PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU"

Transcriptie

1 PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie sociale zaken en milieu 19 september 2003 APP 3590/1-16 AMENDEMENTEN 1-16 Ontwerpverslag (APP 3590) Joaquim Miranda en Gado Boureïma (Niger) over duurzaam beheer en behoud van natuurlijke hulpbronnen in ACS-landen in het kader van 9de EOF-programmering Ontwerpresolutie van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU Amendement 1 Overweging O O. overwegende dat de bevolking van de ACS-landen geconfronteerd wordt met een aantal ernstige problemen en tekortkomingen op het gebied van duurzaam beheer en behoud van de natuurlijke hulpbronnen die een permanente bedreiging vormen voor de kwaliteit van hun leven, te weten: (i) een gebrekkig beheer van bossen, parken en wilde dieren, (ii) bodemerosie en woestijnvorming, (iii) een gebrekkig beheer van water en rioleringen, (iv) een gebrekkig beheer van de visserij, vaak als gevolg van slecht geconcipieerde visserijovereenkomsten met de EU, (v) slecht beheerde mijnbouwwerkzaamheden die bodem en rivieren verontreinigen, (vi) een gebrekkig afvalbeheer, (vii) onvoldoende inspanningen om gebruik te maken van het reusachtige potentieel voor een efficiënt gebruik van biomassa en directe zonneenergie dat in de meeste ACS-landen bestaat, Amendement 2 Overweging P bis (nieuw) P bis. overwegende dat op het gebied van de handelsonderhandelingen het concept van de "Sustainable Impact Assesments" een mogelijk instrument kan zijn om de gevolgen van de liberalisering van de handel voor de duurzame ontwikkeling beter in aanmerking te nemen, AM\ doc APP 3590/1-16

2 Amendement 3 Overweging Q bis (nieuw) Q bis. uiting gevend aan haar bezorgdheid dat de monografieën over milieuhulpbronnen, die een onontbeerlijk onderdeel zijn van het EOF-programmeringsproces, voor vele ACS-landen ontbreken, Amendement 4 Overweging Q ter (nieuw) Q ter. gealarmeerd door de meestal brede kloof tussen de in EU-documenten over ontwikkelingsbeleid geformuleerde doelstellingen, meer bepaald met betrekking tot de behoefte aan een gezond beheer van de natuurlijke hulpbronnen, en de wijze waarop die beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd, Amendement 5 Overweging quater (nieuw) Q quater. beseffende dat een groot deel van de houtkapconcessies in vele ACS-landen in handen van particuliere bedrijven zijn en dat de door de houtkap getroffen plaatselijke gemeenschappen meestal niet in de opbrengst daarvan delen, Amendement 6 Paragraaf 1 1. verzoekt de EG, de VN, de Wereldbank en de overige ontwikkelingsinstellingen, alsmede de regeringen van de EU-lidstaten, EU-kandidaat-landen en ACS-landen en de overige ontwikkelingslanden, om de daad bij het woord te voegen en de beginselen die zijn vastgelegd in de Verklaring van Rio, Agenda 21, de Millennium-verklaring en de conclusies van de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling van Johannesburg, volledig ten uitvoer te leggen; APP 3590/1-16 2/5 AM\ doc

3 Amendement 7 Paragraaf 2 2. verzoekt de EG, de VN, de Wereldbank en de andere ontwikkelingsinstellingen, alsmede de regeringen van de EU-lidstaten, EU-kandidaat-landen en ACS-landen en de overige ontwikkelingslanden, om het uitvoeringsplan van de WTDO van Johannesburg zo snel mogelijk in praktijk om te zetten, en dan met name de bepalingen in de hoofdstukken die zijn gewijd aan Afrika, Azië, het Caribisch gebied en internationale organisaties; Amendement 8 Paragraaf 3 bis (nieuw) 3 bis. verzoekt de Commissie het niveau van begrip en bekwaamheid van haar personeel op het gebied van het beheer van natuurlijke hulpbronnen te verhogen, in het bijzonder in de context van armoedebestrijdingsstrategieën; Amendement 9 Paragraaf 7 bis (nieuw) 7 bis. roept de Commissie op om ervoor te zorgen dat monografieën over de milieuhulpbronnen in elk ACS-land op adequate wijze worden voorbereid als belangrijk onderdeel van het programmeringsproces; Amendement 10 Paragraaf 7 ter (nieuw) 7 ter. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de regeringen van de ACS-landen om van duurzame energie een prioriteit in het programmeringsproces te maken, daarbij bijzondere aandacht te schenken aan de verlening van toegang tot moderne energiediensten voor de armen en bij die inspanningen zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, en om steun te verlenen voor de omschakeling van het extensieve en wijd verspreide gebruik van niet-bewerkte vaste brandstoffen, in het bijzonder biomassa, voor het bereiden van voedsel en voor AM\ doc 3/5 APP 3590/1-16

4 verwarming van woningen op minder verontreinigende energiebronnen, waaronder zonne-energie, met het oog op de verbetering van de menselijke gezondheid door de blootstelling aan verontreinigende stoffen binnenshuis te beperken en met het oog op de bredere milieuvoordelen; Amendement 11 Paragraaf 7 quater (nieuw) 7 quater. roept de Commissie op om bij de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS- EU voortdurend verslag uit te brengen over de door het Europees Waterfonds gemaakte vorderingen en over de stappen die in het kader van het EU-energie-initiatief en de coalitie voor hernieuwbare energiebronnen van Johannesburg worden ondernomen; Amendement 12 Paragraaf 11 bis (nieuw) 11 bis. roept de Commissie en de ACS-landen ertoe op om met de WTO onderhandelingen te openen over een wereldwijd verbod op de invoer van niet-gecertificeerd (wildonvriendelijk) hout wegens de sterke band tussen de commerciële houtkap in Centraal-Afrika en de almaar commerciëler wordende handel in vlees van wild die overbejaging stimuleert en tot ontbossing en de vernietiging en uitroeiing van diersoorten leidt, en meer bepaald een bedreiging vormt voor de apen en primaten in het Congobekken, met inbegrip van Rwanda en de bosgebieden in Kameroen en Equatoriaal Guinee; verzoekt om hulp voor de ontwikkeling van alternatieve, duurzame voedseleconomieën in gebieden die traditioneel afhankelijk zijn van vlees van wild, met inbegrip, waar dat kan, van de bejaging van duurzame bestanden zoals rietratten en antilopen, en om steun voor de toepassing van de wet, educatie en ecotoerisme als middel om bedreigde soorten te beschermen; Amendement 13 Paragraaf 12 bis (nieuw) 12 bis. is ingenomen met de inspanningen op het gebied van de handel om met het instrument van de "Sustainable Impact Assessments" de mogelijke gevolgen van een liberalisering van de handel voor de duurzame ontwikkeling vooraf te APP 3590/1-16 4/5 AM\ doc

5 onderzoeken; roept de Commissie op om aan dat thema aandacht te blijven schenken en spoort de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU ertoe aan de ontwikkelingen op dat terrein te blijven volgen; Amendement 14 Paragraaf 14 bis (nieuw) 14 bis. roept de Commissie en de regeringen van de ACS-landen op om ervoor te zorgen dat een deel van de inkomsten (opbrengst) uit bosbouwprojecten in ACS-landen worden besteed om de door die projecten getroffen plaatselijke bevolking te ondersteunen; Amendement 15 Paragraaf 15 bis (nieuw) 15 bis. roept de Commissie op om een substantieel deel van de reserves op de ontwikkelingsbegroting ("RAL" of "Reste-à-liquider") te bestemmen voor de versterking van de vermogensopbouw in ACS-landen op het gebied van duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen; Amendement 16 Paragraaf stelt voor dat de afgevaardigden van de PPV/ACS-EU zich in eerste instantie op zeven terreinen richten bij het uitvoeren van een doeltreffende parlementaire controle op basis van de tenuitvoerlegging van, enerzijds, de nationale indicatieve programma s, anderzijds de regionale indicatieve programma s, te weten: (i) een gebrekkig beheer van bossen, parken en wilde dieren, (ii) bodemerosie en woestijnvorming, (iii) een gebrekkig beheer van water en rioleringen, (iv) een gebrekkig beheer van de visserij, vaak als gevolg van slecht geconcipieerde visserijovereenkomsten met de EU, (v) slecht beheerde mijnbouwwerkzaamheden die bodem en rivieren verontreinigen, (vi) een gebrekkig afvalbeheer, (vii) onvoldoende inspanningen om gebruik te maken van het reusachtige potentieel voor een efficiënt gebruik van biomassa en directe zonne-energie dat in de meeste ACS-landen bestaat, AM\ doc 5/5 APP 3590/1-16

EUROPEES PARLEMENT. Commissie ontwikkelingssamenwerking. van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur voor advies: John Alexander Corrie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie ontwikkelingssamenwerking. van de Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur voor advies: John Alexander Corrie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie ontwikkelingssamenwerking VOORLOPIGE VERSIE 032078(INI) 3 september 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking aan de Commissie verzoekschriften

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 5.3.2009 AP/100.506/AM1-24 AMENDEMENTEN 1-24 Ontwerpverslag (AP/100.460) Co-rapporteurs: Ruth Magau (Zuid-Afrika) en Filip Kaczmarek

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2075(DEC) Ontwerpadvies Linda McAvan (PE v01-00)

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2075(DEC) Ontwerpadvies Linda McAvan (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie ontwikkelingssamenwerking 16.12.2014 2014/2075(DEC) AMENDEMENTEN 1-7 Linda McAvan (PE541.411v01-00) inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene

Nadere informatie

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen.

Tijdens de zitting van 18 mei 2009 heeft de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de conclusies in bijlage dezes aangenomen. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 mei 2009 (26.05) (OR. en) 9909/09 DEVGE 147 E ER 187 E V 371 COAFR 172 OTA van: het secretariaat-generaal d.d.: 18 mei 2009 nr. vorig doc.: 9100/09 Betreft: Conclusies

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur en onderwijs. 20.6.2005 PE 360.043v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie cultuur en onderwijs 2009 20.6.2005 PE 360.043v01-00 AMENDEMENTEN 1-23 Ontwerpverslag Doris Pack Nieuwe uitdagingen voor het circus als onderdeel van de Europese

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie politieke zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie politieke zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie politieke zaken 2009 19.5.2006 APP 3850/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpverslag (APP 3850) Ateem Garang Deng (Soedan) en Johan Van Hecke over De rol van regionale integratie

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ONTWERPRESOLUTIE

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ONTWERPRESOLUTIE Europees Parlement 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 21.10.2016 2016/2903(RSP) ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016

Nadere informatie

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN Publicatieblad van de Europese Unie L 148 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 61e jaargang 13 juni 2018 Inhoud II Niet-wetgevingshandelingen VERORDENINGEN Verordening (EU) 2018/863 van de Commissie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 644 final 2017/0286 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-1043/8. Amendement. Giovanni La Via, Peter Liese namens de PPE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-1043/8. Amendement. Giovanni La Via, Peter Liese namens de PPE-Fractie 4.10.2016 B8-1043/8 8, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Visum 14 bis (nieuw) gezien de encycliek "Laudato si'", 4.10.2016 B8-1043/9 9, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Paragraaf

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00)

AMENDEMENTEN 1-10. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2103(INI) 6.11.2013. Ontwerpadvies Corina Creţu (PE519.580v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 6.11.2013 2013/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) Seksuele uitbuiting en prostitutie en de gevolgen daarvan voor

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL. PE v Ontwerpresolutie Vital Moreira (PE v01-00)

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL. PE v Ontwerpresolutie Vital Moreira (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 25.9.2013 PE519.607v01-00 AMENDEMENTEN 1-14 Vital Moreira (PE516.915v01-00) De invoer van goederen in de Europese Unie die zijn vervaardigd

Nadere informatie

Hendrik Segers Nationaal Knooppunt Biodiversiteit Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Hendrik Segers Nationaal Knooppunt Biodiversiteit Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Hendrik Segers Nationaal Knooppunt Biodiversiteit Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Verband met andere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Internationale context: 7 biodiversiteit-gerelateerde

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel 14.2.2008 APP100.205/AM1-37 AMENDEMENTEN 1-37 Ontwerpverslag (APP100.205/A) Alain Hutchinson en Mohamed

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-0455/31. Amendement

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-0455/31. Amendement 8.6.2015 B8-0455/31 31 Bodil Ceballos namens de Verts/ALE-Fractie Paragraaf 3 bis (nieuw) 3 bis. is verheugd over de verkiezing van het meest inclusieve en representatieve parlement in de moderne geschiedenis

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. Voorstel voor een verordening (COM(2003) 237 C5-0237/2003 2003/0090(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. Voorstel voor een verordening (COM(2003) 237 C5-0237/2003 2003/0090(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie visserij 2004 17 september 2003 PE 325.189/11-20 AMENDEMENTEN 11-20 Ontwerpverslag (PE 325.189) Catherine Stihler over het voorstel voor een verordening van de Raad tot

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-11. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2193(INI) 11.4.2012. Ontwerpadvies Jiří Maštálka (PE478.552v01-00)

AMENDEMENTEN 1-11. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2193(INI) 11.4.2012. Ontwerpadvies Jiří Maštálka (PE478.552v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2011/2193(INI) 11.4.2012 AMENDEMENTEN 1-11 Jiří Maštálka (PE478.552v01-00) over vrijwillige, onbetaalde donaties van weefsels en cellen (2011/2193(INI))

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430.

AMENDEMENTEN 1-7. NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/2166(INI) 11.12.2009. Ontwerpadvies Constanze Angela Krehl. PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 11.12.2009 2009/2166(INI) AMENDEMENTEN 1-7 Constanze Angela Krehl (PE430.816v01-00) inzake de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2103(INI) Ontwerpadvies Lena Kolarska-Bobińska (PE496. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie regionale ontwikkeling 17.10.2012 2012/2103(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Lena Kolarska-Bobińska (PE496.464v01-00) inzake het Stappenplan Energie 2050 - een toekomst met

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-6. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2002(BUD) 3.5.2010. Ontwerpadvies Thijs Berman (PE441.036v01-00)

AMENDEMENTEN 1-6. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2002(BUD) 3.5.2010. Ontwerpadvies Thijs Berman (PE441.036v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 2010/2002(BUD) 3.5.2010 AMENDEMENTEN 1-6 (PE441.036v01-00) inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2011 (2010/2002(BUD))

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 1.3.2005 PE 355.432v01-00 AMENDEMENTEN 1-16 Ontwerpverslag (PE 353.286v01-00) Małgorzata Handzlik De interne markt

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-21. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2132(INI) 28.11.2012. Ontwerpadvies Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500.

AMENDEMENTEN 1-21. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2132(INI) 28.11.2012. Ontwerpadvies Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 28.11.2012 2012/2132(INI) AMENDEMENTEN 1-21 Vicente Miguel Garcés Ramón (PE500.516v01-00) Toepassing van Richtlijn 2010/13/EU,

Nadere informatie

Verklaring van Zweden

Verklaring van Zweden Raad van de Europese Unie Brussel, 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 NOTA I/A-PUNT van: aan:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE PARLEMENTAIRE VERGADERING. Commissie sociale zaken, menselijke uitwisseling, milieu, onderwijs en cultuur

EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE PARLEMENTAIRE VERGADERING. Commissie sociale zaken, menselijke uitwisseling, milieu, onderwijs en cultuur Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

Commissie ontwikkelingssamenwerking ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016

Commissie ontwikkelingssamenwerking ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016 Europees Parlement 2014-2019 Commissie ontwikkelingssamenwerking 2016/2885(RSP) 27.9.2016 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2016 ingediend overeenkomstig

Nadere informatie

9895/19 mak/van/hh 1 ECOMP.2B

9895/19 mak/van/hh 1 ECOMP.2B Raad van de Europese Unie RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 9101/19 + COR 1 Nr. Comdoc.: COM(2019) 21 final - doc. 5927/19 + ADD 1 Betreft:

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL. Amendement. Benedek Jávor namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL. Amendement. Benedek Jávor namens de Verts/ALE-Fractie 18.10.2018 A8-0288/187 187 Overweging 2 (2) Bij Richtlijn 98/83/EG is het rechtskader vastgesteld voor de bescherming van de volksgezondheid tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 22 november 2001 PE 305.739/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 ONTWERPVERSLAG - Piia-Noora Kauppi (PE 305.739) over de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

10997/19 DAU/cg 1 RELEX.1.B

10997/19 DAU/cg 1 RELEX.1.B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2019 (OR. en) 10997/19 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juli 2019 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 9233/19 Betreft:

Nadere informatie

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad de ontwerp-conclusies in de bijlage aan te nemen

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad de ontwerp-conclusies in de bijlage aan te nemen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juli 2001 (12.07) (OR. fr,en) 10731/1/01 REV 1 LIMITE JAI 74 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) Betreft: - Veiligheid van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.5.2019 COM(2019) 242 final 2019/0116 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in de Raad van Ministers in te nemen standpunt met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-1042/3. Amendement

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-1042/3. Amendement 3.10.2016 B8-1042/3 3 Overweging C bis (nieuw) C bis. overwegende dat vrijhandelsovereenkomsten de soevereiniteit van landen ondermijnen, waaronder voedselsoevereiniteit, en lokale landbouwers uitsluiten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 31 juli 2001 PE 307.539/1-43 AMENDEMENTEN 1-43 ONTWERPVERSLAG - Werner Langen (PE 307.539) DIENSTEN VAN ALGEMEEN

Nadere informatie

8361/17 asd/jel/sl 1 DG B 2B

8361/17 asd/jel/sl 1 DG B 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) 8361/17 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 25 april 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 7783/17 + ADD

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00)

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2012/2044(INI) 2.5.2012 AMENDEMENTEN 1-16 Evelyn Regner (PE486.197v01-00) De 20 belangrijkste bekommernissen van EU-burgers en ondernemingen inzake

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel 24.4.2007 AMENDEMENTEN 1-39 Ontwerpverslag (APP/100.011v01-00) Carl Schlyter en Kilontji Mporogomyi (Tanzania)

Nadere informatie

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2015/0028(COD)

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2015/0028(COD) EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie interne markt en consumentenbescherming 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.10.2008 SEC(2008) 2616 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend Document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

C 293 E/84 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Strategie inzake duurzame ontwikkeling met het oog op de top van Barcelona

C 293 E/84 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Strategie inzake duurzame ontwikkeling met het oog op de top van Barcelona C 293 E/84 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen P5_TA(2002)0081 Strategie inzake duurzame ontwikkeling met het oog op de top van Barcelona Resolutie van het Europees Parlement over de strategie

Nadere informatie

10368/1/19 REV 1 DAU/cg 1 LIFE.2.B

10368/1/19 REV 1 DAU/cg 1 LIFE.2.B Brussel, 18 juni 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 18 juni 2019 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 9571/19 Betreft:

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU. Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU. Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel 14 februari 2006 ONTWERPVERSLAG over het energieprobleem in de ACS-landen Corapporteurs: Nita Deerpalsing

Nadere informatie

Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 12.9.2011 B7-0493/2011 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de partnerstaten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24

EUROPEES PARLEMENT. Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken. 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken 20 juni 2003 PE 329.885/6-24 AMENDEMENTEN 6-24 Ontwerpadvies (PE 329.885) Carmen Cerdeira Morterero

Nadere informatie

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3

Art. 1, 26 Art. VII.67, 1 et 2 Art. 2, lid 1 Art. VII.2, 2 Art. 2, lid 2 Art. VII. 2, 3 Art. 3, 1, 1 à 3 Art. VII. 3, 2, 1 à 3 Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Wetboek van economisch recht Art. 1, 1 Art. I.1, 2 Art. 1, 2 Art. I.9, 34 Art. 1, 3 Art. I.9, 35 Art. 1, 4 Art.

Nadere informatie

13157/16 cle/van/dp 1 DGG 1A

13157/16 cle/van/dp 1 DGG 1A Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) 13157/16 ECOFIN 893 ENV 653 CLIMA 139 RESULTAAT BESPREKINGEN van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Klimaatfinanciering

Nadere informatie

7495/17 tin/gra/sl 1 DGG 1A

7495/17 tin/gra/sl 1 DGG 1A Raad van de Europese Unie Brussel, 21 maart 2017 (OR. en) 7495/17 RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties ECOFIN 223 ENV 276 CLIMA 67 FIN 205 Speciaal

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

EUROPEES PARLEMENT Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 2014/2204(INI) 5.1.2015 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 25 september 2008 (OR. en) 2007/0102 (COD) PE-CONS 3667/08 AGRILEG 137 CODEC 989 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. 7 mei 2001 PE /1-11 AMENDEMENTEN 1-11

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. 7 mei 2001 PE /1-11 AMENDEMENTEN 1-11 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 7 mei 2001 PE 298.117/1-11 AMENDEMENTEN 1-11 ONTWERPADVIES - Evans (PE 298.117) Versnelde actie ter bestrijding van de belangrijkste

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0101 (E) 10307/17 PECHE 251 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

RECTIFICATIES. (Publicatieblad van de Europese Unie L 347 van 20 december 2013)

RECTIFICATIES. (Publicatieblad van de Europese Unie L 347 van 20 december 2013) 19.5.2016 L 130/1 RECTIFICATIES Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Zittingsdocument B7-0000/2013 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2013

Zittingsdocument B7-0000/2013 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Zittingsdocument 17.10.2013 B7-0000/2013 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B7-0000/2013 ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0070/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0070/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0070/2017 23.3.2017 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Nadere informatie

Wetboek van economisch recht consumentenkrediet. Art. 1, 1 Art. I.1, 2. Art. 1, 2 Art. I.9, 34. Art. 1, 3 Art. I.9, 35. Art. 1, 4 Art. I.

Wetboek van economisch recht consumentenkrediet. Art. 1, 1 Art. I.1, 2. Art. 1, 2 Art. I.9, 34. Art. 1, 3 Art. I.9, 35. Art. 1, 4 Art. I. Hoofdstuk 6 - Bijlage 1. Concordantietabel wet op het consumentenkrediet - Wetboek van Economisch recht (bron: FOD Economie) Wet van 12 juni 1991 op het Wetboek van economisch recht consumentenkrediet

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie politieke zaken 26.1.2009 ONTWERPVERSLAG over de uitdagingen een verscheidenheid aan etnische, culturele en religieuze groepen in de ACS-landen en de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 7.1.2009 COM(2008)897 definitief 2006/0008 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. ONTWERPADVIES - Smet (PE 298.124) PESTEN OP HET WERK

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. ONTWERPADVIES - Smet (PE 298.124) PESTEN OP HET WERK EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 7 juni 2001 PE 298.124/1-14 AMENDEMENTEN 1-14 ONTWERPADVIES - Smet (PE 298.124) PESTEN OP HET WERK Conclusies AMENDEMENT 1

Nadere informatie

B8-0484/2018 } B8-0485/2018 } B8-0487/2018 } B8-0489/2018 } RC1/Am. 5

B8-0484/2018 } B8-0485/2018 } B8-0487/2018 } B8-0489/2018 } RC1/Am. 5 B8-0489/2018 } RC1/Am. 5 5 Visum 11 bis (nieuw) gezien Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0062/17. Amendement

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0062/17. Amendement 12.6.2017 A8-0062/17 17 2016 over Kosovo Overweging D D. overwegende dat de rechtsstaat, de grondrechten, de versterking van de democratische instellingen, met inbegrip van de hervorming van de overheidsdiensten,

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-0214/1. Amendement. Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-0214/1. Amendement. Ulrike Lunacek namens de Verts/ALE-Fractie 9.3.2015 B8-0214/1 1 Paragraaf 19 bis (nieuw) 19 bis. betreurt dat de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, het idee heeft geopperd dat er de komende vijf jaar geen verdere uitbreiding zal

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie ONTWERPVERSLAG

Commissie industrie, onderzoek en energie ONTWERPVERSLAG Europees Parlement 2014-2019 Commissie industrie, onderzoek en energie 2018/2222(INI) 14.9.2018 ONTWERPVERSLAG over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS- EU Commissie politieke zaken 18.10.2012 AP101.261/AA1-36 AMENDEMENTEN [1-36] Ontwerpverslag (AP/101.261) over "Een antwoord bieden op de politieke en humanitaire

Nadere informatie

CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP

CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP EUROPESE RAAD VAN GÖTEBORG 15 EN 16 JUNI 2001 SN 200/1/01 REV 1 II. EEN STRATEGIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 19. Duurzame ontwikkeling - voorzien in de behoeften van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. 24 juli 2002 PE /am.1-14 AMENDEMENTEN 1-14

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. 24 juli 2002 PE /am.1-14 AMENDEMENTEN 1-14 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 24 juli 2002 PE 316.350/am.1-14 AMENDEMENTEN 1-14 Ontwerpverslag (PE 316.350) Philip Bushill-Matthews Groei- en werkgelegenheidsinitiatief

Nadere informatie

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen

economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen economische mogelijkheden sociale omgeving ecologisch kapitaal verborgen kansen REDD+ een campagne voor bewustwording van suriname over haar grootste kapitaal Wat is duurzaam gebruik van het bos: Duurzaam

Nadere informatie

Groene Suriname Strategie

Groene Suriname Strategie Groene Suriname Strategie Economische ontwikkeling die de natuurlijke rijkdommen benut, met behoud van Suriname s status als het groenste land ter wereld Er is een vreemde paradox in de internationale

Nadere informatie

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVG"); Advies nr. 37/2019 van 6 februari 2019

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVG); Advies nr. 37/2019 van 6 februari 2019 1/6 Advies nr. 37/2019 van 6 februari 2019 Betreft: Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van Boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en van het

Nadere informatie

15293/08 cle/gra/jv 1 DG E II

15293/08 cle/gra/jv 1 DG E II RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2008 (12.10) (OR. fr) 15293/08 DEVGEN 210 ACP 219 RELEX 868 CDR 115 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad d.d.: 11 november 2008 nr. vorig doc.:

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU. 6de ZITTING. ROME (Italië) van 11 t/m 15 oktober 2003

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU. 6de ZITTING. ROME (Italië) van 11 t/m 15 oktober 2003 PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU 1 oktober 2003 ACP-UE/3596/rev.5 6de ZITTING ROME (Italië) van 11 t/m 15 oktober 2003 Auditorium di Roma Viale Pietro de Coubertin, 30 00196 Rome ONTWERPAGENDA

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 maart 2011 (OR. en) 7770/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 maart 2011 (OR. en) 7770/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 maart 2011 (OR. en) 7770/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0042 (E) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie sociale zaken en milieu ACS-EU 3640/A/03 24 november 2003 ONTWERPVERSLAG over aan armoede gerelateerde ziekten en reproductieve gezondheid in ACSlanden,

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0058/1. Amendement. Sabine Lösing, Tania González Peñas namens de GUE/NGL-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0058/1. Amendement. Sabine Lösing, Tania González Peñas namens de GUE/NGL-Fractie 6.3.2019 A8-0058/1 1 Paragraaf 17 17. benadrukt voortdurende steun van de EU voor een inclusief vredes- en verzoeningsproces onder leiding van en gestuurd door Afghanistan zelf, met inbegrip van de uitvoering

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie vervoer en toerisme 25.11.2013 2013/0020(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om de Overeenkomst

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0341/45. Amendement. Roger Helmer, David Coburn namens de EFDD-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0341/45. Amendement. Roger Helmer, David Coburn namens de EFDD-Fractie 9.12.2015 A8-0341/45 45 Overweging H H. overwegende dat klimaatverandering, niet-concurrerende energieprijzen en de bijzonder grote afhankelijkheid van onbetrouwbare leveranciers uit derde landen een bedreiging

Nadere informatie

Embargo tot de datum waarop deze toespraak wordt gehouden / toetsen aan deze datum

Embargo tot de datum waarop deze toespraak wordt gehouden / toetsen aan deze datum Bouwen aan de democratische veiligheid in Europa Ontwerptoespraak van de secretaris-generaal Brussel, woensdag 12 november 2014 Embargo tot de datum waarop deze toespraak wordt gehouden / toetsen aan deze

Nadere informatie

De Bilt, 7 februari 2019

De Bilt, 7 februari 2019 De Bilt, 7 februari 2019 De Global Goals (1) Wereldwijde agenda met 17 doelen voor duurzame ontwikkeling: Sustainable Development Goals Duurzaamheid in de breedste zin In 2015 vastgesteld door VN Te realiseren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 130 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid

Nadere informatie

(98/C 364/02) Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1,

(98/C 364/02) Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1, bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 364 van 25/11/98 GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 59/98 door de Raad vastgesteld op 20 juli 1998 met het oog op de aanneming van Richtlijn

Nadere informatie

10512/16 van/zr/as 1 DG E 1A

10512/16 van/zr/as 1 DG E 1A Raad van de Europese Unie Brussel, 21 juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 20 juni 2016 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 9721/1/16 REV 1

Nadere informatie

6068/16 YEN/hw 1 DGG 1B

6068/16 YEN/hw 1 DGG 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6068/16 RESULTAAT BESPREKINGEN van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig doc.: 5783/1/16 REV 1 Betreft: EF 24

Nadere informatie

onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 1997 over bestrijding van het tabaksgebruik 1,

onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 1997 over bestrijding van het tabaksgebruik 1, P5_TA(2002)0559 Bestrijding van het tabaksgebruik Resolutie van het Europees Parlement over de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik (2002/2167(INI))

Nadere informatie

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2018/0252(NLE)

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2018/0252(NLE) Europees Parlement 2014-2019 Commissie industrie, onderzoek en energie 2018/0252(E) 27.9.2018 * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 27.10.2010 2010/0067(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

Boodschap aan de vijfde Top Europese Unie Latijns-Amerika en het Caribisch gebied op 16 en 17 mei 2008 in Lima

Boodschap aan de vijfde Top Europese Unie Latijns-Amerika en het Caribisch gebied op 16 en 17 mei 2008 in Lima EURO-LATIJNS-AMERIKAANSE PARLEMENTAIRE VERGADERING Boodschap aan de vijfde Top Europese Unie Latijns-Amerika en het Caribisch gebied op 16 en 17 mei 2008 in Lima donderdag 1 mei 2008 Lima (Peru) DV\721105.doc

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ONTWERPVERSLAG

EUROPEES PARLEMENT Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 20.1.2014 2014/2006(INI) ONTWERPVERSLAG over evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht

Nadere informatie

B8-0360/37. Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli namens de GUE/NGL-Fractie

B8-0360/37. Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli namens de GUE/NGL-Fractie 27.4.2015 B8-0360/37 37 Overweging A A. overwegende dat "Voedsel voor de planeet, energie voor het leven" het thema van de expo 2015 in Milaan is en dat dit evenement een forse impuls kan geven aan het

Nadere informatie

Beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFIDrichtlijn): tenuitvoerlegging door de FSMA

Beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFIDrichtlijn): tenuitvoerlegging door de FSMA ESMA-richtsnoeren FSMA_2013_19 dd. 4/12/2013 Beloningsbeleid en beloningspraktijken (MiFIDrichtlijn): tenuitvoerlegging door de FSMA Toepassingsveld: De richtsnoeren die in dit document aan bod komen,

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2029(INI) 30.3.2012. van de Commissie ontwikkelingssamenwerking

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2029(INI) 30.3.2012. van de Commissie ontwikkelingssamenwerking EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie ontwikkelingssamenwerking 30.3.2012 2012/2029(INI) ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het energiebeleid

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Vrijwilligerswerk in het buitenland Infobrochure http://www.jobstop.be/vrijwilligerswerk-buitenland is ideaal voor wie op zoek is naar een zinvulle en avontuurlijke uitdaging, voor zij die genoeg hebben van de dagelijkse sleur en wie de

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie