Brussels: Key issues in 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussels: Key issues in 2011"

Transcriptie

1 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities Report

2 Bottom line: Ontplooi uw internationale activiteiten samen met uw ING Relationship Manager. Voor uw activiteiten in het buitenland kunt u op elk ogenblik rekenen op de expertise van uw ING Relationship Manager. En op die van een bank die over een internationaal netwerk beschikt in meer dan 40 landen. Uw ING Relationship Manager, de partner die u in België en over de hele wereld begeleidt. ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC (SWIFT): BBRUBEBB IBAN (Rekening): BE ( ). Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België.

3 Winds of Change De internationale kredietcrisis, de grillige beurskoersen, de overheden die wereldwijd moeten snoeien in de publieke uitgaven en het moeizame economische herstel Het ondernemerschap beleeft vandaag woelige maar even goed boeiende tijden. Want naast de groei en de winstcijfers wachten onze bedrijven andere flinke uitdagingen zoals the War on Talent, een goede werk-leef verhouding en het duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen. In eigen land staan bovendien ingrijpende constitutionele hervormingen voor de deur. Wat de uitkomst ook zal zijn, het is nu al duidelijk dat het belang van de regio s enkel zal toenemen in de volgende jaren. BECI is bereid én voorbereid om nog meer taken op te nemen, want sowieso komt er meer verantwoordelijkheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BECI wil klaar zijn voor deze Winds of Change. De Brusselse werkgeversorganisatie heeft de voorbije maanden de eigen werking ernstig in vraag gesteld, om beter te kunnen anticiperen op wat er in de toekomst zal gebeuren. BECI kiest radicaal voor meer professionalisering en een meer klantgerichte organisatie. BECI is vastbesloten om de Brusselse bedrijven daadwerkelijk te helpen in hun economische ontwikkeling. Boost your Sales is een goed voorbeeld van acties waarmee BECI ondernemingen meer slagkracht wil geven in moeilijke economische tijden. Een sterk en betrouwbaar imago creëren voor BECI, een doorgedreven, heldere communicatie naar de leden van de BECI community, een verdere integratie van de lobbying activiteiten, een slimme mix van specialisatie en kruisbestuiving tussen alle BECI services het zijn enkele speerpunten binnen de re-engineering van BECI. Dat moet ook, want onze ambities voor morgen zijn niet min: een stijgend aantal leden voor BECI, meer omzet en nog efficiënter wegen op de sociaaleconomische besluitvorming in het Brusselse Gewest. Bedankt voor uw vertrouwen, Olivier Willocx Administrateur délégué de BECI BECI Activities Report

4 Valérie Hoorne, Management assistant Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder Joëlle Evenepoel, Secretaris-Generaal Pierre Thonon, Bestuurder-Directeur Generaal De Brusselse bevolking is in nauwelijks een decennium met personen gestegen. Het Planbureau voorziet dat we tegen 2040 met 1,3 miljoen zullen zijn. Zo n stijging gaat op het vlak van infrastructuur kolossale noden veroorzaken: woningen, crèches, scholen, ondernemingen, mobiliteitsoplossingen. 2 BECI Activities Report

5 Mission Statement & Lobbying Stimuleren van een evenwichtige economische ontwikkeling In het licht van de grote uitdagingen waarmee Brussel te maken zal krijgen, komt BECI nu tussen in alle overlegprocedures die het Gewest opstart. Samen met haar collega s werkt BECI actief mee om de samenwerking te stimuleren tussen de verschillende gewestelijke en federale overheden. Doel is de ontwikkeling van de metropolitane zone van Brussel. De belangrijkste missie van BECI blijft het verdedigen van de belangen van haar leden. De uitvoering daarvan past tegenwoordig in een alsmaar groter sociaaleconomisch kader. De Brusselse bevolking is in nauwelijks een decennium met personen gestegen. Het Planbureau voorziet dat we tegen 2040 met 1,3 miljoen zullen zijn, legt Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder van BECI, ons uit. Zo n stijging gaat op het vlak van infrastructuur kolossale noden veroorzaken: woningen, crèches, scholen, ondernemingen, mobiliteitsoplossingen. Aangezien het gemiddeld zeven jaar duurt om een bouwvergunning te krijgen, is het meer dan hoog tijd om de juiste beslissingen te nemen. Deze moeten de voorwaarden creëren waarin onze welvaart kan bloeien! Dat is meteen ook de reden waarom BECI op alle niveaus tussenkomt, om zo een evenwichtige ontwikkeling in Brussel en in de metropolitane zone te stimuleren. Nieuwe infrastructuur en mobiliteit BECI neemt actief deel aan de discussies over het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Het Gewest heeft een overlegprocedure opgestart waar iedereen welkom is. Dit overleg moet uitmonden in een tekst de regering gaat gebruiken als leidraad voor haar beleid. Het is dus belangrijk om onze stem te laten horen en zo de belangen van de bedrijven te verdedigen, vervolgt Olivier Willocx. Het gaat om de belangen van onze leden, maar vooral ook om het welzijn van de bewoners van het Gewest. Voor een evenwichtige ontwikkeling van het Gewest is een gezond en dynamisch economisch weefsel noodzakelijk. Ook op het vlak van mobiliteit is BECI heel actief. We mogen niet langer tevreden zijn met een status quo en we mogen de regering ook niet langer toelaten om een mobiliteitsbeleid te voeren dat de wagen wil ontmoedigen zonder een alternatief te bieden. We zijn op dit ogenblik dicht betrokken bij discussies die verder reiken dan het strikte kader van het gewest. Stimuleren van de dialoog Een ernstige reflectie over de toekomst van Brussel kan niet beperkt blijven tot de 19 gemeenten. We benadrukken samen met onze collega s van VOKA, UWE en VBO al verschillende jaren Brussels Metropolitan. Dat omvat niet alleen Brussel maar ook de hele economische zone rond de stad, vervolgt Olivier Willocx. Binnen dit kader proberen wij om de drie gewesten rond de tafel te krijgen om belangrijke dossiers te bespreken: weginfrastructuur, openbaar vervoer, leefmilieu en industriële ontwikkeling. Uiter- BECI verdedigt de belangen van haar leden door: Actief deel te nemen aan de rondetafelconferenties over het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Lobbying voor een coherent mobiliteitsaanbod. De metropolitane zone van Brussel als referentiekader naar voor te schuiven voor discussies over de ontwikkeling van het Gewest. Initiatieven te nemen die de dialoog en de samenwerking tussen de Gewesten moeten stimuleren om zo tot een coherente ontwikkeling van Brussel en de metropolitane zone te komen. BECI Activities Report

6 Mission statement & lobbying De voorbije vijf jaar heeft Brussel meer werkgelegenheid gecreëerd dan Vlaanderen en Wallonië samen. En toch is het ook het Gewest met de hoogste werkloosheidsgraad, zeker bij de jongeren. Het is duidelijk dat de opleidingen die de scholen aanbieden niet goed afgestemd zijn op de profielen die de ondernemingen zoeken. Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder aard houden we daarbij rekening met de politieke gevoeligheden. In sommige dossiers werken ook samen met VOKA, UWE en VBO om met één stem te spreken. Een voorbeeld: de Thalys mag op ons grondgebied drie keer halt houden. De keuze viel op Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Antwerpen. Samen met VOKA proberen we nu om een van de Brusselse haltes af te schaffen en die over te hevelen naar de luchthaven van Zaventem. Als de luchthaven beter bediend wordt, zal niet alleen Vlaanderen maar ook Brussel daar beter van worden. Omgekeerd helpt VOKA ons om de mogelijkheid voor Brusselse werklozen om in Vlaanderen werk te gaan zoeken te promoten. Onderwijs: een nieuwe prioriteit Onderwijs en vorming zijn vanaf nu ook dossiers waarover BECI de volgende jaren haar mening gaat laten horen. De voorbije vijf jaar heeft Brussel meer werkgelegenheid gecreëerd dan Vlaanderen en Wallonië samen, benadrukt Olivier Willocx. En toch is het ook het Gewest met de hoogste werkloosheidsgraad, zeker bij de jongeren. Het is duidelijk dat de opleidingen die de scholen aanbieden niet goed afgestemd zijn op de profielen die de ondernemingen zoeken. Als we willen voorkomen dat bedrijven vertrekken wegens te weinig geschoolde werkkrachten moeten we dringend het onderwijs in het Brussels Gewest opnieuw bedenken. We moeten zeker gebruik maken van het feit dat de twee taalgemeenschappen hier aanwezig zijn om meertaligheid te stimuleren. Het welzijn verzekeren BECI wil in de toekomst haar acties uitbreiden om een evenwichtige sociale en economische ontwikkeling van Brussel en de metropolitane zone te stimuleren en zo de voorwaarden te creëren voor welzijn en welvaart. n In sommige dossiers werken we samen met VOKA, UWE en VBO om met één stem te spreken. Een voorbeeld: de Thalys mag op ons grondgebied drie keer halt houden. De keuze viel op Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Antwerpen. Samen met VOKA proberen we nu om een van de Brusselse haltes af te schaffen en die over te hevelen naar de luchthaven van Zaventem. Als de luchthaven beter bediend wordt, zal niet alleen Vlaanderen maar ook Brussel daar beter van worden. Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder 4 BECI Activities Report

7 Wil je de bestandjes op mijn CD-ROM eens afprinten aub? merak nv het beste alternatief: gewaarborgde leesbaarheid, authenticiteit, confidentialiteit en audit trail.

8 Brussel reikt verder dan de grenzen van de 19 gemeenten. Tussen de stad en haar achterland bestaat een rijke economische uitwisseling en dat komt de hele metropolitane zone ten goede. Als je over de toekomst van Brussel nadenkt op het vlak van economische ontwikkeling, stedenbouw, mobiliteit of leefmilieu heb je dus een breder referentiekader nodig. Frans De Keyser, Adviseur-Generaal Pierre Thonon, Bestuurder-Directeur Generaal

9 Brussels Metropolitan Een stad en drie gewesten en toch dezelfde toekomst Brussels Metropolitan werkt sinds haar oprichting drie jaar geleden succesvol aan haar missie: het samenbrengen van alle partijen die belang hebben bij de ontwikkeling van de economische zone die Brussel samen met haar achterland vormt. Deze dialoog en samenwerking beginnen ondertussen vruchten af te werpen. Het stimuleren van een algemene visie Een eenvoudige vaststelling lag aan de basis van de oprichting van Brussels Metropolitan: Brussel reikt verder dan de grenzen van de 19 gemeenten. Tussen de stad en haar achterland bestaat een rijke economische uitwisseling en dat komt de hele metropolitane zone ten goede. Als je over de toekomst van Brussel nadenkt op het vlak van economische ontwikkeling, stedenbouw, mobiliteit of leefmilieu heb je dus een breder referentiekader nodig. Daarvoor moet je de voorwaarden scheppen die een dialoog en samenwerking tussen de politieke en economische spelers mogelijk maken. Zo kan er een beleid ontworpen worden dat met ieders belangen rekening houdt en de ontwikkeling van de hele metropolitane zone stimuleert. BECI heeft de voorbije jaren samen met haar collega s van VOKA, UWE en het VBO meerdere initiatieven genomen om deze samenwerking te bevorderen. Daarom organiseert BECI met de verantwoordelijken van de drie gewesten regelmatig rondetafelconferenties over bepaalde onderwerpen zoals leefmilieu en mobiliteit. Voor belangrijke dossiers overleggen BECI, VOKA, UWE en VBO om een gezamenlijk standpunt in te nemen en samen te beslissen wat de beste strategie is om vooruitgang te boeken in de belangrijkste dossiers. De voorbije maanden hebben de studiediensten van de drie organisaties een economische staalkaart van de metropolitane zone opgesteld die als vertrekbasis kan dienen om na te denken over de toekomstige ontwikkeling. De resultaten van dit project zullen tegen het einde van 2011 bekendgemaakt worden. Een intensievere samenwerking De initiatieven die onder de mantel van Brussels Metropolitan genomen werden beginnen vruchten af te werpen. De verschillende betrokken spelers zijn tevreden over de werkvergaderingen en hebben duidelijk meer zin in deze samenwerking. BECI wil in de toekomst nog meer zulke initiatieven nemen. Deze zijn immers noodzakelijk voor een evenwichtige ontwikkeling van de metropolitane zone. Brussel en haar omgeving vormen op dit ogenblik de derde rijkste regio in Europa en blijven de motor van de Belgische arbeidsmarkt. Brussels Metropolitan wil deze troeven uitspelen om de juiste voorwaarden te scheppen voor onze toekomstige welvaart en welzijn gedurende de komende decennia. n BECI organiseert met de verantwoordelijken van de drie gewesten regelmatig rondetafelconferenties over bepaalde onderwerpen zoals leefmilieu en mobiliteit. Voor belangrijke dossiers overleggen BECI, VOKA en UWE om een gezamenlijk standpunt in te nemen en samen te beslissen wat de beste strategie is om vooruitgang te boeken in de belangrijkste dossiers. De studiediensten van de drie organisaties hebben een economische staalkaart van de metropolitane zone opgesteld die als vertrekbasis kan dienen om na te denken over de toekomstige ontwikkeling. De resultaten van dit project zullen tegen het einde van 2011 bekendgemaakt worden. BECI Activities Report

10 Brussels metropolitan Yves Leterme wil wereldevenementen naar Brussel en België halen In een toespraak op het Attractiveness Symposium georganiseerd door de vzw Brussels Metropolitan in Bozar gaf Eerste minister Yves Leterme zijn visie op de toekomst van de Belgische hoofdstad. De Eerste minister stelt voor om de opbrengst van het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in Shanghai te herinvesteren in de internationale uitstraling van ons land en om wereldevenementen naar Brussel en België te halen. Eerste minister Yves Leterme pleit voor een open en constructieve samenwerking tussen alle overheden, van het federale tot het gemeentelijke niveau, om de problemen in de hoofdstad aan te pakken maar vooral de troeven uit te spelen. De meerderheid van de wereldbevolking leeft in steden. Die beconcurreren elkaar om intelligentie, hoofdzetels, investeringen en prestigieuze evenementen aan te trekken. Brussel heeft belangrijke troeven in die strijd: de centrale ligging in Europa, de aanwezigheid van internationale instellingen, de hoge levenskwaliteit, de diversiteit, Daarbij komen nog de Belgische exportgerichte economie en het hoogstaande onderwijs in ons land. Maar er zijn uiteraard ook problemen, zoals in elke grote stad. Eerste minister Yves Leterme tijdens zijn toespraak op het Attractiveness Symposium georganiseerd door Brussels Metropolitan in Bozar (09/12/2010). Yves Leterme: Dergelijke grote evenementen zijn onontbeerlijk voor de internationale uitstraling van een land en een stad. De ondersteuning van initiatieven om dergelijke projecten aan te trekken, lijkt mij de beste manier om de opbrengst van het Belgisch paviljoen te herinvesteren. Vlaams Minister-president Kris Peeters in debat met zijn Waalse evenknie, Rudy Demotte. 8 BECI Activities Report

11 Vermijd dat uw vrije tijd in rook opgaat. Geniet 24u/24 technische bijstand voor uw bedrijf. U steekt al uw energie in uw bedrijf, dus mag de spanning er al eens even af. En uiteraard wilt u uw schaarse vrije tijd dan niet in rook zien opgaan door een elektriciteitspanne. Daarom stelt Electrabel u de dienst Energy 24/24 voor. Bij een storing in uw elektriciteitstoevoer in middenspanning garandeert deze service u 24u/24 telefonische bijstand. En op uw vraag komen onze experts binnen de 4 uur ter plaatse voor de herstelling en het heropstarten van uw installatie. Daarnaast hebt u via uw persoonlijke Customer Area toegang tot online diensten voor het optimale beheer van uw energieverbruik en het eenvoudig raadplegen van uw facturen. Vragen over uw energie of over onze online diensten? Contacteer uw accountmanager of surf naar

12 Tussen de vele taken van BECI nemen advies, begeleiding en opleiding een belangrijke plaats in. BECI wil de ondernemingen concrete, efficiënte tools aanbieden die afgestemd zijn op hun situatie en die bovendien ook gemakkelijk in te voeren zijn. Business support Advies en opleidingen: twee essentiële diensten De dienst advies: concrete ondersteuning voor de leden De dienst advies is een van BECI s steunpilaren. De leden van BECI kunnen daar terecht voor gratis hulp op juridisch, fiscaal, financieel, commercieel of marketing vlak. Onze adviesverleners staan permanent ter beschikking via telefoon, mail of op afspraak, legt Secretaris-Generaal Joëlle Evenepoel uit. Deze raad moet concreet en doelgericht zijn. De adviesverleners moeten dezelfde taal spreken als de leiders van KMO s. Ze zijn opgeleid om goed te luisteren om zo achter de gestelde vraag de noden en zorgen van de ondernemer te doorgronden. En ook om een geschikt antwoord te vinden. Om de kwaliteit van de geleverde diensten te evalueren, heeft BECI een korte vragenlijst opgesteld. Deze wordt opgestuurd vanzodra de klant een antwoord op zijn vraag heeft gekregen. Week van de KMO: een succes De tweede editie van de Week van de KMO in juni 2011 was een waar succes voor de ondernemers. Deze activiteit staat open voor leden en niet-leden van BECI en is voor bedrijven een geschikte gelegenheid om kennis te maken met de dienst advies van BECI. Sinds we de tevredenheid onderzoeken, werden al 836 vragenlijsten terugbezorgd. Dat is een respons van bijna 33%. 95% van de personen die deze lijst invulden, vond dat de consultant hun noden goed begrepen had en 94% had blijkbaar ook een pertinent antwoord gekregen. Vorming: nog beter op uw noden toegespitst! Sinds haar oprichting verstrekte BECI veel opleidingen aan haar leden. We hechten heel veel belang aan de keuze van de onderwerpen en het uitwerken van deze opleidingen. We willen dicht aanleunen bij de dagelijkse praktijk. Iemand die bij ons een opleiding gevolgd heeft, moet met concrete pistes terugkeren die al de volgende dag uitgevoerd kunnen worden, zegt Brigitte van der Mensbrugghe die bij BECI verantwoordelijk is voor de opleidingen. Onze opleiders worden nauwkeurig uitgekozen. Ze moeten niet alleen competent zijn, over goede referenties en ervaring in 10 BECI Activities Report

13 Frédéric Simon, Adviseur Jocelyne Hincq, Administratieve formaliteiten Corine Clément, Ondernemingsloket Stéphanie Van Stichel, Adviseur Cindy Torino, Juridisch Adviseur Fabienne Malaise, Financieel Adviseur Stéphanie Bovy, Adviseur het bedrijfsleven beschikken, ze moeten ook leven voor hun onderwerp. Daardoor hebben ze een persoonlijkere benadering die hun publiek meer aanspreekt. Dichter bij het doelpubliek Om voortdurend efficiëntere opleidingen aan te bieden, zoekt BECI ook nieuwe pistes om de deelnemers nog meer meerwaarde te bieden: ALTER-EGO : Voor dit programma worden binnen discussiegroepen een reeks personen met hetzelfde profiel samengebracht. Het idee bestaat eruit om hen doelgerichte opleidingen aan te bieden die afgestemd zijn op hun individuele noden en die de deelnemers er ondertussen ook toe aanzetten om ervaringen uit te wisselen. Tijdens een eerste serie komen directieassistenten op regelmatige basis samen. Een tweede serie voor facility managers wordt op dit ogenblik voorbereid. RSE - QUADRANT : Dit project heeft als bedoeling om een netwerk uit te bouwen op het vlak van Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarvoor worden over dit onderwerp gedurende verschillende maanden werksessies met bedrijfsleiders georganiseerd. Cijfers die spreken Opleiding INTRA : Dat is een programma met opleidingen à la carte dat BECI binnen het bedrijf van de klant geeft. Het vormingsaanbod is hetzelfde als wat BECI normaal aanbiedt: commercieel recht, sociaal recht, financiën, marketing, verkoop, communicatie, ICT, persoonlijke ontwikkeling, management en HR. Buiten het COm om heeft de dienst advies van BECI consultaties gedaan: Juridisch en fiscaal advies (zonder COm): Advies Starters: Sociaal juridisch advies: Internationaal advies: 315 BECI Activities Report

14 Business support Hulp aan ondernemingen in moeilijkheden en begeleiding van starters Het COm helpt ondernemers in moeilijkheden Het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (Com) werd opgericht op initiatief van BECI en wordt ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun opdracht is het verstrekken van eerstelijnshulp aan ondernemingen met moeilijkheden die in hun voortbestaan bedreigd zijn: stagnerende of achteruit lopende verkoop, verminderde rentabiliteit, kasproblemen, late betalingen, sociale conflicten, commerciële geschillen Deze dienst wordt door het Gewest gesteund en staat open voor alle ondernemingen, ook niet-leden, legt Joëlle Evenepoel uit. We willen de bedrijven helpen om opnieuw de juiste richting uit te gaan. Daarvoor maken onze consultants een diagnose van de problemen, ze identificeren de oorzaken en stellen een actieplan met een individuele opvolging op. Uiteraard gebeurt het in sommige gevallen dat we enkel kunnen vaststellen dat Het COm in cijfers Tijdens het jaar 2010 heeft het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden 1922 gevallen behandeld. Individuele consultaties, onder vier ogen of aan de telefoon, met als bedoeling om aanbevelingen te geven op strategisch of managementvlak of om algemene inlichtingen te geven: 598 Juridische consultaties: met inbegrip van de juridische en sociale pro deo: 836 Financiële consultaties, met inbegrip van de boekhoudkundige pro deo: 252 Marketing diagnose: 29 Tele-advies (psychologische ondersteuning voor ondernemers met moeilijkheden, hun omgeving of hun medewerkers): 207 het project op de klippen gelopen is. Maar vaak slagen we er ook in om ze te helpen en bieden we ze een kans om te ontsnappen aan de moeilijkheden. Begeleiding van starters Ook dit wordt door het gewest gesteund. Het programma voor de begeleiding van starters werd uit een eenvoudige vaststelling geboren: Van alle bedrijven die beroep doen op de diensten van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden is een kwart minder dan drie jaar oud, legt Fabienne Malaise als coördinatrice van het Com uit. Meestal is de oorzaak een gebrekkige voorbereiding. Naast het curatieve aspect van het COm willen we dus ook preventief werken door starters een individuele en proactieve begeleiding aan te bieden. Voor deze begeleiding baseren we ons op de lessen die we trekken uit onze interventies binnen het kader van het COm.» Continue begeleiding Gedurende de eerste drie jaar contacteren we regelmatig de starter om samen met hem een balans op te maken, legt Fabienne Malaise uit. Op deze manier halen we ze even uit de dagelijkse sleur en dat laat hen toe om wat afstand te nemen. Wij kunnen ook hun noden zo beter inschatten en geschikte opleidingen of instrumenten voorstellen. Dankzij deze proactieve benadering is het ook mogelijk om de bedrijven die in moeilijkheden dreigen te verzeilen sneller op te sporen. Van alle bedrijven die beroep doen op de diensten van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden is een kwart minder dan drie jaar oud. Meestal is de oorzaak een gebrekkige voorbereiding. Naast het curatieve aspect van het COm willen we dus ook preventief werken door starters een individuele en proactieve begeleiding aan te bieden. Fabienne Malaise, coördinatrice van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden 12 BECI Activities Report

15 WIE WERKT HET HARDST VOOR UW PENSIOEN? Laurent Vuylsteke Eddy Van Gerrewey Chantal Cabuy Peter Sommen André Renders Patrick Van De Looverbosch AGFA EATON FILTRATION COFINIMMO PROVINCIE ANTWERPEN VAN LEEUWEN BUIZEN BELGIE nv INTRIS KIES NU DE PENSION AMBASSADOR 2011 Deze HR-managers en verantwoordelijken voor het personeel werken heel hard voor andermans pensioen. Maar wie van hen wordt Pension Ambassador 2011? Ontdek de genomineerden samen met hun verhaal en beslis zelf op pensioen2011.be Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (KB BS ), met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België - BTW BE RPR Brussel - Delta Lloyd Bank : IBAN BE BIC BNAGBEBB.

16 Business support Mediation: beter een compromis dan een conflict Twaalf jaar geleden heeft BECI samen met de Franstalige en Nederlandstalige advocatenordes bmediation opgericht (toen nog onder de naam Brussels Business Mediation Center). Deze organisatie heeft drie doelstellingen: Het promoten van bemiddeling als een alternatief voor het oplossen van commerciële en burgerlijke geschillen tussen ondernemingen. Het verstrekken van opleidingen (met diploma) voor toekomstige bemiddelaars. Het organiseren van bemiddelingspogingen. De mentaliteit veranderen In 2010 heeft bmediation een nieuwe strategie uitgewerkt om een breder publiek te bereiken en vooral ook om geleidelijk aan een mentaliteitsverandering te bewerkstellingen bij de bedrijven, juristen, rechters en advocaten. «In België leven we nog in een juridische cultuur waarbij er in geval van een conflict altijd een schuldige moet bestraft worden, legt Secretaris-Generaal Joëlle Evenepoel uit. Bemiddeling is een radicaal andere benadering: er moet geen schuldige maar wel een voor iedereen bevredigend compromis gezocht worden. Jammer genoeg zijn er nog altijd veel mensen die de reflex hebben om te denken dat iemand niet recht in zijn schoenen staat als hij voorstander van een bemiddelingspoging is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo! Een bemiddeling laat vooral toe om buiten de rechtbank om snel een bevredigende oplossing te vinden voor een burgerlijk of commercieel geschil. Deze oplossing is niet alleen veel sneller maar ook veel minder duur. Wist je dat je in België bijna betaalt als je een gerechtelijke uitspraak wenst over een geschil van ? Een bemiddeling laat toe om een bevredigend compromis te vinden en het kost nauwelijks 7.000, inclusief advocatenkosten! Dat stemt toch tot nadenken. Meer communiceren Zelfs al zijn er al veel economische spelers overtuigd van het nut van bemiddeling, dan nog, vindt Joëlle Evenepoel, wordt er niet voldoende beroep op gedaan. We gaan onze activiteiten dus intensifiëren dankzij de hulp van nieuwe partners. Sinds dit jaar doet het Belgisch Instituut voor Bedrijfsjuristen mee aan bmediation en we hebben ook contacten met andere nieuwe partners. We willen op deze netwerken steunen om bemiddeling actief te promoten en zo een mentaliteitsverandering bewerkstellingen. «In België leven we nog in een juridische cultuur waarbij er in geval van een conflict altijd een schuldige moet bestraft worden. Bemiddeling is een radicaal andere benadering: er moet geen schuldige maar wel een voor iedereen bevredigend compromis gezocht worden. Joëlle Evenepoel, Secretaris-generaal 14 BECI Activities Report

17

18 Het voorbije jaar werd het commerciële beleid van BECI grondig herzien. Bedoeling was om de diensten en partnerships beter te doen aansluiten bij de noden van onze leden. David Van der Auwera, Commercieel Directeur Christine Barthélemy, Membership Sarah Maertens, Business Relations Advisor Adrienn Finta, Membership Cathérine Mertens, Business Relations Advisor Christelle Lees, Business Relations Intelligence Membership & Events Diensten op maat Een nieuwe benadering Het centrale punt van de herziening van het commercieel beleid was het verlangen naar flexibiliteit. In het verleden hadden we de neiging om elk in ons hoekje te werken. Een departement dat besloot om een evenement te organiseren, moest dit dan helemaal op zich nemen, zegt David Van der Auwera, de nieuwe Commercieel Directeur van BECI sinds februari Nu hebben we een transversale structuur en dit biedt twee voordelen. Eerst en vooral zijn we efficiënter aangezien iedereen zich nu op zijn eigen specialiteit kan toeleggen. Daarnaast zijn we vooral ook flexibeler geworden waardoor we maatwerk kunnen afleveren. We kunnen nu doelgerichtere activiteiten organiseren, die op een specifiek publiek gericht zijn en de deelnemers een echte toegevoegde waarde bieden. Beter opgesplitste partnerships De partnerships die BECI aanbiedt zijn nu in vier categorieën opgedeeld: small business: deze formule richt zich op KMO s die een bijdrage willen leveren. hospitality: voor bedrijven die een evenement onderdak willen bieden. activity: voor bedrijven die de organisatie van een evenement willen ondersteunen structural: voor partners die structurele steun gedurende een volledig jaar willen bieden. Evenementen op maat Naast regelmatig terugkerende activiteiten zoals de Garden Party en de Entrepeneurs Night gaat BECI vanaf nu meer de nadruk leggen op maatwerk. Deze evenementen zullen beter aansluiten bij de noden en verlangens van de leden. We hebben gemerkt dat de leden in toenemende mate vragende partij zijn voor uitwisselingen en nieuwe contacten, verduidelijkt David Van der Auwera. We gaan dus meer doelgerichte activiteiten voor kleinere groepen organiseren waarbij meer aandacht naar het relationele aspect zal gaan. Voor CEO s en CFO s gaat BECI met de hulp van haar partners en/of 16 BECI Activities Report

19 We hebben gemerkt dat de leden in toenemende mate vragende partij zijn voor uitwisselingen en nieuwe contacten. We gaan dus meer doelgerichte activiteiten voor kleinere groepen organiseren waarbij meer aandacht naar het relationele aspect zal gaan. David Van der Auwera, Commercieel Directeur op hun vraag - ook meer meetings over specifieke onderwerpen organiseren. Nieuwe producten Daarnaast gaan er de komende maanden ook nieuwe producten het daglicht zien: Member-to-member : de leden van BECI zullen op een daarvoor bestemde ruimte op de website speciale aanbiedingen en kortingen aan de andere leden kunnen voorstellen. Entrepreneur s box : dit is een speciaal op bedrijven gerichte welcome pack. De Entrepreneur s box biedt een aantal voordelen voor de leden van BECI zoals korting- of aankoopbonnen. Private job days : deze worden samen met Actiris speciaal voor een of meerdere leden van BECI ingericht. BECI en Actiris voorzien op voorhand in een screening van de kandidaten waardoor de bedrijven efficiënter nieuwe medewerkers kunnen rekruteren. BECI Activities Report

20 Onze economie op een tweesprong Image Source/Reporters Het jaar zette zich overweldigend in voor de wereldeconomie, maar de voorbije maanden is de economische opleving zoals verwacht enigszins verzwakt. Vooral de risico s die op de opleving wegen zijn toegenomen. De oorzaken zijn duidelijk: op de wereldmarkten blijven de grondstofprijzen verontrusten, want ze leiden tijdelijk tot inflatiespanningen. China, de echte motor van het economische herstel, lijkt ter plaatse te trappelen, en de laatste voorlopende indicatoren wijzen op een zwakkere groei voor de komende kwartalen. In de Verenigde Staten heeft de vastgoedmarkt moeite om opnieuw de weg van de groei in te slaan, wat niet zonder gevolgen is voor de gezinnen. Bovendien zijn de laatste statistieken van de arbeidsmarkt niet erg bemoedigend. In Europa ten slotte is het de schuldencrisis die alle aandacht opeist: de onzekerheid over de toekomst van de eurozone is een groot risico dat heel wat nervositeit veroorzaakt. Het is niet overdreven om te stellen dat de eurozone op een tweesprong staat. Maar er is ook beter nieuws: de ondernemingen zijn opnieuw zowat overal in de wereld beginnen investeren en ze creëren werkgelegenheid. De internationale handel is weer op een correct niveau na de enorme crisis van 2008, wat tot extra activiteit leidt. De grote wereldinstellingen, zoals de OESO en het IMF, onderschrijven nog altijd het scenario van de voortzetting van de opleving. Goede Belgische prestaties in een onrustige omgeving Ondanks een soms moeilijke context heeft de Belgische economie het tot nog toe heel goed gedaan, naar het voorbeeld van Duitsland. Ze keerde zelfs terug naar het bbp van voor de crisis, wat echt een uitstekende prestatie is. De buitenlandse handel heeft het economische herstel aangezwengeld, wat vrij normaal is in de beginfase ervan. Maar de binnenlandse vraag moet geleidelijk de fakkel overnemen. De bedrijfsinvesteringen komen immers weer op gang na twee moeilijke jaren, toen de ondernemingen hun investeringsplannen liever uitstelden. Vandaag benutten zij hun bestaande capaciteit aan een hoog tempo, wat hen er waarschijnlijk toe zal

21 aanzetten om deze uit te breiden. Bovendien zijn investeringen nodig om de productiviteit te verbeteren of zelfs verouderd materiaal te vervangen: dat is de prijs van het concurrentievermogen. Recente enquêtes van de Nationale Bank in de industriële sector bevestigen overigens de vrij sterke groei van de investeringen in deze sector dit jaar. De Belgische gezinnen zouden het daarentegen moeilijker hebben om hun consumptie sterk te verhogen. De lonen zullen dit jaar en in 2012 immers niet veel stijgen. De cruciale vraag is of de werkgelegenheid dit jaar zal toenemen. Dat is immers een doorslaggevende factor voor het inkomen van de gezinnen en dus voor hun consumptie. Werkgelegenheid, een cruciale variabele en een gewestelijke uitdaging De voorbije kwartalen is de werkgelegenheid op een behoorlijk toegenomen in België. Maar hoe zal de situatie de komende maanden evolueren? Gezien de vergrijzing moeten de ondernemingen almaar meer natuurlijke afvloeiingen compenseren. Dit zou een positieve impact moeten hebben op hun aanwervingsactiviteit en dus op de werkloosheid. Maar dan moeten de werkzoekenden nog over de kwalificaties beschikken die beantwoorden aan de verwachtingen van de werkgevers. Dat is een belangrijke uitdaging voor het Brussels Gewest. Hoewel de beslissingscentra van heel wat ondernemingen hier gevestigd zijn en het gewest het hart van de economische activiteit in ons land vormt, blijft de werkloosheid er hoog. Gelukkig begint de werkloosheid te dalen, al lijkt de evolutie minder gunstig dan in de andere gewesten van het land. Zo was het aantal werkzoekenden medio 2011 op jaarbasis met meer dan 8% gedaald in Vlaanderen en met 3% in Wallonië, terwijl de daling in Brussel slechts 2,4% bedroeg. Het probleem van de kwalificaties, «mismatch» genoemd in de economie, is bekend en krijgt veel aandacht van de gewestelijke autoriteiten. Maar er zijn waarschijnlijk extra inspanningen nodig. De natuurlijke afvloeiingen compenseren helpt natuurlijk om de werkloosheid terug te dringen, maar volstaat helaas niet om het totale aantal banen te verhogen, en dat is de enige garantie op een hoger inkomen en dus op meer consumptie. Sinds een jaar zijn de ondernemingen opnieuw mensen aan het aanwerven. Het gebrek aan investeringen tijdens de crisis en de constante zoektocht naar productiviteitswinst maken echter dat ze ook opnieuw moeten investeren. Als gevolg daarvan zal het groeitempo van de werkgelegenheid, al blijft het positief, de komende jaren misschien lager liggen dan de laatste tijd het geval was. Daarbij komt nog dat de Belgische overheid vroeg of laat maatregelen zal moeten nemen om de overheidsfinanciën te saneren. Die maatregelen kunnen het beschikbare inkomen van de gezinnen verder aantasten. Naarmate de binnenlandse vraag het van de buitenlandse handel zal moeten overnemen in een minder gunstig internationaal klimaat, zal de economische groei waarschijnlijk iets teruglopen, maar wel positief blijven. Dat scenario hangt uiteraard af van de risico s die op de internationale economie en op de stabiliteit van het land wegen. De structuur van België bevindt zich beslist ook op een tweesprong. De best mogelijke evolutie van de politieke crisis is uiteraard een institutioneel akkoord waarmee de twee grote uitdagingen van de Belgische economie voor de komende jaren zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt: enerzijds de sanering van de overheidsfinanciën en anderzijds de vergrijzing van de bevolking, die tot extra overheidsuitgaven zal leiden. Een institutioneel akkoord zal tot de overdracht van bevoegdheden naar de gewesten leiden. In bepaalde gevallen zal dit de efficiëntie van het economische beleid ten goede komen (denken we maar aan het tewerkstellingsbeleid). Maar dat wil in geen geval zeggen dat het economisch interessanter is om alle bevoegdheden over te hevelen naar de gewesten. Als de regeringsonderhandelingen mislukken, houdt de aanhoudende crisis een niet te verwaarlozen risico in. Dit zou zich in eerste instantie kunnen vertalen in een verlaging van de rating van België door een of ander ratingagentschap. Tot besluit: de wereldeconomie is zich verder aan het herstellen, weliswaar tijdelijk in een trager tempo, maar vooral in een bijzonder risicovolle omgeving. In die context doet de Belgische economie het eigenlijk niet zo slecht, maar de toekomstige uitdagingen en de politieke instabiliteit vormen aanzienlijke risico s. België en de entiteiten waaruit het land bestaat, lijken in dat opzicht op de eurozone: ze bevinden zich in een cruciale fase van hun bestaan. Philippe Ledent Economist ING Belgium

22 Bedrijfsprofiel MonStarterKit.be, de toolbox voor het oprichten van een onderneming Je eigen bedrijf oprichten, je eigen baas worden Iedereen heeft wel al eens met het idee gespeeld, maar hoe begin je eraan? Met de StarterKit van het BAO heb je de sleutels in handen om je project te laten slagen. Toekomstige ondernemers hebben heel wat vragen en soms is het moeilijk om je weg te vinden en te weten hoe je nu eigenlijk van start gaat. Het BAO ziet alle dagen starters die verweesd naar een wit blad zitten te staren. Daarom heeft het BAO een virtuele StarterKit ontwikkeld. De grootste troef van deze portal? Een toepassing die toelaat om on line en stap per stap een volledig business plan op te stellen. Dankzij deze toepassing is de StarterKit ook een onmisbare tool voor alle oprichters van ondernemingen (of al gevestigde ondernemers) die een financieringsdossier voorbereiden. De StarterKit is een portal en dat houdt natuurlijk ook in dat je er een gestructureerde lijst met nuttige links vindt. Dankzij praktische tools weet je ook waar het dichtstbijzijnde ondernemingsloket zich bevindt, kan je nagaan voor welke overheidssteun je project in aanmerking komt en hoeveel je loonkosten gaan bedragen. In een met een paswoord beveiligde zone heb je een virtuele attachécase waar je alle nuttige inlichtingen kan verzamelen. De StarterKit kan voor iedereen nuttig zijn maar is in de eerste plaats bedoeld voor kandidaat ondernemers. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat je er de onmisbare gids voor oprichters van bedrijven kan raadplegen. Van een idee tot financiering zonder het business plan, een beschrijving van het administratieve parcours en de keuze van de meest geschikte juridische entiteit te vergeten alle aspecten van het oprichten van een nieuwe onderneming komen hier aan bod is het telefoonnummer bij uitstek voor ondernemers en kandidaatondernemers in Brussel. Financiering, publieke steunmaatregelen, oprichtingsformaliteiten, juridisch advies, de adviseurs van 1819 informeren de ondernemer, geven hem raad, en verwijzen ook door naar de bevoegde instellingen en personen die hem verder kunnen begeleiden bij zijn project. Nu is het aan u! Afspraak op een tool van het Brussels Agentschap voor de Onderneming. Een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BECI Activities Report

23

24 BECI Green Economische groei en respect voor het leefmilieu Als vertegenwoordiger van de ondernemingen wil BECI haar leden steunen en aanmoedigen om duurzaam te ondernemen. Daarbij kunnen ze voordeel halen uit alle opgedane ervaringen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de gewestelijke initiatieven op dit vlak. Brussels Waste Network BECI ligt aan de oorsprong van het Brussels Waste Network dat het samen met Leefmilieu Brussel coördineert. Dit ambitieuze project duurde 18 maanden en liep tot het einde van juni. We wilden bedrijven aanmoedigen om originele afvalbeheerprogramma s te ontwikkelen, vooral voor kantoorafval, legt Pierre Thonon, Bestuurder-Directeur Generaal van BECI uit. Maar we willen ook Platform Duurzaam Ondernemen Hetzelfde idee van een leernetwerk lag aan de basis van het nieuwe Platform Duurzaam Ondernemen dat BECI in de loop van 2011 opstartte. Pierre Thonon: Hoe langer hoe meer bedrijven nemen initiatieven op het vlak van duurzame ontwikkeling. Daarom hebben we een platform opgericht om onze leden te informeren en hun activiteiten te coördineren; ze vinden er ook nieuwe denkpistes door initiatieven uit andere steden of landen. Het Platform Duurzaam Ondernemen richt zich op dit ogenblik op vier Alliantie werk-leefmilieu De alliantie werk-leefmilieu werd opgestart door de bouwsector en heeft als bedoeling om performante oplossingen uit te werken op het vlak van energieperformantie. Het principe is eenvoudig, legt Pierre Thonon uit. Door in deze nieuwe bouwtechnieken te investeren kunnen we in de metropolitane zone een activiteit uitbouwen die werkgelegenheid creëert. BECI speelt Hoe langer hoe meer bedrijven nemen initiatieven op het vlak van duurzame ontwikkeling. Daarom hebben we een platform opgericht om onze leden te informeren en hun activiteiten te coördineren; ze vinden er ook nieuwe denkpistes door initiatieven uit andere steden of landen. een echt leernetwerk uitbouwen waarin bedrijven elkaar regelmatig kunnen ontmoeten om ideeën uit te wisselen, studies uit te voeren en good practices te ontwikkelen op het vlak van afvalbeheer. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een afvalcoördinator die onder BECI en Leefmilieu Brussel ressorteert. onderwerpen: Energieprestatie van gebouwen Beheer van verontreinigde gronden Waterbeheer Milieumanagement Bedrijven die meer informatie wensen, een eigen project willen opstarten of andere bedrijven willen ontmoeten die ook gelijkaardige initiatieven nemen, kunnen de coördinatrice van het platform contacteren: Olivia Begasse, per beci.be) of telefoon (02/ ). binnen dit kader ook een informatieve rol voor de in het buitenland gebruikte praktijken en is ook actief voor de coördinatie van de gewestelijke en nationale inspanningen binnen dit domein, met name op het vlak van groene leningen. n 22 BECI Activities Report

25 Ik heb nog geen enkel grijs haar. Da s dankzij VAL-I-PAC. Hans Joosten, milieuverantwoordelijke bij een chemisch bedrijf, 7 jaar lid van VAL-I-PAC. VAL-I-PAC bedankt meer dan bedrijven voor hun vertrouwen. Zo n 12 jaar geleden werd VAL-I-PAC opgericht om bedrijven te helpen met hun wettelijke verplichtingen inzake recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen. Intussen doen meer dan klanten een beroep op onze diensten. Niet toevallig. Want wij nemen heel wat administratie en logistieke opvolging voor onze rekening. En we bieden de zekerheid dat u steeds in orde bent met de (complexe) wet. Samen zorgen we ervoor dat steeds meer bedrijfsmatig verpakkingsafval selectief wordt ingezameld en gerecycleerd. U neemt toch ook uw verantwoordelijkheid als bedrijf op het vlak van milieu? Bel 02/ of neem een kijkje op

26 Als vertegenwoordiger van het Brusselse bedrijfsleven willen we er ons van verzekeren dat de bedrijven gehoord worden en dat er met hen rekening wordt gehouden. Zonder of tegen de bedrijven is het niet mogelijk om de juiste voorwaarden te scheppen waarin welzijn en ontwikkeling samengaan. Pierre Thonon, Bestuurder - Directeur Generaal Frans De Keyser, Adviseur-Generaal Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling Het bedrijfsleven aan het woord De overheden hebben over het GPDO consultaties gehouden om ervoor te zorgen dat er ook met de belangen van het bedrijfsleven rekening gehouden wordt. En uiteraard heeft BECI daar met veel enthousiasme aan meegewerkt. 24 BECI Activities Report

27 Mobiliteit is prioritair Een van de prioriteiten die BECI naar voor schuift is mobiliteit. De recentste ontwikkelingen op dit vlak, met name het parkeerplan, gaan volgens ons niet de juiste richting uit, legt Pierre Thonon uit. We hebben de indruk dat we een regelrechte aanval tegen het wagenbezit zien gebeuren. Het is niet zo dat we de wagens koste wat het kost willen verdedigen. We willen de mobiliteit in Brussel verdedigen. Op dit ogenblik hebben we het gevoel dat het huidige beleid het gebruik van de wagen wil ontmoedigen door de wegen smaller te maken, het aantal parkeerplaatsen te verminderen en het parkeren zelf duurder te maken zonder geloofwaardige alternatieven uit te werken. Ook met de toestand op het terrein wordt er geen rekening gehouden: door het aantal parkeerplaatsen in een wijk te verminderen, versmacht je ook langzaamaan de handelszaken en ondernemingen die daar gevestigd zijn. En het zijn deze laatsten die de gewestelijke en gemeenterekeningen spijzen. Wij vinden het noodzakelijk dat er meer geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer dat al veel te lang aan zijn lot is overgelaten. Er staat heel wat op het spel: het GPDO wil een toekomstschets vormen van hoe Brussel er in 2020 en 2040 zal uitzien. Deze visie is op vijf belangrijke assen gebaseerd: huisvesting, economie, leefmilieu, sociale cohesie en de internationale rol van Brussel. Het GPDO zorgt voor de omkadering en coördinatie van de acties van de verschillende overheden en parastatale organisaties (zoals bv. de vier openbare vervoersmaatschappijen die in de stad actief zijn: MIVB, NMBS, TEC en De Lijn). Voor het eerst overstijgt deze denkoefening op over de (verre) toekomst van Brussel het strikte kader van de 19 gemeenten. Het GPDO houdt inderdaad met de hele metropolitane zone rekening. Dit stemt grosso modo overeen met het grondgebied van de twee Brabantse provincies, zegt Pierre Thonon als Bestuurder-Directeur-Generaal van BECI. Als initiatiefnemers van deze geïntegreerde benadering kunnen wij daar alleen maar tevreden over zijn. Het bedrijfsleven aan het woord De tweede fase van de voorbereiding van het GPDO is op 26 april 2011 van start gegaan en loopt nog tot het einde van het jaar. Daarvoor worden alle betrokken partijen uit het gewest geconsulteerd: vakbonden en werkgeversorganisaties, maar wijkverenigingen of milieuverenigingen. Van in het begin heeft BECI actief meegewerkt aan dit overleg. Het resultaat van deze consultaties zal de richting van het GPDO bepalen. Als vertegenwoordiger van het Brusselse bedrijfsleven willen we er ons van verzekeren dat de bedrijven gehoord worden en dat er met hen rekening wordt gehouden. Zonder of tegen de bedrijven is het niet mogelijk om de juiste voorwaarden te scheppen waarin welzijn en ontwikkeling samengaan. We zijn dus gehecht aan deze procedure en werken er constructief aan mee. n Bent u op zoek naar een kwaliteitswerkplek en staan flexibiliteit en extra dienstverlening daarbij centraal? Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedonderneming, gespecialiseerd in vastgoed bestemd voor verhuring. De onderneming is vooral actief in kantoorgebouwen, zorginstellingen en Corporate uitbatingsgebouwen. Cofinimmo is een onafhankelijke onderneming die zelf instaat voor het beheer van haar gebouwen en van haar klanten huurders portfolio. Cofinimmo, een vastgoedinvesteerder met oog voor zijn klanten. Tel:

28 Omdat ze geen geschoolde en meertalige arbeidskrachten vinden, gaan de ondernemingen besluiten om de hoofdstad te verlaten. Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder Jan De Brabanter, Adjunct Secretaris-Generaal Onderwijs Een absolute prioriteit voor de ontwikkeling van Brussel Onderwijs lijkt op het eerste zicht misschien niet een van de meest voor de hand liggende punten waarvoor de bedrijven interesse hebben. Maar het profiel van de Brusselse gediplomeerden en de noden van de bedrijven zijn slecht op elkaar afgestemd en dat wordt een zorgelijke evolutie. Dat is ook meteen de reden waarom BECI op de barricaden gaat staan. 26 BECI Activities Report

29 Brussel telt tegenwoordig meer dan werkzoekenden. En toch zijn er elk jaar bedrijven die verplicht zijn om het Gewest te verlaten omdat ze geen geschikte werkkrachten vinden, betreurt gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx. We moeten dus concluderen dat we met een ernstig opleidingsprobleem te maken hebben: de jongeren die de scholen afleveren hebben geen geschikt profiel voor de ondernemingen. Ongeschikte opleidingen Het economische weefsel richt zich in Brussel voornamelijk op de tertiaire sector en daarvoor zijn zeer goed geschoolde arbeidskrachten nodig. De stad is niet alleen de tweetalige hoofdstad van het land, ze biedt ook onderdak aan de Europese instellingen. De bedrijven zoeken dus gekwalificeerde en tweetalige (zo niet meertalige) profielen. Jammer genoeg doen zich op beide domeinen problemen voor: Talenonderwijs: ondanks de unieke Brusselse situatie waar de twee taalgemeenschappen en hun onderwijsnetwerken aanwezig zijn, bestaan er in de hoofdstad maar weinig immertiescholen. Geen van beide netwerken maakt van de mogelijkheid gebruik om taalleerkrachten in hun moedertaal te laten onderwijzen. Daardoor zijn er veel Franstaligen die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen en de omvang daarvan neemt voor de scholen moeilijk beheersbare proporties aan. Kwalificaties: de problemen doen zich voornamelijk in de technische en beroepsscholen van het secundair onderwijs voor. De opleidingen stemmen niet overeen met de marktrealiteit. En zelfs als de opleidingen van goede kwaliteit zijn, doet er zich nog een ander probleem voor: in het beroepsonderwijs wordt er geen Nederlands onderwezen waardoor deze geschoolde jongeren moeilijk aan werk geraken. Manieren om te slagen De voorwaarden om te slagen zijn dus goed gekend. Maar jammer genoeg zorgt de institutionele situatie voor complicaties en worden hervormingen die noodzakelijk zijn om het Brussels onderwijs performanter te maken tegengehouden. Aangezien de bedrijven geen werkkrachten vinden, verlaten ze de hoofdstad. Dat is meteen ook de reden waarom BECI besloten heeft om van onderwijs een prioriteit te maken. BECI wil de dialoog tussen de verschillende overheden bevorderen om zo tot de noodzakelijke hervormingen te komen. n Met het juiste HR-advies worden uw ideeën realiteit Uw mensen zijn de kracht achter uw succes. Alleen is het realiseren van een goed én motiverend HR-beleid er niet bepaald makkelijker op geworden. Want moet u nu besparen of investeren? Kan automatisering een uitweg bieden? En hoe houdt u de juiste mensen aan boord én tevreden? Onze payroll, HR- en juridische specialisten flankeren uw bedrijf steeds met de juiste ondersteuning. Altijd met dat éne doel voor ogen: een HR-beleid dat resultaat oplevert. Voor u, uw mensen én uw organisatie. Surf naar en ontdek hoe HR bijdraagt tot het verbeteren van het resultaat van uw organisatie. Realiseer uw ambities Winnaar HR Excellence Award Beste sociaal secretariaat 27

30 Typologie van de bedrijven De staat van de Brusselse economie Hoe sterk staat de Brusselse economie? Hoe goed scoren de bedrijven in Brussel, hoofdstad van Europa en motor van de Belgische economie? U vindt de cijfers en de duiding hier. Een conclusie staat vast: De Brusselaars zijn een ondernemend volk, veel meer nog dan de inwoners van het Vlaamse en het Waalse Gewest. De typologie van de ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toont aan dat de Brusselaars een ondernemend volk zijn, meer nog dan de inwoners van het Vlaamse en het Waalse gewest: Het aantal (zeer) kleine ondernemingen is in minder dan een decennium sterk gestegen. Telde het Hoofdstedelijk Gewest in 2002 nog bedrijven, volgens de jongste cijfers van NACE Belfirst had Brussel in ruim bedrijven (+57,39%). Diezelfde opwaartse trend is ook zichtbaar in de andere Gewesten: Vlaanderen had in bedrijven, in 2008 waren er dat (+38,33%), en Wallonië telde in bedrijven, in was dat aantal gegroeid tot (38,43%). Ook hier dubbele groeicijfers dus, al scoort Brussel nog beter. Met andere woorden, Brussel huisvest een flink deel van de haast 1 miljoen Belgische bedrijven de realiteit toont aan dat Brussel nog altijd een sleutelrol in de Belgische economie speelt. Laten we bovendien niet vergeten dat deze cijfers zich beperken tot de 19 gemeenten van het Brussels Gewest. Maar Brussel als motor van Belgische economie houdt niet op bij de grenzen van het Hoofdstedelijk Gewest: Men snijdt een metropolitane economie niet zomaar af van haar hinterland behalve in de officiële statistieken. De rand rond Brussel zou niet zijn wat ze is indien Brussel geen jobs telde waarvan ruim de helft door pendelaars worden ingenomen! 1. Aantal ondernemingen in Belux per regio Regio Aantal Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Groothertogdom Luxemburg N.b TOTAAL Verdeling per regio (100% = ) Aantal ondernemingen N.b. (1,57%) Groothertogdom Luxemburg (2,35%) Vlaams Gewest (57,38%) Brussels Hoofdstedelijk Gewest (11,97%) Waals Gewest (26,73%) 28 BECI Activities Report

31 De hoofdstad van Europa is een stad van diensten, dat is genoegzaam bekend. Maar in welke mate? De dienstensector vertegenwoordigt meer dan 80% van de Brusselse economie. De primaire sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gekrompen tot 0,39% - maar ook de sectaire sector is nauwelijks aanwezig: energie en water (0,10%), de chemische industrie (0,30%), metaal (0,34%), enkel de bouwsector haalt 14,40%. Binnen de tertiaire sector staan de dienstenverlening in ruime zin het sterkst (26,23%). De banken en andere financiële diensten tekenen nog altijd voor 20,57% van de Brusselse economie de rol van (Europese) hoofdstad is daar niet vreemd aan, al heeft de financiële sector het voorbije decennium ontegensprekelijk aan gewicht ingeboet in Brussel (in 2002 was 36% van de Brusselse bedrijven actief in de financiële wereld). 2. Aantal ondernemingen per bedrijfssector Industry (NACE-BEL 2008) Brussels Hoofdstedelijk Vlaams Gewest Waals Gewest N.d Gewest Primaire sector 479 0,39% ,00% ,61% 68 0,42% Energie en water 123 0,10% 478 0,08% 211 0,08% 18 0,11% Chemische industrie 376 0,30% ,44% ,48% 48 0,30% en delftstoffen Metaalverwerking 423 0,34% ,03% ,03% 64 0,39% Andere industrie ,70% ,80% ,39% 167 1,03% Bouw en civiele ,40% ,39% ,45% ,44% bouwkunde Handel, hotels ,11% ,58% ,81% ,78% & restaurants Transport, communicatie ,55% ,44% ,76% 236 1,45% Verhuur, financiën & ,57% ,09% ,52% 743 4,57% verzekeringen Andere diensten ,23% ,89% ,60% ,79% n.b ,32% ,26% ,29% ,72% TOTAAL ,00% ,00% ,00% ,00% Business to bowling Brussels bowling & business center Die moeten dringend naar Bowling Stones bowlingbanen, het grootste bowlingcomplex van de Benelux! centrale en unieke ligging langs de Brusselse ring parking voor 400 wagens diverse faciliteiten voor meetings en teambuildingactiviteiten restaurant n9ne, bistro, lounge bar en banketzalen 450m2 terras Vraag naar onze BtB-brochure voor meer info! Steenweg op Brussel 397 / 1780 Wemmel / T

32 Typologie van de bedrijven Nog meer boeiende cijfers: welke rechtsvormen genieten de voorkeur van de Brusselse ondernemers? De waaier aan mogelijkheden is groot, maar grosso modo vallen de bedrijven in drie categorieën te verdelen. Enerzijds zijn er in de privésector de NV s (voor de grote ondernemingen). 13,70% van de Brusselse bedrijven zijn NV s, vaak gaat het om de Belgische hoofdzetel van grote bedrijven of van buitenlandse multinationals. Anderzijds valt het verpletterende overwicht van kleine bedrijven en zelfstandigen op in de Brusselse economie: De BVBA s zijn goed voor 35,86%, de zelfstandigen die in eigen naam werken tekenen voor 25,53% - al kiezen die laatsten steeds vaker voor de oprichting van een eenpersoons-bvba: 2,82%. Rechtsvorm 3.Aantal ondernemingen per rechtsvorm Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest N.b. NV ,70% ,04% ,98% 39 0,24% Commanditaire vennootschap op aandelen 253 0,20% ,34% 386 0,14% 0 0,00% BVBA ,86% ,34% ,28% 22 0,14% EBVBA ,82% ,91% ,32% 1 0,01% Commanditaire vennootschap op aandelen ,20% ,14% ,92% 8 0,05% VOF 517 0,42% ,76% ,49% 1 0,01% Coöperatieve vennootschap ,58% ,29% ,11% 12 0,07% esv 283 0,23% 99 0,02% 138 0,05% 0 0,00% Buitenlandse vennootschap ,55% ,31% ,01% ,99% Overheidsinstelling 618 0,50% ,56% ,28% 10 0,06% Verenigingen ,47% ,94% ,31% 46 0,28% Eenmanszaak ,53% ,59% ,03% ,90% Andere ,60% ,56% ,93% 205 1,26% n.b ,34% ,21% 407 0,15% 0 0,00% TOTAAL ,00% ,00% ,00% ,00% Hoe presteren de Brusselse bedrijven? Hier gaat het om erg voorlopige cijfers omdat in liefst 61,15% van de gevallen het groeicijfer (nog) niet is meegedeeld voor ,79% van de bedrijven kende een omzetgroei van meer dan 24%, 9,21% van de bedrijven draaide status quo of kende een groei tot 24%, 9,39% kende een daling van de omzet van -26% tot -2% en 10,46% van de bedrijven zag de omzet negatief groeien tot -26%, in vergelijking met het vorige jaar. 4. Aantal bedrijven per omzetschijf Omzet, groei (%) Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest N.b. Totaal Minder dan -26, ,46% ,78% ,70% 12 0,07% ,28% Van -26,86 tot -2, ,39% ,63% ,23% 13 0,08% ,21% Van -2,77 tot 24, ,21% ,47% ,85% 22 0,14% ,26% Meer dan 24, ,79% ,94% ,65% 11 0,07% ,27% n.b ,15% ,17% ,56% ,64% ,98% Totaal ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 30 BECI Activities Report

33 Bevoorrechte ligging De haven van Brussel, slechts op vijf uur varen van Antwerpen, biedt een uitzonderlijke bereikbaarheid aan de binnenvaart en de maritieme scheepvaart tot ton. De haven ligt midden in het knooppunt van een dicht spoorwegnet en snelwegennet. Een werktuig met hoge prestaties In de voorhaven is er een containerterminal operationeel die de vier in het havendomein aanwezige transportmodi bedient: binnenvaart, maritiem, spoor en weg. Los van de terreinen langs de waterweg, biedt de Haven van Brussel m 2 opslagruimte in het TIR-centrum. Jaarlijks meer dan vrachtwagens minder in de stad Jaarlijks meer dan Ten dienste van Brussel Het Brusselse havendomein beschikt over een afzetmarkt van meer dan 2 miljoen inwoners en is ook economisch heel belangrijk: nagenoeg 360 ondernemingen zorgen voor zowat jobs waarvan bijna rechtsreeks. De jaarlijkse trafi eken over de waterweg vertegenwoodigen bijna 6 miljoen ton goederen. Brussel, havenstad in hart van Europa Design: ton CO 2 bezuinigd Redersplein, 6 B Brussel - Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

34 Typologie van de bedrijven Tenslotte bekijken we het omzetcijfer in absolute grootte in het Hoofdstedelijk Gewest Brusselse bedrijven draaide een omzet van minder dan euro, bedrijven schommelen tussen de en de euro in 2008, nog eens bedrijven had een omzet tussen en euro en Brusselse bedrijven noteerden een omzet van meer dan euro. Ook hier een belangrijke voetnoot, voor bedrijven is het omzetcijfer (nog) niet bekend voor Omzet (keur) Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5. Aantal bedrijven per schijf omzetcijfer Vlaams Gewest Waals Gewest n.b. Totaal Minder dan Van 60 tot Van 192 tot Meer dan N.b Totaal We sluiten af het overzicht van de Brusselse ondernemingen af met onze top 20 van sterkst groeiende bedrijven in het Hoofdstedelijk Gewest. Op 1 prijkt Distrigaz-Distrigas dat het zakencijfer spectaculair zag stijgen van euro tot euro. 6. Top 20 van de Brusselse ondernemingen in groei Naam lid BECI Moederbedrijf Naam Omzet keur Omzet keur Jaar -1 Cash flow keur Cash flow keur Jaar -1 Aantal personeelsleden 1 DISTRIGAZ - DISTRIGAS X ENI SPA AUSY BELGIUM AUSY SOFICOM DEVELOPMENT EIFFAGE HOF TEN BERG PROMOTION N.b. N.b. N.b. 5 CCFFMG N.b. N.b DEXIMMO DEXIA N.b. 7 LE RIDEAU DE BRUXELLES MAISON MEDICALE DES MAROLLES PALAIS DES CONGRES - CONGRESPALEIS ETAT BELGE POLLENSA WETINVEST III AXA N.b. 12 RECY-TRANS ECONERGIE CONCEPT ET SERVICES N.b. N.b. 14 MDM BUSINESS & SERVICES BECI Activities Report

35 15 KAPLAN N.b. 16 BELIBEL N.b. 17 EURO BUSINESS-CENTER N.b. N.b. 18 BPI BELGIUM X BERNARD PAOLI CONSEIL SULTANA N.b. 20 SYBELL N.b. Noot bij de statistieken: voor de tabellen 3 en 4 (aantal onderbedrijven per omzetschijf en per schijf omzetsgroei) 1. is het belangrijk op te merken dat de tabellen zijn opgesteld in juli 2011 en dat de gegevens gebaseerd zijn op de omzetcijfers van de jongste boekhoudkundige jaren (voor het merendeel van de bedrijven gaat het om 2009 of 2010). 2. is het tevens belangrijk op te merken dat BECI & Bureau Van Dijk de ondernemingen voor de verschillende schijven m.b.t. het omzetcijfer indelen op basis van eigen berekeningen. Die berekeningen gebeuren voor de bedrijven waarvan BECI en Bureau Van Dijk beschikken over een zakencijfer. BECI en Bureau Van Dijk baseren zich op de bedrijven met dezelfde NACE code voor de activiteiten (NACE 2 cijfers), met een vergelijkbare balansstructuur. In samenwerking met: EuropEEs CEntrum voor fruit En groenten CEntrE EuropéEn de fruits Et légumes EEn CEntrum in HEt Hart van Europa waar invoerders-uitvoerders un CEntrE au Cœur de l EuropE où importateurs- a CEntrE in the HEart of EuropE where importers-exporters Ein ZEntrum im HErZEn Europas wo Einz- und Ausführer fruit en groenten vanuit exportateurs offrent fruits offer a wide variety of Obst und Gemüse aus der de hele wereld aanbieden. et légumes débarqués du fruits and vegetables ganzen Welt anbieten. monde entier. from all parts of the world. Centre Européen de fruits et légumes s.c.r.l. / Europees Centrum voor fruit en groenten c.v.b.a. Secrétariat-placette centrale / Secretariaat-middenpleintje Quai des Usines, , Werkhuizenkaai Bruxelles-1000-Brussel, Belgique / België Tel (2) Fax + 32 (2)

36 Kan iemand me helpen als ik tijdens mijn nachtdienst een probleem heb met mijn telefoon? Zelfstandige of kmo, mocht u ons nodig hebben, bel gerust onze technische dienst op We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zelfstandige of kmo, uw tijd is kostbaar en daar houden we rekening mee. Onze technici staan altijd tot uw beschikking. Een storing? Technische vragen? U kunt hen 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen op het unieke nummer Ontdek al onze initiatieven om u nog beter te bedienen op Belgacom en Proximus nemen u mee naar een betere service.

37 Brussel-Hoofdstad is het gewest van waaruit talloze diensten worden aangeboden. Om de economie een boost te geven, gaan Brussel Export en Invest in Brussels voortaan samen onder de noemer BRUSSELS invest & export. Grenzen openbreken Deze voor 100% openbare dienst onderneemt jaarlijks een honderdtal economische acties over de hele wereld. Naast prestigieuze prinselijke zendingen zijn er ook kleinere, meer gerichte zendingen, die zich toespitsen op één enkele sector. Uitnodigingen van buitenlandse aankopers, contactdagen, collectieve stands op beurzen... het zijn stuk voor stuk concrete en doeltreffende acties om uw export te stimuleren. Een netwerk dat de hele wereld omspant De kracht van BRUSSELS invest & export schuilt ook in het netwerk van negentig economische en handelsattachés, actief in alle werelddelen. Deze uitgesproken praktijkgerichte mensen sporen elke buitenkans op en maken u volstrekt gratis wegwijs in de buitenlandse markten. Mis vooral hun jaarlijkse contact days in Brussel niet. Een stevig financieel duwtje in de rug voor KMO s Een gebrek aan middelen mag het dynamisme van de bedrijfsleiders niet afremmen. Daarom biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u een hele waaier aan financiële steunmaatregelen om uw exportinitiatieven deels te financieren. Investeren in Brussel Brussels invest & export geeft de export niet alleen een boost, maar heeft ook als taak buitenlandse investeerders aan te trekken naar de Europese hoofdstad. Een Welcome package verzekert hen een begeleiding op maat in een uitgeruste werkruimte, vrij van kosten gedurende drie maanden. Na de vestiging kunnen ze rekenen op een blijvende opvolging. De groei van uw onderneming verloopt zonder twijfel via BRUSSELS invest & export. Meer info: Louizalaan 500 b Brussel - T F M INISTERIE van het BRUSSELS hoof DSTEDELIjk GE w EST

38 Sabine Soetens, Business Development Manager Christine Gods, Advies aan de ondernemingen Jessica Glineur, Export formaliteiten Jean-Philippe Mergen, Directeur Export Enterprise Europe Network Het Enterprise Europe Network werd in 2008 opgericht door de Europese Commissie. Het verenigt Kamers van Koophandel, ontwikkelingsagentschappen en onderzoekscentra uit 49 landen in een gigantisch netwerk. De bedoeling is om KMO s aan de nodige contacten te helpen voor hun ontwikkeling binnen of buiten de EU. 36 BECI Activities Report

39 European Enterprise Network Een internationaal netwerk voor ondernemers Met bijna 600 organisaties in 49 landen is Enterprise Europe Network een ongelooflijk instrument voor ondernemingen die op zoek zijn naar informatie of die willen netwerken. Het Enterprise Europe Network werd in 2008 opgericht door de Europese Commissie. Het verenigt Kamers van Koophandel, ontwikkelingsagentschappen en onderzoekscentra uit 49 landen in een gigantisch netwerk. De bedoeling is om KMO s aan de nodige contacten te helpen voor hun ontwikkeling binnen of buiten de EU. De activiteiten van EEN zijn rond vier pijlers gegroepeerd. Informatie over de wetgeving het niet evident om daar informatie over te vinden. De database van EEN wil deze moeilijkheid uit de weg ruimen. Als lid van de organisatie treedt BECI op als een inlichtingenloket voor bedrijven die op zoek zijn naar precieze informatie over de bepalingen die gelden voor hun activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de gevolgen van de REACHrichtlijn, de regels voor het exporteren van goederen naar Indië, de verplichtingen voor het etiketteren van producten uit Vietnam BECI organiseert ook informatievergaderingen over de evolutie van de wetgeving, met name over de toepassing van Europese richtlijnen. n In heeft BECI op 300 vragen geantwoord en bijna 30 informatievergaderingen georganiseerd. Business Cooperation Database Dit instrument is er om partnerships tussen bedrijven uit de 49 lidstaten van het netwerk te stimuleren. Elke organisatie die lid is van het netwerk voedt de database met profielen van bedrijven die commerciële akkoorden of technologische partnerships willen afsluiten. De organisatie is ook de verbindingspersoon die de geïnteresseerde bedrijven met elkaar in contact brengt. n In heeft BECI een honderdtal bedrijfsprofielen aangemaakt en een tiental van hen konden zo een buitenlandse partner vinden. Brokerage Events De partnerorganisaties van EEN organiseren in hun eigen land regelmatig activiteiten die bedrijven moeten helpen om een eerste contact te leggen. Als een van de partners een Brokerage Event organiseert, worden geïnteresseerde bedrijven uitgenodigd om zich op een online catalogus in te schrijven. Daar kunnen ze dan uitkiezen met welke potentiële partners ze een onderhoud van een half uur wensen. De Brokerage Events worden over het algemeen tegelijkertijd met grote (beroeps-)beurzen georganiseerd. Zo kunnen de ondernemingen hun aanwezigheid zoveel mogelijk rentabiliseren. n De partners van EEN organiseren 50 à 60 Brokerage Events. In heeft BECI 64 bedrijven geholpen om daaraan deel te nemen, en om in totaal 250 business meetings te hebben. Informatie over Europese fondsen Om de economische activiteiten binnen de verschillende regio s van de Europese Unie te stimuleren, bestaan er heel wat Europese fondsen. EEN houdt een database up to date met daarin alle inlichtingen over de programma s van deze verschillende fondsen. Als partner informeert en begeleidt BECI ondernemingen die willen deelnemen aan deze programma s. n BECI Activities Report

40 Boost your export Concrete steun voor exporterende bedrijven Dit programma zag op initiatief van BECI en me de steun van Brussels invest & export het daglicht op het einde van Brusselse bedrijven die hun export willen ontwikkelen, kunnen hier individuele begeleiding krijgen. Export Check up: je strategie onder de loep De Export Check up is de eerste en verplichte fase. Een specialist staat in voor deze gepersonaliseerde audit van de onderneming. Deze check up is een essentiële etappe, horen we van Jean-Philippe Mergen, Manager International Department. Veel bedrijven die internationaal willen gaan, reageren in de eerste plaats op opportuniteiten die zich voordoen en zonder een coherente strategie te ontwikkelen. Deze audit laat toe om de capaciteiten en sterke punten van het bedrijf beter te identificeren en zo te bepalen uit welke elementen hun toekomstige exportstrategie moet bestaan. Een op maat gesneden actieplan De specialist van BECI stelt op basis van de Export Check up een reeks aanbevelingen op. Deze moeten binnen het bedrijf doorgevoerd worden om de strategie voor de internationale ontwikkeling te definiëren en voor te bereiden. BECI voorziet ook een opvolging gedurende het hele implementatieproces van deze aanbevelingen. Een expert ter beschikking van de leden De derde fase van het programma bestaat uit een prospectiemissie door een door BECI erkende consultant. Deze maakt daarna een samenvattend rapport met een synthetische marktanalyse en een verslag over de eerste contacten met potentiële partners. Het bedrijf kan dankzij een debriefingvergadering daarna de opvolging organiseren en de eerste concrete contacten leggen. n Mireille past u perfect! Mireille heeft meer in huis dan u denkt : Arbeidskledij Brillen en helmen Emblemen Foodkledij Full - service voor werkkledij Imagotapijten Kledingkasten Onderhoud werkkledij Reiniging van tapijten en overgordijnen Schoonloopmatten Signalisatiekledij T-shirts en thermisch ondergoed Wasserij Werkhandschoenen Werkkledij Werkschoenen Zepen en andere hygiëne - artikelen 38 Brusselsesteenweg Merchtem T 02/ F 02/ P. Paquaylaan Heusden-Zolder T 011/ F 011/

41 RISICO VAN NIET-BETALING Kredietverzekering: «confectie» of «maatwerk»? De traditionele kredietverzekering: Vaak te strakke «confectie» Voor de meeste ondernemingen die actief zijn in de B2B is het krediet dat ze toestaan aan hun klanten een belangrijk risico; inderdaad is de sluiting van meer dan één onderneming op vijf het gevolg van het in gebreke blijven van één of meerdere van haar klanten. Vandaag wensen de meeste bedrijfsleiders echt hun balans tegen dit gevaar te beschermen. Met de kredietverzekeringsformules zijn ze echter afhankelijk van een aantal beperkingen: standaardtarieven, opgelegde kredietlimieten, inmenging in hun klantenrelaties bij het invorderen van de niet betaalde facturen. Een groeiend aantal bedrijfsleiders is bijgevolg op zoek naar een oplossing die hen beschermt, zonder hun gebruikelijke kredietbeheer aan verplichtingen te onderwerpen. TCRe biedt u een dekking «op maat» Een uniek concept De polis wordt gekenmerkt door 3 parameters: a_ Het verzekerde bedrag: dat is het risico dat aan de verzekeraar overgedragen wordt b_ De vrijstelling: dat is het risico dat behouden wordt door de verzekerde c_ De premie: dat is de vergoeding voor het verzekerde bedrag Head office TRADE CREDIT Re Insurance company sa/nv Av. Roger Vandendriessche,18 BE-1150 Brussels Tel: Fax: En u, de verzekerde, kiest zelf twee van deze parameters die «op maat» van uw klantrekening zijn. TCRe legt de derde vast. B E R G A M O - B R U S S E L S - C O L O G N E - L U X E M B U R G - P A R I S - V A L E N C I A

42 Soumia El Majdoub, Communication Manager Roel Veyt, Media Coordinator Communicatie Onze leden beter informeren en beter leren kennen Begin 2011 werd het communicatiebeleid van BECI herzien en dat zit nu op het goede spoor. Het is de bedoeling om de noden van onze leden beter te detecteren en hen voordeel te laten halen uit onze netwerk. 40 BECI Activities Report

43 Het is onze prioriteit om een echte «entrepreneur community» te creëren: Interactief Rond onze verschillende communicatietools Een bron van meerwaarde voor onze ledens Eerste as: creatie van een multikanalen -benadering De eerste fase van deze benadering die in januari opgestart werd, is toegespitst op de eerste as. Het bestaat eruit dat we een communicatiestrategie ontwikkelen die via meerdere kanalen werkt, verklaart Soumia El Majdoub, communications manager. BECI wil in de toekomst deze vier kanalen gebruiken: de website wordt op dit ogenblik helemaal opnieuw gecreëerd. Tegen het einde van het jaar zal er een «member-tomember»-ruimte beschikbaar zijn. e-vent en e-mag: deze worden elke maand naar abonnees verzonden. De eerste nieuwsbrief bericht over de activiteiten van BECI en de tweede gaat dieper in op voor bedrijven interessante aspecten van de Brusselse actualiteit. de web-tv van BECI: interviews met CEO s van Brusselse ondernemingen, bestuurders van BECI, reportages over de activiteiten die BECI organiseert, voorstelling van bedrijven. Entreprendre/Dynamiek: na de restyling voorzien in december zal het maandblad van BECI een nieuwe look aangemeten krijgen en nog pertinentere artikels bevatten. Tweede as: leden met elkaar in contact brengen Het tweede luik van de communicatie van BECI zal zich helemaal toespitsen op het contact tussen de leden. Tegen het einde van 2011 gaan we onder de naam Member-to-member een nieuw internetplatform creëren, legt Soumia El Majdoub uit. Elk lid van BECI kan zijn/haar bedrijf daar aan de andere leden voorstellen en hen eventueel speciale aanbiedingen of kortingen geven. De KMO s kunnen door dit aangeboden podium aan bekendheid winnen en hun ontwikkeling dus een extra duwtje in de rug geven.» Derde as: het web 2.0 BECI wil het web 2.0 gebruiken en dan vooral de sociale netwerken om zo een interactieve communicatie met haar leden uit te bouwen. We zijn al aanwezig op Viadeo, Linkedin en Facebook», verduidelijkt Soumia El Majdoub. We willen deze aanwezigheid vergroten om zo de dialoog aan te gaan met onze leden. We willen de polsslag van de Brusselse ondernemingen nemen om zo hun noden beter te begrijpen en daarvoor nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen. n Een betere communicatie met de pers Onze activiteiten zijn noodzakelijk om Brussel te helpen ontwikkelen en de bedrijven te laten bloeien. Jammer genoeg zijn deze onvoldoende bekend, zegt Soumia El Majdoub. We gaan onze persrelaties opdrijven om ervoor te zorgen dat onze acties zoveel mogelijk weerklank krijgen bij het publiek en bij onze leden. BECI Activities Report Geneviève Boxus, Communication Assistant 41

44 Rekeningen en balans Beci-KHNB Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan een jaar Stocks Vorderingen op ten hoogste een jaar Geldbeleggingen Liqide middelen Overlopende rekeningen Totaal Passiva Eigen vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden op meer dan een jaar Schulden op ten hoogste een jaar Overlopende rekeningen Totaal Overlopende rekeningen Liquide middelen Geldbeleggingen Vorderingen op ten hoogste een jaar Stocks Vorderingen op meer dan een jaar Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Activa Actif 2011 Overlopende rekeningen 22% Immateriële vaste activa 1% Materiële vaste activa 24% Liquide middelen 3% Financiële vaste activa 2% Stocks 1% Vorderingen op meer dan een jaar 0% Overlopende rekeningen Schulden op ten hoogste een jaar Schulden op meer dan een jaar Voorzieningen en uitgestelde belastingen Eigen vermogen Passiva Overlopende rekeningen 9% Passif 2011 Eigen vermogen 35% Schulden op ten hoogste een jaar 54% Voorzieningen en uitgestelde belastingen 2% 42

45 Evolutie van de resultaten van KHNB Evolutie van de opbrengsten en kosten van de KHNB Opbrengsten 30/06/00 30/06/01 30/06/02 30/06/03 30/06/04 30/06/05 30/06/06 30/06/07 30/06/08 30/06/09 30/06/10 30/06/11 1 Lidgeld , Consulaire documenten & formaliteiten Andere diensten aan ondernemingen Seminaries & opleidingen Publicaties Conventies met overheden Evenementen Andere opbrengsten TOTALE BEDRIJFSOMZET , Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten TOTALE OPBRENGSTEN , KOSTEN 30/06/00 30/06/01 30/06/02 30/06/03 30/06/04 30/06/05 30/06/06 30/06/07 30/06/08 30/06/09 30/06/10 30/06/11 1 Directe kosten Evenementen Algemene kosten Personeelskosten Afschrijvingen Voorzieningen Belastingen en taksen TOTALE BEDRIJFSKOSTEN Financiële kosten Uitzonderlijke kosten TOTALE KOSTEN SALDO *We delen dit cijfer mee onder voorbehoud. Voor het definitieve resultaat is het wachten op de audit en de goedkeuring door de raad van bestuur en de algemene vergadering Evolutie van de opbrengsten Evolutie van de kosten Opbrengsten - Kosten Lidgeld Consulaire documenten formaliteiten Andere diensten aan ondernemingen Seminaries & opleidingen Directe kosten Afschrijvingen Evenementen Voorzieningen Algemene kosten Belastingen en taksen Personeelskosten Opbrengsten Kosten Publicaties Conventies met overheden Evenementen Andere diensten aan ondernemingen 43

46 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11 Resultaten jaarrekening VOB Opbrengsten /08 30/06/ /06/ /06/2011 Lidgeld Conventie Manifestaties Andere opbrengsten TOTALE OPBRENGSTEN Kosten /08 30/06/ /06/ /06/2011 Personeelskosten Algemene kosten Lokalen Afschrijvingen Lidgeld Conventie Manifestaties Provisies 0 Andere opbrengsten Financiële opbrengsten Financiële kosten Belastingen & taksen Andere bedrijfskosten TOTALE KOSTEN EXPLOITATIEOPBRENGST SALDO Oorsprong van de producten Lidgeld 65% 67% 63% 62% 69% 69% 69% 69% 62% 67% 75% 74% Personeelskosten Financiële kosten Conventies 32% 31% 33% 36% 26% 27% 25% 30% 38% 25% 18% 22% Algemene kosten Belastingen & taksen Andere 3% 2% Lokalen 4% % Andere 5% bedrijfskosten 5% 6% 1% 1% 8% 7% 4% Afschrijvingen Provisies 30/06/2011 Evolutie van de opbrengsten Evolutie van de kosten Lidgeld Conventie Manifestaties Andere opbrengsten Financiële opbrengsten Financiële opbrengsten Andere opbrengsten Manifestaties Conventie Lidgeld / / / / Andere bedrijfskosten Belastingen & taksen Financiële kosten Provisies Afschrijvingen Lokalen Algemene kosten Personeelskosten Ander Belast Finan Provis Afsch Lokale Algem Perso Personeelskosten Algemene kosten Lokalen Afschrijvingen Provisies Financiële kosten Belastingen & taksen Andere bedrijfskosten Totale opbrengsten Totale kosten Exploitatieopbrengst Andere bedrijfskosten Belastingen & taksen Totale opbrengsten Financiële kosten Totale kosten Exploitatieopbrengst Provisies Afschrijvingen Lokalen Algemene kosten Personeelskosten

47 Evolutie jaarrekening VOB Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan een jaar Stocks Vorderingen op ten hoogste een jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen Totaal Passiva /08 30/06/09 30/06/10 30/06/11 Eigen vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden op meer dan een jaar Schulden op ten hoogste een jaar Overlopende rekeningen Totaal Overlopende rekeningen Liquide middelen Geldbeleggingen Vorderingen op ten hoogste een jaar Stocks Vorderingen op meer dan een jaar Financiële vaste activa Materiële vaste activa Ligne 4 Activa /2011 Activa Overlopende rekeningen 2% Materiële vaste activa 2% Materiële vaste activa 0% Geldbeleggingen 21% Liqide middelen 3% Vorderingen op ten hoogste een jaar 72% Passiva /2011 Passiva Overlopende rekeningen Schulden op ten hoogste een jaar Schulden op meer dan een jaar Voorzieningen en uitgestelde belastingen Eigen vermogen Overlopende rekeningen 24% Eigen vermogen 38% Schulden op ten hoogste een jaar 37% *We delen dit cijfer mee onder voorbehoud. Voor het definitieve resultaat is het wachten op de audit en de goedkeuring door de raad van bestuur en de algemene vergadering 45

48 BECI team Lobby & Vertegenwoordiging Gedelegeerd Bestuurder Olivier Willocx Bestuurder Directeur generaal Pierre Thonon Secretaris generaal Joëlle Evenepoel Adjunct Secretaris generaal Jan De Brabanter Lobby Sociale Zaken Frans De Keyser Conseiller Général Business Relations, Events & Membership Management assistant Valérie Hoorne Commercieel Directeur David Van der Auwera Membership Adrienn Finta Data intelligence Business Relations Intelligence Christelle Lees, Partnerships & Business Development Manager Frederik Leloup Business Relations Advisor Catherine Mertens Event Manager Pascale Capitaine e Membership Christine Barthélemy Business Relations Advisor Sarah Maertens, International Event Assistant Sylvia Welleman Event Assistant Caroline Coutelier Business Development Manager Sabine Soetens Directeur Export Enterprise Europe Network Jean-Philippe Mergen

49 Advies Coördinatie/ COm Fabienne Malaise, Financieel Adviseur Juridische, sociale en fiscale kwesties Adviseur Frédéric Simon Assistant Myriam Michiels Adviseur Stéphanie Van Stichel Centrum voor startende ondernemingen Adviseur Stéphanie Bovy Centrum voor startende ondernemingen Juridisch Adviseur Cindy Torino, Platform voor Duurzame Ontwikkeling Coordinator Olivia Begasse, Administratieve formaliteiten Jocelyne Hincq Ondernemingsloket Corine Clément Media & Communicatie International Opleidingen & seminaries Brigitte van der Mensbrugghe /Formaliteiten Advies aan ondernemingen Christine Godts Communication Manager Soumia El Majdoub CO-ATA & Project manager Samira Aarbaj Communication Assistant Geneviève Boxus, Publicaties Roel Veyt, Entreprendre/ Dynamiek Export formaliteiten Jessica Glineur Export formaliteiten Evelien Jonckheere Publiciteitswerving Véronique Legein, BECI Annual Report

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

Annual Report 2009-2010

Annual Report 2009-2010 Annual Report 2009-2010 Beci Laat ons ondernemen! La crise bancaire mondiale, la profonde récession... l économie a essuyé de sérieux revers et la Région bruxelloise n y a pas échappé. En ces temps incertains

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

Transport en logistiek in de stad

Transport en logistiek in de stad p.505379 Oktober 2013 nr.08 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Thierry Willemarck, nieuwe BECI-voorzitter Interview: Olivier Deleuze De bedrijfsjurist, een risicomanager Transport

Nadere informatie

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel?

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel? April 2008 nr 4 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Informatica & Telecom De gsm : een spion die je overal volgt BANK & FINANCIËN Enkele kneepjes om een krediet te onderhandelen

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl

Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl September 2008 nr 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER ENERGIE Kernenergie in België: afvoeren of meer van dat? DOSSIER Facility Management in 7 vragen POLEMIEK 17 rijvakken,

Nadere informatie

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC n 01 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC DOSSIER

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven November 2008 nr 11 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven Ernstig Dynamisch én stabiel, zelfstandig én teamplayer,

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen? Oktober 2008 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry FINANCIËLE BESLOMMERINGEN Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! DOSSIER VERVOER & MOBILITEIT Zet de dure aardolie het

Nadere informatie

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry p.505379 April 2014 nr.04 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren bank en financiën EDITORIAAL

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers Maart 2012 n 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Hoe lastig is Engels voor onze jongeren? Sociale inspectie: Rechten

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2013 nr. 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Gewest maakt binnenkort automobilisten het leven zuur Actiris: een stap in de goede richting Overheid echte wanbetaler Overal

Nadere informatie

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID Oktober 2009 nr 8 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Job Day Europe lokt 12.000 kandidaten DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT Verplaatsingen en fiscaliteit DOSSIER VEILIGHEID Meer

Nadere informatie

CEO PARTNERS. Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2

CEO PARTNERS. Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2 5 JUNI 2012 Technologie als drijfveer van ambitie Nieuwe kansen van de digitale revolutie P. 2 Internationale handel faciliteren Documentair krediet: het voordeel P. 3 CEO PARTNERS Energie - contract wordt

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie