DE FRAGILITEIT IN AFRIKA OVERWINNEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE FRAGILITEIT IN AFRIKA OVERWINNEN"

Transcriptie

1 DE FRAGILITEIT IN AFRIKA OVERWINNEN EEN NIEUWE EUROPESE AANPAK EUROPEES ONDERZOEK INSCHAKELEN VOOR ONTWIKKELINGSBELEID OVER EUROPEES VERSLAG ONTWIKKELING

2

3 DE FRAGILITEIT IN AFRIKA OVERWINNEN EEN NIEUWE EUROPESE AANPAK EUROPEES ONDERZOEK INSCHAKELEN VOOR ONTWIKKELINGSBELEID OVER EUROPEES VERSLAG ONTWIKKELING

4 , De fragiliteit in Afrika overwinnen, Robert Schuman- Centrum voor geavanceerde studies, Europees Universitair Instituut, San Domenico di Fiesole. Europese Unie, 2009 Overneming met bronvermelding toegestaan. Disclaimer: De meningen die in dit verslag worden weergegeven zijn die van de auteurs, en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de meningen van de Europese Commissie of van de lidstaten. Als er sprake is van ambiguïteiten, dan heeft de Engelse tekst voorrang op alle andere taalversies.

5 OVER Voorwoord VOORWOORD Het maken van beleid vergt een degelijke, diepgaande en actuele kennis van alle situaties. Ontwikkelingsbeleid vormt hierop geen uitzondering. Europa kent een breed scala aan universiteiten en onderzoeksinstellingen die zich met ontwikkelingsvraagstukken bezighouden en op hoog niveau analytisch werk verrichten. Om uiteenlopende redenen is het potentieel daarvan echter nog niet volledig benut, hetgeen onder meer te wijten is aan versnippering, beperkte middelen en een relatief grote afstand tot de beleidsmakers. Het initiatief Europees onderzoek inschakelen voor ontwikkelingsbeleid is bedoeld om deze situatie het hoofd te bieden. Dit gemeenschappelijk initiatief wordt momenteel ondersteund door de Europese Commissie en zes lidstaten (Duitsland, Finland, Luxemburg, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden) en streeft ernaar het Europese perspectief en de Europese visie op enkele van de meest nijpende ontwikkelingsvraagstukken van deze tijd te verbeteren op basis van hoogwaardige kennis, innovatie en het scheppen van een gemeenschappelijk platform tussen de Europese onderzoeksgemeenschap en de beleidsmakers. Dit Europees verslag over ontwikkeling (EVO), dat jaarlijks zal worden gepubliceerd, is de voornaamste uitkomst van dit initiatief. Het is een onafhankelijk, op kennis gebaseerd en toekomstgericht overzicht van ontwikkelingsvraagstukken, waarin de Europese visie wordt weergegeven. Dit verslag zal de Europese Unie helpen haar visie op ontwikkeling te verfijnen, haar beleid te verrijken en het internationale debat effectief te beïnvloeden. Tevens zal het andere verslagen op het gebied van ontwikkeling aanvullen teneinde de diversiteit aan meningen weer te geven, die ten aanzien van allerlei kwesties naast elkaar kunnen bestaan, evenals voor zover dit relevant is de diverse Europese benaderingen, die zowel uit Europese politieke en sociale waarden voortkomen als uit Europa s eigen geschiedenis en ervaringen. Sterker nog, het is onze overtuiging dat niemand het alleenrecht mag hebben op nadenken over een terrein dat zo rijk en complex is als ontwikkelingsbeleid. De eerste editie, die dit jaar onder leiding van het in Florence gevestigde Europees Universitair Instituut (EUI) tot stand is gekomen, behandelt het complexe, multidimensionale vraagstuk van fragiliteit, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan sub-sahara Afrika, waar zich de meeste fragiele landen bevinden. Het is wel omschreven als het moeilijkste ontwikkelingsvraagstuk van onze tijd. Terecht is het omgaan met fragiliteit voor zowel Europa als de gehele internationale gemeenschap dan ook een steeds grotere zorg. Het is een prioriteit van toenemend belang in het Europese ontwikkelingsbeleid en ook een belangrijke uitdaging voor de Europese veiligheidsstrategie. Het overwinnen van fragiliteit is bovenal een onontkoombare morele noodzaak. Eén derde van de armen op de wereld leeft in zogenaamde fragiele staten. De voortgang bij het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG s) blijft in deze landen achter en de prijs die voor zwak bestuur wordt betaald is er zeker wanneer dat tot conflicten en oorlogen leidt in economisch, menselijk en sociaal opzicht gigantisch. Dit is des te belangrijker met het oog op de nauw met elkaar samenhangende schokken op het gebied van voedsel, brandstof en nu ook financiën en economie, die de recente vooruitgang op ontwikkelingsgebied dreigen om te keren. De menselijke gevolgen van deze crises zijn met name in de fragiele landen ten zuiden van de Sahara zorgwekkend, omdat het vermogen om schokken op te vangen er beperkt is. Ook vanuit een veiligheidsoptiek zijn fragiele situaties een bron van bezorgdheid. Met de groeiende onderlinge afhankelijkheid in de wereld is het aanpakken van fragiliteit voor het behoud van de mondiale stabiliteit en welvaart ook in ons eigen belang. De heropleving van de piraterij in de Golf van Aden, die nauw verbonden is met de onrust in Somalië, en de stromen economische, politieke en oorlogsvluchtelingen die heel begrijpelijk en dikwijls aarzelend de fragiliteit in het land van herkomst ontvluchten teneinde in Europa en andere welvarende delen van de wereld een beter en stabieler bestaan op te bouwen, zijn slechts voorbeelden van deze groeiende onderlinge onafhankelijkheid. III OVER EUROPEES VERSLAG ONTWIKKELING

6 Voorwoord Ten slotte vergen deze situaties, die een uiterst diverse groep samenlevingen met sterk uiteenlopende sociaal-economische, culturele en politieke omstandigheden en samenstellingen omspannen, voor wat betreft hulp van buitenaf specifieke, op maat gesneden benaderingen. De klassieke mantra s van het ontwikkelingsbeleid, zoals de maatregelen voor de doeltreffendheid van de steun (Verklaring van Parijs, Accra Agenda voor Actie), de Europese consensus inzake ontwikkeling en de manier waarop bestuurshervormingen worden ondersteund, stuiten op specifieke problemen wanneer deze in een fragiele context worden toegepast. Zoals het uit 2008 daterende EU-onderzoeksdocument Halverwege de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, geleid door professor Bourguignon en in het kader van dit initiatief 1 tot stand gebracht, vermeldt: Om voortgang te kunnen boeken met de millenniumdoelstellingen moet fragiliteit worden aangepakt. Dit vraagt om duurzame betrokkenheid en een nieuw, creatief gebruik van gecombineerde politieke, technische, financiële en soms militaire middelen; samenwerken met regeringen, maar ook met het maatschappelijk middenveld en niet-gouvernementele actoren.. Wat dit betreft zijn partner- en donorlanden momenteel gezamenlijk in een internationale dialoog voor de staatsopbouw en vredesopbouw verwikkeld met het doel zo mogelijk consensus te bereiken inzake de doelstellingen en de beginselen van interventie in deze uiterst moeilijke omstandigheden. Om dit ambitieuze, beleidsvormende onderzoeksinitiatief uit te voeren is een intensief proces van participatie in gang gezet, waarbij een brede groep topwetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld uit zowel Europa als Afrika bijeen is gebracht. Door een gemeenschappelijk analytisch platform te scheppen teneinde een beter begrip van deze moeilijke situaties te krijgen, zal deze eerste editie van het Europees verslag over ontwikkeling Europa helpen haar strategische benadering te verfijnen en in de toekomst een coherenter beleid te voeren. Voor het Europese onderzoeksinitiatief, dat ernaar streeft te verduidelijken hoe ontwikkelingsdoelstellingen en nieuwe mondiale uitdagingen op één lijn kunnen worden gebracht, is dit een aanzienlijke stap in de goede richting. Stefano Manservisi Yves Mény Directeur-generaal van de Europese Commissie voor ontwikkeling en betrekkingen met de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan President van het Europees Universitair Instituut 1 Zie: Millennium Development Goals at Midpoint: Where do we stand and where do we need to go? EUonderzoeksdocument door François Bourguignon et al., 2008, mdg_paper_final_ _en.pdf IV

7 OVER Dankwoord DANKWOORD Dit rapport is opgesteld door een team onder leiding van Giorgia Giovannetti. Tot dit team behoorden ook Franklin Allen, Simone Bertoli, Shailaja Fennell, Wendy Harcourt, Marta Reynal- Querol, Marco Sanfilippo, Elisa Ticci, Pascal Vennesson en Thierry Verdier van het Robert Schuman- Centrum voor Geavanceerde Studies van het Europees Universitair Instituut (EUI). Projectmanager was Ingo Linsenmann. Het team spreekt zijn dankbaarheid uit aan de volgende personen: François Bourguignon voor zijn wetenschappelijke adviezen, Luca Alinovi, Nicolas Gérard, Seth Kaplan, Stephan Klasen, Ramon Marimon, Françoise Moreau, Yaw Nyarko, Dorothée Starck en alle leden van de stuurgroep van het Europese verslag over ontwikkeling voor hun nooit aflatende advies en steun. Ook Stefania Innocenti zijn wij zeer dankbaar voor haar ondersteuning bij het onderzoek. William A. Amponsah, Mina Baliamoune-Lutz, Stefano Bartolini, Victor Davies, Jörn Grävingholt, Sven Grimm, Francesco N. Moro, Donato Romano, Alexander Sarris, Andrew Sherriff en Gianni Vaggi hebben overvloedig bijdragen aan het raadplegingsproces. Lubomira Bencova, Piera Calcinaghi, Monique Cavallari, Angela Conte, Mei Lan Goei, Laetitia Jespers, Alexei Jones, Laura Jurisevic, Christine Lyon, Serena Scarselli, Elisabetta Spagnoli en Valerio Pappalardo hebben aan verschillende stadia van het verslag bijgedragen. Bruce Ross Larson was de voornaamste redacteur en Chris Engert verzorgde de taalkundige revisie van de achtergronddocumentatie. Wij willen hen allemaal hartelijk bedanken. Wij hebben veel te danken aan de auteurs van de achtergronddocumentatie en -notities: Ernest Aryeetey, Niagale Bagayoko-Penone, Michael Barnett, Nicolas Berman, Elva Bova, Deborah Bryceson, Christian Büger, Maurizio Carbone, Paul Collier, Lorenzo Cotula, Nasredin Elamin, Fernanda Faria, Patrick Guillaumont, Sylvaine Guillaumont Jeanneney, Kenneth Harttgen, Damien Helly, Lelio Iapadre, Zohra Kahn, José Maria Larrú, Francesca Luchetti, Alan Matthews, Philippe Martin, Jesse McConnell, Mark McGillivray, Andrew Mold, Wim Naudé, Janvier Nkurunziza, Abena D. Oduro, Alina Rocha- Menocal, Sara Pantuliano, Jean-Philippe Platteau, Béatrice Pouligny, Prabirjit Sarkar, Ajit Singh, Aysen Tanyeri-Abur, Necla Tschirgi, Margherita Velucchi en Tony Venables. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de deelnemers van het initiatief New Faces for African Development, die voor het rapport enthousiast nieuwe, frisse ideeën hebben aangedragen, presentaties hebben gehouden en notities en documentatie hebben geschreven: Eme Akpan, Japhet Biegon, Muslilhah Badmus, Christian B. Kamga Kam, Dorine Kanmi Feunou, Nicholas Kilimani, Albert Makochekanwa Douzounet Mallaye, Ndubuisi Nwokolo Magidu Nyende, Isaac Oluwatayo, Thomas Poirier, Afees Salisu en Sigismond Wilson. Het is ondoenlijk iedereen te bedanken, omdat velen aan het proces dat tot de publicatie van dit rapport heeft geleid hebben bijgedragen door deel te nemen aan de voorbereidende evenementen in Brussel (6 februari), Cambridge (17-18 maart), Florence (16-17 april), Barcelona (7-8 mei), Accra (21-23 mei), Florence (22-23 juni) en Brussel (4 september). De complete deelnemerslijsten van deze evenementen zijn bijgevoegd in Deel 1B, maar ook op deze plek willen wij onze dankbaarheid betuigen voor de bijdrage die zij allemaal hebben geleverd aan het consulterende proces en aan de discussie over een controversieel onderwerp. Veel dank gaat ook uit naar de gastinstanties, te weten het Jesus College te Cambridge, Universitat Pompeu Fabra, CREMed (Center for Research on the Economies of the Mediterranean) te Barcelona en ISSER (Institute of Statistical, Social and Economic Research) te Accra. V OVER EUROPEES VERSLAG ONTWIKKELING

8 Inhoud INHOUD OVERZICHT 1 1. Naar betere Europese reacties op fragiliteit 4 2. Prioriteiten bepalen 7 SECTIE EEN 10 HOOFDSTUK 1 FRAGILITEIT VAN STATEN IN SUB-SAHARA AFRIKA: KOSTEN EN UITDAGINGEN Europees ontwikkelingsbeleid in een veranderende mondiale context Waarnaar verwijst de fragiliteit van staten? De kosten van fragiliteit in staten ten zuiden van de Sahara 18 HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN FRAGIELE STATEN Fragiele staten hebben gemeenschappelijke kenmerken Fragiele landen vertonen veel elementen van heterogeniteit Samengevat 48 HOOFDSTUK 3 DE HISTORISCHE GRONDEN VAN FRAGILITEIT VAN STATEN Specifieke oorzaken en gemeenschappelijke onderliggende factoren Is fragiliteit een koloniale erfenis? Koloniale staten ten zuiden van de Sahara Dekolonisatie Internationale context en continuïteit De padafhankelijkheid van instellingen scheiding en extraversie Conclusies 57 HOOFDSTUK 4 ECONOMISCHE FACTOREN KUNNEN FRAGILITEIT VERGROTEN Economische factoren beïnvloeden staatsfragiliteit, en fragiliteit beïnvloedt de economie 58 2 Handelsopenheid kan fragiliteit vergroten of verkleinen 59 3 Tweezijdige wisselwerking tussen directe buitenlandse investeringen en fragiliteit 60 4 Overvloed aan natuurlijke rijkdommen kan leiden tot slechter bestuur 61 5 Bestuur beïnvloedt de relatie tussen land en fragiliteit 63 6 Hongerige bevolking en fragiele instellingen 70 7 Conclusie 71 VI

9 OVER Inhoud SECTIE TWEE 72 HOOFDSTUK 5 FRAGILITEIT VERSUS VEERKRACHT De veerkracht vergroten Wat brengt een op veerkracht gebaseerde aanpak met zich mee? Fragiliteit van staten ondermijnt sociaal-economische veerkracht 75 HOOFDSTUK 6 FRAGIELE STATEN IN AFRIKA HARD GETROFFEN DOOR WERELDWIJDE FINANCIËLE CRISIS De ontmoedigende problemen van de crisis: stilstand na jaren van voortdurende vooruitgang Voedsel, brandstof, financiën en fragiliteit De vier transmissiekanalen naar fragiele landen Kunnen fragiele staten de crisis aan? 87 HOOFDSTUK 7 STAATSOPBOUW EN SOCIALE COHESIE De staat weer in de schijnwerpers Sociale cohesie en de niet-tastbare dimensies van staatsopbouw De noodzaak van een diepgaand begrip van de lokale context Complementariteit tussen humanitaire hulp en staatsopbouwinterventies in omstandigheden na een conflict 100 SECTIE DRIE 108 HOOFDSTUK 8 EU-BELEID OM DE FRAGILITEIT IN SUB-SAHARA AFRIKA AAN TE PAKKEN De historische betrokkenheid van de EU bij fragiele landen Het potentieel van de EU in fragiele situaties Aanzet tot een beter EU-antwoord op fragiliteit 118 HOOFDSTUK 9 CONCLUSIES PRIORITEITEN EN AANBEVELINGEN EU-beleid kan effect hebben Prioriteiten en aanbevelingen 132 REFERENTIES 140 ANNEX 155 VII OVER EUROPEES VERSLAG ONTWIKKELING

10 Tabellen en grafieken TABELLEN EN GRAFIEKEN Kadertabel 0.1: Sahellanden in een fragiele situatie 1 Tabel kader 0.1: bevolkingspiramide in fragiele landen van sub-sahara Afrika 3 Tabel kader 0.2: Bevolkingspiramide in de Europese Unie 3 Figuur 0.1: Veerkracht van fragiele landen in sub-sahara Afrika 6 Figuur 0.2: Kwetsbaarheid van fragiele landen in sub-sahara Afrika 6 Kaderfiguur 1.1: Incrementele gevolgen van hulp voor de groei 13 Kadertabel 1.1: Hulp aan fragiele staten, Tabel 1.1: Menselijke ontwikkeling in fragiele staten ten zuiden van de Sahara 19 Figuur 1.1: Absolute wijzigingen in de belangrijkste MDG-indicatoren ( ) 21 Figuur 1.2: Relatieve wijzigingen in de belangrijkste MDG-indicatoren ( ) 22 Tabel 1.2: Vluchtelingen en intern ontheemden, Tabel 1.3: Voedselzekerheidsindexen voor fragiele landen 26 Figuur 1.3: Tendensen in bestuursindicatoren, fragiele landen ten zuiden van de Sahara 28 Tabel 2.1: Belasting, overheidsinkomsten en ease of doing business in fragiele landen ten zuiden van de Sahara 32 Figuur 2.1: Externe stromen (eenvoudig gemiddelde ) 33 Kaderfiguur 2.1: Zambiaanse export en koperprijzen ( ) 34 Kaderfiguur 2.2: Koperprijzen en de Zambiaanse kwacha ( ) 35 Kaderfiguur 2.3: Inkomsten uit de mijnen in Zambia ( ) 36 Figuur 2.2: Aandeel landbouw, industrie en dienstverlening van BBP, Tabel 2.2: Lijst van voedselimporterende en -exporterende landen ten zuiden van de Sahara 37 Tabel 2.3: Exportconcentratie in fragiele landen 39 Tabel 2.4: Exportbestemmingen van fragiele landen, percentage, gemiddelde Tabel 2.5: Overheidsuitgaven als percentage van BBP 41 Tabel 2.6: Bevolking 43 Tabel 2.7: Infrastructuur en geografische kenmerken 44 Figuur 2.3: Werkelijke groei BBP van fragiele landen, fragiele landen met veel rijkdommen en fragiele landen zonder veel rijkdommen, Tabel 2.8: Macro-economische kenmerken 46 Tabel 2.9: Classificatie algehele kwetsbaarheid 47 Tabel 4.1: Verzekeren van de armoedebestrijdende gevolgen van nieuwe investeringen in landbouwgrond 67 Kadertabel 4.1: Toekenningen van landbouwgrond voor (toezeggingen voor meer dan 1000 hectare) 69 Figuur 5.1: Interactie tussen fragiliteit van de staat en sociaal-economische veerkracht 77 Figuur 6.1: Gestegen export als onderdeel van het BBP 79 Kaderfiguur 6.1: Zuid-Afrika reageert op de val van Lehman Brothers Kenia en Nigeria niet 80 Figuur 6.2: Minder export voor grootste deel van sub-sahara Afrika 82 Figuur 6.3: Export van grondstoffen en producten uit sub-sahara Afrika na financiële crisis in partnerland 83 Figuur 6.4: Geschatte vermindering van hulpstromen naar Afrika in Kaderfiguur 6.2: Economische samenwerking van China met Afrikaanse fragiele landen, en DAC-hulp, Figuur 6.5: Veel migranten wonen in Afrika 86 Tabel 6.1: Veerkrachtranglijst van laag naar hoog 88 Figuur 6.6: De impact van de crisis op sociaal welzijn 89 Tabel 8.1: Instellingen en agentschappen van de Europese Unie die van belang zijn voor fragiele staten 117 VIII

11 OVER Kaders KADERS Kader 0.1: Welke Sahellanden zijn fragiel? 1 Kader 0.2: Gemeenschappelijke kenmerken van fragiele staten en wezenlijke verschillen 2 Kader 0.3: Hoe de crisis van fragiele staten in sub-sahara Afrika heeft geraakt 5 Kader 1.1: Effectiviteit van steun en steuntoewijzingen aan fragiele staten 13 Kader 1.2: Hoe fragiliteit deel is gaan uitmaken van de ontwikkelingsdialoog 16 Kader 2.1: Opkomst en neergang koper in Zambia 34 Kader 4.1: Gedragscodes en het Natural Resource Charter 62 Kader 4.2: Grootschalige grondaankopen in Afrika - ontrafelen van de grondtransacties 64 Kader 4.3: Internationale investeringen in Sudan: de korenschuur van de Arabische regio 68 Kader 5.1: De definities van veerkracht en kwetsbaarheid 74 Kader 5.2: Economische groei, ontwikkeling en welzijn in fragiele landen 75 Kader 6.1: Afrikaanse financiële markten oversijpelingseffecten van schokken 80 Kader 6.2: Vult China het gat? 85 Kader 6.3: Tegenslagen en sociale bescherming welke rol voor formele en informele financiële instellingen? 90 Kader 7.1: Waarom plaatselijke veerkracht de veiligheid kan verbeteren 94 Kader 7.2: Somalië en Somaliland 97 Kader 7.3: Een Afrikaans bestuursmodel 98 Kader 7.4: Internationale betrokkenheid in fragiele staten: leren van Zuid-Sudan 100 Kader 7.5: Leren van plaatselijke gemeenschappen: programma s om voormalige, vrouwelijke soldaten te ondersteunen 103 Kader 7.6: Transitie na een conflict: een kans voor empowerment van vrouwen? 104 Kader 7.7: Genderbewust budgetteren 105 Kader 8.1: Kwetsbaarheid van staten aanpakken Fragmenten uit de Europese consensus inzake ontwikkeling, Kader 8.2: Bijzondere voorzieningen op het gebied van fragiliteit van de Verklaring van Parijs inzake de doeltreffendheid van steun en de Actieagenda van Accra 112 Kader 8.3: De OESO/DAC-beginselen inzake goed internationaal engagement in fragiele landen en situaties 113 Kader 8.4: Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 114 Kader 8.5: Het Vulnerability Flex -mechanisme 115 Kader 8.6: Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU en voedselzekerheid in fragiele Afrikaanse staten 120 Kader 8.7: Hulp voor Handel 122 Kader 8.8: Economische partnerschapsovereenkomsten 122 Kader 8.9: Veiligheids- en ontwikkelingsproblemen in fragiele situaties: lessen uit EVDB-operaties 126 Kader 9.1: Een voorstel tot inkomstenstabilisatie 133 Kader 9.2: EU-beleid en ontwikkeling van menselijk kapitaal in Afrika 133 Kader 9.3: Een goed niveau van regionale integratie 135 Kader 9.4: Het dilemma van leiderschap en hegemonie in regionaal geleide bestuursopbouw 136 Kader 9.5: Opnieuw beoordelen van hulpbestuur 137 IX OVER EUROPEES VERSLAG ONTWIKKELING

12 Acroniemen ACRONIEMEN ACS-landen AfDB AIDS/HIV BBP BNI CAP CIFP CPIA DAC DBI DFID DG Development EU EVDB GTZ HDI IFPRI IIED ILO MDGs NAVO ODA OESO/DAC SIPRI UNCTAD UNDP UNECA UNIFEM UNMIS UNODC UNRISD WHO WPF WTO WVP ZCCM Landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan African Development Bank (Afrikaanse Ontwikkelingsbank) Acquired Immunodeficiency Syndrome / Human Immunodeficiency Virus Bruto Binnenlands Product Bruto Nationaal Inkomen Common Agricultural Policy (Gemeenschappelijk landbouwbeleid) Carleton University Country Indicators for Foreign Policy Country Policy and Institutional Assessment Development Assistance Committee (Commissie voor Ontwikkelingsbijstand) Directe buitenlandse investering Department for International Development Directoraat-generaal Ontwikkeling Europese Unie Europees veiligheids- en defensiebeleid Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit Human Development Index International Food Policy Research Institute (Internationaal Onderzoeksinstituut voor Voedselbeleid) International Institute for Environment and Development (Internationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling) International Labour Organisation (Internationale Arbeidsorganisatie) Millennium Development Goals (Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling) Noord-Atlantische Verdragsorganisatie Official Development Assistance (Officiële ontwikkelingshulp) Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling/commissie voor ontwikkelingsbijstand Stockholm International Peace Research Institute (Internationaal Instituut voor Vredesonderzoek van Stockholm) United Nations Conference on Trade and Development (Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling) United Nations Development Programme (Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties) United Nations Economic Commission for Africa (Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Afrika) United Nations Development Fund for Women (Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties voor Vrouwen) United Nations Mission in Sudan (VN-missie in Sudan) United Nations Office on Drugs and Crime (Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding) United Nations Research Institute for Social Development (Researchinstituut van de Verenigde Naties voor Sociale Ontwikkeling) World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie) World Population Foundation World Trade Organization (Wereldhandelsorganisatie) Wereldvoedselprogramma Zambia Consolidated Copper Mines X

13 OVER Overzicht OVERZICHT De crisis van lag aan de basis van de sterkste internationale teruggang sinds De economische en financiële crisis liet zich voelen in de budgetten van de Europese en andere ontwikkelde landen, en leidde tot zware schuldenlasten, werkloosheid en sociale problemen. Ze was bijzonder vernietigend voor fragiele landen, waarvan de meeste zich in sub-sahara Afrika bevinden, terwijl aanvankelijk werd gedacht dat deze landen niet geraakt zouden worden door de crisis omwille van hun beperkte financiële verweving met de rest van de wereld. De ernstige sociaal-economische situatie in sub-sahara Afrika noodzaakt een hernieuwd engagement, maar bezorgdheid om binnenlandse sociale problemen bij de lidstaten zou de aandacht en fondsen van Europees ontwikkelingsbeleid kunnen afleiden. De Europese Unie moet echter haar engagement voor sub-sahara Afrika volhouden, en mogelijk versterken, en ondoeltreffend ontwikkelingsbeleid vermijden. Het Europese ontwikkelingsbeleid voor de fragiele landen van sub-sahara Afrika is aan herziening toe. Dat is de doelstelling van het. Het geeft een analyse van de kosten en kenmerken van fragiliteit (sectie 1), het vermogen van fragiele staten om het hoofd te bieden aan negatieve schokken zoals de financiële crisis van (sectie 2), en de huidige Europese inspanningen in fragiele staten samen met het potentieel van Europees ontwikkelingsbeleid om nationale belanghebbenden bij te staan bij het versterken van hun veerkracht (sectie 3). De nadruk ligt hierbij op sub-sahara Afrika omdat vooral deze regio veel achterstand lijkt op te lopen op het gebied van consoliderende maatregelen van overheidswege. Eén feit overstijgt alle theoretische discussie over de juiste definitie en meting van fragiliteit: de groep van fragiele staten bestaat altijd voor het grootste deel uit landen van sub-sahara Afrika (kader 0.1). 1 Kader 0.1: Welke Sahellanden zijn fragiel? Er bestaan verschillende classificaties en rangschikkingen van fragiliteit van staten. Kadertabel 1 laat de werklijst zien die we voor dit verslag gebruiken; het is de lijst van landen uit sub-sahara Afrika die zich in een situatie van fragiliteit bevinden: Kadertabel 0.1: Sahellanden in een fragiele situatie Angola Equatoriaal-Guinea Nigeria Burundi Eritrea Rwanda Kameroen Ethiopië Sao Tomé en Principe Centraal-Afrikaanse Republiek Gambia Sierra Leone Tsjaad Guinee Somalië Comoren Guinee-Bissau Sudan Democratische Republiek Congo Kenia Togo Republiek Congo Liberia Oeganda Ivoorkust Mauritanië Zimbabwe Djibouti Niger De lijst werd opgesteld door de OESO (2009), maar werd niet officieel goedgekeurd door de OESO. Ze is het resultaat van een compilatie van de laagste twee kwinten van de Country Policy and Institutional Assessment 2007 van de Wereldbank, de Brookings Index of State Weakness in the Developing World 2008, en de Country Indicators of Foreign Policy 2007 van de universiteit van Carleton. Het EVO 2009 gebruikt deze lijst als werkinstrument, maar geeft er geen officiële goedkeuring aan, omdat wij van mening zijn dat de definitie op zich dynamisch is (zie hoofdstuk 1). De hoge tol die fragiliteit eist van mens en economie, noodzaakt richtinggevende ontwikkelingsmodellen, -strategieën en -actie voor het ontwikkelen van de veerkracht van maatschappijen, d.w.z. voor het vergroten van het vermogen van een sociaal-economisch stelsel om zich aan te passen aan en om te gaan met schokken en veranderende omstandigheden zonder daarbij de mogelijkheden van de mensen in gevaar te brengen. In een wereld waar wereldwijde schokken steeds ernstiger worden en steeds meer mensen raken, is de veerkracht van een sociaal-economisch stelsel fundamenteel voor de ontwikkeling van een land. Het moet dan ook een centrale doelstelling zijn van nationale ontwikkelingsstrategieën en dus van ontwikkelingshulp. Fragiele staten in sub-sahara Afrika hebben veel gemeen, ze hebben allemaal ernstige structurele problemen en disfunctionele instellingen, maar op veel vlakken zijn ze ook verschillend (kader 0.2). Voor deze landen zijn noodsituaties de regel, geen uitzondering. In hun pogingen om het hoofd te bieden aan schokken, ontbreekt vaak een langetermijnvisie bij hun keuzes, en dringende behoeften vervormen langetermijndoelstellingen. De EU kan hen helpen om op koers te blijven, weg van fragiliteit en gericht op veerkracht 1 Bijvoorbeeld: 29 van de 49 landen die door de OESO fragiel worden genoemd (2009), bevinden zich in sub-sahara Afrika. 1 OVER EUROPEES VERSLAG ONTWIKKELING

14 Overzicht en duurzame groei. Om dit te verwezenlijken heeft de EU nood aan een flexibele langetermijnvisie voor haar inspanningen, en nieuwe vormen van institutionele hulp om de efficiëntie te verhogen. Ze moet zich haalbare beleidsmatige en budgettaire langetermijndoelstellingen opleggen, die niet ingaan tegen het beginsel van nationale soevereiniteit. Deze inspanningen zouden fragiele landen in staat stellen om hun beleid meer op de lange termijn af te stemmen. De overgang van doelstellingen naar specifieke voorschriften en richtlijnen voor actie, vereist een diepgewortelde kennis van het terrein, om rekening te houden met de aanzienlijke verscheidenheid in geschiedenis, cultuur, economische situatie en politiek van de Sahellanden. Gedetailleerde beleidslijnen kunnen enkel opgesteld worden door beleidsdeskundigheid te koppelen aan kennis van de plaatselijke context. 2 COMPARATIEVE VOORDELEN VAN DE EU: DE ONTWIKKELING VAN MENSELIJK EN SOCIAAL KAPITAAL EN ONDERSTEUNING VAN INSTITUTIONELE ONTWIKKELING De ontwikkelingshulp van de EU en de lidstaten heeft veel potentieel. Voor de meeste fragiele staten van sub-sahara Afrika is Europa de belangrijkste donor, handelspartner en bron van buitenlandse investeringen en een belangrijke emigratiebestemming. De EU is bovendien een belangrijk politiek, diplomatiek en economisch blok. Toch mag Europa niet vergeten dat fragiliteit vaak een gevolg is van kolonisatie- en dekolonisatieprocessen, soms versterkt door de onverantwoorde praktijken van buitenlandse bedrijven en de illegale en criminele handel naar en van Europa. De EU moet zich blijven inzetten voor fragiele staten, binnenlands eigenaarschap respecteren, verder gaan dan louter institutionele opbouw, haar comparatieve voordeel ten volle benutten, en haar inspanningen toespitsen op de ontwikkeling van menselijk en sociaal kapitaal en de ondersteuning van institutionele ontwikkeling op plaatselijk en regionaal niveau. In tegenstelling tot de meeste hulpinstellingen, 3 gaat het geheel van potentiële Europese beleidslijnen veel verder dan financiële bijstand, en omvat handel, landbouw, visserij, veiligheid, migratie, klimaatsverandering, het sociale aspect van globalisering, werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, informatiemaatschappij, energie, en bestuur4. Bovendien is de geschiedenis van de Europese Unie er een van institutionele ontwikkeling binnen verschillende gemeenschappen, gekenmerkt door instellingen met een verschillende oorsprong, traditie en geschiedenis. Zo moest de Europese Unie gedurende het uitbreidingsproces het hoofd bieden aan problemen zoals de transitie van een militaire dictatuur naar een democratie (bijvoorbeeld Griekenland, Portugal en Spanje in 1970) en de integratie van landen die pas onlangs zijn overgeschakeld op een marktsysteem. Deze ervaringen leveren heel wat nuttige informatie voor het aanpakken van fragiliteit. Het potentieel voor actie door Europa moet echter niet worden overschat. De wereldorde wordt meer en meer multipolair, met ontluikende politieke en economische machtsblokken die zich bij de oudere actoren hebben gevoegd. De configuratie VS-China- EU werd cruciaal in het internationale bestel. Naast de belangrijkste internationale instellingen, gingen ook andere landen zich engageren in fragiele staten, van de Verenigde Staten tot landen uit Oost-Azië en de Golf. Met name China bouwde infrastructuren, investeerde in land en vergrootte haar soft power in de meeste fragiele landen. Bovendien kunnen de Europese initiatieven tegen de fragiliteit van staten, zoals bijstand aan staats- en vredesopbouw, door partnerlanden gezien worden als inmenging en niet politiek neutraal. Ze kunnen ook, misschien onbedoeld, invloed hebben op processen en dynamiek die intrinsiek interne aangelegenheden zijn. Daarnaast kunnen interne weerstand en obstakels binnen de EU het engagement naar ontwikkelingsbeleid verzwakken. En elementen zoals de vergrijzende bevolking, de enorme schulden opgebouwd tijdens de crisis, en de Europese uitbreiding, kunnen leiden tot een afname van de bereidwilligheid om openbare middelen toe te wijzen aan internationale ontwikkelingssamenwerking. Kader 0.2: gemeenschappelijke kenmerken van fragiele staten en wezenlijke verschillen Fragiele staten zijn niet in staat om binnenlandse middelen te mobiliseren of aanzienlijke fiscale inkomsten te genereren uit belastingheffing. Bij de fragiele staten van sub-sahara Afrika vormen de inkomsten van de regering zonder subsidies zelden meer dan 20 % van het BBP. Inkomsten uit belastingen liggen tussen 6 en 13 % van het BBP, zodat er zeer weinig ruimte is om openbare goederen en diensten te leveren. 2 GTZ (2008) onderzoekt zes landenstudies en benadrukt diversiteit in geografie, ontwikkeling van overheidsinstellingen en oriëntering van ontwikkeling: de do no harm aanpak, aandacht voor context en grondige kennis van het land blijven onontbeerlijk bij ontwikkeling van strategieën (p. 12). 3 Hulpinstellingen en internationale instellingen hebben een veel beperkter operationeel bereik, vaak beperkt tot herstelmaatregelen op korte termijn en, door hun institutionele taakomschrijving, op één specifiek terrein. Raadpleeg het document van Paul Collier (2009a) in Volume 1B voor informatie over dit punt. 4 Zie het Verslag 2009 van de EU over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid, waarin 12 relevante beleidsterreinen worden vastgesteld. 2

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 1.7.2014 COM(2014) 389 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ Handel, groei en intellectuele

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking DOSSIER: DE ZUIDKANT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS Impact op het zuiden: kan ontwikkelingssamenwerking het verschil maken? Een scharniermoment voor duurzame

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Armaments, Disarmament and International Security

Armaments, Disarmament and International Security SIPRI YEARBOOK 2013 Armaments, Disarmament and International Security Samenvatting in het Nederlands Stockholm international peace research institute SIPRI is een internationaal onafhankelijk instituut

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren - paul hoebink good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren Paul Hoebink * 1 introductie Minister Herfkens heeft

Nadere informatie

DE WORSTELING VAN AFRIKA

DE WORSTELING VAN AFRIKA DE WORSTELING VAN AFRIKA VEILIGHEID, STABILITEIT EN ONTWIKKELING No. 17, Januari 2001 1 Leden Adviesraad Internationale Vraagstukken Voorzitter Prof. mr. F.H.J.J. Andriessen (waarnemend voorzitter) Leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 3 15e JAARGANG oktober 2009 Europa en migratie _ Migranten willen zich tijdelijk of permanent in de Europese Unie vestigen. Hoe ver is Europa met een rechtvaardig migratiebeleid? Wat

Nadere informatie

ISSN 1831-2950. Arbeidsverhoudingen. in Europa 2012. Samenvatting. Sociaal Europa

ISSN 1831-2950. Arbeidsverhoudingen. in Europa 2012. Samenvatting. Sociaal Europa ISSN 1831-2950 Arbeidsverhoudingen in Europa 2012 Samenvatting Sociaal Europa Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van de Commissie kan verantwoordelijk worden gesteld voor

Nadere informatie

,!7IJ2I9-edffaf! XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid. Europese Commissie

,!7IJ2I9-edffaf! XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid. Europese Commissie ISSN 1606-2957 8 6 1 KD-AC-02-001-NL-C 2001 XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid Europese Commissie XXXIe Verslag over het mededingingsbeleid 2001 (gepubliceerd in samenhang met het Algemeen Verslag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 maart 2011 (OR. fr) 7592/11 COMAG 31 COMEP 6 WTO 96 ENER 53 AGRI 206 ECOFIN 131 TOUR 4 TRANS 73 EDUC 47 MED 6 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

-Een brochure in het kader van het Platform DSE-

-Een brochure in het kader van het Platform DSE- -Een brochure in het kader van het Platform DSE- Enthousiast over deze Brochure voor Mondiaal Bestuur? Geef 'm door. Dat kan ook digitaal; deze uitgave is e-book beschikbaar via http://www.platformdse.org/"

Nadere informatie

Afrika ter discussie. Het Afrikacongres 2008: Bijdragen en uitkomsten

Afrika ter discussie. Het Afrikacongres 2008: Bijdragen en uitkomsten Afrika ter discussie Het Afrikacongres 2008: Bijdragen en uitkomsten Afrika ter discussie Het Afrikacongres 2008: Bijdragen en uitkomsten 2 Uitgave Ministerie van Buitenlandse Zaken Beleidsafdeling DAF

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren

of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren stichting oikos, utrecht, 2008 VOORWOORD Dit boek gaat over hoe het kan dat er jaarlijks

Nadere informatie

INHOUD. Documentatie. 1998 Index. 34 Inhoud gerangschikt per nummer 35 Inhoud gerangschikt per auteur

INHOUD. Documentatie. 1998 Index. 34 Inhoud gerangschikt per nummer 35 Inhoud gerangschikt per auteur NAVO kroniek INHOUD Nº1 Lente 1999 - Volume 47 Javier Solana 3 De Top van Washington: de NAVO stapt doortastend de 21ste eeuw in Voorblad: NATO Graphics Studio (NAVO foto) Jorge Domínguez 7 Argentinië:

Nadere informatie

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.3.2013 COM(2013) 169 final GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 NL NL GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 1. INLEIDING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: VAN MARRAKECH TOT MOERMANSK. 1.1 Inleiding

HOOFDSTUK 1: VAN MARRAKECH TOT MOERMANSK. 1.1 Inleiding HOOFDSTUK 1: VAN MARRAKECH TOT MOERMANSK Een verkenning van de betrekkingen van een uitgebreide Unie met haar buren 1.1 Inleiding In 2002 zal de Europese Unie in de slotfase belanden van de toetredingsonderhandelingen

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie