekomst Shuttle 13:30-13:50 Tiling Arena 3D pilot in praktijk breakout 2 Blik op de Toekomst Shuttle Publieke dienstverlening op de kaart Auditorium 14:00-14:20 Visualisatie Arena NEN 3610 breakout 2 Geo in business intelligence Shuttle NORA Breakout 3 14:50-16:00 Plenaire afsluiting

2 Harmonisatie gegevens en berichtstandaarden StUF-RSGB en NEN3610 Utrecht - 19 mei 2010 Peter Klaver - KING

3 Inhoud Noodzaak Aanpak Harmonisatie Informatieharmonisatie Bericht harmonisatie Plateaugewijze aanpak Vervolg

4 e-overheid vraagt om standaarden zoals StUF en NEN3610 Standaarden voor gegevensuitwisseling zijn noodzakelijk om de ambities van e-overheid te realiseren Klantgerichte digitale diensten Ketensamenwerking Eenmalige gegevensuitvraag en meervoudig gebruik Één loketgedachte, multichanneling, uniformiteit (Ont)koppeling Robuustheid van ICT Keuzevrijheid in ICT oplossingen en leveranciers Beheersing informatiehuishouding Gemeenschappelijk taal over ïnformatie, Dezelfde syntax, eenduidige betekenis Lagere ICT en uitvoeringskosten

5 StUF-familie

6 Voorbeelden van Geoinformatie overheid Kadastrale kaart Grootschalige Basiskaart (GBKN BGT) Rioolbeheergegevens 27 Groenbeheergegevens Wegbeheergegevens Milieugegevens WOZ-gegevens Belastinggegevens Bevolkingsgegevens Monumentengegevens Horecagegevens Bewakingsgegevens Enzovoort

7 NEN3610-familie

8 Harmonisatie StUF en NEN3610 nut en noodzaak OVERHEID Samengestelde dienstverlening aan burgers en bedrijven WABO OMGEVING Mensen verwachten het Ze zijn inmiddels gewend aan grafische en multimediale presentatievormen (bijv. Googlemaps, Funda, Jaap, Marktplaats, TomTom etc.) Meer interoperabiliteit Verzoek van Forum en College Standaardisatie Softwareleveranciers willen standaarden GIS/GEO systemen en gemeentelijke backoffice systemen Stelsel van basisregistraties Van individuele basisregistraties naar een stelsel met dezelfde standaarden en mogelijkheden voor gebruik van generieke en herbruikbare oplossingen Met de huidige techniek kan het Met moderne ICT is de scheiding tussen grafische, geo en administratieve en andersoortige informatie overbodig.

9 Positionering stelsel IMKAD (NEN3610) TOP10NL (NEN3610) IMGeo (NEN3610) StUF-WOZ IMBOD (NEN3610) StUF In onderzoek StUF LV-BAG (NEN3610)

10 Hoe kan de OOV gegevens uit de basisregistraties ontsluiten?

11 112-melding: Wie, Wat, Waar

12 Op straat, b.v. Brandweer BAG / GBA/ NHR / BRT / BGT / DINO (TNO)

13 Voorbeeld Een voorbeeld

14

15 Welke standaarden zijn onderwerp van harmonisatie Onderwerp Gegevens Standaarden NEN3610 Familie NEN3610 IMKAD, TOP10NL IMGEO IMBOD StUF Familie RSGB (BAG, BRP, NHR, KAD, WOZ) Berichten/ Functionaliteit GML WMS WFS StUF services StUF BG

16 infrastructuur Niveaus digitale koppeling/ Keten en de positie van NEN3610/RSGB/StUF Ketenpartner 1 Samenwerkingsafspraken Ketenpartner 2 bedrijfsinformatie interactieproces Kwaliteitsafspraken Procesafspraken bedrijfsproces bedrijfsproces gegevens gegevenselementen gegevensdefinities Gegevens standaarden gegevens applicatie bedrijfsdocument + bijlagen bedrijfstransactie Bericht standaarden applicatie communicatiefunctie bericht communicatieprotocol datacommunicatievoorziening Logistieke Transport standaarden communicatiefunctie Netwerk standaarden infrastructuur

17 Bevindingen De NEN3610 en RSGB/StUF standaarden verschillen qua oorsprong, zienswijze, modelleringswijze, abstractieniveau, metagegevens, interactiepatronen, op inhoud, enz. Het duurde even voor de projectleden elkaar begrepen Bevestiging van het overlappende werkingsgebied Bevestiging van de complementairheid Harmonisatie is noodzakelijk en goed oplosbaar

18 Harmonisatievisie op lange termijn Ca 40 harmonisatievoorstellen om verschillen weg te werken op informatie- en berichtenmodellen en functionaliteit Gemeenschappelijke overkoepelend informatiemodel voor meer samenhang in het stelsel Bibliotheek met gemeenschappelijke en herbruikbare XSD (deel)berichtstructuren voor stelsel die gebruikt gaan worden voor berichten (services) Samenwerking Geonovum, KING en mogelijk andere beheerders van gegevens- /berichtstandaarden

19 Harmonisatie aanpak in 3 plateaus Met info.model stelsel Voorbereiding Detailanalyses Quick wins Samenwerking Verwijzingen Samenwerking 1 2 3a Notatiewijze modelleren Modelleringswijze Naamgeving Positionering berichten Berichtstandaarden geharmoniseerd XSD bibliotheek 3b Zonder Info.model stelsel Harmonisatie van standaarden Gemeenschappelijke semantiek Gedeelde berichtstructuren Praktijkvoorbeelden

20 Harmonisatie Onderverdeeld in: 1. Informatieharmonisatie 2. Berichtmodellen en functionaliteit 3. Samenwerking tussen de beheerorganisaties

21 Voornaamste issues informatieharmonisatie Notatiewijze modelleren Wijze van modelleren Naamgeving van objecten en attributen Metagegevens Geometrie Historie Gegevens zonder waarde Identificatie

22 Voornaamste issues berichtmodellen en functionaliteit Onderverdeling functionaliteit in: StUF, wijzigingen, asynchroon en bevragingen waar geometrie geen rol speelt WMS, WFS en GML voor bevraging waar geometrie een rol speelt Standaard families OGC NEN3610 en ISO/TC 211 WUS StUF ebxml

23 Overlappende delen vanuit eenzelfde bibliotheek Gemeenschappelijk Informatiemodel Bibliotheek XSD deelstructuren toekomst

24 Vervolg Inbrengen harmonisatie in NEN3610 stelseloverleg Forum en College Standaardisatie StUF Expert en Regiegroep Stelseloverleg BR s Expertgroep Stelselstandaarden Of bijvoorbeeld vandaag Financiering/conditionering vervolg Samenwerkingsovereenkomst Geonovum en KING Doorvoeren harmonisatie in beide standaarden volgens releasebeleid

25 Vragen?

26 Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Arena Oracle en Open (Geo-) Standaarden breakout 2 Intergraph Shuttle Geoservices op de Digikoppeling Auditorium 10:30-10:50 IM Metingen breakout 3 De wereld van geo-normen breakout 2 Geo in Business Intelligence Shuttle 11:10-11:30 Visualisatie Arena ESRI Praktijktheater breakout 2 3D Ondergrondmodellen Shuttle StUF NEN 3610 Auditorium 11:40-12:00 Update WMS en WFS Arena De BGT komt eraan, wat nu? breakout 2 Geo-informatie in de luchtvaart Shuttle Geosamenhang in basisregistraties Auditorium 12:10-12:30 NORA Arena Groene Ruimte breakout 2 Blik op de Toekomst Shuttle 13:30-13:50 Tiling Arena 3D pilot in praktijk breakout 2 Blik op de Toekomst Shuttle Publieke dienstverlening op de kaart Auditorium 14:00-14:20 Visualisatie Arena NEN 3610 breakout 2 Geo in business intelligence Shuttle NORA Breakout 3 14:50-16:00 Plenaire afsluiting

27 Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp 20 mei 2010

28 Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen en gebouwen) BGT (grootschalige topografie) BRO (ondergrond) WOZ (waarde onroerende zaken) GBA NHR RNI BRV BRI BLAU (personen) (bedrijven) (niet-ingezetenen) (voertuigen) (inkomen) (lonen, arbeidsverhoudingen, uitkeringen) mei 2010

29 Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen en gebouwen) BGT (grootschalige topografie) BRO (ondergrond) Geo-domein WOZ (waarde onroerende zaken) GBA NHR RNI BRV BRI BLAU (personen) (bedrijven) (niet-ingezetenen) (voertuigen) (inkomen) (lonen, arbeidsverhoudingen, uitkeringen) mei 2010

30 Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen en gebouwen) BGT (grootschalige topografie) BRO (ondergrond) Waar vind ik overzicht van de inhoud van de registraties? WOZ (waarde onroerende zaken) GBA NHR RNI BRV BRI BLAU (personen) (bedrijven) (niet-ingezetenen) (voertuigen) (inkomen) (lonen, arbeidsverhoudingen, uitkeringen) mei 2010

31 Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen en gebouwen) BGT (grootschalige topografie) BRO (ondergrond) Waar vind ik overzicht van de inhoud van de registraties? Wanneer worden relaties gerealiseerd? WOZ (waarde onroerende zaken) GBA NHR RNI BRV BRI BLAU (personen) (bedrijven) (niet-ingezetenen) (voertuigen) (inkomen) (lonen, arbeidsverhoudingen, uitkeringen) mei 2010

32 Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen en gebouwen) BGT (grootschalige topografie) BRO (ondergrond) Waar vind ik overzicht van de inhoud van de registraties? Wanneer worden relaties gerealiseerd? Hoe zit zo n relatie in elkaar? WOZ (waarde onroerende zaken) GBA NHR RNI BRV BRI BLAU (personen) (bedrijven) (niet-ingezetenen) (voertuigen) (inkomen) (lonen, arbeidsverhoudingen, uitkeringen) mei 2010

33 Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen en gebouwen) BGT (grootschalige topografie) BRO (ondergrond) Waar vind ik overzicht van de inhoud van de registraties? Wanneer worden relaties gerealiseerd? Hoe zit zo n relatie in elkaar? WOZ GBA NHR RNI BRV BRI BLAU (waarde onroerende zaken) (personen) (bedrijven) (niet-ingezetenen) (voertuigen) (inkomen) (lonen, arbeidsverhoudingen, uitkeringen) Welke voordelen gaat het hergebruik van authentieke gegevens opleveren? mei 2010

34 Inhoud presentatie Samenhang in het Stelsel van basisregistraties Samenhang in het Geo-domein Principe van relaties Stand van zaken relaties Toepassingen van de samenhang mei 2010

35 Samenhang in het stelsel van basisregistraties Waar vind ik inhoud van basisregistraties: mei 2010

36 Samenhang in het stelsel van basisregistraties mei 2010

37 Samenhang in het stelsel van basisregistraties mei 2010

38 Samenhang in het Geo-domein Wanneer is een relatie klaar? Monitor Relaties in het Geo-domein mei 2010

39 Monitor Relaties in het Geo-domein, voorbeeld mei 2010

40 Principe van Relaties Hoe zit zo n relatie in elkaar: uitgangspunt is dat de ontvangende partij verantwoordelijk is voor de relatie. Jansen Kerkstraat mei 2010

41 Principe van Relaties Ander voorbeeld principe ontvanger legt relatie: Een kadastraal perceel met een locatie-omschrijving perceel 101 perceel 100 BRK legt via pand en adresseerbaar object een relatie naar het adres in BAG mei 2010

42 Principe van Relaties Ander voorbeeld principe ontvanger legt relatie: Een WOZ-object bestaat uit een huisje, een tuintje en een schuurtje De WOZ legt een relatie met BAG en BRK om die objecten te hergebruiken mei 2010

43 Stand van zaken Relaties BAG-GBA informatiekundig: GBA Logisch Ontwerp 3.7 StUF koppelvlak Projectmatig: Overleg BPR, VROM, Software-leveranciers Regiosessies voor gemeenten door VROM en BPR Publicaties FAQ, Samenhang BAG-GBA Pilotgroep gericht op praktische aandachtspunten mei 2010

44 Stand van zaken Relaties BAG-WOZ informatiekundig: Sectormodel WOZ StUF koppelvlak BAG-WOZ Projectmatig: Overleg Waarderingskamer, VROM, Softwareleveranciers Publicaties Samenhang BAG-WOZ: Processen, Objecten, Oppervlakte / inhoud, afbakening / adressering Pilotgroep gericht op praktische aandachtspunten mei 2010

45 Aandachtspunten Het realiseren van een relatie behelst meer dan koppelvlakken realiseren en ict-systemen aanpassen. Vraagstuk agenderen op managementniveau Opdrachtgeverschap regelen Inventariseren impact (applicaties) en winstpakkers (businesscase) Verandering in bestaande primaire processen? Evt. ketenanalyse Opnemen in de informatieplanning en inrichten projectgroep(en) Invloed op beheerorganisatie (governance) Inventarisatie juridische, autorisatie-, en privacy-aspecten Conversie van eigen gegevens naar verwijzingen naar de basisregistratie Inregelen processen voor terugmeldingen en (tussentijds) gebruik eigen gegevens mei 2010

46 Stand van zaken Relaties BAG-GBA BAG-WOZ BAG-NHR BAG-RNI BAG-BRK GBKN-BAG BAG-BGT BAG-BRT BRK-BRT BGT-BRT BRK-WOZ GBA-BRK GBA-WOZ NHR-BRK NHR-WOZ mei 2010

47 Stand van zaken Relaties BAG-GBA BAG-NHR BAG-RNI BAG-WOZ BAG-BRK GBKN-BAG BAG-BGT BAG-BRT BRK-BRT BGT-BRT BRK-WOZ GBA-BRK GBA-WOZ NHR-BRK NHR-WOZ mei 2010

48 Overige ontwikkelingen Geo-gedeeld, geharmoniseerde gebruiksvoorwaarden Geo geïntegreerd in NORA PDOK, een ontsluitingspunt voor geo-informatie Digi-levering, voorheen GOB Harmonisatie van StUF en NEN 3610 Update NEN mei 2010

49 Toepassingen van de samenhang mei 2010

50 EDUGIS (Educatief GIS-Portaal) mei 2010

51 Digitale Bereikbaarheidskaart Brandweer KR Gekentekend Voertuig BRI Inkomen BLAU Loon Uitkering Dienst verband BRK Zakelijk Recht Onroerende zaak Appartements recht Perceel Leidingnetwerk Ruimtelijk object BRT Kleinschalig Geo-object FIN BSN Persoon Natuurlijk persoon RNI Niet Ingezetene BSN GBA Ingezetene BSN FIN NHR Niet Natuurlijk persoon FIN Belang BS N FIN BSN W OZ BSN FIN Waarde WOZ object BGT BRO Grootschalig Geo-object AON KvK Ondergrond BSN Onderneming Maatschappelijke activiteit BGR Pand BRA Vestiging Woonplaats AON Standplaats, Ligplaats Nummeraanduiding Verblijfsobject Adresseerbaar object INA Openbare ruimte 51

52 52 KvK Ruimtelijk object BRA Persoon GBA NHR BGR Woonplaats BRK BRT Kleinschalig Geo-object INA AON AON BSN FIN BRI KR BSN FIN BLAU FIN BSN BSN RNI Niet Ingezetene BRO Ondergrond Gekentekend Voertuig Ingezetene Niet Natuurlijk persoon Vestiging Inkomen Openbare ruimte Nummeraanduiding Adresseerbaar object Standplaats, Ligplaats Verblijfsobject Pand Natuurlijk persoon Recht Zakelijk Onroerende zaak Appartements recht Grootschalig Geo-object Maatschappelijke activiteit Onderneming verband Dienst Uitkering Loon Perceel Leidingnetwerk W OZ WOZ object FIN BSN Belang FIN BSN Waarde B S N BGT SSC Belastingen

53 Ontwikkelen nieuwe woonwijk GBKN/BGT/BRT BRO BAG Kadaster WOZ GBA/BRP Maar ook: WABO Durp Wion Wkpb. En het bouwplan zelf als resultaat! KR Gekentekend Voertuig FIN BSN Persoon Natuurlijk persoon RNI BRI Niet Ingezetene Inkomen BSN GBA Ingezetene AON BSN BLAU BSN FIN Loon Uitkering Dienst verband NHR Niet Natuurlijk persoon Vestiging AON BRK KvK Onderneming Maatschappelijke activiteit Zakelijk Recht FIN B S FIN BSN N W OZ BSN Belang FIN Onroerende zaak Appartements recht Perceel Leidingnetwerk Waarde WOZ object BGR Standplaats, Verblijfsobject Ligplaats Adresseerbaar object INA Pand Ruimtelijk object BRT Kleinschalig Geo-object BGT Grootschalig Geo-object BRO Ondergrond BRA Woonplaats Openbare ruimte Nummeraanduiding mei 2010

54 Digitale schouw voor wijkaanpak (Vlaardingen) 54

55 Lifeevents vraaggericht beantwoord vanuit het Stelsel mei 2010

56 Wat biedt het Stelsel? Eenduidig Geverifieerd Juridische status Actueel Volledig Beheerd Objecten op de kaart GEO-analyses Historie Ontwikkeling monitoren Toekomst Makkelijker uitwisselen en combineren gegevens Regionaal & landelijk overzicht Minder koppelingen voor zelfde gegevens 56

57 Het Stelsel van Basisregistraties biedt kansen Voor overheden: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven Fraudepreventie en borgen veiligheid Betere samenwerking / efficiency Voor leveranciers: Faciliteren van organisaties die het Stelsel gebruiken Prijs: de Geobusiness-trofee voor winstpakkers zie /waarom_gebruiken_/winstpakkers mei 2010

58 Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Arena Oracle en Open (Geo-) Standaarden breakout 2 Intergraph Shuttle Geoservices op de Digikoppeling Auditorium 10:30-10:50 IM Metingen breakout 3 De wereld van geo-normen breakout 2 Geo in Business Intelligence Shuttle 11:10-11:30 Visualisatie Arena ESRI Praktijktheater breakout 2 3D Ondergrondmodellen Shuttle StUF NEN 3610 Auditorium 11:40-12:00 Update WMS en WFS Arena De BGT komt eraan, wat nu? breakout 2 Geo-informatie in de luchtvaart Shuttle Geosamenhang in basisregistraties Auditorium 12:10-12:30 NORA Arena Groene Ruimte breakout 2 Blik op de Toekomst Shuttle 13:30-13:50 Tiling Arena 3D pilot in praktijk breakout 2 Blik op de Toekomst Shuttle Publieke dienstverlening op de kaart Auditorium 14:00-14:20 Visualisatie Arena NEN 3610 breakout 2 Geo in business intelligence Shuttle NORA Breakout 3 14:50-16:00 Plenaire afsluiting

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3 Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Hoofdstuk Realisatie van de basisvoorzieningen A Elektronische

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 2.01 (in gebruik) april 2010 Voorwoord Burgers en bedrijven

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1 Versie 1.0, 19-03-2013 Geachte leveranciers, Het jaar van de introductie van de GEMMA Softwarecatalogus ligt al weer ruim achter ons. Acht maanden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010 Voortgangsrapportage e-overheid Voorjaar 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten NUP 4 Hoofdstuk 3 Realisatie van de basisvoorzieningen 8 3.1 Elektronische toegang tot de overheid

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

ORGANISATIEBREED webgis 1

ORGANISATIEBREED webgis 1 ORGANISATIEBREED webgis 1 Colofon Titel: Organisatiebreed webgis Uitgave van B3Partners BV Redactie: Chris van Lith, Marc Vloemans Vormgeving en opmaak: B3Partners Druk: KSB, Zwolle Eerste druk: december

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN door Henri Korver, henri.korver@ictu.nl Bij veel overheden staan klantgericht werken en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven inmiddels hoog op de agenda: het

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5 Koppelingen Beleid voor het koppelen van informatiesystemen In opdracht van Math Muijres (CIO) Jaap Bakker Status Concept Versie 0.5 Redactie Mark Slooff Datum 21-01-2010 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0)

IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0) IMKAD Informatiemodel Kadaster (IMKAD 1.0) beschrijving van het model 2 0 0 8 April 2008 actueel 1.0 IMKAD2008 Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Samenvatting van de wijzigingen 0.1 concept Linda

Nadere informatie

Informatieplatform Vertex

Informatieplatform Vertex Informatieplatform Vertex klanten Pagina 1 van 12 Vertex van Processfive het flexibele, open en dienstbare informatieen integratieplatform voor overheden De uitdagingen van deze tijd Of u nu werkt voor

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie