Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende"

Transcriptie

1 Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Bijlagendossier Utrecht, augustus 2013

2

3 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Inhoud 1 Resultaten abortusklinieken Inleiding Meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld 6 2 Resultaten asielzoekers Inleiding Resultaten 7 3 Resultaten fysiotherapeuten Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Gebruik meldcode kindermishandeling Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Scholing meldcode kindermishandeling 13 4 Resultaten geestelijke gezondheidszorginstellingen Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Gebruik meldcode kindermishandeling Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Scholing meldcode kindermishandeling 21 5 Resultaten gehandicaptenzorginstellingen Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Gebruik meldcode kindermishandeling Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Scholing meldcode kindermishandeling Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 31 6 Resultaten GGD en Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld 33 7 Resultaten huisartsenposten Inleiding Resultaten signalering van kindermishandeling Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld 38 Pagina 3 van 99

4 Inspectie voor de Gezondheidszorg 8 Resultaten logopedisten Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Gebruik meldcode kindermishandeling Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Scholing meldcode kindermishandeling 44 9 Resultaten oefentherapeuten Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Gebruik meldcode kindermishandeling Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Scholing meldcode kindermishandeling Resultaten particuliere klinieken Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Gebruik meldcode kindermishandeling Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Scholing meldcode kindermishandeling Resultaten revalidatieinstellingen Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Gebruik meldcode kindermishandeling Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Scholing meldcode kindermishandeling Resultaten tandartsen Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Gebruik meldcode kindermishandeling Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Scholing meldcode kindermishandeling Resultaten thuiszorginstellingen Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Gebruik meldcode kindermishandeling Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling 83 Pagina 4 van 99

5 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus Scholing meldcode kindermishandeling Resultaten verloskundigen Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Scholing meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Resultaten verpleeg en verzorgingshuisinstellingen Inleiding Gebruik meldcode huiselijk geweld Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Scholing meldcode huiselijk geweld Betrokken sectoren in dit onderzoek Vragenlijst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Afkortingen Literatuur 99 Pagina 5 van 99

6 Inspectie voor de Gezondheidszorg 1 Resultaten abortusklinieken 1.1 Inleiding In 2012 heeft de inspectie onderzocht of in de Nederlandse abortusklinieken sprake is van verantwoorde zorg. In dit onderzoek heeft de inspectie de focus gelegd op het gebruik van kwaliteitssystemen en of voldaan werd aan de minimale eisen zoals gesteld in de Kwaliteitswet zorginstellingen en de richtlijnen van de beroepsgroep(en). Om de lasten vanuit de onderzoeken van de inspectie voor de abortusklinieken minimaal te houden zijn de vragen met betrekking tot het onderzoek naar invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toegevoegd aan het onderzoek dat de inspectie uitvoerde naar kwaliteit van zorg binnen de abortusklinieken. De inspectie heeft de gegevens verzameld door bezoeken af te leggen aan alle abortusklinieken in Nederland (n=14). De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden tussen juni en september Bij de abortusklinieken heeft de inspectie alleen gevraagd naar de meldcode huiselijk geweld, aangezien het kind in die situaties nog niet geboren is en geen wettelijke status heeft en er dus nog geen sprake is van kindermishandeling. Meldcode huiselijk geweld Van de 14 klinieken waar abortus plaats vindt in het kader van de wet zwangerschapsafbreking, maken 4 klinieken (29%) gebruik van een meldcode huiselijk geweld. De overige 10 abortusklinieken (71%) maken (nog) geen gebruik van een meldcode huiselijk geweld (tabel 1). Tabel 1 Gebruikt uw instelling een meldcode huiselijk geweld? (n=14) Ja 4 29 Nee Totaal Scholing meldcode huiselijk geweld De keten van 6 CASA-klinieken (Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus) (43%) geven aan dat in het najaar van 2012 een scholing over huiselijk geweld zal volgen voor alle CASA-klinieken. Om op dit terrein verantwoorde zorg te kunnen leveren adviseert de inspectie alle klinieken om op korte termijn een meldcode huiselijk geweld in te voeren, te zorgen dat daarin minimaal de stappen uit het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van VWS terug te vinden zijn en zorgverleners te scholen in het gebruik van de meldcode. De inspectie verwacht van alle klinieken dat zij dit in 2013 op orde hebben. Pagina 6 van 99

7 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus Resultaten asielzoekers 2.1 Inleiding In het onderzoek heeft de inspectie voor de asielzoekerscentra in Nederland de vragenlijst voor het onderzoek naar de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in laten vullen door het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) in Wageningen. De inspectie heeft hiervoor gekozen omdat het GCA de protocollen en kwaliteitsbeleid voor de lokale asielzoekerscentra in Nederland ontwikkelt. 2.2 Resultaten Uit de ingevulde vragenlijst bleek dat het GCA zowel de meldcode huiselijk geweld als de meldcode kindermishandeling gebruikte. De beide meldcodes bevatten alle onderdelen van het basismodel van het ministerie van VWS. Het GCA bood geen scholing aan voor alle daarvoor in aanmerking komende zorgverleners, maar gaf aan de zorgverleners in 2013 te scholen. Pagina 7 van 99

8 Inspectie voor de Gezondheidszorg 3 Resultaten fysiotherapeuten 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek naar invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij de fysiotherapiepraktijken. In tabel 1 geeft de inspectie het overzicht van de respons. De inspectie had een steekproefgrootte bepaald van 360 praktijken en heeft meer praktijken aangeschreven (425) rekening houdend met non respons. Na meerdere herinneringen (schriftelijk en telefonisch) heeft 84% van de aangeschreven praktijken de vragenlijst ingevuld (tabel 1). Tabel 1 Overzicht van de respons van de fysiotherapeuten (n=425) Categorie Aantal Percentage Praktijken die de vragenlijst hebben ingevuld Praktijken die zijn uitgevallen, o.a. Bieden geen fysiotherapiezorg (meer) Failliet 24 6 Praktijken die de vragenlijst niet hebben ingevuld (non respons) Totaal: aangeschreven praktijken Van de praktijken die de vragenlijst ingevuld hadden gebruikte 27% de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (al dan niet geïntegreerd in één meldcode) binnen de praktijk. Van de praktijken gebruikte 2% een meldcode huiselijk geweld of een meldcode kindermishandeling. De overige 71% van de praktijken gebruikten géén meldcode huiselijk geweld en géén meldcode kindermishandeling (figuur 1). 98; 27% Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 254; 71% 3; 1% 5; 1% Meldcode huiselijk geweld Meldcode kindermishandeling Geen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Figuur 1: gebruikt uw praktijk een meldcode? (n=358) Pagina 8 van 99

9 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus Gebruik meldcode huiselijk geweld Van de 358 praktijken die de vragenlijst hadden ingevuld gebruikte 28% de meldcode huiselijk geweld en 72% van de praktijken gebruikte de meldcode huiselijk geweld niet (tabel 2). Tabel 2 Gebruikt uw praktijk een meldcode huiselijk geweld? (n=358) Ja Nee Totaal Van de praktijken die geen meldcode huiselijk geweld gebruikten was 14% van plan de meldcode in 2012 te gaan gebruiken en 18% in Van de praktijken die nog geen meldcode gebruikten wist 67% niet wanneer zij de meldcode huiselijk geweld gaan gebruiken (tabel 3). Tabel 3 Wanneer gaat uw praktijk de meldcode huiselijk geweld gebruiken? (n=257) Onbekend Totaal *Door afronden op hele percentages telt de tabel niet op 100 De inspectie vroeg in haar vragenlijst naar redenen waarom praktijken de meldcode huiselijk geweld niet gebruikten. Praktijken gaven aan dat zij de meldcode huiselijk geweld nog niet gebruikten omdat de verplichting onbekend (72%) was of men de urgentie niet had ervaren (34%) (tabel 4). Pagina 9 van 99

10 Inspectie voor de Gezondheidszorg Tabel 4 Wat is de voornaamste reden dat uw praktijk de meldcode huiselijk geweld niet gebruikt? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=257) Reorganisatie/fusie 1 0,4 Verplichting onbekend Urgentie niet ervaren Anders, zoals: Nog geen signalen van huiselijk geweld gezien in de praktijk Niet bekend met de meldcode Bij vermoeden overleg/contact met de huisarts Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Bij 48% van de praktijken die een meldcode huiselijk geweld gebruikten, bevatte de meldcode alle onderdelen zoals genoemd in het basismodel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderdeel Het wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld was het minst (55%) opgenomen in de meldcode (tabel 5). Tabel 5 Welke onderdelen bevat uw meldcode huiselijk geweld? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=101) Antwoorden (Stappen basismodel meldcode) Aantal Percentage Het in kaart brengen van signalen Collegiale consultatie en raadplegen Steunpunt Huiselijk Geweld Een gesprek met de patiënt/cliënt Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld Beslissen: hulp organiseren of melden bij een Steunpunt Huiselijk Geweld Anders Alle onderdelen van het basismodel aanwezig Scholing meldcode huiselijk geweld Van de praktijken die een meldcode huiselijk geweld gebruikten bood 32% scholing aan de zorgverleners aan die patiënt-/cliëntcontact hebben. De overige praktijken (68%) boden geen scholing aan voor de meldcode huiselijk geweld (tabel 6). Pagina 10 van 99

11 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Tabel 6 Biedt uw praktijk scholing aan alle zorgverleners die patiënt-/cliëntcontact hebben voor de meldcode huiselijk geweld? (n=101) Ja Nee Totaal Bij 59% van de praktijken die scholing aanboden was minder dan 25% van de zorgverleners geschoold en bij 22% van de praktijken die scholing aanboden waren al haar zorgverleners geschoold (tabel 7). Tabel 7 Hoeveel procent van de zorgverleners die patiënt-/cliëntcontact hebben is geschoold in het gebruik van de meldcode huiselijk geweld? (n=32) <25% % % % % 7 22 Totaal *Door afronden op hele percentages telt de tabel niet op 100 Aan de praktijken die een meldcode huiselijk geweld gebruikten en geen scholing aanboden (n=69, zie tabel 6) en aan de praktijken waarbij niet al hun in aanmerking komende zorgverleners waren geschoold voor huiselijk geweld (n=25, zie tabel 7) vroeg de inspectie in haar vragenlijst wanneer zij verwachtten dat al hun in aanmerking komende zorgverleners voldoende zijn geschoold. Voor 57% van deze praktijken was het nog onbekend wanneer alle in aanmerking komende zorgverleners voldoende zijn geschoold. Van deze praktijken verwachtte 24% dat alle in aanmerking komende zorgverleners voldoende geschoold zijn in De overige 18% van de praktijken verwachtte dat alle in aanmerking komende zorgverleners in 2012 voldoende zijn geschoold (tabel 8). Pagina 11 van 99

12 Inspectie voor de Gezondheidszorg Tabel 8 Wanneer verwacht u dat u of alle daarvoor in aanmerking komende zorgverleners voldoende geschoold zijn voor de meldcode huiselijk geweld? (n=94) Onbekend Totaal *Door afronden op hele percentages telt de tabel niet op Gebruik meldcode kindermishandeling Van de praktijken die de vragenlijst hadden ingevuld gebruikte 29% de meldcode kindermishandeling. De overige 71% van de praktijken gebruikte de meldcode kindermishandeling niet (tabel 9). Tabel 9 Gebruikt uw praktijk een meldcode kindermishandeling? (n=358) Ja Nee Totaal Van de praktijken die nog geen meldcode kindermishandeling gebruikten was 14% van plan de meldcode in 2012 te gebruiken. 19% van de praktijken gaf aan dat zij de meldcode in 2013 in hun praktijk gaan gebruiken. Van de praktijken die nog geen meldcode gebruikten wist 67% nog niet wanneer zij een meldcode gaan gebruiken (tabel 10). Tabel 10 Wanneer gaat uw praktijk de meldcode kindermishandeling gebruiken? (n=255) Onbekend Totaal De inspectie vroeg in haar vragenlijst naar redenen waarom praktijken de meldcode kindermishandeling niet gebruikten. Praktijken gaven aan dat zij de meldcode kindermishandeling nog niet gebruikten omdat de verplichting onbekend was (71%) of men de urgentie niet had ervaren (34%) (tabel 11). Pagina 12 van 99

13 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Tabel 11 Wat is de voornaamste reden dat uw praktijk de meldcode kindermishandeling niet gebruikt? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=255) Geen patiënt-/cliëntcontact 5 2 Reorganisatie/fusie 1 0,4 Verplichting onbekend Urgentie niet ervaren Anders, zoals Nog geen signalen van huiselijk geweld gezien in de praktijk Niet bekend met de meldcode Bij vermoeden overleg/contact met de huisarts Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Bij 46% van de praktijken die een meldcode kindermishandeling gebruikten, bevatte de meldcode alle onderdelen zoals genoemd in het basismodel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De onderdelen Een gesprek met de patiënt en Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld kwamen minder in de meldcode kindermishandeling voor dan de overige onderdelen (tabel 12). Tabel 12 Welke onderdelen bevat uw meldcode kindermishandeling? (n=103) Antwoorden (Stappen basismodel meldcode) Aantal Percentage Het in kaart brengen van signalen Collegiale consultatie en raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Een gesprek met de patiënt/cliënt Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld Beslissen: hulp organiseren of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Anders Alle onderdelen van het basismodel aanwezig Scholing meldcode kindermishandeling Van de praktijken die een meldcode kindermishandeling gebruikten gaf 33% aan dat zij scholing aan de zorgverleners aanboden die patiënt-/cliëntcontact hadden. De overige 67% van de praktijken bood geen scholing aan voor de meldcode kindermishandeling (tabel 13). Pagina 13 van 99

14 Inspectie voor de Gezondheidszorg Tabel 13 Biedt uw praktijk scholing aan alle zorgverleners die patiënt-/cliëntcontact hebben voor de meldcode kindermishandeling? (n=103) Ja Nee Totaal Bij 53% van de praktijken die scholing aanboden aan hun in aanmerking komende zorgverleners was minder dan 25% van de in aanmerking komende zorgverleners geschoold. Bij 32% van de praktijken die scholing aanboden waren alle in aanmerking komende zorgverleners geschoold (tabel 14). Tabel 14 Hoeveel procent van de zorgverleners dat patiënt-/cliëntcontact heeft is geschoold? (n=34) <25% % % % % Totaal Aan de praktijken die een meldcode gebruikten en geen scholing aanboden (n=69, zie tabel 13) en aan de praktijken waarbij niet al hun in aanmerking komende zorgverleners waren geschoold (n=23, zie tabel 14) vroeg de inspectie in haar vragenlijst wanneer zij verwachtten dat al hun in aanmerking komende zorgverleners voldoende waren geschoold. Van 55% van de praktijken was het nog onbekend wanneer hun in aanmerking komende zorgverleners voldoende geschoold zullen zijn. 27% van de praktijken gaf aan dat zij verwachtten dat in 2013 alle in aanmerking komende zorgverleners voldoende geschoold zijn. 17% van de genoemde praktijken verwachtte dat alle in aanmerking komende zorgverleners in 2012 voldoende geschoold zijn (tabel 15). Pagina 14 van 99

15 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Tabel 15 Wanneer verwacht u dat alle daarvoor in aanmerking komende zorgverleners voldoende geschoold zijn in het kunnen gebruiken van de meldcode kindermishandeling? (n=92) Onbekend Totaal *Door afronden op hele percentages telt de tabel niet op 100 Pagina 15 van 99

16 Inspectie voor de Gezondheidszorg 4 Resultaten geestelijke gezondheidszorginstellingen 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij de GGZ instellingen. Alle 32 aangeschreven instellingen vulden (al dan niet na telefonische herinnering) de vragenlijst in. 4.2 Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Van de instellingen gebruikte 72% een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (al dan niet de meldcode Over sommige patiënten moet je praten ). Van de instellingen gebruikte 22% alleen een meldcode kindermishandeling. De overige instellingen (6%) gebruikten géén meldcode huiselijk geweld en géén meldcode kindermishandeling (figuur 1). 7; 22% 2; 6% Huiselijk geweld en Kindermishandeling in vorm van ''Over sommige patienten moet je praten'' 12; 38% Huiselijk geweld en Kindermishandeling NIET in vorm van ''Over sommige patienten moet je praten'' Alleen meldcode Kindermishandeling 11; 34% GEEN meldcode Huiselijk geweld en geen Kindermishandeling Figuur 1: gebruikt uw instelling een meldcode? (n=32) 4.3 Gebruik meldcode huiselijk geweld Van de 32 instellingen gebruikte 72% de meldcode huiselijk geweld (tabel 1). Tabel 1 Gebruikt uw instelling een meldcode huiselijk geweld? (n=32) Ja Nee 9 28 Totaal Van de instellingen die geen meldcode huiselijk geweld gebruikten, was 89% van plan de meldcode in 2013 te gebruiken. De instelling die nog geen meldcode gebruikte wist niet wanneer zij de meldcode huiselijk geweld gaat gebruiken (tabel 2). Pagina 16 van 99

17 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Tabel 2 Wanneer gaat uw instelling de meldcode huiselijk geweld gebruiken? (n=9) Onbekend 1 11 Totaal De inspectie vroeg in haar vragenlijst naar redenen waarom instellingen de meldcode huiselijk geweld niet gebruiken. Een instelling gaf daarop aan dat de urgentie niet werd ervaren. Bij de categorie Anders, namelijk vulden de instellingen vooral in dat zij nog bezig waren met invoering (tabel 3). Tabel 3 Wat is de voornaamste reden dat uw instelling de meldcode huiselijk geweld niet gebruikt? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=9) Urgentie niet ervaren 1 11 Anders, zoals: Bezig met implementatie (4) In een deel van de instelling in gebruik (1) Onderdeel van behandelplanbesprekingen (1) Participeren in steunpunt Huiselijk Geweld (1) Focus lag op meldcode kindermishandeling (1) Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Bij 96% van de instellingen die een meldcode huiselijk geweld gebruikten, bevatte de meldcode alle onderdelen zoals genoemd in het basismodel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderdeel Risicotaxatie instrument (dat geen onderdeel is van het basis model) was het minst (39%) opgenomen in de meldcode (tabel 4). Pagina 17 van 99

18 Inspectie voor de Gezondheidszorg Tabel 4 Welke onderdelen bevat uw meldcode huiselijk geweld? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=23) Antwoorden (Stappen basismodel meldcode) Aantal Percentage Het in kaart brengen van signalen Collegiale consultatie en raadplegen Steunpunt Huiselijk Geweld Een gesprek met de patiënt/cliënt Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld Beslissen: hulp organiseren of melden bij een Steunpunt Huiselijk Geweld Anders 7 30 Alle onderdelen van het basismodel aanwezig Raadplegen interne aandachtsfunctionaris Risicotaxatie instrument Scholing meldcode huiselijk geweld Van de instellingen die een meldcode huiselijk geweld gebruikten, bood 70% scholing aan aan zorgmedewerkers met direct patiënt-/cliëntcontact. De overige instellingen (30%) boden geen scholing aan voor de meldcode huiselijk geweld (tabel 5). Tabel 5 Biedt uw instelling scholing aan alle zorgmedewerkers die direct patiënt-/cliëntcontact hebben voor de meldcode huiselijk geweld? (n=23) Ja Nee 7 30 Totaal Bij de 16 instellingen die scholing aanboden, schoolden 7 instellingen minder dan 25% van de zorgmedewerkers en 4 instellingen hadden alle zorgmedewerkers geschoold (tabel 6). Pagina 18 van 99

19 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Tabel 6 Hoeveel procent van de zorgmedewerkers dat direct patiënt-/cliëntcontact heeft is geschoold voor de meldcode huiselijk geweld? (n=16) <25% % % % % 4 25 Totaal *Door afronden op hele percentages telt de tabel niet op 100 Bij de instellingen die nog niet alle zorgmedewerkers met direct patiënt-/cliëntcontact schoolden, vroeg de inspectie welke afzonderlijke disciplines geschoold zijn voor de meldcode huiselijk geweld. Voor elk discipline gold dat minder dan 50% van de instellingen het betreffende discipline schoolden. Bij de antwoordcategorie Anders werd ingevuld dat ook K&J zorgmedewerkers, leidinggevenden, aandachtsfunctionarissen en geneesheer directeuren en juristen geschoold werden (tabel 7). Tabel 7 Welke disciplines zijn geschoold voor de meldcode huiselijk geweld? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=12) Psychiaters 5 42 Arts-assistenten 3 25 Psychologen 6 50 Verpleegkundigen 4 33 Sociaal psychiatrische verpleegkundigen 4 33 Vaktherapeuten 2 17 Anders 7 58 Per discipline waren tussen de 53% en 79% van de instellingen van plan het betreffende discipline te scholen voor de meldcode huiselijk geweld. Bij de antwoordcategorie Anders werd ingevuld dat de instellingen ook van plan waren om KOPP consulenten, baliemedewerkers, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, leidinggevenden, aandachtsfunctionarissen en woonbegeleiders te scholen (tabel 8). Pagina 19 van 99

20 Inspectie voor de Gezondheidszorg Tabel 8 Welke disciplines bent u van plan te scholen voor de meldcode huiselijk geweld? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=19) Psychiaters Arts-assistenten Psychologen Verpleegkundigen Sociaal psychiatrische verpleegkundigen Vaktherapeuten Anders De inspectie vroeg aan de instellingen die een meldcode huiselijk geweld gebruikten en geen scholing aanboden (n=7, zie tabel 5) en aan de instellingen die niet al hun in aanmerking komende zorgmedewerkers schoolden voor huiselijk geweld (n=12, zie tabel 7) wanneer zij verwachtten al hun in aanmerking komende zorgmedewerkers voldoende te scholen. Van deze instellingen verwachtte 68% in 2013 alle in aanmerking komende zorgmedewerkers voldoende te scholen. Voor 32% was het nog onbekend wanneer hun in aanmerking komende zorgmedewerkers voldoende geschoold zijn (tabel 9). Tabel 9 Wanneer verwacht u dat u of alle daarvoor in aanmerking komende zorgmedewerkers voldoende geschoold zijn voor de meldcode huiselijk geweld? (n=19*) Onbekend 6 32 Totaal *4 van de 23 instellingen hebben reeds al hun zorgmedewerkers geschoold 4.6 Gebruik meldcode kindermishandeling Van de instellingen gebruikte 94% de meldcode kindermishandeling, al dan niet in de vorm van de meldcode Over sommige patiënten moet je praten. (tabel 10). Tabel 10 Gebruikt uw instelling een meldcode kindermishandeling? (n=32) Ja Nee 2 6 Totaal Pagina 20 van 99

21 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 De twee instellingen die nog geen meldcode kindermishandeling gebruikten waren beiden van plan de meldcode in 2013 te gebruiken. Bij deze instellingen was de meldcode kindermishandeling nog in voorbereiding en werd kindermishandeling besproken in een multidisciplinair overleg en de behandelplan bespreking. 4.7 Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Bij 97% van de instellingen die een meldcode kindermishandeling gebruikten, bevatte de meldcode alle onderdelen zoals genoemd in het basismodel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderdeel Risicotaxatie instrument (dat geen onderdeel is van het basismodel) kwam van alle onderdelen het minst voor in de meldcode(s) kindermishandeling (tabel 11). Tabel 11 Welke onderdelen bevat uw meldcode kindermishandeling? (n=30) Antwoorden (Stappen basismodel meldcode) Aantal Percentage Het in kaart brengen van signalen Collegiale consultatie en raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Een gesprek met de patiënt/cliënt Wegen van de aard en ernst van de kindermishandeling Beslissen: hulp organiseren of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Anders 8 27 Alle onderdelen van het basismodel aanwezig Risicotaxatie instrument Raadplegen interne aandachtsfunctionaris Scholing meldcode kindermishandeling Van de instellingen die een meldcode kindermishandeling gebruikten bood 67% scholing aan aan de zorgmedewerkers met patiënt-/cliëntcontact (tabel 12). Tabel 12 Biedt uw instelling scholing aan alle zorgmedewerkers die patiënt-/cliëntcontact hebben voor de meldcode kindermishandeling? (n=30) Ja Nee Totaal Negen van de instellingen (45%) die scholing aanboden aan hun zorgmedewerkers over de meldcode kindermishandeling had minder dan 25% van de in aanmerking Pagina 21 van 99

22 Inspectie voor de Gezondheidszorg komende zorgmedewerkers geschoold. Vijf instellingen die scholing aanboden hadden alle in aanmerking komende zorgmedewerkers geschoold (tabel 13). Tabel 13 Hoeveel procent van de zorgmedewerkers dat patiënt-/cliëntcontact heeft is geschoold? (n=20) <25% % % % % 5 25 Totaal De instellingen die nog niet alle zorgmedewerkers met direct patiënt-/cliëntcontact schoolden werd gevraagd welke disciplines geschoold zijn voor kindermishandeling. Alleen voor de psychologen gold dat voor meer dan 50% van de instellingen (tabel 14). Bij de antwoordcategorie Anders werd ingevuld dat de instellingen ook de volgende disciplines scholen: aandachtsfunctionarissen, systeemtherapeuten, geneesheer directeur en juristen, de leidinggevende, K&J zorgmedewerkers, alle medewerkers of dat scholing gepland is voor Tabel 14 Welke disciplines zijn geschoold voor de meldcode kindermishandeling? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=15) Psychiaters 7 47 Arts-assistenten 5 33 Psychologen 8 53 Verpleegkundigen 6 40 Sociaal psychiatrische verpleegkundigen 6 40 Vaktherapeuten 5 33 Anders Voor elk discipline gaf meer dan 50% van de instellingen aan van plan zijn te scholen voor kindermishandeling (tabel 15). De instellingen gaven bij de antwoordcategorie Anders aan ook van plan te zijn systeemtherapeuten, aandachtsfunctionarissen, agogen, leidinggevenden, verpleegkundig specialisten, woonbegeleiders, K&J zorgmedewerkers, baliemedewerkers en contextueel therapeuten te scholen. Pagina 22 van 99

23 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Tabel 15 Welke disciplines bent u van plan te scholen voor de meldcode kindermishandeling? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=25) Psychiaters Arts-assistenten Psychologen Verpleegkundigen Sociaal psychiatrische verpleegkundigen Vaktherapeuten Anders De inspectie vroeg de instellingen die een meldcode gebruikten en geen scholing aanboden (n=10, zie tabel 12) en aan de instellingen die niet al hun in aanmerking komende zorgmedewerkers schoolden (n=15, zie tabel 13) wanneer zij verwachtten al hun in aanmerking zorgmedewerkers voldoende te scholen. Zes procent van de instellingen wist nog niet wanneer hun in aanmerking komende zorgmedewerkers voldoende geschoold zijn. Van de instellingen verwachtte 72% in 2013 alle in aanmerking komende zorgmedewerkers voldoende te scholen en één instelling verwachtte alle in aanmerking komende zorgmedewerkers nog in 2012 voldoende te scholen (tabel 16). Tabel 16 Wanneer verwacht u dat alle daarvoor in aanmerking komende zorgmedewerkers voldoende geschoold zijn in het kunnen hanteren van de meldcode kindermishandeling? (n=25) Onbekend 6 24 Totaal Pagina 23 van 99

24 Inspectie voor de Gezondheidszorg 5 Resultaten gehandicaptenzorginstellingen 5.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de sector gehandicaptenzorg. De inspectie heeft alle gehandicaptenzorginstellingen in Nederland aangeschreven. De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden tussen begin juli en begin november In tabel 1 geeft de inspectie het overzicht van de respons in deze sector. Na meerdere herinneringen (schriftelijk en telefonisch) hebben 235 instellingen de vragenlijst ingevuld (tabel 1). Tabel 1 Overzicht van de respons van de gehandicaptenzorginstellingen (n=264) Categorie Aantal Percentage Instellingen die de vragenlijst hebben ingevuld Instellingen die zijn uitgevallen, o.a. Bieden geen gehandicaptenzorg (meer) Failliet Instellingen die de vragenlijst niet hebben ingevuld (non respons) 3 1 Totaal: aangeschreven instellingen Gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ongeveer een derde van de instellingen (34%) gebruikte de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (al dan niet geïntegreerd in één meldcode) binnen de gehele instelling. Dit betekent dat de meldcode(s) was doorgevoerd in iedere woonvorm, locatie, organisatorische eenheid, enzovoorts waar de instelling over beschikte. Ruim een kwart van de instellingen (27%) gebruikte een meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling, maar het gebruik hiervan was niet doorgevoerd in de hele instelling. De overige instellingen (39%) gebruikten geen meldcode huiselijk geweld en geen meldcode kindermishandeling (figuur 1). N=23 92; 39% 79; 34% Huiselijk geweld en kindermishandeling Huiselijk geweld en/of kindermishandeling in een deel van de instelling Geen huiselijk geweld en geen kindermishandeling 64; 27% Figuur 1: gebruikt uw instelling een meldcode? (n=235) Pagina 24 van 99

25 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus Gebruik meldcode huiselijk geweld Van de 235 instellingen die de vragenlijst hadden ingevuld gebruikte ruim een derde (35%) de meldcode huiselijk geweld in de hele instelling en gebruikte 16% de meldcode in een deel van hun instelling. Bijna de helft van de instellingen (49%) gebruikte de meldcode huiselijk geweld niet (tabel 2). Tabel 2 Gebruikt uw instelling een meldcode huiselijk geweld? (n=235) Ja In een deel van de instelling Nee Totaal Van de instellingen die de meldcode huiselijk geweld niet of in een deel van de instelling gebruikten was een derde (33%) van plan de meldcode in 2012 in de gehele instelling te gaan gebruiken. Bijna de helft van de instellingen (42%) gaf in de vragenlijst aan dat zij de meldcode in 2013 in hun gehele instelling gaan gebruiken. Van de instellingen die nog geen meldcode gebruikten of deze in een deel van de instelling gebruikten wist 22% niet wanneer zij de meldcode huiselijk geweld gaan gebruiken in de gehele instelling. Vier instellingen (3%) gaven aan geen patiënt-/cliëntcontact te hebben binnen hun instelling en werden naar het einde van de vragenlijst geleid (tabel 3). Tabel 3 Wanneer gaat uw instelling de meldcode huiselijk geweld gebruiken? (n=153) Onbekend Instelling heeft geen patiënt-/cliëntcontact* 4 3 Totaal *2 praktijken hebben aangegeven geen patiënt-/cliëntcontact te hebben en zijn daarom naar het einde van de vragenlijst geleid De inspectie vroeg in haar vragenlijst naar redenen waarom instellingen de meldcode niet of in een deel van hun instelling gebruikten. Instellingen gaven vooral aan dat zij de meldcode huiselijk geweld nog niet gebruikten omdat de verplichting onbekend was of men de urgentie niet had ervaren. Bij de categorie Anders, namelijk werd vooral ingevuld dat zij bezig waren met de ontwikkeling en/of de invoering van de meldcode (tabel 4). Pagina 25 van 99

26 Inspectie voor de Gezondheidszorg Tabel 4 Wat is de voornaamste reden dat (een deel van) uw instelling de meldcode huiselijk geweld niet gebruikt? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=153) Geen patiënt-/cliëntcontact 4 3 Reorganisatie/fusie 6 4 Verplichting onbekend Urgentie niet ervaren Anders, zoals: Meldcode in ontwikkeling Bezig met implementatie meldcode Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld Van de instellingen die een meldcode huiselijk geweld gebruikten in de hele of in een deel van hun instelling, bevatte de meldcode bij driekwart van de instellingen (76%) alle onderdelen zoals genoemd in het basismodel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (tabel 5). De onderdelen Collegiale consultatie en raadplegen Steunpunt Huiselijk Geweld en Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld kwamen minder in de gebruikte meldcodes voor dan de overige onderdelen (beide 87%). Tabel 5 Welke onderdelen bevat uw meldcode huiselijk geweld (meerdere antwoorden waren mogelijk)? (n=120) Antwoorden (Stappen basismodel meldcode) Aantal Percentage Het in kaart brengen van signalen Collegiale consultatie en raadplegen Steunpunt Huiselijk Geweld Een gesprek met de patiënt/cliënt Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld Beslissen: hulp organiseren of melden bij een Steunpunt Huiselijk Geweld Anders Alle onderdelen van het basismodel aanwezig Scholing meldcode huiselijk geweld Van de instellingen die een meldcode huiselijk geweld gebruikten gaf 29% aan dat zij scholing aan alle zorgverleners aanboden die patiënt-/cliëntcontact hebben. De overige instellingen (71%) boden geen scholing aan (tabel 6). Pagina 26 van 99

27 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Tabel 6 Biedt uw instelling scholing aan alle zorgverleners dat patiënt-/cliëntcontact heeft voor de meldcode huiselijk geweld? (n=120) Ja Nee Totaal Bijna de helft van de instellingen dat scholing aanbood (49%) had minder dan 25% van de zorgverleners geschoold. 20% van de instellingen dat scholing aanbood had al haar zorgmedewerkers geschoold (tabel 7). Tabel 7 Hoeveel procent van de zorgverleners dat patiënt-/cliëntcontact heeft (binnen instellingen die scholing aanbieden) is geschoold voor de meldcode huiselijk geweld? (n=35) <25% % % % % 7 20 Totaal Aan de instellingen die een meldcode huiselijk geweld gebruikten en geen scholing aanboden (N=85, zie tabel 6) en aan de instellingen die niet al hun zorgverleners hadden geschoold voor de meldcode huiselijk geweld (N=28, zie tabel 7) vroeg de inspectie in haar vragenlijst wanneer zij verwachtten al hun zorgverleners, die patiënt-/cliëntcontact hebben, te hebben geschoold. Het merendeel (54%) gaf aan dat zij verwachten in 2013 alle zorgverleners geschoold te hebben en 19% van de instellingen verwachtte alle zorgverleners nog te scholen in Voor 27% van deze instellingen was het nog onbekend wanneer zij zorgverleners gaan scholen (tabel 8). Pagina 27 van 99

28 Inspectie voor de Gezondheidszorg Tabel 8 Wanneer verwacht u dat alle daarvoor in aanmerking komende zorgverleners voldoende geschoold zijn voor de meldcode huiselijk geweld? (n=113) Onbekend Totaal Gebruik meldcode kindermishandeling Van de instellingen die de vragenlijst hadden ingevuld binnen de gehandicaptenzorgsector gebruikte 44% de meldcode kindermishandeling in de hele instelling en gebruikte 15% de meldcode in een deel van haar instelling. Bijna de helft van de instellingen (41%) gebruikte de meldcode kindermishandeling niet (tabel 9). Tabel 9 Gebruikt uw instelling een meldcode kindermishandeling? (n=235) Ja In een deel van de instelling Nee Totaal Van de instellingen die de meldcode kindermishandeling niet of in een deel van de instelling gebruikten is bijna een derde (32%) van plan de meldcode in 2012 in de gehele instelling te gebruiken. 40% van de instellingen gaf aan dat zij de meldcode kindermishandeling in 2013 in hun instelling gaan gebruiken. Van de instellingen die nog geen meldcode kindermishandeling gebruikten of deze in een deel van de instelling gebruikten weet een kwart (25%) nog niet wanneer zij deze meldcode gaan gebruiken in de gehele instelling (tabel 10). Tabel 10 Wanneer gaat uw instelling de meldcode kindermishandeling gebruiken? (n=131) Onbekend Instelling heeft geen patiënt-/cliëntcontact 4 3 Totaal Pagina 28 van 99

29 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 De inspectie vroeg in haar vragenlijst naar redenen waarom instellingen de meldcode kindermishandeling niet of slechts in een deel van hun instelling gebruikten. Instellingen gaven aan dat zij de meldcode kindermishandeling nog niet gebruikten omdat de verplichting onbekend was of men de urgentie niet had ervaren. Bij de categorie Anders, namelijk werd door het merendeel van de instellingen ingevuld dat zij bezig waren met de ontwikkeling en/of de implementatie van de meldcode (tabel 11). Tabel 11 Wat is de voornaamste reden dat (een deel van) uw instelling de meldcode kindermishandeling niet gebruikt? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=131) Geen patiënt-/cliëntcontact 4 3 Reorganisatie/fusie 5 4 Verplichting onbekend Urgentie niet ervaren Anders, zoals - In ontwikkeling - Bezig met implementatie Toepassing onderdelen meldcode kindermishandeling Van de instellingen die een meldcode kindermishandeling gebruikten, bevatte de meldcode bij driekwart van de instellingen (76%) alle onderdelen zoals genoemd in het basismodel van het ministerie van VWS. De onderdelen Een gesprek met de patiënt/cliënt en Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld kwamen minder in de gebruikte meldcodes voor dan de overige onderdelen (tabel 12). Tabel 12 Welke onderdelen bevat uw meldcode kindermishandeling? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=139) Antwoorden (Stappen basismodel meldcode) Aantal Percentage Het in kaart brengen van signalen Collegiale consultatie en raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Een gesprek met de patiënt/cliënt Wegen van de aard en ernst van de kindermishandeling Beslissen: hulp organiseren of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Anders Alle onderdelen van het basismodel aanwezig Pagina 29 van 99

30 Inspectie voor de Gezondheidszorg 5.8 Scholing meldcode kindermishandeling Van de instellingen die een meldcode kindermishandeling gebruikten gaf 35% aan dat zij scholing aan alle zorgverleners aanboden dat patiënt-/cliëntcontact had. De overige 65% van de instellingen bood geen scholing aan (tabel 13). Tabel 13 Biedt uw instelling scholing aan alle zorgverleners dat patiënt-/cliëntcontact heeft voor de meldcode kindermishandeling? (n=139) Ja Nee Totaal Van de instellingen die scholing aanbood voor de meldcode kindermishandeling aan hun zorgverleners had 27% alle zorgverleners geschoold. Meer dan een derde van de instellingen (37%) dat scholing aanbood had minder dan 25% van de zorgverleners geschoold (tabel 14). Tabel 14 Hoeveel procent van de zorgverleners dat patiënt-/cliëntcontact heeft (binnen instellingen die scholing aanbieden) is geschoold voor de meldcode kindermishandeling? (n=49) <25% % % % % Totaal Aan de instellingen die een meldcode gebruikten en geen scholing aanboden (N=90, zie tabel 13) en aan de instellingen die niet al hun zorgverleners hadden geschoold (N=36, zie tabel 14) vroeg de inspectie in haar vragenlijst wanneer zij verwachtten al hun zorgverleners, die patiënt-/cliëntcontact hebben, te hebben geschoold voor de meldcode kindermishandeling. Het merendeel van deze instellingen (58%) gaf aan dat zij verwachtten dat in 2013 alle zorgverleners geschoold zijn. 18% van de genoemde instellingen verwachtte alle zorgverleners nog te scholen in Voor 24% van de instellingen was het nog onbekend wanneer zij hun zorgverleners gaan scholen (tabel 15). Pagina 30 van 99

31 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Tabel 15 Wanneer verwacht u dat alle daarvoor in aanmerking komende zorgverleners voldoende geschoold zijn voor de meldcode kindermishandeling? (n=126) Onbekend Totaal Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) In de vragenlijst heeft de inspectie gevraagd of instellingen de verklaring omtrent goed gedrag (VOG) verplicht stellen bij indiensttreding van nieuwe medewerkers of vrijwilligers. Bij 88% van de instellingen werd bij nieuwe zorgverleners een VOG verplicht overlegd. Bij 75% van de instellingen werd de VOG verplicht overlegd als vrijwilligers in dienst kwamen (tabel 16). Deze gegevens zal de inspectie overdragen aan de inspectie Jeugdzorg. Tabel 16 Zijn uw zorgverleners/vrijwilligers verplicht bij aanname een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen? (n=235) Medewerkers Vrijwilligers Aantal Percentage Ja Nee Onbekend Totaal Pagina 31 van 99

32 Inspectie voor de Gezondheidszorg 6 Resultaten GGD en 6.1 Inleiding In 2012 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de mate van invoering van de meldcode huiselijk geweld binnen de GGD en in Nederland. De meldcode kindermishandeling is niet bevraagd in dit onderzoek, omdat dit onderdeel in een ander onderzoek van de inspectie aan de orde is geweest en de inspectie dit zal toevoegen aan een onderzoek dat zij in 2013 zal uitvoeren bij de jeugdgezondheidszorgafdelingen van de GGD en. De inspectie heeft de gegevens verzameld door een elektronische vragenlijst uit te zetten bij alle GGD en in Nederland (N=29). Alle GGD en hebben de vragenlijst ingevuld. De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden tussen begin maart en begin mei Gebruik meldcode huiselijk geweld Van de 29 GGD en beschikte het merendeel (90%) over een meldcode huiselijk geweld. De 3 GGD en (10%) die niet over een meldcode huiselijk geweld beschikten, spraken de intentie uit deze in 2013 in te voeren (tabel 1). Tabel 1 Gebruikt uw instelling een meldcode huiselijk geweld? (n=29) Ja Nee 3 10 Totaal Toepassing onderdelen meldcode huiselijk geweld De GGD en die al een meldcode huiselijk geweld gebruikten (90%), gaven aan dat de meldcode ook alle onderdelen bevatte zoals beschreven in het basismodel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een aantal GGD en had aanvullend op deze onderdelen nog andere stappen in de meldcode opgenomen, zoals een evaluatie- of intervisiemoment of de aanstelling van een interne aandachtsfunctionaris (tabel 2). Pagina 32 van 99

33 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Tabel 2 Welke onderdelen bevat uw meldcode huiselijk geweld? (meerdere antwoorden waren mogelijk) (n=26) Antwoorden (Stappen basismodel meldcode) Aantal Percentage Het in kaart brengen van signalen Collegiale consultatie en raadplegen Steunpunt Huiselijk Geweld Een gesprek met de patiënt/cliënt Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld Beslissen: hulp organiseren of melden bij een Steunpunt Huiselijk Geweld Anders, zoals: - Evaluatiemoment - Intervisiemoment - Aanstelling van een interne aandachtsfunctionaris Scholing meldcode huiselijk geweld Van de 26 GGD en met een meldcode huiselijk geweld boden 25 GGD en (96%) scholing aan de zorgmedewerkers met direct patiënt-/cliëntcontact. Hiervan waren bij 27% van de GGD en alle zorgmedewerkers met patiënt-/cliëntcontact geschoold, sprak 58% de intentie uit al hun zorgverleners met patiënt-/cliëntcontact nog in 2012 te scholen en verwachtte 8% van de GGD en hun zorgverleners in 2013 te scholen. Voor 8% van de GGD en was het nog onbekend wanneer zij zorgverleners gaan scholen (tabel 3). Tabel 3 Wanneer verwacht u dat alle daarvoor in aanmerking komende zorgverleners voldoende geschoold zijn voor de meldcode huiselijk geweld? (n=26) Alle zorgverleners zijn geschoold Onbekend 2 8 Totaal *Door afronden op hele percentages telt de tabel niet op 100 Pagina 33 van 99

34 Inspectie voor de Gezondheidszorg 7 Resultaten huisartsenposten 7.1 Inleiding In 2010 is de inspectie een meerjarig onderzoek gestart naar de signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten. In haar rapport Huisartsenposten onvoldoende alert op kindermishandeling stelde de inspectie toen vast dat huisartsenposten niet voldeden aan de voorwaarden voor verantwoorde signalering van kindermishandeling i. In 2012 herhaalde de inspectie bij alle huisartsenposten in Nederland het onderzoek om te toetsen of de in 2010 afgesproken verbeteringen tot stand waren gekomen. Enkele vragen over de meldcode huiselijk geweld zijn aan dit onderzoek toegevoegd. Het rapport van het onderzoek in 2012 verscheen op 3 december 2012 ii. Om te kunnen beoordelen of de voorwaarden (zie figuur 1a en 1b) voor een verantwoorde signalering van kindermishandeling waren ingevuld ontwikkelde de inspectie een toetsingskader. Voor de ontwikkeling van het toetsingskader is gebruik gemaakt van de handreiking Gebruik Meldcode kindermishandeling in de huisartsenzorg van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) uit 2009 iii. Over de definitieve versie van het toetsingskader heeft de inspectie intensief overlegd met de VHN. Het toetsingskader bood voor elke voorwaarde vier scoringsmogelijkheden (afwezig, aanwezig, operationeel en geborgd). Een voorwaarde scoorde voldoende wanneer deze in operationele of geborgde vorm in de huisartsenpost aanwezig was. De inspectie heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van een elektronische vragenlijst. Daarnaast heeft zij bij 10 huisartsenposten een bezoek gebracht. In dit hoofdstuk volgt een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek. 7.2 Resultaten signalering van kindermishandeling Resultaten 2010 en 2012 Voor alle voorwaarden gold dat het aantal huisartsenposten met een voldoende score in 2012 aanzienlijk is toegenomen. Ruim een kwart van de huisartsenposten scoorde nog onvoldoende op de voorwaarden protocol aanpak kindermishandeling en gebruik van een checklist met screeningsvragen. Bijna de helft van de huisartsenposten had in 2012 geen gestructureerde samenwerking met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en onvoldoende scholingsbeleid voor de triagisten. Ook had bijna de helft van de huisartsenposten in 2012 de informatievoorziening naar patiënten toe over de wijze waarop de huisartsenpost in zijn algemeenheid omgaat met kindermishandeling onvoldoende geregeld. De voorwaarde Bespreken van het protocol kindermishandeling met de huisartsen en hun waarnemers is in 2012 op een andere wijze bevraagd dan in In 2010 is gevraagd naar scholingsafspraken van de huisartsenposten met de huisartsen. Na overleg met de VHN is deze norm gewijzigd in het bespreken van het protocol met de huisartsen en hun waarnemers. De norm die in 2010 gesteld was voerde te ver omdat in zijn algemeenheid voor de bekwaamheid van de huisarts geldt dat deze voldoende mag worden geacht als de huisarts als zodanig is geregistreerd. Daarnaast is het verschil met de triagisten dat de huisartsen niet in dienst zijn van een huisartsenpost. Bij een derde van de huisartsenposten gebeurt het bespreken van het protocol met de huisartsen en hun waarnemers nog onvoldoende (figuur 1a en 1b). Pagina 34 van 99

35 Onderzoek naar invoering van meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling augustus 2013 Resultaten 2013 De huisartsenposten die nog onvoldoende scoorden op 1 of meerdere onderwerpen hebben eind 2012 en begin 2013 verbeterplannen aangeleverd bij de inspectie. Uit deze verbeterplannen bleek dat de huisartsenposten druk bezig zijn geweest om ook de laatste onderwerpen op orde te brengen binnen hun organisatie. In onderstaande grafiek heeft de inspectie de stand van zaken weergegeven per 18 maart jl. Voor de onderdelen 6 en 7 (schriftelijke afspraken met de ziekenhuizen) zijn de scores niet ingevuld. Tijdens het onderzoek en met name op basis van de informatie uit de bezoeken is de inspectie tot de conclusie gekomen dat deze afspraken een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de reguliere samenwerking tussen de eerste- en de tweedelijnszorg en dat het te ver voert om te eisen dat deze afspraken voor kindermishandeling apart op schrift zijn gesteld. Deze twee onderdelen heeft de inspectie dan ook niet in het handhavingtraject opgenomen. Pagina 35 van 99

36 Inspectie voor de Gezondheidszorg Figuur 1c: scores per onderwerp in Gebruik meldcode huiselijk geweld 2012 Het merendeel van de huisartsenposten (60%) beschikte niet over een meldcode huiselijk geweld. 40% van de huisartsenposten gaf aan wel te beschikken over een meldcode huiselijk geweld (tabel 1). Tabel 1 Gebruikt uw praktijk een meldcode huiselijk geweld? (n=122) Ja Nee Totaal Van de 74 (60%) huisartsenposten die niet beschikten over een meldcode huiselijk geweld gaven de meesten aan te weten wanneer men de meldcode gaat gebruiken. 44 huisartsenposten gaven aan de meldcode te gaan gebruiken in huisartsenposten gaven aan de meldcode te gaan gebruiken in het jaar 2013 en voor 20 huisartsenposten was nog niet bekend wanneer zij de meldcode zullen gebruiken in hun instelling (tabel 2). Pagina 36 van 99

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Huisartsenposten onvoldoende alert op kindermishandeling

Huisartsenposten onvoldoende alert op kindermishandeling Huisartsenposten onvoldoende alert op kindermishandeling Inventariserend onderzoek naar de kwaliteit van de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Den Haag, november 2010 Huisartsenposten

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende. Utrecht, augustus 2013

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende. Utrecht, augustus 2013 Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Utrecht, augustus 2013 Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal Inleiding Huiselijk geweld en kindermishandeling (geweld in afhankelijkheid) komen veel voor in onze maatschappij

Nadere informatie

Wet meldcode van kracht:

Wet meldcode van kracht: Wet meldcode van kracht: Gemeenten aan zet! Claire Hostmann ministerie van VWS Karin Jentzsch - gemeente Hengelo 17 september 2013 2 Kennismaken Basisadministratie met Rijksbreed Persoonsgegevens 18 april

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Wet meldcode en basismodel

Wet meldcode en basismodel Utrecht, september 2013 Mr. Lydia Janssen Aanleiding voor nieuwe wet Onzekerheid over wat te doen met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling Een meldcode schept duidelijkheid over de te zetten

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Augustus 2013

Vraag & Antwoord Augustus 2013 Vraag & Antwoord Augustus 2013 1. Waarom is er een wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? 2. Waarom is er sprake van een meldrecht en geen meldplicht? 3. Wat verplicht de wet meldcode? 4.

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Van de twaalfhonderd beroepskrachten die reageerden op een enquête van het Tijdschrift Kindermishandeling vermoedde liefst 83 procent

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgboerderij De Borkeld te Rijssen op 26 november 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 26 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

Afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuizen signaleert kindermishandeling nog onvoldoende: gebroken arm nog te vaak een ongelukje

Afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuizen signaleert kindermishandeling nog onvoldoende: gebroken arm nog te vaak een ongelukje Afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuizen signaleert kindermishandeling nog onvoldoende: gebroken arm nog te vaak een ongelukje Den Haag, oktober 2008 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Samenvatting: Als school zijn we verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Deze code heeft tot doel medewerkers

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Meldcode Nieuw is de wettelijke verplichting tot het hebben en hanteren van

Nadere informatie

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Stichting STUK Door Nicole de Haan en Lieke Popelier 2013 Algemene informatie Uit recent

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van NLA coaching Overwegende dat NLA coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 Utrecht, april 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 1 Inleiding Op 24 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

In de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt na artikel 9 een artikel ingevoegd, luidende:

In de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt na artikel 9 een artikel ingevoegd, luidende: 33 062 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Beesel Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

GGD Fryslân T.a.v. de directie Postbus BK Leeuwarden

GGD Fryslân T.a.v. de directie Postbus BK Leeuwarden > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht GGD Fryslân T.a.v. de directie Postbus 612 8901 BK Leeuwarden Datum 8 september 2014 Onderwerp vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg Programma

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling Voor: Gemeenten Kop van Noord-Holland Van: Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld Kop van Noord-Holland Betreft: Voorstel deskundigheidsbevordering huiselijk geweld Datum: Deskundigheidsbevordering huiselijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN, EN

Nadere informatie

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Regionale Meldcode aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Ria Andrews 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling Stichting Speelzaal Rozenstraat

Meldcode Kindermishandeling Stichting Speelzaal Rozenstraat Meldcode Kindermishandeling Stichting Speelzaal Rozenstraat Voorwoord Stichting Speelzaal Rozenstraat werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als de leidster zich zorgen maakt over

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 juli 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00465 Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend Beknopte samenvatting Teylingen wil huiselijk geweld

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CvB/180717 Heerenveen, 18 juli 2017 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inleiding In het najaar van 2008 kondigden de staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en voor Jeugd en

Nadere informatie

Resultaten integraal patiëntervaringenonderzoek. Augustus Bestuur Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond Utrecht

Resultaten integraal patiëntervaringenonderzoek. Augustus Bestuur Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond Utrecht Resultaten integraal patiëntervaringenonderzoek Augustus 2015 2015-09-21 Bestuur Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond Utrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Huisartsen... 4 2. Apotheken... 6 3. Fysiotherapie...

Nadere informatie

Verhuischecklist voor COA medewerkers

Verhuischecklist voor COA medewerkers Verhuischecklist voor COA medewerkers I Vragen vooraf 1. Hoe lang is het kind in Nederland? 2. Hoe vaak is het kind verhuisd vanaf de aankomst in Nederland? 3. Wat is de reden voor de verhuizing? o Nieuwe

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Verplichte meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

14 Protocol meldcode kindermishandeling

14 Protocol meldcode kindermishandeling Veiligheidsprotocol SVO PL 14 Protocol meldcode kindermishandeling Fase 0 - Publicatie Definitief besluit CvB d.d. 30-6-2016 Behandeld door de GMR d.d. 27-6-2016 Behandeld door de Directieraad d.d. 16-6-2016

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Zicht op kwaliteit van zorg Op basis van uw toelichting is de toelichting het aandachtspunt bij dit onderdeel verwijderd.

Zicht op kwaliteit van zorg Op basis van uw toelichting is de toelichting het aandachtspunt bij dit onderdeel verwijderd. > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Volksgezondheid, Gemeente Utrecht T.a.v. de directie Postbus 2423 3500 GK Utrecht Datum 7 augustus 2014 Onderwerp Reactie rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Zwaanswijk. De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling, NIVEL, 2014)

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

lvak.nl voor deskundigheid in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

lvak.nl voor deskundigheid in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld Vanaf 2013 is het voor elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode worden organisaties geadviseerd

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil stap Wat? Wie? Hoe? 1 In kaart brengen van de signalen observeren signaleren begeleiden Groepsleraar en Groepsleraar

Nadere informatie

Evaluatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Evaluatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling rotterdam.nl/onderzoek Evaluatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderzoek en Business Intelligence 2 Een evaluatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling A.E.M. van den

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling stichting Kolom

Meldcode kindermishandeling stichting Kolom Meldcode kindermishandeling stichting Kolom voor alle medewerkers van Kolom (die werken met kinderen tot 19 jaar en/of hun ouders) juni 2013 ontleend aan www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Voor een veilig thuis (werkwijze OZG)

Voor een veilig thuis (werkwijze OZG) Voor een veilig thuis (werkwijze OZG) 2 Inleiding In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 120.000 meldingen van kindermishandeling en 100.000 van huiselijk geweld. Ook ouderen zijn regelmatig slachtoffer

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Vérian T.a.v. de Raad van bestuur Postbus BG Apeldoorn

Vérian T.a.v. de Raad van bestuur Postbus BG Apeldoorn > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Vérian T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 1032 7301 BG Apeldoorn Datum 7 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling Egelantierstraat 117, 1214 EC Hilversum, tel. 035-6218791, www.mallemolen.nl Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling September 2013 Peuterspeelzaal de Mallemolen 1 Het bevoegd

Nadere informatie

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Voor ZZP-ers Congres 29 september 2016

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Voor ZZP-ers Congres 29 september 2016 Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Voor ZZP-ers Congres 29 september 2016 Peter de Groot Ministerie VWS Directie Markt en Consument Inhoud 1. Voor wie geldt de Wkkgz en waarom? 2. Versterken

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden

Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats VGR Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden 1011015 Stadsplateau 1 3521 AZ

Nadere informatie

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg.

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Koopmans, L., Damen, N., Wagner, C. De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Zorggroep Almere T.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 10136 1301 AC ALMERE Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

in uw brief blijkt dat ten tijde van het invullen van de vragenlijst dat u nog

in uw brief blijkt dat ten tijde van het invullen van de vragenlijst dat u nog > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Veiligheidsregio Limburg Noord T.a.v. de directie Postbus 11 5900 AA Venlo Datum 8 juli 2014 Onderwerp vastgesteld rapport Toezichtonderzoek Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Achtergrond: Op grond van een nieuw artikel 3a WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) is ook de onderwijssector (naast gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Aan welke regels moet een aanbieder van Zvw- of Wlz-zorg voldoen? Waarom deze folder? Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

www.thenextpage.nl Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en Online cursussen huiselijk geweld

www.thenextpage.nl Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en Online cursussen huiselijk geweld Social Business van Augeo Foundation Online cursussen Leren signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld www.thenextpage.nl Beroepsspecifieke scholing in het kader van de Wet Meldcode

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Quickscan basis-ggz 2014

Quickscan basis-ggz 2014 Quickscan basis-ggz 01 GGZ Nederland: Marjolein Brink (mbrink@ggznederland.nl Corina Brekelmans (cbrekelmans@ggznederland.nl Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg Piet

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Basisschool De Octopus Schoolpad 6-8 1111 CS Diemen Telefoon 020 6904133 www.obs-de-octopus.nl E-mail: info@obs-de-octopus.nl Inleiding: Kinderen en jongeren

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje VERKORTE VERSIE Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje VERSIE JULI 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities... 4 I. Route bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling...7

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) en het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) Overwegende

Nadere informatie