Brussels: Key issues in 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussels: Key issues in 2011"

Transcriptie

1 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities Report

2 Bottom line: Ontplooi uw internationale activiteiten samen met uw ING Relationship Manager. Voor uw activiteiten in het buitenland kunt u op elk ogenblik rekenen op de expertise van uw ING Relationship Manager. En op die van een bank die over een internationaal netwerk beschikt in meer dan 40 landen. Uw ING Relationship Manager, de partner die u in België en over de hele wereld begeleidt. ING België nv Bank Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC (SWIFT): BBRUBEBB IBAN (Rekening): BE ( ). Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België.

3 Winds of Change De internationale kredietcrisis, de grillige beurskoersen, de overheden die wereldwijd moeten snoeien in de publieke uitgaven en het moeizame economische herstel Het ondernemerschap beleeft vandaag woelige maar even goed boeiende tijden. Want naast de groei en de winstcijfers wachten onze bedrijven andere flinke uitdagingen zoals the War on Talent, een goede werk-leef verhouding en het duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen. In eigen land staan bovendien ingrijpende constitutionele hervormingen voor de deur. Wat de uitkomst ook zal zijn, het is nu al duidelijk dat het belang van de regio s enkel zal toenemen in de volgende jaren. BECI is bereid én voorbereid om nog meer taken op te nemen, want sowieso komt er meer verantwoordelijkheid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BECI wil klaar zijn voor deze Winds of Change. De Brusselse werkgeversorganisatie heeft de voorbije maanden de eigen werking ernstig in vraag gesteld, om beter te kunnen anticiperen op wat er in de toekomst zal gebeuren. BECI kiest radicaal voor meer professionalisering en een meer klantgerichte organisatie. BECI is vastbesloten om de Brusselse bedrijven daadwerkelijk te helpen in hun economische ontwikkeling. Boost your Sales is een goed voorbeeld van acties waarmee BECI ondernemingen meer slagkracht wil geven in moeilijke economische tijden. Een sterk en betrouwbaar imago creëren voor BECI, een doorgedreven, heldere communicatie naar de leden van de BECI community, een verdere integratie van de lobbying activiteiten, een slimme mix van specialisatie en kruisbestuiving tussen alle BECI services het zijn enkele speerpunten binnen de re-engineering van BECI. Dat moet ook, want onze ambities voor morgen zijn niet min: een stijgend aantal leden voor BECI, meer omzet en nog efficiënter wegen op de sociaaleconomische besluitvorming in het Brusselse Gewest. Bedankt voor uw vertrouwen, Olivier Willocx Administrateur délégué de BECI BECI Activities Report

4 Valérie Hoorne, Management assistant Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder Joëlle Evenepoel, Secretaris-Generaal Pierre Thonon, Bestuurder-Directeur Generaal De Brusselse bevolking is in nauwelijks een decennium met personen gestegen. Het Planbureau voorziet dat we tegen 2040 met 1,3 miljoen zullen zijn. Zo n stijging gaat op het vlak van infrastructuur kolossale noden veroorzaken: woningen, crèches, scholen, ondernemingen, mobiliteitsoplossingen. 2 BECI Activities Report

5 Mission Statement & Lobbying Stimuleren van een evenwichtige economische ontwikkeling In het licht van de grote uitdagingen waarmee Brussel te maken zal krijgen, komt BECI nu tussen in alle overlegprocedures die het Gewest opstart. Samen met haar collega s werkt BECI actief mee om de samenwerking te stimuleren tussen de verschillende gewestelijke en federale overheden. Doel is de ontwikkeling van de metropolitane zone van Brussel. De belangrijkste missie van BECI blijft het verdedigen van de belangen van haar leden. De uitvoering daarvan past tegenwoordig in een alsmaar groter sociaaleconomisch kader. De Brusselse bevolking is in nauwelijks een decennium met personen gestegen. Het Planbureau voorziet dat we tegen 2040 met 1,3 miljoen zullen zijn, legt Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder van BECI, ons uit. Zo n stijging gaat op het vlak van infrastructuur kolossale noden veroorzaken: woningen, crèches, scholen, ondernemingen, mobiliteitsoplossingen. Aangezien het gemiddeld zeven jaar duurt om een bouwvergunning te krijgen, is het meer dan hoog tijd om de juiste beslissingen te nemen. Deze moeten de voorwaarden creëren waarin onze welvaart kan bloeien! Dat is meteen ook de reden waarom BECI op alle niveaus tussenkomt, om zo een evenwichtige ontwikkeling in Brussel en in de metropolitane zone te stimuleren. Nieuwe infrastructuur en mobiliteit BECI neemt actief deel aan de discussies over het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Het Gewest heeft een overlegprocedure opgestart waar iedereen welkom is. Dit overleg moet uitmonden in een tekst de regering gaat gebruiken als leidraad voor haar beleid. Het is dus belangrijk om onze stem te laten horen en zo de belangen van de bedrijven te verdedigen, vervolgt Olivier Willocx. Het gaat om de belangen van onze leden, maar vooral ook om het welzijn van de bewoners van het Gewest. Voor een evenwichtige ontwikkeling van het Gewest is een gezond en dynamisch economisch weefsel noodzakelijk. Ook op het vlak van mobiliteit is BECI heel actief. We mogen niet langer tevreden zijn met een status quo en we mogen de regering ook niet langer toelaten om een mobiliteitsbeleid te voeren dat de wagen wil ontmoedigen zonder een alternatief te bieden. We zijn op dit ogenblik dicht betrokken bij discussies die verder reiken dan het strikte kader van het gewest. Stimuleren van de dialoog Een ernstige reflectie over de toekomst van Brussel kan niet beperkt blijven tot de 19 gemeenten. We benadrukken samen met onze collega s van VOKA, UWE en VBO al verschillende jaren Brussels Metropolitan. Dat omvat niet alleen Brussel maar ook de hele economische zone rond de stad, vervolgt Olivier Willocx. Binnen dit kader proberen wij om de drie gewesten rond de tafel te krijgen om belangrijke dossiers te bespreken: weginfrastructuur, openbaar vervoer, leefmilieu en industriële ontwikkeling. Uiter- BECI verdedigt de belangen van haar leden door: Actief deel te nemen aan de rondetafelconferenties over het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Lobbying voor een coherent mobiliteitsaanbod. De metropolitane zone van Brussel als referentiekader naar voor te schuiven voor discussies over de ontwikkeling van het Gewest. Initiatieven te nemen die de dialoog en de samenwerking tussen de Gewesten moeten stimuleren om zo tot een coherente ontwikkeling van Brussel en de metropolitane zone te komen. BECI Activities Report

6 Mission statement & lobbying De voorbije vijf jaar heeft Brussel meer werkgelegenheid gecreëerd dan Vlaanderen en Wallonië samen. En toch is het ook het Gewest met de hoogste werkloosheidsgraad, zeker bij de jongeren. Het is duidelijk dat de opleidingen die de scholen aanbieden niet goed afgestemd zijn op de profielen die de ondernemingen zoeken. Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder aard houden we daarbij rekening met de politieke gevoeligheden. In sommige dossiers werken ook samen met VOKA, UWE en VBO om met één stem te spreken. Een voorbeeld: de Thalys mag op ons grondgebied drie keer halt houden. De keuze viel op Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Antwerpen. Samen met VOKA proberen we nu om een van de Brusselse haltes af te schaffen en die over te hevelen naar de luchthaven van Zaventem. Als de luchthaven beter bediend wordt, zal niet alleen Vlaanderen maar ook Brussel daar beter van worden. Omgekeerd helpt VOKA ons om de mogelijkheid voor Brusselse werklozen om in Vlaanderen werk te gaan zoeken te promoten. Onderwijs: een nieuwe prioriteit Onderwijs en vorming zijn vanaf nu ook dossiers waarover BECI de volgende jaren haar mening gaat laten horen. De voorbije vijf jaar heeft Brussel meer werkgelegenheid gecreëerd dan Vlaanderen en Wallonië samen, benadrukt Olivier Willocx. En toch is het ook het Gewest met de hoogste werkloosheidsgraad, zeker bij de jongeren. Het is duidelijk dat de opleidingen die de scholen aanbieden niet goed afgestemd zijn op de profielen die de ondernemingen zoeken. Als we willen voorkomen dat bedrijven vertrekken wegens te weinig geschoolde werkkrachten moeten we dringend het onderwijs in het Brussels Gewest opnieuw bedenken. We moeten zeker gebruik maken van het feit dat de twee taalgemeenschappen hier aanwezig zijn om meertaligheid te stimuleren. Het welzijn verzekeren BECI wil in de toekomst haar acties uitbreiden om een evenwichtige sociale en economische ontwikkeling van Brussel en de metropolitane zone te stimuleren en zo de voorwaarden te creëren voor welzijn en welvaart. n In sommige dossiers werken we samen met VOKA, UWE en VBO om met één stem te spreken. Een voorbeeld: de Thalys mag op ons grondgebied drie keer halt houden. De keuze viel op Brussel-Zuid, Brussel-Centraal en Antwerpen. Samen met VOKA proberen we nu om een van de Brusselse haltes af te schaffen en die over te hevelen naar de luchthaven van Zaventem. Als de luchthaven beter bediend wordt, zal niet alleen Vlaanderen maar ook Brussel daar beter van worden. Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder 4 BECI Activities Report

7 Wil je de bestandjes op mijn CD-ROM eens afprinten aub? merak nv het beste alternatief: gewaarborgde leesbaarheid, authenticiteit, confidentialiteit en audit trail.

8 Brussel reikt verder dan de grenzen van de 19 gemeenten. Tussen de stad en haar achterland bestaat een rijke economische uitwisseling en dat komt de hele metropolitane zone ten goede. Als je over de toekomst van Brussel nadenkt op het vlak van economische ontwikkeling, stedenbouw, mobiliteit of leefmilieu heb je dus een breder referentiekader nodig. Frans De Keyser, Adviseur-Generaal Pierre Thonon, Bestuurder-Directeur Generaal

9 Brussels Metropolitan Een stad en drie gewesten en toch dezelfde toekomst Brussels Metropolitan werkt sinds haar oprichting drie jaar geleden succesvol aan haar missie: het samenbrengen van alle partijen die belang hebben bij de ontwikkeling van de economische zone die Brussel samen met haar achterland vormt. Deze dialoog en samenwerking beginnen ondertussen vruchten af te werpen. Het stimuleren van een algemene visie Een eenvoudige vaststelling lag aan de basis van de oprichting van Brussels Metropolitan: Brussel reikt verder dan de grenzen van de 19 gemeenten. Tussen de stad en haar achterland bestaat een rijke economische uitwisseling en dat komt de hele metropolitane zone ten goede. Als je over de toekomst van Brussel nadenkt op het vlak van economische ontwikkeling, stedenbouw, mobiliteit of leefmilieu heb je dus een breder referentiekader nodig. Daarvoor moet je de voorwaarden scheppen die een dialoog en samenwerking tussen de politieke en economische spelers mogelijk maken. Zo kan er een beleid ontworpen worden dat met ieders belangen rekening houdt en de ontwikkeling van de hele metropolitane zone stimuleert. BECI heeft de voorbije jaren samen met haar collega s van VOKA, UWE en het VBO meerdere initiatieven genomen om deze samenwerking te bevorderen. Daarom organiseert BECI met de verantwoordelijken van de drie gewesten regelmatig rondetafelconferenties over bepaalde onderwerpen zoals leefmilieu en mobiliteit. Voor belangrijke dossiers overleggen BECI, VOKA, UWE en VBO om een gezamenlijk standpunt in te nemen en samen te beslissen wat de beste strategie is om vooruitgang te boeken in de belangrijkste dossiers. De voorbije maanden hebben de studiediensten van de drie organisaties een economische staalkaart van de metropolitane zone opgesteld die als vertrekbasis kan dienen om na te denken over de toekomstige ontwikkeling. De resultaten van dit project zullen tegen het einde van 2011 bekendgemaakt worden. Een intensievere samenwerking De initiatieven die onder de mantel van Brussels Metropolitan genomen werden beginnen vruchten af te werpen. De verschillende betrokken spelers zijn tevreden over de werkvergaderingen en hebben duidelijk meer zin in deze samenwerking. BECI wil in de toekomst nog meer zulke initiatieven nemen. Deze zijn immers noodzakelijk voor een evenwichtige ontwikkeling van de metropolitane zone. Brussel en haar omgeving vormen op dit ogenblik de derde rijkste regio in Europa en blijven de motor van de Belgische arbeidsmarkt. Brussels Metropolitan wil deze troeven uitspelen om de juiste voorwaarden te scheppen voor onze toekomstige welvaart en welzijn gedurende de komende decennia. n BECI organiseert met de verantwoordelijken van de drie gewesten regelmatig rondetafelconferenties over bepaalde onderwerpen zoals leefmilieu en mobiliteit. Voor belangrijke dossiers overleggen BECI, VOKA en UWE om een gezamenlijk standpunt in te nemen en samen te beslissen wat de beste strategie is om vooruitgang te boeken in de belangrijkste dossiers. De studiediensten van de drie organisaties hebben een economische staalkaart van de metropolitane zone opgesteld die als vertrekbasis kan dienen om na te denken over de toekomstige ontwikkeling. De resultaten van dit project zullen tegen het einde van 2011 bekendgemaakt worden. BECI Activities Report

10 Brussels metropolitan Yves Leterme wil wereldevenementen naar Brussel en België halen In een toespraak op het Attractiveness Symposium georganiseerd door de vzw Brussels Metropolitan in Bozar gaf Eerste minister Yves Leterme zijn visie op de toekomst van de Belgische hoofdstad. De Eerste minister stelt voor om de opbrengst van het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling in Shanghai te herinvesteren in de internationale uitstraling van ons land en om wereldevenementen naar Brussel en België te halen. Eerste minister Yves Leterme pleit voor een open en constructieve samenwerking tussen alle overheden, van het federale tot het gemeentelijke niveau, om de problemen in de hoofdstad aan te pakken maar vooral de troeven uit te spelen. De meerderheid van de wereldbevolking leeft in steden. Die beconcurreren elkaar om intelligentie, hoofdzetels, investeringen en prestigieuze evenementen aan te trekken. Brussel heeft belangrijke troeven in die strijd: de centrale ligging in Europa, de aanwezigheid van internationale instellingen, de hoge levenskwaliteit, de diversiteit, Daarbij komen nog de Belgische exportgerichte economie en het hoogstaande onderwijs in ons land. Maar er zijn uiteraard ook problemen, zoals in elke grote stad. Eerste minister Yves Leterme tijdens zijn toespraak op het Attractiveness Symposium georganiseerd door Brussels Metropolitan in Bozar (09/12/2010). Yves Leterme: Dergelijke grote evenementen zijn onontbeerlijk voor de internationale uitstraling van een land en een stad. De ondersteuning van initiatieven om dergelijke projecten aan te trekken, lijkt mij de beste manier om de opbrengst van het Belgisch paviljoen te herinvesteren. Vlaams Minister-president Kris Peeters in debat met zijn Waalse evenknie, Rudy Demotte. 8 BECI Activities Report

11 Vermijd dat uw vrije tijd in rook opgaat. Geniet 24u/24 technische bijstand voor uw bedrijf. U steekt al uw energie in uw bedrijf, dus mag de spanning er al eens even af. En uiteraard wilt u uw schaarse vrije tijd dan niet in rook zien opgaan door een elektriciteitspanne. Daarom stelt Electrabel u de dienst Energy 24/24 voor. Bij een storing in uw elektriciteitstoevoer in middenspanning garandeert deze service u 24u/24 telefonische bijstand. En op uw vraag komen onze experts binnen de 4 uur ter plaatse voor de herstelling en het heropstarten van uw installatie. Daarnaast hebt u via uw persoonlijke Customer Area toegang tot online diensten voor het optimale beheer van uw energieverbruik en het eenvoudig raadplegen van uw facturen. Vragen over uw energie of over onze online diensten? Contacteer uw accountmanager of surf naar

12 Tussen de vele taken van BECI nemen advies, begeleiding en opleiding een belangrijke plaats in. BECI wil de ondernemingen concrete, efficiënte tools aanbieden die afgestemd zijn op hun situatie en die bovendien ook gemakkelijk in te voeren zijn. Business support Advies en opleidingen: twee essentiële diensten De dienst advies: concrete ondersteuning voor de leden De dienst advies is een van BECI s steunpilaren. De leden van BECI kunnen daar terecht voor gratis hulp op juridisch, fiscaal, financieel, commercieel of marketing vlak. Onze adviesverleners staan permanent ter beschikking via telefoon, mail of op afspraak, legt Secretaris-Generaal Joëlle Evenepoel uit. Deze raad moet concreet en doelgericht zijn. De adviesverleners moeten dezelfde taal spreken als de leiders van KMO s. Ze zijn opgeleid om goed te luisteren om zo achter de gestelde vraag de noden en zorgen van de ondernemer te doorgronden. En ook om een geschikt antwoord te vinden. Om de kwaliteit van de geleverde diensten te evalueren, heeft BECI een korte vragenlijst opgesteld. Deze wordt opgestuurd vanzodra de klant een antwoord op zijn vraag heeft gekregen. Week van de KMO: een succes De tweede editie van de Week van de KMO in juni 2011 was een waar succes voor de ondernemers. Deze activiteit staat open voor leden en niet-leden van BECI en is voor bedrijven een geschikte gelegenheid om kennis te maken met de dienst advies van BECI. Sinds we de tevredenheid onderzoeken, werden al 836 vragenlijsten terugbezorgd. Dat is een respons van bijna 33%. 95% van de personen die deze lijst invulden, vond dat de consultant hun noden goed begrepen had en 94% had blijkbaar ook een pertinent antwoord gekregen. Vorming: nog beter op uw noden toegespitst! Sinds haar oprichting verstrekte BECI veel opleidingen aan haar leden. We hechten heel veel belang aan de keuze van de onderwerpen en het uitwerken van deze opleidingen. We willen dicht aanleunen bij de dagelijkse praktijk. Iemand die bij ons een opleiding gevolgd heeft, moet met concrete pistes terugkeren die al de volgende dag uitgevoerd kunnen worden, zegt Brigitte van der Mensbrugghe die bij BECI verantwoordelijk is voor de opleidingen. Onze opleiders worden nauwkeurig uitgekozen. Ze moeten niet alleen competent zijn, over goede referenties en ervaring in 10 BECI Activities Report

13 Frédéric Simon, Adviseur Jocelyne Hincq, Administratieve formaliteiten Corine Clément, Ondernemingsloket Stéphanie Van Stichel, Adviseur Cindy Torino, Juridisch Adviseur Fabienne Malaise, Financieel Adviseur Stéphanie Bovy, Adviseur het bedrijfsleven beschikken, ze moeten ook leven voor hun onderwerp. Daardoor hebben ze een persoonlijkere benadering die hun publiek meer aanspreekt. Dichter bij het doelpubliek Om voortdurend efficiëntere opleidingen aan te bieden, zoekt BECI ook nieuwe pistes om de deelnemers nog meer meerwaarde te bieden: ALTER-EGO : Voor dit programma worden binnen discussiegroepen een reeks personen met hetzelfde profiel samengebracht. Het idee bestaat eruit om hen doelgerichte opleidingen aan te bieden die afgestemd zijn op hun individuele noden en die de deelnemers er ondertussen ook toe aanzetten om ervaringen uit te wisselen. Tijdens een eerste serie komen directieassistenten op regelmatige basis samen. Een tweede serie voor facility managers wordt op dit ogenblik voorbereid. RSE - QUADRANT : Dit project heeft als bedoeling om een netwerk uit te bouwen op het vlak van Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarvoor worden over dit onderwerp gedurende verschillende maanden werksessies met bedrijfsleiders georganiseerd. Cijfers die spreken Opleiding INTRA : Dat is een programma met opleidingen à la carte dat BECI binnen het bedrijf van de klant geeft. Het vormingsaanbod is hetzelfde als wat BECI normaal aanbiedt: commercieel recht, sociaal recht, financiën, marketing, verkoop, communicatie, ICT, persoonlijke ontwikkeling, management en HR. Buiten het COm om heeft de dienst advies van BECI consultaties gedaan: Juridisch en fiscaal advies (zonder COm): Advies Starters: Sociaal juridisch advies: Internationaal advies: 315 BECI Activities Report

14 Business support Hulp aan ondernemingen in moeilijkheden en begeleiding van starters Het COm helpt ondernemers in moeilijkheden Het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (Com) werd opgericht op initiatief van BECI en wordt ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun opdracht is het verstrekken van eerstelijnshulp aan ondernemingen met moeilijkheden die in hun voortbestaan bedreigd zijn: stagnerende of achteruit lopende verkoop, verminderde rentabiliteit, kasproblemen, late betalingen, sociale conflicten, commerciële geschillen Deze dienst wordt door het Gewest gesteund en staat open voor alle ondernemingen, ook niet-leden, legt Joëlle Evenepoel uit. We willen de bedrijven helpen om opnieuw de juiste richting uit te gaan. Daarvoor maken onze consultants een diagnose van de problemen, ze identificeren de oorzaken en stellen een actieplan met een individuele opvolging op. Uiteraard gebeurt het in sommige gevallen dat we enkel kunnen vaststellen dat Het COm in cijfers Tijdens het jaar 2010 heeft het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden 1922 gevallen behandeld. Individuele consultaties, onder vier ogen of aan de telefoon, met als bedoeling om aanbevelingen te geven op strategisch of managementvlak of om algemene inlichtingen te geven: 598 Juridische consultaties: met inbegrip van de juridische en sociale pro deo: 836 Financiële consultaties, met inbegrip van de boekhoudkundige pro deo: 252 Marketing diagnose: 29 Tele-advies (psychologische ondersteuning voor ondernemers met moeilijkheden, hun omgeving of hun medewerkers): 207 het project op de klippen gelopen is. Maar vaak slagen we er ook in om ze te helpen en bieden we ze een kans om te ontsnappen aan de moeilijkheden. Begeleiding van starters Ook dit wordt door het gewest gesteund. Het programma voor de begeleiding van starters werd uit een eenvoudige vaststelling geboren: Van alle bedrijven die beroep doen op de diensten van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden is een kwart minder dan drie jaar oud, legt Fabienne Malaise als coördinatrice van het Com uit. Meestal is de oorzaak een gebrekkige voorbereiding. Naast het curatieve aspect van het COm willen we dus ook preventief werken door starters een individuele en proactieve begeleiding aan te bieden. Voor deze begeleiding baseren we ons op de lessen die we trekken uit onze interventies binnen het kader van het COm.» Continue begeleiding Gedurende de eerste drie jaar contacteren we regelmatig de starter om samen met hem een balans op te maken, legt Fabienne Malaise uit. Op deze manier halen we ze even uit de dagelijkse sleur en dat laat hen toe om wat afstand te nemen. Wij kunnen ook hun noden zo beter inschatten en geschikte opleidingen of instrumenten voorstellen. Dankzij deze proactieve benadering is het ook mogelijk om de bedrijven die in moeilijkheden dreigen te verzeilen sneller op te sporen. Van alle bedrijven die beroep doen op de diensten van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden is een kwart minder dan drie jaar oud. Meestal is de oorzaak een gebrekkige voorbereiding. Naast het curatieve aspect van het COm willen we dus ook preventief werken door starters een individuele en proactieve begeleiding aan te bieden. Fabienne Malaise, coördinatrice van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden 12 BECI Activities Report

15 WIE WERKT HET HARDST VOOR UW PENSIOEN? Laurent Vuylsteke Eddy Van Gerrewey Chantal Cabuy Peter Sommen André Renders Patrick Van De Looverbosch AGFA EATON FILTRATION COFINIMMO PROVINCIE ANTWERPEN VAN LEEUWEN BUIZEN BELGIE nv INTRIS KIES NU DE PENSION AMBASSADOR 2011 Deze HR-managers en verantwoordelijken voor het personeel werken heel hard voor andermans pensioen. Maar wie van hen wordt Pension Ambassador 2011? Ontdek de genomineerden samen met hun verhaal en beslis zelf op pensioen2011.be Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (KB BS ), met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, België - BTW BE RPR Brussel - Delta Lloyd Bank : IBAN BE BIC BNAGBEBB.

16 Business support Mediation: beter een compromis dan een conflict Twaalf jaar geleden heeft BECI samen met de Franstalige en Nederlandstalige advocatenordes bmediation opgericht (toen nog onder de naam Brussels Business Mediation Center). Deze organisatie heeft drie doelstellingen: Het promoten van bemiddeling als een alternatief voor het oplossen van commerciële en burgerlijke geschillen tussen ondernemingen. Het verstrekken van opleidingen (met diploma) voor toekomstige bemiddelaars. Het organiseren van bemiddelingspogingen. De mentaliteit veranderen In 2010 heeft bmediation een nieuwe strategie uitgewerkt om een breder publiek te bereiken en vooral ook om geleidelijk aan een mentaliteitsverandering te bewerkstellingen bij de bedrijven, juristen, rechters en advocaten. «In België leven we nog in een juridische cultuur waarbij er in geval van een conflict altijd een schuldige moet bestraft worden, legt Secretaris-Generaal Joëlle Evenepoel uit. Bemiddeling is een radicaal andere benadering: er moet geen schuldige maar wel een voor iedereen bevredigend compromis gezocht worden. Jammer genoeg zijn er nog altijd veel mensen die de reflex hebben om te denken dat iemand niet recht in zijn schoenen staat als hij voorstander van een bemiddelingspoging is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo! Een bemiddeling laat vooral toe om buiten de rechtbank om snel een bevredigende oplossing te vinden voor een burgerlijk of commercieel geschil. Deze oplossing is niet alleen veel sneller maar ook veel minder duur. Wist je dat je in België bijna betaalt als je een gerechtelijke uitspraak wenst over een geschil van ? Een bemiddeling laat toe om een bevredigend compromis te vinden en het kost nauwelijks 7.000, inclusief advocatenkosten! Dat stemt toch tot nadenken. Meer communiceren Zelfs al zijn er al veel economische spelers overtuigd van het nut van bemiddeling, dan nog, vindt Joëlle Evenepoel, wordt er niet voldoende beroep op gedaan. We gaan onze activiteiten dus intensifiëren dankzij de hulp van nieuwe partners. Sinds dit jaar doet het Belgisch Instituut voor Bedrijfsjuristen mee aan bmediation en we hebben ook contacten met andere nieuwe partners. We willen op deze netwerken steunen om bemiddeling actief te promoten en zo een mentaliteitsverandering bewerkstellingen. «In België leven we nog in een juridische cultuur waarbij er in geval van een conflict altijd een schuldige moet bestraft worden. Bemiddeling is een radicaal andere benadering: er moet geen schuldige maar wel een voor iedereen bevredigend compromis gezocht worden. Joëlle Evenepoel, Secretaris-generaal 14 BECI Activities Report

17

18 Het voorbije jaar werd het commerciële beleid van BECI grondig herzien. Bedoeling was om de diensten en partnerships beter te doen aansluiten bij de noden van onze leden. David Van der Auwera, Commercieel Directeur Christine Barthélemy, Membership Sarah Maertens, Business Relations Advisor Adrienn Finta, Membership Cathérine Mertens, Business Relations Advisor Christelle Lees, Business Relations Intelligence Membership & Events Diensten op maat Een nieuwe benadering Het centrale punt van de herziening van het commercieel beleid was het verlangen naar flexibiliteit. In het verleden hadden we de neiging om elk in ons hoekje te werken. Een departement dat besloot om een evenement te organiseren, moest dit dan helemaal op zich nemen, zegt David Van der Auwera, de nieuwe Commercieel Directeur van BECI sinds februari Nu hebben we een transversale structuur en dit biedt twee voordelen. Eerst en vooral zijn we efficiënter aangezien iedereen zich nu op zijn eigen specialiteit kan toeleggen. Daarnaast zijn we vooral ook flexibeler geworden waardoor we maatwerk kunnen afleveren. We kunnen nu doelgerichtere activiteiten organiseren, die op een specifiek publiek gericht zijn en de deelnemers een echte toegevoegde waarde bieden. Beter opgesplitste partnerships De partnerships die BECI aanbiedt zijn nu in vier categorieën opgedeeld: small business: deze formule richt zich op KMO s die een bijdrage willen leveren. hospitality: voor bedrijven die een evenement onderdak willen bieden. activity: voor bedrijven die de organisatie van een evenement willen ondersteunen structural: voor partners die structurele steun gedurende een volledig jaar willen bieden. Evenementen op maat Naast regelmatig terugkerende activiteiten zoals de Garden Party en de Entrepeneurs Night gaat BECI vanaf nu meer de nadruk leggen op maatwerk. Deze evenementen zullen beter aansluiten bij de noden en verlangens van de leden. We hebben gemerkt dat de leden in toenemende mate vragende partij zijn voor uitwisselingen en nieuwe contacten, verduidelijkt David Van der Auwera. We gaan dus meer doelgerichte activiteiten voor kleinere groepen organiseren waarbij meer aandacht naar het relationele aspect zal gaan. Voor CEO s en CFO s gaat BECI met de hulp van haar partners en/of 16 BECI Activities Report

19 We hebben gemerkt dat de leden in toenemende mate vragende partij zijn voor uitwisselingen en nieuwe contacten. We gaan dus meer doelgerichte activiteiten voor kleinere groepen organiseren waarbij meer aandacht naar het relationele aspect zal gaan. David Van der Auwera, Commercieel Directeur op hun vraag - ook meer meetings over specifieke onderwerpen organiseren. Nieuwe producten Daarnaast gaan er de komende maanden ook nieuwe producten het daglicht zien: Member-to-member : de leden van BECI zullen op een daarvoor bestemde ruimte op de website speciale aanbiedingen en kortingen aan de andere leden kunnen voorstellen. Entrepreneur s box : dit is een speciaal op bedrijven gerichte welcome pack. De Entrepreneur s box biedt een aantal voordelen voor de leden van BECI zoals korting- of aankoopbonnen. Private job days : deze worden samen met Actiris speciaal voor een of meerdere leden van BECI ingericht. BECI en Actiris voorzien op voorhand in een screening van de kandidaten waardoor de bedrijven efficiënter nieuwe medewerkers kunnen rekruteren. BECI Activities Report

20 Onze economie op een tweesprong Image Source/Reporters Het jaar zette zich overweldigend in voor de wereldeconomie, maar de voorbije maanden is de economische opleving zoals verwacht enigszins verzwakt. Vooral de risico s die op de opleving wegen zijn toegenomen. De oorzaken zijn duidelijk: op de wereldmarkten blijven de grondstofprijzen verontrusten, want ze leiden tijdelijk tot inflatiespanningen. China, de echte motor van het economische herstel, lijkt ter plaatse te trappelen, en de laatste voorlopende indicatoren wijzen op een zwakkere groei voor de komende kwartalen. In de Verenigde Staten heeft de vastgoedmarkt moeite om opnieuw de weg van de groei in te slaan, wat niet zonder gevolgen is voor de gezinnen. Bovendien zijn de laatste statistieken van de arbeidsmarkt niet erg bemoedigend. In Europa ten slotte is het de schuldencrisis die alle aandacht opeist: de onzekerheid over de toekomst van de eurozone is een groot risico dat heel wat nervositeit veroorzaakt. Het is niet overdreven om te stellen dat de eurozone op een tweesprong staat. Maar er is ook beter nieuws: de ondernemingen zijn opnieuw zowat overal in de wereld beginnen investeren en ze creëren werkgelegenheid. De internationale handel is weer op een correct niveau na de enorme crisis van 2008, wat tot extra activiteit leidt. De grote wereldinstellingen, zoals de OESO en het IMF, onderschrijven nog altijd het scenario van de voortzetting van de opleving. Goede Belgische prestaties in een onrustige omgeving Ondanks een soms moeilijke context heeft de Belgische economie het tot nog toe heel goed gedaan, naar het voorbeeld van Duitsland. Ze keerde zelfs terug naar het bbp van voor de crisis, wat echt een uitstekende prestatie is. De buitenlandse handel heeft het economische herstel aangezwengeld, wat vrij normaal is in de beginfase ervan. Maar de binnenlandse vraag moet geleidelijk de fakkel overnemen. De bedrijfsinvesteringen komen immers weer op gang na twee moeilijke jaren, toen de ondernemingen hun investeringsplannen liever uitstelden. Vandaag benutten zij hun bestaande capaciteit aan een hoog tempo, wat hen er waarschijnlijk toe zal

21 aanzetten om deze uit te breiden. Bovendien zijn investeringen nodig om de productiviteit te verbeteren of zelfs verouderd materiaal te vervangen: dat is de prijs van het concurrentievermogen. Recente enquêtes van de Nationale Bank in de industriële sector bevestigen overigens de vrij sterke groei van de investeringen in deze sector dit jaar. De Belgische gezinnen zouden het daarentegen moeilijker hebben om hun consumptie sterk te verhogen. De lonen zullen dit jaar en in 2012 immers niet veel stijgen. De cruciale vraag is of de werkgelegenheid dit jaar zal toenemen. Dat is immers een doorslaggevende factor voor het inkomen van de gezinnen en dus voor hun consumptie. Werkgelegenheid, een cruciale variabele en een gewestelijke uitdaging De voorbije kwartalen is de werkgelegenheid op een behoorlijk toegenomen in België. Maar hoe zal de situatie de komende maanden evolueren? Gezien de vergrijzing moeten de ondernemingen almaar meer natuurlijke afvloeiingen compenseren. Dit zou een positieve impact moeten hebben op hun aanwervingsactiviteit en dus op de werkloosheid. Maar dan moeten de werkzoekenden nog over de kwalificaties beschikken die beantwoorden aan de verwachtingen van de werkgevers. Dat is een belangrijke uitdaging voor het Brussels Gewest. Hoewel de beslissingscentra van heel wat ondernemingen hier gevestigd zijn en het gewest het hart van de economische activiteit in ons land vormt, blijft de werkloosheid er hoog. Gelukkig begint de werkloosheid te dalen, al lijkt de evolutie minder gunstig dan in de andere gewesten van het land. Zo was het aantal werkzoekenden medio 2011 op jaarbasis met meer dan 8% gedaald in Vlaanderen en met 3% in Wallonië, terwijl de daling in Brussel slechts 2,4% bedroeg. Het probleem van de kwalificaties, «mismatch» genoemd in de economie, is bekend en krijgt veel aandacht van de gewestelijke autoriteiten. Maar er zijn waarschijnlijk extra inspanningen nodig. De natuurlijke afvloeiingen compenseren helpt natuurlijk om de werkloosheid terug te dringen, maar volstaat helaas niet om het totale aantal banen te verhogen, en dat is de enige garantie op een hoger inkomen en dus op meer consumptie. Sinds een jaar zijn de ondernemingen opnieuw mensen aan het aanwerven. Het gebrek aan investeringen tijdens de crisis en de constante zoektocht naar productiviteitswinst maken echter dat ze ook opnieuw moeten investeren. Als gevolg daarvan zal het groeitempo van de werkgelegenheid, al blijft het positief, de komende jaren misschien lager liggen dan de laatste tijd het geval was. Daarbij komt nog dat de Belgische overheid vroeg of laat maatregelen zal moeten nemen om de overheidsfinanciën te saneren. Die maatregelen kunnen het beschikbare inkomen van de gezinnen verder aantasten. Naarmate de binnenlandse vraag het van de buitenlandse handel zal moeten overnemen in een minder gunstig internationaal klimaat, zal de economische groei waarschijnlijk iets teruglopen, maar wel positief blijven. Dat scenario hangt uiteraard af van de risico s die op de internationale economie en op de stabiliteit van het land wegen. De structuur van België bevindt zich beslist ook op een tweesprong. De best mogelijke evolutie van de politieke crisis is uiteraard een institutioneel akkoord waarmee de twee grote uitdagingen van de Belgische economie voor de komende jaren zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt: enerzijds de sanering van de overheidsfinanciën en anderzijds de vergrijzing van de bevolking, die tot extra overheidsuitgaven zal leiden. Een institutioneel akkoord zal tot de overdracht van bevoegdheden naar de gewesten leiden. In bepaalde gevallen zal dit de efficiëntie van het economische beleid ten goede komen (denken we maar aan het tewerkstellingsbeleid). Maar dat wil in geen geval zeggen dat het economisch interessanter is om alle bevoegdheden over te hevelen naar de gewesten. Als de regeringsonderhandelingen mislukken, houdt de aanhoudende crisis een niet te verwaarlozen risico in. Dit zou zich in eerste instantie kunnen vertalen in een verlaging van de rating van België door een of ander ratingagentschap. Tot besluit: de wereldeconomie is zich verder aan het herstellen, weliswaar tijdelijk in een trager tempo, maar vooral in een bijzonder risicovolle omgeving. In die context doet de Belgische economie het eigenlijk niet zo slecht, maar de toekomstige uitdagingen en de politieke instabiliteit vormen aanzienlijke risico s. België en de entiteiten waaruit het land bestaat, lijken in dat opzicht op de eurozone: ze bevinden zich in een cruciale fase van hun bestaan. Philippe Ledent Economist ING Belgium

22 Bedrijfsprofiel MonStarterKit.be, de toolbox voor het oprichten van een onderneming Je eigen bedrijf oprichten, je eigen baas worden Iedereen heeft wel al eens met het idee gespeeld, maar hoe begin je eraan? Met de StarterKit van het BAO heb je de sleutels in handen om je project te laten slagen. Toekomstige ondernemers hebben heel wat vragen en soms is het moeilijk om je weg te vinden en te weten hoe je nu eigenlijk van start gaat. Het BAO ziet alle dagen starters die verweesd naar een wit blad zitten te staren. Daarom heeft het BAO een virtuele StarterKit ontwikkeld. De grootste troef van deze portal? Een toepassing die toelaat om on line en stap per stap een volledig business plan op te stellen. Dankzij deze toepassing is de StarterKit ook een onmisbare tool voor alle oprichters van ondernemingen (of al gevestigde ondernemers) die een financieringsdossier voorbereiden. De StarterKit is een portal en dat houdt natuurlijk ook in dat je er een gestructureerde lijst met nuttige links vindt. Dankzij praktische tools weet je ook waar het dichtstbijzijnde ondernemingsloket zich bevindt, kan je nagaan voor welke overheidssteun je project in aanmerking komt en hoeveel je loonkosten gaan bedragen. In een met een paswoord beveiligde zone heb je een virtuele attachécase waar je alle nuttige inlichtingen kan verzamelen. De StarterKit kan voor iedereen nuttig zijn maar is in de eerste plaats bedoeld voor kandidaat ondernemers. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat je er de onmisbare gids voor oprichters van bedrijven kan raadplegen. Van een idee tot financiering zonder het business plan, een beschrijving van het administratieve parcours en de keuze van de meest geschikte juridische entiteit te vergeten alle aspecten van het oprichten van een nieuwe onderneming komen hier aan bod is het telefoonnummer bij uitstek voor ondernemers en kandidaatondernemers in Brussel. Financiering, publieke steunmaatregelen, oprichtingsformaliteiten, juridisch advies, de adviseurs van 1819 informeren de ondernemer, geven hem raad, en verwijzen ook door naar de bevoegde instellingen en personen die hem verder kunnen begeleiden bij zijn project. Nu is het aan u! Afspraak op een tool van het Brussels Agentschap voor de Onderneming. Een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BECI Activities Report

23

24 BECI Green Economische groei en respect voor het leefmilieu Als vertegenwoordiger van de ondernemingen wil BECI haar leden steunen en aanmoedigen om duurzaam te ondernemen. Daarbij kunnen ze voordeel halen uit alle opgedane ervaringen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de gewestelijke initiatieven op dit vlak. Brussels Waste Network BECI ligt aan de oorsprong van het Brussels Waste Network dat het samen met Leefmilieu Brussel coördineert. Dit ambitieuze project duurde 18 maanden en liep tot het einde van juni. We wilden bedrijven aanmoedigen om originele afvalbeheerprogramma s te ontwikkelen, vooral voor kantoorafval, legt Pierre Thonon, Bestuurder-Directeur Generaal van BECI uit. Maar we willen ook Platform Duurzaam Ondernemen Hetzelfde idee van een leernetwerk lag aan de basis van het nieuwe Platform Duurzaam Ondernemen dat BECI in de loop van 2011 opstartte. Pierre Thonon: Hoe langer hoe meer bedrijven nemen initiatieven op het vlak van duurzame ontwikkeling. Daarom hebben we een platform opgericht om onze leden te informeren en hun activiteiten te coördineren; ze vinden er ook nieuwe denkpistes door initiatieven uit andere steden of landen. Het Platform Duurzaam Ondernemen richt zich op dit ogenblik op vier Alliantie werk-leefmilieu De alliantie werk-leefmilieu werd opgestart door de bouwsector en heeft als bedoeling om performante oplossingen uit te werken op het vlak van energieperformantie. Het principe is eenvoudig, legt Pierre Thonon uit. Door in deze nieuwe bouwtechnieken te investeren kunnen we in de metropolitane zone een activiteit uitbouwen die werkgelegenheid creëert. BECI speelt Hoe langer hoe meer bedrijven nemen initiatieven op het vlak van duurzame ontwikkeling. Daarom hebben we een platform opgericht om onze leden te informeren en hun activiteiten te coördineren; ze vinden er ook nieuwe denkpistes door initiatieven uit andere steden of landen. een echt leernetwerk uitbouwen waarin bedrijven elkaar regelmatig kunnen ontmoeten om ideeën uit te wisselen, studies uit te voeren en good practices te ontwikkelen op het vlak van afvalbeheer. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een afvalcoördinator die onder BECI en Leefmilieu Brussel ressorteert. onderwerpen: Energieprestatie van gebouwen Beheer van verontreinigde gronden Waterbeheer Milieumanagement Bedrijven die meer informatie wensen, een eigen project willen opstarten of andere bedrijven willen ontmoeten die ook gelijkaardige initiatieven nemen, kunnen de coördinatrice van het platform contacteren: Olivia Begasse, per beci.be) of telefoon (02/ ). binnen dit kader ook een informatieve rol voor de in het buitenland gebruikte praktijken en is ook actief voor de coördinatie van de gewestelijke en nationale inspanningen binnen dit domein, met name op het vlak van groene leningen. n 22 BECI Activities Report

25 Ik heb nog geen enkel grijs haar. Da s dankzij VAL-I-PAC. Hans Joosten, milieuverantwoordelijke bij een chemisch bedrijf, 7 jaar lid van VAL-I-PAC. VAL-I-PAC bedankt meer dan bedrijven voor hun vertrouwen. Zo n 12 jaar geleden werd VAL-I-PAC opgericht om bedrijven te helpen met hun wettelijke verplichtingen inzake recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen. Intussen doen meer dan klanten een beroep op onze diensten. Niet toevallig. Want wij nemen heel wat administratie en logistieke opvolging voor onze rekening. En we bieden de zekerheid dat u steeds in orde bent met de (complexe) wet. Samen zorgen we ervoor dat steeds meer bedrijfsmatig verpakkingsafval selectief wordt ingezameld en gerecycleerd. U neemt toch ook uw verantwoordelijkheid als bedrijf op het vlak van milieu? Bel 02/ of neem een kijkje op

26 Als vertegenwoordiger van het Brusselse bedrijfsleven willen we er ons van verzekeren dat de bedrijven gehoord worden en dat er met hen rekening wordt gehouden. Zonder of tegen de bedrijven is het niet mogelijk om de juiste voorwaarden te scheppen waarin welzijn en ontwikkeling samengaan. Pierre Thonon, Bestuurder - Directeur Generaal Frans De Keyser, Adviseur-Generaal Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling Het bedrijfsleven aan het woord De overheden hebben over het GPDO consultaties gehouden om ervoor te zorgen dat er ook met de belangen van het bedrijfsleven rekening gehouden wordt. En uiteraard heeft BECI daar met veel enthousiasme aan meegewerkt. 24 BECI Activities Report

27 Mobiliteit is prioritair Een van de prioriteiten die BECI naar voor schuift is mobiliteit. De recentste ontwikkelingen op dit vlak, met name het parkeerplan, gaan volgens ons niet de juiste richting uit, legt Pierre Thonon uit. We hebben de indruk dat we een regelrechte aanval tegen het wagenbezit zien gebeuren. Het is niet zo dat we de wagens koste wat het kost willen verdedigen. We willen de mobiliteit in Brussel verdedigen. Op dit ogenblik hebben we het gevoel dat het huidige beleid het gebruik van de wagen wil ontmoedigen door de wegen smaller te maken, het aantal parkeerplaatsen te verminderen en het parkeren zelf duurder te maken zonder geloofwaardige alternatieven uit te werken. Ook met de toestand op het terrein wordt er geen rekening gehouden: door het aantal parkeerplaatsen in een wijk te verminderen, versmacht je ook langzaamaan de handelszaken en ondernemingen die daar gevestigd zijn. En het zijn deze laatsten die de gewestelijke en gemeenterekeningen spijzen. Wij vinden het noodzakelijk dat er meer geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer dat al veel te lang aan zijn lot is overgelaten. Er staat heel wat op het spel: het GPDO wil een toekomstschets vormen van hoe Brussel er in 2020 en 2040 zal uitzien. Deze visie is op vijf belangrijke assen gebaseerd: huisvesting, economie, leefmilieu, sociale cohesie en de internationale rol van Brussel. Het GPDO zorgt voor de omkadering en coördinatie van de acties van de verschillende overheden en parastatale organisaties (zoals bv. de vier openbare vervoersmaatschappijen die in de stad actief zijn: MIVB, NMBS, TEC en De Lijn). Voor het eerst overstijgt deze denkoefening op over de (verre) toekomst van Brussel het strikte kader van de 19 gemeenten. Het GPDO houdt inderdaad met de hele metropolitane zone rekening. Dit stemt grosso modo overeen met het grondgebied van de twee Brabantse provincies, zegt Pierre Thonon als Bestuurder-Directeur-Generaal van BECI. Als initiatiefnemers van deze geïntegreerde benadering kunnen wij daar alleen maar tevreden over zijn. Het bedrijfsleven aan het woord De tweede fase van de voorbereiding van het GPDO is op 26 april 2011 van start gegaan en loopt nog tot het einde van het jaar. Daarvoor worden alle betrokken partijen uit het gewest geconsulteerd: vakbonden en werkgeversorganisaties, maar wijkverenigingen of milieuverenigingen. Van in het begin heeft BECI actief meegewerkt aan dit overleg. Het resultaat van deze consultaties zal de richting van het GPDO bepalen. Als vertegenwoordiger van het Brusselse bedrijfsleven willen we er ons van verzekeren dat de bedrijven gehoord worden en dat er met hen rekening wordt gehouden. Zonder of tegen de bedrijven is het niet mogelijk om de juiste voorwaarden te scheppen waarin welzijn en ontwikkeling samengaan. We zijn dus gehecht aan deze procedure en werken er constructief aan mee. n Bent u op zoek naar een kwaliteitswerkplek en staan flexibiliteit en extra dienstverlening daarbij centraal? Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedonderneming, gespecialiseerd in vastgoed bestemd voor verhuring. De onderneming is vooral actief in kantoorgebouwen, zorginstellingen en Corporate uitbatingsgebouwen. Cofinimmo is een onafhankelijke onderneming die zelf instaat voor het beheer van haar gebouwen en van haar klanten huurders portfolio. Cofinimmo, een vastgoedinvesteerder met oog voor zijn klanten. Tel:

28 Omdat ze geen geschoolde en meertalige arbeidskrachten vinden, gaan de ondernemingen besluiten om de hoofdstad te verlaten. Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder Jan De Brabanter, Adjunct Secretaris-Generaal Onderwijs Een absolute prioriteit voor de ontwikkeling van Brussel Onderwijs lijkt op het eerste zicht misschien niet een van de meest voor de hand liggende punten waarvoor de bedrijven interesse hebben. Maar het profiel van de Brusselse gediplomeerden en de noden van de bedrijven zijn slecht op elkaar afgestemd en dat wordt een zorgelijke evolutie. Dat is ook meteen de reden waarom BECI op de barricaden gaat staan. 26 BECI Activities Report

29 Brussel telt tegenwoordig meer dan werkzoekenden. En toch zijn er elk jaar bedrijven die verplicht zijn om het Gewest te verlaten omdat ze geen geschikte werkkrachten vinden, betreurt gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx. We moeten dus concluderen dat we met een ernstig opleidingsprobleem te maken hebben: de jongeren die de scholen afleveren hebben geen geschikt profiel voor de ondernemingen. Ongeschikte opleidingen Het economische weefsel richt zich in Brussel voornamelijk op de tertiaire sector en daarvoor zijn zeer goed geschoolde arbeidskrachten nodig. De stad is niet alleen de tweetalige hoofdstad van het land, ze biedt ook onderdak aan de Europese instellingen. De bedrijven zoeken dus gekwalificeerde en tweetalige (zo niet meertalige) profielen. Jammer genoeg doen zich op beide domeinen problemen voor: Talenonderwijs: ondanks de unieke Brusselse situatie waar de twee taalgemeenschappen en hun onderwijsnetwerken aanwezig zijn, bestaan er in de hoofdstad maar weinig immertiescholen. Geen van beide netwerken maakt van de mogelijkheid gebruik om taalleerkrachten in hun moedertaal te laten onderwijzen. Daardoor zijn er veel Franstaligen die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen en de omvang daarvan neemt voor de scholen moeilijk beheersbare proporties aan. Kwalificaties: de problemen doen zich voornamelijk in de technische en beroepsscholen van het secundair onderwijs voor. De opleidingen stemmen niet overeen met de marktrealiteit. En zelfs als de opleidingen van goede kwaliteit zijn, doet er zich nog een ander probleem voor: in het beroepsonderwijs wordt er geen Nederlands onderwezen waardoor deze geschoolde jongeren moeilijk aan werk geraken. Manieren om te slagen De voorwaarden om te slagen zijn dus goed gekend. Maar jammer genoeg zorgt de institutionele situatie voor complicaties en worden hervormingen die noodzakelijk zijn om het Brussels onderwijs performanter te maken tegengehouden. Aangezien de bedrijven geen werkkrachten vinden, verlaten ze de hoofdstad. Dat is meteen ook de reden waarom BECI besloten heeft om van onderwijs een prioriteit te maken. BECI wil de dialoog tussen de verschillende overheden bevorderen om zo tot de noodzakelijke hervormingen te komen. n Met het juiste HR-advies worden uw ideeën realiteit Uw mensen zijn de kracht achter uw succes. Alleen is het realiseren van een goed én motiverend HR-beleid er niet bepaald makkelijker op geworden. Want moet u nu besparen of investeren? Kan automatisering een uitweg bieden? En hoe houdt u de juiste mensen aan boord én tevreden? Onze payroll, HR- en juridische specialisten flankeren uw bedrijf steeds met de juiste ondersteuning. Altijd met dat éne doel voor ogen: een HR-beleid dat resultaat oplevert. Voor u, uw mensen én uw organisatie. Surf naar en ontdek hoe HR bijdraagt tot het verbeteren van het resultaat van uw organisatie. Realiseer uw ambities Winnaar HR Excellence Award Beste sociaal secretariaat 27

30 Typologie van de bedrijven De staat van de Brusselse economie Hoe sterk staat de Brusselse economie? Hoe goed scoren de bedrijven in Brussel, hoofdstad van Europa en motor van de Belgische economie? U vindt de cijfers en de duiding hier. Een conclusie staat vast: De Brusselaars zijn een ondernemend volk, veel meer nog dan de inwoners van het Vlaamse en het Waalse Gewest. De typologie van de ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toont aan dat de Brusselaars een ondernemend volk zijn, meer nog dan de inwoners van het Vlaamse en het Waalse gewest: Het aantal (zeer) kleine ondernemingen is in minder dan een decennium sterk gestegen. Telde het Hoofdstedelijk Gewest in 2002 nog bedrijven, volgens de jongste cijfers van NACE Belfirst had Brussel in ruim bedrijven (+57,39%). Diezelfde opwaartse trend is ook zichtbaar in de andere Gewesten: Vlaanderen had in bedrijven, in 2008 waren er dat (+38,33%), en Wallonië telde in bedrijven, in was dat aantal gegroeid tot (38,43%). Ook hier dubbele groeicijfers dus, al scoort Brussel nog beter. Met andere woorden, Brussel huisvest een flink deel van de haast 1 miljoen Belgische bedrijven de realiteit toont aan dat Brussel nog altijd een sleutelrol in de Belgische economie speelt. Laten we bovendien niet vergeten dat deze cijfers zich beperken tot de 19 gemeenten van het Brussels Gewest. Maar Brussel als motor van Belgische economie houdt niet op bij de grenzen van het Hoofdstedelijk Gewest: Men snijdt een metropolitane economie niet zomaar af van haar hinterland behalve in de officiële statistieken. De rand rond Brussel zou niet zijn wat ze is indien Brussel geen jobs telde waarvan ruim de helft door pendelaars worden ingenomen! 1. Aantal ondernemingen in Belux per regio Regio Aantal Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Groothertogdom Luxemburg N.b TOTAAL Verdeling per regio (100% = ) Aantal ondernemingen N.b. (1,57%) Groothertogdom Luxemburg (2,35%) Vlaams Gewest (57,38%) Brussels Hoofdstedelijk Gewest (11,97%) Waals Gewest (26,73%) 28 BECI Activities Report

31 De hoofdstad van Europa is een stad van diensten, dat is genoegzaam bekend. Maar in welke mate? De dienstensector vertegenwoordigt meer dan 80% van de Brusselse economie. De primaire sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gekrompen tot 0,39% - maar ook de sectaire sector is nauwelijks aanwezig: energie en water (0,10%), de chemische industrie (0,30%), metaal (0,34%), enkel de bouwsector haalt 14,40%. Binnen de tertiaire sector staan de dienstenverlening in ruime zin het sterkst (26,23%). De banken en andere financiële diensten tekenen nog altijd voor 20,57% van de Brusselse economie de rol van (Europese) hoofdstad is daar niet vreemd aan, al heeft de financiële sector het voorbije decennium ontegensprekelijk aan gewicht ingeboet in Brussel (in 2002 was 36% van de Brusselse bedrijven actief in de financiële wereld). 2. Aantal ondernemingen per bedrijfssector Industry (NACE-BEL 2008) Brussels Hoofdstedelijk Vlaams Gewest Waals Gewest N.d Gewest Primaire sector 479 0,39% ,00% ,61% 68 0,42% Energie en water 123 0,10% 478 0,08% 211 0,08% 18 0,11% Chemische industrie 376 0,30% ,44% ,48% 48 0,30% en delftstoffen Metaalverwerking 423 0,34% ,03% ,03% 64 0,39% Andere industrie ,70% ,80% ,39% 167 1,03% Bouw en civiele ,40% ,39% ,45% ,44% bouwkunde Handel, hotels ,11% ,58% ,81% ,78% & restaurants Transport, communicatie ,55% ,44% ,76% 236 1,45% Verhuur, financiën & ,57% ,09% ,52% 743 4,57% verzekeringen Andere diensten ,23% ,89% ,60% ,79% n.b ,32% ,26% ,29% ,72% TOTAAL ,00% ,00% ,00% ,00% Business to bowling Brussels bowling & business center Die moeten dringend naar Bowling Stones bowlingbanen, het grootste bowlingcomplex van de Benelux! centrale en unieke ligging langs de Brusselse ring parking voor 400 wagens diverse faciliteiten voor meetings en teambuildingactiviteiten restaurant n9ne, bistro, lounge bar en banketzalen 450m2 terras Vraag naar onze BtB-brochure voor meer info! Steenweg op Brussel 397 / 1780 Wemmel / T

32 Typologie van de bedrijven Nog meer boeiende cijfers: welke rechtsvormen genieten de voorkeur van de Brusselse ondernemers? De waaier aan mogelijkheden is groot, maar grosso modo vallen de bedrijven in drie categorieën te verdelen. Enerzijds zijn er in de privésector de NV s (voor de grote ondernemingen). 13,70% van de Brusselse bedrijven zijn NV s, vaak gaat het om de Belgische hoofdzetel van grote bedrijven of van buitenlandse multinationals. Anderzijds valt het verpletterende overwicht van kleine bedrijven en zelfstandigen op in de Brusselse economie: De BVBA s zijn goed voor 35,86%, de zelfstandigen die in eigen naam werken tekenen voor 25,53% - al kiezen die laatsten steeds vaker voor de oprichting van een eenpersoons-bvba: 2,82%. Rechtsvorm 3.Aantal ondernemingen per rechtsvorm Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest N.b. NV ,70% ,04% ,98% 39 0,24% Commanditaire vennootschap op aandelen 253 0,20% ,34% 386 0,14% 0 0,00% BVBA ,86% ,34% ,28% 22 0,14% EBVBA ,82% ,91% ,32% 1 0,01% Commanditaire vennootschap op aandelen ,20% ,14% ,92% 8 0,05% VOF 517 0,42% ,76% ,49% 1 0,01% Coöperatieve vennootschap ,58% ,29% ,11% 12 0,07% esv 283 0,23% 99 0,02% 138 0,05% 0 0,00% Buitenlandse vennootschap ,55% ,31% ,01% ,99% Overheidsinstelling 618 0,50% ,56% ,28% 10 0,06% Verenigingen ,47% ,94% ,31% 46 0,28% Eenmanszaak ,53% ,59% ,03% ,90% Andere ,60% ,56% ,93% 205 1,26% n.b ,34% ,21% 407 0,15% 0 0,00% TOTAAL ,00% ,00% ,00% ,00% Hoe presteren de Brusselse bedrijven? Hier gaat het om erg voorlopige cijfers omdat in liefst 61,15% van de gevallen het groeicijfer (nog) niet is meegedeeld voor ,79% van de bedrijven kende een omzetgroei van meer dan 24%, 9,21% van de bedrijven draaide status quo of kende een groei tot 24%, 9,39% kende een daling van de omzet van -26% tot -2% en 10,46% van de bedrijven zag de omzet negatief groeien tot -26%, in vergelijking met het vorige jaar. 4. Aantal bedrijven per omzetschijf Omzet, groei (%) Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest N.b. Totaal Minder dan -26, ,46% ,78% ,70% 12 0,07% ,28% Van -26,86 tot -2, ,39% ,63% ,23% 13 0,08% ,21% Van -2,77 tot 24, ,21% ,47% ,85% 22 0,14% ,26% Meer dan 24, ,79% ,94% ,65% 11 0,07% ,27% n.b ,15% ,17% ,56% ,64% ,98% Totaal ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 30 BECI Activities Report

33 Bevoorrechte ligging De haven van Brussel, slechts op vijf uur varen van Antwerpen, biedt een uitzonderlijke bereikbaarheid aan de binnenvaart en de maritieme scheepvaart tot ton. De haven ligt midden in het knooppunt van een dicht spoorwegnet en snelwegennet. Een werktuig met hoge prestaties In de voorhaven is er een containerterminal operationeel die de vier in het havendomein aanwezige transportmodi bedient: binnenvaart, maritiem, spoor en weg. Los van de terreinen langs de waterweg, biedt de Haven van Brussel m 2 opslagruimte in het TIR-centrum. Jaarlijks meer dan vrachtwagens minder in de stad Jaarlijks meer dan Ten dienste van Brussel Het Brusselse havendomein beschikt over een afzetmarkt van meer dan 2 miljoen inwoners en is ook economisch heel belangrijk: nagenoeg 360 ondernemingen zorgen voor zowat jobs waarvan bijna rechtsreeks. De jaarlijkse trafi eken over de waterweg vertegenwoodigen bijna 6 miljoen ton goederen. Brussel, havenstad in hart van Europa Design: ton CO 2 bezuinigd Redersplein, 6 B Brussel - Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

34 Typologie van de bedrijven Tenslotte bekijken we het omzetcijfer in absolute grootte in het Hoofdstedelijk Gewest Brusselse bedrijven draaide een omzet van minder dan euro, bedrijven schommelen tussen de en de euro in 2008, nog eens bedrijven had een omzet tussen en euro en Brusselse bedrijven noteerden een omzet van meer dan euro. Ook hier een belangrijke voetnoot, voor bedrijven is het omzetcijfer (nog) niet bekend voor Omzet (keur) Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5. Aantal bedrijven per schijf omzetcijfer Vlaams Gewest Waals Gewest n.b. Totaal Minder dan Van 60 tot Van 192 tot Meer dan N.b Totaal We sluiten af het overzicht van de Brusselse ondernemingen af met onze top 20 van sterkst groeiende bedrijven in het Hoofdstedelijk Gewest. Op 1 prijkt Distrigaz-Distrigas dat het zakencijfer spectaculair zag stijgen van euro tot euro. 6. Top 20 van de Brusselse ondernemingen in groei Naam lid BECI Moederbedrijf Naam Omzet keur Omzet keur Jaar -1 Cash flow keur Cash flow keur Jaar -1 Aantal personeelsleden 1 DISTRIGAZ - DISTRIGAS X ENI SPA AUSY BELGIUM AUSY SOFICOM DEVELOPMENT EIFFAGE HOF TEN BERG PROMOTION N.b. N.b. N.b. 5 CCFFMG N.b. N.b DEXIMMO DEXIA N.b. 7 LE RIDEAU DE BRUXELLES MAISON MEDICALE DES MAROLLES PALAIS DES CONGRES - CONGRESPALEIS ETAT BELGE POLLENSA WETINVEST III AXA N.b. 12 RECY-TRANS ECONERGIE CONCEPT ET SERVICES N.b. N.b. 14 MDM BUSINESS & SERVICES BECI Activities Report

35 15 KAPLAN N.b. 16 BELIBEL N.b. 17 EURO BUSINESS-CENTER N.b. N.b. 18 BPI BELGIUM X BERNARD PAOLI CONSEIL SULTANA N.b. 20 SYBELL N.b. Noot bij de statistieken: voor de tabellen 3 en 4 (aantal onderbedrijven per omzetschijf en per schijf omzetsgroei) 1. is het belangrijk op te merken dat de tabellen zijn opgesteld in juli 2011 en dat de gegevens gebaseerd zijn op de omzetcijfers van de jongste boekhoudkundige jaren (voor het merendeel van de bedrijven gaat het om 2009 of 2010). 2. is het tevens belangrijk op te merken dat BECI & Bureau Van Dijk de ondernemingen voor de verschillende schijven m.b.t. het omzetcijfer indelen op basis van eigen berekeningen. Die berekeningen gebeuren voor de bedrijven waarvan BECI en Bureau Van Dijk beschikken over een zakencijfer. BECI en Bureau Van Dijk baseren zich op de bedrijven met dezelfde NACE code voor de activiteiten (NACE 2 cijfers), met een vergelijkbare balansstructuur. In samenwerking met: EuropEEs CEntrum voor fruit En groenten CEntrE EuropéEn de fruits Et légumes EEn CEntrum in HEt Hart van Europa waar invoerders-uitvoerders un CEntrE au Cœur de l EuropE où importateurs- a CEntrE in the HEart of EuropE where importers-exporters Ein ZEntrum im HErZEn Europas wo Einz- und Ausführer fruit en groenten vanuit exportateurs offrent fruits offer a wide variety of Obst und Gemüse aus der de hele wereld aanbieden. et légumes débarqués du fruits and vegetables ganzen Welt anbieten. monde entier. from all parts of the world. Centre Européen de fruits et légumes s.c.r.l. / Europees Centrum voor fruit en groenten c.v.b.a. Secrétariat-placette centrale / Secretariaat-middenpleintje Quai des Usines, , Werkhuizenkaai Bruxelles-1000-Brussel, Belgique / België Tel (2) Fax + 32 (2)

36 Kan iemand me helpen als ik tijdens mijn nachtdienst een probleem heb met mijn telefoon? Zelfstandige of kmo, mocht u ons nodig hebben, bel gerust onze technische dienst op We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zelfstandige of kmo, uw tijd is kostbaar en daar houden we rekening mee. Onze technici staan altijd tot uw beschikking. Een storing? Technische vragen? U kunt hen 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen op het unieke nummer Ontdek al onze initiatieven om u nog beter te bedienen op Belgacom en Proximus nemen u mee naar een betere service.

37 Brussel-Hoofdstad is het gewest van waaruit talloze diensten worden aangeboden. Om de economie een boost te geven, gaan Brussel Export en Invest in Brussels voortaan samen onder de noemer BRUSSELS invest & export. Grenzen openbreken Deze voor 100% openbare dienst onderneemt jaarlijks een honderdtal economische acties over de hele wereld. Naast prestigieuze prinselijke zendingen zijn er ook kleinere, meer gerichte zendingen, die zich toespitsen op één enkele sector. Uitnodigingen van buitenlandse aankopers, contactdagen, collectieve stands op beurzen... het zijn stuk voor stuk concrete en doeltreffende acties om uw export te stimuleren. Een netwerk dat de hele wereld omspant De kracht van BRUSSELS invest & export schuilt ook in het netwerk van negentig economische en handelsattachés, actief in alle werelddelen. Deze uitgesproken praktijkgerichte mensen sporen elke buitenkans op en maken u volstrekt gratis wegwijs in de buitenlandse markten. Mis vooral hun jaarlijkse contact days in Brussel niet. Een stevig financieel duwtje in de rug voor KMO s Een gebrek aan middelen mag het dynamisme van de bedrijfsleiders niet afremmen. Daarom biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u een hele waaier aan financiële steunmaatregelen om uw exportinitiatieven deels te financieren. Investeren in Brussel Brussels invest & export geeft de export niet alleen een boost, maar heeft ook als taak buitenlandse investeerders aan te trekken naar de Europese hoofdstad. Een Welcome package verzekert hen een begeleiding op maat in een uitgeruste werkruimte, vrij van kosten gedurende drie maanden. Na de vestiging kunnen ze rekenen op een blijvende opvolging. De groei van uw onderneming verloopt zonder twijfel via BRUSSELS invest & export. Meer info: Louizalaan 500 b Brussel - T F M INISTERIE van het BRUSSELS hoof DSTEDELIjk GE w EST

38 Sabine Soetens, Business Development Manager Christine Gods, Advies aan de ondernemingen Jessica Glineur, Export formaliteiten Jean-Philippe Mergen, Directeur Export Enterprise Europe Network Het Enterprise Europe Network werd in 2008 opgericht door de Europese Commissie. Het verenigt Kamers van Koophandel, ontwikkelingsagentschappen en onderzoekscentra uit 49 landen in een gigantisch netwerk. De bedoeling is om KMO s aan de nodige contacten te helpen voor hun ontwikkeling binnen of buiten de EU. 36 BECI Activities Report

39 European Enterprise Network Een internationaal netwerk voor ondernemers Met bijna 600 organisaties in 49 landen is Enterprise Europe Network een ongelooflijk instrument voor ondernemingen die op zoek zijn naar informatie of die willen netwerken. Het Enterprise Europe Network werd in 2008 opgericht door de Europese Commissie. Het verenigt Kamers van Koophandel, ontwikkelingsagentschappen en onderzoekscentra uit 49 landen in een gigantisch netwerk. De bedoeling is om KMO s aan de nodige contacten te helpen voor hun ontwikkeling binnen of buiten de EU. De activiteiten van EEN zijn rond vier pijlers gegroepeerd. Informatie over de wetgeving het niet evident om daar informatie over te vinden. De database van EEN wil deze moeilijkheid uit de weg ruimen. Als lid van de organisatie treedt BECI op als een inlichtingenloket voor bedrijven die op zoek zijn naar precieze informatie over de bepalingen die gelden voor hun activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de gevolgen van de REACHrichtlijn, de regels voor het exporteren van goederen naar Indië, de verplichtingen voor het etiketteren van producten uit Vietnam BECI organiseert ook informatievergaderingen over de evolutie van de wetgeving, met name over de toepassing van Europese richtlijnen. n In heeft BECI op 300 vragen geantwoord en bijna 30 informatievergaderingen georganiseerd. Business Cooperation Database Dit instrument is er om partnerships tussen bedrijven uit de 49 lidstaten van het netwerk te stimuleren. Elke organisatie die lid is van het netwerk voedt de database met profielen van bedrijven die commerciële akkoorden of technologische partnerships willen afsluiten. De organisatie is ook de verbindingspersoon die de geïnteresseerde bedrijven met elkaar in contact brengt. n In heeft BECI een honderdtal bedrijfsprofielen aangemaakt en een tiental van hen konden zo een buitenlandse partner vinden. Brokerage Events De partnerorganisaties van EEN organiseren in hun eigen land regelmatig activiteiten die bedrijven moeten helpen om een eerste contact te leggen. Als een van de partners een Brokerage Event organiseert, worden geïnteresseerde bedrijven uitgenodigd om zich op een online catalogus in te schrijven. Daar kunnen ze dan uitkiezen met welke potentiële partners ze een onderhoud van een half uur wensen. De Brokerage Events worden over het algemeen tegelijkertijd met grote (beroeps-)beurzen georganiseerd. Zo kunnen de ondernemingen hun aanwezigheid zoveel mogelijk rentabiliseren. n De partners van EEN organiseren 50 à 60 Brokerage Events. In heeft BECI 64 bedrijven geholpen om daaraan deel te nemen, en om in totaal 250 business meetings te hebben. Informatie over Europese fondsen Om de economische activiteiten binnen de verschillende regio s van de Europese Unie te stimuleren, bestaan er heel wat Europese fondsen. EEN houdt een database up to date met daarin alle inlichtingen over de programma s van deze verschillende fondsen. Als partner informeert en begeleidt BECI ondernemingen die willen deelnemen aan deze programma s. n BECI Activities Report

40 Boost your export Concrete steun voor exporterende bedrijven Dit programma zag op initiatief van BECI en me de steun van Brussels invest & export het daglicht op het einde van Brusselse bedrijven die hun export willen ontwikkelen, kunnen hier individuele begeleiding krijgen. Export Check up: je strategie onder de loep De Export Check up is de eerste en verplichte fase. Een specialist staat in voor deze gepersonaliseerde audit van de onderneming. Deze check up is een essentiële etappe, horen we van Jean-Philippe Mergen, Manager International Department. Veel bedrijven die internationaal willen gaan, reageren in de eerste plaats op opportuniteiten die zich voordoen en zonder een coherente strategie te ontwikkelen. Deze audit laat toe om de capaciteiten en sterke punten van het bedrijf beter te identificeren en zo te bepalen uit welke elementen hun toekomstige exportstrategie moet bestaan. Een op maat gesneden actieplan De specialist van BECI stelt op basis van de Export Check up een reeks aanbevelingen op. Deze moeten binnen het bedrijf doorgevoerd worden om de strategie voor de internationale ontwikkeling te definiëren en voor te bereiden. BECI voorziet ook een opvolging gedurende het hele implementatieproces van deze aanbevelingen. Een expert ter beschikking van de leden De derde fase van het programma bestaat uit een prospectiemissie door een door BECI erkende consultant. Deze maakt daarna een samenvattend rapport met een synthetische marktanalyse en een verslag over de eerste contacten met potentiële partners. Het bedrijf kan dankzij een debriefingvergadering daarna de opvolging organiseren en de eerste concrete contacten leggen. n Mireille past u perfect! Mireille heeft meer in huis dan u denkt : Arbeidskledij Brillen en helmen Emblemen Foodkledij Full - service voor werkkledij Imagotapijten Kledingkasten Onderhoud werkkledij Reiniging van tapijten en overgordijnen Schoonloopmatten Signalisatiekledij T-shirts en thermisch ondergoed Wasserij Werkhandschoenen Werkkledij Werkschoenen Zepen en andere hygiëne - artikelen 38 Brusselsesteenweg Merchtem T 02/ F 02/ P. Paquaylaan Heusden-Zolder T 011/ F 011/

41 RISICO VAN NIET-BETALING Kredietverzekering: «confectie» of «maatwerk»? De traditionele kredietverzekering: Vaak te strakke «confectie» Voor de meeste ondernemingen die actief zijn in de B2B is het krediet dat ze toestaan aan hun klanten een belangrijk risico; inderdaad is de sluiting van meer dan één onderneming op vijf het gevolg van het in gebreke blijven van één of meerdere van haar klanten. Vandaag wensen de meeste bedrijfsleiders echt hun balans tegen dit gevaar te beschermen. Met de kredietverzekeringsformules zijn ze echter afhankelijk van een aantal beperkingen: standaardtarieven, opgelegde kredietlimieten, inmenging in hun klantenrelaties bij het invorderen van de niet betaalde facturen. Een groeiend aantal bedrijfsleiders is bijgevolg op zoek naar een oplossing die hen beschermt, zonder hun gebruikelijke kredietbeheer aan verplichtingen te onderwerpen. TCRe biedt u een dekking «op maat» Een uniek concept De polis wordt gekenmerkt door 3 parameters: a_ Het verzekerde bedrag: dat is het risico dat aan de verzekeraar overgedragen wordt b_ De vrijstelling: dat is het risico dat behouden wordt door de verzekerde c_ De premie: dat is de vergoeding voor het verzekerde bedrag Head office TRADE CREDIT Re Insurance company sa/nv Av. Roger Vandendriessche,18 BE-1150 Brussels Tel: Fax: En u, de verzekerde, kiest zelf twee van deze parameters die «op maat» van uw klantrekening zijn. TCRe legt de derde vast. B E R G A M O - B R U S S E L S - C O L O G N E - L U X E M B U R G - P A R I S - V A L E N C I A

42 Soumia El Majdoub, Communication Manager Roel Veyt, Media Coordinator Communicatie Onze leden beter informeren en beter leren kennen Begin 2011 werd het communicatiebeleid van BECI herzien en dat zit nu op het goede spoor. Het is de bedoeling om de noden van onze leden beter te detecteren en hen voordeel te laten halen uit onze netwerk. 40 BECI Activities Report

43 Het is onze prioriteit om een echte «entrepreneur community» te creëren: Interactief Rond onze verschillende communicatietools Een bron van meerwaarde voor onze ledens Eerste as: creatie van een multikanalen -benadering De eerste fase van deze benadering die in januari opgestart werd, is toegespitst op de eerste as. Het bestaat eruit dat we een communicatiestrategie ontwikkelen die via meerdere kanalen werkt, verklaart Soumia El Majdoub, communications manager. BECI wil in de toekomst deze vier kanalen gebruiken: de website wordt op dit ogenblik helemaal opnieuw gecreëerd. Tegen het einde van het jaar zal er een «member-tomember»-ruimte beschikbaar zijn. e-vent en e-mag: deze worden elke maand naar abonnees verzonden. De eerste nieuwsbrief bericht over de activiteiten van BECI en de tweede gaat dieper in op voor bedrijven interessante aspecten van de Brusselse actualiteit. de web-tv van BECI: interviews met CEO s van Brusselse ondernemingen, bestuurders van BECI, reportages over de activiteiten die BECI organiseert, voorstelling van bedrijven. Entreprendre/Dynamiek: na de restyling voorzien in december zal het maandblad van BECI een nieuwe look aangemeten krijgen en nog pertinentere artikels bevatten. Tweede as: leden met elkaar in contact brengen Het tweede luik van de communicatie van BECI zal zich helemaal toespitsen op het contact tussen de leden. Tegen het einde van 2011 gaan we onder de naam Member-to-member een nieuw internetplatform creëren, legt Soumia El Majdoub uit. Elk lid van BECI kan zijn/haar bedrijf daar aan de andere leden voorstellen en hen eventueel speciale aanbiedingen of kortingen geven. De KMO s kunnen door dit aangeboden podium aan bekendheid winnen en hun ontwikkeling dus een extra duwtje in de rug geven.» Derde as: het web 2.0 BECI wil het web 2.0 gebruiken en dan vooral de sociale netwerken om zo een interactieve communicatie met haar leden uit te bouwen. We zijn al aanwezig op Viadeo, Linkedin en Facebook», verduidelijkt Soumia El Majdoub. We willen deze aanwezigheid vergroten om zo de dialoog aan te gaan met onze leden. We willen de polsslag van de Brusselse ondernemingen nemen om zo hun noden beter te begrijpen en daarvoor nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen. n Een betere communicatie met de pers Onze activiteiten zijn noodzakelijk om Brussel te helpen ontwikkelen en de bedrijven te laten bloeien. Jammer genoeg zijn deze onvoldoende bekend, zegt Soumia El Majdoub. We gaan onze persrelaties opdrijven om ervoor te zorgen dat onze acties zoveel mogelijk weerklank krijgen bij het publiek en bij onze leden. BECI Activities Report Geneviève Boxus, Communication Assistant 41

44 Rekeningen en balans Beci-KHNB Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan een jaar Stocks Vorderingen op ten hoogste een jaar Geldbeleggingen Liqide middelen Overlopende rekeningen Totaal Passiva Eigen vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden op meer dan een jaar Schulden op ten hoogste een jaar Overlopende rekeningen Totaal Overlopende rekeningen Liquide middelen Geldbeleggingen Vorderingen op ten hoogste een jaar Stocks Vorderingen op meer dan een jaar Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Activa Actif 2011 Overlopende rekeningen 22% Immateriële vaste activa 1% Materiële vaste activa 24% Liquide middelen 3% Financiële vaste activa 2% Stocks 1% Vorderingen op meer dan een jaar 0% Overlopende rekeningen Schulden op ten hoogste een jaar Schulden op meer dan een jaar Voorzieningen en uitgestelde belastingen Eigen vermogen Passiva Overlopende rekeningen 9% Passif 2011 Eigen vermogen 35% Schulden op ten hoogste een jaar 54% Voorzieningen en uitgestelde belastingen 2% 42

45 Evolutie van de resultaten van KHNB Evolutie van de opbrengsten en kosten van de KHNB Opbrengsten 30/06/00 30/06/01 30/06/02 30/06/03 30/06/04 30/06/05 30/06/06 30/06/07 30/06/08 30/06/09 30/06/10 30/06/11 1 Lidgeld , Consulaire documenten & formaliteiten Andere diensten aan ondernemingen Seminaries & opleidingen Publicaties Conventies met overheden Evenementen Andere opbrengsten TOTALE BEDRIJFSOMZET , Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten TOTALE OPBRENGSTEN , KOSTEN 30/06/00 30/06/01 30/06/02 30/06/03 30/06/04 30/06/05 30/06/06 30/06/07 30/06/08 30/06/09 30/06/10 30/06/11 1 Directe kosten Evenementen Algemene kosten Personeelskosten Afschrijvingen Voorzieningen Belastingen en taksen TOTALE BEDRIJFSKOSTEN Financiële kosten Uitzonderlijke kosten TOTALE KOSTEN SALDO *We delen dit cijfer mee onder voorbehoud. Voor het definitieve resultaat is het wachten op de audit en de goedkeuring door de raad van bestuur en de algemene vergadering Evolutie van de opbrengsten Evolutie van de kosten Opbrengsten - Kosten Lidgeld Consulaire documenten formaliteiten Andere diensten aan ondernemingen Seminaries & opleidingen Directe kosten Afschrijvingen Evenementen Voorzieningen Algemene kosten Belastingen en taksen Personeelskosten Opbrengsten Kosten Publicaties Conventies met overheden Evenementen Andere diensten aan ondernemingen 43

46 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11 Resultaten jaarrekening VOB Opbrengsten /08 30/06/ /06/ /06/2011 Lidgeld Conventie Manifestaties Andere opbrengsten TOTALE OPBRENGSTEN Kosten /08 30/06/ /06/ /06/2011 Personeelskosten Algemene kosten Lokalen Afschrijvingen Lidgeld Conventie Manifestaties Provisies 0 Andere opbrengsten Financiële opbrengsten Financiële kosten Belastingen & taksen Andere bedrijfskosten TOTALE KOSTEN EXPLOITATIEOPBRENGST SALDO Oorsprong van de producten Lidgeld 65% 67% 63% 62% 69% 69% 69% 69% 62% 67% 75% 74% Personeelskosten Financiële kosten Conventies 32% 31% 33% 36% 26% 27% 25% 30% 38% 25% 18% 22% Algemene kosten Belastingen & taksen Andere 3% 2% Lokalen 4% % Andere 5% bedrijfskosten 5% 6% 1% 1% 8% 7% 4% Afschrijvingen Provisies 30/06/2011 Evolutie van de opbrengsten Evolutie van de kosten Lidgeld Conventie Manifestaties Andere opbrengsten Financiële opbrengsten Financiële opbrengsten Andere opbrengsten Manifestaties Conventie Lidgeld / / / / Andere bedrijfskosten Belastingen & taksen Financiële kosten Provisies Afschrijvingen Lokalen Algemene kosten Personeelskosten Ander Belast Finan Provis Afsch Lokale Algem Perso Personeelskosten Algemene kosten Lokalen Afschrijvingen Provisies Financiële kosten Belastingen & taksen Andere bedrijfskosten Totale opbrengsten Totale kosten Exploitatieopbrengst Andere bedrijfskosten Belastingen & taksen Totale opbrengsten Financiële kosten Totale kosten Exploitatieopbrengst Provisies Afschrijvingen Lokalen Algemene kosten Personeelskosten

47 Evolutie jaarrekening VOB Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan een jaar Stocks Vorderingen op ten hoogste een jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen Totaal Passiva /08 30/06/09 30/06/10 30/06/11 Eigen vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schulden op meer dan een jaar Schulden op ten hoogste een jaar Overlopende rekeningen Totaal Overlopende rekeningen Liquide middelen Geldbeleggingen Vorderingen op ten hoogste een jaar Stocks Vorderingen op meer dan een jaar Financiële vaste activa Materiële vaste activa Ligne 4 Activa /2011 Activa Overlopende rekeningen 2% Materiële vaste activa 2% Materiële vaste activa 0% Geldbeleggingen 21% Liqide middelen 3% Vorderingen op ten hoogste een jaar 72% Passiva /2011 Passiva Overlopende rekeningen Schulden op ten hoogste een jaar Schulden op meer dan een jaar Voorzieningen en uitgestelde belastingen Eigen vermogen Overlopende rekeningen 24% Eigen vermogen 38% Schulden op ten hoogste een jaar 37% *We delen dit cijfer mee onder voorbehoud. Voor het definitieve resultaat is het wachten op de audit en de goedkeuring door de raad van bestuur en de algemene vergadering 45

48 BECI team Lobby & Vertegenwoordiging Gedelegeerd Bestuurder Olivier Willocx Bestuurder Directeur generaal Pierre Thonon Secretaris generaal Joëlle Evenepoel Adjunct Secretaris generaal Jan De Brabanter Lobby Sociale Zaken Frans De Keyser Conseiller Général Business Relations, Events & Membership Management assistant Valérie Hoorne Commercieel Directeur David Van der Auwera Membership Adrienn Finta Data intelligence Business Relations Intelligence Christelle Lees, Partnerships & Business Development Manager Frederik Leloup Business Relations Advisor Catherine Mertens Event Manager Pascale Capitaine e Membership Christine Barthélemy Business Relations Advisor Sarah Maertens, International Event Assistant Sylvia Welleman Event Assistant Caroline Coutelier Business Development Manager Sabine Soetens Directeur Export Enterprise Europe Network Jean-Philippe Mergen

49 Advies Coördinatie/ COm Fabienne Malaise, Financieel Adviseur Juridische, sociale en fiscale kwesties Adviseur Frédéric Simon Assistant Myriam Michiels Adviseur Stéphanie Van Stichel Centrum voor startende ondernemingen Adviseur Stéphanie Bovy Centrum voor startende ondernemingen Juridisch Adviseur Cindy Torino, Platform voor Duurzame Ontwikkeling Coordinator Olivia Begasse, Administratieve formaliteiten Jocelyne Hincq Ondernemingsloket Corine Clément Media & Communicatie International Opleidingen & seminaries Brigitte van der Mensbrugghe /Formaliteiten Advies aan ondernemingen Christine Godts Communication Manager Soumia El Majdoub CO-ATA & Project manager Samira Aarbaj Communication Assistant Geneviève Boxus, Publicaties Roel Veyt, Entreprendre/ Dynamiek Export formaliteiten Jessica Glineur Export formaliteiten Evelien Jonckheere Publiciteitswerving Véronique Legein, BECI Annual Report

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT DE ECONOMIE VAN WALLONIË : PRESTATIES EN VOORUITZICHTEN Vincent REUTER Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises (UWE) FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT 14 juni 2012 Inhoud presentatie 1. Economische

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

JOUW BEGELEIDINGEN OP MAAT

JOUW BEGELEIDINGEN OP MAAT JOUW BEGELEIDINGEN OP MAAT WWW.UNIZO.BE/BEGELEIDINGEN #sterkondernemen Meer starters, meer blijvers en meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en haar partners willen je daarbij

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter van VOKA, Mijnheer de gedelegeerd bestuurder van VOKA, Dames en heren,

Mijnheer de voorzitter van VOKA, Mijnheer de gedelegeerd bestuurder van VOKA, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID VOKA De Rentree 4 september 2012 Mijnheer de voorzitter van VOKA,

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht PVDA Studiedienst Februari 2015 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel http://pvda.be/pvda/studiedienst Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht Volgens de regering heeft

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07

Visiedocument Neutralis. Visiedocument Neutralis 2013-06- 07 Visiedocument Neutralis 1 Inhoudsopgave: 1. Doel Visiedocument.... 3 2. Ontwikkelingen in de wereldeconomie... 4 3. Ontwikkelingen in de Nederlandse economie. 6 4. Ontwikkelingen binnen de financiële branche

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2017: 112,93 DE RESIDENTIËLE VASTGOEDMARKT 2.0 IS OPGESTART

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2017: 112,93 DE RESIDENTIËLE VASTGOEDMARKT 2.0 IS OPGESTART PERSBERICHT 30 juni 2017 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2017: 112,93 DE RESIDENTIËLE VASTGOEDMARKT 2.0 IS OPGESTART

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Handvest voor de gewestelijke preventie van ondernemingen in moeilijkheden

Handvest voor de gewestelijke preventie van ondernemingen in moeilijkheden Handvest voor de gewestelijke preventie van ondernemingen in moeilijkheden CONSIDERANS Overwegende dat eenmanszaken en KMO s de belangrijkste drijvende kracht achter de economische ontwikkeling van het

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken

Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 751 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 31 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kredietverlening aan zelfstandigen en ondernemingen

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Pensioenstelsels voor lokale besturen Pagina 2 Het Belgisch pensioenstelsel steunt op drie pijlers: Eerste pijler: wettelijk pensioen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen PERSBERICHT Hasselt, 13 april 2016 Tweede investeringsrapport UNIZO Limburg en VKW Limburg: Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen Meeste

Nadere informatie

Zet u in voor het milieu en schrijf uw project in. Met de financiële steun van de Europese Commissie

Zet u in voor het milieu en schrijf uw project in. Met de financiële steun van de Europese Commissie Europese Week van de Afvalvermindering Zet u in voor het milieu en schrijf uw project in Met de financiële steun van de Europese Commissie Wat is de Europese Week van de Afvalvermindering? De Europese

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Verhuren wordt nóg interessanter met. Pack Verhuurder. Absolute gemoedsrust voor uw vastgoed!

Verhuren wordt nóg interessanter met. Pack Verhuurder. Absolute gemoedsrust voor uw vastgoed! Verhuren wordt nóg interessanter met Pack Verhuurder Absolute gemoedsrust voor uw vastgoed! Proficiat! Door uw vastgoed te verhuren, kunt u een mooi rendement realiseren. Maar wat als uw huurder de huur

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Mensen aanwerven Mensen aansturen Mensen laten groeien Een superteam creëren

Mensen aanwerven Mensen aansturen Mensen laten groeien Een superteam creëren Mensen aanwerven Mensen aansturen Mensen laten groeien Een superteam creëren Beste Sollicitant(e), Aan de hand van dit bedrijfsprofiel willen we je graag een duidelijk beeld geven van ons bedrijf, onze

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België 106,4 106,8 102,8 102,6 94,9

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België  106,4 106,8 102,8 102,6 94,9 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 13 April - juni Trimester 2 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie A Vastgoedactiviteit

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Meer weten? Neem contact op met Legal Consulting Tel.: +32 (0)78 15 90 23 E-mail: legalconsulting@sdworx.com www.sdworx.be/geschillenbegeleiding

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie